You are on page 1of 2

BURUKO HURA NORK EGIN ZION JAKIN NAHI

ZUEN SATORTXOA
1.- Zer gertatu zitzaion satortxoari zulotik irten
zenean?
...................................................................................
...................................................................................
.............
2.- Nortzuengana joan zen satorra galdetzera?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..........................
3.- Zer galdetzen zien hoiei denei?
...................................................................................
...................................................................................
.............
4.- Azkenik, nork lagundu zion buruko hura nork
egin zion jakiten?
...................................................................................
...................................................................................
.............
5.- Nork egin zion buruko hura?

.
.
6.- Zer egin zion satortxoak?

7.- Zure ustez, haserretu egin zen buruko hura egin


zion animali hura? Zergatik?

..