You are on page 1of 146

Teresa Danuta Woyciechowska

INDEKS OSB, TOWARZYSTW, INSTYTUCJI, TYT. CZASOPISM (1) oraz WYKAZ MIEJSCOWOCI (2) archiwaliw uczonych

Szkoy Lwowsko-Warszawskiej
znajdujcych si w zbiorach rkopimiennych Biblioteki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Rps PTF 01-38) i Biblioteki Wydziau Filozofii i Socjologii UW (Rps U 590-603)

Z indeksu naley korzysta cznie z opisow czci n/w katalogw rkopisw:

PTF Twardowskiego.
Rps

01

03

Katalog

korespondencji

Kazimierza

Druk w: Ruch Filozoficzny T.LIV Nr 1/1997 s.13-42

Rps PTF 03 38 Katalog spucizny Mieczysawa Wallisa (Dokumenty osobiste, dzienniki i wspomnienia, korespondencja oraz twrczo naukowa i publicystyczna)
Druk w: Ruch Filozoficzny T.LV Nr3/1998 s.411-443

Rps U 590 593 Korespondencja Marii i Stanisawa Ossowskich (Rps U 592-593 korespondencja wzajemna Maonkw z lat 1918 1963) Rps U 594 603 Archiwum Janiny i Tadeusza Kotarbiskich. Cz. I. Materiay biograficzne i korespondencja. Rps U 594-598 Dzienniki i kalendarze, papiery oraz korespondencja Tadeusza Kotarbiskiego Rps U 599-603 Kondolencje, papiery osobiste, korespondencja Janiny Kotarbiskiej oraz materiay zwizane z edycj i propagowaniem dzie Ma Warszawa 2001

(1) INDEKS OSB, TOWARZYSTW, INSTYTUCJI, TYT.CZASOPISM


(Rps PTF 01-38; U 590-603) Abraham W[adysaw] Abramowski Edward PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow.Nauk.), 02.2 PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.XXXI (Salvisberg P). PTF 02.1 T.I

Academische Revue, Mnchen Academische Verlag, Mnchen Acadmie Latine, Paris Adamczak Eugeniusz

PTF 02.1 T.XXIX (Rivain J.) PTF 02.1 T.I

U 598.1 T.LII (ZN im. Ossoliskich)

Adamczewski [Stanisaw] Adamiak Natalia U 598.1 T.I

Adamczewski Stanisaw PTF 10 T.X Agencja Autorska, Warszawa U 598.1 T.I Agencja Robotnicza, Warszawa U 598.1 T.I AICA (Association Internationale des Critiques dArt) - Nowy Jork, Warszawa PTF 17.1 T.I Air-India International, Warsaw - London U 598.1 T.XIV (Maharaja) Ajdukiewicz Kazimierz 596.1; 597; 598.1 T.I Ajdukiewicz Zygmunt PTF 02.1 T.I U 598.1 T.I; 599 Ajdukiewiczowa Maria [z Twardowskich] Akademia Medyczna w odzi U 596.1,3 Akademia Muzyczna w odzi U 602 T.I (Bacewicz K.) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydawnictwo U 602.2 Akademia Sztabu Generalnego, Warszawa U 598.1 T.I Akademia Sztuk Piknych w Warszawie U 598.1 T.I Akademia Terezjaska zob. Theresianische Academie Akademia Umitnoci zob. Polska Akademia Umiejtnoci Akademija Nauk SSSR, Moskva U 598.1 T.I Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie PTF 02.1 T.XXXIV (Stahl L.) PTF 02.1 T.I, T.XXVIII (PTF); 04.3, 17.1 T.I; U

Ajnenkiel Eugeniusz U 598.1 T.XLVIII (TP)

Akoliski Stanisaw U 598.1 T.I Albrecht Eugeniusz U 598.1 T.I Alcan Flix Librairie, Paris PTF 02.1 T.I Aleksandrowicz (Alexandrowicz) Zenon PTF 02.1 T.I Aleksiun Jan Jaromin U 598.1 T.I Alfred Jurzykowski Foundation, Inc., New York U 601 T.II (Coudert C.A.) Alichniewicz Andrzej U 598.1 T.I Alicika (?) U 599 Aliphas Avner U 598.1 T.I Al-oustaz Ayman U 598.1 T.I Altenberg H. Ksigarnia we Lwowie PTF 02.1 T.I Ambasada Bugarii, Warszawa U 596.1 Ambasada Finlandii, Warszawa U 598.1 T.XLIX (Vanamo J. J.) Ambasada Jugosawii, Warszawa Ambasada Kanady, Warszawa U 598.1 T.II (Begic M.) U 598.1 T.XLIV (Southam G. H.)

Ambasada Polska w Paryu PTF 12.4 Ambasada Polska w Sztokholmie U 601 T.IV (Glans I.) Ambros Micha PTF 02.1 T.I American Express Company, San Francisco U 596.2; 601 T.XVII (Suppes P.) American Friends Service Committee (Quakers), Berlin U 598.1 T.II (Beittel W.) American, The Society for Aesthetics, Pittsburgh PTF 17.1 T.I Amir Rehaveam U 598.1 T.I Anders Henryk PTF 07.3, 38 T.II Andersowa Barbara PTF 07.3 Andr-Borzcka Maria U 598.1 T.I Andrzejewski A. U 598.1 T.I Andrzejewski Jerzy U 598.1 T.I Angerowa A. U 598.1 T.I Angielsko-Amerykaska Misja niesienia pomocy Polsce, Warszawa 02.1 T.XXXIV (Society of Friends) Anglemire Kenneth N U 598.1 T.I Anguisciola Sofonisba PTF 32.1 Antoniak Anna U 601 T.I PTF

Antoniakowie Anna i Krzysztof U 598.1 T.I Antoniewicz Jan Booz Apostel Leo U 598.1 T.I Apostol Pavel U 598.1 T.I Appel Karol PTF 02.1 T.I Arbeitsgemeinschaft Ost, Wien U 598.1 T.XXVII (Mack K.) Archiv fr Geschichte der Philosophie, Bern A.) Archives de la Socit Belge de Philosophie, Bruxelles Arctowski Henryk PTF 02.1 T.I PTF 03.2 Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa PTF 15 T.III;U 602.4 Argumenty, Warszawa U 598.1 T.XLIII (Sowik Z.) Armata Jerzy U 603. T.I cz.1 Armbruster Gisela U 601 T.XII (Maximilian Kolbe Werk) Arnold [Stanisaw] U 595 T.II Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,Mnster in Westfalen PTF 03.1 Askenazy [Felicja z Tykocinerw] Askenazy Szymon Assmann Emil PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.XXXIV (Stein PTF 02.1 T.I, T.XVI (Komitet uczniw) Antoniewicz Karol Booz PTF 02.1 T.I

Association Frdric et Irene Joliot-Curie, Paris U 598.1 T.III (Biquard P.) Association Internationale dEsthetitique Experimentale, Paris PTF 17.1 T.I Ateneum Kapaskie, Wocawek Auber Bronisaw U 598.1 T.I Auerbach Walter Aumillerowa J[anina] Ayer A.J. U 598.1 T.I Babiski Jzef PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.I U 598.1 T.I, T.XIII (Ingarden R.) PTF 02.1 T.I

Bacewicz Kiejstut U 598.1 T.II Bacewiczowie Halina i Kiejstut U 599; 601 T.I Baczko Br[onisaw] PTF 04.4;U 598.1 T.II, T.XLIX (UW) Bad [Hersz] PTF 02.1 T.II

Badura Adolf Bafia Tadeusz

PTF 11.3 PTF 02.1 T.II U 598.1 T.XLV (Studia Logica)

Baeumker Clemens

Baginski Marian U 598.1 T.II Bailey Norman A. U 598.1 T.II Bak Thor A. U 598.1 T.XVII (Kara M.) Baka Wadysaw U 598.1 T.II Baker Alane PTF 15 T.II Bakker Jan P. U 598.1. T.VIII (Dylik J.) Balasits [August] Baley Stefan PTF 02.1 T.II Balevski A.M. U 598.1 T.III (Bolgarskaja Akad. Nauk) PTF 02.1 T.II, T.XVI (Konferencja Psych.); U 598.1 T.II Balicki Stanisaw Witold U 598.1 T.II Baliski Wadysaw U 598.1 T.II Balzam Natan U 601 T.II (Drozdowicz A.) Balzer [Oswald] Popier., Tow. Nauk.) Bandrowski [Bronisaw] PTF 02.1 T.II Bandura Ludwik U 598.1 T.II Banko-Sitek Elbieta U 598.1 T.II Bakowska Cecylia z Ostachiewiczw Bar Adam PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II Baran [Alfons] PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II, T.III (Berger A.), T.XXXVIII (Tow. dla

Baranowska Ewa U 598.1 T.II Baranowski Bohdan U 598.1 T.II Baranowski Jerzy PTF 06.5 Barbacki Stefan U 598.1 T.XXXVII (PTPN) Barecki Jzef U 598.1 T.II Bark B. zob. Van Bark Bella S. Barnard Bulletin, New York U 592 T. VII Barnard College [Columbia University], New York U 592 T. VII Barnett I.D. U 598.1 T.II Bartel Kazimierz PTF 02.2

Barth Johann Ambrosius Verlagsbuchhandlung, Leipzig 03.1 Barth Paul PTF 02.1 T.II Bartol [Edward] U 596.1 Bartosz Julian U 601 T.I Bartoszewski Jan PTF 02.1 T.II U 598.1 T.XXXIV (P.E.N. Club) Bartoszewski Wadysaw

PTF 02.1 T.II,

Baruch-Wiley Irena PTF 10 T.XIII Barwiska R. zob. ukasiewiczowa Regina z Barwiskich Barzin U 598.2 Barzin M. PTF 03.2 (Archiv.) Basiukiewiczowa Maria Helena z Mijakowskich U 598.1 T.II Batawia Stanisaw U 598.1 T.II Batowski Zygmunt Bauch Bruno Baugniet Jean U 596.1 Baum Kazimierz U 598.1 T.II, 601 T.I Baum St. U 598.1 T.II Baum Wilhelm PTF 02.1 T.XVI (Koehler K.F. Buchhandlung) PTF 02.1 T.II Baumgarten-Tramer [Franciszka] Baumowie Stanisawa i Kazimierz U 599 Bauteem (?) Jean U 598.1 T.II Becksche Verlagsbuchhandlung, Mnchen Beck Adolf PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.III Beck Maximilian PTF 03.1 PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II

Bednarski[Stanisaw] Beer Henrik U 601 T.I Begic Muhidin

U 598.1 T.II

Beguin Sylvie PTF 17.1 T.III (Minist. de lEduc.) Beittel William F. U 598.1 T.II Bejda (?) Ewa U 598.1 T.II Beldiceanu N. U 598.1 T.II Bellert Irena U 598.1 T.II

Beza Wadysaw Benni Tytus Benveniste E[mile]

PTF 02.1 T.III PTF 25.1

PTF 02.1 T.III

Berezowska Maja PTF 17.1 T.I Berg Ebba, Ubbe G:son U 601 T.I Berg Urban G:son U 600 T.I, 601 T.IV (fot.) Berger Adolf PTF 02.1 T.III Bergsonowie (Berek, Berekson) PTF 11.3 Berka Karel U 598.1 T.II T. Berkeley Georges PTF 15 T.III Berlin (wspom.) PTF 10 T.IV, X Berman Adolf U 598.1 T.II Berman Jakub U 598.1 T.II Bernacki [Ludwik] Bernstein U 598.2 Beth E.W. U 598.1 T.II Beylin Karolina PTF 17.1 T.I; U 592 T. I Beylin Pawe U 598.1 T.II Biach R.(?) PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.XIII (Kalinowski S.) Biakowski Grzegorz U 601 T.XVIII (UW) Biaobrzeski Czesaw Biaostocki Jan PTF 06.5, 11.4, 17.1 T.I, T.V(SHS), T.VI (Walicki M.), 32.1(MN) Biay E. zob. arnecka-Biay Ewa Biay Zbigniew U 599 (arnecka-Biay E.) Biblioteca Filosofica, Torino U 598.1 T.XI (Guzzo A.) Biblioteka Klasykw Filozofii, red. Warszawa U 597; 598.1 T.III Biblioteka Narodowa w Warszawie PTF 03.1; 35.2; U 598.1 T.III Biblioteka Polska. Instytut Wydawniczy w Warszawie Biblioteka Tczowa, wyd. Lww Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie PTF 03.1 Biblioteka Uniwersytecka w odzi U 601 T.XVI (Skwarczyska S.) Biblioteka Warszawska, wyd. PTF 02.1 T.V (Bogusawski W.) Biblioteka Wyszej Szkoy Handlowej w Warszawie PTF 03.1 PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.XXV (Mirski J.) PTF 02.1 T.III, T.XLIV (Zak. Nar. Ossol.)

Biblioteka Z.N. im. Ossoliskich, Wrocaw U 598.1 T.XXXIV (Pawlikowski M.) Bibliotheque Nationale, Paris PTF 07.4 Bidwell C. G. PTF 17.1 T.VI (British, The Council) Biegaski U 598.1 T.III Biegaski Wadysaw Biegeleisen Bronisaw Bieguszewska Jolanta Bielecki Wojciech PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III, T.XLII (Widnokrgi) PTF 03.1

Biegeleisen Leon Wadysaw

PTF 38 T.II PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III

Bielawska M U 598.1 T.III, T.XXXIII (Pawlikowska A.) Bielewski Jzef U 598.1 T.III Bielska Maria [z Karpiskich] Bie Mieczysaw U 598.1 T.I (ASG) Biekowscy Flora, Wadysaw U 598.1 T.III Biekowska Wiera U 598.1 T.III Biernacki Andrzej PTF 15 T.II; U 598.1 T.III PTF 02.1 T.III Bierut Bolesaw PTF 04.2 Biesiekierski Ludwik Pomian Bilczewski Jzef Biesiekierski Mieczysaw PTF 12.4 PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III, T.XXVI (Nacz. Kom. Bilikiewicz Tadeusz

Biliski Bronisaw U 598.1 T.III Biliski [Leon], c.k. min. skarbu Opieki) Bilski (?) PTF 02.1 T.III. Biquard P. U 598.1 T.III Birjumov B.V. U 598.1 T.III Birkenmajer Aleksander PTF 02.1 T.III Birnbaum Henryk PTF 17.1 T.I Birnbaum Immanuel PTF 17.1 T.V (Sddeutsche Zeitung) Bisko Wacaw U 598.1 T.III Bizo M. U 598.1 T.III Blaustein Eugenia PTF 02.1 T.III

Blaustein Leopold Bleiberg Jakub

PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III

PTF 02.1 T.III

Blumental M[enedel]

Blumental N. U 598.1 T.LV (IH) Bluszcz zob. Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz Bluth Marceli Rafa PTF 10 T.XIII; U 592 T. I Bachowski [Konstanty] Bachowski Stefan PTF 02.1 T.IV PTF 02.1 T.IV, 03.1; U 596.1

Baszczyk Franciszek U 598.1 T.III Boski Jan PTF 17.1 T.I Bobiski Tadeusz U 598.1 T.III Bobkowska St. U 598.1 T.III Bobrowska K[arolina] PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V, T.XXVI (Nacz. Kom. Opieki) Bogacz Marian U 598.1 T.III, T.XLVIII (Tow. Kultury Moralnej) Bogusawski W[adysaw] Bogusz Jzef U 598.1 T.III Bohdziewicz Micha PTF 07.3 Bojarska B. U 598.1 T.III Boleski Andrzej U 598.1 T.III Bolgarskaja Akademija Nauk, Sofia U 598.1 T.III Booz-Antoniewicz zob. Antoniewicz Booz Bombicki Maciej Roman U 601 T.I Bonecki Henryk PTF 17.1 T.IV (PWN) Bonetti Paolo PTF 03.1 (Scientia) PTF 02.2 (Univ. de Palermo) Bonucci Alessandro

Borb Tasso U 598.1 T.III Borgosz Jzef U 598.1 T.III Borkowska Stefania z Ciecielskich Borkowski Dominik U 598.1 T.III Borkowski Jerzy Dunin PTF 17.1 T.I Borkowski Tadeusz U 598.1 T.III Bornemann Ernst U 598.1 T.III Bornstein Benedykt PTF 02.1 T.V, T.XXVI (Natason W.) PTF 02.1 T.V

Borowicz Bob]

U 598.1 T.XIV (Iwaska A.) PTF 03.1 (UW) PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Borowski A[ntoni] Borowski Maryan Borowy Wacaw

Borren Ch[arles] van den U 598.1 T.III Borsuk Karol U 601 T.VI (Inst. Matemat. PAN) Borudzka Wanda PTF 02.1 T.V Borysewicz Eleonora U 598.1 T.XXXIX (Ryziski C.) Borzcka M. zob. Andr-Borzcka Maria Bosch-Gimpera P. U 598.1 T.XLIX (UNESCO) Bostel [Ferdynand] PTF 02.1 T.V Boye (?) Mira U 598.1 T.III Boymir Micha U 598.1 T.III Bracops Joseph U 600 T.I Brahmer M[ieczysaw] PTF 34 T.II (TNW) Bral Grayna U 598.1 T.III Brankov R. U 598.1 T.III (Bolgarskaja Akademija Nauk) Bratkowski Jan U 598.1 T.III Brhier Emile Brentano Franz O.) Breza Katarzyna U 598.1 T.III Bridgman Percy Williams U 601 T.XIII (PWN) British Council The, Warszawa PTF 17.1 T.VI;U 598.1 T.XXV (Lott B.M.) Brockdorff Cay von Brodowski Feliks PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V PTF 03.1 (Soc.Fran. de Phil.) PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.XV (Katkov G.), T.XVIII (Kraus

Brentano-Geselschaft, Prag

Brodowski Leon U 598.1 T.XLVIII (Tow. Kultury Moralnej) Brodzki Wadysaw U 598.1 T.III Broken A. zob. Zaniewska Hanna Brokman Henryk PTF 02.1 T.V; U 598.1 T.III Bromberg A. U 598.1 T.XXXVIII (Rand R.) Broniatowska Anna U 600 T.I Brozych Szczepan U 598.1 T.III

Bruchnalski Kazimierz Bruchnalski [Wilhelm]

PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Brudziski [Polikarp Jzef], rektor UW Brueckman Halina U 600 T.I (fot.), 601 T.I

Brustvo Slovenskich profesorjev v Ljubljanie PTF 02.2 Brutjan G[eorg] A[belovic] U 598.1 T.III; 599 Brycki Bronisaw PTF 02.1 T.V Bryzek Katarzyna U 598.1 T.LII (Wjcik T.) Brzeziska Halina PTF 17.1 T.I Brzozowski Stanisaw PTF 21.1 PTF 02.1 T.V Brzozowski Tadeusz PTF 17.1 T.I Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig Buchholz Arnold U 601 T.I Buczkowski [Kazimierz] PTF 18.1 Buddensieg Hermann U 598.1 T.III Budkiewiczwna Janina T. I; 593 T. I Budzanowska Maria U 601 T.I Buek Otto PTF 02.1 T.X (Geistewissenschaften) Bugaev A. 598.1 T.III Bugajewicz Dyonizy U 598.1 T.XXXVIII (Romahnowa S.) Bujas R[amiro] PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V Bujnowska Danuta U 598.1 T.III Bujwid [Odo Feliks] Bulanda [Edmund] PTF 02.1 T.XLVI (ebrowska M.), 03.1; U 592

Buakowski Adam U 592 T. I Bunge Mario U 598.1 T.III, 601 T.I Burcicka Helena U 599 (Hrabcowa Z.) Burgin J. U 598.1 T.XXII (KiW) Burkath Wadysaw (Vladislavs) U 598.1 T.III Burski (?) U 598.1 T.III Busch Gnther U 598.1 T.III Buszkowski L[eon] PTF 02.1 T.V

Buzek Romana PTF 17.1 T.I Bychowska Maria PTF 17.1 T.I Bychowski Gustaw PTF 10 T.VI, 11.1, 17.1 T.I Bykowski Ludwik Jaksa Bylicki Wadysaw PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Bynum Torrell Ward U 598.1 T.IV Byrski Tadeusz U 598.1 T.IV Bystrzanowska Maria U 598.1 T.IV Bystrzanowski [Antoni] Bystrzycki [Jan] Bzowiecki Alfred PTF 03.1 (UJ) PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Cackowski Zdzisaw U 598.1 T.IV; 599; 601 T.II Calogero Guido Campbell I.F.F. PTF 02.1 T.VI; U 598.1 T.IV PTF 03.1 PTF 02.3 PTF 02.1 T.VI Calvesche J.G. Universitts-Buchhandlung, Prag Candioti Alberto M.

Canguilhem Georges U 598.1 T.IV Cantaluppi E. U 598.1 T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft) Cantor [Georg] U 601 T.XII (Marciszewski W.) Cardone Antonio U 598.2 Carnap Rudolf Caro Leopold PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.XIX (Lampa A.) Carnovale Louigi PTF 02.2 Central European Times Publishing, Zurich Centralblatt fr Volksbildungswesen, Wien

Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracownikw Nauki, Warszawa PTF 04.2 Centralna Komisja Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1(Zaremba J.) Centralna Szkoa Instruktorw Harcerskich im. Tadeusza Kotarbiskiego, Zacze Wielkie U 603 T.IV Centralny Urzd Wydawnictw, Przemysu Graficznego i Ksigarstwa, Warszawa PTF 34 T.II; U 597 Cerlce Philosophique de Prague PTF T.X (Grube K.)

Cesky Komitet pro Vedecke Rzen, Gottwaldov U 598.1 T.IV Chaasiski Jzef PTF 04.3, 06.3, 17.1 T.I, T.V (Sddeutsche Zeitung); U 593 T. V; 598.1 T.IV, T.XXIX (Myl Filozoficzna), T.XLVIII (TPP) Champollion Jean F. PTF 38 T.II PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Szkoy Lud.) Charwat F[ranciszek] Chechoowa U 598.1 T.IV Chemoski Jzef Chlamtacz Jan PTF 38 T.II PTF 02.1 T.VI PTF 02.2 PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI Cheval Ren PTF 17.1 T.III (Ministere de lEduc.) Chlamtacz Marceli

Chlebek Lesaw Juliusz Chapowski [Franciszek] Chmaj Ludwik

Chapowska Eugenia U 598.1 T.XXIX (Min. Owiaty) PTF 02.1 T.VI

Chmielewski Janusz PTF 11.4; U 598.1 T.IV Chmielnicka Eugenia U 598.2 Chmielnicki Wincenty E. U 598.1 T.IV Chodecki Wadysaw Chojecki Artur PTF 02.1 T.VI, T.XXVI (Nitowski J.) Chodkowski Szczepan U 598.1 T.IV PTF 02.1 T.VI; U 598.1 T.IV Chojnacka Kazimiera U 598.1 T.IV; 599 Chojnacki Jzef U 598.1 T.IV Choaj Henryk U 599 (Wydz. I Nauk Spoecznych PAN) Chooniewski A[ntoni] Chomicz Paulin Chorosz Jan PTF 02.1 T.XXXVII ( (Lampa A.) PTF 02.1 T.VI

Chory M[ieczysaw] U 598.1 T.IV; 599; 601 T.II PTF 02.1 T.XXVII (Patronat) Choroszy Jan U 598.1 T.IV Choynowski Mieczysaw PTF 18.1; U 591, 598.1 T.IV; 599; 601 T.II Chrapkiewicz Krystyna U 603 T.I cz.1,2 Chroboczek Emil U 598.1 T.V Chrostowski Tadeusz U 599 Chruszczewski Czesaw PTF 17.1 T.I

Chruliski Leon U 598.1 T.V Chrzan Jzef U 598.1 T.V Chrzanowska J. U 598.1 T.XXX (Nagrska A.) Chrzanowski [Ignacy] PTF 02.1 T.VI Chudzicki Eugeniusz U 598.1 T.V Churchman C. West U 601 T.II Chwienduk Romuald U 598.1 T.V (Czak K.) Chwistek Leon Chybiski Adolf PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI

Chyliski Konstanty

Cichocki Tadeusz U 603 T.I cz.1 Ciechanow Roman U 598.1 T.V Ciechanowska Jadwiga [z Ossowskich] Ciechanowski Stanisaw Ciembroniewicz Jzef U 590 PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI

Ciepy Stefan U 598.1 T.LIV (ZSP) Cieszkowski A[ugust Adolf] Cieszyski Antoni Cieszyska R. zob. Troczyska-Cieszyska Ra PTF 02.1 T.V(Brudziski P.), T.VI Cirut (?) Czesaw U 598.1 T.V Clarke Norris U 598.1 T.V Cohn PTF 03.1 PTF 02.1 T.VI PTF 03.1 Colard [Hermann] c.k. namiestnik Colin Armand Librairie, Paris

Colloque de Logique-Bruxelle 1953, Louvain U 598.1 T.VIII (Feys R.) Colloque International de Smiotique, Kazimierz Dolny PTF 25.1 Columbia University zob. Barnard College Comit de Cooptation de lInstitut International de Philosophie, Paris U 598.2 Comit International dAuschwitz, Warszawa U 598.1 T.XXXVIII (Rawicz J.) Comite Excutif de la Manifestation Eugene Duprel, Bruxelles U 598.1 T.V Comite Central de la Croix-Rouge Suedoise, Stockholm U 601 T.I (Beer H.) Condillac tienne de U 597 Confrence, IV Internationale de Psychotechnique, Paris PTF 02.1 T.XIX

Congres zob. Troisieme Congres Mondial de Sociologie, Amsterdam Congres International dEducation Morale, Paris PTF 03.1 Congres, VIII International de Philosophie, Praha (Radl E.) Congres, Ninth International Congres of Psychology, Princeton T.XIX (LangfeldH.) Congres, X International Congres of Psychology, Copenhagen T.XXXI (Rubin E.) Congreso, XIII Internacional de Filosofia, Mexico U 598.1 T.V Congresso, VIII Interamericano de Filosofia, Sao Paulo-Brasilia (Strenger I.) Constantinescu Miron U 598.1 T.V Cormier Ramona U 598.1 T.XIII (International Directory of Philosophy) Cornu A. U 598.1 T.V Coudert Alexis C. U 601 T.II Csorba Helena U 598.1 T.XXXV (PTS) Curiel Jos U 598.1 T.V (Congreso, XIII Internacional de Filosofia, Mexico) Cybulska H. zob. Veillard-Cybulska Henryka Cybulski Andrzej U 598.1 T.V Cybulski [Napoleon] Cyganek Ewa U 603 T.III Cyrankiewicz Jzef PTF 04.2; U 598.1 T.XLVIII (Tow. Opieki nad Zwierztami) Cywik Artur U 598.1 T.V Czachowska Sylwia U 602.3 (PBW, Olsztyn) Czachowski [Kazimierz] PTF 17.1 T.VI (The British Council) Czajkowska Anna PTF 17.1 T.I Czajkowski Stanisaw PTF 17.1 T.I Czak Kazimierz U 598.1 T.V; 599 Czak ukowski Bolesaw Czapczyski Tadeusz T.XXVIII (Markert W.) Czapiewski Jacek U 598.1 T.V Czaplicki Aleksander U 598.1 T.V U 598.1 T.XLVIII (TWWP) PTF 02.1 T.XLVI (Zw. nauk. lit.); U 598.1 T.V, Czapczyska Janina U 598.1 T.V PTF 02.1 T.II (Beck A.) U 598.1 T.XLV PTF 02.1 PTF PTF 02.1 T.XXIX

Czarnecka Barbara PTF 07.3 Czarnecki Z[dzisaw] U 599 (Cackowski Z.) Czas, Krakw PTF 02.1 T.XXXVIII (Tomkowicz S.) Czemier Edward U 601 T.II Czerbak Adam PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI Czermak W[iktor] Czernew N. U 596.1 Czerniawski Jan U 601 T.II Czerny [Zygmunt] Czeowski Tadeusz PTF 02.1 T.VI, T.XXXVI (Tow. Kult. Akadem.); U PTF 02.1 T.VII, T.XXVIII (PAU; Pol. Tow. PTF 02.2 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Psycholog.); 03.2; 15 T.II, 16 T.III, 17.1 T.I; U 597; 598.1 T.V; 601 T.II, T.XIV (PTF) Czoowski Aleksander Sas Czuruk Bolesaw Czubalski Fr[anciszek] U 598.1 T.V PTF 02.1 T.VIII Czuvikov Pavel U 598.1 T.XIV (Izd. Inn. Lit.) Czygrinow Jerzy U 598.1 T.XXXI (Oglnopol. Stow. Ateistw i Wolnomylicieli) Czytelnia Akademicka we Lwowie PTF 02.1 T.VIII Czytelnik. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1 (Dembiska Z.); U 598.1 T.V wikliski Ludwik PTF 02.1 T.VIII

Czernecka A. zob. Waek-Czernecka Anna

Dadler Sebastian PTF 07.3 (Wicek A.) DallAsta Eberhard R. U 598.1 T.VI Damroz (?) Stanisaw U 592 T. I Dangel Stanisaw Danisz Adam U 599 Danowicz B. zob. Dutkiewicz-Danowicz Bogdan Danysz [Antoni] PTF 02.1 T.VIII U 598.1 T.VI Dacewiczowa Jadwiga PTF 02.1 T.VIII

Davies Alun M. U 598.1 T.VI Davy [Georges] U 593 T.VIII

Dawid [Jan Wadysaw] Dawidowski [Karol] Nauk.)

PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII, T.XXXVIII (Tow.

PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP)

Dbkowski [Przemysaw Korczak]

Dbrowska Maria PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.VI Dbrowski Alfred PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII, T.XVII (Kotarbiski T.); U 598.1 Dbrowski Stanisaw U 598.1 T.VI Dbrowski Wojciech Dbrowski Zygmunt Dmbska [Izydora] Deakin U 598.1 T.VI

T.VI, T.XXI (Kroska I.), T.XLVII (lczak R.); 599; 601 T.II Debolski Aleksander U 598.1 T.VI, T.XXVIII (Michaowicz M.) DeGrood David H. U 598.1 T.VI Del Vecchio Giorgio Della Valle Guido Deltour Clment PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII

Dembiska Zofia PTF 18.1; U 598.1 T.XLVIII (TPD) Dembiski Bronisaw Dembitzer Izrael U 598.2 Dembowska Maria U 598.1 T.VI Dembowski Ignacy PTF 02.1 T.VIII Dembowski Jan PTF 18.1 (PAN) Dempewolff Jrgen U 601 T.II Depta Eugeniusz U 598.1 T.VI Deslik Tomasz U 598.1 T.VI Desportes Franois PTF 34 T.II PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.II (Bauch B.) Deutsche Bcherei, Leipzig

Deutsche Philosophische Geselschaft, Jena Devaux Philippe U 598.1 T.VI; 601 T.II Dbski Henryk U 601 T.II Dbski Leon PTF 02.1 T.VIII

Dialectics and Humanism, Warszawa T.VIII (Kuczyski J.)

U 598.1 T.XXII (Kuczyski J.); 599; 601

Dialog, Warszawa U 598.1 T.XXXVII (Puzyna K.) Dialogue and Humanism, Warszawa U 601 T.VIII (Kuczyski J.) Dickstein [Samuel] PTF 02.1 T.VIII Dickstein-Wieleyska J. zob. Wieleyska Julia Dictionary of International Biography, London PTF 17.1 T.I Dietrich K. zob. Toczyska-Dietrich Krystyna Diller von, gen. PTF 02.1 T.VIII Diogene, Paris U 598.1 T.XXXI (Ormesson J.) Djankov Bogdan U 598.1 T.VII Duewski J. zob. Nowak-Duewski Juliusz Dobiecka] Gabriela U 598.1 T.VII Dobija Mieczysaw PTF 02.1 T.VIII Dobrosielski Marian U 598.1 T.VII Dobrowolski A[ntoni] B[olesaw] U 598.1 T.VII Dobrowolski Kazimierz U 598.1 T.VII Dobrzycki Jerzy U 598.1 T. Dobrzycki S[tanisaw] PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII Dobrzyska [-Rybicka Ludwika] Dobrzyski Kazimierz PTF 17.1 T.I Dockx Stanislas U 598.2 Doliski Aleksander Dollmayr Viktor PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII

Dokiewicz Tomasz U 598.1 T.VII Doycki Wincenty U 598.1 T.VII Dom Ksiki Polskiej, Warszawa PTF 03.1 Dom Zdrowia (Sanatorium) Polskiej Modziey Katolickiej Odrodzenie, Zakopane PTF 02.1 T.VIII, T.XIII (Jelska K.) Domagaa Jan U 598.2 Donceel J. U 598.1 T.VII Dorman Margaret U 598.1 T.VII Doroszewska Bogdana U 599 (Sawoszewska E.); 601 T.XVI (Sawoszewska E.) Doroszewski Jan U 598.1 T.VII

Doroszewski T[adeusz] U 598.1 T.XLII (Sawoszewska E.) Doroszewski [Witold] PTF 01 Dowdztwo Obrony Przeciwlotniczej Warszawy PTF 04.1 Drana Wadysawa U 598.1 T.L (Waek W.) Dreas Kazimierz PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.XLVI Drechsel [Wiltrud U.] Drexler Ignacy Dromkovic Vlad.

Drewnowski Jan F. U 598.1 T.VII PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Drexler Zofia [z Pasawskich] Drozdek Zygmunt U 598.1 T.VII Drozdowicz Adam U 601 T.II Drozdowska Zdzisawa PTF 07.3, 17.1 T.II (Fabiaska K.) Drozdowski Bohdan U 598.1 T.VII Drukarnia, Pierwsza Zwizkowa Drukarnia we Lwowie PTF 03.1 Drukarnia Uniwersytetu Jagielloskiego, Krakw PTF 02.1 T.IX Druyna im. Tadeusza Kotarbiskiego zob. Szkoa Podstawowa Nr 1 w Kobucku Drygosz (?) U 598.1 T.VII Dryll Irena U 598.1 T.VII Drzewiecki Jzef PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Drzewiecki [Konrad] Dubieski Aleksander Duda Harry U 598.1 T.VII Duda Wiesawa U 603 T.IV Dudek Edward Jan U 598.1 T.VII Dumitriu Anton U 598.1 T.VII Duncan Isadora PTF 10 T.XIII (Jesenin S.) Duniak Stanisaw PTF 04.1 Dunin zob. Borkowski Jerzy Dunin Duprel Eugene U 598.1 T.V (Comite Excutif de la Manifestation..) Duralska-Macheta Teresa U 602.2 (Nasza Ksigarnia) Durdik [Josef] Drr Therese PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX

Duszyska B. U 598.1 T.VII Dutkiewicz-Danowicz Bogdan U 598.1 T.VII Dworski [Emanuel] Dydyski [Ludwik] Dylik Z. U 598.1 T.VIII Dyski Edward U 598.1 T.VIII Dyrekcja Okrgowa Kolei Pastwowych, Warszawa U 598.1 T.VIII Dziamski Seweryn PTF 17.1 T.I Dzieduszycki Wojciech PTF 02.1 T.IX Dzielnicowy Zarzd Poczty, Warszawa U 598.1 T.VIII Dziennik dzki U 598.1 T.VII (Dryll I.) Dziennik Polski, Londyn U 599 (Ostrowski J.) Dzieryski [Ignacy] Dzik F[austyn] PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP) PTF 02.1 T.IX; U 598.1 T.VIII. T.XXVII (Makowska J.) PTF 02.1 T.XVI (Komitet uczniw) PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Dybowski Stefan U 598.1 T.VIII Dylik Jan U 598.1 T.VIII

Dziok Stanisawa U 603 T.IV Dzibkwna Aleksandra Dziwiszowie U 598.1 T.VIII Dzwonkowski Zygmunt U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Eco Umberto PTF 17.2, 25.1 Edistions Spes, Paris PTF 03.1 Editura Stintifica, Bucarest U 598.1 T.XXXIX (Rusinek K.) Edukacja Filozoficzna, Warszawa U 601 T.II Ehrenreich-Werner Ella PTF 02.1 T.IX Ehret Henri PTF 17.1 T.I Ehrlich Stanisaw U 598.1 T.VIII Eigerwna Maryla U 592 T. I Einhorn [Dawid] PTF 02.1 T.IX Eisentadt [Shmuel Noah] U 593 T.VIII Ekier Jan i M. U 592 T. VI Ekkert [Jzef] PTF 02.1 T.XXXIV (Stow. Ksztac.)

Ekonomika i Orgnizacja Pracy, Warszawa U 598.1 T.XXI (Krl H.) Elsenhans [Theodor] Elzenberg Henryk PTF 03.1 PTF 03.1, 15, 16, 29, 34 T.II, 37.2; U 597; 598.1 T.VIII PTF 02.1 T.XXVI Elstein Helena U 599; 601 T.II Encyklopedia Wychowania zob. Nasza Ksigarnia, red. Encyklopedia Wychowawcza, wyd. Warszawa (Nitowski J.), T.XXVIII (Plenkiewicz R.) Epsztejn J. U 598.1 T.VIII Epsztein L. PTF 17.1 T.I Erb Alfons U 601 T.XII (Maximilian-Kolbe-Werk) Erb Elisabeth U 601 T.XII (Maximilian-Kolbe-Werk) Eschbach Achim U 601 T.II Estreicher Karol PTF 37.2 Estreicher [Stanisaw] PTF 02.1 T.IX U 598.1 T.XXIX (Millet L.) Etiemble Ren PTF 17.1 T.VI (Universit de Paris) tudes Philosophiques, Les, Paris Eucken [Rudolf] Eysymont Janusz Etyka, Warszawa U 598.1 T.XIV (Jankowski H.) PTF 02.1 T.IX U 598.1 T.LIV (ZPAP) Eydrygiewicz Adam PTF 02.1 T.IX

Fabiaska Krystyna PTF 07.3, 17.1 T.II Fahs Charles B PTF 17.2 Fajans Lusia i Kazimierz PTF 17.1 T.II Fajans Maksymilian PTF 11.3 Falski M[arian] PTF 17.1 T.II; U 598.1 T.VIII Federacja Kobiet na rzecz Pokoju wiatowego, Warszawa U 601 T.III Fderation Internationale des Rsistants, Vienne U 598.1 T.XLVIII (Toujas J.) Federacja Wszechwiatowa Akademikw Chrzecijaskich, Warszawa PTF 02.1 T.XXVIII (Pomoc dla Stud. w Europie) Fekete M. U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaci Uniw. Hebrajskiego w Jerozolimie) Feldkeller Paul Felhorska Felicja PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.(Altenbreg H.) PTF 03.1 (Tow. Psych. J. Joteyko) Feldman [Wilhelm]

Fenaux Robert U 601 T.XVIII (UAI) Feys Robert U 598.1 T.VIII Fidenkiewicz Halina PTF 07.3 Fidiasz PTF 32.2, 38T.II Fiedler Tadeusz PTF 02.1 T.XVI (Komitet Opieki) PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Fierich [Franciszek Ksawery] Fijaek [Jan Nepomucen]

Fijakowski St[anisaw] PTF 17.1 T.II Filipkowski Marian U 602.3 (PBW, Olsztyn) Filipkowski Stefan U 598.1 T.VIII Filipowa Stanisawa U 598.1 T.VIII Filipovic Vladimir U 598.1 T.VIII Filipowicz Alicja U 601 T.III Filipowicz Franciszek U 598.1 T.LIV (ZNP) Filipowicz Maria U 601 T.III Filipowiczowa W. PTF 18.1 Filipowski Jzef PTF 02.1 T.IX (Drukarnia UJ) PTF 03.1 Filomata, red. Lww PTF 02.2 Filozofwna [-Schiller] Irena Finkel Ludwik Fischer Adam PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX

Fischer Gustav Verlagsbuchhandlung, Jena Fiszer Franc PTF 10 T.XIII Flatau [Micha Stanisaw] PTF 02.2 Floryszczak Jakub U 598.1 T.VIII Floryszczak Janina U 599 (Jdryska M.)

Foerster Fr. Kommissions-buchhandlung, Leipzig PTF 03.1 Ford, The Foundation, New York PTF 17.1 T.II, T.III (Munro T.) Forelle Danuta PTF 07.3, 37.2 Frances R. PTF 17.1 T.I (Ass. Intern. dEsth. Exp.) Francke A.G. Verlag, Bern Frank M. D. Frank Marian U 598.1 T.VIII PTF 03.1 U 598.1 T.XXXVIII (Rand. R.)

Frankowska Boena U 598.1 T.VIII Frankowska J. zob. Palmowska-Frankowska Janina Franz L. u.Co. Antiquariat fr Wissenschaft. Zeitschriften, Leipzig 02.1 T.IX Frauenglas Edward Freiherr Alfred Frenkel Karol Freytag Lucjan PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow.NSW) Frckiewicz A[leksander] PTF

PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX

Frejlich Helena U 598.1 T.III (Breza K.), VIII

Fritzhand Marek U 598.1 T.VIII; 599; 602.1 Fromer Manes U 598.1 T.VIII; 601 T.III Frycz Stefan Fryling Jan PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Fryde Mieczysaw PTF 17.1 T.II Fryzerman B. U 598.1 T.XLIX (Trybuna Ludu) Fullerton George Stuart Fundacja Kociuszkowska, Nowy Jork U 601 T.V (Hi H.) Fundusz Kultury Narodowej, Warszawa PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.) Fundusz Zapomogowy Polskiej Modziey Akademickiej, Lww T.XXXVII (Szydelski S.) Gabinet Przew. Rady Pastwa, Warszawa Gabryl Franciszek PTF 02.1 T.X Gajda-Sder Eliza U 598.1 T.VIII Galasiska-Landsbergerowa Janina U 598.1 T.VIII Galeria Tretiakowska w Moskwie Galle Henryk Galle Leon U 592 T. I Gallina Maria U 598.1 T.VIII; 601 T.III Gallina-Katulska Krystyna U 599; 601 T.III Gaecki Jerzy PTF 15 T.II; U 598.1 T.IX Gamber J. Librairie, Paris PTF 03.2 PTF 32.1, 38 T.II PTF 02.1 T.XXIX (Prz. Pedag.) U 598.1 T.XVIII PTF 02.1

Gansiniec Zofia U 598.1 T.IX Ganszyniec Ryszard Garbowski Tadeusz PTF 02.1 T.X, T.XLIII (Witwicki W.) PTF 02.1 T.X Garbie Krystyna U 601 T.III Garbusiska Helena U 598.1 T.IX Garczyski Tadeusz U 598.1 T.IX Garfein-Garski Stanisaw PTF 02.1 T.X Gasparski Wojciech U 598.1 T.IX, T.XIII (IOiK), T.LII (Zakad Prakseologii PAN); 599; 601 T.III, T.VI (IFiS PAN), T.XVIII (TNP); 602.1 Gastman Bolesaw U 599 Gauthier-Villars, ed. Paris U 598.1 T.IX Gautsch [von Frankenthurn Paul], premier c.k. Gawecki Bolesaw Gawlik Wiesaw U 598.1 T.XVIII (Korcik A.) Gawron Roman U 603 T.III Gawroski Andrzej Gayczak [Stanisaw] PTF 02.1 T.X 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Gawroski F[ranciszek Rawita] PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X; U 598.1 T.IX; 599

Gazeta Lubuska, Zielona Gra U 602.4 Gazeta Olsztyska U 602.3 (PBW, Olsztyn) Gazeta Pomorska, Bydgoszcz U 598.1 T.XXII (Kubiak S.) Gazeta Poranna, red. Lww PTF 02.2 Gazeta Poznaska U 598.1 T.XVII (Kopocki E.) Gsiorowska-Grabowska Natalia U 598.2 Geach Piotr U 598.1 T.IX; 601 T.III Gebert [Bronisaw] PTF 02.1 T.X Gebethner i Wolf. Wydawnictwo w Warszawie PTF 02.1 T.X; 03.1; 18.1 Gebethner, Wolf Librairie, Pary PTF 02.1 T.XXIX (Prgowski P.) Gebethner Zygmunt PTF 17.1 T.V (Semiotica); U 598.1 T.XXXI (PWN); 602.2 Geistewissenschaften, Berlin u. Leipzig Gemelli Agostino George Waldemar PTF 17.1 T.II Geppert Maksymilian U 601 T.III PTF 02.1 T.X PTF 03.1 (Univ. Cattolica, Milano)

Gerber R. U 598.1 T.LV (IH) Germanowicz C. zob. Gocawska-Germanowicz C. Germanowicz G. U 598.1 T.IX Gerold u. Co, Universittatsbuchhandler, Wien PTF 03.1 Gerson Stanisaw U 598.1 T.IX Gerstenkorn Tadeusz U 601 T.III Gerstmann Adam, rektor UJK 02.1 T.X Geselschaft fr Freie Philosophie, Darmstadt Geselschaft Philosophie, Beograd Gibson R. Oliver U 598.1 T.IX Giedymin Jerzy U 598.1 T.IX; 601 T.III Gielecki Wojciech PTF 02.1 T.X; U 598.1 T.IX Gierek Edward U 598.1 T.V (Chrzan J.), IX Gierowski Jzef A. U 599 Gieysztor Aleksander U 599 (wiat. Fed. ydw z Polski, Tel Aviv); 602.3 Gimnazjum gen. Pawa Chrzanowskiego zob. Koo Chrzanowiakw Gindev Panajog U 598.1 T.IX Ginsberg [Morris] U 593 T.VIII Ginsberanka Eugenia Giycki [Georg] von PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Giornale dItalia, Il, Roma U 593 T. II Glans Ines U 600 T.I; 601 T.IV Glass Stefan PTF 10 T.XIII Glassner Franziska PTF 02.1 T.X Gliksman Ignacy U 592 T. I Gliski Bohdan PTF 17.1 T.IV (PAN) Glossy Karl PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Glcksman Rafa PTF 11.2 Gluziski [Tadeusz] Gbiski [Stanisaw] PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.XIX (Liebert A.) PTF 02.1 T.X, T.XLVI (Zw. Gosp.) PTF Geselschaft fr Deutsche Erziehungs-und Schulgeschichte, Berlin

Getrich Richard U 598.1 T.XXXVIII (The Review of Metaphysics)

Gbocki Stanisaw U 598.1 T.IX Gombik Czesaw U 601 T.V Gos Narodu, red. [Krakw] Gmurdel (?) M. U 598.1 T.IX Gmytrasiewicz Jan PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Gniewosz W[adysaw] Godlewski Emil PTF 02.2 Gowacki Bogusaw U 598.1 T.IX

Gocawska-Germanowicz C. U 598.1 T.IX PTF 02.1 T.X Goethe Johann Wolfgang PTF 33.2 Golaski H[enryk] PTF 04.3; U 596.1 Goldman Wacaw PTF 10 T.XIII Goldmanowie Wacaw i Maria PTF 17.1 T.II Goldwyn Julie PTF 03.1 (Modern Thinker) PTF 02.1 T.X Goliska [1 v. Daszyska] Zofia Gob T. [z Goliborskich] U 601 T.V Gobiewski Czesaw U 603 T.III Gobiowski Stefan U 598.1 T.IX Gomperz [Heinrich] Gomperz [Theodor] Goniec, red. Lww PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X PTF 35.2 PTF 02.1 T.VIII (Dbrowski W.)

Gomulicki [Juliusz Wiktor]

Gorajewski Hieronim U 598.1 T.XXV(Liceum Oglnokszt. dla Prac., Jelenia Gra) Goral Wadysaw PTF 03.1 Gorcz Tadeusz U 599 (Koo Przyjaci Dzieci); 601 T.VII (KPD) Gordon Mieczysaw PTF 10 T.II Gordon Stanley T. PTF 17.1 T.II (The Ford Foundation) Gordziejew Wodzimierz U 598.1 T.IX Gordzikowska J. U 598.1 T.IX Gorecki Jan U 598.1 T.IX Goriszowski Wodzimierz U 598.1 T.IX Gostyski Kazimierz U 598.1 T.IX Gocicki [Tadeusz] PTF 03.1

Gottesman Gustaw U 598.1 T.X Gottlieb Zygmunt PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) PTF 03.1; U 598.1 T.X Goupil-Vardon Andr Goyk(?) Zbigniew U 599 Grka Olgierd Grski Artur PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.XLVI (ycie); U 598.1 T.X Grka Stefan U 598.1 T.LIV (Zw. Esperantystw w Polsce) Grabiaska Stefania U 598.1 T.X Grabiaski Henryk U 598.1 T.X Grabowicz Jzef U 598.1 T.XXX (Nowa Wie) Grabowska Janina U 598.1 T.XXIX (Muzeum Zamkowe w Malborku) Grabowska N. zob. Gsiorowska-Grabowska Natalia Grabska-Wallis Elbieta PTF 09 T.IV; U 601 T.V Grabski Stanisaw PTF 02.2 Grabski Zdzisaw U 598.1 T.XI Gratkowski Stanisaw (Ibis) U 598.1 T.XI Grgoire Franois U 598.1 T.XI Gregorowiczowie U 598.1 T.XI Greniewska A. U 598.1 T.XI Greniewski H[enryk] U 598.1 T.XI Grenlyszyska Wadysawa U 592 T. I Griesbach H. PTF 02.1 T.X Grimau Julian U 598.2 (Rzd Hiszpanii) Grochowska Zofia U 598.1 T.XI Grodziski E[ugeniusz] U 598.1 T.XI Grohmann Will PTF 17.1 T.VI Gromska Daniela Gromski Edmund PTF 02.1 T.XXVII (Ossowska M.), T.XXVIII (PTF); PTF 02.1 T.X 03.1 (Hosiasson J.), 03.2; U 598.1 T.XI Gronkowski Henryk U 598.1 T.XI Gronostajska Jadwiga U 598.1 T.XI Gronziewicz Jerzy U 598.1 T.XI Groszkowski Janusz U 598.1 T.XI

Groszowa Hanna U 598.1 T.XI Grottger Artur PTF 34 T.II Grube Kurt PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Grudziska Anna

Grudziski Czesaw U 598.1 T.XI Grudziski Zdzisaw U 598.1 T.XI Grnbaumwna An. U 592 T. I Grycz J[zef] PTF 03.1; U 598.1 T.III (BN) PTF 02.1 T.XLII (Wiad. Lit.) U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.XI, T.XLVIII (TKM); 601 Grydzewski [Mieczysaw] Grzegorczyk Andrzej (Wjcicki R.) Grzegorzewska M[aria] PTF 02.1 T.X Grzybowski Konstanty U 598.2 G:son E. zob. Berg Ebba G:son Gubrynowicz i Schmidt. Ksigarnia we Lwowie PTF 02.1 T.X Gubrynowicz [Wadysaw] Guliwska Zofia U 592 T. I Gumaski Leon U 598.1 T.XI; 599, 601 T.V Gumowska Maria U 601 T.V Gntzberg [Benedykt] Gut Franciszek 02.1 T.X PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Guggenheim Museum, New York PTF 17.1 T.II

T.V, T.VI (Inst. Matem. PAN), T.XIV (Pol. Kom. Upamitn. stulecie szk. lw.-warsz.), T.XXI

Guzicki Stanisaw U 598.1 T.XIII (INOiK) Guzman (?) Alice Guzzo Augusto U 598.1 T.XI Gwid Adam U 598.1 T.XI Habicht Ernest Haczewski W. Haigh W.E. Halban Alfred PTF 02.1 T.XXVI (Nacz. Komitet Opieki) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.2 PTF 02.1 T.XI,T.XXXVIII (Tow. Szkoy Lud.)

Habura F[ranciszek]

Hadyniak Bogusaw U 598.1 T.XII

Halban [Henryk] Halibej Stefan Halpernowie

PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI

Halenowa Elbieta U 598.1 T.XII Halpern [pierwotn.] I. zob. Mylicki Ignacy PTF 10 T.II Haaciski Przemysaw U 598.1 T.LIII (Zasiadczuk W.) Hao Edward PTF 06.3; U 602.3 (Nauka Polska) Haman Janusz Hamczyk St. U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Lublin) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI, T.XXVIII (Pol. Tow. Hist.)

Han-Ilgiewicz Natalia U 598.1 T.XII Handelsman Marceli Handelsmanowa Jadwiga U 598.1 T.XII Handelsmanwna Helena U 598.1 T.XII Hanslick [Eduard] PTF 02.1 T.XI Harassek Stefan U 598.1 T.XXVII (ubnicki N.) Harasymowicz Roman U 598.1 T.XII Harrassowitz Otto Buchhandlung, Leipzig Hartmann Helfried Hauer Eugen Hauszyld W[acaw] Heczko Bogusaw Hegel-Kongres, Berlin Heinrich Wadysaw Heitzman Marian PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Pedagog.) PTF 02.1 T.XI (Hartmann H.) PTF 02.1 T.XI, T.XLI (Weryho W.) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI

Heidelberg (wspom.) PTF 10 T.VI PTF 02.1 T.XLVI (Zjazd, III Pol. Filoz.), 03.1

Hemplwna Zofia U 592 T. I Henderson James U 598.1 T.XII Henning Hans Henriquez Ren PTF 02.1 T.XI PTF 02.2

Herbaczewski Albin PTF 10 T.XIII Herbert Jean U 598.1 T.XII Herbert Zbigniew PTF 17.1 T.II Herder u. Co G.M.B.H Verlagsbuchhandlung, Freiburg PTF 03.1

Herlaine Jean U 598.1 T.XII Herman Jakb PTF 02.1 T.XI Hermanowie U 598.1 T.XII Hermanowski Kazimierz U 601 T.V Herre Paul PTF 02.1 T.X (Geistewissenschaften) PTF 02.1 T.XI Hertz Aleksander PTF 17.1 T.II; U 592 T. I Hertz Friedrich Herzog Leon U 601 T.XV (Rudawski M.) Hessen Maria [z Niemyskich] PTF 06.2, 13.1, 17.1 T.II Hessen Sergiusz Hettler August PTF 02.1 T.XI, 13; U 598.1 T.XII PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI Hessenowa Maria [z Niemyskich] U 598.1 T.XII; 601 T.V Heusler [Andreas]

Heymanns Carl Verlag, Berlin Heynar Zbigniew U 598.1 T.XII

Higersbergerowa Hanna U 598.1 T.XII Hilarowicz J. zob. Nusbaum-Hilarowicz Jzef Hillebrand [Franz] Hilton Warren Himmelbaur I. PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XXXIV (Society of. Appl.) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI; 03.1

Hirzel S. Verlagsbuchhandlung, Leipzig Hi Danuta [z Wicentowiczw] U 598.1 T.XII Hi Henryk U 598.1 T.XII; 601 T.V Hiowa Emilia U 598.1 T.XII Hiowie] Henryk i Danuta U 592 T. VII; 599 Huszkiewicz Eugeniusz Hochegger [Rudolf]

PTF 02.1 T.XI

PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XXXI (Salvisberg P.) U 599 (Wehrstedt

Hochfeldowa Anna U 598.1 T.XIII Hochschul-Nachrichten, Mnchen W.) Hoene Wroski J[zef] M[aria] zob. Komitet obchodu Hoffmann [Josef Julius] PTF 02.1 T.XI Hochschule fr Sozialpdagogik und Sozialkonomie, Bremen

Hfler Alois Hfler Karol T.XI

PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.1

Hlder Alfred K.K. Hof. und Universitts-Buchhandler, Wien Hlder-Pilcher-Tempsky A.G. Verlagsbuchhandlung, Wien Hofmann Werner PTF 17.1 T.II Hojny Karol U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Hojny Natalia U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Holder Henryk U 598.1 T.XXXII (Parczewski L.) Holoubek Gustaw U 598.1 T.XIII Holt Stefania PTF 17.1 T.II Holzman Marek PTF 17.1 T.II Homburg vor de Hhe (wspom.) PTF 10 T.VII Hornowski Bolesaw U 601 T.III (Giedymin J.) Horodyski Dominik U 598.1 T.XIII Horodyski Wadysaw Horowiczwna Maryla 03.1 Hostelet Georges U 598.1 T.XIII Howorka Edward U 598.1 T.XIII Hoyer [Henryk Ferdynand] Hrabcowa Zofia U 599 Hryciuk Roman U 598.1 T.XIII Hbel Karol ukasz PTF 34 T.II Hbner Piotr U 598.1 T.XIII Hulka-Laskowska Kazimiera PTF 11.3 Hulka-Laskowski Pawe PTF 11.3 Hull Zbigniew U 602.2 (ART, Olsztyn) Humanides, LaPlata PTF 03.1 Hurwic Jzef U 598.1 T.XIII; 599 Husarski Wacaw PTF 07.5, 11.1; U 598.1 T.XIII PTF 02.1 T.XI Hozakowska Anna U 598.1 T.XXXV (Polska) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.)

PTF 02.1 T.XI

Hosiasson-Lindenbaumowa Janina

PTF 02.1 T.XVII (Kotarbiski T.);

Husserl Edmund

PTF 02.1 T.XI

Huta Szka Sawa w Kielcach zob. Koo TKM Ibis zob. Gratkowski Stanisaw Ichkeiser Edward (?) PTF 02.1 T.XI Idzikowski Jerzy U 598.1 T.XIII Ilgiewicz N. zob. Han-Ilgiewicz Natalia Indan Franciszek U 598.1 T.XIII Infeld Leopold U 598.1 T.XIII Ingarden Roman (Hostelet G.), XIII Institut des Hautes Etudes de Belgique, Bruxelles U 598.1 T.III (Borren Ch.) Institut Franais en Pologne, Varsovie U 598.1 T.XIII Institute International Philosophie, Paris U 599 Institute of International Education, Chicago U 598.1 T.XXIX (Myer R.B.) Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa J.), T.XIII, T.XXXIX (Sada E.); 601 T.VI Instytut Filozofii UJ, Krakw U 601 T.VI Instytut Gospodarstwa Spoecznego SGPiS, Warszawa A.) Instytut Matematyczny PAN, Warszawa U 601 T.VI Instytut Matematyki UW U 601 T.XII (Moszyska M.) Instytut Nauk Spoecznych we Lwowie U 598.1 T.XIII Instytut Nauk Spoecznych WSP, Krakw U 601 T.VI Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa w Warszawie U 598.1 T.XIII Instytut Organizacji i Kierowania, Warszawa U 598.1 T.XIII Instytut Popierania Nauki, Warszawa PTF 01 Instytut Psychotechniczny, Warszawa PTF 02.1 T.XI (Hauszyld W.) Instytut Sztuki PAN - Rada Naukowa, Warszawa PTF 06.3 Instytut lski w Katowicach PTF 02.1 T.XIX (Lutman R.) Instytut Wzornictwa Przemysowego, Warszawa PTF 07.3 International Biographical Centre, Cambridge U 601 T.VI International Colloquy for Methodology of Sciences 1961, Warszawa (Ajdukiewicz K.) U 598.1 T.I U 598.1 T.I (Andrzejewski PTF 04.4; U 598.1 T.VII (Donceel PTF 02.1 T.XII, 11.4, 17.1 T.II, 23 T.II; U 597; 598.1 T.XIII

International Commission for Science Policy Studies, Warszawa (Mikulinski S.R.)

U 598.1 T.XXIX

International Congress for Logic, Methodologic and Philosophy of Science, Stanford U 601 T.XII (Nagel E.) International, Tenth Congress of Philosophy, Amsterdam PTF 27; U 598.1 T.II (Beth E.W.) International Directory of Philosophy, Bowling Green U 598.1 T.XIII International Philosophical Quarterly, New York (Donceel J.) International Society for Universalism, Oddz. Warszawa U 601 T.VIII (Kuczyski J.) International, The Year Book and Statesmens Whos Who, London U 596.1 Internationale philosophisch-soziologische Literaturzeitung, Halle 02.1 T.XI (Hettler A.) Iordanskij A.D. U 598.1 T.XIV (Izd. Znanie) Ippoldt Juliusz PTF 02.1 T.XIII PTF 03.1 Isskustvo, wyd. Leningrad PTF 17.1 T.II Istituto di Studi Romani, Roma Istorinis-Etnografinis Muziejus, Vilnius PTF 34 T.II itd, Ilustr. Magazyn Studencki, Warszawa U 598.1 T.XIII Iwaska [-Wagner] Alicja U 593 T.XII cz.1; 598.1 T.XIV; 601 T.VI, T.IX (LazariPawowska I.) Iwaska Stanisawa U 598.1 T.XIV; 599; 601 T.VI Iwaszkiewicz Jarosaw PTF 04.1 Iwicki Cezary U 598.1 T.XIV Izdatelstvo Ekonomika, Moskva U 598.1 T.XIV Izdatelstvo Znanie, Moskwa U 598.1 T.XIV Izdatelstvo Innostrannoj Literatury, Moskva U 598.1 T.XIV Izydorczyk Jan U 598.1 T.XLVIII (Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich) Jaboski Henryk U 595 T.II-VII; 598.1 T.XIV, T.XXXI (Oglnop. Kom. Pokoju); 601 T.VI Jaccard Gaston U 598.1 T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft) Jackson M.C. U 601 T.VI Jaczewski T. U 598.2 PTF U 598.1 T.V (Clarke N.), T.VII

Jaczynowski Tadeusz U 598.1 T.XIV Jadacki Jacek Juliusz U 601 T.V (Grzegorczyk A.), T.VI, T.XIII (Pelc J.); 602.1 Jaff H.L.C PTF 17.1 T.V (Stedelijk Museum) Jagetwna [Ita] PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) Jagodziski Alfred U 598.1 T.XIV Jakobson Roman PTF 17.1 T.II, 25.1 Jakobson [Wanda] PTF 03.1 (Tow. Psych.) Jaksa L. zob. Bykowski Ludwik Jaksa Jakubczak Franciszek U 598.1 T.XIV, T.XLVIII (TPP) Jakubiak Magorzata U 601 T.VI Jakubowscy Zofia i Janusz Lech U 598.1 T.XIV Jakubowska Anna U 598.1 T.XIV Jakubowska Daniela PTF 07.3 Jakubowska Alina U 598.1 T.XIV Jakubowski Jan Zygmunt PTF 07.5, 17.1 T.IV (Prz. Humanistyczny) Jakubowski Jerzy U 598.1 T.XIV Jakubowski [Kamirz Stanisaw] Jakubowski Marian U 598.1 T.XIV Jakubowski Wojciech U 598.1 T.XXIX (Muzeum Zamkowe w Malborku) Janczewski Janusz Pawe U 598.1 T.XIV Janecki (?) D. Janet Ch. PTF 02.1 T.XIII Janek Miroslav U 598.1 T.LV (ivot) PTF 03.2 Janisawski Roman U 598.1 T.XXXV (PAP) Janiszewska Teresa U 603 T.II Jankowska Teresa U 598.1 T.LIV (ZSP) Jankowski Henryk U 598.1 T.XIV Janssens Emile U 598.1 T.XIV Jarecki Bolesaw Jarecki Kazimierz Jarocki Adam Jarocki [Wadysaw] PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII

PTF 02.1 T.XIII

Jaro Jerzy i Halina PTF 17.1 T.II

Jarosiska Maria U 598.1 T.XIII (IFiS PAN) Jaroszewiczowa Halina U 598.1 T.XIV Jaroszewska Zofia U 598.1 T.XIV Jaroszewski J. U 598.1 T.XIV Jaroszyski Franciszek Jarra Eugeniusz PTF 02.1 T.XIII Jaroszyski M[aurycy] PTF 12.2; U 598.1 T.XXXVI (Poznaski E.) PTF 02.1 T.XIII Jarzbowski Wiktor U 598.1 T.XIV Jarzcki A. U 598.1 T.XVIII (Koo Chrzanowiakw, Warszawa) Jasinowski [Bogumi] Jasiska Wanda U 603 T.V Jastrzbska Halina PTF 17.1 T.II Jastrzbski Wincenty U 598.1 T.XIII (INOiK) Jaszczuk Maria U 600 T.I (fot.) Jaszowski Baej PTF 02.1 T.X (Gawecki B.), T.XIII Jakowski Stanisaw U 598.1 T.XIV Jatal Jacek U 601 T.VI Jaworek Rudolf U 601 T.XVIII (TOZ) Jaworowski [Aleksander Roman] wyk. uniw.) Jaworska U 598.1 T.XV Jaworska Wadysawa PTF 17.1 T.I (AICA) Jaworski Iwo U 598.1 T.LIV (ZNP) Jaworski Kazimierz PTF 02.1 T.XIII PTF 02.2 Jaworski Marek U 598.1 T.XV Jaworski Wadysaw Leopold Jadewski Konrad PTF 18.1 Jedlicka Wanda] PTF 17.1 T.III (Makowski T.) Jedryka Zygmunt U 598.1 T.XV Jelska Klara PTF 02.1 T.XIII Jemioa P.K. U 598.1 T.XV Jesenin Sergiusz PTF 10 T.XIII PTF 02.1 T.XVI (Komitet org.powsz. PTF 02.1 T.XIII; U 598.1 T.XIV

Jewish National and University Library, Jerusalem (Zipper-Pflaum H.); 03.1 Jewsiewicki Wadysaw PTF 37.2 Jezierski Romuald U 598.1 T.XV Jezierski Wiesaw PTF 02.1 T.XIII Jeewska Kazimiera U 598.1 T.XV Jeewski L. zob. Yejeski Lech Jdrkiewicz Andrzej U 598.1 T.XV Jdrkiewicz Edwin U 598.1 T.XV Jdrzyska Maria U 599; 601 T.VI Jobert U 598.1 T.XV Jodl [Friedrich] PTF 02.1 T.XIII

PTF 02.1 T.XLVI

Jodowski Jerzy U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjani Polsko-Fiskiej) Joliot-Curie F., I. zob. Association Frdric et Irene Joliot-Curie, Paris Jonak J. (?) PTF 02.1 T.XIII Joczy Otylia U 603 T.I cz.1 Jordan Z[bigniew] U 598.1 T.XV; 601 T.VI Joteyko Jzefa PTF 02.1 T.XIII; 03.1(Tow. Psycholog. im. J.J.) PTF 02.1 T.XIII Journal of Aesthetics and Art Criticism The, Cleveland PTF 17.1 T.III (Munro T.) Journal of Philosophy, New York Judycka Irmina U 598.1 T.XV Junk Victor PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII Junker und Bnnhaupt Verlag, Berlin Jurczyski Juliusz] (?) U 598.1 T.XV Juriew Pantalejmon Jurkowski Baej Juros Helmut PTF 38 T.II PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII Jzefowicz] Zofia U 593 T. XIII, 598.1 T.XV

U 598.1 T.XLV (Stycze T.)

Jurystowski [Edmund] Juss Ludwik

Jurzykowski A. zob. Alfred Jurzykowski Foundation, New York PTF 02.1 T.XIII Juszkiewicz Alicja U 603 T.II Jttner Fritz U 598.1 T.XV

Kabak Mateusz U 601 T.VII Kabziski Jacek U 599 Kachel Zofia PTF 10 T.XIII Kachelscy U 598.1 T.XV Kaczmarczyk Jerzy U 598.1 T.XV Kaczmarek Jan U 598.1 T.IV (Choynowski M.), T.XV Kaczorowska Jadwiga U 603 T.IV Kaczorowska Maria U 598.1 T.XV Kaczorowski Stanisaw U 598.1 T.XV Kadler A[licja] U 598.1 T.XV Kaiser Zofia U 598.1 T.XV Kalendarz Ukraiski, Warszawa U 598.1 T.XL (Serednicki A.) Kalicki Jan U 598.1 T.XV Kalina [Antoni] PTF 02.1 XIII, T.XXXVIII (Tow. Ludozn.; Tow. Naucz.) Kalinowski Jerzy U 598.1 T.XV, T.XLIII (Supecki J.) Kalinowski Lech PTF 17.1 T.III Kalinowski Ryszard U 598.1 T.XLVIII (TKM) Kalinowski S[tanisaw] PTF 02.1 T.XIII, T.XXVIII (Pol. Zw. Naucz.) PTF 02.1 T.XIV Kaliszewicz A. zob. Sztaudynger Kaliszewicz Anna Kallenbach [Franciszka z d. Pittet] Kallenbach Jzef PTF 02.1 T.XIV PTF 02.1 T.XLIV (Zakrzewski I.) Kamieniobrodzki K.

Kamiska Anna U 598.1 T.XVI Kamiska J. zob. Kotarbiska Janina Kamiska Maria U 598.1 T.XVII Kamiska N. zob. Szper-Kamiska Natalia Kamiski A. U 598.1 T.XVII Kamiski Jzef U 598.1 T.XVII Kamiski L. J. PTF 02.1 T.XVI (Kongres) Kancelaria Rady Pastwa, Warszawa U 598.1 T.XXXII (Parczewski L.) Kant Immanuel PTF 10 T.IX, 38 T.III Kant-Geselschaft, Berlin Kantstudien ,Halle PTF 02.1 T.XIX (Kuhn H.) PTF 02.1 T.XL (Vaihinger H.)

Kapij Mirosaw

PTF 02.1 T.XV

Kapan Ra zob. Wallis (Walfisz) Ra [z d. Kapan] Kapper H. U 598.1 T.LII (Zakrzewska J.) Kapuciski W[adysaw] PTF 02.1 T.XV Karasozen A. Bulend U 598.1 T.XLIX (Trkische Akademische Arbeitsgruppe) Kara Mieczysaw U 598.1 T.XVII Karbowiak Antoni PTF 02.1 T.XV Karski Jan U 601 T.XV (Rudawski M.) Karski Zygmunt U 592 T. I Karwowski Adolf U 598.1 T.XVII Kasa im. Mianowskiego, Warszawa T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.) Kasprowicz Jan daru; Komitet uczczenia) Kasprowiczowa Maria [z Buninw] Kasprzycki Tadeusz U 598.1 T.XVII Kasyno i Koo Literacko Artystyczne we Lwowie A.) Kasznica [Stanisaw] Katkov Georg PTF 02.2 Kaszyski Stanisaw PTF 17.1 T.III PTF 02.1 T.XV Katolicki Uniwersytet Lubelski PTF 17.1 T.III, 25.2; U 598.1 T.XV (Kalinowski J.) Katulska K. zob. Gallina-Katulska Krystyna Katzer Ernest Kautsky [Carl] PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV PTF 03.1 PTF 02.1 T.XL (Vogel PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T. XIII (Jarocki W.), T.XV, T.XVI (Komitet PTF 01; 02.1 T.XXIV (Michalski S.),

Kauzik [Stanisaw]

Kawczak Andrzej U 592 T. VII, 598.1 T.XII (Hi H.), T.XVII Kawecki Jerzy U 598.1 T.XVII Kaznowska J. U 598.1 T.XVII Kamierczak Edward U 598.1 T.XXXVII (Prezydium RN w odzi) Keldysz M.V. U 598.1 T.I (AN SSSR) Keller Wiesawa (Maria Zaucka) U 601 T.VII Kelly U 598.2 Kenprulian Bronisawa [z d.Wjcik] PTF 02.1 T.XLIV (Wjcikwna B.)

Ketling-Szemley C.J. U 598.1 T.XLVIII (TKM) Keynes J[ohn] M[aynard] Khosla U 593 T.VIII Kiejcik Lilianna U 602.3 (WSP, Zielona Gra) Kielanowski Jan U 598.1 T.XVII, T.XLVIII (TKN) Kielski Bolesaw Kierski Feliks PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP); 18.1; U 598.1 T.XVII PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV Kieczewska Apolonja U 598.1 T.II (Basiukiewicz M.) Kierunki, Warszawa U 598.1 T.XLVII (Szyszkowska M.) Kieszkowski Bohdan Kietliska Zofia U 598.1 T.XVII Kieun Witold U 598.1 T.XVII Kijewski Krzysztof U 598.1 T.XVII Kijowska Akademia Nauk, filia we Lwowie zob. Ossolineum Kijowski Andrzej U 598.1 T.XLVIII (TKN) Kisielewski Stefan U 598.1 T.IX (Garbusiska H.) Kisterwna Zofia Klass Oktawyan Klawek Aleksy Kleiner Juliusz PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV; U 598.1 T.XLIX (UJ) PTF 02.1 T.XV Klarmerowska Maria U 598.1 T.XVII PTF 02.1 T.XXXIX (Univ. Cambridge)

Klein Waldemar Verlag, Baden-Baden PTF 17.1 T.III Klemensiewicz Zenon U 598.1 T.XVII Klepacki Zbigniew M. U 598.1 T.XVII Klibansky Raymond U 598.1 T.XVII Kliger George U 598.1 T.XVII Kligsberg M. PTF 02.1 T.XV Klinika Hematologii Dziecicej AM w Krakowie U 603 T.I cz.1 Klonecki Witold U 598.1 T.XVII Klub Pod Jaszczurami, Krakw zob. ZSP Klub Demokratyczny w odzi U 598.1 T.XVII Klub Ksigarza, Warszawa U 601 T.VI (Iwaska A.) Klub Kultury Wspycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotrabiskiego zob. Towarzystwo Kultury wieckiej, Rada Wojewdzka w Katowicach

Klub Mionikw Julesa Vernea przy Domu Kultury Lutnia w odzi U 601 T.XI (achaciski W.) Klub Postpowych Nauczycieli im. Spasowskiego, Krakw U 598.1 T.XVII Klub Profesorw, Docentw i Pracownikw Naukowych wyszych uczelni w odzi U 598.1 T.XVII Kluck M.D. U 598.1 T.XVII Kopocki Eugeniusz U 598.1 T.XVII Kmita Jerzy U 598.1 T.XVII Knaster Bronisaw PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.XVII Knauer] Wincenz Knossow Joachim Knothe Jan PTF 11.3 Kobierzycki Ludwik PTF 02.1 T.XV Koblewska-Wrblowa Janina PTF 07.3 Kobryner T. U 601 T.VII Kobrzyski Zygmunt U 592 T. I Kobyliski Stanisaw Kobyecki [Stanisaw] PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV Knjazev Svetlana L. U 598.1 T.XVII

Kochanowski Jan [Karol]

Kocioek Maria U 598.1 T.XVII Koehler K.F. Buchhandlung, Leipzig Kofler Adolf U 601 T.VII Kofler Janina U 601 T.VII Koj Leon U 598.1 T.XXXI (PWN) Kokociska Teresa U 598.1 T.XVIII Kokoszyska-Lutmanowa Maria Kolankowski Jerzy U 598.1 T.XVIII Kolankowski Z[ygmunt] PTF 15 T.III; U 602.4 (Archiwum PAN) Kolbe Maksymilian
Freiburg

PTF 02.1 T.XVI; U 598.1 T.XVIII

U 598.1 T.XIV (Jankowski H.) zob. te Maximilian Kolbe Werk, PTF 02.1 T.XVI

Kolbenheyer [Erwin Guido] Koaczkowski Stefan

PTF 02.1 T.XVI

Koakowski Leszek PTF 15 T.II, 17.1 T.III; U 598.1 T.XVIII, T.XXXVI (Poznaski E.) Koo b. Winiw Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Warszawa U 600 T.I Koo Chrzanowiakw [Gimnazjum gen. Pawa Chrzanowskiego], Warszawa U 598.1 T.XVIII Koo Filozoficzne stud. Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie PTF 03.1 Koo Filozoficzne stud. Uniw. Stefana Batorego w Wilnie T.XVI; 03.1 Koo Filozoficzne Studentw KUL, Lublin U 598.1 T.XVIII Koo Filozoficzne Studentw Uniwersytetu Warszawskiego PTF 10 T. IX;U 592 T. I Koo Filozoficzne Uniwersytetu Jagielloskiego, Krakw T.XXX (Rubczyski W.) Koo im. Adama Mickiewicza, XI we Lwowie (Tow. Szkoy Lud.) Koo Lubelskie Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszoci Koo Nauczycielskie Obozu II C w Woldenbergu PTF 04.1 Koo Naukowe Filozofw WAP, Warszawa U 598.1 T.III (Borgosz J.) Koo Poselskie Polskie w Wiedniu PTF 02.1 T.XVI Koo Prawnikw stud. Uniw. Warszawskiego 599; 601 T.VII Koo Towarzystwa Kultury Moralnej przy Hucie Szka Sawa w Kielcach U 598.1 T.XLVIII (TKM) Koobrzeg (wspom.) PTF 10 T.V Koodziejczyk J. U 592 T. VI Koodziejczyk Leszek U 598.1 T.XVIII Koosowska Urszula U 603 T.II Komarnicki Lech U 601 T.VII Komarnicki Wacaw Komenda Jzef PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XVI U 598.1 T.XVIII; Koo Przyjaci Dzieci im. Kazimierza Jeewskiego, Warszawa PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 PTF 02.1

Komenda Zwizkw Strzeleckich Obwodu Podhalaskiego w Zakopanem PTF 02.1 T.XIX (Legiony Polskie)

Komendant Stray Obywatelskiej w Poroninie Polskie) Komendziski Tomasz U 601 T.VII

PTF 02.1 T.XIX (Legiony

Komisja dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisawa Noakowskiego, Warszawa PTF 06.3 Komisja Historii i Teorii Sztuki PAN, Warszawa PTF 06.3, 18.1 Komisja Historii Pedagogiki, Krakw PTF 02.1 T.XXV (Morawski K.) PTF 02.1 T.XVI Komisja Konstytucyjna Sejmu RP, Warszawa U 598.1 T.XXVIII (Michejda T.) Komisja Pedagogiczna MWRiOP, Warszawa Komisja Przydziau Pracy dla Absolwentw Wydz. Humanistycznego U PTF 07.2 Komisja Zakadowa Solidarnoci przy SGPiS, Warszawa U 598.1 T.XVIII Komitet Bada Naukowych, Warszawa U 602.1 Komitet daru honorowego dla Jana Kasprowicza, Lww Komitet Konsumentw we Lwowie T.IX (Finkel L.) Komitet Nauk Filozoficznych i Sojologicznych PAN, Warszawa U 601 T.VII; 602.1 Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Warszawa U 600 T.I Komitet Nauk o Sztuce PAN, Warszawa PTF 06.3, 17.1 T.IV(PAN), 24 Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa U 599 (Oko W.) Komitet Naukoznawstwa PAN, Warszawa U 599 (Malecki I.); 601 Komitet obchodu J. M. Hoene Wroskiego, Warszawa (Chomicz P.) Komitet obchodu jubileuszu Tomasza Sotysika, Krakw T.XXXIII (Mazanowski A.) Komitet Obywatelski przy Przewodniczcym NSZZ Solidarno, Warszawa U 601 T.VII Komitet obywatelski uczczenia 80 roku ycia Henryka Kubala, Lww PTF 02.1 T.XVI Komitet Opieki nad Uchodcami, Lww PTF 02.1 T.XVI Komitet Organizacyjny Jubileuszu Dyr. Muzeum Tatrzaskiego prof. Juliusza Zborowskiego, Zakopane U 598.1 T.LV (urowska K.) Komitet Organizacyjny Powszechnych Wykadw Uniwersyteckich, Lublin PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 PTF 02.1 T.XVI

Komitet ku uczczeniu dziaalnoci prof. Ludwika Finkla, Lww

Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauki Polskiej, Warszawa U 601 T.XIV (PAN) Komitet Polskiego Archiwum Wojennego w Wiedniu PTF 02.1 T.XVI Komitet Redakcyjny Logika, d PTF 06.2 Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasykw Filozofii, Warszawa U 597 Komitet Redakcyjny Dzie Wszystkich Tadeusza Kotarbiskiego, Warszawa U 602.1 Komitet Tow. Czytelni Ludowych, Witkowo 02.1 T.XXIII (Makowski W.) Komitet uczczenia pamici Jana Kasprowicza, Zakopane PTF 02.1 T.XVI Komitet uczczenia Pawa Kulki-Laskowskiego, Skoczw PTF 11.3 Komitet uczniw Jana Booza Antoniewicza, Lww Komitet Wydawniczy Podrcznikw Warszawa PTF 02.1 T.XXIX (Przybyowicz W.) Komitet Zaoycielski Polskiego Towarzystwa Logicznego, Warszawa U 601 T.XXI (Wjcicki R.) Komitet Zarzdajcy Kas Pomocy dla pracujcych na polu naukowem, imienia Dr Medycyny Jzefa Mianowskiego zob. Kasa im. Mianowskiego Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego U i UW PTF 14.3 Komorowska Helena U 598.1 T.XVIII Konarski [Jerzy] Kondek Wacaw PTF 02.1 T.XVI, T.XLII (Wied. Kur. Pol.) Konczyski Henryk U 598.1 T.XI (Groszkowski J.) PTF 38 T.II Kondratiukowa Krystyna PTF 07.3 Konecny Robert U 598.1 T.XVIII Konegan Carl Verlag, Wien PTF 02.1 T.XVI Konferencja, XXVII Historii Logiki, Krakw U 599 Konferencja, Pierwsza Oglnopolska Konferencja Psychologw, Warszawa PTF 02.1 T.XVI Kongres zob. Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauki Polskiej Kongres Estetyki w Paryu PTF 10 T.X Kongres Historykw Sztuki w Londynie PTF 10 T.X Kongres Matematykw Krajw Sowiaskich w Warszawie (Leja F.) PTF 03.1 PTF 02.1 T.XVI przy MWRiOP, Akademickich PTF 03.1 PTF Komitet uczczenia jubileuszu prof. Leona Petrayckiego, Warszawa

Kongres, I Nauki Polskiej, Warszawa PTF 06.6, 24; U 594 T.IV Kongres, Drugi Midzynarodowy Kongres Bada Psychicznych w Warszawie PTF 02.1 T.XVI Kongres, XV Nauk. Org. Pracy w Rolnictwie CIOSTA, Warszawa U 598.1 T.XVIII Kononov Jurij U 598.1 T.XVIII Konopacki Eugeniusz PTF 06.4 Konopczyski W[adysaw] PTF 02.1 T.XVI Konorowski Zdzisaw U 598.1 T.XVIII Konorski Bolesaw U 598.1 T.XVIII Kontny Piotr PTF 02.1 T.XVI Koos Claus PTF 17.1 T.III Kopczyski H. U 598.1 T.XXXV (PTE, Bydgoszcz) Kopia Henryk PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Naucz. Szk. Wyszych) Koprowska Felicja U 598.1 T.XXXV (Pol. Zw. Esperantystw) Koprowski Jan U 598.1 T.XVIII Korcik Antoni PTF 02.1 T.XVI; U 598.1 T.XVIII Korczyski Adam PTF 02.1 T.XIII (Ippoldt J.) Kordaszewski J[an] U 598.1 T.XVIII Kordo Magorzata U 602.4 Korelski Edward PTF 02.1 T.XVI Korian Tola PTF 10 T.XIII Korkuciowa Janina PTF 07.3 Kormanowa [anna] U 598.1 T.XVIII; 599 Korotyska Marta U 601 T.VII Korotyski Henryk U 598.1 T.XVIII; 601 T.VII Korsak M[aria] U 598.1 T.XLVIII (TOZ) Korzeniewski Bohdan U 598.1 T.XVIII Kosiakiewicz J. i Ska, Warszawa PTF 02.1 T.XLI (Weryho W.) Kosiakowicz Wincenty PTF 10 T.IX Kosiski Tadeusz Piotr U 601 T.VII Kossowska U 598.1 T.XXIV (Lande J.) Kossowska] Felicja U 598.1 T.XVIII Kostanecki Antoni PTF 02.1 T.XVI

Kostecki R[omuald]

PTF 02.1 T.XVI

Kostecki Ryszard U 601 T.VII Kostrzewski Jan U 601 T.VII; 602.3 Kostyrko Krzysztof PTF 17.1 T.IV (Przegld Artystyczny) Koszutski Jzef U 598.1 T.XVIII Kociakowska Irena U 598.1 T.XLVIII (TOZ) Kocielny Jerzy U 598.1 T.XVIII Kocielski W[adysaw] Kot Stanisaw PTF 02.1 T.III (Bibl. Polska) Kociukiewicz St. U 598.1 T.XVIII (Koo Chrzanowiakw) PTF 02.1 T.XVI Kotarbiska Alina U 598.1 T.XIX Kotarbiska] Helena U 598.1 T.XIX; 601 T.VII Kotarbiska] Jadwiga [z Piotrkowskich] U 598.1 T.XIX Kotarbiska Janina [z d.Dina Sztejnbarg, p. Janina Kamiska] (Sztejnbarg Dina), 06.2, 14.3; U 598.1 T. XIX; 599-603 Kotarbiska Julia [z Woodkw] U 598.1 T.VII (Dobiecka G.), T.XIX Kotarbiska Klementyna z Tymoskich U 598.1 T.XIX Kotarbiska Lucyna U 598.1 T.XXXIX (Ryziski C.) Kotarbiska-[Stefanowska] Barbara U 598.1 T.XIX Kotarbiski Adam U 601 T.VII; 603 T.V Kotarbiski Miosz PTF 14.3 Kotarbiski Tadeusz PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.), T.XVII, T.XIX (Leniewski S.); 03.1 (WTF), 04.2,3, 06.2, 10 T.IX, 13.1, 14, 17.1 T.II (The Ford Foundation), T.IV (PTF), 38 T.II; U 594-599; 601 T.V (Hi H.), T.VII, T.IX (Lazari I.), T.XVIII (UAI); 602-603 Kotlinowska Zofia PTF 02.1 T.XVIII PTF 02.1 T.VIII Kotlinowski Wadysaw Kotula [Rudolf] PTF 03.1

Kott Jan U 598.1 T.XII (Hi H.) PTF 02.1 T.XVIII Kowalak Ada U 598.1 T.XIX (Kotarbiska H.) Kowalak Tadeusz U 598.1 T.XX Kowalakowie Grayna i Tadeusz U 599 Kowalczyk Edward U 598.1 T.XX; 599

Kowalewscy Halina i Stanisaw U 599 Kowalewska Halina U 598.1 T.XX Kowalewski Konstanty U 598.1 T.XX; 601 T.VII Kowalewski P.(?) U 598.1 T.X (Grabiaski H.) Kowalik Helena U 598.1 T.XX Kowalikowie U 598.1 T.XX Kowalska Hanna PTF 07.3 Kowalski B. U 598.1 T.XX Kowalski J. U 598.1 T.LV (Za.) Kowalski J. zob. Wierusz-Kowalski J[zef] Kowalski Jerzy PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Filolog.) Kowalski Leon U 598.1 T.XX Kowalski Stanisaw U 598.1 T.XX Kowalski W[adysaw] PTF 04.37 Kowalski Wadysaw PTF 02.1 T.XVIII Kowzan (Wolman) Halina U 599 Kozak Jarosaw U 601 T.VII Kozakiewicz Mikoaj U 598.1 T.XXI Kozanecki Radzisaw U 598.1 T.XXXV (PTE, Lublin) Kozanecki Tadeusz U 598.1 T.XXI Koenik Jaroslav U 598.1 T.XXI Koziej Kazimierz U 598.1 T.XXXV (PTE, Elblg) Kozikowski Edward PTF 17.1 T.III Kozowska Anna U 598.1 T.XXI Kozowski Leon PTF 02.1 T.XLIV (Zarz. Powsz. Wyk.) PTF 02.1 T.XVIII, T.XXIV Kozowski W. U 598.1 T.XXI Kozowski [Wadysaw Mieczysaw] (Michalski S.) Kozubkiewicz Maria PTF 07.3 Kozubski Wodzimierz U 598.1 T.XXI Kko Filozoficzne [stud. Uniw. Lwowskiego] (Michalski S.) Kraczkiewicz Janina U 601 T.VIII Kraczkiewicz Zygmunt U 596.1 PTF 02.1 T.XXIV

Krahelska Halina U 598.1 T.XXI Krajewski Janusz PTF 04.4, 11.2 (Glcksman R.); U 598.1 T.XXI; 601 T.VIII Krajowy Inspektorat Szkolny, Biaa PTF 02.1 T.V (Bruchnalski K.) Krakowska Spka Wydawnicza PTF 02.1 T.XIII (Jaszowski B.), T.XVIII Krampnerwna Irena PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.), T.XVIII Kramsztyk Andrzej i Irena PTF 17.1 T.III Kramsztyk Jzef PTF 10 T.VI Krappelin E. PTF 02.1 T.XVIII Krassowska E[ugenia] PTF 04.3; U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.) Krasuska-elazowska U 598.1 T.XXI Kraszewska Janina U 598.1 T.XXI Kraszewski Zdzisaw U 598.1 T.XXI Kraus Oskar PTF 02.1 T.XVIII Krausowa Maria J. U 598.1 T.XXI Krpiec Mieczysaw PTF 17.1 T.III (KUL) Krcek Franciszek PTF 02.1 T.XVIII, T.XXIV (Michalski S.) PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.) PTF 02.1 T.XVIII PTF 02.1 T.XVIII Krcekowa Aleksandra Krechowiecki Adam Kreczmar Jerzy

PTF 03.1 (Sztejnbarg D.); U 593 T. V; 598.1 T.XXI

Kreibig [Josef Klemens] Kreutz Mieczysaw

Kretz [pierwotn.] J. zob. Mirski Jzef PTF 02.1 T.XVIII PTF 02.1 T.XVIII Kreutzowa W[iktoria] Krokiewicz Adam

Krika Josef U 598.1 T.XXI PTF 02.1 T.XVIII Kroscy [Irena i Tadeusz] U 598.1 T.XXI Kroska Irena [z Krzemickich] U 597; 598.1 T.XXI; 601 T.XIII (PWN) Kroski Tadeusz U 597 Kropornicka Olga U 599; 600 T.I (fot.); 601 T.VIII Krl Henryk U 598.1 T.XXI Krl Jan Aleksander U 598.1 T.LI (Wie) Krlewskie Holenderskie Linie Lotnicze, Warszawa U 601 T.XII (Nagel E.) Kruczkiewicz Bronisaw PTF 02.1 T.XVIII

Kruczkowski Leon PTF 06.1 Kruk-Opiski Witold U 598.1 T.LIV (ZNP) Krukowski A. zob. Zdanowicz-Krukowski Aleksander Krukowski Kazimierz [Lopek?] U 598.1 T.XXI Krupiski Jzef U 598.1 T.XXI Kruszelnicki Zygmunt PTF 17.1 T.III Kryska (?) Irma U 592 T. I Krypiakiewicz Leon PTF 02.1 T.XVIII Krystall Bronisaw PTF 11.4 Krykow Stanisaw U 602.4 Krzeczkowska (?) Romana U 592 T. VI Krzemieniewski [Seweryn], rektor UJK Krzemie-Ojak Sawomir PTF 15 T.II Krzowski Pawe PTF 02.2 Krzyczkowscy Z[ofia] i J[zef] U 598.1 T.XXI Krzyczkowska [z Sobieraskich] Z. zob. Przanowska Zofia Krzymuski [Edmund] Krzywicki Ludwik PTF 02.1 T.XVIII Krzywicki Jerzy U 598.1 T.XXI U 598.1 T.XXXIX (Samotykowa N.) Krzywoszewski Henryk PTF 10 T.IX Krzywoszewski Stanisaw U 592 T. I; 593 T. I Krzywoszewski Stefan Krzyanowski Adam PTF 02.1 T.XXXVII (wiat) Krzyanowska Anna PTF 17.1 T.III U 598.1 T.XXXV (PAU) Krzyewski Tadeusz U 598.1 T.XXI Ksika i Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 17.1 T.III; U 598.1 T.XXII Ksinica-Atlas, Lww PTF 02.1 T.XIX Ksiegarnia Pegaz w odzi PTF 11.2 Ksigarnia Naukowa we Lwowie PTF 02.1 T.XIX Ksigarnia Polska Bernarda Poonieckiego we Lwowie PTF 02.1 T.XIX KsigarniaWydawnicza L. Igla, Lww Kubera] Sylwester U 598.1 T.XXII PTF 02.1 T.XIX Kubala Henryk zob. Komitet obywatelski PTF 02.1 T.XVIII

Kubiak Stanisaw U 598.1 T.XXII Kubiak Wacaw U 598.1 T.XXII Kubiak Zygmunt Kubicz Jzef PTF 15 T.II PTF 02.1 T.XIX Kubicki Leszek U 599 (Wydz. I Nauk Spoecznych PAN) Kubik Mariusz U 601 T.VIII Kubik Wacaw U 599 Kubin Jerzy U 598.1 T.XXII Kubowicz Marianna U 598.1 T.XXII Kucharski [Pawe] Kucharzewski Feliks PTF 02.1 T.XIX PTF 01 PTF 02.1 T.XXVII (Pachucka R.)

Kuczalska-Reinschmit [Paulina] Kuderowicz Zbigniew U 599 Kuhn Helmut PTF 02.1 T.XIX Kulczycki Janusz U 598.1 T.XXII Kulczycki Wodzimierz Kulczyski Leon

Kuczyski Janusz PTF 17.1 T.V (Studia Filozoficzne); U 598.1 T.XXII; 601 T.VIII

PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Gosp.)

PTF 02.1 T.XIX

Kulczyski St[anisaw] U 598.1 T.IX (Gawecki S.), T.X (Grabiaski H.) Kulerski Zygmunt U 598.1 T.XXII Kuligowska Dominika U 598.1 T.XXII Kulisiewicz Tadeusz PTF 11.3 Klpe Oswald PTF 02.1 XIX Kultura, Warszawa U 598.1 T.XIII (Horodyski D.); 601 T.XV (Rudawski M.) Kumaniecki Kazimierz U 598.2 Kumecka Hanna U 601 T.VIII Kunicki-Goldfinger Wadysaw U 598.1 T.XLVIII (TKN) Kunowicz Emilia U 598.1 T.XXII Kupiec Polski, Krakw PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX (Lechicka Kuratorium Obozu Suby Polsce w odzi U 598.1 T.XXII Kuratorium Okrgu Szkolnego Lwowskiego J.) Kuratorium Okrgu Szkolnego Warszawskiego

Kuratorium Okrgu Szkolnego Woyskiego, Rwne Kuratowski Kazimierz PTF 02.1 T.XIX Kurczak Justyna U 602.3 (PTF, d) Kurier Codzienny, Warszawa U 596.1 Kurjer Lwowski PTF 02.1 T.XIX Kurnal Jerzy U 598.1 T.V (Czak K.) Kuro Andrzej U 598.1 T.XLV (SIMP) Kurowska Irena U 590 Kurowski Stefan U 598.1 T.XXII

PTF 02.1 T.XIX

Kurtz Paul U 598.1 T.XIII (International Directory of Philosophy) Kurykiel Maria U 601 T.VIII Kuryluk Karol U 597 Kurz Andrzej U 598.1 T.XVIII (Konorski B.), T.XXII Kurzelewski Z. U 601 T.VIII Kuszowa PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 03.1 (Pol. Zw. Wyd.) Ku Andrzej U 598.1 T.XXII Kutrzeba Stanisaw Kuzik [Stanisaw]

Kunica, d U 598.1 T.XXII Kunicka Maria U 598.1 T.XXII Kunicka Zofia U 598.1 T.XXII Kwapiski Jzef U 598.1 T.XXII Kwartalnik Filozoficzny, Krakw PTF 03.1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Warszawa U 598.1 T.XLIX (Vois W.) Kwartalnik Historyczny, Warszawa U 598.1 T.XXII Kwaterko A. U 598.1 T.XLVIII (Tow. Spo. -Kult. ydw w Polsce) Kwiatkowska M. U 598.1 T.XXII Kwiatkowski R[emigiusz] PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Pedagog.) Kwiatkowski Stanisaw PTF 04.1 Kwiecie C. U 598.1 T.XXXV (PRiT) Kwietniewski K[azimierz] PTF 02.1 T.XIX

Labuda Gerard U 598.1 T.XXXVII (PTPN)

Lach Jzef U 598.1 T.XXII Lahy J.M. PTF 02.1 T.XIX PTF 03.2 PTF 03.1 (Archiv.) PTF 02.1 T.XIX, T.XXXIX (Tyg. Ilustr.) Lakhovsky Georges Lam Stanisaw Lamartin Maurice Lampa Anton

Lameere Jean U 598.1 T.V (Comite Excutif de la Manifestation E. Duprel) PTF 02.1 T.XIX Lamprecht [Zofia] U 598.1 T.XXIII Landau Sabina [z d. Fromer] U 598.1 T.XXIV Lande Jerzy PTF 03.1; U 598.1 T.XXIV, T.XLV (Sunderland J.) PTF 11.2 (Szymanowski Z.) PTF 02.1 T.XIX PTF 26 T.III PTF 02.1 T.XIX Landsberg Marceli Lange A[ntoni] Langer Suzanne K. Laokoon PTF 24 Larroyo Francisco U 598.1 T.V (Congreso, XIII Intern. de Filosofia, Mexico) Laskownicki Bronisaw Lasswitz Kurd Lastens (?) Th. PTF 02.1 T.XVI (Komitet Opieki) Laskowski P. zob. Hulka-Laskowski Pawel PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX

Landsbergerowa J. zob. Galasiska-Landsbergerowa Janina Lange [Oskar] U 598.2 Langfeld Herbert S.

Laudaska Irena U 601 T.VIII Lausz K. U 598.1 T.XXIX (Min. Owiaty) Lazari-Pawowska Ija U 598.1 T.II (Baranowski A.), T.XXIV; 601 T.IX Lazarus [Moritz] Lechicka Jadwiga Ledl Artur PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX Lech Konstanty U 598.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XL (Verein D. Mitt.) PTF 02.1 T.XIX

Lednicki W[acaw] PTF 17.1 T.III Ledchowski [Wodzimierz Dionizy] Leduc Victor U 598.1 T.XXIV Lgation dIsrael, Warszawa U 598.1 T.I (Amir R.)

Lgation de Suisse en Pologne, Varsovie U 598.1 T.XXIV Legia Inwalidw Wojsk Polskich. 1 Loteria Fantowa, Warszawa PTF 03.1 Legiony Polskie. Pow. Komisaryat Wojsk. w Nowym Targu T.XIX Legowicz Jan U 598.1 T.XXIV, T.LV (ycie Szkoy Wyszej); 601 T.X Leilair A. von PTF 02.1 T.XIX PTF 03.1 Leja [Franciszek] PTF 02.1

Lejewski Czesaw U 598.1 T.XXIV Lektorskij V.A. U 598.1 T.XXIV Lelesz H. PTF 02.1 T.XIX Lenica Alfred PTF 17.1 T.III Leonardo da Vinci PTF 38 T.II Lepwna Jadwiga U 598.1 T.XXIV Leszczyski Jan U 598.1 T.XXIV; 599 Leniczak Zygmunt U 598.1 T.XVII (Klub Demokratyczny) Leniewska Zofia U 598.1 T.XXIV Leniewski Andrzej U 598.1 T.XXIV Leniewski St[anisaw] PTF 02.1 T.XIX; U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.) Leniewski Wiktor U 598.1 T.XXIV; 599 Lenodorski Bogusaw U 598.1 T.XXIV T.LII (Wroczyski R.) Lvy-Bruhl [Lucien] Lewandowski Jdrzej PTF 02.1 T.XIX U 598.1 T.LI (Wilejszys B.) Lewandowski Henryk U 598.1 T.XXIV Lewenfisz-Wojnarowska T[eofila] U 598.1 T.VI (Debolski A.) Lewi (Levi) Sabina U 598.1 T.XXIV; 601 T.X Lewicka Danuta U 598.1 T.XXIV Lewicka Elbieta U 598.1 T.XXXV (Pol. Zw. Esperantystw) Lewicki Andrzej Lewicki Bolesaw Lewicki Jzef Lewicki (?) Witold PTF 03.1 (Koo Fil. Stud. UJK) PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX

Lewit U 598.1 T.XLVIII (Tow. Spo.-Kulturalne ydw w Polsce) Le Witt Jan PTF 17.1 T.III

Lewkowicz Jakb

PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XI (Hauer E.)

Lewy C. U 598.1 T.XXIV Lexikon der Philosophie, Berlin Libaski [Edmund] Libera Helena i Zdzisaw U 601 T.X Libera Zdzisaw U 598.1 T.XXV Libiszowska Zofia U 601 T.X Librairie du Recueil Sirey, Paris PTF 02.1 T.XIX PTF 03.1 Librairie Philosophique J. Vrin, Paris Muskoj Gimnazij Liceum Oglnoksztacce dla Pracujcych w Jeleniej Grze U 598.1 T.II (Baum K.), T.XXV Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kotarbiskiego, Splno Krajeskie T.III Liceum Oglnoksztacce w Knurowie U 598.1 T.XXV Liebert Arthur PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX Liga Pomocy Przemysowej, Lww PTF 02.1 T.XIX Limbourg Maximillian Linde M. PTF 02.2 PTF 02.1 T.XIX Lind A. zob. Versteegh Lind Aina Lindenbaumowa J. zob. Hosiasson-Lindenbaumowa Janina Lindenfeld Henryk Line Maria U 598.1 T.XXV; 601 T.X Line Micha U 598.1 T.XXV Lineback Richard H. U 598.1 T.XIII (Intern. Directory of Philosophy), T.XXV Link David T. U 598.1 T.XXV Linke Anna i Bronisaw U 598.1 T.XXV Linke B[ronisaw] PTF 17.1 T.III, 38 T.II Linkiewicz Szymon U 598.1 T.XXV Lipiec Tadeusz U 598.1 T.XXV Lipiec Wanda U 598.1 T.XXV Lipiska Hanna U 598.1 T.XXV Lipiska M[elania] PTF 02.1 T.XIX U 603 PTF 02.1 T.XIX

Liceum Oglnoksztacce (LO) nr VIII im. Wadysawa IV, Warszawa zob. Praskoj

Lipiski (?) A. U 592 T. I Lipska Anna Maria PTF 17.1 T.IV (PINwA) Lipska Elbieta U 598.1 T.I (Antoniakowie A. i K.) Lipski Jan Jzef U 598.1 T.XXV Liput Janina U 598.1 T.XXV Lis Zbigniew U 601 T.V (Hi H.) Lisiecka Alicja U 598.1 T.XXX (Nowa Kultura) Lisowski Franciszek PTF 02.1 T.XIX Lisowski Jerzy U 598.1 T.XXV Listowski A. U 598.1 T.XXV Literatura, Warszawa T.XXXVII (Putrament J.) Litwin Jzef U 598.1 T.XXV Lityski M[icha] PTF 02.1 T.XVI (Komitet uczniw) Liwszyc H. zob. Walfisz Helena z Liwszycw Liwszyc Ignacy PTF 10 T.II Liwszyc Wadysaw PTF 10 T.II Locke John PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.) Lopek zob. Krukowski Kazimierz Lorentz I. zob. Nowak Irena z Lorenztw Lorentz Stanisaw PTF 34 T.II; U 592 T. I Lorentz Zygmunt U 598.1 T.VIII (Dylik J.) Loria S[tanisaw] Loth Edward PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX Lossky (Losskij) Nikolaj N. Lott B.M. U 598.1 T.XXV Lubecka Wanda U 598.1 T.XXV Lubiska Liliana U 598.1 T.XXV Lubodziecki Stanislas PTF 12.1 Lubomirski Andrzej PTF 02.1 T.XIX Lubovitch E. PTF 17.1 T.III Lukcs Georg U 598.1 T.XXV Lundgren Max U 598.1 T.XX (Kowalski L.) Luschei Eugene C. U 598.1 T.XXV U 598.1 T.X (Gottesman G.), T.XVIII (Koprowski J.),

PTF 02.1 T.XIX

Lutman Roman

PTF 02.1 T.XIX

Lutmanowa M. zob. Kokoszyska-Lutmanowa Maria Lutomska Anna PTF 07.3 Lutosawski Wincenty Lutostaski Karol PTF 02.1 T.XX, T.XXIX (Radl E.), 02.3 PTF 01; 02.1 T.XXVIII (Pol. Komisja )

Lutzowa Hanna U 598.1 T.XXV abcka Anna] PTF 17.1 T.III achaciski Winicjusz U 598.1 T.XXVI; 599; 601 T.XI apicki B[orys] U 596.4; 598.1 T.XXVII aszkiewicz Jzef PTF 02.1 T.XXI czyska Anna U 598.1 T.XXVII empicka Janina U 598.1 T.XXVII empicka R. zob. Popawska Romana empicka Wanda empicki Zygmunt ojek Franciszek PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXI; U 598.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXI empicki S[tanisaw]

opata Antoni U 598.1 T.LIV (ZNP) opuszaski Tadeusz o Stanisaw U 598.1 T.XXVII oziski Karol U 598.1 T.XXVII dzkie Towarzystwo Naukowe PTF 06.2, 13.1, 18.2(Skwarczyska S.), 28, 35.1; U 598.1 T.VIII (Dylik J.), T.XXVII; 599; 601 T.XII d (wspom.) PTF 10 T.XII ubieski Zbigniew ubnicki Narcyz T.XXI (Za.) uburder (?) PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXII uczak Czesaw U 601 T.III (Giedymin J.) ukasiewicz Antoni PTF 02.1 T. XXI ubiski Mieczysaw U 598.1 T.XXVII PTF 15 T.II; U 598.1 T.XVII; 599; 601 T.II (Cackowski Z.),

ukasiewicz Jan 21.1; U 598.1 T.II (Baczko B.)

PTF 02.1 T.XXII, T.XL (War. Inst. Filoz.), 10 T. IX, PTF 02.1 T.XXII; U 598.1 T.XXVII

ukasiewicz Regina [z Barwiskich] ysakowski Adam ysek Jan U 598.1 T.XXVII Maagan Michael U 601 T.XII

PTF 02.1 T.XXIII; U 598.1 T.XXVII

Machejek Wadysaw U 598.1 T.LV (ycie Literackie) Machek [Emanuel] PTF 02.1 T.XXXIV (Society of Friends) Macheta T. zob. Duralska-Macheta Teresa Machnik Tadeusz U 598.1 T.XXVII Macig Wodzimierz U 598.1 T.LV (ycie Literackie) Mack Karlheinz U 598.1 T.XXVII Macmillan & Bowes, Cambridge Macmillan& Co Ltd., London PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII

Macuanka Zenona PTF 17.1 T.IV (Nowe Ksiki) Madej E. zob. Pietruska-Madej Elebieta Madeja I. zob. Mynarczyk Madeja Iwona Madeyski [Jerzy] PTF 02.1 T.XXIII Madeyski Marian U 598.1 T.XXVII Maharaja of Mysore (Maharada Majsuru, Indie) U 598.1 T.XXVII Majchrowicz [Franciszek] Makowiecki Tadeusz Makowski Wacaw PTF 02.1 T.XXIII Makkink G.F U 598.1 T.XXVII PTF 15 T.III PTF 02.1 T.XXIII

Makowski Zbigniew PTF 17.1 T.III Maksymowicz Krzysztof U 603 T.V Malacinowie Jan i Maria Malerna (?) Paul PTF 02.1 T.XXIII Malecki Ignacy U 598.1 T.XXXV (PAN); 599 U 598.1 T.XXVII Malewska] Danuta U 591 Malewski Andrzej U 598.1 T.XXVII Malinovski A. U 598.1 T.XXVII Malinowski Antoni U 598.1 T.XXVII

Malinowski Edmund U 598.1 T.XXVII Mally [Ernst] PTF 02.1 T.XXIII Maachowski Aleksander U 598.1 T.XXVII Macuyski W[itold] U 598.1 T.XXVII Maecki Lech U 598.1 T.XXVII Makowska Janina U 598.1 T.XXVII Manetuffel Tadeusz PTF 11.4 Mangeron D. U 598.1 T.XXVII Maniecki Florian U 598.1 T.XVIII (Kongres CIOSTA) Manka Joseph U 598.1 T.XXVII Mann Thomas PTF 10 T.XIII Mansion Augustin PTF 02.1 T.XXIX (.) PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII, T. XIX (Ksinica-Atlas) Manteuffel Ryszard U 598.1 T.XVIII (Kongres CIOSTA) Manthey [Franciszek] Makowski [Bolesaw] Makowski P. Makowska Stefania U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Makowski Br. U 598.1 T.XLVIII (Koo Chrzanowiakw, Warszawa) U 598.1 T.XXVII PTF 03.1 Makowski T[adeusz] PTF 17.1 T.III Marchot, red. Warszawa Marciszewski Witold U 598.1 T.XXVIII, T.XLIV (Srzednicki J.); 601 T.XII Marczak J. U 598.1 T.XXVIII Marek Ignacy U 601 T.V (Gob T.) Marek Julius U 598.1 T.XXVIII; 599 Marhold Carl Verlagsbuchhandlung, Halle Marinetti PTF 10 T.XIII Markert Ryszard U 601 T.XII Markert W[acaw] U 598.1 T.XXVIII; 601 T.XII Markiewicz Henryk PTF 17.1 T.III Markiewicz K. U 598.1 T.XXVIII Markiewicz Wadysaw U 598.1 T.XXXV (PAN); 599 (Wydz. I Nauk Spo. PAN) Markowicz Z[ygmunt] U 598.1 T.XXVIII Mars Antoni PTF 02.1 T.XIII (Jaszowski B.), T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII

Martinak [Eduard] Martius Goetz Marty Anton

PTF 02.1 T.XXIII

PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII

Marucha-Poleski Jzef U 601 T.XII Marzecki Jerzy U 598.1 T.XXX (NOT) U 598.1 T. Masaryk Tomasz Masson-Oursel P. Massonius M[arian] PTF 02.1 T.XXIII PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXIII Mascarou E. zob. Neyman [-Mascarou] Elbieta

Maszyski Piotr zob. Tow. piewacze Lutnia im. P. Maszyskiego Maliska Halina U 598.1 T.XXVIII; 599 Maliski Antoni PTF 17.1 T.III Matecki Tadeusz U 598.1 T.XXVIII, T.XLVIII (TOZ) Matejko Aleksander U 598.1 T.XII (Hi H.), T.XXVIII Matejko Jan PTF 32.1 PTF 02.1 T.XXIII Matlakowski] W[adysaw Kiejstut] U 598.1 T.XXVIII Matanowski Antoni Matuszewska B. U 598.1 T.XXXI (PWN) Matuszewska Przemysawa U 598.1 T.XXVIII Matuszewski J[zef] U 601 T.XVIII (UAM) Matuszewski Stefan U 598.1 T.XLVIII (TKM) Maximilian Kolbe Werk, Freiburg U 601 T.XII May Derwent PTF 17.1 T.III Mynez Euardo Garca U 598.1 T.V (Congreso, XIII Intern. de Filosofia, Mexico) Mayoux J.J. U 598.1 T.XLIX (UNESCO) Mayrhofer Manferd U 598.1 T.XXVIII Mazaraki Anna U 598.1 T.XXVIII Mazur G. U 601 T.XX (Woleski J.) Mazurkiewicz Wadysaw Mazurkwna Anna PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXV (Myka S.)

Mczewski Bohdan U 598.1 T.XXVIII McAlister Linda L. U 598.1 T.XXVIII McCall S. U 598.1 T.XXVIII

McClure Paul T. U 598.1 T.XXVIII McGraw - Hill Book Company, Inc., New York PTF 17.1 T.III (Meyers B.S.) McHardy Elisabeth Mehlberg Henryk PTF 02.1 T.XXXIV (Society of Friends) PTF 02.1 T.XXIII; U 598.1 T.XXVIII; 601 T.XII PTF 02.1 T.XXIII

Mehlbergowa [Jzefina] Meinong Alexius Meinong D.(?)

Meiner Felix Verlagsbuchhandlung, Leipzig PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV

Meisenowa Zofia PTF 37.2 Melich A[lojzy] U 598.1 T.XXVIII Mellibruda Jerzy U 601 T.XIV (PTP) Meloe Jakob U 598.1 T.XXVIII Mendl (?) PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV U 598.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXIV Mendys Micha Merlan Franciszka

Merkovic Mihailo U 598.1 T.XXVIII Merz Emil U 598.1 T.XXVIII Metallman Joachim Metaphilosophy, New York U 598.1 T.IV (Bynum T. W.) Methodos, Milano U 598.1 T.XLIX (Vaccarino G.), T.LIV (Zonta B.) Meyers Bernard S. PTF 17.1 T.III Meyers Charles S. Mkarski Stefan Miaskowska Maria PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV

Mianowski Jzef zob. Kasa im. Mianowskiego Michaeli Hans W. U 601 T.IV (Glans I.) Michaeli Sophie U 600 T.I, 601 T.IV (fot.) Michajow W[odzimierz] U 602.3 Michalowski Roman U 598.1 T.XXVIII Michalski Konstanty PTF 02.1 T.XXIV Michalski L. U 592 T. VI Michalski Stanisaw T.XXVII (Makowska J.) PTF 02.1 T.XXIV, T.XXVI (Nauka Polska); U 598.1

Michaltschew D[imitri]

U 598.1 T.XXVIII

Michaowicz Mieczysaw U 598.1 T.VI (Debolski A.), T.XXVIII Michaowski Czesaw U 598.1 T.XXVIII Michaowski Kazimierz PTF 04.3; U 598.1 T.IV (Byrski Z.) Michejda Tadeusz U 598.1 T.XXVIII Miciski Bolesaw PTF 12.3 Mickiewicz Adam U 593 T. II Mickiewicz-Bltter, Heidelberg U 598.1 T.III (Buddensieg H.) Mieciski M. PTF 17.1 T.III (Ksika i Wiedza) Miedziski Ziemowit U 598.1 T.XXIX Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy U 598.1 T.XXXV (Podraza B.) Miejska Pracownia Psychologiczna w odzi PTF 03.2 Miejska Rada Narodowa w owiczu U 598.1 T.XXIX Miejska Rada Narodowa, Polanica Zdrj U 598.1 T.XXIX Miejska Rada Narodowa, Szamotuy U 598.1 T.X (Grabiaska S.) Miejskie Zakady Elektryczne we Lwowie PTF 02.2 Mierzecka Janina U 599 Mierzecki Henryk U 598.1 T.XLVIII (TWP) Mierzejewski Andrzej U 598.1 T.I (Agencja Autorska) Mierzwa Stefan U 601 T.V (Hi H.) Midz. Komitet Organ. Rady Ziemi i Rzdu Ziemi, Warszawa (Mikulski S.) Midzynarodowy Kongres Filozoficzny, X, Amsterdam zob. International, Tenth Congress of Philosophy Midzynarodowy Kongres Sojologiczny w Oslo U 593 T.VIII Misowicz Marian U 598.1 T.XXIX Mike, dr PTF 02.1 T.XXV Mikoajczykowa Halina Barbara U 598.1 T.XXIX Mikulinski S.R. U 598.1 T.XXIX Mikulski Stanisaw U 598.1 T.XXIX Mikuowski Tadeusz PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP) PTF 02.1 T.XXV Mikuowski-Pomorski [Jzef] U 598.1 T.XXIX

Milewicz Bolesaw U 598.1 T.XXX (Nowa Szkoa) Milicja Obywatelska. Komendant w odzi U 598.1 T.V (Chruliski L.)

Millar Michael H. U 598.1 T.XXIX Miller Alice U 601 T.XII Miller Danuta U 602.1 Miller Jan N. U 598.1 T.XXIX Millet Louis U 598.1 T.XXIX Mikowski Jan PTF 02.1 T.XXV Minc Bronisaw U 598.1 T.XXIX Minich Marian PTF 07.3, 18.3 Minister Nauki, Szkolnictwa Wyszego i Techniki, Warszawa U 599 (Nawrocki J.) Ministere de lEducation Nationale, Paris PTF 17.1 T.III Ministerium [fr Kultus Unterricht] K.K, Wien (Struewski K.); 02.2 Ministerstwo Gospodarki Teren. i Ochrony rodowiska, Warszawa (Doycki W.) Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Warszawa la Manifestation Eugene Duprel) Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa PTF 06.1, 18.1 Wydz. Zagr. Dep. Sztuk Plastycznych, Warszawa PTF 04.3, 10 T.XII Zarzd Muzew i Ochrony Zabytkw, Warszawa PTF 17.1 T.III Ministerstwo cznoci U 598.1 T.XX (Kowalczyk E.) Ministerstwo Owiaty, Warszawa PTF 04.1,3, 37.2; U 598.1 T.XXIX, T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft), T.XLVI (Szanter S.) Ministerstwo Owiaty i Szkolnictwa Wyszego, Warszawa U 598.1 T.V (Czak K.); VI (Dmbska I.) Ministerstwo Spraw Wewntrznych, Warszawa U 598.1 T.VIII (Gajda E.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa M.) Ministerstwo Sprawiedliwoci, Warszawa U 598.1 T.XXIX Ministerstwo Szkolnictwa Wyszego, Warszawa PTF 04.3, 07.2, 18.2 Ministerstwo Szk Wyszych i Nauki, Warszawa U 598.1 T.XXIX Ministerstwo Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego (MWRiOP), Warszawa PTF 02.1 T.XXV zob. te
Borowski M.; Buszkowski L.; Bykowski L.; Chyliski K.; Dzik F.; Komisja Pedagog. MWRiOP; opuszaski T.; Mendys M.; Michalski S.; Nawroczyski B.; Przybyowicz W.; Wrzosek A.

PTF 02.1 T.XXXV U 598.1 T.VII

U 598.1 T.V (Comite Excutif de

PTF 04.5; U 598.1 T.VIII (Fromer

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spoecznej, Warszawa (Basiukiewicz M.) Minkowska Eugenia PTF 02.1 T.XXV Miodkowski Stefan U 599

U 596.3; 598.1 T.II

Mioduszewscy Walentyna i Jerzy U 598.1 T.X (Grabiaska S.) Mircuk (Mirtschuk) Ivan Mirski Jzef Mirtyski Zygmunt Missona K[azimierz] PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV

Mischke [Tadeusz Adam]

Mistouflet Pierre U 598.1 T.XXIX Misztal Franciszek U 598.1 T.LII (Wszechnica PAN) Mitchell S. U 598.1 T.XXXI (Oglnopolski Komitet Pokoju) Modkowski Stefan U 598.1 T.XXIX Modoeniec Juventyn U 598.1 T.XXIX Mynarczyk Madeja Iwona U 603 T.I cz.2 Mynarski Feliks PTF 02.1 T.XXV; U 598.1 T.XXIX PTF 03.1 PTF 02.1 T.XIII (Kalinowski S.) Moczarski Kazimierz U 598.1 T.XXIX Modern Thinker, New York Mogilnicki A[leksander] Moisil C. U 598.1 T.XXIX Moliska Zofia U 598.1 T.XXIX Momaczuk Piotr U 598.1 T.XXIX Montuszewski Stanisaw U 598.1 T.XXIX Morawski Kazimierz Morawski [Zdzisaw] PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV Morawski Stefan PTF 17.1 T.III; U 598.1 T.XXIX Morelowski M[arian] PTF 17.1 T.III Mormund (?) Jzef U 598.1 T.XXIX Morpan M. zob. Wawrykowa Maria Morris [Charles] 26 T.III Morsztynkiewiczowa Irena U 599; 601 T.XIV (Prz. Biblioteczny) Mortkowicz-Olczakowa Hanna PTF 17.1 T.III

Moser Shea U 601 T.XII Moskalik Feliks U 598.1 T.XXIX Mostowski Andrzej U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.XXIX Moszczeska Wanda U 601 T.VIII (Kraczkiewicz J.) Moszyska Maria U 601 T.XII Moszyski Kazimierz PTF 02.1 T.XXV Mouton Publishers, Hague PTF 17.1 T.III Mowsztowicz Jakub U 598.1 T.XXIX Mozgalik Hildegarda U 598.1 T.XXV (Liceum Oglnokszt. w Knurowie) Moejko Tadeusz U 598.1 T.XXIX Mrea Henryk U 598.1 T.XXIX Mroczkowski Przemysaw U 598.1 T.XXIX Mrozowski S. U 598.1 T.XII (Hi H.) Mroewski Stefan PTF 17.1 T.III Mryc Micha PTF 02.1 T.XXV Mcichowski Maciej U 598.1 T.XXIX Muller Arthur PTF 12.1 Mller Edith PTF 17.1 T.III Mulrooney Teresa PTF 17.1 T.I (Dictionary of Intern. Biography) Munro Thomas PTF 17.1 T.III Mnsterberg Hugo PTF 02.1 T.XXV Muracko A. PTF 02.1 T.XX (Lutosawski W.) PTF 02.2 Murchison Carl

Museum des 20. Jahrhunderts, Wien PTF 17.1 T.II (Hofmann W.) Muszyski Jan U 598.1 T.XXIX Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa U 598.1 T.II (Banko-Sitek E.) Muzeum Narodowe w Warszawie PTF 32.1 Muzeum Podolskie w Tarnopolu PTF 02.2 Muzeum Sztuki w odzi PTF 07.3, 17.1 T.III, 32.1 Muzeum lskie we Wrocawiu PTF 17.1 T.III Muzeum w Jdrzejowie PTF 17.1 T.IV (Przypkowski T.) Muzeum w acucie PTF 32.1 (rawski J.) Muzeum Wizienie PAWIAK, Warszawa U 600 T.I

Muzeum Zamkowe w Malborku U 598.1 T.XXIX Mycielski Jerzy Myka Stanisaw PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV Myczkowa Barbara U 598.1 T.XXIX Myer Richard B. U 598.1 T.XXIX Mysakowska ucja U 598.1 T.XXIX Mysakowski Zygmunt PTF 02.1 T.XXV; U 598.1 T.XXIX Mystkowski Stanisaw U 598.1 T.XXIX Myl Filozoficzna, Warszawa U 597; 598.1 T.XXIX Myl Wspczesna, d U 598.1 T.XLIX (Uaszyn H.) Mylicki (poprz. Halpern) Ignacy J. E.) Naczelna Organizacja Techniczna w Kielcach U 598.1 T.XXX Naczelny Komitet Narodowy PTF 02.1 T.XXVI, T.XXVIII (Pol. Kurs) PTF 02.1 T.XXVI Naczelny Komitet Opieki nad byymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po polegych legionistach, Wiede Nadad A. U 598.1 T.XXX Nadolski Andrzej PTF 18.1 Nadworny] Maciej U 601 T.V (Gob T.) Nagel Ernest U 598.2; 601 T.XII Nagrska Anna U 598.1 T.XXX Nagrski Zygmunt PTF 17.1 T.IV (PINwA) Nagy [Geza] PTF 02.1 T.XXVI Najdowa Jadwiga PTF 17.1 T.VI (Taborska H.) Nalepa Jerzy U 598.1 T.XXX Namysowski W. U 598.1 T.XXX Napieraj Zofia U 602.3 (PBW) Narbski Stefan] PTF 17.1 T.IV Nasza Ksigarnia. Instytut Wydawniczy Warszawa U 602.2 Nasza Ksigarnia, red. Encyklopedii Wychowania, Warszawa U 598.1 T.XXX Naszarkowska Weronika [z d.Sigalin] U 601 T.XII Natanson Wadysaw PTF 02.1 T.XXVI PTF 02.1 T.XXV, T.XXXIII (Skiwski

National Institute of Industrial Psychology of Great Britain, London 02.2 (Meyers C.S.) Natorp Paul PTF 02.1 T.XXVI PTF 02.1 T.XXVI Nauka i Sztuka , Lww PTF 02.1 T.XXVIII (Pini T.) Nauka Polska, Warszawa Nauka Polska, Warszawa U 598.1 T.XXX Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. w Krakowie (Heinrich W.) Naville Pierre U 598.1 T.XXX Nawrocki J. zob. Wydawnictwo Jzef Nawrocki Nawrocki Jerzy, minister NSWiT U 599 Nawroczyski Bogdan [Roman] Neisser Karol

PTF

PTF 02.1 T.XI

PTF 02.1 T.XXVI, T.XVI (Komisja

Pedag.), T.XXXIV (Sosnowski P.); U 598.1 T.XXX PTF 02.1 T.XVI (Komitet Pol. Arch. Woj.) PTF 03.1 Nejman V.B. U 598.1 T.XXX Neue Freie Presse, Wien Neues Deutschland, Berlin U 598.1 T.XLIV (Stanek B.) Neugebauer Eugeniusz U 598.1 T.XLVIII (TKM) Neurologia Polska, Warszawa Niecikowski Jerzy U 598.1 T.XXX Niedwiecka M. zob. Ossowska Maria z Niedwieckich Niemczycki Stanisaw PTF 02.1 T.XXVI Niemeyer Max Verlag, Halle PTF 03.1 Niemierko Stella i Wodzimierz U 598.1 T.XXX Niemierowski Zbigniew PTF 07.3 Niemojewski Andrzej Niemojewski Z. PTF 02.1 T.XXVI Niemojewski Lech PTF 34 T.II PTF 02.1 T.XXVI Nierychlewski Eugeniusz U 598.1 T.XXX Niesioowski Tymon PTF 17.1 T.IV Niesawska W. U 598.1 T.XXX Nijhoff Martinus N.V. Boekhandel, Haag PTF 02.1 T.XXVI PTF 02.1 T.IX (Dydyski L.) Neyman [-Mascarou] Elbieta U 598.1 T.XXX

Niklas Urszula U 601 T.XXI (Za.) Niwiski Tadeusz U 598.1 T.XXX Noakowski Stanisaw PTF 06.3 (Komisja dla Oprac. Monogr.), 38 T.I, II Nordsj Torsten U 599; 600 T.I; 601 T.IV (fot.), T.XII Norske Stortings Nobelkomit, Oslo Norwid Cyprian Kamil PTF 35 U 598.1 T.XL (Schon A.)

Novotny Fritz PTF 17.1 T.IV (sterreichische Galerie) Nowa Kultura, Warszawa U 598.1 T.XXX, T.XXXIX (Samotykowa N.) Nowa Szkoa, Warszawa U 598.1 T.XXX Nowa Wie, Warszawa U 598.1 T.XXX Nowacki Tadeusz U 598.1 T.XXX Nowacki Wieczysaw U 598.1 T.XVII (Kijewski K.) Nowacki Witold PTF 06.3; U 598.1 T.XXX, T.XXXV (PAN) Nowaczyk Stanisaw U 598.1 TLV. (ycie Szkoy) Nowak Franciszek U 598.1 T.XVIII (Gabinet Przew. Rady Pastwa) Nowak Irena [z Lorentzw] U 593 T. XIII Nowak Jan U 598.1 T.XVII (Klub Postp. Naucz. w Krakowie) Nowak Leszek U 598.1 T.XXX Nowak Ryszard U 598.1 T.XXXVII (Prez. Miejskiej RN, Pruszcz Gd.) Nowak Stefan PTF 17.1 T.IV Nowak-Duewski Juliusz U 598.1 T.XXX Nowakowie Izabella i Leszek U 599 Nowakowscy Irena i Stefan U 592 T. V; 599 Nowakowska Maria U 598.1 T.XXX Nowakowska Wanda PTF 07.3, 17.1 T.IV Nowakowska Zofia [z Maliskich] PTF 17.1 T.IV Nowakowski Z. U 598.1 T.XXX Nowe Drogi, Warszawa U 598.1 T.XXI (Kozanecki T.) Nowe Ksiki , Warszawa PTF 17.1 T.IV Nowe Toy, Warszawa Nowicki [Adam] PTF 02.1 T.IX (Drzewiecki K.) U 601 T.IX (Lazari I.) Nowicka-Wodarczyk Ewa

PTF 02.1 T.XXVI

Nowicki Kazimierz U 598.1 T.XXXI (PWN)

Nowicki Stanisaw U 598.1 T.XXX Nowicki Witold PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.), 02.2 PTF 02.1 T.XXVI (Nowicki A.) Nowiny Kurier, Tel Awiw U 601 T.XV (Rudawski M.) Nowiny Wiedeskie Nowy Ruch Cywilizacyjny Faberyzm, Warszawa U 601 T.II (Czemier E.) Nuova Italia, La, Firenze U 598.1 T.XXX Nurt, Pozna U 598.1 T.XVII (Kmita J.) Nusbaum-[Hilarowicz Jzef] Oberhard Izydor G. PTF 02.1 T.XXVI

PTF 02.1 T.XXVI

Oberkofler Gerhard U 598.1 T.XXXI Obz dla b. winiarek niemieckich obozw koncentracyjnych, Doverstorp (Szwecja) U 600 T.I Obrbscy] Jzef i Tamara U 592 T. VII Ochenkowski Andrzej Ochocka Janina U 592 T. I Ochorowicz Julian PTF 02.1 T.XXVI Oczkowska Jadwiga PTF 07.3 Odra, Wrocaw U 602.2 Odrow Pieniek Janusz U 598.1 T.XXXIV (P.E.N. Club) Oficerski Obz Jecw Wojennych (Oflag) Oflag II C, Woldenberg PTF 04.1, 09, 10 T.XI, 14.3, 19.1, 20, 21 Oflag XI A, Osterode PTF 04.1, 10 T.XI Ognisko Emerytw w owiczu U 598.1 T.XXXI Ognisko, Krakw PTF 02.1 T.IX (Estreicher S.) Oglnopolski Komitet Pokoju, Warszawa U 598.1 T.XXXI Oglnopolskie Stowarzyszenie Ateistw i Wolnomylicieli, Pozna U 598.1 T.XXXI OHagan Timothy U 598.1 T.XXXI Ojak S. zob. Krzemie-Ojak Sawomir Oko Jan 1913 PTF 02.1 T.XXVI Okoowski Pawe U 601 T.XIII Oko Wincenty U 598.1 T.XXXI; 599 Okrgowa (Wierzbicki W.) Komisja Oszczdnociowa, Lww PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XXVI

Olbrechts-Tyteca [Lucie] U 601 T.XIII Olczakowa H. zob. Mortkowicz-Olczakowa Hanna Olejniczak Tadeusz PTF 02.1 T.XXVI Olewiska Janina U 601 T.XIII Olewiski Zbigniew U 598.1 T.XXXI; 601 T.XIII Olszewska Halina U 598.1 T.XLVIII (Tow. piewacze Lutnia) Olszewski Czesaw PTF 11.2 Olszewski Eugeniusz U 598.1 T.XXXI Olszewski Jzef Olszewski Witold PTF 02.1 T.XIX (Liga) PTF 02.1 T.XXVI

Olsztyska Pantomima Guchych U 598.1 T.XXXI Opiski W. zob. Kruk-Opiski Witold Opal Ludwik U 598.1 T.XXXI Opinia, d U 598.1 T.XXXI Opole, red. U 598.1 T.VII (Duda H.) Opolski Stanisaw Opuszyski Karol Orowski Bolesaw Ormesson Jean de PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII

Orka, Warszawa U 598.1 T.XLIV (Starzec F.) Orowski Tadeusz U 598.1 T.IV (Choynowski M) U 598.1 T.XXXI (Diogene, Paris) rtendahl Pontus U 598.1 T.XXXI Ortwald Eugeniusz U 598.1 T.XXXI Ortwein Ludwik U 598.1 T.XXXI Orzechowski PTF 02.1 T.XXVII Orzeszko Janina U 598.1 T.XXXI Osetowska Ewa U 598.1 T.XXXI Osetowska Magdalena U 601 T.XIII Osetowska Seweryna U 598.1 T.XXXI; 601 T.XIII Oska Andrzej Osiecki Wiktor PTF 34 T.II, 37.2 PTF 02.1 T.XXVII Osiecka St. U 598.1 T.XXXI Osbka-Morawski Edward PTF 04.2

Ossolineum Gabinet Sztuki, Lww U 593 T. V Ossolineum zob. te. Tow. Przyjaci Ossolineum; Zakad Narodowy im. Ossoliskich. Ossowska J. zob. Ciechanowska Jadwiga z Ossowskich Ossowska Kazimiera [z Pyrowiczw] U 590, 592 T. V, 593 T. IX Ossowska Maria z Niedwieckich 593, 598.1 T.XXXI Ossowski Stanisaw PTF 02.1 T.XXVII; 05.2, 11.3, 17.1 T.IV, 18.1, 23 T.II; U 590, 592-593; 597; 598.1 T.XXXI
zob. te Archiwum Marii i Stanisawa Ossowskich (Rps U 336-438) nie ujte w niniejszym indeksie.

PTF 02.1 T.XXVII; 06.2, 11.3; U 590-

Ossowski [Wadysaw] U 590 Ostapczuk Bronisaw U 598.2 sterreichische Rundschau, Wien 02.1 L.XLVI sterreichische Galerie, Wien PTF 17.1 T.IV sterreichisches Kulturinstitut Warschau U 601 T.XIII Osteuropa-Naturwissenschaft, Stuttgart U 601 T.I (Buchholz A.) Ostrogorski George U 598.2 Ostrowscy L. i J. U 599 Ostrowska Helena z Wrzoskw U 598.1 T.XLI (Sawiska K.) Ostrowski Aleksander PTF 02.2 Ostrowski Jan J. U 598.1 T.XXXI Ostrowski K. U 598.1 T.XXXV (Podgrecki A.) Orodek Bada Transportu Samochodowego, Rada Naukowa, Warszawa U 596.1 Orodek Owiatowych Prac Programowych, Warszawa (Terechowa J.) Orodek Przetwarzania Informacji, Warszawa U 601 T.XX (Wasiak W.) Owiata Dorosych, Warszawa U 598.1 T.XXXI Ozibo Franciszek PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. SSiW) U 598.1 T.XLVIII

Pacak Bronisawa U 601 T.XIII Pacakowie Halina, Ryszard, Piotr U 599; 601 T.XIII Pachucka Romana PTF 02.1 T.XXVII Pacua Stanisaw PTF 15 T.II Paczkwna I. U 592 T. I

Paker Elbieta U 598.1 T.XVII (Klonecki W.) Palmer Robert B. U 598.1 T.XXXI Palmgren Pontus U 598.1 T.XLIII (Societas Scientiarum Fennica) Palmowska-Frankowska Janina U 599; 600 T.I (fot.) Paa Karol U 596.5 Pamitnik Teatralny, Warszawa U 598.1 T.XVIII (Korzeniewski B.) Pamitnikarstwo Polskie, Warszawa U 598.1 T.XIV (Jakubczak F.) PAN - Verlagsgeselschaft, Berlin Panasiuk Ryszard U 601 T.XIII Pankiewicz U 598.1 T.XXXI Pankiewicz M. U 598.1 T.XLVIII (TKM) Pannenkowa Irena [z Jawicw] Paczyk Jan 602.2 (WSPS) Paski Antoni PTF 11.3 Pastwo i Prawo, Warszawa U 598.1 T.LIII (Zawadzki S.) Pastwowa Wysza Szkoa Teatralna w odzi PTF 04.3, 07.1, 10 T.XII Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa PTF 17.1 T.IV; U 597; 598.1 T.IX (Gebethner Z.), T.XXXI, T.XXXVI (Poznaski E.); 601 T.XIII, 602.2 Pastwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Krakw PTF 17.1 T.III (Makowski T.) Pastwowy Bank Rolny. Oddzia we Lwowie PTF PTF 02.1 T.XXVII Pastwowy Dom Maych Dzieci w Krakowie U 603 T.I cz.1 Pastwowy Instytut Pedagogiczny, Warszawa (Sosnowski P.) Pastwowy Instytut Sztuki, Warszawa PTF 18.1,2, 32.1, 34 T.II Pastwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie PTF 10 T.X Pastwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa PTF 18.1, 34 T.II; U 597; 601 T.XIII Pape [Fryderyk] PTF 02.1 T.XXVII Paradies F. U 598.1 T.XXXI Parafia (Probostwo) w Hanaczowie PTF 02.1 T.XXVII Parafia w. Aleksandra, Warszawa PTF 04.1 Parandowski Jan PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.XXXIV (P.E.N. Club) Parczewska J[anina] U 598.1 T.XXXII PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXVII Panorama, Katowice U 598.1 T.XLIV (Sokoowski S.) PTF 02.1 T.XXVII

Parczewska W.

PTF 02.1 T.XXVII; U 598.1 T.XXXII

Parczewski Lech U 598.1 T.XXXII Parczewski Ryszard U 598.1 T.XXXII Parczewski Tomasz PTF 02.1 T.XXVII Parczewski Tomasz U 598.1 T.XXXII Partum Andrzej U 598.1 T.XXXII Pary (wspom.) PTF 19.4 Pasenkiewicz Kazimierz U 598.1 T.XXXII, XXXVIII (Ritterman S.) Pasawski Stefan PTF 02.1 T.XXVII Pako Mieczysaw U 598.1 T.XXXII Patocka Jan U 598.1 T.XXXII Patora Antoni U 602.2 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim U 602.3 Patronat nad Modzie Rkodzielnicz we Lwowie PTF 02.1 T.XXVII Patyjewicz Lucyna U 601 T.XIII Pawiak zob. Muzeum Wizienie PAWIAK Pawlicki Krzysztof U 598.1 T.XXXII Pawlicki Stefan Pawlikowski Jan PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII Pawlikowska Anna U 598.1 T.XXXIII Pawlikowski Micha U 598.1 T.XXXIV Pawlikowski Tadeusz U 596.1 Pawowscy Maria i Pawe U 598.1 T.XXXIV Pawowska I. zob. Lazari-Pawowska Ija Pawowska J. zob. Puciata-Pawowska Jadwiga Pawowska J. zob. Ruyo-Pawowska J. Pawowska-Popescu Maria U 598.1 T.XXXIV; 599; 601 T.XIII Pawowski PTF 02.1 T.XXXIV (Spka Pedag.) PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII Pawowski Tadeusz U 592 T. VII, 597; 598.1 T.XXXIV; 601 T.XIII Pazdro Zdzisaw Pazurkiewicz Stanisaw Peano G[iuseppe]

Pgowski Zygmunt PTF 17.1 T.IV PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Pechnik A[leksander Jzef]

Pedagogiczna Biblioteka Dzielnicowa, Warszawa U 598.1 T.XL (Sieradzki M.) Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Tadeusza Kotarbiskiego, d U 602.3 Filia w Pabianicach U 601 T.XI (achaciski W.); 602.3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Tadeusza Kotarbiskiego, Olsztyn 602.3 Peirce [Charles] PTF 26 T.III; U 601 T.V (Hi H.) Pejve Ja.V. U 598.1 T.I (AN SSSR) Pelc Jerzy PTF 04.4, 17.1 T.IV, 25.1; U 598.1 T.XXXIV; 601 T.V (Hi H.), T.XIII Pelc Julian U 598.1 T.XXXIV Pena Margarith U 598.2 P.E.N. Club, Warszawa U 598.1 T.XXXIV Perelman Ch. U 598.1 T.XXXIV Peretiatkowicz Antoni Perl Feliks PTF 10 T.XIII Perowski Kazimierz U 598.1 T.XXXIV Pernerstorfer [Engelbert] Perykles PTF 32.2, 38 T.II PTF 02.1 T.XXIII (Makowski W.); U 598.1 T.LV (Za.) PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII U

Perzyna Tadeusz U 598.1 T.XXXIV Petraycki Leon Petsch Danuta U 598.1 T.XXXI (PWN) Pfeiffer Eduard Verlag fr Orientalia v. Religionsgeschichte, Leipzig PTF 02.1 T.XXVIII Phaidon-Verlag, Wien Phildius Eberhard PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXXI (Ruge A.) PTF 02.1 T.XI

Philosophers Index The, Bowling Green U 598.1 T.XXV (Lineback R.H.) Philosophie der Gegenenwart, Heidelberg (Hfler A.), T.XXVIII Philosophy Documentation Center, Bowling Green U 601 T.XIII Philosophy of Science, Michigan U 601 T.XVI (Rudner R.) Piasecki Eugeniusz PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Pitkowski K[azimierz] Philosophische Geselschaft an der Universitt zu Wien

Piechocki Apoloniusz U 592 T. I

Piechowska Irena U 598.1 T.XXXIV Pieniek J. zob. Odrow Pieniek Janusz Pieniek Szczepan A. U 598.1 T.XVII (Kielanowski J.) Piekowski Jerzy U 598.1 T.XXXIV Piekowski Jzef U 598.2 Piekowski S[tefan] U 596.4 Piernik Grayna U 603 T.I cz.2 Pieszczachowicz Jan U 598.1 T.XLV (Student) Pieter J[zef] PTF 02.1 T.XXVIII; U 598.1 T.XXXIV Pietruska Irena U 598.1 T.VIII (Frejlich H.) Pietruska-Madej Elbieta U 599; 601 T.XIII Pietruski Oktaw U 598.1 T.XXXIV Pietruszczyski Zygmunt PTF 02.1 T.IV (Bachowski S.) Piko Karol Pilat [Roman] Pilat Tadeusz Piltz Jan PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Nauk.- Lit.) PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Pitkiewicz Maryan

PTF 02.1 T.XXVIII

Piat Kazimierz U 598.1 T.LIV (ZNP) Piatowicz Irena U 598.1 T.XLVIII (Tow. piewacze Lutnia) Pini Tadeusz PTF 02.1 T.III (Bibl. Polska), T.XXVIII PTF 09 T.III PTF 02.1 T.XVI (Komitet org.) Piotrowska Danuta U 603 T.IV Piotrowski Kazimierz Piotrowski [Szymon Tadeusz] Piotrowski St. U 598.1 T.XXXIV Pirkowski Jerzy U 601 T.XIII Pisarewicz G. U 598.1 T.XXXV Pisarski-Woydakowski Antoni U 598.1 T.XXXV Pisz Adam PTF 03.1 PTF 03.1 (Univ., Milano) Pius XI, papie

Piwocki Ksawery PTF 17.1 T.IV (PAN) Placwka, Lww PTF 02.1 T.XXVIII Plaschka Richard U 598.1 T.XXVII (Mack K.)

Plauen-Bauen-Wohnen, Wien U 598.2 Plaza Wanda U 598.1 T.XXXV; 599 Plenkiewicz Roman Plewak Zygmunt Plewiski Stefan PTF 02.1 T.XXVIII PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXV

Plotkin S. Ja. U 598.1 T.XXXV Pluta Julia PTF 07.3 Pomieska Adolfina U 599 Pomieski J[erzy] E[ugeniusz] PTF 17.1 T.IV; U 598.1 T.XXXV Ponka Krystyna U 603 T.I cz.2 Podfilipski A. U 598.1 T.XXXV (PCK) Podgrecki Adam U 592 T. VII; 598.1 T.XXXV Podgrski Zygmunt PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.2 Podkascy U 598.1 T.XXXV Podlacha [Wadysaw] Podlewski Stanisaw U 601 T.I (Budzanowska M.) Podraza Bolesawa U 598.1 T.XXXV Podwysocki St[anisaw] PTF 17.1 T.IV Poezja, Warszawa U 598.1 T.VII (Drozdowski B.) Poleski J. zob. Marucha-Poleski Jzef Polin Raymond U 598.1 T.XXXV Politechnika dzka U 596.4 Politechnika Warszawska. Wydzia Architektury PTF 17.1 T.IV Politische und Volkswirtschaftliche Chronik, Wien (Kom. Pol. Arch. Woj.) Polityka, Warszawa U 601 T.XV (Rudawski M.) Polska, Warszawa U 598.1 T.XXXV Polska Agencja Prasowa, d U 598.1 T.XXXV Polska Akademia Nauk, Warszawa ydw z Polski, Tel Aviv); 601 T.XIV; 602.3 Prezes PAN PTF 18.1 (Dembowski J.) Wydzia I Nauk Spoecznych PAN PTF 18.1; 28 PTF 06.3, 17.1 T.IV, 18.1,2; U 596.2; 598.1 T.IV (Choynowski M.), T.XV (Kaczmarek J.), XXXV, T.XLV (Suszko R.); 599 (wiat. Fed. PTF 02.1 T.XVI

Polska Akademia Umiejtnoci (Akademia Umiejtnoci), Krakw 02.1 T.XXVIII; U 598.1 T.XXXV Wydz. Historyczno-Filozoficzny PTF 02.2

PTF

Polska Komisja Midzynarodowej Wsppracy Intelektualnej, Warszawa PTF 02.1 T.XXVIII Polska Partia Socjalistyczna (P.P.S.), Warszawa U 590 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, KC, Warszawa U 598.1 T.XXXV Polski Akademicki Komitet Wzajemnej Pomocy w Zakopanem 02.1 T.XXVIII Polski Czerwony Krzy - Komisja Rewizyjna, Pary PTF 12.4 Polski Czerwony Krzy, d U 598.1 T.XXXV Polski Instytut Naukowy w Ameryce, New York PTF 17.1 T.IV,T.V Polski Komitet Upamitniajcy Stulecie szkoy lwowsko-warszawskiej, Warszawa U 601 T.XIV Polski Kurs ekonomiczno spoeczny N.K.N. w Wiedniu T.XXVIII Polski Sownik Biograficzny, red. Krakw PTF 03.1; U 598.1 T.XXXV Polski, VI Zjazd Filozoficzny, Toru 1995 U 601 T.XX (Witkowski L.) Polski Zwizek Esperantystw, d U 598.1 T.XXXV Polski Zwizek Muzykw Pedagogw we Lwowie PTF 02.1 T.XXVIII PTF Polski Zwizek Nauczycielski, Warszawa PTF 02.1 T.XXVIII Polski Zwizek Wydawcw Dziennikw i Czasopism, Warszawa 03.1 Polskie Archiwum Wojenne, Krakw PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Linie Lotnicze LOT, Warszawa U 596.4 Polskie Radio i Telewizja, Katowice U 598.1 T.XXXV Polskie Radio w odzi PTF 07.1 Polskie Tow. Logiczne zob. Komitet Zaoycielski Polskiego Tow. Logicznego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Bydgoszcz-Elblg-Lublin U 598.1 T.XXXV Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa U 602.4 Polskie Towarzystwo Filologiczne, Lww PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie PTF 01; 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 PTF

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa T.XXVIII (Marciszewski W.), T.XXXV; 601 T.XIV; 602.3 Oddzia w Krakowie U 599 Oddzia w odzi U 602.3 Oddzia w Poznaniu U 599 Odzia w Toruniu PTF 13.1

PTF

17.1 T.IV, 30; U 598.1

Polskie Towarzystwo Historyczne, Lww PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa U 601 T.XIV Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa U 598.1 T.XL (Sierpiski W.) Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Cieszynie PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lww PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 601 T.XIV Polskie Towarzystwo Psychotechniczne, Warszawa Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa U 601 T.XIV Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa PTF 11.3; U 598.1 T.XXXV Poomski Janusz U 598.1 T.XXXV Pomian L. zob. Biesiekierski Ludwik Pomian Pomoc dla Studentow w Europie. Federacja Wszechwiatowa Akademikw Chrzecijaskich, Warszawa Popa Cornel U 598.2 Popescu M. zob. Pawowska-Popescu Maria Popiel [Jan] PTF 17.1 T.IV Popielski L[eon] PTF 02.1 T.XXVIII Popawska Irena PTF 07.3, 17.1 T.IV Popawska (empicka) Romana U 599; 601 T.XIV Popovici Constantin U 598.1 T.XXXV Popper Karl U 601 T.I (Bunge M.), T.III (Giedymin J.) Poprostu, red. Warszawa U 598.2 Poratyska Zofia PTF 02.1 T.XXVIII Poray-Tucholski S.J. U 598.1 T.XXXV Poremsky V. U 598.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXVIII Pomykao Wojciech U 598.1 T.XXXV, T.LII (Wychowanie) PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII; U

Porbowicz Edward

PTF 02.1 T.XXVIII PTF 01; 02.1 T.XXVIII

Porzeziski [Wiktor Jan]

Poselstwo Austriackie w Warszawie PTF 02.1 T.XXVIII (Post N.) Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli U 596.1 Posner Anna U 598.1 T.XXXV Possard] Jadwiga U 593 T. XIII Post [Nicolas] PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Post H.R. U 598.1 T.XXXV Postpski Wadysaw Postoow A. U 598.1 T.LII (Wyd. dzkie) Potemska Jadwiga PTF 07.3, 35.1 Potemski Mieczysaw PTF 07.3, 35.1 Potocki Janusz U 598.1 T.XXXV Powszechna Kasa Oszczdnociowa (PKO), d PTF 04.5 Powszechne wykady uniwersyteckie w Krakowie (Czermak W.) Poznaska Rachela U 598.1 T.XXXVI Poznaski Edward T.XIV Poznaskie Studia z Filozofii, Przyrodoznawstwa i Humanistyki (Nowak L.) Poznaskie Towarzystwo Filozoficzne PTF 02.2 Poznaskie Towarzystwo Przyjaci Nauk U 598.1 T.XXXVII Pracownia Bada Kultury Wspczesnej PAN, Warszawa PTF 04.4 Prager Rundschau 04.2, 10 T.V Pravda, Moskva U 598.2 Prauch Wiesaw U 602.4 Prezydent Krajowej Rady Narodowej, Warszawa PTF 04.2 Prezydent miasta odzi PTF 04.1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa PTF 04.2 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pruszczu Gdaskim U 598.1 T.XXXVII Prezydium Rady Ministrw, Warszawa PTF 12.2; U 598.1 T.XXXVII PTF 03.1 PTF Praskoj Muskoj Gimnazij [obecnie LO nr VIII im. Wadysawa IV], Warszawa U 598.1 T.XXX PTF 17.1 T.IV; U 598.1 T.XXXVI, XXXIX (Scheps S.); 601 PTF 02.1 T.VI

Prezydium Rady Narodowej m. odzi U 598.1 T.XXXVII Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej w odzi PTF 06.4 Prgowski Piotr PTF 02.1 T.XXIX Price Derek (John) de Solla U 598.1 T.XXIX (Mikulinski S.R.) Prior A[rthur] N. U 598.1 T.XXXVII Privat Philippe PTF 15 T.II Problemy Alkoholizmu, Warszawa U 598.1 T.XXIX (Moczarski K.) Profesorska Spdzielnia Budowalno-Mieszkaniowa Brzozowa w Warszawie PTF 17.1 T.IV (PINwA) Pronofgevicz (?) Ivan U 598.2 Prorok Leszek U 598.1 T.XXXVII Prchnicki Zdzisaw PTF 02.1 T.XXXIII (Skarbiski E.) Prfferowa M. zob. Znamierowska- Prfferowa Maria Pruek Jaroslav U 598.1 T.XXXVII Prywatne Gimnazjum eskie im. Sowackiego we Lwowie, Zarzd 02.1 T.VI (Chlamtacz J.) Przanowska Zofia [z Sobieraskich, 1v. Krzyczkowska] T.XIV Przeciszewski Tadeusz U 598.1 T.XLVIII (TKM) Przegld Artystyczny, Warszawa PTF 17.1 T.IV Przegld Biblioteczny, Warszawa U 598.1 T.VI (Dembowska M.); 601 T.XIV Przegld Filozoficzny, Warszawa T.XX (Kowalski S.) Przegld Humanistyczny, Warszawa PTF 02.1 T.XXIX, 17.1 T.IV Przegld Kulturalny, Warszawa U 598.1 T.X (Gottesman G.) Przegld Organizacji, Warszawa U 598.1 T.II (Baliski W.), T.VIII (Filipkowski S.) Przegld Pedagogiczny, Warszawa PTF 02.1 T.XXIX Przegld Tygodniowy, Warszawa U 601 T.XVII (Szymaski A.) Przegld Warszawski PTF 02.1 T.V (Borowy W.) Przegld Wspczesny, Krakw PTF 02.1 T.XXIX Przelaskowski Wacaw U 598.1 T.XXXVII Przecki Marian i Aleksandra U 598.1 T.XXXVII; 601 T.XIV Przemski Leon U 598.1 T.XXX (Nowa Kultura) PTF 02.1 T.XLI (Weryho W.); U 598.1 U 598.1 T.XXXVII; 601 PTF

Przewocki Jan U 599 (Koo Przyjaci Dzieci) P[rzeworska] Irena PTF 17.1 T.IV Przedziecka Hanna U 598.1 T.XXXVII Przybyowicz Wojciech Przychocki [Gustaw] Przysiecki Ludwik PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.2 (UW) PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.2 PTF 02.1

Przypkowski [Tadeusz] PTF 17.1 T.IV Psychologie et la Vie, Paris T.XXIX (Rvsz G.) Pszczoowski Tadeusz U 598.1 T.XXXVII, T.XLIV (Stanek B.); 601 T.XIV Ptanik Jan PTF 02.1 T.XXIX, T.XXXVIII (Tow. Nauk.) Puciata Jerzy U 598.1 T.LIV (ZPAP) Puciata -Pawowska Jadwiga PTF 17.1 T.IV Purman Stefan U 592 T. I Putrament Jerzy U 598.1 T.XXXVII Puzyna Konstanty U 598.1 T.XXXVII Pyrowicz K. zob. Ossowska Kazimiera z Pyrowiczw Pytel Jan U 603 T.II Pytela Jindrich U 598.1 T.XXXVII Quakers zob. American Friends Service Committee Quinton Anthony U 598.1 T.XXXVII Quirini Irena U 598.1 T.XXXVII R. J. PTF 17.1 T.IV PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX

Psychologisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam

Rabus [Leonhard] Racah Joel U 598.2

Raciborski A[leksander]

Racinowski Saturnin U 598.1 T.XXXVII Raczyska Irena U 598.1 T.XXXVII Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego-Sekcja Studiw Uniwersyteckich, Warszawa PTF 04.3 Rada Narodowa gminy Budzy U 603 T.II

Rada Organizacyjna Polakw z Zagranicy, Warszawa PTF 03.1 Rada Pastwa PRL, Warszawa PTF 04.1 Rada Szkolna Krajowa, Lww PTF 02.1 T.VIII (Dembowski I.) Rada Szkolna Okrgowa Miejska we Lwowie Radl E[manuel] Ped.), 10 T.XIII Radlow Waldemar PTF 03.1 Radnitzky Gerard U 598.1 T.XXXVII Radomska-Strzemecka Helena U 598.1 T.XXXVII Radziejowski Adam U 598.1 T.XXXVII Radziszewski [Idzi] Rajchman Ludwik PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Wysz. Kursw) Radziwonowicz W[acaw] PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX, T.XXXVIII (Tow. Pol. Inst. Radliska H[elena] PTF 02.1 T.XXIX

Rajczak [Feliks] U 598.1 T.XXXVII Rakowska Helena U 599; 600 T.I (fot.); 601 T.XIV Rand Rose U 598.1 T.XXXVIII Randolph Leona Lorene U 598.1 T.XXXVIII Rapacki Adam PTF 04.2, 07.2 Rapp Friedrich U 598.1 T.XXXVIII Rappaport Eugenia i Leon U 599 Rappaport Leon U 598.1 T.XXXVIII; 601 T.XIV Rataj [Maciej], marszaek Sejmu RP Rathman Tadeusz U 598.1 T.XXXVIII Ravetz Jerome R. U 598.1 T.XXXVIII Rawicz Jerzy U 598.1 T.XXXVIII Read Herbert PTF 10 T.XIII Rechowicz Henryk U 598.1 T.XXXVIII Rechowicz Marian PTF 17.1 T.III (KUL) Reese William L. U 598.1 T.XXXVIII Rehman Antoni Reich Emil PTF 02.1 T. XXIX PTF 02.1 T.XXIX Rehmke Johannes] PTF 02.1 T.XXIX

PTF 02.1 T.XXIX

Reinhold Jzef

PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX

Reininger R[obert]

Reinschmit P. zob. Kuczalska-Reinschmit Paulina Reinwald Karl U 598.1 T.XXXVIII Reiss A. U 599 (wiatowa Federacja ydw z Polski, Tel Aviv) Rembrandt PTF 34 T.I PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXIX Remer Tadeusz Rencki Roman Rvsz G[za]

Res Humana, Warszawa U 601 T.XIV Review of Metaphysics The, Washington U 598.1 T.XXXVIII Revista de Occidente. Biblioteca, Madrid Revue Philosophique, Paris Revue Psychologie, Bruxelles Rey Alfred U 598.1 T.XXXVIII Reynax M. PTF 03.2 PTF 02.2 PTF 31 T.III, 38 T.III Richter Izydor Revue No-Scolastique de Philosophie, Louvain

PTF 02.1 T.XIX (Lvy-Bruhl L.) PTF 02.1 T.XIII (Joteyko J.)

Rickert Henryk (Heinrich) Riehl [Aloys] Riehl Anton S. Rignano Eugenio

Ridder Peter de PTF 17.1 T.III (Mouton Publishers) PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.1 (Scientia)

Rieser Max PTF 17.1 T.IV Rijksmuseum Krller-Mller w Otterlo PTF 17.1 T.IV (PINwA) Rinde Erik U 593 T.VIII Ritterman Stefan U 598.1 T.XXXVIII Rittermanowa Maria U 598.1 T.XXXVIII Rittner Eduard Rittner Tadeusz Rivain Jean PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.1

PTF 02.1 T.XXIX

Rivista di Filosofia, Milano

Rockefeller Foundation, New York PTF 17.2

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Witwicki W.) Rodkiewicz P. PTF 02.1 T.XXIX Rodzina i Szkoa, Warszawa U 603 T.IV

PTF 02.1 T.XLIII

Rodzina Szk noszcych imi Prof. Tadeusza Kotarbiskiego U 603 Roehr zob. Wanda Roehr Foundation, New York Rohn Teofil U 598.1 T.XXXVIII Rokowska Kazimiera U 603 T.I cz.1 Roliski Bohdan U 598.1 T.LV (ycie Warszawy) Roll Micha PTF 02.1 T.XXIX Romahnowa Seweryna U 598.1 T.XXXVIII, T.XLV (Studia Logica) Roman Stanisaw U 599 Romano Ruggiero U 598.1 T.XXXVIII Romanowska Jadwiga Romanowski Juliusz Romer Adam Rongier (?) L. Romer Eugeniusz Rosenfeld Edwin PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.VII (Czeowski T,), T.XXIX

PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.1 (WTF)

Rosiska U 598.1 T.XXXVIII Rosner M. i J. U 592 T. VI Rosnerowa Hanna U 598.1 T.XXXVIII; 601 T.XIV Ross Jan U 598.1 T.XXXVIII Rossbacher Heinrich Rossowski Stanisaw PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIII (II (Witwicki U 598.1 T.XXXVIII Rossi-Landi Ferruccio U 598.1 T.XXXVIII Rostkowski Henryk Wiktor

Rottenstreich Nathan U 598.1 T.XXXVIII, XXXIX (Scheps S.) Rottermund Andrzej PTF 17.1 T.V (SHS), 32.1(MN) Rowid [Henryk] PTF 02.1 T.XLVI (Zw.Pol.Naucz.) PTF 02.1 T.XXIX Rozenfeld [nast.Rokowski] K[arol] Rozmaryn St. U 598.1 T.XXXVIII Roztropowicz] Janina U 598.1 T.XXXVIII

Rokowski K. zob. Rozenfeld Karol Ralski Marceli U 598.1 T.XXXVIII Rubczyska Maria Gabriela PTF 07.3 Rubczyski Witold Filoz.); 03.2 Rubin Edgar PTF 02.1 T.XXXI PTF 01, 03 Ruch Filozoficzny, Lww PTF 02.1 T.XXX, T.XLVI (Zjazd, III Pol. Zjazd

Ruch Filozoficzny, Toru U 601 T.V (Gumaski L.) Rudawska Klara [z d.Eisenhendler] U 601 T.XV Rudawski Micha U 601 T.XV Rudner Richard S. U 601 T.XVI Rudniaski Jarosaw U 598.1 T.XXXVIII; 599 Rudniaski Stefan PTF 02.1 T.XXXI Rudnicka Eugenia U 598.1 T.XXXVIII Rudziska Anna Maria U 598.1 T.XXXIX Rudziski Aleksander W. U 598.1 T.XXXIX Rudzki Jerzy U 598.1 T.XLV (Studia Filozoficzne) Ruge Arnold PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI Ruhrig (?) Hugo

Rukyo Wanda PTF 07.3 Rupp Ireneusz U 598.1 T.XXXIX Rusinek Kazimierz U 598.1 T.XXXIX Rutkiewicz B[ohdan] Rutkowska Eugenia PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI PTF 03.1 (UJ) PTF 02.2 Rutkiewicz Ignacy U 602.2 (Odra) Rutkowski Edward U 602.1 (ZN im. Ossoliskich) Rutkowski [Maksymilian] Rutkowski Tadeusz Rutski [Jan] PTF 02.1 T.XVI (Koo Prawnikw)

Rutowska [Jadwiga z Bogdaskich] PTF 02.1 T.XXXI Ruziewicz [Stanisaw]

PTF 02.1 T.XXXI

Ruyo-Pawowska J. U 598.1 T.XXIX (Min. SWiN) Rybicka L. zob. Dobrzyska-Rybicka Ludwika

Rybicki]

U 598.1 T.VI (Dmbska I.) PTF 02.1 T.XXXI, T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.)

Rybicki Stanisaw Rydel Jzef

Rybicki Tadeusz U 598.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI PTF 37.2 Rydygier [Ludwik] Ryniewicz [Antoni] Ryszkiewicz Andrzej

Ryko Eugeniusz U 603 T.I cz.1

Ryziski Czesaw U 598.1 T.XXXIX Rzd Hiszpanii, Madryt U 598.2 Rzsa Adam U 599 Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa U 601 T.XII (Marucha J.) Rzymowski W[incenty] PTF 04.3 (MKiS); U 598.1 T.XXXIX Saar Josef (?) PTF 02.1 T.XXXI

Sachswna M. U 592 T. I Sadowski Micha U 598.1 T.LII (Wyd. Interpress) Sadowski Tadeusz U 601 T.XVI Sadowski Zdzisaw U 602.4 (PTE) Sadowy Mieczysaw U 598.1 T.XXXIX Sadzyski] Lucjan PTF 17.1 T.V Safarska (?) Jowita U 598.1 T.XXXIX Sak Edward U 599 Salamon N. U 598.1 T.VIII (Fromer) Saloni Juliusz U 598.2 Salowejczykwna Laura U 592 T. I Salvisberg Paul von PTF 02.1 T.XXXI Samotykowa Nela U 598.1 T.XXXIX Sampaio Adovaldo Fernandes U 598.1 T.XXXIX Samsonowska Hanna U 598.1 T.XXXIX Samuelson Z. PTF 02.1 T.XXXI Sanatorium zob. Dom Zdrowia, Zakopane Sarnaker Ra U 598.1 T.XXXIX Sas A. zob. Czoowski Aleksander Sas

Sas W. zob. Tymowski Witold Sas aunova Iza PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI Savery Frank PTF 10 T.XIII Sawicki Jan Stella Sawicki Stanisaw U 592 T. I Sawicki Stefan] PTF 17.1 T.V Sd Koleeski [Profesorw] w odzi U 596.4 Sd Najwyszy, Warszawa Schaarschmidt [Karl] Schaff Adam PTF 12.4 PTF 02.1 T.XXXI Sd Okrgowy Karny we Lwowie PTF 02.1 T.XXXI U 595 T.V-VI; 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.XXIX (Myl

Filozoficzna), XXXIX; 601 T.XII (Marucha J.) Schapiro Meyer PTF 17.1 T.V Schayer Stanisaw PTF 02.1 T.XXXI Scheps Samuel U 598.1 T.XXXVI (Poznaski E.), T.XXXIX Scheps (Szeps) Zew U 598.1 T.XXXIX Schiller Irena [z d. Filozof] (Czeowski T.) Schiller Leon PTF 04.3, 10 T.X, T.XIII Schlenther Paul Schlick Moritz PTF 02.1 T.XXXI PTF 38 T.III PTF 02.1 T.XXXII PTF 02.1 T.XXXIII; 03.1 (Koo Stud. UJK) PTF 03.1 (Filozofwna I.), 10 T.X, 17.1 T.I

Schmid-Respinger A. U 598.1 T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft) Schmidkunz Hans Schmierer Zygmunt Schmidt Aleksander U 598.1 T.XL Schnayder Jerzy U 598.1 T.XL Schneider Herbert W. U 598.1 T.XL Schnpf H. I. Schnrer Franz PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Schoen Max PTF 17.1 T.I (The American Society for Aesthtics) Schoenman Ralph U 598.1 T.XL Scholtm Hildegard U 601 T.XII (Maximilian Kolbe Werk) Scholz Heinrich PTF 02.1 T.XXXIII; U 598.1 T.XL

Schon August U 598.1 T.XL Schopenhauer Arthur Schramm [Wiktor] Schreiber [Witold] PTF 33.2 PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII Schopenhauer-Geselschaft, Danzig

Schroeder Hildegard U 598.1 T.XL Schultz Bruno PTF 10 T.XIII Schuppe [Wilhelm] Schwann Hans PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Schwann L. Druckerei u. Verlag, Dsseldorf Schwarz H[ermann] Scnteia, Bucarest Scientia, Milano Sechehaye Albert

Schweizerisch-Polnische Geselschaft, Basel U 598.1 T.XL U 598.1 T.XLIX (Vntu V.) PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIII

Sebeok Thomas A. PTF 17.1 T.V (Semiotica) Secomska Henryka U 598.1 T.XL Secomski Kazmierz U 598.1 T.XL Sedlaczek St[anisaw] Sega J[akub] Seibt Anton PTF 03.1 (Tow. Psych. J. Joteyko) PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Seibt von Ringenhart Gottfried Seidel Jzef U 598.1 T.XL

Sejm zob. Komisja Konstytucyjna Sejmu RP Semiotica, Bloomington PTF 17.1 T.V Semkowicz W[adysaw] PTF 02.1 T.XVI (Komitet Pol. Arch. Woj.), T.XXVIII (Pol. Arch. Woj.), T.XXXIII Serednicki Antoni U 598.1 T.XL Serini K[arol] PTF 02.2 PTF Sesja Matejkowska Pastwowego Instytutu Sztuki w Warszawie PTF 32.1 Sesja Naukowa XII Walnego Zjazdu Delegatw Oddziaw SHS w Krakowie 32.3 Seul Anastazja U 601 T.XVI

Seweryska Danuta U 598.1 T.XL Sdzimirowa Michalina Siciski [Micha] Siedlecki Micha PTF 02.1 T.XXXIII Shifriss Nathan U 601 T.XVI PTF 02.1 T.XXXIV (Stow. Chrz.-Nar.), T.XXXV (oa) PTF 02.1 T.XXXIII Sieczkowski Andrzej U 598.1 T.XL; 599 Siedlecki Zdzisaw U 598.1 T.XL Siemaszko Zbigniew S. U 601 T.XX (Woleski J.) Siemiradzki Henryk PTF 32.1 Siemiradzki [Jzef], rektor UJK Sieradzki Makary U 598.1 T.XL Sieradzki Wodzimierz Sierpiski W[acaw] 598.1 T.XL Sigalin Hanna U 601 T.XVI Sigalin Jzef U 598.1 T.XL; 601 T.XVI Sigwart [Christoph] PTF 02.1 T.XXXIII Sikora Jan U 598.1 T.XL Sikora Wadysaw PTF 17.1 T.V Sikorski W. PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIII Silberstein Ada PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII, T.XXXVIII (Tow. SSiW); U Sierkowska Elbieta PTF 35.2 (BN) PTF 02.1 T.XXXIII

Simmel Georg PTF 10 T.XIII Simon Alicja PTF 07.5 Sinisi Vito Frederick U 598.1 T.XL Sinko Tadeusz PTF 02.1 T.XXXIII Sirodeau J. U 598.1 T.XLV (Suchodolski B.) Sitek E. zob. Banko-Sitek Elbieta Siwecki Jerzy Siwek Pawe PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.), T.XXXIII; U 598.1 T.XL

Siwkowska N. U 598.1 T.XL Siwkowski Jan U 601 T.XVI Skakowski [Adam Mieczysaw] PTF 02.3

Skarbiski Edmund

PTF 02.1 XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Skibniewscy Halina i Zygmunt U 598.1 T.XL Skibniewski Stefan Leon Skibniewski Wiktor Skiwski J[an] E[mil] Skokowski Zbigniew PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Skolimowski Henryk U 598.1 T.XII (Hi H.), T.XLI Skolimowski Jacqueline U 598.1 T.XLI Skolnikoff Eugene B. U 598.1 T.XXIX (Mikulinski S.R.) Skorski (Skrski) Aleksander Skowron Eryk U 598.1 T.XLI Skowronkowie U 599 Skowroski R[omuald] U 598.1 T.XLIX (U) Skrka Leopold U 598.1 T.XVIII (Koo Filozof. Stud. KUL) Skrzyska Helena U 598.1 T.XLI Skrzypek Czesaw U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Lublin) Skrzywan-ebrowska M. zob. ebrowska Maria Skupieski [Franciszek] U 598.1 T.X (Grabiaski H.) Skwarczyska Stefania PTF 17.1 T.V, 18.2; U 598.1 T.XLI; 601 T.XVI Skwarczyski Zdzisaw PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLI, T.LI (Wie) Slavische Rundschau, Prag Sawek Walery PTF 02.1 T.XXXI (aunova I.), T.XXXIII PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.) PTF 02.1 T.XXXIII

Sawiska Krystyna U 598.1 T.XLI Sawiski Kazimierz U 598.1 T.XLI Sawoszewska Ewa U 598.1 T.XLII; 599; 601 T.XVI Sobodnik Wodzimierz PTF 17.1 T.V Somnicka Zofia Soniewska Helena T.XVI Soniewska W[anda] U 598.1 T.XLIII S[otoowicz] C[ecylia] U 598.1 T.XLIII Sotoowicz Zbigniew U 598.1 T.XLIII Sowik Zdzisaw U 598.1 T.XLIII; 601 T.XIV (Res Humana) Sownik Filozofw , red., Warszawa PTF 04.4 PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.), T.XXXIII; U 601

Sowo Polskie, Lww

PTF 02.1 T.XXXIII

Supecki Jerzy U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.II (Baczko B.), T.XLIII; 599 Smal Stocki Roman U 601 T.XVI Smets M. Georges U 598.1 T.V (Comite Excutif de la Manifestation E. Duprel) Smoczyski Pawe U 598.1 T.XLIII; 601 T.XVI; 602.2 Smoleska Kazimiera Smolka Franciszek PTF 02.1 T.XXXIII Smoleski Dionizy U 598.1 T.XXXV (PAN) PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII Smoluchowska Z[ofia] Smoluchowski Maryan Smoa Maria U 591 Snopek Andrzej U 591 Snopiski Kazimierz U 598.1 T.XLIII Sobaski Janusz U 598.1 T.XLIII Sobeski M[icha] PTF 03.1 PTF 02.1 T.XIX (Kuratorium) PTF 03.1; U 601 T.XX (Woleski J.) Sobiski [Stanisaw] Sobociski Bolesaw

Soboska (?) Hanna U 598.1 T.XLIII Socha Jan U 598.1 T.XXX (Nowa Wie) Sochacki Olgierd U 598.1 T.XLIII Sochaniewicz Kazimierz Roman Societas Hobbesiana in Kiel (ubieski Z.) Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors U 598.1 T.XLIII Societas Spinozana Polonica, Warszawa PTF 02.1 T.XXV (Mylicki I.) Socit des Gens de Lettres de France, Paris U 598.1 T.XLIII Socit Franaise de Philosophie, Paris H.) Society of Applied Psychology, San Francisco PTF 02.1 T.XXXIV Society of Friends. Stowarzyszenie Przyjaci. Angielsko-Amerykaska Misja niesienia pomocy Polsce, Warszawa PTF 02.1 T.XXXIV Sder E. zob. Gajda-Sder Eliza Sokoowski A[dam] U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) PTF 03.1 PTF 02.1 T.X (Griesbach Socit Intern. dHygiene Scolaire a Buffalo PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.V (Brockdorff C.), T.XXI

Sokoowski S.

PTF 02.1 T.XXXIV

Sokoowski Stanisaw U 598.1 T.XLIV Sokoowski Stanisaw J. U 598.1 T.XLIV Sokoowski Stanisaw, Katowice U 598.1 T.XLIV Sokoowski Tadeusz Sotys Adam Sotys Joachim Sotysik Tomasz PTF 02.1 T.XXXIV Solska Irena PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.XII (Herlaine J.) PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Zw. Muz. Pedagog.) PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXIII (Mazanowski A.)

Somerville John U 598.1 T.XLIV Sommerfeld Alf U 593 T.VIII Sonecka Erwina U 598.1 T.XLIV Sopoko K[onstanty] M. PTF 17.1 T.V Sopot (wspom.) PTF 10 T.III PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV, T.XXXIV (Stow. Naucz. Pol.), PTF 02.1 T.XXXIV Sosnowscy U 598.1 T.XLIV Sosnowska [Halina] Sosnowski P[awe] T.XXXVIII (Tow. SSiW) Sonicki Kazimierz Souriau Etienne PTF 17.1 T.V Southam Gordon H. U 598.1 T.XLIV Sovet Narodnych Komissarov Sojuza SSR Sowa] Julia U 593 T. XIII Sowiski Leszek U 598.1 T.XLIV Soysal A. Yalcin U 598.1 T.XLIX (Trkische Akad. Arbeitsgruppe) Sozaska Krystyna U 603 T.IV Spar-und Vorschuss-Konsortium, Wiener-Neustadt PTF 02.1 T.XXXIV Speeckaert G.P. U 598.1 T.XLIV Speyer & Peters Buchhandlung und Antiquariat, Berlin T.XXXIV Spiegel Natan U 598.1 T.XLIV Spinks J.W.T. U 598.1 T.XLIV Spire G. U 598.1 T.XLIV PTF 02.1 PTF 04.5

Spirkin A. U 598.1 T.XLIV Spitta Heinrich Spitzer Hugo (Skowron E.) Spdzielnia Pracy w widnicy U 598.1 T.XLIX (Trybuna Ludu) Spka Pedagogiczna, Pozna Sprawy i Ludzie, Wrocaw Sroczyski Karol W. Srebrny St[efan] PTF 17.1 T.V PTF 02.1 T.XXXIV Srzednicka Izabella U 598.1 T.XLIV Srzednicki Jan U 598.1 T.XLIV; 601 T.XVI Staal J. F. U 598.1 T.XXXV (Popovici C.) Stabrowska Julia U 598.1 T.XLIV Stacey Barbara U 601 T.III (Fed. Kobiet na rzecz Pokoju wiatowego) Stachurski (?) Jan U 598.1 T.XLIV Stadtkommando in Lemberg PTF 02.1 T.XXXIV Stahl Leonard PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XIV (Kallenbach J.), T.XXXIV Stamm E[dward] PTF 02.1 T.XXXIV U 601 T.I (Bartosz J.) PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV U 598.1 T.VII (Dokiewicz T.), T.XLI

Spoeczny Klub Dobrej Roboty, Warszawa

Stancovici Virgil U 598.1 T.XLIV Stanek Bohuslav U 598.1 T.XLIV Stanford University Press U 601 T.XVII Stanglewicz Konrad U 601 T.XVII Stanisawski Ryszard PTF 17.1 T.III (Muzeum Sztuki) Staniszewska Anna z Szaferw U 598.1 T.XLIV Stanosz Barbara U 601 T.XVII Starewicz Artur U 598.1 T.XXXV (PZPR) Starzec Feliks U 598.1 T.XLIV Starzewska Maria PTF 17.1 T.III (Muzeum lskie) Starzyska U 598.1 T.XLIV Starzyska Alina U 599 Starzyski Juliusz U 598.1 T.XLVII (wiat. Kongres Intelekt. w Obronie Pokoju) Starzyski St[anisaw] PTF 02.1 T.XXXIV

Staszek Walenty U 598.1 T.XLIV Stawarska Maria U 598.1 T.XLIV Stawin Irena Halina U 598.1 T.XLIV; 599 Stedelijk Museum, Amsterdam PTF 17.1 T.V Stefanowicz Antoni PTF 02.1 T.XXXIV Stefanowska B. zob. Kotarbiska-Stafanowska Barbara Stefaski Witold U 598.2 Stegmann Andr U 598.1 T.XLV Stegmller Wolfgang U 601 T.XXI Stein Arthur Stein Ludwig PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV

Steinberg Louis U 601 T.XVII Steinberg W[itold] Stendig S. Steinthal [Heymann Heinrich] PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIV

Sterling Charles (Karol) PTF 17.1 T.V Sterling W[adysaw] Stern A. PTF 17.1 T.V Stern Wilhelm Sternerg S. PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV Sterneck R[obert] von

PTF 02.1 T.XXXIV

Stgbauer Adam PTF 02.1 T.XXXIV Stobniak Janina U 601 T.XIII (PWN) Stocki R. zob. Smal Stocki Roman Sthr Adolf Jerozolimie) Stokowski Antoni Feliks U 601 T.XVII Stogiewicz M. U 598.1 T.XLV Stone Shepard PTF 17.1 T.II (The Ford Foundation) Stonert Henryk U 598.1 T.XLV; 599; 601 T.XVII Stopa Roman U 598.1 T.XLV Stowarzyszenie Autorw ZAiKS, Warszawa U 598.1 T.XLV; 602.2 PTF 02.1 T.XXXIV U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaci Uniw. Hebrajskiego w Stok Stokowski Marek

Stowarzyszenie b. Wychowankw gimn. Jana Zamoyskiego w Warszawie T.XLV Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa U 598.1 T.XLV Stowarzyszenie Powszechnych, Warszawa Chrzecijasko-Narodowe PTF 02.1 T.XXXIV Nauczycielstwa

U 598.1

Szk

Stowarzyszenie Historykw Sztuki, Warszawa PTF 06.5, 17.1 T.V, 32.3; U 592 T. V Oddzia w odzi PTF 06.5 Oddzia w Toruniu PTF 24 Stowarzyszenie Inynierw Mechanikw Polskich, Warszawa U 598.1 T.XLV Stowarzyszenie Ksztaccej si Modziey Wsplna Sprawa, Lww 02.1 T.XXXIV Stowarzyszenie na Rzecz Humanizmu i Etyki Niezalenej, Warszawa U 601 T.XVII (Stanosz B.) Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa Stowarzyszenie Przyjaci zob. Society of Friends Stoek [Wodzimierz] Straszewski M[aurycy] PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV Straszak Andrzej U 598.1 T.XIII (IOiK), T.LII (Zak. Prakseologii PAN) Strawiski Witold U 601 T.XIII (Pelc J.) Strenbarg A. zob. Zauska-Strenbarg Apolonia Strenger Henryk PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV Strenger Irineu U 598.1 T.XLV Strengerowa Elbieta Stroski Stanisaw Stronnictwo Demokratyczne, Warszawa U 599 (Kowalczyk E.) PTF 02.1 T.XXXIV Strewski Wadysaw U 598.1 T.XLV; 601 T.XIV (PTF) Strug Andrzej PTF 10 T.XIII Strukowa Stanisawa U 598.1 T.XLV Strumio Tadeusz Strmpell Ludwig Struve Henryk Struve Maria PTF 02.1 T.XXXV; U 598.1 T.XLV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXIV PTF

PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV

Struewski Ksawery Strycharski [Ignacy]

Stryjeski Karol

PTF 02.1 T.XVI (Komitet uczcz.)

Strzakowski Tadeusz U 598.1 T.XXXI (Oglnopolski Komitet Pokoju) Strzelecki E. i P. U 592 T. VI Strzemecka H. zob. Radomska-Strzemecka Helena Strzemiski Wadysaw PTF 11.2 Student, Warszawa U 598.1 T.XLV Studia Filozoficzne, Warszawa PTF 17.1 T.V; U 599; 601 T.X (Legowicz J.), XVII Studia Filozoficzne-Dialectics and Humanism, Warszawa U 598.1 T.XXII (Kuczyski J.), T.XLV, T.LIV (Ziembiski Z.); 601 T.VIII (Kuczyski J.) Studia Logica, Pozna U 598.1 T.XLV; 601 T.XXI (Wjcicki R.) Studium Nauczycielskie im. Tadeusza Kotarbiskiego, Gorzw Wlkp. U 603 T.II Studnicki Tadeusz U 598.1 T.XLV Stumpf [Carl] PTF 02.1 T.XXXV Stycze Tadeusz U 598.1 T.XLV Stykowa Barbara PTF 17.1 T.V Stypiski [Jzef] PTF 02.1 T.XXXIV (Stow. Naucz. Pol.) PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP); 03.2, PTF 34 T.II Suchodolscy W. i Z. U 592 T. VI Suchodolski Bogdan (TNW); U 598.1 T.XXX (Nasza Ksigarnia), T.XLV Suchoryczenko A. U 598.1 T.XIV (Izd. Ekonomika) Suchorzewska Janina z Kiersnowskich Suchowiak Jan PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV Suchorzewski Henryk PTF 10 T.IX, T.XIII; U 592 T. I; 593 T. I Suchowiak Wacaw U 596.4 Sddeutsche Zeitung, Mnchen PTF 17.1 T.V Sukiewicz-Usarkowa St. U 598.1 T.XLV Slzner Arthur PTF 02.1 T.XXXIII (Schopenhauer Ges.) Sunderland Jan PTF 34 T.II; U 598.1 T.XLV Suppes Patrick U 598.1 T.XLV; 601 T.XVII Suris B. D. PTF 17.1 T.II (Isskustvo) Surkow Andrzej PTF 02.1 T.XXXV Suszko Roman U 598.1 T.XLV, T.XLIX (UW) Svecznikov G. U 598.1 T.XLV

Sweeney James Johnson PTF 17.1 T.I (AICA), T.II (Guggenheim Museum) Syga Teofil PTF 37.2 Symposium Semiotique, Warszawa PTF 25.1 Synowiec Jerzy U 598.1 T.XLV Syrkus Helena PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLV Syroczyski L[eon] PTF 02.1 T.XXXV Szabelski (?) T. U 598.1 T.XLV Szablewski Walenty U 596.1 Szablowski Jerzy PTF 05.2 Szafer Wadysaw U 598.1 T.XLV Szafranek Zenon U 598.1 T.XLV Szajewski Janusz U 598.1 T.XLV Szaniawski Ignacy U 598.1 T.XLVI Szaniawski Klemens U 598.1 T.XXXV (PTF), T.XLVI; 601 T.XIV (PTF) Szanter Stanisaw U 598.1 T.XLVI Szapiro K. PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLVI Szapiro Marek U 598.1 T.XLVI Szaranov Ivan P. U 598.1 T.XLVI Szawarski Zbigniew U 601 T.XVII Szczepaski [Ludwik] PTF 02.1 T.XIX (Kupiec Polski), T.XXXV Szczepaski Jan PTF 06.2, 17.1 T.IV (PAN), T.V; U 598.1 T.XIII (IFiS PAN), T.XXIX (Moczarski K.), T.XLVI; 601 T.VIII (Kuczyski J.), T.XVII; 603 T.V Szczepaski Jzef Szczudowski Jzef PTF 02.1 T.XX (Lutosawski W), T.XXXV PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.), T.XXXV

Szczypiorski Andrzej U 598.1 T.XLVI Szecwka Tadeusz U 598.1 T.XLVI Szelgowski Adam PTF 02.1 T.XV (Kasprowicz J.) Szelgowski K[azimierz] U 598.1 T.XLVI Szeloch Zbigniew U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Lublin) Szemiska Alina U 598.1 T.XLVI; 599 Szeps Z. zob. Scheps Zew Szereda Stanisaw U 598.1 T.XLVI Szerer Mieczysaw U 598.1 T.XLVIII (TKM)

Szkoa, red. Warszawa


Komisja Zak. Solidarnoci przy SGPiS

PTF 02.1 T.XXXV U 598.1 T.V (Czak K.); zob. te

Szkoa Gwna Planowania i Statystyki, Warszawa Szkoa Handlowa we Wocawku lwowsko-warszawskiej

PTF 02.1 T.XXXV (Szczepaski J.)

Szkoa lwowsko-warszawska zob. Polski Komitet Upamitniajcy Stulecie szkoy Szkoa Podstawowa im. Tadeusza Kotarbiskiego, Budzy U 603 T.II Szkoa Podstawowa Nr 326 im. Tadeusza Kotarbiskiego, Warszawa U 603 T.IV Szkoa Podstawowa w Kobucku U 598.1 T.XXVII (Maecki L.) Szkoa Polska, Lublin (Zydler J.) Szlachcic Franciszek U 598.2 Szlesiska-Ziach Ewa U 601 T.XIII (PWN) Szletyski Henryk PTF 18.1 Szmulewicz Ferdynand Szober Stanisaw Szober-Treterowa PTF 03.1 Szmyd Jan U 601 T.VI (Inst. Nauk Spo. WSP, Krakw) PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXVIII (Treter M.) PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XLVI Szkoa Realna imienia Staszica, 7-klasowa, Warszawa

Szoc Maksymilian PTF 17.1 T.V Szot Bronisaw U 601 T.XVII Szper-Kamiska Natalia U 598.1 T.XLVI Szpilman J[zef] Szreter [Jerzy] Sztampke Maria PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV Szpunar Adam PTF 05.2 Sztachelski Jerzy U 596.3; 598.1 T.XLVIII (Tow. Krzewienia Kultury wieckiej) Sztandar Modych, Warszawa U 593 T.XI; 598.1 T.XXVII (ysek J.) Sztaudynger Jan PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLVII Sztaudynger-Kaliszewicz Anna U 598.1 T.XLVII Sztejn Witold T.III (WTF) Sztejnberg Ilja U 601 T.XVII PTF 03.1 Sztejnbarg Dina [pn. J. Kamiska; Janina Kotarbiska] PTF 03.1 T.II,

Sztejnberg Jakub U 601 T.XVII Sztejnberg W. U 601 T.XVII Sztenke Jzef U 598.1 T.XLVII Szternfeld Ary PTF 17.1 T.V Sztobrynowie [Emilia i Ryszard] U 598.1 T.XLVII Sztumski [poprz. luz] Janusz U 598.1 T.XLVII Sztych E. U 598.1 T.XXV (Line M.) Szuman J.N. Szuman Stefan PTF 02.1 T.XXVIII (PAU); 03.1 PTF 02.1 T.XXXV

Szuman Stefan PTF 05.2 Szumilewicz Irena U 601 T.XVII Szumowski Wadysaw Stockholm Szwejcerowa Aniela U 598.1 T.XLVII Szybalska Zofia Szybiski Adolf Szychowska U 599 Szychowski Piotr U 598.1 T.XLVII Szycwna Aniela PTF 02.1 T. XXXVI PTF 02.1 T.XXXVII Szydelski [Szczepan] PTF 02.1 T.XXXV, T.XXXVIII (Tow. Pol. Inst. Ped.) PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV Szwedzki Czerwony Krzy zob. Comite Central de la Croix-Rouge Suedoise,

Szydlik Janina U 602.3 (PBW, Olsztyn) Szyfman Leon U 598.1 T.XLVII Szykarski Wodzimierz PTF 03.1 Szymanowski Z. U 598.1 T.XLVII Szymanowski Zygmunt PTF 11.2 Szymaski Andrzej U 601 T.XVII Szymaski Roman U 598.1 T.XXVII (TN) Szymczak Jadwiga U 598.1 T.XLVII Szyska Aleksander U 598.1 T.XLVII Szyszkowska Maria U 598.1 T.XLVII lczak Roman U 598.1 T.XLVII lczkowa Janina U 598.1 T.XLVII

lendziski Ludomir PTF 17.1 T.V lezak Janusz U 603 T.I cz.2 luz J. zob. Sztumski Janusz miech W[itold] U 598.1 T.XLIII (Stawin H.I.) mielowa Stefania U 598.1 T.XLVII mieszek Antoni U 598.1 T.XLVII mieszkowa Anna U 598.1 T.XLVII niadecki Jdrzej niady Jzef PTF 02.1 T.II (Beck A.) PTF 07.3

niegocki St. U 598.1 T.XLVII rodowisko b. Winiw Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Warszawa U 600 T.I wiat, red. Warszawa PTF 02.1 T.XXXVII U 598.1 T.LI (Wieczfiski wiat Modych, Warszawa U 598.1 T.III (Bisko W.) wiatowa Demokratyczna Federacja Kobiet, Warszawa B.) wiatowa Federacja ydw z Polski, Tel Aviv U 599 wiatowy Kongres Intelektualistw w Obronie Pokoju, Wrocaw U 593 T. VIII wiatowy Kongres Intelektualistw w Obronie Pokoju we Wrocawiu, Warszawa U 598.1 T.XLVII witek Mieczysaw U 598.1 T.XLVIII (TKM) witkowski Henryk U 598.1 T.XXIX (Min. Sprawiedliwoci), T.XLVIII (TPPR) wida H. U 598.1 T.XLVII wida Witold U 598.1 T.XLVII widerska Zofia U 598.1 T.XLVII widerski] L[eonard] U 598.1 T.XLVII wierzowicz Jan U 598.1 T.XLVII wieawscy Maria i Stefan U 599 wieawski Stefan wicicki Hilary wirski Ignacy witkowski Jzef PTF 02.1 T.XXXVII; U 601 T.XVII PTF 02.1 T.XXXVII PTF 03.1 (USB) PTF 02.1 T.XXXVII

witosawski Wojciech U 598.1 T.XLVII.

witycz]-Widacka B[albina] U 598.1 T.XLVII Taborska Halina PTF 17.1 T.III (Ksika i Wiedza), T.VI Taczukowa Teresa U 598.1 T.XLVII Talaka Feliks U 598.1 T.XXXV (PTE, Elblg) Tanalski Dionizy U 601 T.XVII (Studia Filozoficzne) Tarnowski Karol U 598.1 T.XLVII Tarnowski S[tanisaw] Tarski Alfred Tatarczuch Maria U 599 Tatarkiewicz Wadysaw PTF 02.1 T.XXXVII, 03.1, 11.4, 17.1 T.VI, 23 T.II, 34 T.II; U 597; 598.1 T.XII (Heynar Z.), T.XLVII Taubenschlag Rafa U 598.1 T.XLVIII Taubwurcel Stanisaw U 598.1 T.XLVIII Taussig-Akademisches Antiquariat, Prag Taylor Millicent PTF 02.1 T.XXXVIII Tazbir Stanisaw U 598.1 T.XLVIII Teatr, red. Warszawa U 598.1 T.VIII (Frankowska B.) Teatr Dramatyczny w Warszawie U 598.1 T.III (Bratkowski J.) Teatr Narodowy w Warszawie U 598.2 Teatr Wybrzee- Scena Wspczesna, Gdask U 598.1 T.XLIII (Sochacki O.) Technikum Mechanicze w Andrychowie zob. Zesp Szk Technicznych Teksty, red. Warszawa Telders B.M. PTF 17.1 T.I (Boski J.) PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 02.1 T.XXXVII; U 598.1 T.XII (Hi H.), XLVII

Telewizja Polska, Gdask U 598.1 T.III (Bral G.) Telewizja Polska, Warszawa U 598.1 T.L (Walter M.) Tene Benjamin U 598.1 T.XXXVI (Poznaski E.), T.XXXIX (Scheps S.), T.XLVIII Tenner Juliusz Tenner Roman PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII

Teodorowicz Jzef

Teoria a metoda, Praha U 598.1 T.II (Berka K.) Terechowa Janina U 598.1 T.XLVIII Terlecka Wanda U 601 T.XIV (Przanowska Z.)

Terlecki Stanisaw U 601 T.XIV (Przanowska Z.) Thelin Hervor U 601 T.XVIII Theresianische Akademie, Wien T.XXXVIII Thesleff Holger U 598.1 T.XLIII (Societas Scientiarum Fennica) Thieme Georg Verlag, Leipzig PTF 03.1 Thorne Glen PTF 15 T.II Till Ernest PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII Till St[anisaw] PTF 02.1 T.VIII (Dbrowski A.),

Ting Simon U 598.2 Titov Herman U 598.2 (Pravda) Tkocz Elisabeth U 598.1 T.XLVIII Todd Dorothy U 601 T.XVIII Toeplitz Jerzy PTF 04.3 Toeplitz-Winiewska M. U 601 T.XIV (PTS) Tokarczyk Andrzej U 598.1 T.XLVIII Toczyska-Dietrich Krystyna PTF 17.1 T.VI Tooczko Bolesaw U 596.4 Tooczko [Stanisaw] PTF 02.1 T.XXXIX (Uniw. JK) Tom Miroslav U 598.1 T.XXI (Krika J.) Tomaszewicz W[incenty] U 598.1 T.XVII (Klub Demokratyczny), T.XLVIII Tomaszewska H[anna] U 598.1 T.XLVIII Tomaszewski Andrzej PTF 17.1 T.IV (Politechnika Warsz.) Tomiak Tadeusz U 603 T.I cz.2 Tomiczek Stanisaw PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII Tomkiewicz Wadysaw PTF 17.1 T.VI (UW), 34 T.II Tomkowicz St[anisaw] Tommay M. de Tnnies Ferdinand PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXI (ubieski Z.)

Toujas Jean U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Cybernetyczne. Sekcja Estetyki, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Krakw T.XXXVIII PTF 02.1

Towarzystwo Domu Zdrowia uczcej si modziey polskiej Pomoc Bratnia w Zakopanem PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Krzewienia Kultury wieckiej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Kultury Akademickiej, Lww PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Kultury Moralnej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Kultury wieckiej, Rada Wojewdzka w Katowicach, Klub Kultury Wspycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotrabiskiego U 602.4 (Krykow S.) Towarzystwo Kursw Naukowych], Warszawa U 598.1 T. Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Nauczycieli Szk rednich i Wyszych, Warszawa 02.1 T.VIII (Dembowski I.), T.XXXVIII Towarzystwo Nauczycieli Szk Wyszych we Lwowie T.XXXVIII Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Bydgoszcz-Lublin-d-Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Naukowe Pockie U 598.1 T.XLVIII; 599 (Chrostowski T.) Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa U 601 T.XVIII Towarzystwo Naukowe we Lwowie PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Naukowe Warszawskie 34 T.II Towarzystwo Opieki nad Zwierztami, Katowice-Warszawa E.), T.XLVIII Towarzystwo Opieki nad Zwierztami w Polsce, Warszawa U 601 T.XVIII Towarzystwo Politechniczne we Lwowie PTF 02.1 Towarzystwo Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Krakowie T.XXXVIII Towarzystwo Polsko-Szwedzkie, Warszawa U 601 T.XVIII Towarzystwo Prawnicze we Lwowie PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Przyjaci Dzieci, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Przyjaci odzi U 598.1 T.XVLIII Towarzystwo Przyjaci Nauk w Poznaniu Towarzystwo Przyjaci Nauk w Przemylu PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 U 598.1 T.VIII (Gajda PTF 02.1 T.XXII (ukasiewicz J.); PTF 02.1 PTF

Towarzystwo Przyjaci Ossolineum, Komitet Organizacyjny, Lww 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Przyjaci Pamitnikarstwa, Warszawa U 598.1 T.XLVIII

PTF

Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych w Krakowie PTF 17.1 T.VI (Trybowski I.) Towarzystwo Przyjaci Tradycji Bazaru Poznaskiego U 601 T.I (Bombicki M.) Towarzystwo Przyjaci Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Warszawa 598.1 T. Towarzystwo Przyjani Polsko-Fiskiej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Przyjani Polsko-Radzieckiej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Psychologiczne im. Jzefy Joteyko, Warszawa Towarzystwo Psychologiczne w odzi PTF 03.1 PTF 02.1 T.V (Brycki B.); 031 U

Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa U 598.1 T.XX (Kowalski S.) Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Rygoryzantw, Lww PTF 02.2 Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne ydw w Polsce, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wrd obcych, Warszawa 02.1 T.XXXVIII (Treter M.) Towarzystwo Szkoy Ludowej. Zarzd Gwny, Lww T.XXXVIII Towarzystwo Szkoy Ludowej w Czerniowcach PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo piewacze Lutnia, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa-Wrocaw U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz, Warszawa W.) Towarzystwo Wyszych Kursw Wakacyjnych, Krakw T.XXXVIII Towarzystwo ydowskich Studentw Filozofii we Lwowie PTF 02.2 Tramer F. zob. Baumgarten-Tramer Franciszka Transearch Poland, Warszawa U 601 T.XX (Wilk A.) Trejnisowie Maria Teresa i Zenon U 599 Treter Jan PTF 02.1 T.XIX (Ksinica-Atlas) PTF 02.1 PTF 02.1 T.V (Borudzka PTF 02.1 PTF

Treter Mieczysaw Trexler Wilhelm

PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.VI (Cieszyski A.)

Trilling Maksymilian i Eugenia [z Walfiszw] PTF 10 T.II, 17.1 T.VI Troczyska-Cieszyska Ra Troisieme Congres Mondial de Sociologie, Amsterdam U 593 T.XI Trudovaja Knika SSSR, Moskwa PTF 04.5 Trybowski Ignacy PTF 17.1 T.VI Trybuna Ludu, Warszawa T.XLIV (Stanek B.), XLIX Trzaska, Evert i Michalski. Wydawnictwo, Warszawa PTF 18.1 Trzebiatowski Wodzimierz U 599 Trzymalski Tadeusz U 599 Trzynadlowski Jan Ossoliskich) Tu i Teraz, Warszawa U 601 T.XXI Tucholski S.J. zob. Poray-Tucholski S.J. Tudrej J. U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, d) PTF 02.1 T.XXXIX Trk Filip PTF 18.1; U 598.1 T.XXVII (TN), T.XLIX, T.LII (ZN im. U 598.1 T.II (Barecki J.), T.XXXV (Pisarewicz G.),

Trkische Akademische Arbeitsgruppe fr wissenschaftlichge und technische Aufbauprobleme der Trkei, Berlin U 598.1 T.XLIX Turos Lucjan U 598.1 T.XLIX Turowicz Jerzy U 601 T.XVIII Turski St[anisaw] U 598.1 T.XLIX Turyn Aleksander U 598.1 T.XLIX Turyn Aleksander i Felicja PTF 17.1 T.VI Tuwim Julian PTF 10 T.XIII Twardowski Bolesaw Twardowski Juliusz PTF 02.1 T.XXXIX PTF 02.3 PTF 01-03, 21.1, 38 T.III

Twardowski Kazimierz Jerzy Adolf

biogram naukowy 02.1 T.XXXVIII (Theresianische Akad.) dot. biogr. 02.1 T.XIX (Legiony Polskie) owiadczenie 02.1 T.XIII (Jaszowski B.) podzikowanie za tytu dr h.c. 02.1 T.XXXIX (UW) przemwienie 02.1 T.XXVIII (PTF) rachunki (honorarium, wpata) 02.1 T.XI (Hlder), T.XXXIX (Univ. of Cambridge) recenzje 02.1 T.I (Altenberg H.), T.II (Beck A.), T.XIX (Limbourg), T.XXIV (Michalski S.), T.XXVIII (Pol. Tow. Pedagog.)

wyc. pras. dot. K. Twardowskiego 02.1 T.XXVIII (Postpski W.), T.XLI (Weryho W.) zbiorowe yczenia od studentw 02.1 T.XVI (Koo stud.), T.XVIII (Kko Fil.), T. XXVIII (PTF), T.XLVI; 03.1 (Zbiorowe)

Twarowska Maria U 598.1 T.XLIX Twarowski Zygmunt U 598.1 T.XLIX Twrczo, Warszawa U 598.1 T.XXV (Lisowski J.) Tygodnik Ilustrowany, Warszawa J.) Tygodnik Solidarno, Warszawa U 601 T.XX (Woleski J.) Tylor Ralph W. U 598.2 Tymczasowy Komitet org. Tow. gimnazjum klasycznego dla kobiet, Warszawa PTF 02.1 T.XXVII (Pachucka R.) Tymowski Witold Sas 02.1 T.XXXIX Tysz Wadysaw U 598.1 T.XLIX Tyszkiewicz Stanisaw U 598.1 T.XLIX Tyteca zob. Olbrechts-Tyteca [Lucie] Ubezpieczalnia Spoeczna, d PTF 04.5 Ueberhorst [Karl] Uhma Stefan Ujejski Jzef Uklejska Marja PTF 02.1 T.XXXIX Uhlig Otto U 598.1 T.XLIX PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Szkoy Lud.) PTF 01, 02.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.XXVIII (PAU), T.XXXIX PTF 02.1 T.XXXIX Tygodnik Powszechny, Krakw U 598.1 T.XXI (Kroska I.); 601 T.XVIII (Turowicz

Ulanowski Bolesaw Ulken U 593 T.VIII Uaszyn Henryk

Ulewicz Tadeusz U 598.1 T.XLIX PTF 02.1 T.XXXIX; U 598.1 T.XLIX PTF 02.1 T.XXXIX

Umschweif Juliusz

UNESCO, Paris U 598.1 T.XLIX Unger Oswald E. PTF 17.1 T.VI Ungerwna PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) Union des Associations Internationales, Bruxelles U 601 T.XVIII

Universitt Ruprecht-Karls, Heidelberg PTF 4.2, 10 T.VI Universit de Paris. Facult des Lettres et Sciences Humaines PTF 17.1 T.VI Universit Libre de Bruxelles U 596.1; 598.1 T.XLIX (Vauthier Et.) Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano Universita di Palermo T.XXXIX Universitt, Philosophische und Naturwissenschafftliche Fakultt, Mnster PTF 02.1 T.XXXIX Universit de Nancy PTF 03.1 University of Bristol W.) University of Cambridge PTF 02.1 T.XXXIX University of Hull, The U 601 T.VI (Jackson M.C.) University of Manchester U 593 T. XIV Universum Book Export, New York PTF 03.2 U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.); Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie U 598.1 T.XXXVI (Poznaski E.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 599; 601 T.III (Giedymin J.), T.XVIII Uniwersytet Jagielloski, Krakw PTF 03.1; U 598.1 T.XLIX; 599 (Gierowski J.) Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie T.XXXVIII, T.XLVI (Zbiorowe); 02.2 Wydz. Filozoficzny PTF 02.1 T.XXXIX Wydz. Teologiczny PTF 03.1 Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza w Krakowie T.XXVII (Pawlikowski J.), T.XXIX (Radliska H.) Uniwersytet dzki PTF 04.3, 07, 10 T.XII, 14.3, 17.1 T.VI, 22, 23; U 598.1 T.II (Baranowski B.), XLIX; 601 T.XVIII Komisja Przydziau Pracy dla Absolwentw Wydz. Humanistycznego U PTF 07.2 Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego PTF 14.3 PTF 02.1 PTF 02.1 T.XXVIII (Pomoc.), PTF 02.1 T.XXXVIII (Taylor M.) University of California, Los Angeles PTF 17.1 T.I (Birnbaum H.), T.III (Lednicki PTF 02.2 PTF 02.1 PTF 03.1

Universitt Friedrich Wilhelms, Philosophische Fakultt, Berlin

I Sesja Naukowa U PTF 07.5 Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie U 599; 601 T.II (Cackowski Z.) Uniwersytet Mikoaja Kopernika PTF 15 T.II Uniwersytet Poznaski PTF 02.1 T.IV (Bachowski S.) PTF 02.1 T.XX (Lutosawski W.) Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie Wydz. Teologiczny PTF 03.1 Uniwersytet lski, Katowice U 598.1 T.LIV (Zwierzchowski E.) Uniwersytet Warszawski (Wawrykowa M.) Koo Filozoficzne Studentw UW PTF 10 T. IX Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego PTF 14.3 Wydzia Filozoficzny PTF 02.1 T.XXXIX Wydzia Humanistyczny i Historyczny PTF 04.2, 3, 10 T. IX, 17.1 T.VI Uniwersytet we Lwowie zob. Uniwersytet Jana Kazimierza Uniwersytet Wrocawski U 598.1 T.IX (Gawecki B.) Uphues Goswin 02.1 T.XXXIX Urbanik Katarzyna U 603 T.V Urbanikowa Zofia U 603 T.V Urbaczyk Stanisaw U 598.1 T.XLIX Urzd Celny, Warszawa U 598.1 T.VII (Donceel J.), T.XXXIX (Sada E.) Urzd Rady Ministrw, Warszawa U 596.1 Urzd Skarbowy, Warszawa U 600 T.I Urzd Wojewdzki w Pile U 603 T.II Urzdowy Wykaz Drukw, Warszawa Usarkowa St. zob. Sukiewicz-Usarkowa St. Uspechy Filosofii, Moskva U 598.2 Utitz Emil 02.1 T.XXXIX Uziembo Adam PTF 17.1 T.VI; U 598.1 T.XLVIII (TWWP), XLIX Vaccarino Giuseppe U 598.1 T.XLIX Vaihinger H[ans] PTF 02.1 T.XL Vanamo Jorma Jaakoo U 598.1 T.XLIX-- Vntu Victor U 598.1 T.XLIX PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXXIV (Society of Friends); 02.2; U 590; 596.1; 598.1 T.IV (Byrski Z.), T.XLIX; 599 (Nawrocki J.); 601 T.XVIII, XX

Van Bark Bella S. U 601 T.XVIII Vardon A. zob. Goupil -Vardon Andr Varet Gilbert U 598.1 T.XIII (Intern. Directory of Philosophy), T.XLIX Vauthier Et. U 598.1 T.XLIX Vecchio G. zob. Del Vecchio Giorgio Veillard-Cybulska Henryka U 598.1 T.XLIX Velazquez Diego PTF 32.2, 38 T.II Verdens Gang, Oslo U 593 T.VIII Verein Deutsche Mittelschule in Graz PTF 02.1 T.XL Verlag der Philosophischen Hefte, Berlin PTF 02.1 T.II (Beck M.) Verlag fr Staatswissenschaften und Geschichte, Berlin PTF 03.1 Verlag Styria in Graz PTF 02.1 T.XL PTF 03.1 PTF 02.1 T.XL Verlagsbuchhandlung Friedrich Cohen, Bonn Verlagsbuchhandlung Philipp Reclam, Leipzig Verma R.R. U 598.1 T.XLIX Verne Jules zob. Klub Mionikw Julesa Vernea w odzi Versteegh Lind Aina U 601 T.XVIII Vinogradov A.P. U 598.2 Vogel Aleksander PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) Vogelwna [Debora]

Verlagsbuchhandlung Walter de Gruyter, Berlin PTF 03.1

Vogt Johan U 598.1 T.XLIX Vois Waldemar PTF 15 T.II; U 598.1 T.XLIX Vojinovic Bronislav Vortimmer Henryk PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) PTF 02.1 T.XXXI (Schlenther P.) Voprosy Filosofii, Moskva U 598.1 T.XXIV (Lektroskij V.A.) Vossischen Zeitung, Berlin

Vrtel zob. Wierczyski Stefan Vrtel Wacowski Andrzej U 598.1 T.XLV (Student) Wagner A. zob. Iwaska-Wagner Alicja Wagner E.L PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XL Wagner Gnther Zweigfabrik, Danzing Wagrowski Tadeusz U 599

Wahl Jean U 598.1 T.L Wahle Richard PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XL Wais Kazimierz, rektor UJK Walawska H U 598.1 T.L Walczak Marian U 598.1 T.LIV (ZNP) Walczyk Andrzej U 598.1 T.L Walentynowicz Bohdan U 598.1 T.L Walfisz Seweryn PTF 12 Walfisz (Abram) Bronisaw PTF 04.5, 10 T.II Walfisz Aleksander PTF 10 T.II Walfisz Arnold Z. PTF 12.4 Walfisz Artur PTF 10 T.II Walfisz Elbieta (z d. Raszkes) PTF 12.4 Walfisz Helena z Liwszycw PTF 10 T.II Walfisz Ludwik PTF 10 T.II Walfisz M. zob. Wallis Mieczysaw Walfisz Zygmunt PTF 10 T.II Walicki Andrzej PTF 13.1, 17.1 T.VI Walicki Micha PTF 05.2, 11.4, 16 T.II, 17.1 T.VI, 18.1 Waligrski Fabian U 598.1 T.L; 601 T.XIII (PIW) Waliszewski Hieronim PTF 38 T.II Wallaschek [Richard] 598.1 T.L Wallis E. zob. Grabska-Wallis Elbieta Wallis (poprz.. Walfisz) Mieczysaw T.L Wallis (poprz.Walfisz) Ra z d. Kapan PTF 04.1,5 Walter Mariusz U 598.1 T.L Waek Wacaw U 598.1 T.L Waek-Czernecka Anna U 598.1 T.L Wanda Roehr Foundation, New York U 598.1 T.XXXIV (Pawlikowski M.) Wandycz Damian S. PTF 17.1 T.IV (PINwA) PTF 03.1, 04 38; U 592 T. I; .2 T. I; 598.1 PTF 02.1 T.XL Wallis Aleksander PTF 04.5, 14.3, 16 T.I, 17.1 T.II (Hertz A.), 17.2, 18.1, 34 T.II; U

Wakalski M[arian] U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Warszawa)

Wantua Halina U 601 T.XIX Warchaowska Zofia U 601 T.III (Filipowicz A.) Ward James portrait Fund Warszawa (wspom.) PTF 02.1 T.XXXIX (Univ. of Cambridge) Warnock G[eofrey], J[ames] J. U 601 T.XX PTF 10 T.III, T.V, T.IX-XII Warszawska Szkoa Handlowa PTF 02.1 T.XXXV (Struewski K.) Warszawski Instytut Filozoficzny PTF 02.1 T.XL Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne PTF 03.1 Sekcja logiczna PTF 03.1 (Sobociski B.) Sekcja propedeutyki filozofii PTF 02.1 T.XXV (Mylicki I.) Sekcja teorii poznania Wartenberg Mcisaw PTF 02.1 T.X (Gawecki B.) PTF 02.1 T.XL

Wartofsky Marx W. U 598.1 T. Waserberanka Gina U 592 T. I Wasiak Wacaw U 601 T.XX Wasika Ryszard U 598.1 T.XXXV (Polska) Wasilewski Zygmunt PTF 02.1 T.XL, T.XLVI (Zw. Nauk. Lit.) Wasilkowski J[an] U 598.1 T.L Wasiutyski Zbigniew U 598.1 T.L Wassenberger Jadwiga U 592 T. VI Wasser Henryk U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaci Uniw. Hebr. w Jerozolimie) Wasserman Louis U 598.1 T.L Wako U 598.1 T.L Wawrykowa Maria [z d. Morpan] U 601 T.IV (Glans I.), T.XX Wawrykowie [Maria i Jerzy] U 598.1 T.L Wawrzo Edward U 598.1 T.XVII (Klub Postp. Naucz. w Krakowie) Wayda J. PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 XL PTF 02.1 T.XXIX (Prz. Hum.) Waygart Jan Wsik Wiktor

Wedberg Anders U 598.1 T.L; 601 T.IV (Glans I.), T.XX Wegner Jan PTF 17.1 T.VI Wehrstedt Wolfgang U 598.1 T.L; 599; 601 T.XX Weidemann U 601 T.XXI (Za.)

Weihenbach Georg Weiner Gisela

PTF 02.1 T.XL (Verein D. Mitt.)

Weinberger Ota U 598.1 T.L PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.VII (Czeowski T.) Weintraub Wiktor PTF 17.1 T.VI; U 598.1 T.XII (Hi H.) Weitzmann Zygmunt Weltsch Felix Werner Anna Welczer Wacaw U 598.1 T.XVIII (Koo Przyjaci Dzieci im. K. Jeewskiego) PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XLl PTF 02.1 T.XL Werblan Andrzej U 598.1 T.L Werner E. zob. Ehrenreich-Werner Ella Werner R[ichard] M[aria] Wertheimer [Max] Weryho Wadysaw Werner-Silberstein A. zob. Silberstein Ada PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XLI; U 598.1 T.XX (Kowalski S.)

Weryscy T.S. U 598.1 T.L West C. zob. Churchman C. West Weyberg Zygmunt PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.VI (Central Europ.) PTF 02.1 T.XLII Wdkiewicz Stanisaw U 598.1 T.L Whos Who International, London Wiadomoci Literackie, Warszawa Wicentowicz Edmund Wiadomoci Elektrotechniczne, Warszawa U 598.1 T.XXXVIII (Rathman T.) U 598.1 T.XII (Hiowa E.), T.XIII (Hostelet G.), T.LI

Widacka B. zob. witycz-Widacka Balbina Widerker D. U 598.1 T.LI Widerska Janina U 598.1 T.LI Widnokrgi, Lww PTF 02.1 T.XLII Wieczfiski Bohdan U 598.1 TLI.; 599 Wieczorek Janusz U 596.1; 598.1 T.LI Wiedeski Kuryer Polski Wiedza i ycie, Warszawa (Rusinek K.) Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1(Zawadzki W.) PTF 02.1 T.XLII PTF 03.1, 17.1 T.IV (Podwysocki S.) U 598.1 T.XXI (Krahelska H.), T.XXXIX Wiedza i Technika, Warszawa U 598.1 T.XXXIX (Samsonowska H.) Wiedza Powszechna, wyd. Warszawa

Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska, Krakw PTF 18.1 Wiegner Adam PTF 02.1 T.IV (Bachowski S.), T.XLII; U 598.1 T.LI PTF 02.1 T.XLII Wiek Nowy, Lww PTF 02.1 T.XLII Wieleyska Julia [z d. Dickstein] Wierczyski Stefan Vrtel Wierzbicki W. PTF 02.1 T.XLII

Wierusz-Kowalski J[zef] U 598.1 T.XIII (INOiK) PTF 02.1 T.XLII Wierzchowscy Maria i Jerzy U 601 Wierzchowska Wiesawa U 598.1 T.LIV (ZPAP) Wierzchowski Jerzy U 598.1 T.LI Wierzyski Kazimierz PTF 17.1 T.VI Wiesbaden (wspom.) PTF 10 T.IV Wiese Leopold von U 593 T.VIII Wie, d U 598.1 T.LI Wicek Adam PTF 07.3 Wickowska [Maria] PTF 03.1 (Tow. Psych.) Wickowski Andrzej U 598.1 T.LI Wilanowski B[olesaw] U 598.1 T.XLIX (U) Wilczkowski Eugeniusz U 598.2 Wilder W. PTF 02.1 T.XIII (Journal of Philosophy) Wilejszys Barbara U 598.1 T.LI Wiley I. zob. Baruch-Wiley Irena Wilhelm II, cesarz PTF 10 T.IV Wilk Andrzej U 601 T.XX Wilkinson John U 601 T.XX Willy [Rudolf] PTF 02.1 T.XLII Wilner Alfred (Fred) PTF 10 T.II, 17.1 T.VI Winckelmann Johann Joachim PTF 24 Windelband Wilhelm PTF 10 T.VI Winiarski B. U 598.1 T.XXXV (PTE, Bydgoszcz) Winiewska M. zob. Toeplitz-Winiewska M. Winnicka Felicja U 599 Winnicki Wiesaw U 592 T. I

Winter E. U 598.1 T.LI Wionczek M. U 598.1 T.LI Wirska Helena PTF 17.1 T.VI Wirth [Louis] U 593 T.VIII Wirth Wilhelm Wirtinger, prof. Winiewscy U 599 Winiewski Adam U 598.1 T.LI; 601 T.XX Winiewski Czesaw U 598.1 T.LIV (ZSP) Winiewski Janusz U 601 T.XX Winiewski] Wiesaw U 593 T. XIII Winiowska] Wiesawa U 598.1 T.VII (Dobiecka G.), T.LI Witasek S[tefan] PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XLII Witkiewicz Stanisaw Ignacy (Witkacy) Witkowski Lech U 601 T.XX Witoszyski Czesaw U 596.4 Wittlin Jzef PTF 10 T.XIII, 17.1 T.VI Witwicka Helena [z Dubieskich] Witwicki Tadeusz Witwicki Wadysaw PTF 02.1 T.XLIII; U 598.1 T.LI PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XLIII, 21.1, 30, 38 T.II PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XLII

Witwiska] Magdalena] PTF 17.1 T.VI Witz Ignacy PTF 38 T.II Wize Kazimierz PTF 02.1 T.XLIV Wodarczyk E. zob. Nowicka-Wodarczyk Ewa Wodarski Bogumi U 598.1 T.LI Wodek [Ludwik] PTF 02.1 T.X (Gebethner i Wolf) Woskowska Wanda U 598.1 T.LI Wodzyski Daniel U 598.1 T.LI Wodzyski Tadeusz U 598.1 T.XIII (IOiK) Wojciechowska Irena U 598.1 T.LI Wojciechowski J[an] PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Psychotechn.) PTF 02.1 T.XLIV Wojciechowski Konstanty

Wojciechowski Marian U 598.1 T.XLIX (Uaszyn H.)

Wojciechowski Zygmunt

PTF 02.1 T.XLIV

Wojcieszw -Dolny lsk (wspom.) PTF 10 T.XII Wojdak] Ryszard U 593 T. XIII Wojdakowski Aleksander Jzef PTF 02.1 T.XLIV Wojewdzki Dom Kultury, Gdask U 598.1 T.V (Cybulski A.) Wojewdzki Dom Kultury, Szczecin U 598.1 T.XXIX (Moejko T.) Wojewdzki Konserwator Zabytkw. Rada Konserwatorska, d PTF 06.4 Wojewdzki Urzd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Krakw (Wiedza, Zawd, Kultura) Wojnarowska T. zob. Lewenfisz-Wojnarowska T[eofila] Wojowska Janina U 603 T.III Wojskowa Kontrola Generalna, Warszawa PTF 02.1 T.XL (Waygart J.) Wojtczak Leszek U 601 T.XVIII (U) Wojtczak Zofia U 598.1 T.LI Woldenbergczycy PTF 10 T.XI, 11.5 Woleski Jan U 601 T.XX Wolff E[manuel] Wolff Johann PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV PTF 18.1

Woliscy F[austyna] i Henryk U 601 T.XX Woliski Henryk U 598.1 T.LII Wolman Benjamin B. U 598.1 T.LII Wolman H. zob. Kowzan Halina Wolniewicz Bogusaw U 601 T.XX Wolska Wacawowa Wolski Wacaw PTF 02.1 T.XLIV Wolski Jan U 598.1 T.LII PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XXIX (Rada Szkol.) Wooszyn Stefan U 598.1 T.LII Woowicz [Leopold] Word Foundation of Successful Women The, Cambridge U 601 T.XVIII (Todd D.) Woroniecka Maria U 598.1 T.LII Woycicki Alfred U 598.1 T.LII Woyczyska W[iesawa] PTF 03.1 Woydakowski A. zob. Pisarski-Woydakowski Antoni Woniakowski Jacek PTF 17.1 T.VI

Wjcicki Ryszard U 598.1 T.LII; 601 T.XXI Wjcicki [Zygmunt] Wjcik Jzef PTF 04.1 Wjcik Jzef U 598.1 T.LIV (ZMS) Wjcik Tadeusz U 598.1 T.LII Wjcikwna [pn.Kenprulian] Bronisawa Wjcikwna Jadwiga PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV Wjcik Jerzy U 598.1 T.XIII (Itd)

Wright Georg Heinrich von U 598.1 T.XLIII (Societas Scientiarum Fennica), T.LII Wrocawskie Towarzystwo Filozoficzne U 594 T.V Wroczyski Jan U 598.1 T.LII Wroczyski Ryszard PTF 18.1; U 598.1 T.LII Wronkowski Czesaw U 598.1 T.LII Wroski S. U 598.1 T.XLVIII (TPPR) Wrbel Wacaw U 598.1 T.LII Wrblewska J. PTF 02.2 Wrblewska Zofia U 598.1 T.LII; 599; 601 T.XXI Wrblewski Bronisaw U 598.1 T.LII Wrblewski Micha U 601 T.XV (Rudawski M.) Wrblewski S. PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV Wrblewski Waleryan Wrzosek Adam [Jan]

Wrblowa J. zob. Koblewska-Wrblowa Janina Wspczesno, Warszawa U 598.1 T.XV (Jaworski M.) Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Warszawa U 598.1 T.LII; 602.3 Wszelaki Jan PTF 17.1 T.IV (PINwA) PTF 02.1 T.XXIX(Revue No-Scol.), T.XLIV Wudel Witold U 598.1 T.XXII (KiW), T.LII Wulf Maurice de Wundheiler L. (?) U 598.1 T.LII Wycech Czesaw PTF 04.2 Wychowanie, Warszawa U 598.1 T.XXII (Kubowicz M.), T.XXXV (Pomykao W.), T.LII Wyczaski Andrzej U 601 T.XIV (PAN)

Wyczkowska Anna

PTF 02.1 T.XLIV

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa U 602.2 Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa U 601 T.VI (Iwaska A.) Wydawnictwo Interpress, Warszawa U 598.1 T.LII Wydawnictwo Jzef Nawrocki, Katowice PTF 18.2 Wydawnictwo Literackie, Krakw U 598.1 T.XVIII (Konorski B.), T.XXII (Kurz A.), T.LII Wydawnictwo dzkie U 598.1 T.LII Wydawnictwo Naukowe A. Stanic, Siedlce U 601 T.VII (Kozak J.) Wydawnictwo Polonia, Warszawa U 598.1 T.LII Wydawnictwo Zakadu Narodowego imienia Ossoliskich we Lwowie PTF 02.1 T.XLIV Wydzia Filozofii Chrzecijaskiej Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa U 599 Wydzia Finansowy Dzielnicowej Rady Narodowej w Warszawie U 596.2 Wydzia Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzdu Dzielnicowego, Warszawa U 600 T.I Wydzia Nauk Medycznych PAN, Warszawa U 598.1 T.III (Biernacki A.) Wydzia I Nauk Spoecznych PAN, Warszawa U 599 Wyka Kazimierz PTF 18.1(PAN); U 598.2 Wyrzykowski Marian U 598.1 T.LII Wysocki Alfred PTF 02.1 T.XLVI (ycie) Wysokiska Jadwiga U 598.1 T.LII Wyspiaski Stanisaw PTF 38 T.II Wyszyski Micha Wytyczak Leon PTF 03.1 (UJK) Wytwrnia Filmowa Czowka, Warszawa U 598.1 T.LIV (Zieliski S.) PTF 02.1 T.XLIV Wysza Szkoa Ekonomiczna, Katowice U 598.1 T.XXVIII (Melich A.) Wysza Szkoa Filmowa, d PTF 04.3 Wysza Szkoa Nauczycielska, Czstochowa U 598.1 T.XIV (Jakubowski M.) Wysza Szkoa Nauczycielska, Olsztyn U 591.1 T.XL (Sikora J.) Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbiskiego, Zielona Gra U 602.3 Wysza Szkoa Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydawnictwo 602.2

Yejeski (Jeewski)] Lech U 598.1 T.LII Yoseloff Julien PTF 17.1 T.V (Semiotica) Za Wolno i Lud, Warszawa U 598.1 T.IX (Gbocki S.) Zabielski Stanisaw PTF 02.1 XLIV Zabudowski Andrzej U 601 T.XXI Zabudowski Tadeusz U 599 Zabner Jzef J. U 598.1 T.LII Zaborowski Jerzy Juliusz PTF 07.3 Zachariewicz Julian Zagajewski [Karol] PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV) Zadrna] Anna U 598.1 T.LII Zagaowa Janina [z Balkowskich] PTF 07.3; U 598.1 T.LII Zagrobelna Bolesawa U 603 T.III ZAiKS zob. Stowarzyszenie Autorw ZAiKS Zajczkowska Sylwia U 598.1 T.XXXI (Owiata Dorosych) Zajczkowski St[anisaw] U 598.1 T.XXVII (TN) Zajczyk Szymon PTF 11.2 Zakad Archeologii rdziemn. PAN, Warszawa U 598.1 T.XLVII (mieszkowa A.) Zakad im. Ossoliskich-Wydawnictwo, Wrocaw PTF 18.01 (Trzynadlowski J.) Zakad Logiki UJ, Krakw U 599 Zakad Narodowy im. Ossoliskich we Lwowie PTF 02.1 T.XLIV Zakad Narodowy im. Ossoliskich. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocaw T.III (Brodzki W.), T.XXXIV (Pelc J.), LII; 602.1 Zakad Prakseologii PAN, Warszawa U 598.1 T.LII Rada Naukowa, Warszawa PTF 17.1 T.IV (PAN) Zakad Ubezpiecze Spoecznych, Warszawa U 600 T.I Zakad Wydawnictw i Nagra Polskiego Zwizku Niewidomych, Warszawa U 602.2 Zakopane (wspom.) PTF 10 T.V,T.VIII, T.X Zakrzewska Jadwiga U 598.1 T.LII Zakrzewski Ignacy Zakrzewski St. PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV U 598.1

Zaks. T. Wytwrnia ek Metalowych we Lwowie PTF 02.2

Zaleski W[acaw]

PTF 02.1 T.XLIV

Zalewski Andrzej U 598.1 T.LIII Zaucka Maria zob. Keller Wiesawa Zauska -Strenbarg Apolonia U 598.1 T.LIII Zauski Zbigniew U 598.1 T.LIII Zamorski Jan PTF 02.1 T.XLIV Zaniewicki Zbigniew U 598.1 T.LIII Zaniewska Hanna (A. Broken) U 598.1 T.LIII Zapir Tadeusz zob. Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska Zaremba Jerzy U 598.1 T.XXXV (PAN) Zaremba Jzef PTF 18.1(PIW) Zaremba [Stanisaw] PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 02.1 T.XLIV Zarzd Budynkw Mieszkalnych, Warszawa U 598.2 Zarzd Dbr Akademji Umiejtnoci, Huwniki Lww PTF 02.1 T.XLIV Zarzd Wakacyjnych Kursw Uniwersyteckich, Krakw (Zw.Pol.N.S.P.) Zarzecki [Lucjan] PTF 02.1 T.XXXIV (Sosnowski P.), T.XLIV Zarzewie, Warszawa U 598.1 T.XXVIII (Markowicz Z.) Zarzycki Janusz U 598.1 T.LIII Zasiadczuk Wodzimierz U 598.1 T.LIII Zawadowska Ludwika U 598.1 T.LII (ZN Ossolineum) Zawadzka Nela PTF 17.1 T.VI Zawadzki Aleksander U 598.1 T.LIII Zawadzki Stefan U 599; 601 T.XXI Zawadzki Sylwester U 598.1 T.LIII; 601 T.XXI Zawadzki Wacaw PTF 18.1 Zawiliski R[oman] Zawirski Kazimierz Zawirski Zygmunt PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLV PTF 02.1 T.XVII (Kotarbiski T.), T.XLV PTF 02.1 T.XLVI Zarzd Powszechnych Wykadw Uniwersyteckich i Politechnicznych,

Zawirski Tadeusz U 598.1 T.LIII Zawisza Benot U 598.1 T.LIII Zborowski Juliusz zob. Komitet Org. Jubileuszu Dyr. Muzeum Tatrzaskiego...

Zdanowicz-Krukowski Aleksander U 598.1 T.LIII Zdziarski Stanisaw PTF 02.1 T.XLVI Zelinskaja Karin U 598.1 T.LIII Zelnikowa Halina U 598.1 T.LIII; 599 Zelwerowicz Aleksander PTF 10 T.X Zembrzuska Wanda PTF 02.1 T.XLVI Zerby Lewis K. U 598.1 T.LIII Zesp Rzeczoznawcw Historii Sztuki, Warszawa PTF 04.3 Zesp Szk Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbiskiego, Radomsko U 603 T.III Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 im. Tadeusza Kotarbiskiego, Zielona Gra U 603 T.IV Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza Kotarbiskiego, Andrychw U 603 T.I cz.1 Zesp Szk Zawodowych, Zbkowice l. U 603 T.V (Jasiska W.) Zetlwna S. U 592 T. I Ziach E. zob. Szlesiska-Ziach Ewa Zieleniewska Irena U 598.1 T.LIV Zieleniewski Jan U 598.1 T.XLIV (Stanek B.), T.LIV Zieleczyk Adam PTF 02.1 T.XLVI Zieliska Eugenia U 598.1 T.LIV Zieliska Sylwia U 598.1 T.LIV Zieliska Wadysawa PTF 17.1 T.VI Zieliski Stefan U 598.1 T.LIV Zieliski Tadeusz PTF 02.1 T.XLVI Ziembiski Stefan U 598.1 T.LIV Ziembiski Zygmunt U 598.1 T.LIV; 599; 601 T.XVIII (UAM) Ziemski Stefan U 598.1 T.LIV; 599; 601 T.XXI Zienkiewicz Z. U 598.1 T.LIV Zienow Wolfgang U 598.1 T.LIV Zilenas V. PTF 34 T.II Zimiska Mira PTF 10 T.XIII Zint Hans PTF 02.1 T.XXXIII (Schopenhauer Ges.) PTF 02.1 T.XLVI Zentralstelle der fr die Flchtlinge aus Galizien und der Bukowina, Wien

Zipper-Pflaum Helena PTF 02.1 T.XLVI Zjazd zob. Polski Zjazd Filozoficzny VI Toru 1995 Zjazd [maturzystw w Wiedniu] zob. Theresianische Akademie Zjazd naukowo-literacki im. B. Prusa w Warszawie PTF 06.6 Zjazd, III Polski Zjazd Filozoficzny w Krakowie (Heizman M.) Zjazd wychowankw Akademii Terezjaskiej, Warszawa (Dbrowski A.), T.XXIX (Romer A.) Zjedn. Przeds. Turystycznych Orbis, Warszawa U 598.1 T.LIV Zjednoczenie Pracownikw Niewidomych RP w Warszawie T.XLVI Zjedn. Przemysu Stolarki Budowlanej, Warszawa U 598.1 T.LIV Zmartwychwstacy,Ojcowie, Rzym( fot.) zob. Olejniczak Tadeusz Znamierowska -Prfferowa Maria PTF 16 T.I, 17.1 T.VI Znamierowski Czesaw 598.1 T.LIV Znani Alex. PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.XLVI; U 590 Znaniecki Florian PTF 02.1 T.XLVI, 10 T.XIII, 17.1 T.VI; U 597; PTF 02.1 PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.XLVI; 03.1

Zoll Fryderyk PTF 02.1 T.XLVI Zonta Bruna U 598.1 T.LIV Zrzeszenie Studentw Polskich, Krakw-Pozna-Warszawa U 598.1 T.LIV Zuber Juliusz Zuber Rudolf PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.XVI

Zusur Josef U 598.1 T.LIV Zwizek Bojownikw o Wolno i Demokracj. Gwna Komisja Odznaczeniowa, Warszawa U 600 T.I Zwizek Esperantystw w Polsce, Jelenia Gra U 598.1 T.LIV Zwizek Gospodarczy Profesorw Uniwersytetu i Akademii Weterynaryjnej, Rada Nadzorcza we Lwowie PTF 02.1 T.XLVI Zwizek Harcerstwa Polskiego, Zacze Wielkie U 603 T.IV Zwizek Modziey Socjalistycznej, Koszalin U 598.1 T.LIV Zwizek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa U 598.1 T.LIV Komisja dla badania dziaalnosci owiatowo-spolecznej nauczycieli w czasie II wojny wiatowej. Podkomisja Pracy w Obozach, Warszawa PTF 04.4

Zwizek Naukowo-Literacki im. J. Sowackiego w Stanisawowie 02.1 T.XLVI Zwizek Naukowo-Literacki we Lwowie PTF 02.1 T.XLVI Zwizek Polskich Artystw Plastykw, Warszawa U 598.1 T.LIV Zwizek Polskich Towarzystw Naukowych, Lww PTF 02.1 T.XLVI Zwizek Polskiego Nauczycielstwa Szk Powszechnych.

PTF

Zarzd

Wakacyjnych Kursw Uniwersyteckich, Krakw PTF 02.1 T.XLVI Zwizek Zawodowy Literatw Polskich, Warszawa PTF 04.1 Zwizkowy Bank Ziemski we Lwowie PTF 02.1 T.XXXIII (Skarbiski E.) Zwierzchowski Eugeniusz U 598.1 T.LIV Zwierzchowski Franciszek U 598.1 T.LIV Zydler Jan PTF 02.1 T.XLVI Zygler Tadeusz U 598.1 T.LIV Zylberg Aleksander U 598.1 T.LIV Zylberwna Ra U 592 T. I Zyto Rosa U 601 T.XXI abokrzyccy U 598.1 T.LV ak (?) J.D. U 592 T. I arnecka-Biay Ewa U 598.1 T.LV; 599; 601 T.XXI arnecki Tadeusz U 598.1 T.LV arnowiecka Zofia U 598.1 T.LV ebrowska Maria [z d. Skrzywan] (Ajdukieiwcz K.) ebrowski Wadysaw PTF 02.1 T.XLVI egota zob. Zakrzewski Jerzy egle Urszula U 598.1 T.LV egliska Stanisawa U 598.1 T.LV elazowska zob. Krasuska-elazowska elechowski Jerzy eleska Helena T.LV obicki W[adysaw] PTF 02.1 T.XLVI mihorski Edward U 598.1 T.XLV (SIMP) PTF 02.1 T.XLVI U 598.1 U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.)-- ivot, Bratislava PTF 02.1 T.XLVI; U 598.1 T.I

kiewski Stefan PTF 04.2,3, 06.3, 17.1 T.VI; U 595 T.IV-V; 598.1 T.LV; 600 towski Adam PTF 03.1 PTF 02.1 T.XLVI rawski J[erzy] PTF 32.1 rawski Kazimierz ukowski zob. Czak ukowski Bolesaw urowska K. U 598.1 T.LV ychiewicz Emil ycie, Krakw PTF 02.1 T.XIX (Ksinica-Atlas) PTF 02.1 T.XLVI U 598.1 T.LV

ycie i Myl, Warszawa U 598.1 T.XLVII (Szyszkowska M.) ycie Literackie, Krakw ycie Nauki, Warszawa U 598.1 T.LII (Wudel W.) ycie Szkoy Wyszej, red. Warszawa PTF 15 T.III; U 598.1 T.LV ycie Szkoy, Toru U 598.1 T.LV ycie Warszawy U 593 T.XIII; 598.1 T.XVIII (Korotyski H.), T.LV ydowski Instytut Historyczny przy C.K. ydw w Polsce, Warszawa U 598.1 T.LV ygulski Zdzisaw] PTF 17.1 T.VI

(2) WYKAZ MIEJSCOWOCI


Rps PTF 01-38; U 590-603 (pene nazwy instytucji, towarzystw i ich sygnatury w Indeksie Osb...)
Amsterdam zob.:

- International, Tenth Congress of Philosophy (Midzynarodowy, X Kongres Filozoficzny) - Psychologisch Laboratorium der Universiteit - Stedelijk Museum - Troisieme Congres Mondial de Sociologie Andrychw zob.: - Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza Kotarbiskiego Baden-Baden zob: - Klein Waldemar Verlag Bazylea zob.: - Schweizerisch-Polnische Geselschaft Belgrad zob.: - Geselschaft Philosophie Berlin zob.: - American Friends Service Committee (Quakers) - Geselschaft fr deutsche Erziehung und Schulgeschichte - Hegel-Kongres - Heymans Carl Verlag - Junker und Bnnhaupt Verlag - Lexikon der Philosophie - Neues Deutschland - PAN-Verlagsgeselschaft - Speyer u. Peter Buchhandlung und Antiquariat - Trkische Akademische Arbeitsgruppe fr wissenschaftlichge und technische Aufbauprobleme der Trkei - Universitt Friedrich Wilhelms - Verlag der Philosophischen - Verlag fr Staatswissenschaften und Geschichte - Verlagsbuchhandlung Walter de Gruyter - Vossischen Zeitung Bern zob.: - Archiv fr Geschichichte der Philosophie -Francke A.G. Verlag Biaa zob.: - Krajowy Inspektorat Szkolny Bloomington zob: - Semiotica Bonn zob.: - Verlagsbuchhandlung Friedrich Cohen Bowling Green zob.:

- International Directory of Philosophy - Philosophers, The Index - Philosophy Documentation Center Brasilia zob.: - Congresso, VIII Interamericano de Filosofia Bratysawa zob.: - ivot Bremen zob.: - Hochschule fr Sozialpdagogik und Sozialkonomie Bristol zob.: - University Bruksela zob.: - Archives de la Socit Belge de Philosophie - Comit de Cooptation de lInstitut International de Philosophie - Comite Excutif de la Manifestation Eugene Duprel - Institut des Hautes Etudes de Belgique - Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej - Revue Psychologie - Union des Associations Internationales - Universit Libre Budzy zob.: - Rada Narodowa gm. - Szkoa Podstawowa im. Tadeusza Kotarbiskiego Buffalo zob.: - Socit Intern. dHygiene Scolaire Bukareszt zob.: - Editura Stintifica - Scnteia Bydgoszcz zob.: - Gazeta Pomorska - Miejska Biblioteka Publiczna - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Cambridge zob.: - International Biographical Centre - Macmillan & Bowes - University - Ward James portrait Fund - Word, The Foundation of Successful Women

Chicago zob.: - Institute of International Education Cieszyn zob.: - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Cleveland zob.: - Journal, The of Aesthetics and Art Criticism Czerniowce zob.: - Towarzystwo Szkoy Ludowej Czstochowa zob.: - Wysza Szkoa Nauczycielska Darmstadt zob.: - Geselschaft fr Freie Philosophie Doverstorp zob.: - Obz dla b. winiarek niemieckich obozw koncentracyjnych D sseldorf zob.: - Schwann L. Drukerei und Verlag Elblg zob: - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Firenze zob.: - Nuova Italia, La Frankfurt n/ Menem zob.: - Frankfurter-Rundchau Freiburg zob.: - Maximilian Kolbe Werk Fryburg zob.: - Herder u. Co G.M.B.H. Verlagsbuchhandlung Gdask zob.: - Schopenhauer-Geselsschaft - Teatr Wybrzee-Scena Wspczesna - Telewizja Polska - Wagner Gnther Zwigfabrik - Wojewdzki Dom Kultury Gorzw Wlkp. zob.: - Studium Nauczycielskie im. Tadeusza Kotarbiskiego Gottwaldov zob.: - Cesky Komitet pro Vedecke Rzen Graz zob.: - Verein Deutsche Mittelschule

- Verlag Styria Haga zob.: - Mouton Publishers - Nijhoff N.V. Martinus Boekhandel Halle zob.: - Internationale philosophisch-soziologische Literaturzeitung - Kantstudien - Marhold Carl Verlagsbuchhandlung - Niemeyer Max Verlag Hanaczw zob.: - Parafia (probostwo) Heidelberg zob.: - Mickiewicz-Bltter - Philosophie der Gegenwart - Universitt Ruprecht-Karls Helsinki zob.: - Societas Scientiarum Fennica Hull zob.: - University Huwniki zob.: - Zarzd Dbr Polskiej Akademii Umiejtnoci Jelenia Gra zob.: - Liceum Oglnoksztacce dla Pracujcych - Zwizek Esperantystw w Polsce Jena zob.: - Deutsche Philosophische Geselschaft - Fischer Gustav Verlagsbuchhandlung Jerozolima zob.: - Jewish National and University Library - Uniwersytet Hebrajski Jdrzejw zob.: - Muzeum Katowice zob.: - Instytut lski - Panorama - Polskie Radio i Telewizja - Towarzystwo Kultury wieckiej. Klub Kultury Wspycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotrabiskiego - Towarzystwo Opieki nad Zwierztami - Uniwersytet lski

- Wydawnictwo Jzef Nawrocki - Wysza Szkoa Ekonomiczna Kazimierz Dolny zob.: - Colloque International de Smiotique Kielce zob.: - Koo Towarzystwa Kultury Moralnej przy Hucie Szka Sawa - Naczelna Organizacja Techniczna Kilonia zob.: - Societas Hobbesiana Kobuck zob.: - Szkoa Podstawowa Knurw zob.: - Liceum Oglnoksztacce Kopenhaga zob.: - Congres, X International Congres of Psychology Koszalin zob.: - Zwizek Modziey Socjalistycznej Krakw zob.: - Akademia Umiejtnoci - Czas - Drukarnia Uniwersytetu Jagielloskiego - Gos Narodu - Instytut Filozofii UJ - Instytut Nauk Spoecznych WSP - Klinika Hematologii Dziecicej AM - Klub Postpowych Nauczycieli im. Spasowskiego - Koo Filozoficzne Uniwersytetu Jagielloskiego - Komisja Historii Pedagogiki - Komitet obchodu jubileuszu Tomasza Sotysika - Konferencja, XXVII Historii Logiki - Krakowska Spka Wydawnicza - Kupiec Polski - Kwartalnik Filozoficzny - Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne - Ognisko - Pastwowe Zbiory Sztuki na Wawelu - Pastwowy Dom Maych Dzieci - Polska Akademia Umiejtnoci - Polski Sownik Biograficzny

- Polskie Archiwum Wojenne - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Powszechne Wykady Uniwersyteckie - Przegld Wspczesny - Sesja Naukowa XII Walnego Zjazdu Delegatw Oddziaw SHS - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej - Towarzystwo Polskiego Instytutu Pedagogicznego - Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych - Towarzystwo Wyszych Kursw Wakacyjnych - Tygodnik Powszechny - Uniwersytet Jagielloski - Wydz. Filozoficzny - Wydz. Lekarski - Wydz. Teologiczny - Uniwertsytet Ludowy im. Adama Mickiewicza - Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska - Wojewdzki Urzd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - Wydawnictwo Literackie - Zakad Logiki UJ - Zarzd Wakacyjnych Kursw Uniwersyteckich - Zjazd, III Polski Zjazd Filozoficzny - Zwizek Polskiego Nauczycielstwa Szk Powszechnyuch - Zwizek Studentw Polskich (ZSP). Klub Pod Jaszczurami - ycie - ycie Literackie La Plata zob.: - Humanidades Leningrad zob.: - Isskustvo, wyd Lipsk zob.: - Barth Johann Ambrosius Verlagsbuchhandlung - Buchhandlung Gustav Fock - Deutsche Bcherei - Foerster Fr. Kommissions-buchhandlung - Franz L. u.Co. Antiquariat fr Wissenschaft. Zeitschriften - Geistewissenschaften - Harrassowitz Otto Buchhandlung - HirzelS. Verlagsbuchhandlung - Koehler K.F. Buchhandlung - Meiner Felix Verlagsbuchhandlung

- Pfeiffer Eduard Verlag fr Orientalia v. Religionsgeschichte - Thieme Georg Verlag - Verlagsbuchhandlung Philipp Reclam Ljubljana zob.: - Brustvo Slovenskich Profesorjev Londyn zob: - Air-India International - Dictionary of International Biography - Dziennik Polski - International, The Year Book and Statesmens Whos Who - Kongres Historykw Sztuki - Macmillan & Co Ltd. - National Institute of Industrial Psychology of Great Britain - Whos who International Los Angeles zob.: - University of California Louvain zob.: - Colloque de Logique-Bruxelle - Revue No-Scolastique de Philosophie Lublin zob.: - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Koo Filozoficzne Studentw KUL - Koo Lubelskie Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszoci - Komitet Organizacyjny Powszechnych Wykadw Uniwersyteckich - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Szkoa Polska - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej Lww zob.: - Akcyjny Bank Hipoteczny - Altenberg H. Ksigarnia - Biblioteka Tczowa, wyd. - Biblioteka Uniwersytecka - Czytelnia Akademicka - Drukarnia, Pierwsza Zwizkowa Drukarnia - Filomata - Fundusz Zapomogowy Polskiej Modziey Akademickiej - Gazeta Poranna - Gubrynowicz i Schmidt. Ksigarnia

- Instytut Nauk Spoecznych - Kasyno i Koo Literacko Artystyczne - Kijowska Akademia Nauk, filia we Lwowie (Ossolineum) - Koo Filozoficzne stud. Uniw. Jana Kazimierza - Koo im. Adama Mickiewicza, XI - Komitet daru honorowego dla Jana Kasprowicza - Komitet Konsumentw - Komitet ku uczczeniu dziaalnoci prof. Ludwika Finkla - Komitet obywatelski uczczenia 80 r. ycia Henryka Kubala - Komitet Opieki nad Uchodcami - Komitet uczniw Jana Booza Antoniewicza - Kko Filozoficzne [stud. Uniw. Lwowskiego] - Ksinica-Atlas - Ksigarnia Naukowa - Ksigarnia Polska Bernarda Poonieckiego - Ksigarnia Wydawnicza L. Igla - Kuratorium Okrgu Szkolnego Lwowskiego - Kurier Lwowski - Liga Pomocy Przemysowej - Miejskie Zakady Elektryczne - Naczelny Komitet Narodowy. Delegacya - Nauka i Sztuka - Okrgowa Komisja Oszczdnociowa - Ossolineum Gabinet Sztuk - Pastwowy Bank Rolny - Patronat nad Modzie Rkodzielnicz - Placwka - Polskie Towarzystwo Filologiczne - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Polskie Towarzystwo Historyczne - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Polski Zwizek Muzykw Pedagogw - Prywatne Gimnazjum eskie im. Sowackiego - Rada Szkolna Krajowa - Ruch Filozoficzny - Sd Okrgowy Karny - Sowo Polskie - Stadtkommando - Stowarzyszenie Ksztaccej si Modziey Wsplna Sprawa - Towarzystwo Kultury Akademickiej

- Towarzystwo Ludoznawcze - Towarzystwo Nauczycieli Szk Wyszych - Towarzystwo Naukowe - Towarzystwo Politechniczne - Towarzystwo Prawnicze - Towarzystwo Przyjaci Ossolineum. Komitet Organizacyjny - Towarzystwo Rygoryzantw - Towarzystwo Szkoy Ludowej - Towarzystwo ydowskich Studentw Filozofii - Uniwersytet Jana Kazimierza - Wydz. Filozoficzny - Wydz. Teologiczny - Widnokrgi - Wiek Nowy - Wydawnictwo Zakadu Narodowego imienia Ossoliskich - Zakad Narodowy im. Ossoliskich - Zaks. T. Wytwrnia ek Metalowych - Zarzd Powszechnych Wykadw Uniwersyteckich - Zwizek Gospodarczy profesorw Uniwersytetu i Akademii Weterynaryjnej - Zwizek Naukowo-Literacki - Zwizek Polskich Towarzystw Naukowych - Zwizkowy Bank Ziemski acut zob.: - Muzeum owicz zob.: - Miejska Rada Narodowa - Ognisko Emerytw d zob.: - Akademia Medyczna - Akademia Muzyczna - Biblioteka Uniwersytecka - Dziennik dzki - Klub Demokratyczny - Klub Mionikw Julesa Vernea przy Domu Kultury Lutnia - Klub Profesorw, Docentw i Pracownikw Naukowych wyszych uczelni - Komitet Redakcyjny Logika - Ksigarnia Pegaz - Kuratorium Obozu Suby Polsce - Kunica - dzkie Towarzystwo Naukowe

- Miejska Pracownia Psychologiczna - Milicja Obywatelska. Komendant - Muzeum Sztuki - Myl Wspczesna - Opinia - Pastwowa Wysza Szkoa Teatralna - Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Tadeusza Kotarbiskiego - Politechnika dzka - Polska Agencja Prasowa - Polski Czerwony Krzy - Polski Zwizek Esperantystw - Polskie Radio - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Powszechna Kasa Oszczdnociowa (PKO) - Prezydent miasta - Prezydium Rady Narodowej - Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej - Sd Koleeski [Profesorw] - Stowarzyszenie Historykw Sztuki - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - Towarzystwo Przyjaci odzi - Towarzystwo Psychologiczne - Ubezpieczalnia Spoeczna - Uniwersytet dzki - Wie - Wojewdzki Konserwator Zabytkw - Rada Konserwatorska - Wydawnictwo dzkie - Wysza Szkoa Filmowa Madryt zob.: - Revista de Occidente. Biblioteca. - Rzd Hiszpanii Malbork zob.: - Muzeum Zamkowe Manchester zob.: - University Mediolan zob.: - Methodos - Rivista di Filosofia - Scientia - Universita Cattolica del Sacro Cuore

Mexico zob.: - Congreso, XIII Internacional de Filosofia Michigan zob.: - Philosophy of Science Monachium zob.: - Academische Revue - Academische Verlag - Becksche Verlagsbuchhandlung - Hochschul-Nachrichten - Sddeutsche Zeitung Moskwa zob.: - Akademija Nauk SSSR - Galeria Tretiakowska - Izdatelstvo Ekonomika - Izdatelstvo Innostrannoj Literatury - Izdatelstvo Znanie - Pravda - Sovet Narodnych Komissarov Sojuza SSR (Trudovaja Knika) - Uspechy Filosofii - Voprosy Filosofii Mnster zob.: - Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung - Universitt, Philosophische und Naturwissenschafftliche Fakult. Nancy zob.: - Universit Nowy Jork zob.: - AICA - Alfred Jurzykowski Foundation, Inc - Barnard Bulletin - Barnard College [Columbia University] - Ford, The Foundation - Fundacja Kociuszkowska - Guggenheim Museum - International Philosophical Quarterly - Journal of Philosophy - McGraw - Hill Book Company - Metaphilosophy - Modern Thinker - Polski Instytut Naukowy w Ameryce

- Rockefeller Foundation - Universum Book Export - Wanda Roehr Foundation Nowy Targ zob.: - Legiony Polskie. Pow. Komisaryat Wojsk. Olsztyn zob.: - Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo - Gazeta Olsztyska - Olsztyska Pantomima Guchych - Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Tadeusza Kotarbiskiego - Wysza Szkoa Nauczycielska Opole zob.: - Opole, red. Oslo zob.: - Midzynarodowy Kongres Sojologiczny - Norske Stortings Nobelkomit - Verdens Gan Osterode zob.: - Oflag XI A Otterlo zob.: - Rijksmuseum Krller-Mller Pabianice zob.: - Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Tadeusza Kotarbiskiego w odzi; Filia Palermo zob: - Universita Pary zob.: - Acadmie Latine - Alcan Flix Librairie - Ambasada Polska - Association Frdric et Irene Joliot-Curie - Association Internationale dEsthetitique Experimentale - Bibliotheque Nationale - Colin Armand Librairie - Comit de Cooptation de lInstitut International de Philosophie - Confrence, IV Internationale de Psychotechnique - Congres International dEducation Morale - Diogene - Editions Spes - tudes Philosophiques, Les

- Gamber J. Librairie - Gautier-Villars, ed. - Gebethner, Wolf Librairie - Institute International Philosophie - Kongres Estetyki (1937) - Librairie du Recueil Sirey - Librairie Philosophique J. Vrin - Ministere de lEducation Nationale - Polski Czerwony Krzy. Komisja Rewizyjna - Psychologie et la Vie - Revue Philosophique - Socit des Gens de Lettres de France - Socit Franaise de Philosophie - UNESCO - Universit de Paris. Facult des Lettres et Sciences Humaines Pia zob.: - Urzd Wojewdzki Piotrkw Trybunalski zob.: - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Pittsburgh zob.: - American, The Society for Aesthetics Pock zob.: - Towarzystwo Naukowe Pockie Polanica Zdrj zob.: - Miejska Rada Narodowa Poronin zob.: - Komendant Stray Obywatelskiej Pozna: zob.: - Gazeta Poznaska - Nurt - Oglnopolskie Stowarzyszenie Ateistw i Wolnomylicieli - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Poznaskie Studia z Filozofii, Przyrodoznawstwa i Humanistyki - Poznaskie Towarzystwo Filozoficzne - Poznaskie Towarzystwo Przyjaci Nauk - Spka Pedagogiczna - Studia Logica - Towarzystwo Przyjaci Nauk - Towarzystwo Przyjaci Tradycji Bazaru Poznaskiego

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Zrzeszenie Studentw Polskich Praga zob.: - Brentano-Geselschaft - Calvesche J.G. Universitts-Buchhandlung - Cercle Philosophique - Congres, VIII International de Philosophie - Prager Rundschau - Slavische Rundschau - Taussig-Akademisches Antiquariat - Teoria a metoda Princeton zob.: - Congres, Ninth International Congres of Psychology Pruszcz Gd. zob.: - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Przemyl zob.: - Towarzystwo Przyjaci Nauk Radomsko zob.: - Zesp Szk Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbiskiego Rwne zob.: - Kuratorium Okrgu Szkolnego Woyskiego Rzym zob.: - Giornale dItalia, Il - Istituto di Studi Romani - Zmartwychwstacy, Ojcowie (fot.) San Francisco zob.: - American Express Company - Society of Applied Psychology Sao Paulo zob.: - Congresso, VIII Interamericano de Filosofia Splno Krajeskie zob.: - Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kotarbiskiego Siedlce zob.: - Wydawnictwo Naukowe A. Stanic Skoczw zob.: - Komitet uczczenia Pawa Kulki-Laskowskiego Sofia zob.: - Bolgarskaja Akademija Nauk Stanford zob.:

- International Congress for Logic, Methodologic and Philosophy of Science - Stanford University Stanisaww zob.: - Zwizek Naukowo-Literacki im. J. Sowackiego Stuttgart zob.: - Osteuropa-Naturwissenschaft Szamotuy zob.: - Miejska Rada Narodowa Szczecin zob.: - Wojewdzki Dom Kultury Sztokholm zob.: - Ambasada Polska - Comite Central de la Croix-Rouge Suedoise widnica zob.: - Spdzielnia Pracy Tarnopol zob.: - Muzeum Podolskie Tel Awiw zob.: - Nowiny Kurier - wiatowa Federacja ydw z Polski Torino zob.: - Biblioteca Filosofica Toru zob.: - Polski, VI Zjazd Filozoficzny - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Stowarzyszenie Historykw Sztuki - Uniwersytet Mikoaja Kopernika - Ruch Filozoficzny - ycie Szkoy Vienne zob.: - Fderation Internationale des Rsistants Warszawa zob.: - Agencja Autorska - Agencja Robotnicza - AICA - Air-India International - Akademia Sztabu Generalnego - Akademia Sztuk Piknych - Ambasada Bugarii

- Ambasada Finlandii - Ambasada Jugosawii - Ambasada Kanady - Archiwum Polskiej Akademii Nauk - Argumenty - Biblioteka Klasykw Filozofii - Biblioteka Narodowa - Biblioteka Polska. Instytut Wydawniczy - Biblioteka Warszawska, wyd. - Biblioteka Wyszej Szkoy Handlowej - British, The Council - Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracownikw Nauki - Centralna Komisja Wydawnicza - Centralny Urzd Wydawnictw, Przemysu Graf. i Ksigarstwa - Comit International dAuschwitz - Czytelnik. Spdzielnia Wydawnicza - Dialectics and Humanism - Dialog - Dialogue and Humanism - Dom Ksiki Polskiej - Dowdztwo Obrony Przeciwlotniczej - Dyrekcja Okrgowa Kolei Pastwowych - Dzielnicowy Zarzd Poczty - Edukacja Filozoficzna - Ekonomika i Orgnizacja Pracy - Encyklopedia Wychowawcza, wyd. - Etyka - Federacja Kobiet na rzecz Pokoju wiatowego - Fundusz Kultury Narodowej - Gabinet Przew. Rady Pastwa - Gebethner i Wolf. Dzia Wydawniczy - Goniec - Institut Franais en Pologne - Instytut Filozofii i Socjologii PAN - Instytut Gospodarstwa Spoecznego SGPiS - Instytut Matematyczny PAN - Instytut Matematyki UW - Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa - Instytut Organizacji i Kierowania - Instytut Popierania Nauki

- Instytut Psychotechniczny - Instytut Sztuki PAN - Rada Naukowa - Instytut Wzornictwa Przemysowego - International Colloquy for Methodology of Sciences - International Commission for Science Policy Studies - International Society for Universalism - itd - Kalendarz Ukraiski - Kancelaria Rady Pastwa - Kasa im. Mianowskiego - Kierunki - Klub Ksigarza - Koo b. Winiw Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - Koo Chrzanowiakw - Koo Filozoficzne Studentw Uniwersytetu Warszawskiego - Koo Naukowe Filozofw WAP - Koo Prawnikw stud. Uniw. Warszawskiego - Koo Przyjaci Dzieci im. Kazimierza Jeewskiego - Komisja dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisawa Noakowskiego - Komisja Konstytucyjna Sejmu RP - Komisja Pedagogiczna Min. Wyzna Rel. i Owiec. Publ. - Komisja Zakadowa Solidarnoci przy SGPiS - Komitet Bada Naukowych - Komitet Nauk Filozoficznych PAN - Komitet Nauk Filozoficznych i Socjologicznych PAN - Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - Komitet Naukoznawstwa PAN - Komitet obchodu J. M. Hoene Wroskiego - Komitet Obywatelski przy Przewodniczcym NSZZ Solidarno - Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauki Polskiej - Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasykw Filozofii - Komitet Redakcyjny Dzie Wszystkich Tadeusza Kotarbiskiego - Komitet uszczenia jubileuszu prof. Leona Petrayckiego - Komitet Wydawniczy Podrcznikw Akademickich przy MWRiOP - Komitet Zaoycielski Polskiego Towarzystwa Logicznego - Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego - Konferencja, Pierwsza Oglnopolska Konferencja Psychologw - Kongres, Drugi Midzynarodowy Kongres Bada Psychicznych - Kongres Matematyki Krajw Sowiaskich - Kongres, I Nauki Polskiej - Kongres, XV Nauk. Org. Pracy w Rolnictwie CIOSTA

- Kosiakiewicz J. i Ska - Krlewskie Holenderskie Linie Lotnicze - Ksika i Wiedza, wyd. - Kultura - Kuratorium Okrgu Szkolnego Warszawskiego - Kurier Codzienny - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki - Kwartalnik Historyczny - Lgation dIsrael - Lgation de Suisse en Pologne - Legia Inwalidw Wojsk Polskich. 1 Loteria Fantowa - Literatura - Marchot - Midz. Komitet Organ. Rady Ziemi i Rzdu Ziemi - Mininisterstwo Gospodarki Teren. i Ochrony rodowiska - Ministerstwo Handlu Zagranicznego - Ministerstwo Kultury i Sztuki - Ministerstwo cznoci - Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyszego i Techniki - Ministerstwo Owiaty - Ministerstwo Owiaty i Szkolnictwa Wyszego - Min. Sprawiedliwoci - Ministerstwo Spraw Wewntrznych - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministerstwo Szkolnictwa Wyszego - Ministerstwo Szk Wyszych i Nauki - Ministerstwo Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spoecznej - Muzeum Adama Mickiewicza - Muzeum Narodowe - Muzeum Wizienia PAWIAK - Myl Filozoficzna - Nasza Ksigarnia. Instytut Wydawniczy - Nasza Ksigarnia, red. Encyklopedii Wychowania - Nauka Polska - Neurologia Polska - Nowa Kultura - Nowa Szkoa - Nowa Wie - Nowe Drogi

- Nowe Ksiki - Nowe Tory - Nowy Ruch Cywilizacyjny Faberyzm - Oglnopolski Komitet Pokoju - Orka - sterreichisches Kulturinstitut - Orodek Bada Transportu Samochodowego - Orodek Owiatowych Prac Programowych - Orodek Przetwarzania Informacji - Owiata Dorosych - Pamitnik Teatralny - Pamitnikarstwo Polskie - Pastwo i Prawo - Pastwowe Wydawnictwo Naukowe - Pastwowy Instytut Pedagogiczny - Pastwowy Instytut Sztuki - Pastwowy Instytut Sztuki Teatralnej - Pastwowy Instytut Wydawniczy - Parafia w. Aleksandra - P.E.N. Club - Poezja - Politechnika Warszawska. Wydzia Architektury - Polityka - Polska - Polska Akademia Nauk - Polska Komisja Midzynarodowej Wsppracy Intelektualnej - Polska Partia Socjalistyczna (P.P.S.) - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, KC - Polski Komitet Upamitniajcy Stulecie szkoy lwowsko-warszawskiej - Polski Zwizek Nauczycielski - Polski Zwizek Wydawcw Dziennikw i Czasopism - Polskie Linie Lotnicze LOT - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Polskie Towarzystwo Historyczne - Polskie Towarzystwo Matematyczne - Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Polskie Towarzystwo Psychotechniczne - Polskie Towarzystwo Semiotyczne - Polskie Towarzystwo Socjologiczne

- Pomoc Chrzecijaskich - Poprostu

dla

Studentow

Europie.

Federacja

Wszechwiatowa

Akademikw

- Poselstwo Austriackie - Pracownia Bada Kultury Wspczesnej PAN - Praskoj Muskoj Gimnazij [obecnie LO nr VIII im. Wadysawa IV] - Prezydent Krajowej Rady Narodowej - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Prezydium Rady Ministrw - Problemy Alkoholizmu - Profesorska Spdzielnia Bud.-Mieszkaniowa Brzozowa - Przegld Artystyczny - Przegld Biblioteczny - Przegld Filozoficzny - Przegld Humanistyczny - Przegld Kulturalny - Przegld Organizacji - Przegld Pedagogiczny - Przegld Tygodniowy - Przegld Warszawski - Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego-Sekcja Studiw Uniwersyteckich - Rada Naukowa Zakadu Prakseologii PAN - Rada Organizacyjna Polakw z Zagranicy - Rada Pastwa PRL - Res Humana - Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - Rodzina i Szkoa - Rzecznik Praw Obywatelskich - Sd Najwyszy - Sesja Matejkowska Pastwowego Instytutu Sztuki - Sownik filozofw polskich, red. IFiS PAN - Societas Spinozana Polonica - Society of Friends. niesienia pomocy Polsce Stowarzyszenie Przyjaci. Angielsko-Amerykaska Misja

- Spoeczny Klub Dobrej Roboty - Stowarzyszenie Autorw ZAiKS - Stowarzyszenie b. Wychowankw gimn. Jana Zamoyskiego - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Stowarzyszenie Chrzecijasko-Narodowe Nauczycielstwa Szk Powszechnych - Stowarzyszeni Historykw Sztuki

- Stowarzyszenie Inynierw Mechanikw Polskich - Stowarzyszenie na Rzecz Humanizmu i Etyki Niezalenej - Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego - Stronnictwo Demokratyczne - Student - Studia Filozoficzne - Studia Filozoficzne-Dialectics and Humanism - Symposium Semiotique - Szkoa - Szkoa Gwna Planowania i Statystyki - Szkoa Podstawowa Nr 326 im. Tadeusza Kotarbiskiego - Szkoa Realna imienia Staszica, 7-klasowa - Sztandar Modych - rodowisko b. Winiw Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - wiat - wiat Modych - wiatowa Demokratyczna Federacja Kobiet - wiatowy Kongres Intelektualistw w Obronie Pokoju - Teatr - Teatr Dramatyczny - Teatr Narodowy - Teksty, red. - Telewizja Polska - Towarzystwo Cybernetyczne. Sekcja Estetyki - Towarzystwo Krzewienia Kultury wieckiej - Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej - Towarzystwo Kultury Moralnej - Towarzystwo Kursw Naukowych - Towarzystwo Nauczycieli Szk rednich i Wyszych - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - Towarzystwo Naukowe Prakseologii - Towarzystwo Naukowe Warszawskie - Towarzystwo Opieki nad Zwierztami - Towarzystwo Opieki nad Zwierztami w Polsce - Towarzystwo Polsko-Szwedzkie - Towarzystwo Przyjaci Dzieci - Towarzystwo Przyjaci Pamitnikarstwa - Towarzystwo Przyjaci Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie - Towarzystwo Przyjani Polsko-Fiskiej - Towarzystwo Przyjani Polsko-Radzieckiej

- Towarzystwo Psychologiczne - Towarzystwo Psychologiczne im. Jzefy Joteyko - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne ydw w Polsce - Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wrd Obcych - Towarzystwo piewacze Lutnia - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej - Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz - Transearch Poland - Trybuna Ludu - Trzaska, Evert i Michalski. Wydawnictwo - Tu i Teraz - Twrczo - Tygodnik Ilustrowany - Tygodnik Solidarno - Tymczasowy Komitet org. Tow. gimnazjum klasycznego dla kobiet - Uniwersytet Warszawski - Urzd Celny - Urzd Rady Ministrw - Urzd Skarbowy - Urzdowy Wykaz Drukw - Warszawska Szkoa Handlowa - Warszawski Instytut Filozoficzny - Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne - Wiadomoci Elektrotechniczne - Wiadomoci Literackie - Wiedza i Technika - Wiedza i ycie - Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza - Wiedza Powszechna, wyd. - Wojskowa Kontrola Generalna - Wspczesno - Wszechnica Polskiej Akademii Nauk - Wychowanie - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - Wydawnictwo Gebethner & Ska - Wydawnictwo Interpress - Wydzia Filozofii Chrzecijaskiej Akademii Teologii Katolickiej

- Wydzia Finansowy Dzielnicowej Rady Narodowej - Wydzia Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzdu Dzielnicowego - Wydzia Nauk Medycznych PAN - Wydzia I Nauk Spoecznych PAN - Wytwrnia Filmowa Czowka - Wysza Szkoa Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo - Za Wolno i Lud - Zakad Archeologii rdziemn. PAN - Zakad Prakseologii PAN - Zakad Ubezpiecze Spoecznych - Zakad Wydawnictw i Nagra Polskiego Zwizku Niewidomych - Zarzd Budynkw Mieszkalnych - Zarzewie - Zesp Rzeczoznawcw Historii Sztuki - Zjazd naukowo-literacki im. B. Prusa - Zjazd wychowankw Akademii Terezjaskiej - Zjednoczenie Pracownikw Niewidomych RP w Warszawie - Zjedn. Przeds. Turystycznych Orbis - Zjedn. Przemysu Stolarki Budowlanej - Zrzeszenie Studentw Polskich (ZSP) - ZBOWiD Gwna Komisja Odznaczeniowa - Zwizek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) - Komisja dla badania dziaalnosci owiatowo-spolecznej nauczycieli w czasie II wojny wiatowej. Podkomisja Pracy w Obozach. - Zwizek Polskich Artystw Plastykw - Zwizek Zawodowy Literatw Polskich - ycie i Myl - ycie Nauki - ycie Szkoy Wyszej - ycie Warszawy - ydowski Instytut Historyczny przy C.K. ydw w Polsce Waszyngton zob.: - Review of Metaphysics Wiede zob.: - Arbeitsgemeinschaft Ost - Centralblatt fr Volksbildungswesen - Gerold u. Co, Universittatsbuchhandler - Hlder Alfred K.K. Hof. und Universitts-Buchhandler - Hlder-Pilcher-Tempsky A.G. Verlagsbuchhandlung - Koo Poselskie Polskie

- Komitet Polskiego Archiwum Wojennego - Konegan Carl Verlag - Ministerium [fr Kultus Unterricht], K.K. - Museum des 20. Jahrhunderts - Naczelny Komitet Opieki nad byymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po polegych legionistach - Neue Freie Presse - Nowiny Wiedeskie - sterreichische Galerie - Osterreichische Rundschau - Phaidon - Verlag - Philosophische Geselschaft an der Universitt - Plauen-Bauen-Wohnen - Politische und Volkswirtschaftliche Chronik - Polski Kurs ekonomiczno spoeczny N.K.N. - Theresianische Akademie - Wiedeski Kuryer Polski - Zentralstelle der fr die Flchtlinge aus Galizien und der Bukowina Wiener-Neustadt zob.: - Spar-und Vorschuss-Konsortium Wilno zob.: - Istorinis-Etnografinis Muziejus - Koo Filozoficzne studentw U.S.B. - Uniwersytet Stefana Batorego - Wydz. Teologiczny Witkowo zob.: - Komitet Tow. Czytelni Ludowych Wocawek zob.: - Ateneum Kapaskie - Szkoa Handlowa Woldenberg (obecnie Dobiegniew) zob: - Koo Nauczycielskie Obozu II C - Oflag (Oficerski Obz Jecw Wojennych) II C Wrocaw zob.: - Biblioteka Z.N. im. Ossoliskich - Muzeum lskie - Odra - Sprawy i Ludzie - wiatowy Kongres Intelektualistw w Obronie Pokoju

- Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej - Uniwersytet - Wrocawskie Towarzystwo Filozoficzne - Zakad Narodowy im. Ossoliskich. Wydawnictwo Zakopane zob.: - Dom Zdrowia (Sanatorium) Polskiej Modziey Katolickiej Odrodzenie - Komenda Zwizkw Strzeleckich Obwodu Podhalaskiego - Komitet Org. Jubileuszu Dyr. Muzeum Tatrzaskiego prof. Juliusza Zborowskiego - Komitet uczczenia pamici Jana Kasprowicza - Polski Akademicki Komitet Wzajemnej Pomocy - Towarzystwo Domu Zdrowia uczcej si modziey polskiej Pomoc Bratnia Zacze Wielkie zob.: - Centralna Szkoa Instruktorw Harcerskich im. Tadeusza Kotarbiskiego - Zwizek Harcerstwa Polskiego Zbkowice l. zob.: - Zesp Szk Zawodowych Zielona Gra zob.: - Gazeta Lubuska - Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbiskiego Zurich zob.: - Central European Times Publishing