You are on page 1of 5

PELAN OPERASI

Nama Aktiviti Objektif : Mengadakan Kelas Bimbingan & Program Gerak Gempur : Mempertingkatkan Peratus Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6 (UPSR)

LANGKAH

PROSES ALIRAN KERJA
Mesyuarat pelan tindakan kelas bimbingan. Menyediakan jadual kelas bimbingan.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1.

PK 1

Januari

2.

Guru Kelas Tahun 6

Januari

3.

Menyediakan modulmodul untuk kelas bimbingan dan program “Gerak Gempur”.

Guru Bahasa Melayu

Februari

4.

Mengadakan kelas bimbingan.

Guru Bahasa Melayu

Mac – September (setiap hari Sabtu)

5.

Menjalankan program “Gerak Gempur” berdasarkan 12 set kertas ujian. Membuat analisa pencapaian berdasarkan siri ujian yang telah dijalankan

Guru Bahasa Melayu

Jun September

6.

Ketua Panitia & guru Bahasa Melayu

Siri Ujian

7.

Membuat Penilaian dan laporan

Guru Bahasa Melayu

Siri Ujian

1

PELAN OPERASI Nama Aktiviti Objektif : Kem Motivasi dan Bengkel Kecemerlangan : Memupuk Semangat Bersaing untuk Mencapai Kejayaan Dalam Peperiksaan. TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat dan penubuhan Ahli Jawatakuasa (AJK) kerja. Mengedarkan surat jemputan PK HEM 3. Penyediaan Laporan Ketua Panitia 2 . PK 1 & Guru Bahasa Melayu 2. Aktiviti dijalankan 5. Menjemput Pakar Motivasi PK HEM 4.

PELAN OPERASI Nama Aktiviti Objektif : Bengkel dan Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu (BM) : Meningkatkan Peratus Kelulusan & Memberi Maklumat Terkini Tentang Format Peperiksaan LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kerja (Guru-guru BM) Menjemput penceramah dari kalangan pemeriksa kertas peperiksaan sebenar UPSR untuk matapelajaran BM TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. Penyediaan Laporan Ketua Panitia 3 . Jun/Julai 3. PK 1 2. Bengkel dan Teknik Menjawab Soalan Julai 4.

Penyediaan Laporan Ketua Panitia 4 . Menyenaraikan aktiviti mengikut kelas Guru Bahasa Melayu 4. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang semasa perhimpunan pagi 5. Ketua Panitia 3. Memberi hadiah galakan 6.PELAN OPERASI Nama Aktiviti Objektif : Minggu Bahasa Melayu : Memupuk Keyakinan Diri serta Menanam Minat Murid dalam Bidang Sastera. PK 1 2. LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA Mengadakan Perbincangan bersama Ahli Jawatakuasa (AJK) Panitia Pengagihan tugasan dan membuat kertas kerja TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1.

Guru PSS Januari 3. LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA Mengadakan perbincangan antara guru Pusat Sumber Sekolah (PSS) dan Guru-guru BM Menyediakan jadual membaca bagi kelas tahun 1 hingga tahun 6 Melaksanakan aktiviti Membaca menggunakan bahan bacaan PSS dalam masa 30 minit daripada masa belajar BM dalam masa seminggu. Guru PSS & Guru Bahasa Melayu Januari 2. TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1.PELAN OPERASI Nama Aktiviti Objektif : Program Mari Membaca : Menggalakkan Murid supaya Minat Membaca dan Meningkatkan Kemahiran Membaca. Guru Bahasa Melayu Januari November 5 .