You are on page 1of 8

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan disertai empat pilihan jawapan A, B, C dan D.

Bulatkan dan hitamkan jawapan yang betul. 1. Pilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk menyelesaikan masalah. A Melayari internet B Mengunjungi pameran yang berkaitan C Melakukan temubual D Berdiam diri tanpa mengambil apa-apa tindakan 2. Proses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu dinamakan proses __________. A reka cipta B inovasi C kreativiti D prototaip 3. Gerudi tangan digunakan untuk __________. A menebuk lubang B memotong wayar C menjalur wayar D mengesan kebocoran elektrik 4. Antara berikut, bahan manakah bukan penebat (bahan tidak mengalirkan arus elektrik)? A Kayu B Kaca C Getah D Aluminium 5. Manakah bukan komponen basikal? A Hendal B Pedal C Sesiku D Engkol 6. Komponen basikal yang rosak apabila tayar pancit ialah ___________. A rantai B brek C gegancu D tiub

Alatan yang digunakan untuk mengeluarkan tayar dari rim ialah __________. Pernyataan manakah bukan fungsi sesiku L. A pengumpil B sepana gabung C sepana boleh laras D playar gabung 11. A Pembaris B Apit G C Tukul D Gergaji 8. Alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari? A Sesiku L B Pita pengukur C Pembaris keluli D Jangka lukis 10. ___________ ialah komponen yang akan menyalakan cahaya apabila litar ujian projek disambungkan kepada bateri. A kapasitor B Diod LED C perintang tetap D wayar 12. A kikir parut B tukul warrington C gergaji lengkung halus D gerudi tangan . Alatan yang paling sesuai digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung ialah ___________. A Untuk membuat garisan bersudut tepat B Untuk menentukan ketepatan sudut 90 darjah C Untuk menguji berat sesuatu kayu D Untuk menguji kerataan kayu 9.7. ____________ digunakan untuk mengapit bahan agar mudah melakukan kerja.

Manakah alatan yang tidak digunakan untuk menyiapkan sehelai baju. A Jarum B Benang C Gunting D Gerudi 16. II Ukur menggunakan pita pengukur. I Membuat tanda menggunakan sesiku L. II. I. A I. Susun aktiviti di bawah mengikut urutan yang betul bagi kerja memotong papan. IV. Alatan yang digunakan untuk melicinkan permukaan kayu? A Pahat B Kertas las C Tukul D Kikir logam 17.13. IV C II. __________ digunakan untuk menggosok tiub tayar sebelum bocoran ditampal. I. III. IV. III D III. IV Gunakan apit G untuk mengapit papan. I. IV. A Kain flanel B Kertas las C Berus sabut D Berus dawai 14. III Potong papan menggunakan gergaji. II 15. III B II. Pilih alatan tangan yang boleh digunakan untuk mengukur dan menanda projek. I Gergaji tangan II Sesiku L III Pita pengukur IV Kikir logam A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV .

dan IV I. II. Manakah yang bukan tujuan menanam sayur-sayuran? A Mengindahkan kawasan rumah B Mengisi masa lapang C Membuat tanah menjadi semak D Menjadi sumber pendapatan 21. dan IV II. __________ digunakan untuk membentuk kaki komponen elektronik? A Pemutar skru B Bongkah penyambung C Bateri D Playar muncung tiru . III. Manakah alatan kitar semula yang tidak boleh digunakan sebagai bekas tanaman. A Tepung gandum B Tepung ubi C Tepung beras D Tepung penyumbat 20. Antara berikut. dan IV 22. __________ digunakan untuk menyumbat liang-liang dan ira kayu yang kasar. I bimbingan guru II pembacaan dan penyelidikan III meniru maklumat orang lain IV soal selidik A B C D I. kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul maklumat. A Tong kosong B Tayar terpakai C bateri kereta D sabut kelapa 23. A kacang panjang B kangkung C bayam D sawi 19. II. dan III I. III.18. Manakah bukan sayuran yang tergolong dalam kumpulan sayuran daun.

Apakah bahan yang terdapat dalam wayar lembar tunggal? A Kuprum B Getah C Plastik D Kaca 29. Apakah komponen yang tidak diperlukan dalam penghasilan projek elektronik? I Bateri II Paku III Transistor IV Papan lapis A I dan II B II dan III C III dan IV D II dan IV 25. Kelengkapan rumah yang tidak boleh dihasilkan melalui proses jahitan. __________ digunakan untuk menyambungkan bahan dan komponen pada litar elektronik.24. A langsir B meja makan C lapik meja D cadar katil . A Wayar B Kaki komponen C Bongkah penyambung D pemutar skru kecil 28. B mengangkut tanah C mengubah anak benih D mengumpul rumpai 27. A menggemburkan tanah. Fungsi cangkul ialah __________. alatan manakah yang tidak digunakan untuk aktiviti memotong dan menebuk? A Gergaji puting B Gerudi tangan C Gergaji lengkuas halus D Kikir logam 26. Antara berikut.

Unit ukuran bagi kapasitor ialah farad ( f ). Mengumpul rumput yang telah dipotong. Tansistor ada dua jenis. 34. iaitu berkutub dan tidak berkutub. 31. Brek digunakan untuk memberhentikan putaran roda. ( ) 32. Gerudi digunakan untuk membuat jahitan silang pangkah. ( ) 33. ( ) 35. Meratakan tanah. Prosese membubuh baja akan menyebabkan tanaman layu.30. ( ) . Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A sudip tangan B serampang tangan C Pencakar D cangkul Soalan 31 hingga soalan 35 Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah.

36 Kapasitor tidak berkutub 37 Perintang tetap 38 transistor 39 Lampu LED 40 Kapasitor berkutub .Soalan 36 hingga 40 Padankan simbol dengan komponennya.

Jarum Kapasitor Cangkul Tukul sepana 41 _____________ 42 _____________ 43 ______________ 44 _______________ 45 _______________ .Soalan 41 hingga 45 Padankan gambar dengan alatan yang sesuai serta tulis nama alatan tersebut.