You are on page 1of 1

S GD&T TNH IN BIN TRNG THPT TUN GIO Th/ ngy

K HOCH HOT NG NGOI GI CHNH KHA TUN 12 T ngy 05/11//2012 n ngy 11 /11/ /2012 Ca chiu * HS cc lp tip tc tp luyn vn ngh chun b cho hi thi vn ngh cho mng ngy NGVN 20/11. ( GVCN ) - Qun l cht ch n H, ph o, HSG ( L Hon; TT ) - Lm tt cng tc ni tr hc sinh ( T Ha sinh + Vn + L ) * Ca chiu hc lch ma ng: Vo hc t 13h15(T th 3) * T 20 h cc ngy th 2, 3; 6; 7 i vn ngh CBGV tp luyn: Tt c 33 thnh vin ca i c mt ( L Lan + CTC + TT ) * Hon thnh bi vit nh gi v phong tro ng h ng vin GV v hc sinh vng kh khn ( on trng + Cng on) * Sau tit 5 cc chiu trong tun - cc i th thao tp luyn. - Tit 3: Kim tra S K10,11 - Sau tit 2: Cc t hinh hot CM; n HSG K 12; Phu o - Sau tit 4: Cc t hot ng th thao cho mng ngy NGVN 20/11 - Thi u cu lng ( BCHC ) - Tit 2: Kim tra Cng ngh K10 - Sau tit 4: Cc t hot ng th thao cho mng ngy NGVN 20/11 - Thi u cu lng ( BCHC ) - Tit 3: Kim tra GDCD K10 - Lao ng qut v sinh trng lp, dn lm sch c khu pha trc ca trng - gn ng giao thng ( N. Xun + GVCN ) - Hon thnh trng thm cy cnh to cnh quan nh trng p hn. ( Lm Nguyt + Vn Anh ) - Tit 3: Kim tra Ton K10,11 + T 15 h 30: Giao ban - Bnh xt thi ua t 1 vi CBGV v hc sinh ( T trng; on trng - Chun b ) - Tit 3: Kim tra a l K10 - T 14 h 30: on trng tng duyt, chm vn ngh cc lp, chn HS d hi thi giai iu tui hng cp tnh ( L Hng + Cc PHT + L Lan + N Hoa + on trng ) Ngy 03/11/ /2012 HIU TRNG

Ca sng * Tip tc Thi ua dy tt, hc tt cho mng 20/11. Cc t thao ging - 10/11 hon thnh thao ging. Th 2 05/11/2012 * GVCN duy tr n np k cng lp, ng vin, khuyn khch lp h phong tro v thi ua t c nhiu im gii. - Lao ng: v sinh, thu dn trng lp gn gng , dn c trong khu vc trng, ( N. Xun + GVCN ) Th 3 06/11/2012 - Tun 12: Cc lp, cc t hon thnh k hoch lao ng xy dng trng xanh sch p. - Tit 3: Kim tra S K11 * T 7 h 30: /c N Ninh hp lm th tc thi u ti S. T 8 h: Th 4 on VV ln ng tham gia hi thao ca ngnh t 8/11 n 07/11/2012 ht 11/11 ( P Ngc + L Sn + N Lin) - Th k HN - CNVC hon thnh h s lu .( L Lan + A Tuyn) Th 5 - Tun 12: Hon thnh cng trnh on thanh nin - Cho 08/11/2012 mng ngy NGVN 20/11 - Lm sn khu ngoi tri. - Tit 3: Kim tra Cng ngh K12 - GVCN 36 lp hon thnh tng hp im gii cho tng c Th 6 nhn HS v cho tp th lp. Np li tng hp cho /c N Thng 09/11/2012 - Tit 3: Kim tra Ton K11 - Cc t hon thnh thao ging. T trng bo co kt qu thao Th 7 ging ca t trong giao ban. 10/11/2012 - Tit 3,4: Kim tra Vn K12 - T 7 h 30: on trng tng duyt, chm vn ngh cc lp, chn HS d hi thi giai iu tui hng cp tnh CN 11/11/2012 ( L Hng + Cc PHT + L Lan + N Hoa + on trng ) ( Thi gian thi vn ngh , cc lp khng n H, ph o, HSG )