You are on page 1of 3

SVETI NIKODIM SVETOGORAC UPUTE ZA UČENJE ISUSOVE MOLITVE Ova kratka molitvica sastoji se od riječi: "Gospode Isuse Kriste

Sine Božji, pomiluj me grešnoga". Nju spominju još sv. Ivan Zlatousti, sv. Efrem Sirijski, sv. Barsonufije Veliki, sv. Ivan Ljestvičnik, sv. Isihije i sv. Izak Sirijski. Kasnije je postala sve opća i izgovarala su je mnoga sveta usta, te je ušla i u naš Crkveni ustav koji je preporučuje kao zamjenu za sve domaće molitve i sve crkvene službe (izuzev Liturgije). Zato se od kratkih molitava kod nas prvenstveno i upotrebljava. Potrudi se da se navikneš na nju i ti. Ona se naziva "Isusovom" zato što se obraća Gospodu Isusu; a naziva se još i "umnom molitvom" kada se ne vrši samo jezikom (riječima) nego i umom i srcem, a osobito kada se dugotrajnom i pravilnom upotrebom prosto slije sa disanjem. Svaka kratka molitva može doći do tog stepena, ali molitvi Isusovoj pripada prvenstvo jer ona sjedinjuje dušu sa Gospodom Isusom koji je jedini put za zajednicu sa Bogom, što je i cilj molitve. Jer On sam reče: "Niko neće doći Ocu do kroza me". Zato onaj ko zadobije tu molitvu, prima svu silu iskupiteljskog podviga Gospoda Isusa Krista (u čemu se i sastoji naše spasenje). Naviknutost na ovu Molitvu sastoji se spolja u tome - da se ona uvijek i neprestano nalazi na jeziku; a unutrašnje u usretsređenju uma u srcu, u stajanju pred Bogom sa odgovarajućom srdačnom toplinom i, naročito, sa skrušenim i smirenim pripadanjem Bogu. Temelj ovoj navici se udara što je moguće češćim pažljivim ponavljanjem ove molitve u srcu. Kada se često ponavljanje ustali - um se sabira u stajanje pred Bogom; a zajedno sa time dolazi i do zagrijanja srca i do odbacivanja ne samo strasnih nego i običnih (!) pomisli. Kada u čovjeku počne da gori neprekidno oganj ljubavi prema Bogu, tada se zajedno sa time ukorjenjuje u čovjeku mirno nastrojenje srca sa smirenim pripadanjem Bogu. Dotle dolazi naš trud uz pomoć blagodati Božje. Što se više od toga postigne u daru molitve, to će biti jedino dar blagodati. Dakle kao prvo valja često, koliko možeš češće da ponavljaš Molitvu Isusovu dok ne navikneš da je neprestano ponavljaš. Čini to ovako: 1. Odredi u svome molitvenom pravilu mjesto i Molitvi Isusovoj. Izgovaraj je nekoliko puta na početku i nekoliko puta na kraju pravila. Ako postoji raspoloženje možeš to činiti i poslije svake molitve koja u tvoje molitveno pravilo ulazi, slično kao što je sv. Joanikije Veliki poslije svakog Psalma dodavao svoju kratku molitvicu: "Nadanje je moje Otac, pribježište je moje Sin, a zaštita je moja Duh Sveti - Trojice Sveta, slava Ti!" 2. Koliko puta i u koje vrijeme ćeš govoriti ovu Molitvu, odredi sam ili se posavjetuj sa duhovnim ocem. Samo nemoj odmah u početku mnogo određivati, nego ukoliko ti ova Molitva bude slađa utoliko je malo po malo povećavaj. (Obično se za početak uzima 100 molitava na brojanice dnevno; ili 100 molitava ujutro, a 100 uvečer). Ako koji put zaželiš da ponoviš izvjestan broj Molitava ne zabranjuj to sebi - ali, neka to bude samo za taj slučaj, a ne pravilo. I koliko god bi tvoje srce željelo da je izgovara ne odbijaj mu to. 3. Ne žuri da brzo govoriš jednu Molitvu za drugom, nego ih govori sa potrebnim razmakom onako kako se govori pred nekim koga za nešto moliš. (Izgovaranje molitve bez predaha rasijava um i predaje ga maštanju). Ipak ne brini se jedino o riječima nego više o tome da ti um bude u srcu, i da stoji pred Bogom sa potpunom sviješću o Njegovom veličanstvu, blagodati i pravdi.

1

uz napomenu da se u njenoj prvoj polovici nalaze svetiteljevi odgovori bezmolovnicima. Poslije opet siđi na prvo 2 . pa i tri brojanice). treba djelatnik molitve da sačuva golemu opreznost.POKAJANJE. Za tebe je dovoljno da bdiš u srcu pred Gospodom i da Mu uznosiš ovu molitvu pobožno i smjerno. Obrati pažnju: u poukama svetih Otaca naći ćeš upute kako da sjediš. 7. u drugom djelu "Dobrotoljublja". Ako nemaš uz sebe učitelja molitve izaberi sebi za putovođu .PLAČ. Pri tom se mora dobro čuvati da ga one ne bi prije vremena odvukle u usamljeništvo i zatvorništvo ili na podvig koji mu ne odgovara. zatim kako da riječi molitve spajaš sa udisanjem i izdisanjem. odgovora pouke upućene monasima u opštežiću. Kad od naprezanja počinje u srcu tištati. počev od 220. i još niz drugih utančanih molitvenih metoda koje nikako nisu za početnike. skrušeno osjećanje i plač pretstavljaju jedinu zaštitu protiv svih zastranjivanja i duhovnih deformacija u molitvenom podvigu. isihaste: Usretsredi pažnju na mjesto nešto više iznad srca i tako ponavljaj molitvu Isusovu. prilikom izgovora svake molitve čini poklon . razočaraju se. Naročito su korisni predgovori shimonaha Vasilija koje je izdala Optinska pustinja. ili inače kad ti se ukaže prilika za to. O daljim uputstvima. a ni kasnije nisu obavezne. u vrijeme opće oskudice u učiteljima pravog molitvenog puta.4.deset puta pojasni (mali). čitaj u "Dobrotoljublju" Simeona Novog Bogoslova. potom jedan zemni (veliki). Djeca i mladići. Grigorija Sinaita. A ako nisi slobodan govori tajno kad god ti se ukaže prilika između poslova. On će i da te nauči molitvi i da te sačuva od zastranjivanja. pa i riječi. dostignuće natprirodnih blagodatnih stanja bilo rijetkost. kad po svojoj nerazumnosti i lakomislenosti pokušaju da ponesu teret koji nadmašuje njihove snage. Od djela pogodnih za početnike preporučuju se spisi sv. kako da držiš glavu i kako da upravljaš disanjem. U tim predgovorima je izloženo učenje o pokajnoj molitvi. Ignjatija i Kalista. Osobito u današnje vrijeme. I manastirskim poslušanjima zaposleni i zauzeti pregalac molitve može da se upozna sa ovim knjigama. Tako sve dok ne završiš. savjetima i opomenama u pogledu Isusove molitve. Kad govoriš ovu molitvu u toku molitvenog pravila. Jer pokajno. Biće stoga dovoljno i predovoljno ako se udostojimo prinijeti Bogu jedino za naše spasenje suštinski nužnu radnju u Molitvi Isusovoj . 6. Uvijek je. zauzmi molitveni stav i. kako da umom nađeš mjesto srdačno i da u njega uvedeš molitvu Isusovu. a i pouke drugih otaca u "Dobrotoljublju" o unutrašnjoj molitvi koje se mogu primijeniti na Isusovu molitvu. a u drugoj. (To su samo pomoćna sredstva za postizanje unutarnje koncentracije i upotrebljavaju ih samo najiskusniji monasi koji poodmakoše u uzrastanju po Kristu i duhom se usavršiše. s poklonima kada si na molitvenom pravilu i sa misaonim pripadanjem kada je vršiš između poslova. učenje koje je tako korisno i tako nužno baš za naše doba. Isihija. Ako si slobodan između jednog i drugog molitvenog pravila odredi sebi da u to vrijeme uznosiš Gospodu nekoliko puta ovu molitvu (provuci jednu ili dvije. 5. klonu i ne rijetko dolaze u velike duhovne nevolje. onda promjeni mjesto usretsređenja i premjesti ga uvrh prsa. Nikifora Isihaste ("tihovatelja"). Filoteja i Teolepta. Evo jednog praktičnog uputstva za bezmolovnike. ali ne radi toga da bi se po njima ravnao nego jedino radi znanja. Dakle svetootački spisi napisani za isposnike nipošto nisu za početnike niti su uopče za inoke koji se podvizavaju u opštežiteljnim manastirima. međutim. Mnogo poučnih uputstava o molitvi ima u knjizi Barsonufija Velikog.

privođaše u pokret sva čuvstva i uzbuđivaše ih slatkim umiljenjem (skrušenošću). Gospod Isus Kristos) učitelj i darodavac molitve. Prišavši radi toga k božanstvenom liku njenom da ga cjelivam. Zato. Maksima. 9. govoreći: "Gospode. inače će on kao truba odjekivati u tebi i podgrijavati samouvjerenost. Moli se Kristu Bogu za molitvu. plakao sam pred Njom u svojim molitvama. No. u Božje Matere Presvete Bogorodice. 10. Kod svakoga to biva prema njegovoj moći i trudu u ovome djelu. I Presveta Bogomati pomagat će pobožnom dječaku. Kod drugoga se to dogodilo kroz osam mjeseci. Ugušuj odmah taj glas. Anđelu hranitelju. Odredi sebi samo trud i trud. Ne potcjenjuj ove napomene ma koliko ti se one činile prostim i neduhovnim. Maksim Kapsokalvit. Otaca ćeš naći puno korisnih opomena protiv nepravilnog postupanja kod ove molitve. Grigorije Sinait poželi da vidi prep. čime skrenu na sebe sveopću pažnju. Makarije Veliki kaže da čovjek treba da prisiljava sebe na molitvu. I jednom kada po običaju uđoh u Njen hram.znaj da je to glas zlog duha. i on brzo napredovaše u naukama. Prečistoj Bogorodici. zagrijavajući srce. Boga radi i duši mojoj na korist. Zato ne vjeruj kada se tebi unutra oglasi: "A. valja znati da je sam Bog Logos (tj. kao što postepeno raste tijelo. Imaj savjetnika . a Gospod videći usrđe tvoje u molitvenom trudu darovaće ti je. podarit će i tebi molitvu koju išteš. 3 . Jedan od atonskih otaca rekao je da je prošlo dvije godine dok se zagrijalo srce. djelo Božje blagodati. Grigorije postavi sebi ovo pravilo: pred svaki sat praviti po tri metanija (poklona) sa molitvom pred ikonom Presvete Bogorodice. Proći će mjeseci i godine dok ti se ne ukažu slabi počeci uspjeha u ovoj molitvi. Ne samo darovit nego i vrijedan. evo ga!" ." Molite se o svemu Gospodu. Bog je onaj koji daje molitvu molitvenicima i Onaj koji je rekao: "Bez mene ne možete činiti ništa". Savjet onome koji uči molitvu. Sv. Ne određuj vrijeme koje je potrebno za uspjeh u ovoj molitvi.mjesto (po uputama Nikifora Usamljenog). kao sv. Ili. Sv. i molitva srdačna ostaje stalno moje zanimanje. Prije svega. i kad se sastadoše on ga upita: "Reci mi. jer molitva je dar.duhovnog oca ili brata kome ćeš povjeriti sve što ti se bude dogodilo u toku molitvenog podviga. A ujedno zaposli sebe molitvenim trudom da ne bi ispalo da kušaš Boga proseći od Njega umjetnost moljenja. ja odjednom osjetih toplinu koja. ipak prava molitva. molitvu treba izmoliti. 8. i oni će vas svemu naučiti ili sami ili preko drugih. on brzo napredovaše i u svjetskim i u bogoslovskim naukama. a sam uvijek radi sa najvećom prostotom i smirenošću. Kod sv. Jer znaj: iako je molitva koja se čini vlastitim naporima ugodan Bogu. omolitvi me grešnoga". i ne prisvajaj uspjeh sebi. Tu je početak samoobmane i "PRELESTI". u sredini mudrih učitelja. ne zaboravljaj da se moliš i za molitvu. Od tog vremena um moj i srce stalno su zauzeti slatkim sjećanjem na Isusa mog i Bogomater. nemajući povjerenje u svoje pamćenje. izmoljavajući blagodat umne molitve. je dar Božji." A Maksim mu odgovori: "Ja sam imao veliku vjeru ka Gospođi mojoj Bogomateri. u mladosti svojoj bi doveden da uči školu. ja je sa suzama moljah o tome. kako si zadobio dar neprestane umno-srdačne molitve. a sam se predaješ lijenosti. Znaj da pravi uspjeh biva uvijek neprimjetno i bez pokazivanja. Sveti Grigorije Palama. koji umjesto stvarnog pokazuje nešto što samo izvana izgleda. i onaj koji daje molitvu molitveniku. koja se useljava u srce i u njemu ostaje. Evo kako je to bilo. arhiepiskop solunski. moleći se za sve.