You are on page 1of 1

Unitatea

STAT DE SALARII
pe luna (secţia, serviciul etc.)
N r. NUM E LE Marca To t a l Indemni- Indemnicrt. ŞI (funcţia) salariu zaţie pt. zaţie din PRENUMprimele asigurări ELE 10 zile sociale de boală de stat Alt e Venit Contri- Contridrep- brut buţia buţia turi indivi- indiviimpoduală duală zabile pentru pentru asigurări protecţia sociale socială a şomerilor 6 7 8 9 Contri- Cheltu- Venit Alt e Dedu- Dedu- Venit Im p o - Salariul ALTE REŢINERI Total de buţia ieli n e t contribu- cere ceri bază de zit net plată pentru profesioţii sau perso- supli- calcul calcuIndem- Ava n s Chi- Impu- P o - Rate Alt e asigurănale cheltu- nală mentare lat şi nizaţie rii taţii priri câştirile (cota ieli de reţinut conceguri în sociale 15% ) deducti- bază diu bani şi de bile odihnă, în sănătate lichidări natură 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

anul

0

1

2

3

4

5

Conducătorul unităţii,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

14-5-1/b

Întocmit,