You are on page 1of 2

LI M U Bt u tng c cho l khng tng v mt chu u thng nht, tri qua my th h gian kh n lc, nhng ngi dn trnlc a gi cm thy

y hoan h v nhng thnh tu t c khin th gii knh n trong vic nht th ho kinh t v chnh tr. Nhng g m chu u gt hi trn con ng i ti Lin bang chu u ti nay c phn nh r nt nht s ra i ng tin chung euro. Nhng khng ai ng 50 nm sau khi Tuyn ngn Schumann (nh du tng hp nht cc nc chu u) ng tin chung ca lc a gi phi i mt vi mi e do nghim trng t cuc khng hong n cng Hy Lp. S hin hu ca "bng ma" khng hong n v ang lm au u cc nh lnh o Lin minh chu u (EU). Gi cu tr di hn EU/IMF 110 t euro dnh cho Hy Lp, t c sau nhiu tun tranh ci, chng t mc nghim trng ca "cn sng ngm" n cng. Khng hong n ca Hy Lp l bi kim tra ln nht v mc tn nhim m khu vc Eurozone phi i mt k t khi chnh sch s dng mt ng tin duy nht c i vo i sng.

I. Thc trng Hy Lp v khu vc eurozone trc khi khng hong n cng xy ra: 1.1. Thc trng khu vc ng tin chung eurozone: Ngy 1/1/2009, eurozone chnh thc kt np thm Slovakia nng tng s nc s dng chung ng tin euro ln con s 16, vi dn s hn 300 triu ngi, tng sn phm quc ni (GDP) trn 12.000 t Euro. n nay, sau 11 nm pht trin, khu vc ng tin chung chu u pht trin, tri qua nhng thng trm. ng Euro tr thnh mt cng c thanh ton ton cu v tr thnh mt i trng vi ng USD ca M . Trc giai on khng hong ti chnh 2008, nn kinh t ca khu vc eurozone c nhng thnh tu nht nh: T l tng trng GDP hng nm ca khu vc ng Euro t nm 1999 - 2007 mc trung bnh 2.59% /nm, v c lc ln cao nht vo nm 2006: 3.5%; gi tr GDP trung bnh trong khong thi gian t nm 1999 2007 l khong 8200 t USD/nm. Trong giai on trn, Euro gp phn to thm 15 triu vic lm mi khin thng mi v du lch tr nn d dng hn. C c iu l do vic gia nhp vo khu vc ng tin chung chu u, s dng chung 1 n v tin t hnh thnh nn 1 th trng thng nht v vn, sc lao ng, hng ha v gip cho cc giao dch trong khi din ra thun tin v d dng, gip cc nc trong khu vc tn dng c cc ngun lc sn c cng nh cc ngun lc t bn ngoi pht trin. Biu v tc tng trng GDP hng nm ca khu vc Euro ( 1999-2007 ) n v : % Ngun : TradingEconomics.com; European Commission Ngoi ra, do c mt Ngn hng trung ng cho c khu vc cng vi chnh sch tin t c lp v khng h chu s tc ng hay can thip ca bt k mt quc gia no trong ni b khi nn k t khi thnh lp, ECB gi c t l lm pht mc hp l, gp phn gi n nh gi c, kim ch lm pht cho cc hot ng ca nn kinh t. C th, trong giai on 1999-2007, gi c Chu u tng vi tc bnh qun vo khong 2.2% mi nm bt chp gi lng thc v nhin liu c xu hng leo thang lin tc trong nhng nm gn y.

Biu v t l lm pht ca khu vc ng Euro( 1999 2007 ) n v : % Ngun : TradingEconomics.com; European Commission Bn cnh , ECB duy tr mt mc li sut n nh, iu ny gip hn ch nhng bin ng ln c th gy ra ri ro cho cc nh u t v cc doanh nghip. Li sut bnh qun mc 2,89% nm trc giai on khng hong ti chnh kinh t th gii 2008. Nh s n nh v tng trng kinh t m mc sng ca ngi dn trong khu vc Eurozone tng ln, th hin qua s gia tng thu nhp bnh qun u ngi. Tnh n cui nm 2007, thu nhp bnh qun ca c khu vc l khong 22000 USD/ngi; cn nu tnh theo gi sc mua tng ng th thu nhp bnh qun l khong 33500 USD. Biu thu nhp bnh qun ( 1980 2009 ) n v : USD Ngun : TradingEconomics.com; The World Bank Group Khng ch l biu tng ca cho s hi nhp ca Chu u, vic ra i ng Euro to ra s thay i ln trong h thng tin t th gii. l nhng thay i trong vic thanh ton cc loi dch v v bun bn quc t, k c cc giao dch trn th trng chng khon khi ng Euro tr thnh mt phng tin thanh ton tng i n nh v c sc chuyn i cao, khin Euro dn tr thnh 1 trong nhng knh u t an ton. Bn cnh ng USD d tr nh trc y th NHTW cc nc c thm 1 s la chn na l ng Euro. Trn thc t, d tr ngoi hi ca cc quc gia trn th gii bng ng Euro c xu hng tng ln chng t Euro c cc cng ty v chnh ph cc nc chp nhn nh l 1 ngoi t mnh. Khi mi a vo lu hnh, gi tr 1 Euro cha bng 1 USD. Tuy nhin, ng tin ny tng t mc k lc 1 Euro i c 1,6 USD trong nm 2008. Khu vc Eurozone ch chim 16,5% sn lng kinh t ton cu, nhng ng Euro li chim ti 27% d tr ngoi hi ca th gii. Sau hn 3 nm i vo hot ng, t trng ca Euro trong qu d tr ca cc NHTW trn th gii vo nm

2005 t 24,3% (ca USD l 66,4%) v cho ti cui nm 2007, l khong 27,8% . Khng hong kinh t ti chnh 2008 thc s l mt thch thc vi khu vc ng tin chung eurozone. Cc Tags thng tm kim: tieu luan khung hoang no hi lap chau au ; ti khng hong kinh t chu

u; loi mo dau an tuong ve khung hoang ; tiu lun khng hong n hi lp ; khung hoang o hy lap ; thc trang khung hoang n hy lap ; tai liu khung hoang n hy lp ; schuman khng hoang kinh t ; bi tiu lun v khng hong n cng hy lp ; thc trng n cng hy lp ; lam phat hi lap ; khng hong n cng chu u lun vn ; tiu lun khng hong n cng hy lp ; slide n cng hy lp thc trng gii php ; thc trng khu vc ng tin chung eurozone ; ti khng hong n cng ; khng hong n cng ca khu vc hy lp ; thng trm ng euro ; thuc trang khung hoang no o chau au ; nh hng ca n cng hy lp ; thc trng n cng chu u ; tieu luan ve su khung hoang chung dong euro ;chnh sch tin t ca hy lp ; nhung loi mo dau cua cuoc khung hoan no hilap ; ngun tradingeconomics.com ;