You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN TARIKH 27.6.

11 M23 ISNIN MATA PELAJARAN TEMA/TAJUK Bab : 5 : Kerajaan Islam di Madinah 5.1 Perjanjian Aqabah 1 [ 621m] Perjanjian Aqabah 2 [ 622m] 5.2 Hijrah Faktor-faktor hijrah Tujuan hijrah Kepentingan hijrah 1. Menyenaraikan maklumat dalam P.Aqabah 2. Menjelaskan kepentingan P. Aqabah TINGKATAN 4KJ MASA/HARI 10.40-1200

Sejarah Tingkatan 4

OBJEKTIF

AKTIVITI

1. Guru menjelaskan mengenai faktor2 kebangkitan p.aqabah 2. Peranan pihak yang terlibat P. Aqabah. .

REFLEKSI .