ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012, ώρα 09:30
Αμφιθέατρο Παπαγεωργίου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Παρακαλούμε να συμπληρώστε και να παραδώστε το παρόν έντυπο
στη γραμματεία της Ημερίδας μετά τη λήξη της
1. Πως χαρακτηρίζετε την οργάνωση της ημερίδας;

Γραμματειακή υποστήριξη:

□ Κακή

□ Καλή □ Πολύ καλή □ Άριστη

Καταλληλόλητα χώρου:

□ Κακή

□ Μέτρια
□ Μέτρια

□ Καλή □ Πολύ καλή □ Άριστη

Επιλογή θεμάτων:

□ Κακή

□ Μέτρια

□ Καλή □ Πολύ καλή □ Άριστη

2. Πιστεύετε ότι υπήρξε ικανοποιητική κάλυψη στο περιεχόμενο των θεμάτων;

□ Κακή

□ Μέτρια

□ Καλή □ Πολύ καλή □ Άριστη

3. Βαθμολογήστε το επίπεδο του προγράμματος της εκδήλωσης:

□ Κακό

□ Μέτριο

□ Καλό □ Πολύ καλό □ Άριστο

4. Ποιες ήταν κατά τη γνώμη σας οι τρεις καλύτερες εισηγήσεις;
1.
2.
3.
5. Αναφέρετε θέματα που κατά την άποψή σας θα άξιζε/σας ενδιέφερε να αναφερθούν:

1

6. Πώς ενημερωθήκατε για την ημερίδα;

□ Φορέας εργασίας □ Internet □ Αφίσα

□ Άλλο;

7. Τι θα θέλατε να προτείνετε για την επόμενη διοργάνωση;

Εκπαιδευτικές/επαγγελματικές διαλέξεις

Πρωτότυπες/επιστημονικές εργασίες

Εργαστηριακά φροντιστήρια8. Άλλες παρατηρήσεις:

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης.
Με εκτίμηση,
η Οργανωτική επιτροπή

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful