ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школска 2012/2013 година
ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2012 ГОДИНЕ
Назив предмета: Енглески језик
Разред: VII Недељни фонд часова 2
Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: _______________________________
__________________________________________________________________________________________
Ред. бр.
наставне
теме

Ред. бр.
Часа
наставне
једнинице

НАЗИВ НАСТАВНЕ
Тип
ЈЕДНИНЦЕ
часа
(навсти и корелацију; везе унутар
предмета са другим предметима)

Облик
часа

Метод
рада

Место рада
и наставна
средства

3.

19.

Food Fight

Утврђивање
Форнтални
у пару
индивидуални
хеуристички

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

3.

20.

Countable and Uncountable Nouns

утврђивањеФронтални
у пару
индивидуални

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

3.

21.

Quantifiers: the use of articles

Обрада
утврђивањеФронтални
у пару
индивидуални

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

3.

22.

Finger Food

ОбрадаФорнтални
у пару
индивидуални

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

3.

23.

Finger food
Граматика : The present perfect
tense

Обрада
утврђивањеФорнтални
у пару
индивидуални

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

3.

24.

The present perfect tense and the
past simple tense

Обрада
утврђивањеФорнтални
у пару
индивидуални

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

3.

25.

Revision
Extra reading
Hershey’s chocolate world
(optional)

обнављањеФорнтални
у пару
индивидуални

Вербалнотекстуални

Учионица
Уџбеник,
рад.св., креда,
CD,

Образовни
стандарди

(Само) евалуација
и
корелација

Потпис: ____________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.