You are on page 1of 1

OVJEK KOJI JE SPASIO SVIJET

14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi dre Zakona, i nemajui Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono to Zakon nalae upisano u srcima njihovim. O tom svjedoi i njihova savjest, a i prosuivanja kojima se meu sobom optuuju ili brane. 16To e se oitovati na Dan u koji e, po mojem evanelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono to je skriveno u ljudima. Pavao: Poslanica Rimljanima 2: 14-15

Prije 50 godina, na vrhunsku Kubanske krize, zamjenik komandanta ruske podmornice B-59 ; Vasili Arkhipov -odbio je sloiti se sa kapetanovom naredbom da ispali nuklearna torpeda protiv amerikih ratnih brodova, to bi sigurno uzrokovalo nuklearni rat izmeu tih dviju supersila. Ratni brodovi SAD su izbacili dubinske mine blizu ruske podmornice, jer su je eljeli prisiliti da izae na povrinu, nesvjesni (?) da je podmornica opremljena nuklearnim naoruanjem. Sovjetski oficiri u podmornici, igrom sluaja izgubili su radio vezu s Moskovom - i doli su da zakljuka da je 3. Svjetski rat zapoeo, te su odluili da amerike brodove unite nuklearnim orujem. Trojica oficira bila su zaduena za donoenje takve odluke, da bi se ispalilo oruja - sva trojica su morali pristati - iako su dvojica odluku donijela, Vasilli Arkhipov je odbio. Time je spasio svijet od nuklearnog razaranja, da nije bilo njegove savjesti, mudrosti i intucije, ni nas ne bi sada bilo. . Zahvalimo tom heroju savjesti - Vasilij Arkhipov je istinski heroj ovjeanstva i dokaz da su uda ovjenosti uvijek mogua.