You are on page 1of 1

Opšti podaci o zemlji Prezentacije Izvještaja o zemljama (Country reports) Country report treba da sadrži osnovne informacije o ekonomiji

: GDP, GDP pc, stanovništvo, HDI,stopa nezaposlenosti, najznačajniji trgovinski partneri, političko uređenje, članstvo u međunarodnim organizacijama i sve druge specifičnosti. Statistički podaci za period 2005 – 2011. godina