You are on page 1of 2

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Energetica Catedra de Producere si Utilizarea Energiei Electrice

sectia Termoenergetica Grupa 2402 an universtar 2008/2009

Tema proiectului de diploma a absolventului T A N A S E S C U Liviu Cristian
1. Tema proiectului:

Optimizarea retelei de servicii interne RSI apartinand unei CET de mica putere - 2 X 6 MW 0.4/5.25/10 kV. 8 iulie 2009 CET este echipata cu 2 TG de 6 MW debitand energia la 5,25 10 kV. Timpul de utilizare al puterii instalate este de 6000 h/an , iar combustibilul folosit gazul metan(sau pacura) 4.1. Partea termoenergetica., PT: Calculul consumatorilor RSI/CET; 4.2 Partea electrica a centralei si statiei, PECS: Se alege schema electrica de conexiuni primare in urma unei discutii tehnico-economice. In urma unui calcul simplificat al curentilor de scurtcircuit se definitiveaza schema aleasa cu aparatajul primar si secundar, legaturile conductoare Se calculeaza schema de alimentare a consumatorilor de servicii proprii 5,25 si 0,4 kV a CET analizate, subliniind caile practice de optimizare a distributiei energiei in RSI. 4.3 Partea de automatizare, PA : Se analizeaza oportunitatea functionarii cu frecventa variabila prin convertizor de frecventa CF si respective softstartere SST a consumatorilor importanti de servicii interne (EPA, EPC, VA, VG) 4.4 Protectia muncii, PM : Calculul instalatiei de legare la pamant in vederea realizarii electrosecuritatii personalului de exploatare.

2. Termen de predare: 3. Date initiale:

4. Cuprins:

5.Material grafic obligatoriu: Schema monofilara generala cu ridicarea circuitelor primare si secundare (principal). Detalierea circuitelor secundare referitoare la Sisteme de protectie

1

Horia Necula ABSOLVENT Tanasescu Liviu-Cristian 2 . Dedu G. dr. UPB Laboratorul PECS si CET Grivita-Bucuresti 6.D. s. s..a. Ing. – Partea electrica a centralelor electrice si statii si posturi de transformare. Bibliografie : Buhus P. Sisteme de reglare automata a vitezei (SRAV).prin relee (SPR). dr. dr. 471p. Editura Academiei Romane . s. Guzun B. Selischi Al.a. Editura UPB-1990.D.D – Scheme de alegere si dimensionare specifice instaltiilor PEC. 5. George Darie CONDUCTOR PROIECT Prof.. CSRE.a.2005.Sisteme de reglare automata a tensiunii (SRAT). Loc de practica: DECAN Prof. Guzun B. – Centrale Statii si Retele Electrice. 275p. Ing. Editura UPB 1997 171p. Ing. – Automatizari in Hidroenergetica Editura Tehnica 1995. Guzun Basarab SEF CATEDRA Prof. 450p. Guzun B.