You are on page 1of 3

Iz zadatka gdje smo pomoću Rješavatelja proveli minimizaciju sume kvadriranih reziduala da bismo procijenili parametre u modelu

:

Uočavate da je suma reziduala jednaka nuli, što je i jedna od pretpostavki modela (slide 35 predavanja!) Nadalje, kako ćemo interpretirati rezidualna odstupanja?

Tumačenje Line Fit Plots: Na grafikonu iznad vidimo Line Fit plot za zavisnu varijablu Y (prihod poduzeća) označeno plavim točkama. zaduženost. Ovdje vidimo da ne postoji nikakva pozitivna niti negativna veza između reziduala i varijable zaduženost. grafikon ne bi smio pokazivati bilo kakvu povezanost između reziduala s jedne strane i svih ostalih nezavisnih varijabli s druge strane. Dakle.Tumačenje Residual Plots: Na grafikonu iznad vidimo Residual Plot za reziduale na y osi. Varijabla x1 u našem modelu jest zaduženost. Na grafikonu uočavamo da su procijenjene vrijednosti dosta blizu stvarnih vrijednosti (osim dva odstupanja koja su označena strelicama). Analogno pogledajte i interpretirajte za preostale dvije varijable u modelu. te na x osi je prva nezavisna varijabla. te varijablu x 1 na x osi. te je istovremeno uočljiva negativna veza između zavisne varijable i varijable zaduženost (to odgovara predznaku procijenjenog koeficijenta kada smo procijenili model). Jedna od pretpostavki modela linearne regresije je egzogenost E(ui|X) = 0. procijenjenim vrijednostima Y crvenim točkama na y osi. Analogno .

osim pri kraju samog grafikona imamo dva odstupanja. što i odgovara zaključku da varijabla ulaganje u reklamu nije značajna u našem modelu (kada smo proveli t-test zaključili smo da nije značajna!). . U slučaju našeg modela uočavamo da je gotovo cijela linija ravna. tada bi Normal Probability Plot trebao biti gotovo ravna linija kada opažanja zavisne varijable poredamo po svim percentilima od prvog do stotog. odnosno ne uočavate niti pozitivnu niti negativnu povezanost.protumačite za preostale dvije varijable u modelu. gdje ćete vidjeti da između broja zaposlenih i zavisne varijable postoji pozitivna veza (što odgovara pozitivnom predznaku procijenjenog koeficijenta u modelu) te konačno. Tumačenje za Normal probability plot: (pogledajte slide 36 s predavanja gdje je implikacija pretpostavki modela da je zavisna varijabla Y normalno distribuirana): Ako je zavisna varijabla normalno distribuirana u modelu kojem promatramo. za varijablu ulaganje u reklamu ćete vidjeti da je grafikon raspršen.