1.Cilat ishin kushtet natyrore qe kane ndikuar ne popullimin e hershem te Kosoves?

Hapsira e kosoves ishte e pershtatshme per popullim pasi kishte ,male e fusha,bregore,e kodrina,toke pune, livadhe ,kullota ,pyje e begati tjeter. 2.Cilat jane faktoret gjeografik dhe gjeostrategjik qe kane ndikuar ne popullim? Pozita geografike , klima,ujrat nentoksore, relievi. 3.Cili fis ilir ka jetuar ne keto hapsira ? Kosova ishte banuar me fisin ilir Dardan. 4.Cilet popuj kane depertuar si pushtues ne keto Territore? Ne keto territore kan depertuar fiset sllave, territoret e banuara me passardhesit e ilirve prej shekullit IV e deri ne fund te shekullit XII ishin ne kuader te Perandoris Bizantine per dy shekuj nen sundmin serb e pas depertimit te ushtris osmane keto treva ishin nen sundimin turko-osman per pes shekuj. 5.Kur ka .... filluar te dhenat e para per popullsine e Kosoves? Te dhenat e para per numrin e popullsis se Kosoves kan filluar qe nga viti 1880. 6.Cilat jan regjistrimet e para te popullsis ne kosoven e Jogusllavis se pare? Regjistrimet ne vitet 1921 dhe 1931 ne kohen e Jogusllavis se pare . 7.Cilat jane regjistrimet e Jogusllavise se Dyte? Regjistrimet e Jogusllavis se dyte jane brenda vitit 1948,1953,1961,1971 dhe 1981. 8.Sa ishte numri i popullsis (vlersim) ne vitin 1880? Ne vitin 1880 vlersohet se Kosova kishte rreth 240 mije banore , ndersa pas 100 vite ( ne vitin 1981) arriti ne 1584 mije banore soe 6,6 here me shume. 9.Cilat jan llojet e tokave ne Kosove ? Llojet e tokave jane : Toka e cilesis se dobet me pjesmarrje te konsiderueshme (29%) , toka e cilesis mesatare dhe pjesa me e vogel (15%) me toka te cilesis se mire. 10.Faktoret - kushtet (te permenden) qe kane ndikuar ne llojet e tokave ne kosove? Ne territorin e kosoves per shkak te llojshmeris se relievit ,perberjes gjeologjike,kushteve klimatike , hidrografike,floristike,dhe veprimit te njeriut per

kohe te gjat historike jan zhvilluar toka te ndryshme. 11.Si eshte pjesmarrja e tokave (%) sipas kualitetit? Toka e cilesis se mire dhe mesatare zen rreth 44% te fondit te tokes dhe ato perbehen prej tokave humusore(11%) , tokave te murrme karbonate (8.4%) aluviale(7.8%) rrenzinave dhe tokave te zeza. 12. Cka jane ujrat Arteziane? Uji artezane është ujë nëntokësor në rrethana të veçanta gjeologjike dhe tektonike, që gjendet në zonën ndërmjet shtresave joujëlëshuese. Uji artezian gjendet nën shtypje hidrostatike dhe, kur të shpohet toka deri tek ai, rëndom del në sipërfaqe me vrull is curril. Gjendet ne hapsiren mes gurakocit , Vrelles,dhe Istogut dhe ne rrethinen e Prizrenit, ana verilindore. 13.Kush ndikon ne dendsin e rrjetit lumor ne Kosove ? Pozita gjeogafike e Kosoves ne Gadishullin Ballkanik ,lartesia mesatare relativisht e madhe (811m) , mbyllja e hapsires kosovare me male te larta e te mesme ne pjeset perifierike ,ndikuan ne formimin e nyjes hidrografike ne Kosove. 14.Te permenden 6 lumenjt te cilet i takojn pellgut te Detit Adriatik ? Drini I Bardhe me deget Lumi I Istogut , I Pejes , I Decanit,Ereniku , Lumi I Prizrenit, Toplluha, Mirusha etj. 15.Trego perqindjen e pellgjeve detare te Kosoves (3pellgje)? Pjesa ma e madhe e territorite te Kosoves I takon ujmbledhsit te te Detit te Zi (50,7%) pjesa tjeter (43,5%) I takon ujmbledhesit te detit Adriatik dhe pjesa e mbetur prej 5,8 % I takon ujmbledhesit te detit Egje. 16.Te permenden 3 lumenjt me te gjate te Kosoves (..km)? Drini I bardhe ne Vermic (122km) , Sitnica(90km) Llapi (79,4km) 17.Te ushqyerit e lumenjve me uje dallojm dy regjime ...? Dallojm dy tipa me nga 3 variante : Regjimi Nivalo-pluvial dhe regjimi pluvio nival. 18.Cilet lumenj i takojn regjimit nivalo-pluvial? Drini I Bardhe, Lumi I Pejes, Istogut, Decanit,Pastaj Ibri , dhe lumi I Prizrenit , Plaves , dhe Lepenci. 19.Pluvio-nival cilet lumenjt i takojn regjimit? Llapi,Drenica,Sitnica Morava e Binces,Krivareka. 20.Prej tere sasis se reshjeve qe bie ne Kosove sa % rrjedhin dhe sa % avullohen? 40% e reshjeve ne kosove rrjedhin ndersa avullohen 60% te saj. 21.Cilen pjese te evropes shtrihet Gadishulli Ballkanik ? Gadishulli Ballkanik shtrihet ne Evropen Jugore perkatesisht Juglindore. 22.Cakto kufirin verior te Gadishullit Ballkanik ?

Kufiri verior kalon ne linjen Gjiri I Triestes, Fushegropa e Lublanes , vazhdon me rrjedhjen e lumenjve Sava e Danub. 23.Trego Vendet e reja dhe te vjetra ne Gadishullin Ballkanik? Vendet e reja “ Kosova , Mali I zi , Maqedonia , Vendet e vjetra : Greqia , Kroacia , Bosnia Hercegovina, Serbia,Shqiperia,Bullgaria.

24.Ne Gad.Ballkanik kalojn rruge te rendesishme tokesore. Cilat jane ato? Me kryesoret jan ato qe kalojn per se gjati lugines Moravo-Vardare,Lugines se Nishaves-Marices , lugines se shkumbinit , I ashtuquajturi korridori I tet etj. 25.Ne cilat shtete shtrihen Malet RODOPE? Maqedoni,Serbi.Bullgari. 26.Kush ka rendesi ne formimin e klimes ne Gad.Ballkanik. Ne formimin e klimes ne Gadishullin Ballkanik rol te rendesishem luan gjeresia gjeografike,afersia e deteve dhe e Oqeanit Atlantik. 27.Gad.Ballkanik ka begati te madhe te ujrave.. Kush ndikon ne kete begati? Begatia me Ujera eshte e lidhur me sasin e reshjeve , ndertimin gjeologjik, coptimin e theksuar te relievit dhe mbulesen vegjetative. 28.Pse ne malet dinarike perkunder sasis se reshjeve nuk ka ujera rrjedhese? Per shkak te temperaturave te ftohta dhe sasis se madhe te bores dhe perberjes gjeologjike . 29.Te permenden 5 lumenjt kryesor te Gadish.Balkanik qe derdhen ne detin EGJE? Vardari ,Marica ,Struma, KURSE NE DETIN Jon derdhen disa lumenj te vegjel (Araktas,Kallomos , Bistrica Aspropotomos etj) 30.Te permenden 5 lumenjt kryesor te Gadish.Ballkanik qe derdhen ne detin e ZI.? Danubi me deget e tij.Sitnica,Ibri,Drenica,Krivareka. 31.Cilat jane fushat – Ultesirat ne Gad.Ballkanik? Ultesirat Perendimore e Shqiperis, Fusha e Selanikut , e Trakise , Dobruxhes ndersa fusha ndermalore ka me shume si : Fusha e Dukagjinit , Kosoves, Shkupit , Pollogut , Pellagonise , Korces etj. 32.Te permenden 5 lumenjt kryesor te Gadish.Ballkanik qe derdhen ne detin Adriatik? Drini,Buna,Vjosa,Neretva,Cetina,Zermanja. 33.Liqenjt kryesor tektonik ne Gadish.Ballkanik ? Liqeni I Shkodres,I Ohrit , I Prespes, I Janines, I kosturit.

34.Siperfaqja e Gadish.Ballkanik eshte ? 505.000km2 ndersa ne kufijt politike eshte 554.000km2. 35.Sa banore jetojn ne 1km2 ne Gadishullin Ballkanik? Jetojn 95banore/km2. 36.Cilet jane popujte me te medhenj per nga numri ne Gd.Ballkanik.? Greket,Bullgart,Serbet dhe Shqiptaret pastaj radhiten turqit ,kroatet , boshnjaket , maqedonasit, rumunet ,dhe malaziasit.

37.Kush ka shtim me te ulet te Popullsis (nepromila) dhe me te lart(ne promila)? Ne pjesen e konsiderueshme te shteteve te ballkanit shtimi natyror eshte I ulet. Keshtu ne Bullgari e Rumani e Kroaci ajo leviz ne mes 1.2% ne Greqi 0.2% serbia po shenon zvoglim mbi 30mije banore ne vit (-0.5%) .Kosova njihet me shtim me te larte nder vendet e ballkanit me 13-15%.. Shqiperia rreth 12% kurse Maqedonia ,Bosnia Hercegovina e Mali I zi 5-8%. 38.Te permenden shtetet e Gadish.Ballkanik ? Greqia, Bullgaria, Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kroacia, pjesa evropiane e Turqisë dhe Dobruxha e Rumanisë, por jo si shtet në tërësi. 39.Trego perqindjen e Tokave Punuese,livadheve ,kullotave, pyjet.? Duke iu faleminderuar kushteve klimatike dhe pedologjike mundësitë për zhvillimin e bujqësisë janë shumë të volitshme. Pjesëmarrja e tokës së punueshme është 34 %, e livadheve dhe kullotave rreth 27%.Pyjet në ballkan zënë 29 % të sipërfaqeve bujqësore dhe kanë rëndësi ekonomike. 40.Kush ka shkall me te larte te zhvillimit ekonomik e kush me te ulet - raporti ? Edhe pse vendet e ballkanit kan pasuri te medha natyrore jan nder vendet me te pazhvilluara ne evrope. Arsyeja e kesaj ngecje eshte si pasoj e luftrave boterore e ballkanike .Greqia ,Bullgaria , Kroacia kurse diqka me te ulet , Shqiperia , Kosova, Mali I zi , Serbia. 41.Kosova shtrihet ne gjeresin e mesme gjeografike ne mes ____________ dhe ___________ dhe gjeografike lindore mes __________________ edhe ____________? Kosova shtrihet ne gjeresin Gjeografike te mesme mes 41shkall53minuta dhe 43shkall 16minuta dhe gjatesin gjeografike lindore mes 19shkall59minuta dhe 21shkall16minuta. 42.Kosova ka siperfaqe __________________? 10,887km2 por pas matjeve me te reja dhe te sakta doli 10,908km2.

43.Sa eshte gjatesia e Kufirit te Kosoves __km? 701km 44.Kufiri i kosoves ne vendet fqinje eshte kufi a)fushor b)malor c)etnik Kufi Malor. 45.Cilat jan 3 ujmbledhesit ne te cilen derdhen ujrat e Kosoves? Ujmbledhesi I Detit Adriatik ,Egje, dhe detit te zi. 46.Drini i bardh i takon pellgut a) Egje b)adriatik c)Detit te zi Detit Adriatik 47.Hekurudha e pare e kosoves u ndertua ne vitin ____________ dhe ku u lidh _______________? Ne fund te shekullit XIX u ndertua hekurudha ne vitin 1874 e cila lidhte Selanikun me shkupin Ferizajin dhe mitrovicen. 48.Tregoni vendkalimet e Kosoves me Shqiperine ?
     

Qafë Morinë - Gjakovë 3.2.2 Qafë Prush - Gjakovë 3.2.3 Morinë - Vërmicë 3.2.4 Orgjost - Orqushë 3.2.5 Borje - Glloboçicë 3.2.6 Shishtavec - Krushë

49.Malet perbejn rreth _______ te territorit te kosoves dhe ndahen ne disa grupe _________? Malet perbejn rreth 63% te territorit te Kosoves dhe ndahen ne disa grupe : Malet periferike dhe qendrore , te larta , te mesme dhe te ulta. 50.Tregoni grupin e maleve perfiferike te Kosoves ________________? Malet periferike kane pozit skajore e rrethojne Kosoven , jane ne forme vargmalesh , grupmalesh dhe male te vecuara , shtrihen ne territorin e Kosoves por edhe dalin jashte saj. 51.Maja me e larte ne kosove eshte ______________? Gjeravica (2656m) 52.Permendni 5 maje malore ne Bjeshket e Nemuna ? Mali I Junikut, I Strellcit, I lumbardhit, I Kopranikut, I Hajles, Gjeravica. 53.Permendni 5 maje malore ne malet Sharr? Koritniku,Cvileni,Oshlaki,Jezeri,Nerodima,Luboteni. 54.Ne Malet qendrore bejn pjes (emerto)? Malet qendrore sikur tregon emertimi gjenden ne pjesen e brendshme te kosoves

mes rrafshit te kosoves ne lindje dhe rrafshit te dukagjinit ne perendim.Ne keto male bejnepjese malet :Caraleva,Lipovica,Goleshi,Berisha,Drenica,Qyqavica,Kosmaci. 55.Ne relievin e ulet te kosoves bejn pjes __________? Relievi I ulet eshte I pranishem me fushgropa,me fusha,lugina lumore, lugina akullnajore,morena,pllaja,lugina grykore dhe forma te tjera te brendshme e te jashtme . 56.Fushgropa e Dukagjinit ka siperfaqe qe _________ km2? 70km e gjat dhe 43km e gjere. Rreth(3000km2) 57.Gjatesia e fushes se kosoves _________ dhe gjersia e fushes se kosoves __________km? Gjatesia eshte 84km kurse gjersia mesatare 16km. 58.Lartesia absolute e rrafshit te dukagjinit eshte ne mes _____________ me _________________? Fundi I rrafshit te dukagjinit ka lartesi absolute mes 400 e 600 m, me I larte ne anen perendimore dhe veriore dhe zbret ne drejtim te lindjes dhe jugut, drejt rrjedhjes se Drinit te Bardhe. 59.Permendni qytetet kryesore te rrafshit te Dukagjinit _____________? Gjakova,Peja,Istogu,Prizreni. 60.Nyja hidrografike e Kosoves gjendet ____________________ dhe quhet ___________________? Gjendet ne ferizaj dhe quhet Bifurkacion. 61.Fundi i fushes se kosoves gjendet ne lartesin ___ ____ m? 550-600m 62.Lumi Lepenc me deg te tij i takon a)Pellgut Detit te Zi b) Pellgut Detit Adriatik c) Pellgut Detit Egje Detit EGJE. 63.Bifurkacioni eshte dukuri :..... ? Bifurkacioni është fenomen natyror kur një lum ndahet në dy degë dhe derdhet në ujëmbledhësa të ndryshëm detar 64.Fushat tjera sekondora (pos Dukagjinit dhe Fushes se Kosoves) Jane ? Fusha e Drenices, Fusha e Llapit , Fusha e Anamoraves . 65.Anamorava ka gjates ___km dhe gjeresi ___km? Anamorava ka gjatesi 41km dhe gjeresi 16km. 66.Liqejt e Cirqeve gjenden ne malet _________? Neper mallet e larta te Alpeve dhe Sharrit jane formuar Cirqet dhe gjinden rreth

40 cirqe ku 10 prej tyre jan shendrruar ne liqene malore. 67.Te permenden se paku 4 gryka lumenjesh ? Gryka e Rugoves , Gryka e Prizrenit, Gryka e Kacanikut,Gryka e Carraleves. 68.Kush ndikon ne klimen e kosoves ? Ne klimen e kosoves ndikon afersia me detin adriatik, afersia e lugines se vardarit, Hpaja ndaj veriut, lartesia mbidetare 400m, shtrirja e maleve te larta periferike,ne perendim, jug e veri dhe maleve te ulta e te mesme , ne lindje e juglindje. 69.Me diellosje kuptojm ____ ? Diellosja është ndriçimi i Diellit brenda kohës së caktuar (ditë, muaj, vit).Eshte element klimatik dhe luan role te rendesishem per boten e gjalle ( bimet kafshet njerzit). 70.Sa or diellosje kemi brenda viti ne Kosove? 4450-4460 ore ne vite. 71.Sa or diellosje ka mesatarisht cdo dite ? Diellosja mesatarisht ne kosove ka 5.7 ore ne dite. 72. Trevo vlerat ekstreme te temperaturave ne kosove? Vlerat ekstreme pozitive ne kosove levizin mes +37 dhe +39 ndersa vlerat ekstreme negative mes -22.5 dhe -32.5. 73.Sa osht sasia mesatare e reshjeve ne kosove ne mm ? 600mm-700mm. 74.Ku eshte dhe sa eshte maksimumi i reshjeve ne kosove? Ne zonat malore prej 900mm deri ne 1300mm. 75.Cfar lloje te reshjeve ka ne kosove ? Ne kosove hasen te gjitha format e reshjeve atmosferike(shi,bresher,bore,ves,krahnez) 76.Numri i diteve me shi ? Numri I diteve me shi ne kosove leviz mes 95 dhe 130 dite. 77.Numri i diteve me bore ? Numri I diteve me bore ne kosove ndryshon mes 20 – 30dite ne fiset fushore dhe 45-65 ne viset malore. 78. Qyteti me i ftoht eshte ? dhe sa grad celzius ? Podujeva 9grad Celzius. 79.Qyteti me i nxeht eshte .... sa grad elzius ? Prizreni 25 – 30 grad Celzius. 80.Ditet tropikale jane ... sa ?

Ditet tropikale levizin mes 25-30 dite me shume ne dukagjin se ne Kosove gjat muajve korrik e gusht. Por ndodh ne qershor edhe maj. 81. Malet kryesore (sistemet) te gadishullit ballkanik? Gadishulli Ballkanik diferencohet ne dy sisteme te maleve sistemit te maleve te reja dhe sistemit te maleve te vjetra.Sistemi I Maleve te vjetra perbehet nga malet Rodope (malet te vjetra), te cilat shtrihet ndermjet [Dinarideve,Albanideve,Sharrit dhe Helenideve [Male te reja] . 82. Gadishulli ballkanik eshte urelidhse me :_________. ? Urelidhese per te lidhur Perendimin me Lindjen ,Gadishullin Ballkanik me Azin e Vogel , perkatesisht Evropen me Azine. 83. Rruget kryesore qe kalojne qe nga e kaluara deri me sot jane : ? Me kryesoret jane ato qe kalojn per se gjati lugines Moravo-Vardare, Lugines te Nishaves-Marices, Lugines se shkumbinit I ashtuquajturi korridori I tet. 84. Cilat jane malet e vjetra dhe ku shtrihen ato ? Malet e vjetra Rodope jane malet me te vjetra dhe shtrihen ndermjet Dinarideve,Albanideve,Sharrit dhe Helenideve ne perendim dhe maleve Karpato Ballkanike ne Lindje. 85.Te permendet temperatura mesatare e janarit ne dy pikat me ekstreme ? Tempertura mesatare te janarit leviz prej 4-5 grad celzius ne Gadishullin e Istries deri 11grad celzius ne Peloponez vereat jan te gjata te nxehta dhe te thata. 86. Vendet turistike te dalluara ne gadishullin ballkanik jane :_______? Greqia,Kroacia, Pjeserisht Bullgaria e Mali I zi ndersa ne kohet e fundit ka filluar te zhvillohet edhe ne Shqiperi. 87. Pika me e larte dhe me e ulet ne territorin e kosoves eshte ? Pika më e lartë Gjeravica, 2,656 m

Pika më ulët

Drini i Bardhë, 122 km

88. Tregoni fushat sekondare ne rrafshin e dukagjinit? Fusha e Istogut,Pejes,Gjakoves,Prizrenit dhe e Mirushes.

89. Te permenden llojet e liqeneve ne kosove . Liqene akullnajore,Lumore dhe Relikte. 90. Qka jane morenat ? Morena është lëndë e copëzuar (gurë, zall, rërë, lym) mbi akullnajë, në brendësi dhe nën akullnajë (morenë e lëvizshme) ose në mbarim të akullnajës luginore (morenë palëvizshme). Janë krijuar is rrjedhim shkatrrimit fizik të shkëmbinjëve nga gërryerja akullnajore dhe nga shembja e gurëve nga shpatet e shtratit (luginës) akullnajor 91. Zgjatja e shkelqimit diellor quhet:______dhe shprehet ne ____ ? Quhet Diellosja ose Insolacion dhe shprehet ne ore me diell mesatarisht ne vit. 92. Maximumi i reshjeve ne territorin e kosoves ku____sa_____? Alpet Lindore Shqiptare qe marrin 1146mm dhe 1337mm. 93. Bota shtazore eshte me e perhapur ne viset _____ tregoni llojet? Bota shtazore eshte me e pasure ne zonen kodrinoro-malore ndersa ne zonen fushore eshte varferuar. Ne zonen fushoer kodrinore haset iriqi lindor,miu fushor nentoksor,miu shtepiak. Ne keto zona jeton kapprolli ,derri I eger ,dreri dhe lepri. 94. Cilet popuje erdhen ne kosove ______dhe ne cilat periudha? Popujt qe erdhen ne kosove ishin iliret kryesisht dardanet , osmanet , sllavet , serbet,bullgaret; kryesisht gjat periudhave te kohes se re , periudhes se perandoris osmane , Luftrave Ballkanike, Luftes se dyte Botrore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful