You are on page 1of 2

184 Itinatag ang SWP alinsunod sa Batas Komonwelt Blg. 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Komonwelt. si Manuel L. 1936. Laurel St. .. 134 ng Pangulong Quezon. Ang Wikang Pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Maynila. 1940 – Pinagtibay ng Batas-Komonwelt Blg. Disyembre 30. San Miguel. ang komisyon sa Wikang Fipilino ay nasa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at nakabahay sa ikalawang palapag ng Gusaling Watson. Ang layunin ng surian ay pilitin ang katutubong wika na gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Hunyo 7. 1946. 1610 J. Quezon noong Nobyembre 13. 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4.Batas Komonwelt Blg. 1937 Sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog.P. Ang komisyon sa Wikang Filipino ang nagpalipat lipat pero sa kasalukayan.