You are on page 1of 2

Yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif Hidayatul Ulum

MI HIDAYATUL ULUM
MID SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Mata Pelajaran Kelas Nama Bahasa Jawa III Hari / tanggal Waktu No. ujian Rabu / 24-10-2012 09. 45 – 10. 30 wib Nilai

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan sing mathuk!

1. Aku Duwe pitik loro.Basa krama lugune …. a. kulo kagungan ayam kalih c. kula duwe ayam loro b. kula gadah ayam kalih d. ayam kulo kalih 2. Sawahe Pak Dolah amba. Amba tegese …. a. dawa b. apik c. jembar 3. Saiki uripe wis ayem . Ayem tegese …. a. sugih b. cukup c. mlarat 4. Aja gampang nyalahake wong liyo. Linggane tembung nyalahake …. a. nyalah b. ngalah c. salah 5. Yen gunemam kudu nganggao tata karma. Gunemam padha tegese karo …. a. ngomong b. nggremeng c. owah 6. Kelase dadi resik amarga (sapu).Tembung ing njero kurung benere …. a. nyapu b. disaponi c. disapu 7. Ninik mbungkusi kacang telor. Jejere ukara mau …. a. mbungkusi b. ninik c. kacang 8. Pak Mantri ….obat ing apotik. Titik-titik mau sing trep diiseni tembung …. a. tuku b. nyuwun c. mundhut 9. Unine …. a. padha b. maja c. japa 10. Unine …. a. jagabaya b. Surabaya c. jayabaya
II. Isenana nganggo tembung sing cumawis ing sisih tengen !

d. subur d. tentrem d. lahake d. lingga d. nyaponi d. telur d. tumbas d. jaya d. mayapada

1. Tahu lan tempe biasane digawe saka …. 2. Lemari biasane digawe saka …. 3. Dene Gelas piring lumrahe digawe saka …. 4. Kembang Blimbing arane …. 5. Kembang jagung arane …. 6. Kampunge peteng ….mergo listrik mati. 7. Bunder ….kaya neker 8. Perine wis dipanen.Tembung dipanen asale saka tembung…. 9. Yen sekolah kudu sregep ….ben oleh nilai apik. 10. Bapak nonton bal-balan ing ….

A. Maya B. Jeprak/Sinuwur C. panen D. Seser E. Kebes F. kayu G. Stadion H. Ndhedhet I. Kaca J. Sinau K. dele

III. Garapen manut prentahe !

1. Tulisen nganggo aksara jawa “nata”. 2. Tulisen nganggo aksara latin….. 3. Tembung-tembung ing ngisor iki golekana tembung linggane! a. Diumbar b. nulisi =… =… c. macul =… d. digambari =…

4. Arane wit gedang apa? 5 Kramakno tembung iki “ Bapak lungo numpak sepur” !