P. 1
PRVI PUT S OCEM NA JUTRENJE - LAZA LAZAREVIC

PRVI PUT S OCEM NA JUTRENJE - LAZA LAZAREVIC

Views: 41,223|Likes:
Published by chubura
U pripoveci se opisuje zavisnost od kocke uglednog trgovca Mitra, dotle bogatog i poštovanog. Ključni momenat u priči je veče dok se kockao sa društvom u svojoj kući, naizmenično gubeći i dobijajući, ne slušajući molbe supruge Marice da prekine, da bi do jutra izgubio sav svoj imetak. Nakon što je društvo otišlo, Mitar pokušava da digne ruku na sebe, ali ga u tome sprečava njegova supruga, govoreći mu da je on hranitelj porodice, da je još mlad i sposoban da povrati sve što je izgubio. Na Mitra djeluju riječi ljubavi i utehe njegove supruge, i on skupa sa malim sinom odlazi u cik zore da se pomoli i započne život ispočetka.
U pripoveci se opisuje zavisnost od kocke uglednog trgovca Mitra, dotle bogatog i poštovanog. Ključni momenat u priči je veče dok se kockao sa društvom u svojoj kući, naizmenično gubeći i dobijajući, ne slušajući molbe supruge Marice da prekine, da bi do jutra izgubio sav svoj imetak. Nakon što je društvo otišlo, Mitar pokušava da digne ruku na sebe, ali ga u tome sprečava njegova supruga, govoreći mu da je on hranitelj porodice, da je još mlad i sposoban da povrati sve što je izgubio. Na Mitra djeluju riječi ljubavi i utehe njegove supruge, i on skupa sa malim sinom odlazi u cik zore da se pomoli i započne život ispočetka.

More info:

Published by: chubura on Jan 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

Лаза Лазаревић

ПРВИ ПУТ С ОЦЕМ НА ЈУТРЕЊЕ
- Било ми је - вели - онда девет година. Ни сам се не сећам свега баш натанко. Причаћу
вам колико сам запамтио. И моја од мене старија сестра зна за то, а мој млађи брат баш
ништа. Нисам пао на теме да му казујем
!ени је мати причала много штошта кад сам одрастао па је запиткивао. "та#, наравно,
никад ни слов#а
"н, тј. мој ота#, носио се, разуме се, турски. $исто га гледам како се облачи% &емадан од
#рвене кади'е с неколико катова златна гајтана( повр) *ега ћурче од зелене чо)е. +илај
ишаран златом, за *ега заденута једна )арбија с дршком од слонове кости, и један но,ић са
сребрним #агријама и с дршком од слонове кости. Повр) силаја транболос, па ресе од *ега
бију по левом боку. $акшире са свиленим гајтаном и бућметом, па широки пачалу#и
прекрилили до пола ногу у белој чарапи и плитким #ипелама. На главу тури тунос, па га мало
накриви на леву страну, у рукама му абонос-чибук с такумом од ћилибара, а с десне стране
под појас подвучена, златом и ђинђувама извезена дуванкеса. Прави ки#ош
Нарави је био - ота# ми је, истина, али кад сам већ почео причати, не вреди шепрт-ати -,
нарави је био чудновате. "зби-ан преко јего, па само заповеда, и то он једанпут што рекне,
па ако не урадиш, - бе,и куд знаш "сор-ив и увек )оће да буде на *егову, тј. нико се није ни
усуђивао доказивати што противно *ему. .ад се здраво на-ути, а он псује алилуј. /укао је
само шамаром, и то само једанпут, али, брате, кад одалами, од часа се прућиш 0ако се
на-ути( натушти се, гриска до*у усну, десни брк суче и изди,е га навише, веђе му се
састале на челу, а оне #рне очи севају. 1ао 2а онда неко дође да му ка,е да нисам знао
3алек#ије4 Не знам чега сам се тако бојао, напослетку баш и да ме ћуши једанпут, па шта5
6ли ја стрепим од они) очију% кад и) превали, па као из праћке, а ти, не знаш зашто ни
крошто, #ептиш као прут
Никад се није смејао, бар не као други свет. 7нам, један, пут др,и он на крилу мог малог
братића. 2ао му са)ат да се игра, а мој 8оки#а окупио па гура о#у са)ат у уста и дер*а се из
петни) ,ила што он неће да отвори уста. 1а и сестра да умремо од сме)а, а то се и о#у даде
нешто на сме) па неколико пута развуче мало леву страну од уста, и око левога ока набра му
се ко,а. /о је била велика реткост, и ето тако се он смејао кад се десило штогод где би неки
други развалио вили#е да би се чуло у /етребову ме)ану.
6 знам, опет, кад је умро мој чича с којим је бабо ортачки радио и кога је јако волео. !оја
стрина, мати, својте, ми де#а -удри кукај, плачи, запевај, стоји нас вриска, а мој бабо ништа,
ама баш ни сузе да пусти, ни 3у)4 да рече. +амо кад га понеше из куће, а баби заигра до*а
усна, дршће, дршће( прислонио се на врата, блед као крпа, па ћути.
9то рекне, неће попустити ни за главу. Па макар да се он каје у себи. 7нам кад је отпустио
Проку момка из слу,бе. :идим да се каје и да му је ,ао, али попустити неће. /ога Проку је
најволео од свију момака. 7нам само једанпут да га је ударио што, точећи ракију, није добро
заврнуо славину на петач#и, па скоро аков ракије истекао. Иначе никад ни да га је к-у#нуо
+ве му је поверавао, слао га у села по вересију и којешта. - 6 знате што га је отпустио5 - На
правди бога... :идео га да игра крај#ара - /ек ћете се ви после чудити
/о о 8урђеву дне. 2ошао Прока у дућан да му се наново потпише буквар. Бабо извади
деведесет гроша, па ка,е% 3На, ево ти ајлука !ени више не требаш( иди па тра,и где се
;
мо,е играти крај#ара4 /урио Прока 'ес на очи, плаче као киша и моли. 2арну то мог о#а,
баш виде), али мислите да је попустио5 - Бо,е са)рани Извади само још један дукат па му
даде% 3На, па пут за уши4 "де Прока, а он се каје у себи што истера на правди бога
најва-анијег момка.
Никад се није шалио( ни с нама де#ом, ни с мајком, ни с ким другим. $удно је ,ивео с
мојом мајком. Није то да рекнеш да је он, не дај, бо,е, као што има -уди, па )оће да дари и
тако што, него онако некако% увек )ладан, осор-ив, гори од туђина, па то ти је 6 она, сирота,
добра, брате, као света#, па пи-и у *ега као ноје у јаје. .ад се он што обре#не, она да свисне
од плача, па још мора да крије сузе и од нас и од *ега. Никад и никуда није с *оме ишао,
нити је она смела поменути да је куда поведе. Није трпео ни да се она што меша у трговину и
*егова посла. .а,е она једанпут%
- !итре, што не даш +таноју ракију5 +коро ће и нова, па где ћеш је5
6 тек се он издрачи на *у%
- 1еси ли ти гладна или ти је чега мало5 Нов#и су у твојим рукама, па кад ти нестане, а ти
ка,и 6 у мој се посао не плећи
Поку*и се мати па ћути.
+а светом је такође мало говорио. < ка'ани имао је своје друштво, и само међ= *има што
рекне покоју. .ума Илију је поштовао што мо,е бити( и то је једини човек који му је смео
рећи шта је )тео, и кога се мој ота# чисто прибојавао.
Нас је де#у, као и мајку, волео, није 'ајде, то се види, али нас је др,ао престрого. 1а се не
сећам никад и никаква знака не,ности од *ега. Покривао нас је истина, ноћу кад се
откријемо, и није нам дао да се надносимо над бунар и пе*емо на дуд, - али шта ми је то5 /о
раде и други очеви, али купују де#и и шећерлемета, златне )артије и лопту од гумаластике
што скаче с вр) јаблана
< #ркву је ишао само на 8урђевдан, у ка'ану свако вече. :ечерамо, он тури чибук под
леву мишку, задене дуванкесу под појас, па )ајд 2олазио је лети у девет, а зими и раније, али
неки пут превали и поноћ, а *ега нема. /о је моју сироту мајку и сестру пекло - ја вам се
онда још нисам разумевао у лумпова*у. - Никад оне нису заспале пре него он дође, па ма то
било у зору. +еде у креветима - не смеју ни свећу да упале. >ути се он, болан, кад види да
свећа гори. $уо сам једанпут, кад дође до#не кући, где прогунђа%
- 9та ће та свећа у ово доба5
- Па да се видиш свући, !итре, - ка,е моја мати.
- 6 зар ја не знам упалити свеће, или сам, ва-да, пијан, па не умем наћи5
- Па није, !итре - увија се моја мати - него као велим...
- 6 шта велиш5 :а-да да ми комшилук мисли да ми ле,и мртва# у кући
.акав мртва# :и мислите он то зби-а мисли5 !ари он и за суседство Него не да он да
моја мати води рачуна о *егову доласку и одласку, па не зна од зла како ће да почне. ?тео би
да мати спава, само да он мо,е без бриге банчити. Пекло је то и *ега, види се то.
Пио је врло мало, и то само вино. @акију, и кад огледа за куповину, исп-ује, па накисели
ли#е. Ни за ка'у није богзна како марио... Па шта је радио сву ноћ по ме)анчинама5 питате
ви.
Несрећа, па то ти је 2а је пио, чини ми се, ни по јада. Него... :идећете
/о је мојој мај#и пола века укинуло. Плаче неки) пута да свисне. 6 никоме да се појада.
A
1еданпут дође он, тако, до#не кући... Ништа... +утрадан - ништа... .ад, мој брате, опази
мајка да он нема са)ата Прекиде се ,ена, пита га%
- 6 где ти је, !итре, са)ат5
"н се намргодио. Bледа на страну, ка,е%
- Послао сам га у Београд да се оправи.
- Па добро је ишао, !итре.
- :а-да ја нисам ћорав ни луд( ва-да ја знам кад са)ат иде и кад не иде
!оја мати шта ће, ућута.
.ука после с мојом сестром% 3C, тешко мени 2аће све што имамо, па под старост да перем
туђе кошу-е4
1еданпут опет - јали је било десет, јали није - а *ега ето из ка'ане. Накривио једну
астра)анску шубару, преко прсију златан лана# с прста дебео, за појасом један сребр*ак
искићен златом и драгим каме*ем. <ђе он, а као да му се набрала ко,а око левог ока. Нешто
је добре во-е.
.ако уђе, извади са)ат иза појаса, као санћим да види колико је.
- 7ар си повратио5... - тр,е се. - 7ар ти је већ оправ-ен са)ат5
- "прав-ен - ка,е он.
- 6 какав ти је то лана#5
- 0ана# као сваки лана# - ка,е он, али некако мекано, није да се издире.
- 7нам, - ка,е моја мати - а откуд ти5
- .упио сам
- 6 та шубара5 /о има само у !иће казначеја.
- .упио сам и *у
- Продао ти5
- Продао
- 6 какав...5
6ли ту мој ота# погледа некако преко ока моју мајку. "на умуче.
"н се узе скидати. Bледам испод јоргана. Извади иза појаса један замоту-ак колик
песни#а па ба#и на сто, и оно звекну% сам сам#ит дукат, брате
- На, - рече - остави ово - Па онда изиђе у ку)и*у. !оја мати узе ону )артију некако само
с два прста, као кад ди,е пр-аву дечју пелену.
- 6 шта ћу - ка,е сестри - с овим нов#има5 "во је проклето... "во је ђаволско... "во ће
ђаво однети како је и донео...
.ао што видите, нема ту среће ни ,ивота
И тако је моја мати била несрећна, и ми смо сви уз *у били несрећни...
Некад, причала ми је мати, био је он сасвим други човек( а и ја се сећам, као кроз маглу,
како ме је често др,ао на крилу док сам био сасвим мали, правио ми од зове свирајку и водио
ме са собом на колима у ливаду. 6ли, ка,е мајка, откако се поче дру,ити с !ићом
D
казначејем, .рстом из !акевине ули#е, "лбректом апотекаром и још тако некима, све се
окрену и пође како не треба.
"бре#ује се. Не трпи никаква запиткива*а, одма) испречи% 3Bледај своја посла4, или%
3Имаш ли ти друге каке бриге54
Није 'ајде, казао сам ја% видео је он сам да не ва-а шта ради( али га узео будибокснама на
своју руку, па га не пушта.
Па ипак, смешно је казати, али опет, опет је он био добар човек. 1есте, богами 6ли тако...
1еданпут врати се он у неко доба кући. Није сам $уди се моја мати. Прође он још с неким
поред врата, нешто полако гунђају. "доше у авлију. $ујемо ми мало после ко*ски топот и
рза*е. Не знам ја шта је то.
.ад он после уђе, ја поче) )ркати и моја се сестра учини да спава. Назва добро вече, па
ућута. Eути он, ћути мајка чекам ја.
"нда моја мати отпоче, а глас јој промукао%
- "дведоше вран#а
- "дведоше - ка,е он.
"пет ћуте, само мати час по усек*ује се, а ја чисто осећам како плаче.
- !итре, тако ти Бога, тако ти ове наше де#е, остави се, брате, другова*а с ђаволом. .о се
*ега др,и, губи и овај и онај свет. Cно ти 1ове карташа па гледај "накав газда, па сад спао
на то да прегрће туђу шишарку и да купује по селима ко,е за $и'уте. 7ар ти, забога, није
,ао да ја под старост чекам од другог кору )леба и да ова наша дечи#а слу,е туђину5... - Па
онда поче је#ати.
- 6 шта си ти узела мене закли*ати де#ом и плакати нада мном ,ивим5 9та слиниш за
једном дркелом5 Није он мене стекао него ја *ега +утра, ако )оћеш, да купим десет
!оја мати плаче још јаче%
- 7нам, !итре брате, - ка,е она милостивно - али )оће душмани све да однесу. "стави се,
брате, тако ти ове наше нејачи, проклете карте 7наш да смо ми на нашој грбини и крвавим
знојем стекли ово крова над главом, па зар да ме којекакве изели#е из мог добра истерају5...
- 6 ко те тера5
Не тера ме нико, брате, али ће ме истерати ако тако и да-е радиш. /о је занат од Бога
проклет
- 6ма ја сам теби сто пута казао да ми не попујеш и да слиниш без нево-е Није мени,
ва-да, врана попила памет, да ми треба ,ена тутор
Eути племенита душа. Bуши се. Ни суза нема више. "не теку кроз прси, падају на ср#е и
камене се.
2ан за даном, а оно све по старом. 2оносио је често пуне 'ишеке нова#а. Bубио је такође.
2олазио је често без прсте*а, без са)ата, без златна силаја. 2оносио је други пут и по два-три
а)ата и по неколико прстенова. 1еданпут% једне чизме, једну ћурдију( други пут% ко*ско
седло( после, опет% ту#е сребрни) кашика( а једном% пуно буре лакерде и - свакојаки) други)
комендија. 1еданпут доведе увече вран#а, оног истог, нашег.
+утра му купио нове =амове% висе ремени до ни,е колена и бију га ројте по вили#ама.
<прегао га у кола, а столи#у турио на дућанска врата, па кроз варош рррррр, да све излеће
калдрма испод ногу.
F
!и смо већ били огуглали, само је мати плакала и бринула се. .ако да није, болан5
/рговина забата-ена. !омак се један по један одпушта. +ве иде као у несрећној кући, а
нов#и се троше као киша.
Почеше, богме, они *егови пајташи долазити и нашој кући. 7атворе се у велику собу,
упале по неколико свећа, звечи дукат, пуши се дуван, клизи карта, а наш момак +тојан не
престаје пећи им ка'е Gа сутрадан показује по неколико дуката што је надобијао напојни#еH.
6 наша мати седи с нама у другој соби( очи јој #рвене, ли#е бледо, руке суве, и час по
понав-а% 3Бо,е, ти нама буди пријате-4
И тако се он сасвим отпади од куће. +амо ћути. !атери никад не гледа у очи. Нас де#у не
милује, ни осорне речи да рекне, а камоли благе. +ве бе,и од куће. +амо нам пара даје
колико које )оћемо. 6ко иштем да купим легрштер, а он извади по читаву плету. 7а јело је
куповао све што је било најлепше у вароши. !оје )а-ине најлепше у #елој вароши. 6ли опет
нешто ми је тако тешко било гледајући моју мајку и сестру% чисто постареле, бледе ту,не,
озби-не. Никуд подбогом не иду, па и на славу слабо ком да иду. 6 и нама су ,ене слабо
долазиле већ само -уди и то готово све само оне 3лоле4 и 3пуста=ије4, као што и) је моја мати
звала. 2ућан готово и не ради. 37ар ја - ка,е мој ота#4. - 2а мерим гејаку за дваест пара
чивита5 Cно му $и'ута - !ати не сме ништа више ни да прослови. .а,е, једанпут и казао%
- 1еси чула, ти, разумеј српски што ћу ти рећи% ако ти мени #игло једанпут још што о томе
прословиш, ја ћу себи наћи кућу( па се иселити( а ти овде попуј коме )оћеш <-пам-ти до-
бро3
Eути она, сирота, као заливена. +тегла ср#е, копни из дана дан, а све се моли Богу% 4Бо,е,
ти мене немој оставити3
C, па ва-да видите шта ће из свега да буде
2ођоше они сви једно вече. 2ође с *има још некакав П. 7елембаћ, некакав сви*арски
тргова# који, веле, 4ради с Пештом3. Бркове уши-ио, косу остраг разделио, а золу'е пустио,
до јагоди#а. 2ебео у ли#у, шишкав у телу( накривио некакав шеширић, а преко прслука
златан лана#( исти онакав какав је% бабо имао. На ру#и му некакав прстен, #акли се, брате, не
да, у се погледати. Bега се кад иде( говори крупно и промукло, а све се смеши оним малим,
као јед зеленим очима, да те некакав стра) у)вати као од сову-аге.
2ођоше они, велим. +тојан одма) уз ог*иште, па пе#и ка'у.
7апалише четири свеће. <дари дим од дувана као из дим*ака. Пију ка'у, ћуте као /ур#и,
само карта клизи, и чујеш како звечи дукат.
/о је била страшна ноћ.
!и се с мајком затворили у другу собу. "на више не плаче. Ни сестра. Испијене у ли#у,
очи упале па гледају стра)овито уплашено. Према овоме је ништа оно кад ми је стри# умро.
Неколико пута улазио је наш ота# у нашу собу. Био је сав знојав. @аздр-ио &емадан,
распучио кошу-у па му се виде густе #рне длаке на грудима. Намрчио се као /урчин.
- 2ај још - вели мојој мај#и.
"на стегла ср#е. $ути као камен, отвара ковчег па шаком сипа у *егову, а он везује у
мараму.
Bледа узверено и на страну, одла,е ногама као ја кад ме друштво чека напо-у, а ја стојим
док ми сеша не одсече )леба. <зима нов#е, главу окренуо на другу страну, па кад прође,
прогунђа као за се% 41ош само ово3 И онда чисто бе,и из собе. 6ли 4још ово3, уђе ти он,
чини ми се, пети пут у нашу собу, а тако око три са)ата по поноћи.
I
- 2ај - вели мај#и, а дошао у ли#у као зем-а.
!ати пође ковчегу, а ноге јој кле#ају, све се навија. "нда ја виде), испод јоргана, како се
онај мој велики ота# стресе и како се при)вати за пећ.
- Бр,е - ка,е мај#и, а одла,е ногама и рукавом брише зној.
!ати му пру,и.
- 2ај све - рече он.
- Послед*и) десет дуката - рече она. 6ли то не беше више глас, ни шапат, већ нешто
налик на ропа#.
"н скопа оне нов#е и управо истрча из собе.
!оја мати клону крај ковчега и онесвести се. +естра врисну. 1а скочи) из посте-е. И
8оки#а скочи. +едосмо доле на патос крај *е( -убисмо је у руку% 4Нано, нано3
"на метну руку на моју главу и шапуташе нешто. "нда скочи, упали свита# па при,е,е
кандило пред светим 8орђем.
- "дите, де#о, молите се Богу да нас избави од пропасти - рече она. Bлас јој звони као
звоно, а очи светле као вечер*ача на небу.
!и потрчасмо *ој под икону и сви клекосмо, а 8оки#а клекао пред мајку, окренуо се
ли#ем *ој, крсти се и, сироче, чита наглас ону половину "ченаша што је већ био научио.
"нда се опет крсти и -уби матер у руку, па опет гледа у *у. Из *ени) очију теку два млаза
суза. "не бе)у управ-ене на све#а и на небо. /амо горе беше нешто што је она видела( тамо
*ен Бог ког је она гледала и који је *у гледао. И онда јој се по ли#у разли некакво
бла,енство и некаква светлост, и мени се учини да је Бог помилова руком, и да се света#
насмеши, и да а,даја под *еговим коп-ем зе=ну. После ми заблеснуше очи, Па падо) ничи#е
на крај *ене )а-ине и на *ену леву руку, којом ме придр,а, и моли) се по стоти пут% 4Бо,е,
ти видиш моју мајку Бо,е, молим ти се за бабу3 И онда, а не знам зашто 4Бо,е, убиј онога
7елембаћа3
2уго смо се тако молили.
После моја мати уста, попе се на столи#у па #елива светог 8орђа. И моја сестра то исто
учини, а после ди,е и мене и 8оки#у, те и ми #еливасмо. "нда мати узе суву киту босиока
што је стајала за иконом и стаклен#е с богојав-енском води#ом што је висило под иконом,
покваси оном водом боси-ак, па, нешто шапћући прекрсти *име собу. "нда полако отвори
врата на прстима дође до велике собе, па прекрсти китом врата од *е.
Cј, како ми је онда лако било .ако сам се осећао бла,ен као окупан 6ма што ми сад не
мо,е више да буде онако5
Истом што мати прекрсти врата од велике собе, а унутра ди,е ,агор. Не мо,е ништа да се
разуме, само што 7елембаћ једанпут викну, колико игда мо,е%
- 6 ко мене мо,е натерати да играм више5 .амо тога5
После опет наста нејасан ,агор и свађа. "нда чусмо како се врата отворише, гунђа*е и
кораке.
6ли бабо не уђе у собу. 7алуд ми чекасмо. И дан забели ја и 8оки#а заспасмо, а он још не
дође.
.ад се пробуди), сун#е беше далеко одскочило. "сећао сам се страшно уморан и празан,
али не мога) више затворити очију. <станем.
J
+ве изгледа некако свечано, па ту,но. Напо-у мирно, све, зрак пада кроз отворен прозор,
а пред иконом дршће пламичак у кандилу. !оја мати и сестра бледе као крпе, очи им вла,не,
ли#е као од воска, крше прсте, иду на прстима и ништа не говоре, само што шапућу неке
побо,не речи. Не донеше нам доручак, не питају јесмо ли гладни, не ша-е ме мати у школу.
- 9та је ово5 - питао сам се ја. - 1е ли овде мртва# у кући или се мој покојни стри# вратио
па га ва-а наново са)ра*ивати.
"нда претрну) кад се сети) шта је ноћас било и ме)анички прошапта)% 4Бо,е, знаш оно за
бабу(3 и опет% 4Бо,е, ама убиј оног 7елембаћа3
Не мислећи ништа, обучем се и изиђем из собе. И не)отично пођем вратима од велике
собе, али се очас трго), јер осети) како ме мајка до)вати за руку.
1а се окрето), али она не рече ништа, само тури прст на уста( онда ме одведе до врата од
куће, па ме пусти. "на се врати натраг у собу, а ја стаја) на вратима. Bледам за *ом - не знам
шта да мислим.
"нда се наново пришу*ам на прстима до велике собе, па провирим кроз к-учаони#у.
Bледам.
+то насред собе. "ко *ега разба#ане столи#е( две или три претурене. По поду ле,и
тисућу карата, разга,ене и неразга,ене #игаре једна разбијена ка'ена шо-а и испод једне
карте вири дукат. 7астор на столу свучен с једне стране скоро до половине. По *ему
разба#ане карте, испрева-иване шо-е, пуно трина и непела од дувана. +тоји још неколико
празни) та*ира, само на једном дуван истресен из луле. $етири празна свећ*ака( само у
једном што букти дебела )артија којом је свећа била омотана и #рн дим мирно се узди,е и
до)вата за таван.
На једној столи#и за столом, леђима окренут вратима, седи мој ота#. "бе руке до лаката
наслонио на сто, а на руке легао челом, па се не миче.
Bледао сам тако дуго, али он ама да је мрднуо. +амо виде) како му се слабине купе и
надимају. $удно сам и мрачно нешто мислио. $инило ми се, на пример, - а не знам, управо,
зашто - да је он мртав, па сам се чудио како мртва# дише. После ми се чинило да му је она
сна,на рука од кабасте )артије, да не мо,е више *ом ударати, - и све тако којешта.
Бог зна докле би) ја тако вирио да ме се опет не дотакну мајчина рука. Ништа ми не рече,
само оним благим очима показа пут врата.
1а - не знам зашто - одједанпут скидо) капу, по-уби) је у руку, па изиђо) напо-е.
/ај дан био је субота.
.ад изиђо) на ули#у, иде свет као и обично( сваки гледа своја посла. +илни се-а#и
дотерали којешта на пија#у. /ргов#и завирују у вреће и пипају јаг*ад. Новак пандур дере се
и одређује где ће ко да притера кола. 2е#а краду треш*е. +ретен ћата иде добошарем по
вароши и чита да се забра*ује пуштати сви*е по ули#ама. /ривко извадио јаг*е па виче%
4?оди, вруће3, а пијани 1оза игра у једној бари#и.
- 6 што је, море, ваш дућан затворен5 - запита ме Иг*ат ћурчија који у тај пар прође.
- /ако - ка,ем ја.
- 2а није болестан !итар5
- Није - ка,ем ја.
- "тишао, ва-да, некуд5
K
- < село - реко) ја, па побего) у авлију.
Cто ти затим два такозвана 4девера3, тј. моји) другова које је послао господин да виде што
нисам дошао у школу.
+ад се тек сети) да је требало ићи у школу. <змем к*иге и комад )леба, а гледам мајку и
девере.
- .а,ите, де#о, господину да !иша није могао пре доћи имао је посла.
", ова рука 2а ми је да је се сит на-убим, кад она спава, кад ме не види
9та је било у нашој кући за време док сам био у школи - не знам... /о јест, знам% јер кад се
врати) из школе, нађо) све онако како сам оставио% моја мати и сестра седе с рукама у крилу(
не кува се ни ручак( пролазе на прстима покрај велике собе и само от)укују - исто онако као
кад ми је стри# умро. 8оки#а у авлији везао мачки &езву за реп, па се увесе-ава *еном
трком. !ом#и шију гу*еве у својој одаји, а +тојан се извалио у сено па )рче као да је по
ноћи.
!ој ота# још исто онако седи, не миче се. 7атегло му се ћурче преко широки) леђа, а око
појаса се размиче од дубока да)а.
"давно је већ било звонило на вечер*е.
2ан се клони својему крају, а у нашој души иста она пучина, - нигде краја да видиш, само
што се обла#и све гушће гомилају. +ве постаје несносније, страшније и очајније. - Бо,е, ти
на добро окрени
1а сам седео на прагу пред кућом. 2р,ао сам у ру#и некакву школску к*и,и#у, али је
нисам читао. :идео сам на прозору бледо ли#е моје матере насло*ено на суву јој ручи#у. <
ушима ми је зујало. Нисам умео ништа да мислим.
<једанпут шк-о#ну брава. !оје мајке неста с прозора. 1а претрну).
:рата се од велике собе отворише. На прагу стајаше он, мој ота#
Lес мало затурио, па му вири испод *ега коса и пада му високо чело. Бркови се опустили,
ли#е потамнело, па остарело. 6ли очи, очи Ни налик на оне пређаш*е $исто посукнуле,
утекле у главу, упола покривене трепави#ама, полако се крећу, нестално и бесмислено
гледају, не тра,е ништа, не мисле ништа. < *има нешто празно, налик на дурбин коме су
полупана стакла. На ли#у некакав ту,ан и милостиван осмејак - није то никад пре било
/акав је изгледао мој стри# кад је пред смрт искао да га причесте.
Полако пређе )одник, отвори врата од наше собе, промоли само главу унутра, па се, не
рекавши ништа, брзо повуче. 7атвори врата па изиђе на ули#у и лагано се упути кум-
Илијиној кући.
Причао ми је после /ома, кум-Илијин син, да се мој ота# с *еговим затворио у једну собу,
да су нешто дуго полако разговарали, да им је после донето )артије и мастила, да су нешто
писали, ударали печате и тако да-е. 6ли шта је то било, то се не зна нити ће икад ико знати.
"ко десет и по са)ата ми смо сви ле,али у посте-и, само мати што је седела с рукама у
крилу и безначајним погледом гледала у свећу. < то доба шкрипнуше авлијска врата. !ати
брзо пирну у свећу, па и сама ле,е у кревет.
!ени је испод јоргана ку#ало ср#е као да неко бије чекићем у грудима.
:рата се отворише и мој ота# уђе. "брте се једном-два по соби, па онда, не палећи свеће,
скиде се и ле,е. 2уго сам још слушао како се преврће по кревету, па сам после заспао.
M
Не знам колико сам тако спавао, кад осети) нешто мокро на челу. "творим очи и погледам%
пун месе# гледа право у собу, а *егов паучинаст зрак пао на ли#е моје мајке. "чи јој
затворене, ли#е као у неког тешког болесника, а груди јој се немирно ди,у.
:ише *е стоји мој ота#. <про поглед у *у и не миче се. !ало после приђе нашем кревету.
Bледа нас све, гледа моју сестру. 2ође опет насред собе, опет погледа уокруг, па прошапута%
- +павају - 6ли се тр,е од свог шапата и као да се ока мени насред собе. 2уго је тако
стајао не мичући се, само што опазим покаткад како му се=ну очи, гледајући час на нас час на
матер.
6ли ми ниједно ни увом да макнусмо
"нда он пође поребарке на прстима чивилуку, а не скида ока с нас( скиде па,-иво онај
сребр*ак, тури га под &убе натуче 'ес на очи, па брзо и #елом ногом ступајући изиђе
напо-е.
6ли тек што се врата притворише, а моја се мати исправи у кревету. 7а *ом се ди,е и
сестра. .ао какви дуси
!ати брзо али па,-иво уста и пође вратима( за *ом приста и сеша.
- "стани код де#е - прошапута мајка, па изиђе напо-е. 1а скочи) па и сам пођо) на врата.
+еша ме у)вати за руку, али ја се отрго) и реко) јој%
- "стани код де#е
.ад изиђо) напо-е, притрчим плоту, па све поред плота а испод виша*а довучем се до
бунара и чучнем иза *ега.
Ноћ је била у бога дивота Небо се сија, месе# се #акли, вазду) све, - нигде се ништа не
миче. "нда виде) бабу како се надвири над прозор од момачке собе, па опет оде да-е. +таде
најзад под кров од амбара, па извади пишто-.
6ли у исти) ма), не знам откуд, створи се моја мајка уз *ега.
Пренерази се човек. <про поглед у *у па блеји.
- !итре брате, господару мој, шта си то наумио5 !ој ота# уздр)та. +тоји као свећа,
шуп-им погледом гледа моју мајку, а глас му као разбијено звоно.
- Иди, !ари#е, остави ме... 1а сам пропао
.ако си пропао, господару, Бог с тобом 9то говориш тако...
- +ве сам дао - рече он па рашири руке.
- Па ако си, брате, ти си и стекао !ој ота# устукну један корак, па блене у моју матер.
- 6ма све, - рече он - све, све
- 6ко ће - рече моја мати.
- И ко*а - рече он.
- .-усину - ка,е моја мати.
- И ливаду
- Пустолину
"н се примаче мојој мај#и. Bледа је у очи, чисто про,и,е. 6ли она као један бо,ји света#.
- И кућу - рече он, па разрогачи очи.
N
- 6ко ће - рече моја мати. - 2а си ти ,ив и здрав
- !ари#е
- !итре
- 9та ти то велиш, !ари#е5
- :елим% да Бог по,иви тебе и ону нашу дечи#у Није нас )ранила ни кућа ни ливада, него
ти, )раните-у наш Нећемо ми бити ниједно гладни док си ти међ нама
!ој ота# као да се мало занесе, па се наслони лактом на раме материно.
- !ари#е, - поче он - зар ти5... - 7агр#ну се, па покри очи рукама и ућута.
!ајка га у)вати за руку%
- .ад смо се ми узели, нисмо имали ништа осим оне по*аве, једне тепсије и два-три
корита, а данас, )вала Богу, пуна кућа
1а видим како испод бабина рукава кану кап и блесну спрам месечине.
- Па зар си заборавио на чардак пун шишарке5
- Пун је - ка,е ота# гласом меканим као свила, а рукав превуче преко очију и спусти руку.
- Па шта ради она моја ниска дуката5 9то ће онај ле,ећи нова#5 <зми га у трговину
- <ло,ићемо у ,ито
- Па зар смо ми неки престари -уди5 7драви смо, )вала Богу, а здрава су нам дечи#а.
!олићемо се Богу, па радити.
- .ао поштени -уди
- Ниси ти неки ту*ез, као што има -уди. Не дам ја сами) твоји) руку за сав капитал
Параносов, па да је још онолики
- Па ћемо опет стећи кућу
- Извешћемо нашу де#у на пут - ка,е мати.
- Па ме неће мртвог клети... "ткад и) нисам видео
- ?оди да и) видиш - рече мати, па га као неко дете поведе за руку.
6ли ја у три корака већ у соби. +амо што пришапта) мојој сестри% 40езиO, па повуко)
јорган на главу.
<право *и) двоје ступају преко прага, а на #ркви грунуше звона на јутре*е. Bромко се
разле,е кроз ти)у ноћ и потресе се душа )ришћанска. И као талас суво гра*е, тако *и)ов
звук односи бо-у и печал, кида узе таштине, а скрушена душа разговара се с небом...
- +ине, устани да идемо у #ркву...
.ад сам ишао лане у Београд по еспап, видео сам у /опчидеру Перу 7елембаћа у
робијашким )а-инама. - /у#а камен
1879.
;P
Речник мање познатих речи и израза
6бонос - #рно и врло тврдо дрво источноиндијског и а'ричког дрвета
а'екат - разјареност, јако узбуђе*е
а'ера - спор, догађај, сукоб
агресиван - насрт-ив, који напада
ајдамак - батина, то-ага
ајлук - плата, зарада
аков - бачва од IP литара
алас - рибар
алаук - зазјавало, ветрого*а
алеја - дрворед, шеталиште између редова дрвећа
алек#ија - овде% лек#ија
алилуј - узвик из #рквеног језика G)валите БогаH
алс - као
аман - забога
амбар - ,итни#а, зграда за зрнасту )рану
анализирати - Gовде погрешно, мисли се%H електризирати
анасана - турска псовка
анатомски - који је у вези с науком о саставу и грађи ,иви) бића
анегдота - кратка заним-ива прича, обично о знаменитим личностима
анга,овати - запослити, заузети нечим
апликовати - применити, употребити
апсолутан - безуслован
араплија - ко* арапске пасмине
арија - вазду)( напев, мелодија
артески бунар - бунар с дубинским буше*ем зем-е, с дубинском водом
асистент - помоћник
ашикова*е - забав-а*е, -убавно забав-а*е
ауторитет - поштова*е, углед, она.H који у,ива углед
Бадија - велики суд за зејтин
балсам - врста мирисавог у-а
балзамичан - који је од балсама
бамбадава - бадава, бесплатно, Gовде%H без разлога
бандист - музикант, свирач
банкротски - што припада или се односи на банкрота, који је пао под стечај
бегенисавати - осећати -убав, наклоност, допадати се, волети, одобрити, изабрати Gдевојку и сл.H
безјак - букван, глупак
бобандирати - Gовде погрешно изговорено%H бомбардовати
болећ - са,а-ив, саосећајан
бућме - танка врп#а од упреденог кон#а
буквар - GовдеH к*и,и#а
;;
бурш - Gовде%H студент, члан студентског удру,е*а GнемачкогH
Qагрије - кори#е
$агрће - каме*ар, закрченост коровом, коров
чатлов - попречна греда на колима
чекме&е - кут-а, сандуче Gза нова#H
чивит - плава боја
ћалов - будалина, луда
ћемер - ко,ни појас у коме се носи метални нова#
ћири#а - помоћник, момче у слу,би код некога
ћитајка - дугачка испрошивана памучна )а-ина
ћулбастија - месо печено на зару
2ама - врста игре карата, слика на картама
дамар - било, удара*е ку#ави#е, нерв
демонстровати - показивати, доказивати
десператно - очајно
деташовати - от#епити, одвојити, доделити
ди'ерентан - различит, неједнак( неравнодушан, заинтересован
дијагноза - утврђива*е болести
дијанисати - др,ати се, одолевати
дилбер - лепотан, драган
диспут - препирка, спор, расправ-а*е
дизгин - каиши од узде који се др,е у рукама
дромбу-а - врста малог металног музичког инструмента
дуел - двобој
дуелисати - делити двобој, водити двобој
дулчинеја - Gподсмеш-иво%H драгана
дурунга - батина
двор - Gовде%H двориште
Rе'ердар - врста пушке
&емадан - врста прслука Gнародна нош*аH
&убе - дуга гор*а )а-ина без рукава
Cкс#ес - испад, преступ, изгред
експлоатисати - Искоришћавати
екстаза - занос, одушев-е*е
еквилибр - равноте,а
еластичан - растег-ив, покрет-ив, гибак, витак, окретан
ем'атично - заносно, узнесено, наглашено
епитет - украс у говору
еспап - роба, материјал
Lагота - дрвен дугачки музички инструмент
'амилијаз - слу,ите-
'армазон - слободан зидар, члан друштва слободни) зидара
'аталитет - зла коб, несрећан случај
;A
'аталист - који верује у судбину
'ермен - врста кратког мушког прслука
'ес - врста капе #рвене боје и с кићанком
'иргаз - прут
'истан - врста ,енске )а-ине
'унта - мера за те,ину Gпола килограмаH
'уриозно - бесно, безумно
Bалантан - услу,ан, углађен, тин, -убазан
галичати - голи#ати, дра,ити
гатка - кратка прича
газија - јунак
гејак - се-ак, неотесанко
генијалан - уман
гестикулисати - ма)ати рукама, главом, раменима
грдан Gгрдна чутураH - Gовде%H велики
гриликати - голи#ати
гро - главни, већи део
?арбија - шипка којом се пунила мала пушка
)ероичан - )еројски, јуначки, витешки
)ич - ништа, нимало
)имера - варка, самообмана, опсена
)оризонат - видик( моћ с)вата*а
)ват - мера за ду,ину Gшест стопаH
Идилски - што се односи на идилу, као у идили Gсличи#и којом се приказује задово-ан ,ивотH
идол - замиш-ено натприродно биће, опсена
или&ар - ко ради у или&и Gба*иH
имерзион - потапа*е, заг*урива*е
импозантан - који улива поштова*е, осваја -уде
инди'ерентност - равнодушност, неосет-ивост
интензиван - силан, напрегнут
интерпретисати - тумачити, објаш*авати, представ-ати
интимност - присност, срдачност
интрига - сплетка, смут*а, заплет
Интригант - сплеткар, смут-ива#
ироничан - подруг-ив, подсмеш-ив, зајед-ив
иронија - подсмева*е, 'ино подругива*е, заједа*е
издрачити се - издерати се
1абогме - дабоме
јако - сад
јарма# - прекоруђе на колима о коме висе ,дрепчани#и
1атаган - врста старинске криве саб-е
јаваш - лагано, полако
један по 1едан - Gовде%H међу најбо-има Gједан за једногаH
;D
јекмег&ија - )лебар
јуноша - младић
.ал'а - занатлијски помоћник
калочине - обућа за блато
камерални - који се односи на др,авне 'инансије
катана - војник ко*аник
казначеј - благајник
казук - кола#, метални или камени стубић Gо који се )вата бродH
кеви- - о)ол момак, особе*ак
кларинет - врста 'лауте Gдрвени музички инструменатH
клопа - врста игре карата
кокетан - леп, красан, удешен, укусан
коки#а - ,ишка од згорела дувана из луле
комбина#ија- састав, спаја*е, везива*е појмова, мисли
комендија - комедија, шала
ком'ор - угодност, удобност
конђа - ,енски убрадач
контракт - уговор, споразум
контраст - противност, супротност
контура - ски#а, на#рт, опсег
конзисторија - ду)овни суд
кор - тело, #елина, друштво
кореспондент - дописник
крајина - Gовде%H рат
кр&алија - турски )ајдук прошли) времена
крнде- - Gовде%H мали пишто- Gс подсме)ом, подруг-ивоH( ломатак
кура, - )раброст
куртоазија - отмено понаша*е, витешко оп)ође*е
0аик - светов*ак, невичан, неискусан човек
лајтнант - поручник
лакерда - врста рибе
ламента#ија - тугова*е, оплакива*е, рида*е
ламентовати - јадиковати, туговати, ридати
ле#едер - продава# особити) колача на вашарима и сл.
легиштер - писа-ка, кри,у-а
либаде - врста ,енске народне )а-ине широки) рукава
ли#еј - врста старе сред*е школе
лу'т - вазду)
лимуна#ија - Gпогрешно од илумина#ијаH, освет-е*е, свечано освет-ава*е
лотре - лестве, даске са стране у колима
!ачка Gна колимаH - кочни#а на колима
мађионички - чаровит, што се односи на мађију
малтретисати - мучити, злостав-ати, рђаво поступати
;F
мандолина - музички инструмент налик тамбури
маневар - рукова*е, начин поступа*а, сми#али#а
масарош - слу,беник који води масу
мензура - рана( двобој саб-ама
миндерлук - диван, врста со'е
мистериозан - тајанствен, загонетан
модус вивенди - начин ,ив-е*а
монета - нова# Gособито ковани нова#H
монотоно - једнолично, досадно
морокош*а - гвоздена плочи#а на дрвеној мочи#и
мосур - дугачка #ев од дрвета или трске
мото - гесло, језгровита мисао Gстав-а се испод наслова списаH
мо,даник - клин на колима који др,и наплатке
муштулук - дар гласоноши за добру вест
муза - боги*а и заштитни#а учености и лепи) вештина грчке митологије
На'ора - освећен )леб у православној #ркви.
напон G,ена у напонуH - снага, сила
на спасе*е - поздрав у наздрав-а*у
натура - природа
некоординован - несређен, недоведен у ред, нескладан
нурија - паро)ија, област слу,бе једног свештеника
"бдук#ија - отвара*е и преглед мртва#а ради утврђива*а узрока смрти.
обеселити - овеселити
обо#и - минђуше, наушни#е
облигатан - обавезан
о#ат - сирће
окулар - очно стакло, стакло у догледу окренуто оку
орјентисати се - снаћи се, усмерити се, упознати се с нечим
осор-ив - осоран, прек, пргав
отлукана - стрелиште
отота*ити - почети плакати
отпут - одједном, одма)
Пачалу#и - до*и део ногави#а на чакширама
пајташ - друг
пандишпа* - врста слатког печеног теста.
пансионат - завод васпитни пар - час, тренутак Gу тај пар - у тај часH
парчетарити - радити на комад
патетично - дир-иво, потресно, достојанствено
патриотство - родо-уб-е
пеленгир - мушке вунене гаће до испод колена
петачка - петаки*а, петорка Gшто )вата пет ока и сл.H
петра)иј - део одеде православни) свештеника
пија#а - трг
;I
пикантан - ду)овит, заним-ив, примам-ив
пјесковни#а - кутија с песком за посипа*е рукописа Gместо упијачаH
плајваз - писа-ка
пластичност - виткост, гипкост( сликовитост, очигледност
плаштани#а - покривач свете трпезе у #ркви
плета - #ван#ика Gстари нова#H
плетени#а - врста )леба облика плетени#е
побабити - породити, бити баби#а
полелеј - полијелеј, свећ*ак с у-ем
помпа - сјај, раскош, сјајна свечаност
потен#ирати - дати моћ, овластити, повећати
пози#ија - поло,ај, ратни поло,ај
прангија - врста малог топа, топчић из кога се пу#а о свечаностима
преко јего - преко мере, превише
пресамитити - предвостручити, нагнути се
прин#ип - начело, извор, основна мисао
пусат - ору,је( опрема
пушчал - кићанка
@а#ки - српски Gпогрдно за +рбеH
ра)ат - лако, удобно, мирно
ре'лекс - одблесак, одсјај
регион - област, предео, подручје
ре)ав - проређене длаке, косе, обрва
религиозан - побо,ан
рендез воус - место састанка, збориште, састанак
респект - поштова*е, обзир, призна*е
реституисати - успоставити, накнадити
резон - разум, узрок, право
ритам - одмерено крета*е, диза*е и спушта*е гласа
ритер - витез, племић
ројта - реса
романтичан - ,ивописан, с пуно дра,и, измиш-ен
роткве - Gовде у подсме)у%H којешта
руба - кошу-а
+алто мортале - вратоломан скок при коме се скакач у вазду)у преврне, смртни скок
санћим - тобо,е
сарчана - шупа, оде-е*е у коме су старе ствари
сара' - ме*ач нов#а
сатис'ак#ија - задово-е*е
с#ена - позорни#а( призор, појава
секундовати - пратити у пева*у или свира*у
сентименталан - осећајан, осет-ив
силај - паш*ача, ко,ни опасач у који се меће пишто-
;J
симпатија - наклоност, -убав
систем - Gовде% систем микроскопаH тип, врста
скамија - клупа, школска клупа
скунаторити - стећи, скупити с муком, саставити нешто мало
снага - Gовде%H тело
снурати - осипати
солидан - Gовде%H озби-ан( чврст, постојан
сомун - врста пшеничног )леба
соната - састав за клавир
сондисати - испитати, припремити терен
срчани#а - део у колима за који је утврђена руда.
стогубо - стоструко
су)ача - млин за ко*ску снагу Gкоји ко* окрећеH
9арампов - шана#
шаркијаш - који удара у шаркију Gинструменат са две ,и#еH
шећерлема - слаткиш, посласти#а од шећера
ши-бочити - стра,арити
шома - слаба ракија
шор - ма)ала, ули#а
/акум - прибор Gку)и*ска опрема, за ка'у и сл.H
тапета - ћилим, прекривач зида GтканинаH
тарни#а - већа кола
театор - Gовде%H призор Gпрема театар - позориштеH
тоалета - одећа
тозлу#и - доколени#е
транболос - опасач од свиле, широк шал за опасива*е
транспарент - оглас, крилати#а, поздрав и сл. на разапетом папиру или платну
трап - пред*и и зад*и трап на колима( ом су на осовини, за пред*и је причвршћен јарма# с пред*е стране, а за овај
обешени ,дрепчани#и
тунос - туниски 'ес
ту*ез - тупавко, замлата
<дарити - заударати, мирисати, смрдети
ункаш - пред*е облучје на седлу
упропни#е - упропа*, пропи*ући се
ушинути - уганути
узаман#е - узаман, узалуд
узарумити се - узјогунити се, бити ћуд-ив Gза ко*аH
:ариво - Gовде% вариво у ср#уH мука, ватра, горе*е, -убав вашка - псето вересија - нова# дат на почек, кредит, повере*е
вергл - музички инструменат у који се свира окрета*ем руком
верт)ајмови#а - врста челичне касе
везикатор - врста мелема GлекаH за привија*е
во*а - смрад, те,ак мирис
7ар' - метални та*ирић на коме слу,и шо-ама #рна ката
;K
заира - )рана, резервна )рана
зајаприти се - зајапурити се, за#рвенети се, успламити се
здраво - веома Gздраво волимH
згеба - пату-ак, човек неугледна раста
золу' - зулу', пуштена коса поред ува низ образ, увојак
Sдрепчаник - дрво које је обешено о јарма# а за *егове крајеве у)ваћен )ам својим крајевима коноп#а
,иги#а - 9иби#а, палидрв#е
,урнал - дневник
;M

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->