You are on page 1of 3

PROCES VERBAL

ncheiat astzi 5 NOIEMBRIE 2012, cu ocazia edinei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Periam, care i desfoar lucrrile n Sala de edin a Primriei Comunei Periam

n conformitate cu prevederile art. 39 alin.2 i ale art.61 din Legea Administraiei Publice Locale nr.215/2001, republicat, modificat i completat, particip la lucrrile edinei extraordinare doamna secretar Bron Daciana precum i urmtorii consilieri locali ai Comunei Periam i anume: AVRAM IOAN-MIRCEA, CPUAN IONEL, CPUT CORNEL, CTEA PETRE-PAVEL, COZMA VASILE, HRDLU ANIOARA, IVACU IOAN, JIFCOVICI-ISAI LUCIA-EMILIA, MAGER CLIN-MARIUS, STRUTINSCHI RODICA, UVAT VIORICA i VOICU LIVIU. Sunt prezeni 12 consilieri locali. edina a fost convocat de Primarul Comunei Periam Dumitra Cornel prin Dispoziia nr.170 din 2 noiembrie 2012 iar consilierii locali au fost convocai de ctre secretarul consiliului local telefonic i prin invitaia nr. 7654/02.11.2012, cnd li s-a adus la cunotin i ordinea de zi. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitra Cornel, propune urmtoarea ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotrre privind constatarea apartenenei la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului n suprafa de 3.500 mp, situat n extravilanul Comunei Periam i aflat n proprietatea statului; - iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 2. Proiect de hotrre privind aprobarea dezmembrrii terenului extravilan n suprafa de 67.810 mp din suprafaa total de 132.500 mp, teren evideniat n extrasul CF Nr.402005 Periam, avnd nr. cadastral 402005, categoria de folosin pune i aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniul privat; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 3. Proiect de hotrre privind aprobarea rennoirii contractului de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.14, domnului Ciobanu Cristinel, titularul contractului; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 4. Proiect de hotrre privind aprobarea rennoirii contractului de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.3, domnului erban Gheorghe-Sebastian, titularul contractului; -iniiator: primar Doamna secretar supune la vot Procesul-verbal al edinei anterioare ordinare a Consiliului Local Periam care a avut loc n data de 31.10.2012. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 5 voturi abinere (se abin domnii consilieri locali Cput Cornel, Ivacu Ioan, Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, Mager Clin-Marius i Uvat Viorica care au absentat la edina ordinar a Consiliului Local Periam). Domnul consilier local Cozma Vasile, preedintele de edin, ntreab domnii consilieri locali dac sunt de acord cu inerea unui moment de reculegere n memoria mamei domnului primar Dumitra Cornel, care a decedat azi diminea. Domnii consilieri locali sunt de acord n unanimitate i se ine un moment de reculegere. Domnul consilier local Cozma Vasile, preedintele de edin, d citire Ordinii de zi . Se supune la vot Ordinea de zi . 1

Se voteaz cu 7 voturi pentru i 5 voturi abinere (se abin domnii consilieri locali Cput Cornel, Ivacu Ioan, Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, Mager Clin-Marius i Uvat Viorica, doamna consilier local Jifcovici-Isai Lucia-Emilia motiveaz c se abin deoarece primele trei puncte de pe Ordinea de zi au fost discutate i n edina ordinar a Consiliului Local din data de 31.10.2012, edin la care domnii consilieri nu s-au prezentat deoarece a avut loc la Cminul Cultural). I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Cozma Vasile, preedinte de edin, d citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate, Proiect de hotrre nr.1/02.11.2012 privind constatarea apartenenei la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului n suprafa de 3.500 mp, situat n extravilanul Comunei Periam i aflat n proprietatea statului i raportul Comisiei de specialitate II. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr. 1/02.11.2012. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 5 voturi abinere (se abin domnii consilieri locali Cput Cornel, Ivacu Ioan, Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, Mager Clin-Marius i Uvat Viorica). Domnul consilier local Ctea Petre-Pavel: Eu nu neleg de ce atta rea-voin, se discut doar de a se aduce acest teren n proprietatea comunei ? Domnul consilier local Cput Cornel: ntruct s-au mutat aceste proiecte de hotrre din edina ordinar care a avut loc la Casa de Cultur. Domnul consilier local Voicu Liviu: Sunt dou proiecte de hotrre care nu suport amnare i cu aceast ocazie s-au introdus pe Ordinea de zi i celelalte proiecte de hotrre care nu au trecut n edina ordinar. Doamna consilier local Strutinschi Rodica: edinele de consiliu sunt publice. Domnul consilier local Ctea Petre-Pavel solicit mutarea tuturor edinelor Consiliului Local la Casa de Cultur. Doamna consilier local Strutinschi Rodica susine aceeai propunere ca i domnul consilier local Ctea Petre-Pavel i anume ca toate edinele, att cele ordinare ct i cele extraordinare s se desfoare la Cminul Cultural deoarece acestea sunt publice i cetenii au dreptul s participe la edine. II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Cozma Vasile, preedinte de edin, d citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate, Proiect de hotrre nr.2/02.11.2012 privind aprobarea dezmembrrii terenului extravilan n suprafa de 67.810 mp din suprafaa total de 132.500 mp, teren evideniat n extrasul CF Nr.402005 Periam, avnd nr. cadastral 402005, categoria de folosin pune i aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniul privat i raportul Comisiei de specialitate II. Domnul consilier local Cozma Vasile, face meniunea c att primul proiect ct i acesta, sunt dou proiecte mai vechi, ncepute de vechea conducere i sunt necesare voturile a 2/3 din numrul total al consilierilor n funcie pentru a trece aceste proiecte . Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr. 2/02.11.2012. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 5 voturi abinere (se abin domnii consilieri locali Cput Cornel, Ivacu Ioan, Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, Mager Clin-Marius i Uvat Viorica). III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Cozma Vasile, preedinte de edin, d citire materialelor: cererea domnului Ciobanu Cristinel, raportul compartimentului de specialitate, Proiect de hotrre nr.3/02.11.2012 privind aprobarea rennoirii contractului de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.14, domnului Ciobanu Cristinel, titularul contractului i raportul Comisiei de specialitate II. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr. 2/02.11.2012. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 5 voturi abinere (se abin domnii consilieri locali Cput Cornel, Ivacu Ioan, Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, Mager Clin-Marius i Uvat Viorica). Domnul consilier local Cozma Vasile, preedinte de edin, solicit domnilor consilieri care se abin, s motiveze abinerea, doamna consilier local Jifcovici-Isai Lucia-Emilia spune c s-a motivat la aprobarea Ordinii de zi. 2

IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Cozma Vasile, preedinte de edin, d citire materialelor: cererea doamnei erban Iuliana , raportul compartimentului de specialitate i Proiect de hotrre nr.4/02.11.2012 privind aprobarea rennoirii contractului de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.3, domnului erban Gheorghe-Sebastian, titularul contractului . Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr. 4/02.11.2012. Se voteaz cu 12 voturi pentru (unanimitate de voturi). Domnul consilier local Voicu Liviu propune ca din partea Consiliului Local Periam s se trimit o coroan de flori n memoria mamei domnului primar. Domnii consilieri locali sunt de acord n unanimitate. Nemaifiind alte discuii, domnul consilier local COZMA VASILE, preedinte de edin, mulumete tuturor consilierilor pentru prezen i participare i declar nchise lucrrile edinei extraordinare cu convocare de ndat.

PREEDINTE DE EDIN Consilier local, COZMA VASILE

CONTRASEMNEAZ Secretar Comun, BRON DACIANA