You are on page 1of 2

S hiu: HDSDMD

HNG DN S DNG MY O DN IN

Ln ban hanh : 01 Ngay ban hanh: 15/08/2012 S trang : 1/1

1. Mc ch: Hng dn s dng, bo tr my o dn in Conductivity Meter 2.Trch nhim: Nhn vin b phn kim nghim c trch nhim thc hin theo hng dn ny. 3.Tn sut: - Bo tr: Sau mi ln dng hoc khi cn thit.

Ch khi s dng:
- Khng s dng trong iu kin m t. - Khng my nhit trn 38oC Cch s dng: 1. Trc khi s dng bn cn phi ra sch in cc bng dung dch chun. 2. M ngun bng cch nhn nt on/off.
3. Chn ch o ch tiu TDS hoc EC. n v ca TDS l ppm hoc

ppt. n v ca EC l S/cm hoc mS/cm 4. Nhng in cc vo mu o khi mn hnh hin ln ch READY th c ngay kt qu trn mn hnh.
5. Khi my ang ch o TDS, bn mun chuyn sang ch o ch

tiu EC thi cn bm nt MODE. 4. Hng dn bo tr, kim tra *Bo tr: - V sinh sau mi ln s dng v khi cn thit. - Sau khi s dng cn ra sch in cc.

S hiu: HDSDMD

HNG DN S DNG MY O DN IN

Ln ban hanh : 01 Ngay ban hanh: 15/08/2012 S trang : 2/1

*Kim tra nh k: - Cn kim tra thng xuyn hoc theo chu k 1 tun/ ln. - m bo hn cn tho pin ra ra khi my khi my khng hot ng. 5. Ch tiu chp nhn: *Kt qu kim tra: + i vi ch o TDS: 0.2; 2; 20S/cm , 0.2; 2mS/cm + i vi ch o EC: 0.1; 1; 10 ppm, 0.1; 1ppt 6. Hnh ng iu chnh: Trong trng hp sai lch vt qu ch tiu chp nhn, thc hin hiu chun li v kim tra li. Nu kt qu vn khng c chp nhn, cn phi s dng cho mc ch khc hoc tm ngng s dng v gi nh cung cp dch v sa cha. 7. Ti liu tham kho. Catolog hng dn s dng my.

Bin soan Ngy/ Ch ky H v tn Chc danh Nguyn th Ngc ng Qun l cht lng

Xem xt

Ph duyt

Nguyn Trung Ngha Ph Trng phng

Trn on Khoa Tin Ph Trng phng