P. 1
Lectii de Algebra

Lectii de Algebra

|Views: 10|Likes:
Published by Emanuel Stiuler

More info:

Published by: Emanuel Stiuler on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

DUMITRU BUŞNEAG

DANA PICIU

LECŢII de ALGEBRĂ

Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2002
1

2

Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.dr.Constantin Năstăsescu,Universitatea Bucuresti Membru corespondent al Academiei Române Prof.univ.dr. Constantin Niţă,Universitatea Bucureşti © 2002 EUC – CRAIOVA All rights reserved. No part of this publication may be reproduce, stored in a retrieval system, or transmitted, in any forms or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or other wise, without the prior written permission of the publisher.

Tehnoredactare computerizată : Dana Piciu, Livia Popescu Copertă: Cătălin Buşneag

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale Dumitru Buşneag (coordonator),

Lecţii de Algebra
527 p.; 21 cm. Craiova – Editura Universitaria – 2002 Bibliogr. 512.54,55,56,58,553,516.62,64

ISBN 973 – 8043 –109 – 8

Bun de tipar: 20.02.2002 Tipografia Universităţii din Craiova, Strada, Al. Cuza, nr.13 Craiova, România

Published in Romania by: EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA 3

ISBN: 973 – 8043 – 109 – 8

4

CUPRINS
pag. CAPITOLUL 1: NOŢIUNI PRELIMINARII . . . . . . . . . .

....1 §1. Mulţimi. Operaţii cu mulţimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

§2. Relaţii binare pe o mulţime. Relaţii de echivalenţă . . . . . . . . . . 7 §4. Nucleul şi conucleul unei perechi de funcţii. . . . . . . . . . . . . 32 §5. Mulţimi ordonate. Semilatici. Latici.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 §6. Latici.distributive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 §7. Complement şi pseudocomplement într-o latice. Algebre Boole. Algebre Boole generalizate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 §8. Produsul direct (suma directă) a unei familii de mulţimi . . . . . 56 §9. Numere cardinale. Operaţii cu numere cardinale. Ordonarea numerelor cardinale.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 60 §10. Mulţimi numărabile. Mulţimi finite şi mulţimi infinite. . . . . . 66 CAPITOLUL 2: GRUPURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§3. Relaţii funcţionale. Noţiunea de funcţie. Clase de funcţii . . . . . 14

. . . .71 §1. Operaţii algebrice. Monoizi. Morfisme de monoizi. Produse directe finite de monoizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 §2. Grup. Calcule într-un grup. Subgrup. Subgrup generat de o mulţime. Grup ciclic. Ordinul unui element într-un grup. . . . . . . . .83
5

. .. . Centrul unui grup. . . Morfisme de inele. . . epimorfisme. Teorema lui Malţev. . . . . ..144 §3. . . .. . Caracteristica unui inel.§3. . Divizori ai lui zero. . . . Factorizarea unui grup printr-un subgrup normal . 152 6 . . Clasele de resturi modulo n . Structura grupurilor finite cu 2p elemente (p prim . . . . . . . . +). Teorema chinezească a resturilor.. . . . .. . . Izomorfisme de inele. . . . . .. . .. . . .Produse finite de grupuri. p≥3) . 139 §2. . . . . Grupurile S n şi An. . . .. . . . . . . 99 §7. . . Teorema lui Lagrange. . .94 §6. ... izomorfisme de grupuri. Morfisme de grupuri. . . . . . . . . . . Subinele şi ideale .. Aplicaţii: caracterizarea grupurilor cu pq elemente ( p şi q numere prime distincte ) şi 12 elemente. . . . . . . . . . .. . Teoremele de izomorfism pentru grupuri. Nucleul şi conucleul unei perechi de morfisme de grupuri. . . . . . Grupul diedral D n de grad n. . . . . . . . Exemple. . Produse directe de inele. . Domenii de integritate.. 132 CAPITOLUL 3: INELE ŞI CORPURI. . .. Reguli de calcul într-un inel. . . Inel. . . . . . . Monomorfisme. . .Grupuri de permutări. .. . . . . . Teorema lui Cauchy pentru grupuri finite. Ecuaţia claselor. . 86 §4. . . . .90 §5. . .122 §11. . .. . . . . . . Teorema lui Cayley. Teoremele lui Sylow. . . . . . . . . . . . . Compunerea morfismelor de grupuri. . 108 §8. Subgrupuri normale. 118 §10. .. . . . . . . . . . Subgrupurile lui (ℤ. Numărul tipurilor de grupuri abeliene finite . . .. . . . . . Indicele unui subgrup într-un grup. . Centralizatorul unui element într-un grup. . . . . . . . . . . . . Grupul (ℤ. . 139 §1. . . . . . 112 §9. . . . . . . . . . . . . . . +). . Transportul subinelelor şi idealelor prin morfisme de inele. . . . . . . . . .. . . . . . .

. Subcategorie.206 §3. . . . Functori. . . . . . . . . . . 277 §2. . . . . . . . . . . . .. Functori reprezentabili . .264 §5. . . Rădăcini ale polinoamelor cu coeficienţi într-un corp. . . . . . . . . Functori adjuncţi. Nucleul şi conucleul unui cuplu de morfisme. . 199 CAPITOLUL 4: INELE DE POLINOAME. 244 §3. . . . . .Subcategorii reflexive. . . . . . . . . . . . Ideale prime . Duala lui Ens. . . . 213 §7. . . . . . Morfisme functoriale. . . . . Caracteristica unui corp. . . . 191 §9. . . . . .Morfisme şi obiecte remarcabile într-o categorie. . . . . . . . . 219 §4. . 206 §1. . . . . . . . Principiul dualizării . . . . . . Inelul polinoamelor în mai multe nedeterminate . . 253 §4. . . . . . . . . . 160 §7. . . . . . . .240 §2. . . . . . Inelul polinoamelor într-o nedeterminată . .§4. . . . . . . . . . Polinoame simetrice. . Exemple. 157 §5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teorema fundamentală a algebrei. . . . . . . . . . . . . . . Morfisme de corpuri. . . . . . Divizibilitatea în inele. .165 §11. . . Subcorp. . . . . . . . Teoremele de izomorfism pentru inele. . Polinoame ireductibile. . Construcţia corpului ℚ al numerelor raţionale. . . . . . .287 7 §6. . . . . . . Construcţia corpului ℝ al numerelor reale . . .186 §10. . . . . . Produs de categorii. . Reflefunctori . Subcorp prim . . . . . . . . . . . . . . Construcţia corpului ℂ al numerelor complexe . . . . . . . . Rezolvarea ecuaţiilor algebrice de grad 3 şi 4 . . . . . . . . . . . . Functori remarcabili. Exemple. . . . 240 §1. Categorii echivalente. . . . . . . Definiţia unei categorii. . . . . . . . . . . . . . Produse şi sume directe ale unei familii de obiecte . . .169 §8. 189 §6. . . . Inele de fracţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Limita inductivă (proiectivă) a unui sistem inductiv (proiectiv). . . . . . . . . . 279 . . Construcţia corpului H al cuternionilor. . . . . Ideale maximale. 226 CAPITOLUL 5: ELEMENTE DE TEORIA CATEGORIILOR. Duala unei categorii. . Corp. . . . . . . . . . . . . . Factorizarea unui inel printr-un ideal bilateral. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sistem de generatori. . . . . . . Module proiective. epimorfisme. Endomorfisme. Modul. . Submodul. . . Comutativitatea produsului tensorial. . . . . . . 314 §1. . . Modul simplu. Matricea de trecere de la o bază la alta. . Limite inductive şi proiective în Mods(A). . . . . Imaginea. 314 §2. . . Şiruri exacte de A-module. Laticea submodulelor unui modul. . 294 §9. coimaginea şi conucleul unui morfism de module. . . Operaţii cu submodule. . . . . . . cogeneratori pentru Mods(A). Submodul maximal. . Morfisme de module. . 347 §4. . . Calcule într-un modul. . . Modul factor. Submodule închise. . . . . . . . . Monomorfisme. Anvelope injective. . . . Anvelope injective (proiective). . . Produs tensorial de morfisme. . . Categoriile Mods(A) şi Modd(A). . . . . . . . . . Produse şi sume directe de morfisme de A-module. . . Consecinţe. . Spaţii vectoriale. . . . Submodul generat de o mulţime. nucleul. Sume şi produse fibrate în Mods(A) . . transportul şirurilor exacte scurte prin aceşti functori. . izomorfisme de module. Grupuri divizibile. . . . . 360 §5. . .. . . . Obiecte injective (proiective). . . Permutarea produsului tensorial cu sumele directe.327 §3. Proprietatea de adjuncţie. Functorii hM şi hM de la Mods(A) la Ab. . . Teorema fundamentală de izomorfism pentru module. . Module plate. . . . . . . . . Sume şi produse fibrate . . . . . Generatori. . Bimodule. Elemente liniar independente (dependente). . . . Produse şi sume directe în Mods(A). . . . Module injective. . 396 §7. . . Functorii SM şi TN. . Limite inductive şi proiective de morfisme de A-module. Nucleul şi conucleul unei perechi de morfisme. . . . . Produs tensorial de module. . . . . Dualul şi bidualul unui modul. . . . . Submodule esenţiale şi superflue. Operaţii cu morfisme de module. Categorii abeliene . . . . . . . . . . . .§8. . . Anvelope proiective.297 §10. Asociativitatea produsului tensorial. . . . . 373 §6. . . Module libere. . Sume directe de submodule. . Produs tensorial de module libere. Module libere de rang finit. 309 CAPITOLUL 6: MODULE ŞI SPAŢII VECTORIALE. Formula de schimbare a coordonatelor unui element la schimbarea 8 . . Factorizarea unui modul printr-un submodul. Submodule complement.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . Metode de determinare a soluţiilor de bază. .. . . Exemple de aplicare a algoritmului simplex. .473 §3. . .. .426 §1. . . . . §3. .. . Regula lexicografică de evitare a ciclajului. . .. . Metoda matriceală. . . . . . .bazelor. . 445 . Exemple de probleme de programare liniară. . . . . . . . . . . . Definiţia unui determinant de ordin n. . . . . . . . . . .. . . . Formula Binet-Cauchy. .. . . . Soluţii de bază.. . . .. . .470 §1. .. . . Proprietăţile determinanţilor. .455 CAPITOLUL 8: ELEMENTE DE PROGRAMARE LINIARĂ. Metoda celor două faze. . . . . . Matrice inversabilă. . . . . . . . . . . . . .. . . Soluţii posibile. . . . Exemplu de evitare a ciclajului. . 479 9 . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rangul unui sistem de vectori. . . .. . SISTEME DE ECUAŢII LINIARE. formula de schimbare a acesteia la schimbarea bazelor. 426 §2. . . Sisteme omogene. . . . . . . Inversa unei matrice. . 470 §2. . . . . . . . . . . . . .. . . Algoritmul simplex. .. . .. . . . . . Punerea unei probleme de programare liniară. . . Tabelul simplex asociat unei soluţii de bază. . . . Teorema Cayley-Hamilton . .. . . . . . . .. . Dezvoltarea unui determinant după elementele unei linii. Sisteme de ecuaţii liniare cu coeficienţi într-un corp comutativ. . . Rangul unei matrice. Matricea ataşată unei aplicaţii liniare între module libere de rang finit. . . . . . . . Regula lui Laplace. . . . . . Rangul unei aplicaţii liniare între spaţii vectoriale de dimensiuni finite. . . . . . Lema substituţiei. . . .. . 416 CAPITOLUL 7: DETERMINANŢI. . Vectori şi valori proprii ai unui operator liniar.. . . . .

. 497 BIBLIOGRAFIE . . . .. . . . .metodele GaussLagrange şi Jacobi . . . Matricea ataşată unei forme biliniare. . . . . .. . .Legea inerţiei a lui Sylvester . . . . .. . . . . .. 495 §2. . . .. Exemple. .Forma canonică a unei forme pătratice . ..Matricea ataşată unei forme pătratice.. .. . . . . . . . .. . .Forme biliniare.... 507 . Rangul unei forme biliniare. .495 §1. . . . . . . . .Polara unei forme pătratice.. . .. . .. . . . . . .CAPITOLUL 9: FORME BILINIARE ŞI PĂTRATICE . . . . . . . . . .. Forme pătratice. . . . . .. . . . . Definiţii. . .. . . INDEX. ... . . . . . 509 10 . .

. . . . . . . 75 §10. .. . . . . . . . Algebraic operations. . . . . . . . 101 § 4. The Order of an element. . . Ordered sets. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .98 § 3. . . . .. . . . . . .CONTENTS pag Chapter1: PRELIMINARIES. . . Boolean algebras. .. . . . . .Countable sets. . . Equivalence relations. . . . . . . . 64 § 8. . The theorem of Lagrange. . 15 §2. . .71 § 9. . . . . .. . The centralizer of an element in a group. . . . . Lattices. . . . Cyclic groups. . .. . . 46 § 5. Distributive lattices. Calculus in a group.. . .. . . . . . . . . Normal subgroups. 86 § 1. . . . . . . . . The class equation. . . . Subgroup. . . . . . Classes of functions. . . . The index of a subgroup in a group. Direct products (coproducts) for a family of sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Finite and infinite sets. . . . . . . . . . . . .81 Chapter 2: GROUPS. Direct product of monoids. . . . . . . . . . . . . 49 § 6. . . . . . . . . . . . . . . . Operations on sets. . . . Complement and pseudocomplement in a lattice. . . . . . . . . . . . . . . .15 § 1. . . . . . . . . . . . . ..86 § 2. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Group. . . . Sets. Subgroup generated by a set. . . . . . .. . . . Binary operations on a set. . . . Semilattices. Generalized Boolean algebras. . . 21 § 3. . . . . . . . Notion of function. . . The center of a group. . . . . . . . . . . . . . . 28 § 4. . Cardinal numbers. . . Morphisms of monoids. . . . . The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of functions. . . . . . . Monoids. Functional relations. . . . . . . 59 § 7. . . . . .. . .. . 11 . . . .

+). Complete set of residues modulo n . . . . . . . . . The isomorphism theorems for rings . . . . Monomorphisms. . . 154 § 1. . . . . . Morphisms of fields. Integral domains. . . . . . Rings. . . . . . . . 133 §10. 179 12 . . . . . . . . . . The theorem of Cayley. . . . . . . The Sylow theorems. . . . . . The characteristic of a ring. The number of abelian finite groups. . Construction of the rationals field ℚ. . . The Dihedral group D n of degree n. . The structure for finite groups of 2p order (p prime. . .109 § 6. . Morphisms of rings. . . . . .. . . . . . . . . 147 Chapter 3: RINGS AND FIELDS. Zero – divisors. . The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of morphisms. . . . The factorization of a ring by a bilateral ideal. . . . . .Factorization of a group by a normal subgroup . .105 § 5. . . . The isomorphism theorems for groups . The characteristic of a field. . . . . . . . . . . . . . The groups of permutations. . p ³ 3) . . . Finite direct products of groups. . . p ¹ q) and of order 12. . . . . . . . . . . . 114 § 7. . . 127 § 9. . . . . . Rings of fractions. Isomorphisms of rings. . . . . . . The Cauchy theorem for finite groups. . . . .137 §11. . The subgroups of (ℤ. . Direct products of rings. .q primers. . . . . . . Examples. . . . The groups S n and A n . . . . . . . . . . . The theorem of Mal`cev. . . Field Subfield. . . . The transport of subrings and ideals by a morphism of rings. . Subrings and ideals. . . . . Applications: the groups of pq order (p. . . . . . . . . . . . . . . . Composition of morphisms. . . . . . . . . . . . 175 § 6. . . . . . Calculus in a ring. 172 § 5. . . . . . . . . . . . . The Chinese remainder theorem. . . . . . The group of integers (ℤ. . 123 § 8. .159 § 3. . . . . . isomorphisms of groups. . . . . . . . . . . . . . Prime Subfield. .+). .167 § 4. . . 154 § 2. . . . Morphisms of groups. . . . . . . epimorphisms. .

. . 184 § 8. . . The dual category of Ens. . .Divisibility in rings . . . . . .200 § 9. . . . . . . . . .§ 7. . . . . . . Symetrical polynominals. . . . 213 Chapter 4: POLYNOMIAL RINGS. Subcategory. . . . . . . . Category. . . . . . . . . Polynominals ring in one indeterminate. 253 § 1. 257 § 3. . . . 220 § 2. . . Duality principle. . . . 220 § 1. . . . . . . . . . Construction of the reals field ℝ. Product of categories. . . . . . . . . . . . . Special morphisms and objects in a category. . . . . . . . . . . . . . 266 13 The solving of the algebraic equations of a 3 and 4 degree. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of morphisms . . . . . . . . Dual category. . . . . . . . . . . Irreducible polynominals. Functors. . . . . . . . . . .240 Chapter 5: ELEMENTS OF CATEGORIES THEORY. . . . . Remarkable functors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construction of the quaternions field H. Exampels. . . . . . . . . . . . 227 § 3. . . . . . . . . . Morphism functors. . . . . . . . Roots of polynominals with coefficients in a field. Polynominals ring in several indeterminates. . . 205 §11. . . . . . . Equivalence of Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 § 2. . . .232 § 4. . . Examples. . . . . . . . . 203 §10. . Construction of the complex numbers field ℂ. The fundamental theorem of algebra. . .Prime and maximal ideals. . . . . . . . . . . .

. Representable functors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 § 6. . . . . . .Abelian Categories. . . . . . . . .§ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflective subcategories. . . . . . . . . . 321 References. . Fibred sum (poshout) and fibred product (pullback) of two objects. . . . . . . . . . Products and coproducts of a fammily of objects. . . . . . . . . . . . . Limits and colimits for a partially ordered system. . . . . . Injective (projective) objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 § 9. . . Reflectors. . . . . . . . . . 326 14 . . . . . . . . . . . . . .292 § 7. . . . . . 300 § 8. . Injective (projective) envelopes. . . . .277 § 5. . . . Adjoint functors. 310 §10. .

Definiţia 1. Avem deci : A⊆B⇔ pentru orice x∈A ⇒x∈B A⊈B⇔ există x∈A a.primul matematician care a iniţiat studiul lor sistematic (punct de vedere cunoscut în matematică sub numele de teoria naivă a mulţimilor). T∈P(T) ). rugăm cititorul să consulte lucrările [16] şi [30]. vom spune că A este inclusă în B (sau că A este submulţime a lui B) dacă elementele lui A sunt şi elemente ale lui B. Se acceptă existenţa unei mulţimi ce nu conţine nici un element că pentru orice mulţime A. în acest caz vom scrie A⊆B iar în caz contrar A⊈B. Deci. Vom spune că A este inclusă strict în B şi vom scrie A⊂B dacă A⊆B şi A≠B.î. x∈A⇔ x∈B. Următorul rezultat este imediat : 15 care se notează prin ∅ şi poartă numele de mulţimea vidă. x∉B. Se observă . ∅⊆A (deoarece în caz contrar ar trebui să existe x∈∅ a. O mulţime diferită de mulţimea vidă se zice nevidă.CAPITOLUL 1: NOŢIUNI PRELIMINARII §1 Mulţimi. A=B⇔A⊆B şi B⊆A. vom nota prin P(T) mulţimea submulţimilor sale (evident ∅.î. Vom spune despre mulţimile A şi B că sunt egale dacă oricare ar fi x.1. x∉A – absurd. Despre paradoxurile ce le implică acest punct de vedere şi felul în care ele pot fi eliminate. Pentru o mulţime T. Dacă A şi B sunt două mulţimi.!). Operaţii cu mulţimi În cadrul acestei lucrări vom privi mulţimile în sensul în care ele au fost privite de către GEORG CANTOR .

Pentru o mulţime T şi A. B∈P(T) definim : A∩B={x∈T | x∈A şi x∈B} A∪B={x∈T | x∈A sau x∈B} A\B={x∈T | x∈A şi x∉B} A△B=(A\B)∪(B\A). atunci : (i) A⊆A (ii) Dacă A⊆B şi B⊆A. pentru A. C∈P(T). atunci A=B (iii) Dacă A⊆B şi B⊆C. T\A se notează prin ∁T (A) (sau ∁(A) dacă nu este pericol de confuzie) şi poartă numele de complementara lui A în T. vom scrie de exemplu (xi)i∈I pentru a desemna o familie de elemente ale unei mulţimi sau (Ai) i∈I pentru a desemna o familie de mulţimi indexată de mulţimea I. pentru x∈T avem: x∉A∪B ⇔ x∉A şi x∉B 16 x∉A\B ⇔ x∉A sau x∈B . În cadrul acestei lucrări vom utiliza deseori noţiunea de familie de elemente a unei mulţimi indexată de o mulţime nevidă de indici I (prin aceasta înţelegând o funcţie definită pe mulţimea I cu valori în mulţimea respectivă). Astfel.Dacă T este o mulţime oarecare iar A. Dacă A∩B=∅. În mod evident. B. x∉A∩B ⇔ x∉A sau x∉B De asemenea. mulţimile A şi B se zic disjuncte. Operaţiile ∩. ∁T(T)=∅ A∪∁T (A)=T. diferenţă şi diferenţă simetrică. \ şi △ poartă numele de intersecţie. ∪. În particular. A∩∁T (A)=∅ iar ∁T (∁T (A))=A. B∈P(T) avem: A\B=A∩∁T (B) A△B=(A∪B)\(A∩B)=(A∩∁T (B))∪(∁T (A)∩B) ∁T (∅)=T. reuniune. atunci A⊆C.

x∉A△B ⇔ (x∉A şi x∉B) sau (x∈A şi x∈B) x∉∁T (A)⇔ x∈A. Din cele de mai înainte deducem imediat că dacă A, B∈P(T), atunci: ∁T (A∩B)=∁T(A)∪∁T (B) şi ∁T (A∪B)=∁T (A)∩∁T (B). Aceste ultime două egalităţi sunt cunoscute sub numele de relaţiile lui De Morgan. Pentru o familie nevidă (Ai )i∈I de submulţimi ale lui T definim: I Ai ={x∈T | x∈Ai pentru orice i∈I} şi
iÎI iÎI

U Ai ={x∈T | există i∈I

a.î. x∈Ai }.

Astfel, relaţiile lui De Morgan sunt adevărate într-un context mai general: atunci: Dacă (Ai)
i∈I

este o familie de submulţimi ale mulţimii T,

æ ö æ ö CT ç I Ai ÷ = U CT ( Ai ) şi CT ç U Ai ÷ = I CT ( Ai ) . è iÎI ø iÎI è iÎI ø iÎI
Următorul rezultat este imediat: Propoziţia 1.2. Dacă T o mulţime iar A, B, C∈P(T), atunci: (i) A∩(B∩C)=(A∩B)∩C şi A∪(B∪C)=(A∪B)∪C (ii) A∩B=B∩A şi A∪B=B∪A (iii) A∩T=A şi A∪∅=A (iv) A∩A=A şi A∪A=A. Observaţia 1.3. 1. Din (i) deducem că operaţiile ∪ şi ∩ sunt asociative, din (ii) deducem că ambele sunt comutative, din (iii) deducem că T şi ∅ sunt elementele neutre pentru ∩ şi respectiv pentru ∪, iar din (iv) deducem că ∩ şi ∪ sunt operaţii idempotente pe P(T). 2. Prin dublă incluziune se probează imdiat că pentru oricare A,

B, C∈P(T) avem:
17

A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)

şi

A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C) , adică operaţiile de intersecţie şi reuniune sunt distributive una faţă de cealaltă. Propoziţia 1.4. Dacă A, B, C∈P(T), atunci: (i) A△(B△C)=(A△B)△C (ii) A△B=B△A (iii) A△∅=A iar A △A=∅ (iv) A∩(B△C)=(A∩B)△(A∩C). Demonstraţie. (i). Prin dublă incluziune se arată imediat că: A△(B△C)=(A△B)△C=[A∩∁T(B)∩∁T(C)]∪[∁T(A)∩B∩∁T(C)]∪ ∪[∁T(A)∩∁T(B)∩C]∪(A∩B∩C). (ii), (iii) sunt evidente. (iv). Se probează fie prin dublă incluziune, fie ţinând cont de distributivitatea intersecţiei faţă de reuniune. ∎ Definiţia 1.5. Fiind date două obiecte x şi y se numeşte pereche ordonată a obiectelor x şi y mulţimea notată (x, y) şi definită astfel: (x, y)={ {x}, {x, y} }. Se verifică acum imediat că dacă x şi y sunt două obiecte a.î. x≠y, atunci (x, y)≠(y, x) iar dacă (x, y) şi (u, v) sunt două perechi =(y, x) ⇒x=y. ordonate, atunci (x, y)=(u, v) ⇔ x=u şi y=v ; în particular, (x, y)=

Definiţia 1.6. Dacă A şi B sunt două mulţimi, mulţimea notată A×B={ (a, b) | a∈A şi b∈B } se va numi produsul cartezian al mulţimilor A şi B. În mod evident: A×B≠∅ ⇔ A≠∅ şi B≠∅
18

A‫⊆׳‬A şi B‫⊆׳‬B ⇒ A‫×׳‬B‫⊆׳‬A×B. Dacă A, B, C sunt trei mulţimi vom defini produsul lor cartezian prin egalitatea : A×B×C=(A×B)×C. Elementul ((a, b), c) din A×B×C îl vom nota mai simplu prin (a, b, c). Mai general, dacă A1, A2, ..., An (n≥3) sunt mulţimi punem A1× A2× ...×An =(( ...((A1×A2)×A3)× ...)×An) . Dacă A este o mulţime finită, vom nota prin |A| numărul de elemente ale lui A. În mod evident, dacă A şi B sunt submulţimi finite ale unei mulţimi M atunci şi A∪B este submulţime finită a lui M iar |A∪B|=|A|+|B|-|A∩B|. Vom prezenta în continuare un rezultat mai general cunoscut sub numele de principiul includerii şi excluderii: Propoziţia 1.7. Fie M o mulţime finită iar M1, M2, ..., Mn submulţimi ale lui M. Atunci :

A×B=B×A ⇔ A=B

A×B=∅ ⇔ A=∅ sau B=∅

UMi
i =1

n

=

1£ i £ n

å Mi

-

1£ i < j £ n

å Mi ÇM j

+

1£ i < j < k £ n

å Mi ÇM j ÇMk

-

.

- .... + (- 1)n -1 M 1 Ç ... Ç M n

Demonstraţie. Facem inducţie matematică după n. Pentru n=1 egalitatea din enunţ se reduce la |M1|=|M1|, ceea ce este evident. Pentru n=2 trebuie demonstrată egalitatea : care de asemenea este adevărată, deoarece elementele din M1∩M2 apar atât la M1 cât şi la M2. Presupunem egalitatea din enunţ adevărată pentru oricare m submulţimi ale lui M cu m<n şi o să o demonstrăm pentru n submulţimi M1, M2, ..., Mn .
19

(1) |M1∪M2|=|M1|+|M2|-|M1∩M2|

Dacă notăm N = U M i , atunci conform relaţiei (1) putem scrie:
i =1

n -1

(2) Însă

U M i = |N∪Mn|=|N|+|Mn|-|N∩Mn|.
i =1

n

N∩Mn= ç U M i ÷ ∩Mn= U ( M i Ç M n ) , ç ÷
è i =1 ø
i =1 n -1 i =1

æ n -1

ö

n -1

deci

aplicând

ipoteza de inducţie pentru

U (M i I M n )

şi ţinând seama de faptul că

(M i I M n ) I (M j I M n ) = (M i I M j ) I M n , (M i I M n ) I (M j I M n ) I (M k I M n ) = (M i I M j I M k ) I M n ,
obţinem:
N Ç Mn =
n -1 i =1

etc,

U (M i I M n ) = å M i I M n
i =1

n -1

-

(3)
+

1£ i < j £ n -1 n

å

MiI M j I Mn +

1£i < j < k £ n -1

å

M i I M j I M k I M n - .... + (- 1)n - 2 I M i
i =1

Aplicând ipoteza de inducţie şi pentru ∣N∣ obţinem:

N = UMi = å Mi (4)
i =1 i =1

n -1

n -1

1£ i < j £ n -1

å

MiIM j +
n-2 n -1 i =1

+

1£i < j < k £ n -1

å

M i I M j I M k - .... + (- 1)

IMi

astfel că ţinând cont de (3) şi (4) relaţia (2) devine:

20

UMi
i =1

n

= N + Mn - N ÇMn =
n -1 ö + å MiIMn ÷+ ÷ i =1 ø

æ n -1 ö æ = çå Mi + Mn ÷-ç å MiIM ç ÷ ç è i =1 ø è 1£i < j £ n -1 æ +ç M M ç 1£i < jå£ n -1 i I <k è é + ê(- 1)n - 2 ê ë - (- 1)
n -3 n -1 i =1 j

j

IMk

+

1£i < j £ n -1

å

MiIM

j

I M n ÷ - ... + ÷
ø

ö

IMi ú ú û

ù

1£i1 < i2 <...<in - 2 £ n -1

å

M i1 I M i2 I ....I M in - 2 I M n -

- (- 1)n - 2 +

IMi = å Mi
i =1 i =1

n

n

1£ i < j £ n

å

MiIM
n

j

+

1£ i < j < k £ n

å

MiIM

jIMk

- ... + (- 1)n -1 I M i .
i =1

Conform principiului inducţiei matematice, egalitatea din enunţ este adevărată pentru orice număr natural n nenul. ∎

§2 Relaţii binare pe o mulţime. Relaţii de echivalenţă
Definiţia 2.1. Dacă A este o mulţime, numim relaţie binară pe A orice submulţime ρ a produsului cartezian A×A. Dacă a, b∈A şi (a, b)∈ρ vom spune că elementul a este în relaţia ρ cu b. De asemenea, vom scrie aρb pentru a desemna faptul că (a, b)∈ρ. Pentru mulţimea A vom nota prin Rel (A) mulţimea relaţiilor binare de pe A (evident, Rel (A)=P(A×A) ). Relaţia △A={ (a, a) | a∈A} poartă numele de diagonala produsului cartezian A×A. Pentru ρ∈Rel (A) definim ρ-1={(a, b)∈A×A | (b, a)∈ρ}.
21

׳‬ρ‫∈׳׳‬Rel (A). Definiţia 2. Vom spune despre o relaţie ρ∈Rel (A) că este: i) reflexivă dacă △A ⊆ρ ii) simetrică dacă ρ⊆ρ-1 iv) tranzitivă dacă ρ2⊆ρ. atunci æ ö ç U ri ÷ ç ÷ è iÎI ø -1 a.3. o r pentru n > 1 . Atunci: (i) ρ∘△A=△A∘ρ=ρ (ii) (ρ∘ρ‫∘)׳‬ρ‫=׳׳‬ρ∘(ρ‫∘׳‬ρ‫)׳׳‬ (iii) ρ⊆ρ‫ ⇒׳‬ρ∘ρ‫⊆׳׳‬ρ‫∘׳‬ρ‫ ׳׳‬şi ρ‫∘׳׳‬ρ⊆ρ‫∘׳׳‬ρ‫׳‬ (v) (ρ∪ρ‫=1-)׳‬ρ-1∪ρ‫ . Definiţia 2.. dacă (ρi) familie de relaţii binare pe A. b)∈ρ}.4. (ρ-1)-1=ρ iar dacă mai avem ρ‫∈׳‬Rel (A) a. ρ‫ .ρ⊆ρ‫ ⇒׳‬ρ-1⊆ρ‫. ρ‫∈׳‬Rel (A) definim compunerea lor ρ∘ρ‫ ׳‬prin ρ∘ρ‫({=׳‬a. Pentru ρ. (a.î. n ∈ℕ m+n atunci . Rezultatul următor este imediat: Propoziţia 2. b)∈A×A | există c∈A (c. 4 4 ï14243 n ori î n ρ ∘ρ =ρ m n Se probează imediat că dacă m.. c)∈ρ‫׳‬ şi (iv) (ρ∘ρ‫=1-)׳‬ρ‫∘1-׳‬ρ-1 i∈I este o = U r i-1 . 1-׳‬mai general. iÎI Pentru n∈ℕ şi ρ∈Rel (A) definim : ìD A pentru n = 0 ï r = í r o r o .1-׳‬ În mod evident. Fie ρ.2.. Rezultatul următor este imediat: 22 iii) antisimetrică dacă ρ∩ρ-1⊆△A .î.

avem că (ρ1∘ρ2) -1= ρ2-1∘ρ1-1= ρ2∘ρ1. deci ρ2=ρ. tranzitivă ) . ρ2∈Echiv (A). O relaţie ρ∈Rel(A) este reflexivă ( simetrică. Cum ρ este tranzitivă avem ρ2⊆ρ. y)∈ρ. atunci ρ-1=ρ şi ρ2=ρ. Cum ρ este simetrică ρ⊆ρ-1.8. Vom nota prin Echiv (A) mulţimea relaţiilor de echivalenţă de pe A.7. A×A∈Echiv (A). -1 -1 -1 Invers.6. adică este o echivalenţă pe A. deducem că ρ1∘ρ2 este şi simetrică. ∎ ρ1∘ρ2∈Echiv (A) dacă şi numai dacă ρ1 ∘ρ2=ρ2 ∘ρ1 .î. adică ρ-1⊆ρ. ρ1. Cum (ρ1∘ρ2) = ρ2 ∘ρ1 =ρ2∘ρ1= ρ1∘ρ2. Dacă ρ1 . Însă conform Propoziţiei 2. deci ρ-1=ρ. Cum ∆A⊆ρ1 . y)∈ρ ⇒ (x.3. tranzitivă ) dacă şi numai dacă ρ-1 este reflexivă ( simetrică. ρ2 ∈ Echiv (A). antisimetrică. △A. Atunci Demonstraţie.7. Fie acum (x. Din (x. y)∈ρ∘ρ=ρ2. r ¢ÎEchiv ( A) r1 .5. Dacă (a. Demonstraţie. reflexivă. (x. 23 . Propoziţia 2. antisimetrică. b)∈ρ-1. atunci (ρ1∘ρ2)-1=ρ1∘ρ2 conform Propoziţiei 2. astfel că ρ1∘ρ2=ρ2∘ρ1. Din =ρ1∘(ρ1∘ρ2)∘ρ2=ρ12∘ρ22= ρ1∘ρ2 deducem că ρ1∘ρ2 este şi tranzitivă. x)∈ρ şi atunci (b. Definiţia 2. simetrică şi tranzitivă. a)∈ρ⊆ρ-1 ⇒ (b. b)∈ρ.׳‬ (ρ1∘ρ2)2=(ρ1∘ρ2)∘(ρ1∘ρ2)=ρ1∘(ρ2∘ρ1)∘ρ2= adică ρ1∘ρ2 este Să presupunem acum că ρ1∘ρ2=ρ2∘ρ1 şi fie ρ‫∈׳‬Echiv (A) a. să presupunem că ρ1∘ρ2=ρ2∘ρ1. Vom spune despre o relaţie ρ∈Rel(A) că este o echivalenţă pe A dacă este reflexivă. Evident. În acest caz ρ1 ∘ρ2= I r ¢ . Dacă ρ∈Echiv (A) . a)∈ρ-1⇒ (a. ρ2⇒∆A=∆A∘∆A⊆ρ1∘ρ2. Fie ρ1.Propoziţia 2. ρ2⊆ρ‫. adică ρ⊆ρ2. r 2 Í r ¢ Propoziţia 2.

׳‬ -1 -1 Lema 2.Atunci ρ1∘ρ2 ⊆ρ‫∘׳‬ρ‫=׳‬ρ‫ . r 2 Í r ¢ Cum ρ1 . ׳‬atunci r ⊆ρ‫.10.9. ρ⊆ρ‫ . Cum ∆A⊆ r deducem că r este reflexivă iar cum r -1 = (∆A∪ρ∪ρ-1) –1 =∆A-1∪ρ-1∪ (ρ-1)-1=∆A∪ρ∪ρ-1= r deducem că r este şi simetrică.׳‬atunci ρ ⊆ρ‫= ׳‬ρ‫ ׳‬şi cum ∆A ⊆ρ‫ ׳‬deducem că r =∆A∪ρ∪ρ-1⊆ρ‫∎. Dacă ρ‫ ׳‬este reflexivă şi simetrică a. n ³1 Atunci r are următoarele proprietăţi : (i) ρ⊆ r 24 . Fie ρ∈Rel(A) şi r =∆A∪ρ∪ρ-1. (i ).î. ρ⊆ρ‫ . (iii).׳‬adică r1 o r 2 Í I r¢ ≝ θ r ¢ÎEchiv ( A ) r1 . este evidentă . Fie ρ∈Rel(A) reflexivă şi simetrică iar r = U r n . definim relaţia de ehivalenţă de pe A generată de ρ ca fiind relaţia de echivalenţă r = I r¢ .î. <ρ> este cea mai mică relaţie de echivalenţă ce include pe ρ).׳‬ Demonstraţie. (ii).∎ Pentru ρ∈Rel (A). relaţia de echivalenţă <ρ> este caracterizată de condiţiile ρ⊆<ρ> iar dacă ρ‫∈׳‬Echiv (A) a.ρ2⊆ρ1∘ρ2 ⇒θ⊆ρ1∘ρ2 adică θ=ρ1∘ρ2 . r ¢ÎEchiv ( A ) r Ír¢ În mod evident. Lema 2. ρ2∈Echiv (A) şi ρ1∘ρ2∈Echiv (A) ⇒ρ1 . Atunci relaţia r are următoarele proprietăţi: (i) ρ⊆ r (ii) r este reflexivă şi simetrică (iii) dacă ρ‫ ׳‬este o altă relaţie binară de pe A reflexivă şi simetrică a. ρ⊆ρ‫<⇒׳‬ρ>⊆ρ‫( ׳‬altfel zis.î.

y)∈(ρ∪ρ‫(=2)׳‬ρ∪ρ‫(∘)׳‬ρ∪ρ‫ ⇔ )׳‬există z∈A a. y)∈ r .׳‬ρ‫∘׳‬ρ⊆ρ∪ρ‫. Atunci: (i) (ρ∪ρ‫=2)׳‬ρ2∪ρ‫(∪2׳‬ρ∘ρ‫(∪)׳‬ρ‫∘׳‬ρ) (ii) Dacă ρ. ρ⊆ρ‫ . y)∈ρ∪ρ‫( [ ⇔ ׳‬x. z)∈ρm şi (z. deducem că r -1 æ ö = çUrn ÷ ç ÷ è n³1 ø -1 n ³1 = U rn ( ) -1 = Urn = r . atunci r = U D A U r U r -1 n ³1 ( ) n . Deoarece ρ este simetrică şi pentru orice n∈ℕ* avem (ρn)-1=(ρ-1)n=ρn . y)∈ r o r .(ii) r este o echivalenţă pe A (iii) Dacă ρ‫∈׳‬Echiv(A) a.9. z)∈ρ‫ ׳‬şi (z. Cum ∆A⊆ρ⊆ r deducem că ∆A⊆ r . Propoziţia 2.î. z)∈ρ şi (z.׳‬ n ³1 n 2 =ρ‫׳‬ Din Lemele 2. z)∈ρ∪p‫׳‬ şi (z.î. deci r este tranzitivă.î. Avem: (x. adică există m.׳‬ Demonstraţie. şi 2. (i).׳‬atunci r ⊆ρ‫. ρ‫∈׳‬Rel (A ). (ii). Fie ρ. y)∈ρn∘ρm=ρn+m⊆ r . y)∈ρ‫ ]׳‬sau [(x.10. z)∈ρ şi (z. y)∈ρn. z)∈ρ‫׳‬ 25 şi (z. atunci există z∈A a.12. y)∈ρ] sau [ (x. n ³1 adică r este şi simetrică. z).׳‬ Demonstraţie. adică r este reflexivă. y)∈ρ] sau [(x. (iii). ρ⊆ρ‫ .׳‬Cum ρ n⊆ρ‫׳‬ pentru orice n∈ℕ* deducem că r = U r n ⊆ρ‫∎ . (z. (x.11.î. Dacă ρ∈Rel(A).î. deducem imediat: Teorema 2. n∈ℕ* a. este evidentă. Fie acum ρ‫∈׳‬Echiv (A) a. (x. ρ‫∈׳‬Echiv (A) atunci ρ∪ρ‫∈׳‬Echiv (A) dacă şi numai dacă ρ∘ρ‫ . adică r Í r . (x. Deducem imediat că (x. (i). y)∈ρ‫]׳‬ . adică r ∈Echiv (A). Fie acum (x.

este simetrică (analog pentru ρ-1∘ρ). deci ρ∘ρ‫⊆׳‬ρ∪ρ‫ ׳‬şi ρ‫∘׳‬ρ⊆ρ∪ρ‫. Demonstraţie. z)∈ρ-1 şi (z.. (x. de unde egalitatea cerută. y)∈ρ ⇔ există z∈A a. Utilizăm ipoteza din nou şi relaţia de la (i): deci sau (y. relaţia de la (i) devine: ρ∪ρ‫=׳‬ρ∪ρ‫(∪׳‬ρ∘ρ‫(∪)׳‬ρ‫∘׳‬ρ). y)∈ρ}.׳‬Astfel. y)∈ρ‫( ⇒ ׳‬y. pentru a demonstra că ∆A⊆ρ∘ρ-1 ar trebui ca pentru orice x∈A. z)∈ρ-1 şi (z. y)∈ρ sau (x. y)∈ρ (ii) ρ∘ρ-1∘ρ = ρ Atunci ρ∘ρ-1.î. Dacă (x. există y∈A a. y)∈ρ2 sau (x. Cum ∆A⊆ρ şi ∆A⊆ρ‫∆⇒׳‬A⊆ρ∪ρ‫ .⇔(x. y)∈ ρ∘ρ-1⇒ există z∈A a. ׳‬adică ρ∪ρ‫׳‬ Propoziţia 2. y)∈ρ∪ρ‫( ⇒׳‬x.13. y)∈ρ2∪ρ‫(∪2׳‬ρ∘ρ‫(∪)׳‬ρ‫∘׳‬ρ). Deci. (x. Fie A o mulţime şi ρ∈Rel(A) proprietăţile: (i) Pentru orice x∈A. Avem că ρ2=ρ.∎ (y.î. (x. x)∈ρ∘ρ-1. având Avem că ρ∘ρ-1={(x. deci este o 26 .î.׳‬ 2 . echivalenţă. Dacă (x. ρ-1∘ρ ∈Echiv (A). Analog pentru ρ-1∘ρ . y)∈ρ‫ 2׳‬sau (x. x)∈ρ∪ρ‫ . x)∈ρ‫( ⇒׳‬y. ∎ este reflexivă. (x.⇒’’. x)∈ρ. z)∈ρ-1 şi (z.. y) ∣ există z∈A a.׳‬adică ρ∪ρ‫ ׳‬este şi simetrică. x)∈ρ∘ρ-1 adică să existe z∈A a. adică ρ∘ρ-1 Cum (ρ∘ρ-1)∘(ρ∘ρ-1) = = (ρ∘ρ-1∘ρ)∘ρ-1 = ρ∘ρ-1 deducem că ρ∘ρ-1 este şi tranzitivă. lucru asigurat de (i).⇐’’. x)∈ρ ρ∪ρ‫ ׳‬este tranzitivă. y)∈ρ∘ρ‫ ׳‬sau (x.׳‬ (ρ∪ρ‫= )׳‬ρ2∪ρ‫(∪2׳‬ρ∘ρ‫(∪)׳‬ρ‫∘׳‬ρ)=ρ∪ρ‫(∪׳‬ρ∘ρ‫(∪)׳‬ρ‫∘׳‬ρ)⊆ρ∪ρ‫. y)∈ρ‫∘׳‬ρ ⇔ (ii). ρ‫=2׳‬ρ‫ ׳‬şi (ρ∪ρ‫=2)׳‬ρ∪ρ‫ . Deducem că ρ∘ρ-1 este reflexivă (analog pentru ρ-1∘ρ).î. (z. deci o echivalenţă pe A..î. x)∈ρ ⇔ (y. ⇔ (x.

Deoarece pentru orice a∈A. adică [a]ρ=[b]ρ. Datorită tranzitivităţii lui ρ deducem că (x. deci [a]ρ ⊆[b]ρ.Definiţia 2. a). Propoziţia 2. cum a∈[a]ρ deducem că a∈[b]ρ adică (a. Numim partiţie a unei mulţimi M o familie (Mi)i∈I de submulţimi ale lui M ce verifică condiţiile : (i) Pentru i. a)∈ρ.î. b)∈ρ.16. b)∈ρ.14. iÎI 27 . b∈A. a∈[a]ρ deducem incluziunea de la dreapta la stânga. atunci [a]ρ=[b]ρ sau [a]ρ∩[b]ρ=∅. prin clasa de echivalenţă a lui a relativă la ρ înţelegem mulţimea reflexivă deducem că a∈[a]ρ. (i). Dacă ρ∈Echiv (A). j∈I. deci [a]ρ=[b]ρ (conform cu (ii)). Fie acum (a. adică x∈[b]ρ. Atunci există x∈A a. adică (x. Presupunem că [a]ρ∩[b]ρ≠∅. (iii). Analog deducem că şi [b]ρ⊆[a]ρ . b∈A atunci [a]ρ=[b]ρ⇔ (a. (x. Demonstraţie. b)∈ρ şi astfel (a. b)∈ρ şi x∈[a]ρ. adică [a]ρ≠∅ pentru orice a∈A). ∎ Definiţia 2. [a]ρ={x∈A ∣ (x.15. b)∈ρ. Dacă ρ∈Echiv (A) şi a∈A. a)∈ρ} (cum ρ este în particular Mulţimea A / ρ ={ [a] ρ ∣ a∈A } poartă numele de mulţimea factor ( sau cât ) a lui A prin relaţia ρ. b)∈ρ (iii) Dacă a. (x. Dacă [a]ρ=[b]ρ . i≠j ⇒ Mi ∩Mj=∅ (ii) U M i = M . cum cealaltă incluziune este evidentă deducem egalitatea solicitată. (ii). atunci: (i) U [a ] ρ=A aÎA (ii) Dacă a.

(a.î. b).׳‬ Numim funcţie ( sau aplicaţie ) un triplet f=(A. b)∈R (ii) (a. R) unde A şi B sunt două mulţimi nevide iar R⊆A×B este o relaţie funcţională. (a. Din cele de mai înainte deducem că dacă ρ este o relaţie de echivalenţă pe mulţimea A.Observaţia 2. (a. Fie A şi B două mulţimi. Dacă f :A→ B şi f‫:׳‬A‫→׳‬B‫ ׳‬sunt două funcţii. B. b)∈R. Clase de funcţii. pentru fiecare element a∈A există un unic element b∈B a. Definiţia 3.î. 1A(a)=a pentru orice a∈A poartă numele de funcţia identică a lui A (în particular. b‫∈)׳‬R ⇒ b=b‫. Noţiunea de funcţie. Mulţimea A se numeşte domeniul (sau domeniul de definiţie al lui f) iar B se numeşte codomeniul lui f şi spunem de obicei că f este o funcţie definită pe A cu valori în B scriind lucrul acesta prin f:A→B sau A ¾ ¾® B. ׳‬B=B‫ ׳‬şi f(a)=f‫(׳‬a) pentru orice a∈A. Pentru o mulţime A. atunci mulţimea claselor de echivalenţă ale lui ρ pe A determină o partiţie a lui A.1. f(a)) | a∈A}. Dacă A≠∅ şi B=∅ atunci în mod evident nu există nici o funcţie de la A la B. funcţia 1A:A→A. vom spune că ele sunt egale (şi vom scrie f=f‫ )׳‬dacă A=A‫ . Dacă A=∅ atunci există o unică funcţie f:∅→B ( este de fapt incluziunea lui ∅ în B). Relaţia funcţională R se mai numeşte şi graficul lui f (convenim să notăm pe R prin Gf. În acest caz.17. Dacă f :A→B este o funcţie iar A‫⊆׳‬A şi B‫⊆׳‬B atunci notăm: f(A‫{=)׳‬f (a) | a∈A‫ }׳‬şi f-1 (B´)={a∈A | f (a)∈B‫}׳‬ 28 f . putem vorbi de funcţia identică a mulţimii vide 1∅). O submulţime R⊆A×B se numeşte relaţie funcţională dacă : (i) Pentru orice a∈A există b∈B a. astfel că Gf={(a. elementul b se va numi imaginea lui a prin f. §3 Relaţii funcţionale. Convenim să notăm b=f(a) .

(Bj) j∈J două familii de submulţimi ale lui A şi respectiv B.׳‬A‫⊆׳׳‬A. (ii).2. (i). B‫ . (Ai)i∈I. ∎ Propoziţia 3.׳‬B‫⊆׳׳‬B. Evident. Atunci: (i) A‫⊆׳‬A‫⇒׳׳‬f(A‫⊆)׳‬f(A‫)׳׳‬ (ii) B‫⊆׳‬B‫⇒׳׳‬f-1(B‫⊆)׳‬f-1(B‫)׳׳‬ æ ö (iii) f ç I Ai ÷ Í I f ( Ai ) è iÎI ø iÎI æ ö (iv) f ç U Ai ÷ = U f ( Ai ) è iÎI ø iÎI æ ö (v) f -1 ç I B j ÷ = I f -1 B j ç jÎJ ÷ jÎJ è ø ( ) 29 . Într-adevăr. Demonstraţie. f(∅)=∅ şi f (∅ )=∅. 3. pe D drept codomeniu şi pentru orice a∈A (h∘(g∘f))(a)=((h∘g)∘f)(a)=h(g(f(a))). este evidentă. Definiţia 3. Fiind date două funcţii f:A→B şi g:B→C numim compunerea lor funcţia notată g∘f:A→C şi definită prin (g∘f)(a)=g(f(a)) pentru orice a∈A.4. notăm Im(f)=f (A).( f (A‫ )׳‬se va numi imaginea lui A‫ ׳‬prin f iar f-1(B‫ )׳‬contraimaginea lui B‫ ׳‬prin f ). avem că h∘(g∘f) şi (h∘g)∘f au pe A drept domeniu de definiţie. A‫ .3. Dacă A¾ ¾® B ¾ ¾® C ¾ ¾® D atunci: f g h -1 Propoziţia avem trei funcţii (i) h∘(g∘f)=(h∘g)∘f (ii) f∘1A=1B∘f=f. Fie f:A→B. În particular.

5. există a∈A a.)׳׳‬adică f(A‫⊆)׳‬f(A‫. ∎ Definiţia 3. jÎJ Demonstraţie (i). dacă este simultan injectivă şi surjectivă. b=f(a) ⇔ există i0∈I a.)׳‬atunci b=f(a) cu a∈A‫ ׳‬şi cum A‫⊆׳‬A‫ ׳׳‬deducem că b∈f(A‫ . 30 .î. dacă pentru orice b∈B. b=f(a) iii) bijectivă. dacă pentru orice a.î. Despre o funcţie f:A→B vom spune că este: i) injectivă. conform cu (i) iÎI æ ö deducem că f ç I Ai ÷ Í f ( Ak ) şi cum k este oarecare deducem că è iÎI ø æ ö f ç I Ai ÷ Í I f ( Ai ) . funcţia f-1:B→A definită prin echivalenţa f-1(b)=a ⇔ b=f(a) (b∈B şi a∈A) poartă numele de inversa lui f. f(a)∈Bj ⇔ pentru orice j∈J. (iii). I Ai ⊆Ak. Deoarece pentru orice k∈I. j (vi). è iÎI ø iÎI (iv).î. a≠a‫⇒׳‬f(a)≠f(a‫)׳‬ (echivalent cu f(a)=f(a‫⇒)׳‬a=a‫)׳‬ ii) surjectivă. a‫∈׳‬A. Analog cu (iv). b∈f( Ai0 )⇔ b∈ U f ( Ai ) .î. Egalitatea cerută rezultă imediat din echivalenţele : æ ö b∈ f ç U Ai ÷ ⇔ există a∈ U Ai a. Totul rezultă din echivalenţele a∈ f jÎ J -1 æ ⇔a∈ I f jÎJ -1 (B ) . Analog cu (i). a∈f-1(Bj) (v).ö æ (vi) f -1 ç U B j ÷ = ç jÎJ ÷ ø è U f -1 (B j ) . Dacă b∈f(A‫ .)׳׳‬ (ii). Dacă f :A→B este bijectivă. a∈ Ai0 şi iÎI è iÎI ø b=f(a)⇔ există i0∈I a. iÎI ö ç IBj ÷ ⇔ ç jÎJ ÷ è ø f(a)∈ I B J ⇔ pentru orice j∈J.

Dacă g∘f este bijecţie atunci în particular g∘f este injecţie şi surjecţie. Demonstraţie. adică g este surjecţie. Avem că c=g(b) cu b∈B şi b=f(a) cu a∈A. Propoziţia 3.7. c=g(b) cu b∈B şi cum şi f este surjectivă b=f(a) cu a∈A astfel că c=g(b)=g(f(a))=(g∘f)(a). a‫∈׳‬A a. adică (g∘f)-1=f-1∘g-1. deci conform celor de mai sus cu necesitate f este injecţie iar g surjecţie. ∎ Propoziţia 3. Deoarece (g∘f)(a)=g(f(a))=g(b)=c deducem că (g∘f)-1(c)=a= =f-1(b)=f-1(g-1(c))=(f-1∘g-1)(c). f(a)=f(a‫ . bijective) atunci g∘f injectivă (surjectivă. a‫∈׳‬A a. fie c∈C. Fie M şi N două mulţimi iar f :M→N o funcţie. Fie f :A→B şi g :B→C două funcţii este (i) Dacă f şi g sunt injective (surjective. (g∘f)(a)=(g∘f)(a‫ .6.(i).î. cum g este surjectivă.Se verifică imediat că f-1∘f=1A şi f∘f-1=1B. Să presupunem că g∘f este injectivă şi fie a. Dacă f şi g sunt bijective atunci faptul că g∘f este bijectivă rezultă imediat din cele expuse mai sus.î. Dacă g∘f este surjectivă. Fie a.׳‬adică f este injectivă. în acest ultim caz (g∘f)-1=f-1∘g-1 ) (ii) Dacă g∘f este injectivă (surjectivă.î. Să presupunem acum că f şi g sunt surjective şi fie c∈C. există a∈A a. adică g∘f este surjectivă. Pentru a proba în acest caz egalitatea (g∘f)-1 = f-1∘g-1.׳‬adică g∘f este injectivă. Între mulţimile P(M) şi P(N) se definesc funcţiile 31 . pentru c∈C. (g este surjectivă.)׳‬Atunci g(f(a))=g(f(a‫ ))׳‬şi cum g este injectivă deducem că f(a)=f(a‫ )׳‬iar cum şi f este injectivă deducem că a=a‫ . (g∘f)(a)=c ⇔ g(f(a))=c. bijectivă) atunci f este injectivă. f este injectivă şi g este surjectivă). (ii). bijectivă .)׳‬Atunci g(f(a))=g(f(a‫(⇔))׳‬g∘f)(a)=(g∘f)(a‫⇒)׳‬a=a‫ .

∀ A.׳‬adică A⊆A‫ . adică f -1 (f ( A))⊆A. deci notând B=f*(A)∈P(N) avem că f*(B)=A. f*(A)=f*(A‫⇔)׳‬f(A)=f(A‫. (iii)⇒(iv).׳‬adică f* este injectivă. ∀ A ∈P(M) şi f*(B)=f-1(B). * -1 Pentru A∈P(M) trebuie -1 demonstrat că (f ∘f*)(A)=A⇔ f (f (A))=A. f(x)=f(x‫⇒)׳‬f*({x})=f*({x‫)}׳‬ ⇒ {x}={x‫⇒}׳‬x = x‫∈׳‬A. Fie A. ∀A∈P(M) g=h (vii) Dacă g.Vom demonstra echivalenţa afirmaţiilor astfel (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(iv)⇒(v)⇒(vi)⇒(vii)⇒(i) iar apoi (i)⇔(viii) . Următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) f este injectivă (ii) f* este injectivă (iii) f*∘f*=1P(M) (iv) f* este surjectivă (v) f (A∩B)=f(A)∩f(B). adică f* este surjectivă. g∘f=1M.׳‬B‫∈׳‬P(N) a. B∈P(M) şi A‫ .î. (i)⇒(ii). Incluziunea A⊆f (f (A)) este valabilă pentru orice funcţie f.)׳‬ 32 –1 -1 -1 -1 –1 (A‫ )׳‬şi . ∀ B∈P(N). pentru orice A∈P(M). Pentru cealaltă incluziune.î. Demonstraţie.î. f(x)=f(x‫ . Fie A. Deoarece f*∘f*=1P(M) . A‫∈׳‬P(M) a. f∘g=f∘h.î.)׳‬ Dacă x∈A.)׳‬Cum f este injectivă. A=f B=f (B‫ . B∈P(M) (vi) f(∁MA)⊆∁N f (A).)׳‬Atunci f(A∩B)=f(f (A)∩f (B‫=))׳‬f(f ( A‫∩׳‬B‫.f* : P(M)→P(N). (iv)⇒(v).׳‬analog A‫⊆׳‬A. rezultă x=x‫∈׳‬A‫ .))׳‬ Să arătăm că f(f-1(A‫∩))׳‬f(f-1(B‫⊆))׳‬f(f-1(A‫∩׳‬B‫. atunci f(x)∈f(A)⇒f(x)∈f(A‫ ⇒)׳‬există x‫∈׳‬A‫ ׳‬a. f*(f*(A))=A. h:L →M sunt două funcţii a. f* : P(N)→P(M) prin f*(A)=f(A). deci A=A‫ . dacă x∈f -1(f(A))⇒f(x)∈f(A)⇒ există x‫∈׳‬A a. atunci (viii) Există o funcţie g :N →M a. (ii)⇒(iii).î.î.

adică g(x)∈∁M{h(x)}. atunci f(g(x))∈f(∁M{h(x)})⊆∁Nf(h({x}))=∁N{f(h(x))} deci f(g(x))≠f(h(x)) ⇔ (f∘g)(x)≠(f∘h)(x) ⇔ f∘g≠f∘h . atunci g≠h şi totuşi f∘g=f∘h . ceea ce este absurd.׳‬h(x)=x‫ . următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) f este surjectivă (ii) f* este surjectivă (iii) f*∘f*=1P(N) (iv) f* este injectivă (v) f(∁MA)⊇∁N f(A). Fie x. atunci datorită injectivităţii lui f.Dacă y∈f(f -1(A‫∩))׳‬f(f -1 (B‫⇒))׳‬y∈f(f -1(A‫ ))׳‬şi y∈f(f -1(B‫⇒))׳‬ există x‫∈׳‬f -1(A‫ )׳‬şi x‫∈׳׳‬f -1(B‫ )׳‬a. Cu notaţiile de la propoziţia precedentă. g(x)≠h(x).))׳‬ Astfel. f(x)=f(x‫ )׳‬şi să presupunem prin absurd că x≠x‫ . (viii)⇒(i).׳‬Notând L={x. ∎ Propoziţia 3. g este definită corect şi evident g∘f=1M .׳‬adică f este injectivă.î. f∘g=f∘h şi să presupunem prin absurd că există x∈L a.î. Fie g.׳‬Deoarece y=f(x‫⇒)׳‬x‫∈׳‬f -1(A‫∩׳‬B‫ .)׳‬adică y∈f(f -1(A‫∩׳‬B‫. Definind g:N→M. x‫∈׳‬M şi f(x)=f(x‫. deci f(∁MA)⊆∁Nf (A). g(y)=x dacă y=f(x) cu x∈M şi y0 dacă y∉f(M). g(x)=x. h : L→M două funcţii a. ceea ce este absurd. x‫∈׳‬M a.)׳׳‬ Cum x‫∈׳‬f -1(A‫ )׳‬şi x‫∈׳׳‬f -1(B‫ ⇒ )׳‬f(x‫∈)׳‬A‫ ׳‬şi f(x‫∈)׳׳‬B‫ . y=f(x‫=)׳‬f(x‫. Dacă x. g(x‫=)׳‬x‫ .)׳‬ atunci g(f(x))=g(f(x‫⇒))׳‬x=x‫ .î.׳‬deci y∈A‫∩׳‬B‫ . f(A∩B)⊇f(A)∩f(B) şi cum incluziunea f(A∩B)⊆f(A)∩f(B) este adevărată pentru orice funcţie deducem că f (A∩B)=f(A)∩f(B). (v)⇒(vi). (i)⇒(viii). x‫ }׳‬şi definind g. ∀A∈P(M) 33 . Pentru A∈P(M) avem f(A)∩f(∁MA)=f(A∩∁MA)=f(∅)=∅.8.׳‬h(x‫=)׳‬x. (vi)⇒(vii). (vii)⇒(i).î. h : L→M.

Fie acum y∈B. Notând A={xy∣y∈B}⊆M avem că f (A)=B ⇔f*(A)=B.î. f (f (B))=B .Vom demonstra echivalenţa afirmaţiilor astfel: (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(iv)⇒(v)⇒(vi)⇒(i) iar apoi (i)⇔(vii). (i)⇒(ii).î. cum f* este surjectivă. atunci g=h (vii) Există o funcţie g:N→M a. atunci pentru orice y∈N. Incluziunea f (f-1 (B))⊆B este valabilă pentru orice funcţie -1 f. ceea ce este absurd. y=f(x) şi deoarece y∈B⇒ x∈f-1 (B)⇒y=f(x)∈f(f –1(B)). f*(A)={y}⇔f(A)={y}. există A⊆M a. adică f este * B2∈P(N) şi f*(B1)=f*(B2).î. ⇔1P(N) (B1)=1P(N) (B2)⇔B1=B2. Fie A⊆M . Dacă g.î. pentru orice x∈M. * * Dacă B1. f(x)=y 34 există y0∈N a. În particular. a arăta că f(∁MA)⊇∁Nf (A). există x∈M a. atunci (iv)⇒(v).î. atunci există xy∈M a. adică g=h. Demonstraţie.î. (iii)⇒(iv). . f*(f (B1))=f*(f (B2)) injectivă. Avem de demonstrat că pentru orice B∈P(N).(vi) Dacă g.î. Deoarece şi f*(∅)=∅ ⇒ f*({y0})=f*(∅) iar pentru că f* este presupusă injectivă ar rezulta că {y0}=∅. f(xy)=y. de unde şi incluziunea B⊆f(f –1 (B)).î. deci există x∈A a. Să presupunem prin absurd că -1 f ({y0})=∅⇔f*({y0})=∅. pentru A=M ar trebui să avem f(∁MM)⊇∁Nf (M)⇔ f(∅)⊇∁Nf (M)⇔ ∅⊇∁Nf (M)⇔f(M)=N. f∘g=1N. g∘f=h∘f. g∘f=h∘f. revine la f(∁MA)∪f(A)=N ⇔ f(∁MA∪A)=N⇔f(M)=N. h:N→P sunt două funcţii a. Fie B∈P(N) şi y∈B . (v)⇒(vi). h:N→P sunt două funcţii a. (ii)⇒(iii). adică (căci f (M)=N) şi astfel g(y)=g(f(x))=(g∘f)(x)=(h∘f)(x)=h(f(x)) = h(y). f(x)≠y0 .

f(x)≠y0. 35 Vom demonstra următoarele implicaţii: . Dacă f este injectivă. Pentru fiecare y∈N alegând câte un singur xy∈f ({y}). Cu notaţiile de la Propoziţia 3. (i)⇒(ii).10. (i)⇒(vii).î.(vi)⇒(i).7. Presupunem prin absurd că există y0∈N a. (vii)⇒(i). ∀A∈P(M) (iii) f* şi f * sunt bijective (iv) Există o funcţie g:N→M a. ceea ce este absurd. obţinem astfel o funcţie g : N→M. adică f este surjectivă. (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(i). scriind că f(g(y))=y. 1} astfel : g(y)=0. rezultă y=f(x). pentru orice -1 y∈N . f∘g=1N şi g∘f=1M. deci f este surjectivă.9. ce verifică în mod evident relaţia f∘g=1N. h : N→{0.∎ Din propoziţiile precedente obţinem imediat: Corolarul 3.î. pentru orice x∈M. Propoziţia 3. adică f este şi surjectivă. g(y)=xy .{y 0 } y∈N şi h( y ) = í ï1 pentru y = y 0 î Evident g≠h şi totuşi g∘f=h∘f. atunci f(M) şi M au acelaşi număr de elemente şi cum f (M)⊆M rezultă că f (M)=M . pentru orice ì ï0 pentru y Î N . Pentru y∈N.. Fie M o mulţime finită şi f:M→M o funcţie. cu x=g(y)∈M. Definim g. Demonstraţie. următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) f este bijectivă (ii) f(∁MA)=∁N f(A). Următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) f este injectivă (ii) f este surjectivă (iii) f este bijectivă .

Pentru orice y∈N şi g : M‫→׳‬N f g. mulţimea M va avea un singur element şi este clar că vom avea n=n1 funcţii de la M la N.. putem scrie M=M‫{∪׳‬x0}.2)m . y funcţie. Presupunem afirmaţia adevărată pentru mulţimile M ce au cel mult m-1 elemente. atunci numărul funcţiilor surjective de la M n 1 2 la N este egal cu n m .(i). f g. Fie M şi N două mulţimi având m.(ii)⇒(iii). Atunci: (i) Numărul funcţiilor definite pe M cu valori în N este egal cu nm (ii) Dacă m=n. deducem că oricărei funcţii g: M‫→׳‬N îi putem asocia n funcţii distincte de la M la N ale căror restricţii la M‫ ׳‬sunt egale cu g.1)m + C n (n .. Presupunem afirmaţia adevărată pentru toate mulţimile M‫ ׳‬şi N‫׳‬ ambele având cel mult m-1 elemente şi fie M şi N mulţimi având fiecare 36 . + (. mulţimile M şi N vor avea câte un singur element şi vom avea o singură funcţie bijectivă de la M la N. Dacă f este surjectivă. atunci pentru orice element y∈M va exista un unic element xy∈M a. dacă m =1. atunci numărul funcţiilor bijective de la M la N este egal cu m! (iii) Dacă m≤n. (iii)⇒(i). (ii). Facem inducţie matematică după m. respectiv n elemente. Aplicând ipoteza de inducţie pentru funcţiile de la M‫ ׳‬la N. atunci numărul funcţiilor injective de la M m la N este egal cu An (iv) Dacă m≥n. f(xy)=y (căci în caz contrar ar rezulta contradicţia că M ar avea mai multe elemente decât M).1)n -1 C n -1 . ∎ Propoziţia 3.C n (n . Dacă M este o mulţime cu n elemente.. cu x0∈M iar M‫ ׳‬submulţime a lui M cu m-1 elemente.11. deducem că de la M la N se pot defini n·nm-1=nm funcţii. dacă m=1. y (x)=g(x) dacă x∈M‫ ׳‬şi y dacă x=x0 .î. Evident. Facem inducţie matematică după m. considerând : M→N. Demonstraţie. adică f este şi injectivă.

...U M i = n m i =1 n UM i =1 n i = nm ..î.. .. atunci orice funcţie bijectivă f:M→N este perfect determinată de valoarea f(x0)∈N precum şi de o funcţie bijectivă g:M‫→׳‬N‫ .∩Mn|=0. . dacă notăm prin Fm mulţimea funcţiilor de la M la N.. Cum numărul m submulţimilor N‫ ׳‬ale lui N care au m elemente este egal cu C n . + (.å M i + i =1 n n 1£ i < j £ n åM i ÇM j - - 1£ i < j < k £ n å M i I M j I M k + .1) M 1 I M 2 I .∩Mn=∅). f (x)=f(x).. Dacă f:M→N este injectivă. n Astfel. Scriind M=M‫{∪׳‬x0}.2.∪ Mn din Fm .. atunci putem stabili m! funcţii bijective de la M la N‫( ׳‬conform cu (ii)).. Reciproc. etc.. C n = An funcţii injective de la M la N... |Mi∩Mj|=(n-2)m. yj} .yn} iar Mi mulţimea funcţiilor de la M la N a.. deoarece M1∩M2 ∩..7. yi nu este imaginea nici unui element din Mi.. atunci luând drept codomeniu f(M)⊆N... Mi∩Mj este mulţimea funcţiilor definite pe M cu valori în N \ {yi . etc. deci conform Propoziţiei 1.câte m elemente.I M n Deoarece Mi este de fapt mulţimea funcţiilor definte pe M cu valori în N \ {yi }. Deoarece pe f (x0) îl putem alege în m moduri iar pe g în (m-1)! moduri (conform ipotezei de inducţie) deducem că de la M la N putem defini (m-1)!..׳‬unde N‫=׳‬N \ {f (x0)}. avem egalităţile (1): n S m = Fmn .. . (iv). dacă vom alege în N o parte N‫ ׳‬a sa cu m elemente.n... rezultă m m că putem construi m! . pe (iii). N={y1. Să considerăm M={x1.. y2. pentru orice x∈M..xm}. iar f(M) are m elemente. 37 (2) |Mi|=(n-1)m. conform punctului (i) avem că: (|M1∩M2 ∩. deducem că f determină o funcţie bijectivă f :M→f(M). m =m! funcţii bijective. . n mulţimea funcţiilor surjective S m de la M la N va fi complementara n mulţimii M1∪ M2∪. cu x0∈M iar M‫ ׳‬submulţime a lui M cu m-1 elemente.. x2.. ... i=1..

⇐’’. C n temeni egali. (vi). Avem φA ∆ B =φ( A \ B )⋃( B \ A )=φ A \ B + φB \ 38 A -φA \ B φB \ A = . B∈P(M).φA φB . relaţia (1) devine: m m n -1 n 1 2 n S m = n m .C n (n . j CM A =1-φA (vi) φA Δ B=φA+φB . ì ï0 daca x Ï A φA(x)= í ï1 daca x Î A î pentru orice x∈M. Evidentă..1 2 n Deoarece sumele ce apar în (1) au. Presupunem că φA=φB şi fie x∈A. (v). Pentru x∈M putem avea următoarele situaţii: (x∉A. (i). Asemănător cu (iii).1}. de unde A=B..φA φB (v) φA \ B=φA . respectiv. Propoziţia 3.⇒’’. deci x∈B..12. În fiecare situaţie în parte se verifică imediat relaţia φA⋂B (x)=φA (x)φB(x). φM=1 A=B⇔φA=φB φA2=φA (iii) φA⋂B=φA φB . . x∉B) sau (x∈A.2) . C n . Funcţia φA poartă numele de funcţia caracteristică a mulţimii A.. Demonstraţie.. ∎ Pentru o mulţime nevidă M şi A∈P(M) definim φA : M→{0. (iv) φA⋃B=φA+φB . =φB (x)=1. C n . x∉B) sau (x∉A.. (iv). Analog B⊆A. (ii). .1) C n -1 . Dacă A.1) + C n (n . adică A⊆B. + (. ţinând cont de acest lucru şi de (2). atunci: (i) (ii) φ∅=0. atunci φA (x)= (iii). x∈B)..2φAφB . Cum A⋂A=A ⇒ φA =φAφA=φA 2.. x∈B) sau (x∈A. Evident..

M : M→M / ρ definită prin pρ. . ρ (x)) = = f ([x]ρ)=[f[x]]ρʹ =pN. ∎ . ∎ =φA. ρʹ∘f= f ∘pM. ρ. unde pM. ρʹ∘f= f ∘pM. definim: f ([x]ρ)=[f(x)]ρ´. ρ)(x)= f (pM.13. ρʹ (f(x)) = [f (x)]ρʹ = f ʹ([x]ρ).M (x)=[x]ρ pentru orice x∈M este surjectivă şi poartă numele de surjecţia canonică. y)∈ρ ⇒ ( f(x).φAφB+φB . ρʹ (f (x))= (pN. Dacă x∈M.φBφA – φ (A \ B ) ⋂ ( B \ A )= φA +φB -2φAφB Fie M o mulţime oarecare iar ρ∈Echiv (M). diagrama: f M N p M. atunci ( f ∘pM. Pentru x∈M. Funcţia pρ. Pentru a demonstra unicitatea lui f . şi fie x∈M. y)∈ρ ⇒ [f (x).deoarece (A \ B )⋂ (B \ A )=∅. Pentru x∈M. ρʹ ∘f)(x) = =pN. respectiv ρʹ şi f : M→N o funcţie având proprietatea: (x.î. ρʹ∘f)(x). ∀ x. Fie M şi N două mulţimi pe care s-au definit relaţiile de echivalenţă ρ. Dacă x. ρʹ∘f= f ʹ∘pM. ρ(x))=( f ʹ∘ pM. Atunci f ʹ([x]ρ)= f ʹ(pM. ρ.ρʹ M/ρ N/ρ ρ este comutativă (adică pN. pN. pN. Atunci există o singură funcţie f : M/ρ→N/ρ´ a. de unde deducem că 39 f = f ʹ.ρ f pN. surjecţiile canonice). ρ. f (y)]∈ρʹ (din enunţ) ⇒ [f (x)]ρʹ=[f (y)]ρʹ . y∈M a. ρ)(x)=(pN. să presupunem că ar mai exista o funcţie f ʹ: M / ρ→N / ρ´ a.î. f(y))∈ρʹ. adică f este corect definită. y∈M. [x]ρ=[y]ρ ⇔ (x. î. sunt Demonstraţie. vom nota prin [x]ρ clasa de echivalenţă a lui x modulo relaţia ρ. adică pN. ρ . Propoziţia 3.

∎ Propoziţia 3. k = (1 k!) × k m .1) C kk -1 .15... Funcţia f este corect definită căci dacă x. Dacă ρ este o relaţie de echivalenţă. adică f1= f . y )∈ρ f ⇔ f(x)=f(y) (x. y∈M şi [x ]r f = [y ]r f ⇔ (x. r F =f şi x∈M. Atunci: (i) ρ f este relaţie de echivalenţă pe M (ii) Există o unică funcţie bijectivă f : M / ρ f→Im ( f ) a. Demonstraţie. (i). m. notăm prin ρ f relaţia binară de pe M definită astfel: ( x. i:Im ( f ) →N fiind incluziunea. Fie M o mulţime finită cu m elemente. Demonstraţie. y)∈ρ f ⇔ f(x)=f(y) (de aici rezultă imediat şi injectivitatea lui f ) . 2+.î. Atunci.2 ) . Atunci numărul Nm. k al relaţiilor de echivalenţă ce pot fi definite pe M a. + (. m [ ] Deci numărul relaţiilor de echivalenţă ce pot fi definite pe mulţimea M este dat de formula N=Nm. pentru x∈M definim f ([ x] r f ) =f(x).Propoziţia 3. i∘ f ∘ p M . r F =f.+Nm.î..14. 40 . atunci avem surjecţia canonică p M. mulţimea cât să aibă k formula: elemente m ( k≤m ) este dat de k -1 N m . Evidentă (relaţia de egalitate fiind o echivalenţă pe M). Păstrând notaţia claselor de echivalenţă de la Propoziţia 3. (i∘f1∘ p M ..13.î. i∘f1∘ p M . ρ∈Echiv (M). Fie M şi N două mulţimi iar f :M→N o funcţie . Cum f este în mod evident şi surjectivă. (ii). 1+Nm. Pentru a proba unicitatea lui f . r F )(x)=f(x) ⇔ ⇔ f 1 ([ x] r f ) =f(x)⇔ f 1 ([ x] r f ) =f(x)= f ([ x] r f ) . y∈M).. fie f1 : M /ρf→Im (f ) o altă funcţie bijectivă a.1) + C k2 (k .. deducem că f este bijectivă. ρ : M→M / ρ.C k1 (k .

y)∈g(P) ⇔ 41 (x. y∈Mi . Fie acum (x.1) C kk -1 ]. Mai mult. z∈ M i2 . Demonstraţie.11.. modulo g (P) este egală cu Mi. Atunci funcţia care asociază unei relaţii de echivalenţă definite pe M partiţia lui M dată de relaţia de echivalenţă este bijectivă. Definim g : Part (M)→Echiv (M) astfel : dacă P=(Mi) i∈I este o partiţie a lui M. î.2 ) . y∈ M i1 şi y. deducem că m m k -1 N m . Vom nota prin f : Echiv (M)→Part (M) funcţia ce asociază fiecărei relaţii de echivalenţă ρ de pe M. deci g(P)∈ Echiv (M). y)∈ρf. Fie M o mulţime nevidă.î. y∈Mi ⇔ (x. Reflexivitatea şi simetria lui g(P) sunt imediate. Deci. z∈Mi . z)∈g(P). dacă g : N→Nʹ este o funcţie bijectivă atunci relaţiile ρf şi ρg∘f coincid căci ⇔(x.. dacă N are k elemente. definim relaţia g(P) pe M astfel : (x. atunci clasa de echivalenţă x y∈ x ⇔Mi= x .. Într-adevăr. f : M→N este o funcţie surjectivă.C k1 (k . + (. x.. dacă i1≠i2 ar rezulta că M i1 I M i2 ≠∅ (căci ar conţine pe y). partiţia lui M dată de clasele de echivalenţă modulo ρ: f(ρ)={[x]ρ | x∈M } . Luând în particular N=M/ρ şi ţinând cont de Propoziţia 3. ceea ce este absurd . (y. ∎ Propoziţia 3. y )∈g(P)⇔ există i∈I a.y)∈ρg∘f⇔(g∘f)(x)=(g∘f)(y)⇔g(f(x))=g(f(y))⇔f(x)=f(y)⇔ .16. adică (x. atunci cum am stabilit în cazul Propoziţiei 3. Există deci i1 .Dacă în general. x. y).14.1) + C k2 (k . y)∈ρ f ⇔ f(x)=f(y). aceasta dă naştere la următoarea relaţie de echivalenţă de pe M : (x. k = (1 k!) × [k m . z) Î g(P) de unde concluzia că g (P) este şi tranzitivă. funcţia g fiind astfel corect definită. Deci i1=i2=i şi astfel x. i2∈I a. atunci k! funcţii surjective de la M la N vor determina aceiaşi relaţie de echivalenţă pe M. Să arătăm că dacă x∈Mi . Fie Part (M) mulţimea partiţiilor lui M.

Deducem astfel că g este de fapt inversa lui f. 0ʹ. deducem că P=N . 0.17. Demonstraţie Dacă notăm P={0}∪s(N). un element 0ʹ∈Nʹ şi o funcţie sʹ:Nʹ → Nʹ. ∎ adică f este Suntem acum în măsură să facem anumite precizări legate de mulţimea numerelor naturale. Numim triplet Peano un triplet ( N. s ) un triplet Peano iar ( Nʹ.18. Atunci : (i) Există o unică funcţie f:N→Nʹ astfel încât f(0) = 0ʹ.19. s ) unde N este o mulţime nevidă. atunci P⊆N şi cum P verifică P3 . Definiţia 3. În cele ce urmează. 0∈N iar s:N→N este o funcţie astfel încât sunt verificate axiomele : P1 : 0∉s( N ) P2 : s este o funcţie injectivă P3 : dacă P⊆N este o submulţime astfel încât 0∈P şi (n∈P⇒s(n)∈P ). 0. atunci P=N . s ) este un triplet Peano. s ʹ ) un alt triplet format dintr-o mulţime nevidă Nʹ.∎ Teorema 3. Fie ( N. N={0}∪s(N). 0. acceptăm ca axiomă existenţa unui triplet Peano (cititorului dornic de aprofundarea acestei chestiuni îi recomandăm lucrarea [16] ) . Lema 3. iar diagrama Dacă ( N. bijectivă. atunci 42 .

Vom demonstra că R0 este o relaţie funcţională şi astfel f va fi funcţia ce va avea drept grafic pe R0 (astfel. nʹʹ)∈R0 . Fie acum n∈P şi nʹ∈Nʹ a. fie 43 . 0. sʹ(nʹ))∈R0 . atunci nʹ= nʹʹ . nʹ)∈R0 şi (n. 0ʹ) ∈ R r2 : Dacă (n. vom considera toate relaţiile R⊆N×Nʹ a. nʹ)∈R0. vom demonstra că pentru orice n∈N.î. 0ʹ)∈R0 vom deduce că f (0)=0ʹ iar dacă n∈N şi f (n)=nʹ∈Nʹ. s) este triplet Peano. fie P={n∈N | există nʹ∈Nʹ a. nʹ)∈R. î. sʹ(nʹ))∈R iar prin R0 vom nota intersecţia acestor relaţii . Cum (0. Din definiţia lui R0 deducem că (s(n). atunci f este bijecţie. 0ʹ)∈R0 deducem că 0∈P. Demonstraţie (i). Pentru a doua parte. Pentru a demonstra că R0 este o relaţie funcţională. : r1 : (0. nʹ)∈R0. (n. nʹ)∈R 0 iar dacă pentru n∈N şi nʹ. (n . din (0. atunci (s(n). f(s(n))=sʹ(nʹ)=sʹ(f (n)).î. sʹ(nʹ))∈R0. (n. obţinem că s(n)∈P şi cum (N. deci (s(n). nʹ)∈R0 }⊆N.N ¾f ¾® Nʹ s sʹ N ¾f ¾® Nʹ este comutativă (adică f ∘ s = sʹ∘f ) (ii) Dacă ( Nʹ. (n. nʹʹ∈Nʹ avem (n. adică. deducem că P=N. Pentru a proba existenţa lui f. Pentru prima parte. î. există nʹ∈Nʹ a. 0ʹ. sʹ) este un triplet Peano.

pʹ) ∈R0 şi (p. deducem că (s(n). (0. deci nʹʹ=sʹ(pʹ)=sʹ(nʹ). m)∈R0 şi (n . fʹ(0)=0ʹ şi sʹ(fʹ(n))=fʹ(s(n)) pentru orice n∈N. ceea ce ne arată că (s(p). sʹ(pʹ)) ≠ (s(n).Q={n∈N : dacă nʹ. atunci r = s = sʹ(n). 0ʹ)∈R2 ( căci 0 ≠ s(n) ) iar dacă (p. Deci (s (n). nʹʹ∈Nʹ a. nʹʹ). nʹ)∈R0 atunci nʹ=0ʹ. Vom demonstra că R2 verifică r1 şi r2 . De asemenea. vom demonstra că dacă (0. Din nʹ≠0ʹ deducem că (0. (s(n). (0. atunci s(p) =s(n). să presupunem că mai există fʹ:N→Nʹ a. Cum R1 verifică r1 şi r2 ar trebui ca R0⊆R1 – absurd (căci R1 este inclusă strict în R0 ). nʹ)∈R0 şi (n. nʹʹ)∈R0 ⇒ nʹʹ=sʹ(nʹ) astfel că dacă r. pʹ)∈R0 iar cum n∈Q ⇒ nʹ=pʹ.î. nʹʹ)∈R0. Pentru a proba unicitatea lui f. Într–adevăr. vom demonstra că dacă (s(n). sʹ(pʹ))∈R2 . sʹ(m))≠(0. adică s(n)∈Q. ţinând cont de cele stabilite mai sus. Să presupunem prin absurd că nʹʹ≠ sʹ(nʹ) şi să considerăm relaţia R2 =R0 ∖{(s (n). (s(p). nʹʹ∈N ʹ şi (n. nʹʹ). nʹ). sʹ(m))∈R1 . sʹ(pʹ))= =(s(n). atunci (n. m) ≠ (0. 0ʹ)∈R1 iar dacă pentru m∈Nʹ avem (n. adică R2 satisface r1 şi r2 . Din nou ar trebui ca R0⊂R2 – absurd !. ceea ce contrazice faptul că nʹʹ≠s(nʹ). Dacă prin absurd. sʹ(pʹ)=nʹʹ. nʹ)∈R0 . fie nʹ. atunci (p. deci Q=N. r). nʹʹ)∈R0 ⇒ nʹ= nʹʹ}⊆N şi să demonstrăm la început că 0∈Q. nʹʹ)∈R0. nʹ) (căci s(n) ≠ 0 conform cu P1). atunci vom considera relaţia R1=R0 ∖{(0. sʹ(m))∈R0 şi cum (s(n). (n. Pentru a proba că 0∈Q. Deducem că (s(p). pʹ)≠( s(n). s ∈N ʹ şi (s(n). deci p=n. Fie acum n∈Q şi n ʹ∈N ʹ a. (n. Astfel (s(n). î. Atunci (n. deducem că nʹ=nʹʹ=0ʹ. î. m)∈R1 . nʹʹ)} . nʹ≠0ʹ. Atunci. pʹ)∈R2 . nʹ). sʹ(pʹ))∈R0 şi dacă presupunem (s(p). În acest sens. atunci nʹʹ=sʹ(nʹ). s )∈R0 . nʹ)}⊆N×Nʹ. (0 . Prin urmare. deci 0∈Q. nʹ). nʹʹ) . 44 .

Conform Teoremei 3.. Vom nota 1=s(0). Cum f(0)=0ʹ deducem că 0ʹ∈Pʹ. Fie acum n∈P. nʹ=f (n).t. Axiomele P1 – P3 sunt 45 .20.c.î. Pentru aceasta vom considera P={n∈N | dacă m∈N şi f(m)=f(n)⇒m=n}⊆N şi să demonstrăm la început că 0∈P. Elementul 0 va purta numele de zero . Să arătăm la început că f este injectivă. deducem că sʹ(nʹ)∈Pʹ şi cum tripletul (Nʹ. î. 2=s(1). pentru a demonstra că s(n)∈P. f(0)=f(m) şi să demonstrăm că m=0. atunci există n∈N a. Atunci m≠0 (căci în caz contrar ar rezulta că 0ʹ=f(0)=f(s(n))=sʹ(f(n)). sʹ) este un triplet Peano. Dacă prin absurd m≠0. elementele lui ℕ le vom numi numere naturale . s) pe care îl vom fixa . 0ʹ. atunci sʹ(f(n))=sʹ(fʹ(n))⇒f(s(n))= =fʹ(s(n))⇒s(n)∈P şi atunci P=N. î. 0ʹ. e. sʹ) este un triplet Peano. deducem că Pʹ=Nʹ.19. 0. m=s(p) cu p∈N iar egalitatea f(m)=f(s(n)) devine f(s(p))=f(s(n))⇔sʹ(f(p))=sʹ(f(n)). 2. …}. Pentru aceasta fie m∈N a. ceea ce este absurd deoarece prin ipoteză (Nʹ. adică f este şi surjectivă. f(m)=f(s(n)). atunci 0∈P iar dacă n∈P (adică f(n)=fʹ(n)).. nʹ=f (n)}⊆Nʹ . astfel că ℕ={0. deci bijectivă . fie m∈N a. 3=s(2). În cele ce urmează vom alege un triplet Peano oarecare (ℕ. (ii). (cunoscută şi sub numele de teorema de recurenţă ) un triplet Peano este unic până la o bijecţie. adică f=fʹ. deci conform Lemei 3. ∎ Observaţia 3. absurd !). de unde sʹ(f(n))=0ʹ. 1.18. adică f(p)=f(n) şi cum n∈P.î. atunci n=p şi astfel m=s(p)=s(n). Deoarece sʹ(nʹ)=sʹ(f(n))=f(s(n)). Fie acum nʹ∈Pʹ . Pentru a demonstra surjectivitatea lui f să considerăm Pʹ={nʹ∈Nʹ| există n∈N a. atunci m=s(n) cu n∈N iar egalitatea f(m)=f(0) devine f(s(n))=f(0)=0ʹ.Considerând P={n∈N | f(n)=fʹ(n)}⊆N. Funcţia s poartă numele de funcţia succesor .

g : A→B o pereche de funcţii.î. i∘u=i‫. f∘i‫=׳‬g∘i‫ . g) dacă sunt verificate următoarele două condiţii: (i) (ii) f∘i=g∘i Pentru oricare alt dublet (K‫ . Fie f.1. reale ℝ şi complexe ℂ.׳‬i‫ )׳‬sunt două nuclee pentru perchea (f.׳‬Pentru a∈K‫ . Demonstraţie.î.׳‬cum f (i‫(׳‬a))=g (i‫(׳‬a)) deducem că i‫(׳‬a)∈K.׳‬ 46 .׳‬i‫ )׳‬cu K‫ ׳‬mulţime şi i‫:׳‬K‫→׳‬A a. rezultând astfel rolul fundamental pe care îl joacă în matematică mulţimea numerelor naturale. mulţime ℕ a numerelor naturale – mulţimile numerelor întregi ℤ.cunoscute sub numele de axiomele lui Peano (axioma P3 poartă numele de axioma inducţiei matematice). i) şi (K‫ .î. i‫∘׳‬u=i ). i∘u‫=׳‬i‫ . g : A→B există un nucleu al perechii (f.׳‬ Dacă u‫:׳‬K‫→׳‬K este o altă funcţie a. î.2. pentru orice a∈K‫ ׳‬şi este clar că i∘u=i‫. i) formată dintr-o mulţime K şi o funcţie i : K→A se numeşte nucleul perechii (f. Să probăm la început existenţa nucleului şi pentru aceasta fie K={x∈A∣f(x)=g(x)} iar i : K→A incluziunea (K put`nd fi chiar ∅ ). de unde u‫(׳‬a)=i‫(׳‬a)=u(a). În mod evident f∘i=g∘i.Nucleul şi conucleul unei perechi de funcţii Definiţia 4. §4. î. adică u=u‫. Pe parcursul acestei lucrări vom construi – pornind de la o raţionale ℚ. Definim atunci u:K‫→׳‬K prin u(a)=i‫(׳‬a). O pereche (K.׳‬i‫ )׳‬cu i‫ : ׳‬K‫→׳‬A a. Fie acum (K‫ . Pentru orice pereche de funcţii f. f∘i‫ =׳‬g∘i‫ ׳‬există o unică funcţie u : K‫→׳‬K a. g) atunci există o bijecţie u : K→K‫ ׳‬a. g) unic până la o bijecţie (unicitatea înseamnă că dacă (K.׳‬ Teorema 4.׳‬atunci pentru a∈K‫ ׳‬avem i(u‫(׳‬a))=u(a).

׳‬p‫ )׳‬cu P ‫ ׳‬mulţime şi . Fiind dată o pereche de funcţii f. Vom proba doar existenţa conucleului perechii (f. Vom nota ( K. deducem că u∘u‫1 =׳‬K¢ şi u‫∘׳‬u=1K .). g(x)) | x∈A } (care este o relaţie binară pe B) iar <ρ> relaţia de echivalenţă de pe B generată de ρ (a cărei construcţie este descrisă în Teorema 2.׳‬ Teorema 4.Să probăm acum unicitatea nucleului iar pentru aceasta fie (K.î. g) deducem existenţa unei funcţii u‫:׳‬K‫→׳‬K a.5. v∘p=p‫.׳‬ i‫1 ∘׳‬K¢ Deducem imediat că i‫(∘׳‬u∘u‫=)׳‬i‫ ׳‬şi i∘(u‫∘׳‬u)=i. g : A→B există un conucleu al perechii ( f. Să arătăm că perechea ( B / <ρ>. g) (iar dacă nu este pericol de confuzie doar K=Ker (f. î. Pentru aceasta fie ρ={(f(x). i∘u‫=׳‬i‫. Pentru oricare alt dublet (P ‫ . Cum şi (K. g).׳‬p‫ )׳‬sunt două conuclee pentru perchea (f.׳‬i‫ )׳‬este nucleul perechii (f. i‫∘׳‬u=i. i ) = Ker (f. ∎ Observaţia 4. B ) este un conucleu al perechii (f. adică u este bijecţie şi i‫∘׳‬u=i . Definiţia 4.î. g ) unic până la o bijecţie (unicitatea înseamnă că dacă (P.î. Cum (K‫ . p) formată dintr-o mulţime P şi o funcţie p:B→P ce verifică următoarele două condiţii : (i) (ii) p‫ :׳‬B→P ‫׳‬ v∘p=p‫. Deoarece pentru 47 p∘f=p∘g a. g). atunci există o bijecţie v:P→P ‫ ׳‬a. i ) este nucleul perechii (f. i) şi (K‫ . p<ρ>. p) şi (P ‫ .î. ţinând cont de unicitatea din Definiţia 4. g) deoarece unicitatea sa se probează analog cu unicitatea nucleului.4. Pentru orice pereche de funcţii f. Cum şi =i‫ ׳‬şi i∘1K=i.11. există o unică funcţie v :P→P ‫ ׳‬a.) ׳‬ Demonstraţie.3.. g) pereche (P. g)). g :A→B numim conucleu al perchii (f. g).׳‬i‫ )׳‬două nuclee pentru perchea (f. p‫∘׳‬f= p‫∘׳‬g . g) deducem existenţa unei funcţii u:K→K‫ ׳‬a.1.

î.B . x ¹ y. Fie acum (B‫ . B . y ÎA vom scrie x < y dacă x £ y . 48 . g) sau (B=Coker (f.B .6. atunci v∘ p r . Printr-o mulţime ordonată înţelegem un dublet (A.). B )=pʹ. Vom nota (B. adică (f(x).Fie β:B/ρP´→Im(p´) bijecţia a cărei existenţă ne este asigurată de Propoziţia 3. deci p<ρ>. g(x))∈<ρ> adică.13. £) format dintr-o mulţime nevidă A şi o relaţie binară pe A notată tradiţional prin "£" care este reflexivă. Dacă mai avem vʹ:B/<ρ>→Bʹ a. B (f (x))=p<ρ>. Dacă notăm v=iʹ∘β∘α . g(x))∈ρ p´ (vezi Propoziţia 3. Mulţimi ordonate. Definiţia 5. Vom spune că "£" este o ordine pe A. B∘f=p<ρ>.׳‬p‫ )׳‬cu B‫ ׳‬mulţime şi p‫:׳‬B→B‫ ׳‬a. Conform Propoziţiei 3. B= p r p¢ . p<ρ>.). α∘p<ρ>. p‫(׳‬f(x))=p‫(׳‬g(x)). p‫∘׳‬f=p‫∘׳‬g. Cum ρp´ este relaţie de echivalenţă pe B iar <ρ> este cea mai mică relaţie de echivalenţă de pe B ce conţine pe ρ deducem că <ρ>⊆ρp´ . Pentru x.orice x∈A avem (f(x). B =(i‫∘׳‬β)∘(α∘ p r =iʹ∘(β∘ p r p¢ . Avem că pʹ=iʹ∘β∘ p r p¢ .î. g(x))∈ ρ⊆<ρ> deducem că (f(x).14.B . Semilatici.1. vʹ∘ p r vʹ∘ p r . B = =pʹ. g) dacă nu este pericol de confuzie). unde )=(i‫∘׳‬β)∘ p r p¢ . ∎ Observaţia 4. § 5.B este surjecţie deducem că vʹ=v (conform Propoziţiei 3. Latici. atunci = v∘ p r .8. B iʹ: Im (pʹ)→Bʹ este incluziunea.. B∘g. p r .B şi cum p r .B )=Coker (f. există o funcţie α : B/<ρ>→B/ρP´ a. deci ρ⊆ρp´ . antisimetrică şi tranzitivă.14.î. Dacă relaţia "£" este doar reflexivă şi tranzitivă. vom spune despre ea că este o ordine parţială sau că (A. B =(i´∘β∘α)∘ p r . £) este o mulţime parţial ordonată. B(g(x)). Atunci pentru orice x∈A.

Vom spune despre r că este compatibilă cu preordinea £ de pe A dacă pentru oricare elemente x . y . s2.2.. prin inf (S) vom desemna cel mai mare minorant al lui S) ii) M este majorant pentru S dacă M este minorant pentru S în A°. Fie ( A. Când nu este pericol de confuzie prin mulţime ordonată vom specifica numai mulţimea subiacentă A (fără a mai pune în evidenţă relaţia ≤.≤) vom desemna o mulţime ordonată. bÎA. Pentru a. adică pentru orice sÎS. Dacă S={s1. o submulţime total ordonată a lui A poartă numele de lanţ. prin sup (S) vom desemna cel mai mic majorant al lui S).. a £ b sau b £ a. S ¹ Æ. În cele ce urmează prin (A. Vom spune că: i) m este minorant pentru S dacă pentru orice sÎS. yÎA definim x ³ y dacă şi numai dacă y £ x obţinem o nouă relaţie de ordine pe A. m £ s (în caz că există.î. sn}⊆A atunci vom nota inf (S)= s1⋀s2 ⋀. z £ t ..Dacă pentru x. s £ M (în caz că există.⋁sn (evident. vom utiliza în acest caz notaţia a Ð b. t ) Î r şi x £ z Þ y £ t. Dubletul (A. z. Dacă r este o relaţie de echivalenţă pe A compatibilă cu preordinea £ .⋀sn iar sup (S)= s1⋁s2 ⋁. Fie m. în cazul în care acestea există). Definiţia 5. vom numi această ordine parţială preordinea cât. Ordinea "£" de pe A se zice totală dacă pentru orice a. aceasta subânţelegându-se ). bÎA vom spune că b urmează pe a (sau că a este urmat de b) dacă a < b iar pentru a £ c £ b avem a=c sau c=b. ³) îl vom nota prin A° şi spunem că mulţimea ordonată A° este duala mulţimii A. £ ) o mulţime parţial ordonată iar r o relaţie de echivalenţă pe A.. M ÎA şi S Í A. ( z. atunci pe mulţimea cât A/ r se poate defini o ordine parţială astfel : [ x] r £ [ y ] r ⇔ există z Î [x] r şi t Î [ y ] r a. t din A avem implicaţia (x. y ) Î r . 49 .. ..

. unind cele două cerculeţe printr-un segment (de remarcat faptul că intersecţia a două astfel de segmente poate să nu reprezinte un element al lui A).. închise la stînga şi deschise la dreapta). Ð cn-1 Ð cn= b. În acest sens. astfel de diagrame sunt greu de utilizat în cazul mulţimilor ordonate infinite (cum ar fi de exemplu ℚ sau ℝ cu ordonarea obişnuită). b]={x∈A∣a<x≤b} [a. închise la dreapta şi deschise la stînga. . Fie (I. Mulţimile ordonate finite A pot fi reprezentate prin aşa zisele diagrame Hasse. b]={x∈A∣a≤x≤b} (a. b)={x∈A∣a≤x<b} şi vom numi astfel de submulţimi ale lui A intervale (respectiv deschise. închise. Vom nota prin Å Ai mulţimea ordonată ce are drept iÎI mulţime subiacentă iÎI U Ai iar relaţia de ordonare este definită pentru x. vom reprezenta fiecare element al lui A printr-un cerculeţ "·". b Î A vom nota: (a. c2. Dacă a Ð b vom desena cerculeţul corespunzător lui b deasupra celui ce-l reprezintă pe a. . Iată câteva exemple de diagrame Hasse: Din păcate. £) un lanţ iar (Ai)i∈I o familie de mulţimi ordonate (mutual disjuncte).. Dintr-o astfel de diagramă putem să reconstituim relaţia "£" ţinând cont de observaţia că a Ð b dacă şi numai dacă pentru un şir finit de elemente c1.. cn ale lui A avem a = c1 Ð c2 Ð . b)={x∈A∣a<x<b} [a. 50 .Pentru a.

b Î A există a Ù b şi a Ú b) iv) inf – completă. dacă este simultan inf şi sup-semilatice (adică pentru oricare două elemente a. . 2. xs-1=ys-1 şi xs<ys ( această ordonare se numeşte ordonarea lexicografică). Vom spune despre A că este: i) inf – semilatice. dacă pentru orice submulţime S Í A există sup (S) vi) completă dacă este simultan inf şi sup-completă (evident în acest caz se poate utiliza denumirea de latice completă) vii) inf . …. b} ii) sup – semilatice. iÎI atunci P= ´ Pi devine în mod canonic mulţime ordonată. dacă pentru oricare două elemente a.î. definind 1£i£ n Dacă (Pi . yÎAj şi i< j sau iÎI {x.. x1 = y1. y} Ì Ak iar x £ y în Ak.î. Definiţia 5...yÎ Å Ai prin x £ y dacă şi numai dacă xÎAi. n} convenim să notăm Å Ai = A1Å A2Å. bÎA există a⋁b=sup{a. Mulţimea ordonată Å Ai definită mai iÎI sus poartă numele de suma ordinală a familiei (Ai) Ai∈I. y=(yi)1≤i≤n ∈P.î. 0 £ a viii) sup . pentru orice aÎA..mărginită dacă există un element notat tradiţional prin 0ÎA a. dacă pentru orice submulţime S Í A există inf (S) v) sup – completă. b} iii) latice. dacă pentru oricare două elemente a.Å An. x £ y <≝> există 1≤s≤n a.mărginită dacă există un element notat tradiţional prin 1ÎA a.. Dacă I={1..3. pentru orice aÎA. bÎA există a⋀b=inf{a. a £ 1 51 pentru x=(xi)1≤i≤n . £ )1≤i≤n este o familie finită de mulţimi ordonate.

)׳‬ Dacă A este latice. un element aÎA se zice atom dacă a ¹ 0 şi având xÎA a. m Ù n = cel . Dacă A este o latice completă. Pentru ca o latice L să fie condiţional completă. A‫⊆׳‬A se va zice sublatice. dacă pentru oricare două elemente a.5. dacă pentru oricare două elemente a. 1. atunci x = 0 sau x = a (deci 0 Ð a). 1. este suficient ca pentru orice submulţime nevidă şi mărginită S a sa.î. Definiţia 5. b∈A‫ ׳‬avem a⋀b. n Îℕ. Faţă de 52 ℕ mulţimea numerelor naturale iar "½" relaţia de această ordine ℕ devine latice în care pentru m. Un element mÎA se zice: i) minimal dacă având aÎA a.ix) mărginită dacă este simultan inf şi sup . a £ m deducem că m = a ii) maximal dacă având aÎA a. Definiţia 5. Observaţia 5.Orice mulţime ordonată A care este inf-completă este latice completă.mărginită (adică 0 £ a £ 1 pentru orice a ÎA). Fie divizibilitate pe ℕ.î. b∈A‫ ׳‬avem a⋀b∈A‫( ׳‬respectiv a⋁b∈A‫. a⋁b∈A‫. 2. m £ a deducem că m = a Dacă A are 0.î. Dacă A este inf-semilatice (respectiv supsemilatice) vom spune despre o submulţime A‫⊆׳‬A că este inf-subsemilatice (respectiv sup-sub-semilatice). astfel m = sup (M). adică mÎM¢. fie M Í A.׳‬ Exemple. Atunci "½" este o relaţie de ordine pe ℕ. 3. în acest caz 0 se zice element iniţial (sau prim) al lui A iar 1 element final (sau ultim) al lui A x) condiţional completă dacă pentru orice submulţime nevidă şi mărginită S a sa există inf (S) şi sup (S). Într-adevăr. atunci inf (Æ) = 1 iar sup (Æ) = 0. să existe doar inf (S) (sau sup (S)). Cum pentru xÎM şi y ÎM¢ avem x £ y deducem că x £ m.4.6. M¢ mulţimea majoranţilor lui M iar m=inf (M¢). x £ a.

morfismele de inf (sup) . pentru relaţia de divizibilitate. A‫ ׳‬două mulţimi ordonate (când nu este pericol de confuzie convenim să notăm prin "£" ambele relaţii de ordine de pe A şi A‫ ) ׳‬şi f:A→A‫ ׳‬o funcţie.7. Í) este o latice completă cu prim şi ultim element (respectiv Æ şi M). n prime între ele (cum ar fi de exemplu 2 şi 3) nu avem m ∣ n şi nici n ½ m. A‫ ׳‬sunt inf (sup) .mai mare divizor comun al lui m şi n iar m Ú n = cel mai mic multiplu comun al lui m şi n. Dacă A. Dacă A. A‫ ׳‬sunt mulţimi ordonate iar f:A→A‫ ׳‬este morfism de mulţimi ordonate.semilatici dacă pentru oricare două elemente a. b ÎA avem f (a Ù b) = =f (a) Ù f (b) şi f (a Ú b) = f (a) Ú f (b)). 3. Fie M o mulţime iar P(M) mulţimea submulţimilor lui M. iar ordonarea naturală este totală. bÎA cu a £ b avem f (a) £ f (b) (în anumite lucrări f se zice monoton crescătoare). atunci f se zice izomorfism de mulţimi ordonate dacă 53 . elementul 1Îℕ este element iniţial iar 0Îℕ este element final. 2. b∈A. Dacă A. atunci K cu ordonarea naturală este o latice. Această ordonare nu este totală deoarece dacă avem două numere naturale m. ℚ sau ℝ. Evident. Vom spune despre f că este morfism de mulţimi ordonate (sau aplicaţie izotonă) dacă pentru orice a. În mod evident. ℤ. Definiţia 5. Fie acum A. f (a Ù b) = f (a) Ù f (b) (respectiv f (a Ú b) = =f (a) Ú f (b)). Atunci (P (M).semilatici vom spune despre f că este morfism de inf (sup) . Dacă K este una din mulţimile de numere ℕ. A‫ ׳‬sunt latici. vom spune că f este morfism de latici dacă f este simultan morfism de inf şi sup-semilatici (adică pentru oricare două elemente a.semilatici sunt aplicaţii izotone iar dacă compunem două morfisme de acelaşi tip obţinem tot un morfism de acelaşi tip.

׳‬ Analog se defineşte noţiunea de izomorfism de inf (sup) semilatici ca şi cea de izomorfism de latici. y¢¢ £ x¢¢ şi x¢¢ £ x deducem că y £ x . £ ) împreună cu surjecţia canonică p A : A ® A verifică următoarea proprietate de universalitate: Pentru orice mulţime ordonată ( B. Vom spune că F este filtru al lui A dacă F este o infsub-semi. iar pentru aceasta fie (A. (x ¢¢. ( y ¢. ( y ¢¢. y ). În acest caz vom scrie A≈A‫. x ¢¢ £ x.î. se verifică imediat faptul că mulţimea ordonată cât (A .î. Într-adevăr. demonstrăm că [x ]r = [ y ]r . x ¢¢ Î [x ]r . y £ y ¢. [x ]r £ [ y ]r şi [ y ]r £ [x ]r şi să Avem (x ¢. f∘g=1A‫ ׳‬şi g∘f=1A. surjecţia canonică p A : A ® A este funcţie izotonă.există g:A‫→׳‬A morfism de mulţimi ordonate a.latice şi pentru a. Fie A o inf-semilatice şi F ⊆A o submulţime nevidă a sa. b ÎA. [ y ]r Î A a. x £ x ¢. În continuare vom stabili felul în care mulţimile preordonate induc mulţimi ordonate. astfel că [x]r = [ y ]r . x ¢ £ y ¢ şi y ¢¢ £ x ¢¢. y ¢. y )Î r . £ ) şi funcţie izotonă f : A ® B există o unică aplicaţie izotonă f : A ® B a. y ¢¢ Î [y ]r a. fie [x ]r . y ) Î r adică x ¢ £ x. dacă a £ b şi aÎF atunci bÎF. f o p A = f . Astfel. Vom nota prin F (A) mulţimea filtrelor lui A.î. y )Î r Û x £ y şi y £ x este o echivalenţă pe A compatibilă cu preordinea £ . adică (x. Ţinând cont de Propoziţia 3. y ¢ £ y. x¢ £ y¢ şi y¢ £ y deducem că x £ y iar din y £ y¢¢.8. Vom considera A = A/ r împreună cu preordinea cât (definită la începutul paragrafului) şi să arătăm că acestă preordine este de fapt o ordine pe A (adică r este şi simetrică). x ). 54 . y ¢¢ £ y şi y £ y ¢¢ . x ). Atunci există x ¢. Definiţia 5. £ ) o mulţime parţial ordonată. Din x £ x¢. x £ x ¢¢.î. Se verifică imediat că relaţia r definită pe A prin: (x. Acest lucru revine la a spune de fapt că f este o bijecţie.13.

Dacă F‫∈׳‬F(A) a. Observaţia 5. s2 .n Dual se demonstrează: Propoziţia 5. a £ s1Ú s2 Ú. Se probează imediat că FS Î F (A) şi S Í FS.î.10. s1⋀s2 ⋀. Mai precis avem: Definiţia 5. S Í F‫ ׳‬atunci FS⊆F‫ ׳‬deci FS⊆∩F‫[=׳‬S).. atunci: (S]={a∈A∣există s1. atunci: [S)={a∈A∣există s1. bÎA cu a £ b. Dacă A este o inf(sup)-semilatice. s2 ..Ú sn}. sn∈S a... s1⋀s2 ⋀.Fie FS={a∈A∣există s1.⋀sn≤a}. Vom spune că I este un ideal al lui A dacă I este supsub-semilatice a lui A şi pentru orice a. evident în acest caz A ÎF (A)ÇI (A).. Fie A o sup-semilatice iar I ÍA o submulţime nevidă a sa.de unde [S)=FS .î..11. Dacă A este o sup-semilatice şi SÍA este o submulţime nevidă a sa.. pentru ƹSÍA vom nota prin [S) ( (S]) filtrul(idealul) generat de S (adică intersecţia tuturor filtrelor (idealelor) lui A ce conţin pe S). Demonstraţie.î. Dacă A este latice.î.9. deci [S) Í FS . Vom nota prin I (A) mulţimea idealelor lui A. căci A este simultan inf şi sup-semilatice). Propoziţia 5.Noţiunea duală celei de filtru este aceea de ideal pentru o supsemilatice. sn∈S a.12. Cum intersecţia oricărei familii de filtre (ideale) este de asemenea filtru (ideal)... sn∈S a. dacă bÎI atunci şi aÎI. s2 ... atunci noţiunile de filtru şi ideal au definiţii precise în A (ţinând cont de definiţiile de mai sus. Dacă A este o inf-semilatice şi S ÍA o submulţime nevidă a sa.⋀sn≤a}. 55 . putem vorbi de filtrul (idealul) generat de o mulţime nevidă..

Demonstraţie.⊆) sunt latici în care pentru F 1.14. 56 .Astfel. În continuare. i) O mulţime ordonată în care orice submulţime nevidă a sa are un element iniţial se zice bine ordonată (evident o mulţime bine ordonată este inf-completă şi total ordonată) ii) O mulţime ordonată în care orice submulţime total ordonată a sa are un majorant (minorant) se zice inductiv (coinductiv) ordonată. acceptăm că pentru orice mulţime M este verificată axioma alegerii: Există o funcţie s : P(M) ® M a.⊆) şi (I(A). Fie (A. Conform celor de mai sus avem că: [a)={x∈A∣a≤x} şi (a]={x∈A∣x≤a} ([a). reamintim un rezultat datorat lui Bourbaki şi câteva corolare importante ale acestuia (pentru demonstraţii recomandăm cititorului lucrarea [23]).î. Deoarece pentru a. Teorema 5. F2∈F(A) (respectiv I1. vom nota prin [a) ( (a]) filtrul (idealul) generat de {a}. £) o mulţime ordonată. n Definiţia 5.13. După cum vom vedea în §9 (ℕ. Pentru fiecare aÎA considerăm Ma={x∈A∣x≤a}⊆A. (F(A). I2∈I(A)) avem F1⋀F2=F1⋂F2 iar F1⋁F2=[F1⋃F2) (respectiv I1⋀I2=I1⋂I2 iar I1⋁I2=(I1⋃I2] ). Atunci A este izomorfă cu o mulţime de submulţimi ale lui A (ordonată cu incluziunea). În cele ce urmează. £) este un exemplu de mulţime bine ordonată. a £ b avem Ma Í Mb deducem că asocierea a ® Ma pentru aÎA descrie izomorfismul de mulţimi ordonate dorit. (a] poartă numele de filtrul (idealul) principal generat de a). bÎA. s(S)ÎS pentru orice submulţime nevidă S a lui M. Dacă A este o inf (sup)-semilatice şi aÎA.

Pe orice mulţime nevidă A se poate introduce o ordine faţă de care A este bine ordonată.î. Corolar 4 (Lema lui Kuratowski).î. atunci există uÎA a. atunci şi elementul a are proprietatea P. z Î L. Orice submulţime total ordonată a unei mulţimi ordonate este cuprinsă într-o submulţime total ordonată maximală.≤) că este: i) modulară dacă pentru oricare x. (Bourbaki). £) este o mulţime nevidă. toate elementele xÎA a. Definiţia 5.16. x<a au proprietatea P. inductiv ordonată şi f : A ® A este o aplicaţie a. Există un element maximal (minimal) ma Î A a. £) o mulţime bine ordonată infinită şi P o proprietate dată. Fie (A. Corolar 2 (Lema lui Zorn).î. £) o mulţime inductiv (coinductiv) ordonată şi aÎA.î. Fie (A. y. Orice mulţime ordonată conţine o submulţime total ordonată maximală. f (a) £ a pentru orice aÎA. z ÎL cu z £ x avem x Ù (y Ú z) = (x Ù y) Ú z ii) distributivă dacă verifică una din următoarele două condiţii echivalente: 1) x Ù (y Ú z) = (x Ù y) Ú (x Ù z) 2) x Ú (y Ù z) = (x Ú y) Ù (x Ú z) pentru orice x. Dacă (A. a £ ma (ma £ a). 57 . Corolar 5 (Teorema lui Zermelo). Corolar 6 (Principiul inducţiei transfinite). Corolar 1 (Principiul lui Hansdorf de maximalitate). f (u) =u.Lema 5. y. Pentru a demonstra că toate elementele mulţimii A au proprietatea P este suficient să demonstrăm că: (i) Elementul iniţial 0 al lui A are proprietatea P (ii) Dacă pentru aÎA. Corolar 3 (Principiul elementului maximal (minimal)).15. Vom spune despre o latice (L. Orice mulţime nevidă inductiv (coinductiv) ordonată are cel puţin un element maximal (minimal).

dacă vom considera laticea notată tradiţional prin N5 : 1 c b a 0 observăm că a £ c. Atunci a = a Ù c. (Dedekind). 58 . cÎL. pe când a Ú (b Ù c) = a Ú 0 = a iar (a Ú b) Ù c= =1 Ù c ¹ a. atunci din a Ùb =c Ùb şi aÚ b= c Ú b deducem că a = c (v) L nu are sublatici izomorfe cu N5. deci N5 nu este modulară. b. c Î L a. cÎL avem ((aÙc) Ú b) Ù c = (aÙc) Ú (bÙc) (iv) Pentru orice a. Fie a. dacă c £ a.17. dacă c £ a. Teorema 5. (iii) Þ (i). astfel că c Ù (b Ú a) ¹ (c Ù b) Ú a. b. cÎL. atunci (a Ù b) Ú c £ a Ù(b Ú c).î. a £ c.Să notăm că există latici ce nu sunt modulare. Într-adevăr. atunci a Ù(b Ú c) £ £ (a Ù b)Ú c (iii) Pentru orice a. (i) Þ (iii). b. Rezultă din aceea că a Ù c £ c. Demonstraţie. deci (a Ú b) Ù c = ((a Ù c) Ú b) Ù c = (a Ù c) Ú (b Ù c) = a Ú (b Ù c). Pentru o latice L următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) L este modulară (ii) Pentru orice a. Cum în orice latice. echivalenţa (i) Û (ii) este imediată. dacă a £ c. b.

b. Dacă L este un lanţ. a Ú (b Ù c) £ b şi b £ (a Ú b) Ù c. În cele ce urmează. 59 . Avem a = a Ú (a Ù b) = a Ú (c Ù b) = a Ú (b Ù c) = =(a Ú b) Ù c = (c Ú b) Ù c = c. 1. n şi Pe parcursul acestei lucrări vom prezenta mai multe exemple de latici modulare. a £ c. § 6.(i) Þ (iv). (v) Þ (i) Să presupunem că L nu este modulară. Există atunci a. Obţinem în felul acesta diagrama Hasse a unei sublatici a lui L izomorfă cu N5: aÚb (a Ú b) Ù c b a Ú (b Ù c) bÙc (observând şi că (a Ú (bÙc)) Ú b = aÚ ((bÙc) Ú b) = aÚb ((aÚb) Ù c)Ù b = ((a Ú b) Ù b) Ù c = b Ù c. prin Ld vom nota clasa laticilor distributive iar prin Ld (0. Să observăm că bÙc < <a Ú (b Ù c) < (a Ú b) Ù c < aÚb. Exemple. atunci LÎLd (0. orice latice distributivă este modulară. iar a Ú (b Ù c) ¹ (a Ú b) Ù c. (iv) Þ (v) Evident (ţinând cont de observaţia de mai înainte). 1) clasa laticilor distributive mărginite. 1). c în L a. ceea ce este absurd. b Ù c < b < a Ú b. Latici distributive Evident.î.

Sn sunt submulţimi nevide ale unei latici distributive L. Raţionând inductiv după nÎℕ*.. (a Ù b) Ú (a Ù c) £ a Ù (b Ú c). Rezultă din aceea că pentru oricare elemente a. b. | ). unde M3 are următoarea diagramă Hasse: 1 b a c 0 Demonstraţie.. Í) Î Ld (0. Atunci (a Ú b) Ù (b Ú c) Ù (c Ú a) = (((a Ú b) Ù b) Ú ((a Ú b) Ù c)) Ù (c Ú a) = 60 . Observaţia 6. c Î L. deducem că dacă S1. dacă a Ù c = b Ù c şi a Ú c = b Ú c. (ℕ. (i) Þ (iii). Să presupunem că L Î Ld şi fie a. c Î L. b.. atunci a = b (v) L nu are sublatici izomorfe cu N5 sau M3.2.1. 1). b. atunci: Ú (Ù S i ) = Ù í Ú f (i ) i =1 n ìn îi =1 ü f Î S1 ´ . .. (P (M).2. þ Teorema 6. Pentru LÎL următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) L Î Ld (ii) a Ù (b Ú c) £ (a Ù b) Ú (a Ù c) pentru orice a. ´ S n ý . c Î L (iii) (a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a) = (a Ú b) Ù (b Ú c) Ù (c Ú a) pentru orice a. cÎL. cÎL (iv) Pentru orice a.. b. S2. b. (i) Û (ii).

(i) Þ (iv). (a Ú b) Ù c = (a Ú b) Ù ((b Ú c) Ù c) = (a Ú b) Ù (b Ú Úc) Ù (c Ú a) = (a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a) = (a Ù b) Ú (b Ù c) Ú a = =((a Ù b) Ú a) Ú (b Ù c) = a Ú (b Ù c). b Ú a = b Ú c = 1 şi totuşi a ¹ c .î. În cazul lui N5 observăm că b Ù c = b Ù a = 0. b Ù a = b Ù c = 0. b¢. c Î L avem: (a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a) £ (a Ú b) Ù (b Ú c) Ù (c Ú a). Dacă a Ù c = b Ù c şi a Ú c = b Ú c. Cu această observaţie. u = (a Ú b) Ù (b Ú c) Ù (c Ú a).=(b Ú ((a Ù c) Ú (b Ù c))) Ù (c Ú a) = (b Ú (a Ù c)) Ù (c Ú a) = =(b Ù(c Ú a)) Ú ((a Ù c) Ù (c Ú a)) = ((b Ù c) Ú (b Ù a)) Ú (a Ù c) = =(a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a). atunci a = a Ù (a Ú c) = a Ù (b Ú c) = (a Ù b) Ú (a Ù c) = (a Ù b) Ú (b Ù c) = b Ù (a Ú c) = =b Ù (b Ú c) = b. c¢. (a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a) < < (a Ú b) Ù (b Ú c) Ù (c Ú a). b. (iv) Þ (v). b¢ = (d Ú b) Ù u .1.absurd! (v) Þ (i). a¢. Conform Teoremei 1. Cum pentru oricare a. dacă L nu are sublatici izomorfe cu N5 atunci ea este modulară. (iii) Þ (i). să presupunem prin absurd că există a. Deducem imediat că L este modulară. c Î L a. Să admitem prin absurd că atât N5 cât şi M3 sunt sublatici ale lui L. distributivitatea lui L se deduce astfel: a Ù (b Ú c) = (a Ù (a Ú b)) Ù (b Ú c) = ((a Ù (c Ú a)) Ù (a Ú b) Ù (b Ú c) = a Ù (a Ú b) Ù (b Ú c) Ù (c Ú a) = a Ù ((a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a)) = =a Ù (b Ù c)) Ú (a Ù b) Ú (c Ù a) = (datorită modularităţii) = =(a Ù ((a Ù b) Ú (b Ù c))) Ú (c Ù a) = (datorită modularităţii) = =(a Ù b) Ú (a Ù c). şi c¢ = (d Ú c) Ù u. Diagrama Hasse a mulţimii {d. u} este: 61 a¢ = (d Ú a) Ù u. b. deoarece dacă a. c Î L şi a £ c. Notăm d = (a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a). b Ú c = =b Ú a = 1 şi totuşi a ¹ c iar în cazul lui M3. b.

a¢. a¢. a¢ Ù c¢ = d. Datorită modularităţii lui demonstrăm doar că Într-adevăr. u}ÍL este sublatice. a¢. a¢. a¢ Ù b¢ = b¢ Ù c¢ = c¢ Ù a¢ = d şi atunci va rezulta şi că cele 5 elemente d. Deoarece d < u. b¢. u} va fi izomorfă cu M3 ceea ce va fi contradictoriu cu ipoteza pe care o acceptăm. u sunt distincte. b¢ = =d Ú(b Ù u). c¢.u b‫׳‬ a‫׳‬ c‫׳‬ d Cum {d. n 62 =(b Ù c) Ú (((a Ù b) Ú c) Ù a)= (b Ù c) Ú ((a Ù b) Ú (c Ù a)) = (datorită . b¢. b¢. c¢. c¢. dacă vom verifica faptul că elementele d. vom verifica egalităţile a¢ Ú b¢ = = b¢ Ú c¢=c¢ Ú a¢ = u. b¢. atunci sublaticea {d. a¢ Ù c¢ = ((d Ú a) Ù u) Ù ((d Ú c) Ù u) = L avem: a¢ = d Ú (a Ù u). c¢ = d Ú (c Ù u) iar datorită simetriei este suficient să =(d Ú a) Ù (d Ú c) Ù u = ((a Ù b) Ú (b Ù c) Ú (c Ù a) Úa) Ù (d Ú c) Ù u = =((b Ù c) Ú a) Ù (d Ú c) Ù u = ((b Ù c) Ú a) Ù ((a Ù b) Ú c) Ù Ù (a Ú b) Ù(b Ú c) Ù (c Ú a) = ((b Ù c) Ú a) Ù ((a Ù b) Ú c) = =(b Ù c) Ú (a Ù ((a Ù b) Ú c)) = (datorită modularităţii) = modularităţii) = d. u sunt distincte. c¢.

deci j £ a Ù c < b. Să probăm că I = (c] şi J = (b]. Fie I Ù J = (x] şi I Ú J = (y]. adică jÎJ şi astfel a = i Ú j ÎI . j Î J a. Conform Corolarului 6. t £ i Ú j. Conform Teoremei 6. Dacă am avea a=i Ú j cu iÎI şi jÎJ. dacă I ¹ (c].î. să presupun prin absurd că L nu este distributivă şi să arătăm că există I. I Ú J = {i Ú j | i Î I şi j Î J}. O latice L este distributivă dacă şi numai dacă pentru oricare două ideale I. b.3.. c care împreună cu 0 şi 1 formează laticile N5 sau M3. c. Fie L o latice oarecare şi x.5. atunci I şi J sunt ideale principale. b. Dacă I ÙJ şi IÚJ sunt ideale principale. Demonstraţie. L conţine elementele a. Ţinând cont de Propoziţia 5. Să presupun că L este distributivă. atunci j £ c. Dacă prin absurd J¹(b]. (x] Ù (y]=(x Ù y] iar (x] Ú (y] = (x Ú y]. pentru tÎI Ú J există i Î I. Fie I = (b].. y} este izomorfă cu N5 . găsim o sublatice a lui L izomorfă cu M3 ceea ce este din nou absurd! n Corolar 6. atunci Demonstraţie.. atunci cÎI şi bÎJ.2. Dacă c = x Ú i şi b = x Ú j. Demonstraţie. Pentru a proba afirmaţia reciprocă.4. y∈L. J Î I (L). JÎI(L).absurd! Analog. JÎI (L) ce nu verifică ipoteza.3. a > b iar {x.absurd! n Corolar 6. atunci există aÎI. a. Cum a £ b Ú c deducem că aÎI Ú J. J = (c]. Fie LÎLd iar I. astfel că t = (t Ù i) Ú (t Ù j) = i¢ Ú j¢ cu i¢ = t Ù i Î I iar j¢ = t Ù j Î J. y = i Ú j cu iÎI şi jÎJ.Corolar 6.12. dacă L∈Ld. Egalitatea (x] Ù (y] = (x Ù y] se probează imediat prin dublă incluziune iar incluziunea (x Ú y]⊆(x] Ú (y] rezultă 63 . Atunci (x Ú y]⊆(x] Ú (y].

din Propoziţia 5. n Lema 7. 1). Fie aÎL iar a¢. (x] Ú (y] = {i Ú j | i Î (x] şi j Î (y]} = {i Ú j | i £ x şi j £ y}. Atunci a Ù a¢ = a Ù a¢¢ = 0 şi a Ú a¢ = a Ú a¢¢ = 1. atunci conform Corolarului 6. Vom spune despre laticea L că este complementată dacă orice element al său are un complement.3. Demonstraţie. deci (x Ú y]=(x] Ú (y]. b] (dacă există!) pentru care x Ù x¢ = a şi x Ú x¢ = b. b].3. Vom spune despre o latice L că este relativ complementată dacă orice element al său admite un complement relativ în orice interval din L ce-l conţine. Vom spune că elementul aÎL are un complement în L dacă există a¢ÎL a. b] din intervalul [a.2. Complement şi pseudocomplement într-o latice. 64 . de unde a¢ = a¢¢ (conform Teoremei 6. înţelegem acel element x¢Î[a. (iv)).2. Algebre Boole. prin complementul relativ al unui element xÎ[a. Fie L o latice mărginită.1. a £ b. Dacă LÎL(0. n § 7. de unde rezultă imediat că (x] Ú (y] Í (x Ú y]. a¢¢ doi complemenţi ai lui a.î. Orice latice L modulară şi complementată este relativ complementată. Lema 7. b ÎL. atunci un element al lui L poate avea cel mult un complement. Dacă L este o latice oarecare şi a.12. a Ù a¢ = 0 şi a Ú a¢ = 1 (a¢ se va numi complementul lui a).. Definiţia 7. Dacă L∈Ld .

(De Morgan) Fie LÎLd(0. 65 . Lema 7. Dacă L este o latice modulară mărginită. a. atunci a¢ este cel mai mare element al lui L cu proprietatea că a Ù a¢=0 (adică a¢ = sup ({x Î L | a Ù x = 0}). atunci orice element ce are un complement a¢ îl va avea pe a¢ şi ca pseudocomplement. Atunci a Ù b. atunci a Ù a¢¢= a Ù [(a¢Ú b) Ù c] = [(a Ù a¢)Ú (a Ù b)] Ù c = (a Ù b) Ù c = =b Ù c= b iar a Ú a¢¢= a Ú[(a¢Ú b) Ù c] = (a Ú a¢Ú b) Ù (a Ú c) = 1 Ù c = c. vom spune că inf .semilaticea L este pseudocomplementată O latice L se zice pseudocomplementată. Fie L o inf-semilatice cu 0 şi aÎL.Demonstraţie. n Observaţia 7.7. c]. n Lema 7. b £ c. dacă privită ca inf-semilatice este pseudocomplementată.2 şi principiului dualizării. Dacă vom considera a¢¢ = (a¢ Ú b) Ù c Î [b. adică a‫ ׳׳‬este complementul relativ al lui a în [b.6. a Î[b. 1) şi aÎL are un complement a¢ÎL. Fie b. c ÎL. a Ú b au complemenţi în L şi anume (a Ù b)¢ = a¢ Ú b¢ iar (a Ú b)¢ = a¢ Ù b¢. c] şi a¢ Î L complementul lui a în L. Demonstraţie. este suficient să probăm că (a Ù b) Ù (a¢ Ú b¢) = 0 iar (a Ù b) Ú (a¢ Ú b¢) = 1. bÎL având complemenţii a¢. Această observaţie ne conduce la: Definiţia 7. c].4. 1).5. Într-adevăr. Dacă orice element al lui L are pseudocomplement. Conform Lemei 7. Un element a*ÎL se zice pseudocomplementul lui a dacă a*= sup ({x Î L | a Ù x = 0}). b¢ ÎL. Dacă LÎLd (0. (a Ù b) Ù (a¢ Ú b¢) = (a Ù b Ù a¢) Ú (a Ù b Ù b¢) = 0 Ú 0 = 0 iar (a Ù b) Ú (a¢ Ú b¢) = (a Ú a¢ Ú b¢) Ù (b Ú a¢ Ú b¢) = 1 Ù 1 = 1.

a¢ £ b şi b Ù a = 0. Fie LÎLd (0) pseudocomplementată. fie aÎL. atunci pentru a £ b. 2) Deoarece b Ù b* = 0. 1 Î R (L). 1* = 0 10) a Î R (L) Û a = a** 11) a. 1) Rezultă din definiţia lui a*. adică b* £ a*. 66 . a¢ un complement al lui a şi bÎL a.8. pentru a. adică a £ (a*)* = a**. Atunci b = b Ù 1 = b Ù (a¢ Ú a) = a¢ Ú (b Ù a) = a¢ Ú 0 = a¢.î.Demonstraţie. Atunci. deducem că a Ù b*= 0. 1 Î D (L) şi R (L) Ç D (L) = {1} 14) a. 3) Din a Ù a* = 0 deducem că a* Ù a = 0. b Î D (L) Þ a Ù b Î D (L) 15) a Î D (L) şi a £ b Þ b Î D (L) 16) a Ú a* Î D (L). Echivalenţa rezultă din definiţia lui b*. b} = (a Ú b)** = (a* Ù b*)* R( L) 13) 0. Demonstraţie. b Î R (L) Þ a Ù b Î R (L) 12) sup {a. b ÎL avem: 1) a Ù a* = 0 iar a Ù b = 0 Û a £ b* 2) a £ b Þ a* ³ b* 3) a £ a** 4) a* = a*** 5) (a Ú b)* = a* Ù b* 6) (a Ù b)** = a** Ù b** 7) a Ù b = 0 Û a** Ù b** = 0 8) a Ù (a Ù b)* = a Ù b* 9) 0* = 1. Într-adevăr. R (L) = {a* | a Î L} iar D (L) = {a Î L | a* = 0}. n Teorema 7. 4) Din a £ a** şi 2) deducem că a*** £ a* şi cum din 3) deducem că a* £ (a*)** = a*** rezultă că a* = a***.

). de unde x = a¢. Teorema 7. pentru (u. n Definiţia 7. Atunci fa : L ® (a] ´ [a). 1). 1. latice Boole orice latice Exemple. Cum LÎLd. 67 . 2. Din 14) şi 15) deducem că D (L) Î F (L). adică fa este şi surjecţie.10. Să presupunem acum că LÎLd (0. 1). f (x) = (0. Faptul că fa este morfism de latici este imediat. Restul afirmaţiilor se probează analog. 3. fa (x) = (x Ù a.5) Avem (a Ú b) Ù (a* Ù b*) = (a Ù a* Ù b*) Ú (b Ù a* Ù b*) = =0 Ú 0 = 0. deci izomorfism în Ld (0. fa (x) = fa (y) adică x Ù a = y Ù a şi x Ú a = =y Ú a. 1) dacă şi numai dacă a are un complement.î. Reciproc. dacă a¢ Î L este complementul lui a. 1). 1) Î (a] ´ [a) va exista xÎL a. Fie acum x Î L a. Numim complementată din Ld (0. Demonstraţie. De fapt 1 şi 2 sunt singurele lanţuri ce sunt latici Boole. v) Î(a] ´ [a) alegând x = (uÚa¢) Ùv deducem imediat că fa (x) = =(u. 1). atunci pentru (0. adică a Ù x = b Ù x = 0. x £ b*. adică fa este morfism injectiv în Ld. 1). Lanţul trivial 1 = {Æ} ca şi 2 = {0. atunci x = y (conform Teoremei 6. x Ú a) pentru xÎL este un morfism injectiv în Ld. Fie LÎLd şi aÎL. atunci fa este izomorfism în Ld (0. 1.î. 1} (în care 0¢ = 1 şi 1¢ = 0).11. n Observaţia 7.î. În cazul în care LÎLd (0. deci f a este ca funcţie o injecţie. adică x £ a* Ù b*. adică a Ù x = 0 şi a Ú x = 1.2. 1). Dacă fa este izomorfism în Ld (0. Deducem că (a Ù x)Ú (b Ù x) = 0. Fie acum x. Ţinând cont de 4) şi 10) deducem că R (L) = { a Î L / a** = a}. y ÎL a. v).9. de unde x £ a*. (a Ú b) Ù x = 0. Elementele lui R (L) se zic regulate iar cele ale lui D (L) dense.

X¢ = M \ X = CM (X). Mulţimea ordonată (Dn. x Ù x¢ = 0. ∣ ) este latice Boole Û n este liber de pătrate (în care caz pentru p. Ù.8. 1 Î B operaţii nule) a. Ú. B2 Î B. 1) şi în plus f (x¢) = (f (x))¢ pentru orice x Î B1. a Ù b ÎR (L) iar 68 . R (L) devine algebră Boole. Dacă B1. q Î Dn.13. q). 1. Definiţia 7. Í) este o latice Boole în care pentru orice X Í M. 0. f¢ = 1 . B1: (B. cu ordinea indusă de pe L. Astfel (2M. 2. n ³ 2 iar Dn mulţimea divizorilor naturali ai lui n.î. Ú) Î Ld B2: Sunt verificate identităţile x Ù 0 = 0. Pentru orice mulţime M. 1 = n iar p¢ = n / p). p Ú q = = [p. 0 = 1. Propoziţia 7. Ù. 0) o inf-semilatice pseudocomplementată iar R (L) = {a* | a Î L}. Fie nÎℕ. f : B1 ® B2 va fi morfism de algebre Boole dacă f este morfism în Ld (0. deducem că L este mărginită (1 = 0*) iar pentru a. Demonstraţie. 3. Morfismele bijective din B se vor numi izomorfisme. 0. Atunci. (Glivenko) Fie (L. Ţinând cont de Teorema 7. Ù. b Î R (L). £) devine latice Boole (în care caz pentru f Î 2M. *. Definim pe 2M relaţia de ordine f £ g Û f (x) £ g (x) pentru orice xÎM. prin algebră Boole înţelegem o algebră (B. ¢ o operaţie unară iar 0. Din punctul de vedere al Algebrei Universale.12. 1) de tipul (2. 4. În cele ce urmează prin B vom desemna clasa algebrelor Boole.f). q]. 0) (cu Ù şi Ú operaţii binare. ¢. (P(M). p Ù q = (p. Fie M o mulţime iar 2M = {f : M ® 2}.2. xÚ1=1 x Ú x¢ = 1.

4. a]. b} = (a* Ù b*)* astfel că R (L) este latice mărginită şi sub-inf-semilatice a lui L. vom nota I (a) = [0. Demonstraţie. Pentru x.sup R (L) {a. adică R (L) este şi distributivă. Fie XÎP(M) şi a X :M®2. Fie B ÎB şi a. deducem că z Ù (x Ú y) £ x Ú (y Ù z). Dacă B ÎB şi a. bÎB a. Rezultă imediat din Lema 7. Mai rămâne de probat faptul că R (L) este distributivă. Deoarece pentru aÎR (L). n Lema 7. Atunci b = a¢. Dacă M este o mulţime oarecare. x Ù z £ x Ú (y Ù z) şi y Ù z £ x Ú (y Ù z). a X (x ) = í ì0 pentru x Ï X ï ï î1 pentru x Î X X ® aX izomorfism de algebre Boole a : P(M) ® 2M.î.14. atunci algebrele Boole 2M şi P(M) sunt izomorfe. deci x Ù z Ù [x Ú (y Ù z)]* = 0 şi (y Ù z) Ù [x Ú (y Ù z)]* = 0 astfel că z Ù [x Ú (y Ù z)]* £ x*. adică z Ù [x Ú (y Ù z)]* £ x* Ù y* şi z Ù [x Ú (y Ù z)]* Ù (x* Ù y*)* = 0 ceea ce implică z Ù (x* Ù y*) £ £[x Ú (y Ù z)]**. 69 defineşte un . (a Ù b)¢=a¢ Ú b¢ iar (a Ú b)¢ = a¢ Ù b¢.16.. b Î B. atunci (a¢)¢ = a. Demonstraţie. z Î R (L). ∎ Lema 7. Demonstraţie. n Se verifică imediat că asocierea Pentru B Î B şi aÎB. ∎ Propoziţia 7. Rezultă imediat din Lema 7. y. a Ù b = 0 şi a Ú b = 1.2. y*. a Ú a* = (a* Ù a**)* = 0* = 1 şi a Ù a* = 0 deducem că a* este complementul lui a în R (L). Cum partea stângă a acestei ultime inegalităţi este z Ù (x Ú y) iar partea dreaptă este x Ú (y Ù z) (în R (L)).15.

aa (x¢) = a Ù x¢ = =(a Ù a¢) Ú (a Ù x¢) = a Ù (a¢ Ú x¢) =a Ù (a Ù x)¢ = (aa (x))*. x* = x¢ Ù a (ii) aa : B ® I (a). Se verifică uşor că a : B ® I (a) ´ I (a¢). (a¢ Ù y)Ú (a¢ Ù z)) = (y Ú 0. (i). cum a (y Ú z) = (a Ù (y Ú z). z) deducem că a este surjecţie. a) ÎB. 0 Ú z) = (y. aa (x Ù y) = a Ù (x Ù y) = =(a Ù x) Ù (a Ù y) = aa (x) Ù aa (y). y Î B. Pentru (y. (iii). 1) (ca sublatice a lui B). I (a) Î Ld (0. Fie (Mi)i∈I o familie nevidă de mulţimi. 0. deci (a Ù x1)Ú (a¢ Ù x1) = = (a Ù x2) Ú (a¢ Ù x2) Û (a Ú a¢) Ù x1 = (a Ú a¢) Ù x2 Û 1 Ù x1 = 1 Ù x2 Û x1 = x2. Pentru xÎI (a).Propoziţia 7. x2 Î B a. a¢ Ù (y Ú z)) = ((a Ù y) Ú (a Ù z). Fie acum x1.17. Ù. aa (x) = a Ù x pentru xÎB este un morfism surjectiv din B (iii) B » I (a) ´ I (a¢). Pentru orice a ÎB: (i) (I (a). unde P este o 70 . (pi)i∈I). a (x1) = a (x2). z) Î I (a) ´ I (a¢).î. a¢ Ù x) pentru x Î B este morfism în B. adică aa este morfism surjectiv în B. atunci aa (x Ú y) = a Ù (x Ú y) = =(a Ù x) Ú (a Ù y)= aa (x) Ú aa (y). de unde concluzia că a este izomorfism în B. aa (0) = 0 iar aa (1) = a. Produsul direct (suma directă) a unei familii de mulţimi Definiţia 8. Demonstraţie. (ii). Ú. unde pentru x ÎI(a). Dacă x. n § 8. Atunci a Ù x 1 = a Ù x2 şi a¢ Ù x1 = a¢ Ù x2. *. x Ù x*= x Ù (x¢ Ù a) = (x Ù x¢) Ù a = 0 Ù a = 0 iar x Ú x* = =x Ú (x¢ Ù a)= (x Ú x¢) Ù (x Ú a) = 1 Ù (x Ú a) = x Ú a = a. a (x) = =(a Ù x.1. Numim produsul direct al acestei familii un dublet (P.

Unicitatea produsului direct.î. ׳‬adică u este bijecţie.mulţime nevidă iar (pi)i∈I este o familie de funcţii pi : P ® Mi pentru orice iÎI a. (pi)i∈I) ce reprezintă produsul direct al familiei de mulţimi (Mi)i∈I se va nota prin ÕMi . este verificată următoarea proprietate de universalitate: şi familia de funcţii pi‫:׳‬P‫→׳‬Mi (i ∈I). datorită unicităţii din proprietatea de universalitate deducem că uv = 1p şi vu=1P‫ . dubletul (P. Pentru orice familie nevidă de mulţimi (Mi)i∈I există produsul său direct care este unic până la o bijecţie. (pi)i∈I) şi (P‫( .3. iÎI De multe ori prin produs direct vom înţelege doar mulţimea subiacentă P (neglijând deci menţionarea proiecţiilor).׳‬pi ‫)׳‬i∈I) format din mulţimea P‫׳‬ există o unică funcţie u:P‫→׳‬P a. În cele ce urmează.î. Se probează imediat că dubletul (P. (pi)i∈I) verifică proprietatea de universalitate a produsului direct de mulţimi (Mi)i∈I . Teorema 8. Dacă (P. Existenţa produsului direct. Cum şi pi1P=pi . n Observaţia 8. Demonstraţie. pi∘u=pi‫ . pi (f) = f (i) pentru iÎI şi fÎP.׳‬pentru orice iÎI. Pentru oricare alt dublet (P‫( . iÎI Pentru jÎI. pi ‫1׳‬P‫= ׳‬pi‫ ׳‬pentru orice iÎI. pj: Õ M i →Mj poartă numele de a j-a proiecţie. Fie P={f:I→ U M i f (i ) ∈Mi iÎI Deducem imediat că pi(uv)=pi iar pi‫(׳‬vu)=pi‫ ׳‬pentru orice pentru orice i∈I } iar pi : P ® Mi. conform proprietăţii de universalitate există u:P‫→׳‬P şi v:P→P‫ ׳‬a. î pi∘u=pi‫ ׳‬şi p‫׳‬i∘v = pi pentru orice iÎI.2. iÎI.׳‬pi ‫)׳‬i∈I) sunt două produse directe ale familiei (M i)i∈I . 71 .

f ((xi)i∈I)=(fi (xi))i∈I pentru orice iÎI iÎI (xi)i∈I∈ ÕMi iÎI poartă numele de produsul direct al familiei (fi)i∈I de iÎI aplicaţii. n}. pj: Õ M i →Mj este definită prin pj ((xi)i∈I)=xj.× Mn definit în §1. atunci f = Õ f i este injectivă iÎI (surjectivă. ׳׳‬i∈I) atunci iÎI familie de mulţimi (Mi‫)׳׳‬i∈I şi o familie ç Õ æ fi è ö ¢ o f ö=æ ¢ö æ i ÷ çÕ fi ÷ o çÕ fi ÷ .. Fie iÎI acum (Mi)i∈I familie de aplicaţii fi : Mi→Mi‫( . notând f (i) = xi Î Mi. j∈I. vom scrie formal: Õ M i ={(xi)i∈I∣xi∈Mi pentru orice i∈I} iÎI Astfel. bijectivă). 2.. 72 . Dacă pentru orice i∈I. Aplicaţia f este unică cu proprietatea că pi‫׳‬f=fipi pentru orice iÎI.Deoarece orice funcţie f:I→ U M i este determinată de f(i) iÎI pentru orice iÎI. coincide de fapt cu M1 ×. ..4.. Se verifică imediat că Õ1M iÎI i =1 Õ Mi iÎI şi că dacă mai avem o (fi‫)׳‬i∈I de aplicaţii cu fi ‫ :׳‬Mi ‫→׳‬Mi‫( . ÕMi iÎI Astfel... ç ÷ ç ÷ ø è iÎI ø è iÎI ø Propoziţia 8. ׳‬i∈I). vom nota f = Õ f i . şi (Mi ‫)׳‬i∈I două familii nevide de mulţimi iar (fi)i∈I o Aplicaţia f: Õ M i ® Õ M i ¢ . fi este o funcţie injectivă (surjectivă. bijectivă). în cazul în care I este finită I={1.

un dublet (S.6. Pentru a proba existenţa. M i I M j =∅) . uαi=α‫׳‬i pentru orice i∈I. Dacă vom considera ψ:I→ U M i definită prin ψ (j)=xj pentru orice iÎI j∈I. pentru fiecare iÎI. fi este injectivă şi fie α. Definiţia 8. Demonstraţie. adică f este surjectivă. f (α)(j)=f (β)(j) ⇔fj (α (j))= fie φ∈ Õ M i ¢ .î. noţiunea duală celei de produs direct al unei familii de mulţimi este aceea de sumă directă (vom face mai tîrziu precizări suplimentare despre noţiunea de dualizare – vezi Definiţia 1. Atunci pentru orice j∈I. considerăm M i =Mi×{i} şi S= U M i (observăm că pentru i ¹ j. iÎI 73 . fi este surjectivă şi pentru orice j∈J. Într-adevăr. există xj∈Mj a.î. f (α)=f (β). există o unică aplicaţie u:S→S‫ ׳‬a. Unicitatea sumei directe se probează analog ca în cazul produsului direct.î.4.Demonstraţie. Cum f i este surjecţie. Pentru orice familie (Mi)i∈I de mulţimi există şi este unică până la o bijecţie suma sa directă. ∎ În cadrul teoriei mulţimilor. adică φ:I→ U M i¢ şi are proprietatea că φ(j)∈ Mj´ iÎI iÎI Să presupunem acum că pentru orice i∈I. adică f este injectivă. să presupunem că pentru orice i∈I. atunci f (ψ)=φ. Pentru oricare altă mulţime S‫ ׳‬şi familie (α‫׳‬i)i∈I de aplicaţii Teorema 8. de la Capitolul 5). (α i)i∈I ) format dintr-o mulţime nevidă S şi o familie de aplicaţii αi:Mi→S (i∈I) ce verifică următoarea proprietate de universalitate: cu αi‫:׳‬Mi→S‫( ׳‬i∈I). β∈ Õ M i a. Cum fj este injectivă deducem că α (j)=β (j) iar cum j este oarecare deducem că α=β. fj (xj )=φ (j).5. iÎI =fj (β (j)). Numim sumă directă a familiei (nevide) (Mi)i∈I de mulţimi.

i))=(fi(x). i) pentru orice iÎI şi iÎI iÎI ¢ xÎMi este unica aplicaţie cu proprietatea că α‫׳‬ifi=fαi pentru orice iÎI. 74 .7. (i∈I) atunci aplicaţia f : C M i ® C M i definită prin f((x. ç ÷ ç ÷ ø è iÎI ø è iÎI ø Ca şi în cazul produsului direct al familiei de funcţii (f i)i∈I avem şi pentru f = C f i următorul rezultat: iÎI Propoziţia 8. bijectivă). injecţiile canonice subânţelegîndu-se). bijectivă). Se probează imediat că C1M iÎI i =1 C Mi iÎI iar dacă mai avem o familie (f‫ ׳‬i)i∈I cu fi ‫ :׳‬Mi ‫→׳‬Mi‫( ׳׳‬i∈I) atunci: ç C æ fi è iÎI ö ¢ o f ö=æ ¢ö æ i ÷ çC fi ÷ o çC fi ÷ . fi este o funcţie injectivă (surjectivă. dacă avem o familie de aplicaţii (f i)i∈I aplicaţii cu fi : Mi → M¢i . (Mi)i∈I n Observaţia 8. Aplicaţiile (α i)i∈I . vom nota f = C f i şi vom numi pe f suma directă a aplicaţiilor iÎI (f i)i∈I.Definind pentru orice iÎI. Suma directă a familiei (Mi)i∈I o vom nota prin C M i (ea mai poartă numele şi de reuniune disjunctă a familiei iÎI (α i)i∈I ) este suma directă a familiei (Mi)i∈I ). de multe ori când vorbim despre suma directă vom menţiona doar mulţimea subiacentă. care sunt injecţii. i) (xÎMi) se verifică imediat că dubletul (S. Dacă pentru orice i∈I. atunci f = C f i este injectivă iÎI (surjectivă. ai : Mi ® S prin ai (x) = (x.8. Ca şi în cazul produsului direct. se vor numi injecţiile canonice (ca şi în cazul produsului direct.

Relaţia de . atunci A0∼A1.î.∼’’ este şi simetrică. Dacă A0∼A2 . Demonstraţie.. (Cantor) Pentru orice mulţime A. Dacă vom considera mulţimea B={x∈A∣x∉f(x)}. deci a∈B – din nou absurd!.∼’’ fie A. Operaţii cu numere cardinale. A2⊆A1⊆A0.§ 9 Numere cardinale.4. Propoziţia 9. deducem că B∼A. adică există f :A→B şi g :B→C bijecţii.. Dacă A şi B sunt echivalente vom scrie A∼B (în caz contrar. Dacă a∈B. Bernstein) Fie A0.î. atunci există f : A→B o bijecţie. adică există o bijecţie f:A→P(A). C mulţimi a.î.. ∎ Teorema 9.3. Dacă A şi B sunt două mulţimi iar A∼B. Pentru orice mulţime A. A∼A căci funcţia 1A:A→A este o bijecţie.1. B. Dacă A şi B sunt două mulţimi vom spune despre ele că sunt cardinal echivalente (sau mai simplu echivalente) dacă există o bijecţie f A→B. atunci cum B∈P(A) şi f este în particular surjecţie.2. A2 trei mulţimi a. deducem că există a∈A a. (Cantor. Cum şi f -1 : B→A este bijecţie. ∎ Teorema 9.absurd. 75 . A≁P(A). Pentru a proba şi tranzitivitatea relaţiei . B=f(a). Demonstraţie. Ordonarea numerelor cardinale Definiţia 9. Cum g∘f : A →C este bijecţie deducem că A∼C. atunci a∉B . A∼B şi B∼C. Să presupunem prin absurd că A∼P(A).∼’’ este o echivalenţă pe clasa tuturor mulţimilor . vom scrieA≁B). A1. pe când dacă a∉B atunci a∉f(a). adică relaţia .

există i∈ℕ a. é ù Analog se probează şi egalitatea: (2) A1= êU ( Ai . i ³0 i ³0 Considerăm de asemenea şi familia de funcţii (fi) definită astfel i≥0 cu fi :Bi→Ci 76 .Ai +1 )úU A . pentru i par atunci se observă imediat că pentru i.î...Ai +1 )úU A .Ai + 2 . ù é Atunci x∈An-1 şi deci x∈An-1-An. Pentru a o proba pe cealaltă. Dacă x∉A.An+1⊆An⊆. Dacă x∈A ù é atunci x∈ êU ( Ai . Fie deci n≥1 cel mai mic număr natural pentru care x∉An . i≥1.⊆A2⊆A1⊆A0 (ţinând cont de faptul că A2⊆A1⊆A0). Incluziunea de la dreapta la û ëi ³ 0 stânga este evidentă.. atunci există o bijecţie f:A0→A2. demonstrăm că (1) ù é A0 = êU ( Ai .. ëi³1 û Dacă vom considera familiile de mulţimi (Bi) definite astfel: B0=A şi Bi= Ai-1-Ai pentru i≥1 C0=A şi C i = í i∈I şi (Ci) i∈I ì Ai +1 . Cum A0∼A2 . pentru i impar ï ï î Ai -1 . atunci în mod Demonstraţie.Ai +1 )úU A .Ai +1 )úU A . rezultând astfel egalitatea (1).evident: . x∉Ai şi cum û ëi ³ 0 x∈A0. i≠j ⇒ Bi∩Bj=Ci∩Cj=∅ iar din (1) şi (2) deducem că: (3) A0= U Bi şi A1= U C i . fie x∈A0.Ai . j∈ℕ. Să considerăm mulţimea A= I Ai = I Ai şi să i ³0 i ³1 Dacă vom considera mulţimile Ai=f(Ai-2) pentru i≥3. û ëi ³ 0 Astfel avem probată şi incluziunea de la stânga la dreapta. de unde x∈ êU ( Ai .

adică x∈Ai-1-Ai . Fie A. Dacă A este o mulţime. prin numărul cardinal al lui A înţelegem clasa de echivalenţă a lui A (notată A ) relativă la relaţia de echivalenţă ∼. adică A0∼A1 şi cu aceasta teorema este Corolarul 9. pentru i = 0 ï A ï f i = í1 Ai -1 . pentru i par ï ï f Ai -1 . pentru i impar î (să observăm că pentru i impar. adică fi este şi surjectivă. fi este bijectivă (suficient doar pentru i impar). Dacă vom arăta că pentru orice i∈ℕ. convenim să notăm pentru 77 . . dacă x∈Ai-1-Ai ⇒ f(x)∈ Ai+1-Ai+2 . Vom numi secţiuni ale lui ℕ mulţimile de forma Sn={0.î. ∎ Definiţia 9. Aʹ⊆A. deducem că B∼A.6. 1. Fie deci i impar şi fi= f Ai -1 . y=f(x) şi deoarece y∉Ai+2 . B.î.. Deci B∈ A ⇔A∼B. Demonstraţie. Obţinem astfel că Bʹʹ⊆Bʹ⊆B şi Bʹʹ∼B.Ai . Bʹ mulţimi a. Cum Ai+1=f (Ai-1 ). Atunci A∼B.5.Ai .Ai . Deoarece f este bijectivă deducem imediat că fi este injectivă. Aʹ. atunci ţinând cont de (3) vom deduce imediat că A0∼A1 .. adică y∈ Ai+1 şi y∉Ai+2 . adică fi este corect definită). deci bijectivă.. . Cum B∼Aʹ deducem că Bʹʹ∼B . Pentru a proba surjectivitatea lui f i fie y∈Ai+1-Ai+2 .ì1 .n-1} formate din n elemente (n∈ℕ*). Bʹ⊆B şi A∼Bʹ iar B∼Aʹ. deducem că există x∈Ai-1 a. Cum A∼Bʹ există o bijecţie f : A→Bʹ astfel că dacă vom considera Bʹʹ=f(Bʹ) avem că Aʹ∼Bʹʹ.4.. Conform Teoremei 9. adică A∼B. Astfel y=fi (x). ∎ la A1. Bʹ∼B şi cum Bʹ∼A. Aşa după cum am observat anterior se poate construi imediat o bijecţie de la A0 complet demonstrată. deducem că x∉Ai .

Convenim de asemenea să notăm 0=cardinalul mulţimii vide şi prin c 0 (alef zero ) cardinalul mulţimii numerelor naturale ℕ. n= S n . N) →Hom (M´.8. N´) definită prin φ (α )= g ∘ α ∘ f -1 pentru orice α∈Hom (M.mn ).10.î. sub formă de exerciţii propuse. vom spune că m este mai mic sau egal cu n (sau că n este mai mare sau egal cu m) şi vom scrie m≤n... 78 .+mn (respectiv Õ mi = m1. Observaţia 9. Definiţia 9. m= M ¢ şi n= N ¢ atunci există două bijecţii f : M→M´ şi g : N→N´.7. Observaţia 9. de unde deducem că Definiţia 9. n} vom scrie iÎI å mi =m1+.7. dacă există o submulţime N´⊆N a. Definiţia 9. . unde mi= M i pentru orice i∈I. produsul şi ridicarea la putere. Fie m= M şi n= N două numere cardinale. deducem că Definiţia 9.8.. . Definiţia 9.î. înmulţire şi ridicare la putere a numerelor cardinale vor fi puse în evidenţă într-o viitoare lucrare. Dacă m= M şi n= N .9. Definim suma (respectiv produsul) i∈I familiei (mi) prin egalitatea iÎI å mi = C M i iÎI ( respectiv Õ mi = Õ M i iÎI iÎI iÎI ). Din Propoziţiile 8. M∼N´. N)={f :M→N}.9. 2. şi respectiv 8.7. Se verifică imediat că φ:Hom (M. Dacă mai avem două mulţimi M´şi N´ a. N) este bijecţie. Dacă I este o mulţime finită.. este corectă ( în sensul că å mi nu depinde de modul iÎI de alegere a mulţimilor Mi pentru care mi= M i ). este corectă. Fie (mi) i∈I o familie de numere cadinale.11.n∈ℕ*.. Principalele proprietăţi ale operaţiilor de adunare. I={1. Definim nm ca fiind numărul cardinal al mulţimii Hom (M. În continuare vom defini operaţiile clasice cu numere cardinale : suma.

atunci N´∼P . Să presupunem că avem mulţimile M. pentru orice f : M→{0. Mai trebuie să probăm că dacă m≠p. M∼N´. p= P .14. Se probează imediat că φ este 79 .12. N.׳׳‬de unde deducem că m≤p. 1}. Fie acum m= M şi φ : Hom (M. Dacă notăm P”=f (N´). Cum n≤p. atunci din (iii) deducem că n=p . Să presupunem că m= M .î.î. Demonstraţie. adică Definiţia 9. Propoziţia 9. este corectă ( în sensul că definirea relaţiei ≤ nu depinde de alegerea reprezentanţilor ). n= N . P. Dacă M∼P. Deducem că N´∼Q´. p numere cardinale . ∎ Observaţia 9. Rezultă din Corolarul 9. Atunci: (i) m≤m (ii) m≮m (iii) m≤n şi n≤m ⇒ m=n (iv) m≤n şi n≤p ⇒ m≤p (v) m < n şi n < p ⇒m < p. adică avem bijecţia f : N→P´. deci p≤n. M∼N´ şi N∼P´. Observaţia 9. atunci M≁P. n.î. {0. evident că N´∼P‫ .11.Vom spune că m este strict mai mic decât n ( sau că n este strict mai mare ca m ) şi vom nota m < n dacă m≤n şi m≠n. M∼P şi N∼Q şi să mai presupunem că există N´⊆N a.׳׳‬deci M∼P‫ .absurd. Fie m. Ca şi în cazul operaţiilor cu numere cardinale. (iii).13. Q a. alte proprietăţi legate de compararea numerelor cardinale le vom pune în evidenţă sub formă de exerciţii propuse într-o viitoare lucrare. 1})→P(M) definită prin φ(f)=f-1 ({1}). de unde P∼Q´. (i) şi (ii) sunt evidente.5. (v). Din ipotezăm avem că există N´⊆N şi P´⊆P a. (iv). Considerăm bijecţia f : N→Q şi să notăm cu Q´=f (N´).

Acest Corolar ne arată că pentru un număr cardinal m obţinem următorul şir strict crescător de numere cardinale: 2 < 2 2 < 2 2 Cardinalul 2 continuului. Cum M şi P sunt numărabile avem două bijecţii f:ℕ→M şi g:ℕ→P. Vom spune despre o mulţime M că este numărabilă dacă M ∼ℕ. atunci m < 2 m. Dacă m este un număr cardinal. 1}). Se probează imediat că h:ℕ→M∪P.. în caz contrar. Mulţimi finite şi mulţimi infinite Definiţia 10.. îl vom nota prin c şi îl vom numi puterea §10 Mulţimi numărabile. Propoziţia 10. Dacă M şi P sunt două mulţimi numărabile disjuncte. 3. de unde concluzia că M∪P este numărabilă.2. Dacă M £ c 0 vom spune că M este cel mult numărabilă .. de unde deducem că m P(M) ∼ Hom (M. Din acest ultim rezultat şi Teorema 9. O reuniune finită de mulţimi numărabile disjuncte este numărabilă. 15.1. deducem: Corolarul 9.3.o bijecţie. atunci M∪P este numărabilă. c0 m 2m < . adică M = c 0 . {0. 80 .∎ Corolar 10. Demonstraţie. adică P(M ) =2 . spunem că M este nenumărabilă. ì ænö ï f ç 2 ÷ daca n este par ï è ø h(n)= í ï æ n + 1ö ï g ç 2 ÷ daca n este impar ø î è este bijecţie.

y).4. Pentru a proba surjectivitatea lui f vom arăta prin inducţie matematică că pentru orice n∈ℕ există x. Să arătăm la început că dacă (x.î. (x´. y ) cu x. Obţinem atunci egalitatea: (x¢ + r + y + 1)(x¢ + r + y ) + r = (x¢ + y¢ + 1)(x¢ + y¢) 2 2 de unde deducem că (x¢ + r + y + 1)(x¢ + r + y ) < (x¢ + y¢ + 1)(x¢ + y¢) şi astfel y´>r+y. y-1) pe când dacă y=0 avem x(x + 1) (x + 1)(x + 2) =f (0.1) +r= 2 2 (z + 1)z £ (z + s )(z + s . atunci n=0 . 1). z (z . (x + y + 1)(x + y ) +x+1= Dacă y∈ℕ* avem n+1=f (x. y∈ℕ a. y) = 2 bijectivă. 0) şi să presupunem că n=f (x. adică f este injectivă. y∈ℕ. atunci x=x´ şi y=y´. unde z=x´+r+y+1. n+1= + x +1= 2 2 Dacă x=y=0. y)=n. Alegând y´=r+y+s cu s∈ℕ* obţinem că (z + s )(z + s + 1) . adică x=x´+r cu r∈ℕ*). y)=f (x´. deci n+1=1=f (0. x+1). f (x. y´) devine (x¢ + y + 1)(x¢ + y ) = (x¢ + y¢ + 1)(x¢ + y ¢) 2 2 de unde obţinem imediat că y=y´ .1) .1) z ( z . y)+1= 2 =f(x+1. Să presupunem prin absurd că x≠x´ (de exemplu x > x´. y´)∈ℕ×ℕ şi f (x. Avem că 0=f (0. ∎ 81 . Demonstraţie.Lema 10. y)=f (x´. Funcţia numărare diagonală f : ℕ×ℕ→ℕ (x + y + 1)(x + y ) + x este definită pentru (x. lucru absurd z (z .1) deoarece +r< +z= 2 2 2 2 Prin urmare x=x´ iar egalitatea f (x. y´). y)∈ℕ×ℕ prin f(x.

. ℤ* şi ℚ sunt mulţimi numărabile. există g:ℚ→ℤ×ℤ* a. Să considerăm f:ℤ×ℤ*→ℚ.2 x .. y∈ℤ×ℤ*. 82 Pentru fiecare n ∈ℕ putem scrie pe f (n) ca fracţie zecimală: . deducem că g este injectivă.. . a n n .î. Cum ℕ⊆ℚ x deducem că Q ³ c 0 . ... de la Capitolul 1.7. b1 b2 . a n 1 a n 2 . f ( x ) = + arctg x 2 p este bijectivă.. Demonstraţie. f o g = 1ℚ . conform Propoziţiei 3. 1) nu este o mulţime numărabilă iar pentru aceasta să arătăm că orice funcţie f :ℕ→(0. 9}. 1 1 Demonstraţie.b n . Propoziţia 10.6. Deoarece f :ℝ→(0.1) nu este surjectivă ( procedeul diagonal al lui Cantor ). 1.8. Să probăm acum că şi ℚ este numărabilă...5. adică ℚ este numărabilă...1) b=0. f (n)=0. Cum f este surjectivă. f ( x.. c0 × c0 = c0 . ∎ Propoziţia 10.. Conform Propoziţiei 3.1 daca x < 0 î şi g:ℤ→ℤ*. Se probează imediat că f:ℤ→ℕ ì2 x daca x ³ 0 ï f (x ) = í ï.7..Corolar 10. y ) = pentru y orice x. ℤ.. 1).. de la Capitolul 1. Dacă vom considera b∈(0. ì x + 1 daca x ³ 0 ï g (x ) = í ï x daca x < 0 î sunt bijective. de unde egalitatea Q = c 0 . este suficient să arătăm că intervalul (0. adică Q £ Z ´ Z * = c 0 × c 0 = c 0 . Mulţimea ℝ a numerelor reale este nenumărabilă. cu aij ∈{0.

8.0=׳‬atunci φ (n‫=)׳‬φ (0)= x0 ∉ M‫ ׳‬şi xn+1=f (xn ) ∈ M‫ . (ii)⇒(i). Fie M o mulţime infinită în sensul Cantor. n≠n‫ . există x0∈M a.׳‬deci φ (n+1)≠φ (n‫ . a k k }. n}) . . Vom spune despre o mulţime M că este infinită : (i) (ii) (iii) în sens Dedekind. dacă conţine o submulţime numărabilă în sens obişnuit. x0∉M‫ . 2. ∎ unde pentru orice k∈ℕ* bk∉{0.0≠׳‬de unde φ (0)=x0 şi φ (n‫ =)׳‬f (x n¢-1 ) ∈ ∈M‫ ׳‬şi cum φ (0)= x0 ∉ M‫ ׳‬deducem că φ (n‫≠)׳‬φ (0). sunt echivalente două câte două...î.. Cum n‫≠1-׳‬n. atunci xn¢-1 ≠ xn şi cum f este injectivă deducem că f ( xn¢-1 ) ≠f (xn). Pentru aceasta vom demonstra că dacă n.este surjectivă.. (i)⇒(ii). atunci b∉Im(f). Demonstraţie. Cele trei definiţii ale mulţimilor infinite din cadrul Definiţiei 10.8.)׳‬Dacă n‫ .0≠׳‬atunci φ (n‫ =)׳‬f ( xn¢-1 ) şi φ (n+1)=f (xn) .׳‬Cum M‫ ⊂׳‬M. şi să arătăm că funcţia φ:ℕ→M φ(n)=xn pentru orice n∈ℕ este injectivă.î. M‫∼׳‬M în sens Cantor. Să presupunem acum că pentru orice n≠m‫ ׳‬φ (n)≠φ (m‫ )׳‬şi să alegem acum n‫ ≠׳‬n+1. Rezultă deci că φ este injectivă şi deci φ (ℕ ) ⊆ M este o submulţime numărabilă.9. xn=f (xn-1). Dacă n=0. M‫∼׳‬ℕ (fie f :ℕ →M‫ ׳‬o funcţie bijectivă ). adică φ (n‫≠)׳‬φ (n+1). x2=f (x1 ). adică f nu Definiţia 10. 9. Teorema 10. atunci n‫ ....î. Dacă n‫ . Se observă imediat că φ : M→M \ {f (0)} definită prin 83 . adică există M‫ ⊆׳‬M a. Fie M o mulţime infinită în sens Dedekind .)׳‬Vom face lucrul acesta prin inducţie matematică după n. dacă există M‫ ⊂׳‬M a.. dacă M ≁Sn pentru orice n∈ℕ* (unde Sn={1. . ׳‬atunci φ (n)≠φ (n‫ .׳‬Construim prin recurenţă şirul de elemente x1=f (x0). n‫∈׳‬ℕ. . atunci există M‫ ⊂׳‬M şi o bijecţie f:M→M‫ .

Fie deci x. Pentru aceasta fie y ∈ M \ {f (0)} . x‫∈׳‬ Pentru n=1 există o funcţie injectivă φ:S1→M (deoarece ï x 0 pentru x = n + 1 î este în mod evident funcţie injectivă. Dacă y∉M‫ ׳‬atunci y=φ (y). Din rezultatul expus anterior deducem că : Mk={φ:Sk→M | φ este injecţie}≠ Ø pentru orice k∈ℕ*.î.׳‬atunci în mod evident din φ (x) = =φ(x‫ )׳‬deducem că x=x‫ . ׳‬atunci y=f (n) cu n∈ℕ. (iii)⇒(ii). atunci pentru orice n∈ℕ* există o funcţie injectivă φ:Sn →M. x‫=׳‬f(t) deducem că f (k+1)=f (t+1).׳‬ Să arătăm acum că φ este surjectivă. x‫ ∉׳‬M‫ . Vom utiliza următorul fapt: dacă M este o mulţime infinită în sens obişnuit. (ii)⇒(iii). φ (x) = φ (x‫.î.j (x ) = í ì ï x daca x Ï M ¢ ï f (n + 1) daca x = f (n ) cu n Î N î este bine definită şi să arătăm că φ este chiar bijecţie. x‫ ∉׳‬M‫ . x‫ ∈ ׳‬M a. y (x ) = í Deoarece M=M‫( ∪׳‬M \ M‫ )׳‬şi φ (x) = φ (x‫ . deducem că Mk∩Mk´=Ø. Să trecem acum la a demonstra efectiv implicaţia (iii)⇒(ii). Cum am presupus că M este infinită în sens obişnuit. de unde k+1=t+1 ⇔ k=t ⇒x=x‫.)׳‬atunci x.׳‬Dacă x.)׳‬ ∈M‫ ׳‬sau x. Vom proba lucrul acesta prin inducţie matematică referitor la n. iar dacă y∈M‫ . deci există x0∈M a. x‫ ∈׳‬M‫ . Cum y≠f (0). ׳‬Sk∩Sk´=Ø. atunci φ (Sn) ≠ M. atunci n≠0⇒ n≥1 deci putem scrie y=f (n-1+1)=φ (n-1). x0 ∉ φ (Sn). Cum pentru k≠k‫ . M≠Ø). Să presupunem acum că pentru n∈ℕ* există φ:Sn→M injectivă.׳‬Dacă x. ì ïj (x ) pentru x Î S n Atunci y :Sn+1→M. Această implicaţie este evidentă deoarece ℕ≁Sn pentru orice n∈ℕ* .׳‬atunci dacă x=f(k). Conform axiomei 84 alegerii aplicată mulţimii .

Exemple 1. există S⊆T a. g Î Hom(A). (xy)z=x(yz). Morfisme de monoizi. reuniune. raţionale ℚ.T={ Mk : k∈ℕ }.+”.î. yÎM pe j(x. zÎM. numim operatie algebrică (internă) sau lege de compoziţie (internă) pe M orice funcţie j:M ´ M®M.2. Pentru uşurinţa scrierii vom nota pentru x. Pe parcursul acestei lucrări vom mai pune în evidenţă alte mulţimi şi operaţii algebrice pe acestea (inclusiv mulţimile numerelor întregi ℤ. vom spune despre o operaţie algebrică de pe M (notată multiplicativ) că este: (i) comutativă – dacă pentru oricare x. S∩Mk≠Ø şi este formată dintr-un singur element. y. yÎM. diferenţă şi diferenţa simetrică. j(f. reale ℝ şi complexe ℂ precum şi operaţiile de adunare şi înmulţire pe acestea). y) (care se mai numeşte şi compusul lui x cu y) prin xoy sau pur şi simplu prin xy (convenim să spunem că am notat operaţia algebrică j multiplicativ). Definiţia 1. Produse directe finite de monoizi Definiţia 1. 85 .1. în capitolul precedent am definit pe M operaţiile algebrice de intersecţie. Operaţii algebrice. Atunci M‫ =׳‬U Im(j ) este o submulţime numărabilă a jÎS lui M. g) = fog pentru orice f. 2. Dacă M este mulţime nevidă. ∎ CAPITOLUL 2: GRUPURI §1. xy=yx (ii) asociativă – dacă pentru oricare x. atunci pe Hom(A) avem operaţia de compunere a funcţiilor: j : Hom(A) × Hom(A) ® Hom(A).. În anumite situaţii folosim pentru j şi notaţia aditivă . Dacă T este o mulţime nevidă iar M=P(T). Fiind dată o multime nevidă M. Dacă A este o mulţime nevidă iar Hom(A)={f:A®A}. Monoizi.

….3. elementul neutru al unei operaţii algebrice (dacă există !) este unic. Dacă x1=x2=…=xn=x şi nÎℕ* convenim să notăm x1x2…xn=xn dacă operaţia algebrică este notată multiplicativ şi x1+x2+…+xn = nx dacă ea este notată aditiv.4.xn (nÎℕ) din M utilizăm de multe ori notaţiile: x1x2……xn= Õ xi (când operaţia algebrică asociativă este i =1 n notată multiplicativ) sau x1+x2+…+xn = å xi i =1 n (când aceeaşi operaţie algebrică asociativă este notată aditiv). xe = ex = x. elementul său neutru (dacă există) va fi notat prin 1. atunci ee¢=e (dacă gândim pe e¢ element neutru) şi tot ee¢=e¢ (dacă gândim pe e element neutru) astfel că e=e¢. z din M (sau mai multe) nu mai este necesar să folosim parantezele.Operaţiile de intersecţie. Fie M o mulţime nevidă pe care avem o operaţie algebrică. reuniune şi diferenţă simetrică sunt exemple de operaţii ce sunt simultan comutative şi asociative. În cazul adoptării notaţiei multiplicative pentru o operaţie algebrică. 2. Dacă o operaţie algebrică de pe M este asociativă. pe când compunerea funcţiilor nu este operaţie comutativă fiind însă asociativă. 1. Pentru n elemente x1. Dacă o operaţie algebrică de pe M ar avea două elemente neutre e. iar în cazul adoptării notaţiei aditive acesta se va nota prin 0. 86 . Vom spune că un element eÎM este element neutru pentru operaţia algebrică respectivă dacă pentru orice xÎM. y. e¢ÎM. Deci. Observaţia 1. atunci pentru a scrie compunerea a trei elemente x. astfel că în loc să scriem (xy)z sau x(yz) vom scrie xyz. Definiţia 1.

atunci pentru operaţiile algebrice ∩.. dacă este pericol de confuzie atunci şi aceasta trebuie neapărat menţionată). ×) format dintr-o mulţime nevidă M şi o operaţie algebrică pe M se zice semigrup dacă operaţia algebrică respectivă este asociativă. Dacă T¹∅. atunci (M. Teorema 1. atunci pentru compunerea funcţiilor de pe Hom(A). Fie P={n∈ℕ | n+m=n⊕m. monoidul se zice comutativ. Demonstraţie. (M . Dacă A¹∅. în cazul unui semigrup se specifică doar mulţimea subiacentă M (fară a se mai specifica operaţia algebrică de pe M.Dacă T¹Æ şi M=P(T).Exemple 1. Dacă operaţia algebrică are şi element neutru. Reamintim că în §3 de la Capitolul 1 am introdus mulţimea ℕ a numerelor naturale. 2. Există o unică operaţie algebrică pe ℕ pe care o vom nota prin „+” şi o vom numi adunarea numerelor naturale a.Dacă A¹Æ. ∩). î. pentru orice m∈ℕ}⊆ℕ.×’’) în raport cu care ℕ devine monoid. 87 .5.o) este monoid necomutativ. n∈ℕ să avem : A1 : 0+m=m A2 : s(n)+m=s(n+m) .∪ şi ∆ de pe M=P(T) elementele neutre sunt T. ∅ şi respectiv ∅. pentru orice m. ∆) sunt monoizi comutativi. ×) se zice monoid. În continuare vom defini două operaţii algebrice pe ℕ : adunarea (notată . ∪) şi (M.+”) şi înmulţirea (notată . 1A este elementul neutru. Să probăm la început unicitatea şi pentru aceasta să presupunem că mai există o operaţie algebrică ⊕ pe ℕ ce verifică A1 şi A2. Definiţia 1. 2. Exemple 1. Un dublet (M. Dacă operaţia algebrică este comutativă.6.. atunci (Hom(A). semigrupul (M. De multe ori.

Dacă n∈P. Axiomele A1–A2 poartă numele de axiomele adunării numerelor naturale. adică cele două operaţii coincid.9.8.∎ Propoziţia 1. fm(0)=m şi s(fm(n))= fm(s(n)) pentru orice n∈ℕ . conform Teoremei 3. m. Dubletul (ℕ. adică s(m)∈P. Pentru orice m. Atunci 0+m=fm(0)=m iar s(n)+m= fm (s(n))=s (fm (n))=s( n+m ). ∎ Observaţia 1. Propoziţia 1. Dacă m∈P. Pentru n∈ℕ definim n+m=f m (n).19 de la Capitolul 1 există o unică funcţie fm:ℕ→ℕ a. deci P=ℕ. atunci s(n)+m=m+s(n) ⇔ s(n+m)=s(m+n) ⇔ n+m=m+n. Din cele stabilite anterior. deducem că 0 este element neutru pentru adunarea numerelor naturale. atunci s(m)+0=s(m+0)=s(m).Din A1 deducem că 0∈P iar din A2 deducem că dacă n∈P. adică 0∈P. Fie P={m∈ℕ: m+0=m }⊆ℕ. Demonstraţie. Considerăm un element m ∈ℕ (pe care îl fixăm) şi tripletul (ℕ. Analog se probează şi a doua relaţie. Pentru a proba comutativitatea adunării să considerăm P={n∈ℕ : n+m=m+n pentru orice m∈ℕ} ⊆ℕ . Evident 0∈P. atunci s(n)+m=s(n)⊕m ⇔ s(n+m)=s(n⊕m). î. Dacă în A1 facem pe m=0. ceea ce este 88 . (adică m+0=m). +) este monoid comutativ cu proprietatea de simplificare. n∈ℕ avem A10 : m+0=m 0 A2 : n+s (m)= s(n+m) . Demonstraţie. s). adică n+m=m+n pentru orice m∈ℕ.7. ceea ce este adevărat deoarece s este injectivă şi am presupus că n∈P. deducem că 0+0=0. Deci P=ℕ.

obţinem că m+n = s(p)+n = s(p+n) ≠ 0 – absurd ! şi analog în al doilea caz.î. În primul caz. pentru orice m. î.11. unde fm:ℕ→ℕ este definită prin fm(n)=n+m pentru orice n∈ℕ. Fie m∈ℕ fixat . Pentru a demonstra asociativitatea numerelor naturale. conform Lemei 3. ∎ Propoziţia 1. atunci. Evident. Propoziţia 1. p∈ℕ}⊆ℕ. Demonstraţie. Evident 0∈P şi să presupunem că p∈P. Dacă m. Pentru partea finală fie P={p∈ℕ : dacă m+p=n+p ⇒ m=n}⊆ℕ. Deducem că P=ℕ. considerând tripletul (ℕ. Fie acum n∈P. ∎ ⇔s(m+p)=s(n+p) ⇔ m+p=n+p ⇔ m=n (căci p∈P). atunci 89 .12. Dacă n∈ℕ. Atunci (s(n)+m)+p=s(n+m)+p=s((n+m)+p) iar s(n)+(m+p)=s(n+(m+p)) şi cum (n+m)+p=n+(m+p) deducem că s(n)∈P. Atunci m+s(p)=n+s(p) astfel din nou P=ℕ. adică P=ℕ.adevărat (deoarece s este injecţie). n∈ℕ şi m+n=0. Deci m = n = 0 . adică s(p)∈P şi Observaţia 1. Există o unică operaţie algebrică pe ℕ notată „·” şi numită înmulţirea numerelor naturale a. 0. m = s(p) sau n = s(q). adică adunarea numerelor naturale este comutativă . atunci s(n)=s(n+0)=n+s(0)=n+1. Dacă m ≠ 0 sau n ≠ 0. atunci m=n=0. fm ). Demonstraţie. 0∈P. să considerăm adunării P ={n∈ℕ: (n+m)+p=n+(m+p) pentru orice m. n∈ℕ să avem : I1 : m·0=0 I2 : m·s(n)=mn+m.18 de la Capitolul 1 există p. q∈ℕ a.10.

Definim m·n=gm(n) şi astfel m·0=gm(0)=0 iar m·s(n)= =gm(s(n))=fm(gm(n))=fm(m·n)=m·n+m.conform Teoremei 3. adică s(p)∈P şi astfel P=ℕ . deci P=ℕ. n∈ℕ}⊆ℕ. Analog ca în cazul adunării numerelor naturale. ∎ Propoziţia 1. ·) este monoid comutativ.13. Unicitatea operaţiei de înmulţire cu proprietăţile I1 şi I2 se probează analog ca în cazul adunării. adică s(p)∈P. În cele ce urmează.14. Avem m(n+s(p))=m(s(n+p))=m(n+p)+m=mn+mp+m=mn+ms(p). dacă nu este pericol de confuzie.15. Înmulţirea numerelor naturale este distributivă la stânga faţă de adunarea numerelor naturale. atunci m=0 sau n=0. se Lema 1. Ţinând cont de I1 deducem că 0∈P.19 de la Capitolul 1 există o unică funcţie g m :ℕ→ℕ a. Să presupunem acum că p∈P şi fie m.14.î. Demonstraţie. ∎ Observaţia 1.). n Îℕ şi mn=0. demonstrează că pentru oricare numere naturale m. Demonstraţie. de unde egalitatea (mn)s(p)=m(ns(p)). gm (0)=0 şi fm∘gm = gm ∘s. vom scrie m·n = mn pentru m. I1 şi I2 poartă numele de axiomele înmulţirii numerelor naturale. 0∈P. n∈ℕ}⊆ℕ. n∈ℕ. Fie P={p∈ℕ : m(n+p)=mn+mp pentru oricare m. În mod evident. Să presupunem acum că p∈P şi să demonstrăm că s(p)∈P. 90 . Dacă m. Dubletul (ℕ. n∈ℕ. n avem : 0 I 1 : 0·m=0 0 I 2 : s(n)·m=nm+m. Avem (mn)s(p)=(mn)p+mn iar m(ns(p))=m(np+n)=m(np)+mn (conform Lemei 1. Pentru a proba asociativitatea înmulţirii fie P={p∈ℕ : (mn)p=m(np) pentru oricare m.

18 de la Capitolul 1) şi cum 0=mn=s(k)n=kn+n trebuie ca n=n·k=0 (conform Propoziţiei 1. Demonstraţie.16. Deoarece m<n. n+0=n deducem că n≤n. n<s(n). deci P=ℕ. Fie acum m. de 91 . Atunci există p. nÎℕ a. Lema 1. de unde s(n)·m=m·s(n).î.11). q∈ℕ a. s(n)·m=n·m+m iar m·s(n)=mn+m. Atunci m=s(k) cu kÎℕ (conform Lemei 3. m+p=n . Pentru m. adică s(n)∈P. ∎ Definiţia 1. atunci s(m)≤n. Atunci pentru orice m∈ℕ. î. ⇒s(m)≤ n . Dacă m. Fie acum m.17.18 de la Capitolul I). În mod evident 0∈P şi să presupunem că n∈ℕ.Deoarece pentru orice n∈ℕ avem n·1=n·s(0)=n·0+n=n iar 1·n=s(0)·n=0·n+n=n deducem că 1 este elementul neutru al înmulţirii numerelor naturale.î. ≤) este o mulţime total ordonată. adică relaţia ≤ este reflexivă. p=s(k) (conform Lemei 3. n∈ℕ a. Propoziţia 1. Deoarece pentru orice n∈ℕ. Dacă p∈ℕ*. n∈ℕ şi m<n. există p∈ℕ* a. m+p=n şi n+q=m.î. există k∈ℕ a.î.19. Dubletul (ℕ. mn=0 şi să presupunem că m¹0. Demonstraţie. Pentru orice n∈ℕ. în acest caz vom scrie m<n şi vom spune că m este strict mai mic decât n. atunci m≤n şi m≠n . Cum p∈ℕ*. m≤n şi n≤m. m+p=n.18. n∈ℕ vom scrie m≤n (şi vom spune că m este mai mic sau egal decât n sau că n este mai mare sau egal decât m) dacă există p∈ℕ a. ∎ Atunci din m+p=n deducem că m+s(k)=n ⇒ s(m+k)=n ⇒ s(m)+k=n Corolar 1. convenim în acest caz să notăm p=n-m. î. Deducem că n+(p+q)=n. Pentru a proba comutativitatea înmulţirii numerelor naturale fie P={n∈ℕ : nm=mn pentru orice m∈ℕ}⊆ℕ.

î. adică m≤p. Vom demonstra că a∈A şi că a este cel mai mic element al lui A. atunci conform Lemei 1. adică s(a)∈P – absurd !. ≤) este o mulţime bine ordonată.17. avem s(n)≤m şi din nou s(n)∈Pm . de unde s(a)≤x (conform Lemei 1. Dacă a∉A.11. Dacă pentru orice n∈P ar rezulta s(n)∈P. Dacă m<n. atunci pentru orice x∈A avem a<x. n. Demonstraţie. adică ≤ este o relaţie de ordine pe ℕ. ∎ 92 . Evident 0∈P. Rezultă că Pm=ℕ şi cum m este oarecare deducem că ordinea ≤ de pe ℕ este totală. Dacă n<m. î. adică m=n. Pentru aceasta fie: P={n∈ℕ: n≤x pentru orice x∈A}⊆ℕ. În mod evident 0∈Pm şi fie n∈Pm.î. adică există a∈P a. Deducem că P≠ℕ.9. deci relaţia ≤ este şi tranzitivă. Deducem imediat că m+(r+s)=p. ∎ Observaţia 1. În particular ar rezulta că s(x0 )≤x0 – absurd !. Trebuie să demonstrăm că orice submulţime nevidă A⊆ℕ are un cel mai mic element. deci a∈A şi cum a ∈P deducem că a ≤x pentru orice x∈A. m≤n şi n≤p. deci relaţia ≤ este antisimetrică . cum n<s(n) avem că m<s(n) şi din nou s(n)∈Pm.21. adică s(n)∈Pm . atunci cum n<s(n) avem m<s(n). astfel că alegând un x0∈A atunci x0∈P.unde p+q=0 (conform Propoziţiei 1. iar de aici p=q=0 (conform Propoziţiei 1.20. Relaţia de ordine ≤ definită anterior pe ℕ poartă numele de ordinea naturală de pe ℕ. atunci am deduce că P=ℕ.). Dubletul (ℕ. s∈ℕ a.). Dacă n=m. p∈ℕ a.17. Atunci există r. fie m∈ℕ fixat Pm ={n∈ℕ: n≤m sau m≤n}⊆ℕ. adică a este cel mai mic element al lui A . Fie acum m. s(a)∉P. Teorema 1. iar Pentru a proba că ordinea ≤ de pe ℕ este totală. m+r=n şi n+s=p. deci s(x0)∈P.).

adică A≠∅. Dacă prin absurd r≮n.21 mulţimea A are un cel mai mic element a k . Deoarece m=0·m+m deducem că m∈A.. m=np+s}⊆ℕ. atunci conform Propoziţiei 1. Conform Teoremei 1. Fie A=ℕ\P⊆ℕ şi să presupunem prin absurd că A≠∅.î.Corolar 1. deci r≤u şi cum u≤r deducem că u=r. Fie A={s∈ℕ: există p∈ℕ a. Pentru oricare două numere naturale m. În ℕ nu putem găsi un şir strict descrescător şi infinit de numere naturale.î. ⇒x∈P) ⇒ n∈P. adică există u∈ℕ a. adică a∈P şi astfel a∉A – absurd !. Deci A=∅. Fie P⊆ℕ a.22. ∎ ≥ a k şi Corolar 1. ( Teorema împărţirii cu rest în ℕ ). x<a ⇒ x∉A ⇒ x∈P. mulţimea A va avea un cel mai mic element a∈A. Atunci. r≥n. r=n+u.î. adică şirul (a n ) n ∈ℕ este staţionar .î. Orice şir descrescător de numere naturale este staţionar. mulţimea A posedă un cel mai mic element r∈A. există şi sunt unice două numere naturale c şi r a.î. 93 ipotezei. Demonstraţie. Conform Teoremei 1. n cu n≠0. conform ∎ Corolar 1.21.25. Deducem că m=nc+r=nc+n+u=n(c+1)+u. există c∈ℕ a. Corolar 1.24. m=n·c+r şi r<n . Atunci P=ℕ. adică n=0 – absurd !. pentru orice n∈ℕ (x<n ⇒ Demonstraţie. .19.23. Fie (a n)n ∈ℕ un şir descrescător de numere m naturale iar A={a n : n∈ℕ}⊆ℕ. adică u∈A. Demonstraţie.21. atunci pentru orice m≥k avem a cum a k≥ am deducem că am = a k . m=c·n+r şi să demonstrăm că r<n . de unde P=ℕ . Cum pentru x∈ℕ. Conform Teoremei 1.

(ii). m=ncʹ+rʹ=n(c+u)+rʹ=nc+nu+rʹ. M¢ÎMon vom nota prin HomMon(M. Dacă M. adică c+u=cʹ cu u∈ℕ*. Propoziţia 1. M¢) (sau mai simplu Hom(M. atunci (xy) n=xnyn. ∎ Observaţia 1. Fie m. Demonstraţie. Definiţia 1. m¢.î. Putem scrie m+r=n şi m′+r′=n′. M¢)={f:M®M¢/ f este morfism de monoizi}.26. Următorul rezultat este imediat. deci r=nu+rʹ >n – absurd !. Atunci: (i) m+m¢£ n+n¢ şi mm¢£ nn¢ (ii) mp£ np şi mp £ np.27. atunci xm×xn=xm+n iar (xm)n=xmn.î.29. xÎM iar m. rʹ<n şi să arătăm că c=cʹ şi r=rʹ. (i). M¢) dacă nu este pericol de confuzie) toate morfismele de monoizi de la M la M¢. nÎℕ*. Se deduce analog ca şi (i) ţinând cont de (i) precum şi de regulile de calcul din ℕ stabilite mai înainte. Dacă mai avem yÎM a. Deci c=cʹ şi deducem imediat că şi r=rʹ. De asemenea nn′=(m+r)(m′+r′)=mm′+mr′+r·m′+r·r′ şi cum m·r′+r·m′+r·r′Îℕ deducem că mm′£nn′. Dacă M este un semigrup. m£n şi m¢£n¢. adică Hom(M. Vom nota prin Mon clasa monoizilor iar pentru M. Să presupunem de exemplu că c<cʹ.Pentru a demonstra unicitatea lui c şi r să presupunem că m=cn+r=cʹn+rʹ. Teorema 1. n. Numărul c poartă numele de câtul împărţirii lui m la n iar r se zice restul acestei împărţiri . n¢. xy=yx. ∎ Să revenim acum la cazul general al semigrupurilor. pÎℕ a. Din (m+m′)+(r+r′)=n+n′ deducem că m+m′£n+n′. o funcţie f:M®M¢ se zice morfism de monoizi dacă f(1)=1 şi f(xy)=f(x)f(y) pentru orice x. cu r. yÎM. cu r. r′Îℕ. M¢ sunt monoizi. Atunci. 94 .28.

atunci (x-1)-1=x. M¢¢) . Convenim să notăm å(A)={fÎHom(A) / f este bijecţie} şi să numim un element fÎå(A) ca fiind o permutare asupra elementelor lui A.î. M¢. Să observăm că dacă x¢ există atunci el este unic deoarece dacă ar mai exista x¢¢ÎM a. Pentru monoidul (M. Se deduce imediat că dacă fÎHom(M. Fie (M. 95 .+)={0}. U(Hom(A).∆)=P(T). xx¢=x¢x=1. ×) (sau mai simplu U(M) dacă nu se creează confuzii prin nespecificarea operaţiei algebrice de pe M ) vom nota mulţimea elementelor inversabile din M (adică U(M)={xÎM / există x¢ÎM a. Elementul x¢ poartă numele de inversul (sau simetricul) lui x. Pentru exemplele de monoizi de până acum avem: U(P(T). Dacă M.32. U(P(T). în acest caz vom spune despre monoizii M.31. xx¢=x¢x=1}). ×) un monoid. M¢) şi gÎHom(M¢. xx¢¢=x¢¢x=1.o)={f:A®A / f este bijecţie}. numim izomorfism de monoizi un morfism fÎHom(M. yÎM avem (gof)(xy)=g(f(xy))=g(f(x)f(y))=g(f(x))g(f(y))= =(gof)(x)(gof)(y).×) = {1}. atunci x¢(xx¢¢)=x¢1=x¢ şi x¢(xx¢¢)=(x¢x)x¢¢=1x¢‫=׳‬x¢¢. ×) prin U(M.Propoziţia 1. U(ℕ. U(P(T). În cazul notaţiei multiplicative vom nota x¢=x-1 iar în cazul notaţiei aditive vom nota x¢=-x (iar –x se va numi opusul lui x).î. dacă xÎU(M). Definiţia 1. atunci gofÎHom(M.∩)={T}. M¢ că sunt izomorfi şi vom scrie M»M¢. M¢) care ca funcţie este bijecţie. Demonstraţie. (gof)(1)=g(f(1))=g(1)=1 iar pentru x. Evident.∪)={Æ}. Cum f(1)=g(1).30.∎ Definiţia 1. atunci şi f -1:M¢®M este morfism de monoizi. Vom spune despre un element xÎM că este inversabil (sau simetrizabil ) dacă există x¢ÎM a. U(ℕ. adică x¢=x¢¢.î. M′) este izomorfism de monoizi. M¢¢). adică gof Î Hom(M. Dacă M şi M¢ sunt doi monoizi. iar pentru o mulţime A¹Æ. M¢¢ sunt monoizi iar fÎHom(M. M¢¢). În cele ce urmează (până la specificări suplimentare) vom considera monoizi multiplicativi.

×) este monoid. M2. x=(x1.xnyn) iar pentru fiecare 1£ i £n considerăm pi :M®Mi definit prin pi (x)=xi pentru orice x=(x1. 1 £ i £ n.…. atunci x1×x2×…×xnÎU(M) iar (x1×x2×…×xn)-1=xn-1…x2-1x1-1.xn)ÎM ( pi se zice a i-a proiecţie a lui M pe Mi sau proiecţia de indice i ).…. Fie acum M1.Propoziţia 1. 1£i£n}.1). xn) / xiÎMi . y=(y1.xnyn)=(y1x1. pi ou=pi ¢. Propoziţia 1.î.35.Mn sunt monoizi. Mn monoizi iar M = M1×…×Mn={(x1. Demonstraţie. M) a.…. pentru fiecare 1 £ i £ n. de unde egalitatea (de mulţimi).Mi ) şi în plus este verificată următoarea proprietate de universalitate : Pentru oricare monoid M¢ şi familie de morfisme de monoizi (pi′)1£ i £ n cu pi¢ÎHom(M¢.….….1) Û xiyi = yixi = 1 pentru orice 1 £ i £ n Û xiÎU(Mi) pentru orice 1 £ i £ n Û ⇔xÎU(M1) ×…× U(Mn).34.î.∎ Observaţia 1. atunci (M.xn). Demonstraţie. Dacă M1. Fie (M. Din 1×1=1×1=1 deducem că 1ÎU(M) iar din (xy)(y-1x-1) = x(yy-1)x-1 = x×1×x-1 = xx-1 = 1 şi (y-1x-1)(xy) = y-1(x-1x)y = =y-1×1×y=y-1y=1 deducem că xyÎU(M) iar (xy)-1=y-1x-1.…. xyÎU(M) iar (xy)-1=y-1x-1. …. pi ÎHom(M. U(M)=U (M1)×…×U (Mn). yÎU(M).xn). atunci există yÎM .ynxn)=(1. ×) un monoid şi x.….yn)ÎM definim xy=(x1y1. ….xnÎU(M) (n³2). y=(y1. Dacă xÎU(M). Mi ). Raţionând inductiv după n deducem că dacă x1.….33. există un unic uÎHom(M¢.…. Pentru x=(x1. 96 . xy=yx=1 Û (x1y1. Asociativitatea operaţiei de înmulţire de pe M rezultă din asociativitatea fiecărei operaţii de înmulţire de pe Mi iar elementul neutru este 1=(1.….….yn) a.…. U(M)= U(M1) ×…× U(Mn). Atunci 1ÎU(M).

admite element neutru şi orice element din M este inversabil.…. ×) este un monoid atunci (U (M). dubletul (M. Subgrup generat de o mulţime. M2. Calcule într-un grup.î. y=(y1. Grup. adică pi ÎHom(M. deci pi (xy) =xi yi =pi (x)pi (y). de unde u=u¢.yn)ÎM şi 1 £ i £ n.…. Mi). dacă (M. o) este grup ( în general necomutativ). §2. Mai general. Altfel zis. ×) format dintr-o mulţime M şi o operaţie algebrică pe M este grup dacă operaţia algebrică este asociativă. Exemple: 1. pentru orice 1£ i £n.…. definim u:M¢®M prin u(x)=(p1¢(x). 3.….pn¢(x))=u(x). Fie acum u¢ÎHom(M¢. Dacă A este o mulţime nevidă. Subgrup. Ordinul unui element într-un grup Definiţia 2. Grup ciclic.36. Grupul M se va zice comutativ ( sau abelian ) dacă operaţia algebrică este comutativă. ∆) este grup comutativ. Mn (când nu este pericol de confuzie nu vom mai specifica proiecţiile).pn¢(x)) şi se verifică imediat că uÎHom(M¢. Pentru xÎM¢. 2.….1.Dacă x=(x1. Dacă T este o mulţime nevidă atunci (P(T). M) a.xnyn). Monoidul M=M1 ×…×Mn împreună cu proiecţiile (pi)1£i£n poartă numele de produsul direct al monoizilor M1. Atunci pentru orice xÎM¢ avem pi(u¢(x)) = pi¢(x). Să verificăm acum proprietatea de universalitate. 97 . ×) este grup.xn).∎ Definiţia 1. Vom spune despre un monoid M că este grup dacă U(M)=M. adică u¢(x)=(p1¢(x). …. Mi). atunci xy=(x1y1. piou¢=pi¢ pentru orice 1£ i £n. iar pentru aceasta fie M¢ un alt monoid şi pentru 1 £ i £ n să considerăm pi¢ÎHom(M¢. atunci (å(A) . M) iar piou=pi¢ .

pentru a exprima că HÎL(G) vom indica lucrul acesta scriind că H£G. x-1yÎS. Implicaţiile (i)Þ(ii) şi (ii)Þ(iii) sunt imediate. Subgrupul {1} se zice subgrup nul şi se notează de obicei prin 0. xyÎS şi x-1ÎS (iii) pentru orice x. •) este grup. atunci xm xn = xm+n şi (xm)n = =xmn. De asemenea. Propoziţia 2. cum 1ÎS avem că şi x-1=x-11ÎS adică (S. Demonstraţie. Analog ca în cazul semigrupurilor. Propoziţia 2.În cele ce urmează prin (G. Atunci. atunci pentru orice nÎℕ (xy)n= xn y n. Definiţia 2. dacă x.2.∎ În mod evident. nÎℕ. Cardinalul mulţimii G se va nota | G | şi se va numi ordinul grupului G . Cum S ¹ Ø există x0ÎS şi atunci 1=x0-1x0ÎS. {1}ÎL(G) şi GÎL(G). Vom nota prin L(G) mulţimea subgrupurilor lui G. yÎS . Pentru o mulţime nevidă S a lui G următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) SÎL(G) (ii) 1ÎS şi pentru orice x. În consecinţă.4. Oricare alt subgrup S al lui G diferit de {1} şi G se zice propriu. atunci (x-1)-1= x iar dacă m. Alegând un element oarecare xÎS. ×) vom desemna un grup multiplicativ (dacă nu este pericol de confuzie nu vom mai specifica operaţia algebrică). iÎI 98 . elementul neutru al lui G va fi notat cu 1 iar pentru xÎG inversul său va fi notat prin x-1 . dacă pentru xÎG definim x0 = 1. I S i ∈ L(G). yÎS.3. y ÎG şi xy=yx. (iii)Þ(i). O submulţime nevidă S a lui G se zice subgrup al lui G dacă S împreună cu restricţia operaţiei algebrice de pe G la S formează grup. Fie (Si)iÎI o familie nevidă de subgrupuri ale lui G .

atunci cum y=x-1z am deduce că yÎH – absurd. Dacă MÍG este o submulţime nevidă. Fie S= I S i şi x. atunci <M> = {x1 …xn | nÎℕ iar xi ÎM sau xi-1 ÎM pentru orice 1≤i≤n }. prin subgrupul lui G generat de M înţelegem cel mai mic subgrup al lui G ( faţă de relaţia de incluziune ) ce conţine pe M şi pe care îl vom nota prin <M>. adică x-1y∈S. adică H≤G.6. Propoziţia 2. Deoarece MÍH iar <M> este cel mai mic subgrup al lui G ce conţine pe M deducem că <M>ÍH . adică x=x1 … xn . Implicaţia de la dreapta la stânga fiind evidentă să presupunem că H∪KÎL(G) şi totuşi HËK şi KËH . yÎSi şi cum Si≤G avem că x-1y∈Si . y ÎS . Atunci pentru orice iÎI iÎI. Din cele expuse mai înainte deducem că în general. 99 .∎ Observaţia 2. Dacă M este o submulţime nevidă a lui G. în mod evident <M>=M. yÎH. Demonstraţie.Demonstraţie.7. Cum x-1y = xn-1 … x1-1 y1 … ym deducem că x-1y Î H. Este una din raţiunile pentru care vom introduce noţiunea ce urmează. Definiţia 2. Altfel zis <M>= SÎL(G) M ÍS Is .5. KÎL(G). KÎL(G) nu rezultă cu necesitate că şi H∪KÎL(G). Dacă M Î L(G). Dacă z∈K atunci ar rezulta că x=zy-1ÎK – absurd !. x. deci S≤G. atunci H∪KÎL(G) Û ⇔HÍK sau KÍH. dacă H. Dacă zÎH. Fie H={x1 …xn | nÎℕ iar xi ÎM sau xi-1 ÎM pentru orice 1≤i≤n } şi x. Considerând elementul z=xy atunci cum am presupus că H∪KÎL(G) ar trebui ca zÎH∪K. În ceea ce priveşte reuniunea a două subgrupuri ale lui G să demonstrăm că dacă H. adică există xÎH astfel încât xÏK şi yÎK astfel încât yÏH. y=y1 …ym cu xi sau xi-1 în M şi yj sau yj-1 în M pentru 1≤i≤n şi 1≤j≤m.

(L(G)..∎ Fie acum S≤G astfel încât MÍS. Propoziţia 2. dacă notăm m = o(x).. atunci o(xy) = o(x)o(y). Într-adevăr. atunci o( x1 . a.o( x n ). adică p mn .î. Dacă x. Definiţia 2. deci x p = y .. adică p = mn.n) = 1 deducem că m p . o(1)=1 iar dacă x¹1 şi o(x)=n. Din cele de mai înainte deducem recursiv că dacă x1 . Analog n p şi cum (m.î. adică m np şi cum (m.. Din o(xy) = p deducem că ( xy ) p = 1 .x n ) = o( x1 ). Evident. Atunci HÍS. atunci n este cel mai mic număr natural pentru care xn=1.. deci o(x) n . Dacă o(x)=¥.9. <x>={xn | nÎℕ}∪{(x-1)n | nÎℕ}.11.8. x 2 . r Î ℕ a. de unde egalitatea <M>=H. o(y)) = 1. 1. 3. <x> poartă numele de grupul ciclic generat de x. Ordinul unui element xÎG notat o(x) se defineşte ca fiind o(x)=|<x>|. pentru orice n≥1. o(x) şi o(y) sunt finite. Observaţia 2.. n = o(y) şi p = o(xy). din m x = y n = 1 deducem că ( xy ) mn = x mn × y mn = 1 . adică r = 0 (ţinând cont de minimalitatea lui o(x)). xy = yx şi (o(x). Dacă x Î G este de ordin finit şi există n Î ℕ a. deci Corolar 2. atunci o(x) n .10.p = 1 . 2.. Í) este latice completă. x n Î G ( n ³ 2 ) şi cele n elemente comută între ele iar ordinele a oricare două (diferite) sunt prime între ele. atunci xn¹1.î Din x o( x ) = x n = 1 deducem imediat că şi x r = 1 .p iar de aici x np = ( y n ) .. * n = c × o( x) + r şi r < o(x). 100 . Într-adevăr.HÍ S£G M ÍS I s =<M>. împărţind pe n la o(x) găsim c.n) = 1 deducem că mn p . y Î G . x n = 1 .

Propoziţia 3. pentru orice yÎG }.Demonstraţie. CG(x) se numeşte centralizatorul lui x în G iar Z(G) xÎG I centrul lui G. atunci yx = xy şi zx =xz . Demonstraţie.∎ §3. Mulţimea xH (Hx) poartă numele de clasa la stânga (dreapta) a lui x în raport cu H. Propoziţia 3. Pentru orice xÎG. Avem Z(G)= xÎG I CG(x) şi conform Propoziţiei 2. adică y-1z Î CG(x).1.3. yÎG şi H≤G atunci 101 .4. Teorema lui Lagrange.4. deci CG(x) ≤G. z ÎCG(x). Deducem imediat că y-1x = xy-1 iar (y-1z)x = y-1 (zx) = y-1(xz) = (y-1x)z = =(xy-1)z = x(y-1z). atunci ÙS iÎI i = ÚS =< U iÎI i iÎI iÎ I I Si Î L(G) iar Si > ÎL(G). Dacă (Si)iєI este o familie oarecare de subgrupuri ale lui G. Z(G)≤G. 1=G iar pentru H. Ecuaţia claselor Definiţia 3. Definim xH = { xh : hÎH } şi Hx = {hx : hÎH }.∎ Fie acum H≤G şi xÎG.∎ Corolar 3. Centralizatorul unui element într-un grup. Z(G)≤G. În mod evident 0={1}. HÙK=H∩K iar HÚK=<H∪K>. Centrul unui grup. Dacă x. Pentru xÎG vom nota CG(x) = { yÎG : xy=yx } şi Z(G)= CG(x). Indicele unui subgrup într-un grup. KÎL(G). CG(x)≤G.. xy = yx.2. Dacă y. Demonstraţie. în mod evident Z(G)= { xÎG .

(G/H)s şi (G/H)d sunt partiţii ale lui G. atunci z=xh=yk cu h. deci xHÍyH . Analog deducem că şi yHÍ xH. Dacă x-1y ÎH.7. Demonstraţie.6. Dacă H≤G. Cum surjectivitatea lui f este imediată. atunci pentru xÎG. adică x = yh cu h Î H.∎ Corolar 3. Deoarece pentru orice xÎG avem x=x×1 Î xH deducem că U xH = xÎG G. Cum x=yh-1 avem z=(yh-1)k = y(h-1k) . adică zÎyH (căci h-1kÎH ).∎ Propoziţia 3. Să presupunem că xH = yH. În particular. xH = H (sau Hx = H) Û xÎH. Avem că x-1y∈H sau x-1yÏH. (ii). yÎG şi să demonstrăm că xH=yH sau xH∩yH=Ø . conform Propoziţiei 3. Fie acum x. Deducem că y-1x=h ÎH şi cum h-1 ÎH avem că h-1 = x-1y Î H. yÎG echivalenţele xH=yH Û x1 y Î H Û x-1(y-1)-1 Î H Û Hx-1= Hy-1 (conform Propoziţiei 3. Cum 1ÎH . de unde xH=yH. Demonstraţie. Vom nota (G/H)s = {xH : x∈G} şi (G/H)d = {Hx : x∈G} Propoziţia 3. f(xH)=Hx-1 pentru orice xÎG este o bijecţie . Ca şi în cazul (i). Funcţia f : (G/H)s ® (G/H)d . deducem că f este bijecţie. k ÎH şi am deduce imediat că x-1y= hk-1ÎH -absurd. (i).(i) xH = yH Û x-1yÎH (ii) Hx = Hy Û xy-1ÎH. Să presupunem acum că x-1yÏH.5. x=x ×1 Î xH = yH. Este suficient să probăm pentru (G/H)s. xH=yH.4. fie x-1y=hÎH şi zÎxH. Pentru x. 1×H = H. Reciproc. adică z=xk cu kÎH.∎ 102 . Deci în cazul x-1yÏH avem xH∩yH=Ø.4) ne arată că f este corect definită şi că este injectivă. Demonstraţie. Dacă ar exista z∈xH∩yH.

deducem că fx este o bijecţie şi astfel |xH|=|H|. (Lagrange) Ordinul oricărui subgrup al unui grup finit divide ordinul grupului. atunci |G|. Corolar 3.∎ Teorema 3. kÎH şi fx(h) = fx(k) atunci xh=xk deci h=k adică f este injectivă. Dacă H≤G. Este suficient să arătăm că mulţimile xH şi H sunt echipotente iar în acest sens definim f x : H ®xH. atunci |G|= |H|×|G:H|. Atunci x =x =(x ) =1 =1. atunci xk =1 şi k|n (conform teoremei n kt k t lui t Lagrange). Cum fx este în mod evident şi surjectivă.8. Obţinem astfel: Corolar 3. Demonstraţie. deducem că |G|=|H|×|G:H|. Dacă G este un grup finit de ordin n. Demonstraţie.9. acest număr cardinal se notează |G:H| şi poartă numele de indicele lui H în G.11. |H| şi |G : H| sunt numere naturale iar relaţia |G|=|H|×|G:H|arată că |H| este un divizor al lui |G|.8. În cazul în care G este un grup finit. Dacă H≤G şi x∈G. atunci xn =1 pentru orice x Î G. fx(h) = xh pentru orice hÎH. Dacă k=o(x).Din propoziţia precedentă deducem că |(G/H)s|= |(G/H)d|. Lema 3. adică n=kt cu tÎℕ.10.∎ 103 . atunci |xH|=|Hx|=|H| . Dacă h. Cum (G/H)s este o partiţie a lui G avem |G| = å |xH|(sumarea făcându-se după clase distincte). xÎG Ţinând cont de Lema 3. Demonstraţie.

Demonstraţie. adică relaţia ~ este şi simetrică. yÎG şi x ~ y .∎ Deoarece {[x]~}xÎG formează o partiţie a lui G deducem că xÎG U [x]~ (vom lua reuniunea după elementele xÎG ce nu sunt conjugate între ele ). Fie H=CG(x). adică x~z şi astfel ~ este şi tranzitivă. Fie acum x.12. Astfel. |[x]~|=|G : CG(x)| .14. Propoziţia 3.13. Atunci există a. atunci [x]~={x}. Pentru orice x Î G. Dacă a. î.∎ În conformitate cu notaţiile de la Capitolul 1. yÎG că sunt conjugate în G şi vom scrie x ~ y dacă există aÎG a. deci o relaţie de echivalenţă pe G. Scriind 104 . Vom spune despre elementele x. f(axa-1) = aH pentru orice aÎG este corect definită şi injectivă. bÎG astfel încât x=a-1ya şi y=b-1zb . x=a-1ya. adică [x]~ ={axa-1 : a ∈G}). adică |[x~]|=|(G/H)s|=|G : H|= G= =|G : CG(x)|. Deoarece pentru orice xÎG. bÎG atunci din echivalenţele axa-1=bxb-1 Û xa-1b=a-1bx Û a-1b ÎH Û aH=bH deducem că funcţia f:[x]~→(G/H)s . Relaţia de conjugare ~ este o echivalenţă pe G. Propoziţia 3. y. pentru xÎG prin [x]~ vom desemna clasa de echivalenţă a lui x în raport cu relaţia ~ care se mai zice şi clasa de conjugare a lui x (altfel zis [x]~ este mulţimea conjugaţilor lui x în G. Deducem că x=a-1(b-1zb)a = = (a-1b-1) z (ba) = (ba)-1 z (ba). |G|= å |[x] |(sumarea xÎG ~ făcându-se după elementele neconjugate). z astfel încât x~y şi y~z. adică relaţia ~ este reflexivă. atunci există aÎG astfel încât x=a-1ya . x=1-1x1 deducem că x~x.Definiţia 3. Să remarcăm şi faptul că dacă xÎZ(G). Demonstraţie. Cum în mod evident f este şi surjecţie deducem că f este bijecţie. Dacă x. Cum y=axa-1=(a-1)-1 xa-1 deducem că şi y~x .

Demonstraţie.∎ Propoziţia 4. {1}.2. Vom nota prin L0(G) mulţimea subgrupurilor normale ale lui G. Demonstraţie. (ii)Þ(i). (i) Þ (ii). Pentru HÎL(G) următoarele afirmaţii sunt echivalente (i) HÎ L0(G) (ii) Pentru orice xÎG. xHx-1ÍH (unde xHx-1={xhx-1 : hÎH}).|G|= xÎZ ( G ) å |[x]~|+ xÏZ ( G ) å |[x]~|= xÎZ ( G ) å |{x}|+ xÏZ ( G ) å |[x]~| şi ţinând cont de Propoziţia 3. adică xH=Hx. atunci xH=Hx. deci HÎ L0(G). Propoziţia 4. Fie acum H. xh=kx cu kÎH astfel că xhx-1 = kÎH. Înlocuind pe x cu x-1 deducem că x-1H Í Hx-1. L0(G) Í L(G).13 obţinem relaţia |G|=|Z(G)|+ xÏZ ( G ) å |G:CG(x)|. Vom spune despre un subgrup H al lui G că este normal în G dacă xH = Hx pentru orice xÎG şi vom scrie H⊴G pentru a desemna faptul acesta. Am văzut că {1} şi G fac parte din L0(G).3. K deci 105 . GÎ L0(G) iar dacă G este comutativ. Atunci xhx-1ÎH. deci pentru hÎH. Din xHx-1ÍH deducem imediat că xHÍHx. Fie xÎG. atunci L0(G)= L(G). Factorizarea unui grup printr-un subgrup normal Definiţia 4. Evident. Subgrupuri normale. L0(G) este sublatice modulară marginită a lui L(G). de unde HxÍxH. §4. cunoscută sub numele de ecuaţia claselor. Dacă H⊴G şi xÎG. KÎ L0(G).1. xÎG şi hÎH∩K. În continuare vom aplica ecuaţia claselor în special în cazul în care grupul G este finit.

Fie K = <{a-1xa|aÎG şi xÎM}>. În mod evident MÍK. un element din K este de forma x1…xn cu xiÎM¢ sau xI-1 ÎM¢ unde M¢= {a-1xa|aÎG şi 106 . KÍS atunci HKÍS. Scriind x(hk)x-1=(xhx-1)(xkx-1). Dacă MÍG este o mulţime nevidă. astfel că. deci şi HÚKÎL0(G). deducem că x(hk)x-1 ÎHK. fiind dată o mulţime nevidă MÍG putem vorbi de subgrupul normal al lui G generat de M ca fiind intersecţia tuturor subgrupurilor normale ale lui G ce conţin pe M. Avem HK= U xK = U Kx = KH .xhx-1ÎH∩K. kÎK}). Să arătăm acum că HÚK =HK=KH (unde HK= {hk|hÎH. K. LÎL0(G) astfel încât HÍK şi să arătăm că KÙ(HÚL)=HÚ(KÙL). Pentru a proba că L0(G) este modulară fie H. adică avem K∩(LH)ÍH(K∩L). Demonstraţie. adică H∩K Î L0(G). Avem z=y-1xÎK şi cum zÎL deducem că zÎK∩L. Tinând cont de Propoziţia 2. atunci Ç H este de asemenea subgrup normal iÎI i al lui G.∎ Am văzut că o intersecţie finită de subgrupuri normale ale lui G este de asemenea un subgrup normal al lui G. fie xÎG. KÍHK iar dacă alegem S≤G astfel încât H. Analog se probează faptul că dacă (Hi)iєI este o familie oarecare de subgrupuri normale ale lui G. Cum yÎH rezultă x=yzÎH(K∩L). Pentru a arăta că HK⊴G. Am demonstrat deci că L0(G) este sublatice (mărginită) a lui L(G). xÎH xÎH În mod evident H. Ţinînd cont de cele stabilite anterior este suficient să probăm incluziunea K∩(HL)ÍH(K∩L) (cealaltă fiind evidentă) iar pentru aceasta fie xÎK∩(HL). Convenim să notăm acest subgrup normal prin [M]. hÎH şi kÎK. Atunci xÎK şi xÎHL ceea ce implică x=yz cu yÎH şi zÎL. atunci [M] = <{a-1xa|aÎG şi xÎM}>. adică [M]= I H. adică HK⊴G.7.4. cum xhx-1ÎH şi xkx-1ÎK. adică HK=KH=HÚK. H ÎL0 ( G ) M ÍH Propoziţia 4.

din HÇxH = HÇHx=Æ şi HÈxH=HÈHx=G deducem că xH=Hx). adică KÍH.yÎG) definim (xH)(yH)=(xy)H şi să arătăm că faţă de această operaţie algebrică G/H devine grup.6. atunci H⊴G.xÎM}. zHÎG/H cu x. Dacă H£G şi |G:H|=2. Atunci KÍ I H=[M]. y¢ÎG astfel încât xH=x¢H şi yH=y¢H atunci x-1x¢. de unde deducem că (xH)-1=x-1H. Dacă mai avem x¢. Pentru a proba apartenenţa KÎL0(G).∎ H ÎL0 ( G ) M ÍH Dacă H⊴G. y. |G/H|=|G|:|H|. pH(x)=xH pentru orice xÎG poartă numele de surjecţia canonică. (deoarece alegând xÎG\H. zÎG avem (xH)[(yH)(zH)]=(xH)[(yz)H]=[x(yz)]H=[(xy)z]H=[(xy)H](zH)= =[(xH)(yH)](zH) Elementul neutru va fi 1H=H iar pentru xH∈G/H avem (x-1H)(xH)=(x-1xH)=H şi (xH)(x-1H)=(xx-1)H=H. Definiţia 4. ×) poartă numele de grupul factor al lui G prin subgrupul normal H. 1. yHÎG/H (cu x. yH. Observaţia 4. Pentru a proba că (xy)H=(x¢y¢)H scriem (xy)-1(x¢y¢)=y-1x-1x¢y¢=[y-1(x-1 x¢)y](y-1y¢). Aplicaţia pH:G→G/H. Ea este şi asociativă deoarece pentru xH.5. de unde deducem că (xy)-1(x¢y¢)ÎH. În mod evident |G/H|=|G:H|. Pentru xH. Grupul (G/H. Atunci y=y1…yn cu yiÎM¢ sau yi-1ÎM¢ astfel că scriind a-1ya = a1 y1…yna =(a-1y1a) (a-1y2a)… (a-1yna) deducem că a-1yaÎK. y-1y¢ÎH. Dacă alegem aÎG şi xÎM. 107 . atunci (G/H)s=(G/H)d=G/H. astfel că dacă G este finit. Cum [M] este cel mai mic subgrup normal al lui G ce conţine pe M deducem că [M]ÍK. fie aÎG şi yÎK. de unde egalitatea [M]=K. 2. deci K⊴G. atunci xÎH şi cum H⊴G deducem că a-1xaÎH. Fie acum HÎL0(G) astfel încât MÍH. adică (xy)H=(x¢y¢)H şi astfel înmulţirea pe G/H este corect definită.

Avem (xy)1 (x‫׳‬y‫=)׳‬y-1x-1x‫׳‬y‫=׳‬ =[y-1(x-1x‫)׳‬y](y-1y‫ )׳‬şi cum x-1x‫ . s d echivalenţă pe G iar pentru x∈G. Observaţia 4. asocierea r ↝ [1]ρ este inversa funcţiei H ↝ r H (de mai înainte).׳‬y-1y‫∈׳‬H iar H⊴G (adică y-1(x-1x‫)׳‬y∈H) deducem imediat că (xy)-1(x‫׳‬y‫∈)׳‬H adică.1 )Î r } ∈L0(G) şi astfel. izomorfisme de grupuri. Compunerea morfismelor de grupuri. Se verifică imediat că s rH d şi r H sunt relaţii de s d În cazul în care H⊴G .7.î. dacă r este o congruenţă pe G. Se poate arăta imediat că asocierea H ↝ r H stabileşte o bijecţie între L0(G) şi congruenţele de pe G. s d Pe G definim două relaţii r H şi r H astfel: s d (x. Astfel G / r H = {[ x] r H } xÎG = {xH } xÎG = G / H şi de aici construcţia grupului factor G / H continuă ca mai înainte. atunci se arată uşor că [1 ]r = {x Î G (x . Am văzut că dacă H⊴G. atunci r H este o congruenţă pe G (adică o relaţie de echivalenţă pe G compatibilă cu structura de grup a lui G). y)∈ r H ⇔ x-1y∈H şi (x. Nucleul şi conucleul unui morfism de grupuri.)׳‬y. x‫׳‬y‫ ∈)׳‬r H . Să presupunem la început că H este doar subgrup al lui G (fără a fi normal). Nucleul şi conucleul unei perechi de morfisme 108 . epimorfisme.În continuare vom prezenta un alt mod de a introduce grupul factor G / H când H⊴G. x‫׳‬y‫ ∈)׳‬r H . (xy. [x ]r H = xH şi [x ]r H = Hx .׳‬y. Pentru aceasta fie x. x‫( . (x. atunci r H = r H ≝ r H şi să arătăm că r H este o congruenţă pe G (adică compatibilă cu structura de grup a lui G). y‫∈׳‬G a. x‫ . y‫ ∈)׳‬r H şi să arătăm că şi (xy. y)∈ r H ⇔ xy-1∈H. Monomorfisme. Într-adevăr. §5 Morfisme de grupuri.

gÎHom(G¢. Propoziţia 5. atunci gofÎHom(G. f(x)=1 pentru orice xÎG este de asemenea morfism de grupuri (numit morfismul nul). pH(x)=xH pentru orice xÎG este morfism surjectiv de grupuri (numit morfismul surjectiv canonic). G¢)={f:G→G¢|f este morfism de grupuri}. atunci f(H)⊴G¢ (iii) Dacă H¢≤G¢. Exemple. f(xy)=f(x)f(y).G¢¢).G¢). Ca şi în cazul monoizilor se demonstrează imediat că dacă G. 3.3. Demonstraţie.G¢¢). Vom nota HomGr(G. atunci f-1(H¢)≤G 109 . Dacă G. G¢).∎ Propoziţia 5. G¢ grupuri iar fÎHom(G. G¢).1. G¢¢ sunt grupuri şi fÎHom(G. 2. yÎG. Observaţia 5. Din 1=1×1 deducem că f(1)=f(1×1)=f(1)×f(1) iar de aici că f(1) =1. G¢ sunt grupuri şi fÎHom(G. (i) Dacă H≤G atunci f(H)≤G¢ (ii) Dacă H⊴G şi f este funcţie surjectivă. Dacă H⊴G atunci pH :G→G/H. Funcţia 1G:G→G este morfism de grupuri.4. f : G→G¢. Pe parcursul acestei lucrări vom prezenta mai multe exemple de morfisme de grupuri. vom spune că o funcţie f:G→G¢ este morfism de grupuri dacă pentru orice x. G¢). G¢) vom scrie Hom(G. G¢.2. Dacă nu este pericol de confuzie în loc de HomGr(G. Dacă G şi G¢ sunt două grupuri. Fie G. de unde f(x-1)=f(x)-1. 1. Dacă xÎG. atunci f(1)=1 şi f(x-1) = (f(x))-1 pentru orice xÎG.de grupuri Definiţia 5. cum xx-1 = 1 deducem 1 = f(1) = f(xx-1) = =f(x) f(x-1).

adică x-1y∈ f-1(H¢). (i).(iv) Dacă H¢⊴G¢. Dacă -1 fÎHom(G. rezultând astfel că f este injecţie. Evidentă 110 . y¢=f(y) cu x. Demonstraţie. Dacă xÎKer(f) atunci f(x)=1=f(1) şi cum f este injecţie deducem că x=1. Dacă x¢. adică f1 (H¢)⊴G. conform propoziţiei precedente deducem că f ({1})⊴G iar f(G)≤G¢. Fie xÎG şi yÎf-1(H¢) (adică f(y)ÎH¢). dacă foα=foβ. (iv). yÎH şi cum x¢-1y¢ =(f(x))-1 f(y)=f(x-1y) iar x-1yÎH deducem că x¢-1y¢Îf(H). (iii). deci f-1(H¢)≤G. G¢). Deoarece x¢h¢x¢-1=f(xhx-1) iar xhx-1ÎH (căci H⊴G) deducem că x¢h¢x¢-1 Îf(H). G¢). atunci f-1(H¢)⊴G. G¢).5. atunci x¢=f(x). următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) f este funcţie injectivă (ii) Ker(f)={1} (iii) Pentru orice grup G¢¢ şi α. Evident {1}ÍKer(f). pentru orice fÎHom(G. βÎHom(G¢¢. Ker(f)⊴G iar Im(f)£G¢. y¢Îf(H). G¢ sunt grupuri iar f∈Hom(G. (i) Þ (ii). cum f(x-1y)= =(f(x))-1f(y)=1 deducem că x-1yÎKer(f)={1}. atunci α=β. Convenim să notăm f1 ({1})=Ker(f) şi să-l numim nucleul lui f iar f(G)=Im(f) şi să-l numim imaginea lui f.6. (i)Þ(iii). adică f(H)⊴G. (ii). Dacă x¢ÎG¢ şi h¢Îf(H) atunci cum f este surjecţie x¢=f(x) cu xÎG şi h¢=f(h) cu hÎH. Dacă x. f(y)ÎH¢ şi cum H¢≤G¢ deducem că f(x)-1 f(y)=f(x-1y)ÎH¢. Demonstraţie.∎ Observaţia 5. adică x-1y=1 deci x=y. adică Ker(f)={1}. deci xyx-1Îf-1(H¢). Dacă x. G). Propoziţia 5. Cum H¢⊴G¢ avem f(x)f(y)f(x)-1ÎH¢ sau f(xyx-1)ÎH¢. yÎG astfel încât f(x)=f(y). Dacă G. (ii)Þ(i). adică f(H)≤G¢. yÎf-1(H¢). Astfel. atunci f(x).

G¢ sunt grupuri iar fÎHom(G.7) morfismele surjective fÎHom(G. (i)Þ(iii). Cum (i) Û (ii). G¢) cu G¢ comutativ se mai zic şi epimorfisme (cu atât mai mult cu cât vom arăta mai târziu că putem renunţa la restricţia ca G¢ să fie comutativ). dacă αof=βof. Dacă notăm G¢¢=Ker(f) şi considerăm α.∎ Observaţia 5. Dacă yÎG¢ cum f este surjecţie există xÎG astfel încât f(x)=y. Dacă G. β:G¢¢→ G. Echivalenţa (i) Û (ii) este imediată. Monomorfismele se mai zic şi scufundări. adică α=β. adică Im(f)¹G¢.9. Datorită propoziţiei precedente (şi din aceleaşi raţiuni ca în cazul Observaţiei 5. deducem că Ker(f)¹{1}. Demonstraţie. Datorită propoziţiei precedente (şi ţinând cont de felul în care se vor defini în Capitolul 5 monomorfismele într-o categorie oarecare) vom numi morfismele injective de grupuri monomorfisme. atunci în ipoteza că G¢ este comutativ. atunci α=β. următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) f este surjecţie (ii) Im(f)=G¢ (iii) Pentru orice grup G¢¢ şi orice morfisme α.∎ Observaţia 5. Propoziţia 5. 111 .(iii)Þ(i). Atunci (αof)(x)=( βof)(x) Û α(f(x))= β(f(x)) Û α(y)=β(y).G¢¢). (iii)Ü(i).8. G¢). atunci α¹β şi foα=foβ (căci ambele dau morfismul nul) – absurd !. α=incluziunea iar β= morfismul nul (adică β(x)=1 pentru orice xÎG¢¢).7. Să presupunem că f verifică (iii) şi totuşi nu este surjectivă. Să presupunem prin absurd că f nu este injectivă (deşi verifică (iii)). Alegând G¢¢=G¢/Im(f) (lucru posibil deoarece prin ipoteză G¢ este comutativ şi deci Im(f)⊴G¢) avem că G¢¢¹{1} şi astfel alegând α=pIm(f):G¢→G¢¢ şi β= morfismul nul de la G¢ la G¢¢ avem că α¹β deşi αof=βof (căci ambele compuneri dau morfismul nul) – absurd. β∈Hom(G¢.

g:G1→G2 există Ker(f. Dacă x. Demonstraţie. i) şi format dintr-un grup G şi un morfism de grupuri i:G→G1 se zice nucleul perechii (f. atunci pentru orice xÎK¢. G) astfel încât gof=1G şi fog=1G¢. Dacă G. foi¢=goi¢. g) care este unic până la un izomorfism de grupuri. Capitolul 1) vom proba doar existenţa nucleului. Un dublet notat prin Ker(f. f(y)=g(y) şi cum f(xy-1)=f(x)f(y)-1= g(x)g(y)-1= g(xy-1) deducem că xy-1ÎK. f(i¢(x))ÎK astfel că u:K¢→K. atunci f(x)=g(x). Dacă mai avem un alt dublet (K¢. G¢ sunt grupuri.12.∎ 112 .10. Fie f. Morfismul i:K→G1 va fi incluziunea şi în mod evident foi=goi. i¢) este un alt dublet format dintr-un grup G¢ şi un morfism de grupuri i¢:G¢→G1 a. g)=(G. vom spune că fÎHom(G. adică K≤G1 . În acest caz vom spune despre grupurile G şi G¢ că sunt izomorfe şi vom scrie G ≈ G¢. G¢) este izomorfism de grupuri dacă există gÎHom(G¢. În acest sens vom considera K = {xÎG1| f(x) = g(x) } şi să arătăm că K≤G1. Definiţia 5. Teorema 5. Vom privi noţiunile de nucleu şi conucleu ale unui morfism de grupuri într-un context mai general. g) dacă îndeplineşte următoarele condiţii: (i) foi=goi (ii) Dacă (G¢. Se verifică imediat că morfismul f este izomorfism de grupuri dacă şi numai dacă f este bijecţie. yÎK. u(x)=i¢(x) pentru orice xÎK¢ va fi unicul morfism de grupuri pentru care iou=i¢. Pentru orice pereche de morfisme de grupuri f.11.î. Demonstraţia unicităţii fiind asemănătoare cu cea de la nucleul unei perechi de funcţii (§4. g:G1→G2 o pereche de morfisme de grupuri . i¢) cu K¢ grup şi i¢:K¢→G1 morfism de grupuri astfel încât foi¢=goi¢. În acest sens vom introduce noţiunea de nucleu şi conucleu a unei perechi de morfisme de grupuri şi vom proba existenţa lor (analog ca în cadrul §4 de la Capitolul1). atunci există un unic morfism de grupuri u:G¢→G astfel încât iou=i¢.Definiţia 5.

deci pHof=pHog. g) care este unic până la un izomrfism de grupuri. Capitolul 1).13 Fie f. Atunci pentru orice xÎG1 p¢(f(x))=p¢(g(x)) Û f(x)g(x)-1ÎKer p¢ de unde deducem că MÍKer(p¢) şi deci şi H=[M]ÍKer(p¢) (căci Ker(p¢)⊴G2 iar H este cel mai mic subgrup normal al lui G2 ce conţine pe M). adică pH(f(x))=pH(g(x)).4) iar pH : G2→G2/H morfismul surjectiv canonic şi să probăm că (G=G2/H. Conform Propoziţiei 4. Definim u:G2/H→ G¢ prin u(xH)=p¢(x) pentru orice xÎG2. p) format dintr-un grup G şi un morfism de grupuri p:G2→G se zice conucleu al perechi (f. Fie acum (G¢. g:G1→G2 o pereche de morfisme de grupuri. atunci există un unic morfism de grupuri u:G→G¢ astfel încât uop=p¢.Definiţia 5. Un dublet notat prin Coker(f. Deoarece pentru orice xÎG1. În acest sens vom considera M={f(x)g(x) -1 |xÎG1 }. g:G1→G2 există Coker(f. p¢) un alt dublet format dintr-un grup G¢ şi un morfism p¢:G2→G¢ astfel încât p¢of=p¢og. H=[M]= subgrupul normal al lui G2 generat de M (vezi Propoziţia 4.14. p¢) este un alt dublet format dintr-un grup G¢ şi un morfism de grupuri p¢:G2→G¢ astfel încât p¢of=p¢og.4. să probăm doar existenţa conucleului. g)=(G. deducem că H(f(x))=H(g(x)). H=[M]= <{a-1 f(x)g(x)-1a |aÎG2 . Teorema 5. Avem deci diagrama f G1 g G2 pH p¢ G2/H u G¢ cu HÍKer(p¢). Cum probarea unicităţii conucleului se face ca pentru funcţii (§4.g) dacă îndeplineşte următoarele condiţii: (i) pof=pog (ii) Dacă(G¢. Pentru orice pereche de morfisme de grupuri f. f(x)g(x)-1ÎMÍH. g). 113 . Demonstraţie. xÎG1}>. pH)=Coker(f.

Dacă f:G1→ G2 este un morfism de grupuri. 1) iar Coker(f)=Coker(f. ( Malţev ) Fie (M. Atunci există un grup comutativ G(M) şi un morfism injectiv de monoizi iM:M→G(M) ce verifică următoarea proprietate de universalitate : Pentru orice grup comutativ G şi orice morfism de monoizi f:M→G există un unic morfism de grupuri fʹ:G(M)→G a. avem că Ker(f)=Ker(f. atunci pentru orice x Î G2 avem u¢(pH(x))= u(pH(x)). Teorema 6. În mod evident u este morfism de grupuri şi uopH=p¢.+).+). atunci considerând morfismul nul 1:G1→ G2 definit prin 1(x)=1 pentru orice xÎG1. Subgrupurile lui (ℤ. diagrama iM M f G(M) fʹ G 114 . adică u¢=u. vom prezenta la început o teoremă a lui Malţev de scufundare a unui monoid comutativ cu proprietatea de simplificare într-un grup comutativ urmând ca prin particularizare la cazul monoidului (ℕ.Teorema lui Malţev.+) să obţinem grupul aditiv (ℤ.∎ Observaţia 5. ·) un monoid comutativ cu proprietatea de simplificare.15. Dacă mai avem u¢:G2 / H→G¢ astfel încât u¢opH=p¢. 1).Dacă mai avem yÎG2 astfel încât xH=yH atunci x-1yÎHÍKer(p¢). Clasele de resturi modulo n În vederea construirii mulţimii numerelor întregi ℤ.+). Grupul (ℤ.1. §6. adică x-1 yÎKer(p) deci p¢(x)=p¢(y) şi astfel u este corect definită.î.

yʹ]∈G(M). y)∼(a. b) şi Pentru x. adică iM este chiar morfism injectiv de monoizi . yʹ)∼(xʹʹ. yʹ). x]=[xy. adică G(M) este grup (comutativ). y). (xʹ. bʹ)∈Mʹ a. (xʹ. yʹ]=[xxʹ. 115 este morfism de monoizi. y] – 1 .î. 1] ⇔ . yʹʹ) atunci xyʹ=yxʹ şi xʹyʹʹ=xʹʹyʹ. y]∈G(M). yʹ) á = ñ xyʹ=yxʹ şi să probăm că ∼ este o echivalenţă pe Mʹ compatibilă cu structura de monoid a lui Mʹ (adică ∼ este o congruenţă pe monoidul produs Mʹ=M×M ). 1] pentru orice x∈M. yʹ)∼(aʹ. 1]·[y. yyʹ)∼(aaʹ. deci relaţia ∼ este şi tranzitivă. bbʹ ). Demonstraţie. atunci [x. Pentru aceasta fie G un grup comutativ oarecare şi f:M→G un morfism de monoizi. y]·[y. [x. 1]=[y. 1] deducem că [y. y]. adică relaţia ∼ este o congruenţă pe monoidul produs Mʹ în care reamintim că operaţia de compunere se defineşte prin (x. yʹʹ). y)∼(xʹʹ.yyʹ). [x. b). Dacă iM (x)=iM (y). Să arătăm acum că dubletul (G(M). yʹ) şi (xʹ. relaţia ∼ este reflexivă şi simetrică. Dacă (x. definind pentru [x. (x. adică (x. 1 fiind elementul neutru al lui M). y)∼(xʹ. xy]=[1. de unde concluzia că ∼ este o echivalenţă pe Mʹ . iM) verifică proprietatea de universalitate din enunţ. adică (xxʹ. y]·[xʹ. În mod evident. Fie acum (x. Deoarece pentru [x. y∈M avem iM (x)·iM (y)=[x. Pentru [x. def Pe mulţimea Mʹ=M×M definim relaţia (x. 1]=iM (xy) adică i M ⇔x1=y1 ⇔ x=y. y)∈Mʹ vom nota prin [x. y]∈G(M). Datorită faptului că relaţia ∼ este o congruenţă pe Mʹ deducem imediat că G(M) devine în mod canonic monoid comutativ. y] clasa sa de echivalenţă în G(M). de unde xxʹbbʹ=yyʹaaʹ. Vom considera monoidul cât G(M)=Mʹ/∼ iar pentru (x. bbʹ). y)·(xʹ. deci xyʹʹ= yxʹʹ (am simplificat prin xʹyʹ). y)∼(xʹ. yyʹ] (elementul neutru al lui G(M) va fi [1. de unde xxʹyʹyʹʹ=xʹxʹʹyyʹ.este comutativă (adică fʹ∘iM =f ). Definim iM :M→G(M) prin iM (x)=[x. bʹ) şi să probăm că şi (xxʹ. yyʹ)∼(aaʹ. (a. [xʹ. (aʹ. 1]. 1]=[xy. Avem deci xb=ya şi xʹbʹ=yʹaʹ. x]= =[x. yʹ)=(xxʹ.

y]=[x.1])=f(x)f(1)-1=f(x). adică [x. Dacă pe mulţimea dubletelor (G.î. Dacă f este un morfism injectiv de grupuri. x]=1. dacă [x.1] -1. Într-adevăr. de unde concluzia că fʹ∘iM=f . y]=[x. adică fʹ este corect definită. yyʹ])=f (xxʹ)f(yyʹ)-1= =f(x)f(xʹ)[f(y)·f(yʹ)]-1=(f(x)f(y)–1)( f(xʹ)f(yʹ)-1)=fʹ([x. atunci şi fʹ este morfism injectiv de grupuri . +) (ce are proprietatea de simplificare conform Propoziţiei 1.1]·[y.9. y])=f(x)f(y)–1. yʹ]). f )≤(Gʹ. Observăm că dacă [x. adică fʹʹ=fʹ. mulţimea subiacentă grupului aditiv (G(ℕ). de unde x=y. yʹ])=fʹ([xxʹ. fʹ)⇔există h:G→Gʹ a. de unde fʹʹ([x. 116 . iM ) din Teorema lui Malţev este cel mai mic element faţă de această relaţie de ordine.1]–1) = =fʹʹ(iM (x)iM(y)-1)=fʹʹ(iM (x))(fʹʹ(iM (y))-1=f(x)(f(y))–1=fʹ([x. pentru [x. y])fʹ([xʹ. y]=[xʹ.) şi urmând tehnica dată de Teorema lui Malţev. Pentru xÎM avem (fʹ∘iM)(x)=fʹ(iM (x))= fʹ([x.1]·[1. Atunci.1]·[y. +) grupul aditiv al numerelor întregi . atunci xyʹ=xʹy. y]). deci f(x)=f(y). 2. f) cu G grup abelian şi morfism injectiv de monoizi definim relaţia f:M→G (G. 1.î.3. y])=fʹʹ([x.definim fʹ([x. y]∈G(M) avem [x. Avem fʹ([x. Să probăm acum că fʹ este morfism de grupuri. Pentru a proba unicitatea lui fʹ (cu proprietatea din enunţ) să presupunem că mai există un morfism de grupuri fʹʹ:G(M)→G a. Consider`nd monoidul (ℕ. +) se notează prin ℤ şi poartă numele de mulţimea numerelor întregi iar grupul (ℤ.2. y])=1.y]=[x. deci f(x)f(yʹ)=f(xʹ)f(y) ⇔ f(x)f(y)–1=f(xʹ)f(yʹ)-1. Definiţia 6. yʹ]. h este morfism injectiv de grupuri şi h∘f=fʹ. atunci f(x)(f(y))–1 =1. ∎ Observaţia 6. y]∈G(M) şi fʹ([x. y]·[xʹ. fʹʹ∘iM=f. atunci se verifică imediat că relaţia de mai sus este o relaţie de ordine iar dubletul (G(M).

Ţinând cont de faptul că iℕ:ℕ→ℤ . xʹ. înmulţirea este distributivă faţă de adunare iar dacă a. y.4. Fie x. atunci există q∈ℕ* a. Dacă m=n. tʹ]. tʹ∈ℕ a. m+p=n (în acest caz convenim să notăm p=n-m şi astfel m+(n-m)=n) iar z=[0. yʹ. Din ipoteză avem x+yʹ=y+xʹ şi z+tʹ=zʹ+t astfel că [xz+yt. Dacă m<n. atunci a=0 sau a¢=0. atunci există p∈ℕ* a. conform Lemei 6. Atunci [xz+yt. xt+yz]=[xʹzʹ+yʹtʹ. t] două numere întregi. Propoziţia 6. p]=-[p. 0].5. Lema 6.4.î. ±1 . yʹ] şi [z. n]∈ℤ. atunci z=0. ∎ Fie acum α=[x. zʹ. 117 . · ) este monoid comutativ. (ℤ. y] şi β=[z. xt+yz].î. [x. 0] pentru orice n∈ℕ este morfism injectiv de monoizi. Definind α·β=[xz+yt. vom identifica fiecare număr natural n∈ℕ prin elementul întreg [n. n+q=m şi astfel z=[q. t. astfel că ℕ va fi privită în continuare ca submulţime a lui ℤ. ℤ=(-ℕ*)∪ℕ unde Ţinând cont de acestea putem scrie pe ℤ sub forma -ℕ*={-n|n∈ℕ*}. Demonstraţie. ±2 . y]=[xʹ. z. iℕ(n)=[n. t]=[zʹ. ….a¢Îℤ şi aa¢=0. Fie acum z=[m. xt+yz]=[xʹzʹ+yʹtʹ. 0] se identifică cu numărul întreg –p iar dacă n<m. deducem că această definiţie este corectă . 0] identificându-se cu numărul natural q.}. sau ℤ={0 . xʹtʹ+yʹzʹ]⇔ (xz+yt)+(xʹtʹ+yʹzʹ)=(xt+yz)+(xʹzʹ+yʹtʹ)⇔ x(z-t)+y(t-z)=xʹ(zʹ-tʹ)+yʹ(tʹ-zʹ)⇔(x-y)(z-t)=(xʹ-yʹ)(zʹ-tʹ) ceea ce este adevărat deoarece x-y=xʹ-yʹ şi z-t=zʹ-tʹ. xʹtʹ+yʹzʹ] .î.

Pentru a demonstra că (ℤ. atunci 118 xyʹ+yxʹ+xyʹʹ+yxʹʹ] de unde se xʹ-yʹ=0. observă că α(αʹ+αʹʹ)=ααʹ+ααʹʹ .Demonstraţie. adică xʹ=yʹ (conform Propoziţiei 1. deducem că elementul neutru pentru înmulţirea numerelor întregi este [1. xxʹyʹʹ+xxʹʹyʹ+xʹxʹʹy+yyʹyʹʹ] . y] [xʹʹ. de unde deducem că α(αʹαʹʹ)=(ααʹ)αʹʹ adică înmulţirea numerelor întregi este asociativă. deci αʹ=0. y][1. 0]=[x. Atunci : α(αʹαʹʹ)=[x. xxʹyʹʹ+xxʹʹyʹ+xʹxʹʹy+yyʹyʹʹ] iar (ααʹ)αʹʹ=[xxʹ+yyʹ. xyʹ+xyʹʹ+yxʹ+yxʹʹ] iar ααʹ+ααʹʹ=[x. yʹ+yʹʹ] =[x (xʹ+xʹʹ)+y(yʹ+yʹʹ).xʹyʹʹ+yʹxʹʹ]=[x(xʹxʹʹ+yʹyʹʹ)+y(xʹyʹʹ+yʹxʹʹ). x(yʹ+yʹʹ)+y (xʹ+xʹʹ)] =[xxʹ+xxʹʹ+yyʹ+yyʹʹ. y][xʹ. xyʹ+yxʹ]+[xxʹʹ+yyʹʹ. de unde (x-y)(xʹ-yʹ)=0 şi cum x-y≠0. Să arătăm acum că înmulţirea numerelor întregi este distributivă faţă de adunarea numerelor întregi . Deoarece α[1. αʹʹ=[xʹʹ.y][xʹxʹʹ+yʹyʹʹ.yʹ]+[x. ·) este monoid comutativ fie α=[x. Atunci xxʹ+yyʹ=xyʹ+xʹy. y]. yʹ]. xyʹʹ+yxʹʹ] =[xxʹ+yyʹ+xxʹʹ+yyʹʹ. Într – adevăr. 0] cu α≠0 (adică x≠y). α(αʹ+αʹʹ)=[x. yʹʹ] =[xxʹ+yyʹ. ααʹ=αʹα (deoarece înmulţirea numerelor naturale este comutativă). 0]=[x.∎ . Fie ααʹ=0=[0. x(xʹyʹʹ+yʹxʹʹ)+y(xʹxʹʹ+yʹyʹʹ)]=[xxʹxʹʹ+xyʹyʹʹ+xʹyyʹʹ+xʹʹyyʹ. yʹʹ] trei elemente oarecare din ℤ. (xxʹ+yyʹ)yʹʹ+(xyʹ+xʹy)xʹʹ] =[xxʹxʹʹ+xyʹyʹʹ+xʹyyʹʹ+xʹʹyyʹ. 0]. y]=α. yʹʹ] =[(xxʹ+yyʹ)xʹʹ+(xyʹ+xʹy)yʹʹ.). y][xʹ+xʹʹ . xyʹ+xʹy][xʹʹ. αʹ=[xʹ.15. În mod evident. adică înmulţirea numerelor întregi este comutativă.

yÎℤ definim x ≤ y ⇔y-xÎℕ.). y. ≤ ) este o mulţime ℤ=(-ℕ*)∪ℕ iar (-ℕ*)∩ ℕ=∅. Demonstraţie. Dacă x≤y şi y≤z. 1. y. adică x=y. Fie x. de unde m+n=0 şi deci m=n=0 (conform Propoziţiei 1. Dubletul (ℤ. Cum –zÎℕ şi y-xÎℕ deducem că şi (y-x)(-z)Îℕ iar cum (y-x)(-z)=xz-yzÎℕ rezultă că xz ≥ yz. Teorema 6.î. Cum y-xÎℕ şi zÎℕ avem (y-x)z Î ℕ adică yz-xzÎℕ. Fie x.î. ≤) este mulţime total ordonată. Demonstraţie.(i).Definiţia 6. ∎ Observaţia 6. zÎℤ . atunci există m. x+m=y şi y+n=z.10. Din felul în care am definit relaţia de ordine ≤ pe ℤ deducem că ℕ={xÎℤ : x≥0} iar -ℕ={xÎℤ : x ≤0}. Dacă G este un grup. Faptul că ordonarea de pe ℤ este totală rezultă din aceea că Observaţia 6. Atunci (i) -y ≤ -x (ii) dacă z ≥ 0 atunci xz ≤ yz (iii) dacă z ≤ 0 atunci xz ≥ yz . deci xz ≤ yz . .11. Cum x+(m+n)=z deducem că x≤z. xÎG şi nÎℤ atunci definim 119 x≤x. Din x ≤ y deducem că y-xÎℕ şi cum (–x)–(-y)=y-xÎℕ rezultă că –y ≤.7. nÎℕ a. nÎℕ a. ∎ ordonată. zÎℤ a. deoarece x-x=0Îℕ deducem că Dacă x≤y şi y≤x atunci există m. y-x=m şi x-y=n. (iii). (ii).x. x ≤ y .î.6.8.9. Pentru x. adică ( ℤ. Propoziţia 6.

7 capătă următoarea formă: Dacă MÍG este o mulţime nevidă. (i)Þ(ii). adică nℤÍH. Dacă M={x}. atunci –xÎℕ*∩H (căci H≤(ℤ. adică x=nk. În concluzie A=ℕ*∩HÍℕ şi A¹Ø. Demonstraţie. fie mÎH. Următoarele afirmaţii sunt echivalente (i) H≤(ℤ. nkÎH. Tinând cont de cele mai înainte.+)). atunci (xy)n=xnyn . Dacă x>0. Fie H≤(ℤ. Atunci m≥n şi conform teoremei împărţirii cu rest din ℕ (Corolar 1. Propoziţia 2. Pentru cealaltă incluziune. adică H≤(ℤ+). Deducem că r=m-cn şi cum m..x n ì x n daca n Î N ï = í -n daca n Î Z \ N ï x -1 î ( ) Se probează imediat că dacă xÎG şi m n m+n m n mn m. Conform Teoremei 1.. y=nt cu k. nÎℤ atunci x x =x şi (x ) = x . xy=yx şi nÎℤ. atunci H≤(ℤ. atunci pentru orice kÎℤ.+).8). Atunci x-y=n(k-t)ÎH.+) iar în acest sens pentru nÎℕ.25. yÎG.. Să caracterizăm acum subgrupurile grupului (ℤ.e n Îℤ iar x1.+).. e 1 .+) iar pentru aceasta fie x. Să presupunem că există xÎH astfel încât x¹0.21. atunci <x>={xn : nÎℤ} (vezi Corolarul 2. notăm nℤ={nk : kÎℤ}. yÎH. Să arătam că dacă H=nℤ. atunci H=0ℤ. (ii) Þ (i). 120 .11. 2. atunci e e M = { x1 1 . A are un cel mai mic element n şi să demonstrăm că H=nℤ.. …xn∈M }. Teorema 6. De asemenea.x n n n ∈ℕ.) există c. dacă x. atunci xÎℕ*∩H iar dacă x<0.+) (ii) Există nÎℕ astfel încât H=nℤ. rÎℕ astfel încât m=cn+r iar 0≤r<n. Cum nÎH∩ℕ* şi H≤(ℤ. Dacă H={0}. tÎℤ.

ˆ ţinând cont de cele expuse la §4. astfel ℤ kÎ{0.. atunci împărţind pe x la n avem x=cn+r cu cÎℤ şi rÎ{0..1.x)Îρn astfel că ρn este şi simetrică. r)Îρn şi deci [x ]r n = [r ]r n astfel că ℤ/ρn ={ [0]r n .1 } iar k ={k+cn|cÎℤ} pentru orice Elementele lui ℤn se numesc clasele de resturi modulo n. ˆ Îℤn definim k + t = k + t atunci (ℤn.k = 121 Ù Ù Ù .n-1} Atunci x-r=cn adică (x.….. deci o echivalenţă pe ℤ.1]r n } [k ]r n n n ) = k pentru orice kÎ{0. de fapt k =k+H.…. deci cu necesitate r=0 (altfel din r<n am contrazice minimalitatea lui n).+) iar cum (ℤ. k = {k+cn | c∈ℤ}. de fapt H⊴(ℤ. adică ρn este şi tranzitivă.z)Îρn. În concluzie m=cnÎnℤ.y) Î ρ nÛ n | x- y.n-1}. n . Deoarece pentru orice x Î ℤ. ˆ t Astfel. [1]r n . atunci n|x-y. 1..1. adică HÍnℤ. n|x-x=0 deducem că ρn este reflexivă iar dacă n|x-y.1.∎ Fie n Î ℕ. deci (x. Dacă xÎℤ. n = ) Ù Ù Ù { 0. +) ˆ ˆ devine grup (comutativ) în care elementul neutru este 0 iar .+) este grup comutativ.n-1} (dacă nu este pericol de Pentru a respecta tradiţia notaţiilor. Dacă (x. atunci rÎH. [n . n ³ 2 şi ρn Í ℤ ´ ℤ definită prin (x. Observaţia 6. (y. astfel că ℤn = ℤ/H.y).+). …. deci H=nℤ. atunci n|y-x. vom nota ℤ/ρ =ℤ iar confuzie). adică (y. ˆ Deoarece pentru orice 0≤ k ≤ n-1.nÎH iar cÎℕ. dacă pentru k .12. Dacă notăm H=nℤ am văzut că H≤(ℤ. y-z şi atunci n|(xy)+(y-z)=x-z.z)Îρn.….

βÎℤ a.î. Ù ˆ t pentru k . atunci există α. +). Reciproc.î. n)=1. ×) este monoid comutativ iar U(ℤn. Propoziţia 6. m<n şi (m.15. | U(ℤn. Astfel. Asociativitatea înmulţirii pe ℤn este imediată Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ( ea reducându-se la asociativitatea înmulţirii pe ℤ ) . G=<x>. n)=1 poartă numele de indicatorul lui Euler.13. (ℤn.×). n) = 1 } . adică k ÎU(ℤn . atunci n | k-k¢ şi n | t-t¢. k × t = 1 ⇔ n|kt-1. definită prin j(1)=j(2)=1 iar pentru n≥3. atunci G≈(ℤ.×) atunci există t Î ℤn a. adică (ℤn .ˆ n . Dacă k = k' şi Ù Ù ^ ^ ^ Ù Ù t = t' .∎ Observaţia 6. j(n)=numărul numerelor naturale m a. Propoziţia 6. Demonstraţie. n)=1. Elementul neutru este 1 deoarece k × 1 = k . x¹1. Să definim acum şi înmulţirea claselor de resturi modulo n. dacă (k.14. pentru n>2. Dacă k ÎU Ù Ù Ù ˆ (ℤn .î. Dacă o(x)=∞. iar k -1 = a .k pentru orice 0≤k≤n-1. pentru orice k Îℤn .+) este un grup ciclic cu n elemente. de unde a × k = 1 . 122 Ù Ù Ù Ù Ù Ù G≈ . Deducem imediat că ℤn=<1 >. ×) ={ k | (k. adică înmulţirea claselor de resturi este corect definită. astfel că Ù Ù dacă scriem kt-k¢t¢=k(t-t¢)+t¢(k-k¢) deducem că n | kt-k¢t¢ Û kt = k' t' .×) | = j(n).+) pe când dacă o(x)=n (n≥2) atunci (ℤn . αk+βn=1 (vezi [4] ). Fie G un grup ciclic. ˆ Îℤ prin k × t = kt . Funcţia j:ℕ*→ℕ. de unde cu necesitate (k.

atunci xk¹1 pentru orice kÎℤ* iar G={xk : kÎℤ}. Definim φ:G/Ker(f)→Im(f) prin φ(xH)=f(x) pentru orice xÎG.×) prin f( k )= xk pentru orice 0 £ k £ n-1. adică f este bijectivă. Definim f: (ℤ. Dacă x. In mod evident f este şi surjectivă.t≤n-1) atunci presupunând că k>t ˆ ˆ deducem că n| k-t şi astfel k = t . Dacă k. Dacă xk = xt (cu 0≤k. deci f este funcţie injectivă. ˆ ˆ ˆ ˆ Deoarece f( k + t )=f( k + t )= x k + t =xk ×xt=f( k )×f( t ) pentru ˆ ˆ orice k . adică f(k)¹f(t). Demonstraţie.∎ Ù Ù §7. Dacă o(x)=∞ . G¢). după cum k>t sau t>k). Teoremele de izomorfism pentru grupuri Vom începe cu o teoremă cunoscută sub numele de teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri: Teorema 7.…. adică f este injectivă. În mod evident f este surjectivă. adică bijectivă. ×).+)→(G. tÎℤ deducem că f este şi morfism de grupuri adică izomorfism de grupuri şi deci G≈(ℤ . atunci xk¹xt (căci în caz contrar ar rezulta că x k . yÎG. atunci G/Ker(f)≈Im(f). Dacă o(x)=n. atunci G={1. x.k = 1 . adică izomorfism de grupuri. Deoarece f(k+t)= x k + t =xk×xt = f(k)×f(t) pentru orice k.t = 1 sau x t .1. x2. atunci din echivalenţele xH=yH Û x-1yÎH Û ⇔f(x-1y)=1 Û f(x)=f(y) deducem că φ este corect definită şi 123 . f(k)=x k pentru orice kÎℤ.Demonstraţie. G¢ sunt grupuri iar fÎHom(G. Dacă notăm H=Ker(f) atunci H={xÎG | f(x)=1}⊴G iar G/Ker(f)={x Ker f | xÎG}={xH | xÎG}. +)→ (G. t Îℤn deducem că f este şi morfism de grupuri. x n -1 } şi atunci definim f: (ℤn . tÎℤ şi k¹t . Dacă G. +).

∎ Corolar 7.2. adic[ HK£G. Deoarece orice element din HK/K este de forma (xy)K=x(yK)=xK=j(x) (cu xÎH şi yÎK) deducem că j este morfism surjectiv de grupuri. În plus. Atunci HK £ G. adică φ este izomorfism de grupuri. Cum φ ((xH)(yH)) = φ((xy)H) = f(xy) = f(x)f(y) = φ(xH)φ(yH) pentru orice xH. xK=Kx pentru orice xÎG şi prin urmare HK= U Kx = U xK =KH . În mod evident K⊴HK şi să considerăm j:H®HK/K.3. Cum K⊴G. k2ÎK atunci scriind: xy-1=(h1k1)(h2k2)-1=(h1k1)(h2-1k2-1)=[h1(k1k2-1)h1-1](h1h2-1) deducem că xy-1ÎKH=HK (căci din H. yHÎG/H deducem că φ este şi morfism de grupuri.injectivă. Dacă G. dacă şi H ⊴ G. h1(k1k2-1)h1-1ÎK ]i h1h2-1ÎH). K subgrupuri ale lui G a. Corolar 7. Dacă şi H⊴G. K£G şi K⊴G deducem pe rând că h1. atunci pentru orice xÎG avem x(HK)=(xH)K=(Hx)K=H(xK)=H(Kx)=(HK)x. K ⊴G. yÎHK. deducem că H/Kerj » HK/K Û ⇔H/H∩K»HK/K. j(x)=xK pentru orice xÎH (evident j este corect definită deoarece pentru xÎH avem xÎHK şi xKÎHK/K). G¢ sunt grupuri iar f Î Hom(G. G¢) un morfism surjectiv de grupuri. Ker j={xÎH / j(x)=1}={xÎH / xK=K}={xÎH / xÎK}=H∩K.î. h2ÎH şi k1. Demonstraţie. Conform Corolarului 7.∎ 124 . H∩K ⊴H iar HK / K ≈ H / H∩K. Fie G un grup. x=h1k1 şi y=h2k2 cum h1. h2-1ÎK. Surjectivitatea lui φ fiind imediată deducem că φ este bijecţie. atunci HK⊴ G (unde reamintim că HK={hk / hÎH şi kÎK}). care este morfism de grupuri. xÎH xÎH Dacă x. adică HK⊴G.2. H. În plus. atunci G/Ker(f)≈G¢.

atunci pH(K)={xH / xÎK}=K/H şi conform Propoziţiei 5.H). de unde egalitatea pH(pH1 (S))=S.H). adică SÍpH(pH-1(S)). K1. s=pH(x). de unde rezultă că xÎpH-1(S) şi s=pH(x)ÎpH(pH-1(S)).4. Incluziunea KÍpH-1(pH(K)) este evidentă.. Atunci: (i) a:L(G. HÍK (deci H£K). de unde va rezulta că a este bijectivă. Atunci (aob)(S)=a(b(S))=pH(pH-1(S)) şi să demonstrăm că pH(pH-1(S))=S (de unde va rezulta că aob=1L(G/H)). Fie acum sÎS. pentru KÎL(G.H)={KÎL(G)/HÍK} şi să definim a:L(G. Obţinem astfel funcţia b:L(G/H)®L(G. Dacă SÎL(G/H). Să arătăm la început că a este bijecţie izotonă.H). Fie deci G un grup. H=Ker pH = =pH-1({1})ÍpH-1(S). Demonstraţie. K/H£G/H.H). adică pH-1(S)ÎL(G. cum pH este funcţie surjectivă deducem că există xÎG a. a(K)=pH(K)=K/H este izomorfism laticeal (ii) K⊴G Û a(K)=K/H⊴G/H şi în acest caz G/K ≈(G/H)/(K/H).H)®L(G/H). adică K/HÎL(G/H).4. Incluziunea pH(pH-1(S))ÍS este evidentă. Fie G un grup.H). K2ÎL(G. Fie deci SÎL(G/H). a(K)=pH(K)=K/H pentru orice KÎL(G. De asemenea.H). b(S)=pH-1(S) pentru orice SÎL(G. Să notăm L(G. H⊴G iar K.Să facem acum preparativele pentru a demonstra o altă teoremă de izomorfism importantă din teoria grupurilor cunoscută sub numele de teorema de corespondenţă pentru grupuri.H)). Dacă avem K£G a. H⊴G iar pH:G®G/H morfismul surjectiv canonic (pH(x)=xH pentru orice xÎG). Vom demonstra că aob=1L(G/H) şi boa=1L(G.H)®L(G/H). (i).H).î. atunci pH-1(S)£G şi cum1ÎS. (boa)(K)=b(a(K))=pH-1(pH(K)) şi să demonstrăm că pH-1(pH(K))=K (de unde va rezulta egalitatea boa=1L(G. Pentru 125 .î. Suntem acum în măsură să enunţăm şi să demonstrăm teorema de corespondenţă pentru grupuri: Teorema 7.

După cum am văzut mai înainte ℤn=ℤ/nℤ. xH=yH. adică xK=yK şi deci j este corect definită . de la teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri avem (G/H)/Ker j » G/K Û (G/H)/(K/H) » G/K.î. adică avem egalitatea pH-1(pH(K))=K. Deducem că x-1yÎKer pH=HÍK şi deci xÎKy=K (deoarece yÎK). Cum probarea faptului că a este chiar morfism laticeal este imediată. Dacă avem x.î.+) a. deci Ker j=K/H. H=(dℤ)/(nℤ) unde d >0 şi d|n iar ℤn/H=ℤ/dℤ=ℤd. atunci putem considera pH pK / H G¾ ¾® G/H ¾¾ ® (G/H)/(K/H) iar cum K=Ker(pK/HopH) ¾ deducem că K⊴G. j(xH)=xK. pentru orice xÎG. Dacă K1£ K2 atunci în mod evident a(K1)£a(K2).11.cealaltă incluziune fie xÎK. dacă K/H⊴G/H. atunci K1=b(a(K1))=pH-1(a(K1))£ £pH-1(a(K2))=b(a(K2))=K2. rezultă că a este de fapt izomorfism de latici. Avem xÎH=Kerj Û j(xH)=1 Û xK=K Û xÎK. (ii). atunci x-1yÎH şi cum HÍK deducem că x-1yÎK. dacă a(K1)£a(K2).yÎG a. Conform Teoremei 6. K=dℤ cu d divizor natural al lui n. pH(x)=pH(y). de unde şi incluziunea pH-1(pH(K))ÍK. de unde concluzia că K/H⊴G/H.î. Atunci pH(x)ÎpH(K) şi găsim yÎK a.H). orice subgrup H al lui ℤn este de forma . Reciproc. Pentru un astfel de grup H avem |ℤn:H|=|ℤd|=d iar conform teoremei lui Lagrange 126 Prin urmare. Conform teoremei de corespondenţă pentru grupuri orice subgrup al lui ℤn va fi de forma K/nℤ unde K£(ℤ. Să presupunem că dacă KÎL(G. Reciproc. în mod evident j este morfism surjectiv de grupuri.2.∎ Ca un corolar al teoremei de corespondenţă pentru grupuri putem să caracterizăm subgrupurile grupului (ℤn.+) pentru n³2.. Conform Corolarului 7. atunci K⊴G şi să considerăm j:G/H®G/K. nℤÍK şi în plus ℤn/(K/nℤ) » ℤ/K.

pi(x)=xi pentru orice x=(x1.…. anume K=< d >. yn) ÎG. … . . Produse directe finite de grupuri. 6. pi : G → Gi .... 3.. x -1 n )= x ( ( -1 1 -1 n )(x . 6 } şi ˆ 12 ℤ/12ℤ = { 0 }.. xy = (x1y1. Ù Ù §8.... … . G devine monoid în care 1=(1. Divizorii lui 12 sunt 1.1). 11 } ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ℤ/12ℤ = { 0. Definind pentru x = (x1. 4...ˆ |H|=|ℤn|/|ℤn:H|=n/d. x -1 = x 1 x 1 . 8. 3. 4.. x x ) = x . 1. . 1 ≤ i ≤ n}. xn) . Pentru exemplificare să considerăm n=12..(pi)1≤i≤n) verifică următoarea proprietate de universalitate: 127 .xn) | xi ÎGi.. y = (y1. pentru fiecare 1 £ i £ n. xnyn). unde ˆ d =d+nℤÎℤn. 8 } ˆ ˆ 6 ℤ/12ℤ = { 0. 9 } ˆ ˆ ˆ 4 ℤ/12ℤ = { 0. Ca şi în cazul monoizilor..…. aşa cum am arătat în §1... Teorema chinezească a resturilor. 2. Gn (n³2) grupuri (multiplicative) iar G = G1 × … × Gn= {(x1. x -1 1 1 -1 n n -1 -1 Deoarece (x 1 .. 10 } ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ℤ/12ℤ = { 0. Numărul tipurilor de grupuri abeliene finite Fie G1... de unde concluzia că G devine grup. x ) deducem că 1 n ) ( ) -1 . =1= ( x x ... … .. 6.xn)ÎG este morfism surjectiv de grupuri iar dubletul (G. 6. 4. x n ) x 1 . În plus K este grup ciclic.. G2.. 2...…. ….1)= n n (x -1 1 .... … . deci subgrupurile lui ℤ12 sunt: ˆ ˆ 1 ℤ/12ℤ = ℤ12 = { 0.. 12. x n x -1 =(1.

Fie x=(x1.….î. xnyn) = (y1x1.y ÎG = G1 × … × Gn. Fie G1. ynxn) Û ⇔x1y1 = y1x1 . … . atunci Z(G1 × … × Gn)= Z(G1) × … × Z(Gn) astfel că G1 × … × Gn este grup comutativ dacă şi numai dacă fiecare dintre grupurile G1 … Gn este comutativ . Demonstraţie. H∩K = {1} şi HK=G. y = (y1.î. x 2 ) = ( x1-1 xx1 . Atunci G1×{1}. k=k¢. de unde egalitatea Z(G)=Z(G1) × … ×Z(Gn). elementele hÎH şi kÎK pentru care x=hk sunt unice. x -1 yx = ( x1-1 . … . xnyn = ynxn. k¢ÎK şi x = hk =h¢k¢. G2 două grupuri. Propoziţia 8.2. (p¢i)1≤i≤n cu p¢i : G→G¢i pentru 1≤ i ≤ n.∎ Teorema 8. atunci h¢-1h=k¢k-1 ÎH∩K = {1}. există un unic morfism de grupuri u : G¢→G a.î. Grupul G (împreună cu morfismele. (pi)1≤i≤n) poartă numele de produsul direct al grupurilor G1. Fie G un grup. xn) .Pentru oricare grup G¢ şi orice familie de morfisme de grupuri. h¢ÎH. Dacă x.1)( x1 . …. …. Analog se probează că {1} × G2 ⊴ G1 × G2. ∎ Propoziţia 8. dacă mai avem h¢. x = (x1.Gn sunt grupuri. piou=p¢i pentru orice 1≤ i ≤ n. yn) atunci xy = yx Û (x1y1.k¢ a. …. x 2 1 )( x. …. Reamintim că HK={hk | hÎH. Atunci G ≈ H × K. 128 . Demonstraţie.1)ÎG1×{1}. {1}×G2 ⊴ G1×G2. kÎK}. Într-adevăr. Gn . Demonstraţie.1) Î Atunci ∈G1×{1}.1 Dacă G1. x 2 1 x 2 ) = ( x1-1 xx1 . K ⊴ G a. de unde concluzia că G1×{1}⊴G1×G2. H.x2)ÎG1×G2 şi y=(x.3. Să probăm acum că pentru orice xÎG. de unde h¢-1h = k¢k-1 = 1Û h=h¢.

Fie G1. 1 2 1 2 Demonstraţie. ç ÷ ç ÷ 1ø è 2ø è f ( x) = ( p H1 ( x).. 1 .1 }. atunci G (G ´ { }) » G 2 . astfel că x = h-1k-1hk = (h-1k-1h)kÎK şi cum analog se arată că xÎH.G2 grupuri.6. ℤn={ 0 . x=hk şi definim f:G→H×K. n .k).4. n≥2 şi (m. Dacă mai avem x¢=h¢k¢ cu h¢ÎH. adică f este morfism de grupuri. 129 { } m . de unde concluzia că f(xx¢)=(hh¢.î. adică G≈H×K. H2⊴G2. H1⊴G1. G=G1 ×G2. Atunci există hÎH. Atunci ℤm × ℤn ≈ ℤmn (ca grupuri aditive). kÎK.. nÎℕ. p H 2 ( x) ) pentru orice xÎG.. de unde ţinând cont de teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri deducem că H1 × H2 ⊴ G iar G Ker ( f ) » Im( f ) Û G (H 1 ´ H 2 ) » G H1 ´G H2 . Se arată imediat că f este morfism surjectiv de grupuri. Cum K⊴G deducem că h-1k-1hÎK.∎ Teorema 8..∎ Corolar 8. unice a.k)(h¢k¢)=f(x)f(x¢). kÎK şi x = h-1k-1hk. Fie acum xÎG. Demonstraţie. adică x=1 şi astfel hk=kh.5.1 şi f:ℤmn→ℤm × ℤn .. m..…. Ù ..Fie acum hÎH. deducem că xÎH∩K={1}. 1 .kk¢)=(h. k¢ÎK atunci xx¢=(hk)(h¢k¢) = h(kh¢)k¢ = h(h¢k)k¢ = (hh¢)(kk¢). Atunci H1×H2 ⊴ G iar G ( H ´ H ) » G1 H ´ G 2 H .n)=1. Ker f = H 1 × H2.1 } Fie ℤm ˆ ˆ ={ 0. Fie p H1 : G1 ® G1 H 1 şi p H 2 : G 2 ® G 2 H 2 morfismele surjective canonice de grupuri şi f : G ® æ G1 H ö ´ æ G 2 H ö . mn . f(x)=(h. iar ℤmn = 0 . deducem că f este izomorfism de grupuri. 1 .. 1 1 Teorema 8. Cum în mod evident f este funcţie bijectivă. Dacă G=G1 × G2. Fie m.

. Demonstraţie. f =f |U(M) este corect definită. Cum |ℤm × ℤn|=|ℤmn|=mn.. · ) ≈(ℤmn. m . atunci Z m1 ´ . fie ˆ ˆ ℤm={ 0. mn . Dacă x. Demonstraţie. 1.1 .10. m. mn-1}. Cum (m.9. … . Lema 8.y şi n | x . M ≈ N. atunci U(M) ≈ U(N) (ca izomorfism de grupuri)....mn≥2 sunt numere naturale a.y Û m | x .m2. . Teorema 8. Datorită bijectivităţii lui f deducem imediat şi bijectivitatea lui f . · ) ×(ℤn. Observaţia 8. mai este cunoscută în literatura matematică şi sub numele de teorema chinezească a resturilor. ℤmn = 0.1 }. Deoarece probarea faptului că f este şi morfism de grupuri aditive este imediată.n)=1 atunci (ℤm..∎ Lema 8.mj)=1.. deducem că f este izomorfism de grupuri. (mi. adică f(x)ÎU(N). pentru i¹j. deducem că f este o bijecţie.yÎU(M)...6. 1 .1. Ca şi în demonstraţia Teoremei 8.î. de unde izomorfismul de grupuri U(M)≈U(N).nєℕ.mn (ca grupuri aditive). n . x ) pentru orice xÎ{0. Dacă M şi N sunt doi monoizi a.∎ Corolar 8. Dacă m1.î..ˆ f (x ) = (x. ℤn = 0... Dacă m. · ) (izomorfism de monoizi).î. atunci există yÎM a.. 130 Ù { } { } . deducem că f este morfism de grupuri. ´ Z mn » Z m1m2 .1 .7.…. xy=yx=1. . 1. Deducem că imediat că f(x)f(y)=f(y)f(x)=1. atunci xyÎU(M) şi cum f (xy) = f(xy) = f(x)f(y) = f (x) f (y). Dacă xÎU(M). Cum M≈N există f:M→N izomorfism de monoizi. astfel că f :U(M)→U(N).n)=1 avem ˆ ˆ echivalenţele x = y Û mn | x .y Û x = y şi x = y de unde concluzia că f este bine definită şi injectivă.6..8.n≥2 şi (m.

×)| = φ(m)φ(n) iar |U(ℤmn. Conform Lemei 8. … . adică f este morfism de monoizi. n≥2 şi (m.×) × U(ℤn. xy) = (x.. (mi.9 avem izomorfism de grupuri U[(ℤm. …. avem izomorfismul de monoizi (ℤm. atunci k este j (n ) = nç1 ç è æ 1 ö æ 1 ö ÷.. Dacă m.ˆ şi f : ℤmn → ℤm x ℤn. Dacă mai avem yÎ{0. deci izomorfism de monoizi.10. de unde U(ℤm. f( x )=( x. y) = f(x)f(y) ˆ iar f( 1 ) = (1. nÎℕ.×) × (ℤn. mn-1}. În mod evident.×). mn ≥ 2 (n ≥ 2) iar pentru i¹j.×)] ≈ U(ℤmn.1. mj)=1... ÷ .×) × (ℤn. x ) pentru orice xÎ{0.×) ´ U(ℤn.×)| × |U(ℤn. Însă U[(ℤm.13.×)| = =φ(mn). adică bijecţie.×) ≈ (ℤmn.×) . n) = 1) Û x = y şi x = y .×)| = |U(ℤm.∎ Corolar 8. ç1 ÷ ç p1 ø è pt ÷ ø 131 . Totul rezultă acum din Observaţia 6. mn-1}. Cum Ù |ℤm ´ ℤn| = |ℤmn| = mn deducem că f este surjecţie. de unde deducem că ˆ ˆ f : ℤmn→ℤm × ℤn . m.11.×) × (ℤn. …. Dacă nÎℕ. Conform Lemei 8.1.×). k Corolar 8. n)=1.×). x) × (y. atunci φ(mn)=φ(m)φ(n). din x y = xy deducem că ˆ ˆ f(x y) = f(xy) = ( xy.×)] = =U(ℤm. 1 ) = 1 (în ℤm ´ ℤn).15.∎ Corolar 8.×) ≈ U(ℤmn. Dacă m1. f( x ) = (x.×) × U(ℤn. x ) este corect definită şi injectivă. Demonstraţie. p t t descompunerea lui n în factori primi distincţi. atunci x = y Û mn | x-y Û m | x-y şi n ˆ ˆ |x-y (căci (m. n≥2 iar n = p1 1 .12. atunci φ(m1m2 … mn)=φ(m1)φ(m2) … φ(mn). deoarece |U(ℤm.

(4. (2.2. (5. p.1) .1.99]) deducem că dacă p este un număr prim iar nÎℕ* atunci există kn tipuri de grupuri abeliene finite de ordin pn. (2.î.1.1.2. deducem k ) k k j (n ) = j p1 1 . (3.1). (2. (p ..2).1. pentru n≤6 toate partiţiile distincte ale lui n: n=1 : (1) . …..1).1.1) .1). deci k3 =3 n=4 : (4).3).1).2).1). p j j = 1 .1). atunci ţinând cont şi de Corolarul 10. vom nota prin kn numărul partiţiilor lui n. n Mai general. p t t ç1 ç ç p1 ÷ ç pt ÷ p1 ÷ ç pt ÷ è ø è ø è ø è ø Dacă nÎℕ*.1)..p )= kt t kt -1 t æ 1 ö æ 1 ö 1 ö æ 1 ö k æ k ÷ = n ç1 ÷ ..2). (ţinând cont de Corolarul 8.1..p kt = j p1 1 .p1 1 -1 (p ki i . Iată. (2.1.1. (3.. (4.1.11.1. Observaţia 8.. dacă n = p1 1 .2.. (4. (3. (3. ç1 ÷ .1.14. deci k4 =5 n=5 : (5). deci k6 =11. (1. există k4 = 5 tipuri de grupuri abeliene de ordin p4 (cu p ℤ p 4 .1) 132 .1) .. (3. m1 ≥ m2 ≥ … ≥ mk iar m1 + m2 + +… + mk =n. prin partiţie a lui n înţelegem un sistem ordonat de numere naturale (m1. Deoarece pentru i¹j.1).7 deducem că numărul tipurilor de grupuri abeliene de ordin n este egal cu k n1 . k n t . (3. prim): Astfel.1) . (2..1.1. Din teorema de structură a grupurilor abeliene finit generate (vezi [22.2).1. deci k5 =7 n=6 : (6).1).1).corespunzător partiţiei (3.1) ..1).1. deci k2 =2 n=3 : (3).∎ ÷ .corespunzător partiţiei (4) ℤ p 3 ´ ℤp .2. ç1 = p 1 1 . (1.1.1). (2. (1.1. p n t este descompunerea lui n în t produse distincte de numere prime. mk) a. (2. j p k t = t t ( ( ) ( ) ( ) ).. (1...1).1. deci k1 =1 n=2 : (2).1.Demonstraţie. (2.1.1.. (1..) că: k k = p1 1 . m2.

Dacă p ∤ o(x). …. atunci alegem H=<x>={1. 1.ℤ p 2 ´ ℤ p 2 .15. b. p | |G| . x¹1. o(x)=p (echivalent cu există H≤G a.î. atunci există xÎG a. Teorema 9. Dacă p | o(x). | H | = p).1) iar dacă p şi q sunt numere prime distincte. 2.14.1. Să presupunem afirmaţia adevărată pentru orice grup comutativ G¢ cu proprietatea că |G¢|<|G| şi p | |G′| şi s-o demonstrăm pentru grupul comutativ G ( în ipoteza p | |G| ). ℤp× ℤp×ℤp×ℤq×ℤq×ℤq. ℤp×ℤp×ℤp×ℤ q2 ×ℤq . Considerând K = {1. există există două tipuri de grupuri cu 4 elemente: ℤ 4 . ab = ba = c. Teorema lui Cauchy pentru grupuri finite. p≥3) În cadrul acestui paragraf. Vom face inducţie matematică după cardinalul grupurilor finite G cu proprietatea că p | |G|. p q q p q ℤ ℤ p2 p2 ×ℤp×ℤ q2 ×ℤq .corespunzător partiţiei (1. ×ℤp×ℤq×ℤq×ℤq. ℤ 2 ×ℤp×ℤ 3 .î. atunci o(x)=tp cu tÎℕ* iar din xo(x)=1 deducem că xtp =1 Û (xt)p=1 adică o(xt)=1.corespunzător partiţiei (2. obţinem un grup izomorf cu ℤ 2 ´ ℤ 2 numit grupul lui Klein.2) ℤp×ℤp×ℤp×ℤp. Cum 4=2 2 . §9. atunci există k3 ×k3=9 tipuri de grupuri abeliene de ordin p3q3: ℤ p 3 ×ℤ q 3 .î. ℤ p3 ×ℤq×ℤq×ℤq. Cazul 1: G comutativ. Observaţia 8. ℤ 2 ´ ℤ 2 . Demonstraţie. x¹1. ℤp×ℤp×ℤp×ℤ 3 . c} cu elementele multiplicându-se după regula a 2 = b 2 = c 2 = 1. Grupul diedral Dn de grad n. Pentru aceasta alegem xÎG. x. ℤ 3 ×ℤ 2 ×ℤq. bc = cb = a şi ca = ac = b. (Cauchy) Dacă G este un grup finit a. are ordinul p. atunci G este ciclic şi orice element xÎG.1.1. conform Observaţiei 8. xo(x)-1} care este subgrup normal al lui G (G fiind 133 . prin p vom desemna un număr prim (p≥2). Dacă |G| = p . a. Structura grupurilor finite cu 2p elemente (p prim.

Aplicând ipoteza de inducţie lui G¢ deducem că există un element yHÎG¢ a.2. există xÎG a. Dacă prin absurd există un număr prim q a. q ¹ p şi q | | G | . Dacă există un element x Ï Z(G) a.∎ Corolar 9. . atunci cum G G : CG ( x) = deducem că p | |G : CG(x) | şi cum p | |G|. o(x)=q contrazicând faptul că G este p – grup.3. p | |CG(x)| atunci ca şi în cazul 1 facem inducţie după |G| (aplicând ipoteza de inducţie lui G¢=CG(x)).î.î. Din (yH) p=H deducem că ypH=H.Þ”.∎ Definiţia 9. Vom spune despre un grup G că este p – grup dacă ordinul oricărui element al său este o putere naturală a lui p. Scriem din nou ecuaţia claselor pentru grupul G: 134 . Dacă G este un p – grup finit atunci Z(G) ¹{1}.î. Totul rezultă din teorema lui Lagrange (vezi §3). atunci conform teoremei lui Cauchy. Dacă p ∤ |CG(x)| pentru orice x Ï Z(G). Demonstraţie . Deducem imediat că yo(x)p=1 şi astfel elementul z=yo(x)ÎG va avea ordinul p. conform Cazului 1 există un element în Z(G) (deci în G) a. Ü ”. Dacă vom considera G¢=G/H atunci |G¢|=|G|:o(x)<|G| şi cum p | |G| iar (p.î.î. Vom reduce acest caz tot la Cazul 1 iar în acest sens vom utiliza ecuaţia claselor pentru grupul G expusă în §3 al acestui capitol: |G| = |Z(G)| + å | G : C G ( x) | (sumarea făcându-se după elementele xÏZ (G ) xÎG \Z(G) pentru care clasa de conjugare [x]~ este netrivială).. Cum Z(G) este comutativ . din CG ( x) ecuaţia claselor deducem că p | |Z(G)| . Dacă G este un grup finit . deci yp=xt cu 1≤t≤o(x)-1. ordinul lui este p şi astfel teorema este complet demonstrată.o(x))=1 deducem că p | |G¢|. Corolar 9.presupus comutativ). o(yH)=p. atunci G este p – grup dacă şi numai dacă | G | este o putere naturală a lui p. Cazul 2: G necomutativ. Demonstraţie..4. adică ypÎH.

de unde y=xmh1. Demonstraţie.4.srn-1}.5. p. Dacă n≥1 este un numar natural. G/Z(G) este ciclic.5. …. Rămâne să analizăm doar cazul |Z(G)|=p. |Dn|=2n iar Dn={1. G p2 cum | G / Z(G) | = = = p iar p este prim. Atunci yz=xm+nh1h2 iar zy=xn+mh2h1 şi cum h1h2=h2h1 şi m+n=n+m deducem că yz=zy. Dacă G este un grup a.6. În concluzie. În acest caz.h2ÎH=Z(G). Fie H=Z(G) iar G/Z(G) = <xH> cu xÎG. … . adică | Z(G) |≥p şi astfel Z(G) este netrivial. prin grupul diedral de grad n înţelegem un grup Dn cu 2n elemente generat de două elemente s şi r ce satisfac conditiile: s2=1.3.+)) sau diedral ( izomorf cu Dp ). rn=1 şi srs=r-1 . Dacă G este un grup cu p2 elemente. Conform Corolarului 9. Dacă y. adică G este comutativ.î.∎ Corolar 9. sr2. atunci G este comutativ. |Z(G)| ¹1 iar dacă |Z(G)| = p2. atunci G = Z(G). | Z(G) |Î{1.7. p2}. z=xnh2 cu h1. Presupunem că p este un număr prim ≥3. atunci G este ciclic ( izomorf cu (ℤ2p. Demonstraţie. s.| G | = | Z(G) | + xÏZ ( G ) å| G : C G ( x) | (unde reamintim că suma se face după acele elemente x Ï Z(G) pentru care clasa de conjugare [x] ~ este netrivială). atunci G este comutativ. Cum Z(G)≤G . r. Dacă G este un grup cu 2p elemente . Conform Corolarului 9.∎ Lema 9.n Îℕ. r2. sr.∎ Definiţia 9.zÎG atunci yH=xmH iar zH=xnH cu m. deducem că G/Z(G) Z (G ) p este ciclic şi conform Lemei 9. adică G este comutativ.8. 135 .rn-1. |G|=pn cu n≥1 iar pentru x Ï Z(G) pentru care [x]~ este netrivială avem | G : CG(x) | = pm cu m≥1 astfel că din ecuaţia claselor deducem că p | Z(G)|. Teorema 9. ajungem şi în acest caz la concluzia că G este comutativ.

Cum zÎZ(G) deducem că G1≤Z(G) şi atunci în mod evident G1 ⊴ G.4. Alegând G¢=G/G1 .1.1)(i +1) . s2 = 1 şi rp = 1.∎ În continuare vom prezenta un rezultat ce arată în esenţă că pentru p – grupuri finite funcţionează reciproca teoremei lui Lagrange. Cum zp n -1 ¹1 şi ) =z pn = 1 deducem că o( z p n -1 )=p şi astfel | G1 |=p. fie o(z)=pn cu n≥1 iar G1=< z p (z p n -1 p n -1 2 >. Din teorema de structură o grupurilor abeliene finit generate şi teorema chinezească a resturilor deducem că G ≈ ℤ2 ´ ℤp ≈ ℤ2p. Fie G un p-grup.9. Dacă p | i+1.î.<G¢m-1=G¢ şi |G¢i| = pi pentru orice 0≤i≤m-1. Dacă p | i-1. atunci srs = r Û sr = rs şi atunci G va fi comutativ . rÎG a.1). Z(G)¹1 şi fie zÎZ(G). deci srs = ri cu 0 ≤ i ≤p-1. | G | = pm cu mÎℕ.) că H⊴G. | Gi | =pi şi 1 = G0 < G1 < … < Gm = G. Cum o(z) | | G | = =pm.. | G | = pm .G¢1. Conform Corolarului 9. deci p | i2-1 =(i .î.î. atunci srs=r-1 şi obţinem astfel descrierea grupului diedral Dp.î. Mai precis vom demonstra: Teorema 9. Cum | G | = 2p iar 2 şi p sunt numere prime (p≥3) atunci (conform Teoremei 9. Facem inducţie matematică după m (afirmaţia fiind evidentă pentru m=0. Demonstraţie. 2p Considerând H = < r > avem | H | = p şi cum G : H = =2 p deducem (conform Observaţiei 4. Atunci pentru orice 0 ≤ i ≤ m există un subgrup normal Gi în G a.…G¢m-1 normale în G¢.Demonstraţie. Să presupumen m>1 şi că afirmaţia din enunţ este adevărată pentru orice grup G¢ de ordin pm-1 şi fie G un grup a. 136 . cum |G¢| = pm/p = pm-1 putem aplica ipoteza de inducţie lui G¢. z¹1. a.) există s.6. G¢0<G¢1<… . deci există grupurile G¢0. Deducem imediat că r i = (r i ) i = ( srs ) i = sr i s = s ( srs ) s = s 2 rs 2 = r . astfel că srs-1ÎH.

. Gm satisfac condiţiile din enuţul teoremei.) avem G¢i = Gi+1/G1 cu Gi+1⊴G a.n} cu n≥1). Astfel.. Alegând G0=1. G1ÍGi. …. subgrupurile G0. .∎ §10. Să arătăm acum că φ:G→∑(G) .Conform teoremei de corespondenţă pentru grupuri (vezi Teorema 7. numărul elementelor lui M fiind lucrul important). Tinând cont de Propoziţia 3. φ(x)=θx pentru orice xÎG este un morfism injectiv de 137 . G1. s (n )÷ è ø Vom nota prin en sau simplu prin e (dacă nu este pericol de confuzie) permutarea identică din Sn. θx(y)=xy pentru orice yÎG este un element din ∑(G). După cum am văzut în §1 al acestui capitol (Hom(M). Grupuri de permutări.∘) este monoid iar ∑(M) apare acum ca grupul unităţilor monoidului Hom(M). forma unui tabel æ 1 ç ÷ ç s (1 ) . Demonstraţie. deducem că | Sn | = n!. Teorema 10. (vom vedea mai departe că pentru grupul Sn natura elementelor mulţimii M joacă un rol secundar. Convenim să numim grupul ∑(M) ca fiind grupul permutărilor asupra elementelor mulţimii M. Dacă M este o mulţime cu n elemente (exemplul clasic fiind M={1. G1⊴G2⊴ … ⊴ Gm=G şi pentru orice 0≤i≤m-1.2. |Gi+1|=|G¢i|×|G1|=pi×p=pi+1.. In plus.. Fie M o mulţime nevidă iar ∑(M)={fÎHom(M) | f este bijectivă}. un element σ al lui Sn se va prezenta de multe ori sub n ö. de la Capitolul 1.î. Pentru xÎG se probează imediat că θx:G→∑(G).(Cayley) Orice grup G este izomorf cu un subgrup al grupului de permutări ∑ (G). atunci grupul ∑(M) se notează prin Sn şi se va numi grupul permutărilor asupra unei mulţimi cu n elemente sau grup simetric de grad n.…. Teorema lui Cayley. Grupurile Sn şi An.11.1.4.

atunci θx=θy deci în particular θx(1)=θy(1) Û x×1=y×1 Ûx=y. oricare ar fi x ∈T. G‫ ׳‬sunt grupuri. de unde deducem că φ este ca funcţie o injecţie. atunci α∘f=β∘f şi totuşi α≠β-absurd!. cu θx : G‫→׳‬G‫ . y∈G‫. (adică ˆ π(x)=Hx≝ x . adică φÎHom (G. β: G‫→׳‬G‫ . ׳‬conform Observaţiei 4. oricare ar fi x.) şi alegînd G‫=׳׳‬G‫/׳‬H . Dacă x. De asemenea. Să presupunem acum că [G‫:׳‬H]>2 şi fie T= (G‫/׳‬H)d mulţimea claselor la dreapta ale lui G‫ ׳‬relative la H iar G‫ =׳׳‬å (G ¢) -grupul permutărilor lui G‫. existenţa lui s ne este asigurată de Propoziţia 3. deci φ(x) ◦ φ(y) = φ(xy). oricare ar fi x∈G‫ ) ׳‬iar s : T→G‫ ׳‬o secţiune a lui π (deci ˆ ˆ ˆ π∘s=1T .׳‬ Vom construi şi în acest caz două morfisme de grupuri α. adică θx ◦ θy = θxy = că G ≈ φ(G) ≤ ∑(G).)׳‬ Pentru a construi pe β. α =pH : G‫→׳‬G‫ ׳׳‬morfismul surjectiv canonic iar β : G‫→׳‬G‫ ׳׳‬morfismul nul. Să presupunem deci că G . (mai precis la demonstrarea implicaţiei (iii)⇒(i)).∎ =φ(xy). atunci H⊴G‫( . 138 .. ׳׳‬a. ׳׳‬dacă α∘f=β∘f atunci α=β şi să arătăm că f este surjecţie.î. yÎG şi φ(x)=φ(y). Deducem Suntem acum în măsură să arătăm că putem renunţa la condiţia de comutativitate a lui G‫ ׳‬din Propoziţia 5. β: G‫→׳‬G‫ .׳‬Dacă [G‫:׳‬H]=2. adică s( x ) Î x .grupuri.1. Fie H=f(G)≤G‫ ׳‬şi să presupunem prin absurd că H≠G‫ .). contrazicând faptul că f este surjecţie.8. Alegem α : G‫ →׳‬G‫ =׳׳‬å (G ¢) ca fiind morfismul lui Cayley (vezi Teorema 10. f:G→G‫ ׳‬este morfism de grupuri cu proprietatea că pentru orice grup G‫ ׳׳‬şi oricare morfisme α.׳‬θx (y)=xy. (vii) de la Capitolul 1). α≠β şi totuşi α∘f=β∘f. φ(x) ◦ φ(y) = θx ◦ θy iar dacă zÎG avem (θx ◦ θy)(z) = θx (θy(z)) = x(yz) = (xy)z = θxy(z). fie π : G‫→׳‬T surjecţia canonică. ∑(G)). (adică α(x)=θx .6.8.

Cum s( y )Î y =Hy . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ s( y 139 -1 . atunci α(x)∘λ=λ∘α(x).׳‬ ç ÷ è ø è è øø Alegând acum x=y-1 obţinem că ˆ )-1 s(s ( y )) = s (e )-1 s(s (e )) = s(e )-1 s (e ) = e . oricare ar fi y∈G‫⇔ ׳‬ ç ÷ è ø è è øø æ Ù ö æ æ Ù öö ˆ ˆ ⇔ s( y )-1 s(s ( y )) = sç xy ÷ sç s ç xy ÷ ÷ oricare ar fi y∈G‫. y∈G‫ ׳‬şi λ(x)=λ(y).î. astfel că λ(x)= h -1 x1 x1-1 hy = y .î y =σ( z ). ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Fie acum y∈G‫ . deci λ∈G‫. ys( y ) ∈H⇒ s(s ( x )) = s (s ( y )) ⇒(π∘s)(σ( x ))= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ =(π∘s)(σ( y ))⇒ σ( x )=σ( y )⇒ x = y iar din (1) deducem că x=y.)׳׳‬ Într-adevăr. dacă x. s (e ) = e ˆ -1 Definim τ : G‫→׳‬H prin τ(x)= xs( x ) . x1 = z şi deci ˆ ˆ s( x1 ) = s (z ) = x1 . atunci ˆ ˆ ˆ ˆ (1) xs( x )-1 s (s ( x )) = ys( y )-1 s (s ( y )) . Dacă x∈G. ׳‬există z ∈T a.s (s ( x )) = h -1 x1 s (x1 )-1 s(s ( x1 )) = h -1 x1 s( x1 )-1 s(s ( z )) = 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = h -1 x1 s (x1 )-1 s ( y ) = h -1 x1 s (x1 ) 1 hy .ˆ ˆ ˆ şi σ≠1T. adică λ este şi surjecţie. Dacă notăm x1 = s ( z ) şi x=h-1x1. ) ˆ atunci (cum x = x1 căci xx1-1 =h∈H) avem ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Cum xs( x ) . Avem α≠β căci dacă α=β.׳׳‬ Să definim acum β : G‫→׳‬G‫ = ׳׳‬å (G ¢) prin β(x)=λ-1∘α(x)∘λ pentru orice x∈G‫ .׳‬În mod evident β este morfism de grupuri. ˆ ˆ Cum |T|=|G‫ : ׳‬H|≥3.׳‬λ(x)=τ(x)·s (s (x )) = xs(x )-1 s(s ( x )) oricare ar fi x∈G‫ ׳‬este o permutare a lui G‫( ׳‬adică λ∈G‫. Cum x1 = s ( z )Î z . -1 -1 Ù Ù ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ λx= xs( x ).î.׳‬ ˆ ˆ ˆ Atunci λ : G‫→׳‬G‫ . oricare ar fi y∈G‫ ⇔׳‬xλ(y)=λ(xy) oricare ar fi -1 æ Ù ö æ æ Ù öö ˆ ˆ y∈G‫ ⇔׳‬xys( y )-1 s (s ( y )) = xysç xy ÷ sç s ç xy ÷ ÷ . oricare ar fi x∈G‫. oricare ar fi x∈G‫⇔׳‬ (α(x)∘λ)(y)=(λ∘α(x))(y). s( y ) = hy . ˆ ˆ atunci există h∈H a. cum s( x ) Î x ⇒ xs( x )-1 ∈H. există o permutare σ : T→T a. de unde s( y ) = s (s ( y )) .

absurd!. ik) (dacă există pericol de confuzie). Într-adevăr. oricare ar fi x∈G ⇔ q f ( x ) = l-1 o a ( f (x )) o l .….2. ….2. …. oricare ar fi x ∈ G şi y ∈ G‫⇔ ׳‬ ˆ -1 ˆ ⇔ t ( f ( x ) y ) s(σ( f ( x ) y ))= f ( x ) ys( y ) s(s ( y )) . α∘f=β∘f⇔(α∘f)x=(β∘f)x. Definiţia 10. Deci α≠β.…. σ(i1)=i2.n} a. oricare 1 Ù ar fi x∈G şi y∈G‫ ׳‬ceea ce este evident deoarece pentru x∈G.n} \ {i1. Evident. σ(i2)= i3. σ(ik)=i1 iar σ(i)=i pentru orice iÎ{1.2. Numim ciclu de lungime k (2≤k≤n) o permutare σÎSn pentru care există elementele distincte i1. Să arătăm acum că α∘f=β∘f şi contradicţia va fi evidentă urmînd a concluziona că f este surjecţie.i2.…. 140 .s (s ( y )) . oricare ar fi y∈G‫.ik din {1. oricare ar fi x∈G şi y∈G‫ ⇔ ׳‬s( f ( x ) y ( ) ( ) Ù Ù Ù Ù )-1 ˆ ˆ s(σ( f ( x ) y ))= s( y ). Sn nu mai este comutativ. ˆ f(x)∈f(G)=H şi deci f ( x ) y = y .ˆ ˆ Cum s este injectivă deducem că y = s ( y ) şi cum y este oarecare deducem că σ=1T .i2. oricare ar fi x ∈ G şi y ∈ G‫⇔ ׳‬ ⇔ λ (f (x) y) = f(x) λ(y).î. grupul S2 având 2 elemente este comutativ pe când începând cu n≥3. …. oricare ar fi x∈G şi ˆ ˆ y∈G‫ ⇔ ׳‬f(x)ys( f ( x ) y )-1 s(σ( f ( x ) y ))= f ( x ) ys( y )-1 s(s ( y )) .i2.׳‬ Ù În continuare ne vom ocupa de studiul grupului Sn cu n≥2. ik}. oricare ar fi x∈G⇔ l o q f ( x ) = q f ( x ) o l oricare ar fi x∈G⇔ ⇔ l o q f ( x ) ( y ) = q f ( x ) o l ( y ) . oricare ar fi x∈G ⇔ ⇔α(f(x))=β(f(x)). Convenim să notăm un astfel de ciclu σ prin σ = (i1 i2 … ik) sau σ = (i1.

ik} atunci τ(i)=i iar dacă j Ï {j1. k Propoziţia 10.t)=1. Dacă σ. ik) este un ciclu de lungime k. dacă (k. τ sunt ciclii disjuncţi din Sn. ik}∩{j1. j2. atunci (στ)(i) = =(τσ)(i) =i.∎ Observaţia 10. …. În esenţă am folosit faptul că dacă i Ï {i1. Atunci (στ)(i)=σ(τ(i))=σ(i)=σ(i1)=i2. . ik} ∪ {j1. …. În particular. Trebuie în prima parte să demonstrăm că σk(i)=i pentru orice iÎ{1. atunci o(στ)=[k.i2. i2. vom spune că σ şi τ sunt ciclii disjuncţi dacă {i1. jt}).t]. Ordinul oricărui ciclu de lungime k (2≤k≤n) este k . să zicem de exemplu că i=i1. i2. j2. ….2. t≤n). ÷ ø Dacă σ = (i1 i2 … ik) este un ciclu de lungime k. iar (τσ)(i)=τ(σ(i))=τ(i2)=i2 de unde concluzia că (στ)(i)=(τσ)(i). Dacă τ = (j1 j2 … jt) este un alt ciclu de lungime t din S n .3. Demonstraţie. ik}. Dacă σ. atunci o(σt)=o(σ)×o(τ). ….n}.5. unde σ=(i1. …. jt}. n} \ ({i1. …. Analog se arată că (στ)(i)=(τσ)(i) dacă iÎ{j1. … . …. i2. …. 2. de unde deducem egalitatea στ = τσ. i2. jt}=Ø. jt}. …. Dacă i Î {1. j2.Ciclii de lungime 2 se mai numesc şi transpoziţii. … .4. Deoarece pentru orice 2≤k≤n avem (i1 i2 … ik) = (i2 i3 … ik i1) = … = (ik i1 … ik-1) deducem că în Sn există 1 k × An ciclii distincţi de lungime k. De exemplu. 141 Demonstraţie. atunci στ=τσ. …. i2. atunci σ(j)=j.τ sunt 2 ciclii disjuncţi de lungimi k şi respectiv t (2≤k.j2. ik} ca fiind orbita lui σ . convenim să numim mulţimea {i1. Să presupunem că iÎ{i1. Propoziţia 10. în S5 æ1 2 3 4 5ö (1 3 5)= ç ç 3 2 5 4 1 ÷ iar (2 4)= ÷ è ø æ1 2 3 4 5 ç ç1 4 3 2 5 è ö ÷.

σr(i)¹i. Cum σq= e deducem că σq(i0)=i0.i1. Atunci numerele i0.. j2. atunci o(σ1 … σk)=[t1. ε = στ = τσ. adică s=r. i2 . … .î.ik} a. Va trebui să demonstrăm că r=s. Putem alege atunci cel mai mic numar natural m cu proprietatea că im=i0.2.…. … . atunci există iÎ{i1. … .n} | σ(i)¹i }| . … . ….n} pentru care σ(i0)¹i0 şi fie q=o(σ). Teorema 10.2. Cum s=[k. i2=σ(i1). Vom face acum inducţie matematică după t. Deoarece k. jt} – absurd ! .t | s deducem că εs=e. Alegând i1=σ(i0). Să presupunem acum teorema adevărată pentru toate permutările ce schimbă efectiv mai putin de t indici şi să arătăm că dacă σ este o permutare ce schimbă efectiv t indici atunci σ se descompune în produs de ciclii disjuncţi. de exemplu i = i1. deci σk-1(i) = ik ¹i iar σk(i)=i şi analog pentru orice iÎ{i1 . …. σ¹e se descompune în mod unic în produs de ciclii disjuncţi (exceptând ordinea în care aceştia sunt scrişi) .Dacă iÎ {1.2 . cum σ¹e deducem că există iÎ{1.im-1 sunt distincte între ele. adică iÎ{j1. 142 . Fie σ = (i1 i2 … ik) . … . atunci σr(i0)=σs(i0). Orice permutare σÎSn.tk].6. de unde concluzia că t≥2.tk . atunci în mod evident σk(i)=i. dacă ir=is cu 0≤r. σ(i)¹i şi astfel şi σ(σ(i))¹σ(i).ik+1=σ(ik). Dacă t=2 totul este clar căci în acest caz σ se reduce la o transpoziţie. Într-adevăr. i2. ik}. Dacă iÎ{i1 . Demonstraţie.7.n} a. Alegem i0Î{1.î . τ=(j1 j2 … jt) ciclii disjuncţi de lungime k şi respectiv t (2≤k. de unde concluzia că σk=e iar k este cel mai mic număr natural cu această proprietate.…. … .t] deducem că s|r. Dacă am avea σr¹e. … σk sunt ciclii disjuncţi doi câte doi din Sn de lungimi t1.…. ik}. În concluzie σ r=τ r=e. Dacă σ1. … se vede că ik=σk(i0) pentru orice k≥1. s=[k. de unde deducem k|r şi t|r.∎ Corolar 10. n} \ {i1 . adică r|s. atunci σ2(i) = σ(σ(i)) = σ(σ(i1)) = σ(i2) = i3. Dacă r>s.t] iar r=o(ε). ik}. i¹i1 . adică o(σ)=k.2. Fie t=|{ iÎ{1. t≤n). deci iq=i0. notând p=r-s obţinem σp(i0)=i0 şi deci ip=i0 contrazicând alegerea lui m (căci p<m). Cum σr = τ-r deducem că şi τr(i)¹i. i2 . Cum εr= e deducem r r că σ τ =e adică σr=τ-r .…. i2 . s<m. … .

im-1} şi deci τ-1(i)=i de unde σ¢(i)=i. σÎSn este pară Û sgn(σ)=1 şi impară Û sgn(σ)=-1. Definiţia 10. evident. sgn(σ◦τ)=sgn(σ)×sgn(τ). Din Teorema 10. atunci σ=(12)(12)). Din modul efectiv de descompunere de mai înainte deducem că scrierea lui σ sub forma σ= τ1τ2 … τs este unic determinată. . Dacă σ=( i1. …. sgn(s) Î {± 1} .τÎSn. atunci i Ï { i0.∎ Observaţia 10. Signatura lui σ este numărul σ(i) . Rezultă că σ¢ schimbă efectiv mai puţin de t-m elemente iar cum m≥2 atunci t-m<t.11. Dacă avem un i a.Analog dacă r<s. . sgn (s ) = Õ i. Dacă r este par spunem că σ este permutare pară iar dacă r este impar spunem că σ este permutare impară .î. i0=σ(im-1) deducem că pentru orice iÎ{ i0.8. deci putem aplica ipoteza de inducţie lui σ¢.j 1£i < j £ n O inversiune a lui σ este o pereche (ij) cu 1≤i<j≤n a. Astfel. Rezultă atunci că putem scrie σ¢=τ2 … τs cu τ2 … τs ciclii disjuncţi. .im-1 formăm ciclul τ=( i0i1 ….im-1} avem σ¢(i)=i.i1. Cu i0. Propoziţia 10. …. i2.i1. ….10.ik) este un ciclu de lungime k din Sn (2≤k≤n).i1. Fie σÎSn. i2=σ(i1).σ(j) . σ(i)>σ(j). Cum i1=σ(i0). . …. atunci se probează imediat prin calcul direct că avem următoarele descompuneri ale lui σ în produs de transpoziţii: σ=(i1i2)(i2i3)…(ik-1ik)=(i1ik)(i1ik-1) … (i1i2). Orice permutare σÎSn (n≥2) este un produs de transpoziţii (să observăm că dacă σ=e.7 şi Observaţia 10. atunci evident sgn(σ) = (-1)r .8 deducem imediat următorul rezultat: Corolar 10.9. atunci 143 .î. Vom nota prin An mulţimea permutărilor pare. … . Punând τ1=τ obţinem că σ= τ1τ2 … τs iar τ1 este disjunct faţă de ceilalţi ciclii. σ(i)=i . Dacă σ. im-1) şi să considerăm permutarea σ¢=τ-1σ. Dacă r este numărului de inversiuni ale lui σ.

j = = s(t(i )) .∎ 2 2 Observaţia 10. deducem că funcţia sgn : Sn → { ± 1 } este un morfism surjectiv de la grupul (Sn. de la teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri deducem că Sn/An ≈ { ± 1 }.2.t( j) × = t(i ) .t( j) i.11. βÎSn sunt conjugate în Sn dacă şi numai dacă ele au aceeaşi structură ciclică.13. 2 Demonstraţie.t( j) × = sgn (s ) × sgn (t) n i.◦) la grupul multiplicativ ({ ± 1 }.j 1£i < j£ n 1£ i < j£ n Õ Corolar 10.Demonstraţie.j i. Pentru orice n≥2. Orice transpoziţie (rs) cu 1≤r≤n este o permutare impară . Din Propoziţia 10.i) cu r<i<s sau (i. An⊴Sn iar An = n! . Teorema 10.s (t ( j )) i. atunci sgn(σ) = sgn(t1) sgn(t2) … sgn(tm)= (-1)m şi deci σ va fi permutare pară sau impară după cum m este par sau impar. Într-adevăr.j 1£i < j£ n Õ Õ s(i ) .s(t( j)) t(i ) .×). Avem sgn(s o t ) = 1£ i < j £ n Õ s (t (i )) .12. În particular. de unde S n! concluzia că |Sn/An | = 2 Û | Sn | : | An | =2 Û An = n = .14. dacă σ=(i1 i2 …. Conform Corolarului 7. Astfel dacă σÎSn şi scriem pe σ ca un produs de transpoziţii σ=t1t2…tm .s) cu r<i<s astfel că numărul lor este egal cu 2(s-r)-1. 144 . Deoarece Ker(sgn) = {σÎSn | sgn(σ)=1}=An deducem imediat că An⊴Sn. Două permutări α.s( j) t(i ) . ik) cum σ=(i1i2)(i2i3)…(ik-1ik) deducem că sgn(σ)=(-1)k-1 . inversiunile sale sunt de forma (r.

4 şi de Teorema 10.Găsim astfel pentru S4 următorul tabel de structură: 145 .14 . Să presupunem acum că α şi β au aceeaşi structură ciclică şi să construim γ a. atunci γαγ-1= …( γ(i1) γ(i2) …. Vom face lucrul acesta pe un exemplu concret (la general raţionîndu-se analog) . .2. β=γαγ-1.Ü”. atunci γc1γ-1=[γ(i1i2)γ-1] [γ(i2i3)γ-1] … [γ(ik-1ik)γ-1]. Ţinând cont de felul în care æ 15 4 2 3 ö acţionează γαγ-1 asupra lui α deducem că: γ = ç ç 3 4 2 1 5 ÷ = (1 3 5 4 2 ) .2.4}) .n} \ {i1.î.Þ” .î. . putem determina cu uşurinţă numărul permutărilor α din Sn de o structură ciclică dată.d}={1. Dacă α. Să presupunem că suntem în S5 şi avem α = (1 5) (4 2 3) şi β = (3 4)(2 1 5) .. β sunt conjugate în Sn.i2} atunci γ(i)¹γ(i1). …. Faptul că γαγ-1 acţionează asupra lui α de maniera descrisă mai sus se probează astfel : se descompune α în ciclii disjuncţi α = c1c2 … ct şi se observă că γαγ-1=(γc1γ-1) (γc2γ-1) … (γctγ-1) iar dacă de exemplu c1=(i1i2 … ik). β=γαγ-1 . Dacă iÎ{1. γ(ik))… de unde concluzia că α şi β au aceeaşi structură ciclică. totul reducându-se astfel la a proba de exemplu că γ(i1i2)γ-1=(γ(i1)γ(i2)) Û ⇔γ◦(i1i2)=(γ(i1)γ(i2))◦γ. de unde egalitatea dorită.3. atunci există γÎSn a.Demonstraţie.b. Însă γαγ-1 are aceeaşi structură ciclică cu α (căci dacă α= … ( i1 i2 … ik) … .. ∎ ÷ ø è Ţinând cont de Observaţia 10.c.i2))(i)=γ((i1.i2)(i))=γ(i) iar ((γ(i1)γ(i2))◦γ)(i) =(γ(i1)γ(i2))(γ(i))= γ(i) iar dacă de exemplu i=i1 atunci (γ◦(i1i2))(i1)= γ((i1i2)(i1))=γ(i2) iar ((γ(i1)γ(i2))◦γ)(i1)=(γ(i1)γ(i2))(γ(i1))= γ(i2). De exemplu numărul de permutări din S4 de forma (1 2)(3 4) 1 æ 4 ´ 3 2 ´1 ö 1 este ´ apărând datorită egalităţii ç ÷ = 3 (factorul 2è 2 2 ø 2 (a b)(c d)=(c d)(a b) pentru {a.γ(i2) şi (γ◦(i1.

Aceste elemente sunt : (1 2 3).15 Grupul A4 (care are ordinul 12) nu conţine subgrupuri de ordin 6. trei produse de transpoziţii disjuncte şi 146 permutarea identică. Demonstraţie. (1 3 )(2 4) şi e. (2 3 4).Structura ciclică (1) (12) (123) (1234) (12)(34) Numărul lor 1 4´3 =6 2 4 ´ 3´ 2 =8 3 4! =6 4 1 æ 4 ´ 3 2 ´1 ö ´ ç ÷=3 2è 2 2 ø Ordinul 1 2 3 4 2 Paritatea pară impare pare impare pare Se observă că 1+6+8+6+3=24=4!. (3 4 1). Teorema 10. Putem acum prezenta un rezultat care ne arată că reciproca teoremei lui Lagrange pentru grupuri finite este falsă. Din tabelul de structură pentru S4 deducem că A4 constă din 8 ciclii de lungime 3. (4 1 2). (4 2 1). (1 3 2). (2 4 3). (1 2)(3 4). (3 1 4). (1 4)(2 3). Să trecem acum la demonstrarea teoremei şi să presupunem prin .

Numim p. α-1} şi cum e.r)=1. α. Aplicaţii : caracterizarea grupurilor cu pq elemente (p şi q numere prime distincte ) şi 12 elemente În cadrul acestui paragraf prin G vom desemna un grup finit. Conform teoremei lui Lagrange ordinul oricărui subgrup al lui G divide ordinul lui G.subgrup Sylow al lui G orice subgrup al lui G de ordin pm. Astfel. e şi β. Deci A4 nu conţine subgrupuri de ordin 6. Teoremele lui Sylow. rÎℕ* şi (p. După cum am demonstrat în §10 (Teorema 10. Fie p un număr prim şi să presupunem că |G| = pmr cu mÎℕ. [21] sau [22] (după ce în prealabil s-a pus la punct cu anumite chestiuni legate de acţiuni ale grupurilor pe mulţimi). α-1ÎA4 deducem că 12 = 4 . Deoarece β este pară avem β=(a b)(c d) astfel că până acum am descoperit 6 elemente din H: 4 ciclii de lungime 3.1. Tot din tabelul de structură al lui S4 şi A4 deducem că H trebuie să conţină un element β de ordin 2 (căci dacă ar mai conţine un ciclu de lungime 3 atunci ar mai conţine încă 4 conjugaţi ai acestuia depăşind numărul de 6 elemente ce am presupus a fi în H). C S 4 (a ) ={e. Definiţia 11. Deoarece prezenta monografie nu este un tratat de teoria grupurilor vom prezenta doar enunţurile acestor teoreme. ar trebui ca şi γβγ-1=(c a)(b d) ÎH şi cum γβγ-1¹β am deduce că H conţine cel puţin 7 elemente – absurd!. teoremele lui Sylow sunt de importanţă fundamentală în teoria grupurilor finite. Sylow (1832-1918)) şi care permit să se stabilească existenţa subgrupurilor de ordin pn ale lui G (cu p prim şi nÎℕ*) şi care dau informaţii importante despre aceste subgrupuri. α.∎ §11. Pentru H≤G vom nota 147 . Deoarece | C A4 (a ) | = 3 deci |A4 : C A4 (a ) | = H⊴A4 alegând γ=(a c b)ÎA4. Există în teoria grupurilor anumite rezultate pe care le vom prezenta în continuare (datorate matematicianului L.15) reciproca teoremei lui Lagrange este falsă (în sensul că există grupuri finite cu proprietatea că pentru un anumit divizor al grupului respectiv grupul nu are subgrupuri de ordin egal cu acel divizor). cititorul dornic de a vedea cum se demonstrează acestea putând consulta de exemplu lucrările [20]. Deducem că α va avea 4 3 conjugaţi în A4 şi cum H⊴A4.mod evident. cei patru conjugaţi ai lui α sunt în H.

a-1ba=br cu r≢1 (mod p) însă rq≡1 (mod p). Teorema 11. fie H=<b>. (i). Cum H este un psubgrup Sylow. dacă K este p-subgrup Sylow al lui G. Iată acum enunţul teoremelor lui Sylow: Teorema 11. atunci conform celei de a treia teoreme a lui Sylow numărul conjugaţilor lui H (adică a subgrupurilor de forma gHg-1 cu 148 . p>q şi să presupunem că | G | = pq. În mod evident avem H⊴NG(H)≤G şi pentru orice subgrup K≤G a. atunci np = |G:NG(H)| (unde H este un p-subgrup Sylow particular al lui G). K ≤ g-1Hg. H⊴K avem K≤NG(H). deci NG(H) este cel mai mare subgrup al lui G (faţă de incluziune) ce conţine H ca subgrup normal) .î. Demonstraţie. Teorema 11. În particular. (i) Dacă q ∤ p-1 atunci G este ciclic (ii) Dacă q | p-1 atunci G este generat de două elemente a şi b satisfăcând condiţiile aq=bp=1.4. Dacă H este un p-subgrup Sylow al lui G iar K este un p-subgrup al lui G. ( A doua teoremă a lui Sylow) Fie G un grup finit şi p un număr prim .2. atunci K=g-1Hg.NG(H)={gÎG | gH=Hg}. atunci există gÎG a. Subgrupul NG(H) poartă numele de normalizatorul lui H în G . Conform teoremei lui Cauchy pentru grupuri finite. np divide | G:H | iar np≡1(mod p). În continuare vom prezenta câteva aplicaţii ale acestor teoreme urmând ca în finalul paragrafului să prezentăm un tabel cu caracterizarea grupurilor finite cu cel mult 15 elemente.3. H⊴G Û NG(H)=G.î.5. G conţine un element b de ordin p. (Prima teoremă a lui Sylow) Pentru orice grup finit G şi orice număr prim p există un p-subgrup Sylow al lui G. Teorema 11. (A treia teoremă a lui Sylow) Dacă notăm prin np numărul p-subgrupurilor Sylow distincte ale lui G. Fie p şi q numere prime distincte. În particular.

b2=a2 şi b-1ab=a-1 se notează prin Q şi poartă numele de grupul quaternionilor. Astel K ⊴ G. există un element aÎG al cărui ordin este q. Demonstraţie. Cum 1+kq | p iar prin ipoteză q ∤ p-1 deducem că k=0.∎ Definiţia 11.î. Cum S ⊴ G. Teorema 11. deci avem doar cazurile b2 = a2 sau 149 j q . De asemenea. Cum |G : <a>| = 2 deducem că <a> ⊴ G şi G/<a> ≈ ℤ2. În particular pentru j=q avem b = b r . deci G ≈ H × K ≈ ℤp × ℤq ≈ ℤpq . p)=1 atunci 1+up | q iar cum q<p deducem că u=0.∎ Corolar 11. (ii). Ca şi mai înainte K este q-subgrup Sylow al lui G astfel că | G : NG(H) |=1+kq cu kÎℕ. bÏ<a>. Cum (1+up.6. Dacă b2=a sau b2=a3 atunci o(b)=8 . de unde concluzia că G conţine un element a de ordin 4.4. Grupurile Q şi D4 sunt singurele grupuri necomutative de ordin 8. Un grup de ordin 8 având doi generatori a şi b ce satisfac relaţiile a4=1. Demonstraţie. Atunci K nu mai este subgrup normal în G.gÎG) este de forma 1+up cu uÎℕ. fie K = <a>. Dacă G este un grup necomutativ cu 8 elemente atunci G nu conţine elemente de ordin 8 şi nu toate elementele sale au ordinul 2. Însă 1+up=|G:NG(H)| şi trebuie să dividă |G|=pq. +)). Totul rezultă din Teorema 11.contradicţie. adică rq ≡ 1 (mod p). pentru p=5 şi q=3 observând că q=3 ∤ p-1 = 4.7. Alegem bÎG a. Să presupunem că q | p-1 . deci G este ciclic în acest caz. deci H⊴G.8. de unde cu necesitate b2 Î<a>. Orice grup cu 15 elemente este ciclic (deci izomorf cu (ℤ15 . a-1ba=br cu rÎℕ. Putem presupune r≢1 (mod p) (căci în caz contrar ne reântoarcem la cazul comutativ). Prin inducţie se arată uşor că a-jbaj = = b r .

n ³ 2 prin grup diciclic de ordin 4n (notat DIn ) înţelegem un grup cu 4n elemente : DIn={1. ℤ6 ´ ℤ2 (ii) Dacă G este necomutativ atunci G este izomorf cu D3. …. atunci G este izomorf cu ℤ12 sau . DI2 = Q (grupul quaternionilor). iar pentru aceasta avem nevoie să introducem un nou tip de grup finit. xy.9. Cum <a> ⊴ G deducem ca b-1ab Î<a> iar cum o(a2)=2 avem doar posibilităţile b-1ab=a sau b-1ab=a3. b£2n-1 iar puterile lui x sunt considerate modulo 2n. Rezultă din teorema de structură a grupurilor abeliene finit generate (vezi Observaţia 8. … . Suntem acum în măsură să prezentăm teorema de structură a grupurilor finite cu 12 elemente: Teorema 11. Definiţia 11. (ii). Conform teoremelor lui Sylow t≡1 (mod 3) şi t|4. b2 = a2 şi b-1ab=a3 =a-1 sau (ii) a4 = 1. În cazul (i) avem descrierea lui Q (deci G≈Q) iar în cazul (ii) avem descrierea lui D4 deci (G≈D4). DI3 sau A4.b2 = 1. 150 (i) Dacă G este comutativ. x2n-1y} ale cărui elemente le multiplicăm astfel: xaxb = xa+b xa(xby) = xa+by (xa y) xb = xa-by (xa y) (xby) = xa-b+n unde 0≤a. x2n-1.10. Se observă că pentru n=2. Fie G un grup finit cu 12 elemente. Dacă n Î ℕ. y. x. b2 = 1 şi b-1ab=a3 =a-1. Fie t numărul subgrupurilor Sylow distincte ale lui G cu 3 elemente. Cazul b-1ab=a îl excludem căci el implică ab=ba.∎ În continuare vom caracteriza grupurile finite cu 12 elemente. Demonstraţie. adică G este comutativ astfel că avem doar situaţiile : (i) a4 = 1.14). (i).

wxw-1=xab unde a.u. <z>y dau o partiţie a lui G. yÏ <z> şi deci clasele <z> . vxv-1=xb. (a) Să analizăm cazul când K este ciclic. Hy. G≈H ´ K ≈ ℤ3 ´ ℤ2 ´ ℤ2 ≈ ℤ6 ´ ℤ2. (zay)zb=za-by. de unde HK=G. Hy2. (1) Dacă yxy-1=x. Cum H⊴G deducem că yxy-1ÎH. za(zby)=za+by.w unde w=uv şi u2=v2=1. Tot conform teoremelor lui Sylow deducem că G trebuie să aibă unul sau 3 subgrupuri de ordin 4. atunci clasele H. Hy3 sunt toate distincte şi HK=G. b. (3) Dacă a=b=ab=1. G are fie un singur subgrup de ordin 3 (care trebuie să fie subgrup normal) fie 4 subgrupuri (conjugate). 151 . atunci yx=x2y. atunci xy=yx. Cum o(y)=4. Cum H∩K={1}. ab sunt egale cu –1 iar al treilea egal cu 1. Multiplicând în acest caz elementele lui G ca în cazul grupului diciclic şi anume zazb=za+b. (2) Dacă yxy-1=x2. (zay) (zby)= =za-by2= za-b+3 (unde puterile lui z se reduc modulo 6) obţinem în acest caz că G≈DI3. b. de unde y2x=yx2y=x2yxy=x4y2=xy2. Atunci H∩K={1} iar clasele H. Astfel. Hu.v. deci G este comutativ şi avem G ≈ H × K ≈ ℤ3 ´ ℤ4 ≈ ℤ12. xy2=y2x şi dacă considerăm z=xy2 avem că o(z)=6. (b) Să presupunem că K este grupul lui Klein (deci K≈ℤ2 × ℤ2) şi să notăm elementele sale cu 1. abÎ{ ± 1}.Astfel . cum G este abelian. Hw partiţionează pe G. Dacă K este un subgrup al lui G de ordin 4 atunci K este ciclic (K≈ℤ4) sau K este izomorf cu grupul lui Klein (K≈ℤ2 × ℤ2). K=<y>. Hv. Cazul 1. Presupunem că G conţine un singur subgrup (normal) H de ordin 3 generat de x. (4) Să considerăm cazul când două dintre a. De asemenea z3=x3y6=y2 şi yz=yxy2=y3x=y2x2y=z-1y. Cum H⊴G avem uxu-1=xa.

w (dacă este necesar) putem presupune că a = 1 şi b = -1. Considerând ca mai sus K={1. dacă am avea xyx-1=y3. v. Kx. atunci y=x3yx-3=y27=y3 – absurd.Renumerotând u. În concluzie avem 5 tipuri de grupuri cu 12 elemente. v. Presupunem prin absurd că totuşi K este ciclic. xwx-1=u şi atunci considerând asocierile u↔(12)(34). (6) Renumerotând eventual. Atunci ux=xu iar z=ux are ordinul 6. xvx-1=w.î. DI3 şi A4). x↔(234) obţinem un izomorfism între G şi A4. w}. Kx şi Kx2 dau o partiţie a lui G. de unde concluzia că grupul K nu este ciclic. x>. fie xÎG a. w între ele (căci K⊴G) iar permutarea este sau identică sau un 3-ciclu (deoarece x3=1).v> iar z6=1. Atunci o(x)=3 iar clasele K. Elementele nenule (diferite de 1) ale celor 4 subgrupuri de ordin 3 ne dau 8 elemente diferite de 1 ale lui G restul de 4 urmând a forma singurul subgrup K de ordin 4 al lui G. o(x)=3.∎ Suntem acum în măsură să prezentăm tabelul de caracterizare a grupurilor cu cel mult 15 elemente: 152 . (5) Nu putem avea permutarea identică căci în acest caz G ar deveni comutativ (caz studiat deja).Să presupunem că G conţine 4 subgrupuri (conjugate) de ordin 3. Dacă xyx-1=y. Conjugarea prin x permută cele 3 elemente u. atunci ar rezulta că G este comutativ (în contradicţie cu faptul că G conţine 4 subgrupuri conjugate distincte de ordin 3). Cazul 2. (d) Atunci K trebuie să fie grupul lui Klein. Kx2 sunt toate distincte astfel că G=<u. v↔(13)(24). G=<z. ℤ6×ℤ2) şi 3 necomutative (D6. putem presupune că xux-1=v. K=<y> şi fie xÎG\K.v2=1 iar vz=z-1v Û vzv=z-1 de unde concluzia că în acest caz G≈D6. În sfârşit. (c) Să arătăm că grupul K nu poate fi ciclic. Astfel. Atunci clasele K. v. 2 comutative (ℤ12. Cum K⊴G avem că xyx-1ÎK. v. u. De asemenea xyx-1¹y2 (căci y şi y2 au ordine diferite).

14.6.14. .16. tipuri 1 1 2 1 2 1 5 Reprezentanţi ℤ2 ℤ3 ℤ4 . 13 14 15 1 2 1 ℤ13 ℤ14 .14.16. . D5 ℤ11 2 comutative: ℤ12. Propoziţia 6. 9 10 11 12 2 2 1 5 ℤ9 . Corolar 11. Observaţia 8. Teorema 11. Propoziţia 6. Observaţia 8.16. elem 2 3 4 5 6 7 8 Nr.15 Propoziţia 6. D4 Rezultatul care dă caracterizarea Propoziţia 6. A4 Observaţia 8.10.12. Teorema 9.16.12.ℤ4×ℤ3 3 necomutative : D6. D3 ℤ7 3 tipuri comutative : ℤ8.Nr.8. D7 ℤ15 Propoziţia 6.16. Observaţia 8.12.16. Teorema 11. 153 . ℤ4 ´ ℤ2. ℤ2 ´ ℤ2 ℤ5 ℤ6 . DI3. Propoziţia 6. ℤ2 ´ ℤ2 ´ ℤ2 2 tipuri necomutative: Q . Terorema 9. Teorema 9. ℤ3 ´ ℤ3 ℤ10 .

În cele ce urmează (dacă nu este pericol de confuzie) când vom vorbi despre un inel A vom pune în evidenţă doar mulţimea A (operaţiile de adunare şi înmulţire subânţelegându-se). O mulţime nevidă A.·) este semigrup (iii) Înmulţirea este distributivă la stânga şi la dreapta faţă de adunare.·) este inel comutativ unitar. Astfel. Divizori ai lui zero. împreună cu două operaţii algebrice notate tradiţional prin „+” şi „· ” se zice inel dacă: (i) (A.CAPITOLUL 3 : INELE ŞI CORPURI §1. Din cele stabilite în §6 de la Capitolul 2 deducem că (ℤ. vom spune despre inelul A că este comutativ. 1. Domenii de integritate.+) este grup comutativ (ii (A. +. Dacă nÎℕ. Fie A un inel şi m.·) este exemplu de inel comutativ neunitar (căci 1Ï2ℤ). y. Caracteristica unui inel Definiţia 1.+. Exemple.1. Convenim să notăm A*=A\{0}. Dacă vom considera A=2ℤ={2n : nÎℤ} atunci (A. Dacă operaţia de înmulţire de pe A are element neutru (pe care îl vom nota prin 1) vom spune despre inelul A că este unitar. Inel. prin – a vom desemna opusul lui a. n³2 atunci (ℤn. z ÎA avem: x(y+z)=xy+xz şi (x+y)z=xz+yz. Dacă A este un inel unitar şi 0=1 vom spune despre A că este inelul nul. prin 0 vom nota elementul neutru al operaţiei de adunare iar pentru aÎA. nÎℕ*. Exemple. Un tablou de forma 154 . 4. 2.+. 3. ·) este exemplu de inel unitar comutativ finit cu n elemente (vezi §6 de la Capitolul 2). în caz contrar vom spune că A este inel nenul. adică pentru oricare x. Dacă înmulţirea de pe A este comutativă. Reguli de calcul într-un inel.

+) este grup (abelian).p(A). elementul neutru este matricea Om.n(A). a 1n ö ç ÷ a = ç . . Pentru a. convenim să notăm o astfel de matrice şi sub formă mai condensată a = a ij 1£i £ m . unde gik= å aijbjk pentru 1£i£m şi 1£ k £ p 1£ k £ p j =1 n În mod evident. ( ) 1£ j £ n Dacă m=n notăm Mm.. = å ( å aijb jk) gkt = å k =1 j =1 p n p k =1 å n aij bjk gkt.n(A) ce are toate elementele egale cu 0. atunci (ab)g=a(bg). bÎMm. Pentru m. . atunci 1£t £ q p k =1 n 1£t £ q e′it= å aijd′jt = j =1 n å n j =1 aij å bjkgkt = å k =1 j =1 k =1 å p aijbjkgkt.. gÎMp. fie ab=(dik) 1£i £ m ..n(A)=Mn(A). p.n(A).n din Mm. a=(aij) 1£i £ m . ÷ ça ÷ è m1 . qÎℕ* şi aÎMm. n.. format din elemente ale lui A se zice matrice cu m linii şi n coloane. 1£ j £ n Asociativitatea adunării matricelor este imediată..p(A). aÎMm.æ a 11 . a mn ø cu m limii şi n coloane. o matrice din Mn(A) se zice pătratică de ordin n...p(A). Într-adevăr.. Să demonstrăm că dacă m. iar opusa matricei a este matricea -a =(-αij) 1£i £ m ... bÎMn. de unde concluzia că 1£ j £ n (Mm. abÎMm. bÎMn. 155 . cu dik= å aijb jk şi (ab)g =(eit) 1£i £ m cu eit= å dikgkt 1£ k £ p j =1 1£t £ q k =1 n p 1£k£p.n(A).q(A). a=(aij) 1£i £ m şi b=(bij) 1£i £ m definim: 1£ j £ n 1£ j £ n a+b=(aij+b ij) 1£i £ m . 1£ j £ n b=(bjk) 1£ j £ n definim ab=(gik) 1£i £ m .n(A). pÎℕ* . de unde egalitatea (ab)g=a(bg). n. p j =1 Dacă bg=(d′jt) 1£ j £ n cu d′jt= å bjkgkt iar a(bg)=(e′it) 1£i £ m .

+.bn = (a-b)(an-1 + an-2b +…+ abn-2 + bn-1) a2n+1+b2n+1 = (a+b)(a2n – a2n-1b +…. biÎA. pentru orice aÎA (ii) a(-b)=(-a)b= -(ab) şi (-a)(-b) = ab. Sumând cele de mai sus. 156 . elementul neutru fiind matricea In ce are pe diagonala principală 1 şi în rest 0. bÎA. 2. Totul rezultă din 0+0=0. ai. b.Ţinând cont de distributivitatea înmulţirii de pe A faţă de adunare. (iii). deducem imediat că dacă aÎMm. (ii).gÎMn. 1. calculând pentru a. (a+b)(1+1) în două moduri (ţinând cont de distributivitatea la stânga şi la dreapta a înmulţirii faţă de adunare) obţinem egalitatea a + a + b + b =a + b + a + +b. Demonstraţie. 1 £ i £ n (v) Dacă a. bÎA (iii) a(b-c)= ab-ac şi (a-b)c= ac-bc. b ÎA. de unde a+b=b+a. pentru orice a. atunci (Mn(A). pentru orice a. nÎℕ* şi ab=ba avem egalităţile: an. (i). rezultă că adunarea de pe A este comutativă. Propoziţia 1.+. deducem că dacă nÎℕ.n(A) şi gÎMn. chiar dacă A este comutativ. În anumite cărţi un inel oarecare se notează prin R (de la faptul că în limba engleză noţiunea matematică de inel se traduce prin ring). b. Dacă inelul A este unitar. Totul rezultă din (i) şi din aceea că b+(-b)=0. Rezultă din (ii). pentru orice a. Dacă A este inel unitar. Notarea generică cu litera A a unui inel oarecare se explică prin aceea că în limba franceză noţiunea matematică corespunzătoare se traduce prin anneaux. Mn(A) nu este comutativ. Să remarcăm faptul că în general.·) este un inel (numit inelul matricelor pătratice de ordin n cu elemente din A). cÎA (iv) a(b1+…+bn)=ab1+…+abn şi (a1+…+an)b=a1b+…+anb. Observaţia 1.n(A) şi b. Dacă A este un inel.·) este unitar. bÎMm.ab2n-1 + b2n).p(A) atunci a(b+g)=ab+ag iar dacă a. atunci şi inelul (Mn(A).2. Într-adevăr. atunci: (i) a·0=0·a=0.p(A) atunci (a+b)g=ag+bg.3. n³2.

·) este grup. U(ℤ)={±1} iar dacă A este inel unitar şi nÎℕ. n³2.î. ·).. Se face inducţie matematică după n. atunci U(Mn(A))={MÎMn(A)| det(M)¹0}. bÎA şi nÎℤ (vii). ab=ba=1}. (U(A). bÎA. Un element aÎA se zice divizor al lui zero la stânga (dreapta) dacă există bÎA* a.î. k =0 n Egalitatea de la (vi) rezultă din (iv) iar (vii) se demonstrează prin k k k +1 inducţie matematică după n ţinând cont de faptul că C n + C n +1 = C n +1 pentru orice nÎℕ* şi 0£ k £n. adică U(A)={aÎA| există bÎA a.. ab=ba şi nÎℕ* . + (-a ) dacă n < 0 . Definiţia 1. Dacă A este un inel unitar. a(nb)=(na)b=n(ab) pentru orice a. æ10 öæ 0 0 ö Exemple 1.. În mod evident.·) se notează prin GLn(A) şi se numeşte grupul liniar general de grad n peste A. (v).. atunci din ç ÷ç ÷ = O2 deducem ç10 ÷ç 1 1 ÷ è øè ø 157 .6. Definiţia 1. Prin unităţile U(A) ale inelului unitar A înţelegem unităţile monoidului (A.∎ Observaţia 1. Se fac calculele în membrul drept. k avem egalitatea (a + b) n = å Cn a n-k b k (prin definiţie a0=1).5. ab=0 (ba=0).(iv).n ori atunci (vi). De exemplu. 4a + 3 1 2+ n ori dacă n > 0 dacă n = 0 na = 0 (-a ) + . Dacă A=M2(ℤ).4. 14 244 4 3 . Grupul (U(Mn(A). a. Definind pentru aÎA şi nÎℤ a4.

atunci b=c. Analog dacă a este divizor al lui zero la dreapta. adică b=c. nenul şi fără divizori ai lui zero. atunci există bÎA a. Dacă a ar fi divizor al lui zero. cÎA. un inel comutativ. atunci a nu este divizor al lui zero ( nici la dreapta nici la stânga) (ii) Dacă a nu este divizor al lui zero la stânga (dreapta) şi ab=ac (ba=ca). Definiţia 1. Propoziţia 1. ac=0. Un element aÎA se zice nilpotent dacă există nÎℕ a. Dacă aÎU(A). an = 0.absurd. elementul 0 este divizor al lui zero la stânga şi la dreaptaA. +. de exemplu la stânga. diferiţi de zero. atunci în inelul (ℤn. (ii). æ01ö De exemplu. atunci există cÎA* a. n2 diferiţi de 1 şi n.7. în inelul A=M2(ℤ) dacă alegem M= ç ÷ cum ç00÷ è ø 158 * . n ³ 2 nu este un număr prim iar n=n1n2 cu n1.î. ∎ Definiţia 1. Inelul întregilor (ℤ. Din ab=ac deducem că a(b-c)=0 şi cum am presupus că a nu este divizor al lui zero la stânga. cu necesitate b-c=0. b.8. adică n1 şi n2 sunt divizori ai lui zero.·) este un exemplu de inel integru (vezi §6 de la Capitolul 2) . Deducem imediat că b(ac)=b·0=0 Û (ba)c=0 Û 1·c=0 Û c=0 .9. 2. Numim domeniu de integritate (sau inel integru). (i). Fie A un inel şi a. În orice inel A. ·) avem egalitatea ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ n1 × n2 = n = 0 .æ00ö æ10 ö că ç ÷ este divizor al lui zero la stânga iar ç ÷ este divizor al lui ç11÷ ç10 ÷ è ø è ø zero la dreapta. Dacă nÎℕ. Demonstraţie. ab=ba=1. (i) Dacă A este unitar şi aÎU(A). Vom nota prin N(A) mulţimea elementelor nilpotente din inelul A (evident 0ÎN(A)).î.î. +.

Să presupunem că A este un inel unitar nenul.+) vom spune că A este un inel de caracteristică 0 (vom scrie car(A)=0). Cum p·1=0 iar (p1p2)·1=(p1·1)(p2·1) obţinem că (p1·1)(p2·1)=0 şi cum A este domeniu de integritate deducem că p1·1=0 sau p2·1=0. Într-adevăr. cum în inelul ℤ8 avem ˆ ˆ ˆ ˆ 2 3 = 8 = 0 deducem că 2 ÎN(ℤ8). inelul întregilor este un inel de caracteristică 0. bÎA' Þ abÎA'. De exemplu. Observaţia 2. dacă aÎN(A).+.M2=O2.2. În mod evident. Dacă A este inel unitar. atunci a este divizor al lui zero la dreapta şi la stânga. În mod evident. vom spune că o submulţime nevidă A′ a lui A este subinel al lui A dacă restricţiile operaţiilor de adunare şi înmulţire de pe A la A' îi conferă lui A' structură de inel. vom spune că o submulţime nevidă A' a lui A este subinel unitar al lui A dacă A' este subinel al lui A şi 1Î A'. Dacă inelul A este domeniu de integritate de caracteristică p. 159 . Observaţia 1. De asemenea. pe când ℤ3 este un inel de caracteristică 3. Subinele şi ideale Definiţia 2. Dacă elementul 1 are ordinul infint în grupul (A. Dacă ordinul lui 1 în grupul (A.+) (adică pentru orice a. Dacă (A.+) este p vom spune că inelul A are caracteristică p şi vom scrie car(A)=p (acest lucru revine la a spune că p este cel mai mic număr natural nenul cu proprietatea că p·1=0).bÎA' Þ a-bÎA') şi că pentru orice a. contrazicând minimalitatea lui p cu proprietatea că p·1=0.·) este un inel.10. §2. deducem că MÎN(M2(ℤ)). atunci putem scrie p=p1p2 cu p1. dacă p nu ar fi prim. p2 numere naturale mai mici decât p şi diferite de 1 şi p. a spune că car(A)=0 revine la aceea că n·1¹0 pentru orice nÎℕ*.1. atunci p este un număr prim. Acest lucru revine la a spune că A' £ (A.

2ℤ şi 3ℤ sunt subinele ale lui (ℤ. Oricare alt subinel al lui A diferit de {0} şi A se zice propriu. Propoziţia 2. cum 1ÎAi pentru orice iÎI deducem că 1Î I Ai = A'. iÎI Demonstraţie. Definiţia 2. de la Capitolul 2 ). +) cu necesitate există nÎℕ a. Dacă A este un inel. bÎA avem abÎA. adică a-b.3. Fie A'= I Ai ¹Æ (căci 0ÎA') şi a. Dacă (Ai)iÎI este o familie de subinele ale lui A. În general. ■ iÎI Observaţia 2. {0} şi A sunt subinele ale lui A. atunci I Ai ÎI(A).11. bÎAi pentru orice iÎI şi cum Ai este subinel al lui A deducem că a-b. +) sunt submulţimile de forma nℤ={nk : kÎℤ} cu nÎℕ. 3ÎA iar 3-2=1ÏA.4. +. În mod evident. Fie A un inel şi M ÍA o submulţime nevidă. pentru a. de unde concluzia că subinelele lui (ℤ.6. Atunci iÎI a. atunci în mod evident [ M ] = I A¢ . Prin subinelul lui A generat de mulţimea M vom înţelege cel mai mic subinel al lui A ( faţă de incluziune ) ce conţine pe M. o reuniune de subinele ale unui inel nu este cu necesitate un subinel. A=nℤ ( conform Teoremei 6. atunci ( I(A). Dacă A este unitar. bÎA' . abÎAi. abÎA'. Í ) este o latice completă. 160 .î.De exemplu.5. dacă vom nota prin [M] acest subinel. A¢ÎI ( A) M Í A¢ Propoziţia 2. De exemplu. Cum orice subinel A al inelului întregilor ℤ este în particular subgrup al grupului (ℤ. În cele ce urmează prin I(A) vom nota mulţimea subinelelor lui A. ·) pe când A=2ℤ È 3ℤ nu este subinel al lui ℤ deoarece 2.

de unde egalitatea dorită.…. Cum [AÈ{b}] este cel mai mic subinel al lui B ce contine pe AÈ{b} avem incluziunea [AÈ{b}]ÍA[b].8. Dacă F=(Ai)iÎI este o familie de elemente din I(A). Deducem imediat că A[b]Í B' şi cum B' este oarecare obţinem că A[b] Í Ç B'=[AÈ{b}]. dar nu este ideal stâng sau drept al lui M n(ℤ) căci în 161 . atunci inf(F)= I Ai iar sup(F)=[ U Ai ]. Fie A un inel iar I Í A o submulţime nevidă a sa. în mod evident Ids(A)=Idd(A)=Idb(A) şi convenim să notăm prin Id(A) mulţimea idealelor lui A. AÈ{b}Í B'.…. Fie A. Vom spune că I este un ideal stâng (drept) al lui A dacă: (i) I £ (A. Demonstraţie. În cazul când A este comutativ. A este subinel al lui B şi bÎB\A.9. Observaţia 2. +) (adică pentru orice a. Vom nota prin Ids(A) (Idd(A)) mulţimea idealelor stângi (drepte) ale lui A iar prin Idb(A) mulţimea idealelor bilaterale ale lui A. ■ iÎI iÎI Propoziţia 2. bÎI Þ a-bÎI) (ii) Pentru orice aÎA şi xÎI avem axÎI (xaÎI). 1. Reciproca nu este adevărată.Demonstraţie. Ţinând cont de definiţia subinelului unui inel deducem că orice ideal este subinel. în inelul unitar Mn(ℤ) al matricelor pătratice de ordin n (n³2) mulţimea S a matricelor superior triunghiulare (adică acele matrice din Mn(ℤ) ce au toate elementele de sub diagonala principală egale cu zero) este subinel unitar după cum se verifică imediat prin calcul. Să notăm prin A[b]={a0+a1b+…+anbn| nÎℕ şi a0. B două inele comutative a.■ Definiţia 2.anÎA}. Se verifică imediat prin calcul că A[b] este subinel al lui B ce conţine pe AÈ{b}. Atunci. Într-adevăr.7.a1. Dacă I este un ideal simultan stâng şi drept vom spune despre el că este bilateral.a1.î.anÎA}.î. Fie acum B' ÎI(B) a. [AÈ{b}]={a0+a1b+…+anbn | nÎℕ şi a0.

Dacă mai avem yÎN(A). atunci N(A)ÎId(A). cum x-1y = zÎN(A). adică x-y ÎN(A). dacă nÎℕ. Dacă I este un ideal al unui inel comutativ şi unitar A şi nÎℕ. Într-adevăr. bilateral) al lui A. Dacă (Ii)iÎK este o familie de ideale stângi (drepte. Dacă a. Dacă A este un inel unitar şi comutativ. atunci în inelul Mn(ℤ) mulţimea I={A=(aij)ÎMn(ℤ)| ai1=0 pentru orice 1£i£n} este ideal stâng fără a fi ideal drept iar J= {A=(a ij)ÎMn(ℤ)| a1j=0 pentru orice 1£j£n} este ideal drept fără a fi ideal stâng. scriind x+y=x(1+x-1y). Într-adevăr.■ 162 . 3.î. totul s-a redus la a proba că dacă tÎN(A). Se deduce imediat că (x-y) m+n =0. atunci x+yÎU(A). 5.î.zÎN(A). Fie I = iÎK I Ii şi să presupunem că toate idealele Ii sunt stângi. atunci Mn(I) este ideal bilateral al lui M n(A). adică a-bÎI. Dacă xÎU(A) şi yÎN(A).z). deoarece din tÎN(A) deducem existenţa unui număr natural n a. Analog se demonstrează în celelalte cazuri.tÎU(A) iar (1-t)-1 =1+t+t2+…+t n-1. de unde concluzia că 1. Propoziţia 2. I I i este de asemenea un ideal iÎK stâng (drept. ym=0. n³2. atunci 1+zÎU(A). tn=0 şi astfel 1=1-0=1-tn = (1-t)(1+t+t2+…+tn-1).(. n³2. 2. Dacă aÎA şi bÎI atunci bÎIi pentru orice iÎK şi cum Ii este ideal stâng al lui A avem că abÎIi. atunci a. 4. Nu orice ideal stâng este în acelaşi timp şi ideal drept sau invers. deci axÎN(A). de unde abÎI. bÎIi pentru orice iÎK şi cum Ii este ideal avem că a-bÎIi. (ax)n=anxn=an ·0=0.10. bÎI. cum t = . Scriind din nou 1+z =1. Într-adevăr. Acest lucru este imediat. pentru a proba că x+yÎU(A) este suficient să arătăm că dacă zÎN(A). astfel că dacă aÎA. atunci 1-tÎU(A). bilaterale) ale lui A atunci. xn=0.î.general produsul dintre o matrice superior triunghiulară din S şi o altă matrice din Mn(ℤ) nu este superior triunghiulară. Demonstraţie. dacă xÎN(A) atunci există nÎℕ a. atunci există mÎℕ a.

MÍI.14.Definiţia 2. Se verifică imediat că IsÎIds(A) şi că MÍIs (căci A fiind unitar putem scrie pentru xÎM. Deci < M > s = I I . Avem în mod evident <a>=A Û aÎU(A). atunci Is Í ÇI=<M>s. Idd(A) şi Idb(A) sunt latici complete. Atunci: (i) (ii) (iii) < M > s = {å a i x i n Î N * . cu necesitate <M>s ÍIs. bilateral) generat de M se numeşte idealul principal stâng (drept. IÎId s ( A) M ÍI IÎId d ( A) M ÍI I ÎId b ( A) M ÍI Propoziţia 2. atunci în raport cu incluziunea Ids(A).13. a i . iar pentru aceasta să notăm cu Is mulţimea din partea dreaptă de la (i). În particular dacă M={a} atunci idealul stâng (drept. 1 £ i £ n} i =1 < M >= {å a i x i bi n Î N * . Cum <M>s este cel mai mic ideal stâng al lui A ce conţine pe M. bilateral) al lui A ce conţine pe M. Pentru a=0 avem <0>={0} iar pentru a=1 avem <1>=A. < M > d = I I iar < M > = I I . ■ Observaţia 2. de unde egalitatea <M>s =Is. x=1·x). bilateral) generat de a şi atunci avem <a>s={ba| bÎA}≝Aa . Dacă A este un inel comutativ şi unitar. Fie A un inel oarecare iar M Í A o submulţime nevidă a sa. x i Î M . bi Î A. a i Î A.11. x i Î M . <a>d={ab| bÎA}≝ aA. Dacă A este un inel oarecare unitar. x i Î M . 163 .î. Fie A un inel unitar şi M Í A o submulţime nevidă. Corolar 2. <M>) cel mai mic ideal stâng (drept. celelalte făcându-se analog. Dacă IÎIds(A) a. 1 £ i £ n} i =1 n n < M > d = {å x i a i n Î N * . atunci idealul principal generat de {a} se notează simplu prin <a> şi avem deci <a> =Aa = aA. a i Î A. 1 £ i £ n} . i =1 n Demonstraţie. Vom nota <M>s (<M>d. Este suficient să probăm doar egalitatea de la (i).12.

Demonstraţie. Observaţia 2. deducem imediat că: <I1ÈI2>s= <I1ÈI2>d = <I1ÈI2> = {x+y | xÎI1. Definim produsul I1·I2 al idealelor I1 şi I2 prin I1·I2=<{ ab | aÎI1. i =1 n Inductiv se poate acum defini produsul unui număr finit de ideale ale lui A. bilaterale). Se constată imediat că: I1I2= {å a i bi n Î N * . infimul unei familii de ideale este egal cu intersecţia lor iar supremul va fi idealul generat de reuniunea lor. Analog ca în cazul subinelelor. se constată cu ajutorul Propoziţiei 2. Din Propoziţia 2. drepte sau bilaterale).16. bÎI2}>d. Definiţia 2. <{ab| aÎI1. yÎI2} prin I1+I2 şi să numim acest ideal suma idealelor I1 şi I2. bÎI2}>. I2 două ideale stângi (drepte. ■ Fie acum I1. I2 două ideale stângi (drepte. a i Î I 1 . å Ii şi s-o numim Fie A un inel unitar iar I1. bÎI2}>s (respectiv <{ab| aÎI1. 1 £ i £ n} ⊆I1∩ I2.15.12. bi Î I 2 . yÎI2}. Dacă (Ii)iÎK este o familie oarecare de ideale stângi (drepte. că : < U I i > s= < U I i > d= iÎK iÎK =< iÎK U I i >= { å ai ai Î I i iÎK pentru i Î K iar {i Î K a i ¹ 0} este finita} iÎK convenim să notăm această ultimă mulţime prin suma idealelor (Ii)iÎK. bilaterale) ale unui inel unitar A. 164 . după cum idealele sunt stângi.12. bilaterale) ale inelului unitar A. Convenim să notăm {x+y| xÎI1.

19.+). atunci I1∩ I2∩ . Atunci (i) (I+J)(I∩J)⊆IJ (ii) Dacă I şi J sunt coprime. (Id(A). (ii). Propoziţia 2. Cealaltă incluziune rezultă din distributivitatea înmulţirii faţă de adunarea de pe A. atunci I∩J=IJ. (i). K ∈Id(A). J. J ∈Id(A) .. (ii) Dacă I. (ii) avem: (I+J)(I∩J)=I(I∩J)+J(I∩J)⊆IJ. Ţinând cont de Propoziţia 2. In (n≥2) sunt ideale ale lui A a.. Să presupunem că inelul A este unitar şi comutativ... x+y=1).î.17.18.∩ In = I1 I2 . K ⊆J+K în mod evident IJ. atunci In . ∎ 165 În particular. Demonstraţie. . IK⊆I(J+K) şi deci IJ+IK⊆I(J+K). I2.î.20. ∎ Definiţia 2.. În mod evident.. Ij şi Ik sunt coprime pentru orice j≠k.. Demonstraţie. Cum J. ∩).. atunci I+J=<1>=A şi astfel din (i) deducem că I∩J⊆IJ şi cum IJ⊆I∩J avem că I∩J=IJ. Idealele I.. In . ∎ Observaţia 2. Fie I. J∈Id(A) se numesc coprime dacă I+J=<1>=A (echivalent cu a spune că există x∈I şi y∈J a.17. operaţiile de intersecţie.·) sunt monoizi comutativi. Elementul neutru al intersecţiei şi produsului este idealul A=<1> iar al sumei este idealul nul <0>. (i). Dacă I şi J sunt coprime. (i) (Id(A). atunci I(J+K)=IJ+IK. adunare şi produs de pe Id(A) sunt asociative şi comutative. dacă I este un ideal al lui A şi n ∈ℕ*. Propoziţia 2.este idealul lui A generat de produsele de forma a 1a2. Inductiv se arată că dacă I1. (Id(A). (ii).an cu ai∈I pentru orice 1≤i≤n..

În particular (0 : J) se numeşte anulatorul lui J şi se mai notează şi prin Ann(J). Fie I. adică (I : J)J⊆I. mulţimea divizorilor lui zero din A va fi U Ann(x ) . Fie x∈(I : J)J . de unde deducem că x-y∈(I : J). Dacă a∈A şi x∈(I : J) atunci xJ⊆I iar cum I este ideal al lui A deducem că a(xJ)=(ax)J⊆I. y∈(I : J). Idealul (I : J) poartă numele de idealul cît al lui I prin J. adică yizi∈I pentru 1≤i≤n deci şi x∈I .21. (ii). Demonstraţie. (Jt)t∈T două familii de ideale ale lui A. Atunci: (iii) ((I : J) : K)=(I : JK)=((I : K) : J) (iv) ( I I s :J)= I ( Is : J) sÎS sÎS (v) (I : tÎT å J t )= I (I : Jt). yJ ⊆ I şi astfel xJ-yJ=(x-y)J⊆I. Dacă x. În mod evident. deci x∈(I : J). ∎ Definiţia 2. adică xJ⊆I. tÎT Demonstraţie. Cum x este ales oarecare deducem incluziunea I⊆(I : J). xÎA* Propoziţia 2. atunci în mod evident pentru orice y∈J. adică ax∈(I : J) şi astfel (I : J)∈Id(A). (I : J)∈Id(A).22. J. atunci x = å y i z i cu yi∈(I : J) şi zi∈J i =1 n 1≤i≤n. Cum yi∈(I : J) deducem că yiJ⊆I. xy∈I. Propoziţia 2. K (i) I⊆(I : J) (ii) (I : J)J⊆I ideale ale lui A iar (Is)s∈S .Fie I. Dacă J={x} convenim să notăm prin (I : x) idealul (I : <x>) iar Ann(x)=Ann(<x>). Dacă x∈I. J∈Id(A) şi (I : J)={x∈A: xJ⊆I} (unde xJ={xy: y∈J}). 166 . atunci xJ.23. (i).

vom spune că f este morfism de inele unitare dacă este morfism de inele şi în plus 167 . deducem egalitatea solicitată.1. (v). Jt⊆ tÎT sÎS I (Is : J). atunci x( å J t )⊆I. ∎ §3. Morfisme de inele.(iii). Produse directe de inele Fie A şi B două inele în care (pentru a simplifica scrierea) operaţiile sunt notate pentru ambele prin „+” şi „·” . O funcţie f : A®B se zice morfism de inele dacă pentru oricare a. Dacă x∈(I : t∈T. sÎS sÎS imediat prin dublă (iv). Dacă A şi B sunt inele unitare. Definiţia 3. Cum incluziunea inversă este evidentă. Transportul subinelelor şi idealelor prin morfisme de inele. Cele două egalităţi se probează incluziune. Cum pentru orice tÎT tÎT å J t deducem că xJt ⊆ I. Avem x∈( I I s : J) ⇔ xJ ⊆ I I s ⇔ xJ ⊆ Is pentru orice s∈S ⇔ x∈(Is : J) pentru orice s∈S ⇔ x∈ egalitatea solicitată. adică x∈(I : Jt) deci x∈ I tÎT tÎT tÎT (I : Jt). obţinând astfel incluziunea (I : å J t )⊆ I (I : Jt). Izomorfisme de inele. bÎA avem egalităţile: (i) f(a+b) =f(a)+f(b) (ii) f(a·b) = f(a)·f(b). de unde å J t ).

B). un izomorfism de inele este o aplicaţie bijectivă. Se verifică imediat că f : ℤ®M2(ℤ). Vom nota prin Hom(A. iar din unicitatea elementului 1 din B deducem cu necesitate că f(1)=1. În particular. Definiţia 3. gÎHom(B. Cum a·1 = 1·a = a. Cum în particular f este morfism de grupuri aditive avem f(0)=0 şi f (-a) = -f(a). æ n 0ö 2.4. f (n)= ç ÷ pentru orice ç 0 0÷ è ø nÎℤ este morfism de inele fără a fi însă morfism de inele unitare (căci æ10ö f(1)= ç ÷ ¹I2). dacă f:A®B este un morfism bijectiv de inele. C). atunci f -1(B') este subinel al lui A. B).(iii) f(1)=1. Reciproc. f(a) = b. f◦g=1B şi g◦f=1A. A) a. Vom spune despre inelele A şi B că sunt izomorfe ( şi vom nota A»B ) dacă există fÎHom(A. A).2. dacă bÎB este un element oarecare există aÎA a. fÎHom(A. atunci f(A') este subinel al lui B. Propoziţia 3. (i) Dacă A' Í A este subinel al lui A. ç00÷ è ø 3. 1. Dacă A şi B sunt inele unitare şi f : A®B este un morfism surjectiv de inele. Într-adevăr.î. atunci f este şi morfism de inele unitare.3. atunci g◦fÎHom(A. C). 168 . Observaţia 3. (ii) Dacă B' este subinel al lui B. B) mulţimea morfismelor de inele de la A la B. B). pentru orice aÎA.î. B) este izomorfism de inele dacă şi numai dacă f este morfism bijectiv de inele. iar dacă C este un alt inel. În acest caz despre f şi g vom spune că sunt izomorfisme de inele. atunci ca în cazul morfismelor de grupuri (de la Capitolul 1) se arată uşor că f-1:B®A este morfism de inele şi cum f◦f-1=1B iar f-1◦f=1A deducem că fÎHom(A. deducem că f(a) f(1) = f(1) f(a) = f(a) Û ⇔ b·f(1)=f(1)·b=b. gÎHom(B. în mod evident 1AÎHom(A. Fie A şi B două inele iar fÎHom(A.

de la Capitolul 2 ( Teorema de corespondenţă pentru grupuri ) se arată că F◦G= 1Id ( B ) şi G◦F= 1Id f ( A ) . fÎHom(A. Demonstraţie.4. atunci a=f(a'). atunci a=f(a'). atunci f(a'). B) un morfism surjectiv de inele. atunci f(I) este ideal stâng (drept. (i). a'·b'ÎA' deducem că a-b. Ca şi în cazul Teoremei 7. bÎf(A').4. abÎf(A'). de unde concluzia propoziţiei. (i). bilateral) al lui B. Fie a. 169 . B) un morfism de inele. Dacă a. Atunci funcţia F:Idf(A)®Id(B). f(b')ÎB' şi cum f(a')-f(b')=f(a'-b'). Să presupunem de exemplu că I este ideal stâng (în celelalte situaţii demonstraţia făcându-se asemănător).■ Observaţia 3. bilateral) al lui B (ii) Dacă I' este ideal stâng (drept. Definim G: Id(B)®Idf(A) prin G(B') = f-1(B') pentru orice B'ÎId(B). Dacă a'. Demonstraţie. iar If(A)={SÎI(A):Ker(f)ÍS}. iar a'-b'ÎI deducem că a-bÎf(I).5.6. Cum a-b=f(a'-b') şi ab=f(a'·b') iar a'-b'. (conform Propoziţiei 3.7. bilateral) al lui A. funcţia G este corect definită). F(S)=f(S) pentru orice SÎIf(A) este un izomorfism de mulţimi ordonate. b'ÎA'. adică f(A') este subinel al lui B.Demonstraţie. bilateral) al lui A. f(a')f(b')=f(a'·b') iar B' este presupus subinel al lui B. Propoziţia 3. b'ÎI şi cum a-b= =f(a') . Fie fÎHom(A.bÎf(I). Din propoziţia precedentă deducem în particular că f(A) (pe care îl vom nota prin Im(f) şi îl vom numi imaginea lui f ) este subinel al lui B şi f -1({0}) (pe care îl vom nota prin Ker(f) şi îl vom numi nucleul lui f ) este subinel al lui A. Fie A şi B două inele. adică f-1(B') este subinel al lui A. (i) Dacă f este funcţie surjectivă iar I este un ideal stâng (drept. ■ Propoziţia 3. deducem că a'-b'.f(b')=f(a'-b'). atunci f-1(I') este ideal stâng (drept. b=f(b') cu a'. Faptul că F şi G sunt morfisme de mulţimi ordonate (adică păstrează incluziunea) este imediat. b'Îf-1(B'). b=f(b') cu a'. (ii). a'·b'∈ f-1 (B').

·) este inel. cum f(ca)=f(c)f(a)ÎI' deducem că caÎf-1(I'). deducem că Ker(f) este ideal bilateral al lui A. Fie acum ( Ai )iÎI o familie de inele iar A= Õ Ai mulţimea iÎI subiacentă a produsului direct al mulţimilor subiacente ( Ai )iÎI (vezi §8 de la Capitolul 1). Faptul că (A. probând astfel distributivitatea la stânga şi dreapta a înmulţirii faţă de adunarea de pe A. adică f-1 (I') este ideal stâng al lui A. (A. atunci (x+y)z=((xi +yi) zi)i∈I =(xi zi +yizi)i∈I =(xizi)i∈I+(yizi)i∈I=xz+yz şi analog z(x+y)=zx+zy. Dacă cÎA. cum f este surjecţie.Dacă cÎB atunci. +. Demonstraţie.î. Analog în celelalte cazuri.9. Dacă x=(xi) i∈I . z=(zi)i∈I sunt trei elemente din A. Deci f(I) este ideal stâng al lui B. ∎ 170 . bÎf-1(I'). iar opusul elementului x=(xi)i∈I este -x=(-xi)i∈I . c=f(c') şi astfel ca=f(c')f(a')=f(c'a')Îf(I) (căci c'a'ÎI). Pentru două elemente x=(xi)i∈I şi y=(yi)i∈I din A definim adunarea şi înmulţirea lor prin: x+y=(xi+yi) i∈I şi x·y=(xi ·yi) i∈I . f(b)ÎI' şi cum f(a)-f(b)=f(a-b)ÎI' deducem că a-bÎf-1(I'). Propoziţia 3. y=(yi)i∈I . Asociativitatea înmulţirii de pe A este dată de asociativitatea înmulţirii de pe fiecare inel Ai (i∈I).8. (adică Ker(f) ÎIdb(A)). (ii). Să presupunem de exemplu că I' este ideal stâng al lui B şi fie a. ■ Observaţia 3. Reamintim că A={ (xi)i∈I : xi∈Ai pentru orice i∈I}. +) este grup abelian rezultă imediat: asociativitatea adunării de pe A este dată de asociativitatea adunării de pe fiecare inel Ai. În particular. Atunci f(a). elementul neutru este 0=(ai)i∈I cu ai=0 pentru orice i∈I. există c'ÎA a.

Dubletul (A.׳‬ Dacă inelele (Ai)i∈I sunt unitare atunci şi A este unitar şi proprietatea de universalitate este valabilă considerând în loc de morfisme de inele. adică f ‫(׳‬x)=(pi‫(׳‬x))i∈I=f(x). ∎ Definiţia 3. Pentru x∈A‫ ׳‬definim f(x)=(pi‫(׳‬x))i∈I şi în mod pi∘f ‫=׳‬pi‫ ׳‬pentru orice i∈I. Atunci. morfism de inele) şi pi∘f=pi‫ ׳‬pentru orice i∈I. Dacă pentru orice i∈I inelul Ai este comutativ. Se verifică imediat că pentru fiecare i∈I. (pi)i∈I) ce verifică proprietatea de universalitate din Propoziţia 3. pentru orice x∈A‫ ׳‬pi(f ‫(׳‬x))=pi‫(׳‬x). pi este morfism surjectiv de inele (iar dacă (Ai)i∈I sunt inele unitare. pi‫ ׳‬este lui f cu proprietatea din enunţ. Pentru fiecare i∈I considerăm funcţia pi : A→Ai dată de pi(( xj)j∈I)=xi.î. Pentru a proba unicitatea Demonstraţie.11.11. Dacă pentru orice i∈I inelul Ai este unitar atunci şi inelul A este unitar (elementul neutru fiind 1=(bi)i∈I cu bi=1 pentru orice i∈I ). 2.10.î. Propoziţia 3. morfisme de inele (pi‫)׳‬i∈I .12. atunci pi este morfism surjectiv de inele unitare). de unde concluzia că f=f ‫. (pi poartă numele de proiecţia de indice i sau proiecţia lui A pe Ai ). Dubletul (A. cu pi‫:׳‬A‫→׳‬Ai pentru orice i∈I există un evident f este morfism de inele (deoarece pentru orice i∈I. (pi)i∈I) verifică următoarea proprietate de universalitate: Pentru orice inel A‫ ׳‬şi orice familie de unic morfism de inele f :A‫→׳‬A a. atunci şi inelul A este comutativ. fie f ‫:׳‬A‫→׳‬A un alt morfism de inele a. 1. pi∘f=pi‫ ׳‬pentru orice i∈I. morfisme unitare de inele.Observaţia 3. poartă numele de produsul direct al familiei de inele (Ai)i∈I şi se notează prin Õ Ai (de multe ori iÎI 171 .

∎ De exemplu. de la Capitolul 2) pentru m. (1. §4. Observaţia 3.se omit morfismele structurale (pi)i∈I dacă nu este pericol de confuzie).6.. n∈ℕ*. Atunci din echivalenţele: x∈U(A) ⇔ există x‫(=׳‬xi‫)׳‬i∈I∈A a. Analog ca în cazul grupurilor (vezi Teorema 8.13. 172 ...14. atunci U(A)= Õ U ( Ai ) (în partea dreaptă fiind produsul iÎI iÎI direct al mulţimilor U(Ai)i∈I). Propoziţia 3. n)=1 avem izomorfismul de inele ℤm×ℤn ≈ℤmn. Dacă (Ai)i∈I este o familie de inele unitare şi A= Õ Ai . cum (A.î.. (m. prin Idb(A) am desemnat mulţimea idealelor bilaterale ale lui A. 1). +) este grup abelian avem că I < (A.+) astfel că putem vorbi de A/I = {x+I| xÎA} şi de grupul abelian (A/I. -1)}. pentru orice x. 1). (-1. yÎA (pe care convenim să o numim înmulţire). n} convenim să notăm Õ Ai prin iÎI A1×A2. Pentru IÎIdb(A). +) unde pentru x. (vezi §4 de la Capitolul 2). Fie x=(xi)i∈I∈A. Demonstraţie. -1). xx‫=׳‬x‫׳‬x=1 ⇔ xixi‫=׳‬xi‫׳‬xi=1 pentru orice i∈I ⇔ xi∈U(Ai) pentru orice i∈I ⇔ x∈ Õ U ( Ai ) iÎI deducem egalitatea din enunţ (ca egalitate de mulţimi!). Vom defini acum pe grupul factor A/I o nouă operaţie algebrică : (x+I)(y+I)=xy+I. (-1.. Factorizarea unui inel printr-un ideal bilateral. (x+I)+(y+I)=(x+y)+I. 2. Dacă I={1.yÎA.×An. . Teoremele de izomorfism pentru inele Reamintim că pentru un inel A. U(ℤ×ℤ )={(1.

adică xy+I=x′y′+I.î. unitar Demonstraţie. Dacă inelul A este unitar. deducem că Ker(pI)=I. atunci x y = xy = yx = y x . pI(x)=x+I pentru orice xÎA (care este morfism de grupuri aditive) este de fapt morfism de inele deoarece pentru x. Dacă A este (comutativ) atunci şi A/I este unitar (comutativ). adică înmulţirea pe A/I este asociativă. Dacă A este inel unitar. atunci cum pI(1)=1+I= 1 iar 1 este elementul neutru al înmulţirii din A/I. atunci şi A/I este unitar. de unde concluzia că şi A/I este comutativ. y. ˆ ˆ ˆ Să alegem acum x. x ( y + z )= x( y + z ) = xy + xz = xy + xz = xy + xz şi ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ analog ( x + y ) z = x z + y z .+. · ) este inel. Scriind xy-x′y′=x(y-y′)+(x-x′)y′ deducem că xy-x′y′ÎI. +. Inelul (A/I. ·) poartă numele de inel factor (spunem că am factorizat inelul A prin idealul bilateral I).2. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Atunci x ( y z )= x( yz ) iar ( x y ) z = (xy )z . y. z = z+I. Să arătăm la început că înmulţirea pe A/I este corect definită şi în acest sens să considerăm x.Propoziţia 4. Deoarece pentru xÎI. ·) este inel. Surjecţia canonică pI:A®A/I. de unde deducem că ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ x( yz ) = (xy )z . x′. de unde concluzia că (A/I. 173 Ù Ù . +. y = y+I. x+I=x′+I şi y+I=y′+I. y′ÎA a. ˆ ˆ ˆ ˆ Dacă A este inel comutativ. xÎKer(pI) Û x+I=I Û xÎI. ·) este semigrup. deci (A/I. deducem că pI este morfism de inele unitare. zÎI şi să notăm x =x+I. (A/I.yÎA avem pI(xy)=xy+I=(x+I)(y+I)=pI (x)pI (y). elementul ˆ neutru pentru înmulţire fiind 1 =1+I deoarece pentru orice element Ù Ù Ù Ù Ù Ù x+I∈ A/I avem (1+I)(x+I)=(x+I)(1+I)=x+I. ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ De asemenea.■ Ù Ù Definiţia 4.1.

IÎIdb(A′+I). Dacă A. A′ Í A un subinel iar IÎIdb(A). Dacă A. yÎA avem : j [(x+Ker(f))+(y+Ker(f))]=f(x+y)=f(x)+f(y)=j[x+Ker(f)]+j [y+Ker(f)] şi j [(x+Ker(f))(y+Ker(f))] =j [xy+Ker(f)] = f(xy) = f(x)f(y) = = j [x+Ker(f)] j [y+Ker(f)] deducem că j este morfism de inele şi cum mai sus am probat că este şi bijecţie. Demonstraţie. atunci A/Ker(f) » A′. x. rezultă că j este izomorfism de inele. b=z+t. atunci Ker(f)ÎIdb(A) (conform Observaţei 3. yÎI} este subinel al lui A. fÎHom(A.bÎA′+I.■ Corolar 4.3. definim: j : A/Ker(f)®Im(f) prin j(x+Ker(f))=f(x). A′ sunt inele şi fÎHom(A.În continuare vom prezenta teoremele de izomorfism pentru inele. atunci cum (x+y)-x=yÎI deducem că (x+y)+I=x+I=j(x). Dacă mai avem y∈A.8. deducem că j este bijecţie.A′) este un morfism surjectiv de inele. Corolar 4. Vom începe ( ca şi în cazul grupurilor ) cu o teoremă importantă cunoscută sub numele de Teorema fundamentală de izomorfism pentru inele: Teorema 4. Cum surjectivitatea lui j este evidentă. adică j este surjecţie. a=x+y. Fie A un inel.4.5. Demonstraţie Fie a. A′ÇIÎIdb(A′) şi avem următorul izomorfism de inele: A¢ / ( A¢ Ç I ) » ( A¢ + I ) / I . de unde concluzia că A′+I este subinel al lui A. ) şi A/Ker(f) » Im(f). 174 . Să considerăm acum j:A′®(A′+I)/I. Atunci A′+I={x+y| xÎA′. Deoarece pentru x.zÎA′ şi y. Dacă avem un element (x+y)+I din (A′+I)/I cu xÎA′ şi yÎI. atunci din şirul de echivalenţe x+Ker(f)=y+Ker(f) Û x-yÎKer(f) Ûf(x)=f(y) deducem că j este corect definită şi ca funcţie este injecţie. A′ sunt două inele.tÎI. Faptul că IÎIdb(A′+I) este evident. Pentru xÎA. A′). Atunci a-b=(x-z)+(y-t)ÎA′+I iar ab=(x+y)(z+t)=xz+(xt+yz+yt)ÎA′+I. j(x)=x+I care este în mod evident morfism de inele.

Din cele stabilite în Capitolul 2 deducem că dacă nÎℕ. într-un corp K nu există divizori ai lui zero nenuli după cum nu există nici ideale diferite de {0} şi K ( căci dacă prin absurd ar exista de exemplu un ideal I la stânga a.1. Pe parcursul acestui capitol vom pune în evidenţă mai multe exemple de corpuri (vezi §6. Fie A un inel. Astfel. (K. atunci (ℤn.î. +) este grup (ii) (K*. avem izomorfismele de inele: A/Ker(j) » Im (j) Û A¢ / ( A¢ Ç I ) »( A¢ + I)/ I. n³2.■ Corolar 4. Vom spune despre un inel unitar K că este corp dacă U(K)=K* (unde K*=K\{0}).Din şirul de echivalenţe: xÎKer(j) Û j(x)=0 Û x+I=I. Caracteristica unui corp Definiţia 5. 8. În mod evident.4. ■ §5.+. j=pJ/I◦pI.·) este corp dacă şi numai dacă n este prim. ·) este grup (iii) Înmulţirea este distributivă la stânga şi la dreapta faţă de adunare. Fie acum A ¾¾® j :A® (A/I)/(J/I). {0} Ì I Ì K 175 . Cum Kerj={aÎA|j(a)=0}={aÎA|pJ/I(a+I)=0}={aÎA|(a+I)+J/I=J/I}= ={aÎA| a+IÎJ/I}={aÎA| aÎJ}=J. Echivalenţa JÎIdb(A) Û J/I ÎIdb (A/I) este pJ pI A/I ¾¾/ I ® (A/I)/(J/I) iar ¾ imediată. Subcorp. pentru orice xÎA′ Û xÎA′ÇI deducem că A′ÇI=Ker(j)ÎIdb(A′). izomorfismul căutat rezultă acum din Corolarul 4. 9) . pentru orice xÎA′ Û xÎI. IÎIdb(A) iar J un subinel al lui A ce include pe I. +. Subcorp prim. Conform Corolarului 4. Demonstraţie. ·) este corp dacă: (i) ( K.4.6. Morfisme de corpuri. În acest caz avem izomorfismul canonic: A/J» (A/I) / (J/I) . În mod evident j este morfism surjectiv de inele (fiind compunerea morfismelor surjective canonice). 7. Corp. Atunci JÎIdb(A) Û J/IÎIdb(A/I).

Dacă p ³2 este un număr prim. nÎF (deoarece n= 14.■ Propoziţia 5.Cum 0ÎF deducem că + 3 1 2+ n ori pentru orice nÎℕ.3. a¹0 şi cum K este corp am deduce că a-1a=1ÎI. deci Fie acum FÍℚ un subcorp. Fiind dat corpul K. adică a este inversabil şi astfel A devine corp. Demonstraţie. Să observăm că elementele unitate din K şi k coincid. adică ℕÍF.î.■ n¹0. singurele sale ideale sunt {0} şi ℤp. atunci considerând idealele aA şi Aa trebuie ca aA=Aa=A. de unde b=c şi ab=ba=1.2. adică ab=ca=1. Atunci k este subcorp al lui K dacă şi numai dacă : (i) oricare ar fi x. yÎk Þ x-yÎk (ii) oricare ar fi x.atunci am avea aÎI a. Demonstraţie.41 ). Ştim însă că subinelele şi idealele lui ℤp singurul subcorp al lui ℤp este ℤp.nÎF. +) şi respectiv (K*. adică 176 . dacă aÎA*. dacă FÍℤp este un subcorp al lui ℤp atunci F este subinel al lui ℤp.7). coincid iar cum ℤp este corp. nÎℤ. Reciproc.. de unde ℚ=F. În acest caz spunem despre K că este o extindere a lui k (vezi §6 . Cum 1ÎF deducem că pentru orice nÎℕ. Fie K un corp iar k Í K o submulţime nevidă a sa. yÎk cu y¹0 Þ xy-1Îk. c∈A. o submulţime nevidă k a lui K se zice subcorp al lui K dacă restricţiile operaţiilor de adunare şi înmulţire de pe K la k conferă lui k structură de corp. Dacă avem m. Propoziţia 5.absurd!). dacă un inel unitar A are doar idealele {0} şi A atunci A este corp. Într-adevăr. +) şi (k*. ℚ Í F. atunci mn-1=m/nÎF (căci F este presupus subcorp al lui ℚ ). ·) trebuie să fie subgrupuri ale grupurilor (K. Echivalenţa celor două afirmaţii rezultă din faptul că (k. Într-adevăr.n= . 0 . adică şi ℤ Í F.. atunci ℤp şi ℚ nu au alte subcorpuri în afară de ele însele. adică I=K . ·).4. Definiţia 5. cu b.

■ iÎI Definiţia 5. Atunci x. Deci. iÎI Demonstraţie. yÎK' . Cum corpurile sunt în particular inele această definiţie rămâne valabilă şi pentru corpuri. adică K′ este subcorp al lui K.8. atunci I K i este subcorp al lui K. f : K®K′ este morfism de corpuri dacă şi numai dacă f(1)=1 şi f(x+y)=f(x)+f(y). deducem că f(0)=0. Dacă K este un corp iar (Ki)iÎI o familie nevidă de subcorpuri ale lui K. dacă k este un corp iar pentru orice nÎℕ*. cum x-yÎK*. n·1k ¹0 atunci corpul k se zice de caracteristică 0 (scriem car(k)=0) iar dacă n este cel mai mic număr natural nenul pentru care n·1k=0 atunci spunem că corpul k este de caracteristică n ( se scrie car(k)=n).10. Dacă K. yÎKi pentru iÎI orice iÎI şi cum fiecare Ki este subcorp al lui K avem că x-yÎKi.6.î. Observaţia 5. f(-x) = -f(x) pentru orice xÎK iar dacă xÎK*.5.) se demonstrează că dacă car(k)=n. f(x)=f(y) şi presupunem prin absurd că x-y¹0. adică x-y Î I K i =K'. iÎI Dacă y¹0. În particular. Analog ca în cazul inelelor (vezi Observaţia 1. Un corp care nu are alte subcorpuri în afară de el însuşi se numeşte corp prim. dacă vom considera x.7. f(xy)=f(x)f(y) pentru orice x. K′ sunt două corpuri.î. atunci xy-1ÎKi pentru orice iÎI şi cum Ki este subcorp al lui K deducem că xy-1Î I K i =K′. yÎK a. Într-adevăr. Propoziţia 5. Orice morfism de corpuri f : K®K′ este ca funcţie o injecţie. Mai înainte am văzut că ℚ este corp prim ca şi ℤp (cu p³2 prim) precum şi intersecţia tuturor subcorpurilor unui corp. atunci n este un număr prim.În paragraful 1 am definit noţinea de caracteristică a unui inel. 177 . există zÎK* a. Fie K'= I K i şi x. Definiţia 5. atunci f(x-1) = (f (x))-1. yÎK. Astfel. numim morfism de corpuri orice morfism unitar de inele f:K®K′.

Să verificăm că P este subcorp al lui P iar pentru aceasta fie x. Atunci Ker (f) este ideal al lui ℤ şi deci există nÎℕ a. Demonstraţie. Ker (f)={0}. Atunci x-y = (m·1P)(n·1P) –1 . Astfel Im (f) este subcorp al lui P şi cum P este prim avem că P=Im(f) şi deci ℤn »P. Ker(f)¹{0}. deci corp. g◦f=1K şi f◦g=1K′. x= (m·1P)(n·1P)-1.1= (ms)·1P·[(nr)·1P]Î P .î. f(n)=n·1P pentru orice nÎℤ. Conform Teoremei fundamentale de izomorfism pentru inele ( vezi Teorema 4.(r·1P)(s·1P) – 1 =(ms-nr)·1P [(ns)·1P]-1Î P iar dacă yÎ P * (adică rÎℤ*) atunci xy . n. g(m/n)=(m·1P)(n·1P)-1 pentru orice m/nÎℚ este izomorfism de copuri. yÎ P . deducem că morfismul f : K®K′ este izomorfism de corpuri dacă şi numai dacă f este surjecţie. care în mod evident este morfism unitar de inele. Atunci f este morfism injectiv de la ℤ la P şi să considerăm P ={(m·1P)(n·1P)-1 | m.10. Deoarece P este corp prim avem că P =P şi se verifică imediat că g:ℚ®P. Cum Im(f) este subinel al corpului P . Deducem imediat că : f(x-y)f(z)= f(1)=1 Û (f(x)-f(y))f(z)=1 Û 0·f(z)=1 Û 0=1-absurd. nÎℤ. sÎℤ*. deci x-y=0 Þx = y. Orice corp prim este izomorf sau cu corpul ℚ al numerelor raţionale sau cu un anumit corp ℤp cu p prim. Ţinând cont de Observaţia 5.3. de unde concluzia că P»ℚ. Se probează imediat că f este izomorfism de corpuri dacă şi numai dacă f este morfism bijectiv de corpuri. y=(r·1P)(s·1P)-1 cu m.8.) avem că deducem că Im(f) este domeniu de integritate deci şi ℤn va fi domeniu de integritate.9. 2. Fie P un corp prim şi f : ℤ®P. Atunci Ker(f)=nℤ cu nÎℕ*.∎ Definiţia 5.î. Propoziţia 5. Un morfism de corpuri f:K®K′ se zice izomorfism de corpuri dacă există g:K′®K a. sÎℤ iar n. În acest caz vom scrie K»K′. n¹0} Í P. Ker (f)=nℤ. r. Avem acum două cazuri: 1. ■ 178 ℤ/Ker(f) » Im(f) Û ℤn »Im(f) .(x-y)z=1.

12. ■ Observaţia 5. Din propoziţia precedentă deducem că funcţia jp:K®K. Atunci. atunci cum p este prim (deci cu necesitate impar) deducem că (x-y) p = x p –y p iar dacă p=2. Fie K un corp comutativ cu car(K)=p (p³2 număr prim). Dacă K este o extindere a lui k (adică k este subcorp al lui K) atunci k şi K au aceeaşi caracteristică. Este evidentă deoarece xy=yx. 3. 1. dacă există un morfism de corpuri f : k®K atunci k şi K au aceeaşi caracteristică. În particular. Din Propoziţia precedentă deducem că un corp K este de caracteristică zero dacă şi numai dacă subcorpul prim al lui K este izomorf cu corpul ℚ al numerelor raţionale şi este de caracteristică p (pÎℕ* fiind un număr prim) dacă şi numai dacă subcorpul prim al lui K este izomorf cu corpul ℤp. În acest ultim caz corpul K poate fi privit ca un ℤp-spaţiu vectorial. Propoziţia 5.13. (i). atunci |K| = pt cu tÎℕ*. pentru orice x. k (iii). Avem px=p(1Kx)=(p·1K)x=0·x=0 (ii). yÎK avem: (i) px=0 (ii) (xy)p=xpyp (iii) (x±y)p=xp±yp (semnele se corespund). Demonstraţie.11. 179 . jp(x)=xp este morfism de corpuri.Observaţia 5. Conform unei celebre teoreme a lui Wedderburn orice corp finit este comutativ. cum 2y 2 = 0 avem (x-y)2=x2+y2=x2-y2. Dacă p>2. Deducem imediat că dacă K este finit. 2. Morfismul jp poartă numele de morfismul lui Frobenius. Cum p este prim p | C p pentru orice 1£k£p-1 şi astfel dezvoltând după binomul lui Newton avem (x+y)p=xp+yp iar (x-y) p= =x p +(-1) p y p.

În acest sens pe produsul cartezian de mulţimi A´S definim relaţia (a. (a. a=iS(a)[iS(s)]-1 3) Dacă mai există un inel unitar şi comutativ B şi un morfism injectiv de inele i:A®B a. s′) şi (a′. 180 iS AS j . Fie S Í A un sistem multiplicativ format din nondivizori ai lui zero. Definiţia 6. î. Să construim la început inelul A S şi morfismul injectiv de inele unitare iS: A®AS.2. pentru orice sÎSÞi(s)ÎU(B).s′′)ÎA×S a.s)~(a′.î. bÎS Þ abÎS (adică înmulţirea de pe A conferă lui S structură de monoid).s′) Û as′=a′s.î.î. un morfism injectiv de inele unitare iS:A®AS a. Demonstraţie.§6. : 1) Pentru orice sÎS Þ iS(s)ÎU(AS) 2) Pentru orice aÎAS. (a′.î. s′′). Construcţia corpului ℚ al numerelor raţionale În cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un inel unitar comutativ. adică relaţia ~ este şi tranzitivă. Pentru a proba tranzitivitatea relaţiei ~ fie (a. Teorema 6. deci o echivalenţă pe A×S. diagrama A i B este comutativă (adică j◦iS=i). există aÎA. adică as′=a′s şi a′s′′=a′′s′. atunci există un unic morfism de inele unitare j:AS®B a. Deducem imediat că as′s′′=a′ss′′ =(a′s′′)s= =(a′′s′)s Þ (as′′)s′ =(a′′s)s′ Þ as′′=a′′s (căci s′ nu este divizor al lui zero). sÎS a. s′). Inele de fracţii.1. (a′′. s′)~(a′′. O submulţime nevidă S Í A se zice sistem multiplicativ dacă 1ÎS şi a. s)~(a′. s). relaţia ~ este reflexivă şi simetrică. În mod evident. Atunci există un inel unitar şi comutativ AS.

1 181 . ·) este inel comutativ unitar. Dacă a b c . deci Pentru at + bs a ¢t ¢ + b¢s ¢ a b a ¢ b¢ = Û + = + (altfel zis. de s t u s tu s (tu ) stu æa bö c a æb c ö unde deducem că ç + ÷ + = + ç + ÷ . adunarea fracţiilor ts t ¢s ¢ s t s¢ t ¢ este corect definită ). . adică adunarea pe AS ès t ø u s èt uø este asociativă. Deoarece pentru orice deducem că a a 0 a ×1 + s × 0 a 0 a ÎAS. +. Cum adunarea şi înmulţirea pe A sunt comutative deducem imediat că adunarea fracţiilor este comutativă. ÎAS definim + = şi × = . Deci AS={ zero avem că 0ÏS. atunci s t u a | aÎA şi sÎS}. a b a b at + bs a b ab . ÎAS. s)ÎA×S o vom nota prin a şi o vom numi fracţie iar mulţimea factor (A×S)/~ o vom nota prin s AS. Cum şi (ab)(s′t′) = (a′b′)(st) deducem că a b a ¢ b¢ × = × deci şi înmulţirea fracţiilor este corect definită.Clasa de echivalenţă a elementului (a. Cum S nu conţine divizori ai lui s a b c at + bs c (at + bs)u + c( st ) atu + bsu + cst ( + )+ = + = = iar s t u st u ( st )u stu a b c a bu + ct a(tu ) + (bu + ct ) s atu + bus + cts +( + )= + = = . s s 1 s ×1 s 1 s 0 este elementul neutru pentru adunarea fracţiilor. + = = = + . s t s¢ t ¢ Să arătăm acum că (AS. Dacă s t s t st s t st b b¢ a a¢ şi = atunci as′=a′s şi bt′=b′t de unde deducem imediat că = ¢ s s t t¢ (at+bs)(t′s′)=as′tt′+bt′ss′=a′stt′+b′tss′=(a′t′+b′s′)ts.

+. ·) este monoid comutativ.a -a a . 1 a b a+b atunci iS(a)+iS(b)= + = =iS(a+b). Dacă a.as 0 0 + = = 2 = deducem că –( )= 2 s s 1 s s s s adică orice fracţie are o opusă .bÎA. 1 s Astfel = . Am probat până acum faptul că (AS. adică (AS. 1 s a b c at + bs c atc + bsc × = iar Deoarece ( + ) × = s t u st u stu a c b c ac bc actu + bcsu (atc + bsc )u atc + bsc × + × = + = = = s u t u su tu sutu ( stu )u stu Deoarece a b c a c b c deducem că ( + ) = × + × . 1 182 . 1 1 1 a b ab iS(a)·iS(b)= × = = iS(ab) 1 1 1 1 iar iS(1)= = 1.a as . deducem că şi înmulţirea fracţiilor este comutativă. de unde concluzia că o fracţie poate fi “simplificată” st s prin factori din S. pentru înmulţirea fracţiilor. adică înmulţirea este distributivă s t u s u t u faţă de adunare. · ) este un inel. a 1 1 a a 1 Deoarece × = × = deducem că este elementul neutru s 1 1 s s 1 a ÎAS şi tÎS. de unde concluzia că iS este morfism de inele unitare. Să remarcăm faptul că dacă s at a atunci = . +) este grup abelian. Deoarece inelul A este comutativ. a Definim iS:A®AS prin iS(a)= pentru orice aÎA. a b c (ab)c a(bc) a b c = = ( × ) deducem că Deoarece ( × ) = s t u ( st )u s(tu ) s t u înmulţirea fracţiilor este asociativă . pentru orice sÎS. probând astfel că ( AS.

Dacă mai avem un morfism de inele unitare k:AS®B a. cum iS(s)= =(k◦iS)(a)((k◦iS)(s))-1=i(a)(i(s))-1=j(a). Atunci k(a)=k(iS(a)(iS(s))-1)=k(iS(a))(k(iS(s)))-1= Dacă sÎS. fie B un inel cu proprietăţile a din enunţ şi a= ÎAS. conform cu 1) există aÎA şi sÎS a. de unde deducem că j=k. Atunci s s¢ as ¢ + a ¢s aa ¢ a+b= şi ab= .î. Definim j(a)=i(a)(i(s))-1. a= cu s a 1 -1 aÎA şi sÎS scriind a= × = iS(a) (iS(s)) răspundem astfel la 1 s chestiunea 2) din enunţ. dacă aÎAS. adică j este corect a definită.Dacă iS(a)=iS(b) Þ a= morfism injectiv de inele. a=iS(a)(iS(s))-1. de unde concluzia că j este 1 morfism de inele unitare. Pentru a soluţiona şi chestiunea 3). a = = . a b = Þ a·1=b·1Þa=b.■ 183 . adică iS este 1 1 s 1 iar s 1 s × = = 1 .î. s a a¢ Dacă mai avem a′ÎA şi s′ÎS a. 1 a a¢ Fie acum a= şi b= două elemente din AS. atunci j(iS(a))=j ( )=i(a)(i(1))-1 = i(a) adică j◦iS=i. astfel că: ss ¢ ss ¢ j(a+b)=i(as′+a′s)(i(ss′))-1=(i(a)i(s′)+i(a′)i(s))·[i(s)i(s′)]-1= =i(a)i(s′)(i(s))-1(i(s′))-1+i(a′)i(s)(i(s))-1(i(s′))-1=i(a)(i(s))-1+i(a′)(i(s′))-1= =j(a)+j(b) j(ab)=i(aa′)(i(ss′))-1=i(a)i(a′)(i(s))-1(i(s′))-1=(i(a)(i(s))-1)·(i(a′)(i(s′))-1)= 1 =j(a)j(b) şi j(1)= j ( ) = i(1) (i(1))-1=1. Dacă aÎA. atunci as′=a′s Þ s s¢ -1 -1 ⇒i(a)i(s′)=i(a′)i(s) Þ i(a)(i(s)) = i(a′)(i(s′)) . deducem că 1 s s a iS(s)ÎU(AS) (probând astfel 1) din enunţ). k◦iS=i atunci pentru aÎAS. Astfel.î.

Dacă S este mulţimea tuturor nondivizorilor lui zero. Definiţia 7. Inelul AS din Teorema 6. · ). În continuare. atunci dacă ÎA*S deducem că aÎA*. numit corpul total de fracţii al domeniului de integritate A. Definiţia 6. Considerând S=A*=A\{0}.1.5. +. Construcţia corpului ℝ al numerelor reale Relaţiile de ordine de pe inelul ℤ şi corpul ℚ se înscriu într-un context mai general pe care îl vom prezenta în cele ce urmează şi care ne va fi de folos şi pentru ordinea naturală de pe mulţimea numerelor reale ℝ.3. Să presupunem că A este domeniu de integritate (adică este comutativ şi nu are divizori ai lui zero diferiţi de a 0).2. poartă numele de inelul de fracţii al lui A relativ la sistemul multiplicativ S ( sau cu numitorii în S) şi se mai notează şi prin S-1A.î. Observaţia 6. §7. +.4. atunci A S se numeşte inelul total de fracţii al lui A. Corpul total de fracţii al inelului (ℤ. adică AS deci = = 1 deducem că a s a as 1 a s este corp. s s s a a s as 1 ÎAS. ·) vom construi corpul numerelor reale (ℝ. : Ord 1: Pentru orice x∈A avem în mod exclusiv x∈P sau x=0 sau -x∈P 184 .Definiţia 6. Din × = =( )-1. +. ·) se notează prin ℚ şi poartă numele de corpul numerelor raţionale. pornind de la corpul numerelor raţionale (ℚ. Dacă A este un domeniu de integritate (adică un inel comutativ unitar fără divizori ai lui zero). prin ordonare pe A înţelegem o submulţime nevidă P⊆A a.

atunci xy este pozitiv (căci –x. IN3: Dacă x<y atunci x+z<y+z .. Dacă x. atunci x<z . cum pentru x≠0 deducem că şi x-1 este pozitiv. Se verifică imediat că Aʹ este ordonat de Pʹ ( Pʹ se va numi ordonarea indusă de P pe Aʹ) . IN4: Dacă A este corp. P respectiv mulţimile elementelor pozitive din Aʹ şi A . y. x2 este pozitiv. Mai general. xy∈P. Cum 1≠0 şi 1=12=(-1)2 deducem că 1∈P (adică 1 este pozitiv). atunci xy este negativ şi că pentru orice x≠0 din A. -y∈P iar (–x)(-y)=xy∈P). z∈A. Să presupunem acum că A este ordonat de P. 1 124 3 de n ori Un element x∈A. y∈A sunt negative. y∈A. x >0. Dacă f:Aʹ→A este un morfism injectiv de inele. x∉P (adică -x∈P) se zice negativ . fie Aʹ. atunci xz<yz . vom spune că f păstrează ordinea dacă pentru orice x∈Pʹ deducem că f(x)∈P (echivalent cu a zice că Pʹ⊆f -1(P)). Ţinând cont de Ord 2 deducem inductiv că pentru orice n∈ℕ*. x≠0.Ord 2: Dacă x. Fie acum x. A două inele ordonate iar Pʹ. atunci : IN1: Dacă x<y şi y<z. Definim x<y (sau y >x ) prin y-x∈P. 185 . y >0 şi x<y atunci y -1 < x –1. 1 +4+ .. Astfel x >0 înseamnă x∈P iar x<0 înseamnă că –x∈P (spunem atunci că x este negativ ). Analog deducem că dacă x este negativ iar y este pozitiv. În acest caz vom spune că inelul A este ordonat de P iar P este mulţimea elementelor pozitive ale lui A. IN2: Dacă x<y şi z >0. + 1 este pozitiv. Se verifică imediat că dacă x. pozitiv avem xx-1=1 Fie acum Aʹ⊆A un subinel iar Pʹ=P∩Aʹ. Dacă A este corp. y∈P atunci x+y.

x≠0. Fie acum A un inel ordonat.3. dacă x <0 ( |x| poartă numele de valoarea absolută sau modulul lui x ).2. dacă x∈K. Dacă a>0. 186 .-x∈PK căci scriind x= şi -x= . a ∈K| a. Demonstraţie x∈A. absurd b d Dacă PK={ (căci bc∈P şi ad∈P). atunci .î. Dacă –a>0 atunci b -b -a -x= ∈PK . ℕ* este o ordonare pe ℤ. Pentru orice x ∈A.Dacă x. Cum xy= ac ad + bc (iar ac. Pentru x∈A definim : x. b.9. | x | este unicul element z∈A Să observăm că | x | 2=x2 şi | x | ≥0 pentru orice a. Pe de altă parte. d >0. b. c. bd >0) şi x+y= (iar ad+bc. b>0 }. atunci PK defineşte o ordonare pe b a K.= deci –(ad)=bc. b d a c cu a. de la Capitolul 4. atunci x∈PK. Lema 7. y∈A definim x≤y prin x<y sau x=y. z2=a (căci conform Corolarului 4. Fie acum A un domeniu de integritate ordonat de P iar K corpul său total de fracţii. c. bd>0) bd bd deducem că PK satisface şi Ord 2 . dacă a∈A şi a >0 atunci există cel mult două elemente z∈A a. dacă x ≥0 |x| = -x. d∈A şi a. Deci PK satisface Ord 1. b a c Nu putem avea simultan x. Într-adevăr. z≥0 şi z2=x2. Observaţia 7. x= atunci putem presupune că b>0 b a -a (deoarece x= = ).î.

polinomul X2–a∈A[X] are cel mult două rădăcini în A). Dacă w2=a, z2=a şi cu aceasta lema este probată . ∎ atunci w≠0 şi (–w)2=w2=a, deci există cel mult un z∈A pozitiv a.î.

Definiţia 7.4. Pentru a ≥ 0, definim elementul

a ca fiind

acel element z ≥ 0 a.î. z2=a (evident, dacă un astfel de z există !). Se verifică acum uşor că dacă pentru a, b ≥0, a , b există, atunci
ab există şi ab = a × b .

Evident, pentru orice x∈A, | x |= x 2 . Lema 7.5. Dacă A este un inel ordonat, atunci VA1: Pentru orice x∈A, | x |≥0, iar | x |>0 dacă x≠0 VA2 : Pentru orice x, y∈A, | xy |=| x |·| y | VA3 : Pentru orice x, y ∈A, | x+y |≤| x | +| y |. Demonstraţie. Cum VA1 şi VA2 sunt imediate, să probăm pe VA3 : | x+y |2 =(x+y)2 =x2 +2xy+y2 ≤ | x |2 +2| xy | +| y |2= =| x | 2 +2| x|·|y |+| y | 2=( |x |+| y | )2 , de unde | x + y | ≤ | x | + | y | . ∎ Fie acum K un corp comutativ ordonat pentru care există un morfism (injectiv) de corpuri f :ℚ→K (deci K va fi de caracteristică 0). Se arată imediat că dacă x∈ℤ, atunci
1 K + ... + 1 K , dacă x ≥0 14243
de x ori

f(x) =

0 , dacă x=0

.

(- 1K4 24(44 ) , dacă x<0 ) + ... + - 13 K 14 4
de - x ori

187

Mai mult, dacă x∈ℤ*, cum în ℚ avem x × = 1 deducem că 1K= f (1) = f ç x × ÷ = f (x ) × f ç ÷ , de unde f ç ÷ = f (x )-1 în K. Atunci
è æ 1ö xø æ1ö èxø æ1ö è xø

1 x

dacă x=

m æmö æ 1ö æ1ö ∈ℚ avem f (x ) = f ç ÷ = f ç m × ÷ = m × f ç ÷ = m × (n ×1 K )-1 . n ènø è nø ènø

Rezultă că f este unic determinat ; vom identifica atunci pe ℚ cu un subcorp al lui K (f se va numi scufundarea canonică a lui ℚ în K ). Dacă x=
m , n m¢ ∈ℚ n¢

y=

(cu n, nʹ>0) şi x≤y, atunci

mnʹ-mʹn≤0, deci mʹn-mnʹ≥0, iar f(x)=m(n1K)-1, f(y)=mʹ(nʹ1K)-1. Din mʹn-mnʹ≥0 şi 1K≥0 deducem că (mʹn-mnʹ)1K ≥0 ⇔mʹ(n1K)-m(nʹ1K)≥0 ⇔mʹ(n1K)≥m(nʹ1K), de unde mʹ(nʹ1K)-1≥m(n 1K)-1⇔f(y) ≥f(x) . Obţinem astfel următorul rezultat : Teorema 7.6. Dacă K este un corp ordonat de

caracteristică 0, atunci scufundarea canonică a lui ℚ în K, f :ℚ→K,
æmö f ç ÷ = m × (n ×1 K )-1 , (cu n>0 ) păstrează ordinea. ènø

În continuare prin K vom desemna un corp comutativ ordonat de caracteristică 0 iar un element x∈ℤ îl vom identifica cu f(x)=x·1K . Definiţia 7.7. Un şir de elemente (xn)
n≥0

din K se zice şir

Cauchy dacă pentru orice ɛ∈K, ɛ>0, există n ɛ∈ℕ a.î. pentru orice m, n∈ℕ, m, n≥nɛ să avem | xn –xm |<ɛ . Vom spune despre şirul (x n) orice n≥n ɛ să avem | xn – x |<ɛ.
188
n≥0

că este convergent la un

element x∈K, dacă pentru orice ɛ∈K, ɛ>0, există n ɛ∈ℕ a.î. pentru

Observaţia 7. 8. 1.Să presupunem că şirul (xn)n≥0 este convergent la două elemente x,y∈K. Atunci pentru ɛ∈K, ɛ>0 şi n∈ℕ* suficient de mare avem : | x-y | ≤| x-xn +xn-y | ≤ | x-xn | +| xn –y | ≤ 2ɛ iar cum ɛ este oarecare deducem că | x-y |=0 ( căci dacă | x-y |≠0, atunci | x-y | >0 şi am avea | x-y |< | x-y | , absurd !). Dacă (x n ) n≥0 este convergent la un element x∈K, vom scrie x= lim x n .
n ®¥

2. Orice şir convergent este şir Cauchy. Definiţia 7.9. Corpul ordonat K în care orice şir Cauchy este convergent se zice complet . Definiţia 7.10. Corpul ordonat K se numeşte arhimedean dacă pentru orice x∈K, există n∈ℕ a.î. x ≤ n·1K . Teorema 7.11. Corpul ℚ al numerelor raţionale nu este complet . Demonstraţie. Într-adevăr, să considerăm şirul (xn)n≥0 de
4 + 3x n pentru orice n≥0. Prin 3 + 2xn

numere raţionale dat prin x0=1 şi x n +1 =

inducţie matematică relativă la n se probează că xn2<2, şi că (xn) n≥0 este crescător (căci x n +1 - x n =

2 2 - xn 2 4 + 3x n - xn = > 0 ) iar de aici că 3 + 2xn 3 + 2xn

(

)

el este şir Cauchy. Dacă acest şir ar avea limita l∈ℚ, atunci cu necesitate
l= 4 + 3l , de unde l2=2, absurd căci l∉ℚ. Deci (xn) n≥0 nu are limită în 3 + 2l

ℚ, adică corpul ℚ nu este complet. ∎
189

Pentru K corp ordonat şi S⊆K, prin majorant al lui S în K înţelegem un element z∈K a.î. x≤z, pentru orice x∈S. Prin marginea superioară a lui S, notată prin sup(S) înţelegem cel mai mic majorant al lui S din K (evident dacă acesta există ). Teorema 7.12. Fie K un corp arhimedean complet. Atunci orice submulţime nevidă S a lui K ce admite un majorant are margine superioară. Demonstraţie. Pentru n∈ℕ, fie Tn={y∈ℤ| nx ≤ y pentru orice x∈S }. Atunci Tn este mărginită de orice element de forma nx cu x∈S şi este nevidă deoarece dacă b este un majorant al lui S, atunci orice întreg y a.î. nb≤y este în Tn (deoarece K este arhimedean) . Fie yn cel mai mic element al lui T n. Atunci există xn∈S a.î. yn-1<nxn ≤yn , de unde Să notăm z n = Cauchy. Pentru
yn 1 y - < xn £ n . n n n yn n

şi să demonstrăm că şirul (zn)n∈ℕ este fie m, n∈ℕ a.î.

yn ym £ atunci n m ym 1 yn y y y y 1 1 - < £ m căci în caz contrar, n £ m - , deci m este m m n m n m m m m

aceasta

majorant pentru S, ceea ce este absurd căci xm este mai mare. Atunci Cauchy. Fie w = lim z n şi să demonstrăm la început că w este un
n ®¥

|

yn ym n m

| ≤

1 de unde deducem că (zn) n

n∈ℕ

este

majorant pentru S. Să presupunem prin absurd că există x∈S a.î. w<x . Există atunci n∈ℕ a.î. | zn – w | ≤
x-w astfel că x-zn =x-w+w-zn ≥ x-w2 190

-| w-zn | ≥ x-w-

x-w x-w ³ > 0 deci x >zn contrazicând faptul că zn este 2 2

majorant al lui S. Să demonstrăm acum că w=sup S. Fie u<w; atunci există n∈ℕ suficient de mare a.î. | zn –xn |≤
1 w-u < . 4 4 w-u Putem alege n suficient de mare a.î. | z n – w |≤ căci 4

n ®¥

lim z n = w .

Astfel, xn–u =w-u+xn-zn+zn-w ≥ w-u-| xn –zn |-| zn-w | ≥ ≥ w-u w-u w-u w-u ³ > 0 , deci u<xn (adică u nu este majorant– 4 4 4

absurd !). ∎ În continuare vom prezenta construcţia corpului numerelor reale cu ajutorul şirurilor Cauchy de numere raţionale (definite mai înainte într-un context mai general). Definiţia 7.13. Un şir de numere raţionale γ=(cn ) n≥0 se zice şir nul dacă pentru orice ɛ∈ℚ, ɛ>0, există n ɛ ∈ℕ a.î. pentru orice n≥n ɛ , | cn |≤ɛ (adică lim c n = 0 ).
n ®¥

Dacă α=(an)n≥0 şi β=(bn)n≥0 sunt două şiruri de numere raţionale, definim suma şi produsul lor prin α+β=(an+bn) respectiv αβ=(anbn) n≥0 Lema 7.14. Orice şir Cauchy α=(an )n≥0 de numere raţionale este mărginit. Demonstraţie. Există k∈ℕ a.î. pentru orice n ≥ k , | an –ak | ≤1, de unde | an | ≤ |ak|+1. Alegând M=max ( | a0 |, . . ., |ak-1 |, | ak |+1) deducem că |an | ≤ M pentru orice n∈ℕ. ∎
191
n≥0

şi

∎ În continuare. avem Pentru ɛ∈ℚ+*. n ≥ nɛʹʹ. există M1. (C(ℚ). 0. adică şi αβ∈C(ℚ). pentru m. +. Fie α=( xn ) n≥0. …). Propoziţia 7. Notând M=max (M 1. M2∈ℚ+* a. există nɛʹ. n ≥ nɛʹ şi . adică α+β ∈C(ℚ).î.15.î. 1∈C(ℚ). ·) este inel comutativ şi unitar. e 2M Astfel. +. β=( yn ) n≥0.î. Demonstraţie. Să demonstrăm la început că α+β şi αβ sunt din C(ℚ). pentru m. 2 2 Pentru cazul produsului αβ vom ţine cont de Lema 7. vom nota prin 192 . · ) este inel unitar comutativ. | ym-yn |< . n ≥ nɛ. n ≥ nɛʹʹ. -α=(-xn )n ≥0 ∈C(ℚ) ca şi 0. nɛʹʹ∈ℕ a. M nɛʹʹ∈ℕ a. nɛʹʹ). n ≥ nɛ =max (nɛʹ.14. 0=(0. Deducem acum imediat că (C(ℚ). 1. . | xm-xn |. există nɛʹ. astfel că | (xm+ym) – (xn+yn) |=| (xm-xn) + (ym-yn) | ≤ 2 e e ≤| xm-xn |+| ym-yn |< + = e . pentru orice m. deducem că pentru orice m. Alegând 2 2 nɛ=max (nɛʹ. pentru m. Conform acesteia. e | ym-yn |< . | xn | ≤ M1 şi | yn | ≤ M2 pentru orice n∈ℕ. 2M 2M În mod evident. | xm –xn | ≤ | ym-yn | ≤ e 2M 2 ) şi alegând ɛ∈ℚ+*. …) şi 1=(1. nɛʹʹ). avem | xmym –xnyn |=|xm(ym-yn) + yn(xm-xn) | = | xm | | ym-yn | +| yn | | xm-xn | ≤ e e ≤ M· +M· =ɛ.În cele ce urmează prin C(ℚ) vom nota mulţimea şirurilor Cauchy de numere raţionale. n ≥ nɛʹ să e e | xm-xn |< şi pentru orice m.

α∉N(ℚ). astfel că αβ∈N(ℚ). Fie α∈C(ℚ) a. Fie acum α=(an ) n≥0 Analog ca în cazul sumei din propoziţia precedentă. există nɛ∈ℕ a. Deoarece β=(bn)n≥0 ∈N(ℚ) pentru ɛ∈Q+*. e pentru orice n ≥ nɛ să avem | bn | ≤ . . ∎ 193 . atunci ∈C(ℚ) şi β=(bn) ∈N(ℚ).î. α-β∈N(ℚ).î. ∎ Lema 7. există M∈Q+* a.î. Dacă prin absurd lema nu ar fi adevărată. 3 Cum α∈C(ℚ).16. n≥p să avem e |an –am|≤ .a ni |+ +| a ni 3 2e e 2e |≤ şi pentru orice m. M Atunci pentru n ≥ nɛ . n®¥ Lema 7. absurd ! .14.î. . pentru orice m. | an | ≤ M pentru orice n∈ℕ. Demonstraţie. | an | ≤ | an –am |+| am | ≤ + =ɛ. Atunci există c∈ℚ+* şi n0∈ℕ a. atunci pentru ɛ∈ℚ+* există o infinitate de numere naturale n1<n2<. | an bn |=| an | | bn | ≤ M· e M =ɛ.î. a. β∈N(ℚ). | an | ≥ c. Demonstraţie. α=(an)n≥0 . există p∈ℕ a. Conform n≥0 Lemei 7. 3 3 3 adică α∈N(ℚ). adică N(ℚ) este ideal al inelului comutativ C(ℚ) . n≥p.17.î. atunci pentru orice m ≥p. | am | ≤ | am . se demonstrează imediat că dacă α. e | a ni |< pentru orice i ≥1. N(ℚ) este ideal al inelului C(ℚ). Fie ni ≥ p . pentru orice n ≥ n0 .N(ℚ)={( xn ) n≥0 ∈C(ℚ) | lim xn =0} .

n ≥ p an | an –a m | ≤ ɛc2 .î. pentru orice m. adică a × b = 1 . | an | ≥ɛ. . )∈C(ℚ) ). adică β∈C(ℚ). de unde va rezulta că 1 1 £ .î. ∎ 194 .Teorema 7.17. Putem alege deci c∈ℚ+* şi n0∈ℕ a. c an să avem Pentru ɛ∈ℚ+* există p ≥ n0 a. α∉N(ℚ) şi a =α +N(ℚ)∈C(ℚ) / N(ℚ).an 1 1 e ×c2 = m £ 2 = e . În particular. există ɛ∈ℚ+* şi n0∈ℕ a. pentru orice n ≥ n0 .18.î. Demonstraţie. n ≥ p avem a . am am × an c Cum αβ diferă de 1 numai într-un număr finit de termeni (eventual pentru n ≤ n0 ) deducem că αβ-1∈N(ℚ). . | an | ≥c>0 . Vom demonstra că există b ∈C(ℚ)/N(ℚ) a. a × b = 1 .î. . Atunci pentru orice m. Fie β=(bn ) n≥0 cu bn= 1 dacă 0 ≤ n ≤ n0 an-1 dacă n ≥ n0 Să arătăm că β∈C(ℚ) şi că a × b = 1 . deducem că pentru n ≥ n0 . 1. Fie acum α∈C(ℚ) a. an≠0. (C(ℚ) / N(ℚ) . conform Lemei 7. Cum α∉N(ℚ). adică C(ℚ) / N(ℚ) este corp . +. · ) este corp comutativ. Faptul că C(ℚ) / N(ℚ) este inel comutativ rezultă din aceea că C(ℚ) este inel comutativ iar N(ℚ) este ideal în C(ℚ) (vezi §4). deci b=a () -1 .î. pentru orice n ≥ n0 . unde 1 =1+N(ℚ) (reamintim că 1=(1.

î. Deoarece se probează imediat că funcţia iQ:ℚ→ℝ. Să presupunem acum că an>0 pentru suficient de mulţi n şi am<0 pentru suficient de mulţi m... există n0∈ℕ şi c∈ℚ+* a. an ≥c1 şi pentru n≥n2. a. n2∈ℕ a. | an | ≥ c astfel că a n ≥ c dacă an > 0 şi an ≤ -c dacă an<0 . iQ(a) = (a. pentru n≥n1 .î.21. 195 Corpul ( ℝ. Mulţimea C(ℚ) / N(ℚ) se notează prin ℝ şi poartă numele de mulţimea numerelor reale. Fie acum α=(an ) n≥0 şi β=(bn ) n≥0 ∈C(ℚ) a. c2∈ℚ+* şi n1. bn ≥c2 . pentru n suficient de mare să avem an ≥ c (3)Există c∈ℚ+* a.Definiţia 7. Pentru α=(an) n≥0 ∈C(ℚ) este verificată doar Conform Lemei 7.î. Ord 1. a . una din condiţiile : (1) α∈N(ℚ) (2) Există c∈ℚ+* a. pentru n suficient de mare să avem an ≤ .î. b ∈P. Demonstraţie. Deci (2) sau (3) în sens disjunctiv trebuie să aibă loc . ∎ Fie P={ a | α∈C(ℚ) şi verifică (2) din Lema 7.c Demonstraţie.. Lema 7.20. P este o ordonare pe ℝ. Pentru astfel de n şi m avem an–am≥2c>0 ceea ce contrazice faptul că α∈C(ℚ). Să presupunem acum că α∉N(ℚ) .}⊆ℝ Lema 7.20. Conform Lemei 7. Există c1. ·) poartă numele de corpul numerelor reale. pentru orice n ≥ n0 .) pentru orice a ∈ℚ este morfism de corpuri (deci în particular funcţie injectivă) putem privi pe ℚ ca subcorp al lui ℝ.20.î. Elementele din I=ℝ\ℚ se zic numere iraţionale. deducem că P satisface .+. Evident (2) şi (3) se exclud reciproc..19.20.

Pentru n ≥ max (n1, n2 ), an+bn ≥ c1+c2 >0 şi anbn ≥c1c2 >0 astfel că α+β, αβ verifică (2) din Lema 7.20., adică a + b , a × b ∈P, deci P satisface şi Ord 2. Observaţia 7.22. 1. Din cele de mai sus deducem că dacă a , b ∈ℝ, α=(xn)n≥0, β=(yn)n≥0, atunci a £ b este echivalent cu aceea că b - a ∈P, adică

(b - a ) ∈P, deci cu existenţa lui n0∈ℕ şi c∈ℚ+* a.î. yn-xn ≥c pentru

orice n ≥n0 . Convenim să numim ordinea de mai înainte ordonarea naturală de pe ℝ. 2. Pentru a∈ℚ convenim să notăm pe iℚ(a) prin a , adică a = (a, a,....) . Teorema 7.23. Ordonarea naturală de pe ℝ (dată de P) este arhimedeană. Demonstraţie. Conform Definiţiei 7.10., pentru α=(an) n≥0∈C(ℚ) va trebui să demonstrăm că există mα∈ℕ a.î. a £ ma . Conform Lemei 7.14. există M∈ℚ+* a.î. an ≤ M pentru orice n∈ℕ. Alegând mα∈ℕ a.î. M≤mα deducem că an≤mα pentru orice n∈ℕ, adică a £ ma . ∎ Următorul rezultat este imediat. Lema 7.24. Dacă α=(an)n≥0∈C(ℚ) şi există c∈ℚ+* şi n0∈ℕ a.î. pentru orice n ≥n0, | an| ≤ c, atunci a £ c . Observaţie 7.25. ɛ>0, există ɛ1∈ℚ+* a.î. ɛ<ɛ1 astfel că în definiţia limitei unui şir din ℝ nu contează dacă ɛ este real sau raţional. Lema 7.26. Fie α=(an) n≥0 ∈C(ℚ). Atunci a = lim a n (adică
n® ¥

Conform Teoremei 7.23., fiind dat ɛ∈ℝ,

orice şir Cauchy de numere raţionale converge în ℝ).
196

Demonstraţie. Fie ɛ∈ℚ+*. Există n0∈ℕ a.î. pentru orice m, n ≥ n0, | am – an |≤ɛ. Atunci pentru m≥n0 avem | a - a m |= = a - a m £ e (căci α-am= (an – am)
n≥0

), adică a = lim a n . ∎
n®¥

Teorema 7.27. Corpul ℝ este complet . Demonstraţie. Fie (xn) n≥0 un şir Cauchy de numere reale. Conform Lemei 7.26., pentru orice n∈ℕ găsim an∈ℚ a.î. | xn - a n |<
1 ( în partea dreaptă este vorba de fapt de ( n ) -1 ! ) n
n≥0

Cum (xn )

exemplu ɛ∈ℚ) există n0∈ℕ a.î. pentru orice m, n ≥ n0 să avem e | xn –xm |≤ .
3

este Cauchy, deducem că fiind dat ɛ>0 (de

Fie n1∈ℕ, n1≥n0 a.î. avem

1 e £ . Atunci pentru orice m, n ≥ n1 n1 3

an - am = an - xn + xn - xm + xm - am £ an - xn + xn - xm + xm - am £ £

e
3

+

e
3

+

e
3

= e . Adică

(a )

n n ³0

este şir Cauchy de numere raţionale.
n ®¥

Conform Lemei 7.26. există x = lim a n în ℝ. Deoarece pentru n suficient de mare | xn -x| ≤ | xn - a n | + | a n -x | deducem că x = lim x n ,
n ®¥

adică ℝ este complet. ∎ Definiţia 7.28. Un corp ordonat K se zice complet ordonat dacă orice parte nevidă minorată a sa are o margine inferioară. Observaţie 7.29. Fie K un corp complet ordonat şi A⊂K, A≠∅, A majorată. Atunci sup (A)=- inf (– A). Lema 7.30. Dacă x, y∈ℚ, atunci :
197

–A este minorată, sup A există şi

(i) x ≤y ⇔iℚ(x) ≤ iℚ (y) (ii) x<y ⇔iℚ (x)<iℚ(y) (iii) pentru orice α∈ℝ există x, y∈ℤ a.î. iQ (x) ≤ α ≤ iQ (y) . Demonstraţie. (i). Să presupunem că x≤y, adică y-x≥0. Cum iℚ(y)-iℚ(x)=iℚ(y-x) deducem că iℚ (y) ≥ iℚ (x) ⇔ iℚ (x) ≤ iℚ (y) . Reciproc, să presupunem că iQ (x) ≤ iQ (y), adică iQ (y-x) ≥ 0 ⇒ y-x∈P, deci pentru ɛ>0, y-x>ɛ>0 ⇒y≥x ⇔ x≤y . (ii). Rezultă din injectivitatea lui i Q . (iii). Fie α∈ℝ şi (xn) n≥0∈α . Atunci (xn) n≥0∈C(ℚ), deci pentru ɛ∈ℚ+* există nɛ∈ℕ a.î. | xn – x ne |<ɛ pentru orice n ≥ nɛ sau

x ne - ɛ<xn< x ne +ɛ pentru orice n ≥ nɛ .
Luând x, y∈ℤ a.î. x< x ne -ɛ şi x ne +ɛ<y deducem că xn–x>0 şi y – xn>0 pentru orice n ≥ nɛ deci ( xn ) n ≥0 – ( x, x, . . . .) =( xn – x ) n≥0 ∈P ( y,y, . . . .) – ( xn ) n≥0 =( y- xn ) n≥0 ∈P, adică iQ (x) ≤ α ≤ iQ (y) . Lema 7.31. Fie α, β∈ℝ şi (un ) n ≥0 , (vn ) n ≥0 ∈C(ℚ) a.î. iℚ (um) ≤ α ≤ β ≤ iℚ (vm ) pentru orice m ∈ℕ şi ( um ) m ≥0 –( vm ) m ≥0 ∈N(ℚ) . Atunci α=β . e Demonstraţie. Fie ɛ>0. Există m0∈ℕ a.î. | v m0 - u m0 |< . Fie
3

şi

acum (xn ) n≥0∈α şi (yn) n≥0∈β . Din condiţia (1) deducem că iℚ(um)≤α , deci pentru m=m0 avem (xn– u m0 )n≥0∈P prin urmare există nɛʹ∈ℕ a.î. xn– u m0 > e
3

pentru n≥nɛʹ.
198

Tot din (1) rezultă că β≤iQ(vm) deci pentru m=m0 avem ( v m0 -yn) n≥0∈P, adică există nɛʹʹ∈ℕ a.î. v m0 – yn > yn – xn < v m0 +
e
3 3 2e e 2e + ≤ + = e , prin 3 3 3 - u m0 +

e
3

, pentru orice n ≥ nɛʹʹ, de unde
2e ≤ 3

e

= v m0 - u m0 +

£ v m0 - u m0

urmare, yn –xn<ɛ pentru orice

n ≥max (nɛʹ, n ɛʹʹ). Dar α ≤ β. Atunci (yn–xn) n≥0∈P, deci există nɛʹʹʹ∈ℕ a.î. yn-xn >-ɛ, pentru orice n ≥ nɛ ʹʹʹ. α=β.∎ Teorema 7.32. Corpul ( ℝ, ≤ ) este complet ordonat . Demonstraţie. Fie A⊂ℝ nevidă şi minorată iar A0 mulţimea Atunci | xn – yn |<ɛ pentru orice n≥max (nɛʹ, nɛʹʹ, nɛʹʹʹ), de unde

minoranţilor lui A. Cum A0 ≠∅, există β∈A0 a.î. β ≤ α pentru orice α∈A. Din Lema 7.31., (iii) rezultă existenţa unui z∈ℤ a.î. iℚ (z) ≤ β, adică iℚ (z)∈A0 . iℚ(x0+1)∉A0. Presupunem că am obţinut un xk∈ℚ (k≥0) a.î. iℚ(xk )∈A0 şi iℚ ( xk +
1 10 k

Fie x0=max{z∈ℤ | iQ (z)∈A0} ; atunci iℚ(x0)∈A0 şi )∉A0
n 10 k +1

Notând nk=max{0≤n≤9 | iℚ(xk)+
x k +1 = x k + nk 10 k +1

∈A0} şi

se obţine, prin inducţie, un şir (xk ) k≥0∈ℚ a.î.
1

(1) iℚ (xk )∈A0 pentru orice k∈ℕ ; (2) iℚ ( x k + (3)
10 k

)∉A0 pentru orice k∈ℕ ;
nk 10 k +1

x k +1 = x k +

.

199

Din (3) şi din definiţia lui nk rezultă x k +1 = x k +

nk 10 k +1 1-

, de unde

pentru n >k obţinem xn –xk=xn–xn-1+xn-1–xn-2+...+xk+1–xk≤
£ 1 1 9 9 æ 9 9 + + ... + k +1 = k +1 ç1 + + ... + n - k -1 10 10 10 è 10 10 n 10 n -1 9 10 1 × = 10 k +1 9 10 k 1 9 ö 10 n - k < ÷ = k +1 × 1 ø 10 110

<

deci ( xn ) n≥0∈C(ℚ). Fie α= (x n )n³ 0 ∈ℝ şi să demonstrăm că α=inf A. Pentru aceasta vom demonstra că (∗) iℚ( xk ) ≤ α ≤ iℚ ( xk+
1 10 k

) pentru orice k∈ℕ.

Din (3) deducem că x0 ≤ x1 ≤. . . ≤ xk ≤. . ., deci ( xn-xk ) n≥0∈P pentru orice k∈ℕ, adică iℚ ( xk ) ≤ (x n )n³ 0 =α pentru orice k∈ℕ.
10 k 1 ö 1 ö æ æ ç x k + k ÷ - x n >0 pentru n >k, deci α ≤ iℚ ç x k + k ÷ pentru orice 10 ø 10 ø è è

Am demonstrat mai înainte că xn–xk< 1 , pentru n>k, adică

k∈ℕ. Am arătat astfel inegalităţile (∗). Să demonstrăm acum că α este minorant al lui A. Să presupunem că există γ∈A a.î. γ<α. Atunci iℚ æ x k + 1 ö pentru orice k∈ℕ. ç ÷ k
è 10 ø

iℚ (xk) ≤ γ ≤ α ≤

Dar lim ç x k +
k ® ¥è

æ

1 ö - x k ÷ = lim k = 0, de unde ţinând cont de k ® ¥ 10 10 ø 1
k

Lema 7.31. deducem că γ=α, absurd, deci α∈A0 . Să arătăm acum că α este cel mai mare minorant al lui A. Presupunem că există β∈A0 a.î. α<β. Din (3) deducem că pentru fiecare k∈ℕ există α k∈A a.î. α k<iℚ ( x k +
1 10 k

). Cum β este minorant al lui A

200

y)= =(-x. (r. s)=(xzr-xts-yzs-ytr. y) deducem că elementul neutru faţă de înmulţire este (1. t )=(xz-yt. y)[(z. +. y)=(x. · ) este corp comutativ în care ecuaţia x =-1 are soluţie. yʹ)=(1. s)∈ℂ. Faptul că (ℂ. 0). 0)(x. · ) este grup. Deoarece (x. s)]=[(x. t). t)]·(r. y)∈ℂ* (adică x≠0 sau y≠0). -y )). În mod evident înmulţirea este comutativă.şi α k∈A deducem că β≤α k de unde iℚ (xk ) ≤ α ≤ β ≤ iℚ( x k + unde deducem că α=β. y)(1. Fie acum (x. ∎ 1 10 k ) de §8 . fie (x. Deci α=infA. y). (z. Teorema 8. Construcţia corpului ℂ al numerelor complexe Scopul acestui paragraf este de a identifica corpul ℝ al numerelor reale cu un subcorp al unui corp comutativ ℂ în care ecuaţia x2 =-1 are soluţie. xzs+xtr+yzr-yts) deducem că înmulţirea este asociativă. Cum (x. absurd!. 0 ). iar pentru (x. 0)=(1. y). y)+(z. Pentru aceasta vom considera ℂ=ℝ×ℝ iar pentru (x. t)∈ℂ definim : (x. y)∈ℂ. +) este grup abelian se probează imediat (elementul neutru este ( 0. y)·(z. xt+yz). t)·(r. y)(z. Egalitatea (x. y+t) (x. (z. -(x. Pentru a proba că (ℂ*. (ℂ.1. y) (xʹ. 2 Demonstraţie. t)=(x+z. 0) este echivalentă cu xxʹ-yyʹ=1 şi 201 .

+. t). (x. y)·[(z. z=x+iy. este morfism de corpuri (deci funcţie injectivă). 0)(0. Fie z. 1)=(-1. adică (x. Deoarece pentru z=(x. Mulţimea ℂ poartă numele de mulţimea numerelor complexe. Propoziţia 8. 1). ∎ Să notăm i=(0. 0)=-(1. 0)+(y. Cum i2=(0.iy (ce se va numi conjugatul lui z) şi z = x 2 + y 2 ( |z| poartă numele de modulul lui z ). y)·(z. z1. t)+(r. adică (ℂ. y)·(r. definim z = x . s)]= =(x. de unde xʹ= =ç ç æ 2 x x +y 2 2 şi yʹ= - y x + y2 2 . Am construit astfel şirul de mulţimi ℕ⊆ℤ⊆ℚ⊆ℝ⊆ℂ. ·) este corp comutativ. Atunci 2 (i) z∈ℝ ⇔ z = z (ii) z = z . 0) pentru orice x∈ℝ. Se probează imediat că iℝ:ℝ→ℂ. Elementele din ℂ\ℝ se zic pur imaginare. - ö ÷. ·) corpul numerelor complexe. xt+xs+yz+yr) deducem că înmulţirea este distributivă faţă de adunare. s)∈ℂ. Pentru z∈ℂ. 0) Observaţia 8. 1)(0. (z. y) -1= x 2 èx +y . atunci x se zice partea reală a lui z iar yi partea imaginară a lui z ( y se numeşte coeficientul părţii imaginare ). y∈ℝ. 1). (r.2. În felul acesta ℝ poate fi privit ca subcorp al lui ℂ. iℝ(x)=(x. ţinând cont de identificările anterioare deducem că z se poate scrie (formal) sub forma z=x+iy (cu i=(0. x +y ÷ ø y 2 2 Cum pentru (x. +.xyʹ+yxʹ=0. z × z = z 202 . s)=(xz+xr-yt-ys. y). 1) iar i2=-1). t)+(x. iar (ℂ. Dacă z=x+iy∈ℂ cu x. deducem că ecuaţia x2=-1 are soluţie în ℂ. z2∈ℂ. y)∈ℂ putem scrie z=(x.3.

deci z = a = z iar dacă z = z atunci b =-b adică b=0.x 2 y1 )2 ³ 0 ceea ce este evident. (i). ç 1 ÷ = 1 (cu z2≠0) çz ÷ è 2 ø z2 (iv) z = z . operaţiile de adunare şi înmulţire fiind corpul íç ç ÷ ïè . b ∈ℝ . ∎ y1 y 2 Observaţia 8. x2. z1 + z 2 £ z1 + z 2 .b a ø î cele obişnuite din M2 (ℝ).+.(iii) z1 ± z 2 = z1 ± z 2 . z1 z1 = z2 z2 æz ö z (cu (ii). Alegem z1=x1+iy1 şi z2=x2+iy2 cu x1. 203 . Demonstraţie. deci z∈ℝ. y1. Să probăm doar inegalitatea |z1+z2|≤|z1|+|z2| (celelalte probându-se imediat). adică z1 = l z 2 . z2≠0). sunt evidente.4. atunci b=0. Asociind fiecărui număr complex z=a+ib æ a bö matricea ç ÷ ç .·) este izomorf cu ø è ìæ a b ö ï ÷ a. z1 z 2 = z 1 z2 . y2∈ℝ şi astfel |z1+z2|≤|z1|+|z2|⇔ ( x1 + x 2 )2 + ( y1 + y 2 )2 £ 2 2 2 2 x1 + y1 + x 2 + y 2 ⇔ 2 2 2 2 2 2 2 2 x1 + x 2 + 2 x1 x 2 + y1 + y 2 + 2 y1 y 2 £ x1 + y1 + x 2 + y 2 + 2 2 2 2 + 2 x1 + y1 x 2 + y 2 ( )( 2 2 ⇔ (x1 x 2 + y1 y 2 )2 £ x12 + y12 x 2 + y 2 Û (x1 y 2 . şi (iii). (iv). Fie z=a+ib. z1 z 2 = z1 z 2 . Dacă z∈ℝ. ( ) )( ) Egalitate avem dacă x1 x 2 = = l cu l ∈ℝ.b a ÷ se probează imediat că corpul (ℂ.

atunci există NÎH demonstrat faptul că dacă MÎH.1. +. ( H. mai avem de æ a b ö ÷ ¹O . de unde ç ÷ MN= ç 2 ç -ad + bg ag . +.g ÷ è ø æ ag . Fie M= ç ç -b a ÷ ç -d g ÷ è ø è ø æ a -g b -d ö ÷ ÎH.bd ÷ ç 0 1÷ ç .b avem: Considerând N= ç ç -b ¢ a ¢÷ D è ø æ a b ö æ a ¢ b ¢ ö æ aa ¢ . æ a b ö æ g d ö ÷ şi N= ç ÷ două elemente Demonstraţie.2.bb ¢ ÷ è øè ø è -(ab ø 2 2 204 . ·) este subinel al lui M2( ℂ ). a reprezintă conjugatul lui a ). Ţinând cont de Propoziţia 9. (H.î. Construcţia corpului H al quaternionilor În inelul (M2( ℂ).∎ Corolarul 9.bd ad + bg ö æ 1 0ö ÷ ÎH şi I = æ1 0 ö = ç ÷ ÎH. MN=NM=I2.bb ¢ ab ¢ + ba ¢ ö ÷ ÷ç ÷=ç MN= ç ç ÷ iar ç -b a ÷ ç -b ¢ a ¢÷ ç ¢ + ba ¢) aa ¢ . Propoziţia 9. æ a¢b ¢ ö ÷ ÎH. unde a ¢ = (a / D) şi b ¢ = . +. Din M¹O2 deducem că D = aa + bb = a + b ¹ 0 . din H. M= ç ç -b a ÷ 2 è ø a. Atunci M-N= ç ç -( b . b∈ℂ H = ç -b a ÷ è ø (unde reamintim că pentru a ÎC. Demonstraţie. ·) să considerăm mulţimea: æ a bö ç ÷ |a.§. ·) este corp.1.0 1 ÷ è ø è ø è ø concluzia că H este subinel (unitar ) al lui M2( ℂ ).9.d ) a .

injectivă ). KI=-IK=J (de unde o primă concluzie ce se desprinde este că H este un corp necomutativ). Dacă a=a0+a1i şi b=b0+b1iÎℂ.b0 + b1i a0 . æa 0ö ÷ pentru Dacă vom considera jℝ:ℝ®H definit prin jℝ(a)= ç ç0 a÷ è ø orice a∈ℝ se verifică imediat că jℝ este morfism de corpuri (deci funcţie æa 0ö ÷. adică M-1=N.i÷ è ø è ø è ø verifică egalităţile: I2=J2=K2=-I2. J= ç 0 1÷ şi K= ç ÷ . sub forma h=a+bI+cJ+dK cu a. b. putem scrie: æ a b ö æ a0 + a1i b0 + b1i ö æ a0 0 ö æ a1 0 ö æ i 0 ö ÷+ ç ÷=ç ÷+ç ÷ç ÷= ç ç .b a ÷ ç . c.bb ¢ = a ç ÷ + b ç ÷ = = = =1 D D D èDø èDø ab ab æb ö æa ö ab ¢ + ba ¢ = -a ç ÷ + b ç ÷ = + = 0.■ ç 0 1÷ è ø Definiţia 9. în mod unic. ÷ è ø orice quaternion hÎH poate fi scris. IJ=-JI=K. D D èDø èDø æ1 0 ö de unde MN= ç ÷ =I2 şi analog NM=I2.D æa ö æ b ö aa + bb a + b aa ¢ . Astfel.a1i ÷ ç 0 a0 ÷ ç 0 a1 ÷ ç 0 .1 0 ÷ ç 0 b1 ÷ ç i 0 ÷ 0 2 1 0 1 øè ø øè è ø è æa 0ö identificarea oricărui număr real a cu quaternionul ç ç 0 a ÷ ). Corpul H poartă numele de corpul quaternionilor (elementele lui H se vor numi quaternioni). dÎℝ (identificând pe aI2 cu a).3. Prin calcul se Să notăm I= ç çi 0 ÷ ç -1 0 ÷ ç0 .i ÷ ø è øè ø è è ø è ø æ b0 0 ö æ 0 1ö æ b1 0 ö æ 0 i ö ÷ +ç ç ÷ç ÷ ç ÷ =a I +a I+b J+b K (dacă ţinem cont de ç 0 b0 ÷ ç . JK=-KJ=I. astfel numărul real a se identifică cu quaternionul ç ç0 a÷ è ø æ ö æi 0 ö æ0 iö ÷ . 205 2 2 .

1. deci A/℘ este inel nenul şi cum A este comutativ şi unitar deducem că şi A/℘ ˆ ˆ este comutativ şi unitar. 2. Pentru inelul ℤ idealele prime sunt (0) şi pℤ cu p³2 număr Propoziţia 10. Ideale prime. Definiţia 10. b = b + ℘ ÎA/℘ a. atunci idealul nul (0) este prim.■ 206 .bÎA a. Fie acum a = a + ℘. adică A/℘ nu are divizori ai lui zero nenuli. Un ideal ℘ al lui A se zice prim dacă ℘ ¹A şi dacă avem a. §10. Un ideal ℘ al lui A este prim dacă şi numai dacă A/℘ este domeniu de integritate. Dacă a . cÎℝ şi a2+b2+c2=1. Demonstraţie. a b Î℘. b.î.î.Observaţia 9. b ÎA a. Exemple 1. atunci aÎ℘ sau bÎ℘.î. Dacă A este un domeniu de integritate. atunci ℘¹A. abÎ ℘. Cum ℘ este prim deducem că a Î℘ Û a = 0 sau ˆ ˆ b Î℘ Û b = 0 . dacă A/℘ este domeniu de integritate. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ a b = 0 Û ab Î℘. Ideale maximale În cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un inel unitar şi comutativ.4.2. atunci ab = 0 Û a b = 0 Ù ˆ ˆ şi cum A/℘ nu are divizori nenuli ai lui zero deducem că a = 0 Û a Î℘ ˆ ˆ sau b = 0 Û b Î℘. Reciproc. În corpul H ecuaţia x2+1=0 are o infinitate de soluţii şi anume toţi quaternionii h=aI+bJ+cK cu a. Dacă ℘ Ì A este ideal prim. prim. atunci A/℘ este ˆ ˆ ˆ ˆ nenul şi deci ℘¹A.

î. Dacă nÎℤ a. de unde concluzia că f(℘) este prim în A′. Atunci: în A (i) Dacă ℘′ÌA′ este ideal prim în A′. adică f-1(℘′) este ideal prim în A. adică a′Îf(℘) sau b′Îf(℘).Propoziţia 10. idealele maximale coincid cu cele prime (adică sunt de forma pℤ cu p³2 număr prim). Într-adevăr. Exemple 1. A′ două inele unitare şi comutative iar f:A®A′ un morfism de inele unitare. 2. a.î. Fie A.3. bÎA a. conform Propoziţiei 3. Cum f este surjecţie. Demonstraţie. Atunci există a.7. de unde nÎ{±1. a′=f(a) şi b′=f(b) altfel că a′b′Îf(℘) Þ f(a)f(b)Îf(℘) Þf(ab)Îf(℘)Þ f(ab)=f(c) cu cÎ℘ Þ ab-cÎKer(f)Í ℘ Þ ab-cÎ ℘ şi cÎ ℘ Þ abÎ ℘ . deducem că f(℘) este ideal al lui A′ (propriu. de unde concluzia că aÎf-1(℘′) sau . b′ÎA′ a. a′b′Îf(℘). idealul (0) este maximal .î. (ii). Un ideal ℳ ÌA se zice maximal dacă ℳ ¹A şi ℳ este element maximal în laticea Id(A) (adică oricare ar fi IÎId(A) a. deoarece ℘ ¹ A). ±p}.î. Reciproc. atunci pℤ¹ℤ şi deci p¹±1. Pentru idealul ℤ. f-1( ℘′) este ideal prim (ii) Dacă în plus f este morfism surjectiv şi ℘ Ì A ideal prim. Ker(f)Í ℘.î. Dacă a. Cum ℘′ este prim în A′ bÎf-1(℘′). n|p. dacă pℤ este ideal maximal. dacă p³2 este număr prim.7. Fie acum a′. deducem că f-1(℘′) este ideal în A (evident f -1(℘′) ¹A. bÎA a. În orice corp K. atunci n|p. căci ℘′¹A′).4. abÎf-1(℘′) atunci f (ab)Î℘′Û f(a)f(b)Î ℘′. Conform Propoziţiei 3. (i).■ Definiţia 10. atunci pℤ¹ℤ şi dacă I=nℤ este un alt ideal al lui ℤ pentru care pℤÍ nℤ Íℤ. ℳ Í I ÍA rezultă ℳ=I sau I=A).î. atunci f(℘) este ideal prim in A′. atunci pℤ Í nℤ 207 deducem că f(a)Î ℘′ sau f(b)Î ℘′. adică I=pℤ sau I=ℤ. Deoarece ℘ este prim în A deducem că aÎ℘ sau bÎ ℘.

2. ℳ ¹ A. a b = 1 Û a b -1Î ℳ .∎ Observaţia 10. A/ ℳ este corp (deci domeniu de integritate) şi atunci ℳ este prim conform Propoziţiei 10. Deducem ˆ ˆ ˆ ˆ imediat că b a = 1 . ˆ (ii)Þ(iii). Deoarece pentru aÎA\ ℳ avem ℳ Íℳ+ +<a> iar ℳ este maximal deducem cu necesitate că ℳ + <a>=A. I¹A şi ℳ Í I.■ Corolar 10. Demonstraţie. Dacă ℳ este ideal maximal al lui A. Orice ideal maximal al lui A este prim. (iii)Þ(i).6. Fie ℳ Ì A un ideal maximal a. adică n = ±p sau n = ±1. atunci conform Propoziţiei 10. ˆ Atunci a Î(A/ ℳ)* şi cum A/ ℳ este presupus corp deducem ˆ ˆ ˆ existenţa unui b ÎA\ ℳ a. Fie A. Următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) ℳ este ideal maximal (ii) Pentru orice aÎA\ ℳ avem ℳ +<a>=A (iii) A / ℳ este corp.î. (i) Dacă ℳ′ÌA′ este ideal maximal în A′.î. nu este în general adevărată. a Ï ℳ. A′ două inele unitare şi comutative iar f:A®A′ un morfism surjectiv de inele unitare.absurd !. Atunci a ÎA\ ℳ şi deci ℳ +< a >=A. Fie a = a + ℳÎ(A/ℳ)*.5. adică p este prim. adică I=A . adică a este inversabil. deci A/ ℳ este corp. adică 1= x + b a Î cu x Îℳ şi b ÎA. Contraexemplul ne este oferit de inelul ℤ în care (0) este prim fără a fi însă maximal (căci (0) este cuprins în orice ideal al lui ℤ). Cum ℳÌI deducem că ab . Reciproca Corolarului 10. Propoziţia 10.1 ÎI şi cum a ÎI rezultă 1ÎI. (i)Þ(ii). adică există IÎId(A) a.6.7.5.. atunci f -1(ℳ′) este ideal maximal în A 208 .î. Demonstraţie.Í ℤ şi cum pℤ este maximal rezultă nℤ=pℤ sau nℤ=ℤ.î. Să presupunem prin absurd că ℳ nu este maximal. Există deci a ÎI a. adică a Ïℳ. Propoziţia 10.8.

Í) este o mulţime inductiv ordonată.î.î. bÎA şi a+b=1 atunci a sau b este inversabil (iii) Mulţimea A\ U(A)ÎId(A).9. (ii). ∎ Corolarul 10. Fie IÎId(A) a.12. Propoziţia 10. Demonstraţie. Se verifică imediat că (PI. atunci f(ℳ) este ideal maximal în A′. (i). adică f-1(ℳ)=I sau I=f (A)=A′. Fie I′ÎId(A′) a. Pentru inelul comutativ A următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) A este local (ii) Dacă a.î. Atunci I=<a>¹A şi conform Teoremei 10. f(ℳ) Í I ÍA′.9. Fie aÎA\U(A).9.13. considerăm I=(0). există un ideal maximal ℳ a. adică f (ℳ) este ideal maximal în A′. Atunci ℳ′Í f(I) şi cum ℳ′ este maximal în A′ deducem că ℳ′=f (I) sau f (I)=A′. Demonstraţie. Orice element neinversabil al lui A este conţinut într-un ideal maximal al lui A. Cum IÎPI deducem că PI ¹ Æ. Să considerăm mulţimea PI={JÎId(A)| I Í J şi J ¹A}. de unde aÎ ℳ. f -1(ℳ′) Í I ÍA. Demonstraţie. I Í ℳ.î. Exemplu.10. Ker(f) Í ℳ. În Teorema 10.■ Teorema 10. de la Capitolul 1 ) PI are cel puţin un element maximal ℳ.■ Definiţia 10. adică f-1 (ℳ) este ideal maximal în A.(ii) Dacă ℳ ÌA ideal maximal în A a. ■ Corolarul 10. Corpurile comutative sunt în particular inele locale. Orice inel A (comutativ şi unitar) are cel puţin un ideal maximal.11. 209 . Atunci ℳ Í f-1(I) Í Í f-1(A′)=A şi cum ℳ este maximal în A deducem că ℳ = f-1(I) sau f-1(I)=A. Conform Lemei lui Zorn (vezi Corolarul 2 la Lema 5. adică f-1(ℳ′)=I sau I=f-1(A′)=A. Un inel comutativ şi unitar ce are un singur ideal maximal se zice inel local. Demonstraţie. Atunci ℳ este ideal maximal al lui A ce conţine pe I.15. (Krull) Orice ideal I ¹A al inelului A este conţinut într-un ideal maximal.

deci ℳ ÍA\U(A)ÍA. Fie a Ï N ( A) iar I a familia idealelor I ale lui A cu proprietatea că pentru orice n Î ℕ * . Să presupunem că A\U(A)ÎId(A) şi fie ℳ un ideal maximal al lui A. În cadrul Observaţiei 2. deci obligatoriu x-yÎA\U(A).15. Să presupunem prin absurd că de exemplu a nu este inversabil. Cum ℳ ¹A.î a+b=1.absurd!.14. adică x Î Ç ℘ = N . a n Ï I (familia I a este nevidă deoarece din presupunerea x Ï N ( A) deducem că idealul nul 0 Î I a ).Demonstraţie. Se verifică imediat că mulţimea (I a .î. Cum 1ÎU(A) deducem că A\U(A)¹A. bÎA a. Fie x. (iii)Þ(i). z(x-y)=1 Û zx+(-zy)=1. vom proba egalitatea N(A) = N prin dublă incluziune.î. 210 . Deducem că zxÎU(A) sau -zyÎU(A) şi cum zÎU(A) deducem că xÎU(A) sau yÎU(A). Fie ℳ singurul ideal maximal al lui A şi a. adică A\U(A)ÎId(A). Atunci există zÎA a. (ii)Þ(iii). orice element al lui ℳ este neinversabil.9. Propoziţia 10. Atunci <a>¹A şi conform Teoremei 10.15 de la Capitolul 1) în I a există un element maximal ℘ despre care vom arăta că este prim. <a> Í ℳ . adică a Î ℳ. Demonstraţie. de unde concluzia că x Î ℘. Í ) este inductivă şi atunci conform lemei lui Zorn (Corolarul 2 la Lema 5. Un inel cu un număr finit de ideale maximale se zice semi-local. Dacă aÎA şi xÎA\U(A) atunci în mod evident axÎA\U(A). Fie N intersecţia tuturor idealelor prime ale lui A. Dacă x Î N ( A) . deci N(A) Í N .( i)Þ(ii). atunci există n Î ℕ*.yÎA\U(A) şi să presupunem prin absurd că x-yÎU(A).9. x n = 0 astfel că dacă ℘ este un ideal prim oarecare al lui A avem x n = 0 Î ℘. a. am stabilit că mulţimea N(A) a elementelor nilpotente ale lui A formează un ideal ce poartă numele de nilradicalul lui A. Cum ℳ¹A avem că 1 Ï ℳ deci a+b Ï ℳ şi cu necesitate b Ï U(A). ∎ Observaţia 10. Atunci ℳ=A\U(A). N(A) este egal cu intersecţia tuturor idealelor prime ale lui A. deci este inel local. adică A are un singur ideal maximal..

. Cum x Î J ( A) Í ℳ deducem că xy Î ℳ adică 1 Î ℳ – absurd !. astfel că vom găsi m.î. a m Î ℘ + x şi a n Î ℘ + y . Să presupunem că x Ï J ( A) .. (i) Dacă ℘1.17.î. Demonstraţie. I2. Deducem imediat că a m +n Î ℘ + xy ..î. adică ℘ este prim.î. I I i ⊆℘ ... “ Þ ”. adică N Í N ( A) . 1 .. x Ï ℳ.. . “ Ü ”. adică există un ideal maximal ℳ al lui A a. 2.î. n Î ℕ * a. 1 . ℘=Ii.xy Ï U ( A) . ceea ce este absurd deoarece ℳ nu conţine unităţi ale lui A.î. atunci cum ℘ este inclus strict în idealele ℘ + x şi ℘ + y deducem că aceste ultime două ideale nu fac parte din I a . deci 1 = a + xy cu a Î ℳ şi y Î A . ■ Definiţia 10. .. Deducem că 1 . deci xy Ï ℘.10 există un ideal maximal ℳ al lui A a.î. Conform Corolanului 10. I⊆℘i i =1 n (ii) Dacă I1. Avem următoarea caracterizare a lui J(A): Propoziţia 10.. Fie x Î J ( A) şi să presupunem prin absurd că există y Î A a. x Î J ( A) Û 1 . Ii⊆℘ i =1 n i =1 n Dacă ℘= I I i atunci există 1≤i≤n a. atunci există i∈{1.xy Î U ( A) pentru orice y Î A . Atunci <ℳ È {x} > = A.î. Vom demonstra prin inducţie matematică după n≥1 implicaţia I ⊈℘i (1≤i≤n) ⇒I⊈ 211 n U i =1 ℘i (care pentru n=1 este . Cum a Ï ℘ deducem că a Ï N. Demonstraţie. de unde egalitatea N(A)=N.y Ï ℘.. (i).16. Radicalul Jacobson al inelului A se defineşte ca fiind intersecţia J(A) a tuturor idealelor maximale ale lui A.î. ■ Propoziţia 10. n} a. atunci există 1≤i≤n a. adică ℘ + xy Î I a . In sunt ideale ale lui A iar ℘ este ideal prim al lui A a. I⊆ U ℘i.18.xy Î ℳ. ℘n sunt ideale prime ale lui A şi I ∈Id(A) a.xy = a Î ℳ..Dacă x.

adică I⊈ UÃi . xi0 ÏÃi0 .7.î. J∈Id(A). Considerând pI:A→A/I morfismul surjectiv canonic şi nilradicalul al lui A/I. atunci xi0 Ï UÃi şi totul este clar. xi∉℘j pentru orice j≠i. Ii⊆℘. i≠j.). Să i =1 n presupunem acum că xi∈℘i pentru orice 1≤i≤n. Cum ℘ este i =1 n n Õ xi ∉℘. ∎ Definiţia 10. Pentru orice 1≤i≤n să considerăm elementul yi = Õ x j ∈I. Cum ℘⊆Ii deducem că ℘=Ii. atunci prin radicalul lui I înţelegem mulţimea r(I)={x∈A | există n∈ℕ* N(A/I) a. atunci (i) I⊆r(I) iar dacă I⊆J ⇒ r(I)⊆r( J) (ii) r(r(I)) =r(I) 212 .î.16.). Presupunem că adică există xi∈Ii a. Atunci prim. de unde concluzia că I I i ⊈℘. xi∉℘. Fie n≥1 şi să presupunem implicaţia adevărată pentru n-1 şi fie pentru fiecare 1≤i≤n. 20. Dacă I∈Id(A). i =1 i =1 Dacă I I i =℘ atunci conform celor de mai înainte există i =1 n 1≤i≤n a.evidentă). 19. i =1 i =1 n n (ii). Considerând elementul y= å yi deducem că y∈I şi y∉℘i pentru orice 1≤i≤n. Cum ℘i este ideal prim deducem 1£ j £ n j ¹i că yi ∉℘i şi yi∈℘j pentru orice 1≤i. xn∈I}. Dacă pentru un anumit i0 (1≤i0≤n).î. xi∈I a.absurd !. atunci cum r(I)=pI-1(N(A/I)) deducem că r(I)∈Id(A) (conform Propoziţiei 3.î. Propoziţia 10. Dacă I.j≤n. I I i ⊆℘ şi totuşi Ii⊈℘ pentru orice1≤i≤n i =1 n Õ xi Î Õ I i i =1 i =1 n n n Í I I i (conform Observaţiei 2.

yp∈I . zq∈J şi xn=y+z. I+J ⊆ r(I) +r(J). (y+z) npq pq Fie acum x∈r(I+J) ⊆ r(r(I) +r(J)) şi n∈ℕ* a. de unde egalitatea cerută.. Evidentă. xn Î I ý ⊆I deci xm∈I. adică r(I∩J) ⊆ r(IJ).. xn∈r(I). adică r(I )⊆I .) deducem că r(IJ)⊆r(I∩J) .x n x1 . Demonstraţie.Evident. deci r(I+J) ⊆ r( r(I) +r(J)).. (ii). Deducem că xnpq=(y+z)pq dezvoltând cu ajutorul binomului lui Newton membrul drept putem găsi y‫∈ ׳‬I şi z‫∈׳‬J a. şi cum I este I . Cum incluziunea I⊆r(In) este evidentă deducem că r(In)=I.I î finita þ n ori n prim deducem că x∈I .16. ∎ 213 .. apoi Există atunci y∈r(I) şi z∈r(J). (iv).. Fie n∈ℕ*.. adică există m∈ℕ* a. Dacă x∈r(In) atunci există m∈ℕ a. p... ì ü xm∈In= { = í å x1 . Egalitatea r(I∩J)=r(I)∩r(J) este evidentă. Dacă x∈r(r(I)) atunci există n∈ℕ* a. r(In) = I. (i ). de unde egalitatea r(IJ)= =r(I∩J).î. de unde şi incluziunea r(r(I)) ⊆ r(I) ceea ce ne asigură egalitatea de la (ii). q∈ℕ* a. (iii). deci x∈r(I). (vi).. (v).(iii) r(IJ)= r(I∩J)= r(I)∩r(J) (iv) r(I)=A ⇔ I=A (v) r(I+J)=r( r(I)+ r(J)) (vi) Dacă I este prim atunci pentru orice n∈ℕ*. x =(y‫+׳‬z‫∈)׳‬I+J . xn∈ I∩J⇔ şi xn∈I şi xn∈J..î. Din I⊆r(I) ⇒ r(I) ⊆ r(r(I)).î. x n∈r(I)+r(J). x n ( ) m ∈I ⇔ xmn∈I .. Obţinem astfel şi incluziunea r(r(I)+r(J))⊆ r(I+J).î. Dacă x∈r(I∩J) atunci există n∈ℕ* a. =y‫+׳‬z‫ ׳‬şi astfel deci x∈r(I+J).î. Cum IJ⊆ I∩J (conform Observaţiei 2. Ţinând cont de (i) deducem că I ⊆ r(I) şi J ⊆r(J).î.î. Cum x2n=xnxn∈IJ deducem că x∈r(IJ).

§ 11.cn∈A. Reamintim că pentru a∈A prin <a> am notat idealul principal generat de a (conform Observaţiei 2. db=d(ca)=(dc)a. Ţinând cont de cele stabilite la începutul § 5 de la Capitolul 1 deducem că relaţia a∼b ⇔ a∣b şi b∣a este o echivalenţă pe A compatibilă cu relaţia de divizibilitate.⇐”. relaţia de divizibilitate de pe A este o relaţie de preordine.î.1. ( 1≤i≤n ) şi a∣bi pentru orice 1≤i≤n. b=ac. În mod evident. Demonstraţie.. b=ca. însă 1≠-1.2. adică a∣b. c2 . Vom spune că elementul a∈A divide elementul b∈B (sau că b este un multiplu al lui a sau că a este divizor al lui b) dacă există c∈A a. b=ca. b∈A. …. Cum b∈Ab ⊆Aa deducem că b∈Aa deci există c∈A a. Relaţia ∼ de pe A definită mai sus poartă numele de relaţia de asociere în divizibilitate ( dacă a∼b vom spune că a este asociat cu b în divizibilitate).î. Ea nu este însă în general o relaţie de ordine.. Relaţia de divizibilitate de pe A are următoarele proprietăţi: (ii) Dacă a. . deci pentru orice d∈A.. a=ub ⇔ Aa=Ab (i) Dacă a. Definiţia 11. Divizibilitatea în inele În cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un domeniu de integritate (adică un inel unitar comutativ nenul fără divizori ai lui zero nenuli). Propoziţia 11. Un contraexemplu imediat ne este oferit de inelul întregilor ℤ în care 1∣-1 şi -1∣1. b∈A.î. <a>={ab ∣ b∈A }≝aA ). a∼b ⇔există u∈U(A) a. atunci a∣c1b1+…+cnbn pentru oricare elemente c1. de unde incluziunea Ab⊆Aa. Dacă a nu divide b vom scrie a∤b.13.⇒”. Dacă a∣b atunci există c∈A a. a∣b ⇔ Ab⊆Aa (iii) Dacă a. Rezultatul următor este imediat. 214 .î. (i) . bi∈A.

4.m. Echivalenţa a∼ b ⇔ Aa=Ab este imediată ţinând cont de (i). d′∣a şi d′∣b atunci d′∣d. Fie a.c (a.4. d∈U(A) şi astfel o implicaţie de la prima echivalenţă este probată. (iii).d. Fie acum u∈U(A) a. că (a.m. de unde concluzia că a∣b şi b∣a. de unde concluzia că c. b∈A.m.m. b) sau c. un element d∈A se zice cel mai mare divizor comun (prescurtat c. a3). b.m. Din acest motiv vom nota cu (a. an ale lui A (n≥2) raţionând inductiv după n. Dacă a∈A atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) a∼1 (ii) a∈U(A) (iii) Aa=A (iv) a∣b pentru orice b∈A. Dacă (a. Atunci b=u-1a.î. (b. c∈A. 1. a2. 2. (a1. a2.5. atunci a∣b şi b∣a. Deducem imediat că a=a(cd) şi cum A este domeniu de integritate avem că cd=1. ţinând cont de regulile de calcul într-un inel. b) orice element din A ce este cel mai mare divizor comun al elementelor a şi b (adică nu vom face nici o distincţie între elementele asociate în divizibilitate). c))=((a.∎ Corolarul 11. a=ub. probând astfel complet prima echivalenţă. a3) = ((a1.d.c) al elementelor a şi b dacă ândeplineşte următoarele condiţii: i) d∣a şi d∣b ii) Dacă mai avem d′∈A a. Observaţia 11. d∈A a. Astfel. a2). 3. Dacă a∼ b.(ii). b=ac şi a=db.m.d.î.c la un număr finit de elemente a1. Deoarece pentru oricare trei elemente a. Se deduce imediat că d1 şi d2 verifică condiţiile i) şi ii) din definiţia de mai înainte dacă şi numai dacă d1 ∼ d2. obţinem imediat din Definiţia 11. deci există c. deducem că putem extinde noţiunea de c. Evidentă. Definiţia 11.î. analog dc=1.3. c). …. b). 215 . b)=1 vom spune despre a şi b că sunt prime între ele.

6. Obţinem imediat că ac=dcd′′a′′ şi bc=dcd′′b′′ sau dca′=dcd′′a′′ şi dcb′=dcd′′b′′. b′ ∈A) astfel . atunci d′′∣1 adică d′∼dc ceea ce trebuia probat. a4) ş. b)=d cu a.a4)= ((a1. b) şi d′ =(ac.d. b) obţinem că dd′∣d. b′′∈A). a2.c al lor. Demonstraţie.m. bc) deducem că ac=d′a′′ şi bc=d′b′′ (cu a′′. Fie d=(a. 0)=a (iii) Dacă (a.m. Deoarece d∈A* iar A este domeniu de integritate deducem că d′c=1 adică d′∣1 (deci d′∼1). cum d=ax+by cu x.a. adică există c∈A a. (iv).(a1.m. b)=a ⇔a∣b (ii) (a. atunci (a′. (v). ∎ 216 Cum d=(a.m. b=db′ . c∈A în cazul c=0 sau d=0 totul rezultând din (ii)). b′)=1 (conform cu (iii)).î. dd′c=d. b′)=1 (iv) (ac. a3 . atunci d=(a. că ac=(dc)a′ şi bc=(dc)b′. b∈A* şi a=da′. (i) şi (ii) sunt evidente. b). b′) şi deducem imediat că dd′∣a şi dd′∣b iar cum d=(a. b′)=1. ceea ce ne arată că (a′. y∈A. Propoziţia 11. atunci în A oricare două elemente au un c. adică dcd′′=d′ (cu d′′∈A). b)c (v) Dacă aA+bA=dA. de unde deducem că dc∣d′. bc) (evident putem presupune că d. Din aA+bA=dA deducem că aA. dacă în A suma oricăror două ideale principale este ideal principal.d. adică d=(a. Cum dc≠ 0 atunci a′=d′′a′′ şi b′=d′′b′′ ceea ce implică d′′∣a′ şi d′′∣b′. b). bc)=(a. deducem că d′∣d. În particular.m. (iii). Cum d′=(ac. a2 a3). Alegem d′=(a′.d.c. Atunci: (i) (a. Deoarece (a′. b) putem scrie a=da′ şi b=db′ (cu a′. bA ⊆dA.î. Dacă mai avem d′∈A a. Presupunem că în A pentru oricare două elemente există un c. adică d∣a şi d∣b. d′∣a şi d′∣b.

atunci faţă de această ordine (a.6. b] (iii) Intersecţia oricăror două ideale principale ale lui A este un ideal principal. bc)=(a. a4] ş.10. 217 .a.m. a3] [ a1. a2].î.î. Dacă a.m. b)=1. deducem că putem extinde noţiunea de c.m. 1. Ca şi în cazul celui mai mare divizor comun se deduce imediat că dacă m şi m′ verifică condiţiile i) şi ii) din Definiţia 11. c∈A. ∎ Definiţia 11. c]]=[[a. b)c=c. a2. b)=1 şi Propoziţia 11. b). c].8.c (a. Din (a. b∈A. Dacă a. a3 .m. a∣bc şi (a. an ale lui A (n≥2) raţionând inductiv după n. adică a∣c. b∈A există (a. b. [b. b) (ii) Pentru oricare două elemente a.c ne este oferită de: Teorema 11. b] dacă ândeplineşte următoarele condiţii: i) a∣m şi b∣m ii) Dacă mai avem m′∈A a.7. Observaţia 11. Deoarece pentru oricare trei elemente a.m.c şi c.a4] = [[a1. Legătura între c. b∈A există [a.8. Astfel. un element m∈A se zice cel mai mic multiplu comun al elementelor a şi b (vom scrie prescurtat că m=c. obţinem imediat că [a. atunci a∣c. a3] = [[a1.. Demonstraţie. b) sau m=[a.m. atunci m ∼ m′ (adică există u∈U(A) a. b.d.m. (iv). b].c la un număr finit de elemente a1. 3. b]=a∨b. a2.Corolar 11.m. b)=a∧b iar [a. [a1. a∣m′ şi b∣m′.m. deducem că (ac.m. c ∈A a.m.9. Pentru domeniul de integritate A următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) Pentru oricare două elemente a. a2. m=um′) . a2 a3].d. 2. atunci m∣m′. …. Presupunem că în inelul A pentru oricare două elemente a şi b există (a.î.m.. Dacă vom considera A împreună cu relaţia de divizibilitate .∣’’ (care este o preordine pe A).

b′′∈A a. dacă a=0 sau b=0.10. (ii)⇒(i). atunci a∣m′ şi b∣m′.2. atunci m=[a. b]=0. de unde şi incluziunea Aa∩Ab⊆Am. m′=aa′′=bb′′. de unde deducem că m∣m′. atunci a=da′ şi b=db′ cu (a′. Alegând m′=d′a′′b′′=ab′′=ba′′ avem că a∣m′ şi b∣m′. de unde concluzia că m=[a. atunci [a. Fie acum d′∈A a. deci d∣a şi d∣b. adică a=d′a′′ şi b=d′b′′ cu a′′. b]. Dacă m=[a. b)[a. Cum d′m′=d′2 a′′b′′=(d′a′′)(d′b′′)=ab. (ii)⇒(iii). b′)=1. ∎ Corolar 11.î. Putem presupune că a≠0 şi b≠0 şi fie m=[a. astfel că m′=aa′′=ab′a1=ma1. atunci m=[a. d′∣a şi d′∣b. rezultă că a′′=(a′a′′. astfel că putem presupune a≠0 şi b≠0. b]. b′∈A. Atunci există a′′. adică m′=mc cu c∈A şi astfel d′m′=d′mc. (i)⇒(ii). Să demonstrăm că dacă alegem ab m= =ab′=a′b. Cum ab=aa′ d=bb′d obţinem imediat că b=a′d şi a=b′d. b∈A avem egalitatea (a.î. atunci pentru oricare două elemente a. adică ab=md cu d∈A şi să demonstrăm că d=(a. atunci din Propoziţia 11. b∈A. b′a′′)=(b′b′′. Dacă m′∈Aa∩Ab. b]. Fie a. adică d′=d. atunci Am⊆Aa şi Am⊆Ab. adică m′∈Am. b). obţinem că ab=d′mc sau md=d′mc şi astfel d=d′c . b). b′)=1. deducem imediat că da′a′′=db′b′′ şi cum d≠0 rezultă că a′a′′=b′b′′ . Dacă d=(a. deci m∣m′. 218 . adică a′′=b′a1. Cum a∣ab şi b∣ab.11. adică Aa∩Ab=Am. b]=ab. Se arată imediat că dacă Aa∩Ab=Am. Atunci m=aa′=bb′ cu a′. Avem în mod evident că a∣m şi b∣m d şi fie m′∈A a. a∣m′ şi b∣m′. b]. Dacă este verificată una din condiţiile echivalente ale Teoremei 11. b].î. deci m∣m′. b′a′′) şi deci b′∣a′′. deducem că m∣ab. Cum (a′. (iii)⇒(ii).Demonstraţie. deci Am⊆Aa∩Ab. b′′∈A.

Definiţia 11.12. Vom spune despre un element p∈A* \ U(A) că este : i) prim dacă având a, b∈A a.î. p∣ab ⇒ p∣a sau p∣b ii) ireductibil dacă p nu are divizori proprii (adică din p=ab cu a, b∈A deducem că unul dintre elementele a sau b este din U(A) iar celălalt este asociat în divizibilitate cu p). Deducem imediat că dacă p este prim (ireductibil), atunci oricare alt element asociat cu p în divizibilitate este prim (ireductibil). Propoziţia 11.13. Orice element prim este ireductibil. Demonstraţie. Fie p∈A un element prim iar pentru a proba că p este ireductibil fie a, b∈A a.î. p=ab. Deducem imediat că p∣a sau p∣b. Dacă p∣a, cum a∣p deducem că p∼a, deci există u∈U(A) a.î. a=pu ceea ce împreună cu p=ab implică p=pub, de unde 1=ub, adică b∈U(A), deci p este ireductibil. ∎ Observaţia 11.14. Există domenii de integritate în care anumite elemente ireductibile nu sunt prime. Într-adevăr, în inelul ℤ[i 5 ]={a+ib 5 ∣ a, b∈ℤ} elementul 3 este ireductibil fără a fi însă prim. Pentru a proba acest lucru vom considera funcţia φ: ℤ[i 5 ]→ℕ, φ (a+ib 5 )=a2+5b2. Prin calcul direct se probează că dacă z, z′ ∈ℤ[i 5 ] φ(zz′)=φ(z)φ(z′) iar z∈U(ℤ[i 5 ])⇔ φ(z)=1⇔ z=±1. Să arătăm că 3 este element ireductibil în inelul ℤ [i 5 ] iar pentru aceasta să presupunem că 3=z1z2 unde zj=aj+ibj 5 , cu aj, bj∈ℤ, j=1, 2. obţinem că Din φ(3)=φ(z1z2)=φ(z1) φ(z2)

2 2 9= a12 + 5b12 a2 + 5b2 , adică a12 + 5b12 ∈{1, 3, 9}.

(

)(

)

219

Egalitatea a12 + 5b12 =9

a12 + 5b12 =1,

implică a12 + 5b12 =3

a1=±1

şi

b1=0,

adică

z1∈U(ℤ[i 5 ]). Egalitatea

este imposibilă iar egalitatea

implică φ(z2)=1, adică z2 este inversabil în ℤ[i 5 ].

Să arătăm acum că 3 nu este element prim în ℤ[i 5 ]. Într-adevăr, dacă 3 ar fi prim, atunci cum 3∣6= 1 + i 5 1 - i 5 am deduce că 3∣ 1 + i 5 sau 3∣ 1 - i 5 , adică 1 + i 5 = 3 a + ib 5 sau 1 - i 5 = 3 a¢ + ib¢ 5 cu a, a′, b, b′ ∈ℤ . Obţinem 3a=1 sau 3a′=1 –absurd!.∎

(

(

)(

)

)

(

)

CAPITOLUL 4 : INELE DE POLINOAME
§1. Inelul polinoamelor într-o nedeterminată
În cele ce urmează prin A vom desemna un inel unitar şi comutativ. Prin Aℕ vom nota mulţimea funcţiilor f:ℕ ® A. Pentru uşurinţa scrierii vom reprezenta o funcţie f:ℕ ® A în felul următor : f=(a0, a1, ...,an,...) unde pentru orice iÎℕ, ai=f(i)ÎA ( f se mai numeşte şi şir de elemente din A). În mod evident, dacă mai avem g:ℕ ® A , g=(b0, b1, ..., bn ,...), atunci f=g dacă şi numai dacă ai=bi , pentru orice iÎℕ. Pentru f, gÎAℕ , f=(a0, a1, ..., an, ...) şi g=(b0, b1, ..., bn, ...) definim f+g, fg ÎAℕ prin (f+g)(i)=f(i)+g(i) şi (fg)(i)= å f (k ) g (i - k )
k =0 i

pentru orice iÎℕ. Altfel zis, f+g=(a0+b0, a1+b1, ..., an+bn, ...) şi fg=(c0, c1, ..., cn, ...) unde ci= å a kbi-k pentru orice iÎℕ. Astfel, c0=a0b0, c1=a0b1+a1b0, ...,
k =0 i

cn=a0bn+a1bn-1+...+an-1b1+anb0, …

220

Propoziţia 1.1. (Aℕ, +,·) este inel unitar comutativ. Demonstraţie. Faptul că (Aℕ, +) este grup comutativ este

imediat: asociativitatea şi comutativitatea adunării de pe Aℕ rezultă din asociativitatea şi comutativitatea adunării de pe A, elementul neutru este şirul nul 0=(0, 0, ..., 0, ...) (ce are toate componentele egale cu zero), iar pentru f = (a0, a1, ..., an, ...)ÎAℕ opusul său -f = (-a0, -a1, ..., -an, ...) . -f este dat de

Comutativitatea înmulţirii de pe Aℕ rezultă din comutativitatea înmulţirii de pe A. Pentru a proba asociativitatea înmulţirii de pe Aℕ, fie f = (a0, a1, ..., an, ...), g = (b0, b1, ..., bn, ...), h = (c0, c1, ..., cn, ...) trei elemente oarecare din Aℕ şi să probăm că (fg)h=f(gh). Într-adevăr, pentru nÎℕ avem : ((fg)h)(n)= å ( fg )(i )h(n - i ) = å ( å f ( j ) g (i - j ))h(n - i )
i =0 i =0 j =0 n n i

=

j + k +t =n

å f ( j ) g (k )h(t )

şi analog (f(gh))(n)=

j + k +t =n

å f ( j ) g (k )h(t ) ,

de unde

((fg)h)(n)=(f(gh))(n), adică (fg)h=f(gh). Dacă notăm 1=(1, 0, ..., 0, ...)ÎAℕ , atunci pentru orice fÎAℕ avem f·1=1·f=f , de unde concluzia că 1 este elementul neutru pentru înmulţirea de pe Aℕ. Deoarece înmulţirea de pe A este distributivă faţă de adunarea de pe A deducem imediat că dacă f, g, h ÎAℕ şi nÎℕ, atunci (f(g+h))(n)=f(n)(g(n)+h(n))=f(n)g(n)+f(n)h(n)=(fg)(n)+(fh)(n)= =(fg+fh)(n), adică f(g+h)=fg+fh, altfel zis înmulţirea de pe Aℕ este distributivă faţă de adunarea de pe Aℕ şi cu aceasta propoziţia este demonstrată. ∎ Observaţia 1.2. 1. Dacă vom considera iA : A ® Aℕ, iA(a)=(a, 0, 0,...,0,...) pentru orice aÎA, atunci iA este morfism injectiv de inele unitare, astfel că putem identifica orice element aÎA cu elementul (a, 0,..., 0, ...) din Aℕ şi astfel putem privi pe A ca subinel unitar al inelului Aℕ.
221

2. Dacă X = (0, 1, 0, ..., 0, ...) ÎAℕ , atunci pentru orice nÎℕ avem Xn = ( 0,...,0 ,1, 0, ...), astfel că dacă f=(a0, a1, ..., an, ...)ÎAℕ,

13 2
nori

atunci folosind adunarea şi înmulţirea definite pe Aℕ ca şi identificările stabilite în prima parte a acestei observaţii avem: f= (a0, a1, ..., an, ...) = (a0, 0, ...) + (0, a1, 0, ...) + ... = (a0, 0, ...) + +(a1, 0, ...) (0, 1, 0,...) + (a2, 0, ...) (0, 0, 1, 0, ...) +...+ (an, 0, ...) ( 0,0,...,0 , 1, 0, ...) +... =(a0, 0, ...) + (a1, 0, ...) X + (a2, 0, ...) X2+...+

123
nori

+(an, 0, ...) Xn+...= a0+a1X+...+anXn+... Obţinem astfel scrierea obişnuită a unei serii formale. Această observaţie ne permite să dăm următoarea definiţie : Definiţia 1.3. Inelul (Aℕ, +, ·) se numeşte inelul seriilor formale în nedeterminata X cu coeficienţi din A şi se notează prin A[[X]]. Un element f din A[[X]] se va scrie condensat sub forma f= å ai X i (aceasta fiind doar o notaţie, fără sens de adunare).
i ³0

Definiţia

1.4.

O serie formală f = å ai X i ÎA[[X]] cu
i ³0

proprietatea că { iÎℕ½ai ¹ 0} este finită se numeşte polinom cu coeficienţi în A. Vom nota prin A[X] mulţimea polinoamelor cu coeficienţi în A. Polinoamele de forma aX n cu a∈A* se zic monoame. Astfel, dacă f= å ai X i ÎA[X], atunci există nÎℕ a.î. ai=0
i ³0

pentru orice iÎℕ, i ³ n+1; în acest caz vom scrie f=a 0+a1X+...+anXn sau f= å ai X i .
i =0 n

În cazul polinomului nul, ai=0 pentru orice iÎℕ; dacă nu este pericol de confuzie convenim să notăm prin 0 polinomul nul.

222

Observaţia 1.5. Fie f= å ai X i , g= å bi X i două polinoame din
i =0 i =0

n

m

A[X]. Cum în particular f şi g sunt funcţii de la ℕ la A deducem că f=g dacă şi numai dacă m=n şi ai=bi pentru orice 0 £ i £ n. În particular, f=0 dacă şi numai dacă ai=0 pentru orice 0 £ i £ n şi f ¹ 0 dacă şi numai dacă există 0 £ i £ n a.î. ai ¹ 0. Definiţia 1.6. Pentru polinomul nul 0ÎA[X] definim gradul său ca fiind -¥ iar pentru fÎA[X], f ¹ 0 definim gradul lui f ca fiind grad(f)=max{i½ai ¹ 0}. Astfel, dacă f ¹ 0 şi grad(f)=n ³ 1, atunci f se poate scrie sub forma f=a0+a1X+...+anXn şi an ¹ 0. În acest caz, an se zice coeficientul dominant al lui f; dacă an=1, f se mai zice monic. Dacă grad(f)=0, atunci f=a cu aÎA; spunem în acest caz că f este polinom constant. Propoziţia 1.7. A[X] este subinel al inelului A[[X]]. Demonstraţie. Fie f=a0+a1X+...+anXn şi g=b0+b1X+...+bmXm două polinoame din A[X] de grade n şi respectiv m. Dacă de exemplu atunci f-g=(a0-b0)+(a1-b1)X+...+(an-bn)Xn+(-bn+1)Xn+1+...+ n £ m, +(-bm)Xm ÎA[X] iar fg=a0b0+(a0b1+a1b0)X+...+anbmXn+m ÎA[X]. De asemenea, polinomul constant 1ÎA[X]. ∎ Definiţia 1.8. Inelul A[X] poartă numele de inelul polinoamelor în nedeterminata X cu coeficienţi în inelul A sau mai pe scurt, inelul polinoamelor într-o nedeterminată. Propoziţia 1.9. Dacă f, gÎA[X], atunci: (i) grad (f+g) £ max{grad(f), grad(g)} (ii) grad (fg) £ grad(f) + grad(g). Demonstraţie. Dacă f=g=0 totul este clar. De asemenea, dacă de exemplu f=0 şi g ¹ 0 (ţinând cont de convenţiile de calcul cu ± ¥).
223

..+bmXm ÎA[X] a... Atunci: (i) fÎU(A[X]) Û a0ÎU(A) iar a1.. "Þ".). Dacă fÎU(A[X])... ïa n -1bm + a n bm -1 = 0 ï ïa n bm = 0 î Din prima egalitate din (*) deducem că a0ÎU(A). anÎN(A) (reamintim că prin N(A) am notat mulţimea elementelor nilpotente din A) (ii) f este divizor al lui zero în A[X] Û există aÎA* a.. atunci grad(f)=grad(g)=1..... Astfel.+anXn ÎA[X]. fg=1 Û ìa0 b0 = 1 ï ïa0 b1 + a1b0 = 0 ïa0 b2 + a1b1 + a 2 b0 = 0 ï (*) í ï... f=g= 2 X.. Fie f=a0+a1X+. de unde anm+1=0 (căci b0ÎU(A)). (i)....+anbmX deducem că anbm ¹ 0 şi astfel grad(fg)=grad(f)+grad(g).11. Cum f1=a0+a1X+. Demonstraţie.+anXn şi g=b0+b1X+. Într-adevăr.î.Dacă f≠0 şi g≠0 inegalităţile de la (i) şi (ii) rezultă imediat din felul în care se efectuează f+g şi fg (vezi demonstraţia Propoziţiei 1... af=0.9.9. grad(fg)=grad(f)+grad(g). Dacă A nu este domeniu de integritate....10...î.. poate ˆ fi strictă. ∎ Observaţia 1.. gÎA[X]. . atunci inegalitatea (ii) de la Propoziţia 1... de la Capitolul 3) că f1=f-anXn ÎU(A[X]).. Propoziţia 1. atunci pentru orice f... Fie f=ao+a1X+. Înmulţind ambii membrii ai penultimei egalităţi din (*) cu an şi ţinând cont de ultima egalitate deducem că an2bm-1=0. dacă A=ℤ4. Dacă an şi bm nu sunt divizori ai lui zero în A. pe 2 ˆ când fg= 4 X =0 şi astfel grad(fg)=-¥ <1.+an-1Xn-1 224 .......+bmXm două polinoame din A[X] de grade n şi respectiv m (adică an ¹ 0 şi bm ¹ 0). dacă A este domeniu de integritate.. adică anÎN(A).. Atunci anXn ÎN(A[X]) şi cum fÎU(A[X]) deducem (ţinând cont de Observaţia 2.. 1. Inductiv deducem că anm+1b0=0... atunci există g=b0+b1X+. cum n+m fg=a0b0+(a0b1+a1b0)X+..7..

. f∈U(A[X]) dacă şi numai dacă f=a0.î.11. "Ü"..+anXn) deducem că fÎU(A[X]) (conform Observaţiei 2.. Să presupunem că a0ÎU(A) (deci a0ÎU(A[X])) şi a1. Să arătăm că dacă f∈A[X] este divizor al lui 0 în A[X].11. atunci f=0. anÎN(A[X]) şi cum N(A[X]) este ideal în A[X] (conform Observaţiei 2. Alegem f=a0+a1X+. a1 ÎN(A). (ii).. ..9... anXn ÎN(A[X]) deci şi a1X+a2X2+.. Cum g ¹ 0 există 0 £ j £ m a. 225 .+bmXm ÎA[X] un polinom nenul de grad minim pentru care fg=0.+anbm-1Xm-1 are gradul £ m-1<m şi g1f=0.deducem că an-1ÎN(A). bj ¹ 0.. adică f=0.+anXnÎN(A[X]). Să presupunem că f este divizor al lui zero în A[X] şi fie g=b0+b1X+. bf=0 ⇔ bai=0. N(A)={0}.. 0 £ j £ m. "Þ".12.(i). Inductiv se arată că an-kg=0 pentru 0 £ k £ n şi deci aibj=0 pentru orice 0 £ i £ n. Cum a0ÎU(A[X]) iar f=a0+(a1X+.... a2.... de la Capitolul 3). a2.. Atunci anbm=0 şi cum g1=ang=anb0+anb1+..+anXn ÎU(A[X]) Û a1=a2=. Dacă A este domeniu de integritate atunci (i) f=a0+a1X+. anÎN(A). . ∎ Aplicaţia iA:A®A[X]. de la Capitolul 3) deducem că a1X..9. Cum b∈A* iar A este domeniu de integritate deducem că ai=0 pentru orice 0≤i≤n. (i) deoarece în cazul în care A este domeniu de integritate. "Ü"... Demonstraţie.. a2X2... datorită minimalităţii lui m deducem că g1=0. Raţionând acum inductiv deducem că an-2... Evidentă. (ii). (ii) A[X] este domeniu de integritate. iA(a)=a pentru orice aÎA este morfism injectiv de inele unitare (numit morfismul canonic de scufundare al lui A în A[X]).=an=0 iar a0ÎU(A) (altfel zis. Atunci a1. cu a0ÎU(A)).= anbm-1=0. (ii). ∎ Corolar 1. adică anb0=anb1=. Rezultă imediat din Propoziţia 1. . există b∈A* a. Cum bjai=0 pentru orice 0 £ i £ n deducem că bjf=0. pentru orice 0≤i≤n.+anXn ÎA[X] şi conform Propoziţiei 1.î.

comutativ B. Demonstraţie. atunci scriind şi pe Q sub forma Q=b0+b1X+.. avem P+Q= å (a i + bi ) X i .. Avem f′(1)=f(1)=1.. există un unic morfism de inele unitare f ′ÎHom(A[X].. Fie P=a0+a1X+.În continuare vom prezenta o proprietate importantă a inelului de polinoame A[X].. Teorema 1.. atunci f ′ este morfismul de inele căutat. B).î.+bmXmÎA[X] cu m £ n. i =0 i =0 i =0 n n m+ n 226 .+bnXn cu bm+1=.+f(an)bn.. iar dacă mai avem Q=b0+b1X+..k (0 £ i £ m+n) astfel i =1 i =0 n m+n i k =0 că f′(P+Q)= å f (ai + bi )b i = å ( f (ai ) + f (bi ))b i = i =0 i =0 n n = å f (ai )b i + å f (bi )b i =f ′(P)+f ′(Q) iar f ′(PQ)= å f (c i )b i .13. f ′(X)=b iar diagrama: iA A f A[X] f′ B este comutativă (adică f ′ o iA=f). PQ= å c i X i cu ci= å ak bi ..+anXnÎA[X] şi să arătăm că dacă definim f ′(P)=f(a0)+f(a1)b+.=bn=0. Pentru orice inel unitar. B) a. orice element bÎB şi orice morfism de inele fÎHom(A.. numită proprietatea de universalitate a inelelor de polinoame într-o nedeterminată.

Atunci.. adică f ′ o iA=f.. ∎ Definiţia 1. adică f′′=f ′. atunci (f ′ o iA)(a)=f ′(iA(a))=f ′(a).. Dacă f.k ) )b = =f ′(P)f ′(Q). adică f ′ÎHom(A[X]. g ÎA[X] şi f=g (ca polinoame). f (a)=a0+a1a+.+f(an)bn=f ′(P). ~ ~ 3. pentru P=a0+a1X+. §2.+anXn)=f′′(a0)+f′′(a1)f′′(X)+.15...+anXnÎA[X] avem f′′(P)=f′′(a0+a1X+. Se probează imediat că dacă f. Dacă f=a0+a1X+. Dacă aÎA. Inelul polinoamelor în mai multe nedeterminate În paragraful precedent am construit inelul polinoamelor într-o nedeterminată. ˆ ˆ Într-adevăr. g ÎA[X].. B).+f′′(an)(f(X))n = =f(a0)+f(a1)b+. g= f . atunci ~ ~ f :A®A. atunci f ± g = f ± g şi ~~ fg = f g . Vom spune despre o funcţie g:A ® A ~ că este polinomială dacă există fÎA[X] a. 1. Reciproca primei observaţii nu este adevărată pentru orice inel A.+anan pentru orice aÎA poartă numele de funcţia polinomială ataşată lui f. f= 1 +X.k k =0 i pentru orice m+n i 0 £ i £ m+n avem i f(ci)= å f (a k ) f (bi . Observaţia 1. B) a.. ~ ~ atunci în mod evident f = g (ca funcţii). Să presupunem acum că mai avem f′′ÎHom(A[X].. 2. atunci ~ ˆ ~ ˆ ˆ ~ ˆ ~ ˆ ˆ ~ ~ f ( 0 )= g ( 0 )=1 . considerând A=ℤ2 .î. pe când f ¹ g. f (1 )= g (1 )= 0 .14.Cum i ci= å ak bi . În cadrul acestui paragraf vom construi inductiv inelul 227 . g= 1 +X2...k ) k =0 astfel că f ′(PQ)= i =0 k = 0 å ( å f (a k ) f (bi .î...+anXnÎA[X]. f′′(X)=b şi f′′ o iA=f. deci f = g .

. .. . X2....+ft n Xt n cu fiÎA[X1. . o dată construit A[X1] avem A[X1..polinoamelor într-un număr finit de nedeterminate punând apoi în evidenţă principalele proprietăţi ale unor astfel de polinoame.... Xn].... Făcând inducţie matematică după n se arată imediat că scrierea lui f sub forma (*) este unică (echivalent cu a arăta că f = 0 dacă şi numai dacă toţi coeficienţii ai 1 i 2 . . ft n ca polinoame în Xn-1 cu coeficienţi în A[X1. Analog...2.in X 1i1 ... .t n i1 .. Xn] se scrie în mod unic ca sumă finită de monoame nenule din A[X1..in =0 å ai1i2 . Observaţia 2.... Xn (n ³ 2) cu coeficienţi în inelul A.a...d...Xni n cu aÎA* iar i1. Xn-1][Xn].. Definiţia 2.. inÎℕ se numeşte monom iar prin gradul său înţelegem numărul natural i1+i2+.. X2.. X2]=A[X1][X2].i n ÎA se numesc coeficienţii 228 . .. Xn-1].. Xn]]= =A[[X1..t 2 . plecând de la inelul seriilor formale A[[X1]] se construieşte inductiv inelul A[[X1.. ..... . A[X1... f1...+in (convenim să scriem grad(aX1i 1 . i2... ... . Xn-1][Xn]. Inelul polinoamelor în nedeterminatele X 1. . Reamintim că prin A am desemnat un inel unitar comutativ......Xni n )= = i1+.1.. Astfel... Xn-1] pentru 0 £ i £ tn. X2.... .. Astfel... Xn]] al seriilor formale cu coeficienţi din A prin A[[X1... A[X1. Dacă fÎA[X1.. notat prin A[X1. un polinom fÎA[X1. Xn-2]... . . Xn-1]] [[Xn]]. X2..+in). Xn]=A[X1... X2.. Definiţia 2. Un polinom de forma aX1i 1 . . deducem că f se scrie ca o sumă finită de forma (*) f = lui f).. X2] este inelul polinoamelor în nedeterminata X2 cu coeficienţi din inelul A[X1] şi în general A[X1. Xn] este inelul polinoamelor în nedeterminata Xn cu coeficienţi din inelul A[X1... .... ..3.. atunci f=f0+f1Xn+. . Scriind la rândul lor pe f0. Xn] se defineşte inductiv astfel: A[X1] este inelul polinoamelor în nedeterminata X1 cu coeficienţi din A.. Xn]=A[X1.i n =0)..m... t1 .. X n in (în care ai 1 . ş.

X3].f= t1 . jn) (în ordonarea lexicografică de pe ℕn !).. i1=i2... ... 3}=3.... 3.. cum acesta se poate scrie ca sumă finită de monoame nenule din A[X1... . dacă n ³ 2..... Observăm deci că în cadrul unui polinom f de mai multe variabile pot să apară termeni diferiţi (în cazul exemplului nostru fiind monoamele –3X1X22 şi 4X1X2X3) care însă să aibă acelaşi grad... .. X1 £ X1X2X3. Xn]. Xn] cu a. Astfel.. Monoamele nenule din scrierea lui f se numesc termenii lui f.t n i1 . dacă f=0 grad(f ) = maximul gradelor termenilor săi.î. cu ajutorul ordonării lexicografice de pe A[X1. X3] : 2X12X23X34 £ -4X12X23X35... . dacă f =2X12-3X1X22+4X1X2X3Îℤ[X1. în ℤ[X1..in =0 å ai1...... . De exemplu. Xn] putem individualiza un monom nenul care să fie cel mai mare în ordonarea lexicografică.. X2. Gradul lui f se defineşte astfel: . atunci grad(f)=max{2. M2=bX1j 1 . astfel că nu putem vorbi de un termen bine individualizat de grad maxim (ca în cazul polinoamelor de o singură nedeterminată în care termenii se pot ordona după puterile nedeterminatei).Xnj n ÎA[X1.. . dacă f ¹ 0... Acest termen se numeşte termenul principal al polinomului f (convenim să-l notăm prin tp(f))..in X 1i1 . ... Astfel. Pentru monoamele nenule ale unui polinom de mai multe variabile putem defini o ordonare cu ajutorul ordonării lexicografice (vezi §5 de la Capitolul 1). având un polinom nenul fÎA[X1. atunci definim M1 £ M2 Û ⇔ (i1. În general.. Xn]. 1+2.. X n in . M1=aX1i 1 .¥ .in) £ (j1.ik=jk şi ik+1<jk+1. Mai precis. M1 £ M2 Û există 1 £ k £ n a.Xni n . 229 . bÎA*.. 1+1+1} = max{2. X2.

. atunci acesta este termenul principal al produsului celor două polinoame. Dacă toţi termenii unui polinom f din A[X1. Xn] este un monom nenul.. Pentru orice f... dacă produsul termenilor principali a două polinoame nenule din A[X1. Atât (i) cât şi (ii) sunt clare dacă ţinem cont de scrierea polinoamelor f şi g ca sume de polinoame omogene. 2.. Dacă A este domeniu de integritate.. Xn] avem: (i) grad(f+g) £ max{ grad(f)..7. Observaţia 2. dacă în ℤ[X1. Observaţia 2.. .. Cum ordonarea lexicografică este o relaţie de ordine (parţială) pe A[X1..5. Polinoamele omogene nenule fi. Demonstraţie. Orice polinom nenul fÎA[X1.. ∎ Propoziţia 2. gÎA[X1. 0 £ i £ n din scrierea lui f de mai sus se numesc componentele omogene ale polinomului f.4. X2.Astfel. Definiţia 2.. atunci şi A[X1.. Să revenim acum asupra problemei gradului unui polinom din A[X1... N2 patru monoame nenule din A[X1. vom spune despre f că este polinom omogen sau formă. ... Xn] atunci produsul lor fg este sau polinomul nul sau un polinom omogen de grad egal cu grad(f)+grad(g). Xn] de grad n se poate scrie în mod unic sub forma f=f0+f1+. Xn].. . ....î. atunci M1N1 £ M2N1 şi M1N1 £ M2N2..8. X3] considerăm polinoamele f=X1+X2+X3. tp(g)=X1X2 iar tp(h)= . .. N1. 1. Propoziţia 2. .. .. 230 .. . grad(g) } (ii) grad(fg) £ grad(f)+grad(g). Fiind date două polinoame omogene f şi g din A[X1.+fn unde fiecare fi. Xn] a. gÎA[X1. 0 £ i £ n este sau nul sau polinom omogen de grad i.. M1 £ M2 şi N1 £ N2. Xn] este domeniu de integritate iar în acest caz pentru orice f.Xn].6.. M2. g=X1X2+X2X3+X3X1 şi h=X1X22X3-4X1X22X34 atunci tp(f)=X1.. Xn] au acelaşi grad.Xn] avem grad(fg)=grad(f)+grad(g).....4X1X22X34.. dacă avem M1. În consecinţă.

. n ³ 2. însă dacă este pericol de confuzie vom face şi lucrul acesta. Xn] de grad m şi respectiv n. Xn] va fi domeniu de integritate. Vom face inducţie matematică după n. Xn-1][Xn]. .. ∎ Funcţia iA:A ® A[X1. . Nu am făcut lucrul acesta pentru a nu complica notaţia. f:A®B un morfism de inele unitare şi b1. 0 £ i £ m-1...î.... Xn] ®B a. Cum A[X1.+gn cu fm ¹ 0. Teorema 2. g polinoame nenule din A[X 1....... pentru n=1 totul fiind clar dacă ţinem cont de cele stabilite în paragraful precedent. respectiv j. Avem fg= cu hk= m+ n k =0 å hk i + j =k å fi g j (0 £ k £ m+n). ..13. dacă presupunem că A[X1... Xn] este domeniu de integritate avem hm+n=fmgn. Suntem acum în măsură să prezentăm proprietatea de universalitate a inelelor de polinoame în mai multe nedeterminate (de fapt o generalizare a Teoremei 1.. B un inel unitar comutativ. Fie nÎℕ..... Să observăm că în notarea morfismului canonic de scufundare a lui A în A[X1..+fm..... Xn-1] este domeniu de integritate.. .. Xn] definită prin iA(a)=a pentru orice aÎA este un morfism injectiv de inele unitare (numit morfismul canonic de scufundare a lui A în A[X1.Demonstraţie. de unde relaţia grad(fg)=grad(f)+grad(g). . f′(Xi)=bi pentru orice 1 £ i £ n iar diagrama iA A A[X1.. . .. 0 £ j £ n-1.. Xn]). Cum A[X1.. Xn]=A[X1. . Atunci există un unic morfism de inele unitare f′ : A[X1.Xn] f B 231 f′ . bnÎB.). ... Atunci scriem pe f şi g sub forma f=f0+f1+.. Xn] ar fi trebuit să amintim şi de n. g=g0+g1+. . gn ¹ 0 iar fi. Fie acum f.. .. gi sunt sau nule sau polinoame omogene de grad i...9. atunci şi A[X1...

. 1 £ i £ n-1 şi diagrama A f B este comutativă. adică f1 o iA′=f (iA′ fiind morfismul canonic de la A la A[X1.. Demonstraţie. Cum A[X1..Xn-1]).. ... Xn-1] la A[X1... f′(Xn)=bn şi diagrama iA" A[X1.. conform Teoremei 1. În mod evident.. Facem inducţie matematică după n (pentru n=1 rezultatul fiind adevărat conform Teoremei 1....Xn]=A[X1.13... unde iA′′ este morfismul canonic de la A[X1. .Xn] A[X1. Xn]..... f1(Xi)=bi . Xn]®B a. iA=iA′′ o iA′ şi obţinem din cele două diagrame comutative de mai înainte diagrama comutativă iA 232 . avem un morfism de inele unitare f′:A[X1..).î.Xn-1] f1 f′ iA' A[X1... ..Xn-1]®B a..Xn-1] f1 B este comutativă (adică f′ o iA′′=f1)...î.....este comutativă ( adică f ′ o iA=f ).13... Avem deci un unic morfism de inele unitare f1: A[X1. Să presupunem acum afirmaţia din enunţ adevărată pentru n-1 şi să o demonstrăm pentru n....Xn-1][Xn]..... Xn-1][Xn]=A[X1...

Xn]. Xn]... ..A f B A[X1... Conform principiului inducţiei matematice teorema este adevărată pentru orice nÎℕ.. Xn] este comutativă (adică pentru orice aÎA. atunci i1 ... f= s*(f)= t1 . n ³ 1.....t 2 .....in X s (1) 1 ....... Polinoame simetrice Păstrând notaţiile de la paragrafele precedente.Xn] f′ rezultă din unicitatea lui f1 şi a faptului că f ′ o iA′′=f1. .....t2 . ..î. dacă sÎSn este o permutare (n ³ 2) atunci conform proprietăţii de universalitate a inelului de polinoame A[X1... s*(Xi)=Xs(i) pentru orice 1 £ i £ n iar diagrama A iA iA A[X1.in X 1i1 .t n å ai1i2 . ∎ În mod evident f ′(Xi)=bi pentru orice 1 £ i £ n....i2 . X n in .i2 ..... X s ( n ) n .t n i1 .. există un unic morfism de inele unitare s*:A[X1.. dacă avem fÎA[X1.. . Xn] s* A[X1 .. .. În general. 233 . Xn] a.in =0 t1 .. Unicitatea lui f′ §3. s*(a)=a).in =0 å i i ai1i2 . Xn]®A[X1......

. ... Vom nota prin S(A[X1.9. Dacă sÎSn.. atunci s*(f)=s*(f0+f1+. atunci s*:A[X1.... În mod evident.. 234 . Xn] este izomorfism de inele unitare (ţinând cont de prima parte a acestei observaţii deducem că inversul lui s* este ( s-1)*). . Demonstraţie.4. Xn].x n ].. 3.. gÎS(A[X1. Xn]) iar dacă f. .. .. Propoziţia 3.. . . Xn] (deci şi 1) fac parte din S(A[X1. . s*(f)=f...+fk)=s*(f0)+s*(f1)+. Dacă s. Xn]. Dacă eÎSn este permutarea identică... de unde deducem că f-g... fg ÎS(A[X1.X2. de la Capitolul 2).. dacă sÎSn.Dacă avem de exemplu f=X12-2X1X2-X2X32Îℤ[X1. Cum orice permutare din Sn este un produs de transpoziţii (Corolarul 10. .. Xn]. atunci (st)*=s* o t*. .... . Xn]) este subinel unitar al lui A[X1. Astfel...X3] iar æ1 2 3ö 2 2 s= ç ÷ ç 3 1 2 ÷ ÎS3.+fk unde fiecare fi este un polinom omogen de grad i (0 £ i £ k) din A[X1.. . . altfel zis.+s*(fk). Vom spune că un polinom fÎA[X1. Xn]) este subinel unitar al inelului A[X1.. orice polinom fÎA[X1. atunci e*=1A[x 1 .s*(g) = f-g şi s*(fg)=s*(f)s*(g)=fg.. ... cum s* este morfism de inele unitare avem s*(f-g) = s*(f) . Xn].3... 2. S(A[X1.. Xn]) mulţimea polinoamelor simetrice din A[X1. Definiţia 3....1. Xn] se scrie în mod unic sub forma f=f0+f1+. adică S(A[X1. oricum am permuta (schimba) variabilele lui f acesta rămâne neschimbat (spunem că f rămâne invariant la s). 1.. ø è Observaţia 3. tÎSn.. Xn]) şi sÎSn.....2.. Xn]). Deoarece s*(fi). După cum am văzut în paragraful precedent.. ... atunci un polinom din A[X 1.. .. Xn] (n ³ 2) este simetric dacă pentru orice sÎSn.. Xn] este simetric dacă şi numai dacă f rămâne invariant la orice transpoziţie din Sn... atunci s*(f)=X3 -2X3X1-X1X2 .. polinoamele constante din A[X1.. Observaţia 3. Xn]®A[X1..... .

Altfel zis... Sn din A[X1... Xn]).. Vom considera polinomul g=(X-X1)(X-X2).....(X-Xn))=s**(X-X1). X]®A[X1..+Xn-1Xn= 1£ i < j £ n å XiX j ....Xn.. ... Demonstraţie.. Această observaţie ne permite ca de multe ori atunci când raţionăm relativ la un polinom fÎS(A[X1. Xn] cu ajutorul căruia şi al Teoremei 2. SnÎS(A[X1. .. .... S1......+fk că s*(f)=f Ûs*(fi)=fi pentru orice 0 £ i £ k... .... deducem din unicitatea scrierii lui f sub forma f=f 0+f1+. Xn..... Propoziţia 3... s**(X)=X şi s**(a)=a pentru orice aÎA.....9. X] care se mai poate scrie şi sub forma g=Xn-S1Xn-1+S2Xn-2-.....+Xn= å X i 1£i £ n S2=X1X2+X1X3+.+(-1)ns*(Sn)... ... dacă vom considera permutarea s′ din Sn+1 cu proprietatea că s′(i)=s(i) pentru orice 1 £ i £ n şi s(n+1)=n+1. Xn..... 235 ..... . găsim morfismul unitar de inele s**:A[X1.5. atunci numerotând eventual pe X prin X n+1... Să considerăm acum polinoamele S1... Xn] este simetric dacă şi numai dacă fiecare componentă omogenă a sa este un polinom simetric. ..+ +(-1)nSn.... De fapt.. .(X-Xn)=g iar pe de altă parte s**(g)=s**(Xn-S1Xn-1+S2Xn-2-. Xn... Pentru sÎSn avem morfismul de inele unitare s*:A[X1......(X-Xn) din A[X1.... ..... Atunci s**(g)=s**((X-X1).. Xn] definite prin : S1=X1+X2+.....(X-Xs(n))=(X-X1). .... un polinom f din A[X1.+(-1)nSn)=Xn-s*(S1)Xn-1+s*(S2)Xn-2-. Xn]) să-l considerăm şi omogen.0 £ i £ k este tot un polinom omogen de grad i....... .s**(X-Xn)= =(X-Xs(1)). Xn] ® A[X1.... Sn=X1X2. S2.. s** este de fapt s′*... X] pentru care s**(Xi)=Xs(i)=s*(Xi) pentru orice 1 £ i £ n. S2........

....Xnj n < X1i 1 X2i 2 . Suntem acum în măsură să prezentăm un rezultat important legat de polinoamele simetrice cunoscut sub numele de Teorema fundamentală a polinoamelor simetrice: Teorema 3....î... f=g(S1. Xn]. Reamintim că în paragraful precedent pentru fÎA[X1.. Propoziţia 3.. ∎ Observaţia 3.8.6.Xn]) există un unic gÎA[X1. j1 ³ j2 ³ . Sn poartă numele de polinoamele simetrice fundamentale din A[X1.... Polinoamele S1. Dacă X1i 1 . relativ la ordonarea lexicografică.Xn] a.. Contradicţia provine din aceea că.. Xn] pentru care i1 ³ i2 ³ . Pentru orice fÎS(A[X1... Atunci cu necesitate i1 ³ i2 ³ .. ³ in.... Fie fÎS(A[X1.. adică SiÎS(A[X1....Xni n este un monom din A[X1. S2.Xn .Xnj n a.Comparând cele două expresii ale lui s**(g) deducem că s*(Si)=Si pentru orice 1 £ i £ n.absurd.. unde S1... .. ³ jn şi X1j 1 X2j 2 .7. .. Xn] prin tp(f) am notat termenul principal al lui f (adică acel monom nenul care în ordonarea lexicografică este cel mai mare termen al lui f). Sn sunt polinoamele simetrice fundamentale...... .Xk-1 Xk Xk+1 .Xn]) şi să presupunem că tp(f)=aX1i 1 X2i 2 . Cum f este simetric cu necesitate M face parte dintre termenii lui f. .. Xn]) pentru orice 1 £ i £ n...Xni n (deoarece din j1 £ i1 deducem că avem un număr finit de moduri de alegere a lui j 1 iar pentru fiecare j 1 ales există cel mult j 1n-1 posibilităţi de alegere a lui (j2..jn) a. j1 ³ j2 ³ . ... Demonstraţie.. ..... . ³ jn). .Xni n cu aÎA*. Sn). atunci există doar un număr finit de monoame X1j 1 X2j 2 ...î..9.... tp(f) < M . . ³ in .î.. Să presupunem prin absurd că pentru un 1£k£n avem ik<ik+1 şi să considerăm monomul i1 i k -1 i k +1 ik in M=aX1 ... ∎ Definiţia 3. 236 ..

Xn] avem că f=g(S1... fie grad(f)=m. Acest lucru revine la a i i demonstra că dacă gÎA[X1.. jn=in iar grad(tp)= å jk = å kik ...Demonstraţie.+in... şi deci alegând g=aX1i 1 -i 2 X2i 2 -i 3 .Xni n = tp(f).Sn-1j n -1 -j n Snj n +f2= =.. atunci tp(f2) < tp(f1) < tp(f) şi astfel procedeul va continua....Xnj n =tp(f1) atunci j1 ³ j2 ³ .. f=aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 .. atunci conform Propoziţiei 3.. g= å ai1i2 .in X 1 1 .. Atunci tp(S1 S2 i1 Să presupunem prin absurd că există un coeficient ai 1 i 2 .. Deducem de aici că dacă 237 .Xn-1i n -1 -i n Xni n +bX1j 1 -j 2 X2j 2 -j 3 .Xnj n cu j1=i1+... j2=i2+.... Dacă tp(f)=aX1i 1 ...... Ţinând cont de Observaţia 3...+(i n -1 i n )+i n ..4.Sn-1i n -1 -i n Sni n +bS1j 1 -j 2 S2j 2 -j 3 . Ţinând cont de Observaţia 3.. S2.. tp(Si)=X1X2.... dacă vom considera f1=f-aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ............. atunci toţi coeficienţii ai 1 i 2 . Să demonstrăm acum unicitatea lui g....(X1X2..Xn-1j n -1 -j n Xnj n +… ÎA[X1. tp(f1)<tp(f) (în ordonarea lexicografică )..+(i n -1 -i n )+i n X2(i 2 -i 3 )+. putem presupune că f este şi omogen.. Astfel. ….Sn-1i n -1 -i n Sni n ... Ţinând cont de faptul că pentru orice 1 £ i £ n.7.. Continuăm acum procedeul pentru f1. avem că i1 ³ i2 ³ .Xi şi de Observaţia 3.i n =0....4...Xn-1)i n -1 -i n (X1X2. de la paragraful precedent deducem că : tp(S1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 . . Dacă bX1j 1 .Xni n .Xn)i n =X1(i 1 -i 2 )+(i 2 -i 3 )+...... Sn)=0. ...... ³ in.i n ¹ 0..8. ³ jn şi dacă vom considera f2=f1-bS1j 1 -j 2 S2j 2 -j 3 .. .+in.. X n n şi g(S1.Sn-1i n -1 -i n Sni n +f1= =aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sni n j1 j2 are ca termen principal . Astfel.. Xn]..Xni n = =X1i 1 X2i 2 . polinomul i2 S1i 1 S2i 2 .Sni n n k =1 )=X1 X2 n k =1 ..Sn-1i n -1 -i n Sni n )= =X1i 1 -i 2 (X1X2)i 2 -i 3 . Sn). acest procedeu se va sfârşi după un număr finit de paşi.Sn-1j n -1 -j n Snj n .

. Vom proba la început aşa-zisele formule ale lui Newton.Xnt n nenul absurd! Cu aceasta teorema este complet demonstrată... (Newton) Dacă A este un domeniu de integritate... X3] de polinoamele simetrice fundamentale S1. X2. atunci .. ... Sn...10.S1i 1 S2i 2 . Teorema 3..X13+4X1X2-8X3 avem f=g(S1. Xn apare un polinom în X1. tp(S1i 1 S2i 2 . S1=2. 0. Xn egal cu zero dar care are un termen at 1 ..Snj n ). S2. X2..9.) vor fi (3. 1)=1. Sn care apar în expresia lui g. S1=3. nu se reduc. .... X3]) ca polinom din ℤ[X1. atunci pentru orice n. Tot ca aplicaţie la Teorema fundamentală a polinoamelor simetrice (Teorema 3.. . Sn prin expresiile lor în X1.Xnt n este cel mai mare termen principal.Sni n ) ¹ tp(S1j 1 S2j 2 . .Snj n .. adică a = 4. .S13+4S1S2-8S3. S3=1 şi astfel obţinem 1= -27+36+b. S3=0 deci 0= -8+2a.. Dacă X1t 1 . . f2.. Avem că tp(f)=-X13 astfel că exponenţii termenilor principali ai polinoamelor f 1. 1. atunci f(1. k ∈ℕ* au loc formulele: 238 . . . Deci f = .. Să exprimăm pe f=(-X1+X2+X3)(X1-X2+X3)(X1+X2-X3) (care în mod evident aparţine lui S(ℤ[X1... + X n (k∈ℕ)... . 1. Alegând X1=X2=X3=1. de unde b = -8. . S3. b Îℤ. polinoamele k Pk= X 1k + . X2.. S2=1. 1).9. 1... atunci înlocuind S1.. . Alegând de exemplu X1=X2=1 şi X3=0 obţinem că f(1.. 2.. S2. ∎ Aplicaţii:1. 0)=0. S2.. 0). 1. . care vor rămâne după eliminarea succesivă a termenilor principali (ca în procedeul descris în Teorema 3. . 0) şi (1.. .) vom arăta cum se exprimă în funcţie de polinoamele simetrice fundamentale S 1...Sni n ¹ S1j 1 S2j 2 .t n X1t 1 . Deci termenii principali în X1. . S2=3. Xn ai diferitelor monoame distincte în S1.. astfel că alegând g = . S3).. Deci f= -S13+aS12-1S21-0S30+bS11-1S21-1S31= -S13+aS1S2+bS3 unde a. (2. .

+ (. Dacă notăm polinoamele simetrice fundamentale în nedeterminatele X 1.. Xn-1..Pk -1 S1 + Pk . ..1) fk(X1. adică pentru orice k≥n avem : n -1 n (1) Pk ..n S n = 0 Pentru n i =1 aceasta vom considera n polinomul f = f ( X ) = Õ ( X .. + P1 S k -1 + kS k este nul.... k -1 Pk¢ + (.. .. .. Xn-1. + (. 0)= Sk‫( ׳‬X1.n +1 S n -1 + (... k -2 0)=fk‫(׳‬X1....0 ) = (. 1≤i≤n se obţin relaţiile: n X in . Demonstraţie.. 2..Xn-1.S1 X ik -1 + S 2 X ik -2 + . Vom demonstra la început că formulele din enunţ sunt adevărate pentru k≥n .2 S 2 + .׳‬Sn-1‫ ׳‬avem: Sk (X1.. + (.. n obţinem relaţiile (1).1)k -2 Pk -1 S1 + ..(.1) Pk .S1 X n -1 + S 2 X n .1)k ... . .1) Pk .... de unde prin înmulţire cu X i k -n se obţin relaţiile: n X ik . X n-1 .2 Pk -1 S1 + ... Xn-1 cu S1‫ . 0) va fi simetric în X 1.. În cazul m=0 (adică n=k) acest lucru rezultă din (1) (deoarece P0=n). . X n ) = (. ...2 + .. Xn atunci şi polinomul fk(X1. Xn-1).. ...S1 X in -1 + S 2 X in ..X i ) = X n .1)k -1 Pk + (.1) Xn-1. .. + P1 S k -1 = kS k (convenim ca pentru k >n să alegem Sk=0).n = 0 (pentru 1≤i≤n). Să demonstrăm acum relaţiile (1) pentru k<n iar pentru aceasta vom proba prin inducţie matematică după m=n-k că polinomul f k = f k ( X 1 . Sumând după i=1. Cum şi f k ( X 1 . Să observăm acum că polinomul fk fiind simetric în X1. .1)k -1 Pk + (.1) S n = 0 pentru 1≤i≤n. + (. + P1¢S k -1 + kS k = 239 ......2 + ..1) S n X ik ......1) S n Înlocuind pe X cu Xi... . Xn-1) atunci ¢ ¢ ¢ Pk¢-1 S1 + ...

... Xn)=0 şi atunci va rezulta că fk(X1........ Xn) .P2 = 2S 3 P1 S 2 . ..2 + . . este omogen de grad n. Xn)=0...... Xn) f‫׳‬k( X1. . 0 ..... S1 240 .... deci şi prin produsul X1 .1) Pk = kS k şi interpretând aceste relaţii ca un sistem liniar în necunoscutele P 1. .. 0 . k<n şi Sn(X1.. Cum este polinom simetric deducem imediat că fk este divizibil prin X1..... Conform principiului inducţiei matematice avem că pentru orice k<n fk (X1. Deoarece fk(X1.... .. Pk obţinem în final expresia lui Pk în funcţie de S1... Xn)= Sn (X1. Xn) este divizibil prin X n.. S k -2 . adică putem scrie (2) fk (X1... deci fk(X1.... Xn)=0.. Observaţia 3.............11. Xn)=0 şi astfel relaţiile lui Newton sunt probate şi pentru k<n ∎.. .............. ... S k -1 0 1 S1 . .P2 S1 + P3 = 3S 3 .... egalitatea (2) nu este posibilă decît dacă f‫׳‬k (X1....... 0 .. + (..... ... Xn). Xn-1... . Xn-1... Conform ipotezei de inducţie fk(X1. kS k 1 S1 S2 ... ..... .....P2 S k .......... .. ...= fk X1..... Xn) este un polinom omogen de grad k.... . ... Xn-1Xn .... Sk: k -1 S1 2S 2 Pk = 3S 3 ... P1 S k -1 . Scriind formula lui Newton sub formă explicită: P1 = S1 P1 S 2 . .

spunem că a este transcendent peste k. vom spune despre un element aÎK că este algebric peste k dacă există un polinom nenul ~ ~ fÎk[x] a. Fie f=a0+a1X+. Dacă M= { a1. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice de grad 3 şi 4 În cadrul acestui paragraf toate corpurile considerate vor fi comutative.. Atunci există şi sunt unice două polinoame q... Teorema fundamentală a algebrei.î. Dacă k.î. Polinoame ireductibile. O extindere K a unui corp k se zice algebrică dacă orice element al lui K este algebric peste k. K sunt două corpuri a. rÎK[X] a.+bmXm cu bm ¹ 0 şi m ³ 0.. aparţine lui k. Teorema 4. vom spune despre k că este algebric închis.î. Definiţia 4. Dacă k ÍK este o extindere de corpuri. Vom demonstra existenţa polinoamelor q şi r prin inducţie matematică după gradul lui f (adică după n).§4.. an). f (a)=0 (reamintim că f :k®k este funcţia polinomială ataşată lui f). Fie k un corp. .2. gÎK[X] cu g ¹ 0.. În caz contrar. 241 . Demonstraţie. k(M)=K ...+anXn şi g=b0+b1X+. Rădăcini ale polinoamelor cu coeficienţi într-un corp.î. . (Teorema împărţirii cu rest) Fie K un corp comutativ. an } vom scrie k(M)=k(a1. dacă există un element xÎK a. putem alege q=0 şi r=f. Dacă grad(g) > n. Dacă orice element dintr-o extindere a lui k... K=k(x) atunci K se zice extindere simplă a lui k.1. k este subcorp al lui K vom spune că K este o extindere a lui k. Intersecţia tuturor subcorpurilor lui K ce conţin k∪M se notează prin k(M) şi se spune că este corpul obţinut prin adjuncţionarea la k a elementelor lui M. care este algebric peste k. O extindere K a lui k se zice de tip finit dacă există o submulţime finită M ÍK a. f=gq+r şi grad(r)<grad(g).î. f. K o extindere a sa şi M ÍK o submulţime oarecare.

2. atunci q şi r sunt unic determinate. de la Capitolul 3. r′ÎK[X] a. Dacă r=0 spunem că g divide f şi scriem gú f. poartă numele de câtul şi respectiv restul împărţirii lui f la g. respectiv m³0 (deci bm ¹ 0) şi k = max(n-m+1.+anXn. f1=gq1+r1 cu grad(r1)<grad(g). conform ipotezei de inducţie există q1. Obţinem f-bm-1 an Xn-m g =gq1+r1.12.î. Atunci există polinoamele q şi r din A[X] a. f=gq′+r′ şi grad(r′)<grad(g). A[X] va fi de asemenea domeniu de integritate iar U(A[X])=U(A). Conform Definiţiei 11.. Cum grad(f1)<n. atunci conform Corolarului 1. gÎA[X]. f=a0+a1X+. r = r′ şi q = q′. În cazul în care corpul K din enunţul Teoremei 4. g=b0+b1X+. În concluzie.Dacă grad(g) £ n.absurd! .î.+bmXm de grade n. să presupunem că mai există q′. 0). bmkf=gq+r cu grad(r)<m. de unde se observă că alegând q=q1+bm-1 an Xn-m şi r=r1 avem f=gq+r şi grad(r)<grad(g). dacă f∈A[X] \ U(A[X]) ( adică f este un polinom diferit de polinomele constante a cu a∉U(A) ). atunci cum bm ¹ 0 din egalitatea g(q′-q)=r-r′ deducem că gradul polinomului g(q′-q) este mai mare sau egal cu n pe când gradul lui r-r′ este strict mai mic decât n .. Dacă presupunem că A este domeniu de integritate.2. dacă bm nu este divizor al lui zero. atunci în mod evident şi r′=r.î. de unde f=g(q1+bm-1anXn-m)+r1. Cum f=gq+r deducem că gq′+r′=gq+r Û g (q′-q)=r-r′. Conform principiului inducţiei matematice partea de existenţă din teoremă este demonstrată. considerăm polinomul f1=f-bm-1anXn-mg. Polinoamele q şi r din enunţul Teoremei 4. atunci teorema împărţirii cu rest în A[X] capătă forma : Fie A un inel comutativ f.. un polinom f∈A[X] se zice ireductibil în A[X] dacă f∈A[X] \ U(A[X]) şi f nu are divizori proprii. r1ÎK[X] a. ∎ Definiţia 4. Observaţia 4. Pentru a proba unicitatea lui q şi r.3. (ii).. Dacă q′=q. În plus.4.12.. Dacă q′ ¹ q.2. se înlocuieşte cu un inel oarecare A. Astfel. atunci f 242 . Demonstraţia este asemănătoare cu cea a Teoremei 4.

(ii)Þ(i). Reciproca acestei afirmaţii (în sensul că orice polinom reductibil are cel puţin o rădăcină în A) nu este adevărată după cum ne putem convinge considerând polinomul rădăcină în ℤ.6.+an(Xn-an) şi cum pentru orice kÎℕ.+anan=0. atunci f∈(k[X])* este ireductibil în k[X] dacă şi numai dacă din f=gh.a ) g (vezi Observaţia 1. Putem deci scrie f=(a0+a1X+. În particular. ∎ Observaţia 4. (Bézout) Fie A un inel comutativ unitar.. (i)Þ(ii). Demonstraţie..este ireductibil în A[X] dacă şi numai dacă f nu are divizori proprii (adică din f=gh cu g. Fie f=a0+a1X+. Xk-ak=(X-a)(Xk-1+aXk-2+. Atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente: (i) a este rădăcină a lui f (adică f (a)=0) (ii) X-a ú f... fÎA[X] şi aÎA.+anXn)-(a0+a1a+... atunci un polinom de grad ³2 din A[X] care are o rădăcină în A este reductibil.. Afirmaţia rămâne totuşi adevărată pentru polinoamele de grad 2 şi 3 cu coeficienţi într-un corp (căci în acest caz cel puţin un 243 f=(1+X2)(1+X4)Îℤ[X] care deşi este reductibil în ℤ[X] nu are nici o .. h∈(k[X])* deducem că g sau h face parte din k*. Dacă X-aú f atunci putem scrie f=(X-a)g cu gÎA[X] şi cum ~ ~ ~ ~ f = (x .. Din propoziţia de mai înainte deducem că dacă A este un inel integru.+anan)=a1(X-a)+a2(X2-a2)+.+ak-2X+ak-1) (adică X-aú Xk-ak) deducem imediat că X-aú f. Propoziţia 4.. Un polinom f∈A[X] care nu este ireductibil în A[X] se va zice reductibil în A[X]. h∈A[X] deducem că unul dintre polinoamele g sau h este polinom constant cu constanta respectivă din U(A) iar celălalt este asociat în divizibilitate cu f ).5.15) deducem că f (a)=(a-a) g (a)= ~ ~ ~ =0· g (a)=0..+anXn ÎA[X] şi să presupunem că f (a)=0 Û a0+a1a+. cu g.. dacă k este un corp comutativ.

Atunci când numărăm rădăcinile unui polinom şi nu facem specificarea expresă că sunt sau nu distincte. f ¹ 0 şi aÎA. Fie fÎA[X]. g1 (a) ¹ 0... Vom spune despre a că este rădăcină multiplă de ordin i pentru f dacă (X-a)iú f şi (X-a)i+1∤ f. atunci a este rădăcină multiplă de ordin i+j pentru fg (ii) Dacă a1.). de atâtea ori cât este ordinul său de multiplicitate.. Facem inducţie matematică după k (pentru k=1 afirmaţia fiind evidentă dacă ţinem cont de Propoziţia 4. f=(X-a1)i 1 .. (ii). Atunci fg=(X-a)if1 (X-a)jg1= =(X-a)i+j f1g1 ~ ~ şi f1 g1 (a)= f1 (a) g1 (a) ¹ 0 (căci A este domeniu de integritate). vom număra fiecare rădăcină. ik atunci f se scrie sub forma f=(X-a1)i 1 . Propoziţia 4. Demonstraţie.. (i) Dacă aÎA este rădăcină multiplă pentru polinoamele nenule f. .. ∎ 244 . Putem scrie f=(X-a) if1 şi g=(X-a)jg1 cu f1. ~ ~ g1ÎA[X] iar f1 (a) ¹ 0.. Numărul i poartă numele de ordinul de multiplicitate al lui a (a spune că i=0 revine de fapt la a spune că a nu este rădăcină pentru f).8.. Să presupunem afirmaţia adevărată pentru k-1 şi s-o probăm pentru k. (i).î...factor al său este de gradul 1 şi orice polinom de gradul 1 are o rădăcină în corpul coeficienţilor ). ~ Cum f (ak)=0 iar A este domeniu de integritate deducem că ~ f1 (ak)=0 şi ordinul de multiplicitate al lui a k în cadrul lui f1 este acelaşi ca în cadrul lui f.(X-ak)i k g.(X-ak)i k g cu gÎA[X].7. adică f1=(X-ak)i k g şi astfel f=(X-a1)i 1 . Definiţia 4.. Fie A un domeniu de integritate.5. ak sunt rădăcini distincte din A ale polinomului nenul fÎA[X] cu ordinele de multiplicitate i1. Există deci f1ÎA[X] a. .(X-ak-1)i k -1 f1. de unde concluzia că a este rădăcină multiplă de ordin i+j pentru fg. gÎA[X] cu ordine de multiplicitate i respectiv j..

.10. Pentru a proba că G este ciclic este suficient să arătăm că în G găsim un element de ordin n.......... atunci an (x1+.9..xk-1xk+1+. Ţinând cont din nou de Observaţia 2.8.. (ii). de la Capitolul 2 deducem că dacă notăm y = y1 × ... atunci f are în A cel mult n rădăcini (ii) Dacă K este un corp comutativ..... Demonstraţie. xn sunt rădăcinile lui f în A. atunci orice subgrup finit al grupului (K*..+xn)=-an-1 an ( x1x2+x1x3+.... Atunci s=ri şi astfel o(yi)= piri pentru orice 1≤i≤t... xi n n pi ≠1 căci în caz contrar polinomul X i pi ......10. (Relaţiile lui Viète) Fie A un domeniu de integritate şi fÎA[X] un polinom de grad n..xn)=(-1)kan-k ......... Dacă s<ri. Fie G≤K* a. Pentru orice 1≤i≤t există un element xi∈G a........ × yt . ar rezulta că y ipi ri -1 = xi n pi = 1 în contradicţie cu alegerea elementului x i. Să arătăm că dacă notăm yi = xi ri n piri ..xn)=(-1)na0.. y ipi = x in = 1 (conform Corolarului 3. ptrt descompunerea lui n în factori primi distincţi....... ·) este ciclic...... Rezultă imediat din Propoziţia 4... 245 ..Corolar 4......+xn-1xn)=an-2 ..+anXn (deci an ¹ 0)... an (x1.. de la Capitolul 2).10.. (ii)...1 ∈K[X] ar avea mai multe rădăcini decât gradul său (absurd conform cu )i)).. Conform Observaţiei 2....... Dacă x1. f=a0+a1X+. de la Capitolul 2 deducem că o(yi) divide piri adică o(yi)= pis cu 1≤s≤ri..11. × p trt = n .... ∣G∣=n. atunci o( y ) = p1r1 × .xk+x1x2.... ....... Fie n = p1r1 .. (i) Dacă A este un domeniu de integritate şi fÎA[X] cu grad(f)=n³1.. an (x1x2..î....î.... Într-adevăr.. atunci o(yi)= piri pentru orice 1≤i≤t... ∎ Propoziţia 4.+xn-k+1xn-k+2.... (i).

..(X-xn)g .xk + x1 x2 ......+xn-1xn)Xn-2+...Demonstraţie......(X-xn)= =anXn-an(x1+. Dacă A este corp comutativ. (ii). Conform Propoziţiei 4.... + xn -k +1 xn.... Dacă p³2 este un număr prim. p ..+xn)Xn-1+an(x1x2+x1x3+..2 a n -1 ï ï........+(-1)nanx1.xn)Xn. ˆˆ ˆ Conform ultimei relaţii a lui Viète avem 1 2 .........k + 2 ..xk-1xk+1+.xk -1 xk +1 + .......... ·) este un grup (comutativ) cu p-1 elemente....11.......x = (-1) n a a -1 0 n î 1 2 n Corolar 4. (Wilson).8... atunci (p-1)!+1º0 (mod p)... conform Corolarului 3. 2 ........+(-1)k an(x1..1 =(-1)p-1(-1 ) Û Ù Ù Ù) ( ˆ p . putem scrie f=(X-x1).. + xn -1 x n = a n. ..1 .... În ℤp[X] considerăm polinomul f=Xp-1-1.......11.. astfel că f=an(X-x1).... í -1 k ï x1 x2 .........12.....9..... Identificând coeficienţii lui Xk (0 £ k £ n) din cele două scrieri ale lui f obţinem relaţiile din enunţ dintre rădăcinile şi coeficienţii lui f.. rădăcinile lui f ˆ ˆ sunt 1 .k+.xn = (-1) a n -k a n ï.. x p -1 =1 şi astfel..... Demonstraţie..... de la Capitolul 2 avem că pentru orice ˆ ˆ ˆ x Îℤp*.... ∎ 246 .... ţinând cont de Corolarul 4... ï ï x x ....xn...... Ţinând cont de faptul că (ℤp*.. p . atunci relaţiile dintre rădăcinile şi coeficienţii lui f devin: ì x1 + ..+xn-k+1xn-k+2. ∎ Corolar 4.......... identificând coeficientul lui X n în ambii membrii deducem că g=an .. + xn = -a n -1an -1 ï ï x1 x2 + x1 x3 + ..xk+ +x1....1 !+1 = 0 Û (p-1) !+1º0 (p)...

)..+anXn şi notăm p (f)= p (a0)+ p (a1)X+. Dacă alegem f=a0+a1X+...5.+ p (an)Xn Î k [X].9. Cum grad(f) ³1 deducem că fÏU(k[X]) (vezi Propoziţia 1. Cum p este în particular o funcţie injectivă. Notând p = p o ik obţinem un morfism de corpuri p : k ® k . există un ideal maximal ℳ al lui k[X] a. Demonstraţie. Dacă k este un corp comutativ iar fÎk[X] este un polinom de grad ³1.15. Atunci idealul < f > este diferit de k[X] şi conform Teoremei 10. atunci k( a1. 1. Se face inducţie matematică după n=grad(f) ţinând cont la pasul de inducţie de Propoziţia 4..13. Fie k un corp comutativ iar fÎk[X] cu grad(f)³ 1.. de la Capitolul 3). atunci există o extindere K a lui k în care f are toate rădăcinile. şi Propoziţia 4.. an . 247 . Considerând ik p k k[X] k[X]/ℳ ≝ k (unde ik este morfismul canonic de scufundare a lui k în k[X] iar p este morfismul surjectiv canonic de inele). f să aibă cel puţin o rădăcină în k . an ) este numit corpul de descompunere al lui f. Demonstraţie.11.. de la Capitolul 3. . ∎ Observaţia 4. < f > Í ℳ. k poate fi privit ca subcorp al lui k (k fiind de fapt izomorf cu p (k)). fÎk[X] este de grad ³1 iar K este o extindere a lui k în care f are toate rădăcinile a1. atunci pentru ˆ a=p(X)= X Î k avem p ( f ) (a)=0 adică aÎ k este o rădăcină a lui p (f). deci în mod canonic şi f poate fi privit ca făcând parte din k [X]. k este corp (vezi Propoziţia 10.5.î.. ∎ Corolar 4.13.. Dacă k este un corp.14.Propoziţia 4.. Cum ℳ este ideal maximal în inelul k[X].î. . Atunci există o extindere k a lui k a.

. Demonstraţie....xn).. ( f f )(a)=0 Û f (a) f (a)=0 Û ~ ~ ~ ~ f (a) f ( a )=0 (căci f ( a )= f ( a )) de unde concluzia că a sau a sunt rădăcini ale lui f.. Într-adevăr. Atunci pentru orice polinom simetric ~ gÎk[x1.+ an Xn (unde pentru zÎℂ prin z desemnăm conjugatul său) atunci bj= å ak a j -k ... conform teoremei fundamentale a polinoamelor simetrice (Teorema 3. . xn...î...+anXn Îℂ[X] cu n ³1 şi an ¹ 0.) există hÎk[X1..+b2nX2n unde Deoarece b j = å ak a j -k = b j ..2....... .xn))Îk. xn]... ..... Orice polinom de grad ³1 din ℂ[X] are cel puţin o rădăcină în ℂ (adică corpul numerelor complexe ℂ este algebric închis). În concluzie..xn)= h ( S 1(x1. Suntem acum în măsură să prezentăm un rezultat deosebit de important în algebră cunoscut sub numele de teorema fundamentală a algebrei : Teorema 4....xn)Îk pentru 1£i£n şi astfel ~ ~ ~ ~ g (x1. Fie f=a0+a1X+.. . atunci există aÎℂ a. Sn).. Dacă admitem teorema adevărată pentru polinoamele din ~ ~ ℝ[X].î. g=h(S1. deoarece gÎS(k[X1. deducem că bjÎℝ (0£j£2n) astfel k =0 j că f f Îℝ[X]...9. k =0 j f f =b0+b1X+. Conform relaţiilor lui Viète.. xn)Îk. putem presupune fÎℝ[X]. 0£j£2n. (D'Alembert ....16..Gauss). .. S n(x1.. Considerând f = a0 + a1 X+. g (x1. 248 .Xn] a. Fie fÎk[X] de grad ³1 şi K o extindere a lui k în care f are rădăcinile x1.. ~ S i (x1...Xn])..

rÎℕ. cum mulţimea perechilor (i.. deducem că există a.î. Făcând pe a să parcurgă mulţimea infinită ℝ a numerelor reale.î.~ Dacă grad(f) este impar. atunci grad(ga)= Cm = m(m . 1£i<j£m rezultă că aceşti coeficienţi. ~ f (a)=0. a ¹ b a. Dacă n=0.15.î. r impar. bÎℝ. Aplicând ipoteza de inducţie lui ga deducem că există o pereche (i. zija. Pentru aÎℝ arbitrar considerăm zija =xixj+a(xi+xj). 249 . xm sunt simetrice deoarece orice permutare a acestora are ca efect schimbarea elementelor zija între ele (1£i<j£m). xm (unde m=grad(f)). 1£i<j£m. r impar) avem că grad (ga)= 2 k r (2 k r . deducem că gaÎℝ[X]. zija Îℂ. Să presupunem afirmaţia adevărată pentru toate polinoamele gÎℝ[X] cu proprietatea că n-1 este exponentul maxim al lui 2 în descompunerea în factori primi a gradului lui g şi fie fÎℝ[X] cu grad(f)=2n r cu n. j) cu 1£i<j£m a. rÎℕ. zijbÎℂ. ca polinoame de x1..1) 2 şi cum m=grad(f)=2kr (cu k. .. Să presupunem acum că grad(f)=2 n r cu nÎℕ şi rÎℕ*. având în vedere expresiile lui zija. Conform Corolarului 4.î. Ţinând cont de Observaţia 4. f (a)=0. .14. r impar. Să observăm că coeficienţii lui ga sunt polinoame simetrice fundamentale de zija.. Mai mult. cum f :ℝ®ℝ este funcţie continuă iar la ± ¥ ia valori de semne contrarii deducem că există aÎℝ a. atunci grad(f) este impar şi după cum am văzut mai înainte există aÎℝ a.. f (a)=0. Dacă vom considera polinomul ga= 1£i < j £ m ~ Õ ( X . ~ Prin inducţie matematică după n vom arăta că există aÎℂ a. există o extindere K a lui ℂ în care f are toate rădăcinile x1.î.zij a 2 ) ... j) cu 1£i<j£m este finită.1) = 2 =2k-1r (2kr-1)=2k-1 r′ unde r′=r (2kr-1) este număr natural impar.

Atunci şi xixjÎℂ.. Din observaţia de mai înainte deducem că problema ireductibilităţii este interesantă doar în ℤ[X] (pentru ℚ[X] această problemă se reduce imediat la ℤ[X])... adică xi+xjÎℂ. b¹0 2 2 2 şi z =a-bi atunci (X-z) (X. Să presupunem prin absurd că f este reductibil în ℤ[X].16. an-1 . adică xi.+bmXm)(c0+c1X+. 1.z )= =X -2aX+(a +b )Îℝ[X]. Demonstraţie. .î. c Îℝ şi b2-4ac<0. 3.+anXn Îℝ[X] (n³1) şi aÎℂ este o rădăcină ~ ~ a lui f.+anXnÎℤ[X] de grad ³1 şi să presupunem că există pÎℕ un număr prim a. În continuare vom prezenta un criteriu suficient de ireductibilitate pentru polinoamele din ℤ[X]. xjÎℂ şi cu aceasta teorema este demonstrată.. 2. pú a0.5.. Din Teorema 4.. ∎ Observaţia 4.. Atunci f este ireductibil în ℤ[X]... Dacă z=a+bi Îℂ.. p ∤ an şi p2 ∤ a0 . De aici deducem imediat că un polinom fÎℝ[X] este ireductibil în ℝ[X] dacă şi numai dacă f este de gradul 1 sau este de forma aX2+bX+c cu a.18. adică putem scrie f=(b0+b1X+. (Eisenstein) Fie f=a0+a1X+. b. a1. Identificând coeficienţii lui f deducem că 250 .17. adică rădăcinile lui f care sunt din ℂ \ ℝ sunt conjugate două câte două (mai mult.+ckXk) cu m. şi Propoziţia 4. Dacă f=a0+a1X+. atunci f (a)=0 şi se verifică imediat că şi f ( a )=0.. ele au acelaşi ordin de multiplicitate).Din zija-zijb=(a-b) zija=xixj+a(xi+xj) şi zijb=xixj+b(xi+xj) deducem că (xi+xj)Îℂ. deducem imediat că în ℂ[X] polinoamele ireductibile sunt cele de gradul 1. cunoscut sub numele de criteriul de ireductibilitate al lui Eisenstein: Propoziţia 4. k³1 şi m+k=n.

19... conform Corolarului 4.) iar x1.ìa0 = b0 c0 ï ïa1 = b0 c1 + b1c0 ïa = b0 c2 + b1c1 + b2 c0 ï (*) í 2 ï... Dacă ţinem cont de relaţiile (*) deducem din aproape în aproape că pú b1.. Să presupunem de exemplu că pú b0 şi p ∤ c0. Să considerăm la început ecuaţia algebrică de grad 3 cu coeficienţi din ℂ scrisă sub forma (1) x3+ax2+bx+c=0 cu aÎℂ.. qÎℂ....... dacă p ∤ b0 şi p ú c0 am deduce că pú c1... În continuare vom prezenta metode de rezolvare a ecuaţiilor algebrice de grade 3 şi 4 cu coeficienţi din ℂ (adică a ecuaţiilor de ~ forma f (x)=0 cu fÎℂ[X] iar grad(f)=3 sau 4)...14. Alegând un număr prim p³2 şi nÎℕ* atunci conform criteriului de ireductibilitate al lui Eisenstein polinomul Xn-pX+pÎℤ[X] este un polinom ireductibil din ℤ[X].. x2 rădăcinile ecuaţiei 251 .. . pú bm-1 şi din ultima relaţie din (*) am deduce că pú an -absurd!. 1.. Fie acum q o rădăcină a lui (2) (eventual într-o extindere K a lui ℂ. pú ck-1 şi din ultima relaţie din (*) am deduce că pú an -absurd. Deci pentru orice n ³1 în ℤ[X] găsim o infinitate de polinoame ireductibile de grad n....... Analog..... . ∎ Cum pú a0 iar p2 ∤ a0 deducem că pú b0 şi p ∤ c0 sau pú c0 şi Observaţia 4. ïa n -1 = bm-1ck + bm ck -1 ï ïa n = bm ck î p ∤ b0. a Dacă în (1) înlocuim y=x+ obţinem o ecuaţie algebrică în y 3 de forma: (2) y3+py+q=0 cu p. pú c2... pú b2......

d Îℂ).q + q + p + 3 . q q q 2 p3 q 2 p3 + + şi x23= .q + p ï 3 2 4 27 2 4 27 ï î x1(j)=ej 3 a .p3 p3 x13x23= obţinem că x13 şi x23 sunt rădăcinile ecuaţiei x2+qx=0.q + p ï 2 4 27 2 4 27 ï ï -q q2 p3 -q q2 p3 ï q2 = e3 + + +e 23 + í 2 4 27 2 4 27 ï ï 2 3 2 3 ïq = e 2 3 . 3 Înlocuind pe q în (2) avem că q3+pq+q=0 astfel că dacă ţinem cont de (4) obţinem x13+x23=(x1+x2)3-3x1x2(x1+x2)=q3+pq=-q şi cum . e2 sunt rădăcinile ecuaţiei x3-1=0.qx -p . t£2.p = 0.+ + de unde deducem 4 27 4 27 2 2 252 .q + q + p + e 3 . -1 + i 3 Cum rădăcinile ecuaţiei x3-1=0 sunt 1 şi e.q . Să considerăm acum ecuaţia algebrică de grad 4 cu Astfel. c. e2 (cu e= ) 2 deducem că rădăcinile ecuaţiei (2) sunt ì 2 3 2 3 ïq 1 = 3 . 3 2. 0£j. 3 Conform relaţiilor lui Viète avem (3) x2 . 1£ i £ 3.q . b. în care 2 4 27 2 4 27 e0. 27 27 (4) x1+x2=q şi x1x2= adică x13= : -q q2 p3 -q q 2 p3 + + şi x2(t)=et 3 + . e1. rădăcinile lui (1) vor fi xi=qi coeficienţi din ℂ: (5) x4+ax3+bx2+cx+d=0 (a.

q. rÎℂ. 253 . Fie a un element dintr-o extindere K a lui ℂ a. Astfel.)=0 2 2 cu q rădăcină a ecuaţiei x2-2a=0.Notând y=x+ (6) a obţinem că y verifică o ecuaţie de forma 4 y4+py2+qy+r=0 cu p. ecuaţia (7) devine: (9) (y2+ p q 2 +a)2-2a(y) =0 2 4a q p +a+ )=0 2 2 iar rădăcinile lui (9) sunt rădăcinile ecuaţiilor y2-qy+( y2+qy+( q p +a. scriind pe (6) p p2 sub forma (7) (y2+ +a)2-[2ay2-qy+(a2+pa-r+ )]=0 şi cel de al 2 4 doilea termen să fie pătrat perfect. Pentru a ce verifică ecuaţia (8). rezolvarea unei ecuaţii algebrice de grad 4 se reduce la rezolvarea unei ecuaţii de gradul 3 şi a două ecuaţii algebrice de grad 2.î. adică a să verifice ecuaţia de gradul 3: q2-8a(a2+pa-r+ p2 )=0 Û 4 (8) 8a3+8pa2+(2p2-8r)a-q2=0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->