You are on page 1of 22

SULIT 4571/1 Kertas 1 Oktober 2010 1 jam 15 minit UNIT PENDIDIKAN JASMANI DAN SAINS SUKAN JABATAN PELAJARAN

PERAK ___________________________________________________________ GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PENGETAHUAN SAINS SUKAN Kertas 1 Satu Jam Lima Belas Minit.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif 2. 3. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala. Kecuali dinyatakan sebaliknya. 4. Kalkulator elektronik biasa boleh digunakan

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak termasuk muka hadapan.

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT 4571/1 2010 Hak cipta terpelihara Bagi soalan 1 hingga 30, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

* Menyediakan kertas kerja yang lengkap * Mempengerusikan mesyuarat * Membuat keputusan

1. Berdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas tersebut ? A. Pengerusi B. Setiausaha C. Bendahari D. Naib Pengerusi

Menarik nafas panjang dan menumpukan perhatian kepada titik di tengah badan. 2. Pernyataan di atas menunjukkan satu teknik psikologi yang dapat mengurangkan kebimbangan. Apakah nama teknik tersebut? A. Terapi pernafasan B. Pemusatan C. Relaksasi otot D. Visualisasi

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT

PERTANDINGAN BOLA BALING ANTARA TINGKATAN 5 SMK DURIN 2010 TARIKH : 12 14 OKTOBER 2010 JUMLAH PASUKAN :8 SISTEM PERTANDINGAN : LIGA SATU PUSINGAN

3. Hitungkan jumlah perlawanan untuk pertandingan di atas . A. 7 B. 15 C. 28 D. 56

PERLAWANAN AKHIR BOLA SEPAK MSSM 1. SELANGOR ( JERSI MERAH ) LAWAN 2. PERAK ( JERSI MERAH )

4. Berdasarkan maklumat di atas, apakah tindakan yang perlu anda lakukan sebagai pengurus pasukan Perak? A. Berbincang dengan pengurus pasukan Selangor supaya pasukan mereka menukar jersi B. Meminta pengadil membuat undian untuk menentukan pasukan yang akan menukar jersi C. Menukar jersi dan memakai jersi warna kuning D. Membiarkan pasukan Perak memakai jersi tersebut

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT

5.

Antara penyataan berikut, yang manakah dapat menerangkan bagaimana mobiliti sosial berlaku dalam sukan? A. Menggalakkan peningkatan diri dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi B. Menyediakan peluang untuk melepaskan tekanan menerusi cara yang dibenarkan C. Mematuhi undang-undang dan peraturan serta keputusan pengadil dan perlawanan D. Mewujudkan semangat kekitaan dan berpasukan yang tinggi bagi mencapai kemenangan

Penglibatan dalam sukan menjadikan atlet X lebih bertoleransi, bekerjasama dan lebih berdisiplin

6. Berdasarkan penyataan di atas, apakah proses sosiolisasi sukan yang berlaku pada atlet X? A. Sosiolisasi ke dalam sukan B. Sosiolisasi menerusi sukan C. Kesan proses sosiolisasi sukan D. Perubahan sikap menerusi sukan 7. ml? A. B. C. D. 6.00 L/min 5.04 L/min 4.00 L/min 4.04 L/min Berapakah keluaran jantung Atlet A sekiranya dia mempunyai kadar

denyutan jantung rehat sebanyak 72 denyutan seminit dan isi padu strok sebanyak 70

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT

8.

Antara pernyataan berikut, yang manakah sesuai diadakan pertandingan berbentuk kejohanan? A. Tinju B. Olahraga C. Badminton D. Bola sepak

Rajah 1 9. Berdasarkan rajah 1, apakah X? A. Faktor faktor yang mempengaruhi keagresifan B. Faktor-faktor yang menyebabkan kebimbangan C. Faktor-faktor yang mempengaruhi atribusi D. Faktor faktor yang mempengaruhi motivasi instrinsik & ekstrinsik

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT

10. Teliti pernyataan di bawah, kemudian pilih sistem tenaga yang bersesuaian dengan aktiviti.
Aktiviti melibatkan masa melebihi 3 minit Contoh lari 5000m

A. B. C. D.

Aerobik Anaerobik laktik Anaerobik alaktik Aerobik alaktik

5 km lagi..

Rajah 2 11. Selain daripada memiliki kecergasan fizikal, kecergasan manakah yang ada pada atlet rajah 2? A. Mental B. Sosial C. Emosi D. Rohani perlu

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT

Rajah 3 12. Otot otot saling berinteraksi semasa pergerakan rangka. Otot bertanda Q dalam rajah 3 bertindak sebagai semasa pergerakan fleksi . A. agonis B. antagonis C. sinergis D. agonis dan antagonis

Semua pelajar diwajibkan untuk menyertai Larian Merentas Desa

13. Nyatakan konsep sukan berdasarkan penyataan di atas. A. Galakan bersukan B. Sukan untuk semua C. Sukan prestasi tinggi D. Sukan untuk kecemerlangan

4571/1

[Lihat sebelah

SULIT

Rajah 4 14. Berdasarkan rajah 4, apakah jenis keagresifan yang boleh kita klasifikasikan? A. C. D. Keagresifan ketara Keagresifan fizikal Keagresifan instrumental B. Keagresifan asertif

Kesan latihan tidak kekal dan akan berlaku penurunan prestasi. Penurunan prestasi fizikal akan lebih ketara jika tidak melakukan latihan dalam tempoh lebih daripada 72 jam. 15. Pernyataan di atas merujuk kepada prinsip A. Prinsip lebihan bebanan B. Prinsip kekhususan C. Prinsip kebolehbalikan D. Prinsip perbezaan individu. Atlet malas berlatih, tidak serius dalam latihan dan cepat merasa jemu. 16. Berdasarkan pernyataan di atas, sebagai seorang jurulatih apakah prinsip latihan yang sesuai untuk diaplikasikan ? A. Kekhususan B. Lebihan beban C. Kebolehbalikan 4571/1 8 [Lihat sebelah

SULIT D. Kepelbagaian latihan > Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan pada tahap 40 % hingga 60 %. > Jangka masa latihan 6 hingga 10 minggu. > Penilaian terhadap prestasi atlet dijalankan. 17. Kenyataan di atas merujuk kepada fasa A. Persediaan umum B. Persediaan khusus C. Fasa pertandingan D. Fasa transisi

MENGURANGKAN PERASAAN GEMURUH Pukulan kilas


Permainan Tenis dihasilkan?

18.

Pernyataan di atas menunjukkan satu kelebihan penggunaan sejenis bantuan


I ergogenik. Apakah jenis bantuan ergogenik Pukulan Pepat Permainan yang dimaksudkan?

dihasilkan? otot kecil. C. IIBlood Doping I Menggunakan otot Menggunakan besar dan D. sendi mengikut Kreatin kemudiannya otot kecil. urutan. II Menggunakan sendi III mengikut urutan. Memindahkan III Memindahkan kekuatan kekuatan daripada otot daripada otot kecil kepada otot besar. kecil kepada IV Memindahkan Rajah 5 otot besar. semua daya ke satu IV 19. Apakah jenis pemindahan pembelajaran rajah 5 arah. ? di atas Memindahkan semua daya ke I, II dan III sahaja satu A. negatifarah. I, II dan IV sahaja B. positif I, III dan IV sahaja C. sifar I, II dan III II, III dan IV sahaja sahaja D. songsang Prinsip II Prinsip I, II dan IV Proksimo-Distal sahaja I, III dan IV 4571/1 [Lihat sebelah 9 sahaja II, III dan IV sahaja Prinsip II Prinsip

A. otot besar dan Steroid B. kemudiannya Beta-Blockers

Menggunakan

Badminton

SULIT

Rajah 6 20. Nyatakan ujian yang sesuai untuk mengenal pasti bakat atlet untuk acara sukan dalam rajah 6 . A. Ujian lontar peluru B. Ujian lempar cakera C. Ujian menjaring bola keranjang D. Ujian lontaran bola keranjang

X Rangsangan Kelesuan Rajah 7 21. Berdasarkan rajah 7, apakah X? A. Isipadu B. Intensiti C. Prestasi D. Super Compensation

4571/1

10

[Lihat sebelah

SULIT

Rajah 8 22 . Apakan komponen kecergasan yang diuji dalam rajah 8. A. Kuasa otot B. Kekuatan otot C. Daya tahan otot D. Kelajuan

Rajah 9

10 Minit

23 Berdasarkan rajah 9, nyatakan sistem tenaga yang digunakan untuk melaksanakan aktiviti A? Masa A. Sistem Tenaga Aerobik B. Sistem Tenaga Anaerobik C. Sistem Tenaga Anaerobik Laktik D. Sistem Tenaga Anaerobik Alaktik Ali mengelak daripada terkena bola yang ditampar keluar oleh pasukan lawan Aktiviti A B D C 24. Situasi di atas adalah berkaitan dengan A. Sistem ambient B. Sistem fokal C. Sistem vestibular D. Sistem kinestetik
10 Saat

4571/1

11

[Lihat sebelah

SULIT

Rajah 10 25. Berdasarkan rajah 10 apakah jenis penguncupan otot yang berlaku? A. penguncupan isotonik B. penguncupan isometrik C. penguncupan isokinetik D. penguncupan isotonik dan isometrik

Keupayaan penjaga gol bola sepak untuk mengurangkan sudut penjaring menjaringkan gol dan keupayaan pemain badminton untuk memberikan respon yang paling berkesan daripada pelbagai pilihan respon yang ada.

26. Berdasarkan penyataan di atas, jelaskan ciri keupayaan persepsi motor yang dimiliki oleh atlet Y. A. B. C. Koordinasi pelbagai anggota Ketepatan kawalan Orientasi respon

4571/1

12

[Lihat sebelah

SULIT D. Masa reaksi

Rajah 11 27. Berdasarkan rajah 11, semasa seorang pelari melalui selekoh yang dilabelkan TOP BEND, beliau perlu mencondongkan dirinya ke arah dalam trek bagi mengelakkkan dirinya terbabas ke lorong peserta lain. Apakah yang menyebabkan fenomena di atas ? A. Daya sentrifugal B. Daya sentripetal C. Daya geseran D. Daya julangan aerodinamik 28. Lengkok pembelajaran yang manakah mengambarkan peningkatan prestasi yang sedikit di awal pembelajaran dan peningkatan mendadak pada penghujung proses tersebut?

4571/1

13

[Lihat sebelah

SULIT A B

Rajah 12 29. Berdasarkan rajah 12 apakah nama tindakan yang berlaku? A. tindakan aferen B. tindakan eferen C. tindakan refleks D. tindakan terkawal

4571/1

14

[Lihat sebelah

SULIT

Rajah 13 30. Dalam situasi pada rajah 13, namakan daya yang bertindak ke atas X. A. Daya reaksi B. Daya geseran C. Daya sentripetal D. Daya sentrifugal

4571/1

15

[Lihat sebelah

SULIT Bagi soalan 31 hingga 40, tiap-tiap soalan mempunyai satu atau lebih daripada satu cadangan jawapan yang betul. Tentukan tiap-tiap cadangan jawapan itu betul atau salah. Kemudian pilih satu jawapan yang betul daripada pilihan A, B, C, dan D yang berikutnya.

31. Manakah yang berikut merupakan tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam pengurusan sukan? I. Sikap profesional II. Persediaan profesional III. Perkembangan profesional IV. Permainan-permainan profesional A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

32. Apakah kesan positif penglibatan sukan di peringkat negara. I. pemulauan sukan

II. perbalahan untuk mendapat hak penganjuran III. mewujudkan integrasi kaum IV. sumber yang menjana perkembangan ekonomi

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

4571/1

16

[Lihat sebelah

SULIT 33. Antara faktor-faktor berikut yang manakah menyebabkan kelesuan otot? I kekurangan simpanan ATP dan fosfokreatin II kekurangan simpanan glikogen otot III pengumpulan asid laktik IV pengumpulan asid lemak A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Sesi latihan adalah unit terkecil dalam perancangan latihan sukan tahunan. Satu sesi latihan sukan lazimnya menggunakan masa antara 1 jam hingga 3 jam bergantung kepada objektif dan tahap latihan tersebut. 34. Nyatakan komponen sesi latihan di atas? I II Pengenalan dan memanaskan badan Tumpuan utama iaitu objektif khusus latihan

III Menyejukkan badan dan perbincangan IV Penetapan fasa-fasa persediaan A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

4571/1

17

[Lihat sebelah

SULIT

II

III Rajah 14 35. Berdasarkan rajah 14, manakah yang stabil?. A. I dan II B. I dan IV C. I dan III D. II dan IV

IV

4571/1

18

[Lihat sebelah

SULIT Kaedah latihan anaerobik bertujuan untuk melatih badan bekerja dengan cekap tanpa kehadiran oksigen. Aktiviti-aktiviti latihan ini dilakukan dengan pantas dan tidak lebih dari 2 minit. 36. latihan ini. I. II. III. IV. A. B. C. D. Pilih komponen kecergasan yang dapat ditingkatkan melalui kaedah Kelajuan Kuasa Ketangkasan Daya tahan kardiovaskular I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

37. I. II. III. IV. A. B. C. D.

Antara berikut pernyataan yang manakah berkaitan dengan fiber otot sentak cepat? digunakan oleh atlet marathon jarak jauh digunakan oleh atlet pecut jarak dekat melibatkan sistem tenaga anaerobik iaitu asid laktik melibatkan sistem tenaga aerobik

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

4571/1

19

[Lihat sebelah

SULIT

38. Pilih aksi yang menggambarkan pergerakan involuntari I. II. Aksi menendang bola untuk menjaringkan gol Aksi melakukan smash semasa bermain badminton

III. Aksi menarik tangan setelah tersentuh benda panas IV. Aksi menarik kaki apabila terpijak paku A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV 39. Susun semula aktiviti di bawah mengikut urutan dalam perancangan satu sesi latihan. I. Pengenalan dan memanaskan badan II. Tumpuan utama iaitu objektif khusus latihan III. Menyejukkan badan dan perbincangan IV. Permainan kecil A. II, IV, III dan I B. I, II, IV dan III C. IV, I, III dan II. D. I, IV, II dan III

4571/1

20

[Lihat sebelah

SULIT

40.

Bagaimanakah seorang atlet dapat meningkatkan penghasilan daya maksimum dalam acara merejam lembing? I. Menggunakan otot besar dan kemudiannya otot kecil. II. Menggunakan sendi mengikut urutan. III. Memindahkan kekuatan daripada otot kecil kepada otot besar. IV. Memindahkan semua daya ke satu arah. A. B. C. D. I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

KERTAS SOALAN TAMAT

4571/1

21

[Lihat sebelah