AHLI KUMPULAN 
 SHEIKH AZMAN  MOHD AIZUDDIN  IDDZHAR IDRUS  KHAIRUL HAIZAM  MOHD KHAIRUL FAIZ  NOHAN  MOHD HAFIZAN

ISI KANDUNGAN   PENGENALAN  BAB 1 – KOLONIALISME DAN PENDIDIKAN DI MALAYA  BAB 2 – PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA  BAB 3 – PEMBENTUKAN DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN (1956)  BAB 4 – .

 Agama islam di ajar oleh guru-guru al-quran yang berketurunan sayid. dan 17. perkembangan pelajaran agama islam bertambah maju dengan penghijrahan beberapa orang alim ulama dari timur tengah ke tanah melayu. PENGENALAN  . Pendidikan di tanah melayu bermula pada kurun ke15.  Agama islam menjadi pendidikan pertama di tanah melayu. Contohnya sharif muhammad yang berasal dari baghdad dan bermastautin di terengganu.  Pada kurun ke-18. 16.

BAB 1 KOLONIALISME DAN PENDIDIKAN DI MALAYA .

Sekolah Vernakular Tamil .Sekolah Vernakular Cina .Sekolah Inggeris .  Sebelum perang dunia kedua.Sekolah Pondok dan Madrasah .Sekolah Vernakular Melayu . terdapat lima sistem pengajian di tanah melayu iaitu:.

 Pada kurun ke-20. satu institusi yang lebih kemas dan tersusun telah di tubuhkan yang dikenali sebagai sekolah agama moden atau madrasah.  Sukatan pelajaran tidak tersusun.  Meliputi matapelajaran bersifat keduniaan dan akhirat yang dipelopori oleh golongan muda.  Sistem pengajian tidak tersusun. .SEKOLAH PONDOK DAN MADRASAH   Bermula apabila kedatangan tuan guru atau alim ulama dari luar yang mengajar ilmu agama kepada orang kampung.

 British mewujudkan nazir sekolah di negeri-negeri selat pada tahun 1872 dan negeri-negeri bersekutu pada tahun 1897. pulau pinang. penang free school dibuka di gelugor.SEKOLAH VERNAKULAR MELAYU   Bermula pada tahun 1821. pengarah pelajaran dilantik bagi negerinegeri selat dan negeri-negeri bersekutu.  Tugas utama nazir adalah menyusun sebuah kanun pelajaran(education code) bagi semua negeri.  Pada 1906. .

.SEKOLAH INGGERIS   Bermula pada tahun 1548 – sekolah roman katholik di melaka ditubuhkan oleh paderi portugis. methodist boy’s school dan st. sekolah inggeris pertama didirikan adalah victoria institution.  Pada 1893. sekolah inggeris mendapat perhatian di tanah melayu.  Selepas tahun 1900. John’s pada 1905. tahun 1897.

 Diusahakan oleh bekas guru atau ketua masyarakat cina. sekolah cina membuat perubahan baru iaitu adunan daripada pengajaran confucius dengan sains barat.  Selepas tahun 1900.  Sukatan pelajaran terdiri daripada ajaran-ajaran klasik dan secara hafalan.SEKOLAH VERNAKULAR CINA   Sekolah cina pertama didirikan pada tahun 1815 oleh persatuan mubaligh london di melaka. .

Hindi. Gujerati.SEKOLAH VERNAKULAR TAMIL   Sekolah anglo tamil mula didirikan di melaka pada tahun 1850 atas daya usaha kumpulan mubaligh kristian. dan Malayalam. .  Sekolah tamil terbatas diperingkat rendah sahaja dan menjalankan pentadbiran seperti pentadbiran sekolah cina dengan mengimport buku-buku dan guru dari india.  Bahasa yang digunakan di sekolah tamil adalah Tamil.

BAB 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA .

Sekolah yang tidak menggunakan bahasa jepun akan ditutup.  Antara langkah yang dijalankan:.Guru-guru melayu dikehendaki mengikuti kursus bahasa jepun selama 6 bulan di jepun. .PENDIDIKAN DALAM ZAMAN JEPUN   Kedatangan jepun telah mengganggu perkembangan sistem pendidikan di malaya dengan menerapkan sistem pendidikan yang bercorak kejepunan. .

IMPLIKASI KEPADA NASIONALISME   Selepas jepun keluar dari tanah melayu.R.  H.Objektif Jangka Panjang (membina semula sistem pendidikan yang menyeluruh) . kerajaan cuba menjadikan bahasa inggeris ataupun bahasa melayu menjadi bahasa penghantar di semua sekolah rendah untuk menyatupadukan kaum.Objektif Jangka Pendek (memulihkan keadaan sekolah seperti sediakala) . Cheeseman menyarankan dua objektif utama sistem pendidikan yang perlu dilaksanakan iaitu:.

 Laporan Barnes 1950 penting dalam menentukan sistem pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan 1957.Barnes. .J.LAPORAN BARNES 1951   Dipengerusikan oleh L. Tujuannya untuk menyiasat dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. pengarah latihan kemasyrakatan universiti oxford london.

Antaranya:   Pendidikan percuma kepada semua kanak.kanak di sekolah rendah dari darjah 1 hingga 6.  Membina sekolah menengah vokasional moden .  Bahasa Melayu wajib diajar di Sekolah Inggeris dan bahasa lnggeris wajib diajar di Sekolah Melayu.  Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.Cadangan Laporan Barnes.  Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar.

KESAN LAPORAN BARNES   Orang cina dan india beranggapan besar kemungkinan sekolah rendah cina dan tamil akan dihapuskan. .  Satu jawatan kuasa ditubuhkan bagi penyelidikan terhadap pendidikan cina yang dikenali dengan nama Laporan Fenn-Wu.

 Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu adalah mengkaji potensi sekolah Cina.LAPORAN FENN-WU  Jawantankuasa Fenn-Wu ditubuhkan pada tahun 1951 bagi mengkaji kedudukan sekolah Cina  Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr.P. Wu Teh-Yao. Fenn dan Dr. W.  .

 Menambah bantuan kewangan. Inggeris dan bahasa ibunda mereka  Matlamat pendidikan beridentiti kebangsaan  Penubuhan Kolej Latihan Guru bagi mengatasi kekurangan guru.CADANGAN DALAM LAPORAN FENN-WU  Mempertahankan kewujudan sekolah Cina  Mempelajari tiga bahasa iaitu bahasa Melayu.  .

kemudahan pengajaran bahasa cina dan tamil jika terdapat permintaan dari ibu bapa.  Hasil dari Jawatankuasa tersebut adalah:.Penubuhan dua jenis aliran persekolahan. iaitu bahasa melayu dan bahasa inggeris. Sekurang-kurangnya 15 murid dalam satu darjah.  . .Bahasa inggeris menjadi mata pelajaran wajib di sekolah melayu dan sebaliknya. .KESAN LAPORAN FENN-WU  British menubuhkan jawatankuasa khas untuk mengkaji dan menyatukan kedua-dua laporan.

BAB 3 PEMBENTUKAN DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN (1956) .

.Penyata Razak   Mesyuarat Razak telah dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak bin Hussein.

 Tidak merosakkan kebudayaan serta bahasa-bahasa lain termasuklah kepentingan bahasa inggeris.OBJEKTIF PENYATA RAZAK   Melahirkan sekolah-sekolah yang berjiwa tanah melayu dengan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan. .

Penyata Razak  .

Penyata Razak mempunyai antaranya:  Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama  Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar.  Sistem pendidikan di sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu menengah rendah. bahasa Inggeris. menengah atas dan prauniversiti (2 tahun) .  Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah.USUL-USUL PENYATA RAZAK  17 cadangan.  Bagi sekolah jenis kebangsaan.

 Pada 1957 Majlis Perundangan Persekutuan telah meluluskan blue print pendidikan dan dijadikan Ordinan Pelajaran 1957 yang dirangka untuk semua kaum. tetapi tidak membincangkan bahasa penghantar yang khusus.KESAN PENYATA RAZAK  menjadi bahasa wajib di  Bahasa Melayu dan Inggeris sekolah menengah tetapi bahasa penghantar tidak semestinya melayu atau inggeris. .  Walaupun Kementerian mengadakan sukatan pelajaran yang sama.

 Penyediaan “Kelas Ekspres” bagi pelajar yang bijak.  .  Memansuhkan peranan Pihak Berkuasa Tempatan pada tahun 1961.  Membaiki keadaan fizikal sekolah rendah cina. sekolah umum digantikan dengan nama sekolah kebangsaan. Pada tahun 1962.PENYATA RAHMAN TALIB (1960)  Memberikan pelajaran Agama Islam di semua sekolah bantuan penuh yang mempunyai pelajar lebih 15 orang.  Memperbanyakkan pelajatan teknik dan vokasional. tamil dan juga melayu dan menempatkan guru-guru terlatih.

 Peperiksaan kenaikan tingkatan bagi sekolah menengah cina dihapuskan pada 1961 dan Peperiksaan Sijil Akhir sekolah juga dihapuskan pada 1963.  .KESAN PENYATA RAHMAN TALIB  Murid-murid berpeluang menerima bimbingan daripada guru-guru yang lebih berkelayakkan untuk menambahkan kecekapan.  Pada 1962 sekolah menengah cina telah ditukar kepada “Jenis Kebangsaan”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful