PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

Pengurusan Bilik Darjah

Mesra Budaya

Persekitaran Fizikal

Persekitaran Sosio-emosi
Pengurusan P&P Pedagogi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok

Perhubungan Kelompok Etnik

Pedagogi Kelas Bercantum

Sosiolinguistik

Penilaian Berasaskan Budaya

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengenalan: • Bagaimana mengaplikasikan kelas yang mesra budaya supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif utk murid dari latar belakang bangsa dan budaya yang berbeza?

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengurusan Persekitaran Fizikal: • Pengurusan Fizikal bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. • Ini termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah, mengawal.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengurusan Bilik Darjah Yang Dinamik: • Dpt mencapai objektif ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Penyusunan Bilik Darjah: • Bilik darjah perlu mempunyai peralatan asas-papan putih, papan kenyataan, ruang yang selesa, meja kerusi dll. • Papan kenyataan perlu ada jadual waktu, jadual bertugas, carta organisasi, pelan keselamatan, sudut mata pelajaran, sudut bacaan, kata-kata motivasi dll.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

• • • • • •

Persediaan untuk menghasilkan p&p yang berkesan. Persediaan dari segi keselamatan: sediakan peraturan Berpandukan pekeliling. Penyediaan ruang yang selesa Kebersihan dan keindahan bilik darjah Pencahayaan, pengudaraan dan kedudukan murid.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi • Jadi perangsang membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap p&p. • Woolfolk (1990) = motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit, mengarah dan mengawal minat dan tingkahlaku murid. • Langkah yang perlu dilakukan: i. beri pujian dan galakan ii. Guru perlu mengurus emosi murid dengan berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan diri.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

iii. Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada di dalam kelas dan berhadapan dengan guru dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. iv. Hubungan yang positif antara guru dan murid harus dibina terlebih dahulu. Guru perlu mengamalkan kepemimpinan demokrasi dan tidak terlalu mengongkong. v. Hubungan positif dengan rakan sekelas juga perlu dibina.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

• Perhubungan Antara Kelompok Etnik • Gol. muda perlu membaca dan memahami serta menghayati perlembagaan negara. • Gol. muda disaran memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

6 perkara menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia: • i. Perkara 8 : persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya • ii. Perkara 10 (4): batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya • iii. Perkara 38: kuasa Majlis Raja-Raja Melayu menghalang Parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, orang Melayu, bahasa Melayu dan Islam • iv. Perkara 150 (6a): kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan meski pun dalam keadaan darurat • v. Perkara 152 : Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka • vi. Perkara 153 : kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah etnik lain.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

• Murid digalakkan utk berfikir mengenai hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah, latar belakang ekonomi dan politik serta aspek penting lain. • Kesedaran murid untuk mengenal pasti bahawa wujud kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam kelompok etnik atau dlm bentuk lain spt agama, budaya, kedudukan ekonomi politik dan sosial.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

• Guru harus memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam masyarakat. • Setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran • Setiap aktiviti dan program yang dirancang haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif serta yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful