P. 1
Lista Carte 2000

Lista Carte 2000

|Views: 208|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Camera Nationala a Cartii on Nov 06, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/29/2014

Sections

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare

"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IANUARIE 2000

00-1

Eminescu, Mihai. Din valurile vremii...: Poezii / Mihai Eminescu; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (Combinatul Poligr.). – 46, [2] p.: il. color.; 29 cm. – ISBN 9975-60-058-1: Pre contractual, 2000 ex. – [00-1]
859.0-1 Eminescu Com. Nr 25

00-2

Negară, Viorica. Contractele de intermediere în comer ul interna ional / Viorica Negară; red. şt. Mircea N. Costin. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – 248, [2] p.; 21 cm. – Bibliogr. în notele dPrince subsol. - ISBN 9975-9511-1-2: Pre contractual, 1000 ex. – [00-2]
339.5(075.8) Com. Nr

00-3

Burlacu, N. Osnovy gosudarstvennogo administrirovaniâ: Učeb. posobie / N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Ioni ă: Mold. Èkon. Akad. Kafedra Obŝ. Menedžmenta. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 207 p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 206-207 (30 tit.). – Pre contractual, 300 ex. – [00-3]
351(075.8) Com. Nr 717

00-4

La chance: Methode de français / Claudia Prigorschi, Eufrosinia Axenti, Serafima Lupan,...; Univ. d’Ètat de Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 319 p.; 27 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – Bibliogr. p. 316. – Apare cu sprijinul Alian ei Franceze din Chişinău. – ISBN 9975-78-020-2: Pre contractual, F. tir. – [00-4]
804.0(075.8) Com. Nr 882

00-5

Полуавтоматическая стиральная машина "Aurica 120", "Aurica 120-2" : Руководство по эксплуатации / СП "Электромашина". – Ch. : S. n., 2000. – 12 p. : fig.; 20 cm. – F. f. de tit. – F. pre , F. tir. – [00-5]
Com. Nr

00-6

Set pedichiură "Zepter" : Ghid de utilizare / Zepter Int. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. "Sirius"). – 12 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – F. pre , F. tir. – [00-6]
Com. Nr

00-7

Синкро-клик. Новая крышка-скороварка : Инструкция по эксплуатации / Zepter Int. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. "Sirius"). – 15 p. : il.; 20 cm. – F. f. de tit. – F. pre , F. tir. – [00-7]
Com. Nr

00-8

Презентация Ваксы : Vacuum System bz Zepter Int. / Zepter Int. Moldova. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. "Sirius"). – 18 p.; 20 cm. – F. f. de ti. – F. pre , F. tir. – [00-8]
Com. Nr

00-9

Exploratorii: Lec ii biblice pentru adolescen i: cl. 6-8: [trad. din lb. engl.] / ed. Sergiu Namesnic; trad. Vica Cuciuc. – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan-Poligraf). – 20 cm.
1

ianuarie / februarie / martie 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-9]
087.5:22 Com. Nr

00-10

Issledovateli: Biblejskie uroki dlâ učaŝihsâ – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan-Poligraf). – 20 cm. ânvar’/fevral’/mart 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f. de tit. – Pre contractual, f. tir. – [00-10]
087.5:22 Com. Nr

00-11

Put’ istiny : Biblejskie uroki dlâ molodeži 18-25 let / ruk. Sergiu Namesnik. – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan - Poligraf). – 20 cm. ânvar’/fevral’/mart 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-11]
22 Com. Nr

00-12

Cărări drepte : Studii biblice pentru tineri 18-25 ani: (trad. din lb. engl.) / manager Sergiu Namesnic. – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan - Poligraf). – 23 cm. ianuarie / februarie /martie 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-12]
22 Com. Nr

00-13

Pridi i uvidiš’ : Biblejskie uroki dlâ vzroslyh / ruk. Sergiu Namesnik; per. [s angl.] Victoria Popescu. – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan - Poligraf). – 20 cm. ânvar’/fevral’/mart 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-13]
22 Com. Nr

00-14

Primii paşi: Povestiri şi activită i biblice pentru copii preşcolari şi cl. întâi: [trad. din lb. engl.] / ed. Sergiu Namesnic. – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan - Poligraf). – 20 cm. ianuarie / februarie / martie 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-14]
087.5:22 Com. Nr

00-15

A, ty i… Bibliâ : Biblejskie uroki dlâ detej : 2-5 kl.: [per. s angl.] / ruk. Sergiu Namesnik; per. Maria Meleştian. – Ch.: Misiunea Educa iei Creştine, 2000 (Elan - Poligraf). – 20 cm. ânvar’/fevral’/mart 2000. – 2000. – 50 p.: il. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-15]
087.5:22 Com. Nr

2

00-16

Aurica 120-1, Aurica 120-2 : Maşini de spălat semiautomate : Instruc iuni de folosire / ÎM Electromaşina. – Ch. : S. n., 2000. – 12 p. : il.; 20 cm. – F. f. de tit. – F. pre , F. tir. – [00-16]
Com. Nr

00-17

VARO. Chişinău: catalog: producători de mărfuri şi servicii. – Ch.: VAROinform SRL, 1999 (Combinatul Poligr.). – 26 cm. – Text: lb. rom., engl., rusă. ... 2000. – 1999. – 266, [6]p.: il. – Index p. 209-261. – ISBN 9975-93702-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-17]
659.3(085.2) Com. Nr

00-18

Stăvilă, Veaceslav. De la Basarabia Românească la Basarabia Sovietică, 19391945 / Veaceslav Stăvilă. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Centrală”), 2000. – 150, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 139-150 şi în note la sfârşitul cap. – ISBN 9975-78035-0: Pre contractual, F. tir. – [00-18]
94(478+498)”1939/1945” Com. Nr 1563

00-19

Siminel, Vasile. Producerea şi studiul semin elor. Recunoaşterea şi aprobarea culturilor de sol: [man.] / Vasile Siminel. cop.: Veaceslav Popovschi; Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Rep. Moldova. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 534 p.: tab., scheme; 21 cm. – Include şi “Legea Republicii Moldova despre semin e”. – Bibliogr. p. 519-520 (37 tit.). – Apare cu sus inerea Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Rep. Moldova. – ISBN 9975-78034-2 (în cop.): Pre contractual, 1500 ex. – [00-19]
633/635(075.8) Com. Nr

00-20

Tudoreanu, Ruxanda. Personajul dilematic la Augustin Buzura / Ruxanda Tudoreanu. – Ch.: ARC, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 175 p.; 20 cm. – (Prima verba). – Bibliogr. p. 169-175 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul funda iei Soros Moldova. –ISBN 9975-61-110-9: Pre contractual, F. tir. – [00-20]
859.0.09 Com. Nr 1488

00-21

urcanu, Lucia. Ultima epifanie : [livrescul în poezia optzecistă basarabeană] / Lucia urcanu. – Ch.: ARC, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 117 p.; 20 cm. – (Prima verba). – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-61111-7: Pre contractual, F. tir. – [00-21]
859.0(478).09 Com. Nr 1486

00-22

Rapcea, Ana. Dumnezeu răstoarnă clepsidrele: [versuri] / Ana Rapcea, cop.: Mihai Bacinschi; fotogr. Iulian Sochircă. – Ch.: ARC, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 27, [4] p.; 23 cm. – (Prima verba). – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-61-107-9: Pre contractual, F. tir. – [00-22]
859.0(478)-1 Rapcea Com. Nr 1487

00-23

Limba română: Culeg. de texte cl. I / Min. Educa iei şi Şt.; ed.: Viorica GoraşPostică, Irina Ciubară, Galina Ciubară. – Ed. a 2-a compl. şi rev. – Ch.: Cartier,
3

2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 192 p.: il. color.; 23 cm. – (Supl. la Lumini e). – ISBN 9975-949-78-9: Pre contractual, F. tir. – [00-23]
805.90(075.2) Com. Nr

00-24

Furdui, Galina. În cercuri de apel: 77 rondeluri / Galina Furdui; graf.: Romeo şi Victoria Schi co; schi ă de portr.: Glebus Sainciuc. – Ch.: Ruxanda, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 107 p.: il. 20 cm. – Apare cu sprijinul Companiei JAS GROUP. – ISBN 9975-72-058-7 (cu supracop.): Pre contractual, F. tir. – [00-24]
859.0(478)-1 Furdui Com. Nr

00-25

Malarciuc, Gheorghe. Din moşi strămoşi: nuvele istorice / Gheorghe Malarciuc; pict.: Igor Vieru, Filimon Hămuraru. – Ch.: Cartea Moldovei, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 46, [1] p.: il.; 29 cm. – ISBN 9975-60-033-6: Pre contractual, 3000 ex. – [00-25]
859.0(478)-32 Malarciuc Com. Nr 1112

00-26

Tehnica tensiunilor înalte: îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Electroenergetică; elab.: Ion Pra uc, …; red. resp. Ion Stratan. – Ch.: UTM, 1999. – 55 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 52 (8 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-26]
621.31(076.5) Com. Nr 98

00-27

Construc ii din beton armat: Calculul şi proiectarea grinzii cadrului clădirii industriale multietajate: îndrumări metodice privind elaborarea proiectului de curs Nr 1 / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Elemente de Construc ii; elab.: Alexei Scripnic; red. resp. Grigore Bordeianu. – Ch.: UTM, 1999. – 41, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 34 (5 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-27]
691.3(076.5) Com. Nr 99

00-28

Prelucrarea prin deformare plastică şi sudarea materialelor: îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Studiul şi Tehnologia materialelor; elab.: Petru Postolache,... – Ch.: UTM, 2000. – 59, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 59 (5 tit.). – Pre contractual, 250 ex. – [00-28]
621.791(076.5) Com. Nr 1

00-29

Romanciuc, Ion. Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor: îndrumător de proiectare / Ion Romanciuc; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: UTM, 2000. – 63 p.: tab.; scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 62 (13 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-29]
621.31(076.5) Com. Nr 102

00-30

Sekret čisel: Testy po matematike dlâ II kl. / Mihaela Singer, Ileana Ioni ă, Aurelia Răileanu, Elena Manciu; M-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 47, [1] p.: il.; 25 cm. – ISBN 9975-69-091-2: Pre contractual, F. tir. – [00-30]
4

51(075.2) Com. Nr 1435

00-31

Marinescu, Alexandru. Conservarea energiei / Alexandru Marinescu; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: UTM, 2000. – 174 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 172-174 (32 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [00-31]
620.91(075.8) Com. Nr 3

00-32

Comunicarea şi mobilitatea studen ilor = Communication and Student Mobility Process: Round Table Materials Cluj-Napoca, România, May 6-7 1999: Materialele Mesei Rotunde / Funda ia Soros din Moldova. Cons. de expert în Programul East-East, Funda ia pentru o Societate Deschisă din România, filiala Cluj, Univ. Babeş-Bolyai din Cluj. – Ch.: ARC, 1999 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). –110 p.; 20 cm. – Text: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Progr. East-East al Inst. pentru o Societate Deschisă de la Budapesta. – ISBN 9975-61-106-0: Pre contractual, F. tir. – [00-32]
37.0:378.1(082) Com. Nr 4

00-33

Ghid privind aplicarea: Conven iei privind asisten a juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale; Tratatului între Rep. Moldova şi Rep. Letonă cu privire la asisten a juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală; Tratatului între Rep. Moldova şi Rep. Lituania cu privire la asisten a juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală; Tratatului între Rep. Moldova şi Federa ia Rusă cu privire la asisten a juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală; Tratatului între Rep. Moldova şi Ucraina privind asisten a juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, şi penală / Galina Bostan, Oleg Lupan, Vitalie Mironov, Vitalie Nagacevschi. – Ch.: ARC, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 119 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei SOROS – Moldova. – ISBN 9975-61-113-3: Pre contractual, F. tir. – [00-33]
341.241(035) Com. Nr 13

00-34

Cimpoieş, Gheorghe. Conducerea şi tăierea pomilor: [man. pentru studen i] / Gheorghe Cimpoieş; cop.: Oleg Beşliu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000. – 273 p.: fig., tab., fotogr.; 24 cm. – Bibliogr. p. 272-273. Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-67-148-9: Pre contractual, F. tir. – [00-34]
631.542(075.8) Com. Nr

00-35

Melnic, Boris. Noută i ale ştiin ei despre om şi natură / Boris Melnic. – Ch.: Cartdidact, 1999 (Tipogr. “Reclama”). – 111 p.: il.; 21 cm. – ISBN 9975-940-188: Pre contractual, F. tir. – [00-35]
001:57 Com. Nr 422

00-36

Istoria veche a spa iului românesc : crestoma ie sub red. A. Zanoci. – Ch. : Cartdidact, 1999. – 113 p. : il.; 21 cm. – Bibliogr. în text. – ISBN 9975-940-26-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-36]
[94(100)+929](075)
5

Com. Nr 433

00-37

Bassot, Jaques. Frumuse e şi plenitudine: [esen ialul despre chirurgia şi medicina estetică] / Jaques Bassot; trad.: Adrian Mustea ă. – Ch.: Prut Interna ional, 1999 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 192, [6] p.; 23 cm. – Tit. orig.: Le bien etre et la beaute. L’essential sur la medicine et la chirurgie esthetique. – Bibliogr. p. 195-196. – Apare cu sprijinul Clinicii de Medicină Estetică din Chişinău. – ISBN 9975-69-101-3: Pre contractual, F. tir. – [00-37]
616-089.197.7 Com. Nr 1578

00-38

Aldea-Cu arov, Chiril. Hulubul amintirii: [poezii, portr. literare] / Chiril AldeaCuratov; selec ia, îngr. textului, postf. imag. Iurie Colesnic; prez. graf. Cezara Colesnic. – Ch.: Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 72 p. fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultură pentru Copii şi Tineret “Sergiu Grossu”. – ISBN 9975-905-38-2 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-38]
859.0(478)Aldea-Cu arov+859.0(478).09 Com. Nr 91019

00-39

Rusu, Nicolae. Să fim privighetori: [povestiri pentru copii] / Nicolae Rusu. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 63, [2] p.: il. color; 20 cm. – ISBN 9975-69-086-6: Pre contractual, F. tir. – [00-39]
859.0(478)-93 Rusu Com. Nr 91055

00-40

Omagiu profesorului Ion Ciornâi: cu prilejul împlinirii a 70 de ani / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de litere; col. red.: Mihail Purice,... – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 295 p.; 20 cm. – Lucrări publicate de prof. Ion Ciornâi în anii 1956-1998. – Bibliogr. după fiecare cap. – Pre contractual, 50 ex. – [00-40]
805.90+929 Ciornâi Com. Nr 3

00-41

Lucrări practice la sistematica plantelor inferioare / V. Şalaru, P. Obuh, B. Nedbaliuc, …; red. resp. Vasile Şalaru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 176 p.: fig.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-41]
581.1(076.5) Com. Nr 24

00-42

Istoriâ i kul’tura bolgar i gagauzov Moldovy i Ukrainy: (Sb. st. k 100-letiû so dnâ roždeniâ I.I.Meŝerûka) / In-t mežètnič. issled. ANM, Nauč. ob-vo bolgaristov RM; nauč. red. I.F. Grek. – Ch.: SSB, 1999. 276 p., [1] f. portr.; 20 cm. – Text: lb. rusă, bulg. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul fondului “Otvarenko obŝestvo” (Bulgaria). – ISBN 9975-9568-0-7: Pre contractual, 1000 ex. – [00-42]
94 (=867=943.65)(478+477.7)(082)+929 Meŝerûk Com. Nr 252

00-43

Zbârciog, V. Pedagogia aplicativă în domeniul educa iei fizice: curs de lec ii / V. Zbârciog, A. Budevici, I. Levodeanski; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Educa iei Fizică. – Ch.: USM, 1999. – 160 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 159 (22 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-43]
372.879.6.046.14 Com. Nr 78
6

00-44

Victor Isac (1943-1995): Biobibliogr. / Univ. de Stat din Moldova.; aut.-alcăt.: Ion Madan, red. resp.: Galina Drăgălina. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. U. S. M.). – 74 p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-44]
[016:54]+929 Isac Com. Nr 227

00-45

Gavrilov, G. Fotbal: Man. pentru catedrele de cultură fizică din inst. superioare de învă ământ din Moldova şi România / V. Gavrilov, Nicolae Crăciun, Anatolie Budevici; red. resp. Ciorbă C.; Univ. de Stat din Moldova; – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 168 p.: fig.; 20 cm. – Aut. sunt indica i pe cop. – Bibliogr. p. 166-167 (26 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-45]
796.332(075.8) Com. Nr 238

00-46

Teoria şi metodologia instruirii (didactica): îndrumar metodic pentru studen ii universitari / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Pedagogie şi Psihologie; aut.: N. Silistraru. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 88 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-46]
378.147(075.8) Com. Nr 63

00-47

Sânt femeie. Cine mă apară? = Â ženŝina. Kto menâ zaŝitit? : Ghid practic / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; aut.-alcăt.: Miroslava Luchianciova; trad.: Virgil Madan. – Ch.: S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 32; 32 p. (pagina ie paralelă): il.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Progr. Na iunilor Unite în Rep. Moldova. – Carte-liant. – ISBN 9975-72-068-4. – ISBN 9975-72-068-4: Pre contractual, F. tir. – [00-47]
396 Com. Nr 21

00-48

Ecouri, opinii şi Grigore Vieru solicitând confesiunea dirijorului Ştefan Andronic despre sine şi despre corala “Vocile Primăverii”. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Combinatul Poligr.). – 99, [2]p.: fotogr. color.; 26 cm. - Tit. pe cop.: Corala “Vocile Primăverii”. – ISBN 9975-72-069-2: Pre contractual, F. tir. – [00-48]
784 Com. Nr

00-49

Lu ă, Valeriu. Caiet pentru ambal / Valeriu Lu ă; notografie: Nicolae Pojoga. – Ch.: Ruxanda, 1999(Tipogr. “Reclama”). – 28 cm. Vol. 2: For cimbalom. – 1999. – 102 p.: note. – Apare cu sprijinul Comisiei Na ionale pentru UNESCO în Rep. Moldova. – ISBN 9975-72-061-7: Pre contractual, F. tir. – [00-49]
798.2(092) Com. Nr 367

00-50

Saharneanu, Eudochia. Orientări antropologice în filozofia secolelor XIX-XX: (Prelegeri) / Eudochia Saharneanu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Filozofie şi Psihologie. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 96 p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Pre contractual, 50 ex. – [00-50]
1/14”18/19”(042.4) Com. Nr 266
7

00-51

Dic ionar explicativ uzual al limbii române / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistică; conduc. lucrării: Silviu Berejan; red. Maria Onofraş,... – Ch. : Litera, 1999 (Combinatul Poligr.). – 638 p.; 29 cm. – ISBN 9975-74-237-8 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-51]
805.90-3 Com. Nr

8

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
FEBRIARIE 2000

00-52

Zaha, Valentin. Pe urmele căutării de sine: [versuri] / Valentin Zaha; cop. Ion Moraru, Sergiu Corlat. – Ch.: Zamolxe, 2000 (Combinatul Poligr.). – 114, [5] p.; 17 cm. – ISBN 9975-9983-1-3: Pre contractual, F. tir. – [00-52]
859.0(478)-1 Zaha Com. Nr 91085

00-53

Cărare, Petru. Pălăria gândurilor mele: Parodii din Basarabia / Petru Cărare; cop. şi prez. graf.: Valeriu Ioni oi; şarje: Glebus Sainciuc. – Ch.: Săgeată, 2000 (Tipogr PRAG-3). – 367 p.: il.; 18 cm. – ISBN 9975-9525-2-6: Pre contractual, F. tir. – [00-53]
859.0(478)-7 Cărare Com. Nr 140

00-54

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului testament: cu trimiteri. – Ch.: Soc. Biblică Interconfes. din Rep. Moldova, [2000](Combinatul Poligr). – 1223 p.; 22 cm. – ISBN 973-9704-9-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-54]
22 Com. Nr 90326

00-55

Eminescu –propriul vis: Prefe e definitorii 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, 1850-15 ian. – 2000: Corpus Eminescu în 10 vol. / coord. Mihai Cimpoi,…; ed., antologie, ap. critic de Fănuş Băileşteanu, …; st. introd: Ion Rotaru. – Ch.: Litera: Bucureşti: David, 1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. [Vol.] IV. – 1999. – 565, [1] p.: fotogr. – Cuprins: Prefa a prefe elor. Prefa ă la edi ia dintâi / Titu Maiorescu. Către cititori / V. G. Mor un; Prefa ă / Gr. Păunescu. Prefa ă / A. D. Xenopol. Prefa ă / Matei Eminescu. Prefa ă. / Ilarie Chendi. Introducere / Ion Scurtu. Precuvântare / Iliu Dragomirescu. Prefa ă / Nicolae Iorga. Prefa ă / A. C. Cuza. Mihai Eminescu / Al. Vlahu ă. Introducere / Lucian Blaga. Introducere / Gh. Bogdan-Duică. Introducere; Noti ă despre via a lui Eminescu / Gh. Adamescu; Introducere / George Murnu. Introducere / Eugen Lovinescu. Prefa ă la edi ia engleză / G. Bernard Show. Salut ie, spirit luminos / Silvia Pankhurst. Introducere / I. E. Torou iu. Eminescu şi poezia populară / Ion Pillat. Cuvânt de încheiere la edi ia de fa ă / Ludovic Dauş. De ce această lucrare / H. Dj. Siruni. Pentru domnul Siruni / N. Iorga. Prefa ă / Perpessicius. Prefa ă; Via a lui M. Eminescu / Alexandru Colorian. Introducere / I. Cre u. Prefa ă / G. Ibrăileanu. Introducere / Gr. Scorpan. Prefa ă / G. Călinescu. Cuvânt înainte / Mircea Eliade. Prefa ă / Mihai Beniuc. Eminescu / Mihail Sadoveanu. Prefa ă / Zoe Dumitrescu-Buşulenga. M. Eminescu / D. PanaitescuPerpessicius. Proza literară a lui Eminescu / Eugen Simion. Un cuvânt de lămurire / D. Murăraşu. Eminescu: resorturi ale universului poetic / Constantin Ciopraga. Eminescu şi eternitatea discursului liric / Romul Munteanu. “Cântul cel etern” eminescian / George Munteanu. Prefa ă / Aurel Martin. Cuvânt înainte / Dimitrie Vatamaniuc. Dramaturgie eminesciană / Aurelia Rusu. Prefa ă / Mihai Drăgan. Un poet al indeterminării / Al. Ciorănescu. Înfă işare / Petru Cre ia.
9

Murmurul variantelor / Mircea Ciobanu. Mihai Eminescu, poetul na ional / Ion Rotaru. Vârstele poetului / Al. Piru. Eminescu şi cartea lui, Eminescu şi cartea noastră / Marin Sorescu. Cuvânt înainte / Petru Cre ia. Eminescu, sau Nemoartea cuvintelor româneşti / Victor Crăciun. Scrisoare către editorul eminescian, integral, din anul 2000 / D. P. Perpessicius. – Bibliogr. p. 556-564 şi în notele de subsol. – ISBN 9975-74-234-3. – ISBN 9973-9355-45-5: Pre contractual, F. tir. – [00-55]
82(100-87)-3 Com. Nr

00-56

Volconovici, Liviu. Determinarea pierderilor de energie electrică în re ele şi a parametrilor instala iilor cu consum redus de energie electrică: (în baza instala iilor cu frig natural pentru răcirea laptelui) / Liviu Volconovici, Mihai Chiorsac, Mihai Cernei; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Inst. de Energetică al Acad. de Şt. a Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 126 p.: tab.; 29 cm. – Bibliogr. p. 89-91 (70 tit.). – ISBN 9975-67-158-6: Pre contractual, F. tir. – [00-56]
621.311 Com. Nr

00-57

Femei din Moldova: Enciclopedie / ed.: Iurie Colesnic; cons. red.: Gh. Baciu, …Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 311 p.: fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros – Moldova şi al Asocia iei Strategia Civică. – ISBN 9975-905-42-0 (în cop. şi supracop.): Pre contractual, F. tir. – [00-57]
396(478)(030) Com. Nr 48

00-58

Cărare, Petru. Punctul de reper : [parodii] / Petru Cărare. – Ch.: Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 288 p.; 17 cm. – (Bibl. şcolarului). – Ref. crit. p. 275-284. – Apare cu sprijinul financiar al lui Anatol Josan, preşedinte al Companiei JAS GROUP. – ISBN 9975-74-243-2: Pre contractual, F. tir. – [00-58]
859.0(478)-7 Cărare Com. Nr

00-59

Vatamanu, Ion. Nimic nu-i zero: Poeme / Ion Vatamanu; cop. Isai Cârmu; selec ie: Arcadie Suceveanu. – Ch.: Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). 318 p.; 17 cm. – (Bibl. şcolarului). – Ref. crit. p. 302-313. – ISBN 9975-74-174-6: Pre contractual, F. tir. – [00-59]
859.0(478)-1 Vatamanu Com. Nr

00-60

Stamati-Ciurea, Constantin. Răsunete din Basarabia: Proză / Constantin Stamati-Ciurea. – Ch.: Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 271, [1] p.; 17 cm. – (Bibl. şcolarului). – Bibliogr. în note p. 259-265, ref. crit. p. 268-271. – ISBN 9975-74-137-1: Pre contractual, 5000 ex. – [00-60]
859.0-3 Stamati-Ciurea Com. Nr

00-61

Agricultura Republicii Moldova = Sel’skoe hozâjstvo Respubliki Moldova / Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. “Sirius”). – 177 p.: tab.; 24 cm. – Tit., pref., text: lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-61]
63:311(478)
10

Com. Nr

00-62

Ciobanu, Elena. Guide pratique de traduction litteraire / Elena Ciobanu; Univ. Liberă Int. din Moldova. Departamentul Limbi Străine. Catedra de limbă franceză. – Ch.: Complexul ed.-poligr. ULIM, 2000. – 95 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-62]
840(075.8) Com. Nr

00-63

Galben, Andrei. Teza de licen ă: (St. metodic) / Andrei Galben, Alexandru Roman, Gheorghe Postică; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch.: Complexul Ed.poligr. U.L.I.M., 2000. – 89 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-63]
378.2 Com. Nr

00-64

Ciobanu, Elena. CLEFS pour la traduction litteraire / Elena Ciobanu; Univ. Liberă Int. din Moldova. Dep. Limbi Străine. Catedra de limbă franceză. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. U.L.I.M., 2000. – 101, [2] p.; 20 cm. - Pre contractual, [0064]
840(075.8) Com. Nr

00-65

Burdujan, Radu. Devil doomed to love: [versuri] / B. Radu; pict. L. V. Jajuc. – Ch.: S. n., 2000. – 47 p.: 20 cm. – ISBN 9975-9991-0-7: Pre contractual, F. tir. – [00-65]
859.0(478)-1=20 Com. Nr

00-66

Matematică: Cl. a IV-a: Caietul elevului / Mihaela Singer, Victoria Pădureanu, Mariana Mogoş, Aurelia Răileanu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 95 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-103-X: Pre contractual, F. tir. – [00-66]
51(075.2) Com. Nr 146

00-67

Bibliografia Na ională a Moldovei : Căr i. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din a. 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu,…; red. resp. Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova, 1999 (Rotaprint). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronicii Presei”. – ISSN 0201-6761. Nr 8, 1999. – 1999. – 86 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-67]
015(478) Com. Nr 1

00-68

Capcelea, Arcadie. Integrarea ecologică europeană / Arcadie Capcelea; Centrul Regional de Mediu din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Prag-3”). – 31, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Programul “Un mediu pentru Europa”). – Apare cu sprijinul Centrului Regional de Mediu din Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00-68]
504:061.1 EU Uniunea Europeană Com. Nr

11

00-69

Sekrety Zepter dlâ vašej kuhni: Ed. a 1-a / Zepter Interna ional Moldova; sost. V. Careva. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Sirius”). – 94 p.; 20 cm. – Sb. ne âvlâetsâ ofic. izd. firmy “Zepter”. - Pre contractual, F. tir. – [00-69]
641(083.1) Com. Nr

00-70

Analele Ştiin ifice / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. A. Galben; red. resp.: Gh. Postică. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. U.L.I.M., 1999. – 29 cm. Vol. 1: Filologie / coleg. red.: A. Gu u, … - 1999. – 112 p. – Text: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-70]
80:378.4(478)(082) Com. Nr

00-71

Analele Ştiin ifice / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. A. Galben; red. resp.: Gh. Postică. – Ch.: Complexul ed.-poligr. U.L.I.M., 1999. – 29 cm. Vol. 3: Drept / coleg. red.: Evghenii Martîncic, … - 1999. – 96 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-71]
34:378.4(478)(082) Com. Nr

00-72

Jocuri ecologice în şcoală: Elaborare metodică / Asoc. “ChimEco”. – Ch.: USM, 2000. – 40 p.: il.; 20 cm. – Proiect finan at de REC Moldova, cu sus inerea financiară a Comisiei Uniunii Europene. – Pre contractual, 100 ex. – [00-72]
504(075.3) Com. Nr 5

00-73

Regulamentul cu privire la practica pedagogică a studen ilor / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Pedagogie şi Psihologie. – Ch.: USM, 2000. – 21 p.: tab.; 20 cm. – pre contractual, 100 ex. – [00-73]
378.14 Com. Nr 28

00-74

Postovan, Ina. Psihologia deficien ilor mintali: (material didactic) / Univ. de Stat din Moldova; red.: Diana Codri chi. – Ch.: USM, 1999. – 186 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 185-186. – Pre contractual, 50 ex. – [00-74]
159.973 Com. Nr 26

00-75

Novac, Lidia. Lingvistica generală: Materiale didactice pentru studen ii Fac. de Litere şi Limbi Străine / Lidia Novac, Emilia Oglindă; red. resp. A. Ciobanu. – Ch.: U.S.M, 1998. – 144 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 130-140 şi în note. – Pre contractual, 100 ex. – [00-75]
80(075.8) Com. Nr 24

00-76

Canta, Ioan. Letopise ul ării Moldovei de la a doua şi până şa a patra domnie a lui Constantin Mavrocordatu (1741-1769) / Ioan Canta, st. intr., notă asupra ed., îngrijirea tex. glosar, indice, tabel cronologic Andrei Eşanu, Valentina Eşanu; Inst. de Istorie al A.Ş.M.; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de istoria culturii şi religiilor. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. USM). – 47 p.; 20 cm. – (Colec ia “Tezaur”). – Tit. pe cop.: Bibliogr. în note p. 15-17 (27 tit.). – Indice p. 41-42. – ISBN 9975-936-50-4: Pre contractual, 200 ex. – [00-76]
12

94(478+498) Com. Nr 14

00-77

Uricarul, Axinte. De a doua domnia lui Nicolae Alexandru Vodă Văleat, 7220 (1712) / Axinte Uricarul; st. introd., notă asupra ed., îngrijirea text., glosar, indice de nume Andrei Eşanu, Valentina Eşanu; Inst. de Ist. al A.Ş.M.; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de istoria culturii şi religiilor. – Ch.: Civitas, 1999 (Tipogr. USM). – 143 p.; 20 cm. – (Colec ia “Tezaur”). – Tit. pe cop.: Letopise ul ării Moldovei (1711-1715). – Bibliogr. în note. p. 36-43 (114 tit.). - Ind. p. 132-140. – ISBN 9975-936-51-2: Pre contractual, 200 ex. – [00-77]
94(478+498) Com. Nr 10

00-78

Jocuri ecologice pentru elevi: Elaborare metodică / Asoc. “ChimEco”. – Ch.: USM, 2000. – 21 p.: il.; 20 cm. – Proiect finan at de REC Moldova, cu sus inerea financiară a Comisiei Uniunii Europene. – Pre contractual, 100 ex. – [00-78]
504(075.3) Com. Nr 5

00-79

Amigdalita cronică la copii: (aspecte imunologice, metode noi la diagnostic şi tratament): îndrumări metodice / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”; aut.: I. Ababii, V. Popa, L. Danilov; …. – Ch.: USMF., 2000. – 15 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-79]
616.322-053.2(076.5) Com. Nr

00-80

Examinarea bolnavului şi alcătuirea foii de observa ie clinică ORL: elab. metodică pentru studen ii fac. de medicină generală / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemi anu” din Rep. Moldova. Catedra de otorinolaringologie; alcăt. I. Ababii…. – Ch.: USMF, 2000. – 11 p.: tab.; 20 cm. – Text paralel: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-80]
616.21 Com. Nr

00-81

Hroničeskij tonzilit u detej: (Immunol. aspekty, sovrem. metody diagnostiki i lečenie): Metod. rekomendacii / Gos. Un-t Mediciny i Farmacii “N. Testemi anu” Resp. Moldova; avt.: I. Ababii, V. A. Popa, L. A. Danilov, … - Ch.: USM, 2000. – 22 p.: tab.; 20 cm. – F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. – [00-81]
616.322-053.2(076.5) Com. Nr

00-82

Cum să- i creezi marca proprie = Kak sozdat’ svoj sobstvennyj tovarnyj znak: (recomandări) / Agen ia de Stat pentru Protec ia Proprietă ii Industriale; col. red.: Eugen Staşcov, … - Ch.: A.G.E.P.I., 2000. – 39 p.: il.; 20 cm. –Text.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 19 (10 tit.). – ISBN 9975-9583-1-1: Pre contractual, F. tir. – [00-82]
659.154 Com. Nr

00-83

Perfec ionarea managementului oficiilor de proprietate industrială sau intelectuală din ările în tranzi ie = Development of management of industrial property or intellectual property offices in countries in transition =
13

Soveršenstvovanie upravleniâ vedomstvami promyšlennoj ili intellektual’noj sobstvennosti stran s perehodnoj èkonomikoj: Simpoz. OMPI, 31 avg. – 2 sent., 1999/ alcăt. - Elena Popa. – Ch.: AGEPI, 2000. – 102 p.: scheme; 29 cm. – Text: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. p. 95 (14 tit.). – ISBN 9975-9583-0-3: Pre contractual, F. tir. – [00-83]
658.012.4:347.77=590=20=82(063) Com. Nr

00-84

Vieru, Grigore. Acum şi în Veac: Poeme, confesiuni / Grigore Vieru; cop. Isai Cârmu. – Ed. de autor rev. şi adăug. – Ch.: Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 334, [1] p.; 16 cm. – (Bibl. şcolarului). – Apare cu sprijinul financiar al lui Anatol Josan, preşedinte al Companiei JAS GROUP. – ISBN 9975-74-244-0: Pre contractual, F. tir. – [00-84]
859(478)-1 Vieru Com. Nr

00-85

Lecturi AGEPI: Comunic. prez. la simpoz. an. consacrat aspectelor actuale ale protec iei proprietă ii industriale în Rep. Moldova: (ed. II, 16 apr. 1999) / Agen ia de Stat pentru Protec ia Proprietă ii Industriale; red.: Ecaterina Marandici. – Ch.: AGEPI, 1999. – 73 p.: il. color; 28 cm. – Bibliogr. la sfârşitul comunic. – Text: lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-85]
347.77(063) Com. Nr

00-86

Fruntaşu, Platon. Cum să scriem o teză de an şi o teză de licen ă: (îndrumări metodice) / Platon Fruntaşu, Pantelemon Vărzari; Univ. de Stat din Moldova. Inst. de St. Politice şi Rela ii Int. – Ch.: USM, 2000. – 28 p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele subsol. – Pre contractual, 200 ex. – [00-86]
378.2 Com. Nr 12

00-87

Profesionalism, voca ie, devotament: (Academicianul Haralambie Corbu la 70 de ani) : Biobibliogr. / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Bibl. Şt. Centrală; aut. alcăt., Ion Şpac. – Ch.: USM, 2000. – 128 p.; 20 cm. – Tit. pe cop.: Academicianul Haralambie Corbu. – Pre contractual, 300 ex. – [00-87]
[016:805.90]+929 Com. Nr 7

00-88

Macedonski, Alexandru. Poezii / Alexandru Macedonski; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 190, [1] p.; 19 cm. – (Aleea clasicilor). – Cuprins: Poezii (1882). Noaptea de iunie; Noaptea de aprilie; Noaptea de septembrie; Calul arabului; Precum…; Excelsior (1895). Excelsior; Guzla; Val ul rozelor; Stepa; Psalmi moderni; Noaptea de noiembrie; Sub stele; Dormi dulce; În răstrişte; În archangel; Cântec; Plecare; Naiada; Noaptea de mai; Noaptea de martie; Vaporul mor ii; Pe balta clară; Mă uit la cer; Noaptea de februarie; Noaptea de ianuarie; Comori de aur; Neron; Înjura i-mă, prieteni; Între frunze; Faunul; Noaptea neagră; Când aripi…; Ură; Noaptea de iulie; Noaptea albă; Flori sacre (1912); Avatar; Noaptea de decembrie; Vasul; Cântecul ploii; Rimele cântă pe harpă; Lewk. Poema rondelurilor (1927). Rondelurile pribege. Rondelul lucrurilor; Rondelul oraşului mic; Rondelul de aur; Rondelul lunii; Rondelul crinilor; Rondelul iganilor; Rondelul cercetaşilor; Rondelul plecării; Rondelul oraşului din indii; Rondelul morii; Rondelul contimporanilor; Rondelul meu. Rondelurile celor patru vânturi. Rondelul cupei de Murano; Rondelul privighetoarei; Rondelul trecutului; Rondelul oglindei; Rondelul domni ei;
14

Rondelul oraşului de altă-dată; Rondelul orelor; Rondelul ajungerii la cer; Rondelul ctitorilor; Rondelul coroanelor nepieritoare. Rondelurile rozelor. Rondelul rozelor ce mor; Rondelul lui Sadi; Rondelul rozelor din cişmegi; Rondelul marilor roze; Rondelul beat de roze; Rondelul cascadelor de roze; Rondelul privighetoarei între roze; Rondelul rozelor de august; Rondelul rozei ce înfloreşte; Rondelul lui Sadi ieşind dintre roze. Rondelurile rozelor de azi şi de ieri. Rondelul rozelor de azi şi de ieri; Rondelul nop ii argintate. Rondelurile Senei. Rondelul îneca ilor; Rondelul florilor de lună; Rondelul Parisului iad; Rondelul dezastrului mondial; Rondelul uriaşului; Rondelul ticăloşilor; Rondelul înăl imilor; Rondelul Fran ei burgheze; Rondelul duminicilor de la Bellevue; Rondelul sfârşitului; Rondelurile de por elan. Rondelul lui Tsing-Ly-Tsi; Rondelul podului de onix; Rondelul pagodei; Rondelul apei din ograda japonezului; Rondelul muzmeiei; Rondelul opiumului; Rondelul mării japoneze; Rondelul crizantemei; Rondelul Ioshiwarei; Rondelul chinezilor din Paris; Epigraf final. – Ref. crit. p. 176-188. – ISBN 9975-949-92-4: Pre contractual, F. tir. – [00-88]
859.0-1 Macedonski Com. Nr

00-89

Simmel, Georg. Sociologie: Studii privind formele socializări / Georg Simmel; trad. din germ.: Ion Nastasia, Maria Nastasia. – Ch.: Sigma IG, 2000 (Combinatul Poligr.). – 568 p.; 24 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros din Moldova. – Indice p. 562-568. – ISBN 9975-942-06-7: Pre contractual, F. tir. – [00-89]
316 Com. Nr 159

00-90

Eminescu, Mihai. Pasărea Phoenix: Capodopere şi texte fundamentale: 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu: 1850, 15 ian. – 2000: Corpus Eminescu în 10 vol. / ed., antologie şi postfa ă de Victor Crăciun; selec ia text.: Tudor Nedelcea; st. introd.: Eugen Simion; concep ia graf.: Vladimir Zmeev; pe cop. Leonard Salmen, il. la scrisoarea II. – Ch.: Litera; Bucureşti: David, 1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm [Vol.] X. – 1999. – 909, [1] p.: fotogr. color. – (Corpus Eminescu; 10). – Cuprins: Poezii: La mormântul lui Aron Pumnul; De-aş avea; O călărire în zori; Din străinătate; La Bucovina; Speran a; Numai poetul; Horia; Ce- i doresc eu ie, dulce Românie; Amorul unei marmure; Junii corup i; Replici; Via a mea fu ziuă; Copii eram noi amândoi…; Veneră şi Madonă; Epigonii; Mortua est!; Cugetările sărmanului Dionis; Înger şi demon; Floare albastră; Împărat şi proletar; FătFrumos din tei; Eu nu cred nici în Iehova; Dormi!; Căr ile; Melancolie; Crăiasa din poveşti; Lacul; Dorin a; Pierdut în suferin a…; De vorbi i mă fac că n-aud; E împăr ită omenirea…; Ai noştri tineri…; O, dulce înger blând…; Iar fa a ta e străvezie; Să in încă o dată…; Cu penetul ca sideful; Călin Nebunul; Călin (file din poveste); Strigoii; Cu gânduri şi cu imagini; Povestea codrului; Povestea teiului; Singurătate; Departe sunt de tine; Oricâte stele…; Ea-şi urma cărarea-n codru; Umbra lui Istrati Dabija-Voievod; Fiind băiet păduri cutreieram; Iambul; Colinde, colinde; Învierea; Rugăciune; Răsai asupra mea; Atât de dulce…; Pajul Cupidon…; O, rămâi; Pe aceeaşi ulicioară; De câte ori, iubito…; Rugăciunea unui Dac; Atât de fragedă…; Sonete; Freamăt de codru; Revedere; Stelele-n cer; Alei mică, alei dragă…; Despăr ire; O, mamă; Scrisoarea I; Scrisoare II; Scrisoare III; Scrisoarea IV; Scrisoarea V; Ce suflet trist; Dintre sute de catarge; Din cerurile-albastre; Renun are; Nu mă-n elegi; Ochiul tău iubit; Luceafărul; S-a dus amorul…; Când amintirile…; Adio; Doina; Ce e amorul? Pe lângă plopii fără so …; Şi dacă…; Glossă; Odă (în metru antic); Iubind în taină…; Trecut-au anii…; Vene ia; Se bate miezul nop ii…; Cu mâine zilele- i adaogi…; Peste vârfuri; Somnoroase păsărele…; De-or trece anii…; Lasă- i lumea…; Te duci…; Din valurile vremii…; Ce te legeni?…; La mijloc de codru…; Mai am un singur dor; De-oi adormi; Nu voi mormânt bogat; Iar când voi fi pământ; Criticilor mei; Din noaptea…; Seara pe deal; Nu mă în elegi; La steaua; De ce nu-mi vii?
15

Kamadeva; Proză. Geniu pustiu; Umbra mea; Făt-Frumos din lacrimă; Sărmanul Dionis; [Archaeus]; La aniversară; Cezara; [Moartea Cezarei]; Teatru. Mureşanu; [Decebal]; Bogdan Dragoş; Din opera politică. Să facem un congres; Influen a austriacă asupra românilor din Principate; [Grigore Ghica-voievod]; Românii din dreapta Dunării; [Bătrânii şi tinerii]; Doroban ii; [“Credin a în trăinicia poporului român”]; Basarabia; Poetul şi omul politic; Motivele politice ale luării Bucovinei; Moldova fa ă cu cedarea Bucovinei; Mândra de a fi român; Dezbinarea dinăuntru; Drepturile noastre asupra României; Primejdia partidelor politiceşti şi necesitatea unei mâini de fier; Se vinde o parte din pământul patriei; Oştirea română; Cauza relelor noastre: lipsa de muncă; Apărarea monarhiei; Scurtă compara ie între ieri şi azi; Mizeria vie ii noastre publice; Pre ul independen ei noastre; Calea rătăcirii noastre; Răscumpărarea drumului de fier; [Misiunea noastră de stat]; În fundul prăpăstiei; La guvern şi în opozi ie aceiaşi; Politica patrio ilor de instruire; [Şi cum vin cu drum de fier]; Studii asupra situa iei; [“A lua istoria unei epoci”]; [“Lec ii de patriotism”]; Revolu ia şi revolu ionarii; [Caluminare audacter]; [“Ideea uniunii românilor”]; [“Trecutul ca o oglindă a viitorului”]; [Condi ia existen ei noastre: echilibrul între puteri]; [“Un loc la soare”]; [“Ideea daco-română ca aspira ie”]; [Rela iile dintre popoarele balcanice];, [Radiografia istoriei na ionale]; [“Geniul neamului românesc”]; [“Programul na ional”]; [“Elementul istoric autohton”]; [“Caracterul unitar al na ionalită i”]; [“Fiin a istorică a României”]; [“Dreptul statelor mai mici”]; [Unitatea etnică şi de limbă a românilor]; [Cuza-vodă]; [“Institu iile ării în lumina lor istorică”]; [“Adâncimea geniului popular”]; [“Memoria trecutului”]; [“Muncă şi produc ie în desfăşurare istorică”]; [“Muncă seculară a acestui popor”]; [“Religie şi na ionalitate”]; [Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare]; [“La descoperirea statului Ştefan”]; Fântâna Blanduziei; 1888; Ziua de mâine; Texte esen iale. Confesiuni. Profesiune de credin ă; Religie; Cultură; Filozofie; Filozofia istoriei. Generalită i; Istorie; Românii uita i; Sociologie; Principii; Partide politice; Economie politică; Industrie; Agricultură şi ărani; Educa ie şi învă ământ; Presă; Probleme de limbă; Opinii literare; Varia. - ISBN 973-9355-48-X. – ISBN 997574-238-6: Pre contractual, F. tir. – [00-90]
859.0-1/.3 Eminescu Com. Nr 20

00-91

Heydar Aliyev rămâne un lider de necontestat al Azerbaidjanului / trad.: Teodor Magder, Rodica Martin. – Ch.: Centrul cultural al azerilor în Rep. Moldova “Azeri”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 62, [1] p.: fotogr. color; 22 cm. – Tit. pe cop. Heydar Aliyev. Azerbaidjanul în pragul sec. XXI. – Sponsor: Reşad Abbasov. – ISBN 9975-901-23-9: Pre contractual, F. tir. – [00-91]
[323/324(479.24)+929] Com. Nr 81411

00-92

Planul manifestărilor ştiin ifice şi tehnico-ştiin ifice preconizate pe anul 2000 / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ. – Ch. : ICŞITE, 2000. – 20 p.; 17 cm. – F. pre , 120 ex. – [00-92]
Com. Nr

00-93

Programa analitică. Istoria modernă a ărilor Asiei şi Africii / Univ. Pedagogică de Stat “I. Creangă”. Catedra Ist. Universală”; aut.: A. Tverdohleb, S. Culea. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). – 17 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 17. – 2,50 lei, 30 ex. – [00-93]
94(5+6)(073.8) Com. Nr

00-94

Mereu ă, Ion. Spre mileniul III: dezvoltarea umană durabilă şi problemele medico-sociale în Republica Moldova / Ion Mereu ă, Boris Untu, Liuba
16

Munteanu; sub. red. lui Ion Mereu ă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”, Inst. Oncologic din Moldova, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. ICŞITE). – 40 p. 20 cm. – Aut. indica i numai pe cop. – Bibliogr. p. 40 (4 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-94]
614.2:316.3(478) Com. Nr 2

00-95

Iacunin, Larisa. Utilizarea esuturilor biologice formalinizate în chirurgia reconstructivă a aparatului locomotor: (Alocu iune aniversară) / Larisa Iacunin. – Ch.: Centrul Ed. – Poligr. “Medicina” al USMF. “Nicolae Testemi anu”, 2000. – 53 p.; 20 cm. – (Savan i – medici iluştri). – Text: lb. rom., rusă. – Propuneri de ra ionalizare ale profesorului L. Iacunin, p. 32-34. – Lista lucrărilor publ. de L. Iacunin, p. 35-53. – ISBN 9975-945-37-6: Pre contractual, 200 ex. – [00-95]
617.58+929 Com. Nr 20

00-96

Ŝrajban, Ihil. Tvoreniâ i lûbov’: Pâtikniž’e v novellah : Novye miniatûry / Ihil Ŝrajban; per. s idişa : Rudol’f Ol’ševskij; hudož.: Èduard Majndenberg. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Combinatul Poligr.). – 168, [3]; 160, [1] p (pagina ie paralelă).: il.; 20 cm. – Carte liant. – Apare cu sprijinul Amerikan. Evrejskogo ob-va Raspredelitel. Kom. “Joint”. – ISBN 9975-72-043-9 (în cop.): Pre contractual, 1000 ex. – [00-96]
830-088(478) Com. Nr 136

00-97

Şalaru, V. Utilizarea algelor producătoare de substan e biologic active în alimenta ia păsărilor / V. Şalaru, I. Socian, V. Lupaşcu. – Ch.: ICŞITE, 1999. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – 48 p.: tab.; 20 cm. –Bibliogr. p. 47-48 (17 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 158 ex. – [0097]
636.5.086.783(478)(048.8) Com. Nr 138

00-98

Protec ia tehnicii agricole contra coroziunii. – Ch.: ICŞITE, 1999. – Descrierea după p. 1. – F. f. de tit. şi cop. – 13 [1] p.: tab; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). –Pre contractual, 129 ex. – [00-98]
631.3:620.197(478) Com. Nr 149

00-99

Bratco, D. Starea vi ei de vie a solului Moldova în func iei de portaltoi, nutri iei minerală şi condi ii de cultivare / D. Bratco. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 17, [2] p.: tab; 20 cm. – Bibliogr. p. 18 (10 tit.). – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00-99]
[634.8:631.5](478)(048.8) Com. Nr 2

00-100

Analiza şi prognoza dezvoltării industriei uşoare a Republicii Moldova / alcăt. T. Gutium. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 20, [1] p.: tab; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – Bibliogr. p. [21] (6 tit.). – Descrierea după p. 1. – F. f. de tit. şi cop. - Pre contractual, 108 ex. – [00-100]
67/68(478) Com. Nr 135
17

00-101

Noul în producerea brânzei topite / material îngrijit de M. Gorobovschi. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 9, [1] p; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – Bibliogr. p. [21] (6 tit.). – Descrierea după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.: Pre contractual, 87 ex. – [00-101]
637.358(478) Com. Nr 136

00-102

Abordarea macroeconomică a formării capitalului fix al Republicii Moldova / P. Cojocaru, R. Fedorov, N. Fedotov, E. Marcov. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 64 p.: tab., fig.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.. – Bibliogr. p. 63-64 (12 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 85 ex. – [00-102]
[330.101.54:330.14](478)(048.8) Com. Nr 36

00-103

Creşterea crizantemelor în cultura de containere = Vyraŝivanie hrizantem v kontejnernoj kul’ture / alcăt. L. V. Voineac. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 13 p.: il; 20 cm. – (Inf. – expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – Text.: lb. rom., rusă. – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. şi cop. –Pre contractual, 147 ex. – [00-103]
635.9:582.998.2-15(478) Com. Nr 30

00-104

Utilizarea solurilor şi men inerea fertilită ii lor = Ispol’zovanie počv i sohranenie ih plodorodiâ / alcăt. B. I. Ştefăni ă. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 10 [2] p.; 20 cm. – (Inf. - expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – Bibliogr. p. [12] (12 tit.). –Descriere după p. 1. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 147 ex. – [00-104]
631.4(478) Com. Nr 32

00-105

Calciul şi sursele de înnobilare prin el a produselor alimentare. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 24, [2] p.: tab; 20 cm. - (Inf. – expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ..). – Bibliogr. – p. 22-[25] (47 tit.). – Descrierea după 1 p. F. f. de tit. şi cop.: Pre contractual, 110 ex. – [00-105]
664.002.35(478) Com. Nr 150

00-106

Îndrumar metodologic privind întocmirea materialelor informa ionale = Pamâtka dlâ avtorov informacionnyh materialov / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh.Econ.. – Ch.: I.C.Ş.I.T.E, 1999. – 7, [1] p.; 20 cm. – Text.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Pre contractual, 300 ex. – [00-106]
002.5(083.133) Com. Nr 166

00-107

Dic ionar Eminescu: Nume proprii: 459 de art.: nume mitologice, personalită i ist., toponime rom. şi străine / Horia Zava. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 164, [1] p.; 17 cm. – Bibliogr. p. 165 şi în notele de subsol. – Ind. alf. al poeziilor p. 157-164. – ISBN 9975-79-029-1 (în cop.). : Pre contractual, F. tir. – [00-107]
859.0.09(038) Com. Nr
18

00-108

Cartea. Biblioteca. Cititorul.: Buletin metodic şi bibliogr. / ed., îngr. de Claudia Balaban; Bibl. Na . pentru copii “Ion Creangă”. – Ch.: Litera, 2000 (Tipogr. “Reclama” S. A.). – 20 cm. - Pref., cuprins şi în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. Fasc. 9. – 2000. – 76, [3] p. – ISBN 9975-74-241-6: Pre contractual, F. tir. – [00-108]
02:016:625 Com. Nr 10

00-109

Problemele economiei de pia ă.: Semnalare bibliogr. / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh.-Econ.. Bibl. Rep. de Inf. Teh.-Şt.; alcăt. Nionila Dalni chi. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 28 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00109]
016:33 Com. Nr 140

00-110

Agricultura şi industria de prelucrare: semnalare bibliogr. / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh.-Econ.. Bibl. Rep. de Inf. Teh.-Şt.; alcăt. Olga Urîtu. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 9 p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00-110]
016:63 Com. Nr

00-111

Čirkov, Vadim. Fioletovaâ vesna : (Izbr. skazki i istorii) / Vadim Čirkov, hudož.: V. Kantor. – Ch.: S. n., 1999. – 52 p.: il.; 27 cm. – Izdano pri sodejstvii Centra rus. kul’tury i firmy “Negociator”. – ISBN 9977-72-066-8: Pre contractual, F. tir. – [00-111]
882-93 Čirkov Com. Nr

00-112

Rada: Joint-Stock Company / fotogr. Elena Zakharenko. – Ch.: Casa editorială “TRIO” S.R.L., 1999 (Combinatul Poligr.). – [20] p.: fotogr.; 27 cm. - Pre contractual, F. tir. – [00-112]
687.3(085) Com. Nr

00-113

Standarde na ionale în vigoare referitoare la Biblioteconomie, Informare, Documentare / alcăt. Tatiana Ischimji; Bibl. Na . a Rep. Moldova. Com. Teh. Nr 1 “Biblioteconomie. Informare. Documentare”. – Ch.: S. n., 2000. – 27 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros – Moldova. Programul LIBRARY. Vol. 2. – 2000. – 183 p. – F. pre , 200 ex. – [00-113]
02:006.034 Com. Nr

00-114

Găină, Boris. Via, Vinul şi Civiliza ia: Ed. a IX-a a Expoz. Vin Moldova 2000 Chişinău, Moldova, 16-19 febr. / Boris Găină. – Ch.: Litera : Poliproiect 2000 (Concernul “Presa”). – 143 p.: il.; 26 cm. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 140-142 (43 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-114]
663.2=590=82 Com. Nr 434

19

00-115

Chircă, Sergiu S. Evolu ia reformelor economice: (de la economia planificată la cea de pia ă) / Sergiu S. Chirică. – Ch.: Litera, 2000 (Concernul “Presa”). – 108, [2] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al EXIMBANK. – ISBN 9975-74-242-4: Pre contractual, f. tir. – [00-115]
338.24.021.8(478) Com. Nr 385

00-116

Varvariuc, Tatiana. Colorăm împreună / Tatiana Varvariuc. – Ch.: Asocia ia “Cartea”, 2000 (Tipogr. “Reclama” S. A.). – [14] p.: il.; 26 cm. - F. f. de tit. – ISBN 9975-9531-8-2: Pre contractual, F. tir. – [00-116]
087.5 Com. Nr

20

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MARTIE 2000

00-117

Cibotaru, Arhip. Inscrip ii pe turnul Babel: [versuri] / Arhip Cibotaru; prez. graf. F. Hămuraru. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 339, [8] p.; 20 cm. – ISBN 9975-60-052-2 : Pre contractual, 3000 ex. – [00-117]
859.0(478)-1 Cibotaru Com. Nr 1499

00-118

Teleucă, Victor. Piramida singurătă ii: Introspec ii / Victor Teleucă; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk; portret: Oleg Grădinari. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 254, [1] p., [1] f. portr; 20 cm. – ISBN 9975-60-057-3: Pre contractual, 3000 ex. – [00-118]
859.0(478)-1 Teleucă Com. Nr 1576

00-119

Livi chi, Maricica. Iarbă prin asfalt: [schi ă autobiogr.] / Maricica Livi chi; trad. Tamara Pereteatco. – Ch.: Ruxanda, 2000 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). – 123, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-72-076-5: Pre contractual, F. tir. – [00-119]
364+929 Com. Nr 275

00-120

Ciocanu, Ion. Rigorile şi splendorile prozei “rurale”: (Şt. asupra crea iei lit. a lui Vasile Vasilache) / Ion Ciocanu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 149, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 146-147. – ISBN 9975-78-036-9: Pre contractual, F. tir. – [00-120]
859.0(478).09 Com. Nr 1416

00-121

Diviza, Ion. Săgetat de o idee: Epigrame / Ion Diviza. – Ch.: Universitas, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 103 p.; 20 cm. – (Bibl. “Post Scriptum; 6”). – Apare cu sprijinul financiar a lui Oleg Alexa, dir. firmei DREIGO S. A. – ISBN 9975-91304-0: Pre contractual, F. tir. – [00-121]
859.0(478)-7 Diviza Com. Nr 62

00-122

Ibrăileanu, Garabet. Adela / Ibrăileanu; ed. îngr.: Pavel Balmuş; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”).- 159 p.; 17 cm. (Clasic) – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-0275 (în cop.). - Pre contractual, F. tir. – [00-122]
859.0-1 Ibrăileanu Com. Nr
21

00-123

Ibrăileanu, Garabet. Spiritul critic în cultura românească / Ibrăileanu; Ed. îngr. de Pavel Balmuş; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. centrală”). – 196, [2] p.; 17 cm. - (Clasic). – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-026-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. [00-123]
859.0-3 Ibrăileanu Com. Nr

00-124

Ciubară, Sezont. Geografia umană şi economică a lumii: Asia / Sezont Ciubară, Zinaida Caland, Vitalie Sochircă. – Cimişlia: TipCim, 2000. – 181 p.: tab., hăr i; 24 cm. – Bibliogr. p. 180 (17 tit.). – ISBN 9975-64-022-2: Pre contractual, F. tir. – [00-124]
[911.3:33](5)(075.8) Com. Nr

00-125

Topîrceanu, George G. Versuri / Topîrceanu; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 191, [1] p.; 17 cm. – (Poesis). Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-021-6 (în cop.):Pre contractual, F. tir. – [00-125]
859.0-1 Topîrceanu Com. Nr

00-126

Minulescu, Ion. Versuri / Minulescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 182, [2] p.; 17 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-020-8 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-126]
859.0-1 Minulescu Com. Nr

00-127

Băieşu, Victor. Drept interna ional privat: Note de curs / Victor Băieşu, Ion Căpă ână. – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. centrală”). – 324, [1]p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 319-321 şi în notele de subsol. – ISBN 9975-9564-7-5: Pre contractual, F. tir. – [00-127]
341.9(075.8) Com. Nr

00-128

Esinencu, Nicolae. Scrieri alese: (în 4 vol.) / Nicolae Esinencu; prez. graf. Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – Sponsor: Anatol Josan, preş. companiei “Jas Group”. – 21 cm. – (în cop.). Vol. 1: Poezie. – 1999. – 479 p., [1] f. portr. – ISBN 9975-919-08-1: Pre contractual, F. tir. – [00-128]
859.0(478)- Esinencu 3+859.0(478)-1 Esinencu Com. Nr 1403

00-129

Esinencu, Nicolae. Scrieri alese: (în 4 vol.) / Nicolae Esinencu; prez. graf. Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – Sponsor: Anatol Josan, preş. companiei “Jas Group”. – 21 cm. – (în cop.). Vol. 2: Proză. – 1999. – 479 p. – ISBN 9975-919-09-X: Pre contractual, F. tir. – [00-129]
859.0(478)Esinencu 3+859.0(478)-3 Esinencu Com. Nr 1404

22

00-130

Esinencu, Nicolae. Scrieri alese: (în 4 vol.) / Nicolae Esinencu; prez. graf. Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – Sponsor: Anatol Josan, preş. companiei “Jas Group”. – 21 cm. – (în cop.). Vol. 3: Proză. – 1999. – 479 p. – ISBN 9975-919-11-1: Pre contractual, F. tir. – [00-130]
859.0(478)Esinencu 3+859.0(478)- 3 Esinencu Com. Nr 1405

00-131

Esinencu, Nicolae. Scrieri alese: (în 4 vol.) / Nicolae Esinencu; prez. graf. Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – Sponsor: Anatol Josan, preş. companiei “Jas Group”. – 21 cm. – (în cop.). Vol. 4: Proză. – 1999. – 479 p. – ISBN 9975-919-12-X: Pre contractual, F. tir. – [00-131]
859.0(478)Esinencu 3+859.0(478)- Esinencu Com. Nr 1406

00-132

Paşa-Burlacu, M. Memo gim: Memorator pentru gimnaziu: Man. – călăuză pentru ciclul gimnazial: cl. V-IX / M. Paşa-Burlacu, A. Revencu. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 239 p.: tab.: 20 cm. – ISBN 9975-78-039-3: Pre contractual, F. tir. – [00-132]
805.90(075.3) Com. Nr 86

00-133

urcanu, Andrei. Sabatul, sau Noaptea vrăjitoarelor politicii moldoveneşti / Andrei urcanu. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 136 p.; 20 cm. – ISBN 9975-79-027-5 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-133]
323/324(478) Com. Nr

00-134

Moldovanu, Gheorghe. Ecrire et conviancre: entraînement a la compréhension et l’expression ecrites: [documents commerciaux] / Gheorghe Moldovanu. – Ch. : FE-P “Tipogr. Centrală”, 2000. – 236 p.: tab.; 21 cm. – ISBN 9975-78-042-3 : Pre contractual, F. tir. – [00-134]
[804.0:651.75](076.5) Com. Nr

00-135

Cadastru bunurilor imobile = Kadastr nedvižimogo imuŝestva: Legi adoptate de către Parlamentul Rep. Moldova / Agen ia Na . Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie; alcăt.: Valeriu Gânju, Vladimir Gu u. - Ch., S. n., 2000(F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 21 cm. Vol. 4. – 2000. – 672 p. –Text paralel: lb. rom., rusă. - ISBN 9975-78037-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-135]
347.214.2(478)(094.5) Com. Nr

00-136

Celi ova, Elena. Cunoaşterea naturii: Din colec ia: “Introducere în ecologie” / Elena Celi ova; trad. din lb. rusă Angela Micu; cop.: Veaceslav Popovschi; Centrul Regional de Mediu. – Ch.: S. n., 2000. (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 47 p.; 20 cm. – ISBN 9975-78-038-5: Pre contractual, 1000 ex. – [00-136]
504(075) Com. Nr 63
23

00-137

Lungu-Ploaie, Raisa. În umbra oglinzilor: Nuvele / Raisa Lungu-Ploaie; cop.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 234, [2] p.; 20 cm. – ISBN 9975-60-055-7: Pre contractual, 3000 ex. – [00-137]
859.0(478)-3 Lungu-Ploaie Com. Nr

00-138

Eminescu, Mihai. Memento mori: [poezii] / Mihai Eminescu; col. îngr. de Constantin. Dragomir; cop. Marcel Şendrea. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 183 p.; 17 cm. – 500 ex. tipărite în ed. bibliofilă. – ISBN 9975-69-102-1 (în cop. şi supracop.): Pre contractual, F. tir. – [00-138]
859.0-1 Eminescu Com. Nr 5

00-139

Cazacu, Tamara. Manual de limba română: pentru cl. a VI-a şc. alolingve / Tamara Cazacu, Iulia Iordănescu, Larisa Guza; prez. graf. Alex Ussow; red. Angela Mustea ă. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 159 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-065-1: Pre contractual, 5000 ex. – [00-139]
805.90(075.3=82) Com. Nr

00-140

Eminescu –pe mine mie redă-mă: Contribu ii istorico-literare între 1940-1999: 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu: 1850, 15 ian. – 2000: Corpus Eminescu în 10 vol. / coord. Mihai Cimpoi,…; ed., antologie, aparat critic de Cristina Crăciun, Victor Crăciun;st. introd.: Eugen Simion; concep ia graf.: Vladimir Zmeev; fotogr.: Vasile Blendea şi Nicolae Kăileanu. – Ch.: Litera; Bucureşti: David, 1999 (Concernul Presa). – 20 cm. Pe cop. Eminescu “…Bat la poarta vie ii”. de Aurel Bordenache; [Vol.]VI. – 1999. – 598, [1] p.; [14] p. fotogr. – Cuprins: Epoca lui Eminescu; O aniversare; Geniul nostru tutelar / Şerban Cioculescu. În jurul “Sărmanului Dionis” / Octav Botez. [Un spirit titanian]; Poezia titaniană / D. Popovici. Limba poeziilor lui Mihai Eminescu / Al. Rosetti. Masca geniului / Mircea Zaciu. Titanul şi geniul / Matei Călinescu. “Floare albastră” şi lirism-ul eminescian. Eminescu al vremii noastre / Vladimir Streinu. Elemente populare pătrunse în opera lui Eminescu, / Ion Rotaru. Umanismul poeziei eminesciene; Opera eminesciană – un monument nepieritor înăl at limbii şi istoriei străbune / George Munteanu. Poezia lui Eminescu / I. Negoi escu. Limba lui Eminescu / Iorgu Iordan. Despre fondul istoric al limbii literare; Unirea şi independen a românilor văzute de poet / Gh. Bulgăr. M. Eminescu / Al. Dima. Eminescu şi folclorul. Postumele lui Eminescu / D. Panaitescu-Perpessicius. Perspectiva universală / Ovidiu Papadima. Glose la “Memento mori ” / Nicolae Balotă. Centenarul unei elegii uitate: “Cântecul lăutarului” / Ladislau Galdi. Eminescu: metamorfozele timpului / Constantin Ciopraga. Cercetări matematice recente asupra unor poezii ale lui Eminescu / Solomon Marcus. Pagini inedite despre Eminescu de Sextil Puşcariu. / Gabriel epelea. O componentă a operei eminesciene: coresponden a / Marin Bucur. Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al culturii româneşti / Constantin Noica. Crea ie şi cultură; Eminescu traducătorul / Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Perpessicius şi romanul edi iei integrale a opere lui Eminescu / Alexandru Oprea. Simfonica eminesciană; Universalitatea lui Eminescu / Edgar Papu. De ce Eminescu a fost atras de India? / Amita Bhose. Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică / Ioana Em. Petrescu. Considera ii concluzive / Dumitru Irimia. Misiunea de a fi poet / Iurii Kojevnikov. Antischopenhauerismul lui Eminescu / Liviu Rusu. Dilema eminesciană / Marin Mincu. De aici încolo începe lumea… / Petru Rezuş. Lecturi literare în epoca peregrinărilor la Blaj / Virjil Vintilescu. Aura fantasticită ii romantice / Nicolae Ciobanu. Limita / Aurel Petrescu. Câteva însemnări eminesciene despre arta veche / Răzvan Theodorescu. M. Eminescu şi H. H. Tiktin / Gra ian Jucan. Mihai Eminescu şi şcoala românească / Constan a
24

Bărboi. Ce- i doresc eu ie, dulce Românie? / Ion Coteanu. [Lumină şi întuneric] / Gheorghe Drăgan. Eminescu, poet na ional / Mihai Drăgan. Eminescu şi Transilvania / Al. Husar. Recitindu-l pe Eminescu / Irina Petraş. Mihail Eminescu / Alexandru Piru. [Eminescu] / Augustin Z. N. Pop. Dimensiuni ale gândirii economice eminesciene / Vasile C. Nechita. Originea Eminoviceştilor / Ion Roşu. Universul ştiin ific al gândirii eminesciene / I. M. Ştefan. Hyperion, izvor de vremi / Eugen Todoran. Eminescu şi proiectul lui Vasile Conta de reformă a învă ământului; Mun ii Apuseni, leagănul revolu iilor transilvănene / Dimitrie Vatamaniuc. “Atotştiutoarea” / Ion Dodu Bălan. Marea confruntare / Theodor Codreanu. Hyperion / Viorel Dinescu. Date noi despre existen a lui Eminescu la Cernău i / Gheorghe Haficiuc. Eminescu, poet tragic; Eminescu şi bolile culturii româneşti; De la Grama la “Dilema”; Cultul nobil al lui Eminescu; Morbul subaprecierii / Mihai Cimpoi. Eminescu şi revista “Familia” / Gheorghe Petruşan. Stâlpul lunii şi prigonirile sor ii / Ilie Bădescu. Relatări despre Eminescu la “Familia” / Lucian Drimba. Vârful ‘nalt al piramidei / Nicolae Georgescu. Eminescu, apărătorul românilor de pretutindeni / Tudor Nedelcea. Eminescu şi gimnaziul din Botoşani / Pavel ugui. Eminescu, marele nostru contemporan / Ovidiu Vuia. Eminescu şi problema “drumului de fier ”/ Olivia Nedelcea. Eminescu versus Dumnezeu / Constantin Crişan. Conştiin a de sine a poetului / Petru Cre ia. Gheorghe Eminescu; Eminescu Matei / Constantin T. Popovici. – Bibliogr. P. 581-596. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-74-236-X. – ISBN 9739355-47-1: Pre contractual, F. tir. – [00-140]
859.0.09(082) Com. Nr

00-141

Moraru, Lilia. Tehnologia produselor alimenta iei publice: Re etar pentru preparate culinare / Lilia Moraru, Lidia Coşciug, Olga Deseatnicov; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia şi Organizarea Alimenta iei Publice. – Ch.: UTM – 2000. – 20 cm. P. 1. – 2000. – 186 p.: tab. - Bibliogr. p. 179 (9 tit.). – 13 lei, 150 ex. – [00-141]
664(075.8)(083.12) Com. Nr 7

00-142

Calendarul Na ional, 2000 / Bibl. Na .; alcăt. Valeria Matvei,…; col. red.: Alexe Rău,… - Ch.: Litera, 1999 (Concernul “Presa”). – 422 [1] p.: il.; 26 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-142]
050.9(478) Com. Nr 10349

00-143

Memoria refugiului / centrul de Drept; conducăt. de ed. Alexei Barbăneagră. – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 176 p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Na . Unite pentru Refugia i din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9564-6-7: Pre contractual, F. tir. – [00143]
94(478)(082) Com. Nr

00-144

Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul 2000 = Registr sortov rastenij Resp. Moldova na 2000 god = Register of plant varieties of Rep. Moldova for year 2000 / Min. Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Com. de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante. – Ed. oficială. – Ch.: S. n., [2000](Combinatul Poligr.). – 67 p.: tab.; 21 cm. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Pre contractual. F. tir. – [00-144]
631.526
25

Com. Nr 91081

00-145

Mămăligă, Sergiu. Dreptul de autor şi drepturile conexe: Legea Nr 293-XII / 1994 comentată / Sergiu Mămăligă. – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P “Tipogr. Centrală”). – 166, [1] p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 165. –Apare cu sprijinul Funda iei Soros - Moldova. – ISBN 9975-61-115-X: Pre contractual, f. tir. – [00-145]
347.78(094.5) Com. Nr 263

00-146

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova, Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt. Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroagă, Alexe Rău. – Ch.: Camera Na . a Căr ii: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 1999(Intr. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761. Nr 1, 1999. – 1999. – 95 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-146]
015(478) Com. Nr 5

00-147

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt. Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 1999(Intr. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761. Nr 7, 1999. – 127 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-147]
015(478) Com. Nr 2

00-148

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Referin e. Recenzii. Note muzicale. Artă: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova, alcăt.: Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 1999. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronicii Presei”. – ISSN 0201-6761. Nr 9, 1999. – 1999. – 156, [1] p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-148]
015(478) Com. Nr 6

00-149

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt. Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 1999(Intr. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761. Nr 10, 1999. – 137 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-149]
015(478) Com. Nr 9

00-150

Combaterea bacteriozelor la culturile semân oase: (recomandări) / Inst. de Cercet. Şt., Selec ie şi tehnologii pentru pomicultură; elab. M. Magher…. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P “Tipogr. Centrală”). – 32 p.: tab.; 20 cm. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusă. - Pre contractual, F. tir. – [00-150]
632.3(083.131) Com. Nr

26

00-151

Olaru, Efim. Sanităria industrială şi igiena muncii: Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Nicolae Soroceanu, Oleg Marian; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Protec ia Munci a Mediului Ambiant. – Ch.: UTM, 2000. – 103 p.: tab; 20 cm. – Bibliogr. p. 101 (6 tit.). – Pre contractual, 300 ex. – [00-151]
331.45:628.5(042) Com. Nr 5

00-152

Hidrodinamica: Hidraulica: îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Utilaj Tehnologic şi Scule; elab.: Vasile Dima, … - Ch.: UTM, 2000. – 43 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 42 (6 tit.). – Pre contractual, 250 ex. – [00-152]
532.5(076.5) Com. Nr 8

00-153

Proprietă ile metalelor: Ciclu de prelegeri / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de chimie; G. Şinic, L. Cernega, V. Balan, V. Amarii. – Ch.: UTM, 2000. – 151 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 151. (9 tit.). – 8.0 lei, 400 ex. – [00-153]
546.3(042) Com. Nr 15

00-154

Electronica de putere: îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de electromecanică; elab: Valeriu Blajă; ref. şt. Mihai Paladi. – Ch.: UTM, 2000. – 80 p.: tab, scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 79 (7 tit.). – Pre contractual, 75 ex. – [00-154]
621.38(076.5) Com. Nr 17

00-155

Ştefan, E. Cultivarea limbii româneşti: 150 de teste recapitulative pentru succesul la examenul de absolvire a ciclului primar: cl. a III-IV / E. Ştefan, A. Marian. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. centrală”, 2000. – 155 p.: tab.; 24 cm. – ISBN 9975-78-040-7: Pre contractual, F. tir. – [00-155]
805.90(075.2) Com. Nr 85

00-156

Pour parler du futur: Elab. methodique / Univ. Teh. de Moldova. Dep. Mathematique de Calcul et Programmation: elab.: Olga Popescu-Tcaci. – Ch.: UTM, 2000. – 22 p.; 20 cm. - Pre contractual, 150 ex. – [00-156]
804.0(076.5) Com. Nr 18

00-157

Radov, Fiodor. Goană după timp = A vremâ toropit: versuri / Fiodor Radov; trad. în lb. rom. Ana Sofroni, Titus Ştirbu; prez. graf. Petru Ghe oi. - Ed. bilingvă. – Ch.: ABC, 2000 (Concernul Presa). – 205 p.; 16 cm. – ISBN 9975-915-04-3: Pre contractual, F. tir. – [00-157]
882(478)-1=82=590 Radov Com. Nr 697

00-158

urcanu, Ianoş. Cioburi de cristal: [aforisme] / Ianoş urcanu.; cop. Petru Ghe oi. – Ch.: ABC, 2000 (Concernul Presa). – 48 p.: il.; 15 cm. – ISBN 9975915-03-5: Pre contractual, F. tir. – [00-158]
859.0(478)-8 urcanu Com. Nr 699
27

00-159

Pusikov, E. Logika v futbole / E. Pusikov; fotogr. Agentstvo Reuter. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul Presa). – 45, [2] p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 47. - Apare în regia aut. - Pre contractual, F. tir. – [00-159]
796.332 Com. Nr 687

00-160

E cu, Ion. Sintaxa elementară a limbii române. Introducere în sintaxologie / Ion E cu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistică al A.Ş.M. – Ch., 2000 (Concernul Presa). – 184 p.; 20 cm. _ Bibliogr. p. 8. – Apare cu sus inerea financiară a Funda iei “Volkswagen-Stiftung”(Germania). – ISBN 9975-944-34-5: Pre contractual, F. tir. – [00-160]
805.90-56 Com. Nr 45

00-161

Varvariuc, Tatiana. Colorăm împreună / Tatiana Varvariuc. – Ch.: Asocia ia “Cartea”, 2000 (Concernul Presa). – [12] p.: il.; 26 cm. – F. f. de tit. – ISBN 99759531-9-0: Pre contractual, F. tir. – [00-161]
087.5 Com. Nr

00-162

Drepturile şi Libertă ile omului în Republica Moldova: Raport na ional, 1999 / Casa Libertă ii Moldova: Centru de cercetare şi protec ie a drepturilor fundamentale; aut.: Oleg Serebreanu, Valentina Odagiu, Valeriu Saharneanu; coord. Georghe Susarenco. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 72 p.; 27 cm. – ISBN 9975-9589-0-7: Pre contractual, F. tir. – [00-162]
342.7(478):341.231.14(082) Com. Nr

00-163

urcanu, Ianoş. Songuri de buzunar: [versuri] / Ianoş urcanu; cop. Petru Ghe oi; desene Ianina Vulpe. – Ch.: ABC, 2000. (Concernul Presa). – 71, [1] p.: il.; 24 cm. - Apare cu sprijinul Companiei GAS Group. – ISBN 9975-915-02-7: Pre contractual, F. tir. – [00-163]
859.0(478)-1 urcanu Com. Nr 698

00-164

Eager, George B. Dragoste, Curte, Căsătorie: [din cartea “Love, Dating and Marriage”de George B. Eager]: [trad. din engl.]. – Ch.: Funda ia Creştină “Micul Samaritean”, 2000 (Concernul Presa). – 106, [1] p.: il.; 20 cm. – (De vorbă cu adolescen ii; 1). - Aut. indicat pe verso f. de tit. – ISBN 5-88568-097-3. – Pre contractual, 15000 ex. – [00-164]
17 Com. Nr 503

00-165

Human Rights and Freedoms in the Republic of Moldova: National report, 1999. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 75 p.; 27 cm. – ISBN 9975-9589-1-5: Pre contractual, F. tir. – [00-165]
342.7(478):341.231.14(082) Com. Nr

00-166

Educa ie timpurie individualizată: [PETI]: Ghidul educatorului / col. de aut.: Ecaterina Vrăjmaş. Olga Guranda, Svetlana Rîjicov, … consultant şt. Vladimir Gu u; UNICEF. - Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 192 p.: tab; 27
28

cm. – Bibliogr. p. 191-192. – Apare cu sprijinul echipei Proiectului de Educa ie Timpurie pe Arii de Stimulare (PETAS) UNICEF – România: Svetlana Fumărel,… - ISBN 9975-79-026-7: Gratuit, F. tir. – [00-166]
373.24 Com. Nr

00-167

Catalog de acte oficiale din administra ia publică / centrul Na . de terminologie; alcăt.: Albina Dumbrăveanu, … - Ed. oficială. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch.: S. n., 2000 (Prag - 3). – 108, [1] p.: tab.; 29 cm. – Ind. alf. rus-rom. al. denum. formularelor p. 99-105. – ISBN 9975-9782-1-4: Pre contractual, F. tir. – [00-167]
651:351/354 Com. Nr

00-168

Impactul trecutului totalitar asupra noilor democra ii din Europa Centrală şi de Est = The Impact of the Totalitarian Past upon the New Democracies in Central and Eastern Europe: (simpoz. int.): Sala Albastră a Muzeului Na . de Ist. a Moldovei, Chişinău, 1-2 iulie 1999 / Muzeul Na . de Ist. a Moldovei, Asocia ia Ist. din Rep. Moldova, Programul East East al Funda iei Soros din Moldova. – Ch.: ARC, 2000 (Concernul “Presa”). – 236, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9975-61-114-1: Pre contractual, F. tir. – [00-168]
321.64(4)(063) Com. Nr 602

00-169

Levcenco, Veronica. Bon appetit!: Manuel d’apprentissage du français de la tecnologie alimentaire / Veronica Levcenco, Xavier Lethève, Jorj Ciumac; en couvertures: Photos de Frederic Gemonet et Jan Krothy du magazine “RendezVous”, Nr 11, 1999; Univ. Tech. de Moldavie; Agence Univ. de la Francophonie. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (Combinatul Poligr.). –128 p.: il.; 20 cm. – ISBN 9975910-89-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-169]
804.0:641/642(075.8) Com. Nr

00-170

Farmaco pentru sănătatea ta. – Ch.: Amprenta, 2000 (Combinatul Poligr.). _ 143 p.: il.; 26 cm. – Text paralel: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-170]
615.2(478) Com. Nr 250

00-171

Buduşan, Valeria. Dic ionar francez-român, român-francez / Valeria Buduşan, Clara Esztergar; coord. : Gheroghe Haş. – Ch. : IE-P Ştiin a, 2000 (Combinatul Poligr.). – 715 p. : tab.; 20 cm. – ISBN 9975-67-111-X (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-171]
804.0-3= 40=590 Com. Nr 166

00-172

Şipa, Moise. Cuvântul celor care nu cuvântă: [carte de citire pentru copii] / Moise Şipa. – Ch.: Funda ia Micul Samaritean, 2000 (Tipogr. Concernului “Presa”). – 211 p.: il.; 20 cm. – Aut. pe cop. nu este indicat. – Pre contractual, F. tir. – [00-172]
087.5:22 Com. Nr 502
29

00-173

Nani, M. Contabilitatea institu iilor publice: Formularele registrelor pentru st. de caz: Pentru studen ii specialită ilor “Contabilitate şi audit”, “Finan e” / M. Nani; Acad. de Studii Economice din Rep. Moldova. Catedra “Contabilitate şi audit”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 21 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-173]
657(078.7) Com. Nr

00-174

Programa practicii economice pentru studen ii specialită ii “Instruirea economică” / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Micro şi macroeconomie”; aut.: Ch. Bejan, S. Stratan. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 18 p.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-174]
330.1(073.8) Com. Nr

00-175

Programa analitică a disciplinei “Mecanisme de func ionare a economiei”: (Sisteme economice comparate) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”; aut.: Sergiu I. Chirică. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 12, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 13. – Pre contractual, 50 ex. – [00-175]
330.101(073.8) Com. Nr

00-176

Programa cursului Pia a muncii: (pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea “Economia şi managementul resurselor umane” anul III, sec ia de zi) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Management; aut.: Dorin Vaculovschi. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 32 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 32 (14 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-176]
331.5(073) Com. Nr

00-177

Programa cursului Economia sectorului public: (pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea “Economia şi sociologia resurselor umane”, anul V, sec ia de zi) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”; aut.: Dorin Vaculovschi. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 16 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 16 (12 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-177]
338(073.8) Com. Nr

00-178

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt. Claudia Bâgu,…; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 1999(Intr. poligr. “Rotaprint”). – 20 cm. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761. Nr 11, 1999. – 1999. – Pre contractual, 100 ex. – 142 p. – [00-178]
015(478) Com. Nr 12

00-179

Ghid de protec ia muncii / Centrul Didactic pentru Protec ia Muncii. – Ch.: Protec ia Muncii, 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. [Vol.] 2. – 2000. – 156, [1] p.: tab. – Text paralel: rom., rusă. – ISBN 9975-9527-0-4: Pre contractual, F. tir. – [00-179]
30

331.45(478)(035.5) Com. Nr 236

00-180

Burlaku, M. I. Rabota v Microsoft Office: Učeb. Posobie v 3-h kn. / M. I. Burlaku, E. S. Georgieva, T. T. Gydilika; Mold. Akad. Èkon. Znanij. – Ch.: ASEM, 1999. – 20 cm [Kn.] 1: MS WORD. – 1999. – 88 p.: tab. – Pre contractual, 400 ex. – [00-180]
004.4(075.8) Com. Nr

00-181

Burlaku, M. I. Rabota v Microsoft Office: Učeb. Posobie v 3-h kn. / M. I. Burlaku, E. S. Georgieva, T. T. Gydilika; Mold. Akad. Èkon. Znanij. – Ch.: ASEM, 1999. – 20 cm [Kn.] 2: MS EXCEL. – 1999. – 110 p: tab. – Pre contractual, 400 ex. – [00-181]
004.4(075.8) Com. Nr

00-182

Burlaku, M. I. Rabota v Microsoft Office: Učeb. Posobie v 3-h kn. / M. I. Burlaku, E. S. Georgieva, T. T. Gydilika; Mold. Akad. Èkon. Znanij. – Ch.: ASEM, 1999. – 20 cm [Kn.] 3: MS ACCESS. – 1999. – 167 p. – Pre contractual, 400 ex. – [00-182]
004.4(075.8) Com. Nr

00-183

Strukov, A. Anatomia patologică: [man.] / A. Strukov, V. Serov; trad. din lb. rusă de I. Zota,…;Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed.-poligr. “Medicina” al U.S.N.F., 1999. – 697 p.: fotogr., il. color., scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 675. – Ind. de termeni p. 676-685. – ISBN 9975945-48-1 (în cop.): Pre contractual, 600 ex. – [00-183]
616-091(075.8) Com. Nr 92

00-184

Analele Ştiin ifice / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. A. Gabben; red. resp.: Gheorghe Postică; red.-şef Andrei Malai. – Ch.: Complexul ed.-poligr U.L.I.M., 1999. – 29 cm. Vol. 1: Economie / coleg. red.: Alexandru Roman, … - 1999. – 96, [1] p. - Text.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00184]
33:378.4(478)(082) Com. Nr

00-185

Carrocci, Amedeo. Moştenirea spirituală romano-creştină; Valoarea dreptului / Amedeo Carrocci; în rom.: Angela Poleacov. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 74, [4] p.: il.; 29 cm. – (Moldova. Mileniul III; 1.). – Bibliogr. p. 75. – ISBN 9975-74-246-7: Pre contractual, F. tir. – [00-185]
13+336.74 Com. Nr 231

31

00-186

Carrocci, Amedeo. Romano-hristianskoe duhovnoe nasledie: cennosti prava / per. s it. Irina Kurki. – Ch.: Grupul Ed. “Litera”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 74, [3] p.: il.; 29 cm. – (Moldova. Tret’e tysečeletie; 1). – Bibliogr. p. 75. – ISBN 9975-74-246-7 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-186]
13+336.74 Com. Nr 232

00-187

Munteanu-Popovschi, Elena. Semin a Divină: Poezii pentru copii de toate vârstele / Elena Munteanu-Popovschi; il., postfa ă: Ana Manole; cop.: Alex Ussow. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 46 p.; il.; 20 cm. – (Colec ia “Rămurele”). – ISBN 9975-78-045-8: Pre contractual, 2000 ex. – F. tir. – [00-187]
859.0(478)-1-93 Munteanu-Popovschi Com. Nr 507

00-188

Negru, Gheorghe. Politica etnolingvistică în R.S.S. Moldovenească / Gheorghe Negru. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – (Clio). – 132 p.; 20 cm. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note. – Ind. de nume de persoane p. 128-131. – Apare cu sprijinul financiar al Research Support Scheme of the Open Society Inst. – ISBN 9975-69-100-5: Pre contractual, F. tir. – [00-188]
323/324(478)+94(478) Com. Nr 284

00-189

Materialele conferin ei “Cairo+5”: Oportunită i şi perspective în Moldova, 12-13 oct. 1999. – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 88, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 89. – Organizat de către Societatea de Planificare a Familiei din Moldova cu sprijinul financiar şi logistic UNFRA. – ISBN 9975-61116-8: Pre contractual, F. tir. – [00-189]
314.15(082) Com. Nr 420

00-190

Dragan, Galina. Teste-grilă la limbajul de programare Pascal / Galina Dragan. – Ch. : T.I.S.H., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 44 p.: scheme; 21 cm. – Apare cu sprijinul Direc iunii Liceului de Creativitate şi Inventică “Prometeu”. – ISBN 9975-947-08-5: Pre contractual, F. Tir. – [00-190]
004.43(076.6) Com. Nr 421

00-191

Furdui, Galina. Vorbeşte semnul: [77 rondeluri înso ite de 7+7 il.] / Galina Furdui; graf.: Romeo şi Victoria Schi co. – Ch.: Ruxanda, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 107 p.; il.; 20 cm. – ISBN 9975-68-022-4 (în supracop.): Pre contractual, F. tir. – [00-191]
859.0(478)-1 Furdui Com. Nr

00-192

Ciobanu, Anatol. Punctua ia limbii române: man.-monografie / Anatol Ciobanu. – Ch.: Universitas, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 461, [1] p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 451-454 şi în notele de subsol. – Ind. de nume, de materie p. 433450. – ISBN 9975-913-05-9: Pre contractual, F. tir. – [00-192]
805.90-1(075.8) Com. Nr 444

32

00-193

Viticultura: [man. pentru învă ământul univ.] / N. Perstniov, V. Surugiu, E. Moroşan, V. Corobca; red. gen. V. Surugiu, cop.: Veaceslav Popovschi. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 502, [1] p.: tab., fig., fotogr. color.; 23 cm. – Cupr. în lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. p. 495-503. – Apare cu sprijinul dlui A. Snegur, preş. agro-firmei “Serele Moldovei”, jud. Chişinău; dlui M. Gavrili a, preş. S. A. “Vorniceni” jud. Chişinău; dlui I. Balan, preş. S. A. “Podgoreni”, jud. Chişinău; dlui M. Marin, preş. C. A.P. “Prut”, jud. Chişinău. – ISBN 9975-78-041-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-193]
634.8(075.8) Com. Nr 1075

00-194

Tănase, Constantin. Ochiul lui Esop: O cronică subiectivă a tranzi iei / Constantin Tănase. – Ch.: “Compania JAS Group”, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 259, [1] p.; 21 cm. – ISBN 9975-78-004-X: Pre contractual, F. tir. – [00-194]
323/324(478) Com. Nr

00-195

Limba română : manual pentru studen ii alolingvi de la specialită ile cu profil economic / Ala Cojocaru-Zavadschi, Elena Constantinovici, Natalia Plăcintă, Angela Şcolnîi; cop. : G. Cornienco, A. Timotin. – Ch.: Epigraf, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 159, [1] p. : tab; 21 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei SOROS- Moldova. – ISBN 9975-9586-0-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-195]
805.90:33(075.8=82) Com. Nr 453

00-196

Grekov, Iuri. România în chipuri / Iuri Grekov; trad. de Alexandru Alici, Efim Spînu. - Ch.: Ed. Uniunii Scriitorilor, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 178 p.: il.; 20 cm. – (Encicl. de la A la Z). – ISBN 9975-68-048-8: Pre contractual, F. tir. – [00-196]
94(498)(036)+929 Com. Nr 359

00-197

Moldova, România, Ucraina: Integrarea în structurile europene: Rep. Moldova, Chişinău, 15-16 oct. 1999: Simpoz. şt. int. tradi ional: materiale / CCIN Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. centrală”). – 426, [1] p.: tab.; 21 cm. – Text: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Funda iei Friedrich Ebert (Germania). – ISBN 997578-043-1: Pre contractual, F. tir. – [00-197]
327(478+498+477)+061.3 Com. Nr 221

00-198

Ancupov, I. A. Kazačestvo rossijskoe meždu Bugom i Dunaem: [ist. očerk] / I. A. Ancupov; nauč. red.; V. I. Klimenko. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 285, [2] p.; 22 cm. – Bibliogr. în note p. 267-286. – Apare cu sprijinul ULIM, Kongrussa rus. obŝin Moldovy, Kišinev. obŝiny rossiân, Rus. obŝiny goroda Bel’cy, Obŝestv.–polit. Dviženiâ “Ravnopravie”. – ISBN 99759561-2-2 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-198]
356/357(470)”17/18”+94(470+478+477) Com. Nr 89

00-199

Respublika Moldova. Konstitucionnyj sud. Sbornik postanovlenij i opredelenij, 1997 god. – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 318, [1] p.; 21
33

cm. –Text. şi în lb. rom. – Ukaz. p. 316-319. - Apare cu sprijinul: Agentstva SSA po inter. razvitiû (USAID) na baze proekta Associacii amer. advokatov – Ûridič. iniciativa v Central’noj i Vostočnoj Evrope (ABA / CEFLI). – ISBN 9975-99-2-9 (în cop.): Pre contractual, 1000 ex. – [00-199]
342.565.2(478)(094.1) Com. Nr

00-200

Vasilache, Cezaria. Ghid şcolar: român-francez-rus / Cezaria Vasilache, Eugenia Pavel, Maria Bujoreanu. – Ed. a 2-a rev. – Ch.: Epigraf, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 143, [8] p.: il., tab.; 16 cm. – Bibliogr. p. 151 (7 tit.). – ISBN 9975-9586-1-3: Pre contractual, F. tir. – [00-200]
805.90-3=590=40=82(075.3) Com. Nr 382

00-201

Popescu, Leonid. Din mărturiile timpului: (Publicistică şi graf.) / Leonid Popescu. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul “Presa”). – 111, [1] p.: il., fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-944-35-3: Pre contractual, F. tir. – [00-201]
308:75 Com. Nr 755

00-202

Bejenaru, Pahomie. Logodna lui Diomid şi alte cazuri tâmplate: [povestiri] / Pahomie Bejenaru; prez. graf.; Violeta Zabulica. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 122, [1] p.: il.; 21 cm. – ISBN 9975-900-51-8: Pre contractual, F. tir. – [00-202]
859.0(478)-7 Bejenaru Com. Nr 352

00-203

Trofăilă, Vasile. Ciobalaccia: (Jude ul Cahul): [din ist. satului] / Vasile Trofăilă, Tudor opa. – Ch.: VAST-M SRL, 2000 (Concernul “Presa”). - 96 p.: fotogr. în parte color; 20 cm. – ISBN 9975-9539-7-2: Pre contractual, 1500 ex. – [00-203]
94(478-22) Com. Nr 367

00-204

Caşu, Igor. “Politica Na ională” în Moldova Sovietică (1944-1989) / Igor Caşu. – Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 231 p.: tab.; 24 cm. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 181-203. – Bibliogr. în an. p. 167-178 şi în notele de subsol. – Ind. de nume şi localită i p. 204-212. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros. – ISBN 9975-940-29-3: Pre contractual, 1000 ex. – [00-204]
323/324(478)+94(478)”1944/1989” Com. Nr 53

00-205

Roibu, Nicolae. Să vă spun ce-am mai aflat…: Întâmplări cu personalită i din Rep. Moldova / Nicolae Roibu. – Ch.: Compania JAS Group, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 245, [1] p.: fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975-9567-1-8: Pre contractual, F. tir. – [00-205]
859.0(478)-32 Roibu Com. Nr

00-206

Giersch, Herbert. Crepusculul miracolului: Patru decenii de economie de pia ă în Germania / Herbert Giersch, Karl-Heinz Paque, Holger Schmieding; trad.: Florin Tudor; asistent trad.: Cristian Spînu; cop.: M. Bacinschi. – Ed. rev. şi compl. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 307 p.: tab.,
34

scheme; 21 cm. – (CEU PRESS). – Bibliogr. p. 280-296. – Index p. 297-307. – Apare cu sprijinul Osi-Zug. Foundation and the Soros Foundation Moldova with the contribution of the Center for Publishing development of the Open Society Institute Budapest. – ISBN 9975-910-86-6: Pre contractual, F. tir. – [00-206]
338(430) Com. Nr 1512

00-207

Rekomendacii po organizacii testirovaniâ v 4-om klasse / Min. Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova. Upr. po kontrolû i ekzamenam.; alcăt. Lidia Costiuc,… – Ch.: Lumina, 2000 [Tipogr. “Reclama”]. – 72 p.: tab.; 24 cm. – ISBN 9975-65064-4 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-207]
371.27+373.3 Com. Nr

00-208

Scripta scientiarum mathematicarum: Scripta seminarii investigationum scientiae. Topologiae Systematum Subtilium et Applicationum / Societas Topologiae, Systematum subtilium et applicationum Moldoviae; ed. Petrus Osmatescus; col. red.: Amator Pacis Chiriac,…; trad.: Maria Andronic. – Ch.: Univ. Tech. Moldaviae: Tehnica-Info, [1999] (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 24 cm. – (Virtus Romana Rediviva). – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de materie, p. 4-13. – Apare cusprijinul Alexeius Osmatescus, dir., compania “Algorithm, Basilius Tarlev, dir. generalis, societas “Bucuria”, Fondation Soros. T. 1. Fasc. II. – 399 p. – Texte: lb. rom., engl. span. – Cuprins în mai multe lb. – ISBN 9975-910-87-4: Pre contractual, F. tir. – [00-208]
51(082) Com. Nr 170

00-209

Gu u, Vladimir. Teoria şi metodologia proiectării curriculum-ului universitar în contextul reformei învă ământului în Republica Moldova / Vladimir Gu u; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: U.S.M, 2000. – 69 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 63-65. – ISBN 9975-67-166-7: Pre contractual, 200 ex. – [00-209]
378(478) Com. Nr 44

00-210

Raport despre activitatea ştiin ifică şi ştiin ifico-organizatorică în anul … / Acad. de Şt. a Moldovei; resp.: Ion Jarcu chi. – Ch.: USM, 2000. – 20 cm. …1999. – 2000. – 151 p.: tab. – Pre contractual, 150 ex. – [00-210]
061.12(478-25)(061)(047.1) Com. Nr 29

00-211

Bunduchi, Ion. Jurnalismul radio / Ion Bunduchi, Serafim Isac; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comun. – Ch.: USM, 2000. – 17 p.; 20. – Bibliogr. p. 16-17 (49 tit.). - Pre contractual, 50 ex. – [00-211]
654.16(073.8) Com. Nr 37

00-212

Reologia: (man.) / Grigore Lungulescu, Gheorghe Duca, Pavel Brijatîi, Eugenia Spulber; Univ. de Stat din moldova, Inst. Politeh. Gala i; Univ. Teh. din Moldova. – Ch.: USM, 2000. – 298, [1] p.; tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 294 (17 tit.). – ISBN 9975-917-29-1: Pre contractual, 50 ex. – [00-212]
[532.135:66](075.8) Com. Nr
35

00-213

Zolotarevschi, Vladimir. Metode aproximative de rezolvare a ecua iilor integrale: Material didactic / Vladimir A. Zolotorevschi, Ion T. Spinei; red. resp.: V. Seiciuc; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de analiză numerică şi optimizare. – Ch.: U.S.M, 2000. – 67 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 61-62 (20 tit.). – ISBN 9975-917-32-1: Pre contractual, 50 ex. – [00-213]
519.64(075.8) Com. Nr

00-214

Pa iuc, Vladimir. Elemente de analiză tensorială şi introducere în mecanica solidelor deformabile: Compendiu / Vladimir Pa iuc, Galina Râbacov; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Analiză Numerică şi Optimizare. – Ch.: U.S.M, 2000. – 99, [2] p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 99-100 (19 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-214]
531(075.8) Com. Nr 68

00-215

Moldoscopie: (problemele de analiză politică) : [culegere de art.] / Univ. De Stat din Moldova. Fac. De Şt. Politice şi administrative. Catedra de Politologie; coord. V. Moşneaga. – Ch.: USM, 1999. – 20 cm. P. XII. – 1999. – 211 p.: tab., scheme. – Text: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Pre contractual, 50 ex. – [00-215]
32.001(082) Com. Nr

00-216

Rela ii interna ionale: istorie şi contemporaneitate / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Şt. Politice. Catedra Teorie Politică şi Rela ii Int. – Ch.: USM, 1999. – 20 cm. P. III. – 1999. – 114 p.: tab. – Bibliogr. în note. – ISBN 9975-917-36-4: Pre contractual, 50 ex. – [00-216]
327(082) Com. Nr 55

00-217

Gut ul, Aurel. Alimenta ia copiilor / Aurel Gut ul; Min. Sănătă ii al. Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Rotaprint). – 159 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 145-158 (143 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-217]
613.2-053.2 Com. Nr 3

00-218

Eminescu, Mihai. Memento mori: [poezii] / Mihai Eminescu; col. îngr. de Constantin Dragomir; cop. Marcel Şendrea – Ed. bibliofilă. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 183 p.; 7,5x11 cm. – ISBN 9975-69-090-4 (în cop. şi supracop.): Pre contractual, F. tir. – [00-218]
859.0-1 Eminescu

T 6

36

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
APRILIE 2000

00-219

Gaina, Boris. Strugurii, vinul şi proprietă ile lor nutrivite şi curative: Lucr. metodico-didactica pentru studen ii cu specializarea Biotehnologie alimentară / Boris Găină; Inst. de St. Reale aliat Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1999. – 56 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 52-53. – Pre contractual, 100 ex. – [00-219]
Com. Nr 65

00-220

Cultura păcii în periodă stabilirii noosferei / UNICEF, Miscarea republicană "Pedagogii pentru pace şi în elegere reciprocă"; Cop. : G. Cornienco, A. Timotin; Foto : V. Galperin. – Ch. : Epigraf., 2000 (Tipogr. Centrală). – 219, [1] p. : scheme: 20 cm. – Ed. sustinută financiar de UNICEF, editată în cadrul programului Educa ie pentru dezvoltare. – ISBN 9975-9586-2-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-220]
CZU 061.3 Com. Nr 423

00-221

Lucrările conferin ei ştiin ifice : Pedologia în Republica Moldova la sfîrşitului mileniului doi, Chişinău, Moldova, 9-10 septembrie 1999 / Consiliul pentru Cercet. şi Schimburi Int.; Soc. Na . a Moldovi de Ştiin a Solului; Org. Neguvernamentală "Bios". – Ch. : S. n., 1999 (Rotaprint). – 172 p. : tab. ; 20 cm. – Conf. e sponsorizată de Agen ia de Informa ie a Scatelor Unite ale Americii. – Pre contractual, 200 ex. – [00-221]
Com. Nr 57

00-222

Pronosticul răspândirii vătămătorilor principali şi a bolilori plantelor agricole pentru anul 2000 / Sta iunea Republicană de Protec ie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2000 (Rotaprint). – 53 p. : tab.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-222]
Com. Nr 10

00-223

Ciobataru, Valeriu. Catalogul mineralelor: din Colec ia Institutului de Ştiin e Reale din Chişinău / Valeriu Ciobataru. – Ch. : S. n., 1999 (Rotaprint). - ]84] p. : tab. ; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-223]
Com. Nr 7

00-224

Elevul contemporan : Scite de portret psihologic : Culeg. de art. şt. / Inst de Şt. Pedag. şi psihol.; Coord. şt. : Aglaia Boboceanu. – Ch. : S. n., 1999 (Rotaprint). – 102 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-224]
Com Nr 4

37

00-225

Hadârcă, Ion. Povestea Cerbului Divin / Ion Macovei. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000 (Combinatul Poligr.). – 15 p. : il.; 26 cm. – ISBN 9975-60-064-6: Pre contractual, 10000 ex. – [00-225]
Com. Nr 331

00-226

Камаль, Манши. Функциональное состояние щитовидной железы при аллоксановом диабете на фоне введения мелантропина : физиология человека и животных : автореф. / Манши Камаль; Молдавский Гос. Ун-т. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. U. S. M.). – 18 p.; 20 cm. – Rez. în lb. rom. engl. – Pre contractual, 50 ex. – [00-226]
Com. 47

00-227

Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на 2000 год / Респ. Станция Защиты растения. – Ch. : S. n., 1999 (Rotaprint). – 56 p. : tab.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, 100 ex. – [00-227]
Com. Nr 11

00-228

Pronosticul răspândirii vătămătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pentru ... şi recomandări concise de combatere a lor = Прогноз распрастранения главнейших вредителей болезней сельскохозяйственных культур в апреле 2000 года и краткие рекомендации в борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Alimenta iei al Rep. Moldova. Sta iunea Republicană de protec ie a plantelor. – CH. : S. n., 2000 (Concernul "Presa"). – Texte paralele în lb. rom., rusă. ... luna aprilie 2000. – 35 p. : 2 f. : il. color. ; 20 cm. – Pre contractual, 400 ex. – [00-228]
Com Nr 66

00-229

Limba şi comunicare : Limba şi literatura română. Limbi straine. Limba şi literatura rusă în şcoala na ională : Curriculum na ional : Ghid metodologic de implementare pentru învă ământul liceal / Min. Educa iei şi Şt., Aut. : Maria Hadârcă, ... – Ch. : Centrul Educa ional Pro Didactica, 2000 (Combinatul Poligr.). – 131, [4] p.; 20 cm. – Lucr. a apărut în cadrul proiectului "Elaborarea curricumulului liceal" cu sprijinul financiar al Funda iei Soros-Moldova. – Bibliogr. p. 129130 (28 tit.). al, F. tir. – [00-229] Ştiin e exacte : Matematică. Fizică. Informatică : Curriculum na ional : Ghid metologic de implementare pentru învă ământul liceal / Min. Educa iei şi Şt.; Aut. : Ion Achiri, Nicolae Prodan, Valentina Ceapă. – Centrul Educational Pro Didactica, 2000 (Combinatul Poligr.). – 119 p.; 20 cm. – Lucr. a apărut în cadrul proiectului "Elaborarea curricumul-ului liceal" cu sprijinul financiar al Funada iei Soros – Moldova. – Bibliogr. p. 118 (17 tit.). – F. tir. – [00-230] Ştii e socio-umane : Istorie. Geografie. Filozofie. Psihologie : Curriculum na ional : Ghid metodologic de implementare pentru învă ământul liceal / Min. Educa iei şi Şt.; Aut. : Maia Dobzeu, Galina Gavrili ă, Tatiana Naghibeda. – Centrul Educa ional Pro Didactica, 2000 (Combinatul Poligr.). – 139 p. : tab.; 20 cm. Katalog 2000 : S & T Mold Revel Computers. – Ch. : S. n., 200 (Combinatul Poligr.). – 23 p. : il. color.; 26 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-232] Ежегодник Деловая Элита Молдовы : Банки. Производители товаров и услуг. Органы улиц. Кишинева. Телефонные коды городов. Указатели / отд. : Валентин Цуркан. – Ch. : S. n., 2000 (Ao "Biznes Elita"). – 346 p.; 28 cm. – Isbn 9975-9519-2-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-233]
CZU 334 (478.9) (058)

00-230

00-231

00-232 00-233

38

00-234 00-235

Comunica i prin Voxtel GSM. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 24 p.; 12 cm. – Text în lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-234] 14 декабря 1825 года : источники исследования, историяграфия, библиография / Российская Акад. Наук. Инст. Российской истории СанктПетербург-Кишинев : Нестор, 2000 ( АО "Бизнес Элита"). – 21 cm. T. I. V. II. – 306, [1] p. – Bibliogr. p. 303-306. – ISBN 9975-9519-6-1 : Pre contractual, 200 ex. – [00-235]
CZU 94 (470) (093.2) "1825" Com. Nr 175

00-236

T. II. V. III. – 338, [1] p. : tab. – Bibliogr. p. 335-338 (23 tit.). – ISBN 9975-95197-X : Pre contractual, 200 ex. – [00-236]
CZU 94(470) (093. 2) "1825" Com Nr 176

00-237

Игнатьев, Н. П. Земский собор / Н. П. Игнатьев; Российская Акад. Наук. Инст. Российской истории Санкт-Петербургский филиалю – СанктПетербург-Кишиневб 2000 (АО "Бизнес Элита"). – 191 p.; 20 cm. – ISBN 9975-9519-5-3 : Pre contractual, 200 ex. – [00-237]
CZU 94(470)+32 (470)+929 Com Nr 12

00-238

"Moldova 21" Strategia Na ională pentru dezvoltare durabilă : Proiect expus dezbaterilor şi consultării publice / Cons. Economic Suprem pe lângă Preşeden ia Rep. Moldova, Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare; Aut. : Veaceslav Afanasiev, ... – Ch. : S. n., 2000. – 165, [1] p.; 27 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-238] Ştiin e exacte & Biologie. Chimie : Curriculum na ional & Ghid metodologic de implementare pentru învă ământul liceal / Min. Educa iei şi Şt. ; Aut. : Eugenia Galac, Iurie Cristea. – Ch. : Centrul Educa ional Pro Didactica, 2000 (Combinatul Poligr. ). – 61, [2] p. : tab; 20 cm. – Lucr. a apărut în cadrul proiectului "Elaborarea curriculum-ului liceal" cu sprijinul financiar al Funda iei SorosMoldova. – Bibliogr. p. 61 (11 tit.). – ISBN 9975-79-032-1 (Cartier) : Pre contractual, F. tir. – [00-239] Monitoring ecopedologic : (ecotoxic şi radioecologic) / Centrul Şt. de Produc ie pentru Deservire Agrochimică; I. Burlacu, Gr. Stasiev, L. Pleşco, A. Nedealcov. – Ch. : S. n., 1999 [Rotaprint]. – 67 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 63-66 (36 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-240] Diagnosticul precoce al displaziilor coxo-femurale la nou-născu i (recomandari metodice) / Min. Sănătă ii al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1998 [Rotaprint]. – 18 p. : il. ; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-241] Clasificarea soiurilor Republicii Moldova / Soc. Na . a Moldovei de Ştiin a Solului. – Ch. : S. n., 1999 [Rotaprint]. – 48 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 44-45 (25 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [00-242] Maтематика : IV кл. : Тетрадь ученика / Михаела Сингер, Мариана Могос, Виктория Пэдуряну, Аурелия Рейляну; Мин. образования и науки Респ. Молдова. – Ch. : Prut International, 2000 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : il.; 23 cm. – ISBN 9975-69-106-4 : Pre contractual, F. tir. – [00-243]
Com. Nr 342

00-239

00-240

00-241

00-242

00-243

39

00-244

Miloş, Ion. O altă lume am visat : ed. antologică de aut. : [versuri] / Ion Miloş; cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 358, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. : p. 346-350. – ISBN 9975-74-247-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-244] Salon interna ional de carte pentru copii, Chişinău, 12-15 aprilie, 2000 : Catalog / Sec ia Na . a Consiliului Interna ional al Căr ii pentru copii şi tineret; Min. Culturii al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 38 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-245] Salon interna ional de carte pentru copii, Chişinău, 12-15 aprilie, 2000 : Program / Sec ia Na . a Consiliului Interna ional al Căr ii pentru copii şi tineret; Min. Culturii al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 64 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-246] Skullend, Marian M. Христиаское вероучение для детей / Marian M. Skulend. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 204 p. : il.; 26 cm. – Reprod. după "Leading Little onest o god " de Marian M. Scholand. – ISBN 9975-901-28-X : Pre contractual, F. tir. – [00-247] Lescu, Mihai. Maluri : [poezii[ / Mihai Lescu; il. : A. Hmelnişchi, M. Lescu. – Ch. : C. E. Presa, 2000. – 91, [4] p. : il.; 20 cm. – ISBN 9975-9552-3-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-248]
Com. Nr 761

00-245

00-246

00-247

00-248

00-249

Tehnologia făinii şi crupelor : Îndrumar de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra : Procese, aparate, tehnologia panifica iei şi a cerealelor. – Elab. : Bălan Iurie. – Ch. : U. T. M., 2000. – 49, [1] p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 49(14 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-249]
Com. Nr 21

00-250

Cerin e privind elaborarea păr ii grafo-analitice pentruproiectele de an şi de diplomă : îndrumar metodic / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Inginerie şi Management în Transport; elab. : Iurii Tezek, ... – Ch. : USM, 2000. – 28 p. : schema; 20 cm. – Pre contractual, 150 ex. – [00-250]
Com. Nr 34

00-251

Calcului filtrelor spectrale şi al modulatoarelor electronice : îndrumar metodic privind îndeplinirea tezei de an la disciplina Optoectronica / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Sisteme Optoelectronice; Alcăt. : Leonid Peev, ... – Ch. : UTM, 2000. – 31 p. : fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 31 (5 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-251]
Com. Nr 36

00-252

English idioms : Text and exercises / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematica de Calcul şi Programare; Aut. : Maria Anischievici, Irina Oltu. – Ch. : UTM, 2000. – 51 p.; 20 cm. – Bibliogr. : p. 51 (3 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-252]
Com. Nr 32

00-253

Exercises in english gramar / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Matematică de calcul şi Programare : Alcăt. : Maria Anischevici. – Ch. : UTM., 2000. – 51, [1] p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 51 (3 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [00-253]
Com. Nr 26

40

00-254

Vartik, A. Textbook : for the light industry's students / A. Vartic, L. Secară; Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Limbi Moderne. – Ch. : UTM, 2000. – 89 p. : il.; 20 cm. – Pre contractual, 200 ex. – [00-254]
Com. Nr 22

00-255

Ciobanu, Nicolae. Arhitectura clădirilor Funda iile clădirilor civile : Ciclu de prelegeri / Nicolae Ciobanu, Petru Dumitraşcu, Iurie Moiseev; Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Construc ii Arhitectonice. – Ch. : UTM, 2000. – 19, [1] p. : scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 17 (4 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [00-255]
Com. Nr 20

00-256

Limba şi comunicare : Limba română în şcoala alolingvă. Limba şi literatura rusă. Limba şi literatura ucraineană. Limba şi literatura găgăuză. Limba şi literatura bulgară : Curriculum na ional : Ghid metodologic de implementare pentru învă ământul liceal / Min. Educa iei şi Şt.; coord.-resp. : Silvia Barbarov. – Ch. : Centrul Educa ional Pro Didactica, 2000. – 41 p. : tab.; 20 cm. – Lucr. în cadrul proiectului "Elaborarea curriculum-ului liceal" cu sprijinul financiar al Funda iei-Soros. – ISBN 9975-79-036-3 (Cartier) (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-256] Railean, Nicolae. Tehnica microundelor : Ciclu de pleregeri / Nicolae Railean, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc. – Ch. : UTM, 2000. – 20 cm. P. 8 : Generatoare de microunde. – 2000. – Bibliogr. p. 47 (6 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-257]
Com. Nr 30

00-257

00-258

Ursache, S. Animale domestice / S. Ursache, C. Partole. – CH. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – [16] p. : il. color.; 24 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00258] Afanasiu, Sergiu. Abecedarul meu : Abecedar pentru preşcolari / Sergiu Afanasiu, Petru Ghe oi. – Ch. : Abeceluş; S. A. "Cartea", 2000 (Concernul Presa). – 87 p. : il. color.; 26 cm. – ISBN 9975-915-05-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-259]
Com. Nr 856

00-259

00-260

Symposia professorum / ULIM : dir. : Andrei Galben, Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM, 2000. – 20 cm. Seria Medicină / Resp. de ed. : Vladimir Vatamanu. – 2000. – 145, [1] p. – Text în lb. rom., rusă. – ISBN 9975-920-23-3 : Pre contractual, F. tir. – [00260] Seria Drept / Resp. de ed. : Victor Popa. – 2000. – 45, [2] p. : tab. – Text în lb. rom., rusă. – ISBN 9975-920-19-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-261] Seria Istorie / Resp. de ed. : Pavel Parasca. – 2000. – 63, [2] p. – Text în lb. rom., rusă, fr., engl. – ISBN 9975-920-20-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-262] Seria Economie / Resp. de ed. : Petru Roşca. – 2000. – 114 p. – Text în lb. rom., rusă. – ISBN 9975-920-21-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-263] Seria Filologie / Resp. de ed. : Petru Roşca. – 2000. – 87 p. – Text în lb. rom., rusă, engl. – ISBN 9975-920-22-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-264] Seria Istorie, Filologie, Drept / Resp. de ed. : Pavel Parasca, ... – 2000. – 93 p. – Text în lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9975-920-26-8 : Pre contractual, F. tir. – [00-265]
41

00-261 00-262 00-263 00-264 00-265

00-266 00-267 00-268

Seria Economie / Resp. de ed. : Svetlana Gorobievschi. – 2000. – 75 p. – Text în lb. rom., rusă. – ISBN 9975-920-25-X : Pre contractual, F. tir. –[00-266] Seria Medicină / Vladimir Vatamanu. – 2000. – 119 p. – Text în lb. rom., rusă, engl. – ISBN 975-920-24-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-267] Popovschi, Nicolae. Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi : Din negura trecutului crâmpeie de amintiri / Nicolae Popovschi ; Prez. graf. : Alexandru Crasnean ; Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 501, [2] p. : fotogr.; 26 cm. – Cartea apare cu sprijinul Centrului de Cultură pentru Copii şi Tineret "Sergiu Grossu" şi al Asoc. Stategia Civică (prez. Veaceslav Untilă"). – ISBN 9975-905-46-3 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-268]
Com. Nr 21211

00-269

Culegere de hotărîri ale Plenului Cur ii Supreme de Justi ie (1974-1999) / Republica Moldova Curtea Supremă de Justi iq; resp. de ed. : Victor Puşcaş; coord. : Const. Platon, Victor Munteanu; red. : Gheorghe Danu. – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr. ). – 316 p.; 26 cm. – ISBN 9975-905-47-1 (în cop. ) : Pre contractual, F. tir. – [00-269]
Com. Nr 386

00-270

Capcelea, Arcadie. Dreptul ecologic / Arcadie Capcelea. – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 269, [2] p. : scheme; 26 cm. – Bibliogr. p. [271] (6 tit.). – Culeg. a apărut cu sprijinul financiar al următoarelor institu ii : Agen ia SUA pentru Informare; Programul de Schimb universitar al cercetătorilor; Min. Mediului, fondul Ecologic Na .; agen ia pentru Dezvoltare Interna ională a SUA; Colegiul Avocatilor Americani, Programul Ini iativei Legislative pentru ările Europei Centrale şi de est. – ISBN 9975-67-159-4 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-270]
CZU 349.6 Com. Nr 377

00-271

Bibliografia na ională a Moldovei : Căr i. Autoref. Teze. Articole din rev. şi ziare. Referin e. Recenzii. Note muzicale / Camera Na . a Căr ii din Republica Moldova; Alcăt. : Claudia Bîgu, ...; red. resp. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Na . a Moldovei, 2000 (Tipogr. "Potaprint"). – 20 cm. Nr. 3. – 1999. – 141 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-271]
Com. Nr 13

00-272

Limba şi comunicare: Limba şi literatura rusă. Limba şi literatura ucraineană. Limba şi literatura gagauză. Limba şi literatura bulgară : Curriculum na ional : Ghid metodologic de implementare pentru învă ământului liceal / Curriculim na ional. – Ch. : Centrul Educa ional Pro Didactica, 2000 (Combinatul Poligr. ). – 125 p. : tab.; 20 cm. – Text în lb. rom., rusă, ucr., găgăuză. – ISBN 9975-79-0429 (Cartier) : Pre contractual, F. tir. – [00-272] Ganciucov, V. Unele propuneri de promovare a eportutilor de produse moldovaneşti / V. Ganciucov, T. Gutium, A. Pîslaru; Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ. – Ch. : ICŞITE, 2000. – 46, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn.-Econ.). –Bibliogr. p. 46 ( 10 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual. – 73 ex. – [00-273]
CZU 339.564 (478) Com. Nr 50

00-273

00-274

Программа курса Микробиология, санитария и гигиена : Для студентов Кооперативно-торгового университета Молдовы специальностей 1006б
42

1802б 1811б 1818б 3001 / Молдоокоп Кооперативно-торговый Ун-т Молдовы (КТУМ(; сост. : Е. П. Когылничеану. – Ch. : S. n., 1999 [Tipogr. Moldkoop]. – 13 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 13 16 tit. ). – Pre contractual, F. tir. – [00-274]
CZU 579.67+614(073)

00-275

Programa cursului Microbiologia, sanitaria şi igiena : Pentru studen ii specialită ilor 1006 "Activitate vamală", 1802 "Marketing: activitatea achizi ionară-producere", 1811 "Merceologie", 1818 "Comer ", 3001 "Turism şi servicii hoteliere" / Moldcoop Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova, alcăt. : E. P. Kogâlniceanu. – Ch. : S. n., 1999 [Tipogr. Moldcoop]. – 11 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 11 (16 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-275]
CZU 579.67+614(073)

00-276

Socican, I. Rezerve de sporire a produc iei de carne de păsăre în Moldova / I. Socican : Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ. – Ch. : 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ.). – bibliogr. p. 43[44] (21 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 161 ex. – [00-276]
CZU 636.5.08 (478) Com. Nr 56

00-277

Краснова, Н. С. Диоксид серы в производстве соков / Н. С. Краснова; Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ. –Ch. : ICŞITE, 2000. – 43, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ.). – Bibliogr. p. 42-43 (18 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00-277]
CZU 664.863.813.035 Com. Nr 37

00-278

Огнев, Иван. Как выиграть в лото-милион / Иван Огнев. – Телль-Авив : Cushnir & Co, 2000 (Combinatul Poligr.). – 273 p. : tab.; 22 cm. – ISBN 9975944-16-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-278] Ольсевский, Рудольф. Одиссея лейтенанта Рипли : Фантастический роман / Рудольф Ольсевский. – Ch. : Axul Z, 2000 (Combinatul Poligr. ). – 16 cm. Книга первая: Господи помилуй. – 333, [2] p. – ISBN 9975-76-012-0 (în cop.) : Pre contractual, 5000 ex. – [00-279]
Com. Nr 224

00-279

00-280

Книга вторая : Два солнца фьюри. – 381, [2] p. – ISBN 9975-76-012-2 (în cop.) : Pre contractual, 5000 ex. – [00-280]
Com. Nr 225

00-281 00-282

Moldcell : Ghidul utilizatorului. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 7+7, [2] p. : il. color.; 21 cm. – Carte pliant. – Pre contractual, F. tir. – [00-281] Cecal, Alexandru. Chimia lantanoidelor şi actinoidelor : (prelegeri) / Alexandru Cecal, Aurelian Gulea; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Organică. – Ch. : USM., 2000. – 98, [1] p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 98 (14 tit.). – ISBN 9975-916-13-9 : Pre contractual, 50 ex. – [00-282]
Com. Nr 546.65/79 (075.8) Com. Nr 51

43

00-283

Toderaş, Ion. Modelarea matematică şi pronosticarea productivită ii secundare în ecosistemele acvatice / Ion Toderaş, Dorin Dumbrăveanu; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Zoologie şi Ecologie; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Zoologie. – Ch. : USM, 1999. – 89 p. : tab.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-283]
Com. Nr 67

00-284

Andon, Constantin. Teoria şi metologia familiarizării copiilor cu natura / Constantin Andon; Univ. Pedagog. de Stat "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 262 p. : 20 cm. – Pre contractual, 500 ex. – [00284] Ulian, Galina. Micul business - cale de utilizare efectivă a resurselor de muncă / Galina Ulian; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr. ASEM, 1999. – 270 p.; 21 cm. – ISBN 9975-75-039-7 (în cop.) : Pre contractual, 500 ex. – [00-285] Corlâteanu, Nicolae. Aşa am tracut până acum prin via ă : schită bibliogr. / Nicolae Corlăteanu; Univ. de Stat din Moldova. facultatea de litere. – Ch. : USM, 2000. – 205, [1] p. : f. portr., fotogr. ; 20 cm. – Text în lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 192-195. – Pre contractual, 15 ex. – [00-286]
Com. Nr 106

00-285

00-286

00-287

Niculi ă, Ion. Prezentă romană în zona nord-vest pontică / Ion Niculi ă, Alexandru Popă. – Ch. : USM, 2000. – 131, [!] p. : scheme; 25 cm. – ISBN 9975917-38-0 : Pre contractual, 50 ex. – [00-287]
Com. Nr 48

00-288

Matematică : Modele de teste sumative: cl. IV-a / L. Costiuc, V. Gaiciuc, A. Răileanu, I. Achiri, I. Raischi; Dir. Evaluare şi Examene. – Ch. : Prut Interna ional, 2000 (Concertul Presa). – 48 p. : il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69110-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-288]
Com. Nr 1069

00-289

Copii străzii oraşul Chişinău : (studiu elaboratin baza cercetării sociologice) / Univ. de Stat din Moldova; Centrul Rep. de Resurse pentru Asisten a Socială. – Ch. : S. n., 2000 (Centrul Editorial al USM). – 167 p. : fig.; 27 cm. – Studiul a fost realizat cu sprijinul Reprezenta iei UNICEF în Moldova. – ISBN 9975-91737-2 : Pre contractual, 300 ex. – [00-289]
CZU [316.35:36] (478)

00-290

Făuraş, Eugenia. O abordare a evolu iei ideilor institu ionaliste : Studiu economico-teoretic / Eugenia Făuraş. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. A. Ş. ). – 70 p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 64-70. – Pre contractual, 300 ex. – [00-290] Debuturile jocului de dame : Lucr. didactică : (Pentru studen ii din institu iile superioare de învă ămînt) / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1999. – 68, [1] p. : scheme; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-291]
Com. Nr 83

00-291

00-292

Programe analitice la cursurile speciale : pentru studen ii Facultă ii de Biologie şi Pedologie / Univ. de Stat din Moldova. fac. de biologie şi pedplogie. Catedra Fiziologie, Biochimie şi Genetică Vegetală. – Ch. : USM, 2000. – 98 p.; 20 cm. – Bibliogr. după fiecare capitol. – Pre contractual, 50 ex. – [00-292]
Com. Nr 102

44

00-293

Rusnac, Gheorghe. Securitatea statului în sera ecologică : (Aspectul politicomilitar) / Gheorghe Rusnac, Constantin Manolache; Univ. de Stat din Moldova. Fc. Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : USM, 2000. – 111 p.; 20 cm. – ISBN 9975-917-41-0 : Pre contractual, 150 ex. – [00-293]
CZU 351.77: 504 Com. Nr 93

00-294

Простомолотов, В. Ф. Комплексная психотерапия : пациентов с функцианально-невротическими расстройствами висчеральных систем (сердечно-сосудистых , дыхательной, пищеварительной, мочевой), имитирующих заболевания внутренних органов / В. Ф. Простомоотов. – Ch. : Concernul Presa, 2000. – 303 p. : fotogr.; 21 cm. – Bibliogr. p. 287-300. – ISBN 9975-944-36-1 (în cop.) : Pre contractual, 1000 ex. – [00-294]
CZU 616.89-056.34 Com. Nr 703

00-295

Вехи молдавской государственности : (Сборник текстов Конституции( / Асоц. ученых Молдовы им. Н. Спэтару Милеску. – Ch. : S. n., 2000 (SRL "Metrompaş"). – 327 p.; 20 cm. – ISBN 9975-62-046-9 (în cop.) : Pre contractual, 1000 ex. – [00-295]
CZU 342.4 (478) Com. Nr 76

00-296

Zambi chi, Dumitru. Teoria probalită ilor şi statistica matematică / Dumitru Zambi chi; Acad. Int. de Informatizare; Centrul de Matem Aplicată şi Informatică. – Ch. : Evrica, 2000 (SRL "Metrompas"). – 319 p.; 20 cm. – ISBN 9975-941-32-X : Pre contractual, 1000 ex. – [00-296]
CZU 519.2(075.)

00-297

Admiterea 2000 : Profil Ştiin e Socio-Umane / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 2000. – 122, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, 600 ex. – [00-289]
Com. Nr 95

00-298

Fruntaşu, Platon. Sistemele politice liberal-democratice / Platon Fruntaşu; Univ. de Stat din Moldova. Inst. de studii politice şi rela ii interna ionale. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. USM). – 234, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 233234 (36 tit.). – ISBN 9975-917-35-6 : Pre ocntractual, F. tir. – [00-298]
CZU 321.02

00-299

Modelarea matematică multicriterială în economie : (Îndica ii metidoce) / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Informatică. – Ch. : USM, 1999. – 44 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 44 (14 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-299]
Com. Nr 86

00-300

Conservarea energiei în sectorul locativ / Inst de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. Econ.; V. Isaico, A. Burbulea, ... – Ch. : ICŞITE, 2000. – 46, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ.). – Bibliogr. p. [47] (6 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 159 ex. – [00-300] Легкие формы томата для длительного хранения в нерегулируемых условиях / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. Econ.; V. Dvornikov, ... – Ch. : ICŞITE, 2000. – 30, [2] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză) / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ.). – Bibliogr. p. [32] )33 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 300 ex. – [00-301]
CZU 635.64-156
45

00-301

00-302

Legea republicii Moldova cu privire la patenta de înterprinzător / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. Econ. – Ch. : ICŞITE, 2000 (Tipogr. "Rotaprint"). – 30, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn.Econ.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 60 ex. – [00-302]
Com. Nr 68

00-303

Raport deactivitate pe anul 1999 / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. Econ. – Ch. : ICŞITE, 2000 (Tipogr. "Rotaprint"). – 23, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. – Econ.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-303]
Com. Nr 64

00-304

Programa practicii de produc ie la întreprinderile industriale, agroindustriale, din comer şi sfera serviciilor pentru studen ii anului V de studiu, facultatea "Marketing", specialitatea "Markating" / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Markating"; aut. : V. Moldovan, ... – Ch. : S.n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 20, [3] p.; 20 cm. – Pre contractual, 200 ex. – [00-304] Программа производственной практики на предприятиях промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и сферы услуг для студентов V курса факультета маркетинга, специальности "Маркетинг" / Молд. Экон. Акад. Кафедра Маркетинга; сост. : Л. Митницкая, … - Ch. : MEA, 2000. – 22,[1] p. : tab.; 20 cm. – Pre contractual, 150 ex. – [00-305] Programa analitică la disciplina "Cercetări de marketing" predată la cultatea "Marketing", specialitatea "Marketing", sec ia cu frecven a la zi şi fără frecven a / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Marketing". Catedra "Marketing"; aut . : Lidia Mitni caia, ... – Ch. : Complexul Ed. al ASEM, 2000. – 17, [2] p.; 20 cm. – Pre contractual, 150 ex. – [00-306] Митницкая, Л. С. Программа дисциплины "Маркетинговые исследования", преподаваемой студентам фак. маркетинга специальности "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения / Молд. Экон. Акад. Фак. маркетинга. Каф. маркетинга. – Ch. : Izd. komplekc MEA, 2000. – 18 p. : tab.; 20 cm. – Pre contractual, 150 ex. – [00-307] Programul lucrărilor celei de-a VIII-a Conferin e Ştiin ifice Studen eşti 6-7 aprilie 2000 : Problemele economice actuale în viziunea tineretului studios / Acad. de Studii Econ. – Ch. : S. n., 200 [Akad. de Studii Econ.]. – 51 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-308] Toderaş, I. Zoologia vertebratelor. – Ch. : USM, 2000. – 20 p. 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-309]
Com. Nr 58

00-305

00-306

00-307

00-308

00-309

00-310

Долгий, В. Н. Зоология позвоночных : Амфибии-Амфибия-Молдовы (определение, систематика, экология) : Методическое пособие по полевой практике / Госю Ун-т Молдовы. Биолого-почвенный факультет Акад. Наук Респ. Молдова. Инст. зоологии. – Ch. : S. n., 2000 (Изд. Центр. Гос. Ун-та Молдовы)ю – 29 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 28 (6 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-310]
Com. Nr 57

00-311

Gon a, Victoria. Programa analitică pentru cursul universitar Activitatea psihologului cu familia : profil umanist / Univ. Pedagog. de Stat "Ion Creangă". Catedra Psihologie Aplicată. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Univ. Pedagog. de Stat
46

"Ion Creangă"). – 10 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 10 (16 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-311] 00-312 Gon a, Victoria. Programa analitică pentru cursul universitar psihologia familiei 6 profil umanist / Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă". Catedra Psihologie Aplicată". – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Univ. Pedegog. de Stat "Ion Creangă"). – 7 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 7 (20 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-312] Programul-cadru "Managementul şcolar" pentru perfec ionarea cadrelor didactice cu func ii de conducere şi control din sistemul de învă ământ preuniversitar / Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă", fac. de perfec ionare a cadrelor didactice şi celor cu func ii de cinducere din sistemul de învă ământ preuniversitar. Catedra "Bazele şt. ale dirijării şcolii". – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Univ. Pedagog. de Stat "Ion Creangă"). – 26 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 25-26 (50 tit.). – Pre contractual, f. tir. – [00-313] Programa analitică la pentru cursul universitar "A history of the english language" : profil umanist : specialită ile : limbi străine, limbi şi literaturi străine / Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă". Catedra Filologie engleză. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă"). – 10 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 9-10. – Pre contractual, F. tir. – [00-314] Programa analitică pentru cursul universitar "Lingvistica textului" : profil umanist : specialită ile : limbi străine, limbi şi literaturi străine / Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă". Catedra filologie engleză. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă"). – 10 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 10 (35 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-315] Programa analitică "Civiliza ia şi Cultura Fran ei" / Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă". Catedra filologie engleză. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă"). – 4,[1] p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 4-[5] (22 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-316] Programa analitică pentru cursul universitar "English lexicology" / Univ. Pedag. de Stat "Ion Creangă". Catedra filologie engleză. – CH. : S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – [12] p. : tab. , 20 cm. – Bibliogr. p. [11]-[12] p. – Pre ocntractual, F. tir. – [00-317] Cuzne ov, Larisa. Etica de familie / Larisa Cuzne ov; inst. de Şt. Pedagog. şi Psihol. – Ch. : Complexul ed.-poligr. ASEM, 2000. – 297. – ISBN 9975-75-068-0 : Pre contractual, F. tir. – [00-318]
CZU 37.018+173 Com. Nr 06

00-313

00-314

00-315

00-316

00-317

00-318

00-319

Negară-Rusnac, Tatiana. Eternacăutare : versuri / Tatiana Negară-Rusnac.-Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. din Orhei). – 134 p. : il.; 20 cm. – ISBN 9975-9584-0-0 : Pre contractual, 250 ex. – [00-319]
CZU 859.0(478) Com. Nr 2693

00-320

Symposia professorum / ULIM : dir. : Andrei Galben, red. Gheorghe Postică; resp. de ed. : Svetlana Rusnac. – Ch. : ULIM, 2000. – 77 p.; 20 cm. – (Seria Psihologie. Biblioteconomie. Ştiin e reale). – Text în lb. rom., rusă. – ISBN 9975920-18-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-320]
CZU [159+0,2+378.4](478)(060.5)

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II
47

Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MAI 2000 00-321 Algebra în exerci ii şi probleme pentru liceu : Mul imi. Rela ii, func ii. Elemente de combinatorică / Ion Goian, Raisa Grogor, Vasile Marin, Florentin Smârăndache. – Ch. : Cartier, 2000 (Concernul Presa). – 112,[3] p. : sheme; 20 cm. – (Cartier educa ional). – Bibliogr. p. [114]. – ISBN 9975-79-040-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-321]
Com. Nr 1147

00-322

Алгебра в упражнениях и задачах для лицеев : Множестав. Операций над множествами. отношения и функции. Элементы комбинаторики / Ион Гоян, Раиса григор, Василе Марин, Флорентин Смерендахе. – Ch. : Cartier, 2000 (Concertul Presa). – 117,[2] p.: scheme; 20 cm. – Cartier educa ional). – Bibliogr. p. [119] (11 tit.). – ISBN 9975-79-041-0 : Pre contractual, F. tir. – [00322]
Com. Nr 1148

00-323

Limba română : Modele de teste sumative : cl. a IV-a / T. Cartaleanu, A. Zgardan, V. Bâtcă, ...; Min. Educa iei şi Şt. Dir. Evaluare şi examene. – Ch. : Prut Interna ional, 2000 (Concernul "Presa"). – 31, [1] p. : tab.; 24 cm. – ISBN 9975-69-109-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-323]
Com. Nr 1218

00-324

Математика : Образцы итоговых тестов : IV кл. / Л. Костюк, В. Гажчук, А. Режлыну, … - Ch. : Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 47,[1] p. : tab., scheme; 24 cm. – ISBN 9975-69-099-8 : Pre contractual, F. tir. – [00-324]
Com. Nr 1141

00-325

Consătenii mei . (din Rădi-Cereşnovăt, Soroca) / Ed. îngr. de Antip ărălungă. – Ch. : S. n., 2000 [Concernul Presa]. – 301 p. : fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-79038-0: Pre contractual, F. tir. – [00-325]
Com. Nr 1016

00-326

Cre u, Gh. Metode de cercetare experimentală : Aplica ii / Gheorghe Cre u. Gabriela Varvara, Vasile Asachi", Iaşi. Fac. de construc ii de maşini. Catedra de Tehnologia construc iilor de maşini. – Ch. : Tehnica-Info, 2000. – 157 p. : scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 156-157. – ISBN 9975-910-98-X : Pre contractual, F. tir. – [00-326]
CZU 621.7/.9(075.8)

00-327

Sârbu, Ionel. Tehnologia sudării prin topire / Ionel Sârbu. – Ch. : Tehnica-Info, 2000. – 295,[1] p. : scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 295-[296] (35 tit.). – ISBN 9975-910-94-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-327]
CZU 621.791.55(075.8)

00-328

Managementul şi controlul calită ii / Octavian Pruteanu, Cazimir Bohosievici, Nicolae Gherghel, ... – Ch. : Tehnica-Info, 2000. – 392 p. : tab.; 24 cm. –
48

Bibliogr. p. 389 (19 tit.). – ISBN 9975-910-91-2 : Pre contractual, F. tir. – [00328]
CZU 658.5(075.8)

00-329

Nedelcu, Dumitru. Aspecte ale formării canelurilor exterioare prin deformare plastică la rece utilizând metoda tagughi / Dumitru Nedelcu, Octavian Pruteanu. – CH. : Tehnica-Info, 2000. – 261 p. : scheme, tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 224-229 (90 tit.). – ISBN 9975-910-96-3 : Pre contractual, F. tir. – [00-329]
CZU 621.97(075.8)

00-330

Prelucrabilitatea materialelor / Traian Grămescu, Vasile Braha, Lauren iu Slătineanu, Ionel Sârbu. – Ch. : Tehnica-Info, 2000. – 273 p. : tab., sceme; 24 cm. – Bibliogr. p. 273 (20 tit.). – ISBN 9975-910-90-4 : Pre contractual, F. tir. – [00-330]
CZU 621.9(075.8)

00-331

Tăbăcaru, Lucian. Honuirea şi vibrohonuirea : studiul comparativ / Lucian Tăbăcaru, Octavian Pruteanu. –Ch. : Tehnica-Info, 2000. – 215 p. : tab., fotogr.; 24 cm. – Bibliogr. p. 207-215 (113 tit.). – ISBN 9975-910-97-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-331]
CZU 621.923.5(075.8)

00-332

Serviciul tehnic în agricultură / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. – Econ. – Ch. : ICŞITE, 1999. – 19,[1] p.; 20 cm. – (Informa ie express / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p.[20] (5 tit.). – Pre contractual, 127 ex. – [00-332]
CZU 631.171 Com. Nr 45

00-333

Conferin a ştiin ifică studen ească : Ed. a V-a, dedicată Zilei USM, 19-24 aprilie 2000 : Program / Univ. de Stat din Moldova; resp. de ed. : Nelea Grădinar. – Ch. : USM, 2000. – 26 p.; 20 cm. – Text în lb. rom., rusă. – Pre contractual, 192 ex. – [00-333]
Com. Nr 100

00-334

Silvestru, Aurelian. Ispita nemuririi / Aurelian Silvestru; desene: Romeo Schi co; Casa Căr ii "Mitropolit Petru Movilă". – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 263 p. ; 24 cm. – ISBN 9975-905-60-9 : Pre contractual, F. tir. – [00334]
Com Nr 426

00-335

Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Dangăt peste iarnă / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – CH. : Civitas, 2000 (Prag-3). – 160 p.; 20 cm. – ISBN 9975-936-58-X : Pre contractual, F. tir. – [00-335] Creşterea crizantemelor în cultura de containere : (recomandări metodice) / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh.-Econ. – CH. : ICŞTE, 1999. – 13 p. ; 20 cm. – Pre contractual, 132 ex. – [00-336]
Com. Nr 30

00-336

00-337

Slutu, Nina. Timp abrupt / Nina Slutu; Cop. : Vasile Josanu. – Ch. : Museum, 2000 (Prag-3). – 166 p.; 20 cm. – ISBN 9975-905-45-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-337]
49

00-338

Bulat, Vladimir. Artă şi ideologie : De la "realismul socialist" la noua sensibilitate" : 1940-2000 / Vladimir Bulat. – Ch. : Cartier, 2000. – 196+14 p. : il.; 20 cm. – (Rotonda: Eseu). – ISBN 9975-79-037-2 : Pre contractual, F. tir. – [00338] Meşterul Manole : Şcoala de Arte şi Meştesuguri = Maestro manole, Die Schule der Kunste und Handwerke. – Ch. : Epigraf SRL, 2000 (Combinatul Poligr.). – 23 p. : il., fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-9586-5-6 : Pre contractual, F. tir. – [00-339]
CZU 377.36 Com. Nr 43

00-339

00-340

Materiale de construc ie de eficacitate înaltă pentru instalarea şi repara ia acoperişurilor (învelitoarelor) = Высокоэффективные строительные материалы для устройства и ремонта кровель / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. – Econ. – Ch. : ICŞITE, 1999. – 11,[1] p.; 20 cm. – (Informa ie express / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Pre contractual, 82 ex. – [00-340]
CZU 691:692.4

00-341

Butnaru, Leo. Student pe timpul rinocerilor : (Jurnal 1969-1972) / Leo Butnaru; fotogr. : Victor Lavric. – Ch. : FE-P "Tipogr. Centrală", 2000. – 160 p.; 20 cm. – Bibliogr. : în text. – Ref. crit. p. 160. – ISBN 9975-78-049-0 : Pre contractual, F. tir. – [00-341]
859.0(478)-94

00-342

Ursu, Valeriu. Cerc lacrima . plachetă de versuri / Valeriu Ursu, Cop. : Veaceslav Popovschi. – Ch. : S. n., 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159,[1] p.; 18 cm. – ISBN 9975-78-046-6 : Pre contractual, F. tir. – [00-342]
CZU 859.0(478)-1 Com. Nr 313

00-343

Grigurcu, Gheorghe. Amintiri din epoca de platină / Gheorghe Grigurcu. – CH. : Arc, 2000 (F.E.-P. "Tipăogr. Centrală"). – 358 p.; 20 cm. – Acestă carte apare cu sprijinul Funda iei Soros-Moldova. – ISBN 9975-61-119-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-343]
CZU 308(498) Com. Nr 570

00-344

Covaliu, Gheorghe. Comentariu la Legea cu privire la faliment / Gheorghe Covaliu : Cop. : Grigore Cornienco. – CH. : Epigraf, 2000(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p.; 20 cm. – ISBN 9975-9586 : Pre contractual, F. tir. – [00-344]
CZU 347.736(478)(094.5) Com. Nr 654

00-345

Cazacliu, Aurelia. Eclipsă neprognozată : [versuri] / Aurelia Cazacliu. – Ch. : Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p.; 20 cm. – (La steaua). – ISBN 9975-69-108-0 : Pre contractual, F. tir. – [00-345]
Com. Nr 639

00-346

Dic ionar desinonime / Coord. Gheorghe Bulgăr. – CH. : ÎE-P Ştiin a, 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 274 p.; 20 cm. – ISBN 9975-67-008-3 (reeditare) (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-346]
CZU 805.90-314.1 Com. Nr 489

50

00-347

Postolache, Ghenadie. Rondul : roman / Ghenadie Postolache. – Ch. : Cartier, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 166 p.; 20 cm. – (Rotonda: Proză). – ISBN 9975-79-030-8 (în cop.) (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00347] Rachieru, Andrian Dinu. Elitism şi postmodernism : Postmodernismul românesc şi circula ia elitelor / Adrian Dinu Rachieru. – Ch. : Garuda-art, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 285, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. [287] (5 tit.). – ISBN 9975-9588-0-X : Pre contractual, F. tir. – [00-348] Salvater, Fernando. Întrebările vie ii / Fernando Salvater; trad. : Maria-Elena Răvoianu. – CH. : Arc, 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 267,[1] p.; 21 cm. – Acestă carte apare cu sprijinul Funda iei Soros. – ISBN 9975-61-118-4 : Pre contractual, F. tir. – [00-349] Grosu, Elena. Mic dic ionar de antonime sinonimizat / Elena Grosu; sub. red. lui : Ion Melniciuc. – Ch. : Epigraf SRL, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 157,[3] p.; 16 cm. – Indice al perechilor antonimice incluse în dic ionar p. 138-157. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros-Moldova în cadrul Programului Burse pentru aut. – ISBN 9975-9585-3-X : Pre contractual, F. tir. – [00-350]
801.32(=590) Com. Nr 455

00-348

00-349

00-350

00-351

Roşca, Iurie. Exerci ii de luciditate / Iurie Roşca. – Ch. : Civitas, 2000 (Tipogr. Prag-3). – 223 p.; 20 cm. – ISBN 9975-936-47-4 : Pre contractual, F. tir. –[00351] Vaida-Voevod, Mircea. Pod în Balcani : poeme sumbre / Mircea Vaida-Voevod. – CH. : Moldpress, 1999. – 121 p.; 20 cm. – Ed. în regia aut. – ISBN 9975-73057-4 : Pre contractual, 500 ex. – [00-352]
CZU 859.0(458)-1

00-352

00-353

Drepturile copilului 9-12 ani / Org. Na . Unite. – CH. : Epigraf, 1998. – 8 p. : il. color., fotogr.; 20 cm. – Extras din conven ia cu privire la Drepturile Copilului. – F. f. de tit. – ISBN 9975-9985-1-8 : F. pre . – [00-353]
CZU 347.63

00-354

Drepturile copilului 5-8 ani / Org. Na . Unite. – Ch. : Epigraf, 1998. – 8 p. : il. color., fotogr.; 20 cm. – Extras din conven ia cu privire la Drepturile Copilului. – F. f. de tit. – F. pre . – [00-354] Moldova 2000. – Album prezentat în expozi ia Expo 2000. – Ch. : Litera, 2000. – 55, [1] p. : il. color, fotogr.; 25 cm. – Text în lb. rom., germ., engl. – ISBN 997574-249-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-355] Cricova : Combinatul de Vinuri Cricova SA = Întegrated Factory For Production Wine Cricova = AO Комбинат по Производству Вин Крикова. – Ch. : S. n., 2000 Combinatul Poligr.). – 24 p. : fotogr.; 30 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00356] Imnuri de slavă : Culegere de cîntări duhovniceşti / Centrul Creştin "Agape". – Ch. : Labirint, 2000 (Combinatul Poligr.). – 472 p.; 20 cm. – Pre contractual, 500 ex. – [00-357]
Com. Nr 365

00-355

00-356

00-357

00-358

Drepturile refugia ilor : proiecte didactice / Soc. Idep. pentru Educa ie şi Drepturile Omului. – CH. : Epigraf, 1999 (Tipogr. Reclama). – 46 p.; 20 cm. Ed.
51

apărută cu sprijinul financiar al inantului Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refu ia i. – ISBN 9975-9985-7-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-358]
CZU 341.231.14-054.73:37.026

00-359 00-360 00-361

Bujor, Ala. Lumina în doliu : [versuri] / Ala Bujor. – Ch. : Epigraf, 1999. – [52] p. : il.; 20 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-359] Moldtelecom : Carte de telefon. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 40 p.+4 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-360] Conceptul creştin de educa ie-idealul românilor de pretutindeni / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Chişinău; Departamantul Educa ie, Şt., Tineret şi Sport al Primăriei din Municipiul Chişinău; Lab. "Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice"; Coord. : Virgil Mândâcanu. – Ch. : S.n., 2000 (Tipogr. "Sirius"). – 24 cm. Vol. I. – 31 p. – Text în lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-361] Vol. II. – 164 p. – Pre contractual, F. tir. – [00-362] Sambiş, Nelly. Indiferen ă la păcat / Nelly Sambiş. – Ch. : Ruxanda, 2000 (Tipogr. Cantrală"). – 47,[1] p. ; 24 cm. – Pre contractual, F: tir. – [00-363]
CZU 859.0(478)-1

00-362 00-363

00-364

Programa pentru testarea de la finele ciclului primar înanul şcolar 1999-2000 / Min. Educa iei şi Şt. al rep. Moldova. Direc ia Evaluare şi Examene. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Centrală"). – 29, [1] p. : tab.; 24 cm. – ISBN 9975-947-13-1 : Pre contractual, 5000 ex. – [00-364]
CZU 371.27+373.3 Com. Nr 624

00-365

Программа по содержанию тестирования учащихся IV классов в 1999-2000 учебный год / Мин. Обр. и Наук. Респ. Молдова, Упр. Контроля и Экзаменов. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Centrală"). – 69,[1] p. : tab.; 24 cm. – ISBN 9975-947-15-8 : Pre contractual, 1500 ex. – [00-365]
CZU 371.27+373.3 Com. Nr 625

00-366

Ecouri ale Micului Samaritean. – Ch. : S. n., 2000 (Concernul Presa). – 105 p.; 24 cm. – ISBN 9975-9596-1-X : Pre contractual, F. tir. – [00-366]
CZU 087.5:22 Com. Nr 1212

00-367

Botnaru, Raisa. Cours practique de grammare francaise / Raisa Botnaru. – Ch. : Prut Interna ional, 2000 (Tipogr. Centrală). – 347,[1] p. : tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. [348] (21 tit.). – ISBN 9975-69-107-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-367] Pasat, Valeriu. Asprul adevăr al istoriei : Deportări de pe teritoriul RSS Moldoveneşti în anii "40"-50 / Valeriu Pasat. – CH. : S. n., 2000 (Tipogr. Centrală"). – 398,[1] p.; 24 cm. – ISBN 9975-78-050-4 : Pre contractual, F: tir. – [00-368]
CZU 94(478)

00-368

00-369

Cristea, Sorin. Dic ionar de pedagogia / Sorin Cristea. – Ch. – Bucureşti : Grupul ed. Litera Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 398 p.; 26 cm. – ISBN 973-9355-51-X; ISBN 9975-74-248-3 : Pre contractual, F: tir. – [00-369]
52

37.01(038) Com. Nr 405

00-370

Летюченник : Стихи / Фонд Слявянской Письменности и культуры в Респ. Молдова. Деп. нац. отношений и функционирования языков. – Ch. : S: n., 2000 (Tipogr. "Paragon"). – 64 p.; 20 cm. – ISBN 9975-916-15-5 : Pre contractual, F: tir. – [00-370]
CZU 882.6-1

00-371

Кравчук, Инна. Журба закоханой доли : [versuri] / Инна Кравчук; Фонд Славянской письменности и культуры в Респ. Молдова; Деп. Нац. Отношений и функционирования языков. – Ch. : Paragon, 2000 (Tipogr. "Paragon"). – 63 p.; 20 cm. – ISBN 9975-916-16-3 : Pre contractual, F. tir. – [00371]
883(478)-1

00-372

Репида, Л. Е. Население Молдовы в интеграционных процессах : (40-50-е гг. XX в.) / Л. Е. Репида; Акад. Наук Респ. Молдова. Инст. Межэтнических Исслед. – Ch. : Inessa, 2000 (Tipogr. Centrală). – 222,[1] p. : tab.; 22 cm. – ISBN 9975-9561-5-7 (în cop.) : Pre contractual, F: tir. – [00-2372]
CZU 323/324(478)+314 Com. Nr 629

00-373

Repertoriul publica iilor periodice abonate de brit în a- 2000 : Index bibliogr. / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn.-Econ.; Bibl. Rep. de Inf. Trhn. – Şt. – 9 p.; 20 cm. – Pre contractual, 200 ex. – [00-373]
COm. Nr 57

00-374

Финансовый учет / Корд. : Алекс. Недерика. – Acad. de Studii Econ. din Moldova; Asoc. Contabilor şi Auditorilor profenionişti din Rep. Moldova. – CH. : ACAP, 2000 (Tipogr. Centrală"). – 476 p., [3] p. : tab.; 24 cm. – ISBN 9975-95476-6 )în cop.) : Pre contractual, 3500 ex. – [00-374]
CZU 657.1/.9(075.8) Com. Nr 537

00-375

Vasculariza ia şi inerva ia articula iilor omului / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemi ianu"; Vasile Andrieş, Silvia Neghina, Tatiana Iastrebova, Tudor Lupaşcu; cop. : Veaceslav Popovschi. – CH. : S. n., 2000 (Tipogr. Centrală). – 287,[1] p. : fotogr., fig.; 24 cm. – ISBN 9975-78-048-2 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-375]
CZU 612.75:616.728.2-002.5 Com. Nr 191

00-376

Forma iuni politice din Moldova (1991-1998) / Ed. Dir de Stat pentru asigurarea Informa ională "Moldpres". – Ch. : Moldpres, 1998. – 149 p.; 20 cm. – Pre contractual, 2500 ex. – [00-376] Фрекеукан, А. И. Финансовый учет в сельском хозяйстве / А. И. Фрекеукан; обл. В. В. Поповский. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Centrală). – 20 cm.
CZU 657.4/45(075.8) Com. Nr 742

00-377

00-378

Лобченко, В. В. Прудовое рыболовство : Справочная книга рыбовода фермера / В. В. Лобченко, А. С. Урсу; АО "Виктория"; cop. – В. В.
53

Поповский. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. Centrală"). – 78 p.; 24 cm. – ISBN 997578-055-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-378]
CZU 639.311+626.88

00-379

Moment poetic & [culeg. de versuri] / ed. Iurie Colesnic, ...; cop. . Valentina Ciobanu, după des. de Iulian Filip. – Ch. : Cartier : Dep. Cultură al Primăriei Municipiului Chişinău, 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. [Nr.] 14. – 2000. – 19,[1] p. – ISBN 9975-79-039-9 : Pre contractual, F: tir. – [00379]
CZU 859.0(478.9)-1

00-380

Scoland, Marian M. Credin a creştină pe în elesul celor mici : Carte de învă ămînt biblice pentru copii / M. Marian Schooland. – Ch. : Serebia, 2000 (Concernul "Presa"). – 175 p. : il. color.; 25 cm. – ISBN 973-97047-4-3 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-380]
Com. Nr 730

00-381

Злотков, Анатолий. Сейсмостойкости монолитных зданий / А. Злотков. – Ch. . Cartea Moldovei, 2000 (Tipogr. Centrală). – 283,[1] p. : tab., fig.; 22 cm. – Bibliogr. p. 270-228 (228 tit.). – Pre contractual, F: tir. – [00-381]
Com. Nr 632

00-382

Grossu, Sergiu. Peripe iile lui Jumpi : [povestiri] / Sergiu Grossu; cop. : Arh. Daniel; Des. : Cezara Kolesnik. – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : il; 20 cm. – Cartea apare cu sprijinul Centrului Interna ional de Cultură pentru Copii şi Tineret "Sergiu Grossu". – ISBN 9975-905-61-7 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-382]
Com. Nr 438

00-383

Burke Walsh, Kate. Predarea orientată după necesită ile copilului / Kate Burke Walsh; Cuv. înainte de Pamela A. Coughilin; Un program pentru copii şi familii. – Ch. : Epigraf, 1999 (Tipogr. Centarlă"). – 248,[3] p.; tab.; 29 cm. - )vîrsta 6-7 ani). – Trad. în lb. rom. şi ed. au fost realizate prin grija Programului Step by Step –Moldova. – Titlu original : Creating Child Centered Classrooms for 8,9 & 10 year old children Copyright Children's Resours Interna ional, Inc. – Ed. apare prin concursul Programului Educa ional Pas cu Pas-Moldova. – Pre contractual, F: tir. – [00-383]
Com. Nr 1043

00-384

Burke Walsh, Kate. Crearea claselor orientate după necesită ile copiilor de 8,9,10 ani / Burke Walsh; Cuv. înainte de Pamela A. Coughilin; Un. program pentru copii şi familii. – Ch. : Epigraf, 1999 (Tipogr. Centrală"). – 230 p.; tab.; 29 cm. – (vîrsta 8-10 ani). – Trad. în lb. rom. şi ed. au fost realizate prin grija Programului Step by Step-Moldova. – Titlu original : Creating Child Centered Copyright Children's Resours Interna ional, Inc. – Ed. apare prin concursul Programului Educa ional. Pas cu Pas-Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00384]
Com. Nr 1042

00-385

Admiterea 2000. Învă ământ superior universitar. Învă ămînt superior de scurtă durată (colegii) = Программы для поступающих в университеты и колледжи / Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2000 (Tipogr. Centrală). – 221, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-61-126-5 : Pre contractual, F: tir. – [00-385]
CZU [378+373.51](073.3/.8) Com. Nr 748
54

00-386

Беккер, М. М. Память бессмертия / М. М. Беккер. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2000. – 319 p.: fotogr.; 22 cm. – ISBN 9975-78-054-7 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-386]
CZU 94(100) "1939-1945" Com. Nr 737

00-387

Ларек: лит. альманах / Фонд славян. письменности и культуры в Респ. Молдова; Твор. об-ние "LYK"ю Примэрия г. Кишинэу; сост. : Васильев, И., … - Ch. : Paragon, 2000. – 29 cm. Nr- 11 : 55-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне посвящается… - 2000. – 70, [3] p. – ISBN 9975-916-14-7 : Pre contractual, F: tir. – [00-387]
CZU [882-8+859.0(478)-1(082.2)

00-388

Patru texte, patru autori = Four texts, four authors : (dramaturgi contemporani din Rep. Moldova) / Aureliu Busuioc, Val Butnaru, Constantin Chetaianu, Nicolae Negru; Pref. : Valentina Tăzlăuanu; trad. în engl. : Stela Tinney. – Ch. : Arc, 2000 (Tipogr. Centrală). – 535 p.; 22 cm. – ISBN 9975-61-120-6 : Pre contractual, F. tir. – [00-388]
CZU 859.0(478)-2 Com. Nr 724

00-389

Educa ia civică în SUA / Soc. Indep. pentru Educa ie şi Drepturile Omului; Trad. din engl.: Vitalie Vremiş, Corina Lancea; Cop. : Grigore Cornienco. – Ch. : Epigraf, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"), Epigraf, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Cenrală"). – 95, [1] p.; tab.; 20 cm. – Trad. autorizată de către : Center for Civic, Calabasas, California şi Na ional Assesment Govering Board, Washington, D. C. – ISBN 9975-9985-9-3 : Pre contractual, F. tir. – [00-389]
Czu 006.44(73) : 37.035 Com. Nr 141

00-390

Olaru, Efim. Protec ia împotriva incendiilor : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Iulian Olaru; Univ. Tehn. din Moldova. – Ch. : UTM, 2000. – 60 p. . sceme; 20 cm. – Bibliogr. p. 58 (8 tit.). – Pre contractual, 250 ex. – [00-390]
Com. Nr 40

00-391

Mecanica fluidelor : Îndrumar de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Ecotehn. şi Ingineria Apelor; Unesco / Cousteau; Alcăt : Ilie îrnă. – Ch. : UTM, 2000. – 41, [1] p. : sceme; 20cm. – Bibliogr. p. 41 (6 tit.). – Pre contractual, 250 ex. – [00-391]
Com. Nr 43

00-392

Pâr ac, Ion. Topografia aplicată / Ion Pâr ac, Petre Iuliu Dragomir; Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Tehn. de Construc ii din Bucureşti. – Ch. . UTM, 2000. – [111] p. (numerotarea separată a capitolelor). – Bibliogr. p. [110]-[111]. – Pre contractual, 120 ex. – [00-392]
Com. Nr 44

00-393

Mihai Eminescu şi contemporanietatea: Conferin a Şt. jubiliară: Tezele ref. şi comunicărilor, 17 mai 2000 / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Şt. Socioumane. – Ch. : UTM, 2000. – 66 p. : scheme; 20 cm. – Pre contractual, 75 ex. – [00-393]
Com. Nr 45
55

00-394

Lucrări de artă pe drumuri auto: Bazele proiectării podurilor de beton armat : Proiectarea în variante a podurilor de beton de armat : îndr. de piectare / Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Cîi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch. : UTM, 2000. – 20 p. : scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 14(9 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00394]
Com. Nr 53

00-395

Губер, У. Е. Менеджмент отрасли : Расчет основных плановых показателей работы автотранспортных предприятий : Учеб. пособие / У. Е. Губур, Н. В. Старцева; Тех. Ун-т Молдовы. Каф. "Инженерия и менеджмент на транпорте". – Ch. . UTM, 2000. – 80 p. : scheme; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-395]
Com. Nr 38

00-396

Moraru, Lilia. Tehnologia produselor alimenta iei publice : Re etar pentru preparate culinare / Lilia Moraru, Lidia Coşciuc, Olga Deseanticov, Univ. Tehn. a Moldovei. Catedra Tehn. şi Org. Alimenta iei Publice. – Ch. : UTM, 2000. – 20 cm. P. II. – 2000. – 174 p. : sceme. – Bibliogr. p. 167 (9 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [00-396]
Com. Nr 47

00-397

Sematorul : Carte pentru învă at lec ia de circulat / Alcăt. : Ion Anton. – Ch. : Serebia, 2000 (Conecrul "Presa"). – 95 p. : il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-95960-1 : Pre conmtractual, 10000 ex. – [00-397]
CZU 656.054+087.5 Com. Nr 1124

00-398

Raischi, Victor. Matematică : pentru cl. VI / Victor Raischi. – Ch. : Prut Înterna ional, 2000 (Concernul "Presa"). – 248 p. : fig. : 24 cm. – ISBN 9975-69114-5 : Pre contractual, F: tir. – [00-398]
Com. Nr 1380

00-399

Onisifor Ghibu pe baricadele Basarabiei şi Transnistriei : repere bibliografice şi istorice / Bibl. Publică "Onisifor Ghibu" ; Alcăt: Elena Vulpe, Ion Con escu. – Ch. : ABC, 2000 (Concernul "Presa"). – 93 p. : fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975-915-06-X : Pre contractual, F. tir. – [00-399]
CZU 016& 194(478)+929 Com. Nr 1507

00-400

Sainciuc, Lică. Colina antelor de bruiaj / Lică Sainciuc; Casa Căr ii "Mitropolit Petru Movilă". – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 95, [4] p.+anexă XV[1] p. : fotogr., scheme; 24 cm. – (Scrieri despre Chişinău). – ISBN 9975-90516-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-400]
Com. Nr 90961

00-401

Metode de terminare a reziduurilor pesticidelor în produsele alimentare, furajere şi mediul înconjurător : Îndrumar în două vol. / Centrul de Stat pentru Atestarea Produselor Chimice şi Biologice de Protec ie şi Stimulare a Creşterii Plantelor al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. Vol.1. – 2000. – 496 p. tab. – ISBN 9975-9597-0-9 9în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-401]
CZU 632.95(035)+614.31.001.5(035)+636.085.19.3(035)+504.054.001.5(035)
56

Com. Nr 490

00-402

Vol. II. – 2000. – 416 p. : tab. – ISBN 9975-9597-1-7 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-402]
CZU 632.95(035)+614.31.001.5+636.085.3(035) Com. Nr 490

00-403

Mersul trenului : Служебное расписание движения поездов с 28 мая 2000 г. / Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova". – CH. : S: n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 183 p. : tab.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-403]
Com. Nr 491

00-404

Кирилов, П. Основы высшей математики: Метод. пособие для студентов / П. Кирилов, Ию Вулпе; МОЛДКООР. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 367 p. . sceme; 20 cm. – Bibliogr. p. 266(14 tit.). – ISBN 9975-905-77-3 : Pre contractual, F. tir. – [00-404] Chirilov, P. Matematica& Ghid pentru admitere / P. Chirilov, I. Vulpe, V. Seiciuc; Moldcoop. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 187 p.; 20 cm. – ISBN 9975-905-72-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-405]
Com. Nr 51(035)

00-405

00-406

Chirilov, P. Lucrări practice la teoria probabilită ilor şi statistica matematică / P. Chirilov, I Vulpe, V. Seiciuc; Moldcoop. – CH. :S. n., 1999(Tipogr. "Elena-V.I."). – 187 p.; 20 cm. – ISBN 9975-905-72-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-406]
CZU [519.21+519.22](076.5)

00-407

Optica: Prelegeri / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Fizica Apilată; Vasile Caraman, Alexandru Clicanov. – Ch. : USM, 2000. – 239 p. : scheme, tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 232-233(19 tit.). – ISBN 9975-917-930-5 : Pre contractual, 50 ex. – [00-47]
CZU 535(075.8) Com. Nr 50

00-408

Cobăneanu, Sergiu. Administra ia publică locală a Republicii Moldova în acte ogiciale / Sergiu Cobăneanu, Grigore Russu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 2000. – 238 p. : tab.; 20 cm. – ISBN 9975-917-39-9 : Pre contractual, 150 ex. – [00-408]
CZU 352(478)(094.5)(075.8) Com. Nr 10

00-409

Reva, Veaceslav. Electoforeza proteinelor şi polipeptidelor / Veaceslav Reva, Vasile Ciobanu, Pavel Grigorcea; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Fiziologie, Biochimie şi Genetică Vegetală. – CH. : USM, 1999. – 111 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 109-111(51 tit.(. – Pre contractual, 50 ex. – [00-409]
Com. Nr 80

00-410

Conferin a Tehnico-Ştiin ifică Jubiliară "Tehnologii moderne în construc ii", 2426 mai, 2000 : Rezumatele lucrărilor / Univ. Tehn. a Moldovai. Fac. de Cadastru şi Construc iilor. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. USM). – 25 cm. Vol.1 : Tehnologii moderne în construc ie. Materiale de construc ie. – 2000. – 295, [6] p. : scheme, tab. – ISBN 9975-917-45-3 : Pre contractual, 115 ex. – [00410]
CZU [528+624+378](063)
57

Com. Nr 45 a

00-411

Vol. 3 : Proiectarea reabilitară şi consolidară construc iilor. Geotehnică şi funda ii. – 2000. – 315, [6] p. . tab. – ISBN 9975-917-45-3 : Pre contractual, 115 ex. – [00-411]
CZU ]528+624+378](063) Com. Nr 45 c

00-412

Utilizarea întreruperilor în ansamblor IBM PC : Indica ii metodice pentru lucrările de laborator / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Matematică şi Informatică. Catedra Informatică şi Tehnologii de Programare. – Ch. USM, 2000. – 28 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 28 (8 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-412]
Com. Nr 65

00-413

Programa de practică pedagogică : cu îndrumări metodice pentru realizarea ei / Univ. de Stat din Moldova. Fac. Filozofie şi Psihol. Catedra de Pedagog. şi Psih. – CH. : USM, 2000. – 29 p. . tab; 20 cm. – Bibliogr.p. 29 (5 tit.). – Pre contractual, 50 ex. [00-413]
Com. Nr 112

00-414

Daniliuc, Sergiu. Fizica dielectricilor : Indr. metodic pentru lucr. de lab. / Sergiu Daniliuc, Vitalie Korotcov; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Fizică semiconductorilor. – CH. : USM, 2000. – 40 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 40 (11 tit.9. – Pre contractual, 50 ex. – [00-414]
Com. Nr 64

00-415

Conferin a ştiin ifico-studen ească : Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Ed. a 4-a. – Ch. : USM, 2000. – 42 p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-415]
Com. Nr 131

00-416

Conferin a Tehnico-Ştiin ifică jubiliară "Tehnologii moderne în construc ii : Program. / Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. de construc ii. Catedra Tehnologia Construc iilor, Chişinău, 24-26 mai, 2000. – CH. : S. n., 2000 (Tipogr. USM). – 24 p. ; 20 cm. – ISBN 9975-917-45-3 : Pre contractual, 100 ex. – [00-416]
CZU [528+624+378](063) Com. Nr 45 e

00-417

Mocanu, Elena. Modele de acte notariale / Elena Mocanu, Diana Zgardan, Victoria Iftodi. – CH. : S. n., 2000 (Tipogr. "Reclama"). – 134 p. ; 25 cm. – ISBN 9975-900-52-6 : Pre contractual, F. tir. – [00-417]
CZU 347.961.4 Com. Nr 90

00-418

Dic ionar – antologie de istorie şi teorie literară : Literatura romană / Aut. şi coord. : Iurie Colesnic; Alcăt. : Lora Bucătaru; cop. : Alexandru Crasnean. – Ch. : Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 523, [1] p. : fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975905-62-5 (în cop.) : Pre contractual, F: tir. – [00-418]
Com. Nr 468

00-419

Cazacu, Tamara. Limba română : cl. a V-a a şcolii alolongve : Ghidul profesorului / Tamara Cazacu; cop. : Alex Ussow. – Ch. : Lumina, 2000
58

(Combinatul Poligr.). – 80 p. : sceme; 20 cm. – ISBN 9975-65-074-0 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, 1000 ex. – [00-419]
CZU 805.90(075) Com. Nr 518

00-420

Cazacu, Tamara. Manual de limba română: cl. a V-a a şcolii alolingve / Tamara Cazacu : prez. graf. : Alex Ussow. – Ch. : Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.) – 190, [1] p. : il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-073-2 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. ex. – [00-420]
CZU 805.90(075.3=82) Com. Nr 486

00-421

Moldoscopie : (Problemele analizai politice). - / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Şt. Politice. Catedra de Politologie ; Asocia ia politologilor din Moldova. – Ch. : USM, 1997. – 20 cm. P. VIII. – 1997. – 221, [2] p. : tab. – Pre contractual, 100 ex. – [00-421]
Com. Nr 158

59

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IUNIE 2000

00-422

Politologiâ : Kurs lekcij / Gos. Un-t Moldovy. Fak. polit. nauk. Kaf. politologii; coord.: V. Moşneaga. – Ch.: USM, 1998. – 20 cm. C. 4. – 1998. – 106 p.; tab. – Pre contractual, 100 ex. – [00-422]
32.001(075) Com. Nr

00-480

Meždunarodnye otnošeniâ: istoriâ i sovremennost’ : [culeg. de art.] / Gos. Un-t Moldovy. Fak. polit. nauk. Kaf. Meždunarodnyh otnošenij. Assoc. politologov Moldovy. – Ch.: USM, 1998-1999. – 20 cm. C. 2. – 1998. – 127 p. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – Pre contractual, 50 ex. – [00-423]
327(082)(075.8) Com. Nr

00-481

Meždunarodnye otnošeniâ: istoriâ i sovremennost’ : [culeg. de art.] / Gos. Un-t Moldovy. Fak. polit. nauk. Kaf. Meždunarodnyh otnošenij. Assoc. politologov Moldovy. – Ch.: USM, 1998-1999. – 20 cm. C. 4. – 1999. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – Pre contractual, 50 ex. – [00-424]
327(082)(075.8) Com. Nr

00-482

Buga, N. I. Konsul’skaâ praktika perehodnogo perioda (iz opyta SSSR, RF i RM) / N.I. Buga. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 174, [1] p.; 21 cm. – Cuprins, introd. paralel.: lb. rusă, rom., germ. – Bibliogr. p. 173-[175] şi în notele de subsol. – An.: Venskaâ konvenciâ o kunsul’skih sno. – ISBN 9975-900-53-4: Pre contractual, F. tir. – [00-425]
341.8 Com. Nr

00-483

Iavorovschi, Victor. Matematică: Teste pentru bacalaureat / Victor Iavorovschi. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 215, [1] p.: fig.; 20 cm. – ISBN 9975-69-113-7: Pre contractual, F. tir. – [00-426]
51(075.8) Com. Nr

00-484

Vicol, Dragoş Ion. Mihail Sadoveanu sau Viziunea românească asupra Lumii / Dragoş Ion Vicol; prez. graf. Petru Ghe oi; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch.: ABC, 2000 (Concernul Presa). – 223, [1] p.; 21 cm. Bibliogr. p. 174-189 (25 tit.). – Indice de nume, p. 218-223. – Tit. pe cop.: Viziunea românească asupra lumii.
60

– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Sistematizat, include 264 tit., inclusiv lucrările lui M. Sadoveanu şi 41 tit. despre dânsul. – Pre contractual, F. tir. – [00-427]
859.0 Com. Nr

00-485

Sadoveanu, Mihail. Opere alese: în 22 vol. / Mihail Sadoveanu; ed. crit. de Cornel Simionescu; st. introd. de Constantin Ciopraga; concep ia graf. a ed.: Isai Cârmu. – Ch.: Î.E.P. “Ştiin a”; Bucureşti: Ed. Funda iei Culturale Române, 1998 (Concernul “Presa”). – 24 cm. – (Moştenire) Vol. 5. : Antologie, text ales şi stabilit, comentarii şi glosar de Cornel Simionescu. – 1998. – 634, [2] p. – Note şi comentarii p. 512-619. – ISBN 997567-104-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-428]
859.0 Sadoveanu 2+859.0-3 Sadoveanu Com. Nr

00-486

Pronosticul răspândirii vătămătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pentru … şi recomandări concise de combatere a lor = Prognoz rasprostraneniâ glavnejŝih vreditelej i boleznej sel’skohozâjstvennyh kul’tur v iûne 2000 goda i kratkie rekomendacii v bor’be s nimi / Min. Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Rep. Moldova. Sta iunea Republicană de Protec ie a Plantelor. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”) … iunie 2000. – 45, [3] p.: 2 f.: il. color.; 20 cm. – F. f. de tit. – Texte paralele: lb. rom., rusă. – Pre contractual, 420 ex. – [00-429]
632.914(478)(083.13) Com. Nr

00-487

JTC 51TC-501D. Televizor color: Instruc iuni de folosire. – Ch.: S. n., [2000] (Concernul “ Presa”). – 18, [2] p.: scheme; 20 cm. – (JTC Electronics). – F. pre . – [00-430]
621.397.132 Com. Nr

00-488

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. Note muz. Artă : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; aut.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 1999 (Rotaprint). – 20 cm. – Text.: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – 0201-6761 Nr 12, 1999. – 1999. – 252 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00431]
015(478) Com. Nr

00-489

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. Note muz. Artă : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; aut.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 1999 (Rotaprint). – 20 cm. – Text.: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. – ISSN 0201-6761 Nr 1, 2000. – 2000. - 134 p. – Pre contractual, 100 ex. - [00-432]
015(478) Com. Nr

00-490

Dulgheru, Valeriu. Manual de creativitate / Valeriu Dulgheru, Lorin Cantemir, Maria Carcea. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (Combinatul Poligr.). – 256 p. : scheme;
61

20 cm. – Bibliogr. p. 251-256. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-63-06-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-433]
159.954.4(075.8) Com. Nr

00-491

Bogrea, Vasile. Opere alese / Vasile Bogrea; îngr. şi st. introd., p. V-XXXII: Mircea Borcilă, …. – Ch.: Î.-E.P. “Ştiin a”; Bucureşti: Ed. Funda iei Culturale Române, 1998 (Concernul “Presa”). – 459, [1] p.; 24 cm. – (Moştenire). – Bibliogr. p 448-457 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Funda iei Culturale Române. – ISBN 9975-67-110-1(în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-434]
859.0 Bogrea 2 + 859.0-8 Bogrea 859.0 Com. Nr

00-492

Управленческий учёт : Основы управл. учёта. Буджетирование и контроль исполнения буджетов. Анализ информации для принятия управленческих решений : Учебно-практическое пособие / ACAP; авт. : Алексанрд Недерика, (коорд.) Алексадр Бриништер, Людмила Гаврилюк… - Ch.: ACAP, 2000. – 270 p.: tab.; 29 cm. – Bibliogr. p. 267-268 (34 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al USAID (Проект по реформе бух. учёта в Молдове). – ISBN 99759547-5-7: Pre contractual, 2500 ex. – [00-435]
657.1/3 Com. Nr

00-493

Economica škol’nogo obrazovaniâ: Posob. dlâ konsul’tantov i učitelej / Junior Achievement Moldova; coord.: Adela Scutaru, Tat’âna Ceban. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 32 p.; 20 cm. –. Apare cu sprijinul financiar al Funda iei EURASIA şi Soros Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00-436]
371.214:33(075) Com. Nr

00-494

Economica škol’nogo obrazovaniâ: Rabočaâ tetrad’ / Junior Achievement Moldova; coord.: Adela Scutaru, Tat’âna Ceban. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Reclama). – 16 p.: il., tab., scheme; 29 cm. –. Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Eurasia şi Soros Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00-437]
371.214:33(075) Com. Nr

00-438

Noul Testament şi Psalmii. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 386 p.; 20 cm. – ISBN 9975-9596-2-8 (în cop.) : Pre contractual, 15000 ex. – [00-438]
22 Com. Nr

00-439

Garciuc, Valerian. ORL : concept didactic de alternativă / Valerian Garciuc; red. şt.: Ilie M. Banaru; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch.: Complexul ed. poligr. U.L.I.M., 2000 (Combinatul Poligr.). – 436 p. : il.; 24 cm. – Adnot. în lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. p. 424 (22 tit.). – ISBN 9975-920-10-1: Pre contractual, F. tir. – [00-439]
616.21(075.8) Com. Nr

00-440

Zavtur, Alexandru. Elita politică şi societatea: (material didactic)/ Alexandru Zavtur, Pantelimon Vărzari, Grigore Pîr ac; Acad. de Poli ie “Ştefan cel Mare”; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: U.S.M, 2000. –
62

51 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 49-50 (23 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975930-08-5: Pre contractual, 150 ex. – [00-440]
323.39 + 316.344.42 Com. Nr

00-441

Botez, Alexei. Contribu ii privind elaborarea proceselor tehnologice de montare a inelelor de reazem: 08.02.08. - Tehnologia construc iei de maşini : autoref. al tez. de dr. în şt. teh. / Alexei Botez; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UTM). – 17, [1] p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 16-17 (12 tit.). – Rez. în lb. rusă, engl. – Pre contractual, F. tir. –[00-441]
621.757 Com. Nr

00-442

“Informare şi documentare – principalele func ii ale bibliotecii”: Micro-sesiune de comunicări, 28 oct. 1999/ Bibl. Rep. de Informa ie Teh.-Şt. – Ch.: ICŞITE, 1999.– 21, [1] p.; 20 cm. – F. f. de tit. - Pre contractual, 80 ex. – [00-442]
02(478)(082) Com. Nr

00-443

Regulamentul Consiliului de Exper i al Ministerului Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.. – Ch.: I.C.Ş.I.T.E, 2000. – 6, [1] p.; 20 cm. – F. f. de tit. - Pre contractual, 50 ex. – [00443]
33(478)(060.13) Com. Nr

00-444

Strategia de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova până în anul 2005 / Guvernul Rep. Moldova; Min. Economiei şi Reformelor – Ch.: ICŞITE, 2000. – 57 p.: tab.; 20 cm. – F. f. de tit. - Pre contractual, 82 ex. – [00-444]
338:316(478) Com. Nr

00-445

Современные методы исследования пишевых продуктов / алкэт. : М. Гарабивская. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 9, [2] p.; 20 cm. – (Экспресс-инф. / Наук. Ислед. Ин-т Техн.-Экон. Инф.). - Bibliogr. p. [11] (10 tit.). – Descrierea după p. 1. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 170 ex. – [00-445]
663/664 Com. Nr

00-446

Cuharschi, M. Cultivarea vi ei de vie fără spalier : (particularită i de tehnologie) / M. Cuharschi, A. Antoci. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 40, [1] p.: fig.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 40-[41] (29 tit.). – Adnot. paralelă, lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Pre contractual, 148 ex. – [00-446]
634.8(048.8) Com. Nr

00-447

“Ştiin e aplicative în perioada de tranzi ie”, conf. şt.-metodică şi practică a profesorilor şi studen ilor (4-a; Chişinău). Materialele conferin ei a VI-a şt.metodică şi practică a profesorilor şi studen ilor, 18-19 mai 2000. – Ch.: Moldpres, 2000 (U.Ş.A.M.). – 98, [2] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Text. : lb rom., rusă. – Antetit.: Univ. de Şt. Aplicative din Moldova. – ISBN 9975.-9503-1-0: Pre contractual, F. tir. – [00-447]
63

009+378.1(082)(063) Com. Nr

00-448

Tkačenko, Natal’â. Moâ poslednââ lûbov’ vtorogo tysâčeletiâ : Sb. èrot. prozy / Natal’â Tkačenko. – Ch.: S. n., 2000. – 52 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul americanului, dr. Charles Portsa. – ISBN 9975-72-077-3: Pre contractual, F. tir. – [00-448]
882(78)-3 Com. Nr

00-449

Grosu, Alvina. Psihopatologia : material didactic / Alvina Grosu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2000. – 20 cm P. 2. – 160 p. : tab., scheme. – Bibliogr. p. 158-160 (20 tit.). – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – Pre contractual, 50 ex. – [00-449]
616.89(075.8) Com. Nr

00-450

Tineretul la răscruce de mileniu : realită i şi perspective / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Sociologie şi Asisten ă Socială. Centrul Republican de Resurse pentru Asisten ă Socială; coord.: Maria Bulgaru, Oxana Isac. – Ch.: USM, 2000. – 143 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Editată cu sprijinul UNICEF Moldova. – ISBN 9975-917-49-6 : Gratis, 450 ex. – [00-450]
316.346.32-053.6(082) Com. Nr

00-451

Hotărâri privind interpretarea Constitu iei Republicii Moldova : (extrase) / Curtea Constitu ională a Republicii Moldova; Univ. de Stat din Moldova; [selec ie] Pavel Barbalat, Iurie Sedle chi. – Ch. : USM, 2000. – 138 p.; 20 cm. – ISBN 9975-91747-X : Pre contractual, 1000 ex. – [00-451]
342.4+342.565.2(478)(094.3) Com. Nr

00-452

Culegere de probleme la bazele calculului vectorial şi calculului tensorial / V. Gamurari, V. Coropcean, F. Paladi, E. Grosu, …; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Fizică Teoretică; red. resp.: V. Enache. – Ch.: USM, 1998. – 60, [2] p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-452]
53(075.8) Com. Nr

00-453

Albul, Arsenii V. Aproximarea func iilor cu polinoame: (Material didactic) / Arsenii V. Albul, Leonid T. Gherman, Vladimir A. Zolotarevschi; red. resp.: I. Secrieru; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică. Catedra de Analiză Numerică şi Optimizare. – Ch.: USM, 2000. – 55 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 55 (8 tit.). – ISBN 9975-917-99-X : Pre contractual, 50 ex. – [00-453]
519.65(075.8) Com. Nr

00-454

Probleme actuale de lingvistică, didactică şi ştiin ă literară : Aniversarea a XXXV-a a Facultă ii de Limbi şi Literaturi Străine / Univ. de Stat din Moldova; col. red. Ion Dumbrăveanu (red. resp.),.... – Ch.: USM, 2000. – 242 p.: diagr.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, 50 ex. – [00-454]
802/809(092) Com. Nr
64

00-455

Cujbă, Vasile. Teste la politologie / Vasile Cujbă; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 2000. – 70 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 69-70 (30 tit.). - Pre contractual, 50 ex. – [00-455]
32.001(075.8) Com. Nr

00-456

Černelev, V. D. Sravnitel’naâ paremilogiâ. Istoriâ. Teoriâ. Praktika : nauč.metod. posob. po speckursu “Amforistka” dlâ studentov un-ta (special’nost’ “Russkij âzyk i literatura”) / V. D. Černelev; red.: V.N. Nosov; Mold. gos. un-t. Kaf. russkoj filologij. – Ch.: USM, 2000. – 123 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 71123. – Pre contractual, 50 ex. – [00-456]
398.9(075.8) Com. Nr

00-457

Barbăneagră, V. Sindicatul – ieri, azi, mâine : suport de curs pentru formator / V. Barbăneagră, L. Palii. – Ch.: USM, 2000. – 54, [1] p. : il., tab.; 28 cm.(Programul TACIS). – ISBN 9975-9594-0-7: Pre contractual, 50 ex. – [00-457]
331.105.44(035) Com. Nr

00-458

Comunicarea: suport de curs pentru formatorii : Conceput şi elab. în cadrul proiectului Nr 98-43035 “Dezvoltarea unui program educa ional pentru Federa ia Generală a Sindicatelor din Rep. Moldova” / Federa ia Generală a Sindicatelor din Rep. Moldova; alcăt.: Liliana Poştan,…; coord.: Suceveanu Nicolae. – Ch. – Ch.: USM, 2000. – 92, [1] p. : tab.; 28 cm. – (Programul TACIS). – ISBN 99759594-3-1: Pre contractual, 150 ex. – [00-458]
331.105.44:316.77(035) Com. Nr

00-459

Madan, Ion. Poezia muncii bibliografice = The poem bibliographical work: (Ion Şpac la 70 de ani) / Bibl. Na . a Rep. Moldova; Bibl. Municip. “B. P. Hasdeu”; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Imprimeria B. N. R. M.). – 74 p.; 20 cm. – (Col. “Bibliogica: Bibliologi basarabeani”). – Cuprins, pref. paralel: lb. rom., engl. – Pre contractual, 50 ex. – [00-459]
016:929 Şpac Com. Nr

00-460

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. Note muz. Artă : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 2000 (Rotaprint). – 20 cm. – Texte : lb. rom., alte lb. străine. – ISSN 0201-6761. – Continuă ed. “Cronica Presei” Nr 2, 2000. – 2000. - 151 p. – Pre contractual, 100 ex. - [00-460]
015(478) Com. Nr

00-461

Programe analitice la ciclul lingvistic / Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Catedra de Lb. Rom. şi Filologie Clasică; coord.: Vasile Pavel, Olga Cosovan. – Ch.: UPS “Ion Creangă”, 2000. – 171 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – Pre contractual, 150 ex. – [00-461]
80(073.8) Com. Nr
65

00-462

Programa analitică a cursului “Managementul preşcolar” / alcăt.: D. Ni uleac; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Fac.: Pedagogie. Specialitatea: Pedagogie preşcolară. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 23 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul tez. – 1,50 lei, 30 ex. – [00-462]
373.2:658.012.4(073.8) Com. Nr

00-463

Programa analitică a cursului Paleografia slavo-română / aut.: D. Dragnev; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Fac.: Ist. şi Etno-pedagogie. Catedra Ist. Românilor. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 7 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 7 (11 tit.). – 2,00 lei, 30 ex. – [00-463]
930.272(=81=590)(075.8) Com. Nr

00-464

Programa analitică la cursul Economie politică pentru 68 ore / alcăt.: Mihai Grosu, Valentin Rusnac; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Catedra Şt. Politice şi Soc.-economice. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 19 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 18-19. – 2,00 lei, 30 ex. – [00-464]
330.1(073.8) Com. Nr

00-465

Programa analitică a cursului normativ :Didactica istoriei în ciclul primar / aut.: N. Tudorovici; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Fac. de Ist. şi Etnopedagogie. Catedra Ist. Românilor. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 18, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 2,00 lei, 30 ex. – [00-465]
94(=590)(073.8) Com. Nr

00-466

Programme Analityque du cours: “L’enseignment de la phonètique thèorique de la langue française”: Prèvu pour les ètudiants de la Facultè de langues ètrangers. Specialite de langue française./ aut.: raisa Moscalu; Univ. pèdagogique d’Ètat “Ion Creangă” de Chişinău. Dèpartement de philologie française. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 14, [11] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 14 (11 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-466]
804.0(073.8) Com. Nr

00-467

Tematica seminarelor la cursul Economie politică pentru 68 ore / Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Catedra de Şt. Pol. şi Socio-Umane – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 18 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – F. f. de tit. – Pre contractual, 30 ex. – [00-467]
330.1(073.8) Com. Nr

00-468

Analytisches Programm in der “Lexikologie” / aut.: Ala Lipceanu; Padagogische staatsuniversitat “Ion Creangă”, Chişinău. Fremdsprachenfakultat Lehrrstuhl fur Deutsche Philologie. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 9 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 8-9 (20 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-468]
803.0(073.8) Com. Nr

66

00-469

Analytisches Programm in der “Theorie der Ubersetzung” / aut.: Victor Veveri a; Ministerium fur Bildung unt Wissenschast der Republik Moldova; Fremdsprachenfakultat Lehrrstuhl fur Deutsche Philologie. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 10 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 10 (8 tit.). – F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. – [00-469]
803.0(073.8) Com. Nr

00-470

opa, Andrei. Influen a erorii sumare asupra parametrilor modificării longitudinale şi distribuirii sarcinii în angrenajul procesional: 05.02.02 Studiul maşinilor şi organe de maşini: Autoref. tez. de dr. în teh. / Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: UTM, 2000. – 20 p.; 20 cm. – Rezumat în lb. rusă, engl. – Bibliogr. p. 1819 (16 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-470]
621.833.6 Com. Nr

00-471

Ionikis, Greta. Mark Twain: Zaklâtie smehom / Greta Ionikis; cop.: Tat’âna Trofimova. – Ch.: S. n., 2000. – 171, [1] p.; 21 cm. – ISBN 9975-62-051-5: Pre contractual, F. tir. – [00-471]
820(73) Com. Nr

00-472

Boli interne : [man. pentru uzul studen ilor]: (în două vol.) / Univ. de Stat. de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu; col. de aut. F. Comarov, V. Kukes, A. Smetnev, …; trad. din lb. rusă: C. Babiuc, A. Izvoreanu, Gr. Bivol, … - Ch.: Centrul Ed.-poligr. Medicina al USMF, 1999. – 24 cm Vol. 1. – 1999. – 453, [4] p.: il., tab. – ISBN 9975-945-36-8 (în cop.): Pre contractual, 600 ex. – [00-472]
16.1/.4(075) Com. Nr

00-473

Chirurgie: [man. pentru uzul studen ilor] / col. de aut.: dr. Ioan Pop De Popa; Univ. de Medicină “Carol Dăvilă”, Bucureşti, dr. Mihail Ilici Kuzin, Catedra Chirurgie de fac., Acad medicală “I. Secena” din Rusia, dr. Constantin âbârnă, Univ. de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”; sub red.: Anton Spânu; cop.: Veaceslav Popovschi. – Ch.: F. E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 736 p.: il., tab., fotogr.; 24 cm. – Bibliogr. p. 733-736. – Pref., cuprins şi în lb. rusă. – ISBN 9975-78-047-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-473]
617(075.8)

67

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IULIE 2000

00-474

Mohorea, Efim. Introducere în logică: Man. pentru fac. şi specializările juridice / Efim Mohorea; red. resp. Valeriu Cabac; cop.: Nicolae Ghibalenco; Univ. de Stat “Alecu Russo”. – Băl i: Presa universitară băl eană, 2000 (Tipogr. Univ. de Stat “Alecu Russo). – 281 p.: fig., tab.; 20 cm. - (Col. “Universitaria”). – Bibliogr. p. 278-281 (67 tit.). – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 99759555-2-5: Pre contractual, 100 ex. – [00-474]
16:34 (075.8) Com. Nr

00-475

Economia construc iilor: Îndrumări metodice privind elaborarea lucrării de verificare pentru studen ii cu specializările: 2401 Arhitectura şi 2510 Ingineria urbană, construc ii şi gestionarea localită ilor / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Evaluare a Bunurilor Imobile, Econ. şi Management în Construc ii. – Ch.: UTM, 2000. – 43, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 37 (13 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-475]
Com. Nr

00-476

Proiec ii cotate: Îndrumări metodice privind executarea lucrării grafice: [pentru studen ii specialită ilor de construc ii] / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Geometrie Descriptivă şi Desen; alcăt.: Ion Ştirbu, …; red. resp.: Ion Ştirbu. – Ch.: UTM, 2000. – 26, [1] p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 26 (5 tit.). – 3 lei, 300 ex. – [00-476]
514.18(076.5) Com. Nr

00-477

Tehnologia materialelor: Programa şi îndrumar metodic pentru executarea lucrărilor de control / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Studii şi Tehnologia Materialelor; elab.: Petru Postolache. – Ch.: UTM, 2000. – 37, p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 37 (10 tit.). – 4,00 lei: Pre contractual, 200 ex. – [ 00-477]
621.7(075.8) Com. Nr

00-478

Zgureanu, M. Teoria şi practica restructurării economiei na ionale / M. Zgureanu; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: UTM, 2000. – 83, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 83 (12 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [00-478]
Com. Nr

00-479

Gonciariuc, Valeriu. Termotehnica. Transfer de căldură şi masă: Ciclu de prelegeri / Valeriu Gonceariuc; red. resp.: Pavel Varian; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventila ie. – Ch.: UTM, 2000. – 20 cm. P. a 2-a. – 200. – 139 p.: scheme – Bibliogr. p. 136 (5 tit.). – 12 lei, 250 ex. – [00-479]
621.1(075.8) Com. Nr
68

00-480

Tehnologia proceselor de construc ie: Ghid de proiectare / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia Construc iilor; alcăt.: Oleg Cucu; red. resp.: Andrei Isac. – Ch.: UTM, 2000. – 40, [1] p.; tab; 20 cm. – Bibliogr. p. 11 (14 tit.). – 10 lei, 130 ex. [00-480]
69.03(076.5) Com. Nr

00-481

Spinei, Vasile. Vadul cu siguran ele arse:[versuri] / Vasile Spinei; cop.: Marcel Şendrea; des.: Lenu a Spinei. – Ch.: F.E.- P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 176 p.: il.; 17 cm. – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – Apare cu sprijinul F.E.-P. “Tipogr. Centrală” şi S.A. “Drochia – Zahăr”. – ISBN 9975-78-064-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-481]
859.0(478) Spinei Com. Nr

00-482

Spinei, Vasile. Nu-mă-uita = Forget-me-not: [versuri] / Vasile Spinei; trad. în engl. de Mihaela şi Ion Codrescu; cop.: Marcela Şendrea, Ion Codrescu; graf.: Ion Codrescu. – Ch.: F.E.- P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 175 p.: il.; 17 cm. – (Colec ia “Haiku” = Haiku series). – Text paral. : lb. rom., engl. – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – Apare cu sprijinul F.E.-P. “Tipogr. Centrală” şi familiei Rodica şi Victor Roşca. – ISBN 9975-78-063-6 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-482]
859.0(478)-1 Spinei Com. Nr

00-483

Rotari, A.I. Armele individuale ca mijloc de autoapărare / A.I. Rotari, D.M. Baragan. – Ch. : S. n., 2000 (F.E. P. “Tipogr. Centrală”). – 78 p.: il., tab.; 20 cm. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusă. – ISBN 9975-78-059-8: Pre contractual, F. tir. – [00-483]
351.753.3 Com. Nr

00-484

Rezultatele principale ale activită ii institu iilor ştiin ifice şi de învă ământ în anul … / Min. Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Rep. Moldova; Dep. Şt., Extensiune şi Producere Agricolă; elab.: Vasile Deleu, …. – Ch.: F.E. -P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 20 cm. 1999-2000. – 110 p.: tab. – Lista lit. de serviciu, inf. şi de reclamă, lista lit şt. şi de produc iei ed. de org. şt. ale Min. Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Rep. Moldova în anul 1999 p. 93-100. – ISBN 9975-78-005-9: Pre contractual, F. tir. – [00-484]
[631:061.61](478) Com. Nr

00-485

Furdui, Sergiu. Procedura în cazurile cu privire la contraven iile administrative / Sergiu Furdui; Asoc. Judecătorilor din Moldova şi Centrul d Drept. – Ch. : F.E.-P. “Tipogr. Centrală”. – 199, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 188-198. – Rezumat în lb. rusă şi engl. – ISBN 9975-9588-2-6: Pre contractual, F. tir. – [00-485]
Com. Nr

00-486

Pelin, Pavel. Scribul :[povestiri]/ Pavel Pelin; cop. şi il. Iaroslav Oliinîk:. – Ch. : F.E.- P. “Tipogr. Centrală”. – 253, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-78-060-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-486]
859.0(478)-3 Pelin Com. Nr
69

00-487

Cazacu, Tamara. Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a a şcolii alolingve: ghid pentru profesori / Tamara Cazacu, Iulia Maevschi, Galina Stahi. – Ch.: ARC: Prut Interna ional, 2000 (F.E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 94, [1] p.; 24 cm. – ISBN 9975-69-017-X (Prut Interna ional) (trecuteronat pe carte). - ISBN 9975-61-127-3 (Arc): Pre contractual, F. tir. – [00-487]
372.880.590.046.14+372.885.90.046.14 Com. Nr

00-488

Funda ia Soros Moldova : Raport de activitate … – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 29 cm. – Tit. pe cop. paralel: lb. rom., engl. …1999. – 2000. – 112 p. – Pre contractual, F. tir. – [00-488]
061.2(047) Com. Nr

00-489

Soros Foundation Moldova : Activity report … – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 29 cm. – Tit. pe cop. paralel: lb. rom., engl. … 1999. – 2000. – 104 p. – Pre contractual, F. tir. – [00-489]
061.2(047)(=82) Com. Nr

00-490

Pascaru, Ana. Societatea între conciliere şi conflict : cazul Republicii Moldova / Ana Pascaru. – Ch. : ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 141, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 140-141 (39 tit.). – ISBN 9975-61-123-0: Pre contractual, F. tir. – [00-490]
323/324(478) Com. Nr

00-491

Rusu, Grigore. Din coturnii timpului: [despre activitatea actorului, regizorului Veniamin Apostol] / Grigore Rusu. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 144, p.: fotogr.; 20 cm. – Lista spectacolelor montate de Veniamin Apostol p. 106-107 (66 tit.). – Consemnări despre Veniamin Apostol p. 108-109 (71 tit.); Publica iile dlui Veniamin Apostol p. 110-111 (57 tit.). – Apare cu sprijinul companiei JAS Group. – ISBN 9975-78-053-9: Pre contractual, F. tir. – [00-491]
792.071.2.028 Com. Nr

00-492

Matematică şi ştiin e : Ghiduri metodologice / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; coord.: Vladimir Gu u, Aurelia Răileanu. – Ch.: Grupul ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 284, [2] p.: tab., scheme; 20 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului în învă ământul gimnazial) – Bibliogr. p. 286 (11 tit.). – ISBN 9975-74-252-1: Pre contractual, F. tir. – [00-492]
372.85.046.14(036) Com. Nr

00-493

Ulianovschi, Xenofon. participa ia penală / Xenofon Ulianovschi; Asoc. Judecătorilor din Moldova; Centrul de Drept. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 239, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-9564-7-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-493]
Com. Nr

00-494

Libertă ile mass-media în Republica Moldova = Mass-media freedoms in the Republic of Moldova = Svoboda pressy v Resp. / Uniunea Jurnaliştilor din
70

Moldova. – Ch.: Princeps, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 410, [1] p.; 20 cm. – Text lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în note după fiecare text. – ISBN 99759590-0-8 : Pre contractual, F. tir. – [00-494]
[342.732(478):341.231.14](082)=590=82=20 Com. Nr

00-495

Organiza iile neguvernamentale din Republica Moldova, Forum (2, Chişinău). Cartea Albă a celui de al II-lea Forum al organiza iilor neguvernamentale din Republica Moldova, Chişinău, 4-6 noiembrie 1999 / Centrul Na . de Asisten ă şi Inf. a Org. Neguvernamentale din Moldova “Contact”; coord. proiectului: Igor Grosu. – Ch.: ARC, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 220, [1] p.: fotogr.; 24 cm. – Apare cu sprijinul Băncii Mondiale, Funda ia Soros Moldova, Ambasada Olandei. – Text paralel: lb. rom., engl. – ISBN 9975-61-122-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-495]
061.2(478) Com. Nr

00-496

Istoria universală modernă (1640-1850): Crestoma ie / alcăt.: Eugeniu Certan (coord.), Valeria Cozma, Stelian Culea. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 441, [2] p.; 24 cm. – Bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-96-089-0 : Pre contractual, F. tir. – [00496]
94(100)”1640/1850”(075.8) Com. Nr

00-497

Suhomlin-Ciobanu, Irina. Ghenadie Ciobanu: Biobibliog./ Irina SuhomlinCiobanu; Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 56 p.; 20 cm. – ISBN 9975-9532-2-0 : Pre contractual, 600 ex. – [00-497]
[016:78.071.1]+929 Com. Nr

00-498

Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatică şi procedura interna ională / Alexandru Burian. – Ch.: Cartier (Juridic), 2000. – 291, [5] p.; 20 cm. – ISBN 9975-79-044-5: Pre contractual, F. tir. – [00-498]
Com. Nr

00-499

Ghimpu, Vlad. Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia = Medievale churches and monasteries in Bessarabia : Monogr. / Vlad Ghimpu. – Ch.: Tyragetia, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 219, [13] p.; des., fotogr. color.; 21 cm. – (Biblioteca Tyragetia). – Text lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – List of illustration p. 202-206. – Bibliogr. în notele de sudsol. – Indice de nume p. 207219. – apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-78-051-2: Pre contractual, F. tir. - [00-499]
726.5/.7(478)+94(478)”04/16” Com. Nr

00-500

Darie, Pavel. Dor de mamă : [versuri] / Pavel Darie; prez graf. : Vladimir Sini ki. – Ch. : Prometeu, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 111 p.; 18 cm. – ISBN 9975919-14-6: Pre contractual, F. tir. – [00-500]
859.0(478)-1 Darie Com. Nr

71

00-501

Pînzari, Veaceslav. Dreptul familiei: Note de curs [pentru studen ii fac. de drept şi specializările juridice] / Veaceslav Pînzari; Univ. de Stat “Alecu Russo”; red. lit.: Stela Bardans, Aliona Curici. – Băl i: Presa universitară băl eană, 2000. – 180, [1] p.; 20 cm. – (Colec ia “Universitaria”). – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-9955-4-1: Pre contractual, 100 ex. – [00-501]
347.61/64(075.8) Com. Nr

00-502

Serviciul fiscal de stat: un deceniu de activitate. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul “Presa”). - 82; 75, [8] p.: fotogr.; 22 cm. – Carte liant. – ISBN 9975-944-37-X: Pre contractual, 3000 ex. – [00-502]
308 Com. Nr

00-503

Untilă, Veaceslav. Crima organizată STOP: [infrac iuni în sfera businessului auto ilicit]: [man. pentru uzul studen ilor] / Veaceslav Untilă; cop.: Alexandru Crasnean. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 191 p., [40] p. planşe color.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 183-191 (110 tit.) şi în notele de subsol. – Ed. 1-a a apărut la ed. Litera, 1999. – ISBN 9975-905-49-8 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-503]
343.7(075.8) Com. Nr

00-504

La izvorul poeziei : antologie : (crea ii ale membrilor cenaclului literar-artistic “Auraş-Păcuraş de la gimnaziul Nr 64 din or. Durleşti, mun. Chişinău)/ select.: Raisa Plăieşu; cop. şi imagini, fotogr.: Petru Cazacu. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 108 p.: fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975-900-54-2: Pre contractual, 100 ex. – [00-504]
859.0(478)-1-93 Com. Nr

00-505

Computer Science Journal of Moldova/ Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of Mathematic and Computer Science; prep. by T. Verlan; editor-in-chief: C. Gaindric. – Ch.: Inst. of Mathematics, 1998 (Tipogr. A.Ş.R.M.). – În lb. engl. – 22 cm. Vol. 8, Nr 1 (22). – 2000. – 91 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-505]
519.6:004(082) Com. Nr

00-506

Carrocci, Amedeo. Bilateralismul acordurilor în traficul aerian interna ional / Amedeo Carrocci; în rom.: Aliona Drăgu an. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (Combinatul poligr.). – (Jurispruden a moldo-italiană). – 157, [1] p.: fotogr.; 24 cm. – ISBN 9975-74-263-7: Pre contractual, F. tir. – [00-506]
347.82 Com. Nr

00-507

Cazacu, Tamara. Limba română: cl. a V-a a şcolii alolingve: ghidul profesorului / Tamara Cazacu; cop.: Alex Ussow; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 80 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 78-79. – ISBN 9975-65074-0 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, 1000 ex. – [00-507]
372.880.590.046.14+472.885.90.046.14 Com. Nr

72

00-508

Ciubară, Sezont. Geografia umană şi economică a lumii: Man. pentru cl. a XI-a / Sezont Ciubară. – Ed. a 2-a. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 319, [1] p.: hăr i, tab.; 24 cm. – ISBN 9975- 65-086-4: Pre contractual, 10000 ex. – [00508]
911.3(075.3) Com. Nr

00-509

Чуьарэ, Сезонт. Экономическая и социальная география мира : Учеб. для 11 кл. / Сезонт Чубарэ. – 2-e изд. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 311, [1] p. : hăr i, tab.; 24 cm. – ISBN 9975- 65-087-2 : Pre contractual, 5000 ex. – [00-509]
911.3(075.3) Com. Nr

00-510

Ştiin e: man. pentru cl. a III-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 128 p.; il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-119-6: Pre contractual, F. tir. – [00-510]
502(075.2) Com. Nr

00-511

Sinteza practicii judiciare (1989-1999) / Curtea Supremă de Justi ie. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 391 p.; 25 cm. – ISBN 9975-905-63-3 (în cop.): Pre contractual, F. tir. –[00-511]
Com. Nr

00-512

Lazăr, Tudor. Societatea comercială-persoană juridică în economia de pia ă / Tudor Lazăr; coord.: Alexandru Tănase, …; Asoc. Judecătorilor din Moldova şi Centrul de Drept. – Ch.: 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 207, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 204-206 (60 tit.). – Apare cu sprijinul Guvernului Olandei – prin intermediul Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova; Funda iei Soros Moldova şi Inst. pentru Politici Legislative şi Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-9588-1-8: Pre contractual, F. tir. – [00-512]
334.71:347.72 Com. Nr

00-513

Viziuni moderne ale psihopedagogiei : Colaborarea Flandra-Moldova, 2000 / Centrum OBRA; Asoc. Humanitas. – Ch.: Fontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 283 p.: tab., scheme; 20 cm. – apare cu sus inerea financiară a Guvernului Flamand (Belgia), Jude ul Flandei de Est, Centrum OBRA şi FISM, Martin Vanden Hende, Aurelia Racu, Angela Cebotar,… – ISBN 9975-938-04-3: Pre contractual, F. tir. – [00-513]
37.015.3 Com. Nr

00-514

Tsoukalis, Loukas. Noua economie europeană revizuită / Loukas, Tsoukalis; trad.: Irina Dogaru, Nicolae Negru. – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. centrală).314 p.: scheme; 24 cm. – ISBN 9975-61-124-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-514]
338.22(4) Com. Nr

00-515

Concep ia fabrica iei asistată de calculator: (Elemente de bază) / Petru Duşa, Octavian Pruteanu, Valeriu Popa, …. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (A.S.GEVI-F Iaşi). – 283, [2] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 284-285 (20 tit.). – Apare cu sprijinul
73

Băncii Mondiale şi Guvernului României. – ISBN 9975-63-001-4: Pre contractual, F. tir. – [00-515]
621.7+004.4(075.8) Com. Nr

00-516

Bazele proiectării organelor de maşini: [pentru studen ii şi absolven ii inst. de învă ământului teh.] / Ştefan Grigoraş, Cristel Ştirbu, Răzvan Grigorescu. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 24 cm. Vol. 1. – 2000. – 273 p.: scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – ISBN 9975-910-93-9: Pre contractual, F. tir. – [00-516]
621.81(075.8) Com. Nr

00-517

Bazele proiectării organelor de maşini / Ştefan Grigoraş, Cristel Ştirbu, Răzvan Grigorescu, …. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 24 cm. Vol. 2. – 2000. – 281, [1] p.: scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – ISBN 9975-910-93-9: Pre contractual, F. tir. – [00-517]
621.81(075.8) Com. Nr

00-518

Proiectarea tehnologiei de prelucrare pe strunguri automate revolver SARO-C: [pentru uzul studen ilor şi specialiştilor din domeniu] / Cazimir Bohosievici (coord, lucr.), Lauren iu Slătineanu, Traian Grămescu, …; ref. şt.: Octavian Pruteanu, Viorel Chirilă. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 225 p.: tab., scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 225 (17 tit.). – Apare cu sprijinul Băncii Mondiale şi a Guvernului României. – ISBN 9975-63-004-9: Pre contractual, F. tir. – [00-518]
621.941.23(075.8) Com. Nr

00-519

Ursu, Dodu. Elemente de dinamică neliniară şi defectoscopie: [pentru uzul studen ilor] / Dodu Ursu, Tiberiu-Dan Onu a, Ioan Grosu; ref. şt.: D. Bursuc, Ilie Diaconu – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 297, [1] p.; scheme, tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 298 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale şi Guvernului României. – ISBN 9975-63-002-2: Pre contractual, F. tir. – [00-519]
530.1(075.8) Com. Nr

00-520

Slătineanu, Lauren iu. Tehnologii neconven ionale în construc ia de maşini[pentru uzul studen ilor] / Lauren iu Slătineanu; ref. şt.: Vasile Braha, Dragoş Paraschiv. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 254 p.: scheme; 24 cm. – Cuprins în mai multe lb. – Bibliogr. p. 243-252 (378 tit.). – Index p. 253-254. – Apare cu sprijinul Băncii Mondiale şi al Guvernului României. – ISBN 9975-910-99-8: Pre contractual, F. tir. – [00-520]
621.9.048(075.8) Com. Nr

00-521

Cepoida, Petru. Valvulopatiile nereumatismale / Petru Cepoida, Ion V. Butorov. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 296 p.: il. la sfârşitul cap.; 20 cm. – Bibliogr. p. 275-278. – ISBN 9975-945-49-X: Pre contractual, F. tir. – [00-521]
616.12 Com. Nr

74

00-522

Ghidul func ionarului public / Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, Primăria mun. Chişinău. Funda ia Int. pentru Sisteme Electorale; alcăt.: Alexandru Dorogan, Paul Strutzescu (preş.); red-.şef: Efimia opa; red.-trad: Eduard Roşca. – Ch.: L.A.D.O. Moldova, 2000 (Centrul Ed. - Poligr. “Chişinău Prim”). – 219 p.: tab.; 29 cm. – Apare cu sprijinul financiar al funda iei Int. pentru Sisteme Electorale (IFES – Moldova). – Gratuit, F. tir. – [00-522]
352(036) Com. Nr

00-523

Osoianu, Valentina. La Strungu a Bradului…: Cu nişte copii frumoşi şi dărui i, concursan i ai Festivalului Republican al Interpre ilor Cântecului Folcloric “Tamara Ciobanu” / Valentina Osoianu, Ana Manole; schi e de port.: Glebus Sainciuc; cop.: Iurie Leahu; ref.: Andrei Tamazlâcaru,…. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.P. “Tipogr. Centrală). – 77, [2] p.: note, fotogr.; 20 cm. – (Col. “Şipote”). – ISBN 9975-78-052-0: Pre contractual, 1000 ex. – [00-523]
784.6 Com. Nr

00-524

Iachim, Ion. Cu jăratecul pe buze: Microroman despre Ion Creangă / Ion Iachim. – Ed. a 2-a, rev. şi completată. – Ch.: Epigraf, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 144 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Colegiului de Economic şi Drept Socrate. –ISBN 9975-903-12-6: Pre contractual, F. tir. – [00-524]
859.0(478)-93 Iachim Com. Nr

00-525

Secrieru, Cezar. Pictură = Painting / Cezar Secrieru. – Ch.: Fontos, 2000 (Combinatul Poligr.). – 23, [2] p.: il. color.; 22 cm. – Text paralel: lb. rom., engl. – SBN 9975-72-082-X: Pre contractual, F. tir. – [00-525]
75(478) Com. Nr

00-526

“Realizări şi tendin e în implementarea mecanismelor economiei concuren iale”, Simpozion şt. int. (22-23 aprilie 1999). Materiale şi sinteze / Moldcoop Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; Univ. “George Bacovia”, Bacău, România. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 20 cm. Vol. 1. – 2000. – 227 p.: tab., scheme. – ISBN 9975-905-78-1: Pre contractual, 150 ex. – [00-526]
339.13+658 Com. Nr

00-527

“Realizări şi tendin e în implementarea mecanismelor economiei concuren iale”, Simpozion şt. int. (22-23 aprilie 1999). Materiale şi sinteze / Moldcoop Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; Univ. “George Bacovia”, Bacău, România. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 20 cm. Vol. 2. – 2000. – 205 p.: tab. – ISBN 9975-905-78-1: Pre contractual, 150 ex. – [00-527]
339.13+658 Com. Nr

00-528

Limbi străine şi limba rusă: cl. V-IX: Ghiduri metodologice / Min. Educa iei şi Ştiin ei. Consiliul Na . pentru Curriculum, şi Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000. – 140, [2] p.: tab.; 25 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 140-141 (34 tit.). – ISBN 9975-74-260-2: Pre contractual, F. tir. – [00-528]
[372.880..046.14+372.880.82.046.14](=590)
75

Com. Nr

00-529

Mironenko, Elena. Kompozitor Vladimir Rotaru / Elena Mironenko; Nauč. red.: Irina Suhomlin-Čiobanu. – Ch.: F. Ed.-poligr. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 95, [23] p.: note; 23 cm. – ISBN 9975-78-061-X: Pre contractual, F. tir. – [00-529]
7.071.1+78+929 Com. Nr

00-530

Burlacu, Natalia. Management: [manual pentru uzul studen ilor] / Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. ASEM, 2000. – 473 p.: il.; 30 cm. – Bibliogr. p. 466-473 (135 tit.). – ISBN 9975-75-044-3: Pre contractual, 500 ex. – [00-530]
658.012.4(075.8) Com. Nr

00-531

Belicov, Serafim. Procesul lui Narcis: [versuri] / Serafim Belicov; prez. graf.: Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 124 p. : il.; 18 cm. – Apare cu sprijinul Companiei “Jas Group”. – ISBN 9975-919-13-8 : Pre contractual, F. tir. – [00-531]
859.0(478)-1 Belicov Com. Nr

00-532

Cucereanu, Radion. Ştiin e: cl. a V-a: ghidul profesorului / Radion Cucereanu; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Lumina; Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 92, [3] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 94 (12 tit.). – ISBN 9975-65-077-5: Pre contractual, 3000 ex. – [00-532]
372.85.02.046.14 Com. Nr

00-533

Hariton, Andrei. Matematică: 200 probleme şi întrebări amuzante pentru cl. I-IV / Andrei Hariton; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Lyceum, 2000 (Tipogr. or. Orhei). – 62, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 63 (15 tit.). – ISBN 9975-939-01-5: Pre contractual, F. tir. – [00-533]
51(075.2) Com. Nr

00-534

Gu u, Vladimir. Razvitie i vnedrenie curriculuma v gimnazičeskoe obrazovanie: konceptual’nye položeniâ / Vladimir Gu u; Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 79, [1] p.: tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 78-80 (66 tit.). – ISBN 9975-74264-5: Pre contractual, F. tir. – [00-534]
371.3 Com. Nr

00-535

B”lgarski èzik i literatura: V-IX kl.: Metodologičeski gid / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut. Kirilka Demireva Lidia Kavr’kova; coord.: Vladimir Gu u, Nadejda Dermenzi. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 53, [1] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 53 (4 tit.). – ISBN 9975-74-259-9: Pre contractual, F. tir. – [00-535]
[372.880.867.046.14+372.888.67.046.14] Com. Nr

76

00-536

Gagauz dili: Metodica teklifleri: V-IX-cu kl. için / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Ignat Baboglu, Konstantin Vasiloglu, Ana Stoletnaia; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 60, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 62 (11 tit.). – apare cu sprijinul financiar al băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-254-8: Pre contractual, F. tir. – [00-536]
372.880.943.65.046.-14 Com. Nr

00-537

Ukrainska mova i literatura : V-IX kl.: Metodologičnij gid / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Nikitčenko Alla Ivanivna, Kozuhar Katerina Sergiivna. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 78, [1] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 78-79 (47 tit.). – Apare cu sprijinul financiar Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-261-0: Pre contractual, F. tir. – [00-537]
[372.880.83.046.14+372.888.3.046.14] Com. Nr

00-538

Russkij âzyk i literatura : V-IX kl.: Metod. gid / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Fèdor Garlenko, Raisa Gorskova, Tat’âna Suzanskaâ, coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 77, [1] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 77-78 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-262-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-538]
[372.880.82.046.14+372.888.2.046.14] Com. Nr

00-539

Gu u, Vladimir. Govorim, čitaem i pišem po-russki: Uceb. dlâ 5 kl. šk. s rum. âyz. obučeniâ: Perbyj god obučeniâ; M-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova / Vladimir Gu u, Boris Ŝilovskij. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (Combinatul Poligr.). – 128 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-79-025-8 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-539]
808.2(075.2)-590) Com. Nr

00-540

Matematicile Cangurului – 99: [pentru elevi şi profesori] / alcăt.: Valeriu Gu u, Calina Râbcova. – Ch.: Lyceum, 2000 (Tipogr. or. Orhei). – 35, [1] p.: tab., il.; 20 cm. – Pre contractual, 18500 ex. – [00-540]
51(075.3) Com. Nr 19

00-541

Matematika Kenguru-99: [dlâ škol’nikov i učitelej] / sost.: Valeriu Gu u, Galina Rybakova. – Ch.: Lyceum, 2000. – 35, [2] p.: tab., il.; 20 cm. – Pre contractual, 18500 ex. – [00-541]
Com. Nr 20

00-542

Martea, Ion. Imn omului neprihănit: Mărturii acrostihale rămase taina eurilor anonime: [versuri] / Ion Martea; graf.: Ion Sârbu. – Ch.: Fontos, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 60, [3] p.: il.; 22 cm. – În regia aut. – ISBN 9975-938-02-7: Pre contractual, F. tir. – [00-542]
859.0(478)-1 Martea Com. Nr 1009
77

00-543

Limba şi literatura română: cl. V-IX: Ghid metodologic / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Vl. Pîslaru (coord.), V. Bolocan, V. Goraş-Postică, M. Hadârcă. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 50, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 52 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-258-0 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-543]
372.880.590.046.14+372.885.90.046.14 Com. Nr 970

00-544

Istorie şi Geografie: Ghiduri metodologice / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Nina Petrovschi, Galina Gavrili a, Valentina Haheu,…; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 86, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 88 (9 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-251-3: Pre contractual, F. tir. – [00-544]
372.894.046.14+372.891.046.14(036) Com. Nr 903

00-545

Educa ie artistică: Ghiduri metodologice / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Eugen Coroi, Alexandru Borş; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 58, [43 p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 61 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-253-X: Pre contractual, F. tir. – [00-545]
372.87.0.046.14 Com. Nr 931

00-546

Formarea profesională continuă: Ghid pentru formatori / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Otilia Păcuraru, Tatiana Callo. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 28, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 30 (9 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-255-6: Pre contractual, F. tir. – [00-546]
371.123 Com. Nr 930

00-547

Educa ie fizică: Cl. V-IX: Ghid metodologic / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: I. Boian, Ş. Bicherschi, S. Sava; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 68, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial) – Bibliogr. p. 70 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-257-2: Pre contractual, F. tir. – [00-547]
372.879.6.046.14 Com. Nr 947

00-548

Gu u, Vladimir. Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial: cadru conceptual / Vladimir Gu u; Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 79, [1] p.: tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 79-80 (66 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-250-5: Pre contractual, F. tir. – [00-548]
371.3 Com. Nr 817
78

00-549

Limba şi literatura română pentru şcoala alolingvă: Cl. V-IX: Ghid metodologic / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; aut.: Tatiana Callo; coord.: Vladimir Gu u. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 43, [2] p.: tab.; 22 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 45 (12 tit.). – apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondial. – ISBN 9975-74-256-4: Pre contractual, F. tir. – [00-549]
372.880.590.046.14+372.885.90.046.14 Com. Nr 948

00-550

Complexul fetoplacentar: (aspecte perinatale) / E. Gladun, M. Ştemberg, P. Stratulat, …. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 188, [1] p.: tab., il. color, scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 184-188. – ISBN 9975-900-55-0: Pre contractual, F. tir. – [00-550]
618.36+618.43 Com. Nr 141

00-551

âbârnă, Gheorghe. Combaterea cancerului: [monogr.] / Gheorghe âbârnă, Nicolae Ghidirim, Silviu Sofronie; red. resp.: Victor Cernat; cop.: Veaceslav Popovschi; Inst. Oncologic. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemi anu”. Catedra de oncologie şi hematologie, Acad. de Şt. medicale din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.- P. ”Tipogr. Centrală”). – 106, [1] p.: tab., diagr.; 29 cm. – (Bibl. medicului). – Bibliogr. p. 107 (10 tit.). – Apare cu sprijinul Acad de Şt. medicale din Rep. Moldova). – ISBN 9975-78-062-8: Pre contractual, F. tir. – [00-551]
616-006+616-084 Com. Nr 941

00-552

âra, Dumitru. Între Tine şi-între Eu: [versuri] / Dumitru âra. – Ch.: Moldpres, 2000 (Tipogr. “Concernul Presa”). – 92 p.: fotogr. color.; 21 cm. – Ed în regia aut. – ISBN 9975-73-065-5: Pre contractual, 1000 ex. – [00-552]
859.0(478)-1 âra Com. Nr 1996

00-553

Îndrumar cu privire la protec ia muncii pentru lucrătorii serviciului pasageri / Min. Transporturilor şi Comunica iilor al Rep. Moldova. Calea Ferată din Moldova; aut. V. I. Smâcec, S. A. Logvinenco, Mircea Lipcanu. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 91, [4] p.: tab.; 18 cm. – Text paralel: lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-553]
331.4(036) Com. Nr 632

00-554

Programa analitică a disciplinei Metode şi tehnici de cercetare sociologică: pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea “Economia resurselor umane” (anul III-IV) şi “Instruirea economică” / aut.: Lidia Cojocaru; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 21 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 21 (18 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-554]
303.1(073.8) Com. Nr

00-555

SGBD Access 97: Lucr. de laborator / S. Cre u, T. Gâdilica, I. Gheorgheştean, A. Prisăcaru; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bazele informaticii economice”. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. ASEM, 2000. – 46 p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, 300 ex. – [00-555]
79

004.4(076.5) Com. Nr

00-556

Programa analitică la disciplina Tehnologia opera iunilor bancare / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Andrei Timuş. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. ASEM, 2000. – 20 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 1920 (18 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-556]
Com. Nr

00-557

Programa analitică la disciplina Rela ii valutar-financiare interna ionale / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: V. Fetiniuc, M. Groza, Berdila. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 25 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 24-25 (34 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-557]
Com. Nr

00-558

Programa analitică la disciplina: Marketingul Bancar / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: I. Dicov, L. Mistrean. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 19 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 17-19 (27 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-558]
Com. Nr

00-559

Programa analitică la disciplina Managementul bancar / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: I. Dicov, I. Enicov. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 25 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 22-25 (54 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-559]
Com. Nr

00-560

Programa analitică la disciplina Eficien a şi finan area investi iilor / aut.: A. Caraganciu, O. Domenti; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 15 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-560]
330.322(073.8) Com. Nr

00-561

Programa analitică la disciplina Tehnica opera iunilor bursiere / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Ala Darovanaia, Viorica Pislaruc. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 14 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 14 (8 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-561]
Com. Nr

00-562

Programa analitică la disciplina Marketingul investi ional / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Ion Luchian. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 12 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12 (9 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-562]
330.322(073.8) Com. Nr

00-563

Programa analitică la disciplina Pie e de capital şi opera iuni de bursă / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Ala Darovanaia, Tatiana Iovv. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 21 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 20-21 (28 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-563]
Com. Nr

80

00-564

Programa analitică la disciplina Bazele activită ii bancare / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: I. Dicov, L. Mistrean, N. Luchin. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 34 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 29-34 (76 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-564]
336.71(073.8) Com. Nr

00-565

Programa analitică la disciplina Reglementarea activită ii bancare / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Iurie Oboroc. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 13 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 13 (6 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-565]
Com. Nr

00-566

Programa analitică la disciplina Gestiunea portofoliului de investi ii / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Ion Luchian. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 20 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 19-20 (24 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-566]
330.332(073.8) Com. Nr

00-567

Iovv, Tatiana. Metode de analiză a hârtiilor de valoare: Consemnări pentru prelegere / Tatiana Iovv; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. al ASEM, 2000. – 20 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 20 (7 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-567]
336.763(075.8) Com. Nr

00-568

Programa analitică la disciplina Monedă şi credit / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Iurie Dicov, N. Luchin, A. Taran. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 27 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 24-27 (52 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-568]
Com. Nr

00-569

Programa analitică la disciplina Reglementarea func ionării pie elor de capital / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”; aut.: Iovv Tatiana, Darovanaia Ala. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 19 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 18-19 (18 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-569]
Com. Nr

00-570

Programa analitică la disciplina Bazele func ionării pie elor de capital / aut.: Ala Darovanaia, Tatiana Iovv; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bănci şi Burse de Valori”. – Ch.: Complexul Ed.-poligr. al ASEM, 2000. – 26 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 25-26 (28 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-570]
336.76(073.8) Com. Nr

00-571

Programa cursului Tehnici vamale: specialitatea – Rela ii Econ. Int., anul III / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra Rela ii Econ. Int. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 12 p.; 20 cm. – Bibliogr. după fiecare temă. – Pre contractual, 50 ex. – [00-571]
Com. Nr

00-572

Programa analitică a cursului Burse interna ionale de mărfuri şi valori: pentru studen ii an. III, sec ia de zi, de la fac. Rela ii Econ. Int. / Acad. de Studii Econ.
81

din Moldova. Catedra Rela ii Econ. Int. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 14 p.; 20 cm. – Bibliogr. la fiecare temă. – Pre contractual, 50 ex. – [00-572]
Com. Nr

00-573

Galaju, Ion. Programa analitică a disciplinei Integrarea economică europeană: (pentru studen ii fac.: MG; MK; Finan e; Contabilitate; Cibernetică, statistică şi previziune econ. / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Rela ii Econ. Int.” – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 32 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. la fiecare temă. – Pre contractual, 50 ex. – [00-573]
Com. Nr

00-574

Programa analitică a cursului Integrarea economică europeană: (pentru studen ii fac. Rela ii Int. Econ.) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Rela ii Econ. Int.” – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 12 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12 (11 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-574]
Com. Nr

00-575

Programa cursului Negocieri în afaceri economice interna ionale: (pentru studen ii fac. “Rela ii Econ. Int.”) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Rela ii Econ. Int.” – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 11 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. după fiecare temă. – Pre contractual, 50 ex. – [00-575]
Com. Nr

00-576

Programa-pilot pentru disciplina op ională Societă ile (corpora iile) transna ionale: (S.T.) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra “Rela ii Econ. Int.”; aut.: Valentin Osadicii. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 16 p.; 20 cm. – Bibliogr. după fiecare temă. – Pre contractual, 50 ex. – [00-576]
Com. Nr

82

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
AUGUST 2000 00-577 Programa disciplinei Normarea muncii: (pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea Economia şi managementul resurselor umane” anul III, sec ia de zi) / aut.: Alic Bîrcă; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000. – 17 p.; 20 cm. Bibliogr. p. 17 (12 tit.) şi la sfârşitul lec iilor. Pre contractual, 50 ex. – [00-577]
331.103.3(073.8)

00-578

Programa analitică a cursului Sociologii de ramură: (pentru studen ii fac. “Management”, specialitatea “Economia şi sociologia resurselor umane” anul IV, sec ia de zi) / aut.: Ovidiu Bădină, Marcela îrdea; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 27 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 21-27. – Pre contractual, 50 ex. – [00-578]
331.103.3(073.8)

00-579

Programa analitică a disciplinei Sociologie generală / aut.: Lilia Lujanschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 14 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 14 (29 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-579]
316.1(073.8)

00-580

Programa analitică a disciplinei Managementul Resurselor Umane: pentru studen ii fac. “Management”, specialită ile “Economia şi managementul resurselor umane”, “Management” anul IV, sec ia de zi / aut Maria Băieşu; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 12 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12 (14 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-580]
331.101.262(073.8)

00-581

Programa disciplinei Sisteme de salarizare: pentru studen ii fac. “Management”, specializarea “Economia şi managementul resurselor umane” anul V, sec ia de zi / Aut.: Alic Bîrcă; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 13 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12-13 (18 tit.) şi la sfârşitul lec iilor. – Pre contractual, 50 ex. – [00581]
331.221.1(073.8)

00-582

Programa disciplinei Managementul resurselor umane: pentru studen ii fac. Rela ii Economice Int., specializarea REI anul III, sec ia de zi / Aut.: Alic Bîrcă; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 23 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 23 (14 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-582]
331.101.262(073.8)

83

00-583

Programa analitică a disciplinei: Sociologie: / Aut.: Lidia Cojocaru; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Management social”. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 18 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 18 (22 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-583]
316(073.8)

00-584

Indica ii metodice : privind elaborarea tezelor de licen ă (pentru studen ii specialită ii “Instruirea economică”) / Aut.: E. Gara, S. Stratan, G. Bejan; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Micro şi Macroeconomie”. – Ch.: Complexul ed.-poligr. al ASEM, 2000. – 26 p.: fig. – ISBN 9975-75-054-0: Pre contractual, 10 ex. – [00-584]
378.2:330(073.8)

00-585

Geografiâ: Škol’nyj kurrikulum dlâ V – IX kl. / Min. Obrazovaniâ i Nauki. Nac. sovet po kurriculumu i ocenke. – Ch.: Cartier educa ional, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 48 p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 47-48 (17 tit.). – ISBN 9975-79-047-X: Pre contractual, F. tir. – [00-585]
372.891.046.14(=82)

00-586

Muzykal’noe vospitanie: Škol’nyj kurrikulum dlâ V-go – IX-go kl. / Min. Obrazovaniâ i Nauki. Nac. sovet po kurriculumu i ocenke. – Ch.: Cartier educa ional, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 26, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 27 (10 tit.). – ISBN 9975-79-056-9: Pre contractual, F. tir. – [00586]
372.878.046.14(=82)

00-587

Fizičeskoe vospitanie: Škol’nyj kurrikulum dlâ V-go – IX-go kl. / Min. Obrazovaniâ i Nauki. Nac. sovet po kurriculumu i ocenke. – Ch.: Cartier educa ional, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 27, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 28 (9 tit.). – ISBN 9975-79-061-5: Pre contractual, F. tir. – [00-587]
372.879.046.14(=82)

00-588

Istoriâ: Škol’nyj kurrikulum dlâ V – IX kl. / Min. Obrazovaniâ i Nauki. Nac. sovet po kurriculumu i ocenke. – Ch.: Cartier educa ional, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 48 p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 48 (13 tit.). – ISBN 997579-055-0: Pre contractual, F. tir. – [00-588]
372.893.046.14(=82)

00-589

Geografia: Curriculum şcolar pentru cl. a V-a – a IX-a / Nicolae Râmbu, Nina Volontir, Vitalie Sochircă, …; Min. Educa ie şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 38, [2] p.: tab.; 24 cm. – Aut. sunt indica i la p. a 3-a. – Bibliogr. p. 40 (17 tit.). – ISBN 9975-79-049-6: Pre contractual, F. tir. – [00-589]
372.891.046.14

00-590

Educa ia muzicală: Curriculum şcolar: pentru cl. a V-a – a IX-a / Eugen Coroi, Alexandru Borş, Sergiu Croitoru, Ion Gagim; Min. Educa ie şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 26, [1] p.: tab.; 24 cm. – Aut. sunt indica i la p. 3-a. – Bibliogr. p. 27 (12 tit.). – ISBN 9975-79-054-2: Pre contractual, F. tir. – [00590]
372.878.046.14

00-591

Educa ia fizică: Curriculum şcolar pentru cl. a V-a – a IX-a / Sava Panfil (aut. coord), Ştefan Bicherschi, Teodor Grimalschi, …; Min. Educa ie şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Cartier educa ional, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 59, [1] p.: tab.; 24 cm. – Aut. sunt indica i la p. 3-a. – Bibliogr. p. 60 (18 tit.). – ISBN 9975-79-052-6: Pre contractual, F. tir. – [00591]
372.829.046.14

00-592

Arta plastică: Curriculum şcolar pentru cl. a V-a – a IX-a / Min. Educa ie şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Cartier educa ional, 2000
84

(F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 30, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 31 (9 tit.). – ISBN 9975-79-050-X: Pre contractual, F. tir. – [00-592]
372.874.046.14

00-593

Istoria: Curriculum şcolar pentru cl. a V-a – a IX-a / Gheorghe Gon a, Valentina Haheu, Galina Gavrili a,…; Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Cartier educa ional, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 46, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – ISBN 9975-79-053-2 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00593]
372.893.046.14

00-594

Izobraziltel’noe isskustvo: Škol’nyj kurrikulum dlâ V – IX kl. / trad.: Georgeta
Moraru.. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 27, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 28 (9 tit.). – ISBN 9975-79-061-5: Pre contractual, F. tir. – [00-594]
372.874.046.14=082

00-595

Însemnele Humei: Din crea ia copiilor de la Liceul Teoretic “Ion Incule ” din s. Vorniceni, jud. Chişinău / Alcăt.: Emilia Tutunaru; cop., postfa ă: Ana Manole. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 47, [1] p.: il.; 20 cm. – (Col. “Rămurele”). – Apare cu sprijinul financiar al familiei Lavrov. – ISBN 9975-78058-X: Pre contractual, F. tir. – [00-595]
859.0(478)-8(082)

00-596

Kazaiak vin. – Ch.: Amprenta., 2000. – [10] p.: fotogr. color; 21 cm. – F. f. de tit. – Text paralel: lb. engl., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-596]
663.2(478-21)

00-597

Admiterea 2000 / Acad. de Studii Economice din Moldova; alcăt.: Victor Caun, Maria Slonovschi. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 17 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-597]
378.633(478)

00-598

Gorgan, I. Begemot: rasskazz / I. Gorgan. – Ch.: Izd-vo Soûza Pisatelej Moldovy, 2000 (AO “Tipogr. din Băl i”). – 48, [3] p.: il.; 20 cm. – Aut. indicat pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chişinău. – ISBN 99759572-0-X: Pre contractual, 1000 ex. – [00-598]
859.0(478)-32Gorgan

00-599

Universitatea de Stat a artelor din Moldova = The state university of arts of Moldova = Gosudarstvennyj universitet iskusstv Respubliki Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 31, [1] p.: fotogr. color.; 20 cm. – F. f. de tit. – Text paralel: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul dlui Anatol Josan. – Pre contractual, F. tir. – [00-599]
378.67(478)

00-600

Zimbru: Chişinău, Moldova. NK Maribor PL: Slovenia. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – [8] p.: fotogr. color.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00600] Zimbru: Chişinău, Moldova. SK Tirania: Albania. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – [8] p.: fotogr. color.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-601] Problemele economice actuale în viziunea tineretului studios: Conferin a a VIII-a Ştiin ifică Studen ească, 6-7 aprilie 2000 / Acad. de Studii Economice din Moldova; col. red.: Dumitru Gortolomei,... – Ch.: ASEM, 2000. – 178 p.: tab.; 20 cm. – Indice CYU trecut eronat pe carte. – ISBN 9975-75-056-7: Pre contractual, 150 ex. – [00-602]
[330:378.6)(478)(063)

00-601 00-602

00-603

Ghe u, George. Vino cu noi! : Man. de lb. şi lit. rom. pentru cl. a VIII-a a şcolii alolingve / George Che u, Liliana Nicolaescu-Ivanovici; Min. Educa iei şi Şt.. – Ch. : Cartier (educa ional), 2000 (Concernul Presa). – 279 p. : il.; 24 cm. – ISBN 997579-043-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-603]
85

[805.90+859.0](075.3)(=82)

00-604

English for You : 5 Pupil’s Book / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca,...; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Interna ional; ARC; Teora, 2000 (Concernul Presa). – 128 p. : il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-125-0 (Prut Interna ional) : Pre contractual, F. tir. – [00-604]
802.0(075.3)

00-605

Plângău, Valeriu. Matematică: Cl. a II-a / Valeriu Plângău, Galina ApostolCiubară, Simion Mustea ă. – Ch.: Lumina, 1997 (Combinatul Poligr.). – 191, [1] p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-468-1: Pre contractual, 80000 ex. – [00605]
51(075.2)

00-606

Limba română : Man. pentru cl. a II-a / Irina Gantea, Alexandru Crişan, Galina Ciubară, Viorica Goraş; pict. : Igor Hmelni chi, … – Ch. : Lumina, 1997 (Combinatul Poligr.). – 190, [2] p. : il. color; 24 cm. – ISBN 9975-65-408-8 : Pre contractual, 80000 ex. – [00-606]
805.90(075.2)

00-607

Apostol-Ciubară, Galina. Fişe cu jocuri şi probleme de matematică pentru clasa I / Galina Apostol-Ciubară, Valeriu Plângău, Simion Mustea ă. – Ch.: Lumina, 1998 (Combinatul Poligr.). – 144 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-480-0 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, 15000 ex. – [00-607]
087.5:51

00-608

Russo, Marietta. Grezy Visbadena: [versuri] / Marietta Russo; Centr Rus. kul’tury. – Ch.: Firma “Negociator”, 1999. – 104 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-608]
882(478)-1

00-609

Russo, Marietta Voskresšij altar’: [versuri] / Marietta Russo; L.-M.C. “Muza planet”. – Ch.: Ruxanda L.-M.C. “Muza planet”, 2000. – 131 p.; 20 cm. – ISBN 9975-72-080-3: Pre contractual, F. tir. – [00-609]
882(478)-1Russo

00-610

Pronosticul răspândirii vătămătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna…a.… şi recomandări de combatere lor = Prognoz rasprostraneniâ glavnejših vreditelej i boleznej sel’skohozâjstvennyh kul’tur v avguste 2000 goda i rekomendacii v bor’be s nimi / Min Agriculturii şi Industriei prelucrătoare al Rep. Moldova.; Sta iunea Rep. de protec ie a plantelor. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 20 cm.

… august 2000. – 2000. – 32 p.: [2] fil. color.. – Text paralel: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Pre contractual, 420 ex. – [00-610]
632.914(478)(083.13)

00-611

Ličnaâ ènomika: Pososbie dlâ konsul’tantov i učitelej / Junior Achievement Moldova; coord.: Adela Scutaru, Tatiana Ceban. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 46, [1] p.: tab.; 28 cm. – (). - Pre contractual, F. tir. – [00-611]
371.4:658.012.4(072)

00-612

Ličnaâ èkonomika: Rabočaâ tetrad’ / Junior Achievement Moldova; coord.: Adela Scutaru, Tatiana Ceban. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 35, [1] p.: tab., il.; 28 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului EURASIA Soros din Rep. Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00-612]
371.4:658.012.4(072)

00-613

Морару, Штефан. кофе в жизни разных нородов. Нашы рецепты : Ваше фантазия / Штефан Морару. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 79, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-613]
663.93

00-614

NCM G. 04.03-99: Proiectarea şi executarea re elelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat şi manta din polietilenă: Instala ii termice, de ventilare şi condi ionarea aerului / Min. Dezvoltarea Teritoriului, Construc iilor şi Gospodăriei Comunale al Rep. Moldova; elab.: P.
86

Vîrlan (preş.),…. – Ed. oficială. – Ch.: S. n., 1999. – 45 p.: tab.; 29 cm. – (Normativ în construc ii). – Pre contractual, F. tir. – [00-614]
621.1(083.74)

00-615

NCM C.01.03-2000: Proiectarea construc iilor pentru şcoli de învă ământ general:: Construc ii civile / Min. Dezvoltării Teritoriului Construc iilor şi Gospodăriei Comunale al Rep. Moldova; elab.: A. Burciu (preş.), D. Culicov, S. Mustea ă, …. – Ed. oficială. – Ch.: S. n., 2000. – 27 p.: tab., scheme; 29 cm. – (Normativ în construc ii). – Pre contractual, F. tir. – [00-615]
69(083.74)

00-616

NCM G.04.02-99: Termotehnica construc iilor: Instala ii termice de ventilare şi condi ionare a aerului / Min. Dezvoltării Teritoriului Construc iilor şi Gospodăriei Comunale al Rep. Moldova; elab.: P. Vârlan (preş.), C. Pruteanu, A. Cotelnic,.... – Ed. oficială. – Ch.: S. n., 1999. – 63 p.: tab.; 29 cm. – (Normativ în construc ii). – Pre contractual, F. tir. – [00-616]
621.1:624(083.74)

00-617

NCM F.03.02-99: Alcătuirea şi calculul construc iilor din zidărie: Construc ii în zidărie / Min. Dezvoltării Teritoriului Construc iilor şi Gospodăriei Comunale al Rep. Moldova; elab.: V. Izmailov, Anatol S. Zolotcov (preş.). – Ed. oficială. – Ch.: S. n., 1999. – 76 p.: tab., scheme; 29 cm. –(Normativ în construc ii). – Pre contractual, F. tir. – [00-617]
624.01/.07

00-618

Motoare pentru automobile şi tractoare: [man. pentru inst. super. de învă ământ] / Gheorghe Bobescu, Gheorghe-Alexandru Radu, Anghel Chiru,..; Univ. Teh. a Moldovei. Centrul de perfec ionare şi recalificare a cadrelor; Centrul de microproduc ie şi instruire “AUTOMOBILIST”. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. Vol. 3: Economie şi ecologie. Surse energetice alternative. – 2000. – 267 p.: il., scheme. – Bibliogr. p. 258-259. – ISBN 9975-63-015-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-618]
621.43.01:629.3(075.8)

00-619

Bodûl, T.D. Pravo intellektual’noj sobstvennosti v Respublike Moldova: Uceb. / T. D. Bodûl. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). - 20 cm. C.1: (Promyslennaâ sobstvennost’). – 2000. – 363, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol, p. 353-357. – ISBN 9975-901-30-1: Pre contractual, F. tir. – [00-619]
347.77(478)(075.8)

00-620

Poznanie mira: Uceb. dlâ III kl. / Zinaida Galben-Pancuk, Stela Diakonu, Ion Botgros, Svetlana Galben; per. Efim Spînu; red. per Larisa Nosačenko; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 128 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-123-4: Pre contractual, F. tir. – [00-620]
502(075.2)

00-621

B”lgarski ezik i literatura za 5 kl. / Kirilka Demireva, Nadežda Kara, Elena Raceeva, Lidiâ Kavr”kova; M-vo na obrazovanieto i naukata. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 256 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-79-057-7: Pre contractual, F. tir. – [00-621]
[808.67+886.7](075.3)

00-622

Carrocci, Amedeo. Moştenirea spirituală romano-creştină: valoarea dreptului / Amedeo Carrocci; în rom.: Rodica Telembici. – Ch.: Grupul Ed. Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 93, [2] p.: fotogr., il; 25 cm. – (Moldova: Mileniul III; 2). – Bibliogr. p. 82-83 (20 tit.). – ISBN 9975-74-272-6: Pre contractual, F. tir. – [00622]
13+336.74

00-623

Primul raport na ional cu privire la diversitatea biologică / Alexandru Teleucă, Arcadie Capcelea, Petru Cocîrli ă,… red. şt.: Ion Dediu; Min. Mediului şi Amenajării Teritoriului; Banca Mondială. – Ch.: Î. E. – P. “Ştiin a”, 2000
87

(Combinatul Poligr.). – 67 p.: il. color., tab., fig.; 24 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – Bibliogr. p. 66 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-67-167-5: Pre contractual, F. tir. – [00-623]
57.063.7(478)

00-624

Livre du professeur: 9e / Cezaria Vasilache, Ala Bujor, Eufrosenia Axenti, Tatiana Petcu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 103 p.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-210-8: Pre contractual, F. tir. – [00-624]
372.880.40.046.12

00-625

Cotlău, Maria. Livre du professeur : 8e / Maria Cotlău, Maria Guzun, Maria Scobioală; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 119 p.: tab.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Le françias. – ISBN 9975-67-208-6: Pre contractual, F. tir. – [00-625]
372.880.40.046.12

00-626

Livre du professeur: 7e / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov, Larisa Căzănescu, Maia Cotelea; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 71 p.: tab.; 24 cm. – Tit pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-196-9: Pre contractual, F. tir. – [00-626]
372.880.40.046.12

00-627

Bulhac, Emilia. Livre du professeur: 6e / Emilia Bulhac, Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 79 p.: tab.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Le français. – ISBN 9975-67-206-X: Pre contractual, F. tir. – [00-627]
372.880.40.046.12

00-628

Bulhac, Emilia. Livre du professeur: 5e / Emilia Bulhac, Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 79 p.: tab., note muz.; 24 cm. – Tit. pe cop. Le français. – ISBN 9975-67-203-5: Pre contractual, F. tir. – [00-628]
372.880.40.046.12

00-629

Bulhac, Emilia. Manuel de Français: 6e / Emilia Bulhac, Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : ÎE-P “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 151 p. : il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-67-205-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-629]
804.0(075.3)

00-630

Valeriu Hanganu: [muz. trompetist] (1961-1991) / red. muz. Gheorghe Şevciuc, Ion Buldumea. – Ch.: ŞEAREC-COM, 2000 (Tipogr. “Prag - 3”). – 92 p.: note muz., fotogr.; 22 cm. – (In memoriam). – Apare cu sprijinul Primăriei mun. Chişinău, Departamentului Cultură, mun. Chişinău. – ISBN 9975-9592-02: Pre contractual, F. tir. – [00-630]
78.071.2

00-631

Filip, Iulian. Cuibul lui Dumnezeu : (piese şi versuri pentru copii] / Iulian Filip, Ion Proca, Ion Puiu. – Ch.: [Şearec-com” S.R.L., 2000. – 44 p.: il.; 26 cm. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al fondului Ecologic Na . – Cupr.: Cuibul lui dumnezeu; Pasărea pre limba ei piere; Oaspe ii cerului; Zburători în adâncuri / Ion Proca. Vînâtoru – ncepător şi vînătorul visător / Iulian Filip. Caloianul / Ion Puiu. – ISBN 9975-9592-1-0: Pre contractual, F. tir. – [00-631]
859.0(478)-93[Filip+Proca+Puiu]

00-632

Andrei, Adina. Ghidul directorului de şcoală / Adina Andrei, Dan Abăcioaie. – Ed. a 2-a, rev. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 228, [3] p.: tab., il.; 20 cm. – Bibliogr. p. 229. – ISBN 9975-63-013-8: Pre contractual, F. tir. – [00-632]
371.11(035)

00-633

Gavrilă, Lucian. Bazele ingineriei în industria alimentară şi biotehnologii: Fenomene de transfer: [pentru uzul studen ilor] / Lucian Gavrilă; Valentin Zichil. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (A.S. GEVI-F Iaşi). – 377 p.: scheme, fig.; 21 cm. – Bibliogr. p. 372-377 (96 tit.) şi la sfârşitul compartimenelor. – ISBN 997563-018-9: Pre contractual, F. tir. – [00-633]
88

663/665(075.8)

00-634

Duşa, Petru. Managementul opera iilor: [pentru uzul studen ilor] / Petru Duşa, Valeriu Popa, Ruxanda Timohe – Tumac; ref. şt.: Octavian Pruteanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (A.S. GEVI-F Iaşi). – 304, [4] p.: scheme, fig., tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 305-308 (44 tit.). – Apare cu sprijinul financiar par ial din fondurile PHARE în cadrul progr. PROGRES. – ISBN 9975-63-017-0: Pre contractual, F. tir. – [00-634]
658.012.4(075.8)

00-635

Chirilă, Viorel. Diamante sintetice. Ob inere, utilizări / Viorel Chirilă; Ref- şt.: O.V.Pruteanu, L. Slătineanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 (A.S. GEVI-F Iaşi). – 155 p.: scheme, fig.; 24 cm. – Bibliogr. p. 155 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Bâncii Mondiale şi al Guvernului României. – ISBN 9975-63-003-0: Pre contractual, F. tir. – [00-635]
679.826(075.8)

00-636

Tica, Constantin. Pediatric surgery: Lecture essentials / Constantin Tica. – Ch.: Tehnica-Info, 2000. – 219, [1] p.: scheme, fig.; 24 cm. – Bibliogr. p. 219220 (35 tit.). – Text în lb. engl. – ISBN 9975-63-014-6: Pre contractual, F. tir. – [00-636]
617+616-053.2(075.8)

00-637

Duşa, Petru. Management: un alt fel de manual / Petru Duşa, Dan Bliuc; ref. şt.: Ştefan Prutianu, …. – Ch.: Tehnica-Info, 2000 [A.S. GEVI-F Iaşi]. – 473 p.: tab., scheme, fig.; 24 cm. – Bibliogr. p. 461-473 (262 tit.). – Apare cu sprijinul financiar par ial al fondurilor PHARE. – ISBN 9975-63-016-2: Pre contractual, F. tir. – [00-637]
658.012.4(075.8)

00-638

Bălan, George. Gazodinamica aplicată: Metode de calcul / George Bălan. – Ch.: (Tipogr. UTM). – 142 p.: scheme, fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 98-105 (5.28 tit.). – ISBN 9975-63-007-3: Pre contractual, F. tir. – [00-638]
533.6.011.8(075.8)

00-639

Rotaru, Teodora. Cu inima pe jar: [indice] / Teodora Rotaru. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 30, [2] p.: fotogr.; 20 cm. – Indice CZU trecut eronat pe carte. – ISBN 9975-751-67-8: Pre contractual, F. tir. – [00-639]
859.0)478)-1Rotaru

00-640

Jioară-Donica, Mariana. Fluturaşi de modă nouă: [versuri pentru copii] / Mariana Jioară-Donică; pict.: Violeta Diordiev. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Euro Press). – 19 p.: il. color.; 24 cm. – F. f. de tit. – ISBN 9975-72-091-9: Pre contractual, 100 ex. – [00-640]
859.0(478)-93 Jioară Donica

00-641

Evrejskie melodii, 1980-1999 : iz anonim. poèzii evrejskogo moral’nogo soprotivleniâ arabofašismu i černosotenstvu: [sbornik] / alcăt.: M. I. Gabai. – Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. Univ. Agrare din Moldova). – 335, [1] p.; 20 cm. – (Ser. “Passer”). – ISBN 9975-72-088-9: Pre contractual, 250 ex. – [0-641]
830-088-1

00-642

Railean, Victor. Tretij Rim: poèma / Victor Railean. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 255, [1] p.; 20 cm. – În regia aut. – ISBN 9975-72-062-5: Pre contractual, 1000 ex. – [0-642]
859.0(478)-1

00-643

Gu u, Nicolae Vl. Elemente de farmacologie / Nicolae Vl. Gu u, Natalia V. Ciachir; red. resp.: Nicolae Gu u. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Şt.). – 146 p.: scheme; 21 cm. – Bibliogr. p. 142 (7 tit.). – ISBN 9975-62-052-3: Pre contractual, 1000 ex. – [00-643]
615.22(075.8)

00-644

Răileanu, Aurelia. Matematika: Testy dlâ 3 kl. / Aurelia Reileanu, Mihaela Singer; per.: Valentina Gaiciuc; Min. obrazovaniâ i nauki Resp.Moldova. – Ch.:
89

Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 63, [1] p.: il., tab.; 24 cm. – (Zagadka čisel). – ISBN 9975-69-133-1: Pre contractual, F. tir. – [00-644]
51(076.5)

00-645

Matematică :Secretul numerelor: Teste pentru cl. a II-a / Mihaela Singer, Aurelia Răileanu, Ileana Ioni ă, Elena Manciu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 47, [1] p.: il.; 24 cm. – ISBN 9975-69-138-2: Pre contractual, F. tir. – [00-645]
51(079)

00-646

Singer, Mihaela. Sekret čisel: Matematika: Sb. upražnenij dlâ II kl. / Mihaela Singer, Elena Manciu, Ilâna Ioni ă; per.: Valentina Gaiciuc; red. per.: Larisa Nosačenko; M-vo Obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 135, [1] p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-139-0: Pre contractual, F. tir. – [00-646]
51(079)

00-647

Cemârtan, C. Limba latină: Man. pentru studen ii fac. de drept / C. Cemârtan, E. Kucerova. – Ed. a 2-a, rev. şi completată. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Şt. a Rep. Moldova). – 206 p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-62-054-X: Pre contractual, 100 ex. – [00-647]
807.1(075.8)

00-648

Чемыртан, К. Латинский язык Учеб. для студентов юридических фак. / К. Чемыртан, Е. Кучерова. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Şt.). – 210, [1] p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-62-053-1: Pre contractual, 100 ex. – [00-648]
807.1(075.8)

00-649

Clipa ghioceilor: Fagure de poezii Pentru Cei mai mici copii / selec .: Manole Neagu; cop.: Ia. Oliinâk. – Ch.: Pontos, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 119, [1] p.: il.; 11 cm. – ISBN 9975-938-07-8: Pre contractual, F. tir. – [00-649]
859.0(478)(082)-93

00-650

Răileanu, Aurelia. Matematică: cl. a V-a: Ghid pentru profesori şi părin i / Aurelia Răileanu, Mihaela Singer, Victor Raischi; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F. E.-P- “Tipogr. Centrală”). – 157, [1] p.; 24 cm. – ISBN 9975-69-122.6: Pre contractual, F. tir. – [00-650]
372.851.046.12

00-651

Negură, I. Curriculum psiho-pedagogic universitar de bază / I. Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău. – Ch.: S. n., 2000 (F.E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 174, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 154-168. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-78-071-7: Pre contractual, F. tir. – [00-651]
378+37.015.3(075.8)

00-652

Gârleanu, Emil. Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 107, [4] p.; 20 cm. – (Cartea şcolarului). – ISBN 9975-79-066-6: Pre contractual, F. tir. – [00-652]
859.0(479)-93

00-653

Singer, Mihaela. Tajna čisel: Testy po matematike dlâ I kl. / Mihaela Singer, Mariana Râşnoveanu; trad.: Valentina Gaiciuc; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 55, [1] p.: il.; 24 cm. – ISBN 9975-69-124-2: Pre contractual, F. tir. – [00-653]
51(079)

00-654

Chircă, Sergiu Ion. Basarabia. Lupta continuă: [situa ia socio-economică şi politică] / Sergiu Ion Chircă. – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 347, [3] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – ISBN 997561-128-1: Pre contractual, F. tir. – [00-654]
323/324(478):308
90

00-655

Alecsandri, Vasile. Opera poetică / Alecsandri; ed. îngrijită de: Pavel Balmuş; cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.–P. “Tipogr. Centrală”). – 17 cm. – (POESIS) Vol. 1. – 200. – 213, [3] p. – Apare într-o învelitoare comună. – ISBN 9975-79-058-5 (cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-655]
859.0-1 Alecsandri

00-656

Alecsandri, Vasile. Opera poetică / Alecsandri; ed. îngrijită de: Pavel Balmuş; cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.–P. “Tipogr. Centrală”). – 17 cm. – (POESIS) Vol. 2. – 2000. – 197, [3] p. – ISBN 9975-79-059-3 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-656]
859.0-1 Alexandru

00-657

Alecsandri, Vasile. Opera poetică / Alecsandri; ed. îngrijită de: Pavel Balmuş; cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.–P. “Tipogr. Centrală”). – 17 cm. – (POESIS) Vol. 3. – 2000. – 151, [1] p. – Indice alf. al pozi iilor p. 140-150. – ISBN 9975-79-060-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-657]
859.0 Alecsandri

00-658

Savostin, Nicolaj. Zametki na polâh sud’by: [rasskazy] / Nicolaj Savostin. - Ch.: S. n., 2000. – 175 p. – ISBN 9975-78-067-9: Pre contractual, F. tir. – [00-658]
882(478)-3

00-659

Olărescu, Dumitru. Filmul: valen ele poeticului / Dumitru Olărescu; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2000 (F. E.- P “Tipogr. Centrală). – 140, [3] p.; 20 cm. – Rez în lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. p. 136-137 (33 tit) şi în note p. 132-135. – Filmografic p. 138-142. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros - Moldova. – ISBN 9975-903-13-4: Pre contractual, F. tir. – [00-659]
778.5+791.43

00-660

Ghidul persoanei care satisface serviciul de alternativă / alcăt.: Xenofon Ulianovschi, Valentin Verejan. – Ch.: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 21, [2] p.; 13 x 9 cm. – Apare cu sprijinul Progr. de Drept al Funda iei Soros Moldova şi Inst. pentru Politici Legislative şi Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-61-132-6: Pre contractual, F. tir. – [00-660]
355.211(036)

00-661

Mironenco, Elena. Armonia sferelor: Crea ia compozitorului Ghenadie Ciobanu / Elena Mironenco; trad. de Rodica Iuncu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 154, [1] p., [48] p. fotogr.: n. muz.; 22 cm. – Bibliogr. p. 131-137 (18 tit.). – Catalogul lucrărilor lui Ghenadie Ciobanu p. 138-154. – ISBN 9975-78-069-5: Pre contractual, F. tir. – [00-661]
7.071.1+78+929

00-662

Talazul lui Titus: [impresii şi aprecieri despre directorul art. al Teatrului “Luceafărul“ Titus Bogdan-Jucov / select. şi red.: Alexandru Gromov. – Ch.: Universitas, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 173, [1] p.; 22 cm. – ISBN 9975-913-08-3: Pre contractual, F. tir. – [00-662]
792.97(082)+929

00-663

Cartea albă : situa ia autonomiei locale în Republica Moldova: [culeg.]. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 175, [1] p.: tab., scheme; 21 cm. – (Bibl. Funda iei Viitorul). – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar integral al LGI/OSI în cadrul progr. “Consolidarea ini iativei pentru democra ia locală în Moldova”. – ISBN 9975-79-064-X: Pre contractual, F. tir. – [00-663]
352(478)(082)

00-664

Levit, I. E. God sud’bonosnyj: ot provozglašeniâ Moldavskoj Respubliki do likvidacii avtonomii Bessarabii: (noâbr’ 1917 g. – noâbr’ 1918 g.) / I. Levit. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 499, [2] p.; 21 cm. – (Bibl. “Pro Moldova”). – Tit. pe cop.: Moldavskaâ Respublika. – Bibliogr. p. 447-445. – An:
91

Indice de nume p. 477-490, Indice geografic p. 491-500. – ISBN 9975-78-0571: Pre contractual, F. tir. – [00-664]
94(478)”1917/1918”

00-665

Partole, Claudia. Eu sunt: [versuri] / Claudia Partole; design: Vladimir Sini ki. – Ch.: Prometeu, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 126, [1] p.: il; 21 cm. – ISBN 9975-919-16-2: Pre contractual, F. tir. – [00-665]
859.0(478)-1 Partole

00-666

Economia ocrotirii sănătă ii: [man. pentru studen i] / Constantin E co, Ludmila Goma, Elizaveta Reabov,…; red. şt.: Constantin E co; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: Epigraf S. R. L., 2000 (F. E.-P: “Tipogr. Centrală”). – 379 p.: tab; 22 cm. – Bibliogr. p. 373-376 (72 tit.). – Indice CZU trecut eronat pe carte. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros – Moldova. – ISBN 9975-903-09-6: Pre contractual, F. tir. – [00-666]
614:33(075.8)

00-667

Ştiucă, Svetlana. Pulmonologie pediatrică: [îndreptar pentru studen i] / Svetlana Ştiucă; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 159 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 153 (16 tit.). – ISBN 9975-78-065-2: Pre contractual, F. tir. – [00-667]
616.2–053.2(035)

00-668

Carte de telefon: Indicative telefonice interna ionale şi locale / Moldtelecom. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 70, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-668]
654.15(058.7)

00-669

Munteanu, Igor. Dezvoltări regionale în Republica Moldova / Igor Munteanu. – Ch.: Cartier (administrativ), 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 261 p. : tab., hăr i; 21 cm. – (Bibl. Funda iei VIITORUL). – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar integral al LGI/OŞI în cadrul Progr. “Consolidarea ini iativei pentru democra ia locală în Moldova”. – ISBN 9975-79-063-1: Pre contractual, F. tir. – [00-669]
352/354(478)

00-670

Ciorap, Tudor. Via a criminală nu este un vis / Tudor Ciorap. – Ch.: Universitas, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 225, [5] p. : fotogr., il.; 21 cm. – ISBN 9975-913-07-5: Pre contractual, F. tir. – [00-670]
343.9

00-671

Col un, Gheorghe. Frazeologia limbii române / Gheorghe Col un. – Ch. : ARC, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 206, [1] p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 190207 (447 tit.). – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. – ISBN 9975-61129-X : Pre contractual, F. tir. – [00-671]
805.90-3(075-8)

00-672

Coranul / trad. din arabă: Silvestru Octavian Isopescul. – Ch.: Cartier, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 398 p.; 24 cm. – ISBN 9975-79-065-8 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00- 672]
297.18

00-673

Bibliografia Na ională a Moldovei: Seriale: 1998 / Bibl. Na .; alcăt.: Maria Şve , Elena Săndu ă. – Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). – 20 cm. Seriale: 1998. – 58, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-673]
015(478)

00-674

Producerea, certificarea şi comercializarea semin elor de legume: (prescrip ii şi norme tehnice) / Centrul de extensiune în legumicultură; elab. de Vasile Botnari. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 77, [1] p. : scheme, tab.; 20 cm. – (Bibl. legumicultorului). – Pre contractual, F. tir. – [00-674]
631.53.02

00-675

Covaliu, Gheorghe. Kommentarij k zakonu o bankrotstve. Kommentarij k zakonu o kuple-prodaže tovarov / Gheorghe Covaliu; trad. dn rom.: Claudia Şerbacov; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2000 (F. E.-P.
92

“Tipogr. Centrală”). – 93, [1] p.; 20 cm. – Tit pe cop.: Zacon o bankrotstve. Zacon o kuple-prodaže tovarov. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. într. juridice ASIS-UNION. – ISBN 9975-903-14-2: Pre contractual, F. tir. – [00675]
347.736+347.751(478)(094.5)

00-676

Mardare, Marcela. Vulpea / Marcela Mardare; pict.: Iaroslav Oliinâk; versuri de Tudor Paladi. – Ch.: Pontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 31 p.: il. color.; 24 cm. – (În lumea animalelor). – Include şi: ISBN 9975-72-086-2: Pre contractual, F. tir. – [00-676]
859.0(478)-93+087.5

00-677

Limba română : Probe de evaluare pentru clasele I-IV / Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor,…. – Ch. : Prut Interna ional, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 151, [1] p.; 24 cm. – Bibliogr. p. 152 (10 tit.). – ISBN 9975-69-112-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-677]
805.90(076)

93

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
SEPTEMBRIE 2000

00-678

Caragiani, Ioan. Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică / Ioan Caragiani. – Bucureşti: Ch.: Litera Interna ional, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 272 p.; 24 cm. – (Historia; 3). – Ed. stereotipă reprod. după ed.: Cultura Na ională, Bucureşti, 1929. – apare cu sprijinul Departamentului pentru Rela iile cu Românii de peste hotare. – ISBN 9975-9355-53-6: Pre contractual, F. tir. – [00-678]
94(=590)(1-924.64) Com. Nr 1389

00-679

Capidan, Th. Macedoromânii: Etnografie, istorie, limbă / Th Capidan. – Bucureşti: Litera Interna ional, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 270, [2] p.: fotogr., hăr i; 24 cm. – (Historia; 2). – Ed. stereotipă reprod. după ed.: Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1942. – Bibliogr. p. 261-270. – Tabla de materii p. 271-272. – ISBN 9975-9355-52-8: Pre contractual, F. tir. – [00-679]
94(=590)(497.17) Com. Nr 1353

00-680

European Convetion on human righistad protection of persons in need of international protection = Conven ia Europeană pentru drepturile omului şi protec ia persoanelor care necesită protec ie interna ională: 50th Anniversary UNHCR, United Nations high Commissioner for refugees / trad.: Emilia Teghipko, …. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 279 p.; 22 cm. – Texte selectate de la Conferin a Interna . organiyată de Înaltul Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i şi Consiliul europei Chişinău, 8-9 iunie 1999. – Bibliogr. în notele de subsol. – Text lb. rom. şi lb. engl. – ISBN 9975-78-068-7: Pre contractual, F. tir. – [00-680]
341.231.14(082)=20=590

00-681

Conven ia-cadru pentru protec ia minorită ilor na ionale: mecanismul de implementare = Ramočnaâ konvenciâ o zaŝite nacional’nyh men’šintv: mehanizm realizacii: Din materialele seminarului int., Chişinău, Komrat, Băl i, 911 noiembr. 1999/ Dep. Rela ii na . şi Func ionare a Limbilor al Rep. Moldova, Centrul pentru Drepturile omului din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Şt a Rep. Moldova). – 190, [1] p.; 20 cm. – Text: lb. rom., rusă. – Apare cu sus inerea PNUD Moldova. – Pre contractual, 700 ex. – [00-681]
341.234:327.58 Com. Nr 38

00-682

Matematika i estestvennye discipliny: Metodol. gidy / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; coord.: Vladimir Gu u, Aurelia Răileanu. – Ch.: Grupul Editorial “Litera”, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). –
94

291, [3] p.: tab.; 24 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 293 (12 tit.). – Apare în cadrul Proiectului de reformă a învă ământului general obligatoriu în Moldova, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-270-X: Pre contractual, F. tir. – [00-682]
372.850.046.14 Com. Nr 1170

00-683

Inostrannye âzyki: V-IX kl.: Metodol. gid / Min. Educa iei şi Şt. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare; coord.: Vladimir Gu u; aut.: Emilia Bulhac, Eugenia Brînză, Cornelia Cincilei, …. – Ch.: Grupul Editorial “Litera”, 2000 (F. E.P. “Tipogr. Centrală”). – 69, [2] p.: tab.; 24 cm. – (Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învă ământul gimnazial). – Bibliogr. p. 71 (14 tit.). – Apare în cadrul Proiectului de reformă a învă ământului general obligatoriu în Moldova, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-74-267-X: Pre contractual, F. tir. – [00-683]
[372.880-82-046.14+372.888.2.046.14]

Com. Nr 1185

00-684

Galben-Panciuc, Zinaida. Poznanie mira : kniga dlâ učitelej i roditelej : 3 kl. / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diakonu, Ion Botgros; red. resp.: Larisa Nosačenko; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 134 p.: tab.; 22 cm. – Text: lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 131-134 (71 tit.). – ISBN 9975-69-143-9: Pre contractual, F. tir. – [00684]
372.850.046.12 Com. Nr 1095

00-685

Rojtburd, Calik Borisovič. Posobie po fizike dlâ učaŝihsâ liceev i postupaûŝih v VUZ-y / C. B. Rojtburd; Kriminol. un-t. – Ch.: Universitas, 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 108, [2] p.: scheme, tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 110 (13 tit.). – ISBN 9975-913-06-7: Pre contractual, 1000 ex. – [00-685]
53(075.3)

00-686

Rogovaâ, Galina. Pasha i dvunadesâtye prazdniki pravoslavnoj cerkvi / Galina Rogovaâ. – Ch.: Inessa, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 142, [1] p.; 14 cm. – Bibliogr. p. 141-142 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al ULIM, Primăriei mun. Chişinău, Congressa rus. obŝin Resp. Moldova, …. – ISBN 9975-9595-1-2: Pre contractual, F. tir. – [00-686]
291.36+391/395

00-687

Ghe u, George. Limba şi literatura română: pentru cl. a 8-a a şcolii alolingve: Ghidul profesorului / George Ghe u, Liliana Nicolaescu-Ivanovici; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 86, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 86-87. – apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – ISBN 9975-79-045-3: Pre contractual, F. tir. – [00-687]
372.880.590.046.14+372.88.590.046.14

00-688

Puşkin, A.S. [Skazka o care Saltane] / A. S. Puşkin. – [Ch.: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”)]. – 124 p.: il.; 22 cm. – Text: lb. găgăuză. – Apare f. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-688]
882=943.65

00-689

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se editează din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a
95

Căr ii, 2000 (Rotaprint). – 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. Nr 2, 1999. – 2000. – 83 p. – ISSN 0201-6761: Pre contractual, 100 ex. – [00-689]
015(478)

00-690

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i.. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare Ref. Rec. Note muz. Artă: Se editează din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na ională a Căr ii, 2000 (Rotaprint). – 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”

Nr 3, 2000. – 2000. – 201 p. – ISSN 0201-6761: Pre contractual, 100 ex. – [00-690]
015(478)

00-691

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare Ref. Rec. Note muz. Artă: Se editează din 1958: Apare lunar / Camera Na ională a Căr ii Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na ională a Căr ii, 2000 (Rotaprint). – 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei” Nr 4, 2000. – 2000. – 144 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-691]
015(478)

00-692

Rumleanschi, Petru. Epistemologia economică / Petru Rumleanschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 282, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-75-070-2: Pre contractual, F. tir. – [00-692]
330.8(075.8)

00-693

Utilizarea Microsoft Office. Sistemul de gestiune a bazelor de date MS ACCESS: Material didactic / Burlacu M., Căpă ână V., Moraru M., …; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra “Bazele inf. economice”. – Ch.: ASEM, 2000. – 170 p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-75-059-1: Pre contractual, F. tir. – [00693]
004.65+004.42(075.8)

00-694

Botnaru, Victor. Astmul bronşic: ghid de practică medicală / Victor Botnaru; red.: Ludmila Botnaru. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 94, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 85 (9 tit.). – ISBN 9975-923-94-1: Pre contractual, F. tir. – [00-694]
616.24-002(075.8) Com. Nr 1060

00-695

Comer ul exterior al Republicii Moldova: teorie şi practică: (Materialele seminarului metod. – şt. din 16 apr. 2000) / Acad. de Studii Economice; coord.: Viorica Cărare. – Ch.: ASEM, 2000. – 81 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 81 (5 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-057-5: Pre contractual, 50 ex. – [00-695]
339.5(478)(063))082)

00-696

Berzan, Ştefan. Progrommirovanie: metod ukazaniâ po vypolneniû rabot dlâ studentov fak. “Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” / Ştefan Berzan, Rodica Berzan, Boris Ursu; Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. “Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”. Catedra “Cibernetică şi Informatică Economică”. – Ch.: ASEM, 2000. – 81 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 81 (7 tit.). – ISBN 9975-75-062-1: Pre contractual, 100 ex. – [00-696]
004.42(076.5)
96

00-697

Berzan, Ştefan. Programarea calculatoarelor: Instruc iuni metodice, probleme rezolvate, lucrări de lab.: (Pentru studen ii fac. “Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”) / Ştefan Berzan, Rodica Berzan; Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. “Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, Catedra “Cibernetică şi Informatică Economică”. – Ch.: ASEM, 2000. – 78 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 78 (7 tit.). – ISBN 9975-75-058-3: Pre contractual, 100 ex. – [00-697]
004.42(076.5)

00-698

“Strategii şi modalită i de intensificare a colaborării dintre Moldova şi România în condi iile extinderii Uniunii Europene spre Est”, simpozion şt. int. (2000; Chişinău). Simpozion ştiin ific interna ional “Strategii şi modalită i de intensificare a colaborării dintre Moldova şi România în condi iile extinderii Uniunii Europene spre Est”, 28-29 septembrie 2000 / col. red.: Eugeniu Hrişcev (preş.), …. – Ch.: ASEM, 2000. – 20 cm. – Antetit: Acad. de Studii economice din Moldova. Vol. I. – 2000. – 362, [1] p.: tab. – ISBN 9975-75-062-1 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, 185 ex. – [00-698] 339.924(478)+(498)(063) “Strategii şi modalită i de intensificare a colaborării dintre Moldova şi România în condi iile extinderii Uniunii Europene spre Est”, simpozion şt. int. (2000; Chişinău). Simpozion ştiin ific interna ional “Strategii şi modalită i de intensificare a colaborării dintre Moldova şi România în condi iile extinderii Uniunii Europene spre Est”, 28-29 septembrie 2000 / col. red.: Eugeniu Hrişcev (preş.), …. – Ch.: ASEM, 2000. – 20 cm. – Antetit: Acad. de Studii economice din Moldova. Vol. 2. – 2000. – 353 p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-75084-2: Pre contractual, 185 ex. – [00-699]
339.924(478+498)(063)

00-699

00-700

Koрoй, Eужен. Музыка : 1kл. / Еужен Корой, Ала Стынгэ. – Ch.: Cartier, 2000 (Concernul “Presa”). – 63, [1] p.: il. color.; 26 cm. – ISBN 9975-949-87-8: Pre contractual, F. tir. – [00-700]
78(075.2) Com. Nr 2159

00-701

Tuni kaia, M.V. Ukrains’kaâ mova i literatura: pidručnik dlâ 5 kl. / M.V. Tuni kaia, A. I. Čornovalova, A.I. Nikitčenko; prez graf.: A. Evtuşenco; Min. Educa iei şi Şt. al Republicii Moldova. – Ch.: Î.E.–P. “Ştiin a”, 2000 (Concernul Presa). – 300 p.: il.; 20 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a învă ămîntului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-67-1551: Pre contractual, F. tir. – [00-701]
808.3(075.3)+883(076)

00-702

English for you : 6 Pupil’s Book / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, …; Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – Bucureşti : Teora : Ch. : Prut Interna ional : ARC, 2000 (Concernul Presa). – 128 p. : il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-69-126-9 (Prut Interna ional) : Pre contractual, F. tir. – [00-702]
802.0(075.3) Com. Nr 1947

97

00-703

Cucereanu, Radion. Ştiin e: Man pentru cl. a V-a / Radion Cucereanu; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Lumina: Litera, 2000 (Concernul Presa). – 190, [1] p.: il color.; 24 cm. – Elab. în cadrul Proiectului de reformă a învă ămîntului General Obligatotiu în Rep. moldova coofinan at de banca Mondială. – ISBN 9975-65076-7: Pre contractual, F. tir. – [00.703]
502(075.2)

00-704

Бабоглу, И. И. Гагуз дили : нем литература окумаклари : Анна дилинда юуренан : В-ч Кл. деуни / И. И. Бобоглу, К. К. Василоглу, Н. И. Бобоглу; граф. : О. Кожокару, Л. Кожокару; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: ÎE-P “Ştiin a”, 2000 (Concernul “Presa”). – 257 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 997567-153-5: Pre contractual, F. tir. – [00-704]
809.436.5(075.3)

00-705

Singer, Mihaela. Secretul numerelor: Matematică: Exerci ii de fixare pentru cl. a II-a / Mihaela Singer, Elena Manciu, Ileana Ioni ă; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 135, [1] p.: il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-132-3: Pre contractual, F. tir. – [00-705]
51(075.3) Com. Nr 2092

00-706

Singer, Mihaela. Matematică: cl. a 5-a: Exerci ii de fixare / Mihaela Singer; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 135, [1] p.: il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-136-6: Pre contractual, F. tir. – [00-706]
51(075.2) Com. Nr 766

00-707

Suceveanu, Arcadie. Ra a şi Arhimede : Poezii pentru (când suntem) copii / Arcadie Suceveanu. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p.: il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-141-2: Pre contractual, F. tir. – [00-707]
859.0(478)-93 Suceveanu Com. Nr 770

00-708

Romanciuc, Vasile. Toate întâmplările se prefac în cuvinte:[versuri pentru copii] / Vasile Romanciuc. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p.: il. color.; 25 cm. – ISBN 9975-69-142-0: Pre contractual, F. tir. – [00-708]
859.0(478)-93Romanciuc Com. Nr 769

00-709

Răileanu, Aurelia. Matematika: učeb. dlâ 1kl. / Aurelia Răilean, Mihaela Singer; per.: Valentina Gajčuk; Min. Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 125, [2] p.: tab.; 20 cm. – ISBN 997569-137-4: Pre contractual, F. tir. – [00-709]
51(075.2) Com. Nr 764

00-710

Singer, Mihaela. Tajna čisel: Podgotovitel’nye upr. po matematike dlâ 1 kl. / Mihaela Singer, Mariana Roşcoveanu; per.: Valentina Gajčuk; Min. Obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 160 p.: il. color; 20 cm. – ISBN 9975-69-135-8: Pre contractual, F. tir. – [00-710]
51(075.2) Com. Nr 767

98

00-711

Matematika: Učeb. dlâ II kl. / M. Singer, A. Răileanu, V. Pădureanu, R. Chiran; trad.: Valentina Gaiciuc; red. trad.: Larisa Nosačenko; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 128 p.: il. color; 24 cm. – ISBN 9975-69-148-X: Pre contractual, F. tir. – [00-711]
51(075.2) Com. Nr 823

00-712

Plăieşu, Raisa. Vie Împără ia ta:[versuri pentru copii] / Raisa Plăieşu; prez. graf.: Aurel Gu u. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 31 p.: il.; 20 cm. – (Ser. “Îngeraşe, îngeraşe”). – Apare cu sprijinul dlui: Alexei Gligor, primarul comunei Făleştii Noi, jude ul Băl i. – ISBN 9975-901-29-8: Pre contractual, F. tir. – [00712]
859.0(478)-93 Com. Nr 318

00-713

Gu u, Vladimir. Metodičeskie rekomendacii k učebniku russkogo âzyka: “Govorim, čitaem i pišem po russki” dlâ 5-go kl. šk. s rum âz. obučeniâ: 1 god obučeniâ / Vladimir Gu u, Boris Šilovskij; Min. obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 29, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 31 (7 tit.). – ISBN 9975-79-048-8: Pre contractual, F. tir. – [00-713]
372.880.82.046.14(=590)

00-714

Moldova : English. Română. Po-russki : Pocket guide / elab. Agen ia “Plai-TUR” în colab cu Consiliul jude ean Lăpuşna şi Reformelor al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 62, [2] p. : fotogr.; 21 cm. – Text lb. rom., engl., rusă. – F. f de tit. – Apare cu sprijinul EU Tacis. – Pre contractual, F. tir. – [00-714]
908(478)(036)=20=590=82

00-715

Bibliografia Moldovei: Căr i. Albume. Hăr i. Note muzicale. Discuri. Seriale etc. / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt.: Larisa Bulat, Valeria Matvei, Elena Săndu ă, Maria Şve . – Ch.: S. n., 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). – 20 cm. … noiembrie – decembrie 1997. – 2000. – 116 p. – Pre contractual, 50 ex. – [00-715]
015(478) Com. Nr 8

00-716

Lungu, Magdalena. Din toponimia istorică a Transnistriei / Magdalena Lungu. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 60 p.; 20 cm. – Bibliogr. în note p. 57-58 (38 tit.). – ISBN 9975-72-018-8: Pre contractual, F. tir. – [00-716]
801.311(478)

00-717

Kuroglu, Stepan. Yol Yildzi: Peetlar / Stepan Kuroglu. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 80 p.; 14x10 cm. – ISBN 9975-72-089-7: Pre contractual, F. tir. – [00-717]
894.365(478)-1

00-718

English for Life: 8 Pupil’s Book / E. Onofreiciuc, G. Bordeniuc, S. Rotaru, …; Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – Ch.: Teora: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 164 p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-61-135-4 : Pre contractual, F. tir. – [00-718]
802.0(075.8) Com. Nr 1939

99

00-719

Duşciac, Margareta. English for Success: 9 Pupil’s Book / Margareta Duşciac, Maria Gîscă; Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – Bucureşti: Teora; Ch.: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 168 p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Refornă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-61-137-0 : Pre contractual, F. tir. – [00-719]
Com. Nr 2243

00-720

Institutul de Cercetări pentru Pomicultură: [ghid]. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul “Presa”). – 14 p.; fotogr.; 21 cm. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-720]
061.6(478):634.1

00-721

Ghenciu, Svetlana. Hăr i-contur la geografie = konturnye karty po geografii: cl. 10 / aut.: Svetlana Ghenciu, Tamara Rudenco, Ludmila Sobina. – Ch.: Soc. pe Ac iuni “Cartea”, 2000 (Concernul “Presa”). – [36] p.; 29 cm. – Aut. sunt indica i pe verso cop. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-721]
913(100)(084)

00-722

Ghenciu, Svetlana. Hăr i-contur la geografie = konturnye karty po geografii: cl. 8-9 / aut.: Svetlana Ghenciu, Tamara Rudenco, Ludmila Sobina. – Ch.: Soc. pe Ac iuni “Cartea”, 2000 (Concernul “Presa”). – [16] p.; 29 cm. – F. f. de tit. – Aut. sunt indica i pe verso cop. – Pre contractual, F. tir. – [00-722]
913(100)(084)

00-723

Ghenciu, Svetlana. Hăr i-contur la geografie = konturnye karty po geografii: cl. 6 / aut.: Svetlana Ghenciu, Tamara Rudenco, Ludmila Sobina. – Ch.: Soc. pe Ac iuni “Cartea”, 2000 (Concernul “Presa”). – [20] p.; 29 cm. – F. f. de tit. – Aut. sunt indica i pe verso cop. – Pre contractual, F. tir. – [00-723]
913(100)(084)

00-724

Ghenciu, Svetlana. Hăr i-contur la geografie = konturnye karty po geografii: cl. 5 / aut.: Svetlana Ghenciu, Tamara Rudenco, Ludmila Sobina. – Ch.: Soc. pe Ac iuni “Cartea”, 2000 (Concernul “Presa”). – [16] p.; 29 cm. – Pe cop. nu sunt indica i. – Pre contractual, F. tir. – [00-724]
913(100)(084)

00-725

Skulland, Marian M. Pruga e perendise per te vegjilit / Marian M. Skulland; il.: Pol Stoub. – Ch.: S.n., 2000 (Concernul “Presa”.). – 175 p.: il.; 26 cm. – [Text în lb. albaneză]. – Reprod. după “Leading Little ones to god” de Marian M. Schooland. – Pre contractual, 2500 ex. – [00-725]
[087.5:22]=919.83

00-726

Руссев, Николай Д. На грани миров и епох : города низовев Дуная и Днестра в консе XIII-XIV вв. : [моногр.] / Николай Д. Русев; ред.-шт. Л. Л. Полевой; ред. Ю. Д. Тимотина: ред.-маркет : Л. А. Мосиозник; cop. şi f. de tit.: D. A. Topal. – Ch. : Высш.. Антропол. Шк., 1999 (AO “Biznes-Elita”). – 237, [1] p. : tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 219-233. – Apare cu sus inerea dlui Mihail Titov. – ISBN 9975-9559-6-7: Pre contractual, 750 ex. – [00-726]
94(478) Com. Nr 285

00-727

Kostišar, Valentina. Aritmiâ : Lirika / Valentina Kostišar; il.: S. Rahmanova. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 64 p.: il; 10 x 8 cm. – ISBN 9975-72-094-3: Pre contractual, F. tir. – [00-727]
882(478)-1 Kostišar
100

00-728

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare Ref. Rec. Note muz. Artă: Se editează din 1958: Apare lunar / Camera Na ională a Căr ii Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red.: resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na ională a Căr ii, 2000 (Rotaprint). – 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei” Nr 5, 2000. – 2000. – 121 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-728]
015(478) Com. Nr 29

00-729

Publica iile Moldovei (1986-1990) : Culegere de inform. statistice / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt: Margareta Perciun; Ecaterina ulea; ed. îngrijită de: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova, 2000 (Rotaprint). – 78 p.; 20 cm. – ISBN 9975-9532: Pre contractual, 100 ex. – [00729]
[655+050+070](478)(083.41):311 Com. Nr 27

00-730

Mosionžnik, L. A. Antropologiâ civilizacij: Kurs lekcij / Leonid A. Mosionžnik. – Ch.: Vysš. Antropol. Šk.., 2000 (Biznes-Elita). – 507 p.: hăr i., il., tab.; 21 cm. – (Mir-zerkalo dlâ Moldovy). – Bibliogr. p. 501-507 şi în notele de subsol. – Apare cu sus inerea dlui Mihail Titov. – ISBN 5-901007-12-3: Pre contractual, 750 ex. – [00-730]
930.85(075.8)

00-731

Mustea ă, Tatiana. English for You and Me: 7 Pupil’s Book / Tatiana Mustea ă, Afanasie Manic, Larisa Glavan; Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – Bucureşti: Teora; Ch.: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul “Presa”). – 168 p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-69-127-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-731]
802.0(075.3) Com. Nr 2020

00-732

Mustea ă, Tatiana. English for You and Me: Form 7: Teacher’s Book / Tatiana Mustea ă, Afanasie Manic, Larisa Glavan; Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – Bucureşti: Teora; Ch.: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 119 p.: il.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de banca Mandială. – ISBN 9975-69-131-5 : Pre contractual, F. tir. – [00-732]
Com. Nr 2094

00-733

Korkina, Alla. Zolotoe zernyško: (Stihi) / Alla Korkina, stihi: Dmitrij Nikolaev; izd.: E. Ohrimenco; O. Nikodimov; muz.: Valeriâ Motovil’nika; Centr Rus. kul’tury v Resp. Moldova. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 26, [1] p.: il., n. muz.; 26 cm. – ISBN 9975-72-096-X: Pre contractual, F. tir. – [00-733]
882(478)-93 Korkina+Nikolae

00-734

Chicuş, Nicolae. Istoria modernă a românilor: Man. pentru cl. a 8-a / Nicolae Chicuş, Eugenia Danu, Demir Dragnev; aparatul metodic: Valentina Haheu, Nina Petrovschi. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 24 cm. P. 2: (1948-1918). – 2000. – 119, [1] p.; il., portr., hăr i. – ISBN 9975-69-145-5: Pre contractual, F. tir. – [00-734]
94(=590)”1848/1918”(075.3)
101

00-735

UNDP în Moldova: Annual Report. – Ch.: S. n., 1999. – 29 cm. 1998. – 1999. – 12 p.: fotogr. – F. f. de tit. – Text lb.: engl. – Pre contractual, F. tir. – [00-735]
061.1(478)(047.1)

00-736

Raportul Na ional asupra dezvoltării umane: Republica Moldova / UNDP (Progr. ONU pentru Dezvoltare); aut.: Raisa Botezatu, Lilia Garasciuc, Taras Grabovschi, …; colectiv de coord.: Tamara Golenco, …; consultant int.: Maarten Keune; coord. proiect: Irene Stanvenski. – Ch.: S. n., [2000]. – 29 cm. 1998. – 2000. – 84 p.: tab. – Bibliogr. p. 83-84. – Pre contractual, F. tir. – [00-736]
338:316(478)(047.1)

00-737

Re ele termice: Îndrumător metod. pentru elab. lucrării grafice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Alimentări cu căldură şi gaze, ventila ie; alcăt.: Pavel Vârlan: red. resp.: Pavel Vârlan. – Ch.: UTM, 2000. – 31 p.: graf.; 20 cm. – Bibliogr. p. 24 (6 tit.). – Pre contractual, 125 ex. – [00-737]
621.4(076.5) Com. Nr 74

00-738

Re ele termice: Îndrumător metod. pentru elab. proiectului de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Alimentări cu căldură şi gaze, ventila ie; alcăt.: Pavel Vârlan. – Ch.: UTM, 2000. – 43 p.: tab., graf.; 20 cm. – Bibliogr. p. 25 (5 tit.). – Pre contractual, 125 ex. – [00-738]
621.4(076.5) Com. Nr 75

00-739

Geometrie descriptivă: Îndrumări metod privind executarea lucrărilor grafice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Geometrie Descriptivă şi Desen; alcăt.: Iurie Căpă ână, …; red. resp.: Ion Ştirbu. -– Ch.: UTM, 2000. – 43 p.: tab., graf.; 20 cm. – Bibliogr. p. 7-8 (6 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [00-739]
514.18(076.5) Com. Nr 76

00-740

Microbiologie generală: îndrumător de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia Conservării; alcăt: Silvia Rub ov, Elena Rudenco, Angela Enisei. – Ch.: UTM, 2000. – 26, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 27 (3 tit.). – Pre contractual, 250 ex. – [00-740]
579(076.5) Com. Nr 73

00-741

Ciupac, Ion. Construc ii din zidărie şi zidărie armată: Ciclu de prelegeri / Ion Ciupac; ref. şt.: Eugen Lvovschi; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Construc ii şi Mecanica Structurilor. – Ch.: UTM, 2000. – 75, [1] p.: fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 75 (14 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-741]
693(075.8) Com. Nr 72

00-742

Mecanica teoretică: lucrări de verificare pentru studen ii sec iei învă ământ fără frecven ă de la fac. IMCM; IMM,CGC, UA / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
102

Mecanică Teoretică: alcăt.: Ion. Balmuş, …. – Ch.: UTM, 2000. – 31 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 31 (8 tit.). – Pre contractual, 400 ex. – [00-742]
531/534(076.5)

00-743

Kartašev, Sergej. Skazki u sveči / Sergej Kartašev; izd.: Evghenij Ohrimenko; hudož.: Irina Rostova. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 96 p.: il.; 29 cm. – Izd. pri podderžke Centra Rus. kul’tury v Resp. Moldova. – ISBN 9975-72-095-1: Pre contractual, F. tir. – [00-743]
882(478)-93

00-744

Ivanov, V.M. Konstitucionnoe pravo Respubliki Moldova: (Učeb. posobie) / V.M. Ivanov; pod. red.: N. S. Andronic; Meždunarordnyj Nezavisimyj Un-t Moldovy (ULIM). Ûrid. fak. – 2-e izd. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ULIM). – 351 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 286-295. – Prilojenie v dokumentah. – ISBN 9975-920-27-6: Pre contractual, F. tir. – [00-744]
342.4(478)(075.8)

00-745

Duşceac, Margareta. Teacher’s Book: English foe Success : 9 Pupil’s Book / Margareta Duşciac, Maria Gîscă; Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova. – [Bucureşti]: Teora; Ch.: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 86, [1] p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova, cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-61-138-9 : Pre contractual, F. tir. – [00-745]
802.0(072) Com. Nr 2354

00-746

Teacher’s Book: English for Life: 8 Pupil’s Book / Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova; G. Bordeniuc, E. Onofreiciuc, S. Rotaru … – Ch.: Teora: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 200 p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova ofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-61-136-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-746]
372.880.20.046.14 Com. Nr 2160

00-747

Teacher’s Book: English for you : 6 Pupil’s Book / Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova; Ignatiuc, Iulia, Lara Aladin, Ludmila Foca, …. – Ch.: Teora: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 127 p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova ofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-61-130-7 : Pre contractual, F. tir. – [00-747]
372.880.20.046.14 Com. Nr 2039

00-748

Teacher’s Book: English for you : form 5 Pupil’s Book / Min. Educa iei şi Ştiin ei al Rep. Moldova; Ignatiuc, Iulia, Lara Aladin, Ludmila Foca, …. – Ch.: Teora: Prut Interna ional: ARC, 2000 (Concernul Presa). – 127, [1] p.: il. color.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova, cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-69-129-3 : Pre contractual, F. tir. – [00-748]
372.880.20.046.14 Com. Nr 2039

103

00-749

Cordureanu, Petru. Ghid metodic la cursul special: Nutri ia minerală a plantelor şi calitatea produc iei / Petru Cordureanu, Zinaida Roşca; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Pedologie;i Agrochimie. – Ch.: USM, 2000. – 42 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 42 (6 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-749]
631.811(075.8) Com. Nr 72

00-750

Zabolotnîi, P.A. Bazele geometriei: Material didactic pentru curs normativ / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică. Catedra de geometrie. – Ch.: USM, 2000. – 113 p.: diagrame; 20 cm. – Bibliogr. p. 112 (10 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-750]
514.01(075.8) Com. Nr 70

00-751

Costri chi, Marta. Pregătirea cîntăre ului de operă: (“Bazele măiestriei actorului”, “Clasa de operă” şi “Studioul de operă”) / Marta Costri chi; red. resp.: Eugen Aron; Univ. de Stat din Moldova. Acad. de Muzică “G. Muzicescu”. Catedra Măiestriei de Operă. – Ch.: USM, 2000. – 110 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 106-110 (118 tit.). – Pre contractual, 300 ex. – [00-751]
783(075.8) Com. Nr 69

00-752

Laboratornye raboty po elektromagnetizmu i optike / Andronik I.K., Gagara L.S., Gorcak L.V…; Gos. Un-t Moldovy. – Ch.: USM, 2000. – 93, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-752]
[537.8:535](076.5) Com. Nr 67

00-753

Civilisation française. La peinture: lucr. didactico-metodică / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de limbă franceză; aut.: Pavel Eugenia, Jucenco Julia. – Ch.: USM, 2000. – 53, [1]p.: il.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-753]
75(=40)(075.8)

00-754

Programul conferin ei corpului didactico-ştiin ific “Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99: 27 septembrie – 2 octombrie 2000 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2000. – 20 cm. Ştiin e umanistice. – 2000. – Pre contractual, 50 ex. – [00-754]
378.4:001(478)(063) Com. Nr 193

00-755

Probleme şi exerci ii de chimie anorganică / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Anorganică; A. Gulea, M. Bârcă, M. Popov; … sub red. şt. a lui A. Aurelian Gulea. – Ch.: USM, 2000. – 325, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 282-283 (17 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-755]
546(076.3) Com. Nr 73

00-756

Bulgaru, M. Concepte fundamentale ale asisten ei sociale: (note de curs) / M. Bulgaru, M. Dilion; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Sociologie şi Asisten ă Socială; Centrul Republican de Resurse pentru Asisten ă Socială. – Ch.: USM, 2000. – 316 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 219-222 (49 tit.). – Apare cu
104

sprijinul UNICEF Moldova. – ISBN 9975-917-50-X: Pre contractual, 430 ex. – [00-756]
364(075.8) Com. Nr 54

00-757

Asisten a socială în perioada de tranzi ie: probleme şi modalită i de solu ionare :[culeg. de art. de la Conferin a din 29-30 octombrie 1990]/ Univ. de Stat din Moldova. Catedra Sociologie şi Asisten a Socială, Centrul Republican de Resurse pentru Asisten a Socială; coord.: Maria Bulgaru, Marcela Dilion. – Ch.: USM, 2000. – 134 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul UNICEF Moldova. – Texte şi în lb. rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-48-8: Gratis, 450 ex. – [00757]
364.465(082) Com. Nr 54

00-758

Berzoi, Ludmila. Metode şi tehnologii didactice de instruire la limba română pentru alolingvi: (curs teoretic) / Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 1999. – 125, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 118-125 (149 tit.). – Pre contractual, 75 ex. – [00-758]
372.880.590.046.14 Com. Nr 55

00-759

Lozanu, Mina. Comportamentul mamiferilor în mediul ambiant: [pentru uzul studen ilor] / Mina Lozanu, Angela Lozanu; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Zoologie şi Ecologie. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. USM). – 329 p.; 20 cm. Rez.: engl., rusă. – Bibliogr. p. 312-326. – ISBN 9975-917-51-8: Pre contractual, 50 ex. – [00-759]
599.3/8(075.8) Com. Nr 68

00-760

Corniciuc, Sabina. Culegere de exerci ii la limba română : pentru translatori, grupe alolingve / Sabina Corniciuc, Alexandra Gherasim. – Ch. : USM, 2000. – 160 p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 157-158. – ISBN 9975-917-54-2 : Pre contractual, 50 ex. – [00-760]
805.90(076.5=82) Com. Nr 74

00-761

Curjos, Vasile. Aplica ii şi probleme de chimie cu indica ii metodice / Vasile Curjos. – Cahul: S. n., 2000 (Tipogr. “Raza de Sud”). – 304 p.; tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 301-302. A. p. 287-300. – ISBN 9975-9609-1-X: Pre contractual, F. tir. – [00-761]
372.854.046.14

00-762

Curjos, Vasile. Învă ăm distrându-ne / Vasile Curjos. – Cahul: S. n., 2000 (Tipogr. “Raza de Sud”). – 169 p.; tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 169 (15 tit.). – ISBN 9975-9609-0-1: Pre contractual, 1000 ex. – [00-762]
54:371.39 Com. Nr 1298

00-763

Stomatologia pediatrică: în teste / Pavel Godoroja, Ion Lupan, Aurelia Botnaru, …; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: C. Ed. Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 332, [1] p.; 20 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f de tit. – Bibliogr. p. 332-333 (18 tit.). – ISBN 9975-945-40-6 (În cop.): Pre contractual, 400 ex. – [00-763]
616.31 – 053.2(075.8) Com. Nr 86
105

00-764

Vasilachi, Ana. Fitodietetica / Ana Vasilachi, Georgeta Vasilachi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: C. Ed. - Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 409 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 403-404. – ISBN 9975-945-28-7 (în cop.): Pre contractual, 500 ex. – [00-764]
615.857+615.32 Com. Nr 217

00-765

Farmacologie clinică: teste de autoevaluare / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”; aut.: V. Ghicavâi, N. Bacinschi, V. Gonciar…; sub red.: V. Ghicavyj. – Ch.: C. Ed. - Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 478 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 472-475 (42 tit.). – ISBN 9975-945-23-6 (în cop.): Pre contractual, 600 ex. – [00-765]
615(075.8) Com. Nr 182

00-766

Programe analitice: Syllabi: (Normative and special courses) / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Lb. şi Literaturi străine. Catedra Filologie engleză; alcăt.: Dumitru Melenciuc, … – Ch.: C. Ed. - Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 194, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Pre contractual, 50 ex. – [00-766]
802.0(075.8) Com. Nr 142

00-767

Makarova, V.A. Pedagogičeskaâ praktika v ŝkole: Instruktivno-didakt. material dlâ studentov V-VI kursov filol. fak. / V.A. Makarova, A.N. Oreškina, S.K. Konstantinova; Mold. Gos. Un-t. Cafedra rus. filologii. – Ch.: USM, 2000. – 38, [1] p.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-767]
371.133 Com. Nr 54

00-768

Junghietu, Grigore. Osnovnye principy konstruirovaniâ lekarstv: [monogr.] / Grifore Junghietu, Vladimir Granik; red. şt.: Remiş V.V.. – Ch.: U.L.I.M., 2000. – 349, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – Index de materii p. 338-349. – ISBN 9975-917-42-9: Pre contractual, 500 ex. – [00768]
615.01 Com. Nr 49

00-769

Programe disciplinare la ciclul “Filologie Clasică” / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra de Filologie clasică; coord.: Claudia Cemârtan. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM) – 147 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – F. f. de tit. – Pre contractual, 100 ex. – [00-769]
372.880.046.14 Com. Nr 111

00-770

“Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99”, conf. (2000; Chişinău) Conferin a corpului didactico-ştiin ific “Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99: 27 septembrie – 2 octombrie 2000: Rezumatele comunicările / Univ. de Stat din Moldova; Com. org. : Nicolae Jităraşu (preş.). – Ch.: U S.M., 2000. – 20 cm. Ştiin e socio-umane. – 2000. – 369, [1] p.: tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-56-9: Pre contractual, 236 ex. – [00-754]
[009:378.4](478)(082) Com. Nr 164

106

00-771

Moldoscopie: Problemele analizei politice: Culeg de art. / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de şt. politice. Catedra de politologie şi rela ii int.; Asoc. politologilor din Moldova; coord. şt.: V. Moşneaga. – Ch.: USM, 1997. – 20 cm. 8-a. – 1997. – 221 p.: tab. –Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, 100 ex. – [00-771]
32.001(478)(082) Com. Nr 158

00-772

Moldoscopie: Probleme de analiză politică: Culeg de art. / Univ. de Stat din Moldova. coord. şt.: V. Moşneaga. – Ch.: USM, 2000. – 20 cm. – Texte şi în lb. rusă P. a 13-a. – 2000. – 208 p.: tab. –Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Pre contractual, 100 ex. – [00-772]
32.001(478)(082) Com. Nr 93

00-773

Teste de biologie: (pentru probele de concurs) / N. Cherdivarenco, L. aranova, N. Merciuc, …; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed. - Poligr. “Medicina” al USMF, 2000. – 261, [1] p.; 20 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – Bibliogr. p. 262 (13 tit.). – ISBN 9975-945-41-4: Pre contractual, 200 ex. – [00-773]
573(079) Com. Nr 121

00-774

Bulgaru, O. Aplica ii informatice : (note de curs şi lucrări de laborator) / O. Bulgaru; Univ. de Stat din Moldova, Academia de Rela ii Int. şi Studii Diplomatice. – Ch.: USM, 2000. – 88 p.: tab.; 29 cm. – Bibliogr. p. 73 (20 tit.). – ISBN 9975-917-70-4: Pre contractual, 500 ex. – [00-774]
004.9(075.8) Com. Nr 71

00-775

Analele ştiin ifice ale Universită ii de Stat din Moldova / red. şef.: Gh. Rusnac. – Ch.: Univ. de Stat din Moldova, 2000. – 29 cm. – Texte lb. rom., engl., rusă. Seria “Ştiin e chimico-biologice”. – 2000. – 384 p.; scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-65-8: Pre contractual, 140 ex. – [00775]
54+57+378.4(478)(082) Com. Nr 170

00-776

Anale ştiin ifice ale Universită ii de Stat din Moldova / red. şef.: Gh. Rusnac. – Ch.: Univ. de Stat din Moldova, 2000. – 29 cm. – Texte lb. rom., engl., fr., germ., rusă. Seria “Ştiin e filologice”. – 2000. – 360 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-72-0: Pre contractual, 120 ex. – [00-776]
[80:378.4](478)(082) Com. Nr 174

00-777

Analele ştiin ifice ale Universită ii de Stat din Moldova / red. şef.: Gh. Rusnac. – Ch.: Univ. de Stat din Moldova, 2000. – 29 cm. – Texte: lb. rom., rusă. Seria “Ştiin e socio-umane”: Vol. 1. – 2000. – 409 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-67-4: Pre contractual, 110 ex. – [00-777]
[303:378.4](478)(082) Com. Nr 171
107

00-778

Analele ştiin ifice ale Universită ii de Stat din Moldova / red. şef.: Gh. Rusnac. – Ch.: Univ. de Stat din Moldova, 2000. – 29 cm. – Texte: lb. rom., rusă. Seria “Ştiin e socio-umane”: Vol. 2. – 2000. – 230 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-68-2: Pre contractual, 80 ex. – [00-778]
[93:378.4](478)(082) Com. Nr 171

00-779

Anale ştiin ifice ale Universită ii de Stat din Moldova / red. şef.: Gh. Rusnac. – Ch.: Univ. de Stat din Moldova, 2000. – 29 cm. – Texte : lb. rom., rusă Seria “Ştiin e socio-umane”: Vol. 3. – 2000. – 209 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-917-71-2: Pre contractual, 80 ex. – [00-779]
[1:378.4](478)(082) Com. Nr 173

108

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
OCTOMBRIE 2000

00-780

Croitoru, Dumitru. Teste de fizică = Testy po fizike: (pentru probele de concurs) / Dumitru Croitoru; Aurelian Volneanschi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: C. Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 344 p; 20 cm. – Texte paralele: lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 343-344 (30 tit.). – ISBN 9975-945-30-9: Pre contractual, F. tir. – [00-780]
53(079)

00-781

Obŝaâ gigiena / G.V. Ostrofe , G.G. Rud’, L.N. Groza, L.A. Kuzne ova; pod. red.: G. V. Ostrofe ; Gos. Un-t Mediciny i Farmacii im. Nikolia Testemi anu. Kaf. obŝej gigieny. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 20 cm. – Aut sunt indica i pe verso f. de tit. T.1: (Rukovodstvo k praktičeskim zanâtiâm). – 2000. – 464 p.: tab., scheme Bibliogr. p. 462 (11 tit.). – ISBN 9975-945-39-2 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-781]
613(075.8)

00-782

Ababii-Lupu, L.G. Manual de limbă franceză: pentru studen ii de la medicină / L.G. Ababii-Lupu, G.I. Bejenaru, N. V. Cuni chi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra de limbi moderne şi latină – Ch.: Centrul Ed. - Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 20 cm. [P] II. – 2000. – 323 p.: tab. – Tit. pe cop. în lb. fr. – Bibliogr. p. 322 (23 tit.). – ISBN 9975-945-19-8 (în cop.): Pre contractual, 500 ex. – [00-782]
840.0:61(075.8)

00-783

Anatomia func ională şi particularită ile individuale ale sistemului osteoarticular pelvin: Materiale didactice / I. Catereniuc, M. Ştefăne , V. Andrieş, L. Globa; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 81 p: il., scheme; 20 cm. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 79-81 (32 tit.). – ISBN 9975945-25-2: Pre contractual, F. tir. – [00-783]
[611.728.1+611.96](075.8)

00-784

Spinei, Larisa. Handicapul infantil ca problema medico-socială: [monogr.] / Larisa Spinei, Eugen Popuşoi; culeg. şi machetare: Larisa Ceban; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra Sănătate Publică şi Management Sanitar “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000 [Tipogr. USMF]. – 208 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 172-196. – Editat cu suportul UNICEF Moldova. – Indice CZU trecut eronat pe carte. – Pre contractual, F. tir. – [00- 784] Zubkov, Anatolii. O personalitate notorie în fiziologie: [100 ani de la naştere] / Anatolii Zubkov; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: USMF., 2000. – 32 p.: il.; 20 cm. – Teze de doctor în medicină sus inute la Chişinău sub conducerea profesorului universitar Anatolii Zubkov p. 20-21. – Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Anatolii Zubkov p. 22-31. – Memorium p. 32. – (Savan i-medici iluştri). – Pre contractual, F. tir. – [00-785]
109

00-785

612(092)

00-786

Botezatu, Gheorghe. Expertiza medico-legală a leziunilor dentare la persoanele cu boli preexistente ale sistemului dentar şi aprecierea vechimii mor ii : (Alocu iune aniversară) : [70 de ani]/ Gheorghe Botezatu; Univ. de Stat Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed.-Poligr. al US.M.F.). – 33 p.; 20 cm. – (Savan i-medici iluştri). – Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Gh. Botezatu p. 19-33. – Pre contractual, 200 ex. – [00786]
340.66:616.31-001

00-787

ăbârnă, Constantin. Chirurgia ficatului: unele aspecte actuale şi de perspectivă: (alocu iune aniversară): [70 de ani] / Constantin ăbârnă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: USMF., 2000. – 45, [1] p.: fotogr.; 20 cm. – (Savan i-medici iluştri). – Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Constantin âbârnă p. 33-46. – Pre contractual, 200 ex. – [00-787]
616.36-089(092)

00-788

Indica ii metodice şi Farmacologice:: pentru lucrări de laborator la farmacologie / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra farmacologie clinică şi farmacologie; elab.: V. Ghicavîi, …. – Ch.: Centrul Ed.Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 146 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 144 (21 tit.). – ISBN 9975-945-38-4: Pre contractual, 300 ex. – [00-788]
615.(076.5)

00-789

Indica ii metodice: pentru lucrări practice la farmacologia clinică / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică; elab.: V. Ghicavîi, …. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 203 p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-945-29-5: Pre contractual, 300 ex. – [00-789]
615.03(076.5)

00-790

Ghid practic de medicină legală: (material didactic) / aut.: Gh. Botezatu, I. Cuvşinov, G. Mutoi, …; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra “Medicină legală”. – Ch.: [USMF.], 1999. – 114 p.: il.; 20 cm. – Indice CZU trecut eronat pe carte. – ISBN 9975-945-21-X: Pre contractual, F. tir. – [00-790]
340.6(075.8)

00-791

Бирштейн, Борис. Россия великих потреяшений : (Драмы повейшей истории) / Борис Бирштейн. – Ch. : S. n., 2000 (Concernul “Presa”). – 254, [1] p.; 24 cm. – (Indice CZU trecut eronat pe carte). – ISBN 9975-943-11-X (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-791]
323/324(470)=82

00-792

Grossu, Iulian. Învă ământul medical superior şi ştiin a medicală în sistemul universitar şi cel al ocrotirii sănătă ii din Republica Moldova: 14.00.33 – Medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătă ii: ref. şt. pentru titlul de doctor în şt. medicale / Iulian Grossu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testimi anu”. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 60 p.; diagr. – Bibliogr. p. 56-58. – Rez. în lb. rusă şi engl. – [00-792] Rojnoveanu, Gheorghe. Traumatismele abdominale: diagnostic şi tactică chirurgicală: Îndrumări metodice / Gheorghe Rojnoveanu; sub red.: ; Univ. de
110

00-793

Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra de chirurgie Nr 1 “Nicolae Anestiadi”. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 25 p.; tab.; 20 cm. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 24-25 (22 tit.). –Pre contractual, 70 ex. – [00-793]
611.095-089(076.5)

00-794

Sarcina gemelară: (Material didactic) / Gh. Paladi, O. Cerne chi, U. Topor, O. Şalari. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra obstetrică şi ginecologie. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 39, [1] p.; 20 cm. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 38-39 (26 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-794]
618.25-07(075.8)

00-795

Danilov, Angela. Studiu în vederea optimizării asisten ei cu medicamente a bolnavilor cu hipertensiune arterială: 15.00.01 – farmacie: Autoref. al tezei de doctor în ştiin e / Angela Danilov; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 19 p. – Rez. în engl. – F. f. de tit. – [00-795] Ostrofe , Gheorghe. Evaluarea complexă a condi iilor de muncă ale operatorilor terminalelor video şi elaborarea principiilor fiziologico-igienice ale regimurilor de muncă şi odihnă: 14.00.07 – Igiena : Autoref. tezei de doctor habilitat / Gheorghe Ostrofe ; Univ. de Stat Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 36 p.; diagr.; 20 cm. – Rez în lb. engl. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 31-34. – [00-796]

00-796

00-797

Paladi, Gh. Medicamentele şi sarcina: (Material didactic) / Gh. Paladi. U. Topor, O. Cerni chi; Univ. de Stat Medicină şi de Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra obstetrică şi ginecologie. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” USMF., 2000. – 52, [1] p.; tab.; 20 cm. – F. f. de tit. –Bibliogr. p. 50-52 (30 tit.). – Pre contractual, 70 ex. – [00-797]
618.3

00-798

Gogu, Vladislav. Psorazis la copii: studiu clinic, imunologic, hormonal, tratamentul: 14.00.11 – Dermatologie şi venerologie: Autoref. al tezei doctorat în şt. medicale / Vladislav Gogu; Univ. de Stat Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: USMF., 2000. – 20 p. – Bibliogr. p. 17-18 (7 tit.). – [00-798]

00-799

Infec ia rotavirală la copii – particularită i clinice, de evolu ie, diagnostic, tratament: (Recomandări metodice) / Ludmila Bîrcă, Galina Rusu, C. Spânu, …; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Catedra Boli infec ioase la copii. Centrul Na . Şt. - Practic de Medicină Preventivă. – Ch.: [USMF.], 2000. – 37 p.; tab.; 20 cm. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 35-37 (18 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-799]
616.9-053.2-07+616.34-053.2(076.5)

00-800

Babin, A. Miocardita: Indica ii metodice la medicina internă: pentru reziden ii anului I, medici - generalişti (de familie) / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. Dep. Practica Generală şi Asisten ă Medicală Primară. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USMF., 2000. – 20 p.; tab.; 20 cm. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 18-19 (19 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-800]
616.127-002(076.5)

00-801

Nedelciuc, Boris. Aspecte clinico-imunologice contemporane în acne vulgaris şi perfec ionarea metodelor de tratament : 14.00.11 - dermatovenerologie:
111

Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Univ. de Stat Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 21 p. – [00-801]
336.221.4(478)(094.1)

00-802

Codul funciar al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 1 sept. 2000. – Ch.: S. n., 2000 [S.A. “T.L”]. – 78 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-802]
349.4(478)(094.4)

00-803

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 1 noiemb. 1999. – Ch.: S. n., 1999 (SA “TL”). – 130 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-803]
347.9/.95(478)

00-804

Codul de procedură penală al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 1 sept. 2000. – Ch.: S. n., 2000 (S.A. “T.L”). – 156 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-804]
343.13(478)(094.4)

00-805

Codul civil al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 26 octombrie 1999. – Ch.: S. n., 1999 (S.A. “T.L”). – 144 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-805]
347(478)(094.4)

00-806

Codul muncii al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 15 august 2000. – Ch.: S. n., 2000 [S.A. “T.L”]. – 110 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-806]
349.2(478)(094.4)

00-807

Codul penal al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 1 sept. 2000. – Ch.: S. n., 2000 (S.A. “T.L”). – 109 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-807]
343.1(478)(094.4)

00-808

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova: cu modificări şi completări până în 1 noiemb. 1999. – Ch.: S. n., 1999 (S.A. “T.L”). – 130 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-808]
347.9/95(478)

00-809

Ugolovno-processual’nyj kodeks Respubliki Moldova: s izmeneniâmi i dopolneniâmi na 20 sentâbrâ 1999 goda. – Ch.: S. n., 1999 (S.A. “T.L.”). – 149, [2] p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-809]
343.13(478)(094.4)

00-810

Grazdanskij kodeks Respubliki Moldova: s izmeneniâmi i dopolneniâmi na 1 sentâbrâ 2000 goda. – Ch.: S. n., 2000 (S.A. “T.L.”). – 122 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-810]
347.9/.95(478)(094.4)

00-811

Kodeks zakonov o trude Respubliki Moldova: s izmeneniâmi i dopolneniâmi na 11 aprelâ 2000 goda. – Ch.: S. n., 2000 (S.A. “T.L.). – 88 p.; 20 cm. – Pre contractual, 1000 ex. – [00-811]
349.2(478)(094.4)

00-812

Balan a de plă i a Moldovei / Banca Na . a Moldovei. – Ch.: S. n., 1998. - [1999] (Concernul “Presa”). – 29 cm. 1998. – [1999]. – 47 p.: tab., diagr. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-812]
112

336.717(478)(083)

00-813

Idem în lb. engl. Balance of payments of Moldova / National Bank of Moldova. – Ch.: S. n., [1999] (Concernul “Presa”). – 29 cm. 1998. – [1999]. – 47 р.: tab., diagr. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-813]
336.717(478)=20(083.1)

00-814

Banca Na ională a Moldovei: raport anual. – Ch.: S. n., [2000]. – 29 cm. 1999. – [2000]. – tab., scheme – F. f. de tit. – An.: Raportul Auditorilor independen i (16 p). – Pre contractual, F. tir. – [00-814]
336.771(478)(047)

00-815

Agen ia de Stat pentru Protec ia Proprietă ii Industriale a Republicii Moldova: Raport Anual / coord.: Maria Spinei, Galina Glazacu; trad.: Nina Colpacu; Alexandra Cozlov. – Ch.: AGEPI, 2000. – 29 cm. 1999. – [2000]. – 75, [1] p. : tab., scheme, fotogr. – Text în lb. rom., engl., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-815]
[5+347.77](478)(047)

00-816

Moldtelecom: Raport anual. – Ch.: S. n., [2000]. – 29 cm. 1999. – [2000]. – [16] p.: tab., fotogr., diagr. – Text paralel: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-816]
654(478)(047)

00-817

MoldovaAgroindbank: Annual Report: submitted to the Annual General Meeting of Shareholders: Marc, 2000. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. 1999. – 2000. – 48 р.: tab., fotogr., tab. color. – Text: lb. engl. – Pre contractual, F. tir. – [00-817]
336.711(478)(047)

00-818

Frunză, Iurie. Organele judiciare şi extrajudiciare din Moldova sub regim totalitar bolşevic: [monogr.] / Iurie Frunză; Univ. Liberă Interna ională din Moldova. – Ch.: Pontos, 2000 (Euro-Press). – 288 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 278-288 (208 tit.) şi în notele de subsol. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9975-938-12-4: Pre contractual, 1000 ex. – [00-818]
342.531.43(478)”1924/1952”(075.8)

00-819

Academia de poli ie “Ştefan cel Mare” / Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 25, [1] p.: fotogr. color.; 29 cm. – F. f. de tit. – ISBN 9975930-12-3: Pre contractual, F. tir. – [00-819]
378.4(478)(091)

00-820

Vrei să- i vinzi demnitatea, libertatea şi sănătatea pentru o colivie? / Consiliul Na ional al Femeilor. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. EuroPress). – 18, [1] p.; 20 cm. – Tipărit cu sprijinul USIA. – Pre contractual, F. tir. – [00-820] Spirulina: Iz glubiny vekov čudesnyi dar vody i solnca Celebnye vodorosli / sost.: V. P. Prodius. – Ch.: S. n., 2000. – 64 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 64 (12 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-821]
61
113

00-821

00-822

Legea Cetă eniei Republicii Moldova = Zakon o grazdanstve Respubliki Moldova = Law on citizenship of the Republic of Moldova / Aparatul Preş. Rep. Moldova; trad. în lb. engl.: Veaceslav Mustea ă. – Ch.: Pontos, 2000 (Tipogr. EuroPress). – 58 p.; 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, engl. – ISBN 9975-938-14-0: Pre contractual, F. tir. – [00-822]
342.71(478)(094.5)

00-823

Singer, Mihaela. Matematika: Sb. upraznenii dlâ 3 kl. / Mihaela Singer, Aurelia Răileanu; per.: Valentina Gaiciuc; red. per.: Larisa Nosacenko; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 134, [2] p.: il.; 26 cm. – ISBN 9975-69-140-4: Pre contractual, F. tir. – [00-823]
51(075.2)

00-824

Istorie Universală. Epoca antică: Man. pentru cl. a V-a / Ion Niculi ă, Vladimir Potlog, Tudor Arnăut; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Lumina, 2000 (Concernul “Presa”). – 24 cm Partea 1. – 2000. - 222, ]1] p., il. color., fotogr., hăr i. – Tit. pe cop.: Istorie. - Elab. în cadrul Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova co-finan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-65090-2: Pre contractual, F. tir. – [00-824]
94(100)”0/03”(075.3)

00-825

Demistificarea sau remistificarea istoriei: Materialele Dezbaterilor Na . 26-28 apr. 1999 / Asoc. Na . a Tinerilor Istorici din Moldova, Liga Studen ilor de la Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. / coord.: Sergiu Mustea ă, Vitalie Siminica. – Ch.: Pontos, 2000. – 164 p.; 20 cm. – Bibliogr. ed. sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Soros Moldova, Programul HESP. – ISBN 9975-72-101-X: Pre contractual, F. tir. – [00-825]
94(063)(082)

00-826

Stamatin, Ştefan. Analiza juridico-penală şi criminologică a jafurilor şi prevenirea lor : (în baza materialelor Rep. Moldova): Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal şi criminologie, drept penitenciar: Autoref. al tezei de doctor în drept / Ştefan Stamatin; cond. şt. Liholobov V.L.; Acad. de Poli ie “Ştefan cel Mare” a MAI din Rep. Moldova. –Ch.: S. n., 2000. – 23, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 21 (7 tit.). – [00-826] Cornova: [jude ul Ungheni: din istoria localită ii] / aut.: Vasile Şoimaru (coord.); Ion Drion, Alexandru Furtună, …; cop.: Alexandru Crasnean. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 708 p.: fotogr.: p. 633-688; 26 cm. – Bibliogr. p. 706707 (47 tit.). – Apare cu sprijinul cornovenilor: Dumitru Sclifos, Igor Postolati, Valentin Bodiştean. – ISBN 9975-905-56-0 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-827]
94(478)

00-827

00-828

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută / Iurie Colesnic; cop.: Cezara Colesnic. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. [Vol. 3]. – 300 p.: fotogr. – Bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultură pentru copii şi Tineret Sergiu Grossu şi al Asocia iei Strategia Civică. – ISBN 9975-905-50-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-828]
94(478)

00-829

Podohodnyj nalog v Moldove: Sb. normativnyh aktov / (Bibl. Žurnala “Buhgalterskie i nalogovye konsul’ta ii”). Auditorskaâ firma “KONSEPT” S.R.L. –
114

Ch.: zurn. “Buhgalterskie i nalogovye konsul’tacii”: Koncept, 2000 (Combinatul poligr.). – 384 p.: tab.; 20 cm. – ISBN 9975-9565-1-3: Pre contractual, F. tir. – [00-829]
336.221.4(478)(094.1)

00-830

Istoria universală. Istoria românilor: Gheorghe Gon a, Pavel Cerbuşcă, Pavel Parasca, Pavel Cerbuşcă,…. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 204 p.: il. color., hăr i; 24 cm. – ISBN 9975-67-187-X: Pre contractual, F. tir. – [00-830]
93/94(100)+94(=590)(075.3)

00-831

Guza, Larisa. Lumina gîndului: Man. de lb. rom. pentru cl. a XI-a a şc. alolingve / Larisa Guza, Mihai Olenschi; Min. Educa iei şi Şt. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 190, [1] p.; il., tab.; 24 cm. – ISBN 9975-949-76-2: Pre contractual, F. tir. – [00-831]
805.90(075.3)

00-832

Bucă el, Natalia. Geografia fizică a Republicii Moldova: Caiet pentru elevi: Cl. a 8-a. / Natalia Bucă el. Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova; Inst. de Şt. Pedagogice şi Psihologice. – Ch.: Iulian, 2000 (Concernul “Presa”). – 94, [2] p.: tab., hăr i; 24 cm. – Bibliogr. p. 95 (9 tit.). – ISBN 9975-922-39-2: Pre contractual, F. tir. – [00-832]
911.2(478)(075.3)

00-833

Ghe u, George. Vino cu noi: Man. de lb. şi lit. rom. pentru cl. 8-a a şc. alolingve / George Ghe u, Liliana Nicolăescu-Ivanovici; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (Concernul “Presa”). – 279 p.: il.; 24 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova co-finan at de Banca Mondială. – ISBN 9975- 79-043-7: Pre contractual, F. tir. – [00-833]
[805.90+859.0](075.3)

00-834

Cucereanu, Radion. Poznanie mira: Učeb. dlâ V kl. / Radion Cucereanu; per.: Viorica Bogatu; red. per: Daniela Sclifos; per. Viorica Bogatu; Min-vo Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova. – Ch.: Lumina: Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 190, [1] p.: il.; 24 cm. – Razrabotan v ramkah proekta obsego obâzatel’nogo obrazovaniâ v Resp. Moldova pri finansovoj podderžke Vsemirnogo banca. – ISBN 9975-065-088-0 (trecut eronat pe carte): Pre contractual, f. tir. – [00-834] 502(075.2) Geografie generală : Man. pentru cl. a V-a / Nicolae Râmbu. Natalia Bucă el, Nina Volontir, Petru Drumea; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Litera: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 160 p.: il. color., hăr i; 24 cm. – Bibliogr. p. 156 (31 tit.). – Elab. în cadrul Proiectului de reformă a învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova co-finan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-74271-8 (Litera). – ISBN 9975-65-075-9 (Lumina) : Pre contractual, F. tir. – [00835]
911(075.3)

00-835

00-836

Idem în lb. rusă: Obŝaâ geografiâ: Učeb. dlâ 5-go kl. – Ch. : Litera: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 156, [3] p.: il. color.; 24 cm. – Bibliogr. p. 156 (31 tit.). – Razrab. v ramkah Proekta reformy obŝego obâzatel’nogo obrazovaniâ v Resp. Moldova pri finansovoj podderžke Vsemirnogo Banca. – ISBN 9975-74271-8 (Litera) (trecut eronat pe carte). – ISBN 9975-65-075-9 (Lumina) (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-836]
115

911(075.3)

00-837

Pascari, Gheorghe. Scurtă schi ă istorică despre neam, limbă şi grafie / Gheorghe Pascari; cop.: Alexandru Crasnev; Muzeul Pedagogic Republican. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Ed. “Museum”, Băncii “Moldova Agroindbank”, Inst. de Lingvistică al A.S.M. şi Muzeului Pedagogic Republican. – ISBN 9975-905-54-4: Pre contractual, F. tir. – [00-837]
94(478) 94(=590)

00-838

Cucereanu, Radion. Poznanie mira: Kniga dlâ učitelâ: V kl. / Radion Cucereanu; per.: Viorica Bogatu; red. per.: Daniela Sclifos; Min-vo Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova. – Ch.: Lumina; Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 96 р.; 20 cm. – Bibliogr. р. 95 (12 tit.). – Razrab. v ramkah Proekta reformy obsego obâzatel’nogo obrazovaniâ v Resp. Moldova pri finansovoj podderžke Vsemirnogo Banka. – ISBN 9975-65-097- X (Lumina): Pre contractual, F. tir. – [00-838]
372.850.2.0.046.14

00-839

Cemortan, Stela. Caiet al preşcolarului / Stela Cemortan. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 24 cm. [Nr.]1 / il.: M. Proneaev. – 2000. – 48 p.: il. – Pre contractual, 11000 ex. – [00-839]
087.5:805.90/075.2

00-840

Cemortan, Stela. Caiet al preşcolarului / Stela Cemortan. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 24 cm. [2]. – 2000. – 48 p.: il. – Pre contractual, 11000 ex. – [00-840]
087.5

00-841

Cemortan, Stela. Caiet al preşcolarului / Stela Cemortan. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 24 cm. [Nr]3. – 2000. - 48 р.: il. / N. Tescaru, E. Cemortan – Pre contractual, 11000 ex. – [00-841]
087.5

00-842

Cemortan, Stela. Caiet al preşcolarului / Stela Cemortan. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 24 cm.

[Nr]4. – 48 р.: il. – Pre contractual, 11000 ex. – [00-842]
087.5

00-843

Gaiciuc, Victor. Constituirea armatei na ionale a republicii Moldova: Specialitatea 07.00.02 – Istoria românilor: Autoref. / Acad. de Şt. a republicii Moldova. Inst. de Istorie. – Ch.: S. n., 2000. – 23 p.; 20 cm. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 20 (7 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-843] Nedeoglo, Natalia. Cercetarea spectrului energetic al defectelor native şi impuritare şi a interac iunii lor în cristalele de Znse: Specialitatea 01.04.10 – Fizica semiconductorilor şi dielectricilor: Autoref. al tezei de doctor în şt. fizicomatematice / Natalia Nedeoglo; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 16 p. – Bibliogr. p. 13-14. – [00-844]
116

00-844

00-845

Matematică: Modele de teste sumative: Cl. a IV-a / L. Costiuc, V. Gaiciuc, A. Răileanu, … Min. Educa iei şi Şt. Dir. Evaluare şi Examene. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 48 p.; il., tab., scheme; 24 cm. – ISBN 9975- 69-110-2: Pre contractual, F. tir. – [00-845]
51(075.2)

00-846Matematika: Obrazcy itogovyh testov: iV kl. / L. Costiuc, V. Gaiciuc, A. Răileanu, …; per.: Valentina Gaiciuc; red. per.: Larisa Nosačenko; Min-vo Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova. Upravlenie kontrolâ i èkzamenov. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 47, [1] p.; il., tab., scheme; 24 cm. – ISBN 9975-69-099-8 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-846]
51(075.2)

00-847

Răileanu, Aurelia. Matematică: Teste pentru cl. a 3-a / Aurelia Răileanu, Mihaela Singer; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 63, [1] p.; il., tab., scheme; 24 cm. – ISBN 9975-69160-9: Pre contractual, F. tir. – [00-847]
51(075.2)

00-848

Limba română: Modele de teste sumative: Cl. a IV-a / T. Cartaleanu, O Cosovan, A. Zgardan, …; Min. Educa iei şi Şt. Direc ia Evaluare şi Examene. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 31, [1] p.; tab.; 24 cm. – ISBN 9975-69-109-9 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-848]
805.90(075.2)

00-849

Ghid de protec ia muncii / Centrul Didactic pentru protec ia muncii. – Ch.: “Protec ia muncii”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – Text paralel: lb. rom., rusă.

[Nr.] 2. – 2000. – 156 p.: tab. – ISBN 9975-9527-0-4: Pre contractual, F. tir. – [00849]
331.45(478)(035.5)

00-850

Letâŝie teni : Stihi evrejskih poetov Bessarabii / per. s idiš Rudol’fa Ol’ševskogo;; cuv. intr. A. Ol’ševskaâ; hud.: Èduard Majdenberg. – Ch.: Pontos, 2000 (Combinatul Poligr.). – 222, [1] p., [20] il. color.: il., fotogr.; 13,5x17 cm. – Indice de nume p. 220. – Indice de nume p. 220. – Apare cu sprijinul: Americanskogo Evrejskogo Ob’edinennogo Raspredelitel’nogo komiteta “Dzojnt”. – ISBN 9975938-13-2 (în cop.): Pre contractual, f. tir. – [00-850]
830-088(478)-1

00-851

Vseobŝaâ istoriâ. Istoriâ rumân: Srednie veka: Učeb. dlâ VI kl. / P. Cocîrlă, Em. Dragnev, D. Dragnev, …; aparat metod.: Valentina Haheu; Gos. Un-t Resp. Moldova. Gos. Ped. Un-t im. Iona Creangă. Akad. Nauk Resp. Moldova. In-t istorii; –2-e izd.. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. PRAG-3). – 318, [1] p.: il., hăr i; 20 cm. – Bibliogr. p. 316 (16 tit.). – ISBN 9975-67-195-0: Pre contractual, F. tir. – [00-851]
[94(100)+94(=590)”04/14”(075.3)

00-852

Dragnev, Demir. Novaâ istoriâ rumân: Učeb. dlâ VII kl. / Demir Dragnev, Emir Dragnev; aparat metod., vocabular: Nina Petrovschi; Akad. Nauk Resp. Moldova. In-t istorii. – 2-e izd. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. PRAG-3). – 20 cm. C.1: (seredina XVII veka – 1848 god). – 2000. – 144, [2] p.: il., hăr i. – ISBN 9975-67-212-4: Pre contractual, F. tir. – [00-852]
94(=590)”16/17”(075.3)
117

00-853

Biologie: Man pentru cl. a V-a / Violeta Copil, Ion Dărăbăneanu, Victoria Oaidă…; ref. şt.: Tudor Opriş,…; Min. Învă ământului. – [Bucureşti]: Sigma, 1997 (Combinatul Poligr.). – 192 p.: il. color.; 24 cm. – Tit. pe cop.: Manual de biologie: cl. a V- a. - În colab. cu Prut Interna ional. –– ISBN 973-9077-65-X: Pre contractual, F. tir. – [00-853]
57(075.3)

00-854

Limba română: Exerci ii suplimentare: Cl. 1 / Irina Gantea, Viorica Goraş, Galina Ciubară, Alexandru Crişan; prez. graf.: Igor Hmelni chi. – Ch.: ARC, 2000 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p.: il. color.; 24 cm. – Pe cop. aut. nu sunt indica i. – ISBN 9975-61-142-7: Pre contractual, f. tir. – [00-854]
805.90(075.2)

00-855

Singer, Mihaela. Taina numerelor: Teste de matematică pentru cl. I / Mihaela Singer, Mariana Râşnoveanu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 55, [1] p.: il; 26 cm. – ISBN 9975-69161-7: Pre contractual, F. tir. – [00-855]
51(075.2)

00-856

Andrieş, Vasile. Curs introductiv la anatomia omului: Prelegere / Vasile Andrieş; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed.Poligr. Medicina al USMF., 2000. – 96 p.: il., fotogr.; 20 cm. – F. f. de tit. – ISBN 9975-945-20-1: Pre contractual, 50 ex. – [00-857]
611(075.8)

00-857

Andrieş, V. N. Vvedenie v kurs normal’noj anatomii čeloveka: Lekciâ / V. N. Andrieş; Gos. Un-t Mediciny i Farmacii “N. Testemi anu”. – Ch.: Izd. poligr. centr. “Medicina” al USMF, 2000. – 95 p.: il.; 20 cm. – F. f. de tit. – ISBN 9975-945-325: Pre contractual, 50 ex. – [00-858]
611(075.8)

00-858

Otorinolaringologie: (Vademecum clinic) / Ion Ababii; Vladimir Popa, Ion Antohii, …; red. şt.: Ion Ababii; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemi anu”. – Ch.: Centrul Ed.-poligr. Medicina al USMF., 2000. – 280 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 275-277 (42 tit.). – ISBN 9975-945-31-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-859]
616.21(075)

00-859

Никулиэа, Ион. Всеобшая история : Античная епоха : Учеб. для 5 кл.; trad. din rom. : Sergej Digol; Min. Educa iei şi Şt. – Ch. : Ştiin a, 2000 (Concernul Presa.). – 24 cm. C.I. – 2000. - 204 p.: il. color., hăr i. – ISBN 9975-69-098-8 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-856]
94(100)”0/03”(075.3)

Anale Ştiin ifice ale USMF “Nicolae Testemi anu”: Zilele universită ii 18-19 octombrie 2000 / col. red.: Ion Ababii (red.-şef.). – Ed. a 1-a. – Ch.: [Centrul Ed.Poligr. Medicina al USMF], 2000. – 28 cm. Vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – 2000. – 316 p.: tab., il., scheme. – Text: lb. rom., rusă. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-860]
61+57+615.4(082)

00-860

118

00-861

Anale Ştiin ifice ale USMF “Nicolae Testemi anu”: Zilele universită ii 18-19 octombrie 2000 / col. red.: Ion Ababii (red.-şef.). – Ed. a 1-a. – Ch.: [Centrul Ed.poligr. Medicina al USMF], 2000. – 28 cm. Vol. 2: Probleme de sănătate publică: (igienice, epidemiologice şi management). – 2000. – 445 р.: tab., il., scheme. – Text.: lb. rom., rusă. – Rez. în lb. rom., engl. - Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-861]
614.2(082)

00-862

Anale Ştiin ifice ale USMF “Nicolae Testemi anu”: Zilele universită ii 18-19 octombrie 2000 / col. red.: Ion Ababii (red.-şef.). – Ed. a 1-a. – Ch.: [Centrul Ed.poligr. Medicina al USMF], 2000. – 28 cm. Vol. 3: Probleme clinico-terapeutice. – 2000. – 492 p.: tab., il. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Text: lb. rom., rusă. – Rez. în lb. rom. – Pre contractual, F. tir. – [00-862]
616(082)

00-863

Anale Ştiin ifice ale USMF “Nicolae Testemi anu”: Zilele universită ii 18-19 octombrie 2000 / col. red.: Ion Ababii (red.-şef.). – Ed. a 1-a. – Ch.: [Centrul Ed.poligr. Medicina al USMF], 2000. – 28 cm. Vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale. – 2000. – 346, [2] р.: tab., il. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Rez. în lb. rom., engl. – Pre contractual, F. tir. – [00863]
617(082)

00-864

Anale Ştiin ifice ale USMF “Nicolae Testemi anu”: Zilele universită ii 18-19 octombrie 2000 / col. red.: Ion Ababii (red.-şef.). – Ed. a 1-a. – Ch.: [Centrul Ed.poligr. Medicina al USMF], 2000. – 28 cm. Vol. 5: Probleme ale sănătă ii mamei si copilului. – 2000. – 224 p.: tab., il. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Rez. în lb. rom., engl. – Pre contractual, F. tir. – [00-864]
613.215(082)

00-865

Lefter, Èlina. Na styke vekov i kul’tur: Zametki o russkoj lit. Moldovy / Èlina Lefter; otv. red. K.B. Siskan; In-t mezètničeskih issledovanij AN RM. – Ch.: Ruxanda, 2000. – 89, [1] p.; 20 cm. – Bibligr. în notele de subsol. – Izdana pri poderžke Centra russkoj kul’tury v RM i Associacii Žensin s vyssim obrazovaniem “Imperativ”. – ISBN 9975-72-079-X: Pre contractual, F. tir. – [00865]
882.09(478)

00-866

Cotelea, Vitalie. Programarea în logică / Vitalie Cotelea; Univ. de Şt. Aplicative din Moldova. – Ch.: Nestor, 2000 (Tipogr. Business Elite). – 394 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 383-384 (20 tit.). – ISBN 9975-9606-0-X: Pre contractual, F. tir. – [00866]
004.432.4(075)

00-867

Singer, Mihaela. Taina numerelor: Exerci ii pregătitoare la matematică pentru cl. 1 / Mihaela Singer, Mariana Râşnoveanu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 159, [1] p.: il; 26 cm. – ISBN 9975-69-162-5: Pre contractual, F. tir. – [00-867]
51(075.2)

00-868

Galben-Panciuc, Zinaida. Ştiin e: Caietul elevului. Cl. a II-a / Zinaida GalbenPanciuc, Stela Diaconu, Svetlana Galben; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova.
119

– Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 63, [1] p.: il; 26 cm. – ISBN 9975-69-153-6: Pre contractual, F. tir. – [00-868]

00-869

Kikuş, Nicolae. Istoriâ rumân: Novoe vremâ: Učeb. dlâ III kl. / Nikolae, Kikuş, Eugeniâ Danu, Demir Dragnev; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 26 cm. II: (1848-1918). – 159, [1] p.: il. – ISBN 9975-69-146-3: Pre contractual, F. tir. – [00-869]
93(=590)(073.3)”1848/1918”

00-870

Alfabetul în proverbe şi zicători / Sel. de: Sergiu Afanasiu, Des. de: Georgeta Fondos. – Ch.: Î.S. Cartea Chişinău; ABECELUŞ S.R.L.; S.A Cartea, 2000 (Concernul Presa). – [12] p.: il. color.; 26 cm. – ISBN 9975-915-08-6: Pre contractual, F. tir. – [00-870]
859.0(478)-93

00-871

Afanasiu, Sergiu. Numărătoarea veselă : [poezii pentru copii] / Sergiu Afanasiu; prez. graf.: Petru Ghe oi. – Ch.: Î.S. “Cartea Chişinău”. “ABECELUŞ” S.R.L.. S.A “Cartea”, 2000 (Concernul Presa). – [12] p.: il. color.; 28 cm. – ISBN 9975-91510-8 (ABECELUŞ) : Pre contractual, F. tir. – [00-871]
859.0(478)-93 Afanasiu

00-872

Afanasiu, Sergiu. Poezii multicolore: Învă ăm culorile / Sergiu Afanasiu; des.: Alina Zolotaia. – Ch.: Î.S. “Cartea Chişinău”. “ABECELUŞ” S.R.L.. S.A “Cartea”, 2000 (Concernul Presa). – 12 p.: il. color.; 28 cm. – ISBN 9975-915-08-6 (ABECELUŞ) : Pre contractual, F. tir. – [00-872]
859.0(478)-93

00-873

Direc iile reorganizării şi dezvoltării tehnice a sistemelor de alimentare cu căldură în Republica Moldova. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 17, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Informa ie-expres / Inst. Cercetări Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 17-18 (15 tit.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 121 ex. – [00-874]
697.1.003(478)

00-874

Reglementarea pre urilor produselor agricole şi realizarea lor în ările străine / V. Posoşina. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 26, [1] p.; 20 cm. – (Informa ie-expres / Inst. Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 26-27 (17 tit.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. şi în cop. – Pre contractual, 150 ex. – [00873]
338.5:338.439(1-87)

00-875

Anii mei de şcoală: Agendă / alcăt.: Svetlana Sârbu; cop.: Alex Ussow. – Ch.: Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). – 159 p.: il.; 20 cm. – ISBN 9975-65-099-6: Pre contractual, 5000 ex. – [00-875]
087.5(093.3)

00-876

Kučerenko, Galina. Ezegodnyj polnyj astrologičeskii kalendar’ dlâ vsej sem’i na 2001 god: Prognozy na kazdyj den’dlâ vseh / Galina Kučerenko. – Ch.: Centr duhovnogo vozraždenia “Uraniâ”, CAI, 2000. – [166] p.; 20 cm. – Tit. pe cop.: Astrologiceskij kalendar’ 2000. – ISBN 9975-9610-0-2: Pre contractual, F. tir. – [00-876]
133.52(059)
120

00-877

Aramă, Elena. Controlul constitu ionalită ii legilor: istorie şi actualitate / Elena Aramă; cop.: Alexandru Crasnean; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 79 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros-Moldova şi Inst. pentru Politici Legislative şi Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-905-59-5: Pre contractual, F. tir. – [00-877]
342.565.2(478)

00-878

Cerbuşcă, Pavel. File din istoria românilor: cl. a IV-a: Ghidul învă ătorului / Pavel Cerbuşcă, Valentina Haheu, Nina Petrovschi; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 103 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 103 (16 tit.). –ISBN 9975-67-198-5: Pre contractual, F. tir. – [00-878]
372.894(=590)046.14

00-879

Limba şi literatura română: cl. a 5-a Ghidul profesorului : Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Georgeta Cincu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova; – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”; Bucureşti: Humanitas Educa ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 149 p.: tab.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Băncii Mondiale +(Î.E.-P “Ştiin a”). – ISBN 9975-67-190-X: Pre contractual, F. tir. – [00-879]
372.880.590.046.1

00-880

Protec ia viilor Moldovei împotriva temperaturilor joase / Min. Educa iei şi Industriei Prelucrătoare. Inst. Na . al Viei şi Vinului; Col. de aut.: Maria Cernomore (conducător şt.), Nicolae Guzun, Mihail Cuharschi; red. şt. Anatol Subotovici… - Ch.: Grupul ed. Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 104 p.: tab; 20 cm. – Bibliogr. p. 95-100 (68 tit.). – ISBN 9975-9355-53-6 (trecut eronat pe carte): Pre contractual, F. tir. – [00-880]
634.8.05

00-881

Grossu, Sergiu. Îmi bate iinma la Bug: Din problemele Transnistriei româneşti / Sergiu Grossu; Cop.: Alexandru Crasnean. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 127 p.; 20 cm.. ISBN 9975-905-57-9 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-881]
94(478)

00-882

Drozd, G. D. Čitaločka: Kniga po literaturnomu čteniû: 1 kl. / G. D. Drozd, V. F. Pleška; pict.: Beşliu, O; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 143 p.: il., tab.; 24 cm. – ISBN 9975-67107-1 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-882]
[808.2+882.09-8](075.2)

00-883

Manuel de français: Textes et civilisation : X-XII / Lidia Ranga, Sergiu Malachi, Anastasia Malachi, Doina Romanenco; Min. Învă ământului, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : ÎEP “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 318, [1] p. : tab., il.; 24 cm. - ISBN 9975-67-221-3 : Pre contractual, F. tir. – [00-883]
804.0(075.3)

121

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
NOIEMBRIE 2000 00-884 Mironov, Ion. Evolu ia valorificării resurselor naturale şi modificările în mediul geografic în Republica Moldova: autoref. tezei de doctor în şt. geografice: 11.00.11. – Protec ia mediului înconjurător şi folosirea ra ională a resurselor naturale / Ion Mironov; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Geografie. – Ch.: S. n., 2000. – 20 p.: tab. – Bibliogr. p. 19-20 (9 tit.). – [00-884]
911.52:504.55.05(478)(091)(043.3)

00-885

Rotaru, Andrei. Cererea şi oferta de bani în ările în tranzi ie cu economie tenebră dezvoltată: specialitatea: 08.00.10 – Finan e, moneda şi credit: autoref. al tezei de doctor în economie / Andrei Rotaru; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). – 20, [2] p. – Bibliogr. p. 19-20 (8 tit.). – [00-885]
Com. Nr 90

00-886

Formarea programelor de stat pentru producerea produselor agro-alimentare strategice / O. Gri iuc, T. Bajura, E. Zai eva, …. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 42, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 42 (11 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 116 ex. – [00-886]
338.439.02(478) Com. Nr 99

00-887

Subaşi, B. Monitoring-ul pie ei muncii în Republica Moldova / B. Subaşi. – Ch.: ICŞITE, 1999. – 47, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. p. 47-48 (10 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 96 ex. – [00-887]
Com. Nr 89

00-888

Şuşu, Gh. Asolamente ecologice speciale în livezile pe rod / Gh. Şuşu, C. Dadu. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 43, [1]+[4] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 41-43 (49 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 135 ex. – [00-888]
634:631.4(478) Com. Nr 105

00-889

Rusu, I. Protec ia anticorosivă a construc iilor din beton ale întreprinderilor de prelucrare a fructelor şi legumelor / I. Rusu. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 44 p.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 43-44 (16 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 83 ex. – [00-889]
664.8.032:620.197 Com. Nr 103

122

00-890

Darie, G. Biotehnologii moderne în reproduc ia animalelor de fermă / G. Darie, V. Granaci. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 42, [2] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). –Bibliogr. p. 43-44 (33 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 158 ex. – [00-890]
636.082 Com. Nr 106

00-891

Iliadi, Gh. Evolu ia fluxurilor financiare şi situa ia în sistemul financiar na ional / Gh. Iliadi, V. Ganea, L. Melnicenco. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 45, [1] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 44-46 (45 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00-891]
336(478) Com. Nr 123

00-892

Probleme macroeconomice de asigurare a echilibrului economiei na ionale a Republicii Moldova / P. Cojocaru, N. Fedotov, R. Fedotov, E. Marcov. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 57, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.).– Bibliogr. p. 57 (14 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 104 ex. – [00-892]
338(478) Com. Nr 116

00-893

Tehnologii informa ionale: [intrări noi în fondul BRIT] / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh.-Şt; alcăt.: Maria Ciobanu. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 20 cm. Fasc. 1. – 2000. – 12 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00-893]
016:002 Com. Nr 110

00-894

Resursele naturale şi protec ia mediului: [intrări noi în fondul BRIT] / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh.-Şt; alcăt.: Nionila Dalni chi. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 20 cm. Fasc. 1. – 2000. – 10 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. – [00-894] 016:504
Com. Nr 109

00-895

Producerea şi implementarea tehnicii de dimensiune redusă cu destina ie polivalentă în construc ie şi în gospodăria comunală: (Experien ă de peste hotare) / elab. N. Batt. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 22 p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 22-23 (6 tit.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 96 ex. – [00-895]
69+628 (1-87)

123

00-896

Formele de contribu ie ale Statului la dezvoltarea durabilă a pomiculturii / elab.: M. Adăscăli ei, V. Afanasiev. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 8, [1] p.; 20 cm. – (Inf.expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 96 ex. – [00-896]
634.1:338(478) Com. Nr 122

00-897

Perfec ionarea remunerării muncii lucrătorilor din întreprinderi în Republica Moldova / elab.: V. Guşcan, N. Cerne caia. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 25, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 25-26 (24 tit.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 115 ex. – [00-897]
331.2(478) Com. Nr 125

00-898

Caracteristica agrochimică şi reglarea fertilită ii solurilor / elab.: Serafim, Andrieş. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 20, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 20-21 (21 tit.). – Descrierea după p. 1. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 175 ex. – [00-898]
631.41(478) Com. Nr 126

00-899

Aplicarea metodelor de altoire “pe loc” în viticultură / elab.: Gheorghe Savin, Andron Popov. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 20, [1] p.: il.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 160 ex. – [00-899]
634.8:631.541 Com. Nr 114

00-900

Finan area ocrotirii sănătă ii peste hotare / elab.: T. Gavrilenco. – Ch.: ICŞITE, 2000. – 16, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p. 16-17 (13 tit.). – Descrierea după 1 p. – F. f. de tit. şi cop. – Pre contractual, 100 ex. – [00-900]
336.64:614.2(1-87) Com. Nr 104

00-901

Jelescu, Petru. Geneza negării la copii în perioada preverbală: (studiu teoreticoexperimental): 19.00.07 – Psihologia pedagogică: Autoref. al tezei de doctor habilitat în psihologie / Petru Jelescu; Inst. de Şt. ale Educa iei. – Ch.: S. n., 2000. – 37 p. – [00-901] Popovici, Tudor. Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova: (cercetare comparativă de drept procesual penal) / Tudor Popovici. – Ch.: Centrul de Instruire a Judecătorilor şi Centrul de Drept, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 163, [1] p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 156-159 (52 tit.) şi în notele de subsol. – apare cu sprijinul guvernului Olandei – prin intermediul Programului Na iunilor unite pentru dezvoltare (PNUD) – proiectul “Sus inerea Dezvoltării Judiciare” în Moldova”. – Rez. în lb. rusă, engl. – ISBN 9975-9588-8-5: Pre contractual, F. tir. – [00-902]
Com. Nr 1309

00-902

124

00-903

Zubco, Valeriu. Curtea Constitu ională – unica autoritate publică politicojurisdic ională / Valeriu Zubco; ref. şt.: Vladimir Ivanov; Vladimir Mocreac. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 247 p.: tab.; 20 cm. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. p. 234-240 şi în notele de subsol. – ISBN 9975-9588-4-5: Pre contractual, F. tir. – [00-903]
342..565..2(478)

00-904

Iuga, Mircea. Căile legale de atac în procesul penal: [pentru studen i şi specialişti în materie de drept] / Mircea Iuga; coord.: Alexandru Tănase, …; Asoc. Judecătorilor din Moldova. Centrul de Drept – Ch.: Garuda-Art, 2000 (F.E.P. “Tipogr. Centrală”). – 210, [1] p. 20 cm. – Bibliogr. p. 210-211. – Apare cu sprijinul Guvernului Olandei – prin intermediul Programului Na iunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova; Funda iei Soros Moldova şi Institutului pentru Politici Legislative şi Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-9588-6-9: Pre contractual, F. tir. – [00-904]
Com. Nr 1308

00-905

Paladi, Ion. Managementul administra iei publice / Ion Paladi. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 252, [1] p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 211-214. – Pre contractual, F. tir. – [00-905]
351/354 Com. Nr 1398

00-906

Rusu, Mihai. Un Eminescu al meu: Abordare problematizată a poeziei eminesciene în procesul instructiv-educativ preuniv. / Mihai Rusu; cop.: L. Cuşnirenco. – Ch.: Pontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 1293 p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Planşe p. 271-291. – Apare cu sprijinul: Firmei “Ghips-Biruin a” SA şi Baroului “Partener-A” Î.I. din or. Biruin a, jude ul Băl i şi în particular, dlor V. I. Gri unic şi A. I. Gri unic, Firmei Energia-Plan, Edine şi dlui Jidacevschi Leonid Ion, Gospodăriei agricole “Mihail Mutruc” în persoana dlui Mutruc Mihail Teodor din satul Grigoreşti, comuna Alexăndreni, jude ul Băl i. – ISBN 9975-938-08-6: Pre contractual, F. tir. – [00-906]
372.885.90.046.14

00-907

Caragiale, Ion Luca. Teatru / Ion Luca Caragiale. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 299, [2] p.; 20 cm. – (Aleea clasicilor). – ISBN 9975-79008-9 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-907]
859.0-2 Caragiale

00-908

Petrencu, Anatol. Istoria universală contemporană; 1914-2000: Man. pentru cl. a IX-a / Anatol Petrencu; cop.: Vladimir Sini ki; aparatul metodic: Maria Dobzeu. Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. – Ch.: Prometeu, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 262, [2] p.: fotogr., il., tab.; 24 cm. – ISBN 9975-919-17-0: Pre contractual, F. tir. – [00-908]
94(100)”1914/200”(075.3)

00-909

Lichii, Boris. Urmărirea penală: (studiu comparat) / Boris Lichii; Centrul de Instruire a Judecătorilor. Centrul de Drept. – Ch.: Garuda-Art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 165, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 163-165 (39 tit.)şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Guvernului Olandei – prin intermediul Programului Na . Unite pentru dezvoltare (PNUD) – proiectul de “Sus inerea Dezvoltării Judiciare în Moldova”. – ISBN 9975-7588-7-7: Pre contractual, F. tir. – [00-909]
125

343.13(478+498) Com. Nr 1310

00-910

Hadârcă, Ion. Arena cu iluzii: (interviuri, discursuri, eseuri) / Ion Hadârcă. – Ch.: Garuda-Art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 506 [1] p.; 21 cm. – ISBN 99759984-7-X (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-910]
859.0(478) Hadârcă : 323/324(478)

00-911

Ciuntu, Ioan (Protoiereu). De la tine vin şi la Tine mă duc, Doamne / Protoiereu Ioan Ciuntu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 216 p.: fotogr.; 21 cm. – (Col.: “2000 de ani ai creştinătă ii”). – ISBN 9975-78-072-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-911]
23/28

00-912

Andru, Vasile. Mistici din Carpa i şi al i oameni slăvi i din istoria mântuirii / Vasile Andru; [pict.] : I. Oliinâk. – Edi ie adăugită. – Ch.: Pontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 254 p.: fotogr., il.; 20 cm. – Indice de nume proprii p. 245251. – ISBN 9975-938-10-8: Pre contractual, F. tir. – [00-912]
27(498.3)

00-913

Dru ă. Boris. Sarcofagul: [povestiri, versuri, schi e] / Boris Dru ă. – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 274, [5] p.: fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-79068-2: Pre contractual, F. tir. – [00-913]
859.0(478)-8 Dru ă

00-914

Manole, Tatiana. Finan ele publice locale: Teorie şi aplica ii / Tatiana Manole. – Ch.: Cartier (administrativ), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 262, [2] p.: scheme, tab.; 21 cm. – (Bibl. Funda iei VIITORUL). – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar integral al LGI/OSI în cadrul programului “Consolidarea ini iativei pentru democra ia locală în Moldova”. – ISBN 9975-79067-4: Pre contractual, F. tir. – [00-914]
351.72:352

00-915

Palii, Alexei. Cultura comunicării : [man. pentru studen i] / Alexei Palii; cop.: Grigore Cornienca. – Ch.: Epigraf SRL, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 192 p.: scheme; 21 cm. – Ed. a 2-a, compl. – Bibliogr. p. 190 (12 tit.). – ISBN 99759985-8-5: Pre contractual, F. tir. – [00-915]
316.7(075.8)

00-916

Palii, Alexei. Dic ionar explicativ pentru to i / Alexei Palii; cop.: G. Cornienco. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 226, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-903-11-8: Pre contractual, F. tir. – [00-916]
805.90-321.1(075.3) Com. Nr 1035

00-917

Bujor, Ala. Dictionnaire de la langue française: Similitudes et contraires / Ala Bujor; cop. : Grigore Cornienco, Anatol Timohin. – Ch. : “Epigraf “ S.R.L., 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 269 p.; 21 cm. – ISBN 9975-903-10-X : Pre contractual, F. tir. – [00-917]
804.0-3(075.3) Com. Nr 1426
126

00-918

Cuzuioc, Ion. Flori de tei: Basme / Ion Cuzuioc; il.: Marina Andruhin. – Ch.: Iulian, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 62, [1] p.: il.; 20 cm. – ISBN 9975922-43-0: Pre contractual, F. tir. – [00-918]
859.0(478)-93-3 Cuzuioc

00-919

Singer, Mihaela. Matematika: Učeb. dlâ V kl. / Mihaela Singer, Aurelia Răileanu, Victor Raischi; per.: valentina gaiciuc; red. per.: Larisa Nosacenko, Alla Sosnorski; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 223, [1] p.: il., tab.; 24 cm. – Sost. v sootvetstvii s Proektom reformy obŝego obâyatel’nogo obrazovaniâ v Resp. Moldova pri finansovoj poderžke Vsemirnogo Banka. – ISBN 9975-69-147-1: Pre contractual, F. tir. – [00-919]
511.1/.4(075.3) Com. Nr 1026

00-920

Callo, Tatiana. Limba română : Man. pentru cl. a VI-a a şc. alolingve / Tatiana Callo, Nina Bondarenco; Min. Educa iei şi Şt. – Ch. : Litera, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 192 p. : il., tab.; 24 cm. – Elab. în cadrul Proiectului de reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova, cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-74-273-4: Pre contractual, F. tir. – [00-920]
805.90(075.2=590) Com. Nr 1338

00-921

Russkij âzyk i literatura: 5 kl.: Učeb. dlâ šk. s rus. âz. obučeniâ / F. M. Gorlenko, T. Û Dubrovina, T. N. Suzanskaâ, E. D. Černeva. – Ch.: Litera: Vector, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 351 p.: il.; 24 cm. – Ukaz. terminov p. 346. – Apare cu sprijinul Posol’stva Rossijskoj Federacii v Resp. Moldova, Blagotvoritel’nomu fondu “Brânduşele Speran ei”, Kompanii “Litera”, Dep. Na . otnošenij i funkcionirovaniâ âzykov Resp. Moldova. – ISBN 9975-74-280-7: Pre contractual, F. tir. – [00-921]
808.2+882.09(075.3=590) Com. Nr 1667

00-922

Galben-Panciuc, Zinaida. Limba română: Lecturi literare: cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana Neculce; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 240 p.: il.; 24 cm. – ISBN 997569-155-2: Pre contractual, F. tir. – [00-922]
859.0+82(100)(075.2) Com. Nr 2779

00-923

Şcerba chi, Ion C. Curs de analiză matematică: [man.] / Ion. C. Şcerba chi; ref. şt.: Ion Valu ă; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch: Ed. Tehnica-Info, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). [Vol.] 1. – 2000. – 430 p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 426 (20 tit.). – ISBN 9975-63-010-3: Pre contractual, F. tir. – [00-923]
517.9(075.8) Com. Nr 1044

00-924

Melenciuc, D. English for high school: [2nd ed. revised and updated] / D. Melenciuc, E. Onofreiciuc, E. Fabian; cop.: Sârbu Nicolae. – Aut. sunt indica i pe cop. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 400 p.: tab.; 21 cm. – Elab.
127

cu contribu ia USM şi “EAST-WEST” for you. – ISBN 9975-923-43-7 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-924]
802.0(075.3)

00-925

Limba română: Teste de evaluare pentru cl. I-IV / Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor, …. – Ch: Prut interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 137, [3] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 139 (14 tit.). – ISBN 9975-69-150-1: Pre contractual, F. tir. – [00-925]
372.880.590.046.12 Com. Nr 1183

00-926

Galben-Panciuc, Zinaida. Poznanie mira: Tetrad’ učebnika: 2 kl. / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Galben; per.: Valentina Pâslaru; red. per.: Larisa Nosačenko; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 63, [1] p.: il., tab.; 24 cm. – ISBN 9975-69-165-X: Pre contractual, F. tir. – [00-926]
502(075.2)=82 Com. Nr 2867

00-927

Afanasiu, Sergiu. Primul meu abecedar / Sergiu Afanasiu; pict.: Petru Ghe iu. – Ed. a 3-a. – Ch.: S.A. Cartea”; Î.S. “Cartea-Chişinău”; Abeculuş, 2000 (Concernul “Presa”). – Ed. a 3-a. – [28] p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-934-021: Pre contractual, F. tir. – [00-927]
859.0(478)-93 Afanasiu Com. Nr 2732

00-928

Educa ia Tehnologică: Curriculum şcolar : pentru cl. a – V-a – IX-a / aut.: gh. rusna, E. Marei, A. Stepan, …; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. Consiliul Na . pentru Curriculum şi Evaluare. – Ch.: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 51, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 52 (7 tit.). – Apare cu sprijinul Băncii Mondiale. – ISBN 9975-79-051-8: Pre contractual, F. tir. – [00928]
372.86.046.14+372.87.046.16

00-929

Tehnologičeskoe vospitanie: Škol’nyj kurrikulum V-IX kl. – Ch: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 55, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 52 (7 tit.). – Apare cu sprijinul Băncii Mondiale. – ISBN 9975-79-0712: Pre contractual, F. tir. – [00-929]
372.86.046.14+372.87.046.16

00-930

Bantuş, Igor. Drept constitu ional / Igor Bantuş, Stanislav Secrieru; Colegiul de Poli ie “Dimitrie Cantemir”. – Ch.: S. n., 2000. – 221 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 162165 (55 tit) şi în notele de subsol. – An.: Constitu ia Rep. Moldova p. 166-221. – ISBN 9975-9602-0-0: Pre contractual, F. tir. – [00-930]
342(075.8)

00-931

Republica Moldova. Curtea de apel: Culegere de practică judiciară: (apr. 1999 mai 2000) / Republica Moldova; Asoc. Judecătorilor din Rep. Moldova; Centrul de Drept; col. red: Nicolae Timofte (preş.), …; coord.: Alexandru Tănase, …. – Ch.: Garuda-Art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 267, [1] p.; 21 cm. –ISBN 9975-9588-5-0: Pre contractual, F. tir. – [00-931]
347.992(094) Com. Nr 1304

128

00-932

Dragostea, via a, familia: Ghid pentru profesori / Asoc. Int. pentru Educa ie din Rep. Moldova (AIERM); cop.: G. Cornienco; elab. sub conducerea dr. Joon Ho Seuk; coord. de ed. în lb. rom. Otilia Stamatin; select. şi adaptare: Lidia Granaci, …; trad. din lb. rusă: Miron Granaci. – Ch.: S.R.L. Epigraf, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 309, [2] p.: fotogr., il.; 24 cm. – Bibliogr. p. 306-309 (86 tit.). – ISBN 9975-903-15-0: Pre contractual, F. tir. – [00-932]
37.043.2 –057.874

00-933

Bulat, Nicolae. Jude ul Soroca: file de istorie / Nicolae Bulat; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 350 +[32] p.: fotogr., tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 346-350. – ISBN 9975-61-139-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-933]
94(478-22) Com. Nr 1544

00-934

Jurispruden a institu iilor interna ionale de drept în problematica refugia ilor: (culeg. de decizii, sesizări şi comunicări) : [trad. din lb. engl.] / Centrul de Drept; conducător de ed.: Alexei Barbăneagră; coord. ai ICNUR: Oldrich Andrysek, Igor Ciobanu; coord. şi revizuire trad.: Mihai Delcea, Anca Maxim. – Ch.: Garuda-Art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 300, [2] p.; 25 cm. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9588-3-4: Pre contractual, F. tir. – [00-934]
341.43(094.9)

00-935

Cuzuioc, Ion. Gâdilici la limbă: epigrame, epitafuri, catrene sofisticate, replici epigramatice, parodii / Ion Cuzuioc; prez. graf., cop. : Isai Cârmu. – Ch. : Iulian, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 192 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 181. – ISBN 9975922-44-9: Pre contractual, F. tir. – [00-935]
859.0(478)-7 Cuzuioc

00-936

Bosîi, Ludmila. Corela iile neuro-hormonale la persoanele supuse ac iunii îndelungate a vibra iei generale: (înso itori de vagon): 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor: Autoref. tezei de doctor în şt. / Ludmila Bosîi; Univ. de Stat din Moldova. – Ch: S. n., 2000. – 21 p. – Bibliogr. p. 22 (7 tit.). – [00-936] Callo, Tatiana. Limba română: Man. pentru cl. a 7-a a şc. alolingve / Tatiana Callo, Nina Bondarenco; prez. graf. : Alex Ussow; Min. Educa iei şi Şt. – Ch. : Litera, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 192 p.: il., fotogr.; 24 cm. – Elab. în cadrul Proiectului de reformă a învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova, co-finan at de Banca mondială. – ISBN 9975-74-274-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-937]
805.90(075.3=82) Com. Nr 1339

00-937

00-938

Bujor, Ala. BOUSSOLE : Methode de perfectionnement du français : [man. pentru liceeni] / Ala Bujor. – Ed. a 2-a. – Ch. : Epigraf SRL, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 235, [4] p. : il., tab.; 24 cm. – ISBN 9975-903-17-7: Pre contractual, F. tir. – [00-938]
804.0-5(075.3) Com. Nr 1566

00-939

Drozd, G. D. Rodnoe slovo. Russkij âzyk: Učeb. dlâ šk. s russ. âz. obučeniâ: 3 kl. / G. D. Drozd, O. F. Borodaeva; nauc. red.: V.N. Kosteckij. – Ch: Litera: Vector, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 270, [1] p.: il.; 24 cm. – Apare cu sprijinul Posol’stva Rosijskoj Federacii v Resp. Moldova, Blagotvoritel’nogo
129

fonda “Brânduşele speran ei”, Kompanii “Itera”, Departamenta nac. otnosenij i funkcionirovaniâ âzykov Resp. Moldova. – ISBN 9975-74-279-3: Pre contractual, F. tir. – [00-939]
808.2(075.2) Com. Nr 1550

00-940

Probleme actuale ale imagisticii medicale şi terapiei cu radia ii ionizate: Materialele Primului Congres al Imagiştilor şi Radio-terapeu ilor din Rep. Moldova, 5-6 octombrie 2000 / Min. Sănătă ii al Rep. Moldova. Soc. de Imagistică Medicală şi Radioterapie din Rep. Moldova; sub. red.: Andrei Roşca. – Ch.: Prut interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 262 p.: il., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul firmei Philips Medical Systems. – ISBN 9975-69-159-5: Pre contractual, F. tir. – [00-940]
615.849(063)(082) Com. Nr 1616

00-941

Răileanu, Aurelia. Matematika dlâ učitelej i roditelej: V kl. / Aurelia Răileanu, Mihaela Singer, Victor Raischi; per.: Marina Levicki; red. per.: Larisa Nosačenko, Alla Sosnovski; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch: Prut Interna ional, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 157, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 156 (2 tit.). – Sost. v sootvetstvii s Proektom reformy obŝego obrazovaniâ v Resp. Moldova prin finansovoj podderžke vsemirnogo Banka. – ISBN 9975-69-154-4: Pre contractual, F. tir. – [00-941]
372.851.046.14 Com. Nr 1646

00-942

Milâh, Aleksandr. Iz veka XX-rodom: [sbornik stihotvorenii 1970-2000 gg.] / Aleksandr Milâh. – Ch: M. K. “Inessa”, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 96 p.; 20 cm. – Russkaâ poèziâ bližnego zarubež’â. – Izdana pri finansovoj podderzke: Mezdunarodnogo Nezavisimogo Univ-ta Moldovy (ULIM), Primarii g. Kisineva, Kongressa russkih obšin Resp. Moldova; Kišinevskoj obšiny rossiân; Obšestvenni-političeskogo Dviženiâ “Ravnopraviâ sel’skogo liceâ im Petra Velikogo). – ISBN 9975-9595-3-9: Pre contractual, F. tir. – [00-942]
882(478) –1

00-943

L’vovskij, E. Dvadcatyj vek: [povesti] / E. L’vovskij. – Ch.: S. n., 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 189, [2] p.; 18 cm. – ISBN 9975-61-130-3: Pre contractual, F. tir. – [00-943]
882(478)-3 L’vovskij Com. Nr 1448

00-944

Cojocea, Petrache D. Istoria unui tratat controversat: Tratatul de parteneriat privilegiat şi cooperare între România şi Republica Moldova / D. Petrache Cojocea; cuv. înainte: Oleg Serebrian. – Ch.: Zamolxe, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 244, [3] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 243-245 (44 tit.). – ISBN 99759983-3-X: Pre contractual, F. tir. – [00-944]
341.24(498+478)(091) Com. Nr 1762

00-945

Manual de receptură / Constantin Matcovshi, Victor Ghicavîi, Sava Nicolai, Boris Parii. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch.: F. E.- P. “Tipogr. Centrală”, 2000. – 149, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 147-149 (19 tit.). – Recomandat de Consiliul Metodic Central al Universită ii de Stat de medicină şi farmacie “N. Testemi anu” din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9588-8-5: Pre contractual, F. tir. – [00-945]
130

615(075.8) Com. Nr 1420

00-946

Goian, Ion. Bazele antreprenoriatului: [man. pentru elevi şc. Polivalente şi şc. de Meserii] / Ion Goian; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. - Poligr. “Chişinău-Prim”). – 139 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 138 (12 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [00-946]
334.7(075.3)

00-947

Gremalschi, A. Informatika: Âzyk programmirovaniâ Pascal’: Učeb. dlâ IX-XI kl. / A. Gremalschi, Iu. Mocanu, I Spinei; trad.: Veronica Mustea ă; Min-o obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Î. E. P. “Ştiin a”, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Centrală”). – 269, [2] p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 271 (10 tit.). – ISBN 9975-67-170-5: Pre contractual, F. tir. – [00-947]
004.43(075.3) Com. Nr 1949

00-948

Crijanovschi, Andrei. Dic ionar de dificultă i ale limbii române / Andrei Crijanovschi. – Ch. : ARC; Museum, 2000 (FE -P “Tipogr. Centrală”). – XVI, 436, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 435-436, în note p. XVI. – Apare cu sprijinul Guvernului României – Dep. pentru Rela iile cu Românii de peste Hotare şi al Funda iei – Soros Moldova. – ISBN 9975-61-141-9; ISBN 9975-905-55-2 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-948]
805.90-3

00-949

Minulescu, Ion Versuri / Ion Minulescu; Vitalie Coroban. – Ch: Cartier, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 182, [1] p.; 20 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-020-8 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-949]
859.0-1Minulescu

00-950

Pribeagu, Ion. Versuri / Ion. Pribeagu; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 217, [7] p.; 20 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-070-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-950]
859.0-1 Pribeagu

00-951

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se editează din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 2000. – 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. Nr 7, 2000. – 2000. – 140 p. – ISSN 0201-6761: Pre contractual, 100 ex. – [00-951]

00-952

Bibliografia Na ională a Moldovei: Căr i. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se editează din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii, 2000
131

Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine Contin. ed. “Cronica Presei”. Nr 6, 2000. – 2000. – 163 p. – ISSN 0201-6761: Pre contractual, 100 ex. – [00-952] 015
00-953 Cuzuioc, Ion. Pridvorul dragostei; Nuvele obişnuite, neobişnuite şi chiar stranii / Ion Cuzuioc, Prez. graf. : Dan Esinencu. – Ch: Iulian, 2000 (FE-P “Tipogr. Centrală”). – 46, [1] p. : il.; 20 cm. – ISBN 9975-922-42-2 : Pre contractual, F. tir. – [00-953]
859.0(478)-3 Cuzuioc

00-954

Popa, Valentina. Iese Luna dintr-un nor: Pentru copii de toate vârstele / Valentina Popa; postfa ă: Ana Manole; cop.: Alex Ussow; concep ie-design: Iustina Coroban. – Ch.: Spicu a, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 63, [1] p.: fotogr.; 21 cm. – (Col. “Rămurele”). – ISBN 9975-78-075-X: Pre contractual, 2000 ex. – [00-954]
859.0(478)-93 Popa Com. Nr 1670

00-955

Curriculum preşcolar: Educa ia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare / col. de aut.: stela Cemortan, Eugenia Marin, Anastasia Usatiuc, …; coord.: Semion Mustea ă, …; cop.: Grigore Cornienco; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. Inst. de Ştiin e ale Educa iei. – Ch.: Epigraf S. R. L., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 94, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 94 (19 tit,). – ISBN 9975-903-16-9: Pre contractual, F. tir. – [00-955]
373.24 Com. Nr 1447

00-956

Abecedar: Ghidul învă ătorului: cl. 1. / Valentina Lungu, Arcadie Suceveanu, Uliana Boghiu, Victoria Ursu. – Ch.: ARC, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 99, [1] p.: tab.; 24 cm. – ISBN 9975-61-143-5: Pre contractual, F. tir. – [00-956]
372.880.590.046.12 Com. Nr 1560

00-957

Abecedar: cl. 1 / Valentina Lungu, Arcadie Suceveanu, Uliana Boghiu, Victoria Ursu. – Ch.: ARC, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 108 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-61-140-0: Pre contractual, F. tir. – [00-957]
805.90(075.2) Com. Nr 1460

00-958

Economie aplicată: man. pentru liceeni şi elevi ai claselor superioare / Junior Achievement Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 202 p.: fotogr., il., tab.; 31 cm. – Bibliogr. p. 199-202. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Soros, Moldova. – Pre contractual, F. tir. – [00-958]
330.1(075.3) Com. Nr 1551

132

00-959

Nomenclatorul de Stat al medicamentelor autorizate în Republica Moldova până la 01.07.2000 / Min. Sănătă ii al Rep. Moldova. Inst. Na . de Farmacie; elab.: C. Matcovschi. – Ed. a 2-a. – Ch: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 208 p.; 31 cm. – Ed. oficială. Retipărirea interzisă. – ISBN 9975-78-073-3: Pre contractual, F. tir. – [00-959]
615.12(083.82) Com. Nr 1285

00-960

Naš rodovid : 10-riččû Tovaristva ukraïns’koï kul’turi v Resp. Moldova prisvâčuet’sâ: 1999-2000 / Tovaristvo ukraïnskoï kul’turi v Resp. Moldova. – Ch.: Paragon, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 83 p.: fotogr.; 31 cm. – ISBN 9975-916-17-1: Pre contractual, F. tir. – [00-960]
008(=83)(478)(082)

00-961

Botnar’, V. F. Planirovanie urožaev ovoŝnyh kul’tur: (praktičeskie sovety) / V. F. Botnari’; Centr Razvitiâ i informacii v ovoŝevodstve. Nauč.-Issled. in-t kukuruzy i sorgo. – Ch: S. n., 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 37, [2] p.: tab.; 20 cm. – (Bibl. legumicultorului). – Pre contractual, F. tir. – [00-961] Bejenaru, Galina. Verbes français: [material didactic pentru elevi şi profesori] / Galina Bejenaru, Tamara Andriu ă, Veronica Munteanu. – Ch: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – 50, [1] p.: tab.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00962] 804.0-5(075) Drepturile persoanelor în vârstă de pensionare: [ghid informativ] / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Centrală”). – [22], 22 p.; 20 cm. – - Text în lb. rom. şi rusă. – Apare cu sprijinul Na . unite în Moldova. – F. f. de tit. – Prezentare ed. inversată. – Numerotare paralelă. – Pre contractual, F. tir. – [00-963]
369.5(478)

00-962

00-963

00-964

Gagauz, Ion. Tactica chirurgicală şi rezultatele precoce în tratamentul pancreatitei acute distructive: 14.00.27 – Chirurgie : Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Ion. Gagauz; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 28 p.: scheme, tab. – Bibliogr. p. 25-26 (18 tit.). – [00-964]
616.37-002-089

00-965

Negrescu, V.V. Elektronika: Lab. praktikum / V. V. Negrescu; otv. red.: F.Ş. Şişianu; Teh. Un-t Moldovy. Kafedra mikroelektroniki i poluprovodnikovyh priborov. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UTM). – 20 cm. C. 1: Elektronika na diskretnyh elementah. – 2000. – 171, [1] p.: scheme. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Pre contractual, 200 ex. – [00-965]
621.38(075.8) Com. Nr 86

133

00-966

Olaru, Efim. Protec ia mediului ambiant: Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Daniela Olaru, Iuliana Olaru; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Protec ia Muncii şi a Mediului Ambiant. – Ch: UTM, 2000. – 99, [3] p.; 20 cm. – Pre contractual, 400 ex. – [00-966]
502(075.8) Com. Nr 84

00-967

Ursu, Leonid. Probleme de cercetări opera ionale / Leonid Ursu; red. resp.: ion Vlahu ă; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematică Superioară. – Ch.: UTM, 2000. – 43, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 43 (6 tit.). – 3 lei, 300 ex. – [00-967]
51-7(075.8) Com. Nr 93

00-968

Metodičeskie ukazaniâ k bypolneniû kursovogo proekta po discipline “Teoriâ mehanizmov i mašin / Teh. un-t Moldovy. Kafedra “Teoriâ mehanizmov i detali mašin””; sost.: V. F. ceban; otv. red.: V. E. Dulgheru. – Ch.: UTM, 2000. – 79, [2] p.: scheme, tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 76 (6 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00968]
621(076.5) Com. Nr 98

00-969

Viticultura şi bazele ampelografiei: Îndrumar de lab. şi de lucrări practice pentru studen ii din anul III cu specialitatea 2204 Tehnologia vinului şi a produselor derivate / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Enologie; elab.: Vasile Arhip; ref. şt.: Constantin Sîrghi. – Ch: UTM, 2000. – 59, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 59 (14 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [00-969]
634.8(076.5) Com. Nr 99

00-970

Grunzu, Tatiana. Bazele marketingului: Ciclu de prelegeri / Tatiana Grunzu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Enologie. – Ch: UTM, 2000. – 55, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 8 lei, 200 ex. – [00-970]
658.8(075.8) Com. Nr 79

00-971

Bazele proiectării maşinilor: Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrării de control şi a proiectului de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra “Teoria mecanismelor şi organe de maşini”; elab.: Vasile Comendant; …; red. resp.: Valeriu Dulgheru. – Ch.: UTM, 2000. – 32 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 32 (8 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-971]
621(076.5) Com. Nr 100

00-972

Baidaus, Eduard. Istoria Evului Mediu: Program analitic al cursului universitar / Eduard Baidaus; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. Catedra Istorie Universală. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS “Ion Creangă”). – 31 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 26-31. – 3 lei, 30 ex. – [00-972]
94(100)”05/16”(075.8)

00-973

Odobescu, Stela. Dereglări ale paternului de respira ie la pacien ii cu tulburări vegetative suprasegmentare: (studiu clinic, psihologic, fiziologic): 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Stela Odobescu; Univ.
134

de stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 23 p.: tab. – [00-973]
616.8-009+616.839+616.2-008.4

00-974

Danci, Alexandru Vasile. Tratamentul litiazei biliare complicate cu patologie a căilor biliare prin aplicarea metodelor chirurgiei miniinvazivă şi endoscopică: 14.00.27 – chirurgia: Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Danci Alexandru Vasile; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 25 p.: il., tab. – Bibliogr. p. 20-22 (21 tit.). – 00-974]
616.36+616.361]-089

00-975

Ursu, Elvira M. Tratamentul ra ional endodontic reparativ al periodontitelor apicale cronice: 14.00.21 – Stomatologie: Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Elvira M. Ursu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 28 p.: tab. – Bibliogr. p. 25-26 (8 tit.). – [00975]
616.314.17-008.1-036-08

00-976

Stepanov, Georgeta. Poten ialul politico-informa ional al presei contemporane din Republica Moldova: 23.00.01 – Teoria şi istoria politologiei; institu ii şi procese politice: Autoref. al tezei de doctor în şt. politice/ Georgeta Stepanov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 24 p – Bibliogr. p. 22 (7 tit.). – [00-976]

00-977

Todiraş, Vladimir. Fundamentarea sistemului de prevenire şi combatere a bolilor fructelor de măr după recoltare: 06.01.11 – Protec ia plantelor: Autoref. tezei de doctor habilitat în şt. biologice / Vladimir Todiraş; Inst. de Cercet. pentru Protec ia Plantelor. – Ch.: S. n., 2000. – 41 p. – Bibliogr. p. 35-39 (59 tit.). – [00977]
634.1076:631.563

00-978

Zota, Eremei. Particularită ile diagnosticului diferen ial şi consultul medicogenetic al distrofiei musculare progresive Duchenne: 14.00.13 – Neurologie: Autoref. la teza de doctor în şt. medicale / Eremei Zota; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S.- n., 2000. – 21 p. – Bibliogr. p. 17-19. – [00-977] Oprea, S. Bazele electrotehnicii şi electronicii : material didactic / S. Oprea; Univ. Cooperatist – Comercială din Moldova. – Ch: S. n., 1999. – 70 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 68 (13 tit.). – ISBN 9975-905-70-6: Pre contractual, F. tir. – [00-979]
621.3+621.38(075.8)

00-979

00-980

Sîrbu, Ion. Ecosofia: aspecte ontologice, epistemologice, logice şi antropologice: 09.00.01 – Ontologia şi teoria cunoaşterii: Autoref. al tezei de doctor habilitat în filosofie / Ion Sîrbu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 39 p. – Bibliogr. p. 34-37 (52 tit.) şi în notele de subsol. – [00-980]
[111+165](043]

135

00-981

Dulepova, Olga. Un cîine ne bate la uşa=Sobaka prihodit v dom / Olga Dulepova; trad. şi adaptarea: nadia Andreev, Nelli Samoil; Grupul de Cercetare şi Conservare a Biodiversită ii “Fauna”. – Ch.: S. n., 2000. – 36; 33 p.: il.; 10x14 cm. – Prezentare ed. inversată. – Numerotarea paralelă. – text paralel în lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul Fondului Ecologic Na . al Rep. Moldova. – ISBN 9975-9587-3-7: Pre contractual, F. tir. – [00-981]
599.742.1

00-982

Konvenciâ o pravah rebenka / Centr po pravam čeloveka Moldovy; trad. şi red. în lb. găgăuză: Petru Cebotari. – Ch.: Centr po pravam čeloveka Moldovy: Grupul ed. “Litera”, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 38 p.; 29 cm. – Tit. pe cop.: lb. găgăuză. – Text paralel în lb. rusă, găgăuză. – Izdaetsâ pri podderzke PROON v Moldove. – Pre contractual, F. tir. – [00-982]
341.231.14-053.2

00-983

Mo , Doina. Modalită i de tratare diferen iată a studentelor supraponderale în lec ia de educa ie fizică din învă ământul superior: Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodica educa iei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de asanare: Autoref: al tezei de doctor în şt. pedagogice / Doina Mo ; Ins. Na . de Educa ie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch: S. n., 2000. – 20 p.: tab. – Bibliogr. p. 17-18 (12 tit.). – [00-983]
796+378.17

00-984

Învă ământul universitar din Moldova : La 70 de ani : Materialele conferin ei şt. metodice Chişinău, 9-10 octombrie 2000 / Univ. de Stat din Tiraspol; com. org.: Petru Tolocenko, …. – Ch. : S. n., 2000 (Tipogr. UST). – 20 cm. Vol. 1: Ştiin e filologice, psihologice, pedagogice şi social-politice. – 2000. – 190 p. – Text: lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-984]
378:[80+159.9+30](043)(082)

00-985

Învă ământul universitar din Moldova: La 70 de ani”: Materialele conferin ei şt. metodice Chişinău, 9-10 octombrie 2000 / Univ. de Stat din Tiraspol; com. org.: Petru Tolocenko, …. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. U.S.T.). – 20 cm. Vol. 2: Ştiin e biologice, geografice, geologice, chimice şi didactica geografiei, biologiei şi chimiei. – 2000. – 211 p.: tab., scheme, fig. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-985]
378:[80+159.9+30](043)(082)

00-986

Învă ământul universitar din Moldova: La 70 de ani”: Materialele conferin ei şt. metodice Chişinău, 9-10 octombrie 2000 / Univ. de Stat din Tiraspol; com. org.: Petru Tolocenko, …. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. U.S.T.). – 20 cm. Vol. 3: Ştiin e fizice şi matematice, informatica, şi didactica fizicii, matematicii şi informaticii. – 2000. – 254 p.: tab. – Text în lb. rom., rusă şi altele. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-986]
378:[80+159.9+30](043)(082)

00-987

Localită ile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat / Agen ia Na . de Presă “Moldpress”; col. de aut.: Ion Cernei, Ion Chiriac, Silvia Corlăteanu-Granciuc, …; Tudor opa; coord. şt.: Anatol Eremia, …; fotogr.: Paul Buciută; dir. ed.: Dumitru âra. – Ch.: S. n., 2000 (Concernul “Presa”). – 25 cm.
136

Vol. 2: Bi-Buz. – 2000. – 591 p.: il., fotogr. – Bibliogr. şi la sfârşitul denum. geogr. – (În cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-987] 908:94(478)
Com. Nr 2304

00-988

Trofăilă, Vasile. Căderea în păcat: Fabule şi snoave moldoveneşti de la finele veacului XX / Vasile Trofăilă; pict.: Aleksandr Hmelni chi. – Ch.: “VAST-M” S.R.L., 2000. – 96 p.: il.; 18 cm. – ISBN 9975-9593-0-X: Pre contractual, F. tir. – [00-988]
859.0(478)-7 Trofăilă

00-989

Trofăilă, Vasile. Visoca: [jud. Soroca] / Vasile Trofăilă; red. şt.: Ion Dron. – Ch.: S. n., 1999. – 112 p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 110-111. – Apare din contul aut. – ISBN 9975-9593-6-4: Pre contractual, F. tir. – [00-989]
94(478)-22

00-990

Macovei, Lidia. Dreptul comercial: Man. pentru uzul studen ilor / Lidia Macovei; Univ. Liberă Interna ională din Moldova. – Ch: “Elan Poligraf”, 2000. – 124 p.; 22 cm. – Bibliogr. p. 123-124 (38 tit.) i în notele de subsol. – ISBN 9975- 9551-4-2: Pre contractual, F. tir. – [00-990]
347.7(075.8)

00-991

Ghid al serviciilor de planificare familială: pentru uzul medicului obstetricianginecolog şi al medicului de familie / aut.-alcăt.: Eugen Gladan, Veaceslav Moşin, Mihai Strătilă, …; Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătă ii Mamei şi Copilului; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi anu”, Soc. de planificare a familiei din Moldova. – Ch: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 283, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 284 (21 tit.). – Editat cu sprijinul Fondul Na iunilor Unite pentru popula ie. – ISBN 9975-78-070-9: Gratis, F. tir. – [00-991]
314..336:618 Com. Nr 1201

00-992

Certan, Anastasia. Politica fiscală în raport cu valoarea adăugată: Specialitatea 08.00.10 – Finan e, monedă şi credit: Autoref. al tezei de doctor în şt. economice / Anastasia Certan; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 22, [2] p. – Bibliogr. p. 22 (7). – [00-992]
Com. Nr 120

00-993

Toderaş, Albina. Particularită ile fiziologico-biologice şi biotehnologice ale tulpinii Streptomyces massasporeus 36 ca producător al substan elor bioactive: 03.00.07 – microbiologie: Autoref.al tezei de doctor în şt. biologice / Albina Toderaş; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de microbiologie. – Ch.: S. n., 2000. – 21 p. – Bibliogr. p. 18-19(26 tit.). – [00-993]
579.222’121

00-994

Adam-Tocan, Parascovia. Marketing: Teste :[pentru studen i şi profesori] / Parascovia Adam-Tocan. – Ch.: Î. E. - P. “Ştiin a”, 2000. – 122, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 123 (15 tit.). – ISBN 9975-67-143-8: Pre contractual, F. tir. – [00-994]
339.138(079.1)
137

00-995

Be , Elena. Consoane oclusive în limbile română şi engleză : (Studiu lingvisticodidactic) / Elena Be ;; red. şt.: N. Babâră; Univ. Liberă Interna ională din Moldova. – Ch . : ÎEP“Ştiin a”, 2000. – 72, [1] p. : tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 52-57 (80 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975-67-161-6 : Pre contractual, F. tir. – [00-995]
[805.90-4-52+802.0-4-52](072.8)

00-996

Index bibliografic al lucrărilor publicate de colaboratorii Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. (1985-2000) / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Grădina Botanică (Inst.); alcăt.: A. Ciubotaru, …. – Ch.: S. n., 2000. – 148 p.; 20 cm. – Apare cu sus inerea Ministerului şi Amenajării Teritoriilor al Rep. Moldova. – Pre contractual, 150 ex. – [00-996]
016:58.006 Com. Nr 36

00-997

Sistemul bugetar şi procesul bugetar în Republica Moldova: În ajutorul func ionarului public şi alesului local: Proiect al Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova “Impozitele şi taxele locale”/ aut.: Sofia Ciuvalschi, Mihail Perebinos; Red. principal: Sofia Ciuvalischi. – Ch.: Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 55 p.: tab., il.; 20 cm. – (Uşor şi repede). – Apare cu sus inerea financiară a Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe, Washington, SUA. – Pre contractual, F. tir. – [00-997]
336.14(478) Com. Nr 1693

00-998

Statutul juridic al func ionarului public şi alesului local = Pravovoj status gosudarstvennogo služaŝego i mestnogo vybornogo lica / aut.: Nina urcan, Tudor Capsa, Mihail Perebinos; Red. principal: Nina urcan. – Ch.: Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 95 p.: tab., il.; 20 cm. – (Uşor şi repede). – Apare cu sus inerea financiară a Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe, Washington, SUA. – Bibliogr. p. 95 (20 tit.). – Tit. pe cop. – Text paralel: lb. rom., rusă. – Pre contractual, F. tir. – [00-998]
352(094) Com. Nr 1692

00-999

Impozite şi taxe în bugetul local : În ajutorul func ionarului public şi alesului local: Proiect al Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova “Impozitele şi taxele locale”/ aut.: Vladimir Tudose, Viorel Dandara, Natalia Plămădeală; Red. principal: Vladimir Tudose; The Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe. – Ch.: Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 20 cm. – (Uşor şi repede) P. 1. – 2000. – 168 p.; tab., il. – Apare cu sus inerea financiară a Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe, Washington, SUA. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 81 (8 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-999]

336.225.2:352
Com. Nr 1694

00-1000

Impozite şi taxe în bugetul local : În ajutorul func ionarului public şi alesului local: Proiect al Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova “Impozitele şi taxele locale”/ aut.: Sergiu Pu cu a, fedora patraman, Zoia Mecheşchina, …; Red. principal: Sergiu Puşcu a; The Fiscal Decentralization Initiative for Central
138

and Eastern Europe. – Ch.: Asoc. Primarilor şi Colectivită ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 20 cm. – (Uşor şi repede) P. 2. – 2000. – 79 p.; tab., il. – Apare cu sus inerea financiară a Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe, Washington, SUA. – Tit. pe cop. – Text paralel: lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 40, 78 (10 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-1000]

336.225.2:352
Com. Nr 1695

00-1001

Republica Moldova – 2000 : Pia a muncii şi dezvoltarea socială: 1-ul anuar economic şi social / Inst. Muncii al Federa ia Generală a Sindicatelor din Rep. Moldova; trad. de Centrul Na ional de Terminologie. – Ch.: Elan, 2000 (Tipogr. “Elan. Poligraf”). – 412 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 399-406. – apare cu sprijinul financiar al Organiza iei de Plasare în Cîmpul Muncii din Grecia (OAED), Programul D.A.C. – ISBN 9975-9551-5-0: Pre contractual, F. tir. – [00-1001]
331.5(478)(058)

00-1002

Romanciuc, Vasile. Un timp fără nume: versuri / Vasile Romanciuc. – Ch.: Museum, 1996 (Tipogr. “Tipar” din Tiraspol). – 83, [4] p.; 21 cm. – Cop. I: “Bocca della Verita” (Roma). – ISBN 9975-906-04-4: Pre contractual, F. tir. – [00-1002]
859.0(478)-1 Romanciuc

00-1003

“Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localită ilor rurale şi urbane”, conf. şt. (1997; Chişinău), Conferin a ştin ifică “Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localită ilor rurale şi urbane”, 4-5 septembrie, 1999 / col. de red.: Alexandru A. Ciubotaru, …. – Ch.: S. n., 2000 (Rotaprint). – 228 p.: tab., scheme; 20 cm. – Antetit.: Inst. de Botanică al Acad. de Şt. a Rep. Moldova; Inst. de Şt. Reale. Catedra Silvicultură şi Horticultură Peisageră; Rezerva ia de Stat “Codrii”; …. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Texte de red.: Alexandru A. Ciubotaru, …. – Apare cu sus inerea Min. Mediului şi Amenajării Teritoriilor al Republicii Moldova. – Pre contractual, 150 ex. – [00-1003]
635.9:745.9(478)(043)

00-1004

Calvarul deportărilor / Centrul de Drept; Conducător de ed.: Alexei Barbăneagră; coord. al ICNUR: Oldrich Andrysk. – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 202, [1] p.; 20 cm. – Pref. paralelă în lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9588-4-2: Pre contractual, F. tir. – [00-1004] Raport = Report’99 / CN PACconsiliul; Centrul Na ional de Prevenire a abuzului fa ă de copii; consultativ: Daniela Sâmboteanu-Popescu (preş.), …; coord.: Nelli Cojocaru. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “PRAG-3”). – tab.; 22 cm. 1999. – 2000. – 38 p.: fotogr., il., tab. – Text paralel în lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-1005]

00-1005

341.231.14-053.2(047)
00-1006 Bulhac, Emilia. Manuel de Français: 5e / Emilia Bulhac, Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : ÎEP “Ştiin a”, 2000(Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen, Ungaria). – 136 p. : il., fotogr. color.; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-67-1977: Pre contractual, F. tir. – [00-1006]

139

00-1007

Manuel de Français : 7e / Maia Cotelea, Larisa Căzănescu, Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : ÎEP “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen, Ungaria). – 147, [5] p.: il. color.; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-67-1896: Pre contractual, F. tir. – [00-1007]
804.0(075.3)

00-1008

Cotlău, Maria. Manuel de Français : 8e / Maria Cotlău, Maria Guzun, Maria Scobioală; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : ÎE - P “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen, Ungaria). – 159 p. : il. color.; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-67-207-8 : Pre contractual, F. tir. – [00-1008]
804.0(075.3)

00-1009

Manuel de Français : 9e / Cezaria Vasilache, Ala Bujor, Eufrosinia Axenti, Tatiana Petcu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : ÎE-P “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen, Ungaria). – 159 p. : il., fotogr. color.; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-67-2094 : Pre contractual, F. tir. – [00-1009]
804.0(075.3)

00-1010

Untilă, Veaceslav. De ce ASC ?:[asoc. obştească “Strategia civică” / Veaceslav Untilă; cop.: Alexandru Crasnean. – Ed. 1-a. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 175 p.: fotogr., scheme; 10x14 cm. – ISBN 9975-906-27-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1010]
061.2(478) Com. Nr 1028

00-1011

Donos, Alexandru. Scriitori martiri / Alexandru Donos; cop.: Alexandru Crasnean. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 119 p.: fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultură pentru Copii şi Tineret “Sergiu Grossu”. – ISBN 9975-905-58-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1011]
859.0.09(478)

00-1012

Grossu, Sergiu. Roada anilor tineri: 1940-1954: (versuri şi proză) / Sergiu Grossu; cop.: Alexandru Crasnean. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 198, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 194-195. – ISBN 9975-905-64-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1012]
859.0(478)-8Grossu

00-1013

Limba şi literatura română : Man pentru cl. a V-a / Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, …; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova; …. – Ch. : ÎE-P “Ştiin a”; Bucureşti: Humanitas Educa ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 248, [1] p. : il. color.; 24 cm. – Ed. comercială. – Elab. conform Proiectului de Reformă a Învă ământului General Obligatoriu în Rep. Moldova, cofinan at de Banca Mondială. – ISBN 9975-67-172-1 (ÎE-P “Ştiin a”) (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [00-1013]
805.90(075.3)

140

CAMERA NA IONALĂ A CĂR II Serviciul "Automatizare"

LISTA CĂR ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
DECEMBRIE 2000

00-1014

Corbu, Haralambie. Discursul direct : Aspecte ale publicisticii eminesciene / Haralambie Corbu; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch.: AŞM, 2000 (Centrul Ed. al USM). – 235 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. - ISBN 9975-917-84-4: Pre contractual, F. tir. – [00-1014]
859.0.09 Com. Nr 227

00-1015

Căldare, Dumitru. Din istoria gândirii filozofice româneşti: Semnifica ia filozofică a operelor lui Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce: aspecte ontologice şi gnoseologice: [pentru uzul studen ilor] / Dumitru Căldare; red. şt.: Svetlana Coandă; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. USM). – 332 p.; 20 cm. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – ISBN 9975917-61-5: Pre contractual, 50 ex. – [00-1015]
1(091)(=498)(075.8)

00-1016

Всё для бухгалтера : Сб. нормат. актов. / Аудиторская фирма "Кончепт" S.R.L. – Ch. : Изд. "Бухгалтерские и налоговые консультации" I, 2000 (Combinatul Poligr.). – 528 p.: tab.; 22 cm. – (Библ. журнал Bibl. Zurnal "Бухгалтерские и налоговые консультации"). - ISBN 9975-9565-2-1: Pre contractual, F. tir. –[00-1016]
657(094.1) Com. Nr 1130

00-1017

Pavlicencu, Sergiu. Tenta ia Spaniei: Valori hispanice în spa iul cultural românesc / Sergiu Pavlicencu; cop.: Vitalie Pogoloşa. – Ch.: Î. Ed. – Poligr. “Ştiin a”, 1999 (Elan Poligraf). – 289, [2] p.; 20 cm. - Rez. în lb. spaniolă. Bibliogr. p. 245-270. - Indice de nume p. 280-290. – Apare cu sprijinul Funda iei SOROS - MOLDOVA. – ISBN 9975-67-136-5: Pre contractual, F. tir. –[00-1017]
860.09+008(460)

00-1018

Farmaco pentru sănătatea ta / Farmaco, Întreprinderea mixtă moldo-rom. S.A. “Eurofarmaco”. – Ch.: Amprenta, 2000 (Combinatul Poligr.). – 235, [4] p.; 25 cm. – Text paralel: lb. rom., rusă. - F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. [00-1018] Com. Nr 90607 Melenciuc, Dumitru. Lingvistica confrunta ională: [man. pentru liceeni şi studen i] / Dumitru Melenciuc; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de limbi şi literaturi străine. Catedra Filologie engleză. – Ch.: USM, 2000. – 270, [2] p.; 20 cm. – Tit. pe cop.: Confrontal linguistics. - Text în lb. engl. - Bibliogr. p. 257-270 (168 tit.), bibliogr. în note p. 254-256 (64 tit.). – ISBN 9975-917-74-7: Pre contractual, 550 ex. – [00-1019]
802.0:805.90(075.8)=20
141

00-1019

Com. Nr 58/c

00-1020

Ecologia microorganismelor acvatice : [man. pentru uzul studen ilor] / Ion Toderaş, Maria Negru, Doina Ionică, …; red. resp.: Valeriu Rudic, Gheorghe Brezeanu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Univ. de stat din Moldova, Acad. Română, Inst. de Biologie Bucureşti. – Ch.: USM, 1999 (Centrul Ed. al USM). – 281 p.: il., tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 275-281 (147 tit.). – ISBN 9975917-34-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1020]
574.5+579.68(075.8)

00-1021

Zoologie cu elemente de ecologie: [man. pentru studen ii fac. univ.] / I. Toderaş, C. Andon, V. Donea, … Ch.: Ştiin a., 1999 (Centrul Ed. USM). – 309 p.: il.; 20 cm. – Aut. pe cop. nu sunt indica i. - Bibliogr. p. 307. – Numărul ISBN lipseşte. – Pre contractual, F. tir. – [00-1021]
591.5(075.8)

00-1022

Acupunctura tradi ională chineză. Formule magistrale / Victor Lacusta, Agafia Moraru, Lorina Vudu, Irina Sidorenco. – Ch.: Centrul European de Studii Postuniv. în Acupunctură şi Homeopatie, 2000. – 325 p.: tab., scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 324. – ISBN 9975-925-07-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1022]
615.814.1

00-1023

Protagonistul bibliologiei na ionale: Ion Madan la 65 de ani / Acad. de Studii Economice din Moldova; alcăt.: Natalia Cheradi; red. resp.: Silvia Ghinculov; trad. în engl.: Marina Şciur. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice din Moldova). – 75 p.; 20 cm. - Tit., pref., cuprins: text paralel în lb. rom., engl. - Lucrări ştiin ifice, bibliografice, didactice şi publicistice semnate de Ion Madan p. 30-53. - Index alfabetic de titluri p. 54-64. - Index de nume p. 6575.– Pre contractual, F. tir. – [00-1023] 016:[02+929]

00-1024

Leahu, Nicolae. Poezia genera iei ’80 / Nicolae Leahu. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 315, [4] p.; 20 cm. – (Rotonda: Eseu). – Bibliogr. p. 304-315, în note p. 276-302. – ISBN 9975-79-082-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1024]
859.0(478).09

00-1025

Biblioteconomia şi bibliografia Moldovei: Profesori şi discipoli / aut.: Ion Madan; red. resp.: Lidia Kulikovski; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Biblioteconomie şi asisten ă Informa ională. Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. USM). – 114 p.: fotogr.; 20 cm. – Pre contractual, 120 ex. – [00-1025]
02+01(478)(092) Com. Nr 75

00-1026

Studii şi cercetări de biblioteconomie şi Jurnalism / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunic. Catedra Biblioteconomie şi Asisten ă Informa ională; col. red.: Nelly urcan, …. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul tehnologii informa ionale al Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunic.). – 176 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul comunic. şi în notele de subsol. - ISBN 9975-9604-0-5: Pre contractual, 100 ex. – [00-1026]
[02+070](082)
142

00-1027

Republica Moldova: 50+1 jurnalişti. Mass media în top – anul 2000: [ghid] / Comitetul pentru Libertatea Presei; prez. graf.: Sainciuc.. – Ed. 1-a. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Bons Offices S.R.L.). – 155 p.: fotogr., il.; 22 cm. – Apare cu sprijinul financiar al org. CORDAID (Olanda) şi IFFS Moldova. - ISBN 9975-65076-3 (Lumina) (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-1027]
070(478)(035)

00-1028

Ghid despre producerea mai pură: [despre protec ia mediului şi utilizarea ra ională a resurselor naturale] / aut.: Mihai Iftodi, Tamara Guvir; Min. Mediului al Rep. Moldova. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 125, [2] p.: tab., scheme; 20 cm. – Text paralel: lb. rom., rusă. - Bibliogr. p. 62-125 (8 tit.); în note 18 tit. - ISBN 9975-79-083-6: Pre contractual, F. tir. – [00-1028] 504.03(478) Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi, …; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Alföldy Printing House Ltd. [Ungaria]). – 143 p.; il. color; 25 cm. – ISBN 9975-69-151-X (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00- 1029]
805.90(075.2)

00-1029

00-1030

Oprea, Sergiu. Programarea în limbajul QBASIC: material didactic pe compartimentul “Limbajul algoritmic QBASIC” al cursului “Sisteme electronice de calcul economic şi de programare”: pentru to i studen ii Univ. Cooperatist Comerciale din Moldova / Sergiu Oprea, Doina Oprea; MOLDCOOP Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. firmei “Elena – VI). – 106 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 103 (8 tit.). – ISBN 9975-90586-2: Pre contractual, 200 ex. – [00-1030]
004.432.2(075.8) Com. Nr 72

00-1031

Academia de Poli ie “Ştefan cel Mare”: Istorie şi Contemporaneitate: [10 ani de la înfiin are] / Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova; aut. - coord.: Tudor Tomozei, Uliana Dodon; sub red.: Victor Gu uleac. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Poli ie “Ştefan cel Mare”). – 165, [4] p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 9975-930-11-5: Pre contractual, 100 ex. – [00-1031]
378.635.174(478)(091)

00-1032

Dragnev, Demir. Istoria modernă a românilor: Man. pentru cl. a VII-a / Demir Dragnev, Emil Dragnev; aparat metodic: Nina Petrovschi; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova, Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. – Ed. a 3-a rev. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. Prag - 3). – 20 cm. Partea I: (Mijlocul secolului al XVII-lea – 1848). – 2000. – 156, [1] p.: il., hăr i, fotogr. – Bibliogr. p. 153. - ISBN 9975-67-194-2: Pre contractual, F. tir. – [00-1032] 94(=590)”16/18”(075.3) Dragnev, Demir. Istoria medie a românilor: (până la mijlocul sec. al XVIIlea) : Man. pentru cl. a VI-a / Demir Dragnev, Gheorghe Gon a; aparatul metodic: Valentina Haheu; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. – Ed. a 3-a rev. – Ch.: Î.E.-P. “Ştiin a”, 2000 (Tipogr. "Prag - 3"). – 156, [1] p.: il., hăr i, fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 154-155. - ISBN 9975-67-184-5: Pre contractual, F. tir. – [00-1033]
94(=590)”04/14”(075.3)
143

00-1033

00-1034

Concep ia instruirii şi planurile de învă ămînt postuniversitar / Guvernul Rep. Moldova. Acad. de Administrare Publică. – Ch.: S. n., 2000 (Sec ia Poligr. “Acad. de Administrare Publică”). – 115 p.: tab., fotogr.; 24 cm. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – Pre contractual, 50 ex. – [00-1034] 378.14 Probleme actuale privind infrac ionalitatea: (anuar st. ed. I) / Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova; Centrul de Cercet. şt. al Acad. de Poli ie “Ştefan cel Mare”. Asoc. Tinerilor Jurişti Cercet.; coord.: Tudor Tomozei, Octavian Bejan. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Poli ie “Ştefan cel Mare”). – 213 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. - Apare cu sprijinul Asoc. Tinerilor Jurişti Cercet. - ISBN 9975-930-09-3: Pre contractual, 200 ex. – [00-1035]
343.3/.7(478)(082)

00-1035

00-1036

Ciobanu-Mocanu, Liuba. Evoluarea limbajului preşcolarilor mari prin perceperea semanticii cuvântului: [pentru cadre didactice, studen i] / Liuba Ciobanu - Mocanu; coord. şt.: S. Cemortan; Inst. de Şt. ale Educa iei. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul ed. al USM). – 139 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 113-124 (191 tit.). - An. p. 125-138. – ISBN 9975-917-79-8: Pre contractual, 80 ex. – [001036]
372.46 Com. Nr 66 / c

00-1037

Ghidul producătorului din sectorul agro-alimentar: [inf. privind Inst. şt.] / Min. Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Rep. Moldova. Departamentul Şt., Extensiune şi Producere Agricolă; elab.: Vasile Bumacov, …. – Ch.: S. n., 2000 (Combinatul Poligr.). – 78, [1] p.: tab., il.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Centrului de Stat pentru atestarea Produselor Chimice şi Biologice de Protec ie şi Stimulare a Creşterii Plantelor. - Pre contractual, F. tir. – [00-1037]
061:631(036)

00-1038

Comunicat informativ metodic ecologic / ONG “Eco-Răzeni”. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). – 32 p.: fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul REC Moldova, Comisiei Uniunii Europene. - Pre contractual, 150 ex. – [00-1038]
502(478)

00-1039

Proiectul “Tinerii pentru un mediu ambiant mai curat”: broşură / Liga Na . de Dezbateri Preuniversitare; echipa de lucru: Mihalache Vitalie, …. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). – 28 p.: fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul REC Moldova. - F. f. de tit. – Pre contractual, 380 ex. – [00-1039]
504

00-1040

Gavrilov, Vitalie. Nata ie: lucr. didactică pentru cadrele de cultură fizică din institu iile superioare de învă ământ din Rep. Moldova / Vitalie Gavrilov, Vasile Gojan, Sergiu Arhiliuc; red. resp.: V. Plângău; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. USM). – 35 p.: il.; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-1040]
797.2(076.5)

00-1041

Roşca, Nicolae Vasile. Modificările morfofunc ionale ale game ilor de tauri şi cocoşi în dependen ă de modalitatea stresării animalelor: specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor: Autoref. tezei de doctor în şt. biologice / Nicolae Vasile Roşca; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de
144

Fiziologie şi Sanocreatologie. – Ch.: S. n., 2000. – 22 p. – Bibliogr. p. 19-20 (9 tit.). - Pre contractual, F. tir. – [00-1041]

00-1042

Biblioteconomie şi Asisten ă Informa ională, 2000: Broşură de prezentare / Univ. de Stat din Moldova; alcăt.: Nelly urcan, Natalia Senocosov, Angela Ivasenco. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Tehnologii Informa ionale al Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării). – 40 p.: fotogr., tab., scheme; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [00-1042] 02:378.09(478)(063)

00-1043

Bajenov, Petru Ion. Capacitatea de fecundare şi statutul general func ional al organismului vacilor la nivelul sporit de nitra i în ra ie : specialitatea 03.00.13 – fiziologia omului şi animalelor: Autoref. tezei de doctor în şt. biologice / Petru Ion Bajenov; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Ch.: S. n., 2000. – 23 p. – Bibliogr. p. 20-21 (9 tit.). - [001043] Rusnac, Svetlana. Psihologia dreptului: [pentru uzul studen ilor] / Svetlana Rusnac. – Ch.: ARC, 2000 (F. - E. - P. “Tipogr. Centrală”). – 310, [1] p.: tab., scheme; 24 cm. – Bibliogr. p. 303-306 (100 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975-61-125-7: Pre contractual, F. tir. – [00-1044]
159.9:340.6(075.8) Com. Nr 1928

00-1044

00-1045

Corup ia: Studii privind diferite aspecte ale corup iei în Rep. Moldova, selectate prin concursul organizat de Programul de Drept al Funda iei SorosMoldova / Vasile Gurin, Valeriu Pascaru, Sergiu Ilie, …; coord. de ed.: Victor Popa, …; coord. de progr.: Victor Munteanu. - Ch.: ARC, 2000 (F.-E.P. “Tipogr. Centrală”). – 381, [1] p.: tab., diagr.; 24 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Soros - Moldova şi al COLPI (Constitutional and Legal Policy Institute). – ISBN 9975-61-145-1: Pre contractual, F. tir. – [00-1045]
343.352(478)

00-1046

Curbet, Vladimir. Grai şi tradi ii ne-au unit / Vladimir Curbet; cop.: I. Oliinîk. – Ch.: Pontos, 2000 (F.-E.P. “Tipogr. Centrală”). – 232, [32] p.: fotogr. color., des.; 24 cm. – Imagini fotografice – din arhiva autorului. – Bibliogr. în text. - apare cu sprijinul Companiei "JSA Group". - ISBN 9975-938-03-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1047]
[793.31+398](=590)

00-1047

Coşeriu, Eugeniu. Lec ii de lingvistică generală / Eugeniu Coşeriu; trad. din span. de: Eugenia Bojoga; cuv. înainte: Mircea Borcilă. – Ch.: ARC, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 302, [1], XV p.: tab., scheme; 20 cm. - Bibliogr. p. 285-288 şi în notele de subsol. - Indice de termeni, de autori p. 289-302. – Apare cu sprijinul Min. Culturii din România. – ISBN 9975-61-146-X: Pre contractual, F. tir. – [00-1047]
801(075.8)

00-1048

Burlacu, Ion. Deservirea agrochimică a agriculturii în Republica Moldova: [monogr.] / Ion Burlacu; red. resp.: Serafim Andrieş; Min. Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Rep. Moldova. Centrul Şt. de Produc ie pentru Deservirea Agrochimică. – Ch.: Pontos, 2000 (F. -E. P. “Tipogr. Centrală”). – 228, [1] p.:
145

tab., cartograme, diagr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 225-228. - ISBN 9975-938-16-7 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1048]
632.95(478)

00-1049

Voicu, Gheorghe. No iuni şi expresii socio-juridice: [Ghid în legisla ia Rep. Moldova]: (Con ine inf. actelor oficiale publ. potrivit situa iei la 1 oct. 2000) / Gheorghe Voicu; coord. ai PNUD: Alexandru Tănase şi Eric L.J.F.M. Vinchen; conducător de ed.: Alexei Barbăneagră. – Ch.: Garuda-Art: Centrul de Instruire a Judecătorilor: Centrul de Drept, 2000 (F. Ed. – Poligr. “Tipogr. Centrală”). – 407, [4] p.; 21 cm. – Apare cu sprijinul Guvernului Olandei - prin intermediul Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) - proiectul în sus inerea Dezvoltării în Moldova. - ISBN 9975-9588-9-3 (Garuda-Art): Pre contractual, F. tir. – [00-1050]
34(035.5) Com. Nr 1463

00-1050

Ghidul studiilor despre genuri şi al studiilor despre femei: Resurse în ările Europei Centrale şi de est, fosta Uniune Sovietică şi Mongolia, Iunie 1999 / Inst. pentru o Societate Deschisă – Re eaua de Programare pentru Femei; trad.: Vivia Săndulescu – Ch.: ARC, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 149 p.; 20 cm. – Indice p. 139-147. - Apare cu sprijinul Funda iei Soros – Moldova. – ISBN 997561-144-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1050]
061.2-055.2(4/517.3)(036)

00-1051

Andronic, Nicolae. Opt ani în Parlament: Aspecte ale consolidării statalită ii Rep. Moldova în discursuri, interpelări şi atitudini de deputat / Nicolae Andronic. – Ch.: Moldpress, 2000 (Tipogr. Dosoftei Iaşi). – 616 p.; 21 cm. - (Col. "Document"). – Pre contractual, F. tir. – [00-1052]
328:342.5(478)

00-1052

Popa, Victor. Administra ia publică locală a Republicii Moldova: Comentarii legislative / Victor Popa, Tatiana Manole, Ion Mihăilu ă. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 288 p.: tab., scheme; 25 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova şi Inst. pentru Politici Legislative şi Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-906-31-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1052]
351/354(478)(0.072) Com. Nr 1150

00-1053

Blajinu, Dumitru. Cântă inima şi dorul: [Crea ii folclorice, instrumentale şi vocale] / Dumitru Blajinu; Pref.: Tudor Colac; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk; Min. Culturii al Rep. Moldova. Centrul Na . de Crea ie Populară. – Ch.: Cartea Moldovei, 2000 ("Prag-3" S.R.L.). – 363 p.: n. muz.; 20 cm. – Indice alfabetic de titluri p. 345-353; Indicele informatorilor p. 354 - 358; Indice de localită i p. 359361. - Lista cântecelor p. 362. - Lista instrumentelor muzicale p. 363. - ISBN 9975-60-074-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1053]
784.4+398.8(=590) Com. Nr 2021

00-1054

Dic ionar enciclopedic: 98000 de defini ii / Lăcrămioara Chihaia, Lucia Cifor, Alina Ciobanu, …. – Ch.: Cartier, 2001(v. f. de tit. 2000) (F. E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 1696 p.: il.; 24 cm. – (Cartier dic ionar). – Elab. în cadrul Inst. de Filologie Română “Alexandru Phllippide” din Iaşi al Acad. Române. – ISBN 997579-080-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1054] 030
146

00-1055

Statele lumii: [dic ionar geografic] / aut.: Anatol Eremia, Tatiana Constantinov, Stanislav Vieru; coord. şt.: Anatol Eremia. – Ch.: Cartier, 2000 (Combinatul Poligr.). – 448 p.: hăr i; 16 cm. – (Cartier dic ionar). – Elab. în cadrul Inst. de Lingvistică şi Inst. de Geografie. – ISBN 9975-949-85-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1055] 913(038) Cabac, Valeriu. Evaluarea prin teste în învă ământ: Teorie-aplica ii: [monogr.] / Valeriu Cabac; echipa red.: Ilie Nasu, …; trad.: Iulia Ignatiuc; Inst. de Şt. Pedagogice şi Psihologice; Univ. de stat "Alecu Russo". – Băl i: S. n., 1999(Centrul Na . de Evaluare, Testare şi Politici Educa ionale). – 263 p.: tab.; 20 cm. – Ed. apărută datorită colaborării cu TIMSS-R Moldova. - Bibliogr. p. 251259. - Rez. în lb. rom., engl. - ISBN 9975-9555-1-7: Pre contractual, 300 ex. – [00-1057] 371.26(075)
Com. Nr 35

00-1056

00-1057

Cu privire la o politică coerentă pentru persoanele handicapate: Recomandarea Nr R (92) 6: Comitetul Miniştrilor către statele membre: (adoptată de către Comitetul Miniştrilor la 9 apr. 1992, în cadrul celei de-a 474ª reuniuni a Delega iilor Miniştrilor: versiune rom.: [trad. din fr.] / Council of Europe. – Ch.: Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei în Moldova, 2000F. E.P. “Tipogr. Centrală”). – 45 p.; 20 cm. – Tit. orig.: Une polirique coherente en matiere de reedaptation des personnes handicapees. - Pre contractual, F. tir. – [00-1057]
341.231.14-056.26

00-1058

Needles, Belverd E. Jr. Principiile de bază ale contabilită ii: [man.] / Belverd E. Needles, Jr, Henry R. Anderson; James C. Caldwell; trad.: Rodica Levi chi; ref. şt.: Dumitru Oprea, Vasile Işan. – Ed. a 5-a. - Ch.: ARC, 2000 (F. Ed. - Poligr. “Tipogr. Centrală”). - 240, XIV p.: tab., scheme; 24 cm. – Indicile denumirilor de companii p. 2 I-1 –I-2. – Indice de subiecte p. I-3 – I-29. – This editions was published with the support of the East-West Management Institute USA and the Soros Foundation Moldova. - ISBN 9975-61-131-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1058]
657.1/.4(075.8) Com. Nr 1135

00-1059

Tri mudreca: Sb. krylatyh slov i vyraženij A. S. Puskina, I. A. Krylova, A. S. Griboedova / alcăt.: V.D. Černelev. – Ch.: S. n., 1999 (F. Ed. – Poligr. “USM”). – 250, [1] p.: il.; 18 cm. – (Ser. "Prevraŝennye pamâtniki"). – Bibliogr. în note p. 2627. - Index de materii (KSI KV A. S. Puškina) p. 219-221. - Apare cu sprijinul dlor Ivan Tribusân, Sergej Bobriskij. - ISBN 9975-917-77-1: Pre contractual, 200 ex. – [00-1059]
882-84(089.3) Com. Nr 85

00-1060

Ŭnak, D. O. I pomni ves’ put’… : [100-letinij put' Cerkvi Adventistov Sed'mogo Dnâ v moldove]/ D O. Ŭnak. – Ch.; Moskva: Cerkovi ASD v Moldove, 2000. – 310 p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 309 (24 tit.). – Pre contractual, f. tir. – [00-1060] 286.3 Andronic, N. S. Gosudarstvennyj suverinitet Respubliki Moldova / N. S. Andronic, V. M. Ivanov, G. V. Tatar; pod. red.: Galbena A. I.; Meždunarodnyj
147

00-1061

Nezavisimyj Un-t Moldovy (ULIM). – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Dosoftei, Iaşi). – 448, [3] p.: tab.; 20 cm. – Adn. în lb. engl. – Bibliogr. p. 329-369 (613 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. - Prilojenie v documentah: faktah p. 372-449. - ISBN 9975920-31-4: Pre contractual, F. tir. – [00-1061]
342.31(478)(075.8)

00-1062

Moldovanu, G. C. Derivacionnye mikrosistemy francuzskogo âzyka: kompleksnaâ derivacionnaâ paradigma: [monogr.] / G. K. Moldovanu; otv.: red.: I.M. Dumbrăveanu; Mold. Ekon. Akad. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 159, [14] p.: tab.; 20 cm. – An. p. [161-173]. – Bibliogr. p. 145-159 (201 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-078-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1062]
811.133.1’373.611 Com. Nr 81

00-1063

Atanasov, Nicolae. Industria, comer ul, băncile şi sistemele de comunica ie ale Basarabiei în anii 1918-1940: [monogr.] / Nicolae Atanasov; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Ist., Univ. Real - Umanistă. – Ch.: Civitas, 2000. – 156 p.; 20 cm. – (Col. istorică "Civitas"). - Bibliogr. p. 127-156. – ISBN 9975-936-58-X: pre contractual, F. tir. – [00-1063]
949(478) ”1918/1940”

00-1064

Furtună, Alexandru. Noi mărturii arheologice, istorice, etno - folclorice despre Hiliu i [Rîşcani, jude ul Băl i] / Alexandru Furtună. – Ch.: Civitas, 2000. – 232 p.: imagini; 20 cm. – Bibliogr. în text. Apare cu sprijinul d-lor Gheorghe Danu, Anatol Cazacu (S:A: "Carahasani vin"), Anatol Manole, … (SRL "Asstipalai")– ISBN 9975-936-60-1: Pre contractual, F. tir. – [00-1064]
94(478-22)+398(=590)

00-1065

Moldova, România, Ucraina: Integrarea Europeană şi migra iunea for ei de muncă: [simpoz. şt. int., Chişinău, oct. 2000]: culeg. de lucrări / Centrul de Analiză Politică şi Tehnologii Sociale “CAPtes”; Funda ia Friedrich Ebert; Inst. Muncii al FGSRM; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: "CAPTES"., 2000 (F. Ed. Poligr. “Tipogr. Centrală”). – 270, [1] p.: tab.; 20 cm. – Text: lb. rom., rusă. - În red. aut. - Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. - Apare cu sprijinul Funda iei Friedrich EBERT (Germania). - ISBN 9975-78-081-4: Pre contractual, F. tir. – [00-1065] 331.556.4+339.923(478+498+477)(063)(082)

00-1066

Arta comunicării – necesitate stringentă în societatea contemporană: Materialele Conf. Şt. - Didactice dedicate Anului Eminescu: (18 feb. 2000) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra "Coresponden ă şi Limbaje Economice", Şcoală Experimentală Waldorf. – Ch.: A. S. E.M., 2000 (Tipogr. ASEM). – 100 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul comunic. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-062-1 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, 50 ex. – [00-1067] [316.77+659.3](063) Seminar la lexicologia limbii engleze contemporane: [pentru uzul liceenilor şi studen ilor] / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Limbi şi Literaturi străine. Catedra Filologie Engleză; alcăt.: D. Melenciuc. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). – 20 cm Vol. 1. – 2000. - 196 p. – Tit. pe cop., text în lb. engl. - Bibliogr. p. 190-195. - ISBN 9975-917-76-3: Pre contractual, 500 ex. – [00-1068] 802.0-3(076.5) Com. Nr 195
148

00-1067

00-1068

Seminar la lexicologia limbii engleze contemporane: [pentru uzul liceenilor şi studen ilor] / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Limbi şi Literaturi străine. Catedra Filologie Engleză; alcăt.: D. Melenciuc. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). – 20 cm Vol. 2. - 2000. – 179 p. – Tit. pe cop., text în lb. engl. - Bibliogr. p. 173-179. - ISBN 9975-917-75-5: Pre contractual, 500 ex. – [00-1068] 802.0-3(076.5)
Com. Nr 196

00-1069

Galben-Panciuc, Zinaida. Ştiin e: Caietul elevului: Cl. a III-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Galben. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 92, [3] p.: il; 24 cm. – ISBN 9975-69-166-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1069]
502(075.2) Com. Nr 2930

00-1070

Hubenco, Teodora. arta plastică în clasele primare: Ghid metodologic / Teodora Hubenco. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). - 65, [1] p. +14 p.: il. color.; 24 cm. – Bibliogr. p. 66 (24 tit.). – ISBN 9975-69-144-7: Pre contractual, f. tir. – [00-1071]
372.874(036) Com. Nr 768

00-1071

Cartaleanu, Tatiana. Teste la limba şi literatura română: Elab. în baza noului Curriculum de liceu / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan; Min. Educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 144 p.; 20 cm. – ISBN 9975-67-220-5: Pre contractual, F. tir. – [00-1072]
805.90(079)+859.0.09(079) Com. Nr 1179

00-1072

urcanu, Ion. Moldova antisovietică: Aspecte din lupta basarabenilor împotriva ocupa iei sovietice, 1944-1953/ Ion urcanu; coord.: Ion Negrei. – Ch.: Prut Interna ional: Î.E.P. “Ştiin a”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 331 p.: fotogr.; 20 cm. – (Col. "Clio"). – Texte şi în lb. rusă. - Bibliogr. în note la sfârşitul cap. Apare cu sprijinul Funda iei Soros - Moldova. - ISBN 9975-69-182-X: Pre contractual, F. tir. – [00-1073]
94(=478) Com. Nr 1251

00-1073

Buzan, Barry. Popoarele, Statele şi teama: O agendă pentru studii de securitate int. în epoca de după războiul rece / Barry Buzan; trad. [din engl. de]: Vivia Săndulescu. – Ed. a 2-a. – Ch.: Cartier (istoric), 2000 (Combinatul Poligr.). – 386 p.; 21 cm. – Tit. orig.: People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-Cold War era. - Bibliogr. în note la sfârşitul cap. Apare cu sprijinul OSI-Zug Foundation and with the contribution of the center for Publishing Development of the open Society Inst. - Budapest and the Soros Foundation for an open Society. – Indice [alf. al ărilor] p. 383-386. - ISBN 997579-046-1: Pre contractual, F. tir. – [00-1074]
327:341.23

00-1074

Negru, Gheorghe. arismul şi mişcarea na ională a românilor din Basarabia / Gheorghe Negru. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 199, [1] p.: tab.; 21 cm. - (Col. "CLIO"/ coord.: Ion Negrei) – Rez. în lb. engl., rusă. - Bibliogr. în note la sfârşitul cap. - Indice de nume de persoane p.
149

194-198. - Apare cu sprijinul financiar al Research Support Scheme of the Open Society Institute. - ISBN 9975-69-177-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1075]
94(478)”1812/1918” Com. Nr 1239

00-1075

Florea, Serafim. Factorul ecologic şi dezvoltarea socio-economică teritorială durabilă a Republicii Moldova : (curs de prelegeri) / Serafim Florea; Univ. Liberă Int. din Moldova. Catedra Economie şi Rela ii Economice Int. – Ed. a 2-a, cor. şi compl. – Ch.: "SEAREC-Com" S.R.L., 2000 (Tipogr. PRAG-3). – 315, [3] p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. în notele de subsol. - Apare cu sprijinul financiar al Min. Mediului şi Amenajării Teritoriului. – ISBN 9975-9592-3-7: Pre contractual, F. tir. – [00-1075]
504.03(478)(075.8)

00-1076

Sîmboteanu, Aurel. Reforma administra iei publice în Republica Moldova (1990-2000): Specialitatea: 23.00.01 – Teoria şi istoria politologiei. Institu ii şi procese politice: Autoref. tezei de doctor în şt. politice / Aurel Sîmbolteanu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Drept. – Ch.: S. n., 2000 (Sec ia Poligr. a Acad. de Administrare Publică). – 25 p. – Bibliogr. p. 23 (8 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [00-1066] Politica tarifară a Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" pentru transportarea încărcăturilor în trafic interna ional pentru anul de fraht 2001 = Tarifnaâ politika Gosudarstvenogo predpriâtiâ "Železnaâ doroga Moldovy" perevozki gruzov v mezdunarodnom soobŝenii na 2001 frahtovyj god: (razrab. na osnovanii Tarif. politiki Zeleznyh dorog gosudarstv-učastnikov Sodružestva Nezavisimyh Gosudarstv na perevozke gruzov v meždunar. soobŝenii prinâtoj na 9 Tarifnoj Konf. 13-15 noâb. g. Ašhabad) / Min. Transporturilor şi Comunica iilor al Rep. Moldova. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. "PRAG-3"). - 113 p.: tab.; 20 cm. - Text lb. rusă. - Pre contractual, F. tir. - [00-1077]
656.033=82

00-1077

00-1078

Stavilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia, 1887-1940: [studiu istoric] / Tudor Stavilă; fotogr.: Ernest Mecinic, Iurie Foca; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. Studiului Artelor. - Ch.: Î.E.P. "Ştiin a", 2000 (Combinatul Poligr.). - 159 p.: il. fotogr., reprod. color.; 24 cm. - Rez. în lb. fr. - Bibliogr. p. 150-153 (320 tit.) şi la sfârşitul fişierelor biogr. - Lista ilustra iilor de arhivă p. 153-156. Indice de nume p. 156-158. - Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Soros Moldova şi al Min. Culturii din România. - ISBN 9975-67-171-3 (în cop.): Pre contractual, F. tir. -[00-1078]
73/76.036(478) Com. Nr 1222

00-1079

Ghidul asocia iei de coproprietari în condominiu în fondul locativ din Republica Moldova / Alexandru Burbulea (coord.), …. - Ed. 1. - Ch.: Cartier, 2000 (Concernul Presa). - 262 p.: tab.; 24 cm. - Apare cu sprijinul Funda iei Soros Moldova. - ISBN 9975-79-087-9: Pre contractual, F. tir. - [00-1079]
332.81/85(478)(035.3) Com. Nr 3440

00-1080

Ştiin e: Ghid pentru învă ători şi părin i: Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben; Min. Educa iei şi Şt. al Rep.
150

Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Tipogr. F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 159, [1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 157-159. – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. - ISBN 9975-69-157-9: Pre contractual, F. tir. – [000-1080]
372.850.2.046.12 Com. Nr 1566

00-1081

Limba română: Probe de evaluare pentru clasele I-IV/ Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor, …. - Ed. rev. - – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Tipogr. F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 151, [1] p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 152 (10 tit.) - ISBN 9975-69-112-9 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-1081]
372.880.590.046.12 Com. Nr 1806

00-1082

Romanitate şi românitate la nord de Balcani: (Materialele Simpoz. Int. din 7-8 apr. 2000) / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. USM). - 192, [1] p.: scheme, il., tab.; 26 cm. - Bibliogr. în note la sfârşitul art. - ISBN 9975-940-31-5: Pre contractual, 60 ex. - [00-1082]
94(=590)"0/05":902(063) Com. Nr 217

00-1083

Cemortan, Stela. Abecedarul ştiin elor / Stela Cemortan; pict.: Tescari Nina, Voloşin Elvira. - Ch.: Universitas, 2000 /Tipogr. "Reclama" S.A.). - [83] p.: il. color.; 20 cm. - ISBN 9975-900-58-5: Pre contractual, 500 ex. - [00-1083]
805.90(075.2) Com. Nr 230

00-1084

Anale ştiin ifice / Acad. de Poli ie "Ştefan cel Mare". Centrul de Cercet. Şt.; sub red. şt.: Victor Gu uleac; coord.: Tudor Tomozei, Igor Ursan. - Ed. 1. Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Poli ie "Ştefan cel Mare"). - 25 cm. Ed. 1: Consacrată jubileului de 10 ani al Acad. de Poli ie "Ştefan cel Mare". - 231, [1] p.: tab. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 9975-930-10-7: Pre contractual, 300 ex. -[00-1084]
[34:378].635.174(478)(082)(060.55)

00-1085

Lucrări de laborator la electromagnetism şi optică : [pentru studen i şi liceeni] /; I. Andronic, L. Gagara, L. Gorceac, …; Univ. de stat din Moldova. Fac. de Fizică. - Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). – 96 p.: tab., scheme; 20 cm. – Pre contractual, 50 ex. – [00-1085]
[537.8+535](076.5) Com. Nr 84

00-1086

Kostrickaâ, Marta. Osnovy podgotovki opernogo pevca: Učeb. posobie / Marta Kostrickaâ; red. resp.: E. Koroleva. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. USM). - 177 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 161 - 165 (11 tit.). - Index alf. al operelor p. 166-168. Pre contractual, 300 ex. - [00-1086]
78.207(075.8) Com. Nr 96

00-1087

Teoria şi practica formării func ionarilor publici: realizări, deziderate, viziuni: Materialele conf. şt. - practice, 22 mai 2000 / Acad. de Administrare Publică pe lângă Guvernul Rep. Moldova; col. red.: M Platon, (conducător), …. - Ch.: S. n., 2000 (Sec ia de ed. a Acad. de Administrare Publică pe lângă Guvernul Rep. Moldova). - 152 p.: tab., il.; 20 cm. - Bibliogr. în notele de subsol. - Pre contractual, F. tir. - [00-1087]
151

35.08(082)

00-1088

"Legile, legită ile şi legisla ia în teoria şi practica economică", conf. şt. interuniv. (2000; Chişinău). Conferin a ştiin ifică interuniversitară "Legile, legită ile şi legisla ia în teoria şi practica economică", (20 apr. 2000) / coord. şt.: A. D. Gortolomei, E. Făuraş. - Ch.: Ed. ASEM, 2000. - 112 p.: scheme; 20 cm. Antetit.: Acad. de Studii Economice. Catedra "Economie politică şi doctrine economice. - Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. - Pre contractual, 100 ex. - [00-1088]
330.113(478)(063)(082)

00-1089

Matei, Constantin. Problemele tranzi iei economice: (studiu asupra transformărilor social-economice din Rep. Moldova) / Constantin Matei; Acad. de Studii Economice din Moldova, Inst. de Geografie al Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch.: Ed. ASEM, 2000. – 111 p.: tab.; 20 cm. – Rez. în lb. engl. - Bibliogr p. 111 (20 tit.). – ISBN 9975-75-060-5: Pre contractual, 150 ex. – [00-1089]
338.22(478)

00-1090

Efros, Petru. Linii şi suprafe e de ordinul I: Material didactico-metodic: [pentru studen i] / Petru Efros, Valentin Garit; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică. Catedra Geometrie. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. USM). – 104 p.; 20 cm. – ISBN 9975-917-78-X: Pre contractual, 50 ex. – [00-1090]
514.12(075.8) Com. Nr 82

00-1091

Kibak, G.A. Kratkij kurs lekcij po Grazdanskomu pravu: [pentru uzul studen ilor] / G.A. Kibak, A.I. Chiriac; otv. red.: A. N. Cojuhari; Gos. Un-t Moldovy. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. USM). - 234 p.; 20 cm. - Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. - Pre contractual, 200 ex. -[00-1091] 347(075.8) Modernizarea serviciilor de informare: conf., 25-26 sept. 1997, Chişinău / Funda ia SOROS Moldova, Bibl. ASEM; Alian a Franceză; coord.: Silvia Ghinculov; trad.: Victoria Pritula, Marina Sciur. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). – 109 p.; 20 cm. – Tit. pe cop. în lb. engl.: The modernization of the informational services - Texte: lb. rom., engl., rusă. - Indexul participan ilor p. 1114. - Pre contractual, 60 ex. – [00-1092] 02(478)(082)

00-1092

00-1093

Zubrickij, V. P. Predprinimatel'skij risk i strahovanie: [pentru uzul studen ilor şi specializtilor în dom.] / V. P. Zubrickij, I. G. Enikov; pod. red.: E. I. Hriŝceva; Mold. Ekon. Akad. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). - 402 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. - ISBN 9975-75-074-5: Pre contractual, F. tir. -[00-1093]
368:338.22(478)(075.8) Com. Nr 76

00-1094

Probleme actuale ale istoriei contemporane na ionale şi universale / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Ist. Contemporană, Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova. Asoc. Na . a Tinerilor Istorici din Moldova; red. resp.: Valeriu Cozma, Anatol Petrencu. - Ed. anului 2000. - Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). 101, [2] p.; 20 cm. - Texte: lb. rom., rusă. - Bibliogr. la sfârşitul comunic. - ISBN 9975-917.64.X: Pre contractual, 50 ex. - [00-1094]
93(=590)+94(100)(08) Com. Nr 204
152

00-1095

Nacional'nyj kurrikulum dlâ liceev (X-XI-XII kl.) / M-vo. obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova; alcăt.: S. Kudrickaâ, …; coord. generali: Agnesa Eftodi, Nadejda Velişco. - Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 20 cm. Himiâ. - 2000. - 51, [2] p. - Bibliogr. p. 53 (12 tit.). - ISBN 9975-9595-550: Pre contractual, 1000 ex. - [00-1095] 372.854.046.14 Lûlenov, P.V. Reformirovanie i vyživanie: [reforma sectorului funciar] / P.V. Lûlenov. - Ch.: I.P.F. "Central'naâ Tipogr.", 2000. - 110, [2] p.: tab.; 20 cm. ISBN 9975-78-076-8: Pre contractual, F. tir. -[00-1096]
332.2.021.8(478) Com. Nr 1592

00-1096

00-1097

Florea, Nicolae. Greul luminii: [versuri] / Nicolae Florea; cop.: Iurie Braşoveanu; grafică: Gheorghe Vrabie. - Ch.: Pontos, 2000 (Tipogr. DinamoPoligr.). - 70, [2] p.: il.; 20 cm. - Apare cu sprijinul financiar al dnei Svetlana Baltag. - ISBN 9975-938-21-3: Pre contractual, F. tir. - [00-1097]
859.0(478)-1 Florea

00-1098

Macedonski, Alexandru. Opera poetică: [în 3 vol.] / Macedonski; cop.: Vitalie Coroban. - Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 20 cm. (Poesis) [Vol.] 1. - 2000. - 119, [1] p., [1] f. portr. - Apare într-o învelitoare comună cu încă 2 căr i. - ISBN 9975-79-072-0: Pre contractual, F. tir. - [00-1098] 859.0-1 Macedonski

00-1099

Macedonski, Alexandru. Opera poetică: [în 3 vol.] / Macedonski; cop.: Vitalie Coroban. - Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 20 cm. (Poesis) Vol. 2. - 2000. - 214 p. - Apare într-o învelitoare comună cu încă 2 căr i. - ISBN 9975-79-073-9: Pre contractual, F. tir. - [00-1099] 859.0-1 Macedonski

00-1100

Macedonski, Alexandru. Opera poetică: [în 3 vol.] / Macedonski; cop.: Vitalie Coroban. - Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 20 cm. (Poesis) Vol. 3. - 2000. - 79, [1] p. - Apare într-o învelitoare comună cu încă 2 căr i. - ISBN 9975-79-074-7: Pre contractual, F. tir. - [00-1100] 859.0-1 Macedonski Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Pe răscrucea istoriei: [aspecte soc. - pol.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Ch.: Civitas, 2000 (Tipogr. "PRAG-3"). – 191 p.; 20 cm. – ISBN 9975-936-64-4: Pre contractual, F. tir. – [00-1101]
323/324(478)

00-1101

00-1102

Blaga, Lucian. Mirabila sămân ă: [versuri] / Lucian Blaga; col. îngrij. de Constantin Dragomir. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F. E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 182, [1] p., [1] f. port.; 17 cm. – 500 ex. tipărite în ed. bibliofilă. ISBN 9975-69-174-9 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1102]
859.0-1 Blaga
153

Com. Nr 1904

00-1103

Gremalschi, Anatol. Informatica. Limbajul Pascal: Man. pentru cl. IX-XI / Anatol Gremalschi, I. Mocanu, I. Spinei; Min. educa iei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E. -P. "Ştiin a", 2000 (F. E. – P. "Tipogr. Centrală"). – 254, [2] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 256. – ISBN 9975-67-219-1: Pre contractual, F. tir. – [00-1103]
004.43(075.3) Com. Nr 1492

00-1104

Mereacre, Valeriu. Combina ii complexe oxotrinucleare ale fierului cu acizi graşi: 02.00.01 - chimia anorganică: Autoref. tezei de doctor în şt. chimice / Valeriu Mereacre; Univ. de Stat din Moldova. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. firmei "Elena - V.I."). - 20 p. - Bibliogr. p. 18-19 (20 tit.). - [00-1104] Cornea, Sergiu. Evolu ia sistemului de administrarea a Basarabiei 18121917: 23.00.01 - Teoria şi istoria politologiei; Institu ii şi procese politice: Autoref. tezei de doctor în ştiin e politice / Sergiu Cornea; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Drept. - Ch.: S. n., 2000. - 21, [1] p. - Bibliogr. p. 21 (7 tit.). - Pre contractual, F. tir. -[00-1105] Constantinovici, Elena. Verbul românesc: semantică, sintagmatică, temporalitate: Specialitatea 10.02.01 - Limba română: Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Elena Constantinovici; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistică. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). - 58 p. Bibliogr. p. 54-55 (25 tit.). - [00-1106] Avram, Ionel Adrian. Simularea şi prognozarea func ionării elementelor şi circuitelor integrate la ac iunea iradierii ionizate: Specialitatea: 05.13.05 Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi sistemelor de comandă: Autoref. al tezei de doctor în şt. teh. / Ionel Adrian Avram; Univ. Teh. a Moldovei. - Ch.: S. n., 2000. - 25 p. - Bibliogr. p. 21-23 (17 tit.). - [00-1107] Pascari, Ludmila. Aplicarea marketingului în promovarea zahărului pe pia a internă şi externă: Specialitatea 08.00.06 - Marketing şi logistică: Autoref. al tezei de doctor în şt. economice / Ludmila Pascari; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). - 22, [2] p. Bibliogr. p. 22 (9 tit.). - [00-1108] Olaru, Nicolae. Sire i:[jude ul Chişinău] Scurtă istorie în documente, mărturii şi imagini / Nicolae Olaru. - Ch.: S. n., 2000 (Prag -3 S.R.L.). - 63, [1] p.: fotogr.; 20 cm. - Imagini pe cop.: Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din Sire i; Mănăstirea "Sf. Iacov; "Persul" din Sire i. - Apare cu sprijinul Consiliului comunal Sire i, func ionarilor primăriei, grădini ei şi casei de cultură, Gospodăriei ăr îneşti "T.Stamati". - Pre contractual, F. tir. - [00-1109]
908(478-22)

00-1105

00-1106

00-1107

00-1108

00-1109

00-1110

Cartea europeană a autonomiei locale şi raportul explicativ: Conven ie deschisă semnării la 15 oct. 1985: Seria tratatelor europene Nr 122 / Council of Europe. - Ch.: Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei în Moldova, 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 32 p.; 20 cm. - Tit orig.: Charte europeene de l'autonomie locale et rapport explicatif. - ISBN 9-871-0859-5: Pre contractual, F. tir. - [00-1110]
341.24:352 Com. Nr 1401

154

00-1111

Conven ia europeană pentru protec ia patrimoniului arheologic (revizuită) şi raportul explicativ: Conven ie deschisă semnării la 16 ian. 1992: Seria tratatelor europene Nr 143 / Council of Europe. - Ch.: Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei în Moldova, 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 27, [1] p.; 20 cm. - Tit. orig.: Convention europeene pour la protection du patrimoine archeologique (revisee) et rapport explicatif. - ISBN 92871-2124-4: Pre contractual, F. tir. - [00-1111]
341.24:90.2 Com. Nr 1128

00-1112

Moldoscopie: (probleme de analiză politică) / Univ. de Stat din Moldova. Centrul de Analiză politică şi Tehnologii sociale "Captes"; coord.: Valeriu Moşneaga. - Ch.: S. n., 2000 (Centrul ed. al USM). - 20 cm. Partea 14. - 2000. - 155 p.: tab.; 20 cm. - Texte: lb. rom., rusă. - Bibliogr. în notele de subsol. - Art. în red. aut. - Pre contractual, 50 ex. - [00-1112] 32.001(082) Com. Nr 86 "Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99". Conferin ă corpului didactico-ştiin ific "Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99", 27 sept. 2 oct. 2000: Rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; Com. de organizare: Nicolae Jitaru, …. - Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). - 20 cm. Ştiin e filologice. - 2000. - 198, [1] p. - Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 9975-917-57-7: Pre contractual, 148 ex. - [001113] 80:378.4(478)(082)
Com. Nr 163

00-1113

00-1114

Poznanie mira: Kn. dlâ učitej i roditelej: 4 kl. / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben; per.: Marina Levicki; red. per.: Larisa Nosačenko, Lidiâ Paŝa. - M-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. - Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F. E. - P. "Tipogr. Centrală"). - 159, [1] p.; 20 cm. ISBN 9975-69-169-2: Pre contractual, F. tir. -[00-1114]
372.850.2.046.12 Com. Nr 1562

00-1115

Galben-Panciuc, Zinaida. Poznanie mira: Tetrad' učenika: 3 kl. / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Galben; per.: Prut Interna iona; red. per.: Larisa Nosačenko, Lidiâ Paŝa; Min. obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul "Presa"). - 92, [3] p.: il.; 24 cm. - ISBN 9975-69-167-6: Pre contractual, F. tir. - [00-1115]
502(075.2) Com. Nr 3231

00-1116

Conven ia europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă ilor fundamentale: Amendată prin Protocoalele Nr 3, 5, 8 şi 11 = 50 de ani ai Conven iei Europene pentru drepturile Omului = 50 years of European Convention / Council of Europe. – Ch.: Centrul de Inf. şi Docum. al Consiliului Europei în Moldova, 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p.; 20 cm. – (Ser. tratatelor europene Nr 5). – Pre contractual, F. tir. – [00-1116]
341.231.14 Com. Nr 1779

00-1117

Conven ia Europeană pentru protec ia patrimoniului arhitectural al Europei şi raportul explicativ: Conven ie deschisă semnării la 3 oct. 1985 / Counsil of
155

Europe. - Ch.: Centrul de Inf. şi Docum. al Consiliului Europei în Moldova, 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 31, [1] p.; 20 cm. - (Ser. tratatelor europene Nr 121). - Ed. fr.: Convetion pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe et rapport explicatif. - ISBN 92-871.0829.3: Pre contractual, F. tir. - [001117]
341.24:72 Com. Nr 1101

00-1118

Butnaru, Leo. Arlechinul şi delfinul: [versuri pentru copii] / Leo Butnaru; il.: Victoria Harabagiu. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 30, [1] p.: il. color.; 26 cm. – ISBN 9975-69-178-1: Pre contractual, F. tir. – [00-1118]
859.0(478)-93 Butnaru Com. Nr 1223

00-1119

Pamfile, Tudor. Feciorul de-mpărat şi pasărea măiastră: [poveste pentru copii] / Tudor Pamfile; il.: Violeta Diordiev. – Ch.: Prut Interna ional, 2000. – 11, [1] p.: il. color.; 28 cm. – (Bibl. pentru preşcolari). - (Chei a fermecată). – ISBN 9975-69-183-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1119]
859.0-93 Pamfile

00-1120

Jude ul Chişinău: realizări şi perspective: [album] / Consiliul Jude ean Chişinău; red. coord.: Ecaterina Creangă - Şiman; concep ie graf.: Mihai Adauge; fotogr.: A. Simanovschi, …; moto: Dumitri âra. – Ch.: Ed. Civitas, 2000 (Tipogr. PRAG -3). – 48 p.: fotogr. color., hăr i, tab., diagr.; 28 cm. – Text;i ]n lb. engl. - ISBN 9975-936-56-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1120]
908(478-25)

00-1121

Poştarencu, Dinu. Poşta Moldovei = Post in Moldova : File de istorie / Dinu Poştarencu; trad. în engl.: Olga Dimo; Poşta Moldovei. - Ch.: Civitas, 2000 (Tipogr. PRAG -3). - 96 p.: il., tab., fotogr.; 26 cm. - Text paralel: Lb. rom., engl. Au fost mărci poştale din col. lui Emil Dragnev şi Sergiu Nazaria; harta traseelor poştale în Basarabia, sec XIX - restaurată de Gheorghe Bostan. - Bibliogr. p. 96 (32 tit.) şi note p. 91-95 (211 tit.). - ISBN 9975-936-59-8: Pre contractual, F. tir. [00-1121]
656.8(478)

00-1122

Prima Comunicare Na ională a Republicii Moldova elaborată în cadrul Conven iei Na iunilor Unite privind Schimbarea Climei / Min. Mediului şi Amenajării Teritoriului. PNUD Moldova; coord.: Valentin Bobeică, Margareta Petruşevschi. - Ch.: S. n., 2000 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 74 p.: tab., scheme, diagr., hăr i; 26 cm. - Bibliogr. p. 63 (16 tit.). - Apare cu sprijinul financiar al GEF (Fondul Global de Mediu. - ISBN 9975-78-079-2: Pre contractual, F. tir. -[00-1122]
551.583 (478)(049.1)

00-1123

Drepturile tale / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; alcăt.: Ştefan Tudor. - Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 40 p.: il. color., note muz.; 25 cm. - apare cu sus inerea Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltarea (PNUD) în Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1123]

156

00-1124

Soltan, Petru. Prelegeri selectate din teoria grafelor / Petru Soltan; Univ. de stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică. Catedra Matematică Aplicată. - Ch.: Centrul ed. - Poligr. USM, 2000. - 107 p.: fig.; 26 cm. - An. în lb. engl.: p. 91-105. - Bibliogr. p. 105-107 (61 tit.). - Pre contractual, 50 ex. - [001124]
519.17(075.8) Com. Nr 75

00-1125

Filip, Iulian. Ştiutorul să mă ierte: linii şi catrene iuliene: ed. de buzunar / Iulian Filip; cop.: Marcel Şendrea. - Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). - 115, [4] p.: il.; 6 x 9 cm. - (Carte de vizită). - În colab. cu ed. "ARC". - ISBN 9975-69-128-5: Pre contractual, F. tir. - [00-1125]
859.0(478)-1(0.027.5)Filip

00-1126

Sidorenco, Irina. Particularită ile modificării indicilor neurofiziologici în condi ii de afectare a nervilor periferici şi corec ia lor prin stimularea zonelor somato-vegetative fiziologic active: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor: Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice / Irina Sidorenco: Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. "Elena-V.I."). - 20, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 18-19 (13 tit.). - [00-1126] Calculul structurilor prin metoda elementelor finite: Îndrumări metodice la utilizarea pachetelor de programe aplicative "LIRA" / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra "Construc ii şi mecanica structurilor"; elab.: Gh. Moraru, A. Taranenco; red. resp.: Gh. Moraru. - Ch.: UTM, 2000. - 72, [1] p.: tab., scheme; 20 cm. Bibliogr. p. 72 (9 tit.). - Pre contractual, 100 ex. - [00-1127]
624(076.5) Com. Nr 102

00-1127

00-1128

Chimie generală şi anorganică: Îndrumar pentru îndeplinirea lucrărilor de control / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Chimie; alcăt.: V. Balan. - Ch.: UTM, 2000. - 67, [1] p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 67 (11 tit.). - Pre contractual, 120 ex. -[00-1128]
54+546(076.5) Com. Nr 107

00-1129

Mecanica aplicată: Îndrumări metodice privind elaborarea lucrării de verificare şi a proiectului de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini; elab.: Anatolie Oprea; red. resp.: Valeriu Dulgheru. - Ch.: UTM, 2000. - 72 p.: tab., scheme; 20 cm. - Bibliogr. în text. Pre contractual, 250 ex. - [00-1129]
621.81(076.5) Com. Nr 109

00-1130

Puntea, Mariana. Concepte şi teorii ale integrării economice regionale (instrumente şi tendin e) / Mariana Puntea; red. resp.: Andrei Cojuhari; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Teorie Economică şi Marketing. - Ch.: UTM, 2000. - 41 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 41. - Pre contractual, 100 ex. -[00-1130]
332.135(075.8) Com. Nr 103

157

00-1131

Securitatea activită ii vitale: practicum : la Protec ia mediului ambiant (cu variantele pentru lucrarea de verificare) / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Protec ia muncii şi a mediului ambiant; alcăt.: Efim Olaru, …; red. resp.: Efim Olaru. - Ch.: UTM, 2000. - 30, [1] p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 30 (3 tit.). - Pre contractual, 200 ex. -[00-1131]
502.3(076.5) Com. Nr 104

00-1132

Jomiru, Vasile. Echipament electric şi electronic pentru automobile: Material didactic: Sisteme de aprindere / Vasile Jomiru; red. resp.: Vladimir Ene; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Transport auto. - Ch.: UTM, 2000. - 64, [1] p.: scheme; 20 cm. - Bibliogr. p. 64 (17 tit.). - 9 lei, 100 ex. -[00-1132]
629.33(075.8) Com. Nr 105

00-1133

Ababii, Victor. Structuri de calcul distribuite pentru gestiunea proceselor în timp real: Specialitatea 05.13.13 - Maşini, complexe, sisteme şi re ele de calcul": Autoref. al tezei de doctor în şt. teh. / Ababii Victor; Univ. Teh. a Moldovei. - Ch.: S. n., 2000. - 24, [2] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 23-24 (16 tit.). - [00-1133] Aramă, Efim Influen a dopării şi politipiei asupra spectrelor optice ale sulfizilor multicomponen i stratifica i şi structurilor cu bariere la suprafa ă pe baza lor: 01.04.10 - fizica semiconductoarelor şi dielectricilor: Autoref. al tezei de doctor habilitat în şt. fizico-matematice / Efim Aramă; Acad. de Şt. a Republicii Moldova. Inst. de Fizică aplicată. - Ch.: S. n., 2000. - 34 p. - Bibliogr. p. 26-32. F. f. de tit. Corduneanu, Angela. "Imunofanul" în tratamentul complex al patologiei inflamatorii endogene a corneei şi tunicii vasculare: 14.00.08 - oftalmologie: Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Angela Corduneanu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemi anu". - Ch.: S. n., 2000. - 23 p. - Bibliogr. p. 19-21 (24 tit.). - [00-1135] Burlacu, Alexandru. Fenomenul literar basarabean din anii '20-'30: tradi ionalism şi modernitate: 10.01.01. - Literatura română: Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Alexandru Burlacu; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. - Ch.: S. n., 2000. - 47 p. - Bibliogr. p. 41-45 (57 tit.). - [00-1136] Aventurile lui Moldi. Moldi şi Zîna Cadourilor: carte de colorat = Priklûčeniâ Moldi. Moldi i Feâ Podarkov / Moldcell; text.: O. Şulghina; pict.: M. Andruhina. Ch.: Ed. "SAOL", 2000 (Combinatul Poligr.). - 16 p.: il.; 24 cm. - Text paralel: lb. rom., rusă. - ISBN 9975-9522-6-7: Pre contractual, F. tir. -[00-1137]
087.5 Com. Nr 1118

00-1134

00-1135

00-1136

00-1137

00-1138

Floare - Carpet: Collection / Joint - Stock Company. – Ch.: Casa ed. "Amprenta", 2000. - 64 p.: il. color.; 28 cm. – Text în lb. engl. - Pre contractual, F. tir. – [00-1138]
677.074.58(085.2)

00-1139

Buiucani - 2000: [sector din] Chişinău [Album] / aut.: Valeriu Nemerenco; red. - coord.: Victor Gherman; trad. în engl.: Natalia Alhazov; Trad. în rusă Efim Spânu; dir. imag.: Mihai Potârniche; concep ie graf.: Vlad Afanasiu. – [Ch.]: Prut Interna ional, 2000 (Alfoldi Printing House Ltd. [Ungaria]). – 159 p.: fotogr.; 26 cm. – Text paralel: în lb. rom., rusă, engl. - Apare cu sprijinul fra ilor Iurie şi Pavel
158

Borş, S. A. "Pietriş", S.R.L. "Avida", "JAS Group".– Apare cu supracopertă. – ISBN 9975-093-X (în cop. şi supracop.). ISBN trecut eronat pe carte: Pre contractual, F. tir. – [00-1139] 908(478-25)(084.72) 00-1140 Andriu ă, C. Bolile infec ioase şi parazitare: (în viziunea populară) / C. Andriu ă, M. Magdei, A. Andriu ă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemi anu" din Rep. Moldova, Centrul Na . Şt. – Practic de Medicină Preventivă. – Ch.: S. n., 2000. – 304 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Organiza iei Mondiale a Sănătă ii. - ISBN 9975-9613-0-4 (în cop.): Pre contractul, 1000 ex. – [00-1140]
616.9(075.8) Com. Nr 42

00-1141

Hotineanu, V. Func ia ficatului în peritonitele grave: [pentru uzul studen ilor] / V. Hotineanu, Z. Caraga . - Ch.: S. n., 2000 (ÎM "Metrompaş" S.R.L.). - 152, [3] p.: il., tab., scheme; 20 cm. - Bibliogr. p. 147-153 (80 tit.). ISBN 9975-9613-1-2: Pre contractual, 500 ex. -[00-1141]
[616.381-002:616.36](075.8)

00-1142

Protec ia Proprietă ii Industriale în Republica Moldova: [despre activitatea Agen iei de Stat pentru protec ia Proprietă ii Industriale a Rep. Moldova (AGEPI)] / AGEPI. – Ch.: S. n., 1998. – 22 p.; 22 p.: il., tab.; 20 cm. – Prez. ed. inversată. – Text paralel lb. rom., engl. – F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. – [00-1142] 347.77(478) Grecu, Lucre ia. Letargia infinită: [versuri] / Lucre ia Grecu. – Ch.: Universitas, 2000 (F. Ed. – Poligr. "Tipogr. Centrală"). – 46 p.: il.; 18 x 10 cm. – (Debut). – ISBN 9975-913-11-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1143] 859.0(478)-1 Grecu Evaluarea raportului Republicii Moldova din partea Comitetului pentru eliminarea discriminării fa ă de femei / PNUD Moldova UNIFEM; trad. în lb. rom.: Genoveva Bolea. – Ch.: Pontos, 2000. – 24 p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova şi UNIFEM. - ISBN 9975-938-18-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1144]
342.716-055.2(478)(047.1):061.2

00-1143

00-1144

00-1145

Bibliografia Na ională a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Căr i. Autoreferate Teze. Art. din rev. şi ziare. Referin e. Recenzii: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova, 2000. - 20 cm. - Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. - Contin. ed. “Cronica Presei”. - ISSN 0201-6761 Nr 9, 2000. – 2000. – 199 p. - Pre contractual, 100 ex. - [00-1145] 015(478) Bibliografia Na ională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Căr i. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova; alcăt.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Na . a Căr ii din Rep. Moldova, 2000 (Rotaprint). - 20 cm. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Contin. ed. “Cronica Presei”. -ISSN 0201-6761 Nr 8, 2000. – 2000. – 118 p. – Pre contractual, 100 ex. – [00-1146] 015(478) Programa practicii de producere: (pentru studen ii anului 5) / Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. "Management". Catedra "Management
159

00-1146

00-1147

general"; elab.: N. Burlacu, …. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). – 15 p.; 20 cm. – Pre contractual, 100 ex. – [00-1147]
378.147.88(073.8) Com. Nr 131

00-1148

Programma proizvodstvennoj praktiki /elab.: I. Sîrbu. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). – 16 p.; 20 cm. – Pre contractual, 70 ex. – [00-1148]
378.147.88(073.8) Com. Nr 132

00-1149

Toma, Angela. Pia a muncii în perioada de tranzi ie : Specialitatea 08.00.005 - Economie şi management în ramură şi domeniu de activitate: Autoref. al tezei de doctor în şt. economice / Angela Toma; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 24 p.: tab. – Bibliogr. p. 22. - Pre contractual, F. tir. - [00-1149] "Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99". Programul conferin ei corpului didactico-ştiin ific "Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99": 27 septembrie - 2 octombrie 2000 / Univ. de Stat din Moldova. - Ch.: s. n., 2000. - 20 cm Ştiin e naturale. - 2000. - 47 p. - Pre contractual, 100 ex. - [00-1150] Com. Nr 192 "Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99". Programul conferin ei corpului didactico-ştiin ific "Bilan ul activită ii ştiin ifice a USM pe anii 1998/99": 27 septembrie - 2 octombrie 2000 / Univ. de Stat din Moldova. - Ch.: s. n., 2000. - 20 cm Ştiin e umanistice. - 2000. - 47 p. - Pre contractual, 100 ex. - [00-1151] Com. Nr 193 Cîrstea, Cristina. Ceva care să-mi amintească de mine: [versuri] / Cristina Cîrstea. – Ch. : Cartier, 2000. – 39, [1] p.; 21 cm. – (Rotonda: Poezie). – ISBN 9975-79-017-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1152]
859.0-1 Cîrstea

00-1150

00-1151

00-1152

00-1153

Popa, Andrei. Cu privire la concep ia strategiei de gestiune şi dezvoltare social - economică locală: [pentru uzul studen ilor şi specialiştilor în domeniu] / Andrei Popa; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: ASEM., 2000 (Tipogr.; Acad. de Studii Economice). – 77, [10] p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 75-77ISBN 9975-75-075-3: Pre contractual, F. tir. – [00-1153]
334.78(478-21)(075.8)

00-1154

Berzan, Ştefan. Birotica: Vypolnenie laboratornyh rabot: Metod. ukazaniâ dlâ studentov fak. "Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică" / Ştefan Berzan, Anatol Bordeianu; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Fac. "Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică". Catedra "Cibernetică şi Informatică Economică". - Ch. : ASEM, 2000. - 79, [5] p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 73 (9 tit.). - ISBN 9975-75-079-6: Pre contractual, 100 ex. - [00-1154]
[004.4'232+04.42](075.8)

160

00-1155

Perspectivele integrării ecologice europene / aut.: Arcadie Capcelea; Centrul Regional de Mediu Moldova. - Ch.: S. n., 2000 ("PRAG - 3" S.R.L.). - 78 p.: tab., scheme; 20 cm. - Bibliogr. p. 71-72 (18 tit.). - Elab. în cadrul proiectului "Colaborarea transfrontalieră la nivel interna ional între noile Centre Regionale de Mediu din Georgia, Ucraina, Rusia, şi Moldova. - Apare cu sus inerea financiară a Uniunii Europene. - Pre contractual, F. tir. - [00-1155]
504(4)

00-1156

Teorie economică şi doctrine economice: Îndrumar metodic pentru examenul de licen ă, specializările de inginerie şi management / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Teorie Economică şi Marketing; elab.: Andrei Cojuhari. - Ch.: UTM, 2000. - 137, [2] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 137 (16 tit.). - Pre contractual, 100 ex. - [00-1156]
330.8(079) Com. Nr 110

00-1157

Vestnik Slavânskogo Universiteta / Slavânskij un-t Resp. Moldova; otv. red.: N. Vizitej. - 20 cm. Vyp. 4. - Ch.: S. n., 2000 (F.E. - P. "Tipogr. Centrală"). - 136 p. - Texte: lb. rom., rusă. - La sfârşitul art. - ISBN 9975-78-080-6: Pre contractual, F. tir. [00-1157] [378.4+009](478)(082) Constitu ia Republicii Moldova: comentată articol cu articol / Alexandru Arseni, Ion Creangă, Corneliu Gurin, …; Univ. de Studii Umanistice din Rep. Moldova. - Ch.: Civitas, 2000 (Tipogr. "PRAG - 3"). - 20 cm. Vol. 1.: Tit. 1: Principii generale /. - 176 p. - Bibliogr. p. 172-174 şi în notele de subsol. - Apare cu sprijinul Asoc. Avoca ilor Americani (ABA/ CEELI). - ISBN 9975-936-61-X: Pre contractual, F. tir. -[00-1158] 342.4(478)(0.072) Berzan, Ştefan. Birotica: efectuarea lucrărilor de laborator: Instruc iuni metodice pentru studen ii fac. "Cibernetică, statistică şi Informatică Economică" / Ştefan Berzan, Anatol Bordeianu; Acad. de Studii Economice. Fac.: "Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică". Catedra "Cibernetică şi Informatică Economică". - Ch.: A. S. E. M., 2000. - 73, [5] p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 67 (7 tit.). - ISBN 9975-75-076-1: Pre contractual, 200 ex. - [00-1159]
[004.4'232+004.42](075.8)

00-1158

00-1159

00-1160

Teatru Coliseum: Stagiunea 1997-1998 2000 / Red. şef.: Angelina Roşca; dir.: Mariana Postică; design: Eugen Verebceanu; aut.: Alexăndrescu L., Apostol V., Boiron Gh., …; col. consultativ: Alexandru Gromov, …. - Ed. a 2-a. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. – P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p.: fotogr., il.; 20 cm. – Aut. sunt indica i pe cop. - Bibliogr. în note la sfârşitul art. şi în text. - Rez. în lb. engl. Apare cu sus inerea UNITEM (preş. Petru Baracci). - Pre contractual, F. tir. – [001160]
792 Com. Nr 752

00-1161

Catalogul colectiv al periodicelor străine intrate în bibliotecile din Republica Moldova în anii 1996 - 1998 = Catalogue colectif des periodiques etrangers entres dans les biblioteques de la Republique de Moldova en 1996-1998 = Union Catalogue of Foreign Periodical Publications registered in the libraries of
161

Moldova in 1996 -1998 / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt.: Zinaida Culea, Elena Bolgarina; col. red.: Alexe Rău, …. – Ch.: S. n., 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). – 231 p.; 30 cm. – Pref., text în lb. rom., fr., engl. - F. pre , 50 ex. – [00-1161] 00-1162 Larec: al'manah / Fond Slavân. Pis'mennosti i kul'tury v Resp. Moldova. Primăria goroda Chişinău. - Ch.: Paragon, 2000. - 26 cm. Vyp. 12 / sost.: N. Rodina; red. kol.: N. Florinskij. - 2000. - 55 p. - ISBN 9975-916-18-X: Pre contractual, F. tir. - [00-1162] 882-8+882(478)-8(082) Tehnologia generală a industriei alimentare: Îndrumar metodic: [pentru uzul studen ilor] / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Etnologie; elab.: Vasile Arhip, …; red. resp.: Jorj Ciumac. - Ch.: UTM, 2000. - 51 p.: tab.; 20 cm. Bibliogr. p. 50 (8 tit.). - Pre contractual, 100 ex. - [00-1163]
664(075.8) Com. Nr 112

00-1163

00-1164

Vicol, Gheorghe Vasile. Chirurgia precoce în arsurile electrice la copii: 14.00.35 - chirurgia pediatrică: Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Gheorghe Vasile Vicol; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemi anu". – Ch.: S. n., 2000. – 24 p. – Bibliogr. p. 21-23 (31 tit.). – Pre contractual, [001164] Procopie, Zaharie. Prevederile constitu ionale în domeniul integrită ii psihice a personalită ii şi realizarea lor juridică: Specialitatea 12.00.02 - dreptul constitu ional; administra ia de stat; dreptul administrativ; dreptul municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Zaharie Procopie. Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 26 p. – Bibliogr. p. 24 (5 tit.). – Pre contractual, F. tir. - [00-1165] Programma i metodičeskie rekomendacii po vypolneniû proizvodstvennoj praktiki dlâ studentov dnevnoj i zaočnoj form obučeniâ special'nosti "Menedžment" / aut.: Litvin A.F. Sestakovskaâ A.P., Ilustuk L.L., Petrovskaâ L.A.; Kolledž "Meždunarodnaâ šk. biznesa". Kafedra "Menedžment i èkonomika". - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). - 16 p.: tab.; 20 cm. - Pre contractual, 50 ex. - [00-1166]
658.012.4(073.8)

00-1165

00-1166

00-1167

Metodičeskie rekomendacii po vypolneniû kursovoj raboty po discipline "Menedžment predpriâtiâ" dlâ dlâ studentov dnevnoj i zaočnoj form obučeniâ special'nosti "Menedzment" / aut.: Litvin A.F.; Kolledž "Meždunarodnaâ šk. biznesa". Kafedra "Menedžment i èkonomika". - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad. de Studii Economice). - 18 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 16 (7 tit.). - Pre contractual, 150 ex. - [00-1167]
658.012.4(073.8)

00-1168

Programa cursului Finan area şi Activitatea investigară : pentru studen ii specializării 1806 Contabilitate şi audit / MOLDCOOP. Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. Catedra Finan e şi Bănci; alcăt.: E. Fuior, T. Săndu a. Ch.: U.C.C.M., 2000. - 12 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 12 (20 tit.). - ISBN 9975-90583-8 : Pre contractual, F. tir. - [00-1168]
339.727.22(073.8)

162

00-1169

Programa cursului "Pia a hârtiilor de valoare, burse şi opera iuni de bursă": pentru studen ii UCCM la specializarea 1806 "Contabilitate şi audit" / MOLCOOP. Univ. Cooperatist - Comercială din Moldova (UCCM). Catedra Finan e şi Bănci; alcăt.: E. Fuior, T. Săndu ă. - Ch.: U.C.C.M., 2000. - 12 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 12 (24 tit.) - ISBN 9975-905-82-X: Pre contractual, F. tir. - [001169]
336.76(073.8)

00-1170

Movileanu, Pavel. Principalele curente de politici agricole europene / Pavel Movileanu, Gabriel Popescu, Dragoş Cimpoieş; Univ. Agrară de Stat din Moldova; Acad. de Studii Economice. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. "Reclama"). 433 p.: tab.; 20 cm. - ISBN 9975-905-71-4: Pre contractual, F. tir. - [00-1170]
338.439.003(478.9)

00-1171

Buŝan, M.G. Oŝibki i osložneniâ pri žubnom protežirovanii i ih profilaktika / M. G. Buŝan; Meždunardnyj Neyavisimyj Un-t Moldovy. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Sirius). - 419, [1] p.; 20 cm. - ISBN 9975-920-29-2: Pre contractual, 500 ex. - [00-1171] 616.314-77(075.8) Trofăilă, Vasile. Căpreşti şi Prodăneşti Jude ul Soroca = Kapreŝti ŝi Prodaneŝti / Vasile Trofăilă. - Ch.: "VAST-M" SRL, 2000. - 48 p.: fotogr. color; 20 cm. - ISBN 9975-9539-9-9: Pre contractual, F. tir. -[00-1173]
947.89-22 Com. Nr 3215

00-1172

00-1173

Trofăilă, Vasile. Căpreşti şi Prodăneşti : Jude ul Soroca / Vasile Trofăilă; trad. în lb. rusă: Valentina Trofăilă; red. - stilizatori: Nina Pîr ac, Tatiana Gudjabidze; fotogr.: Vasile Trofăilă, Iurie Foca. – Ch.: "VAST-M" SRL, 2000 (Tipogr. Concernul "Presa"). – 48 p.: fotogr., fotogr. color; 20 cm. – Ed. bilingvă. Text paralel: lb. rom., rusă. - Bibliogr. în note p. 47-48 (43 tit.). - ISBN 99759539-9-9: Pre contractual, F. tir. – [00-1173]
908(478-22) Com. Nr 3215

00-1174

Programa analitică pentru nivel magistrat la disciplina Curente contemporane de gândire economică / aut.: E. Făuraş, N. Mi ul; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra "Economie politică şi Doctrine economice". – Ch.: ASEM, 2000. – 14 p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12-14. - Pre contractual, 50 ex. – [00-1174] 330.8(073.8)

00-1175

Chestionar / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Marketing. Ch.: S. n., 2000. - 12 p.; 20 cm. - Pre contractual, F. tir. - [00-1175] Programa analitică pentru disciplina Doctrine Economice / Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra "Economie politică şi doctrine economice". Ch.: ASEM, 2000. - 9 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 9 (16 tit.). - Pre contractual, 200 ex. -[00-1176]
330.8(073.8)
163

00-1176

00-1177

Moşneaga, Valeriu. Migra iile contemporane: studierea şi reglarea: [curs didactic] / Valeriu Moşneaga; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Şt. Politice şi Rela ii Int. - Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al U.S.M). - 60 p.: tab.; 20 cm. - Text paralel: lb. rom., rusă. - Bibliogr. p. 46-60 şi la sfârşitul temelor. - Pre contractual, 50 ex. -[00-1177]
314.74(073.8) Com. Nr 202

00-1178

Programa cursului Finan e publice: Pentru studen ii specialită ilor 1205 "Finan e" 1808 "Bănci şi burse de valori" / MOLCOOP. Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. Catedra Finan e şi Bănci; elab.: E. Fuior, A. Ra ă. Ch.: U.C.C.M., 2000. - 12 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 12 (24 tit.). - ISBN 9975905-81-1: Pre contractual, F. tir. - [00-1178] 336.1(073.8) Noi şi mediul în care trăim: Ghid privind participarea publicului la elaborarea şi implementarea Planurilor Locale de Ac iuni pentru Mediu / Centrul Regional de Mediu Moldova; aut.: Arcadie Capcelea. – Ch.: S. n., 2000 ("PRAG 3" S.R.L.). – 79 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 79 (7 tit.). - Aut. indicat pe p. 4 a cop. Apare cu sus inerea financiară a Uniunii Europene. – Pre contractual, F. tir. – [00-1179] 504.03(036) Raischi, Victor. Matematică: Cl. a V-a: Teste sumative: Ghid de evaluare / Victor Raischi. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul Presa). – 32 p.: scheme, tab.; 22 cm. – ISBN 9975-69-176-5: Pre contractual, F. tir. – [00-1180]
372.851.046.14 Com. Nr 3456

00-1179

00-1180

00-1181

Colec ia LinX: [în 3 p.] / Grupul de Cercetare şi Conservare a Biodiversită ii Fauna. – Ch.: Grupul "Fauna", 2000. – 1 CD-Rom. - Cerin e de sistem: PC 486 MHz ori, 16 MB RAM; Windows 95; 640 x 480 rezolu ii; 16 bit color., CD - ROM x 8. – Gratuit, F. tir. – [00-1181] [P.] 1: Vertebratele Terestre din Moldova. - 2000. - ISBN 9975-9587-0-2 [P.] 2: VTM - Test. - 2000. - ISBN 9975-9587-1-0 [P.3]: Dic ionar ecologic. - 2000. - ISBN 9975-9587-2-9.
597/599(478)

00-1182

Platon, Mihail. Modernizarea procesului de formare a func ionarilor publici - sarcină importantă a Academiei: Discurs rostit în ziua de 9 iun. 2000, în cadrul şedin ei festive consacrate înmînării diplomelor absolven ilor Acad. / Acad. de Administrare Publică pe lângă Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 20 p.; 24 cm. – Pre contractual, 20 ex. – [00-1182]
378.126:352/354

00-1183

Neer, Teodor. La ce-i bună înghe ata? : [carte de colorat] / Teodor Neer; pict.: Carolina Parasi, Anatolie Gherasimov. – Ch.: S. n., 2000 (PRAG - 3). – 16 p.: il.; 20 cm. - Apare cu sprijinul : MO "PME" (Mişcarea obştească Renaşterea Moldovei Eterne); Î.M. AMIR S.R.L.; Tipogr. "PRAG-3", …– (Ser.: Poveşti cu zmei). - Pre contractual, F. tir. – [00-1183]
087.5

00-1184

Vocea părin ilor: [sistemul de asisten ă a persoanelor cu dizabilită i] / Asoc. pentru Persoane Handicapate Mintal Humanitas din Moldova. – Ch.: Ruxanda,
164

2000 (Tipogr. Reclama). – 63 p.: fotogr.; 20 cm. – Apare cu sus inerea financiară a Proiectului "Colaborarea Flandra - Moldova". – ISBN 9975-72-104-4: Pre contractual, 1500 ex. – [00-1184]
364.27-0563(082)

00-1185

Sacară, Victoria. Analiza molecular - genetică şi clinică a familiilor cu distrofie musculară progresivă forma duchenne în popula ia Republica Moldova: 14.00.13 - neurologie: Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Victoria Sacară. - Ch.: S. n., 2000. - 20 p. - Bibliogr. p. 18 (17 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, F. ir. - [00-1185] Grosu, Vasile. Originea oraşului Chişinău şi a Bisericii Mazarache: Notă istorică / Vasile Grosu; Asoc. Şt. "Historia". - Ed. compl. - Ch.: S. n., 2000. - 24 p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 13-14 (18 tit). – Anexe p. 15-24. – ISBN 99759612-0-7: Pre contractual, F. tir. – [00-1186] 94(478-25)+726.54 Drumea, Petru. Didactica geografiei / Petru Drumea. Silvia Drumea. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. al USM). – 232 p.: tab., scheme; 20 cm. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-917-83-6: Pre contractual, F. tir. - [00-1187]
372.891.046.16 Com. Nr 94

00-1186

00-1187

00-1188

Cercetări radia ionale în Republica Moldova: materialele conf. int. şt. practice, 10-12 oct. 2000 / Soc. Radiobiologilor din Moldova; Soc. "Cernobîl" din Moldova, Inst. Na . de Ecologie al Rep. Moldova, …; col. red.: Bleandur Olga (red. resp.), …. - Ch.: S. n., 2000. - 466 p.: tab., diagr.; 20 cm. - Texte: lb. rom., engl., rusă. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 9975-9608-0-4: Pre contractual, F. tir. - [00-1188]
614.876:539.16:615849(063)(082)=590=20=82

00-1189

Nacional'nyj kurrikulum dlâ liceev: (X-XI-XII kl.) / M-vo Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova; sost.: G. Gavrili a, …; coord. generali: Agnesa Eftodi, Nadejda Velişco; trad.: S. Rusu, …. - Ch.: S. n., 2000 (F. E. - P. "Tipogr. Centrală"). Istoriâ. - 2000. - 55 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 55 (16 tit.). - Kurrikulum razrab. pri sodejstvii Centra "Pro Didaktika" Fond "Soros". - ISBN 9975-9595-47: Pre contractual, 1000 ex. - [00-1189]
372.894.046.14

00-1190

Nacional'nyj kurrikulum dlâ liceev: (X-XI-XII kl.) / M-vo Obrazovaniâ i Nauki Resp. Moldova; sost.: Natalia Bukă el, …; per.: N. Bucă el, N. Volontir; coord. generali: Agnesa Eftodi, Nadejda Veişco. - Ch.: S. n., 2000 (F. E. P. "Tipogr. Centrală"). Geografiâ. - 2000. - 23 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 23 (24 tit.). - Razrab. pri sodejstvii Centra "Pro Didaktika" Fond "Soros". - ISBN 9975-9595-2-0: Pre contractual, 1000 ex. - [00-1190]
372.891.046.14

00-1191

Lupaşco, Iuliana. Interrela ia func iei exo- şi endocrine a pancreasului cu hepatita cronică: 14.00.05 - Boli interne: Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Iuliana Lupaşco; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemi anu". - Ch.: S. n., 2000. - 22, [2] p. - Bibliogr. p. - 19-22 (30 tit.) - [001191]

165

00-1192

Cronica vie ii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei: [bibliogr. trimestrială] / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt.: Ala Andrieş. Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). - 20 cm. … ian.-iun. 1998. - 2000. -72 p. - Pre contractual, 50 ex. - [00-1192] 016:308(478)

00-1193

Cronica vie ii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei: [bibliogr. trimestrială] / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt.: Ala Andrieş. Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). - 20 cm. iul.-dec. 1998. - 2000 - 86 p. - F. pre , 50 ex. - [00-1193] 016:308(478) Cronica vie ii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei: [bibliogr. trimestrială] / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt.: Ala Andrieş. Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). - 20 cm. ian.-mar. 1999. - 2000 - 44 p. - F. pre , 50 ex. - [00-1194] 016:308(478)

00-1194

00-1195

Buletin bibliologic / Bibl. Na . a Rep. Moldova; alcăt.: Angela Drăgănel, …. - Ch.: Bibl. Na . a Rep. Moldova, 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). - 20 cm Nr 6. - 2000. - 71 p. - F. pre , 80 ex. - [00-1195] 016 Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliogr. / Bibl. Na . pentru copii "Ion Creangă"; ed. îngr. de Claudia Balaban. - Ch.: Litera, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 20 cm F. 9. - 2000. - 76, [3] p. - Adnot., cuprins; text paralel în lb. rom., engl. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 9975-74-241-6: Pre contractual, F. tir. - [00-1196] 01:027.625 Com. Nr 10 Un deceniu cu teatrul municipal Satiricus, 1990-2000: [repertoriu] / Teatrul municipal "Satiricus ". - Ch.: S. n., 2000. - 15, [1] p.: fotogr.; 20 cm. - F. f. de tit. Pre contractual, F. tir. - [00-1197] 792(478)

00-1196

00-1197

00-1198

Gorbačeva, N. Russkij âzyk: Obrazcy itogovyh testov: 4 kl. / N. Gorbačeva, R. Gorŝkova, G. Drozd; coord.: E. rotaru, R. Gorškova; M-vo Obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. Upravleniâ kontrolâ i ekazmenov. - Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul "Presa"). - 43 p: tab.; 24 cm. - ISBN 997569-186-2: Pre contractual, F. tir. - [00-1198]
372.880.82.046.14:3771.263 Com. Nr 3594

00-1199

Echoes of the Little Samaritan Mission / ed. and layout Maria PindicBlaj. Ch., 2000 (Concernul "Presa"). - 44, [1] p.: fotogr.; 20 cm. - Text în lb. engl. Pre contractual, F. tir. - [00-1199]
Com. Nr 3294

00-1200

Întreprinderea Editorial Poligrafică "Ştiin a" : catalog apari ii 1999-2001. – Ch.: Î.E.-P. "Ştiin a", 2000. – 36 p.: il.; 22 cm. – F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. – [00-1200] 017.4(085)
166

00-1201

Culturi diferite, drepturi egale = My raznye, no prava u nas odinakovye: Ghid informativ privind protec ia drepturilor minorită ilor etnice / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; red.-coord.: Natalia Sineaeva, Georgeta Mardari; design: Ion Madiudin & Ion Buza. - Ch.: S. n., 2000. - 24+24 p.; il. color.; 20 cm. Text paralel în lb. rom., rusă. - Prez. ed. inversată. - Des. din publ. "My Rights", Stockholm, Suedia. - Apare cu sprijinul PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1202] 341.234(478) Different cultures, equal rights: informative guide on protection of the rights of ethnic minorities / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; red. - coord.: Natalia Sineaeva, Georgeta Mardari; trad.: Sabina Coloniicenco; design: Ion Madiudin & Ion Buza. - Ch.: S. n., 2000. - 24 p.; il. color.; 20 cm. - Text în lb. engl. - Desene din publ. "My Rigths", Stockholm, Suedia. - Apare cu sprijinul PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1203] 341.234(478)=20 Mi rizni, ale prava u nas odinakovi = My raznye, no prava u nas odinakovye: Informacijnij gid u galuzi zahistu prav etničnih menŝin / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; red.-coord.: Natalia Sineaeva, Georgeta Mardari; trad.: Lûdmila Rokic'ka; design: Ion Madiudin & Ion Buza. - Ch.: S. n., 2000. - 24+24 p.; il. color.; 20 cm. - Text paralel în lb. ucr., rusă..- Prez. ed. inversată. - Desene din publ. "My Rigths", Stockholm, Suedia. - Apare cu sprijinul PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1204]
341.234(478)=83

00-1202

00-1203

00-1204

Biz diiliz bir turlu, ama bizim haklarimiz denktir = My raznye, no prava u nas odinakovye: Etnika Aziklarini korumak alaninda informa iya gidi / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; red.-coord.: Natalia Sineaeva, Georgeta Mardari; trad.: Petri Cebotari; design: Ion Madiudin & Ion Buza. - Ch.: S. n., 2000. - 24; 24 p.; il. color.; 20 cm. - Text paralel în lb. găgăuz, rusă. - Prez. ed. inversată. - Desene din publ. "My Rigths", Stockholm, Suedia. - Ape cu sprijinul PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1204] 341.243(478)=943.65

00-1205

Nie sme različni, no prava u nas sa ednakvi = My raznye, no prava u nas odinakovye: Informacionen gid v oblastta za zaŝitata pravata na etničeskite malcinstva / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; red.-coord.: Natalia Sineaeva, Georgeta Mardari; trad.: Nikolaj Nicolaev; design: Ion Madiudin & Ion Buza. - Ch.: S. n., 2000. - 24+24 p.; il. color.; 20 cm. - Text paralel în lb. ucr., rusă. - Prez. ed. inversată. - Desene din publ. "My Rigths", Stockholm, Suedia. Apare cu sprijinul PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1206]
341.243(478)=867

00-1206

Birotica. Microsoft WGRD - 2000: (Lucr. de lab.): [create în cadrul seminarului şt. Sisteme de informatizare şi dezvolatere a societă ii sec XXI] / Dumitru Todoroi, Diana Micuşa, Valentin Clocotici, …; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra "Bazele informaticii economice". - Ch.: ASEM, 2000. - 96 p.: il.; 20 cm. - (Informatica economică - 2000). - Bibliogr. p. 88-89, 95-96. - ISBN 9975-75-001-X (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, 300 ex. [00-1206] 004.45(075.8) Birotics. Microsoft Word - 2000: (Lab. works) / Dumitru Todoroi, Diana Micuşca, Valentin Clocotici, …; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Ch.: ASEM, 2000. - 113 p.: il., tab.; 20 cm. - (Ser. : Informatica economică - 2000). 167

00-1207

Text în lb. engl. - Bibliogr. p. 109-113. - ISBN 9975-75-073-7: Pre contractual, 200 ex. - [00-1207] 004.7(075.8) 00-1208 Programele de stat ca metodă efectivă a sus inerii businessului mic în Moldova / alcăt.: E. Aculai, F. Welter. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 19, [1] p.; 20 cm. (Inf. - expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 19-20 (11 tit.). - Descrierea după p. 1. - F. f. de tit. şi cop. - Pre contractual, 150 ex. -[00-1208]
334.722(478) Com. Nr 168

00-1209

Fetiniuc, V. Managementul datoriei externe a Republicii Moldova / V. Fetiniuc, S. Ciobu. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 44 p.: tab., diagr.; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 43 (9 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, 150 ex. -[00-1209]
336.276(478) Com. Nr 167

00-1210

Presiunea fiscală în Republică Moldova / aut.: A. Certan. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 14 p.: tab.; 20 cm. - (Inf. - expres / Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 14 (4 tit.). - Descrierea după p. 1. - F. f. de tit. şi cop. - Pre contractual, 150 ex. -[00-1210]
336.221.264(478) Com. Nr 162

00-1211

Donos, A. Evolu ia bilan ului de humus şi a elementelor nutritive în solurile erodate ale Republicii Moldova / A. Donos. - Ch.: I.C.Ş.I.T.E, 2000. - 56 p.: tab.; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 54-56 (38 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, 175 ex. -[00-1211]
631.459(478)(048.8) Com. Nr 161

00-1212

Rojco, A.A. Monitoringul sărăciei popula iei din Moldova / A. A. Rojco. Ch.: ICŞITE, 2000. - 59, [1] p.; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 57-60 (40 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, 110 ex. -[00-1212]
330.59(478)(048.8) Com. Nr 156

00-1213

Guşcan, V.A. Aplanarea litigiilor de muncă în condi iile tranzi iei la economia liberă / V. A. Guşcan, N. V. Cerne chi. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 50, [1] p.; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 50 (16 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, 150 ex. -[00-1213]
331.109(048.8) Com. Nr 129

00-1214

Cerbari, V. Gestionarea şi protec ia resurselor de sol / V. Cerbari. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 59, [1] p.; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 59 (16 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, 188 ex. -[00-1214]
631.4(048.8) Com. Nr 124
168

00-1215

Vînasa în calitate de nutri ie extraradiculară în vii / elab.: T. Bujac. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 15, [1] p.: tab.; 20 cm. - (Inf. - expres / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Descriere după p. 1. - F. f. de tit. şi cop. - Pre contractual, 150 ex. -[00-1215]
631.811: 634.8 Com. Nr 127

00-1216

Problemy stroitel'stva v Respublike Moldova i principial'nye puti ih reŝeniâ / E.E. Ŝamis, V.E. Zubko, D.G. Lukaŝev, Û. E. Malinina. - Ch.: ICŞITE, 2000. 45, [1] p. : tab., scheme; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - Bibliogr. p. 44-45 (26 tit.). - Pre contractual, 240 ex. -[00-1216]
69(478)(048.8) Com. Nr 159

00-1217

Gončarov, N. N. Sovremennye stroitel'nye materialy i izdeliâ dlâ remonta i rekonstrukcii / N. N. Gončarov. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 57, [2] p.: tab., scheme; 20 cm. - (Inf. de sinteză / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). Bibliogr. p. 58 (5 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, 101 ex. -[00-1217]
691(048.8) Com. Nr 155

00-1218

Agricultura şi industria de prelucrare: [semnalare bibliogr.] / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice. Bibl. Rep. de Inf. Teh. - Şt.; alcăt.: Nionilă Dalni chi. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 20 cm. Fasc. 1. - 20 p. - F. f. de tit. - Pre contractual, 150 ex. - [00-1218] 016:631(478) Com. Nr 107 Servicii comunale. Arhitectură. Construc ii. Design.: [semnalare bibliogr.] / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice. Bibl. Rep. de Inf. Teh. Şt.; alcăt.: Angela Catană. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 20 cm. Fasc. 1. - 10 p. - F. f. de tit. - Pre contractual, 150 ex. - [00-1219] 016:72 Com. Nr 108 Ispol'zovanie vozobnovlâemyh istočnikov energii: (Zarubež. opyt) / sost.: I. A. Fadeeva. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 11, [1] p.: tab.; 20 cm. - (Inf. - expres / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice). - F. f. de tit. - Bibliogr. p. 12 (6 tit.). - Descriere după p. 1. - Pre contractual, 133 ex. -[00-1220]
Com. Nr 145

00-1219

00-1220

00-1221

Ispol'zovanie netradicionnogo rastitel'nogo syr'â dlâ proizvodstva lečebnoprofilaktičeskih produktov pitaniâ / sost.: M.I. Gorobivskaâ. - Ch.: ICŞITE, 2000. 10, [1] p.: scheme; 20 cm. - (Inf. - expres / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. Economice). - Bibliogr. p. 11 (8 tit.). - Descrierea după p. 1. - F. f. de tit. şi cop. - Pre contractual, 90 ex. - [00-1221]
641.3:613.26 Com. Nr 147

00-1222

Problemele economiei de pia ă: Semnalare bibliogr. / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. - Economice. Bibl. Rep. de Inf. Teh. - Şt.; alcăt.: Nionilă Dalni chi. - Ch.: ICŞITE, 2000. - 20 cm. Fasc. 1. - 48 p. - F. f. de tit. - Pre contractual, 150 ex. - [00-1222]
169

016:338.24 Com. Nr 111 00-1223 Chişinău = Kišinau: Schemă turistică: inf. valabilă la data de 01.12.99. / comis. Rep. pentru Reglementarea şi Ocrotirea Onomasticii Na . - Ch.: Firma "ŞTRIH" S.R.L., 2000 (Combinatul Poligr.). - 1 hartă: reproducere fotogr.; 67 x 48 cm 24 x 11 cm. - Text paralel: lb. rom., engl., rusă. - Pre contractual, F. tir. [00-1223] 912(478-25)(084.3)

00-1224

Legea Republicii Moldova cu privire la avoca ii parlamentari = Zakon Respubliki Moldova o parlamentskih advokatah: Nr 1349-XIII din 17.10.97 / CpDOM. - Ch.: S. n., 2000. - 16; 16 p.; 16 cm. - Text paralel: lb. rom., rusă. Prez. ed. inversată. - Apare cu sus inerea PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. -[00-1224]
342.53(478)(094.5)

00-1225

The law of the Republic of Moldova on Parliamentary Advocates: N. 1349 as 17.10.97/ CpDOM. - Ch.: S. n., 2000. - 15 p.; 16 cm. - Apare cu sus inerea PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. -[00-1225] 342.53(478)=20(094.5) Centre for human rights of Moldova. - Ch.: S. n., 2000. - 15 p.; 16 cm. The publication is funded by UNDP - Moldova. - F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. - [00-1226] 341.231.14(478)=20:061

00-1226

00-1227

Centrul pentru drepturile omului din Moldova = Centr po pravam čeloveka Respubliki Moldova / CpDOM. - Ch.: S. n., 2000. - 16 + 16 p.; 16 cm. - Text paralel: lb. rom., rusă. - Prez. ed. inversată. - F. f. de tit. - Apare cu sus inerea PNUD Moldova. - Pre contractual, F. tir. - [00-1227] 341.231.14(478):061 Programa analitică. Metode şi procese euristice de rezolvare a problemelor de matematică în clasele primare / aut.: Ludmila Ursu; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra "Pedagogia Învă ământului Primar". - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 7, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 8 (12 tit.). - F. f. de tit. - 1 leu, 30 ex. - [00-1228] 372.851.046.12(073.8) Programa analitică a cursului teoretic şi practic "Istoria literaturii universale" (Renaşterea) / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra de literatură română şi comparată; elab.: Victoria Baraga. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). - 7, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 7 şi la sfârşitul temelor. - 1 leu, 30 ex. - [00-1229] 82.09 "13/15" (073.8)

00-1228

00-1229

00-1230

Programa analitică a cursului op ional "Diagnosticarea şi corec ia rela iilor de familie" / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.; elab.: L. Cuzne ov. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 9 p.: tab.; 20 cm. Bibliogr. p. 8-9 (24 tit.). - 1 leu, 30 ex. - [00-1230] 37.018.1(073.8)
170

00-1231

Problema analitică a cursului "Matematică cu metodica pregătirii-învă ării în şcoala auxiliară": (pentru specialitatea psihopedagogia specială) / aut.: V. Stratan; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra "Psihopedagogie Specială şi Asisten ă Socială". - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 11 p.; 20 cm. - F. f. de tit. - Bibliogr. p. 9-11 (36 tit.). - 1 leu, 30 ex. - [00-1231] 51(073.8-056.26) Bazele Compozi iei: Programă analitică pentru institu iile de învă ământ superior: (specialitatea Arte Plastice) / aut.: Maria Robu; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra "Pedagogia Învă ământului Primar". - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 14, [2] (inclusiv cop.) p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 15-16 (34 tit.). - F. f. de tit. - 1, 50 lei, 30 ex. - [00-1232] 73(073.8) Program la cursul practică de limbă engleză: la specialită ile duble (eng. / fr., eng. / germ., eng. / informatică) / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Catedra Filologie Engleză; alcăt.: Tamara Gogu. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). - 18 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 16-17. - F. f. de tit. - Pre contractual, 30 ex. [00-1233] 802.0(073.8) Programa analitică Metodica predării / Învă ării matematicii (pentru specialitatea "Pedagogia şi metodica instruirii primare") / aut.: Ludmila Ursu; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra Pedagogia Învă ământului Primar. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 20 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 20 (10 tit.). - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1234] Programa analitică a cursului op ional "Pas cu pas": Pentru institu iile superioare de învă ămînt / aut.: Nina Larştea; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra Pedagogia Învă ământului Primar. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). - 11 p.; 20 cm. - F. f. de tit. - Bibliogr. p. 11 (4 tit.). - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1235] 371.4(073.8)

00-1232

00-1233

00-1234

00-1235

00-1236

Bazele Artelor decorative: Programa analitică pentru institu iile de învă ământ superior: (specialitatea Arte Plastice) / aut.: Maria Robu; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Catedra Pedagogia Învă ământului Primar. Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 14, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 1415. - F. f. de tit. - 1-50 lei, 30 ex. - [00-1236] 746(073.8) Programa analitică a cursului "Cercetologie" / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Catedra de psihologie; alcăt.: Zinaida Drăgan. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 10 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 10 (8 tit.). - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1237] 001.891(073.8)

00-1237

00-1238

Planurile seminarelor la cursul "Filosofia": (28 ore) / aut.: S. Roşca; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Catedra de filosofie. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 13 p.; 20 cm. - Bibliogr. după fiecare capitol. 1,00 lei, 30 ex. - [00-1238] 1(073.8) Programa analitică "Prelucrarea artistică a lemnului" / aut.: Valeriu Rotaru; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra Artă Decorativă. 171

00-1239

Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 30 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 30 (11 tit.). - F. f. de tit. - 2, 50 lei, 30 ex. - [00-1239] 76.023.1(073.8) 00-1240 Programa analitică a cursului "SEMIOTICĂ" planificat pentru predare la facultatea "Limbi Moderne" la specialitatea "Limbă şi Literatură Franceză" / aut.: Liliana Roşca; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Fac. Limbi Moderne. Catedra Filologie Franceză. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 10 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 8-10. - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. [00-1240] 80(073.8) Programă analitică a cursului Folcloristică şi Mitologie: Specialită ile: limba şi literatura română / latină / italiană / franceză / engleză / germană / (anul I, zi); limba şi literatura română / rusă / bulgară / găgăuză / (anul II, zi); limba şi literatura română (anul I, f/f) / aut.: Loretta Handrabura; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Catedra Literatura Română şi Comparată. Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 39 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 37-39. - F. f. de tit. - 4-00 lei, 30 ex. - [00-1241] 398+292(073.8) Programa analitică "Istoria istoriografiei române" / aut.: Angela Lisnic Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Fac. de Ist. şi Etnopedagogie. Catedra Ist. Universală. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 10 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 10. - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1242]
930(478)(073.2)

00-1241

00-1242

00-1243

Programa analitică a cursului de psihologie a gândirii, inteligen ei şi imagina iei: Profil umanist: Specialită ile: Psihologie, Psihopedagogie specială / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie specială. Catedra de psihologie; elab.: Ion Negură. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS) "Ion Creangă"). - 13 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 12-13. - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1243] 159.9(073.8) Program analitic la cursul universitar "Psihologia personalită ii" / aut.: Daniela Sâmboteanu-Popescu; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Catedra de Psihologie. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 12, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 12-13 (35 tit.). - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1244] 159.923(073.8) Programme analytique du cours: Histoire de la langue francaise / aut.: Vasilisa Rusu; Univ. Pedag. D'Etat "Ion Creangă" de Chişinău. Dep. de Philologie Française. - Ch.: S. n., 2000 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. - 6, [1] p.; 20 cm. - F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. - [00-1245] 804.0(073.8) Analitičeskaâ programma po kursu "Russkoe narodnoe poéticeskoe tvorčestvo": Dlâ special'nosti "Rum. âz. i lit. Rus. âz. i lit." / Kišin. gos. pedag. unt im. I. Kreangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: N. A. Damian. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 8, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 9 (20 tit.). - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1246]
398(073.8)

00-1244

00-1245

00-1246

00-1247

Analitieskaâ programma po kursu "Metodika prepodovaniâ russkogo âzyka v nacional'noj (moldavskoj) škole": Dlâ special'nosti "Rum. âz. i lit. Rus. âz. i lit." / Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: Buračeva E. N.; nauč. red.: Drozd G.D. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS
172

"Ion Creangă"). - 14 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 14 (21 tit.). - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1247] 372.880.82.046.12 00-1248 Programma kursa "Istoriaâ Mirovoj Kul'tury" : dlâ studentov IV kursa istoriko - etnopedagog. fak. / Kišin. Gos. Ped. Un-t im. I. Creangă. Kaf. istorii i teorii kul'tury; sost.: L. S. Mogoreanu. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 10 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 8-10. - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. [00-1248] 930.85(100)(073.8) Programma kursa "Istoriâ nacional'noj kul'tury" : dlâ studentov V kursa istoriko - etnopedagog. fak. / Kišin. Gos. Ped. Un-t im. I. Creangă. Kafedra istorii i teorii kul'tury; sos.: L.S. Mogoreanu. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 9 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 5-9. - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. [00-1249] 930.85(478)(073.8) Programma speckursa "Istoriâ russkoj hudožestvennoj kul'tury" / Kišin. Gos. Pedag. Un-t im. I. Creangă. Kaf. Teorii i Istorii Kul'tury; sost.: Mogoreanu L.S.. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 7 p.: tab.; 20 cm. Bibliogr. p. 6-7. - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1250] 930.85(470)(073.8) Analitičeskaâ programma kursa "Istoriâ russkogo literaturnogo âzyka": dlâ special'nosti "Rus. âz. i lit. i angl. âz." / Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Kafedra rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: I.A. Ionova; nauč. red.: V.P. Ceban. Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 14 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 13-14. - 1,50 lei, 30 ex. - [00-1251] 808.2(073.8) Analitičeskaâ programma dlâ universitetskogo kursa "Istoriâ psihologii": Gumanitarnyj profil': Special'nost': obŝaâ psihologiâ / Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Fak. psihologij i special'nosti psihopedagogiki; avt.: Žanna Racu. Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 17 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 17 (20 tit.). - F. f. de tit. - 1,50 lei, 30 ex. - [00-1252]
159.9(091)(073.8)

00-1249

00-1250

00-1251

00-1252

00-1253

00-1254

Analitičeskaâ programma "Novejšaâ istoriâ stran Vostočnoj Evropy" / avt.: N. Pepina; Kišin. Gos. Pedag. Un-t im. I. Creangă. Kaf. Vseobŝ. istorii. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 29 p.: tab.; 20 cm. - F. f. de tit. - Bibliogr. p. 24-29. - 1-50 lei, 30 ex. - [00-1253] 94(4-15)(073.8) Analitičeskaâ programma po kursu "Stilistika" : Dlâ special'nosti "Rus. âz. i lit. i anglijskij âzyk"/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Creangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: I.A. Ionova; nauč. red.: V. P. Ceban. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 11 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 11. - F. f. de tit. - 1-50 lei, 30 ex. - [00-1254] 808.2(073.8) Analitičeskaâ programma dlâ universitetskogo kursa "Psihologiâ reči": Gumanitarnyj profil': Special'nosti: obŝaâ psihologiâ, special'naâ psihopedagogika / avt.: Zanna Raku; Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Creangă. Fak. psihologij i special'nosti psihopedagogiki. Kaf. ob. psihologii - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 12 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 11-12 (27 tit.). - F. f de tit. - 2,00 lei, 30 ex. - [00-1255] 37.015.3(073.8)
173

00-1255

00-1256

Analitičeskaâ programma po kursu "Praktičeskij kurs russkogo âzyka" : dlâ special'nosti "Rum. âz. i lit.. Rus. âz. i lit."/ Kišinevskij Gos. Pedag. Un-t im. I. Krângă. Kafedra russkogo âzyka i russkoj i mirovoj literatury; sost.: N. A. Dam'ân; nauč. red.: B.G. Karča. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). 30, [1] p.; 20 cm. - 1-50 lei, 30 ex. - [00-1256] 808.2(073.8) Analitičeskaâ programma po kursu "Praktičeskaâ stilistika russkogo âzyka" : Dlâ special'nosti "Rum. âz. i lit. Rus. âz. i lit."/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: V.G. Karča; nuč. red.: Ionova I. A. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 23 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 23. - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1257]
808.2(073.8)

00-1257

00-1258

Analitičeskaâ programma po kursu "Metodika prepodovaniâ literatury" : Special'nost' "Rum. âz. i lit. Rus. âz. i lit. "/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: L. A. Kolesnik; nauč. red.: Gerlovan O. K. Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). - 40 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 37-40. - F. f. de tit. - 1,50 lei, 30 ex. - [00-1258] 372.880.046.16

00-1259

Analitičeskaâ programma po zarubeznoj literature : dlâ special'nosti "Rum. âz. i lit. Rus. âz. i lit. "/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: Topor G. L.; nauč. red.: Cvik I. I. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 41, [3] p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 42-44. - F. f. de tit. Pre contractual, F. tir. - [00-1259] 82.09(100-87)(073.8) Analitičeskaâ programma po kursu "Istoriâ russkogo âzyka" : dlâ special'nosti "Rum. âz. i lit. Rus. âz. i lit."/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Creangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: Karča; nauč. red.: Ionova I.A. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 23, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 24. - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1260] 808.2(073.8) Analitičeskaâ programma po kursu specseminara: "Škol'noe sočinenie" : dlâ special'nosti "Rus. âz. i lit.. Angl. âz. i lit."/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Creangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: Kolesnik L. A.; nauč. red.: Gerlovan O.K. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 8, [1] p.; 20 cm. Bibliogr. p. 9 (11 tit.). - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1261]
808.2(073.8)

00-1260

00-1261

00-1262

Analitičeskaâ programma po kursu "Sovremennyj russkij âzyk" : dlâ special'nosti "Rus. âz. i lit. Angl. âz. i lit."/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Creangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: Z. A. Severinova, …; nauč. red.: I.A. Ionova. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 30, [1] p.; 20 cm. Bibliogr. p. la sfârşitul compartimentelor. - F. f. de tit. - 1-00 lei, 30 ex. - [00-1262] 808.2(073.8) Analitičeskaâ programma po kursu "Metodika prepodovaniâ russkogo âzyka" : dlâ special'nosti "Rus. âz. i lit.. Angl. âz. i lit."/ Kišin. gos. pedag. un-t im. I. Kreangă. Kaf. rus. âz. i rus. i mirovoj lit.; sost.: Buračeva E.N.; nauč. red.: drozd L. D. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 13, [2] p.; 20 cm. Bibliogr. p. 14-15 (28 tit.). - F. f. de tit. - 1,00 lei, 30 ex. - [00-1263] 372.880.82.046.16(073.8) Mihnevici, Elena. Tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul toxoplasmozei: (Indica ii metodice) / Elena Mihnevici, Natalia Pobedinschi; Univ. de Stat de
174

00-1263

00-1264

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemi anu". Catedra Boli Infec ioase. - Ch.: Centrul Ed. - Poligr. "Medicina" al USMF., 2000. - 23 p.; 20 cm. - Bibliogr. p. 23 (10 tit.). - F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. - [00-11264]
616.993.192.1-07-08(076.5)

00-1265

Syntaxe francaise: [man. pentru elevi, liceeni, studen i] / aut.: Simion Răileanu, Nina Crivceanschi; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Catedra de Filologie fr. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 102 p.; 20 cm. Bibliogr. p. 98-99 (30 tit.). - Pre contractual, F. tir. - [00-1265] 804.0-5(075) Croitoru, Sergiu. Educa ie muzicală: Man. pentru cl. a 3-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi; red. resp. de ed.: Elena Ungureanu. – Ch.: Î. E. – P. "Ştiin a", 2000 (Combinatul Poligr.). – 104 p.: n. muz.; il. color., fotogr.; 24 cm. ISBN 9975-67-217-5: Pre contractual, F. tir. – [00-1266] 78(075.2) Silistraru, Nicolae. Note de curs la pedagogie / Nicolae Silistraru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 298 p.: tab.; 27 cm. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Pre contractual, 100 ex. – [00-1267]
37.01(075.8)

00-1266

00-1267

00-1268

Singer, Mihaela. Matematika: IV kl.: Sb. upražnenij / Mihaela Singer; per.: Valentina Gaiciuc; red. per.: Lidia Paşa; M-vo Obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 135, [1] p.: il.; 24 cm. – ISBN 9975-69-169-4 (trecut eronat pe carte) : Pre contractual, F. tir. – [00-1268]
51(075.3)

00-1269

First National Report on Biological Diversity / auth.: Alexandru Teleu ă, Arcadie Capcelea, Petru Cocîr ă; scientific: Ion Dediu; World Bank Coordinators: Phillip Brulski, Anatol Gobjilă; National steering comm: Valentin Bobeică, …; Rep. Moldova; Min. of Environment and Territorial Development; The World Bank. – Ch.: Î- E. – P. ""Ştiin a", (Combinatul Poligr.). – 68 p.: fotogr. color.; 24 cm. – Text în lb. engl. - Bibliogr. p. 67 (35 tit.). - Apare cu sprijinul Băncii Mondiale. - ISBN 9975-67-224-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1269] 57.063.7(478) Chirlici, Alexei. Igiena alimenta iei: (Compendiu de lucrări practice) / Alexei Chirilici; Uliana Jalbă; red. - coord.: Lidia Serghienco - Ciobanu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemi anu". – Ch.: Centrul ed. – Poligr. " Medicina" al USMF., 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 528 p.: tab., il.; 20 cm. – ISBN 9975-945-44-9 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1270]
613.2 (075.8)

00-1270

00-1271

Boli interne: (În două Vol.): [man. pentru uzul studen ilor] / col. de aut.: F. Comarov, V. Kukes, A. Smetnev; …; trad. din lb. rusă: C. Babiuc, …; Univ. de Stat de Medicină şi farmacie "Nicolae Testemi anu". – Ch.: Centrul ed. – Poligr. " Medicina" al USMF., 2000 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. Vol. 2. – 2000. - 370 p.: 4 p. il. color.: tab., fotogr., scheme. – ISBN 9975-945-21-X (în cop.): Pre contractual, 1000 ex. – [00-1271]
616.1/.4(075.8)

00-1272

Codru, Anatol. Piatra de citire: [poezii] / Anatol Codru; cop.: Isai Cârmu. – Ch.: Grupul ed. "Litera", 2000 (Combinatul Poligr.). – 303 p.; 18 cm. – (Biblioteca şcolarului; 216). - Ref. crit. p. 273-295. – ISBN 9975-74-286-6: Pre contractual, F. tir. – [00-1272]
859.0(478)-1 Codru
175

00-1273

Săraru, Dinu. Nişte ărani: roman / Dinu Săraru; cop.: Isai Cârmu. – Ch.: Grupul Ed. "Litera", 2000 (Combinatul Poligr.). – 279 p.; 18 cm. – (Biblioteca şcolarului, 215). – Ref. crit. p. 277-279. - ISBN 9975-74-210-6: Pre contractual, F. tir. – [00-1273]
859.0-31 Săraru

00-1274

Loghinovski, Elena. Puşkin şi problemele existen ei în memoria literaturii: Studii de intertextualitate : Il. cu desene din opera lui A.S. Puşkin / Elena Loghinovski. – Ch. : Grupul Ed. Litera, 2000 (Combinatul Poligr.). – 382, [1] p. : il.; 20 cm. – Bibliogr. în text. - În colab. cu Litera Int., Bucureşti. - Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Culturale Române. – ISBN 9975-74-283-1 : Pre contractual, F. tir. – [00-1274]
882.09

00-1275

Conferin a ştiin ifică jubiliară, 10-11 oct. 2000: Rez. comunic. / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău "; col. red.: Nicolae Andronati, …; coord.: Nicolae Banuh. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS). - 419 p.; 20 cm. Texte: lb. rom., engl., rusă. - Bibliogr. la sfârşitul art. - Tit. pe cop. "Conferin a ştiin ifică jubiliară "Universitatea Pedagogică de stat "Ion Creangă" din Chişinău la 60 de ani", 10-11 octombrie 2000. - Pre contractual, 150 ex. - [00-1275] 37.01:378.637(478)(082) Diaconu, Constantin. Hidrologie generală: [pentru uzul studen ilor, profesorilor] / Diaconu Constantin, Lazăr Chirică. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 407 p.: tab., il., scheme; 20 cm. - Bibliogr. p. 395-401. - ISBN 9975-921-03-5: Pre contractual, 300 ex. - [00-1276]
556.1/.56(075.8)

00-1276

00-1277

Vetka Ierusalima: Lit. al'manah pisatelej-evreev Moldovy / sost. i gl. red.: Rudol'f Ol'ševskij; hudož.: A. Zevina, E. Majdenberg. - Ch.: Chişin. ob-vo evrejskoj lul'tury., 2000 (Combinatul Poligr.). - 20 cm. [Vol.] 2. - 2000. - 439 p.: fotogr. - Izd. pod egidoj Kišinevskogo obŝestva evrejskoj kul'tury. - Posvâŝâetsâ Mezdunarodnomu kongressu evreev, 1999 g. Izd. pri podderzke Amer. evrejskogo ob" ed. raspredel. komi. "Joint" Resp. Moldova". - ISBN 9975-9540-4-9: Pre contractual, F. tir. - [00-1277]
830-088(478)(082)

00-1278

Conferin a de totalizare a muncii ştiin ifico-didactice a profesorilor pe anul 1999: (12 mai 2000): Tezele rap. şi comunic. / Univ. de Stat a Artelor din Rep. Moldova; col. red.: Gh. Mustea (preş.), …. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). - 196 p.; 20 cm. - Bibliogr. în note la sfârşitul art. şi în notele de subsol. - ISBN 9975-9617-0-3: Pre contractual, 500 ex. - [00-1278]
7+30:378.67(478) (042)

00-1279

Chitoroagă, Ion. Structuri algebrice: [pentru uzul studen ilor] / Ion Chitoroagă, Iurie Guzun. - Ch.: Cartdidact, 2000. - 88 p.: tab., scheme; 20 cm. Bibliogr. p. 88 (11 tit.). - Pre contractual, F. tir. - [00-1279]
512(075.8)

00-1280

Rău, Alexei. Există şi un Dumnezeu al bibliologiei : (studii, eseuri, art., dialoguri alese din vol. şi din periodice) / Alexe Rău. - Ch.: Museum, 2000. - 135, [1] p.; 20 cm. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 9975-905-19-6: Pre contractual, f. tir. - [00-1280]
02(478.9)+859.0(478).09
176

00-1281

Istoria românilor: Epoca medievală: Crestoma ie / sub. red.: I. Eremia, I. Gumenâi. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 180 p.; 20 cm. - (Ser. "Crestoma ii şcolare"). - Bibliogr. la sfârşitul doc. - ISBN 9975-940-30-7: Pre contractual, F. tir. - [00-1281]
94(=590)"05/14"(075.3) Com. Nr 46

00-1282

Ciocanu, Ion. Romanul "rural" postbelic în perspectivă estetică: specialitatea 10.00.01 - Literatura română: Ref. pentru ob inerea titlului ştiin ific de doctor habilitat în filologie (în baza lucrărilor publicate) / Ion Ciocanu; Acad. de Ştiin e a Republicii Moldova. Inst. de Literatură şi Folclor. - Ch.: S. n., 2000. 44 p. - Bibliogr. p. 42 (17 tit.). - [00-1282] Istoria românilor : Material complementar pentru cl. a VIII-a. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 20 cm. - (Ser. "Cartdidact - Card"; Nr 4) Partea a 2-a (1848-1918). - 2000. - 63, [1] p.: il. - Pre contractual, F. tir. - [00-1283]
94(=590)"1848-1918" (075.9) Com. Nr 49

00-1283

00-1284

Istoriâ universală: Epoca modernă (1640-1850): Material complementar pentru cl. a VII-a. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 64 p.: il.; 20 cm. (Ser. "Cartdidact - Card"; Nr 8) - Pre contractual, F. tir. - [00-1284]
94(100)1640/1850(073.8)

Com. Nr 241 00-1285 Matveev, Sergiu. Istoriâ universală: Epoca antică: Material complementar pentru cl. a V-a / S. Matveev. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 67, [1] p.: il.; 20 cm. - (Seria "Cartdidact - Card", Nr 6). – Pre contractual, F. tir. [00-1285]
94(100)"…/05"(075.3)

Com. Nr 50 00-1286 Cerbuşcă, Pavel. Istoriâ românilor: Epoca contemporană: Material complementar pentru cl. a IX-a / Pavel Cerbuşcă, Boris Volosatîi. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 63, [1] p.: il.; 20 cm. - (Ser. "Cartdidact Card", Nr 5) - Pre contractual, F. tir. - [00-1286]
94(100)(=590)"19"

Com. Nr 246 00-1287 Cerbuşcă, P. Istoriâ universală: Epoca contemporană: Material complementar pentru cl. a IX-a / P. Cerbuşcă. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 63, [1] p.: il.; 20 cm. - (Ser. "Cartdidact - Card", Nr 10) - Pre contractual, F. tir. - [00-1287]
94(100)"19(075.3)

Com. Nr 247 00-1288 Cerbuşcă, P. Vseobŝaâ istoriâ : Novoe vremâ (1850-1914): Rabočaâ tetrad' dlâ VIII kl. / P. Cerbuşcă. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 64 p.: il.; 20 cm. - (Ser. "Cartdidact - Card", Nr 26) - Pre contractual, F. tir. - [001288]
94(100)"1850/1914"(075.3) Com. Nr 253

177

00-1289

Vseobŝaâ istoriâ : Srednie veka: Tetrad' dlâ kontrol'nyh rabot dlâ VI kl. Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 64 p.: il.; 20 cm. - (Ser. "Cartdidact Card", Nr 24) - Pre contractual, F. tir. - [00-1289] 94(100)"05/14"(075.3) Com. Nr 267 Vseobŝaâ istoriâ : Novoe vremâ (1640-1850): Tetrad' dlâ kontrol'nyh rabot dlâ VII kl. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - 63, [1] p.: il.; 20 cm. (Ser. "Cartdidact - Card", Nr 25) - Pre contractual, F. tir. - [00-1290] 94(100)1850/1914"15/17!(075.3) Com. Nr 248 Chronicle of the political, administrative, social, economic and cultural life of Moldova / Bibl. Na . a Rep. Moldova. - Ch.: S. n., 2000 (Imprimeria B.N.R.M.). - 20 cm 1997. - 2000. - 96 p. - Pre contractual, 50 ex. - [00-1291] 016:308(478) Rusnac, T. Boala celiacă: (Recomandări metodice) / T. Rusnac, V. urea, L. Gasnaş; Univ. de Medicină şi Farmacie "N. Testemi anu". Catedra de pediatrie Nr 2. - Ch.: S. n., 2000. - 42 p.: tab., il.; 20 cm. - F. f. de tit. - Pre contractual, F. tir. - [00-1292] 616.341(076.5) Lazarev, Serghei Nicolaevici. Diagnosticarea karmei. Iubirea / Serghei Nicolaevici Lazarev; trad. din lb. rusă: Jozefina şi Ilie Danilov; pref. şi note de: Ilie Danilov. – Bucureşti: Dharama, 2000 (Combinatul Poligr.). – 21 cm. Cartea a 3-a. - 2000248, [3] p.; 21 cm. – Il cop. 1: fragment icoană sec al XV-lea - Andrei Rublev. - ISBN 973-85007-0-2: Pre contractual, F. tir. – [001293]
159.961

00-1290

00-1291

00-1292

00-1293

00-1294

Culegere de scheme la anatomia omului: [pentru uzul studen ilor] / I. Catereniuc, M. Ştefăne , L. Globa, …; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemi anu". - Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. - Poligr. "Medicina" al USMF.). - 126 p.: il., scheme; 20 cm. - ISBN 9975-945-45-7: Pre contractual, 350 ex. - [00-1294] 611.9(075) Popuşoi, E. Biostatistica în teste: [pentru studen i, doctoranzi] / E. Popuşoi, O. Lozan, V. Badan; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemi anu". Catedra sănătate publică şi management "Nicolae Testemi anu". 156 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 56 (9 tit.). - Pre contractual, F. tir. - [00-1295] 614.2:311(079) Şleahov, Eli. Un centenar de cercetări ale răspunsului imun în antrax: achizi ii, paradoxuri, probleme: (Alocu iune aniversară; 80 ani [de la naştere]) / Eli Şleahov; Univ. de Medicină şi Farmacie "N. Testemi anu". - Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. - Poligr. "Medicina al U. S. M. F.). - 45, [1] p.; 20 cm. - (Savan imedici iluştri). - Bibliogr. p. 30-34. - Teze de doctor şi doctor habilitat în medicină sus inut sub conducerea profesorului universitar Eli Şleahov p. 35-37. - lista selectivă a lucrărilor publicate de profesorul universitar Eli Şleahov. - Pre contractual, 200 ex. - [00-1296]
612.017.1:615.371+929

00-1295

00-1296

00-1297

Istoria românilor: Epoca modernă şi contemporană: Atlas istoric şcolar / elab.: I. Ojog. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - [18] p.: hăr i; 24 cm. - ISBN 9975-940-02-1: Pre contractual, F. tir. - [00-1297]
94(=590) "17/19"(084.4)(075.3)
178

Com. Nr 215

00-1298

Istoria românilor: Epoca antică şi medievală: Atlas istoric şcolar / elab.: I. Ojog. - Ch.: Cartdidact, 2000 (Tipogr. "Reclama"). - [18] p.: hăr i; 24 cm. - ISBN 9975-940-02-1: Pre contractual, F. tir. - [00-1298]
94(=590) "11/17"(084.4)(075.3) Com. Nr 214

00-1299

Galan, Sergiu. Mic dic ionar explicativ şi practic de termeni criminalistici şi juridici / Sergiu Galan; Univ. de Criminologie. Colegiul de Poli ie "Dimitrie Cantemir". - Ch.: S. n., 2000. - 24 p.; 20 cm. - ISBN 9975-9620-0-9: Pre contractual, F. tir. - [00-1299]
34(038)

00-1300

Metodičeskie ukazaniâ po vypolneniû kursovoj raboty po discipline "Finansovoj menedžment" dlâ studentov 3-go kursa zaočnogo otdeleniâ special'nosti "Menedžment" kvalifikaciâ "Finansovyj menedžer" / avt.: Šestakovskaâ A. P., Ilrist…; Kolledz "Mezdunar. ŝk. biznesa". Kafedra "Menedzment i ekonomika". - 2-oe pererab. i dop. izd. - Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. ASEM). - 28 p.: tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 28 (16 tit.). - Pre contractual, F. tir. [00-1300]
336.02(076.5)

179

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->