You are on page 1of 6

AP

27-10-2011 02:04:00

Udsagnsord Verbum At kbe Navneord substantiv en stol Tillgsord Adjektiv grn, bl, tyk lgger sig til substantiver Stedord - Pronomen - han, hans, sin, deres Biord Adverbium Han lber hurtigt (hurtig fortller noget om at lbe) lgger sig til verbum, adjektiv, adverbium, en hel stning Forholdsord Prposition p, hos, ved Kendeord Artikel den/det, en/et Talord Numeralie seksogtyvende, hundrede, en, to Bindeord Konjunktion og, eller, men, at Udrbsord Interjektion av!, uh!, oh! NOM: subjekt AKK: Direkte obj GEN: Ejefald (mandens bil) DAT: Indirekte objekt Nr et adjektiv ligger bag substanstivet er det subjektsprdikat Nr det str bagefter kaldes det attributivt. Kasus Nominativ x Genitiv ejefald Dativ Akkusativ Han Hans Ham Hun Hendes - Jeg - Min, Mit, Mine - Mig

- Hende

Fonem Morfem Syntagme led Stning Semantik Fonem: Et bogstab (p dansk) en lyd. et bogstav du stter foran et stamme ord, s det for en ny betydning. Morfem: Rodformen: Stammen Prfiks: Forstavelse Suffiks: Danner ny ordklasse Fleksiv: Bjning tempus (tid) grad bestemthed tal/antal. Idiom: fastfrosset udtryk. (min onkel har skudt papegjen)

Verber Udsagnsord udtrykker handlinger (lbe), forandringer (vokse), Tilstand (sove). jeg at Bjes i: Tid (Tempus) Nutid, Datid, frnutid, frdatid, fremtid. Tal (ental flertal) person (1, 2, 3 pers.)

Bjet form = finit 1.Jeg spiser 2.spiste 3.spis! 1.Nutid 2.datid 3.bydeform Ubjet form = infinit 1.At spise 2.spist 3.Spisende 1.Infinitiv = navneform 2.Kort tillgsform = perfektum participium 3.Lang tillgsform = prsens participium. Tidslinje for formerne. Frdatid -> datid -> frnutid -> nutid -> fremtid 1. 2. 3. 4. fr datid (pluskvam perfektum) jeg havde spist datid (prteritum) jeg spiste frnutid (perfektum) jeg har spist nutid (prsens) jeg spise(r)

5. fremtid (futurum) jeg vil spise jeg spiser i aften (i aften fortller det sker senere adverbialet) Substanstiver Navneord Bjes i: - tal (ental, flertal) - bestemt / ubestemt (en bil/bilen) - kn (flleskn - en / intetkn et) - kasus (fald) ejefald = genitiv (mandens hus)

Betegner; - levende vsner (krokodille) - Ting (bog, kop, bi) - Begreber ( sundhed, forelskelse) - Sted (skole, bondegrd) - Fnomener (Torden, solformrkelse) Egenavne (proprier) Kean, Mette, Paris, Danmark Fllesnavne (apellativer) by, land, person Adverbium Mde Grad Tid Sted Stninger Ikke er et fdt adverbium. Pronomen Stedord. Personlige jeg, du, han, hun, den, vi, i, de. nr de optrder som subjekter. Mig, dig, ham, hende, den, det, os, jer dem nr de optrder som et andet led (DO, IO, ADVL) Relative (henfrende) Jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de. min, din, hans. hendes, sin, sit, vores, jeres, deres Possessive (ejestedord)

SP og OP

27-10-2011 02:04:00

1. Subjektsprdikatet, , er det led i stningen som udtrykker en ny betegnelse for eller egenskab ved subjektet. P subjektsprdikatets plads str oftest et substantiv eller et adjektiv. Subjektsprdikat forekommer ved de kopulative verbervre, blive, hedde, synes, kaldes, anses for, holdes for, regnes for, dbes. P kasussprog str subjektsprdikatet ligesom subjektet i nominativ. Han er lge. Han regnes for et fjols. Der Mann ist ein berhmter Maler. Til tider kan det vre vanskeligt at bestemme hvilket led der er subjekt, og hvilket led der er subjektsprdikat. Den strste attraktion var klovnene. Klovnene var den strste attraktion. 2. I visse tilflde optrder der p subjektsprdikatets plads en ledstning eller en (udvidet) infinitiv. Problemet er, at vi ikke har nogen penge. At rejse er at leve. SP (fortller noget om subjektet) Vre Kaldes Synes Hedde Anses for Blive Dbes Bruges til at find SP OP (fortller noget om Objektet) Jeg kalder ham grim. (grim fortller noget om ham) Gre Kalde Anse for

10/27/2011 2:04:00 AM

Ordklasse Verbum

Morfologi Bjes i tempus, modus, diatese (p nogle sprog ogs i person og tal)

Syntaktiske kendetegn Verballed

Semantiske kendetegn Udtrykker handling, tilstand, forandring

Substantiv

Bjes i kn og tal

Subjekt, objekt, dativobjekt, prdikater, styrelse for prposition, andre adverbielle udtryk Prdikater, underled til substantiver

Betegner vsner, genstande, begreber

Adjektiv

Bjes i kn, tal, grad

Betegner egenskab, kvalitet, kvantitet

Artikel

Bjes i kn, tal, bestemthed / ubestemthed Bjes i person, tal, delvist kasus

Sammen med substantiver

Udtrykker nrmere bestemmelse

Pronomen

Sammen med eller i stedet for substantiver som subjekt, objekt, dativobjekt, styrelse for prposition, subjektsprdikat Adverbialled

Udpeger eller fremhver

Adverbium

Dannet af adjektiver:

Anfrer srlige omstndigheder

Ordklasse

Morfologi gradbjes gte adverbium: oftest ubjeligt

Syntaktiske kendetegn

Semantiske kendetegn ved et udsagn (tid, sted, mde, grad, hensigt, flge, negation osv.)

Numeralie

Ubjeligt

Fungerer som adjektiver

Angiver rkkeflge og mngde Angiver positioner og relationer mellem personer og ting Forbinder ord, led og stninger Udtrykker flelser, udrb

Prposition

Ubjeligt

Danner sammen med styrelsen (substantiv eller pronomen) en prpositionsforbindelse

Konjunktion

Ubjeligt

Konjunktional danner paratakse og hypotakse

Interjektion

Ubjeligt

Syntaktisk isoleret, indvirkning p dialog