Curs de Initiere

1.

Interfaţa Windows XP Professional............................................................................................ 2 1.1. Explorarea sistemului de operare .......................................................................................... 3 1.2. Lucrul cu fişiere, directoare şi scurtături în fereastra de explorare........................................ 7 1.2.1. Meniul File ......................................................................................................................... 7 1.2.2. Meniul Edit ....................................................................................................................... 10 1.2.3. Meniul View ..................................................................................................................... 11 1.2.4. Meniul Favorites .............................................................................................................. 11 1.2.5. Meniul Tools .................................................................................................................... 11 1.2.6. Meniul Help...................................................................................................................... 11 1.3. Lansarea aplicaţiilor şi meniul Start ..................................................................................... 11 1.4. Configurarea mediului de lucru în Windows XP Professional ............................................. 13 2. Aplicaţii sub Windows XP Professional.................................................................................... 23 2.1. Notepad................................................................................................................................ 23 2.2. WordPad .............................................................................................................................. 25 2.3. Paint ..................................................................................................................................... 27 2.4. Alte aplicaţii .......................................................................................................................... 29 3. Gestionarea utilizatorilor........................................................................................................... 31 3.1. Utilizatori, grupuri de utilizatori, parole de acces ................................................................. 31 3.2. Partajarea directoarelor ....................................................................................................... 34 4. „Întreţinerea” sistemului............................................................................................................ 36 4.1. Gestionarea hard disk-urilor................................................................................................. 36 4.2. Curăţarea („cleanup”)........................................................................................................... 37 4.3. Defragmentarea hard disk-ului............................................................................................. 38 4.4. Backup/Restore ................................................................................................................... 40 5. Lucrul în reţea .......................................................................................................................... 42 5.1. Configurarea conexiunii la reţea .......................................................................................... 44 5.2. Lucrul în reţeaua locală........................................................................................................ 45 5.3. Periferice în reţea................................................................................................................. 46 5.4. Conectarea la Internet ......................................................................................................... 47 5.5. Internet Explorer .................................................................................................................. 48 5.6. Outlook Express................................................................................................................... 50 6. Anexe ....................................................................................................................................... 51 6.1. Date tehnice de instalare ..................................................................................................... 52 6.2. Monitorizarea performanţelor sistemului.............................................................................. 53 6.3. Diferenţe faţă de versiunile anterioare ................................................................................. 56 6.4. Servicii în Windows XP ........................................................................................................ 56 7. Bibliografie recomandată.......................................................................................................... 60

D. Windows XP Professional
Noţiuni prezentate în acest capitol: • interfaţa sistemului de operare Windows XP Professional • aplicaţii care fac parte din sistemul de operare Windows XP Professional • întreţinerea sistemului de operare • utilizatori, conturi, grupuri, partajare de directoare • lucrul pe calculatorul conectat la o reţea locală • navigarea pe Internet, poşta electronică Scopul acestui capitol: • familiarizarea utilizatorului cu interfaţa sistemului de operare • explorarea sistemului de operare, manipularea fişierelor şi directoarelor • personalizarea mediului de lucru în Windows XP Professional • introducere în aplicaţiile care se instalează o dată cu sistemul de operare Windows XP Professional (Notepad, WordPad, Paint) şi în programele utilitare de întreţinere a sistemului (defragmentare, scan disk, cleanup, backup/restore) • introducere în lucrul în reţea • familiarizarea utilizatorului cu Internet Explorer, Outlook Express, configurarea conexiunii la Internet • pentru utilizatorii cu experienţă anterioară acestui curs, prezentarea diferenţelor între Windows XP Professional şi Windows 2000 Professional. 1. Interfaţa Windows XP Professional Windows XP reprezintă o combinaţie între caracteristicile cele mai performante ale versiunilor anterioare (multimedia şi Plug_and_play de la versiunile 98 şi Me (Millenium), robusteţea şi securitatea lucrului de la 2000) şi posibilităţi noi (tratate pe scurt în Capitolul 6.3., Diferenţe faţă de versiunile anterioare). Windows XP a apărut în două versiuni: • Windows XP Home Edition, destinat utilizatorilor individuali, de regulă pentru calculatoarele de la domiciliu, fără capabilităţi de lucru într-un mediu administrat (reţea), • Windows XP Professional, destinat lucrului de birou, în reţea, cu capabilităţi extinse (tehnologii de gestionare IntelliMirror, tehnologii de securitate a datelor preluate din Windows 2000, lucrul pe grupuri de utilizatori cu diferite privilegii, posibilitatea de încriptare a fişierelor, aplicaţii multiprocesor etc.). Interfaţa cu utilizatorul facilitează interacţiunea între utilizator şi sistemul de operare, respectiv programele care rulează şi aplicaţiile pornite sub acest sistem. Sistemul de operare Windows XP Professional se deschide cu un ecran specific, numit desktop (Figura D.1), masa de lucru virtuală care cuprinde uneltele cele mai uzuale, plasate la îndemâna utilizatorului. După cum în afară de suprafaţa mesei de lucru, un birou mai cuprinde şi o serie de sertare al căror conţinut nu este vizibil direct, fără a le deschide, şi interfaţa cu utilizatorul cuprinde mult mai multe unelte şi aplicaţii decât cele care se văd pe desktop. Acest capitol se ocupă cu prezentarea structurii logice a datelor pe calculator şi a modului în care, pornind de la desktop, se poate vizualiza şi apela orice fişier aflat oriunde în structura de directoare.

Figura D.1. Reîmprospătarea ferestrei desktop se face apăsând tasta funcţională F5. 1.1 Explorarea sistemului de operare Cel mai simplu mod de a vedea cum sunt structurate logic datele pe calculator este deschiderea directorului My Computer, printr-un dublu click cu butonul din stânga al mouseului. Ceea ce se obţine este o fereastră tipică pentru Windows (Figura D.2). Conţinutul acestei ferestre va urmări configuraţia hardware a calculatorului pe care se lucrează. Vor fi afişate toate drive-urile (echipamentele de stocare de date) instalate pe calculator, cu icoane şi denumiri specifice. Astfel, se observă că pe calculatorul luat ca exemplu în Figura D.2 sunt instalate două driveuri tip hard disk, C: şi D:, şi unul de dischetă (floppy), A:. Alte drive-uri care apar în fereastră dacă sunt instalate pe calculator: unitatea de citire CD, DVD, unitatea de citire bandă magnetică de 8mm sau 4mm (tape). Se observă de asemenea o informaţie despre hard disk-ul C:, şi anume cât de mare este spaţiul total disponibil pe disc şi cât din el este liber. Astfel de informaţii se pot obţine despre aproape orice entitate prin poziţionarea mouse-ului timp de câteva secunde pe ea, fără a se apăsa nici un buton. În partea din stânga a ferestrei apar icoane prin apăsarea cărora se lansează comenzi specifice. De exemplu, apăsarea pe View System Information produce apariţia unei tablete care dă informaţii despre calculator (tipul şi frecvenţa procesorului, memoria RAM), versiunea sistemului de operare şi indicativul utilizatorului care a instalat sistemul. Acelaşi lucru se obţine şi prin selectarea icoanei My Computer cu butonul din dreapta al mouse-ului.

şi care vor alege implicit această cale. . respectiv din orice fereastră de subdirector. • Program Files conţine subdirectoare cu instalările de programe care se fac în Windows. Deschiderea ferestrei My Computer se poate face şi din alte locuri decât cel prezentat. inclusiv instalare de sistem. Pentru a vedea conţinutul unui drive se face dublu click pe icoana corespunzătoare din fereastra My Computer. altele sunt create de sistem sau de aplicaţiile instalate. Astfel. unde va apărea ca scurtătură (Figura D.3). Întoarcerea la nivelul superior se face cu un click simplu al butonului din stânga al mouseului pe săgeata („Back”). My Computer se poate deschide şi din fereastra de Start (Figura D.2. De exemplu: • Documents and Settings este un director în care se stochează informaţii referitoare la modul în care fiecare utilizator îşi particularizează mediul de lucru. Cele create de sistemul de operare au denumiri specifice. cu nume intuitive. Orice modificare la întâmplare poate afecta major funcţionarea sistemului de operare. Cu ajutorul ferestrei My Computer se poate parcurge întreaga structură logică de date de pe calculator. • Windows conţine fişierele care aparţin sistemului de operare. se pot afla informaţii despre fişiere şi directoare etc. se pot deschide documente sau lansa în execuţie programe (prin dublu click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icoanele aferente).Figura D.4). dacă utilizatorul nu va specifica alta. În acest subdirector este indicat ca utilizatorul să nu introducă alte fişiere şi nici să nu şteargă din cele existente înainte de a fi acumulat experienţă în lucrul sub Windows. Unele dintre ele aparţin utilizatorului. Se va obţine astfel o listă de directoare şi fişiere organizate specific.

5).3. .Figura D. Figura D. La fel de simplă şi în aceleaşi variante va fi şi apelarea ferestrei My Documents (Figura D.4.

împreună cu structura arborescentă aferentă. Un alt mod de a vedea datele care se găsesc pe disc este cu ajutorul ferestrei Windows Explorer.6.5. Acelaşi lucru se întâmplă dacă se apasă tasta funcţională F4. Calea în care se găsesc aceste subdirectoare în tabloul logic al datelor de pe calculator este: C:\Documents and Settings\Nume_utilizator\My Documents\.pdf.6): Start->All Programs->Accesories->Windows_Explorer Figura D. fie că sunt cărţi în format electronic (. Această structură este destinată exclusiv fişierelor personale ale utilizatorului. Această aplicaţie se lansează prin selectarea următoarei secvenţe (Figura D..5 se va obţine o tabletă cu calea locaţiei curente. pas cu pas. Prin apăsarea pe butonul indicat în Figura D. imagini grafice sau alte documente.7) diferită de cele de mai sus prin aceea că prezintă şi structura arborescentă de dispunere logică a datelor pe disc. Selectarea unei alte locaţii din tabletă va permite deschiderea rapidă a subdirectorului aferent. de exemplu). .. Se obţine o fereastră (Figura D. fişiere în formate audio şi video. fără a se mai parcurge întreaga cale.Figura D.

Se eliberează tasta în momentul în care selecţia se consideră încheiată. dacă elementul selectat este un director) etc. partajare (Sharing). în care opţiunile şi comenzile sunt grupate în funcţie de scop. 1. se mai • . Majoritatea comenzilor din File funcţionează şi în afara utilitarelor de explorare. nu neapărat consecutive în listă. Lucrul cu comenzile meniului File: crearea unui director: o File->New->Folder o sistemul creează un director nou.. ca şi la My Computer şi My Documents. expediere la o destinaţie specificată (Send To.). închiderea ferestrei (Close). Cu tasta Shift se lucrează în acelaşi mod.7. Opţiunile pot diferi între ele de la un utilitar de explorare la altul. informaţii despre entitatea selectată (Properties). sistemul selectând şi evidenţiind automat toate fişierele care se găsesc între acestea.. meniul File este mult mai bogat şi include şi alte acţiuni care se pot face asupra respectivei selecţii: deschidere sau lansare (Open). directoare şi scurtături în fereastra de explorare În partea de sus a ferestrei Windows Explorer. se poate face cu Alt+F4.8). .). se găseşte lista utilităţilor specifice Windows. pe desktop.2 Lucrul cu fişiere. 1. • ştergerea unui director sau fişier o se selectează entitatea care se va şterge. Pentru ştergeri multiple se folosesc tastele Ctrl şi Shift. Dacă în listă există o entitate selectată (director sau fişier). prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului pe o entitate selectată. ştergeri (Delete).. de orice tip. într-o ordine aleatoare. doar că se specifică numai primul şi ultimul fişier.Figura D. redenumiri (Rename). Închiderea oricărei ferestre în Windows XP. apoi se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se selectează şi celelalte fişiere. Comenzile şi opţiunile din meniul File sunt active (scrise cu negru) sau inactive (scrise cu gri) după cum se aplică sau nu entităţilor selectate în momentul respectiv.2. căutarea unei entităţi (Search. şi aşteaptă ca utilizatorul să introducă numele dorit. Acest mesaj face referire la directorul special Recycle Bin (conteiner de materiale refolosibile. arhivare (Add To. o File->Delete o Apare un mesaj din partea sistemului (Figura D. Modul de lucru este următorul: se selectează cu mouse-ul primul fişier care trebuie şters.1 Meniul File Meniul File conţine comenzi referitoare la fişiere (files) şi directoare (folders): crearea de directoare (New->Folder) şi scurtături (New->Shortcut). Cel mai complex este Windows Explorer..

. în traducere „coş de gunoi”). pentru că datele astfel şterse nu se mai pot restaura.. nu atât de rapide ca în cazul dublu click. fie prin deschiderea cu dublu click pe icoană şi comanda File->Empty Recycle Bin. (Dacă se doreşte ca fişierul să se copieze. Spaţiul va fi eliberat fizic numai în momentul în care se va da comanda „Empty Recycle Bin” (goleşte. crearea unei scurtături şi plasarea ei pe desktop şi pe taskbar (zona de lansare rapidă) o se selectează o entitate (fişier.. o acest fişier va putea fi mutat cu ajutorul tehnicii drag & drop pe desktop sau taskbar.) De asemenea. Se observă că meniul de comenzi care se deschide la apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului este identic cu cel de sub File.) Desktop-ul va ajunge astfel să se umple de scurtături. Cum se procedează: se „agaţă” entitatea prin apăsarea butonului din stânga al mouse-ului. director) o File->Create Shortcut sau buton dreapta mouse şi Create Shortcut. în aceeaşi locaţie.regăseşte şi sub denumirea de Trash Can sau Dumpster. fişiere şi directoare. Utilizatorul poate să modifice numele fişierului. aflat obligatoriu pe desktop. Figura D. redenumirea unui fişier sau director o se selectează fişierul/directorul o File (sau buton dreapta mouse)->Rename. Răspunsul la întrebarea din mesaj va fi afirmativ (Yes) dacă fişierele trebui şterse şi negativ (No) dacă utilizatorul s-a răzgândit între timp. fişierele selectate se pot şterge fizic de pe disc. semn că se permite editarea. simultan cu deplasarea cursorului se ţine apăsată tasta Ctrl. cu ajutorul căreia se anulează ultima acţiune.). Această variantă trebuie folosită cu atenţie. mărime. fie prin selectarea icoanei cu butonul dreapta al mouse-ului. o rezultă un fişier cu numele Shortcut to. după care se eliberează butonul. Apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului într-o zonă pe desktop unde nu există nici o entitate oferă un meniu de comenzi care permite alinierea icoanelor. Validarea se face prin apăsarea tastei Enter/Return. în care se stochează fişierele care s-au şters din calea originală. tip. o editarea numelui fişierului sau directorului de poate face şi prin două selecţii cu butonul din stânga al mouse-ului.. Numele se evidenţiază (highlight) şi la sfârşitul textului apare cursorul. de obicei în dreapta-jos. o • • . Fişierele din Recycle Bin nu sunt încă şterse efectiv de pe disc. nu să se mute. zona de lansare rapida de pe taskbar). Acestea se pot aranja într-un mod intuitiv pentru utilizator tot cu ajutorul tehnicii „drag & drop”. o fişierele şi scurtăturile de pe desktop sau din zona de lansare rapidă de pe taskbar se pot şterge cu ajutorul comenzilor meniului care apare prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului. şi cu butonul apăsat se mută cursorul în zona dorită (desktop. în acest meniu există opţiunea Undo Move (Ctrl+Z). data ultimei modificări etc. Comanda echivalentă din meniu este: File (sau buton dreapta mouse) ->Send To->Desktop. respectiv aranjarea lor după anumite criterii (nume. fără a se mai stoca temporar în Recycle Bin cu următoarea combinaţie de taste: Shift+Delete.8.

Fereastra activă este cea în care s-a dat click cu mouse-ul ultima dată.• • o altă variantă de editare este selectarea fişierului şi apăsarea tastei funcţionale F2. o un alt mod de a lansa căutarea este apăsarea tastei funcţionale F3 cu o fereastră de explorare deschisă şi activă pe ecran.9. Agentul oferă posibilitatea definirii criteriilor de căutare complexe. . o Figura D. care este reprezentat sub forma unei figurine animate care poate fi selectată din mai multe variante. Properties aplicat drive-ului C: va aduce tableta din Figura D. locul în care se caută. căutarea unui fişier o File ->Search o apare tableta din Figura D. Dacă se doreşte aflarea de informaţii despre un drive.9. S-a introdus numele fişierului căutat. însoţitor în căutare). se procedează în acelaşi mod. dar numai una este activă. Pe ecran pot fi deschise mai multe ferestre în acelaşi timp.10. aflarea de informaţii despre entitatea selectată o se selectează fişierul/directorul o File (sau buton dreapta mouse)->Properties o se afişează o tabletă cu informaţii diverse despre fişierul/directorul selectat. Căutarea se poate face cu ajutorul agentului Search Companion (în engleză. iar sistemul a returnat toate entităţile care au în denumire şirul de caractere specificat.

Grupul de fişiere selectate se poate muta sau copia folosind combinaţii de taste sau tehnica drag & drop sau se poate şterge. Dacă se doreşte o selecţie multiplă. Select All (selectează toate entităţile din directorul curent) şi Invert Sellection (inversează selecţia entităţilor în directorul curent). Paste (Ctrl+V) (copiază entităţile aflate în clipboard în locaţia curentă). • combinaţiile rapide de taste Ctrl+X. este posibilă copierea de date între aplicaţii. care să nu conţină toate fişierele dintr-un director.2. 1.2 Meniul Edit Meniul Edit conţine următoarele comenzi (grupate pe tipuri de acţiune): Undo (Ctrl+Z) (anulează ultima comandă). Move To Folder (mută entităţile selectate într-o locaţie specificată). Copy To Folder (copiază entităţile selectate într-o locaţie specificată). se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se selectează toate celelalte. în memoria RAM) în care se stochează temporar date care urmează să fie copiate în altă locaţie. .Figura D. se selectează primul. În sistemele de operare de tip Windows şi Apple Macintosh. • dacă fişierele care trebuie selectate nu sunt consecutive. Paste Shortcut (creează în locaţia curentă o scurtătură pentru datele aflate în clipboard). Cut (Ctrl+X) (şterge entităţile selectate din locaţia originală şi le reţine în clipboard). se selectează primul şi apoi cu tasta Shift apăsată se selectează ultimul. Copy (Ctrl+C) (copiază entităţile selectate din locaţia originală în clipboard). Windows evidenţiază pe rând fişierele selectate. Observaţii: • clipboard-ul este un fişier special.10. se procedează în felul următor: • dacă fişierele care trebuie selectate sunt consecutive. Windows va evidenţia toate fişierele aflate între cele selectate. În toate situaţiile. Ctrl+C şi Ctrl+V sunt specifice şi altor aplicaţii şi sisteme de operare şi au peste tot aceeaşi utilizare. operaţia care se face este mai productivă decât selectarea şi operarea fiecărui fişier în parte. respectiv o porţiune a memoriei (buffer.

se pot salva pagini sau locaţii de ajutor care se estimează că vor fi utilizate mai des. De asemenea. reactualizează conţinutul directorului curent. pe sarcini de îndeplinit etc.dll”. opţiunea Folders dezactivată face să dispară structura arborescentă din Windows Explorer. data şi ora ultimei modificări).. populată cu butoane reprezentând scurtături spre comenzile uzuale şi informaţii despre calea curentă în ferestrele de explorare. informaţia fiind grupată după mai multe criterii: pe subiecte. De exemplu. deschide o tabletă de comenzi de schimbare rapidă a locaţiei. de la cel mai „ne-economic” ca spaţiu şi lipsit de informaţii (Thumbnails). • Status Bar. dar şi icoane predefinite în sistem. mărime. dar care poate înlocui icoana. tabletă cu mai multe file în care se pot face setări multiple. Există şi un index în care căutarea se face după cuvinte cheie.. 1. cu vederea micşorată a conţinutului fişierului. în cazul unor fişiere grafice. • Go To.7).2. partajarea acestuia etc. prin încercări succesive.. aliniere etc. utilizatorul îşi va alege configuraţia cea mai potrivită. în partea de jos a ferestrei (Figura D.2. Fereastra poate oferi ajutor în mai multe moduri. determină apariţia sau lipsa unor date în fereastră. 1.5 Meniul Tools Acest meniu cuprinde unelte de mapare a resurselor disponibile în reţea (de exemplu CDROM-ul altui calculator conectat la aceeaşi reţea. La fel.3 Meniul View Meniul View se referă la modul de vizualizare a datelor în ferestrele My Computer. Details reprezintă cele cinci moduri posibile de a vizualiza componentele directorului curent.. utilizatorul se va familiariza cu posibilităţile oferite de sistem şi le va folosi pe cele care sunt cele mai potrivite aplicaţiilor sale. Icons.2. tip. care va fi tratat mai pe larg în capitolul aferent). căutare de fişiere etc.. Sistemul afişează în fereastră un set de instrumente implicite. accesul la ajutorul oferit de sistem.4 Meniul Favorites Acest meniu oferă posibilitatea ca utilizatorul să alcătuiască şi să gestioneze o listă de locaţii favorite sau mai des folosite pentru a avea astfel un acces mai rapid la ele.... My Documents sau Windows Explorer (Folder Options. (aranjarea icoanelor componentelor directorului curent după.2. uşurând astfel identificarea. cu opţiuni de configurare a barei de comenzi rapide (instrumente). deschiderea documentelor.) nume. grupare. în care se aleg datele despre fişiere care se vor prezenta la comanda Details. inclusiv modul în care se face partajarea directoarelor şi fişierelor. personalizarea şi adaptarea sistemului.. Windows Explorer şi cuprinde următoarele comenzi şi submeniuri.... • Customize This Folder. în care sistemul oferă informaţii complete despre fişiere (mărime. şi Disconnect Network Drive.) şi de personalizare a prezentării casetelor şi zonelor în fereastra My Computer. Pentru schimbarea icoanei se pot utiliza imagini preferate sau definite de utilizator. grupate după tipul acţiunii: • Toolbars. cu un nume la alegere) (Map Network Drive. cu informaţii generale de stare. aflate în fişierul „C:\WINDOWS\system32\SHELL32. • Setul Thumbnails... până la cel mai detaliat (Details). My Documents... 1. Tiles.. • Refresh.. Prin încercări succesive de setări diferite. Unele componente ale . tip şi data ultimei modificări. • Explorer Bar.1. 1. List.6 Meniul Help Accesează centrul de ajutor Windows XP (Help and Support Center). care va apărea ca un drive propriu...). deschide o fereastră de dialog care permite personalizarea fişierului selectat (schimbarea icoanei). fereastra acestuia devenind astfel asemănătoare cu My Computer. • Arrange Icons By.3 Lansarea aplicaţiilor şi meniul Start Butonul Start deschide o fereastră de comenzi şi scurtături pentru lansarea de programe sau deschiderea de directoare uzuale prin care se poate realiza aproape orice acţiune pe calculator (execuţie de programe. • Choose Details.

Remove from This List îndepărtează scurtătura de pe listă. subdomeniul se deschide automat. o scurtături spre resursa de ajutor a sistemului (Help And Support). în această listă se regăsesc: o scurtături spre locaţiile uzuale: în plus faţă de cele deja cunoscute apare opţiunea My Recent Documents care cuprinde scurtături spre documentele (fişiere text. Fereastra care se deschide la apăsarea butonului Start este cea din Figura D. All Programs: de aici se poate lansa orice aplicaţie instalată pe calculator (Figura D. • în partea de jos. dacă se doreşte o reorganizare care să afecteze toţi utilizatorii definiţi pe calculator şi nu numai pe cel curent.) cel mai recent editate. • în dreapta: o listă împărţită în trei secţiuni. o se alege Open. grafică etc. De sus în jos. care deschide o tabletă cu aproximativ aceleaşi opţiuni. cu opţiunea Remove from This List. care conţine organizarea pe subdomenii a listelor din All Programs şi o serie de scurtături care apar în fereastra Start. o entităţile din listele All_Programs se pot edita şi prin selectare cu butonul din dreapta al mouse-ului.6). documente. De sus în jos.3. . locaţii pe World Wide Web sau pe reţeaua locală. o aplicaţie care deschide directoare. Modificarea acestor dispuneri şi personalizarea aplicaţiei All Programs se face astfel: o se selectează Start cu butonul din dreapta al mouse-ului. căutare pe toate drive-urile (Search) şi Run. indiferent cât de recent a fost utilizată. Ştergerea se face prin selecţie cu butonul din dreapta al mouse-ului. Adăugarea de aplicaţii şi subdomenii în aceste liste se face automat. pe măsura instalării programelor pe calculator. Se observă că este împărţită în mai multe secţiuni: • în stânga: o listă împărţită în două secţiuni. o utilizatorul poate să rearanjeze componentele directorului Programs şi ale tuturor subdirectoarelor acestuia. o aplicaţii de personalizare şi gestiune a resurselor sistemului de operare: fac obiectul unor subcapitole ulterioare. respectiv Open All Users. Lista este structurată arborescent şi conţine subdomenii formate din aplicaţii grupate funcţional. respectiv lansează aplicaţii specificate în linia de comandă (Figura D. În momentul în care mouse-ul este poziţionat pe o astfel de săgeată. în această listă se regăsesc: o aplicaţii uzuale: cuprinde scurtături spre programele lansate mai des. ceea ce înseamnă că sunt posibile selectări de subdomenii (liste suplimentare).meniului au săgeţi orientate spre dreapta. o aplicaţiile lansate cel mai recent: dacă se doreşte ca o scurtătură să rămână în această zonă.11). Se observă că programul Windows Explorer se află în subdomeniul Accesories. se selectează scurtătura cu butonul din dreapta al mouseului şi din lista de opţiuni care apare se selectează Pin to Start Menu.11. Browse (deschide o ferastră de explorare a sistemului de fişiere). Adăugarea de scurtături în această zonă se face prin aplicarea tehnicii de drag & drop icoanei aplicaţiei respective peste butonul Start. Opţiunile posibile sunt: OK (lansează aplicaţia cerută). Cancel (anulează comanda). o se deschide o fereastră de explorare în care se găseşte directorul Programs. Figura D.

sunt asemănătoare cu opţiunile meniului File din ferestrele de explorare. dacă selecţia se face dintr-o fereastră de explorare.4 Configurarea mediului de lucru în Windows XP Professional Au fost descrise până acum moduri de personalizare a organizării datelor pentru a face interfaţa mai ergonomică din punct de vedere al utilizării. . Dacă se doreşte un Control Panel care să semene cu cel din versiunile anterioare de Windows. şi fereastra va arăta ca în Figura D. atât lista normală cât şi cea extinsă.13. Se observă că opţiunile apărute prin selecţia cu butonul din dreapta al mouse-ului.). se poate selecta opţiunea Switch to Classic View. De asemenea. 1. Figura D. XP prezintă un Control Panel în care applet-urile (aplicaţii care nu se lansează independent.• cel mai jos se află opţiunile de log off şi închidere a sistemului de operare.12). Spre deosebire de versiunile anterioare ale sistemului de operare Windows. Se poate astfel decide.12. dar şi aspectul desktop-ului poate fi modificat. în care a fost creat (opţiunea Open with. Un set mai extins de opţiuni apare dacă o dată cu selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului se apasă tasta Shift. deschiderea unui document cu un alt editor de texte decât cel implicit.. prin selectarea entităţii respective cu butonul dreapta al mouse-ului apare o listă de opţiuni care începe cu Open. prezentate într-un capitol anterior (Secţiunea B: Descrierea calculatorului). de exemplu.. Pentru aceasta se va deschide fereastra Control Panel din meniul Start (Figura D. ci numai din interiorul altor aplicaţii) sunt grupate pe categorii de utilizare. Cel mai simplu mod de lansare a unei aplicaţii sau de deschidere a unui fişier sau director este dublu click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icoana respectivă sau pe nume. care prin selectare produce deschiderea documentului sau directorului sau lansarea programului.

Figura D. De aici există două posibilităţi de lucru: selectarea unei sarcini (task) sau selectarea unei icoane (în modul clasic). Figura D.14).14. o aplicaţie grafică.13. după un anumit timp în care nu s-a lucrat. Categoria care se ocupă cu aspectul desktop-ului este Appearance and Themes (Figura D. prin care se economisesc resursele tubului monitorului) şi a rezoluţiei ecranului se regăsesc în tableta deschisă prin selectarea icoanei Display (Figura D. statică sau dinamică. Toate cele patru sarcini (schimbarea temei generale. . a fundalului (background).14). a screen saver-ului (program care se lansează în mod automat pe ecran.

Figura D.15). . specifică versiunilor anterioare de Windows (Figura D. Tema generală este pentru Windows XP un set de configurări care particularizează global mediul de lucru. pentru uşurarea observării icoanelor scurtăturilor. în care în fundalul desktop-ului nu este acoperit cu o imagine grafică oarecare. în care sarcinile sunt grupate sub titlul entităţii asupra căreia acţionează. Această tabletă este asemănătoare cu un repertoar.14. După cum se observă. mai există şi alte variante. Toate exemplele de până acum au folosit o temă Windows XP modificată. unii utilizatori ar putea prefera tema clasică. ci este monocrom.

17).15. Următoarea „pagină” din „repertoarul” Display se ocupă de desktop (Figura D. după preferinţele utilizatorului. . Există şi aici o serie întreagă de posibilităţi. Figura D.Figura D.16.16). Din listă se selectează imaginea de fundal pentru desktop. Următoarea filă a tabletei Display se referă la screen saver (Figura D. alegerea făcându-se ca şi în cazul fundalului. În figură este prezentat fundalul implicit al sistemului Windows XP.

Figura D.17. Aspectul ferestrelor, culoarea lor şi mărimea font-urilor (corpului de literă) pe desktop se configurează din pagina Appearance a ferestrei Display (Figura D.18). Varianta la Window XP Style este Windows Classic Style, care va produce aspectul clasic de Windows prezentat anterior în Figura D.15.

Figura D.18. Ultima filă a repertoarului (Settings) (Figura D.19) se referă la configurări mai avansate ale ecranului, rezoluţia şi adâncimea de culoare, definite ca noţiuni în capitolul precedent. În funcţie de ceea ce se lucrează pe calculator, utilizatorul va decide cantitatea şi calitatea detaliului de are nevoie pe ecran şi va configura aceşti parametri în consecinţă. Cu ajutorul butonului Troubleshoot… se poate obţine ajutor dacă variantele alese nu funcţionează. Butonul Advanced va introduce utilizatorul într-o nouă tabletă, care permite configurarea monitorului şi a plăcii video.

Figura D.19. Tableta de configurare a taskbar-ului şi a meniului Start (Figura D.20) apare prin selectarea opţiunii Taskbar and Start Menu în fereastra Appearance and Themes prezentată în Figura D.14. Aceeaşi fereastră se deschide şi prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Start şi selectarea opţiunii Properties.

Figura D.20. Cu ajutorul butonului Customize se deschide o nouă fereastră cu ajutorul căreia poate fi personalizată zona de pe taskbar de lângă ceas (în partea din dreapta jos a desktop-ului, zona în care sistemul informează utilizatorul despre aplicaţiile rezidente). De asemenea, personalizarea taskbar-ului se poate face şi prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă pe taskbar unde nu sunt butoane de aplicaţii lansate şi selectarea opţiunii Toolbars din lista care apare. Se observă că se deschide o nouă listă cu acţiuni posibile, care se bifează sau nu după cum se doreşte sau nu apariţia datelor respective. În fila a doua a tabletei (Figura D.21) se oferă posibilitatea de configurare a meniului Start.

Figura D.21. Se observă că sistemul oferă două posibilităţi: meniul cu aspect nou şi cel cu aspect clasic. Pentru amândouă variantele se pot configura numărul scurtăturilor afişate, modul de afişare, legături la alte aplicaţii etc., prin selectarea opţiunii Customize. Ultima opţiune de configurare din fereastra Appearance and Themes (Figura D.14) este Folder Options (Figura D.22).

Figura D.22. Aceasta oferă posibilităţi pentru configurarea: • modului în care se afişează rezultatele explorării directoarelor şi sudirectoarelor, • tipurilor de fişiere şi aplicaţiilor cu care acestea se deschid, • aspectului general al ferestrelor de explorare, • tipului de partajare etc. Această tabletă de configurare se apelează şi din ferestrele de explorare a sistemului de operare (My Computer, My Documents, Windows Explorer) din meniul Tools.

23. Prin selectarea icoanei Regional and Language Options (Figura D. cu posibilităţile prezentate în Figura D. care va conduce la apariţia tabletei din Figura D. Sincronizarea cu Internet-ul se face automat de către server-ul de domeniu în cazul în care calculatorul este membru al unei reţele. Data calendaristică şi ora se pot modifica prin selectarea opţiunii Change the Date and Time.24. Pagina Time Zone va permite selectarea diferenţei de fus orar faţă de GMT cu ajutorul unui meniu care permite selectarea oraşului în care se află calculatorul.23.Tot la aspectul datelor pe desktop se referă şi grupul de opţiuni de configurare Date. (Figura D. utilizatorul poate să configureze modul de reprezentare a numerelor. Aici se decide modul în care vor fi reprezentate datele calendaristice şi numerele. Time. valutei. . datei calendaristice etc. Figura D. Figura D. precum şi caracterele speciale specifice fiecărei ţări.25). în care utilizatorul va stabili data şi ora sistemului. virgulei zecimale.23).24. Language and Regional Options din Control Panel.

RO pentru română).26. prin apăsarea tastelor respective. De exemplu.25. Languages. Selectarea butonului Details de pe pagina următoare. folosind tastatura românească.12) oferă şi alte posibilităţi: • instalare şi dezinstalare de software: Add or Remove Programs este o fereastră de gestiune a aplicaţiilor. adăugarea serviciului pentru limba română va permite editarea de texte cu caractere diacritice. în timpul lucrului. Parcurgerea secvenţei de selecţie Key Settings (setare taste)->Change Key Sequence (schimbarea secvenţei de taste) va permite configurarea grupului de taste cu care să se facă trecerea de la dispunerea tastelor specifică limbii engleze la cea specifică limbii române şi invers (de exemplu. Figura D.Figura D. Ctrl+Shift. În afară de aspectul general al desktop-ului şi ferestrelor de lucru şi al datelor. va deschide o tabletă în care utilizatorul va putea să specifice particularităţile de limbă pe care le doreşte (Figura D. Alt+Shift). În zona din dreapta a taskbar-ului va apărea un mic indicativ al limbii curente (EN pentru engleză. Această trecere se va putea face oricând este nevoie. applet-ul Control Panel (Figura D.26). cu posibilităţi de dezinstalare a aplicaţiilor care au fost instalate .

. reţea. utilizatori şi întreţinerea sistemului de operare) vor fi tratate în capitolele care urmează. Speech and Audio Devices configurează ce sunete emite calculatorul la anumite evenimente specifice (de exemplu. respectiv de instalări de programe noi de pe CD. Sounds. alese în funcţie de specificul activităţii utilizatorului respectiv.• • • de către utilizator. de exemplu contrastul textului şi imaginilor pe ecran. Se pot instala şi dezinstala şi componente ale sistemului de operare. floppy sau World Wide Web. Celelalte grupe de opţiuni de configurare (cele referitoare la Internet. Accesibility Options permite configurarea interfeţei pentru uşurarea lucrului. Se pot adăuga. respectiv dezinstala diferite componente hardware. avertizarea că s-a primit un mesaj nou în căsuţa de poştă electronică) şi când. modul în care le emite şi elementele hardware şi software legate de sunet. se poate configura modul de lucru cu tastatura şi mouse-ul etc. gestionarea resurselor hardware. Printers and Other Hardware.

txt. de exemplu A4. Ctrl+S.). ca orientare. Se utilizează pentru editarea şi vizualizarea textelor tip ASCII. ca format. poşta electronică (Outlook Express) şi altele... o Paste (Ctrl+V). deschiderea unui fişier existent (Open. explorarea Internet-ului (Internet Explorer). fără a-l şterge din locaţia originală. Selecţia se face în modul următor: se poziţionează cursorul la începutul zonei dorite. • Edit cuprinde comenzi necesare lucrului în interiorul fişierului: o Undo (Ctrl+Z). WordPad) şi imagini (Paint). setarea antetului şi subsolului paginii etc. formatul paginii tipărite etc. specificarea opţiunilor de tipărire la imprimantă a fişierului (Print. cum ar fi editarea primară de texte (Notepad.1 Notepad Notepad (Figura D. copiază textul selectat în clipboard. . Ctrl+O. Aplicaţii sub Windows XP Professional Pachetul Windows XP Professional este însoţit de o serie de aplicaţii menite să permită utilizatorului efectuarea unor operaţii de bază.txt).txt. Internet Explorer şi Outlook Express vor fi prezentate în capitolul referitor la conexiunea la Internet. 2. o Cut (Ctrl+X). copiază textul din clipboard în locaţia curentă. fără posibilitatea de a insera în text date de alt tip. vertical sau orizontal. Ctrl+N).).2. • prin deschiderea cu dublu click a unui fişier cu extensia . Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Start->All Programs->Accesories->Notepad Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. alegerea imprimantei dintre cele instalate.27. salvarea cu numele implicit (Save. cu tastele rapide aferente: crearea unui fişier nou (New. cu foarte puţine capabilităţi de formatare. extensia fiind întotdeauna . Formatul de fişier recunoscut este . se apasă butonul din stânga al mouse-ului şi cu el apăsat se deplasează cursorul astfel încât să fie evidenţiată (highlight) toată zona care se doreşte a fi selectată.txt). la poziţia cursorului. numărul de pagini ce urmează a fi tipărite. deschide fişiere tip .) şi închiderea aplicaţiei (Exit). Figura D. Meniurile de comenzi: • File cuprinde comenzile de lucru cu fişierele. formatarea paginii (Page Setup. Ctrl+P. decupează textul selectat cu mouse-ul din locaţia curentă şi îl copiază în clipboard. • prin lansarea din Start->Run cu comanda notepad. salvarea cu un nume specificat (Save As. anulează efectele comenzii precedente. o Copy (Ctrl+C).27) este cel mai simplu editor de texte.

• meniul Help. aldin. Status Bar. deplasează cursorul la linia specificată. cu sau fără diacritice). structurat pe grupe de activităţi. textul nu se formatează fizic. Această opţiune este activă numai în varianta în care Word Wrap este inactiv. se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului. pentru că numai în această variantă au sens noţiunile de linie şi coloană. după care editorul va evidenţia pe rând toate apariţiile şirului de caractere specificat.Find (Ctrl+F) este o unealtă de căutare în fişierul curent. editorul formatează textul astfel încât să încapă pe lăţimea ferestrei curente. De menţionat că font-ul ales se va aplica întregului text din fişier. o Font se referă la caracteristicile setului de caractere (corp de literă) utilizat. determinată de sfârşitul de paragraf marcat la editare prin apăsarea tastei Enter. fără ca fereastra de definire a şirului de căutat să mai apară pe ecran. care va aduce o listă de comenzi contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniul Edit. cu următoarele opţiuni: o Help Topics. pentru editări curente. o Replace (Ctrl+H). din care în mod normal. ci doar cosmetic. înlocuieşte un şir de caractere specificat cu altul. care reconverteşte datele dintr-un IME în altul). o Fiind Next (F3) funcţionează aproape identic cu Find. Dacă această opţiune este selectată (se mai spune că este pornită. există opţiunile Open/Close IME (optează între un editor personalizat pentru caractere speciale (Input Method Editor. sau automat. Aceste opţiuni nu sunt utile atâta timp cât există posibilitatea configurării caracteristicilor zonale şi de limbă în Control Panel. introduce un şir de caractere care reprezintă data şi ora sistemului în poziţia cursorului. Se deschide o fereastră în care utilizatorul poate să introducă textul căutat. cursiv. aldin cursiv) şi mărimea caracterelor. Dacă nu. • Format este un set de comenzi care acţionează asupra aspectului textului din fişier care cuprinde următoarele opţiuni: o Word Wrap. respectiv bifată). În Notepad nu se pot defini secţiuni de text cu caracteristici diferite. o Go To (Ctrl+G). căutarea se va face din nou. oferă informaţii despre versiunea de Notepad instalată. prin selectarea căreia se obţin numărul liniei curente şi cel al coloanei curente în care se află poziţionat cursorul. selectează tot textul din fişierul curent. particularizate pe zone. cu confirmare din partea utilizatorului la fiecare apariţie. care oferă ajutor pentru utilizarea editorului. Se deschide o tabletă din care utilizatorul poate selecta design-ul setului de caractere (font). Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei. Această reorganizare are ca scop mai buna vizibilitate pe ecran. Tableta mai cuprinde o fereastră de vizualizare a setărilor alese şi o listă de seturi standard. nu numai celui selectat. activă. fie cu Find Next. o Time/Date (F5). Înlocuirea se poate face pas cu pas. On. • meniul View conţine o singură opţiune. tot specificat. stilul (normal. efectuată fie cu Find. cu sau fără obiecte selectate. In plus. IME) şi altul) şi Reconversion (inactivă în mod normal. Editorul memorează cheia ultimei căutări. se alege varianta Western sau Central European (caracterele alfabetului latin. iar la apăsarea tastei funcţionale F3. . prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search). o About Notepad. o Select All (Ctrl+A). o În spaţiul de lucru Notepad. textul ocupă rânduri de lungime variabilă.

care în Windows XP este similar cu WordPad-ul).. Meniurile de comenzi sunt în linii mari aceleaşi şi cu aceleaşi posibilităţi ca în Notepad.28) este un editor de texte mai performant. Salvează datele în format . prin deschiderea unei ferestre de tip Outlook Express. Icoanele comenzilor rapide reprezintă în general acelaşi lucru în toate aplicaţiile de sub Windows. cu selectarea opţiunii Open with. . Acest spaţiu se numeşte „bară de instrumente rapide” sau „bară de comenzi rapide”.txt şi . dar nu se doreşte lucrul cu el.2. grafice etc. fără apăsarea nici unui buton al mouse-ului. care va aduce o listă de comenzi contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniurile Edit şi Format. • prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu WordPad.rtf.).rtf (Rich Text Format). fără a explora structura de directoare. editor intern în versiunile mai vechi de Windows.2 WordPad WordPad (Figura D. care vor fi descrise în continuare. sistemul va deschide o mică fereastră în care va informa utilizatorul despre funcţiunea pe care o îndeplineşte scurtătura respectivă. cu sau fără obiecte selectate. o Send. în spaţiul de lucru. Recunoaşte la deschidere formate de tip . exemplul clasic fiind imaginea dischetei. . se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului. Se observă apariţia între meniuri şi spaţiul de lucru propriu-zis a unor butoane. cu ajutorul căruia se poate verifica aspectul unei pagini înaintea tipăririi. oferă posibilitatea ca textul respectiv să fie trimis cu poşta electronică. În plus. dacă în sistem nu a fost instalat Microsoft Word. Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Start->All Programs->Accesories->WordPad Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. . de inserare de entităţi în text (imagini. Descrierea meniurilor: File cuprinde comenzile meniului cu acelaşi nume din Notepad.txt. a editorului WordPad. • prin lansarea din Start ->Run cu comanda wordpad. care oferă capabilităţi de formatare a textului. care întotdeauna înseamnă salvarea datelor (File/Save). generat de Microsoft Word). Este de reţinut faptul că prin menţinerea cursorului asupra unei icoane din zona comenzilor rapide.. cu diferenţa că se pot deschide şi salva şi alte formate de date decât . o lista ultimelor fişiere salvate. după cum s-a amintit mai sus.wri (generat de Microsoft Write. utilă dacă utilizatorul are nevoie să le regăsească rapid. şi. • prin deschiderea cu buton dreapta mouse şi tasta Shift a unui document de unul din tipurile menţionate. din lista rezultată. la care se adaugă mai multe facilităţi de formatare a textului. în cazul în care în sistem este instalat Microsoft Word. • . care sunt de fapt scurtături spre comenzile cele mai uzuale din meniuri.txt. • prin lansarea din Start->Run cu comanda write. meniul mai oferă următoarele opţiuni: o Print Preview. vizualizare şi inserare de date din alte aplicaţii.doc (Document. În plus.

o Bitmap Image Object. formatează modul de afişare a textului în fereastră ca şi la Notepad. are acelaşi efect cu apăsarea tastei Delete (ştergere permanentă). la care se adaugă: o Paste Special. grafice. imagini tip bitmap. oferă posibilităţi de inserare de date externe în text: o Date and Time. documente în formate diverse.). link etc. se obţine o listă a legăturilor.. o Insert Object. Format Bar cuprinde scurtături spre opţiunile de formatare a textului. dacă entitatea selectată este o imagine. care se află în meniul Insert.. • .) create pe loc sau aduse din alte fişiere. cu sau fără icoană de identificare a tipului. alte texte în format .. inserează data şi ora sistemului în poziţia curentă a cursorului. o Links.rtf. • Insert. apare opţiunea Package Object. cu ajutorul căreia se pot aduce în document. cu sau fără legătură (link) cu locaţia originală. cu următoarele posibilităţi: Activate Contents (deschidere separată a fişierului sursă) şi Edit Package (editare a pachetului. din care pot face parte mai multe link-uri de tipuri diferite). Ruler afişează rigla orizontală gradată pentru orientare. şi Go To.. Dacă s-a selectat un link al unui alt fişier. Aceste comenzi rapide pot fi activate sau dezactivate în funcţie de obişnuinţele de lucru ale utilizatorului. aici datele pot fi formatate conform setărilor specifice de zonă şi ţară din Control Panel. oferă o listă largă de tipuri de obiecte care pot fi inserate (diagrame Excel. o Clear. Toolbar cuprinde comenzi curente de lucru. în poziţia cursorului. prezentări tip PowerPoint etc.. care poate să fie adus cu Paste Special sau inserat. Spre deosebire de opţiunea similară din Notepad.Figura D.. orice tip de date preluate în clipboard din alte aplicaţii deschise simultan.bmp (bitmap).. Edit cuprinde comenzile meniului cu acelaşi nume din Notepad (mai puţin Time/Date. • View configurează aspectul editorului WordPad prin posibilitatea aducerii pe ecran a unor bare de comenzi rapide (sau de instrumente rapide) care apar sub formă de butoane imediat sub meniul de utilităţi. cu posibilitatea de a le prezenta ca link-uri însoţite sau nu de icoane specifice. Status_Bar afişează în partea de jos a ferestrei WordPad bara de stare. o Object Properties (Alt+Enter). care poate fi deschis într-o fereastră Paint separată (Open) sau înglobată în WordPad (Edit). Submeniul Options. care nu există în WordPad).. returnează o casetă cu informaţii despre un obiect selectat (imagine. Când în fişier nu există obiecte inserate (de alt tip decât text) opţiunea apare în meniu cu numele de Object şi este inactivă. cum ar fi: imagini . şterge de pe ecran textul selectat fără a-l reţine în clipboard.28.

pe măsură ce utilizatorul acumulează experienţă. Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Star ->All Programs->Accesories->Paint Alte moduri de lansare: prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. se poate defini modul de aliniere (Alignment) a textului. . o Tabs. De asemenea. dar nu se doreşte lucrul cu ele. ceea ce face posibilă auto-învăţarea prin similitudine şi diferenţă. În WordPad se pot defini porţiuni de text cu caracteristici diferite de aspect. Recunoaşte la deschidere. • • • Structura de meniuri este asemănătoare cu a aplicaţiilor de procesare de text prezentate deja. • Meniul Help.gif. care oferă ajutor pentru utilizarea editorului. prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search). Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei. etc.. Aplicaţiile care funcţionează sub Windows au în general această trăsătură comună. o Paragraph. respectiv salvează imagini într-o serie de formate uzuale. distanţele faţă de margini al corpului textului şi mărimea intrării paragrafului (poziţia de început a primului rând). introduce un marcator („• ”) la începutul paragrafului curent. cu selectarea opţiunii Open with. .29) este un program de prelucrare primară de imagini.jpg. În versiunile anterioare de Windows această aplicaţie purta numele de PaintBrush.3 Paint Paint (Figura D. o Bullet Style. structurat pe grupe de activităţi. din lista rezultată. mărime şi culoare. oferă informaţii despre versiunea de WordPad instalată.bmp.. la dreapta (Right) sau centrat (Center). stabileşte cât este de mare saltul care se efectuează pe orizontală când se apasă tabulatorul (tasta Tab). împreună cu structuri de ajutor care funcţionează la fel. cu următoarele opţiuni: o Help Topics. a opţiunii Paint. cu aceleaşi opţiuni ca şi la Notepad. 2. Corel sau un alt program de prelucrare grafică mai performant. la stânga (Left). dacă în sistem nu a fost instalat Paint Shop Pro. prin lansarea din Start->Run cu comanda pbrush. prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu Paint. şi. o About WordPad. În plus se pot defini culori diferite pentru diferite porţiuni de text.tif. în cazul în care în sistem sunt instalate alte programe de prelucrare grafică. . defineşte forma paragrafului. În partea stângă prezintă două coloane de instrumente de lucru cu ajutorul cărora se poate acţiona rapid şi intuitiv. .• Format este un set de comenzi care acţionează asupra aspectului textului din fişier şi cuprinde următoarele opţiuni: o Font. printre care . • prin deschiderea cu buton dreapta mouse şi tasta Shift a unui document de unul din tipurile menţionate.

active dacă în prealabil s-a efectuat Zoom->Custom. în două moduri: Tiled. oferă posibilitatea vizualizării caroiajului de lucru. (Ctrl+R). Scara poate fi aleasă de utilizator cu ajutorul opţiunii Custom. inversarea pe verticală şi orizontală şi rotirea imaginii cu un unghi dat. se ocupă cu mărirea sau micşorarea imaginii la care se lucrează.. oferă posibilitatea de a personaliza fundalul desktop-ului cu imaginea la care s-a lucrat. o Zoom. butonul selectat este Pencil. înlocuirea culorilor originale cu complementarele lor. Se revine prin click cu butonul din stânga al mouse-ului oriunde în imagine. prin plasarea unei imagini unice în centrul ecranului. tiles) sau Centered. prin activare afişează în spaţiul de lucru butoane cu scurtături la comenzile cele mai importante. Fiecare dintre aceste comenzi deschide câte o mică fereastră de dialog în care se cer din partea utilizatorului coordonatele dorite. o Flip/Rotate. • Image conţine comenzi care acţionează asupra imaginii în ansamblul ei. mai conţine: o From Scanner or Camera.. respectiv a imaginii micşorate a zonei de lucru dinaintea măririi. o Stretch/Skew.. importă fişiere grafice generate prin scanare sau produse de camera digitală (webcam). • View cuprinde opţiunile: o Tool Box. pe lângă comenzile cunoscute. Meniurile Paint: • File... o Set as Background. staţionarea cursorului mouse-ului pe aceste butoane un timp suficient fără a face click produce apariţia unei ferestre de informaţii despre acţiunea lor. respectiv micşorarea la o scară predefinită a imaginii. De exemplu.. şi Paste From. mai conţine Repeat (Ctrl+Y).Figura D. (Ctrl+W). care deschide o nouă listă de opţiuni. deformarea imaginii (alungire sau scurtare.29. Status Bar. • Edit. Color Box.. ca plăcile de gresie (în engleză. pe lângă comenzile deja cunoscute. creionul cu care se desenează în spaţiul de lucru. care relansează ultima comandă anulată. o View Bitmap (Ctrl+F) vizualizează pe tot ecranul imaginea la care se lucrează. Show Grid (Ctrl+G) şi Show Thumbnail. utilă pentru a localiza în ansamblu detaliul mărit. prin repetarea imaginii pe orizontală şi pe verticală. respectiv orizontală. înclinare cu un unghi specificat). o Invert Colors (Ctrl+I).. Ctrl+PageUp şi Ctrl+PageDown sunt combinaţiile de taste care produc mărirea. în scopul observării unor detalii. Pentru parcurgerea întregului spaţiu de lucru se folosesc butoanele de defilare (scroll) verticală. cu ajutorul cărora se poate copia imaginea la care se lucrează într-un alt fişier. respectiv se poate aduce o imagine din alt fişier.. fără ca acesta să fi fost deschis în prealabil. şi setul Copy To. Ca în toate aplicaţiile sub Windows. .

Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Start->All Programs->Accesories->Calculator Figura D. o About Paint oferă informaţii despre versiunea de Paint instalată. fundalul imaginii la care se lucrează va acoperi detaliile imaginii peste care aceasta se va lipi. cu posibilitate de Undo.Attributes..30... Comutarea între standard şi ştiinţific se face din meniul View.4 Alte aplicaţii Calculator. fundalul va fi transparent.31). dacă este activă.31.30). cum este cel din Figura D. iar prin lipire se va adăuga la imaginea destinaţie numai obiectul din imaginea copiată.. Dacă este inactivă.. (Ctrl+E). calitatea (color. structurat pe grupe de activităţi. o Draw Opaque. mărime (numărul de pixeli pe orizontală şi verticală). este o fereastră care imită aspectul unui calculator de birou. o Clear Image (Ctrl+Shift+N). o • Figura D. standard (contabil) sau ştiinţific (cu funcţii matematice. în care dacă se apasă butonul Define Custom Colors >> se obţine o tabletă de editare a culorilor specifică pentru Windows (Figura D. golirea spaţiului de lucru. 2. alb-negru) etc. definirea atributelor imaginii: rezoluţie. cu următoarele opţiuni: o Help Topics care oferă ajutor pentru utilizarea editorului. Help. • Colors. Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. cuprinde numai opţiunea Edit Colors. Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei. . prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search).

• prin lansarea din Start->Run cu comanda cmd. şi apoi se introduce într-o aplicaţie de prelucrare grafică (de exemplu Paint) cu ajutorul combinaţiei de taste Ctrl+V (comanda Edit->Paste). Capturarea imaginii curente a ecranului se face apăsând tasta Print Screen (în engleză. Se deschide prin parcurgerea secvenţei: Start->All_Programs->Accesories->Command_Prompt Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. imaginea se salvează în clipboard.32. În ambele cazuri. .• prin lansarea din Start->Run cu comanda calculator. Fereastra DOS (Figura D. după care se editează şi se salvează în formatul grafic dorit. Figura D. „tipăreşte ecranul”). Pentru a captura numai fereastra activă în momentul respectiv se foloseşte Alt+Print Screen.32) permite lucrul în linia de comandă cu comenzi specifice sistemului de operare DOS. pentru imaginea întreagă (cu toate ferestrele deschise şi tot ce se vede pe desktop).

Parola serveşte la protejarea accesului în contul respectiv. După crearea utilizatorului. Un utilizator nou creat poate avea drepturi de administrare în sistem sau drepturi limitate. contul respectiv devine accesibil la intrarea în sesiunea Windows XP. grupuri de utilizatori. Administratorul de sistem este utilizatorul care poate să instaleze/dezinstaleze aplicaţii sau componente hardware pe calculator. În funcţie de tipul activităţii care se desfăşoară pe calculatorul respectiv. Persoanele care nu o cunosc nu vor putea accesa anumite informaţii care sunt de uz privat. . apare un ecran cu identificatorii mai multor utilizatori. de tip administrator sau utilizator normal. • Guest (oaspete) este un cont implicit fără parolă. Aceasta înseamnă că pe calculatorul respectiv. în funcţie de configurările făcute ca urmare a destinaţiei pe care o are calculatorul. iar utilizatorul proprietar îl va accesa prin introducerea parolei.3. sau Limited (cu acces limitat) cu parolă în cazul în care li se permite lucrul şi stocarea de fişiere pe calculator. În acest mediu se poate crea un cont de utilizator cu drepturi de administrator sau cu drepturi limitate. acestuia i se poate adăuga o parolă de acces. Ei pot fi utilizatori de tip Guest fără parolă. pe care sistemul le descrie în momentul definirii contului. Este indicat ca utilizatorii care lucrează doar ocazional pe calculator şi care au ca activitate mai mult consultarea decât crearea. se vor crea ulterior pe calculator. iar noul utilizator va putea să lucreze fără să restarteze calculatorul. cu comanda Change an Account şi. Aceasta deschide o fereastră în care se scrie parola. Cu aceasta. cel care configurează reţeaua şi legătura la Internet şi cel care acordă diferite drepturi celorlaltor utilizatori. fără a afecta mediile de lucru ale celorlalţi şi vor putea deţine fişiere de uz privat în sistem.1 Utilizatori. se confirmă şi se defineşte o expresie sau o idee prin care utilizatorul să îşi poată reaminti parola sa în cazul în care o uită. Cel mai simplu mod de administrare a conturilor de utilizatori se face din Start-> Control Panel->User Accounts. prin comanda Create a New Account. parole de acces Sistemul de operare menţine o bază de date în care sunt păstrate caracteristicile tuturor conturilor de utilizator definite pe calculator. după alegerea contului care se modifică. Grupurile de utilizatori nu sunt accesibile în acest loc. iar configurările care se fac sunt simple. care oferă posibilitatea creării de conturi de utilizatori. care nu vor fi accesibile altor utilizatori decât prin partajare. Aceşti utilizatori vor avea posibilitatea de a-şi personaliza complet mediul de lucru. Alte conturi. Această grupare face ca gestiunea utilizării calculatorului să fie mai eficientă. În funcţie de permisiunile de acces. Acest cont nu poate fi şters. prin comanda Create a Password. stocate în directorul personal My Documents. 3. Administratorul se ocupă de toarte configurările de pe calculator. utilizatorii pot fi grupaţi în grupuri cu caracteristici şi permisiuni specifice. Schimbarea utilizatorului fără ieşirea din sesiunea curentă de lucru se face prin secvenţa: Start->Log Off->Switch User Prin aceasta se readuce pe ecran fereastra iniţială de intrare în Windows XP. apărut tot la instalarea sistemului. Gestionarea utilizatorilor La deschiderea sistemului de operare Windows XP Professional. respectiv modificării caracteristicilor conturilor existente. respectiv modificarea de fişiere pe calculator să nu aibă drepturi prea extinse. sistemul de operare permite existenţa mai multor conturi (sisteme de setări particularizate) de utilizatori locali neconcurenţi care pot să funcţioneze cu configurări diferite ale mediului de lucru. respectiv de lucru pe care le au. în care pot intra utilizatorii care nu au cont personalizat definit pe calculator. dar poate fi redenumit. utilizatorii se împart în două mari categorii implicite: • Administrator este primul cont care apare după instalarea sistemului de operare.

ceea ce înseamnă că parola dată iniţial de către administratorul de sistem utilizatorului pentru care s-a creat contul va trebui schimbată.33. administratorul de sistem va stabili drepturile utilizatorilor în sistem şi modul de grupare al acestora. Se observă că s-a bifat o căsuţă. descrierea) şi setări referitoare la parolă.. şi anume User must change password at next logon. Figura D. Utilizatorul va introduce parola pe care o doreşte la prima sa logare cu prin intermediul contului respectiv. Pentru o administrare complexă a conturilor şi grupurilor de utilizatori se deschide fereastra Computer Management (Figura D. informaţii care să îl identifice (descriere) şi parola pe care o va utiliza pentru intrarea în contul său. aduce pe ecran fereastra de dialog a funcţiei de creare a unui utilizator nou (Figura D.33) prin parcurgerea următoarei secvenţe de comenzi: Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Computer Management ->Local Users and Groups Figura D.34.În funcţie de destinaţia calculatorului respectiv.34).. Selectarea fişierului corespunzător acestui indicativ cu butonul dreapta al mouse-ului şi apoi a opţiunii Properties din lista apărută va deschide o fereastra în care se pot modifica date (numele. Fereastra dispune de meniuri utilitare specifice şi de liste de comenzi ale butonului din dreapta al mouse-ului. Selectarea cu butonul dreapta la mouse-ului a directorului Users şi apoi a opţiunii New User. Prin apăsarea butonului Create. acest utilizator se adaugă celor deja existenţi în subdirectorul Users. Aici se introduc indicativul şi numele utilizatorului. Ceea ce este mai .

Grupul astfel creat este local. permite crearea unui grup nou. cu drepturi specifice activităţilor curente. • Users.. • Power Users. Acest drept este specific numai administratorilor de sistem. utilizatori care au dreptul de a se loga la distanţă. . • HelpServicesGroup.important este că aici se poate specifica apartenenţa utilizatorului la un grup. utilizatori cu drepturi referitoare la configurări legate de lucrul în reţea. Nu orice utilizator poate să intervină şi să creeze conturi şi grupuri în sistem. utilizatori cu drepturi administrative restrânse. • Backup Operators. care nu implică schimbări în sistem. Criteriul de apartenenţă la un grup este dat de permisiunile pe care utilizatorul respectiv le are în sistem. Este mai uşor de lucrat cu utilizatori grupaţi şi cu permisiunile setate pe grupuri decât cu particularizarea fiecărui utilizator în parte. • Network Configuration Operators.. altul decât cel în care a fost încadrat la început. informaţii care să îl identifice (descriere) şi utilizatorii care îi aparţin. Selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a directorului Groups şi apoi a opţiunii New Group. grupul pentru servicii de ajutor. utilizatori cu drepturi restrânse. utilizatori obişnuiţi care pot trece de nişte restricţii de securitate pentru a efectua cópii de siguranţă ale datelor din sistem. selectând pe rând Member Of şi Add (adaugă grupuri în listă) sau Remove (şterge grupuri din listă). atât din punct de vedere al gestiunii cât şi din motive de securitate în sistem. realizează replicarea fişierelor într-un anumit domeniu. care stabilesc structura de utilizare a sistemului în funcţie de politicile de securitate şi regulile de acces adoptate în instituţie. • Replicator. În Windows XP există următoarele grupuri predefinite: • Administrators din care fac parte utilizatorii cu drepturi de administrator pe calculatorul respectiv. Aici se introduc numele grupului. • Guests. • Remote Desktop Users. utilizatori normali.

37).36). În consecinţă. Se va deschide o tabletă de proprietăţi pentru directorul respectiv. Se observă că în această tabletă se poate alege dacă directorul respectiv va fi sau nu partajat în reţea (prin selectarea sau nu a căsuţei Share this folder on the network). şi se deschide tableta Folder Options la fila View (Figura D.35): Figura D.. înseamnă acces la acel director acordat altor utilizatori de pe calculatorul respectiv sau din reţea. numărul de utilizatori care au acces. Modul de partajare: prin selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a unui director apare o listă de opţiuni.2 Partajarea directoarelor Partajarea unui director.. de pe care se va alege Sharing and Security. My Documents sau Windows Explorer). dar mai complexă (Figura D..3.35. fără alte detalii privind drepturile care se acordă diverşilor utilizatori sau grupurilor. • Read acordă numai drepturi de citire. la fila Sharing (Figura D. se va deschide o tabletă asemănătoare celei din Figura D. În oricare dintre ferestrele de explorare a sistemului de operare (My Computer.. o descriere. • Change acordă dreptul de citire şi efectuare de modificări. Modul de partajare se schimbă prin deselectarea opţiunii Use simple file sharing (Recommended). Oricine deţine permisiuni corecte (utilizatori sau grupuri) vor putea accesa fişierele respectivului director. repetând operaţia descrisă mai sus. care este în principiu o resursă a calculatorului pe care se lucrează şi aparţine unui anumit utilizator.. se selectează din meniu Tools-> Folder Options. Acest mod de partajare cu posibilităţi reduse este specific partajării simple (simple sharing). care este ultima de pe lista de setări avansate (Advanced Settings). şi cu ajutorul butonului Permissions. Se specifică numele directorului.. Pentru un mai bun control asupra partajării se poate schimba modul de partajare simplu (care este implicit în Windows XP). .35. tipul de acces: • Full Control acordă aceleaşi drepturi ca şi ale proprietarului fişierului.

36.Figura D. Figura D. în care se vor detalia drepturile de acces. Fila Security (Figura D.37. Prin apăsarea butonului Advanced se va obţine o nouă fereastră de dialog. se poate schimba proprietarul directorului respectiv. prin bifarea căsuţelor corespunzătoare drepturilor acordate (Allow). se pot introduce grupuri.38) permite setarea grupurilor care au acces la respectivul director şi a tipului de acces. . respectiv interzise (Deny) pentru fiecare tip de acţiune din listă. se pot verifica drepturile deja acordate anumitor grupuri etc.

C: şi D:. . stării (Healthy. „Întreţinerea” sistemului 4. Informaţii despre acestea şi despre drive-urile logice care au fost create pe maşină se vor găsi prin parcurgerea următoarei secvenţe de comenzi: Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Computer Management->Disk Management Această secvenţă va produce apariţia ferestrei de informaţii din Figura D. NTFS este un sistem de alocare jurnalizat. FAT şi NTFS sunt două sisteme de gestiune şi evidenţă a ocupării spaţiului pe disc. Figura D. FAT este moştenit de la sistemul de operare DOS. pe 16. care poate recunoaşte sectoarele defecte sau cu date inscripţionate greşit şi poate efectua şi corecturi. tipului (File Allocation Table – FAT. Directoarele partajate au pe icoană ca semn distinctiv o mână care le oferă (Figura D.38.39).1 Gestionarea hard disk-urilor Pe calculator pot fi instalate fizic unul sau mai multe hard disk-uri. Se observă că în acest caz particular. 4.40. Este specific versiunilor Windows NT. spaţiului liber pe disc etc. 2000 şi XP. Sistemul informează asupra dimensiunii acestor partiţii.39. în engleză. care sunt de fapt două partiţii ale aceluiaşi disc fizic Disk 0. New Technology Filling System . respectiv pe 32 de biţi. înseamnă „sănătos”). partiţionate sau nu.Figura D. pe maşină sunt două drive-uri. şi prezintă două variante: FAT şi FAT32.NTFS). provenind din epoci diferite şi cu specific diferit.

selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit şi apoi a opţiunii Properties. respectiv al acţiunilor posibile. Paginile „Sharing” şi „Security” se referă la partajarea şi accesul utilizatorilor la drive-ul privit ca un director. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit. a opţiunii Properties şi apoi a butonului Disk Cleanup.2 Curăţarea (cleanup) Pe m[sură ce se lucrează. • Prin deschiderea ferestrei My Computer. În pagina „Quota” se oferă posibilitatea auditării modului în care utilizatorii încarcă discul cu date şi repartizării de cote de utilizare.41. calculatorul se umple de fişiere care este posibil să nu mai fie necesare în viitor. în Figura D.40. În toate situaţiile. Prin click cu butonul dreapta al mouse-lui pe un drive şi selectarea opţiunii Properties din listă se obţine o tabletă tip repertoar prin care utilizatorul primeşte informaţii despre setările curente şi poate interveni să facă schimbări.Figura D. De exemplu.. 4. • Prin deschiderea ferestrei My Computer. sistemul va determina spaţiul care se câştigă prin curăţare. selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului a discului dorit. . iar prin apăsarea butonului „Properties” se deschide un alt set de tablete cu informaţii despre starea curentă. apoi a opţiunii Properties şi a butonului Disk Cleanup. Disk Cleanup este utilitarul care depistează şi îndepărtează aceste fişiere. sistemul afişează fereastra din Figura D. a filei Tools şi a butonului Cleanup Now. În fila „Hardware” apar informaţii despre tipul drive-ului. Această operaţie se desfăşoară în câteva zeci de secunde.. • prin parcurgerea secvenţei Start->All Programs->Accessories->System Tools-> Disk Cleanup • prin parcurgerea secvenţei Start->Run şi introducerea comenzii cleanmgr.. Filele sunt structurate după tipul informaţiei oferite.9 a fost prezentată cu titlu informativ una din filele acestei tablete („General”). Se poate lansa în mai multe feluri: • prin parcurgerea secvenţelor Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management->Disk Management. După terminarea estimării. timp în care sistemul afişează pe ecran o fereastră în care utilizatorul poate urmări cum avansează estimarea.

Utilizatorul poate să opteze aici pentru tipul de fişiere care se vor şterge. Defragmentarea se poate lansa în mai multe feluri: prin parcurgerea secvenţelor Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management->Disk Management. a filei Tools şi a butonului Defragment Now. de unde poate să le extragă pe cele care presupune că îi vor mai fi utile. cu ajutorul butonului „View Files” obţine o listă a fişierelor care se vor şterge.3 Defragmentarea hard disk-ului Scopul acestei acţiuni este identificarea modului în care fişierele ocupă fizic spaţiul pe disc şi reorganizarea lor astfel încât să rezulte date plasate continuu. . Windows va deschide o fereastră de informaţii şi dialog (Figura D. Apăsarea pe butonul „OK” lansează operaţia propriu-zisă de curăţare. • Prin deschiderea ferestrei My Computer. • prin parcurgerea secvenţei: Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management-> Disk Defragmenter. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a discului dorit.. • prin parcurgerea secvenţei Start->All Programs->Accessories->System Tools-> Disk Defragmenter. • În toate situaţiile.41.. care eliberează fizic spaţiul ocupat de aceste fişiere.42). Fereastra în care se vizualizează desfăşurarea acţiunii apare din nou.. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit şi apoi a opţiunii Properties. a filei Tools şi a butonului Defragment Now. După ce bifează toate căsuţele dorite. 4. apoi a opţiunii Properties.Figura D.

un fişier poate să ajungă să fie plasat în mai multe blocuri libere. Operaţia de defragmentare grupează în spaţii continue datele aparţinând aceluiaşi fişier şi identifică spaţiile nealocabile (sectoarele defecte). nu neapărat alăturate. Windows scrie fizic datele pe disc în blocuri succesive de o anumită mărime. Figura D. sistemul face o estimare a fragmentărilor existente pe disc şi produce un raport cu date generale (la nivel de disc) şi specifice (despre fiecare fişier fragmentat în parte) care poate fi vizualizat (Figura D. la adresa de început a fiecărui grup de blocuri ocupat de fişierul la care s-a făcut referire. Deşi se caută în general spaţiile libere mai mari. capul de citire al hard disk-ului trebuie să se deplaseze fizic în mai multe locuri. deoarece pentru a returna datele cerute. mai ales atunci când pe disc se scriu şi se şterg cantităţi relativ mari de date sau se fac multe instalări şi dezinstalări de programe.43. Prin apăsarea butonului Analyze.42.Figura D. Prin divizarea fişierelor în acest fel scade viteza de acces la date. Prin apăsarea butonului Defragment se lansează operaţia de defragmentare propriu-zisă. .43) şi tipărit. şi în acelaşi timp încearcă să dispună contiguu şi spaţiul liber de pe disc. utilizând pentru aceasta o listă a blocurilor libere.

. Restore se referă la restaurarea sistemului prin citirea copiei de siguranţă. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit şi apoi a opţiunii Properties. bandă magnetică). • prin parcurgerea secvenţei Start->All Programs->Accessories->System Tools-> Backup. şi sunt standard atât ca aspect cât şi ca derulare şi mod de utilizare. la alegere) • ce anume să salveze din fişierele existente (se bifează căsuţele corespunzătoare) • mediul pe care se face copia de siguranţă (dischetă. apoi a opţiunii Properties.. Se referă la realizarea copiei de siguranţă a datelor în caz de defecţiune. Este o unealtă relativ puţin folosită. setări. Figura D. Parcurgerea ferestrelor de opţiuni se face prin apăsarea butonului Next >. Va fi specificat numele fişierului (implicit este backup). • prin deschiderea ferestrei My Computer. Revenirea la opţiuni definite anterior se face cu ajutorul butonului Back >. prin apăsarea butonului Next > se vor derula ferestre succesive în care utilizatorul va trebui să definească următoarele: • tipul activităţii. În sistemul de operare Windows XP ferestrele de tip wizard pot fi întâlnite în mai multe aplicaţii. iar în timpul arhivării datelor în copia de siguranţă sistemul nu poate fi folosit. iar extensia va fi automat . Lansarea se poate face în mai multe moduri: prin parcurgerea secvenţelor Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management->Disk Management.44.4. Aşadar.4 Backup/Restore Backup este cea mai importantă funcţie de întreţinere a sistemului. Pentru uşurinţa utilizării. funcţia de backup este foarte complexă. la invocarea ei sistemul lansează un program de tip wizard (traducerea specializată software în limba română a acestui cuvânt este „Expert”) cu ajutorul căruia utilizatorul să îşi poată defini opţiunile într-un mod cât mai intuitiv. • prin parcurgerea secvenţei Start->Run şi introducerea comenzii ntbackup.bkf. a filei Tools şi a butonului Backup Now. pentru că realizarea copiei de siguranţă este o operaţie consumatoare de timp. în special la instalarea de software. • În toate situaţiile se va lansa aplicaţia Expert Backup or Restore Wizard (Figura D. de exemplu CD.44). Este bine ca această copie de siguranţă să fie păstrată pe un dispozitiv de stocare extern (dischetă. CD. . backup sau restore. a filei Tools şi a butonului Backup Now. locaţie în reţea). selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului a discului dorit. • ce tip de date să salveze (documente. respectiv pe server-ul reţelei.. În Windows XP. sau pe un alt calculator din reţea. bandă magnetică sau fişier pe hard disk destinat copierii ulterioare pe alt mediu.

bkf). sistemul se va putea restaura la unul din punctele automate sau create de utilizator fără a se pierde documentele care au fost modificate şi salvate între timp.). dar utilizatorul îşi poate defini propriile sale puncte.). Sistemul le creează automat. Sistemul returnează o fereastră de informaţii (drive-ul pe care a fost lansată operaţia de restaurare. numite în jargon bug-uri). Service Pack (pachete de patch-uri pentru defecţiuni cunoscute).După terminarea setărilor. Operaţiile de creare de cópii de siguranţă. Restaurarea se poate lansa prin comenzile de mai sus sau prin dublu click asupra fişierului tip backup (. instalările şi dezinstalările de software care interacţionează cu sistemul de operare etc. si posibilitatea de a defini tipuri avansate de backup (prin apăsarea butonului Advanced). mărimea etc. Aceste puncte reflectă imaginea datelor de pe calculator la un moment dat. dimensiunea totală a datelor transferate. Cu ajutorul acestei aplicaţii se pot crea puncte de restaurare (restore points sau restore checkpoints). Ceea ce se pierde sunt doar datele care nu au fost salvate până în momentul respectiv. Lansarea în execuţie a copiei de siguranţă se face prin apăsarea butonului Finish. trebuie făcute întotdeauna înainte de schimbări majore în sistem. durata realizării ei. cum ar fi update-urile (actualizările) cu programe de tip patch sau fix („petice” pentru „repararea” unor defecţiuni cunoscute în sistem. Secvenţa Start->All Programs->Accessories->System Tools-> System Restore lansează în execuţie aplicaţia System Restore. În caz de pierderi majore de date. . durata operaţiei etc. ultimul ecran wizard va conţine rezumatul opţiunilor făcute de utilizator. respectiv de puncte de restaurare. care produc apariţia aceluiaşi wizard. Se selectează locaţia în care se află copia de siguranţă şi se extrag datele în structura în care au fost salvate. respectiv upgrade-urile (trecerea la versiuni superioare de sistem de operare). Operaţia de backup se completează şi sistemul returnează o fereastră de informaţii (ora la care a fost creată copia. cu scop de verificare.

care este de fapt limbajul cu care calculatorul comunică pe mediul fizic în reţea. Descrierea realizării fizice şi a funcţionării unei reţele fac obiectul Secţiunii C: Reţele de calculatoare din curs. în Windows XP. de exemplu). calculatoarele cu sistem de operare Windows XP sunt clienţi. De asemenea. LAN) este un grup de calculatoare şi alte echipamente. În Windows XP. utilizatorii aparţinând unui domeniu din reţea se pot loga la conturile lor de pe orice calculator. Se specifică numele unui domeniu sau grup de lucru care există în reţea. Alte tipuri de conectare se pot realiza prin deschiderea ferestrei „New Connections Wizard”: • Start->Control Panel. pentru conectarea la o reţea Microsoft este nevoie de Client for Microsoft Network. • selectarea filei Computer Name din fereastra care apare. La terminarea configurărilor se apasă Finish pentru ca acestea să fie procesate. Pentru ca datele introduse să fie corecte.). Server-ul este calculatorul central ale cărui resurse sunt folosite în comun de utilizatorii reţelei. • selectarea categoriei Network and Internet Connections • selectarea acţiunii Set up or change your Internet connection sau a icoanei Internet Options. grupul. periferice etc. O cale mai simplă de acces este selectarea icoanei Internet Explorer de pe desktop (dacă se află acolo) cu butonul din dreapta al mouse-ului şi apoi alegerea opţiunii Properties din lista rezultată. proprietăţile sunt grupate pe categorii şi se referă la configurarea atât a conexiunilor cât şi a aspectului şi funcţionării locale a Internet Explorer-ului. Calculatoarele se conectează între ele în reţele pentru a putea folosi în comun resurse din cele mai diferite (fişiere. calea de lucru cu Internet-ul etc. Pentru derularea succesivă a ferestrelor se apasă pe Next>. • software pentru servicii care oferă acces la funcţiuni speciale (tipărirea. • protocolul de reţea. prin „domeniu” se înţelege un grup de calculatoare care folosesc în comun aceleaşi informaţii. De exemplu. sistemul are nevoie de următoarele componente de reţea instalate pe calculator: • software-ul client. Clientul este calculatorul care se conectează la server şi foloseşte resursele acestuia. Dacă în momentul în care se instalează sistemul de operare calculatorul este fizic conectat la o reţea. Windows XP va instala toate pachetele software necesare funcţionării în reţea şi va cere utilizatorului să introducă datele necesare conectării (identificatorul server-ului. • apăsarea butonului Change pentru conectarea la un domeniu fără wizard. Pentru revenirea la o fereastră anterioară se apasă pe Back>. Apare Network Identification Wizard. Pentru conectarea la o reţea locală. în care se completează datele cerute de calculator în conformitate cu structura reţelei. utilizatorul va face aceste configurări numai după ce s-a consultat în prealabil cu administratorul de reţea. Pentru cazul concret al reţelelor realizate în cadrul acestui proiect. acelaşi care este folosit şi pentru transmiterea de date pe Internet. Pentru a intra în contact cu celelalte echipamente din reţea. este necesar ca toate acestea să folosească acelaşi protocol.5. Se observă că tableta este de tip repertoar (Figura D. Conectarea fizică se realizează prin cabluri de reţea astfel încât fiecare echipament poate interacţiona cu oricare altul. aflate de obicei în apropiere unele de altele. • apăsarea butonului Network ID pentru deschiderea wizard-ului de conectare la domeniu. Lucrul în reţea O reţea locală (Local Area Network. . Pentru conectarea la un domeniu definit pe reţea se parcurge următoarea secvenţă de comenzi: • selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a icoanei My Computer de pe desktop. Cu acest cont. utilizatorii se pot conecta la resursele domeniului la care au dreptul conform drepturilor acordate de administrator. Astfel. care conectează calculatorul la server. va fi creat şi câte un cont pentru fiecare calculator din domeniu. Administratorul de reţea creează câte un cont pentru fiecare utilizator din domeniu. Cel mai utilizat protocol este TCP/IP.). instalări de software. numele domeniului.45).

46) se apasă pe butonul Add.47). • se deschide tableta New Connections Wizard (Figura D.. în care se poate opta pentru alte tipuri de conectare. Figura D.45. în fila Connections (Figura D. . Utilizatorul va trebui să indice căile de acces cerute de sistem pentru varianta dorită..46. inclusiv la Internet..• Figura D.

Secţiunea C: Reţele de calculatoare. Pentru ca două calculatoare să poată comunica între ele trebuie să „vorbească aceeaşi limbă”. aceasta înseamnă că trebuie să folosească acelaşi protocol de comunicare. se selectează categoria Network and Internet Connections şi apoi Network Connections În ambele situaţii se obţine fereastra din Figura D. acest protocol se numeşte TCP/IP. respectiv dezinstala protocoale de comunicare.1 Configurarea conexiunii la reţea Pentru accesul la configurarea conexiunii la reţea se deschide directorul Network Connection. Prin selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului şi alegerea opţiunii Properties din lista apărută se pot afla detalii despre tipurile de conexiuni la reţea suportate în sistemul de operare Windows XP. Modul de comunicare între calculatoare şi protocolul TCP/IP sunt descrise mai în detaliu în capitolul consacrat reţelelor. Tot la această fereastră se poate ajunge şi prin selectarea conexiunii cu butonul stânga al mouse-ului şi apoi alegerea opţiunii Change Settings of this Connection din meniul care apare în partea stângă. 5. de exemplu Client for Microsoft Network. Cu ajutorul tabletei care apare (Figura D.49) se pot astfel instala. În limbajul domeniului.47. în unul din modurile următoare: • se parcurge secvenţa: Start->All Programs->Accesories->Communications->Network Connections • se deschide applet-ul Control Panel prin secvenţa: Start->Control Panel.48. .Figura D. Pentru cele mai multe calculatoare. Internet Protocol (TCP/IP) etc.

DNS) din reţea. 5.). Figura D.50) se vor defini adresa de IP (Internet Protocol) a calculatorului în reţea. În această fereastră există şi legături (de tip hyperlink) către alte locaţii şi acţiuni la care calculatorul are acces. masca subreţelei.2 Lucrul în reţeaua locală Figura D.48. Acestea sunt create automat oricând se accesează o resursă partajată în reţea (imprimantă.49. În tableta nouă care se deschide (Figura D. imprimante. De exemplu. Acestea pot folosi la: .Figura D. alte periferice. director etc. adresa IP a gateway-ului şi a server-ului de domeniu (Domain Name Server.50. prin selectarea opţiunii My Network Places din tableta din stânga în orice fereastră de explorare. • • Se obţine o fereastră de explorare în care sunt listate toate resursele partajate în reţea în momentul respectiv: calculatoare. pentru definirea unei conexiuni TCP/IP se selectează rândul corespunzător şi se apasă pe butonul Properties. Conectarea la reţeaua locală se poate face în mai multe moduri: prin dublu click pe icoana My Network Places de pe desktop.

Aceasta înseamnă că nu va putea fi folosită decât dacă respectivul calculator este pornit. cu numele de COMUN. inclusiv World Wide Web (reţeaua Internet). Se deschide fereastra de explorare din Figura D. 5. nu este partajată pentru calculatorul pe care se lucrează şi este instalată local pe un calculator din reţea. Figura D. Accesul la aceste date este limitat de permisiunile acordate de utilizatorii din reţea care sunt proprietari ai elementelor respective.51. Elementele partajate care apar în fereastra My Network Places sunt tratate în timpul lucrului ca şi resursele locale ale maşinii. . se pot copia fişiere dintr-o locaţie în alta.3 Periferice în reţea Pentru adăugarea unei imprimante în sistem: Start->Printers and Faxes (pentru gestionare. Se observă că imprimanta selectată este singura din listă care este resursă partajată pentru calculatorul pe care se lucrează şi este instalată pe acesta. şi informaţia „legată” apare pe ecran. Se pot efectua căutări de fişiere. ceea ce înseamnă că poate fi accesată în mod direct de pe orice calculator din reţea. Se selectează cu butonul din stânga al mouse-ului. în alte documente.51.• vizualizarea tuturor utilizatorilor grupului din care calculatorul face parte în reţea (prin apăsarea pe View Workgroup Computers) • adăugarea de noi accese (New Network Place) etc. Start->Control Panel->Printers and Other Hardware). • pentru o imprimantă care va fi ataşată direct la calculatorul respectiv. Imprimanta LASERJET on COMUN este şi ea existentă în reţea. Această imprimantă este un membru al reţelei definit prin IP. este o resursă a reţelei sau este deja conectată la un alt calculator din reţea. unde se pot defini condiţiile de instalare a unei imprimante noi pe calculator. Acest tip de „salt” se utilizează în toate sistemele hypertext (date care fac referiri la alte date). În partea stângă a ferestrei se observă obişnuita listă de activităţi posibile. Hyperlink-ul este un element al unui document în format electronic care reprezintă o legătură către o altă locaţie aflată în document sau în afara lui. în care sunt vizibile toate imprimantele existente în reţeaua din care face parte calculatorul pe care se lucrează. Cu ajutorul comenzii Add a Printer se deschide wizard-ul de adăugare de imprimante. aceasta trebuie conectată fizic şi sistemul o va detecta şi va recunoaşte tipul. etc. Se vor specifica pe rând următoarele: • dacă imprimanta va fi ataşată calculatorului respectiv.

Pentru conexiune este în general nevoie de un modem şi o linie telefonică. numele server-ului de poştă electronică etc. Acest program interpretează fişierele HTML şi le afişeaza pe ecranul calculatorului sub formă de pagina web. către cei care oferă aceste servicii (de exemplu www. în care : „nume_utilizator” este codul cu care utilizatorul va fi regăsit în Internet. respectiv . WAN). filme. • adresa IP. PcNet. muzică şi animaţie şi care pot fi conectate prin legături de tip hyperlink la alte pagini web. Cea mai simplă modalitate de conectare la Internet este prin New Connection Wizard (Figura D. respectiv URL-ul. numele server-ului de poştă electronică etc. Adresa poate fi accesată şi direct din acest document. Un astfel de web browser este Internet Explorer. abrevierea de la Uniform Resource Locator este adresa globală a documentelor şi resurselor pe World Wide Web. . imagini. fie prin Outlook Express.tip. 5. EasyNet.html. tipul de server folosit (POP3 sau IMAP). o setările de protocol şi adresele IP specifice furnizorului respectiv. tipul de server folosit (POP3 sau IMAP).htm.hotmail. grupurile de discuţii şi de ştiri etc. de exemplu legată la calculatorul de acasă. Comunicarea prin Internet nu depinde de poziţionarea geografică. aflate oriunde în lume. împreună cu instrucţiuni de realizare a contului.4 Conectarea la Internet Internetul este o reţea formată din foarte multe calculatoare. De exemplu. • • Adresa de email este un indicativ de forma nume_utilizator@domeniu. ISP). o adresa de email proprie. se accesează un dicţionar explicativ de termeni informatici. TotalNet. administratorul reţelei va trebui să furnizeze următoarele informaţii: o dacă se face conectarea prin server Proxy. se introduc IP-ul sau calea până la ea. Datele care trebuie introduse sunt: o numărul de telefon al server-ului ISP. www. o datele conexiunii la reţea ale calculatorului pe care se lucrează (numele conexiunii. o adresă de tipul http://www. parola). care constă dintr-o cartelă care conţine un cod de acces. conectarea şi lucrul pe Internet se realizează prin intermediul acestuia.com. Datele care trebuie introduse pentru configurarea unei conectări la Internet sunt: pentru un cont de conectare nou prin linie telefonică. o datele necesare configurării contului de poştă electronică (adresa de email proprie. care pot conţine text. URL.webopedia. pentru conturi de email gratuite).47). Pentru vizualizarea lor este necesar un program dedicat numit web browser (navigator pe reţeaua Internet). Alte moduri de a recepţiona informaţii de pe Internet sunt poşta electronică (electronic mail. respectiv domeniul în care există resursa respectivă. fx etc. Dacă se introduce această adresă într-o fereastră Internet Explorer.com.com va deschide prin protocol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) un domeniu din World Wide Web care se numeşte webopedia şi este de tip com. prescurtat email). specifice furnizorului respectiv. este nevoie de numele acestuia. dacă se face o conectare pe Internet la o imprimantă aflată în altă locaţie. Accesul la poşta electronică se face fie prin web browser. respectiv un cont de autentificare la un furnizor de servicii Internet (Internet Service Provider. se alege ISP (de exemplu. Este compusă din: • un indicativ al protocolului care va fi utilizat.) şi se achiziţionează un pachet pentru crearea unui cont. În cazul în care calculatorul este conectat la o reţea locală şi server-ul acestei reţele este conectat la Internet. • în cazul conectării prin intermediul reţelei locale (LAN) sau extinse (Wide Area Network. prin Ctrl+click. Paginile web sunt create cu HTML (Hyper Text Markup Language) şi se regăsesc sub formă de fişiere de tip . conectate între ele. numele utilizatorului.• dacă imprimanta există în reţea sau aparţine unui alt calculator. o aplicaţie sub Windows XP care va fi prezentată în continuare. Informaţiile de pe Internet sunt prezentate sub forma de pagini web. Lansarea New Connection Wizard a fost descrisă mai sus.yahoo.

Windows Explorer). • click pe scurtătura aflată în stânga sus în fereastra Start. wrhelp@microsoft.52). să fie supus controlului antivirus. salvarea şi copierea de pachete de documente şi programe şi schimbul de mesaje prin poşta electronică presupun că locaţiile cu care calculatorul se pune în legătură nu sunt neapărat cunoscute şi nici sigure. Aceste aplicaţii se instalează şi se păstrează rezidente pe calculator (se află în funcţiune atâta timp cât funcţionează sistemul de operare). lucrul cu Internet-ul şi poşta electronică se va face ca şi cum calculatorul ar avea conectare directă la Internet. sub Favorites.). Lucrul în Internet. respectiv restricţionării de acces prin programe de tip firewall (în engleză.• • „@” este caracterul de redirectare către domeniu. Pentru protecţia datelor şi a funcţionării sistemului. • selectare din lista rezultată în urma secvenţei Start->All Programs.52.google. domeniu de activităţi etc. un „cal troian”. Utilizatorul trebuie să facă periodic actualizarea listelor de viruşi şi să urmărească traficul înscris în fişierele de tip jurnal.com) sau cu fereastră .5 Internet Explorer O dată cu pachetul sistemului de operare Windows XP se instalează pe calculator şi Internet Explorer pentru navigare pe Internet (Figura D. My Documents. De exemplu. Identificatorul .45).ro se referă la aria geografică a României. 5.). O adresă personală de email pe contul unui furnizor va avea ca domeniu server-ul respectiv: jean68@totalnet. În funcţie de setările care se fac în fila Properties (tableta din Figura D.com este o adresă de email la care se pot trimite mesaje de solicitare de ajutor la Microsoft. selectarea uneia va conduce automat la deschiderea Internet Explorer-ului cu informaţia din locaţia respectivă. „zid de foc”). • introducerea comenzii iexplore în fereastra Start->Run. • în cazul în care există locaţii favorite (adrese URL) în ferestrele de explorare ale sistemului de operare (My Computer. În cazul conectării prin reţeaua locală. • click pe icoana din zona de lansare rapidă de pe taskbar. chiar şi lucrul în reţea. respectiv server-ul furnizorului de servicii de poştă electronică (ISP). Lansarea Internet Explorer-ului se poate face în următoarele moduri: • dublu click pe icoana de pe desktop.ro. încercări de acces din zone necunoscute etc. Figura D. Prezenţa lor nu se va face simţită decât atunci când există un „atac” nepermis în sistem (un virus. este indicat ca tot ceea ce presupune schimb de date între calculatoare. • „tip” este un identificator (zonă geografică. Internet Explorer se deschide direct într-un site specificat (de exemplu www. „domeniu” este serverul prin care se face conectarea la Internet.

o astfel de locaţie memorată este www. fie ca zone fără evidenţieri deosebite. animaţie. imagini. www. De exemplu. şi recitit apoi prin deschidere cu dublu click. Internet Explorer-ul afişează fereastra din Figura D. Se parcurge prin defilare şi prin click simplu pe hyperlink-uri. la căutarea site-ului Microsoft. Figura D. în funcţie de setările din Properties.microsoft. zone colorate ca să atragă atenţia. Meniurile de comenzi sunt structurate asemănător celorlaltor aplicaţii de explorare din Windows. Ceea ce se deschide în fereastră este o pagină de tip HTML care conţine date sub formă de text.com.. De exemplu.blank (vidă). Acestea apar în general fie ca sublinieri în text. Un astfel de document este o structură arborescentă cu referiri în sine însuşi sau în alte documente.53.com din Figura D. . sit) pe World Wide Web se face prin scrierea URL-ului corespunzător în căsuţa Address.. De asemenea.52. hyperlink-uri. Explorer-ul poate să memoreze un număr oarecare de locaţii mai recent accesate. butoane.google. icoane. Dacă se doreşte accesul mai rapid la site-ul respectiv se va salva ca locaţie favorită prin selectarea Favorites şi apoi Add to Favorites. Conţinutul unei pagini de web poate fi salvat în format HTML oriunde pe disc. fără sa se mai realizeze conexiunea la Internet.53. deasupra cărora cursorul mouseului îşi schimbă forma (nu mai seamănă cu o săgeată.. Vizitarea unui site (locaţie. ci cu o mână).

titlul mesajului.. • în stânga jos. o fereastră în care se vizualizează conţinutul mesajului. directorul de mesaje în curs de redactare. directorul de mesaje primite. • selectare din lista rezultată în urma secvenţei Start->All Programs. Structura etichetei unui mesaj primit se observă în Figura D. telefon etc. directorul de mesaje trimise. în general trebuie să fie intuitiv. . • introducerea comenzii msimn în fereastra Start->Run. • în dreapta jos. astfel încât să se realizeze uşor accesul la contacte şi mesaje: • în stânga sus. este prezentată o structură arborescentă standard care ajută la gestionarea şi urmărirea mesajelor. Moduri de lansare: • dublu click pe icoana de pe desktop. o Deleted Items.54 şi conţine următoarele informaţii: o From. conţinutul directorului deschis. care cuprinde informaţii despre persoanele cu care utilizatorul face schimb de mesaje electronice (nume.54) este o aplicaţie care se instalează o dată cu Windows XP şi este utilizată pentru a trimite şi primi mesaje electronice (email-uri) prin Internet. data şi ora la care server-ul de mail (poştă) a recepţionat mesajul. Un contact din această listă va apărea în mesaje cu numele. o Received. steguleţul (mesaj de reţinut). lista de contacte sau agenda (Address Book). o Subject. agrafa de birou (mesajul conţine fişiere ataşate). cum ar fi firma la care lucrează. adresa de email şi alte date. nu cu adresa de email. directorul de mesaje care urmează să fie trimise. directorul de mesaje şterse. Directoarele standard sunt: o Inbox.5. o flag-uri (elemente de marcare): semnul exclamării (mesaj important).). • click pe icoana din zona de lansare rapidă de pe taskbar. Figura D. Meniurile sunt asemănătoare cu cele ale altor aplicaţii Windows. o Drafts. • în dreapta sus.. cine este expeditorul mesajului (numele sau adresa de email). Prin dublu click pe eticheta mesajului din fereastra de mai sus.”. comenzile conţinute fiind specifice lucrului cu mesajele email. Fereastra este împărţită în zone. La această structură se pot adăuga directoare personalizate parcurgând secvenţa „File/Folder-New. o Sent Items. • click pe scurtătura aflată în stânga sus în fereastra Start.54.6 Outlook Express Outlook Express (Figura D. sistemul deschide o fereastră nouă în care informaţia se va vedea mai bine. o Outbox.

Save Attachments. eventuale alte persoane care vor primi cópii ale acestui mesaj (Cc:. corpul mesajului.55).eml). Mesajele din Inbox pot fi salvate în format specific (.. cu păstrarea conţinutului şi a antetului. Dacă se doreşte a se răspunde la un mesaj primit.. sau se trimit mesaje conţinând date în mare parte identice mai multor persoane. 6. cu Message/New Message Using/ Select Stationery. care prin apăsare cu mouse-ul deschid agenda. Save as Stationery.. Forward… trimite mesajul respectiv la o adresă specificată. titlul (Subject:).htm cu ajutorul comenzii File/Save As. de la Carbon Copy. Majoritatea lucrului în Outlook Express (pregătirea şi citirea mesajelor. text (. de exemplu. Ataşarea de fişiere se face cu Insert/File Attachment. respectiv să verifice dacă a primit mesaje pe server-ul de mail din reţea. Se pot ataşa imagini. În acel moment se realizează conexiunea la server şi mesajele care sunt pregătite în Outbox vor fi trimise. unde navigarea nu are sens dacă nu se lucrează on-line (conectat).. iar în Inbox vor fi primite mesajele noi. un fundal grafic pentru mesaj. ca titlu apărând Fwd: titlul mesajului primit. Cu Delete se şterge mesajul selectat. Ştergerea se poate face şi cu ajutorul combinaţiei de taste Shift+Delete. în care va fi deja completată adresa destinatarului.htm care va putea fi folosită ca şablon pentru crearea altor mesaje. în care utilizatorul trebuie să introducă minimul de date necesare pentru trimitere: adresa destinatarului (To:) (adresa de email propriu-zisă sau selectarea numelui din Address Book). Selecţia poate fi multiplă.. unde va aştepta următoarea conectare la server sau comandă a utilizatorului pentru a fi trimis. iar ca titlu va apărea Re: titlul mesajului primit. Se observă că To: şi Cc: sunt de fapt nişte butoane. un mesaj se poate trimite mai multor destinatari.Crearea de mesaje se face cu ajutorul butonului-scurtătură Create.. care înseamnă copie la indigo). Se va deschide o fereastră asemănătoare cu cea anterioară. Aceasta opţiune se aplică în cazul în care se doreşte. gestionarea directoarelor) se desfăşoară off-line (când calculatorul nu este conectat la Internet).55. Reply All trimite răspunsul tuturor celor care au primit mesajul la care se răspunde. Anexe . care deschide o fereastră de editare de mesaje (Figura D. salvează separat fişierele ataşate la mesaj. În momentul în care utilizatorul doreşte să trimită mesaje. apasă butonul Send/Recv (Send and Receive All. Figura D. mesajul fiind apoi plasat în Outbox. spre deosebire de Internet Explorer.txt) sau fişier . se selectează mesajul şi se apasă pe butonul Reply (răspuns)..... salvează o copie a mesajului în format . Pentru trimiterea mesajului se apasă Send (trimite). din care utilizatorul va putea sa-şi aleagă destinatarii pe care îi doreşte. documente etc. în traducere „trimite şi primeşte tot”).

56). Windows 2000 Professional şi Windows XP Home Edition. Windows NT 4. se porneşte de la zero) a sistemului de operare durează între 60 şi 90 de minute.). Pentru aceasta există în fereastra Help and Support (Figura A. Dacă utilizatorul doreşte să afle informaţii despre un anumit lucru. Actualizarea se declanşează prin apăsarea butonului Update Now. îl specifică în fereastra de căutare şi sistemul îi va returna informaţia. Centrul de ajutor are şi posibilitatea de a face căutarea (Search) după o cheie dată de utilizator. fie accesând site-ul http://support.x).8) opţiunea Keep your computer up-to-date with Windows Update (”ţineţi calculatorul pe care lucraţi la curent cu actualizările din Windows”).microsoft. utilizatorul este înştiinţat şi este lăsat să decidă dacă doreşte sau nu să se facă update-ul (Figura D. În timp este necesară actualizarea periodică a sistemului de operare (update) cu programe de tip patch sau fix („petice” pentru „repararea” unor defecţiuni cunoscute în sistem) şi biblioteci de tip Service Pack (pachete de patch-uri pentru defecţiuni cunoscute.1 Date tehnice de instalare Windows XP Profesional se recomandă a fi instalat pe calculatoare cu un procesor minim Pentium II la 300MHz. upgrade-ul nu este posibil. Upgrade-ul (instalarea XP peste o versiune existentă) se poate face de la Windows 98. capabilităţi noi. Ajutor şi sprijin pentru această operaţie se obţine fie prin Help and Support Center. Prin selectarea acestei opţiuni. cu o memorie RAM minimă de 128MB şi cu minim 1. Instalarea în reţea este mai lentă.com. dacă are unitate CD-ROM. unde s-au copiat anterior fişierele necesare pentru instalare. Instalarea se face de pe suport CD. . direct pe maşina respectivă. iar instalarea se va face „curat”. Figura D. respectiv în reţea.6. Dacă pe calculator există sisteme Windows anterioare acestora (95.0. NT 3. calculatorul se conectează automat la un site pe Internet de unde se face evaluarea instalării de Windows XP existente şi se detectează dacă faţă de aceasta au apărut noutăţi. folosind ca resursă partajată CD-ROM-ul altei maşini sau un director de pe hard disk-ul ei.x. formatări noi etc. 3.56. Instalarea „curată” (pe calculator nu se afla nimic instalat. în funcţie de hardware.5GB spaţiu liber pe hard disk. Dacă au apărut.

• recomandate. driver-e noi testate de Microsoft etc. Figura D. • multimedia. prin selectarea hyperlink-ului Download-uri se obţine fereastra din Figura D. Actualizările hardware cuprind pachete de recunoaştere de componente noi. în sistem au loc o serie de procese şi servicii. pentru componente hardware noi pe calculator. Actualizările de sistem de operare pot fi: • critice. este posibil ca sistemul să funcţioneze tot mai lent. • capabilităţi de a funcţiona în altă limbă decât engleza (meniuri. devine . teste de funcţionare specifică a componentelor aflate în alcătuirea calculatorului. 6. Majoritatea driver-elor se instalează o dată cu sistemul de operare. În timp. pentru facilitarea folosirii aplicaţiilor multimedia (Windows MediaPlayer. fie că este imprimantă. customize) opţiunile. Internet Explorer etc. ajutor. în care se observă că pachetele de programe de actualizare sunt structurate în grupe.2 Monitorizarea performanţelor sistemului De la deschiderea calculatorului şi lansarea sistemului de operare. după pornirea mai multor aplicaţii. fişierele de driver-e se recunosc după extensia . pentru a fi recunoscută de sistem trebuie să aibă un driver.. Driver-ul funcţionează ca un traducător între componentă şi programele care o utilizează. referitoare la securitatea sistemului şi a funcţionării lui în reţea. În sistemele de operare tip Windows. Fiecare componentă. Ce anume se actualizează în Windows XP: • sistemul de operare. drive de disc.drv sau . • driver-ele hardware.57. Astfel.. • pachete adiţionale. Utilizatorul poate să parcurgă structura de hyperlink-uri şi să-şi personalizeze (în engleză. Pentru celelalte este nevoie de actualizări sau de încărcarea lor de pe site-urile celor care le oferă.DRV. Fiecare componentă recunoaşte un set de comenzi specializate şi un set de comenzi generale. Driver-ul este un program care comandă funcţionarea unei componente. chiar dacă utilizatorul nu porneşte nici o aplicaţie. editoare).Tot în acest site. • unelte pentru creşterea performanţelor şi uşurarea administrării sistemului. pentru setări de deskop etc. cu programele de rezolvare a unor defecţiuni cunoscute.57. • ghiduri de dezvoltare software etc. ultimele versiuni de Service Pack.. tastatură etc. alte pachete software de aplicaţii audio şi video).

aplicaţia respectivă s-a blocat. apariţia ei se poate forţa prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Alt+Delete. caz în care după un timp aplicaţia va reporni şi mesajul de stare se va schimba. decuplarea de la reţeaua electrică. Din acest punct de vedere. Windows XP este mai stabil decât versiunile anterioare.58. în funcţionare). şi este mai puţin probabil să „moară” în acest fel. fără nici o salvare de date. În fila a doua a ferestrei Task Manager (Figura D. . Reset-ul (închiderea forţată a sistemului de operare) este o operaţie de „avarie” care trebuie evitată pe cât posibil. aflat tot pe panoul frontal al carcasei).59) se găseşte lista proceselor care se desfăşoară în momentul respectiv pe calculator. Acest lucru nu este recomandat. într-o zonă în care nu apare butonul nici unei aplicaţii. aplicaţia se va selecta şi se va forţa la închidere prin apăsare pe butonul End Task.58). respectiv întreruperea alimentării (prin apăsarea butonului Power. În cazul în care sub Status apare mesajul Not Responding. deoarece această combinaţie de taste este aşa numitul „reset cald” al calculatorului şi poate provoca închiderea instantanee şi cu posibile urmări negative a sistemului de operare şi a tuturor aplicaţiilor care rulează curent.necesar să se cunoască procesele şi aplicaţiile care rulează pe calculator. Alte variante de reset: „reset-ul rece” (prin apăsarea butonului „Reset” de pe panoul frontal al carcasei calculatorului). Dacă blocajul nu permite deschiderea ferestrei Task Manager aşa cum a fost descrisă mai sus. Se obţine o fereastră de tip repertoar care sub fila Applications listează toate aplicaţiile lansate de utilizator care rulează curent şi starea lor (Running. pentru a se vedea dacă sunt utile scopului imediat sau nu. Figura D. Modul de deschidere a aplicaţiei Task Manager: se face click cu butonul dreapta al mouseului pe Taskbar. Din lista de comenzi care apare se alege opţiunea Task Manager. Dacă blocajul se datorează unei defecţiuni şi riscă să afecteze întreg sistemul. Pentru a vedea procesele. respectiv programele lansate şi aflate în desfăşurare se utilizează aplicaţia Task Manager (Figura D. Blocajul se poate datora traficului de date prea mare.

utilizarea memoriei).Figura D. Depinde de utilizator să închidă sau să păstreze aplicaţiile pe care le doreşte. CPU) şi memorie (Memory Usage. . Utilizarea procesorului şi a memoriei se pot vizualiza şi grafic. Figura D. care consumă resurse de procesor (Central Processing Unit.59. În această fereastră se vede o reprezentare grafică a utilizării procesorului.60. în fila Performance (performanţe) (Figura D. Dacă utilizarea tinde să fie mereu prea intensă.60). Se observă că în momentul curent. sistemul este prea încărcat. pe calculator se află în desfăşurare procese care aparţin atât sistemului cât şi utilizatorului.

ajutorul de la distanţă (My Computer/Properties/Remote/Allow Remote Assistance).) uşor de definit. alegerea Properties/Advanced şi selectarea căsuţei de protecţie. • recunoaşterea fişierelor comprimate (. • Internet Connection Firewall (ICF). 6. WinRAR etc. DVD şi video etc. Prin apăsarea butonului Settings se pot alege modurile de transfer de date cu Internet-ul care să fie supuse protecţiei..48). • conexiuni de reţea speciale (Virtual Private Network.6. Movie Maker. • restaurarea sistemului în puncte de restaurare definite periodic de sistem sau de utilizator. înscriere în fişiere tip jurnal.). şi anume lista serviciilor din sistem şi starea lor în momentul respectiv. securitatea accesului la fişiere.zip) şi arhivarea lor într-un director special (Zip Folder).). capacitatea meniului Start de a păstra aplicaţiile recent folosite.. se deschide o fereastră în care se vizualizează informaţii relativ limitate. care detectează încercările neautorizate de a se intra în sistem (hacking) şi le jurnalizează (logging. aplicaţie de protecţie încorporată. posibilitatea transferului la distanţă a setărilor şi configurărilor (. atunci când în sistem se află montată o unitate de CD care permite inscripţionarea (varianta Send To->Writable CD .61). Properties/Compatibility. • recunoaşterea vorbirii şi a scrisului de mână. • conturi de utilizatori multiple. VPN etc. partajarea de fişiere pe acelaşi calculator. configurarea conturilor de utilizatori. • aplicaţie încorporată de inscripţionare CD-uri. • gestiunea mai simplă a fişierelor. • compatibilitate mai bună cu aplicaţii externe (pentru aplicaţiile specifice altor versiuni de Windows există posibilitatea de a face XP să se comporte ca versiunile mai vechi: se selectează aplicaţia cu butonul din dreapta al mouse-ului. facilităţile Search Companion./Allow_Remote_Desktop). log files). • uşurinţa obţinerii de ajutor (Help and Support Center). • facilităţi multimedia (aplicaţia complexă MediaPlayer. dacă în sistem se instalează componente capabile să preia semnale de această natură. date cărora li se restricţionează accesul etc. . Dezarhivarea acestor fişiere se face cu aplicaţii din afara sistemului de operare Windows XP (WinZIP. plasarea elementelor prin drag & drop în meniul Start. msconfig în linia de comandă şi alegerea filei Services (Figura D. gruparea lor după permisiuni. Există mai multe moduri de a vizualiza serviciile pe calculator: • Start->Run.4 Servicii în Windows XP Serviciile sunt programe care rulează „invizibil” pe calculator (în spatele tuturor aplicaţiilor). reproiectarea din punct de vedere a design-ului. ferestrele de explorare My Computer şi My Documents au în partea stângă liste de comenzi şi accese rapide. se încarcă automat şi încep să funcţioneze o dată cu sistemul de operare. se optează pentru variantele în care aplicaţia respectivă se ştie că funcţionează). posibilitatea de a vedea imaginile ca Thumbnails.3 Diferenţe faţă de versiunile anterioare Gradul de noutate a sistemului de operare Windows XP variază în funcţie de experienţa anterioară a utilizatorului. chiar dacă nu există utilizatori logaţi în momentul respectiv. Nu se utilizează ICF dacă în reţea sau pe calculator există un alt sistem de protecţie. Caracteristicile care constituie diferenţe faţă de versiunile anterioare sunt: • aspectul nou. se activează prin selectare cu butonul din dreapta al mouse-ului a icoanei legăturii la reţea (Figura D. respectiv drag & drop icoana fişierului de copiat pe cea a unităţii CD). caracteristicile fişierelor jurnal. Web Publishing. personalizarea rapidă a meniului Start prin Properties (butonul dreapta al mouse-ului).

.62.msc în linia de comandă sau Start->Control Panel-> Performance and Maintenance->Administrative Tools->Services produc o fereastră de servicii locale (Figura D. services. Figura D.63).61.Figura D. dintre care cele locale sunt doar o parte (Figura D. • Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Component Services deschide o fereastră de servicii extinse. • Start->Run.62).

• Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Computer Management.Figura D.64. Starea serviciului se poate modifica prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe identificatorul respectiv. Rezultă lista de opţiuni din Figura D. în care utilizatorul poate alege între stările posibile în momentul respectiv. Figura D. Figura D. În listele de servicii apelate prin Start sistemul oferă mai multe informaţii despre serviciile existente şi cele care rulează în momentul respectiv pe maşină. Utilizatorul are posibilitatea să vadă ce acţiune guvernează fiecare serviciu şi să hotărască dacă are sau nu nevoie în momentul respectiv de ea. .63.64.65.

65. memorie mai mare). Oprirea serviciilor trebuie făcută cu atenţie pentru a nu afecta fatal funcţionarea sistemului de operare. manual (prin activare de către utilizator) sau poate fi dezactivat atunci când porneşte sistemul.66.66). Printr-o gestiune corectă a serviciilor de pe calculator se poate evita într-o oarecare măsură supraîncărcarea resurselor.Figura D. Dacă sistemul este supraîncărcat în majoritatea timpului. Figura D. Câştigul în performanţă este însă destul de redus. . Serviciul poate porni automat (la pornirea sistemului). se recomandă adăugarea de resurse (procesor mai rapid. Prin selectarea opţiunii Properties se poate schimba felul în care este lansat serviciul respectiv la pornirea calculatorului (Figura D.

ro www.com www. şi s-au făcut de mai multe ori referiri la funcţionare. autori : SHELLEY O'HARA. asistenţă online şi download se pot utiliza site-urile asociate : www. lucrul sub acest sistem de operare etc.filehippo. Pentru informaţii. KATE WELSH .com Acest manual PDF a fost realizat de echipa MEDIABOX dupa volumul editurii Teora din anul 2005 WINDOWS XP IN IMAGINI. Bibliografie recomandată Există pe piaţă o serie de manuale de Windows XP de diferite nivele.snapfiles. cod 6022. De asemenea. configurări specifice.go. traduceri ale unor lucrări alcătuite de parteneri Microsoft pentru marele public sau pentru certificarea ca expert în sisteme de operare Windows. periodicele cu profil informatic au abordat măcar o dată subiectul „Windows XP” pe larg.7.mediabox.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful