You are on page 1of 63

Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia

IBILBIDEAK - ITINERARIOS

Zuzendaria / Dirección

Javier Loidi
Egileak / Autores

Javier Loidi Mercedes Herrera Isabel Salcedo Aitor Galarza Juan Carlos Iturrondobeitia

Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia
IBILBIDEAK - ITINERARIOS

Lurralde-Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ARGITALPENA / EDICIÓN: Lurralde-Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea / Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia KOORDINATZAILEA / COORDINADORA: Miren Ibargutxi Erostarbe LANAREN IZENBURUA / TÍTULO DE LA OBRA: Bizkaiko basoak / Los bosques de Bizkaia Ibilbideak / Itinerarios ZUZENDARITZA / DIRECCIÓN: Javier Loidi EGILEAK / AUTORES: Javier Loidi (Kormodun landareak / Plantas Vasculares) Mercedes Herrera (Ibilbideak / Itinerarios) Isabel Salcedo (Onddoak / Hongos) Aitor Galarza (Ornoduak / Vertebrados) Juan Carlos Iturrondobeitia (Ornogabeak / Invertebrados) IRUDIAK / ILUSTRACIONES: Guillermo Gruber y Ricardo Gruber ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS Argazki bakoitzaren oinean autorearen laburdura agertu da parentesien artean / Al final del texto de cada pie de foto se indica su autor mediante unas iniciales entre paréntesis: D Isabel Díez; DA Miren Karmele Duñabeitia; G Aitor Galarza; I Juan Carlos Iturrondobeitia; H Mercedes Herrera; L Javier Loidi, LZ Antonio López; M Jon Maguregi; MZ Vivencio Martínez; O Xabier Olano; R Gustavo Renobales; S Isabel Salcedo. FOTOMEKANIKA / FOTOMECÁNICA: Seledigital S.A. INPRIMATZAILEA / IMPRESIÓN: XXXXXX ITZULPENA / TRADUCCIÓN: Hori-Hori,S.A.L. ISBN: xxxxxx LEGEZKO GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL: BI-XXXX Liburu hau UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean idatzi da / Este libro ha sido escrito en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

Bizkaiko baso naturalen mota desberdinak ikertzeko eta behatzeko ibilbideak

Itinerarios para el estudio y observación de los distintos tipos de bosques naturales de Bizkaia

.... ibilbidea........17 Itinerario 1......69 Itinerario 4............................ Atxarreko San Pedro: artadi kantabriarra ......19 Itinerario 2...... Urkiola: pagadi azidofiloa ................................... ibilbidea....................... Urduña: erkamezti kantabriarra eta pagadi basofiloa ........................................... 44 3...... 8 Sarrera ............ ibilbidea................ Arratzu: haltzadi kantabriarra...................................................................... Robledal mesofítico y Robledal acidófilo .............................................................. ibilbidea.......... Arratzu: Aliseda cantábrica.............. 68 4............. 18 2.... Orduña: Quejigar cantábrico y Hayedo basófilo ............... harizti mesofitikoa eta harizti azidofiloa ..... 96 • • • • • • • Presentación .................. 16 1........... 9 Introducción ............Aurkibidea Sumario • • • • • • • Aurkezpena ...............45 Itinerario 3.......... 10 Bizkaiko baso naturalen mota desberdinak ikertzeko eta behatzeko ibilbideak ......................97 6 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 7 ......................... San Pedro de Atxarre: Encinar cantábrico ........... 11 Itinerarios para el estudio y observación de los distintos tipos de bosques naturales de Bizkaia . Urkiola: Hayedo acidófilo ...

Los bosques de Bizkaia”. gure basoak in situ ikusi nahi dituzten pertsona guztientzat. abril de 2006. Gidaliburu honetako testuak. Bilbo. gure lurraldean berezko basoak oinarrizko zazpi eredu dituela adierazten da. hemen proposatzen ditugun lau ibilbideri jarraiki. Arestion aipatu dugun obran. 2006ko apirila. horren kontserbazio egoera mantendu ahal izateko. hain zuzen ere. recientemente publicada por este Instituto. bai horiek txangotxo baten bidez ezagutzeko edo bai nahiko arretaz ikertzeko. eta horren osagarria dela esan daiteke. El contenido de esta publicación se encuentra íntegramente en la obra “Bizkaiko basoak . betiere konpromiso eta errespetu maila egokia mantenduz. Bilbao.Aurkezpena Presentación Argitalpen honen eduki osoa “Bizkaiko basoak – Los bosques de Bizkaia” liburuan dago eta hori oraintsu argitaratu du institutu honek. Los textos. Bizkaiko Lurralde Ikerketen Institutua. siguiendo cuatro itinerarios que aquí se proponen. En la obra citada se señalan siete tipos básicos de bosques naturales en nuestro territorio. concretamente se corresponde con su Capítulo IV: “Itinerarios para el estudio y observación de los distintos tipos de bosques naturales de Bizkaia” y podemos considerarla un complemento de ésta. mapak eta argazkiak oso erabilgarriak dira. mapas y fotos de esta guía son de máxima utilidad para todo aquel que se quiera acercar a disfrutar de nuestros bosques in situ. 8 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 9 . Naturara hurbiltzen garenean. bertako IV. bien para conocerlos en un sencillo paseo o para estudiarlos con cierto detenimiento y siempre con el grado de compromiso y respeto necesarios al acercarnos a la Naturaleza de forma que sea posible el mantenimiento de su estado de conservación. artapen-egoera ona duen eredu horietako bakoitzaren lagin bana modu erosoan bisitatu ahal izango dugu. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. kapituluari dagokio: “Bizkaiko baso naturalen mota desberdinak ikertzeko eta behatzeko ibilbideak”. de los cuales podemos visitar cómodamente al menos una muestra en buenas condiciones de conservación de cada uno.

beraz. de descomponedores. hori. materiaren eta energiaren jarioak daude. el bosque es un ecosistema. basoko espezie autoktonoetakoak 10 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia CONCEPTO Y RASGOS GENERALES DEL BOSQUE Para la mayoría de la gente. ekosistema horrek nolabaiteko erregulazio gaitasuna dauka eta. animales de todo tipo. zuhaitzei dagokienez) ez ditu gizakiak landatu. baina. basoa ekosistematzat hartzearen eraginezkoa da: berezko funtzionamendua. con su funcionamiento propio. Todo ello constituye el denominado ecosistema forestal. basoa ekosistema da. Bizkaian ez dago baso guztiz naturalik. eta ekosistema horretan. Esta condición es la “naturalidad” y ella deriva de la concepción del bosque como un ecosistema. Naturaltasuna. hau da. Horrek guztiak basoko ekosistema osatzen du. etc. cómo no. masa nahiko trinkoa agertzeko moduko dentsitatearekin.Sarrera Introducción BASO KONTZEPTUA ETA EZAUGARRI OROKORRAK Pertsonarik gehienen ustez. landare-komunitateak. para los naturalistas. los más notables son evidentemente los árboles. Hala eta guztiz ere. izan ere. animalia-komunitateak. con una densidad suficiente como para que aparezca una masa más o menos espesa. su capacidad reguladora. berriz. landareak. pero no están ellos solos. sus comunidades de plantas. etc. La naturalidad es. Esta presencia de los árboles. eta bertan. etab. gizakiaren aldaketa jasan ez duen basorik. naturalisten ustez. era guztietako animaliak. es decir. etab. un término relativo. bertan. horiek ez ezik. es la condición necesaria y suficiente como para hablar de bosque. bertara guztiz loturiko bizimoduak daude. es decir un sistema de relaciones tróficas. hau da. termino erlatiboa da. erregulazio gaitasuna. por tanto. beste organismo asko eta asko ere badaude. Se trata de señalar aquellos Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 11 . esate baterako. de animales. tampoco en Bizkaia. Izaki bizidun horien artean. el más complejo y desarrollado de todos los ecosistemas terrestres y que alberga formas de vida totalmente vinculadas a él. beste baldintza bat ere bete behar da benetako basoa dagoela esateko. sencillamente no los hay prácticamente en la Europa occidental y. basoa zuhaitzez beteriko lurazalera da. “naturaltasuna” ezinbestekoa da eta. Horren arabera. que tiene un papel en el conjunto del sistema paisajístico de cada territorio. hay un sinfín de organismos como otras plantas. lurreko ekosistema guztien arteko konplexuena eta garatuena. erlazio trofikoen sistema. aipagarrienak zuhaitzak dira. jakina. baso batzuen populazioak (batez ere. ya que bosques enteramente naturales. mendebaldeko Europan eta. en el que hay unos flujos de materia y energía. Zuhaitzen presentzia hori. deskonposagarriak. izaki bizidunen populazioek jarduten dute. que no hayan conocido jamás la acción modificadora del hombre.. Hala ere. jakina. hongos y bacterias que realizan la descomposición. Hain zuzen ere. gizakiak mende askotan erabili arren. Según esto. deskonposizioa egiten duten onddoak eta bakterioak. un bosque es una extensión cualquiera de terreno cubierto de árboles. hay alguna condición más que hay que cumplir para poder hablar de bosque en un sentido auténtico. ezinbesteko baldintza da basoari buruz mintzatzeko. que tiene cierta capacidad reguladora y en el que intervienen una serie de poblaciones de seres vivos. Sin embargo. eta horrek eginkizun jakina dauka lurralde bakoitzeko paisaia-sistemaren barruan. Entre estos seres vivos.

a veces durante siglos. intxaurrondoak. batzuetan zuhaitz kopuru jakina landatzen zuen. eta mota hori urrundu egiten da lehen aipatu dugun baso naturalaren edo erdi naturalaren erabilera tradizionaletatik. etab. gure ustez. eta. a nuestro juicio. funtsezkoa da. Hala eta guztiz ere. zehatzagoa da halako basoak erdi naturalak direla esatea. con la ganadería o la agricultura. El hombre ha influido fuertemente en todos los medios terrestres y también en el forestal. como es el caso de los montes adehesados. hazkuntza azkarrekoak diren espezie exotikoak erabiltzen dira.dira. bertan bizi diren espezieak kasuan kasuko lurraldekoak eta urtarokoak baitira. zuhaitzok guztiz artifizialak ere ez dira. Gizakiak. En estas plantaciones se utilizan especies exóticas elegidas Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 13 . baina zuhaitzak leku jakinean landatzearen edo ez landatzearen arteko muga. Gizakiak lurraldea menderatu ahala basoetan aplikaturiko erabilera motak oso gogorrak izan dira kasu batzuetan. zuhaitzen bi landaketa mota nagusi bereizten dira: frutarako edo zuretarako zuhaitzen landaketa (honen barruan. berriz. gaztainondoak. fruta-arbolen edo fruituak ematen dituzten zuhaitzen landaketa (sagarrondoak. castaños. Otra cosa muy distinta son las plantaciones de árboles que se realizan profusamente con fines generalmente económicos. aunque hayan sido objeto de un manejo por parte del hombre. Incluso el hombre plantaba deliberadamente árboles en cierta cantidad con objeto de estimular la producción forestal. pero el elemento arbóreo siempre estaba formado por las especies silvestres autóctonas que correspondían en el territorio. incluso llegaron a combinar un aprovechamiento de productos estrictamente forestales. naturalak direla esatea baino. y las plantaciones madereras. halaber. cuyo fin es aprovechar las partes maderables del árbol. pero solían tratarse de las mismas especies autóctonas que correspondían al territorio y los plantones procedían de semillas recogidas en las poblaciones silvestres del entorno (ello formaba parte incluso de la doctrina de la selvicultura antigua o tradicional). Horren arabera. o de árboles de los que nos interesan sus frutos (manzanos. ya que las especies que en ellos habitan son las naturales del territorio y de la estación. Horien artean. zenbaitetan. eta azken horien helburua. izan ere. sin embargo tampoco son arbolados del todo artificiales. pinuak.) eta zur-landaketak bereizi behar dira. batez ere. basoko produkzioa sustatzeko. eta horien presentzia ezarkuntza-gaitasunaren eta kasuan kasuko lurraldeetan mantentzearen eraginezkoa da. Landaketa horietan. baina kasuan kasuko lurraldeko espezie autoktonoak izaten ziren. etc. sería más exacto llamar a estos bosques seminaturales antes que naturales. Entre ellas podemos diferenciar las plantaciones de frutales. pero la frontera de plantar deliberadamente árboles en un lugar o no plantarlos es. De acuerdo con esta concepción. Horrenbestez. principalmente en lo que se refiere a las arbóreas.). eukalituak edo makalak. baita basoko inguruan ere. Gehienetan helburu ekonomikoekin egiten diren zuhaitz-landaketen kasuak beste gauza bat da. zuhaiztia lurraldeko baso-espezie autoktonoek osatzen zuten beti. esencial en cuanto al grado de naturalidad de un arbolado. parkeetako eta lorategietako apaindurakoak ere sar daitezke) eta baso naturalak edo erdi natu12 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia bosques que. porque el hombre ha ejercido una acción explotadora intensa sobre ellos desde hace mucho tiempo. zuhaitzen zura erabiltzea da. basoko produktuen (adibidez. zuhaitzen naturaltasun mailari dagokionez. como la madera y el carbón vegetal. larre-basoen kasuan. zura eta landare-ikatza) eta abeltzaintzaren edo nekazaritzaren arteko konbinazioa egon da. eta kimuak inguruko baso-populazioetan bildutako hazietatik zetozen (antzinako basogintzaren doktrinan bertan ere bai). nogales. Los tipos de manejo sobre los bosques que el hombre aplicó cuando fue dominando el territorio fueron a veces bastante severos. no han sido plantadas por el hombre sino que pertenecen a especies autóctonas silvestres y su presencia se debe a su propia capacidad de establecimiento y de mantenerse en los territorios en los que existen. sus poblaciones vegetales. si queremos ser rigurosos. hala ere. gizakiak aspaldi-aspalditik ere ustiapen ekintza trinkoa garatu du baso horietan. adibidez. Gizakiak eragin handia izan du lurreko inguru guztietan.

ralak. baso hitza erabiliko dugu. eremu horietatik kanpo (urtarotik kanpo) daudenean. kasuan kasuko espezieei dagozkien eremuen barruan daudenean. formados por árboles de la flora silvestre autóctona. generalmente pinos. llamaremos en adelante bosques a secas. se pueden considerar en una posición intermedia en cuanto a su naturalidad: alta si se han ubicado dentro de las áreas potenciales que corresponden a las especies de que se trate. eta naturaltasun txikiagoa. y menor si están fuera de ellas (fuera de estación). espezie autoktonoekin egiten direnak. suspertzeko eta babesteko egiten diren (lehen bezala orain ere) landaketak. por su rápido crecimiento. Las plantaciones de especies autóctonas que antaño y actualmente se realizan con fines restaurativos y de protección. basoko flora autoktonoko zuhaitzekin osaturikoak. a los que. halako basoak izendatzeko. naturaltasunari dagokionez: naturaltasun altua dute. por antonomasia. besterik gabe. Bestalde. De manera que distinguimos dos grandes categorías de vegetación arbolada: los cultivos arbóreos. berriz. de frutales o madereros (aquí se podrían incluir los ornamentales de parques y jardines) y los bosques naturales o seminaturales. 14 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 15 . erdibidean daude. eucaliptos o chopos y se aleja de los usos y manejos tradicionales del bosque natural o seminatural al que hemos aludido. aurrerantzean.

Reserva de la Biosfera) y generalmente son Montes de Utilidad Pública. eremu horietako gehienak Herri Onurako Mendiak dira eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen ditu. malda handiko hegal batean dago. El robledal de Arratzu. Localización de los itinerarios. Ibilbide guztiak oinez egiteko pentsaturik daude eta erantsitako mapan adierazten dira. ibilbide horien helburua baso mota desberdinen adibide adierazgarri batzuk ezagutaraztea da. la mayoría de ellos discurren por espacios que disfrutan de algún régimen de protección (Parque Natural. irudia. excelente por su madurez y naturalidad. Además. 16 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 17 . Gainera. Golako ibaiaren ertzean (H). Figura 1. fundamentalmente. el punto de partida donde se puede aparcar el vehículo para iniciar la ruta y. Biosfera Erreserba). ibilbiderik gehienak babes araubideren bat duten eremuetatik doaz (Parke Naturala. tienen como objetivo dar a conocer al lector algunos ejemplos representativos de los distintos tipos de bosque de Bizkaia. kasu Los itinerarios que proponemos y que vienen señalados en el mapa de la figura 1. dos factores: una buena accesibilidad y un óptimo estado de conservación del bosque en la medida de lo posible. Para la elección de los itinerarios se han tenido en cuenta. mapa horretan ibilbidea. irudiko mapan adierazita daude. bere heldutasuna eta naturaltasuna kontuan hartuta. Ibilbideen kokaera. estando gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia. batez ere bi faktore hartu dira kontuan: basoaren irisgarritasun ona eta kontserbazio egoera ahalik eta onena. 1. recorri- Arratzuko hariztia bikaina da. Ibilbideak aukeratzeko. abiapuntua (ibilgailua aparkatzeko lekua) eta. ocupa una ladera empinada a orillas del río Golako (H). Todos los itinerarios están pensados para ser recorridos a pie y se señalan en un mapa adjunto donde se indica el itinerario. en algunos casos.Bizkaiko baso naturalen mota desberdinak ikertzeko eta behatzeko ibilbideak Itinerarios para el estudio y observación de los distintos tipos de bosques naturales de Bizkaia Liburu honetan proposatzen ditugun ibilbideak 1.

Mapa de la zona del río Golako en el barrio de Elexalde (Arratzu) con los robledales y la aliseda. .Haltzadia (a) / Aliseda (a) Harizti mesofitikoa (baso mistoa) (b) / Robledal mesofítico (bosque mixto) (b) Harizti azidofiloa / Robledal acidófilo (c) Ibilbidea / Itinerario Artzubiko zubia / Puente de Artzubi 2. Golako ibaiaren eta Arratzuko herriaren inguruetako mapa. hariztiekin eta haltzadiarekin. Figura 2. irudia.

La duración estimada para cada itinerario es aproximada y dependerá de cada visitante ya que una detallada observación de los elementos de la fauna y la flora de cada bosque requiere siempre más tiempo que un simple paseo. paseoan ibiltzeko baino denbora luzeagoa beharko da. Destacan. Robledal mesofítico y Robledal acidófilo (Figura 2). izan ere. se toma la salida que indica a la derecha: Arratzu. se circunvala Gernika y después de pasar el túnel de la variante. Kiwi sail ugariak (Actinidia chinensis) nabarmentzen dira. robles y plantaciones de Pinus radiata. 1. Ibilbide bakoitzaren iraupena gutxi gorabeherakoa da. Urdaibai: Haltzadia. Urdaibai: Aliseda. harizti mesofitikoa eta harizti azidofiloa (2. Elexalde auzoa. Markina-Xemein. Nabarniz. El cornejo (Cornus sanguinea) forma parte del sotobosque y del manto forestal en Arratzu (L). baso bakoitzeko faunaren eta floraren elementuak ondo behatzeko. ibilbide alternatiboak adierazten dira. Abiapuntua: Arratzuko udalerria. eskuinetara dagoen irteera hartu behar da: Arratzu. a la izquierda. barrio de Elexalde. haritz eta Pinus radiata-ren pinudi landatuen artean. Artzubiko zubiak ibaia zeharkatu eta haltzadirako nahiz harizti mesofitikorako sarbidea markatzen du (H). BI-635 errepidetik iritsita. Nola bertaratu: Amorebietatik. Loiola eta Elexalde. bertako tunela igaro ondoren. los cultivos de kiwi (Actinidia chinensis) entre caseríos. irudia). Arratzu. batzuetan. por su abundancia.dos alternativos. Arratzuko udalerrian. baserri. Arratzu. Gernikako saihesbidea hartu eta. por la carretera BI635. deZuhandorra (Cornus sanguinea) Arratzuko basoko oihanpearen eta baso-estalduraren osagaietarikoa da (L). Nabarniz. prados de siega. hau da. Lehenengo bidegurutzean (ezkerretara Nabarnizerantz). El puente de Artzubi salva el río y marca la entrada hacia la aliseda y hacia el robledal mesofítico (H). Se entra en el valle del río Golako. bisitari bakoitzaren araberakoa. Loiola auzoa 18 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 19 . bertan. udalerri horretako auzoak zurezko seinaleak dituzte: Uarka. Itinerario 1. Punto de partida: Municipio de Arratzu. perteneciente al municipio de Arratzu. que indica. Cómo llegar: Desde Amorebieta. zuzen-zuzen joango gara Arratzurantz (BI-4243 errepidea). En el primer cruce que nos encontremos. Markina-Xemein. Golako ibaiaren haranean sartuko gara. ibilbidea. sega-belardi. a Nabarniz.

Ibilbidearen gutxi gorabeherako iraupena: 40 minutu (joan-etorria). atzealdean Elexalde auzoko etxeak ikusten dira eta han goian Santo Tomas eliza dago.igaro ondoren. Bihurgune oso itxi batean (ezkerretara hilerria). la Casa Cural. las casas del barrio de Elexalde. la carretera comienza a ascender entre pinos. en el que destaca en lo más alto. Todos ellos están incluidos dentro de las “Areas de Protección Especial” de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. caracterizando con bastante fidelidad la aliseda (L). que data de 1839. En una curva muy pronunciada. Introducción El recorrido de este itinerario se inicia en el aparcamiento del barrio de Elexalde (Arratzu) desde el que vemos enseguida la Iglesia de Santo Tomás cuya nave. tras una recta de algo menos de un kilómetro. la Iglesia de Santo Tomás. al fondo. El gran cárice Carex pendula es abundante en el bosque húmedo de Arratzu. Después de pasar el barrio de Loiola. bemos seguir todo recto en dirección hacia Arratzu (carretera BI-4243). Elexalde auzo lasai eta polit horretan hasten da ibilbidea. Entre los materiales utilizados en su construcción pueden mencionarse la caliza roja de las canteras de Ereño y la arenisca del Monte Oiz. harizti mesofitikoa eta harizti azidofiloa. Sarrera Ibilbide hau Elexalde auzoko (Arratzu) aparkalekuan hasten da eta bertatik Santo Tomas eliza ikusten da. Distancia: 500 m (ida y vuelta). donde se localiza el itinerario recomendado para conocer los tres tipos de bosque que se describen a continuación: aliseda. donde los barrios que constituyen este municipio están indicados con señalizaciones en madera: Uarka. elizaren Carex pendula karize handia ugaria da Arratzuko baso hezean. Duración aproximada del recorrido: 40 minutos (ida y vuelta). pavimentado con losas regulares. Es en este tranquilo y bonito barrio de Elexalde. fue construida en 1530 sobre un farallón artificial. realizadas en los siglos XVIII y XIX. eskuinetara aparkatzeko eremu zabala ikusiko dugu. Loiola y Elexalde. errepideak pinu artean gorantz egiten du. eta bertan ikusiko ditugu ondoren deskribatzen diren hiru baso motak: haltzadia. robledal mesofítico y robledal acidófilo. cubierta por artesonado de madera. Distantzia: 500 m (joan-etorria). observamos a nuestra derecha una amplia zona de aparcamiento donde destacan un pequeño grupo de robles y un banco de madera y. confieren al templo su apariencia actual. 20 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 21 . Horiek guztiak Urdaibai Biosfera Erreserbako “Babes Bereziko Eremuetan” daude. También destaca frente a la iglesia de Santo Tomás. Del siglo XVII datan la torre de campanas y el pórtico que rodea la iglesia. eta bertan. en cuyo lado izquierdo se encuentra un cementerio. kilometro eskaseko zuzenaren amaierara iritsi ondoren. Posteriores reformas. haritz talde txiki bat eta zurezko eserleku bat daude. eta haltzadiaren bereizgarri nahiko ona da (L).

Santiago Bidea.5 km y hacia la izquierda. Elexaldeko etxeen artetik igaro baino lehen. zurezko seinale bat ikusiko dugu. Santo Tomas. el Camino de Santiago. está limitado a su derecha por prados y a su izquierda por un seto en el que podemos observar una gran variedad de arbustos: sauco (Sambucus nigra). Tomamos el camino que va descendiendo suavemente hacia el puente de Artzubi. eta XIX. eta ezkerretara. Antes de entrar en el núcleo de casas de Elexalde. Symphytum tuberosum es una especie estrictamente ligada a los bosques de suelos ricos y frescos (L). Asplenium onopteris).nabea zurezko kasetoidurarekin estalita dago eta 1530ean eraiki zuten. Hypericum androsaemum hosto zabaleko eta lore hori ikusgarriko landarea da. algún árbol: fresno (Fraxinus excelsior) y la clemátide trepadora Clematis vitalba. cornejo (Cornus sanguinea). eta elizpe hori lauza erregularrekin zolaturik dago. 1. Kanpandorrea eta eliza inguratzen duen elizpea XVII. eta bertatik Artzubi zubira eta Zarra auzora iritsiko gara. harresi artifizial baten gainean. el sendero PR-BI 167 que nos conduce hacia el puente de Artzubi y el barrio de Zarra. Bidezidor horren lehenengo zatian. XVIII. bertan hainbat zuhaixka mota Symphytum tuberosum lurzoru aberats eta freskoko basoei estu lotutako espeziea da (L). 50 m y Marmiz. Hypericum androsaemum es una planta de anchas hojas y vistosas flores amarillas característica de los bosques frescos o húmedos del territorio (L). Artzubi zubirantz apurka-apurka jaisten den bidea hartuko dugu. PR-BI 167 bidezidorra. mendeetan berrikuntzak egin ziren eta oraingo itxura eman zitzaion tenpluari. aipatzekoa da Santo Tomas elizaren aurrean dagoen abatetxea (1839koa). geure ezkerretik beherantz doan bidezidor bateko bidegurutzean. Seinale horrek norabide desberdineko bi bide adierazten ditu: aurrerantz. eskuinetara larreak daude eta ezkerretara hesi bat.5 km. mendekoak dira. Eraikuntzan erabilitako materialen artean aipagarriak dira Ereñoko harrobietako kareharri gorria eta Oiz mendiko hareharria. laurel (Laurus nobilis). 1. lurraldeko baso hezeetan edo freskoetan bizi da (L). Santo Tomás. Asplenium scolopendrium. en su primer tramo. bonetero (Euonymus europaeus). Era berean. Esta señal indica dos caminos con distintas direcciones: de frente. vemos una señal de madera en el cruce de un sendero que desciende a nuestra izquierda. Este sendero. 50 m eta Marmiz. así como diversos cárices (Carex Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 23 22 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . Estos árboles y arbustos van proliferando a ambos lados del camino según vamos descendiendo y proyectan una intensa sombra que permite la existencia de taludes húmedos con gran abundancia de musgos y helechos (Polystichum setiferum.

basoko erramua (Euonymus europaeus). descendiendo por el río Golako y pasando por Uarka (Aldai & Ormaetxea. También son frecuentes en los bordes del camino plantas como Ranunculus ficaria. bidearen ertzetan landareak daude. pero en sus crecidas llega a inundar el espacio de la aliseda que lo bordea (H). Era berean. diversos árboles. baina urak gainezka egiten duenean inguruko haltzadiaren eremua ureztaturik gelditzen da (H). apaingarritzat landaturiko landarea izan arren berez ugal-tzeko gai izan dena eta basati bihurtu dena. A partir de este punto comienzan los tres recorridos para conocer los tres tipos de bosque del itinerario. un mojón que sobresale cuya función era marcar los límites entre los municipos de Arratzu y Mendata. beherantz joan ahala. zuhandorra (Cornus sanguinea). Artzubi izeneko zubi bitxira helduko gara. arbustos y animales que pueden observarse en los alrededores del río Golako. a la altura de Arratzu.Asplenuim onopteris). Estos diversos materiales pueden distinguirse fácilmente en la actualidad a pesar de la gran cantidad de plantas que proliferan en los intersticios de los mismos. ereinotza (Laurus nobilis). es capaz de reproducirse y propagarse por sí sola. En esta placa aparecen representados. asilvestrándose con gran facilidad. karizeak (Carex pendula. ofitas y escoria (restos de procesos de obtención de mineral). azken hori naturalizatua. Arratzuren parean. En Urdaibai. caliza. ésta última naturalizada. Ranunculus ficaria. pendula. eraikuntzan erabilitako materialak eta Santiago Bidearen igarobidetzat Golako ibaiak. El río Golako. se ha señalado la existencia de otra ruta. Carex sylvatica) y hiedra (Hedera helix). Asplenium scolopendrium. a través de la Torre de Montalbán y dirigiéndose después hacia Ajangiz (por el barrio de Marmiz) tras pasar junto a la Iglesia de Santo Tomás.ikusiko ditugu: intsusa (Sambucus nigra). Este puente. lo que significa que aunque es una planta cultivada como ornamental. desde Arratzu hasta Gernika. Además. No obstante. la ruta costera del camino de Santiago penetra desde Gerrikaitz hasta Arratzu pasando por Mendata. El puente de Artzubi fue construido con cuatro tipos de materiales diferentes: arenisca. esaterako. 24 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 25 . eta goroldio eta iratze ugariko ezponda hezeen presentzia ahalbidetzen duen gerizpea ematen dute (Polystichum setiferum. que cruza el río Golako. ezkerretara kokaturiko zeramikazko plaka batek (harrizko euskarriaren gainean) horren historia. hau da. bertan. eta zuhaitzen batzuk: lizarra (Fraxinus excelsior) eta aihen zuria (Clematis vitalba). los materiales con que se construyó y su importancia como paso del camino de Santiago. Symphytum tuberosum y Vinca difformis. todavía puede observarse en la parte central del pavimento del puente. además. 1998). Zuhaitz eta zuhaixka horiek gero eta ugariagoak dira bidearen bi aldeetan. sobre un pedestal de piedra. urtaro lehorrean ere ura dauka. Carex sylvatica) eta huntza (Hedera helix) ere ikusiko ditugu. lleva agua hasta en la estación seca. Llegamos al pintoresco puente de Artzubi en el que una placa de cerámica colocada a la izquierda. Symphytum tuberosum eta Vinca difformis. data del siglo XVI y por él discurre el camino jacobeo que comunicaba la Colegiata de Santa María de Zenarruza con Gernika. explica su historia.

rivulare. A) HALTZADIA Haltzadia ikusteko ez da zubia zeharkatu behar. Mendata igarota. mendekoa da. cupressiforme. Eurhynchium generokoak (E. son muy frecuentes. undulatum). Hala eta guztiz ere. Entre estos musgos podemos destacar varias especies de los géneros Brachythecium (B. Gainera. gainera. praelongum var. en este bosque ripario. ofitak eta zepa (minerala lortzeko prozesuetan ateratako hondarrak). berori eskuinetara utzi eta Golako ibaiaren ertzetik joango gara. Golako ibaitik jaitsi eta Uarka ondotik doana (Aldai & Ormaetxea. Infante & P. Ajangizera doa (Marmiz auzotik). Goroldio horien artean honako hauek aipa daitezke: Brachythecium generokoak (B. Material horiek gaur egun erraz bereizten dira. gero. por la orilla del río Golako hasta llegar a una presa que marca el final de nuestro recorrido. eta bertatik. zuhaixkak eta animaliak ere adierazten dira. Bidea ez dago markatuta. Ziortzako Andre Mariren Kolegiata Gernikarekin lotzen zuen Santiago Bidea igarotzen zen. forman una banda estrecha a ambos lados del río. horren funtzioa Arratzu eta Mendata udalerrien arteko muga adieraztea zen lehen. harik eta ibilbidearen amaiera adierazten duen uharka batera iritsi arte. tanto las rocas y taludes de la orilla.): hepáticas y musgos que tapizan. det.Alisos (Alnus glutinosa) y fresnos (Fraxinus excelsior). todo recto.izandako garrantzia azaltzen ditu. como los grandes bloques de piedra que hay en el cauce del río. rutabulum). Eurhynchium (E. Santiago Bidearen kostaldeko ibilbidea Gerrikaitzetik Arratzura sartzen da. Heras. sino dejarlo a nuestra derecha y seguir. no debemos cruzar el puente. No hay un camino marcado. A) ALISEDA Para visitar la aliseda. zubiaren zoladuraren erdialdean oraindik ere mugarri bat ikusten da. schleicheri) y Plagiomnium (P rostratum. B. los Iratze emea (Athyrium filixfemina) ugaria da baso hezeetan (L) El helecho hembra (Athyrium filix-femina) es frecuente en los bosques más o menos húmedos (L). B. Plagiomnium gene26 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 27 . Urdaibain. rutabulum). schleicheri). . la mayoría jóvenes. Golako ibaia zeharkatzen duen zubi hau XVI. stockesii. Santo Tomas elizaren ondotik igaro ondoren. Plaka horretan. Aquí en Arratzu. Arratzutik Gernikara. Hypnum cupressiforme var. No es rara la presencia de troncos atravesados en el cauce que las aguas arrastran cuando tienen lugar las riadas. 1998). Montalban dorretik zehar. Thamnobryum alopecurum y Thuidium tamariscinum. beste bide bat ere badago. Heras identifikatuak): ibaiertzeko haitzak eta ezpondak nahiz ibaiaren ibilguan dauden harrizko bloke handiak tapizatzen dituzten hepatikak eta goroldioak. E. Infante & P. horien bitarteetan landare ugari egon arren. praelongum var. Golako ibaiaren inguruetan ikus daitezkeen zuhaitzak. P. kareharria. la exuberante vegetación cubre prácticamente todo el suelo y llama la atención la gran cantidad de briófitos (M. E. stockesii. rivulare. Leku horretatik aurrera. Artzubiko zubia eraikitzeko lau material mota erabili ziren: hareharria. ibilbideko hiru baso motak ezagutzeko hiru ibilbideak hasten dira. landaredi oparoak ia lurzoru osoa estaltzen du eta aipagarria da briofitoen kantitate handia (M.

zambullirse. un ave que tiene una gran facilidad para nadar. Equisetum arvense. Es entonces cuando. y a unos 50 m aproximadamente.Ibaian presa txiki bat dago. Mercurialis perennis. llegamos a una zona más ancha y transitable. Sobre su tronco abunda el musgo Isothecium Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 29 rokoak (P rostratum. incluso en una pequeña isleta en mitad del cauce. Primula elatior. Haltzak (Alnus glutinosa) eta lizarrak (Fraxinus excelsior) ikusiko ditugu. uretako intsektuen larbak harrapatzeko. Hypericum androsaemum. Los más abundantes son: Polystichum setiferum. Hypnum cupressiforme . ibilbide honetan iratze ugari dago eta horietariko askok fronde itzelak dituzte. Chaerophyllum hirsutum eta Silene dioica. P. Circaea lutetiana. ur-zozoa (Cinclus cinclus) bizi da. Scilla lilio-hyacinthus y la invasora escapada de cultivo: Crocosmia x crocosmiiflora. var. pueden observarse en este itinerario gran variedad de helechos. Arum italicum. hegazti horrek erraztasun handia dauka igeri egiteko. Hypericum androsaemum. tiene su nido el mirlo acuático (Cinclus cinclus). Otras plantas características de la aliseda cantábrica y frecuentes en Arratzu son: Carex pendula. Después de pasar por debajo de un roble caído que obstruye la senda. bucear y rebuscar bajo el agua a la captura de larvas de insectos acuáticos. urpean ibiltzeko eta. beherago zegoen errota baterako erabiltzen zena (H). Una imponente haya centenaria (Fagus sylvatica) extiende sus ramas entre el robledal mesofítico (a nuestra izquierda) y la aliseda. se está expandiendo de manera preocupante por márgenes de ríos y arroyos y taludes húmedos de la vertiente atlántica del País Vasco. Ugarienak honako hauek dira: Polystichum setiferum. bertan. Belarrei dagokienez. muchos de ellos con enormes frondes. a nuestra izquierda. borreri. Equisetum arvense. gramíneas como Brachypodium sylvaticum. que tiene unas vistosas flores de color anaranjado. Ubidean zeharka jarritako enborrak ere ikusiko ditugu. En cuanto a las plantas herbáceas. zerrenda estua osatzen dutela ibaiaren bi aldeetan. 28 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . En la compuerta de evacuación de la presa citada. Circaea lutetiana. Primula elatior. con avellanos y con la aparición de gran cantidad de plantas herbáceas en su sotobosque como Lamium galeobdolon. Dryopteris affinis subsp. La aliseda se enriquece en este tramo. Esta monocotiledónea utilizada como ornamental. Athyrium filix-femina (helecho hembra) y Asplenium scolopendrium (lengua de ciervo). En el río hay una pequeña presa que sirvió a un molino que funcionó aguas abajo (H). Uharka husteko atean. Thamnobryum alopecurum eta Thuidium tamariscinum. cupressiforme. urgortinaren atzean. Chaerophyllum hirsutum y Silene dioica. Symphytum tuberosum. Anemone nemorosa. Athyrium filix-femina (iratze emea) eta Asplenium scolopendrium (orein-mihia). baso erripario honetan oso ugariak dira ereinotzak (Laurus nobilis). gehienak gazteak. uretara jauzi egiteko. Arratzun. Arratzun ugariak diren haltzadi kantabriarreko beste landare batzuk honako hauek dira: Carex pendula. tras la cortina de agua. undulatum). borreri. Sin embargo. laureles (Laurus nobilis). se aprecia claramente una formación de robles (Quercus robur) que constituye otro de los tipos de bosque que vamos a poder visitar en Arratzu: el robledal mesofítico. Festuca gigantea y Bromus ramosus confirman la naturalidad y diversidad florística de esta aliseda. baita ibaiaren erdian dagoen uhartetxo batean ere. Dryopteris affinis subsp. eta horiek uholdeetan urek arrastaka eramandakoak dira.

Laharra (Rubus ulmifolius) Arratzuko oihanpeko landarerik ugarienetariko bat da (L). gramineo batzuek haltzadi honen naturaltasuna eta floraren aniztasuna berresten dute: Brachypodium sylvaticum. lurzorua tapizatzen dutela ibaiaren ertzean. Lamium galeobdolon. Arratzun bisitatuko dugun beste baso mota bat da hori: harizti mesofitikoa. Scilla liliohyacinthus eta lorategietatik irten den inbaditzailea: Crocosmia x crocosmiiflora. laranja koloreko lore ikusgarriak ditu eta modu kezkagarrian hedatzen ari da Euskal Herriko isurialde atlantikoan dauden ibaien nahiz erreken ertzetan eta ezponda hezeetan. uharkaren ur-jauzitik hurbil. Conocephalum conicum. Beraren loreak ikusgarriak izan arren. Mercurialis perennis. esate baterako. ez da ahaztu behar espezie aloktono honen eta beste batzuen inbasioak oso arriskutsuak direla gure ekosistemetako (H). adibidez. donde podemos encontrar los alisos y fresnos más viejos. Ehunka urte dituen pago ikusgarri batek (Fagus sylvatica) ezkerretara daukagun harizti mesofitikoaren eta haltzadiaren artean hedatzen ditu adarrak. Arum italicum. Hala eta guztiz ere. Es en esta zona final del itinerario. harizti bat ageri da (Quercus robur). ezkerretara. Festuca gigantea eta Bromus ramosus. Monokotiledoneo hori apaingarritzat erabiltzen da. junto a la presa. Sus vistosas flores no deben ocultar el peligro que encierran éstas y otras invasiones de especies alóctonas en nuestros ecosistemas (H). Adiantum capillusveneris (iturri-belarra) eta Saxifraga hirsuta ikusiko ditugu. La zarza (Rubus ulmifolius) es una de las plantas más abundantes en el sotobosque de Arratzu (L). en las proximidades de la cascada de la presa. Crocosmia x crocosmiiflora basati bihurtutako landare apaingarria da eta Arratzuko haltzadiaren espazioa inbaditzen du. Bertan. Como planta ornamental asilvestrada. baita horren hormaren gainean ere. que invade el espacio de la aliseda en Arratzu. beste goroldio batzuekin batera. La sombra es muy intensa en esta zona. junto con otros musgos. aparece Crocosmia x crocosmiiflora. el pito real (Picus viridis) y el pico menor (Dendrocopus minor). Symphytum tuberosum. Beraren enborraren gainean Isothecium myosuroides goroldioa dago. en este último caso. Cabe mencionar que con un poco de suerte habremos tenido la oportunidad de observar o escuchar a lo largo del itinerario los relinchos y tamborileos de algún pájaro carpintero ya que en este robledal viven tres especies: el pico picapinos (Dendrocopus major). berriro ere hepatiko talokara asko ikusiko ditugu.Bidezidorra oztopatzen duen haritz eroriaren azpitik igaro ondoren. así como también sobre su muro. myosuroides. Zona honetan gerizpea oso handia da. Tarte horretan haltzadiarekin batera hurritzak eta belar asko ikusiko ditugu. zabalagoa eta ibiltzeko errazagoa den zona batera helduko gara. volvemos a observar gran abundancia de hepáticas talosas como Conocephalum conicum tapizando el suelo junto a la orilla del río. Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 31 30 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . azken leku horretan. el helecho Adiantum capillus-veneris (culantrillo de pozo) y la Saxifraga hirsuta. Anemone nemorosa. bertatik 50 m ingurura.

sin embargo. su suelo rico y húmedo permite la proliBizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 33 B) HARIZTI MESOFITIKOA Elexalden (Arratzu) ordezkaritza bikaina duen baso horren sarbidea haltzadira heltzeko azaldutakoa da. El robledal mesofítico de Quercus robur. la zarzaparrilla (Smilax aspera) y la madreselva (Lonicera periclymenum). Quercus robur espeziearen harizti mesofitikoa maldan kokaturiko material bolkanikoen gainean dago (ofitak). al aproximarnos al robledal desde la aliseda. okil berdea (Picus viridis) eta okil txikia (Dendrocopus minor). malda hori Elexalde eta Mendata lotzen dituen BI-4243 errepidetik jaisten da aldapa handiarekin. así como algún castaño (Castanea sativa) y fresnos jóvenes. con fuerte pendiente. irudia). Aunque este bosque no es tan sombrío como la aliseda. avellanos (Corylus avellana). Es lamentable ver dispersos restos de electrodomésticos que el hombre arroja desde la carretera comarcal y que en ocasiones llegan hasta la aliseda. dominan la hiedra (Hedera helix). debido al tamaño grande e irregular de los coluvios que afloran por toda la ladera. harizti honetan halako hiru espezie bizi baitira: okil handia (Dendrocopus major).Ibilbidearen amaierako zona honetan. eta harizti mesofitikoa haltzadirantz jaisten den maldan. se encuentran en contacto: la aliseda. tan bien representado en Elexalde (Arratzu). a nuestra izquierda si seguimos el curso del río Golako hacia la presa que marca el fin del itinerario de la aliseda (Figura 2). que sube por los troncos de los robles y se extiende también profusamente entre los grandes bloques coluviales cubiertos de musgos. ya que ambos bosques. behealdetik begiratu eta apurka-apurka igotzen joango Ajuga reptans baso ertzeko landarea da eta Arratzun aurkituko dugu (L). Golako ibaian dagoen haltzadirantz. diversos arbustos: laureles (Laurus nobilis). Baso horretatik ibiltzea ez da erraza. todos ellos con troncos rectos y altos cubiertos de musgos y a veces con helechos epífitos (Polypodium interjectum) en las ramas. No es fácil pasear por este bosque. boneteros (Euonymus europaeus). malda osoan dauden kolubio handi eta irregularren eraginez. Golako ibaiaren ondotik haltzadiko ibilbidearen amaierako uharkaraino joaten bagara (2. Zorte apur bat izanez gero. en las orillas del río Golako y el robledal mesofítico en la ladera que desciende hacia la aliseda. Entre las plantas trepadoras. Son frecuentes en el sotobosque. hacia la aliseda del río Golako. hala eta guztiz ere. Ajuga reptans es una planta de borde de bosque que se halla presente en Arratzu (L). desde la carretera BI-4243 que une el barrio de Elexalde con Mendata. La cubierta árborea del robledal está casi exclusivamente constituida por robles y algunos fresnos (Fraxinus excelsior). uharkaren ondoan. B) ROBLEDAL MESOFÍTICO El acceso a este bosque. bi baso horiek elkarren ondo-ondoan baitaude: haltzadia Golako ibaiaren ertzetan. se asienta sobre materiales volcánicos (ofitas) que se disponen en la ladera. es exactamente el mismo que el que hemos descrito para llegar a la aliseda. haltzik eta lizarrik zaharrenak aurkituko ditugu. ezkerretara. 32 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . podemos observar éste desde su parte más baja e ir subiendo poco a poco si queremos estudiarlo con más detalle. ibilbidean zehar okilen baten txioak eta zaratak entzungo ditugu. que desciende. hariztira haltzaditik hurbilduta.

Horren fruituak neguan heltzen dira (L). del que hay muy pocas muestras representativas y bien conservadas en Bizkaia. belarren geruzan. Otras plantas típicas de este bosque éutrofo como Lamium galeobdolon. Landare igokarien artean huntza nagusitzen da (Hedera helix). Un haya. gara. hala eta guztiz ere. que corresponde a un alga clorofícea del género Trentepohlia. Las cortezas de estos pinos presentan con frecuencia un color anaranjado. lo cruzamos y vemos otro indicador de madera anunciando el Camino de Santiago a la derecha y Montolan Zarra (Montalbán) de frente. casi siempre cubierta por briófitos. troncos). berori zehatzago aztertu nahi izanez gero. iratze epifitoekin (Polypodium interjectum) estalita. Oihanpean zuhaixka asko daude: ereinotzak (Laurus nobilis). horiek guztiek enbor zuzen eta garaiak dituzte. hori haritzen enborretatik igo eta goroldioekin. Baso hau ez da haltzadia bezain iluna. feración de helechos con grandes frondes (algunas de casi un metro de longitud) en el estrato herbáceo. La presencia de madera muerta (ramas. donde la cubierta arbórea y/o arbustiva es menor. Negargarria da jendeak eskualdeko errepidetik botatzen dituen etxeko tresna elektrikoen hondakinak ikustea. más abiertas. antes de llegar al robledal oligótrofo. Al llegar a este puente. Ruscus aculeatus y Oxalis acetosella también son comunes en este estrato. endalaharrarekin (Smilax aspera) eta atxaparrarekin (Lonicera periclymenum) estalitako multzo kolubial handietan ere hedatzen da. bertako lurzoru aberats eta hezeak fronde handiko iratzeak egoteko aukera ematen du (batzuek ia metro bateko luzerakoak). hurritzak (Corylus avellana).Huntza (Hedera helix) lurzoru aberatseko basoetan ugaria den liana igokaria da. La hiedra (Hedera helix) es una liana trepadora que abunda en los bosques de suelos ricos. el límite del robledal con la aliseda. zenbaitetan. tan frecuentes en la aliseda y el robledal mesofítico. En esta repoblación de pinos. horiek batzuetan haltzadiraino iristen dira. son muy frecuentes sobre todo las zarzas (Rubus ulmifolius) y el helecho común (Pteridium aquilinum). contribuye a realzar la naturalidad de este robledal. batik bat bi taxon hauek: Polystichum setiferum eta 34 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia C) ROBLEDAL ACIDÓFILO Al igual que en los dos itinerarios anteriores correspondientes a la aliseda y el robledal mesofítico. con mayor luminosidad. y por lo tanto. borreri. En algunas áreas del robledal mesofítico. basoko erramuak (Euonymus europaeus). marca en la parte baja de la ladera. Arum italicum. se desarrollan con facilidad las zarzas (Rubus ulmifolius) y el helecho común (Pteridium aquilinum). Sus frutos maduran en invierno (L). especialmente dos táxones: Polystichum setiferum y Dryopteris affinis subsp. nos conduce hacia el puente de Artzubi. Hariztiaren zuhaitz-estaldura osoa haritzek eta lizar batzuek (Fraxinus excelsior) osatzen dute. goroldioekin eta. gaztainondoren bat (Castanea sativa) eta lizar gazteak. Algunas áreas pastoreadas bajo los pinos presentan un pasBizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 35 . debemos tomar el camino que desde el barrio de Elexalde. de unos 30 m de altura. borreri y Polystichum setiferum. aunque podemos observar grandes frondes de otros helechos como Dryopteris affinis subsp. Seguimos esta última dirección y enseguida nos encontramos una valla que atravesamos para ascender suavemente por un camino entre pinos (Pinus radiata).

muchos de ellos con troncos cubiertos de musgos y líquenes (Parmelia perlata. Arum italicum. Parmelia caperata) y en ocasiones helechos epífitos (Polypodium interjectum) sobre las ramas Harizti azidofiloko ohianpeak sastraka gehiago ditu. 36 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 37 .tizal en el que dominan las gramíneas Agrostis capillaris y Brachypodium pinnatum subsp. donde despliega sus singulares y vistosas inflorescencias (L). Elexalde auzotik Artzubiko zubirantz doan bidea hartu behar da. hariztiaren eta haltzadiaren arteko muga adierazten du. se observa la iglesia de Santo Tomás y en la parte inferior de la ladera. Arum italicum está presente en los bosques de Arratzu. lagungarria da harizti honen naturaltasuna nabarmentzeko. (H). Tampoco son raros los castaños (Castanea sativa) en el pinar. rupestre. La composición florística del estrato arbóreo es parecida: dominan los robles. bere infloreszentzia berezi eta ikusgarriak zabaltzen ditu (L). hala nola Lamium galeobdolon. el río Golako y un caserío. Arum italicum Arratzuko basoetan aurkituko dugu. bertan. etc. argitasun handiagoa. ote. Baso eutrofo honek berezko dituen beste landare batzuk ere ugari dira geruza honetan. Bizkaian halako kontserbazio egoera onean dauden hariztiak oso urriak baitira. gehienetan briofitoz estalita. Ruscus aculeatus eta Oxalis acetosella. hacia la derecha. borreri. C) HARIZTI AZIDOFILOA Haltzadiaren eta harizti mesofitikoaren lehengo bi ibilbide horien kasuan bezala. enborrak). con gran cantidad de hojarasca y una alta presencia de plántulas de roble. iratze eta abarrek osatzen dute (H). abundan los robles (Quercus robur). A partir de ese punto. maldaren behealdean. que se extienden ladera abajo. Harizti mesofitikoaren eremu batzuetan (eremu irekiagoak). El camino sigue subiendo hasta llegar a un laurel y unos avellanos situados en su lado izquierdo. Desde el mismo. Txilar. zona horietan laharrak (Rubus ulmifolius) eta iratze arruntak (Pteridium aquilinum) daude. La primera diferencia que notamos respecto al robledal mesofítico es que este bosque es más luminoso y el substrato sobre el que se desarrolla. helechos. más pobre (de ahí el nombre de robledal oligótrofo). Zur hila (adarrak. y podemos considerar que ya estamos en el robledal. El robledal acidófilo presenta un sotobosque más poblado de matorrales. zuhaixken edota zuhaitzen estaldura txikiagoa dago. eta beraz. Dryopteris affinis subsp. antiguo molino que aprovechaba las aguas de este río. argomas. con brezos. 30 m inguruko altuera duen pago batek.

eskuinetara Santiago Bidea adierazten du eta aurrez Montolan Zarra (Montalban). adibidez. cuyas frondes son desplegadas en amplia roseta (L). El roble común (Quercus robur) es la especie arbórea más importante de este lugar en Arratzu (H). horiek ere oso ugariak izaten baitira harizti mesofitikoan eta haltzadian. harizti oligotrofora iritsi baino lehen. 38 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 39 . Bideak gorantz jarraitzen du. Faltan aquí los fresnos y los laureles no son tan grandes Lizarra (Fraxinus excelsior) Arratzuko zuhaitzik ugarienetarikoa da (H). handik gutxira. hiedra (Hedera helix).Zubi horretara iristen garenean. Pinu horien azalek sarritan kolore laranja dute. castaños (Castanea sativa) y arbustos como avellanos (Corylus avellana) y espinos (Crataegus monogyna). hesi bat aurkituko dugu. que acumulan materia orgánica. Pinudian gaztainondoak ere ikusiko ditugu (Castanea sativa). así como plantas trepadoras: zarzaparrilla (Smilax aspera). pinuen arteko (Pinus radiata) bide batetik. Landatutako pinudi horretan. rupestre gramineoak espezie nagusiak dituen larrea dago. laharrak (Rubus ulmifolius) eta iratze arruntak (Pteridium aquilinum) ikusiko ditugu batez ere. Pinuen arteko bazkaleku batzuetan Agrostis capillaris eta Brachypodium pinnatum subsp. borreri eta Polystichum setiferum. borreri baso hauetako beste iratze handi bat da eta beraren frondeak erroseta handian hedatzen dira (L). y madreselva (Lonicera periclymenum). Hay algunas hayas (Fagus sylvatica). Azken norabide horri jarraitu eta. Trentepohlia generoko alga klorofizeo batek ematen baitie kolore hori. Haritz arrunta (Quercus robur) Arratzuko leku honetako zuhaitzik garrantzitsuena da (H). ezkerretara kokaturiko ereinotz batera eta hurritz batzuetara iritsi arte. hori zeharkatu eta apurka-apurka gorantz egingo dugu. El fresno (Fraxinus excelsior) es uno de los árboles frecuentes en Arratzu (H). Dryopteris affinis subsp. zeharkatu eta zurezko beste seinale bat ikusiko dugu. Dryopteris affinis subsp. borreri es otro gran helecho de estos bosques. Hortik auDryopteris affinis subsp. baina beste iratze batzuen fronde handiak ere ageri dira.

eskuinetara. Bertatik. Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 41 . Otras plantas características del robledal acidófilo. horiek maldan behera hedatzen dira eta dagoeneko esan daiteke hariztian gaudela. baserri hori ibaiaren urak erabiltzen zituen antzinako errota da. como son los brezales-argomales. Daboecia cantabrica). rrera. y gramíneas (Brachypodium pinnatum subsp. Otra de las plantas del bosque es Helleborus viridis subsp. horietariko askoren enborrak goroldioekin eta likenekin estalita daude (Parmelia perlata. orbel kantitate handia eta haritz landaretxo asko ditu. dando lugar a una figura que asemeja a un mástil de violín (H). Melampyrum pratense. horiek behetik gora hedatzen dira. rupestre. ni abundantes como en el robledal mesofítico. Santo Tomas eliza eta. Holcus mollis. también del estrato herbáceo. son plantas que también forman parte de sus comunidades seriales de sustitución. junto con el helecho común (Pteridium aquilinum). Hypericum pulchrum y el helecho Blechnum spicant. Golako ibaia eta baserri bat ikusten dira. Parmelia caperata). baita landare igokariak ere: endalaharra (Smilax aspera). Pero donde son más significativas las diferencias entre los dos robledales es en el estrato herbáceo: tanto las gramíneas como las matas de este robledal son típicas de substratos pobres en bases. huntza (Hedera helix) eta atxaparra (Lonicera periclymenum). biolinaren giderraren antzeko irudia sortzen dutela (H). Polystichum setiferum es uno de los grandes helechos de los bosques ricos y húmedos de Arratzu. Cuando echa las hojas (que en los helechos se llaman frondes) éstas se van desenrollando de abajo arriba. materia organikoa biltzen duten adarren gainean. areniscas en este caso. brezos (Erica vagans. lore berde handiak ditu (L). maldaren behealdean. Deschampsia flexuosa) presentes en este robledal oligótrofo. Besterik ere badago: pagoak (Fagus sylvatica).Basoko beste landare bat Helleborus viridis subsp. occidentalis da. eta batzuetan iratze epifitoak ere badituzte (Polypodium interjectum). occidentalis. gaztainondoak (Castanea sativa) eta hurritzak (Corylus avellana) nahiz elorriak (Crataegus monogyna). son Teucrium scorodonia. Harizti mesofitikoaren aldean nabarituko dugun lehenengo desberdintasuna baso hau argitsuagoa izatea eta beheko substratua pobreagoa izatea da (hortik datorkio harizti oligotrofo izena). Pseudarrhenatherum longifolium. de grandes flores verdosas (L). Hostoak irteten zaizkionean (iratzeen hostoei fronde deitzen zaie). Ez dago lizarrik eta ereinotzak ez dira harizti mesofi40 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Polystichum setiferum Arratzuko baso aberats eta hezeetan bizi den iratze handietariko bat da. Muchas de estas matas como argomas (Ulex gallii). haritzak nagusitzen dira (Quercus robur). Zuhaitz geruzaren osaera lehengoaren antzekoa da: haritzak dira nagusi.

Arratzun. Baina bi hariztien arteko desberdintasun nagusiak belarren geruzan ikusiko ditugu: harizti honetako gramineoak eta muluak base gutxi dituzten substratuetakoak dira. kasu honetan hareharrien gainekoak. hojarasca y helecho denominado “basabera”. Holcus mollis. matas.000 haritz eta 6. El aprovechamiento de los recursos que ofrecían los bosques del municipio de Arratzu en épocas pasadas (Gogeaskoetxea. basoko baliabideak ustiatzeko eta basoak zaintzeko. muluak. Harizti azidofiloko beste landare batzuk. era de vital importancia para sus habitantes. 8. En estos robledales de Arratzu se entrevén los edificios de los caseríos próximos. urtean (Udalaren datuen arabera) 90.tikoan bezain handi eta ugariak.000 castaños bravos. en una representación de la proximidad del hombre y la influencia que ha tenido a lo largo de los siglos (L). etc. hala nola. hariztiaren ordezko komunitateetako landareak ere badira. 1993). oteak (Ulex gallii). sino también el conjunto de arbustos. frutos para el consumo humano y animal. Harizti honetan. Harizti oligotrofo honetan dauden mulu horietariko asko. haritz motz batzuen presentziak agerian uzten du lehen ikatza egiteko erabiltzen zirela. Arratzu. En este robledal. adibidez. honako hauek dira: Teucrium scorodonia. 1993) eskaintzen zituzten baliabideen aprobetxamendua funtsezkoa zen bertako biztanleentzat: burdinoletarako nahiz eraikuntzarako zura. 1804.000 gaztainondo zeuden. horiek ere belarren geruzakoak. horrek agerian jartzen du garrantzi handia zuela haritzak eta gaztainondoak landatzeak. combustible.000 robles trasmochos. erregaia eta abereentzako azpiak egiteko zuhaixkak. utilizado para elaborar abono. ongarria. Arratzuko udalerriko basoek iraganean (Gogeaskoetxea. 8. Burdinolak hurbil egonik. Melampyrum pratense. Pseudarrhenatherum longifolium. 42 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 43 . txilarrak (Erica vagans. Deschampsia flexuosa). gizakiek zein abereek jateko fruituak. la presencia de algunos robles trasmochos nos revela su antiguo uso para el carboneo. La proximidad de las ferrerías determinaba la existencia de mayor arbolado para asegurar el suministro de carbón vegetal. en el año 1804 poseía (según cifras municipales) 90. baita iratze arrunta ere (Pteridium aquilinum). no sólo madera para las ferrerías y la construcción. orbela eta “basabera” izeneko iratzea. Arratzuko harizti hauetatik hurbileko baserriak ikusten dira.000 robles bravos y 6.. cama de ganado. lo que nos da idea del aprovechamiento de los recursos forestales y de la importancia del mantenimiento de la masa forestal mediante la plantación de robles y castaños. zuhaitz gehiago behar zen egur-ikatzaren hornidurarako. Hypericum pulchrum eta Blechnum spicant iratzea. rupestre. Daboecia cantabrica) eta gramineoak (Brachypodium pinnatum subsp. horrek aditzera ematen ditu gizakiaren hurbiltasuna eta berorrek mendeetan izan duen eragina (L).000 haritz motz. txilardi-otadietakoak.

S. S. . con el macizo de Atxarre y el encinar cantábrico. Gernikako itsasadarraren eskuinaldearen eta Ogoño muturraren zonako mapa. irudia. Pedro Atxarre. Pedro Atxarre.Artadi kantabriarra / Encinar cantábrico Ibilbidea / Itinerario Figura 3. Atxarreko mendilerroa eta artadi kantabriarra ageri dituena. 3. Mapa de la zona de la margen derecha de la Ría de Gernika y el cabo de Ogoño.

Nola bertaratu: Gernikan BI-2238 errepidea hartuko dugu Lekeitiorantz. Artea (Quercus ilex). Distancia: 4. tomar un camino asfaltado a la derecha. ezkerretara hartu behar da. al final de una recta y justo antes de un cambio de rasante. árbol que protagoniza este itinerario. Ibilgailua Kanalan uztea eta San Martin baselizara oinez joatea komeni da. Itinerario recomendado Punto de partida: Ermita de San Martín (Kanala). 2A. una señalización de madera junto a unos buzones. kilometroen artean. 2A. Laida eta Laga hondartzetarantz. zuzen baten amaieran eta sestra aldaketa baino lehen. Gurbitzak (Arbutus unedo) eginkizun garrantzitsua du artadi kantabriarraren dinamismoan. 44 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 45 . Kanala auzoaren erdialdea igarotakoan. en dirección a Lekeitio. postontzi batzuen ondoko zurezko seinale batek San Martin baselizarako ibilbidearen iraupena (5 minutu) eta Atxarreko San Pedrorako ibilbidearen iraupena (45 minutu) adierazten ditu. Al final de la recta que atraviesa el núcleo de Zelaieta (Gautegiz de Arteaga). Gomendaturiko ibilbidea Abiapuntua: San Martin baseliza (Kanala). mozten edo erretzen denean (L). irudia). ibilbide honetako zuhaitz nagusia. berori azkar ordezten baitu. El madroño (Arbutus unedo) juega un importante papel en el dinamismo del encinar cantábrico. Es recomendable estacionar el vehículo en Kanala y llegar a pie a la ermita de San Martín. Itinerario 2.5 km (ida). que sube serpenteando hasta la ermita de San Martín. Atxarreko San Pedro. Zelaieta gunea zeharkatzen duen zuzenaren amaieran (Gautegiz-Arteaga). BI-3234 errepidearen 42. San Martin baselizara sigi-saga igotzen den bide horren hasieran. Urdaibai: Artadi kantabriarra (3.2. San Pedro de Atxarre. hay que tomar la desviación a la izquierda que señala hacia las playas de Laida y Laga. La encina (Quercus ilex). eta 43. ibilbidea. Cómo llegar: En Gernika se coge la carretera BI-2238. toda vez que lo sustituye rápidamente cuando éste es perturbado por tala o por fuego (L). Urdaibai: Encinar cantábrico (Figura 3). espezie mediterranearra da eta Italiako penintsularaino nahiz Tirreno itsasoko uharteetaraino hedatzen da (L). Después de pasar el centro del barrio de Kanala. entre los km 42 y 43 de esta carretera (BI-3234). Al principio de este camino. es una especie mediterránea que se extiende hasta la Península Itálica y las islas del Tirreno (L). eskuinetara asfaltaturik dagoen bidea hartuko dugu. nos indica el tiempo que dura el recorrido hasta esta ermita de San Martín (5 minutos) y a San Pedro de Atxarre (45 minutos).

sega-belardien artean. 315. eta horien azpian harrizko mahai bat eta zurezko eserleku bat. Baseliza eraikuntza oso arruntekoa da. Desde este lugar. en la ermita de San Martín. dos farolas a la derecha junto con una señal de prohibido el paso de vehículos y una indicación de Atxarre en un muro de piedra. Baseliza horretara doan errepidearen eskuinetara ikusten den lehenengo eraikina. eta harrizko horma batean dagoen Atxarrerako seinaletik igaro ondoren San Martin baselizara iritsiko gara. eta paisaiarik anitzena eta kontserbazio egoerarik onenean dagoena zeharkatzen du. es una cabaña de piedra. horren fatxadako harrietariko batean GR 123 bidearen seinale zuri eta gorri batek bide onetik goazela berresten du. sarrerako atearen ondoan. La corteza del madroño es muy característica al desprenderse en tiras alargadas (L). Pasados varios caseríos. nos confirma que vamos por buen camino. por dos importantes razones: es el más idóneo para la observación y estudio del encinar cantábrico y el que atraviesa un paisaje más diverso y mejor conservado. recomendamos este itinerario que comienza en Kanala. Zenbait baserri atzean utzi ondoren. Descripción del itinerario 2A Aunque hay varias posibilidades para acceder a San Pedro de Atxarre. Duración aproximada del recorrido: 2 horas (ida y vuelta). pero son lampiñas y lustrosas (L. Frente a la fachada de la ermita. La ermita es una consGurbitzaren azala oso berezia da. Leku horretatik Mundakako itsasadarren gaineko ikuspegi bikaina ageri da. honako bi arrazoi hauek direla eta: egokiena da artadi kantabriarra behatzeko eta ikertzeko. nos anuncian la llegada a la ermita de San Martín. harrizko etxola bat da. eskuinetara bi farola utziko ditugu. las vistas sobre la Ría de Mundaka son magníficas.H). entre prados de siega. 46 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 47 . Ibilbidearen gutxi gorabeherako iraupena: 2 ordu (joan-etorria). ibilgailuak igarotzeko debekuaren seinalearen ondoan. zeramikazko plaka batek beraren historia kontatzen du: ofizial erromatar baten semearen omenezkoa da. una señal blanca y roja del sendero GR 123. La primera construcción que observamos a la derecha de la carretera que sube a dicha ermita. Txorbeltzaren (Rhamnus alaternus) hostoak artearen hostoen antzekoak dira. en una de las piedras de su fachada.5 km (joana). 2A ibilbidearen deskribapena Atxarreko San Pedrora joateko bide asko egon arren. Kanalako San Martin baselizan hasten den ibilbide hau gomendatzen dugu. El aladierno (Rhamnus alaternus) tiene las hojas parecidas a las de la encina. urtean jaio zen eta Frantziako Tours hiriko apezpikua izatera iritsi zen.Distantzia: 4. baina ilegabeak eta distiratsuak (L. Baselizako fatxadaren aurrean lau haritz motz ikusiko ditugu. zerrenda luzeetan askatzen baita (L).H). bajo los cuales se encuentran una mesa de piedra y un banco de madera. vemos cuatro grandes robles trasmochos.

nos adentramos en el encinar.5 km) por la senda PR-BI 161. gartxua (Phillyrea latifolia) eta liana batzuk. una placa de cerámica narra su historia: está dedicada al hijo de un oficial romano (nacido hacia el 315) que llegó a ser obispo de la ciudad francesa de Tours. gehienak mediterranearrak dira eta artearekin (Quercus ilex) eta berorren hibridoarekin (Quercus x ambigua) batera daude: gurbitza (Arbutus unedo). horiek. Smilax aspera eta Hedera helix. El piorno Cytisus commutatus. Bertan. que acompañan a la encina (Quercus ilex) y su híbrido (Quercus x ambigua): el madroño (Arbutus unedo).Baselizara igotzeko hartu dugun bidetik jarraituko dugu. Leku horretan. nos llama la atención la gran diversidad de árboles y arbustos de hoja perenne. Se continúa la pista por la que hemos accedido a la ermita. zurezko kartel batek adierazten du Atxarreko San Pedrora PR-BI 161 zidorretik dagoen distantzia (3. un cartel de madera nos indica la distancia hasta San Pedro de Atxarre (3. eskuinetarako bidegurutze bat daukagu. el labiérnago (Phillyrea latifolia) y algunas lianas como Smilax aspera y Hedera helix. mahatsondo igokariak (Parthenocissus tricuspidata) erdi estalitako hormaren ondotik. trucción muy sencilla y junto a la puerta de entrada. baina guk ez dugu handik joan behar. frecuente en orlas de encinares. etxe batera heldu arte. hasta llegar a una casa. Este es uno de los caminos alternativos que comunica con 48 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 49 . zuhaitz eta zuhaixka hostogalkorren aniztasun handia ikusiko dugu. el aladierno (Rhamnus alaternus). artadian sartuko gara. Etxe horren aurrean.5 km). hormaren gainean burdinsarea dago. Gereziondo batzuk ez ezik (Prunus avium). También empiezan a ser abundantes dos arbustos caducifolios con ramas espinosas y flores blancas en primavera: el endrino (Prunus spinosa) y el espino albar (Crataegus monogyna). Ugaria da Atxarreko mendilerroan (H). txorbeltza (Rhamnus alaternus). berdez margoturiko horma batean. Handik gutxira. Landare horiek Atxarreko San Pedro baselizarako igoeran zeharkatuko dugun artadiaren barruko berezienak dira. endémico de la zona cántabro-vizcaina. adibidez. En este punto. Pronto nos encontramos con una desviación a la derecha que no debemos tomar. aurrerago deskribatuko ditugun beste flora-elementu batzuekin batera. bide osoan zehar ikusiko ditugu. abunda en el macizo de Atxarre (H). Estas plantas son las más características del encinar que vamos a atravesar en nuestra subida a la ermita de San Pedro de Atxarre y junto con otros elementos florísticos que iremos describiendo. En ese punto aparece un arbusto de flores amarillas: Cytisus commutatus. Delante de esta casa. en un muro pintado de verde. Además de unos cerezos (Prunus avium). lore horiko Cytisus commutatus piornoa eremu kantabriar-bizkaitarreko landare endemikoa da. Bidezidor estu batek gora egiten du. planta endémica de la Cornisa Cantábrica. nos van a acompañar a lo largo de todo el camino. Seguimos ascendiendo y observando la dominancia de arbustos y arbolillos perennifolios hasta que nos encontramos con otro cruce del que parte una senda a la izquierda. la mayoría de carácter mediterráneo. ereinotza (Laurus nobilis). Un estrecho sendero sube paralelo a este muro que está recubierto en gran parte por la parra trepadora (Parthenocissus tricuspidata) y que remata en una verja. el laurel (Laurus nobilis).

Gorantz jarraitu eta zuhaixka nahiz zuhaitz txiki hostoiraunkorren nagusitasuna ageri da. madeSmilax aspera artadi kantabriarreko landare ugarienetariko bat da (H). Soilgune handiak dituen bidearen zona batera iristean. hain zuzen ere. Atxarreko mendilerroaren 50 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 51 . rupestre). argomas (Ulex gallii). Un poco más adelante. antaño plantados por el hombre para su aprovechamiento (castañas. Una señal roja y blanca en una roca aflorante. oteak (Ulex gallii). San Pedro baseliza ikusiko dugu. pero dominan los castaños. Halaber. Laidako kanpinarekin bat egiten duen bide alternatiboetariko bat da eta 2C ibilbidean azalduta dago. Entre las gramíneas. Haitz baten gaineko seinale gorri eta zuri batek esango digu norabidea. donde el encinar se abre. Trepando sobre sus troncos proliferan Smilax aspera (zarzaparrilla) y Rubia peregrina. Al llegar a una zona del camino con grandes claros. estrepak (Cistus salvifolius). Thuidium tamariscinum es un briófito fácil de ver en el itinerario de San Pedro de Atxarre (H). fijándonos en las numerosas matas que crecen en los bordes del estrecho camino: brezos (Erica vagans. divisamos ya la ermita de San Pedro sobre la cumbre de la alineación montañosa de Atxarre. nos ayuda ante la indecisión. Continuamos hacia arriba. Daboecia cantabrica). zuhaixka bat dago: Cytisus commutatus Erlaitz Kantabriarreko landare endemikoa da. Los suelos son en esta zona más profundos y arcillosos. desarrollados en una dolina. arantzadun adarrak eta udaberrian lore zuriak dituzten bi zuhaixka hostogalkor gero eta sarriago ikusiko ditugu: elorri beltza (Prunus spinosa) eta elorri zuria (Crataegus monogyna). la más abundante es el lastón (Brachypodium pinnatum subsp.el camping de Laida y que se describe en el itinerario 2C. que alcanzan importantes alturas. etab. Gramineoen artean ugariena albitza da (Brachypodium pinnatum subsp. ohikoa artadietako orletan. etc.Aquí predominan los madroños (Arbutus unedo). elemento frecuente en este paisaje kárstico de la margen derecha de la Ría de Mundaka. Smilax aspera es una de las plantas más abundantes del encinar cantábrico (H). artadia irekitzen den lekura heltzean. corresponde a un robledal de Quercus robur. jaras (Cistus salvifolius). rupestre). Thuidium tamariscinum Atxarreko San Pedroko ibilbidean erraz ikusten den briofitoa da (H). harik eta ezkerretarako bidezidorra duen beste bidegurutze batera heldu arte. La potencialidad desde el punto de vista vegetacional. bide estuaren ertzean hazten diren sastraka ugariei erreparatuz: txilarrak (Erica vagans. empiezan a observarse robles (Quercus robur) y castaños (Castanea sativa). Daboecia cantabrica). Gorantz jarraituko dugu.

Nuevamente. a la sombra de árboles y arbustos.gailurrean. una tercera parte del año (Gogeaskoetxea 1993). Daboecia cantabrica. en los bordes del camino. Como ejemplo de la importancia del castaño. se revuelcan para impregnarse de barro en su afán por desparasitarse. Kanala. bertan. Observamos de nuevo muy abundante Cytisus commutatus acompañado del helecho común (Pteridium aquilinum) y otras plantas del brezal-argomal: Erica cinerea. Bideak basurde-putzu bat zeharkatzen du. elementu hori ugaria da Mundakako itsasadarraren eskuinalde honetako paisaia karstikoan. en derredor pueden verse los troncos manchados de barro por los jabalíes que se frotan contra los árboles una vez embadurnados. Asplenium onopteris iratzea ugaria da oihanpean eta artadi kantabriarraren ertzetan (H). zura. tan abundantes en los encinares de Urdaibai. Landarediaren ikuspegitik aipagarriena harizti bat da (Quercus robur). urteko datu bat daukagu: urte horretan gaztaina lurraldeotako biztanleen mantenuaren osagaia zen urtearen heren batean (Gogeaskoetxea. etc. observando la estructura del encinar cantábrico típico: un bosque bastante impenetrable. basaz betetzeko eta. Gainera. en el que las castañas contribuían al mantenimiento de la población en estos territorios.5 km). El 52 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 53 . El helecho Asplenium onopteris es frecuente en el sotobosque y los bordes del encinar cantábrico (H). Seguimos ascendiendo por la pedregosa senda de la izquierda. parasitoak aldetik kentzeko. Infante & P. Además. eta dolina batean garatuta daude. Bertan gurbitzak dira nagusi (Arbutus unedo). haritzak (Quercus robur) eta gaztainondoak (Castanea sativa) ikusiko ditugu. Urdaibaiko artadietan hain ugariak diren basurdeak iraulkatu egiten dira. det. etab.) como Ctenidium molluscum e Hypnum cupressiforme var. basurdeek basaz zikindutako enborrak ikusten dira. nos adentramos en el encinar hasta llegar a un claro donde se sitúa un cruce señalizado con un poste de madera: Si tomamos el camino hacia la izquierda llegaremos a San Pedro de Atxarre tras un km de recorrido. Horien enborren gainean Smilax aspera (endalaharra) eta Rubia peregrina espezie igokariak ikusiko ditugu. horrela. cupressiforme y con pocas plantas: Ruscus aculeatus y Hedera helix. Apur bat aurrerago.) landaturiko gaztainondoak nagusitzen dira. lugar donde los cerdos salvajes. etc. basaz bete ondoren zuhaitz horien kontra igurzten baitira. 1750. según dicen los lugareños. Zona honetan lurzoruak sakonagoak eta buztintsuak dira. disponemos del dato relativo al año 1750. 1993). También indica la dirección de la que venimos.). Hacia la derecha el camino sigue hasta Akorda (1. Lithodora prostrata. baina gizakiak antzina bere aprobetxamendurako (gaztainak. en la celebración de akelarres. horren inguruan. topónimo que tiene su origen. Volvemos a atravesar una zona con encinar hasta llegar a un pinar de Pinus radiata con mucha argoma (Ulex gallii). dominado por encinas y con un sotobosque muy sombrío donde predominan rocas aflorantes cubiertas por algunos musgos (M. Molinia caerulea. ra. Gaztainondoaren garrantziaren adibidetzat. eta nahiko garaiak dira. aparecen algunos helechos como Asplenium onopteris y Polypodium interjectum. Heras. Esta zona se conoce con el nombre de “Dantzaleku”. El camino atraviesa una baña de jabalí. Potentilla erecta.

Ctenidium molluscum eta 54 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 55 . Daboecia cantabrica. Poco antes de llegar a la ermita de San Pedro. etab. Infante & P. goroldio batzuekin estalita (M. bertakoek diotenez. iratze arruntarekin (Pteridium aquilinum) eta txilardi-otadiko beste landare batzuekin batera: Erica cinerea. zurezko zurtoin batekin seinaleztaturiko bidegurutze batean dagoen soilgunera iritsi arte: ezkerreko bidea hartuz gero. arte askorekin. occidentalis (otabera). eta toponimo horren jatorria. en zonas donde aflora mucho la roca caliza. Ostera ere artadian sartuko gara. de flor blanca y hojas brillantes.5 km). eta bertan ote asko dago (Ulex gallii). Dos buzones se localizan frente a la puerta de la ermita: uno en forma Rosa sempervirens arkakaratsak izaera mediterranear nabaria du: beti berdea da eta banaketa eremuan oso hotzak ez diren habitatak bilatzen ditu (H). ohiko artadi kantabriarraren egiturari erreparatuz: baso nahiko itxia. kilometro bat ibili ondoren. det. puede observarse claramente la orla espinosa del encinar constituida por plantas como Rosa sempervirens. Pinus radiata espezieko pinudi batera iritsi arte. han akelarreak egitearen ondoriozkoa da. Rosa sempervirens tiene un marcado carácter mediterráneo: es siempreverde y en su área de distribución busca hábitats poco fríos (H). Ezkerreko bidezidor harritsutik gora jarraituko dugu. Atxarreko San Pedrora iritsiko gara. La ermita de San Pedro de Atxarre está ubicada en el monte San Pedro. Potentilla erecta. a la que acompañan Helianthemum nummularium y Cistus salvifolius. bidea Akordarantz doa (1. a 312 m de altitud. Zona horri “Dantzaleku” esaten diote. Orain arte ekarri dugun norabidea ere adierazten du: Kanala. Rubia peregrina baso mediterranearreko lianarik hedatuenetariko bat da (H). Eskuinetara.). Berriro ere artadia duen zona bat zeharkatuko dugu. Molinia caerulea. esate baterako. En este tramo de nuestro paseo hasta la ermita. Lithodora prostrata. y otras trepadoras que ya hemos comentado anteriormente: Smilax aspera (zarzaparrilla) y Rubia peregrina. Rubus ulmifolius (zarza) cuyo fruto es la mora. Cytisus commutatus ere ugari ikusiko dugu berriro ere. oihanpe oso iluna eta bertan haitzak nagusi. Rubia peregrina es una de las lianas más extendidas del bosque mediterráneo (H). se desarrolla un matorral de sustitución del encinar caracterizado por una mata espinosa de flores con corola papilonácea amarilla: Genista hispanica subsp.encinar cantábrico vive sobre las calizas urgonianas que constituyen esta sierra de Atxarre. entre otras plantas. Heras.

podemos además disfrutar de una espléndida panorámica del singular paisaje de Urdaibai. dado itxurakoa. ur bedeinkatuan disolbaturiko gatza banatzen zen. adibidez. azalean kareharri ugari dagoen zonetan. Mundakako itsasadarra (bertako padurekin eta hareatzekin). Este bosque. eta lehen aipatu ditugun beste igokari batzuk. el mejor conservado del litoral vasco. artadiaren orla ikusten da. Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 57 . Smilax aspera (endalaharra) eta Rubia peregrina. Sukarrieta. Bermeo. eta landare gutxi: Ruscus aculeatus eta Hedera helix. baita Izaro uhartea. el día de San Gregorio. era berean. bertako landare bereizgarria mulu arantzatsu bat da. Atxarreko San Pedro baseliza San Pedro mendian dago. korola papilonazeoko lore horiak dituena: Genista hispanica subsp. Asplenium onopteris eta Polypodium interjectum. se acudía a este lugar donde se repartía sal disuelta en agua bendita para bendecir las cruces de avellano y laurel que luego se colocaban en las huertas para proteger las cosechas. Bermeo. Artadi kantabriarra Atxarre mendilerro hau osatzen duten kareharri urgoniarren gainean bizi da. San Pedro baselizara iritsi baino apur bat lehenago. eta hori honako landare hauek osatzen dute: Rosa sempervirens. eta bertan baseliza berreraiki zen data agertzen da. Mundaka. jendea leku horretara joaten zen. Desde este lugar. puede ser visitado y estudiado en cualquier época del año. San Gregorio egunean. entre prados y caseríos. En la margen derecha. está más humanizada y abundan. sobre todo en la desembocadura del estuario de Mundaka. Rubus ulmifolius (laharra). el monte Sollube. adibidez. Laida hondartza eta udalerri batzuk ere: Busturia. desde el mirador de Atxarre se divisa con claridad la costa desde el Cabo Matxitxako hasta el cabo Ogoño. etc. Baselizarainoko ibilbidearen tarte horretan. Bizkaiko Foru Aldundiak jarritako plaka bat ere badago. Cupressiforme. Al ser un bosque con árboles y arbustos perennifolios. masusta ematen duena. bide ertzetan. La presencia en el encinar de algunos árboles caducifolios en zonas con suelo más profundo (dolinas). Las tonalidades de verde que presenta cambian dependiendo de la abundancia de madroños (color más brillante y claro) o de encinas (color más ceniciento). gurutze horiek baratzeetan jartzen ziren uztak babesteko. UNESCOk “Biosfera Erreserba” izendatu zuen ingu56 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia de dado del Goi Zale Mendi Taldea (1997) y otro del Bancobao (1967). los cultivos de pino y eucalipto. Urdaibaiko paisaia bereziaren panoramika oso ederra gozatzen da. la ría de Mundaka con sus marismas y arenales. se reconoce mejor en otoño e invierno. eta berarekin batera Helianthemum nummularium eta Cistus salvifolius daude. etab. gaztainondo eta ereinotzar adarrez egindako gurutzeak bedeinkatzeko. gainera. Baselizaren ate ondoan bi postontzi daude: bata Goi Zale Mendi Taldearena (1997). lore zurikoa eta hosto distiratsukoa. eta bestea Bancobao-rena (1967). así como una placa de la Diputación Foral de Bizkaia con datos de la fecha de reconstrucción de la ermita. La margen izquierda de la ría. occidentalis (otabera). predomina el encinar cantábrico. artadia ordezten duen sastrakadi bat garatzen da. zuhaitzen eta zuhaixken gerizpetan iratze batzuk agertzen dira. En un día despejado. está incluido dentro del Área de Especial Protección de encinares cantábricos que establece la ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera. Matxitxako muturretik Ogoño muturrera bitartean. Sollube mendia. una de las razones que le ha hecho merecedor de la figura de protección de la UNESCO: “Reserva de la Biosfera”. objeto de observación y estudio de este itinerario. Sukarrieta. la isla de Izaro. besteak beste. bien desarrollado y recuperado tras el abandono de las actividades de extracción de madera para leña o carboneo. Mundaka. la playa de Laida. Egun argia dagoenean Atxarreko begiratokitik kostaldea ikusten da.Hypnum cupressiforme var. Leku horretatik. Antaño. Antzina. y diversos municipios: Busturia. 312 m-ko altitudean.

basoa Biosfera Erreserba Babestu eta Antolatzeari buruzko 5/1989 Legeak ezarritako artadi kantabriarren Babes Bereziko Eremuen barruan dago. 2. Ibilbide alternatiboak: 2B. gurbitzak (kolore distiratsuagoa eta argiagoa) edo arteak (kolore grisagoa) nagusitzearen arabera. vemos un amplio cruce del que salen a ambos lados de la carretera unos caminos que se dirigen a los barrios de Iruskieta y Gendika. A un kilómetro aproximadamente. bidegurutze zabal bat ikusiko dugu. Laga eta Laida hondartzak adierazten dituen bidegurutzea ezkerretara utzi eta bi kilometrotan aurrera jarraituko dugu. eta horiek hobeto ikusten dira udazkenean eta neguan. de frente. encontramos una desviación hacia Akorda (BI-4236). en un cambio de rasante.5 km. si aparcamos en el lado izquierdo.5 km. Laga hondartzara doan errepidea hartuko dugu ezkerretara. Zidorra artadi trinkoaren erditik doa (H). Gutxi gorabeherako iraupena: ordubete (joan-etorria). Ibarrangelurantz (BI-2237). Itsasadarraren ezkerreko aldea gizatiartuagoa da. Tomar a la izquierda una carretera que se dirige a la playa de Laga. nos indica: San Pedro de Atxarre. sestra aldaketa batean. Baso hori ondo garatuta eta suspertuta dago. Duración aproximada: 1 hora (ida y vuelta). a izquierda y derecha respectivamente. basoa edozein urtarotan ikusi eta aztertu ahal da. artadi kantabriarra nagusitzen da eta horixe ikusi eta ikertuko dugu ibilbide honetan. Akordan sartu baino lehen. dejar un desvío a la izquierda que indica las playas de Laga y Laida y seguir unos dos kilómetros. Distancia (hasta la ermita de San Pedro de Atxarre): 2. landatutako pinu eta eukaliptoak ageri dira. Zuhaitz eta zuhaixka hostoiraunkorrak dituenez. Antes de entrar en Akorda. errepidearen bi aldeetan.5 Km. El sendero se abre paso por medio del espeso encinar (H). Akordarako bidegurutzea aurkituko dugu (BI-4236). Berdearen tonuak aldatu egiten dira. Eskuineko aldean. egurretarako edo ikatzetarako zura ateratzeko jarduerak amaitu zirenetik. gutxi gorabehera. Abiapuntua: Akorda. Ibarrangelu udalerriko auzoa. belardi eta baserrien artean. dirección Ibarrangelu (BI-2237).ru natural hori. eta. barrio del municipio de Ibarrangelu. Handik kilometro batera. Una señal de madera. tomar la carretera a Lekeitio (BI-2238) y una vez pasado el núcleo de Zelaieta (Gautegiz-Arteaga). Artadian zuhaitz hostogalkor batzuk daude lurzoru sakonagoko zonetan (dolinak). Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 59 . Cómo llegar: En Gernika. Iruskieta 58 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Itinerarios alternativos: 2B. Distantzia (Atxarreko San Pedro baselizaraino): 2. Zelaieta gunea igaro ondoren (Gautegiz-Arteaga). bertan. Nola bertaratu: Gernikan Lekeitiorako errepidea hartuko dugu (BI-2238). batez ere Mundakako estuarioaren bokalean (Euskal Herri osoan kontserbazio egoerarik onena duena). Punto de partida: Akorda.

60 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 61 . eta gaztainondoak (Castanea sativa) dituen sega-belardi bat ezkerretara. Pasamos un lugar conocido como “Hirugaztañeta” donde se encuentran tres Barrualdean. artadi kantabriarra baso iluna eta trinkoa da. Ezkerretara aparkatuz gero. rosas (Rosa sempervirens) y zarzaparrilla (Smilax aspera) a la derecha y un prado de siega con castaños (Castanea sativa) a la izquierda. eta bertan lurzorua eta enborrak tapizatzen dituen huntz asko dago (H). labiérnagos. eta Gendika auzoetara doazen bideak abiatzen dira. que discurre entre un seto de encinas (Quercus ilex). Seguimos todo recto sin desviarnos en ningún momento. Seguimos hasta encontrar una señal de madera a nuestra derecha. Enseguida llegamos a un pinar de repoblación de Pinus radiata. Handik gutxira Pinus radiata espeziearen pinudi landatu batera helduko gara. cornejos (Cornus sanguinea). Pinus radiata-ren pinudietan zehar doalako. arrosak (Rosa sempervirens) eta endalaharra (Smilax aspera) eskuinetara. Incluso bajo los pinos se desarrollan las plantas esclerófilas típicas de este tipo de bosque: madroños. ezkerretara eta eskuinetara. zuhandorrak (Cornus sanguinea).5 km. Tomamos esta desviación. hurritzak (Corylus avellana). gurbitzak (Arbutus unedo). horren barruan artadi gune batzuk ere badaude. Sega-belardiz inguraturiko basoko bide zabal batean hasiko dugu ibilbidea. el encinar cantábrico es un bosque sombrío e intrincado en el que hay abundante hiedra que tapiza suelo y troncos (H). que a veces alterna con algunos retazos de encinar. 2B deritzon ibilbide honen hasierako zatia ez da hain interesgarria.Descripción del itinerario 2B Este itinerario desde Akorda. Iniciamos el camino por una pista ancha rodeada de prados de siega. hurrenez hurren. eskuinetara zurezko seinale bat aurkitu arte. Kartel batzuek norabideak eta distantziak adierazten dituzte (H). aurrean dagoen zurezko seinale batek hauxe adierazten du: Atxarreko San Pedro 2. El tramo inicial de éste (2B) tiene menos interés porque discurre entre pinares de Pinus radiata. Aurrera jarraituko dugu. es más corto y con menos desnivel que el recomendado por nosotros. que es el que sale de Kanala. 2B ibilbidearen deskribapena Akordatik doan ibilbide hau laburragoa da eta aldapa leunagoa du guk gomendatzen dugunak baino (Kanalatik). Bertatik hartu eta honako hau ikusiko dugu: arteak (Quercus ilex). En su interior. Un conjunto de carteles indicadores señalan las direcciones y las distancias (H). madroños (Arbutus unedo). avellanos (Corylus avellana).

“Hirugaztañeta” izeneko leku batetik igaroko gara. inondik inora ere desbideratu gabe. Seguimos el camino hasta llegar al cruce en la zona de “Dantzaleku”. bertan. Desde aquí hasta la ermita de San Pedro. Sukarrietaren aurrean eta Laida hondartzatik oso hurbil. junto con brezos y otaberas (H). Ibilbidearen distantzia (Atxarreko San Pedro baselizaraino): 5 km. se sitúa a la entrada de la ría (H). Kanpina dagoen lurrak. Zuzen-zuzen jarraituko dugu. en la margen derecha de la ría de Urdaibai. zurezko kartel batek Kanalarako (4. Distancia del recorrido (hasta la ermita de San Pedro de Atxarre): 5 km. artadian bete-betean sartuko gara. fueron ganados al mar en los años cuarenta. Bidetik jarraituko dugu.5 km).5 km). Este último tramo se describe en la opción recomendada desde Kanala (2A). Kanpina inguru natural ikusgarrian kokaturik dago: artadien artean. donde un letrero de madera señala las distancias y direcciones para llegar a Kanala (4.5) y San Pedro de Atxarre (1 km). Arketako badian. uno de los elementos emblemáticos en el entorno. Bertatik San Pedro baselizaraino. Abiapuntua: Laidako kanpina.Pinuen azpian ere artadietan ohikoak diren landare esklerofiloak garatzen dira: gurbitzak. Cistus salvifolius estrepa artadi kantabriarreko soilguneetan dago. Akorda (1. gartxuak. Punto de partida: Camping de Laida. Urdaibaiko itsasadarraren eskuineko aldean. 62 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 63 . Akordarako (1. El islote de Izaro. bertan hiru gaztainondo daude. Azken zati hau Kanalatik (2A) gomendaturiko ibilbidean azalduta dago. nos adentramos de pleno en el encinar. berrogeiko hamarkadan itsasoari irabazitakoak dira. La jara Cistus salvifolius está en los claros del encinar cantábrico. El camping está situado en un entorno natural inmejorable: entre encinares. Izaro uhartea inguruko elementu enblematikoenetarikoa da eta itsasadarraren sarreran kokaturik dago (H). en la denominada ensenada de Arketas. desde Arteaga a las playas de Laida y Laga. frente a Sukarrieta y muy cerca de la playa de Laida. Nola bertaratu: Arteagatik Laida eta Laga hondartzarako BI-3234 errepidea. “Dantzaleku” zonako bidegurutzera iritsi arte.5) eta Atxarreko San Pedrorako (1 km) distantziak adierazten ditu. Cómo llegar: Carretera BI-3234. eta horien gerizpean jarleku bat. Los terrenos sobre los que se asienta el camping. txilarrekin eta otaberekin batera (H). 2C. grandes castaños y a su sombra un banco. 2C.

San Martin baselizatik (Kanala) datorren bidearen bidegurutze Atxarreko San Pedro baseliza San Pedro mendiaren tontorrean dago. Duración aproximada: 90 minutos (ida y vuelta). Desde la cumbre y la ermita se divisan los pueblos de Mundaka y Bermeo. bordea todo el camping. A ambos lados de este pedregoso camino. un arbolillo caducifolio de hojas brillantes con forma acorazonada que podremos observar también junto a la ermita de San Pedro. malda handia igotzen du. Tontorretik eta baselizatik Mundaka eta Bermeo herriak ikusten dira. Erica vagans y la liana Smilax aspera. Harrobiaren zona honetan substratua oso harritsua da. itsasadarraren ezkerreko ertzean (H). La ermita de San Pedro de Atxarre corona el monte de San Pedro a 312 m de altitud (H). La senda que ahora se hace más ancha. un encinar bien conservado. eta Smilax aspera liana. Bertan. oilarana ere ikusiko dugu (Prunus mahaleb). así como algunas matas: Cistus salvifolius. Bide harritsu horren bi aldeetan. Descripción del itinerario 2C Tomamos un camino estrecho y empinado que sale desde el lado izquierdo del camping (mirando hacia la ermita de San Pedro de Atxarre. bihotz itxurako hostoak dituena. Une honetan zabalagoa den bidezidorrak kanpin osoa inguratu eta intsinis pinuaren (Pinus radiata) pinudian sartzen da. zuhaitz eta zuhaixka hostoiraunkor batzuekin batera.Gutxi gorabeherako iraupena: 90 minutu (joan-etorria). kareharrizko hormen gainetik. en la orilla izquierda de la ría (H). hosto distiratsuko zuhaitz txiki hostogalkorra. eta. kontserbazio egoera oneko artadi bat ikusiko dugu. arteak (Quercus ilex). se desarrollan encinas (Quercus ilex). labiérnagos (Phillyrea latifolia) y madroños (Arbutus unedo). el cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb). podemos contemplar unas buenas vistas de la ría y por encima de los paredones calizos. Una vez que hemos llegado a la cantera. es frecuente además de algunos árboles y arbustos perennifolios. 311 m-ko altitudean (H). eta itsasadarrari lepoa emanez). esate baterako Cistus salvifolius eta Erica vagans. de espaldas a la ría) y que va a parar a una antigua cantera. bertatik antzinako harrobi batera iritsiko gara. En esta zona de la cantera donde el substrato es muy pedregoso. 2C ibilbidearen deskribapena Kanpinaren ezkerraldetik abiatzen den bide estua eta aldapa handikoa hartuko dugu (Atxarreko San Pedro baselizarantz begiratuz. baita mulu batzuk ere. gartxuak (Phillyrea latifolia) eta gurbitzak (Arbutus unedo) daude. San Pedro baselizaren ondoan ere ikusiko dugu. Harrobira heldu ondoren itsasadarraren ikuspegi zabala ageri da. penetra en un pinar de pino de Monterey (Pinus radiata) y sube con una pronunciada pendiente hasta un cruce del camino que viene de la ermita de San 64 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 65 .

observamos que predominan las plantas esclerofilas del encinar. Hortik aurrerako ibilbidea lehen azaldu dugun 2A ibilbidearena da. donde una señal indica. se halla en los encinares de Atxarre (H). eta horixe da Urdaibai Biosfera Erreserbaren baliorik aipagarrienetarikoa (L) El macizo calcáreo que se divisa desde la ermita está cubierto de extensos encinares. a la izquierda. Akorda. el itinerario continúa por el mismo recorrido que el recomendado (2A). la ermita de San Pedro de Atxarre. Baselizatik ikusten den kareharrizko mendilerroa artadi handiekin estalita dago. bateraino. especie de carácter submediterráneo. helecho común (Pteridium aquilinum) y brezos (Erica cinerea y Daboecia cantabrica). 66 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 67 . Martín (Kanala).Santa Luziaren gereziondoa (Prunus mahaleb) espezie submediterranearra da eta Atxarreko artadietan aurkituko dugu (H) El cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb). bidegurutze horretan seinale batek Atxarreko San Pedro (ezkerretara) eta Akorda (eskuinetara) adierazten ditu. a la derecha. A partir de aquí. Bidearen bi aldeetan oteak (Ulex gallii). iratze arruntak (Pteridium aquilinum) eta txilarrak (Erica cinerea eta Daboecia cantabrica) aurkituko ditugu. uno de los valores más notables de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (L). Leku horretan ezkerretara hartu eta bidezidorretik jarraituko dugu “Dantzalekuko” bidegurutzera heldu arte. Bidegurutzera heldutakoan. A ambos lados del camino abundan las plantas características de un matorral dominado por argomas (Ulex gallii). Al llegar a ese cruce. artadiko landare esklerofiloak nagusitzen direla ikusiko dugu. Es entonces cuando debemos desviarnos a la izquierda y seguir la senda hasta llegar al cruce de “Dantzaleku”.

Mapa de la zona de Orduña con los quejigares cantábricos y los hayedos basófilos. . irudia. Urduñako zonaren mapa. erkamezti kantabriarrak eta pagadi basofiloak ageri dituena. 4.Erkamezti kantabriarra / Quejigar cantábrico Pagadi basofiloa / Hayedo basófilo Ibilbidea / Itinerario Figura 4.

horrek. Itinerario 3. Orduña: Quejigar cantábrico y hayedo basófilo (Figura 4). enfrente de cuya fachada principal hay una morera (Morus nigra) que se considera descendiente de aquella sobre la que se encontró la imagen de la Virgen (H). Orduña. por la autopista A-68. En Orduña. lehenengo eta behin Amurriora eta gero Urduñara eramango gaitu. ibilbidea. Laudiotik. Urduñan “Antiguako Andre Mariren santutegia” dioen seinaleari erreparatu beharko diogu. hay que fijarse en la señalización que indica “Santuario de Nuestra Señora de la Antigua”. Punto de partida: Santuario de Nuestra Señora de la Antigua (a 1 km aproximadamente del centro de Orduña). Llodio. A-68 autopistatik etorrita. Se toma la carretera A-625 que desde Llodio nos acerca siguiendo el curso del río Nervión. horren fatxada nagusiaren aurrean masustondo bat dago (Morus nigra). Ibilbidea Antiguako Andre Mariren santutegian hasten da. Cómo llegar: Desde Bilbao. Urduña: Erkamezti kantabriarra eta pagadi basofiloa (4. conífera norteamericana que alcanza proporciones formidables (H). pagadiaren goialderaino. Orozko). Urduña. A-625 errepidea hartuko dugu. Orozko.3. gutxi gorabehera). hasta la parte alta del hayedo. Ipar Amerikako konifero horrek tamaina itzela izaten du (H). se coge la salida 3 que indica Amurrio. Ama Birjinaren irudia agertu zen masustondoaren ondorengoa da (H). Nerbioi ibaiaren bideari jarraituz. El itinerario comienza en el Santuario de Nuestra Señora de la Antigua. en primer lugar a Amurrio y después a Orduña. Santutegiaren inguruetako espezie nagusienetariko bat sekuoia erraldoia da (Sequoiadendron giganteum). Distancia: 4 km (ida). Duración aproximada del recorrido: 2 horas y media (ida y vuelta). Nola bertaratu: Bilbotik. diotenez. Abiapuntua: Antiguako Andre Mariren santutegia (Urduñako hirigunetik kilometro batera. irudia). 3. Laudio. irteera hartuko dugu (Amurrio. Distantzia: 4 km (joana). 68 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 69 . Ibilbidearen gutxi gorabeherako iraupena: 2 ordu eta erdi (joan-etorria). Otra de las especies notables de los alrededores del santuario es la secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum).

beraz. económica y social que tuvo antaño la ciudad de Orduña. Udaletxea eta Mimenza nahiz Díaz Pimienta familien jauregiak. Iniciamos el camino en el Santuario de Nuestra Señora de La Antigua. en su doble condición histórica de encrucijada de caminos y de enclave fronterizo. Andre Mariren eliza. Introducción Los bosques que se proponen visitar en este itinerario se sitúan en la ladera noreste del Monte Txarlazo (938 m). bidegurutze historikoa eta lurraldeen arteko muga izan zen. Antiguako Andre Mariren santutegian hasiko dugu bidea. masustondo baten enborraren gainean. formando parte de los setos. izan ere. palacetes y el edificio del colegio de la Compañía de María.Tras atravesar un puente sobre las vías del tren. Mendi horren gailurrean Haitzeko Andre Mariren monumentu ezaguna dago. construcción de unos 15 m de altura que data de 1904 y representa a la patrona de la ciudad de Orduña. bidearen trazadura bat dator Gaztelako goi-lautada Bizkaiko jaurerriarekin lotzen zuen antzinako gurdibidearekin. Su centro urbano posee una plaza porticada y varios edificios emblemáticos: La Aduana. nos encontramos con dos zonas ajardinadas y bien diferenciadas que preceden al Santuario: la primera es un parque estructurado con una trama arbórea de castaños de indias (Aesculus hippocastanum) y tilos (Tilia platyphyllos. integrado en el conjunto arquitectónico del Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 71 70 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . conocido como el portillo de Goldetxo. único municipio de Bizkaia con este título. donde destacan villas. 15 m-ko altuera du eta 1904an eraiki zuten: Urduñako zaindaria dago bertan irudikatuta. “Antiguako Pasealekutik” joango gara. La Casa Consistorial y los palacios de los Mimenza y de los Díaz Pimienta. mendera arte ez zegoen Gaztelaren eta Bilboren artean oraingo mendatetik doan errege-bide berria.L). un jardín formal. Bertako hirigunean arkupedun plaza bat eta eraikin enblematikoak daude: Aduana.Sarrera Ibilbide honetan ikusiko ditugun basoak Txarlazo mendiaren (938 m) ipar-ekialdeko maldan kokaturik daude. Es destacable la importancia política. bertan. etxe Bidearen ondoko espezieetariko bat. ekonomikoa eta soziala. ya que coincide su trazado con el antiguo camino carretero que unía la meseta castellana con el Señorío de Bizkaia a través de un pequeño desfiladero. En la cumbre de este monte se encuentra el conocido monumento de la Virgen de la Peña. sobre el tronco de una morera. izan ere. la Iglesia de Santa María. Urduñako hirigunetik (Foruen Plaza) bertaratzeko. La ruta que vamos a seguir para visitar el quejigar cantábrico y el hayedo basófilo. eta hori Garobel mendilerroaren Bizkaiko isurialdeko mendietarikoa da. hesietan dagoena. Erkamezti kantabriarra eta pagadi basofiloa ikusteko jarraituko dugun bideak. Aipagarria da Urduña hiriak lehen izandako garrantzi politikoa. interes historikoa ere badu. XVIII. un interés histórico. Tilia cordata) y da paso a la segunda. Goldetxoren ataka deritzon haitzarte batetik igaroko gara. Para llegar a él desde el centro de la ciudad de Orduña (Plaza de los Fueros) seguimos el “Paseo de La Antigua”. interes naturalistikoaz gain. Hasta el siglo XVIII no se creó el nuevo camino real entre Castilla y Bilbao por el actual puerto de montaña. además del interés naturalístico.L). gartxua edo Viburnum lantana da (H. es la morrionera o Viburnum lantana (H. una de las cimas de la vertiente vizcaina de la Sierra Salvada. Bizkaiko hiri bakarra baitzen. posee. Una de las especies que flanquean el camino.

Baina aipagarrienak bi masustondo dira (Morus nigra). adarretan nahasita. El espino albar (Crataegus monogyna) es una especie frecuente en los bosques basófilos y en sus mantos espinosos (H). Pero lo más significativo son dos moreras (Morus nigra). El quejigo (Quercus faginea) forma bosques que ocupan la franja inferior de esta ladera norte de la Sierra Salvada (H). Elorri zuria (Crataegus monogyna) espezie ugaria da baso basofiloetan eta horien estaldura arantzadunetan (H). bi ezpel (Buxus balearica) eta uda hasieran loratze polita duen zuhaixka bat: Viburnum odoratissimum. Trenbidearen gaineko zubi bat zeharkatu ondoren. El pastor puso en conocimiento del obispo el hallazgo y éste fue a la morera acompañado del pueblo y el clero para confirmar la aparición de la Virgen. ate horretatik Ahizpa Karmeldarren komentuan sartzen da. jauregitxoak eta Mariaren Konpainiako ikastetxearen eraikina ikusiko ditugu. Masustondo horren aurrekoa izandako beste masustondo batean. mendea) ate gotikoaren artean. dos arbolillos de boj (Buxus balearica) y un arbusto con una bonita floración a principios de verano: Viburnum odoratissimum. un haya atropurpurea (Fagus sylvatica var. Santuario. sobre un pedestal de piedra situado entre la fachada principal del Santuario y una puerta gótica de arco apuntado (siglo XIV) que da entrada al convento de Las Madres Carmelitas. como árbol singular en el catálogo de “Árboles singulares de Euskadi” (Asensio et al. un pastor encontró una talla de la Virgen de La Antigua enredada en sus ramas. bi lorategi aurkituko ditugu santutegira heldu baino lehen: lehenengoa parke egituratua da. en el que destacan dos impresionantes ejemplares de secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum). bigarrena ohiko lorategia da eta santutegiaren multzo arkitektonikoaren barruan integraturik dago. atropurpurea). izei bat (Abies pinsapo). El Santuario data de finales del siglo XVIII y alberga una estatua gótica del siglo XIV de la Virgen de la Antigua. según cuenta la leyenda. bigarren horretan aipagarriak dira sekuoia erraldoiaren bi ale ikusgarri (Sequoiadendron giganteum). un abeto (Abies pinsapo).Erkametzak (Quercus faginea) Garobelen iparraldeko malda honetako behealdeko zerrendan dauden basoak eratzen ditu (H). ederrak. santutegiaren fatxada nagusiaren eta arku zorrotzeko (XIV. eta indigaztainondoak (Aesculus hippocastanum) eta ezkiak (Tilia platyphyllos. Tilia cordata) ditu. atropurpurea). Artzainak aur72 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 73 . pago bat (Fagus sylvatica var. 1990). por su valor histórico. Esta morera es la que se considera descendiente de aquella en la que. artzain batek Antiguako Andre Mariren tailua aurkitu zuen. elezaharrak dioenez. una de ellas. bata harrizko euskarriaren gainean dago. La morera de la Antigua está catalogada.

Santutegia XVIII. brezos (Erica vagans) y gramíneas basófilas: Helictotrichon cantabricum y Avenula mirandana. oinarrian hiru arkuko ataria du eta goiko errematearen amaieran bi mailako kanpai-horma. mende amaierakoa da eta bertan Antiguako Andre Mariren XIV. Seguimos el camino que va ascendiendo y que linda a nuestra izquierda con otro magnífico y bien conservado seto. está presente en los mantos forestales del quejigar (H). Viburnum lantana (morrionera). En esta zona puede apreciarse la naturaleza margosa de los 74 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 75 . Antiguako masustondoa. que separa el camino de los prados de siega. Bidea sega-belardietatik banatzen duen bide horretatik joango gara ibilbidearen zati handi baElorri beltza (Prunus spinosa) hostoak garatuta egon baino lehen loratzen da. herriarekin eta kleroarekin batera. 1990). Este seto. Cruzamos la carretera que se dirige a Lendoño y cogemos un camino ancho limitado a la izquierda. También son frecuentes las zarzas: Rubus ulmifolius y las lianas: Smilax aspera (zarzaparrilla). kareharri grisezkoa. ezki-zurez landua eta polikromatua. que florece antes de que las hojas estén desarrolladas. eskuinetara hesi bizia dauka eta bertako lehenengo zatian zumarra (Ulmus minor) da nagusi. cumple perfectamente la función de demarcación de distintas propiedades y constituye además un importante reservorio de la fauna y de la flora del territorio en un paisaje cada vez más antropizado. Ama Birjinaren agerkundea berresteko.kikuntza apezpikuari jakinarazi eta hura masustondoa zegoen lekuraino joan zen. Lendoñora doan errepidea zeharkatu eta ezkerretara dagoen bide zabala hartuko dugu. en el que domina en sus primeros tramos el olmo (Ulmus minor). Rosa sempervirens. bere balio historikoa kontuan hartuta. La densa y enmarañada estructura de estas comunidades. Clematis vitalba (clemátide o hierba de los pordioseros) y algunos árboles como Quercus faginea (quejigo) y Acer campestre (arce menor). Fatxada nagusia. Cornus sanguinea (cornejo). Prunus spinosa (endrino).“Euskadiko Zuhaitz Berezien” katalogoan sartu da (Asensio et al. de caliza gris es bastante sobria. El endrino (Prunus spinosa). nos va a acompañar en nuestro recorrido hasta llegar al bosque dominado por quejigos. eta erkameztiko baso-estalduretan aurkituko dugu (H). Crataegus monogyna (majuelo). A medida que avanzamos podemos ir observando que el seto se va enriqueciendo con una gran diversidad de arbustos como Rhamnus alaternus (aladierno). tallada en madera de tilo y policromada. horren ondoan aparkalekua eta atsedenleku bat daude. dispone en la base de un pórtico de triple arco y su remate superior acaba en una espadaña de dos pisos. eta azken horretan zurezko mahaiak eta aulkiak aurkituko ditugu. Ligustrum vulgare (aligustre) y Euonymus europaeus (bonetero). nahiko arrunta da. mendeko estatua gotikoa dago. A la derecha aparece un matorral de sustitución del quejigar en el que son abundantes algunas plantas de carácter mediterráneo como Genista scorpius (aulaga) y Lavandula latifolia (espliego) acompañadas por enebros (Juniperus communis). por un aparcamiento y una zona recreativa con mesas y bancos de madera y a la derecha. La fachada principal. por un seto vivo. tan ricas en especies provistas de espinas y aguijones.

con el azafrán silvestre (Crocus nudiflorus). Euonymus europaeus (basoko erramua). seguir el camino y enseguida nos internamos en el bosque de quejigos (Quercus faginea). suelos donde prosperan las comunidades vegetales que constituyen la serie de vegetación del quejigo: quejigares. baina oso trinkoa. Ligustrum vulgare (arbustua). tean. con árboles jóvenes de troncos por lo general tortuosos. gero eta antropizatuagoa den paisaia batean. Tenemos que cruzar una portilla de madera.Bizkaiko baso askotan. Ezkerretara kontserbazio egoera oneko beste hesi eder baten ondotik doan goranzko bideari jarraituko diogu. Viburnum lantana (morrionera). Crataegus monogyna (elorri zuria). eta arantzadun espezie asko dauka (H). y con un sotobosque bastante luminoso en el que predominan arbustos y matas. Erkamezti kantabriarra ilunpe gutxiko basoa da. erkameztiaren ordezpeneko sastrakadia age76 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia QUEJIGAR CANTÁBRICO El aspecto de esta primera masa de quejigar es el de un bosque poco sombrío. Eskuinetara. en una nota de color que anima una estación dominada por los ocres. Ilex aquifolium (acebo). eta zuhaitz batzuk ere bai. de estructura abierta. Junto a la zarzaparrilla. así como diversas gramíneas. adibidez. Muchos bosques de Bizkaia se pueblan. Quercus faginea (erkametza) eta Acer campestre (astigar arrunta). a lo largo del otoño. Prunus spinosa (elorri beltza). Viburnum lantana (gartxua). Crataegus monogyna (espino albar o majuelo). donde vemos también una señal de prohibición de paso a los vehículos no autorizados. hori eta marroiak nagusi diren urtaro hau (H). Laharrak ere ugariak dira: Rubus ulmifolius. otras plantas trepadoras. hesian era askotako zuhaixkak daudela ikusiko dugu: Rhamnus alaternus (txorbeltza). Bertatik aurrera egin ahala. udazkenean. Erica vagans (brezo) y Smilax aspera (zarzaparrilla). Cornus sanguinea (zuhandorra). amarillos y castaños (H). baita lianak ere: Smilax aspera (endalaharra). El quejigar cantábrico es un bosque poco sombrío pero muy intrincado. Ruscus aculeatus (rusco). basoko azafraiaren (Crocus nudiflorus) loreek alaitzen dute kolore okre. Rosa sempervirens. Rubus ulmifolius (zarza). Komunitate horien egitura trinkoak eta nahasiak (arantzak eta eztenak dituzten espezie ugariko komunitateak) bikain betetzen du jabegoak mugatzeko eginkizuna. Prunus spinosa (endrino). eta gainera. con un estrato arbustivo desarrollado. lurraldeko faunaren eta landarediaren erreserba garrantzitsua da. Son frecuentes además del quejigo (Quercus faginea) y alguna encina (Quercus ilex). ondo garaturiko zuhaixka geruzarekin. Clematis vitalba (aihen zuria edo eskekoen belarra). Ligustrum vulgare (aligustre). unas leñoBizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 77 . orlas espinosas y matorrales de Genista scorpius y Genista occidentalis. harik eta erkametzez beteriko baso batera heldu arte. esta última trepando por los troncos y ramas de los quejigos. formado por muchas especies espinosas (H).

“que se deseca”. baita gramineo 78 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 79 . ERKAMEZTI KANTABRIARRA Lehenengo erkamezti honen itxura iluna ez den basoarena da. esate baterako. baimenik gabeko ibilgailuak igarotzea debekatzen duen seinalea dago. Puede ser una estrategia encaminada a proporcioHeleboro kirasduna (Helleborus foetidus) espezie submediterranearra da eta Urduñako basoetan bizi da (L). Brachypodium pinnatum subsp. . tanto foliáceos como fruticulosos que crecen sobre los quejigos. loraldian hotzak eta elurteak jasan behar izaten ditu (L). El heléboro fétido (Helleborus foetidus) es una especie de carácter submediterráneo que aparece en los bosques de Orduña (L). Zona honetan lurzoruen izaera margatsua nabari da. que pasta en esta zona. que es aprovechada por el numeroso ganado. aurrerantz jarraitu eta laster sartuko gara erkametzen basoan (Quercus faginea). Las hojas de los quejigos se marchitan a finales de otoño y no se desprenden del árbol hasta el comienzo de la primavera. orla arantzatsuak eta Genista scorpius eta Genista occidentalis espezieen sastrakadiak. Evernia . Zurezko atetxo bat zeharkatu behar dugu. eta erkametzaren landaredi seriea osatzen duten landare komunitateak ikusiko ditugu: erkameztiak. La gramínea más abundante es el lastón. Ramalina farinacea y R. Genista scorpius (elorri-triska) eta Lavandula latifolia (izpilikua). P. caperata. baita ipuruak (Juniperus communis). acetabulum. gehienetan enbor bihurriak dituzten zuhaitz gazteekin. lo que conlleva el riesgo de sufrir episodios de frío y nieve en plena floración (L). tiliacea. La flor de San José (Primula vulgaris) es de floración muy temprana. puede explicarse mediante distintas teorías. Este fenómeno de marcescencia: del latín marcescens.sas como Lonicera periclymenum (madreselva) y otras herbáceas como Rubia peregrina (rubia) y Tamus communis (nueza negra) forman parte también del cortejo florístico de este bosque. P. oihanpea nahiko argitsua da eta bertan zuhaixkak eta muluak dira nagusi. En cuanto a los líquenes epífitos. txilarrak (Erica vagans) eta gramineo basofiloak ere: Helictotrichon cantabricum eta Avenula mirandana. eta bertan landare mediterranear asko. -ntis. y además. principalmente equino. rupestre. Son más frecuentes en esta zona de quejigar joven porque es más luminoso el bosque. ri da. fastigiata. P . Gero. P sulcata. bertan. prunastri. San Jose lorea (Primula vulgaris) oso goiz loratzen da. podemos destacar diversas especies del género Parmelia: P permata. egitura irekikoa.

nar sombra para evitar que proliferen taxones heliófilos vernales. baso honetako landareen artean beste igokari batzuk ere badaude. se considera que la marcescencia tiene como función proteger las yemas foliares contra el viento. Ilex aquifolium (gorostia). pueden distinguirse bien de los hayedos situados en la parte más alta de estas laderas noreste de Sierra Salvada. etc. rupestre. estos quejigares de Orduña. El haya (Fagus sylvatica) es el árbol que domina a partir de los 650 metros de altitud (L). Erkametza (Quercus faginea) eta arteren bat (Quercus ilex) ez ezik. Endalaharrarekin batera (landare igokaria). Martzeszentzia fenomeno hori (latinezko marcescens. es decir. batzuk zurezkoak. Gorostia (Ilex aquifolium) Garobel mendi hauetan agertzen den elementu atlantikoa da. Gramineorik ugariena albitza da. En el otoño. Por otro lado. basoa argitsuagoa delako. P tiliacea. Erica vagans (txilarra) eta Smilax aspera (endalaharra). farinacea eta R. -ntis. aipagarriak dira Pamelia generoko espezieak: P. fruitu gorriak eta hosto distiratsuak ditu (H). P. las heladas. caperata. batez ere behorrek. Ramalina . fastigiata. Otra teoría es la de que la marcescencia del quejigo sea una forma de optimizar el reciclado de nutrientes en el suelo: si el árbol se desprendiera de las hojas en otoño. Lonicera periclymenum (atxaparra) kasu. sulcata. la nieve. Pagoa (Fagus sylvatica) zuhaitz nagusia da 650 metroko altitudetik gora (L). imposibilitar que crezcan bajo su copa especies tempranas de primavera que compitan por la luz y el agua con la propia especie arbórea. Erkametzen hostoak udazkenaren amaieran zimeldu eta ez dira zuhaitzetik erortzen udaberriaren hasierara arte. permata. por las diferentes tonalidades de amarillos. Rubus ulmifolius (laharra). Erkameztietan hazten diren liken epifitoei dagokienez (foliazeoak nahiz frutikulosoak). Ugariagoak dira erkamezti gazteak dituen zona honetan. muchas de ellas serían arrastradas por el viento. adibidez. Crataegus monogyna (elorri zuria). Es en esta época cuando la bulbosa Crocus nudiflorus (azafrán 80 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 81 . ocres y marrones que adquieren sus follajes. los más septentrionales de la Península Ibérica. tardarían en descomponerse dadas las bajas temperaturas invernales. azken hori erkametzen enborretatik eta adarretatik igotzen da. eta gainera. eta hori inguruan bazkatzen diren abere ugariek aprobetxatzen dute. eta beste batzuk belarkarak. Prunus spinosa (elorri beltza).espezie batzuk ere. Brachypodium pinnatum subsp. acetabulum. Ligustrum vulgare (arbustua). y las que permanecieran junto al árbol. Rubia peregrina (otxarra) eta Tamus communis (apomahatsa). El acebo (Ilex aquifolium) es un elemento atlántico que está presente en estos bosques de la Sierra Salvada y destaca por sus rojos frutos y sus lustrosas hojas (H). Evernia prunastri. ugariak dira Viburnum lantana (gartxua). P. La caída primaveral permitiría que la hojarasca pueda descomponerse más rápidamente bajo unas condiciones climáticas favorables. Ruscus aculeatus (erratza). P.

horiek zuhaitzarekin berarekin lehiatuko liratekeelako argia eta ura lortzeko. con abundante hiedra (Hedera helix) y líquenes crustáceos bien desarrollados (Pertusaria albescens.También detectamos por primera vez la presencia de unos pinos de Monterey (Pinus radiata). okreen eta marroien tonu desberdinengatik. y siguiendo el camino principal. mendilerroaren magalean (L). baldintza klimatiko egokien ondorioz. P. “lehortu egiten dena”) teoria desberdinen bidez azaltzen da. obviamente plantados. encontramos a la derecha. orbela azkarrago deskonposatzen da. amara) en sus troncos. Udazkenak kolorez janzten du pagadia. Urduñako erkamezti hauek (Iberiar penintsulan iparralderen daudenak) bereizi egiten dira Garobelgo ipar-ekialdeko malda hauen goialdean dauden pagadietatik. euren hostotzak hartzen dituzten kolore horien. Bajo los quejigos.silvestre) aparece por doquier en prados. El camino asciende y se entra en el hayedo basófilo (H). En ese punto podemos observar a la izquierda un grupo de quejigos de mayor tamaño que los del primer tramo de bosque. Rosa corymbifera) y los brezos (Erica vagans). Un poco más adelante. adaburuaren azpian udaberriko espezie goiztiarrak ez hazteko. las zarzas (Rubus ulmifolius). eta zuhaitzaren ondoan gelditzen zirenak luzaro egongo lirateke deskonposatu barik. Hostoak udaberrian erorita. hau da. neguko tenperatura hotzen eraginez. Gerizpea emateko estrategia izan daiteke. udaberriko taxon heliofiloak ez ugaritzeko. Erkametzaren martzeszentzia elikagaien birziklapena lurzoruan optimizatzeko modu bat ere izan daiteke: zuhaitzak udazkenean hostoak galduz gero. elurraren. las rosas (Rosa arvensis. Urtaro horretan. Udazkenean. martzeszentziaren funtzioa hosto-begiak haizearen. A partir de este cruce. horietariko askok haizeak eramango lituzke. Seguimos ascendiendo por el camino y observamos un paso de ganado con una valla y una puerta metálica. la pendiente se acentúa y empiezan a aparecer en los bordes Bideak gorantz egiten du eta pagadi basofiloan sartzen da (H). en el resto. matorrales y en el sotobosque del quejigar y del hayedo. izozteen eta abarren aurka babestea da. el terreno es irregular: las zonas más llanas están más pastoreadas y predomina en ellas un pastizal. El otoño viste de colores el hayedo al pie de la sierra (L). proliferan los acebos (Ilex aquifolium). Crocus nudiflorus (azafraia) deritzon landare erra82 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 83 . Bestalde. un camino que no tomaremos y que se desvía del principal hacia una pequeña vaguada en la que prosperan sauces (Salix atrocinerea) y arces (Acer campestre).

Erkametzen azpian lurra irregularra da: zonarik lauenetan artzaintza egiten da eta horietan larredia da nagusi. Bidean gora jarraitu eta abereentzako igarobidea ikusiko dugu. Lilium martagon pagadi basofiloko landarerik ikusgarrienetariko bat da (H). eskuinetara. Gorantz egin ahala. arrosak (Rosa arvensis. horixe deskribatuko dugu ondoren. lehengoak baino erkametz handiagoak ikusiko ditugu: enborretan huntz ugari (Hedera helix) eta ondo garaturiko liken krustazeoak (Pertusaria albescens. A medida que ascendemos se van haciendo más dominantes las hayas. Leku horretan. hesiarekin eta metalezko atearekin. baita pagoren bat edo beste ere (Fagus sylvatica). ezkerretara. haciéndose dominantes al lleBizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 85 PAGADI BASOFILOA Pagoen (Fagus sylvatica) basoak. gainerako zonetan gorostiak (Ilex aquifolium). Bidegurutze horretatik aurrera. laharrak (Rubus ulmifolius). orientazioaren arabera. bide nagusitik desbideratu egiten da. amara) dituzte. sahatsez (Salix atrocinerea) eta astigarrez (Acer campestre) beteriko ibar txiki baterantz. eta bide nagusitik jarraituz. gutxi gorabehera 650 m-ko altitudera heldu arte. hasta que alcanzamos una altitud de unos 650 m aproximadamente. Iremos observando cómo a medida que el camino asciende son más abundantes las hayas. erkametz ugariko zonak ere ikusiko ditugu. Goldetxo atakara (Txarlazo mendiaren gailurrerako nahitaezko igarobidera) heldu arteko gainerako zatian pagadi basofiloa zeharkatuko dugu. El resto del camino hasta el portillo de Goldetxo. bide bat dago baina ez dugu hartuko. Esta alternancia de los dos tipos de bosque: hayedo y quejigar se percibe bien en ciertas curvas del sinuoso camino. todavía podemos observar algunas zonas donde son abundantes los quejigos. Hasta el hayedo accedemos a través del quejigar. Lilium martagon es una de las más vistosas plantas del hayedo basófilo (H). HAYEDO BASÓFILO El bosque de hayas (Fagus sylvatica) que proponemos como ejemplo representativo de los hayedos basófilos. horiek. jakina. sastrakadietan eta erkamezti eta pagadietako oihanpean. landatuak izan dira.boilduna nonahi agertzen da belardietan. P. Garobel mendilerroko 84 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . pagoak hasten dira nagusitzen. Apur bat aurrerago. Bi baso mota horien arteko txandakatzea (pagadia eta erkameztia) bide bihurriaren bihurgune batzuetan ikusten da. algunas encinas (Quercus ilex) e incluso algún ejemplar de haya (Fagus sylvatica). aunque dependiendo de la orientación. paso obligado hacia la cumbre del Monte Txarlazo. atraviesa un hayedo basófilo que es el que describiremos a continuación. Intsinis pinuen (Pinus radiata) presentzia ere ageri da lehenengoz. hala ere. pagadi basofiloen adibidetzat proposatzen dugun honek. handiagotu egiten da malda eta ertzetan arte batzuk (Quercus ilex) ageri dira. Rosa corymbifera) eta txilarrak (Erica vagans) nagusitzen dira. cubre la parte más alta de las laderas de la Sierra Salvada en su caída hacia el valle donde se sitúa la ciudad de Orduña.

eta 650 m inguruko altitudean guztiz nagusituko dira. Handik aurrera ere agertuko dira erkametzak (Quercus faginea). Aunque encontremos algunos desvíos en las curvas del zigzagueante camino. así como madera muerta. rupestre y otras plantas como Hepatica nobilis. liken horrek hezetasun eskakizun handiak ditu (R). gorantz joango gara beti. Tan solo observaremos algún fresno (Fraxinus excelsior) a lo largo del recorrido por el hayedo. Bideko bihurguneetan bidegurutze batzuk aurkitu arren.gar a los 650 m de altitud aproximadamente. Erkamezti batzuk Lobaria pulmonaria likenaz estalita daude. Pagadiraino erkameztitik igoko gara. 86 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 87 . Euphorbia dulcis y Lilium martagon. baina kokaleku jakinetan soilik (S-SE). La composición del estrato arbóreo se reduce prácticamente al haya (Fagus sylvatica). liquen de altas exigencias en humedad (R). Los musHemen ere pagoak egurra lortzeko erabili izan dira eta ale motzak daude (H). Hay mucha hojarasca. mostajos (Sorbus aria) y algún arce (Acer campestre) son los más frecuentes. favorecidas por una mayor precipitación y por las frecuentes nieblas. pagoak gero eta ugariago ikusiko ditugu. baita hibrido batzuk ere altitude handiagoan. Todavía observaremos quejigos (Quercus faginea) y diversos híbridos a más altitud pero en exposiciones favorables (S-SE). Algunos quejigos se cubren de Lobaria pulmonaria. Respecto al estrato arbustivo. prezipitazio handiagoen eta laino ugarien eraginez. debemos seguir siempre hacia arriba. Pagadiak hartzen dituen maldak aldapa handikoak dira. El estrato herbáceo es escaso y está caracterizado por heléboros (Helleborus occidentalis y Helleborus foetidus). Brachypodium pinnatum subsp. Bideak gora egin ahala. mendilerro hori Urduña hiria dagoen haranerantz jaisten den lekuan. La naturaleza calcárea de la roca madre de estas laderas de Sierra Salvada origina suelos ricos en bases sobre los que se desarrolla este hayedo denominado por ello “basófilo”. gramíneas: Sesleria argentea. malden goialdea estaltzen du. avellanos (Corylus avellana). Las laderas donde se asienta el hayedo son muy pendientes. También aquí las hayas han sido beneficiadas para extraer leña y hay ejemplares trasmochos (H).

Garobelgo malda hauetako harri ama kareharria denez, base asko dituzten lurzoruak daude eta horietan “basofilo” deritzon pagadia garatzen da. Zuhaitz geruza pagoak (Fagus sylvatica) osatzen du ia osorik. Izan ere, pagaditik egingo dugun ibilbide honetan, pagoa kenduta lizarren bat (Fraxinus excelsior) baino ez dugu ikusiko. Zuhaixken geruzari dagokionez, aipagarriak dira hurritzak (Corylus avellana), hostazuriak (Sorbus aria) eta astigarren bat (Acer campestre). Belarren geruza urria da eta, bertan, heleboroak (Helleborus occidentalis eta Helleborus foetidus), gramineoak (Sesleria argentea, Brachypodium pinnatum subsp. Rupestre) eta beste landare batzuk ageri dira, hala nola, Hepatica nobilis, Euphorbia dulcis eta Lilium martagon. Orbel asko eta zur hil ugari dago bertan. Goroldiorik ugarienak Ctenidium molluscum eta Hypnum cupressiforme var. Cupressiforme dira. Gorantz doan bidearen ezkerretarako bihurgune zabaletariko batean, arteekin eta hibrido batzuekin nahasitako erkametz batzuek abereen bazkarako zona bat mugatzen dute. Bertatik, Txarlazo mendirantz begiratuz Andre Mariren monumentua ikusiko dugu, eta azpian kareharrizko labarra, honako gramineo hauekin osaturiko larredia dueHostazuria (Sorbus aria) ohiko espeziea da pagadi basofiloan (H). El mostajo (Sorbus aria) es una especie frecuente en el hayedo basófilo (H).

Urduñako haranean, gailurretik begiratuta, basoko maldak ikusten dira haranaren behealdearekin kontrastean, behean nekazaritza eta abeltzaintza nagusitzen baitira (H).

La vista del valle de Orduña desde la cumbre muestra las laderas boscosas en contraste con el fondo del valle dedicado a la agricultura y a la ganadería (H).

gos más frecuentes son Ctenidium molluscum e Hypnum cupressiforme var. cupressiforme. En una de las pronunciadas curvas a la izquierda del camino ascendente, unos quejigos mezclados con encinas y diversos híbridos delimitan una zona muy pastada por el ganado. Desde ese punto, si dirigimos nuestra vista hacia el Monte Txarlazo, divisamos el monumento de la Virgen y bajo él, un cantil calizo que remata en un pastizal constituido por varias gramíneas: Sesleria argentea, Helictotrichon cantabricum y Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. En algunos claros del bosque, se puede observar en taludes con suelos profundos, este mismo pastizal. Donde aflora la roca, son frecuentes los matorrales de otabera (Genista occidentalis) con enebro (Juniperus communis). El aspecto general de este hayedo es el de un bosque con signos de haber sido explotado intensamente para la obtención de leña como así lo atestigua el tamaño de las hayas y su forma, con varios pies que parten de la base

88

Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia

Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia

89

na gainaldean: Sesleria argentea, Helictotrichon cantabricum eta Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. Basoaren barruko soilgune batzuetan, lurzoru sakoneko ezpondetan, larredi hori bera ageri da. Haitza azaleratzen den lekuetan oso ugariak dira otaberak (Genista occidentalis), ipuruarekin (Juniperus communis) nahasita. Pagadi honen itxura orokorra, izan ere, egurra lortzeko ustiapen gogorra izan duen basoarena da, pagoen neurriak eta formak horixe jartzen baitu agerian; oinarritik abiatzen diren zenbait oin dituzte, adaburua eta enborra 0,5-1 m-raino (gutxi gorabehera) moztearen eraginez. Horrela, zuhaixka itxuran hazi eta aldian behin mozten ziren. Horrela moztutako pagadiari pago-txaradi izena ematen zaio. Bidean zehar, batzuetan pago bitxi batzuk ikusten dira, oin beretik irteten diren bi enbor zeharkako adar baten bidez loturik dituztenak. E. Guineak (1949), “Vizcaya y su paisaje vegetal” lanean, Urduña inguratzen duten mendietako malda soilduak marrazki eskematikoen bidez irudikatu zituen. Irudien ondoko iruzkinak nahiko ezkorrak dira; izan ere, autorearen hitzetan, “amaitu egin behar dira pagadiaren hondamendia dakarten giza ekintzak eta pagadiaren garapena sustatu behar da, baita hariztiarena ere”. Bi baso mota horien oraingo kontserbazio egoerak, zorionez, hobera egin du Guineak orain dela 56 urte ikertu zituenetik. Bideko ezponda batzuetan, substratu margatsu bustietan, baita Goldetxo iturrian ere, pagadiaren gorengo aldean, erroseta itxuran antolaturiko hosto horiak dituzten landare batzuk nabarmentzen dira, eta horien gainean intsektu txikiak egoten dira. Pinguicula generoko landare haragijaleak dira eta elikatzeko modu berezia dute. Hostoetan bi guruin mota dituzte, batzuk harrapakina atzemateko eta beste batzuk animalien molekula nitrogenatuak konposatu disolbagarri eta asimilagarrietan deskonposatzen dituzten substantziak jariatzeko. Goldetxo iturriaren in90 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia

debido a la práctica de corte de la copa y tronco hasta 0,5-1 m aproximadamente. De esta manera, crecían en forma de arbustos y se podaban regularmente, recibiendo el nombre de jarales. Es curioso observar en ocasiones a lo largo del camino, hayas con dos troncos que salen de una misma cepa unidos por una rama transversal. E. Guinea (1949) en su obra “Vizcaya y su paisaje vegetal”, representa mediante dibujos esquemáticos las laderas deforestadas de los montes que rodean Orduña. Los comentarios que acompañan estas ilustraciones son bastante pesimistas, sugiriendo el autor que deben cesar “las causas de orden humano que contribuyen a la ruina del hayedo e incrementar su desarrollo así como el del robledal”. El estado de conservación actual de estos dos tipos de bosque parece que afortunadamente ha mejorado desde que Guinea los estudiara hace 56 años. En varios taludes del camino, sobre substratos margosos rezumantes, así como en la fuente de Goldetxo, en la parte más alta del hayedo, destacan unas plantas con hojas dispuestas en roseta de color verde amarillento sobre las cuales suele haber pequeños insectos. Son plantas carnívoras del género Pinguicula, que presentan una particular

Pagoren batzuek euren adarrak lotu dituzte anaitasunezko besarkadan (R).

Algún haya ha unido sus ramas en íntimo contacto fraterno (R).

Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia

91

Gandorrean gailur batzuk daude, besteak beste, Txarlazo. Gailur horretan Antiguako Andre Mariren monumentua dago, Urduñako haranera begira (H).

El cresterío está jalonado por una serie de cumbres, entre ellas la del Txarlazo, sobre la que se levanta el monumento a la Virgen de la Antigua, que preside todo el valle de Orduña (H).

Gandorrean gailur batzuk daude, besteak beste, Txarlazo. Gailur horretan Antiguako Andre Mariren monumentua dago, Urduñako haranera begira (H).

La Sierra Salvada está cortada a pico en su vertiente norte y en ella, a favor de las lluvias y las nieblas procedentes del mar, prosperan los hayedos en su tramo alto y los quejigares en su zócalo (H).

guruan, landare intsektiboro horiez gainera, briofito asko daude eta horien artean aipagarria da hepatiko talokara bat: Preissia quadrata. Goldetxo iturritik igaro ondoren, merezi du azken 100 metroak igotzea Goldetxo atakaraino, Urduñako Andre Mariren monumentura heltzeko. Ataka horren bi aldeetan kareharrizko hormak daude, eta bertan zuhaitz eta zuhaixka batzuk hazten dira, esate baterako Rhamnus alpina, Amelanchier ovalis eta Sorbus aria; bertatik mendilerroaren goialdera helduko gara, eta han larredi zabalak eta Pinus sylvestris espeziearen pinudi landatuak ikusiko ditugu Burgoseko Losa haraneko lurretan. Ezkerretara dagoen bidea hartuko dugu, azaleraturiko kareharrien eta txilarren (Erica vagans) artean, eta horrela, Andre Mariren monumentura helduko gara zuzen-zuzen. Haranaren gaineko panoramika, kareharrizko labar ikusgarrietara hurbilduz gero, edo Andre Mariren monumen92 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia

forma de nutrición. Tienen sobre las hojas dos tipos de glándulas, unas que les sirven para atrapar la presa y otras para segregar sustancias que descomponen las moléculas nitrogenadas animales en compuestos solubles y asimilables. Alrededor de la fuente de Goldetxo, además de estas plantas, también llamadas insectívoras, hay muchos briófitos, entre los que destaca una hepática talosa: Preissia quadrata. Merece la pena, una vez que hemos pasado la fuente de Goldetxo, ascender los últimos 100 metros de desnivel hasta el portillo de Goldetxo, y llegar hasta el monumento de la Virgen de Orduña. Este paso, flanqueado por paredones calizos donde crecen algunos arbustos y arbolillos como Rhamnus alpina, Amelanchier ovalis y Sorbus aria, nos conduce a la parte alta de la sierra, con extensos pastizales y repoblaciones de Pinus sylvestris, en territorios pertenecientes al valle burgalés de Losa. Debemos coger un camino a la izquierda, entre rocas calizas aflorantes y maBizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 93

belardi eta soroak ikus daitezke haranean. ikusgarria da: Urduña hiria eta inguruko herriak ez ezik. Kontuz ibili behar da lainoarekin. que aquí denominan “bollo” y es relativamente frecuente en la parte alta de la Sierra. Es preciso tener cuidado con la niebla. Las vistas sobre el valle. Txarlazo eta Tologorri gailurrak bezala. Urduñako paisaia ikusgarri horien barruan nabarmentzen da. caracteriza estos espectaculares paisajes del circo montañoso de Orduña. kareharrizko haitz hori.tua dagoen lekutik (gaur egun antenek inguratzen dute). en el valle. promontorio calizo que junto con las cumbres del Txarlazo y el Tologorri. eta basoak (erkameztiak eta pagadiak) Garobelgo maldetan gora. Destaca en el borde de estos farallones. o desde el monumento de La Virgen (rodeado en la actualidad de antenas). bertakoek “bollo” esaten diote eta sarritan agertzen da mendilerroaren goialdean. el Pico del Fraile. 94 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 95 . Harkaitz horien ertzean Pico del Fraile deritzon tontorra nabarmentzen da. son espectaculares: además de la ciudad de Orduña y los pueblos circundantes. si nos acercamos a los impresionantes cantiles calizos. tas de brezo (Erica vagans) que nos lleva directamente al monumento de La Virgen. se puede observar el contraste entre los prados de siega y cultivos. y los bosques (quejigares y hayedos) que ascienden por las laderas de la Sierra Salvada.

Urkiolako zonaren mapa. irudia. Mapa de la zona de Urkiola con el valle de Urkulueta y los hayedos acidófilos. 5.Pagadi azidofiloa / Hayedo acidófilo Ibilbidea / Itinerario Figura 5. Urkulueta harana eta pagadi azidofiloak ageri dituena. .

irudia). Nola bertaratu: Durangotik. eskuinetara. Urkiola: Pagadi azidofiloa (5. Urkiola gainera doan BI623 errepidea (Gasteizerantz) hartuko dugu. se divisa desde el inicio del recorrido (H). veremos una cantera a nuestra derecha de la que se extrae piedra caliza y por encima de ella unos magníficos encinares que cubren casi toda la ladera del Eskuagatx.4. Urkiola: Hayedo acidófilo (Figura 5). con sus blancos riscos de caliza. En el trayecto hasta el caserío. haranaren atzealdean baserriak ikusiko ditugu belardien. Itinerario 4. tomar la carretera BI623 que se dirige al Puerto de Urkiola (dirección VitoriaGasteiz). Urkulu Goikoa baserri politaren ondora heldu arte. Tomamos esta carretera de Urkulueta hasta su final (unos 2 km) en el bonito caserío Urkulu Goikoa. eskuinetarako bidegurutzea aurkituko dugu. 96 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 97 . Abiapuntua: Urkulu Goikoa baserria. oinezko ibilbidearen hasieran. eta horren gainetik. al otro lado del desvío. bidegurutzearen beste aldean. bertatik joanda aurkituko ditugun baserrien eta mendien izenak adierazten dituzten kartelak. “Urkuleta” dioena. huertas y pinares de Pinus Eskuagatx. A la salida del núcleo urbano del municipio de Mañaria. kareharria ateratzeko erabiltzen den harrobia ikusiko dugu. marca el inicio del camino a pie (L). El caserío Urkulu Goikoa. autobusen geltokia igaro eta batera. pagadira eramango gaituen bidea abiatzen da. baratzeen eta Pinus radiata espeziearen Urkulu Goikoa baserria. Urkiolako Parke Naturaleko mapa batek orientatzeko eta parkearen barruko lurrak ezagutzeko aukera emango digu. bertatik. ibilbidea. Mañariko herrigunetik irtetean. encontramos una bifurcación a la derecha con un indicador que marca “Urkuleta” y unos carteles de madera en los que se señalan diferentes caseríos y montes que podemos encontrar en esa misma dirección. Frente a estas señales. nada más pasar una marquesina de autobús. kareharrizko harkaitz zuriekin. ibilbidearen hasieratik ikusten da (H). Seinale horien aurrean. Baserrira arteko bidean. en el fondo del valle: caseríos entre prados. eta zurezko kartel batzuk ere bai: hau da. un mapa del Parque Natural de Urkiola nos permite orientarnos y conocer los territorios que pertenecen al Parque. Euskal Herriko landa arkitekturaren adierazgarria da (L). bella muestra de la arquitectura rural vasca. Urkuluetara doan errepide hori hartu eta amaierara arte joango gara (2 km inguru). Cómo llegar: Desde Durango. El Eskuagatx. de donde sale el camino que nos va a llevar al hayedo. Eskuagatxen malda ia osoa estaltzen duten artadi ikusgarriak daude. Punto de partida: Caserío Urkulu Goikoa.

Distantzia: 2 km (joan-etorria). mendeko eraikin berezia da. Baserriaren bigarren solairuan. ya que en el fondo del valle. ez baitago autoa aparkatzeko leku handirik. Camino que conduce al hayedo acidófilo atravesando una zona desarbolada (H). andando desde Mañaria. Fatxada nagusia harlangaitzezkoa da eta zurezko habeak ditu agerian. Pagadi azidofilora doan bidea. edo San Lorentzo baselizatik (bidegurutzetik 800 bat metrora dago). una de ellas con acceso a la primera planta por una escalera. Urkuluko bidezidor horretako azken hiru baserrien izenak. no hay mucho espacio para aparcar el coche. Descripción del itinerario El caserío Urkulu Goikoa destaca por su original construcción que data del siglo XVII. ataritik bi etxebizitzatarako sarbidea dago eta horietariko batek eskailera du lehenengo solairura joateko. Urkulu Erdiko eta Urkulu Goiko). Las flores femeninas del haya están cubiertas por una cúpula de cuatro valvas armada de recios pelos (L). errepidea amaitzen den lekuan. bertan duten posizioaren araberakoak dira (Urkulu Barrenengo. La fachada principal es de mampostería con vigas vistas de madera y presenta un soportal que da acceso a dos viviendas. donde termina la carretera. o desde la ermita de Sallonte/San Lorenzo (situada a unos 800 m del cruce). haranaren atzealdean. berriz. Los nombres de los tres últimos caseríos de esta senda de Urkulu se refieren a su posición en la misma (Urkulu Barrenengo.radiata. zuhaitzik gabeko tarte batean (H). Ibilbidearen deskribapena Urkulu Goikoa baserria XVII. pinudien artean. Urkulu Erdiko y Urkulu Goiko). kupula horrek ile lodiak ditu (L). Komenigarria da abiapuntura (Urkulu Goikoa baserria) Mañaritik oinez joatea. Ibilbidearen iraupena: ordubete (joan-etorria). Duración del recorrido: 1 hora (ida y vuelta). La fachada izquierda y posterior del segundo piso del caserío prePagoaren lore emeak lau kuskuko kupula batean bilduta daude. Distancia: 2 km (ida y vuelta). Es recomendable llegar al punto de partida (Caserío Urkulu Goikoa). ezkerreko eta atzeko fatxadak zurezko oholen eta adarren egitura 98 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 99 .

entre ellos se desarrollan robles. Baserria fatxada nagusitik inguratuko dugu. hurritzak eta sahatsak daude. Pinudiko bidera jaisten den ezpondan. Jarduera horren eraginez. Daboecia cantabrica es una especie de brezo endémico del norte peninsular que es frecuente en los suelos acidificados del País Vasco (L). castaños. handik gutxira. senta un entramado de tablas de madera y ramas muy característico. Daboecia cantabrica). en la cumbre. que constituiría aquí. lurzoru azido eta sakon hauetan hariztia da baso potentziala. causaba el engrosamiento de la zona donde se podaban las ramas. en la que pronto encontraremos una valla de alambre. eta apurka-apurka gora egiten duen basoko bide zabala hartuko dugu. el Eskuagatx con sus encinares y. txilarrak (Erica cinerea. dejando a nuestra derecha un edificio de piedra anejo y tomamos una pista ancha que asciende suavemente. eta mendebalderantz Eskuagatx mendia bere artadiekin. avellanos y sauces. pinudien azpian eta baso naturaletako zona soilduetan. posee un indudable valor etnográfico. A nuestra izquierda dominan las plantaciones de pinos (Pinus radiata).berezia dauka. balio etnografiko handia du. algunas hayas. morfologia bitxi samarra sortzen zen zuhaitz motzetan (H). Baserritik iparralderantz begiratuta. Rodeamos el caserío por su fachada principal. Daboecia cantabrica Penintsularen iparraldeko txilar espezie endemikoa da eta sarritan ikusten da Euskal Herriko lurzoru azidifikatuetan (L). en estos suelos profundos de carácter ácido. Landare horiek. adarrak mozten ziren zona denboraren buruan loditu egiten zen. con el tiempo. El trasmochado. alanbrezko hesi batera iritsiko gara. es el más antiguo del Parque Natural de Urkiola y aunque su estado de conservación no es bueno. gaztainondoak. Ezkerretara pinudiak (Pinus radiata) nagusitzen dira. iratzeak (Polystichum setiferum. con lo que se originaba una morfología un tanto grotesca en los árboles trasmochos (H). Dryopteris borreri) eta hariztia ordezten duen sastrakadiko (txilardi-otadia) landareak daude. borreri) y plantas del matorral (brezal-argomal) de sustitución del robledal. abundan helechos (Polystichum setiferum. Estas plantas: brezos 100 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 101 . horien artean haritzak. oteak (Ulex gallii) eta iratze arrunta (Pteridium aquilinum). Dryopteris affinis subsp. donde se divisa el macizo calizo del Mugarra y al Oeste. ibilbideko zatirik handienaren elementu nagusiak izango dira. ikuspegia itzela da: kareharrizko Mugarra mendia. eta gailurrean pagoren batzuk. el bosque potencial. ondo kontserbatuta egon ez arren. horrela. Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilera duen baserri hau Urkiolako Parke Naturaleko zaharrena da. izan ere. Este caserío. es impresionante. La vista del valle desde este punto hacia el norte. eskuinetara harrizko eraikina utzita. en uso agropecuario. En el talud que desciende del pinar al camino.

Leku horretan. Eskuagatxen ateratako hareharria kargatzeko erabiltzen zen eraikuntzaren aztarnak ageri dira. algunos pinos y más arriba. Bidetik jarraitu eta. con cauce muy pedregoso. En ese punto cruzamos un arroyo denominado Iturriotz. landatutako pinudiak nagusitzen dira paisaian. hurritzak (Corylus avellana) eta hagin bat (Taxus baccata) daude. ZuhaiBasoetako bioleta (Viola riviniana) goiz loratzen da baso epeletan (L). eta gorago. horren ertzean haltzak (Alnus glutinosa). van a ser los elementos dominantes en la mayor parte del recorrido. pinuen enborretik gora eginez. artadi kantabriarra. La violeta de los bosques (Viola riviniana) florece tempranamente en los bosques templados (L). Dryopteris affinis subsp. borreri eta Athyrium filix-femina. el encinar cantábrico. erreka ezkerraldean dugula. en las orillas del arroyo. A la derecha. en las laderas calizas. (Erica cinerea. en cuya ribera hay alisos (Alnus glutinosa). Daboecia cantabrica). baserriko soro emankorrak eta belardiak ikusiko ditugu. destacan en el paisaje. Gainaldean. avellanos (Corylus avellana) y un tejo (Taxus baccata). En este tramo. Pinudian gorostiak (Ilex aquifolium) daude. Continuamos por la pista con el arroyo a nuestra izquierda. Pronto nos encontraremos con un cruce a la derecha que debemos tomar. Eskuinetara dagoen zurezko seinale batean hauxe irakurriko dugu: Akelarre (1 h 45´) eta Saibi (2 h 30´).Vemos entonces. Blechnum spicant. a nuestra derecha un indicador de madera que señala: Akelarre (1h 45’) y Saibi (2h 30’). eskuinetara bidegurutze bat aurkitu eta bertatik joango gara. se desarrollan helechos como Blechnum spicant. antes de internarnos en un pinar. Iturriotz izeneko erreka zeharkatuko dugu. adibidez. Handik gutxira. hesiak eta fruta-arbolak dituztela. pinudi batean sartu baino lehenago. baita hepatiko talokarak ere (Conocephalum conicum. pago motzean adartxo ugari sortzen dira (H). Pellia epiphylla). vemos algunos sauces y alisos.Eskuinetara. Dryopteris Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 103 102 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . bajo los pinares y en zonas aclaradas de los bosques naturales. kareharrizko maldetan. Por encima. Bide-zati horretan. las fértiles huertas y los prados del caserío con sus setos y frutales. Bidetik jarraituko dugu. En los taludes muy sombríos y húmedos del lado derecho del camino. argomas (Ulex gallii) y el helecho común (Pteridium aquilinum). las plantaciones de pinos dominan el paisaje. pinudi batzuk. ezkerretara. eta huntza ere bai (Hedera helix). Bidearen eskuinetara dauden ezponda oso ilun eta hezeetan iratzeak daude. Mozketa handiaren ondorioz. errekaren ertzetan (ubidea oso harritsua da) sahatsak eta haltzak ikusiko ditugu. Seguimos el camino y observamos a la izquierda restos de una construcción que servía para cargar la piedra caliza que se extraía del Eskuagatx. La drástica poda provoca el brote de numerosas ramillas en el haya trasmocha (H).

) daude. Vemos un desvío a la izquierda para cruzar el arroyo. Ahora el camino sigue ascendiendo. tzen estalduraren azpian. con troncos cubiertos de musgos y líquenes del género Parmelia. Hemendik bideak gorantz egiten du eta dagoeneko bisitatu nahi dugun pagadiaren zati bat ikusten da.affinis subsp. hay Pagadi azidofiloko lurzorua goroldioz eta belar txikiz estalita dago (adibidez. antes de salir del pinar. borreri y Athyrium filix-femina junto con hepáticas talosas (Conocephalum conicum. Pellia epiphylla). pero seguimos por la pista principal que tiene una pendiente muy pronunciada. zuhaitzak moztu egin dira egurra ateratzeko. desaparecen los pinos del borde del arroyo y son sustituidos por alisos de más edad que los que habíamos visto hasta el momento. baina ugarienak iratze arruntak dira (Pteridium aquilinum). ezkerretara haritz handi bat (Quercus robur) eta bi alertze (Larix sp. eta iratzeren bat ere aurkitu ahal da (H). orain arte ikusitakoak baino zaharragoak diren haltzak agertuko dira. enborrak goroldioekin eta Parmelia generoko likenekin estalita. Ezkerretara erreka zeharkatzen duen bidea ikusiko dugu. Bajo la cubierta arbórea. como en casi todos los hayedos del País Vasco atlántico. batzuetan laharrak nagusitzen dira (Rubus ulmifolius). bihurgune leun baten ostean. Aurrerantz jarraituz gero. Euskal Herri atlantikoan dauden pagadi ia guztietan bezala. Oxalis acetosella y algún helecho incipiente (H). pero generalmente son los helechales de helecho común (Pteridium aquilinum) los más frecuentes.) y a la derecha sale un camino entre pinos. que no debemos coger. eskuinetarako bi104 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 105 . pinuen arteko bide bat abiatzen da. erreka ertzetik pinudiak desagertu eta. dando lugar a las tan frecuentes hayas trasmochas (H). eta bertan. horien ordez. y podemos observar ya parte del hayedo que vamos a visitar. Oxalis acetosella). se ha practicado la poda de los árboles como forma de aprovechamiento para leña. hala ere. harik eta zati lauago batera iritsi arte. como Viola riviniana. El suelo del hayedo acidófilo está cubierto de musgos y de pequeñas plantas herbáceas. pinuditik irten baino lehen. eskuinetara. En este hayedo del valle del Urkulu. eta horrela pago motz ugariak sortu dira (H). guk malda oso gogorra duen bide nagusitik jarraituko dugu. Viola riviniana. Si seguimos avanzando. baina guk ez dugu hori hartuko. dominan en ocasiones las zarzas (Rubus ulmifolius). En el pinar hay algunos acebos (Ilex aquifolium) y hiedra (Hedera helix) trepando por los troncos de los pinos. La pista asciende después de una suave curva a cuya izquierda hay un gran roble (Quercus robur) y dos alerces (Larix sp. Pinudien artean joango gara. Urkuluren haraneko pagadi honetan. Bideak gorantz egiten du. Caminamos entre pinos hasta llegar a una parte más llana.

que asciende entre las plantaciones de pinos jóvenes hasta la cresta del Akelarre. bertatik. pagadi azidofilora iritsiko gara zuzen-zuzen. Las plantaciones de pino de Monterey (Pinus radiata) dominan gran parte del itinerario (H). más cercano al arroyo. que marcan el final de este pinar y pasamos a una zona muy abierta. pinudiaren amaiera adierazten dutenak. sauces (Salix atrocinerea) y brezos blancos (Erica arborea). eta bestea (oso harritsua) gorantz. una bifurcación a la derecha que debemos ignorar. otsalizarrak (Sorbus aucuparia). Lawson altzifre (Chamaecyparis lawsoniana) bi ikusiko ditugu eskuinetara. eta eskuinetara. errekatik hurbil. que es el que nos va a conducir directamente al hayedo acidófilo. uno a la izquierda. ezkerretara. arbustos y matas que crecen espontáneamente entre las coníferas: abedules (Betula celtiberica). eskuinetara Douglas izeiaren (Pseudotsuga menziesii) sail landatu bat dago. Debemos seguir el de la izquierda. bata ezkerretarantz. sahatsak (Salix atrocinerea) eta txilar zuria (Erica arborea). Son frecuentes ciertos arbolillos. llegan hasta sus orillas. marka horia duen zurezko zurtoin batekin markatuta. oraintsu landaturiko pinudiak dituzten maldak. Antes de entrar al hayedo. serbales (Sorbus aucuparia).dea dago. gaztainondoak (Castanea sativa). Pteridium aquilinum suele ser bastante frecuente (H). Bide horretan errekara irtengo gara eta horrela. Intsinis pinuaren (Pinus radiata) baso landatuak nagusiak dira ibilbidearen zati handian (H). si nos asomamos al arroyo. Vemos dos ejemplares del ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) a la derecha. baina gu ez gara hortik joango. Leku horretatik bi bide irteten dira. castaños (Castanea sativa). Entre los helechos del bosque acidófilo. Baso azidofiloko iratzeen artean. landatutako pinudi gazteen artetik Akelarreren tontorreraino doana. muy pedregoso. 106 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 107 . señalizado con un poste de madera con una marca de color amarillo. desde la que podemos observar el hayedo acidófilo a la izquierda y laderas con pinos recién plantados a la derecha. cubiertos de musgos. Ezkerrekoa hartuko dugu eta. zuhaitz txikiak eta muluak: urkiak (Betula celtiberica). y otro. pagadi azidofiloa ikusten da. Pagadian sartu baino lehenago. eta zona oso ireki batean sartuko gara. Ya en este camino. Oso ugariak dira koniferoen artean hazten diren zuhaixkak. Pteridium aquilinum nahiko ugaria izaten da (H). podemos observar a nuestra derecha una plantación del abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii). podemos comprobar cómo algunas hayas con sus troncos verdes. De este punto salen dos caminos. goroldioz estalitako enbor berdeko pago batzuk errekaren ertzeraino iristen direla ikusiko dugu. bertatik.

urkidia sortzen da eta horren kolore argiagoa pagoen artean nabarmentzen da (H). más desarrollada en los ejemplares más decrépitos. batez ere. cuando está en fase de recuperación tras una perturbación. Pagadian sartzen den bidearen bi aldeetako ezpondetan briofitoak nagusitzen dira (M. Infante & P. Noizbait obraren bat ere egin da. Sarreran haritz batzuk daude (Quercus robur). identifikatuak). En los taludes situados a ambos lados del camino de entrada al hayedo.Cruzamos un arroyo y seguimos el camino unos pocos metros hasta que veamos una bifurcación a nuestra izquierda por la que entramos en el hayedo acidófilo. Heras. Las carboneras. En esta entrada se localizan algunos robles (Quercus robur) que se diferencian bien de las hayas. Oihanpe heze eta ilun horretan. Pagadiaren aurretik. son muy frecuentes en los hayedos del País Vasco. acompañados de plantas como Oxalis acetosella. orbel asko izateaz gainera. goroldioak (lurzorua eta haitzak tapizatuz). sobre todo Polytrichum formosum e Hylocomnium splendens. Erreka zeharkatu eta metro batzuk aurrerago joango gara bidetik. cuyo color más claro destaca sobre las hayas (H). horiek ondo bereizten dira pagoetatik: hosto desberdinak dituzte. Por sus troncos trepa la hiedra (Hedera helix). El hayedo. Pagadi hau malda handia eta hareharrizko substratua duten hegaletan dago. o pequeñas parcelas que han sido arrellanadas artificialmente. eroritako adarrak eta pago motzen oinak nahiz enborrak daude. En alguna ocasión hasta se ha realizado alguna obra para afianzar el rellano donde asentar la carbonera (H). Horien enborretatik huntza (Hedera helix) igotzen da eta asko garatzen da arbolarik zaharrenetan. Honako espezie hauek aipa daitezke: Hypnum 108 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 109 .). eta hareharri horiek sarritan azaleratzen dira. predominan los briófitos (M. Saxifraga hirsuta eta zenbait iratze (Blechnum spicant eta Dryopteris affinis). Saxifraga hirsuta y algunos helechos: Blechnum spicant y Dryopteris affinis. por su corteza resquebrajada. que afloran a Ikaztegiak edo modu artifizialean berdindutako lursail txikiak oso ugariak dira Euskal Herriko pagadietan. y un tono parduzco en los ejemplares añosos. Infante & P. txondorra egin behar zen zelaigunea finkatzeko (H). es antecedido por un bosque de abedules. Beste landare batzuk ageri dira: Oxalis acetosella. det. Heras. halako nahaste baten ostean suspertzeko fasean dagoenean. eta bertatik pagadi azidofilora sartuko gara. Polytrichum formosum eta Hylocomnium splendens. Este hayedo se sitúa en laderas con pendiente pronunciada y substrato constituido por areniscas. además de por las hojas. ezkerretarako bihurgunea ikusi arte. azala arrakalatuta dute eta zuhaitz zaharrek kolore arreska dute.

Ikaztobiaren zonara iritsi baino lehen. Leucobryum juniperoideum eta Rhytidiadelphus triquetrus. Pocas plantas crecen en el estrato herbáceo: Helleborus occidentalis. Oxalis acetosella. además del tapiz muscinal. basoan soilgune bat dago eta. txilar zuriak (Erica arborea). técnica muy frecuente de explotación del bosque a partir del siglo XVII. ontzigintzarako piezak egiteko. egurra aprobetxatzeko eta ikatzetarako. Por otra parte. horregatik. menudo. Isothecium myosuroides. Belarren geruzan landare gutxi hazten dira: Helleborus occidentalis. En su húmedo y sombrío sotobosque. lurzoruan orbel gehiago eta zur hil asko dago. El uso ganadero de este hayedo impide la regeneración natural del mismo. euren ertz iletsua- Pagoaren (Fagus sylvatica) hostoak maiatzean agertzen dira. Isothecium myosuroides. Pagadi honetan ikaztobien aztarnak daude. Oxalis acetosella. pagadiaren barruan. Deschampsia flexuosa eta Agrostis capillaris. Gramineo batzuk nagusitzen dira. mendian oraindik izozteak izaten direnean. tapizando suelo y rocas. así como bases y troncos de las hayas trasmochas. Leku horretatik aurrera. eta gainera. hala eta guztiz ere. El haya (Fagus sylvatica) echa las hojas en Mayo. símbolo de un aprovechamiento secular de su madera. esate baterako. cuando en la montaña son aún posibles las heladas que les pueden causar severos daños al estar aún tiernas (H). Pago horien itxura mozketaren ondoriozkoa da. Deschampsia flexuosa y el arándano: Vaccinium myrtillus. Pagadi azidofilo honetara edozein urtarotan etor gaitezke. ondoen kontserbaturik dagoena pagadia zeharkatzen duen gurdibidearen eskuinetara dago. Formazio horiek pagadiaren orla edo estaldura osatzen dute. Se podaBizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 111 110 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia . Deschampsia flexuosa eta ahabia: Vaccinium myrtillus. dominan los musgos. son obviamente las hayas trasmochas. mendetik aurrera basoa ustiatzerakoan. jakina. Bestalde. 8-10 urtean behin. Adaburuko adarrak lurretik 3 m ingurura mozten ziren. teknika hori oso erabilia izan da XVII. lo que más destaca una vez que estamos en el interior del hayedo.cupressiforme var cupressiforme (ugariena pagoen enbor leunetan). Podemos destacar las siguientes especies: Hypnum cupressiforme var cupressiforme (el más frecuente sobre los lisos troncos de las hayas). hasieran tolesturik dauden hostoak agerian geldituz. elorri beltzak (Prunus spinosa). Son frecuentes también los helechos epífitos (Polypodium vulgare) en las oquedades de la parte superior del tronco principal de las hayas trasmochas. ezinezkoa da haren suspertze naturala. Malda handiari eusten zaion harrizko horma txikia dauka. elorri zuriak (Crataegus monogyna). bide zabala desagertu egiten da. espezie asko ikusiko ditugu: gorostiak (Ilex aquifolium). bertan. pago motzak dira ugarienak (zuraren mendeetako aprobetxamenduaren aztarnak). goroldioen tapizaz gainera. Pagadi hau abeltzaintzarako erabiltzen denez. makatzak (Pyrus cordata) eta urki handi batzuk (Betula celtiberica). Iratze epifitoak (Polypodium vulgare) ere ugariak dira pago motzen enbor nagusiaren goialdeko zuloetan. El aspecto de estas hayas es el resultado del trasmochado. Adar batzuk gidatu egiten ziren. ramas caídas. Leucobryum juniperoideum y Rhytidiadelphus triquetrus. briofito gutxiago dago. agian urtarorik egokienak udaberria (pagoen hosto-begiak irekitzen ikusteko. hostoek batzuetan kalte larriak izaten dituzte sortu berritan (H). además de la abundante hojarasca.

A partir de este punto. hosto horien kolore ikusgarriak miretsiko ditugu. Predominan algunas gramíneas como Deschampsia flexuosa y Agrostis capillaris y hay menos briófitos. izan ere. eta kolore horien artean okreak eta horiak nagusitzen dira (L). cuando podemos observar cómo se abren las yemas de las hayas dejando al descubierto las hojas plegadas en un principio. El otoño supone el viraje de los colores del haya hacia un conjunto multicolor dominado por los ocres y los amarillos (L). en el suelo hay más hojarasca y mucha madera muerta. endrinos (Prunus spinosa). con su borde peloso. antes de la caída de las hojas. brezos blancos (Erica arborea). se guiaban para conseguir piezas para la construcción naval (“horca y pendón”). cuando el hayedo es más espectacular. Estas formaciones constituyen la orla o manto del hayedo. pero quizás sea en la primavera. azken urtaro horretan. majuelos (Crataegus monogyna). y en el otoño. hay un claro en el bosque con acebos (Ilex aquifolium). Se reconoce bien por un pequeño muro de piedras que contrarresta la fuerte pendiente. rekin) eta udazkena dira. admirando los colores que van adquiriendo éstas. la mejor conservada se encuentra a la derecha del camino carretero que cruza el hayedo. Udazkenean ugaritu egiten dira pagoaren koloreak.ban las ramas de la copa a 3 m del suelo aproximadamente. perales (Pyrus cordata) y algunos abedules grandes (Betula celtiberica). Algunas de las ramas. 112 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia 113 . La visita a este hayedo acidófilo es recomendable en cualquier época del año. pagadia orduantxe egoten baita ikusgarrien. para aprovechar la leña y reducirla a carbón. hostoak erori baino lehen. cada 8-10 años. Restos de carboneras se pueden observar en este hayedo. Antes de llegar a esta zona de la carbonera. el camino ancho desaparece.

............. .................... ......................................................................................................... .. .......................................... ..........................................................................................................................................Oharrak / Notas ............................................................................................................................................................................................................................. 114 Bizkaiko basoak Los bosques de Bizkaia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................... ....................................................................................................................................... . ............ ...................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................. ...................................................................... ........ ..... ....................................................... ......... ................................. .......................................................................................................................... ............ ...... .................................................................................................................................. ........... ............................................................. .. ........................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................ ......................................................................................................... ...........................