Kursus Pitos 104

Ahli Kumpulan 3: 1.Farah Alia binti Abdullah 2.Norekedah binti Alias 3.Shuhaida binti Jamaludin 4.Wan Nurul Huda binti W A Lah 5.Wong Lee Keong

Tajuk 3: Pemerintah kerajaan Melayu tradisional dikatakan mempunyai “Daulat”. a)Apakah yang anda faham dengan istilah daulat? b)Apakah kepentingan daulat dalam sistem pemerintahan Melayu tradisional? c) Bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan? .

.PENGENALAN • Dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu raja atau sultan ialah ketua pentadbiran bagi peringkat negeri. • Sultan dibantu oleh kerabat diraja dan pembesar.

KONSEP DAULAT • Sultan merupakan lambang kedaulatan negeri. . • Sultan dianggap berkuasa muklat dan berdaulat. • Sultan yang berdaulat bermaksud a) Memiliki kesempurnaan b) Mempunyai kebolehan c) Memiliki keistimewaan dalam mentadbir kerajaannya.

KEPENTINGAN DAULAT • Sultan bertanggungjawab untuk a) menyatupadukan rakyat b) menjaga keamanan dan kemakmuran negeri. tugas dan tanggungjawab telah diamanahkan oleh baginda . • Kedaulatan sultan bertujuan untuk memastikan pembesar dan rakyat melaksanakan arahan.

• Kekukuhan institusi kesultanan adalah berasaskan pegangan orang Melayu terhadap konsep daulat. konsep ini dipegang sebagai sesuatu yang dipercayai kebenarannya. • Konsep daulat ini tidak wujud secara bertulis. . namun. • Konsep daulat adalah pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. • Konsep ini telah mengangkat kedudukan seorang raja atau sultan ke tahap yang begitu tinggi dan diberi penghormatan oleh rakyat .

Kedaulatan sultan dapat DIPERKUKUHKAN dengan:  Kemampuan bersikap adil dalam melaksanakan undang-undang  Kecemerlangan dalam pentadbiran negeri  Keunggulan peribadi  Kepahlawanan sultan menentang musuh .

 TULAH bermakna si penderhaka akan ditimpa malapetaka berbentuk sumpahan atau hukuman daripada sultan. Konsep daulat amat dimuliakan oleh rakyat. .  Rakyat yang menderhaka dan tidak menurut perintah akan ditimpa tulah.

Antaranya ialah adat istiadat pertabalan yang di sempurnakan dengan penuh tertib dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.Payung warna kuning . .Cap mohor diraja .KONSEP DAULAT DIPERKUKUHKAN  Berbagai-bagai adat istiadat. Alat-alat kebesaran raja .

Bersiram ..Berangkat .Beta .Gering .Keris .Nobat Bahasa dalam .Mangkat .

John Bodin (1530-1596) .Konsep Kedaulatan Zaman Moden • kuasa tertinggi yang dimiliki oleh sesebuah institusi dalam masyarakat. politik atau negara. • kuasa tertinggi ke atas warganegara dan rakyat wilayah itu .

Kedaulatan dan Ketinggian Perlembagaan  bermaksud undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan hendaklah terbatal setakat mana yang berlawanan. .

. Malaysia dikenali di mata dunia.  Malaysia bebas dari kongkongan atau ancaman luar. Perlantikkan Malaysia ke Majlis Keselamatan PBB merupakan kejayaan yang diperoleh dengan sokongan kuat dari negara-negara yang sebelum ini tidak mengenali Malaysia.  mengekalkan kewujudan negara bangsa.Kedaulatan dan Pengiktirafan Luar  Dengan adanya kedaulatan.

Kedaulatan dan Hubungan Antarabangsa  Malaysia berdaulat kerana berupaya mengawal hal ehwal dalam negeri dan kebebasan mengadakan hubungan luar atau polisi luar atau hubungan serantau melalui dasar luar.  bagi memastikan kemakmuran dan kestabilan negara di samping kedaulatan negara .

Y.slideshare. http://repo. Sukses PMR Sejarah. Lew H. Bhd. http://www. (2005). Zulkifli Z..net/panitiasejarahsgb/bab-8pengaruh-islam-di-malaysia01/11/2012 3.uum. M. Mansor H.edu. http://www.my/1838/1/21.net/elaksamana/7-warisan-kerajaanmelayu-melaka01/11/2012 2. Selangor: Penerbit Farja Bakti Sdn. & Wan Napsiah W.. .pdf01/11/2012 4.Rujukan: 1.slideshare.