P. 1
Gis Lekcija 1

Gis Lekcija 1

|Views: 25|Likes:

More info:

Published by: Живота Старчевић on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

GIS

Skraćenica za: Geographical Information Systems Geo Information Systems Geo (Geographical) Information G Science Grafical Information Systems

Geografski informacioni sistemi

2

Geo-Informacioni sistemi

Kartografski materijal
• Katastarski planovi, gradski planovi i tehničke podloge. Ove podloge su u razmeri od 1:500 do 1:5000. •Topografske karte, koje prikazuju reljef sa prirodnim oblicima reljefa, izgra enim objektima izra ene su u razmerama od 1:2500 do 1:100000. • Geografske i tematske karte, čiji sadržaj potiče iz različitih izvora. Geografske karte su obično sitnijih razmera od 1:100000, dok se tematske karte mogu pojaviti i u razmeri krupnijoj od navedene.
3 4

Definicije GIS-a
• Zemljišni informacioni sistemi[1] (LIS) , predstavljaju informatičku osnovu višenamenskog katastra. • Topografski informacioni sistemi[2] (TIS), sadrže informacije o reljefu i veštačkim oblicima terena (nastalim kao rezultat ljudske aktivnosti). Digitalni modeli terena su njihova najvažnija komponenta. • Geografski informacioni sistemi (GIS) koji pored generalizovanih informacija o prirodnim i veštačkim oblicima u prostoru, sadrže i specifične tematske sadržaje. Ako je odre ena tema dominantna, ovakav GIS može nositi i naziv po njoj, na primer, Hidrografski Informacioni Sistemi, Informacioni sistemi o životnoj sredini itd.
[1] [2]

(a) Definicije zasnovane na GIS-u kao sredstvu za rad.
'moćan skup sredstava za prikupljanje, memorisanje, pretraživanje po potrebi, transformacije i prikazivanje prostornih podataka iz stvarnog sveta' (Burrough 1986.) 'sistem za prikupljanje, memorisanje, proveru, rukovanje, analizu i prikazivanje podataka koji su prostorno vezani za Zemlju' (Department of Environment 1987). 'informaciona tehnologija koja memoriše, analizira i prikazuje kako prostone tako i ne-prostorne podatke' (Parker 1988).
5 6

Land Information Systems (eng.) Topographic Information Systems (eng.)

Definicije GIS-a (b) Definicije zasnovane na bazama podataka
'sistem baza podataka u kojem je većina podataka prostorno indeksirana i nad kojima se upravlja nizom postupaka da bi odgovorili na upite o prostornim entitetima koji se nalaze u bazama.' (Smith et al. 1987). 'bilo koji niz postupaka zasnovanih na ručnoj ili kompjuterskoj obradi, koji se koristi za memorisanje i manipulaciju geografski referenciranim podacima' (Aronoff 1989).
7

Definicije GIS-a
(c) Definicije u smilslu organizacije
'automatizovani skup funkcija koje stručnjacima obezbe uju napredne mogućnosti memorisanja, pretraživanje, manipulacije i prikazivanja geografski lociranih podataka' (Ozemoy, Smith i Sicherman 1981). 'institucionalna celina, koja odražava organizacionu strukturu koja integriše tehnologiju sa bazama podataka, ekspertska i stalna finansijska podrška u toku vremena' (Carter 1989). 'sistem podrške u odlučivanju koji obuhvata integraciju prostorno referenciranih podataka u okruženje za rešavanje problema' (Cowen 1988).
8

GIS Prostorno referencira podatke

Prostorni podaci
Geografski (ili prostorni) podaci reprezentuju pojave iz realnog sveta u smislu (a) njihovih položaja u odnosu na poznati koordinatni sistem, (b) njihovih atributa koji nisu u relaciji sa položajem (kao što su boja, cena, pH vrednosti, učestalost zaraznih bolesti, itd) i (c) njihovih prostornih me urelacija, koje opisuju kako su oni povezani (ovo je poznato kao topologija i opisuje prostor i prostorne osobine poput veza koje nisu pod uticajem neprekidnih distorzija).
9 10

Glavne komponente GIS-a

Glavne hardverske komponente

Kadrovi Softver

$
GIS
Hardver

$
Podaci
11 12

Glavne softverske komponente

Interaktivni sistem

13

14

Neke od sadašnjih aktivnosti
Agronomija Nadgledanje i upravljanje od nivoa farmi do nacionalnog nivoa. Opis radilišta i procena konturnih obrisa.

Neke od sadašnjih aktivnosti
Navigacija Marketing Nepokretnosti osiguranje Regionalno/lokalno planiranje Putevi i železnice Predmer radova i troškova Vazdušna, morska i kopnena. Položaji i ciljne grupe; optimizacija dostavljanja robe. Zakonski aspekti katastra, vrednosti imovine u odnosu na lokaciju. Izrada planova, troškovi, odražavanje, menadžment.

Arheologija

Životna sredina

Nadgledanje, modeliranje i menadžment degradacije zemljišta; procena zemljišta i planiranje poljoprivrede; klizišta; dezertifikacija; kvalitet i količina voda; nesreće; kvalitet vazduha; vremensko i klimatološko modeliranje i prognoze. Lokacija zaraznih bolesti u odnosu na faktore sredine.

Epidemiologija i zdravstvo

Planiranje i menadžment. Useci i nasipi, računanje količine materijala. Analize demografskih kretanja i razvoja. Lokacije i upravljanje kapacitetima i turističkim atrakcijama.
Lokacije, upravljanje, i planiranje vodovodom, kanalizacijom, gasovodom, električnim i kablovskim servisima.

Šumarstvo

Menadžment, planiranje i optimizacija seče i ponovnog sa enja. Optimizacija vatrogasnih, policijskih i ambulantnih koridora; bolje sagledavanje zločina i njihovih lokacija.
15

Društvene nauke Turizam Vodovi

Hitne usluge

16

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->