81 RESEARCH ANALYSIS AND EVALUATION

International Indexed & Refferred Research Journal, October 2012, ISSN 0975-3486, RNI- RAJBAL 2009/30097: VoL IV *ISSUE- 37
·ia ¤·· l¤ªii ~i º ¤¸¬ ¤·· -i·· ,iºi ¬-¤il·n ¬i¬|
··| ¬ ¬¬ ¤iº ¬i·¤ ¬nr - ¬¬l¬n ¬l·ni¤, ¬i-il·¬
l·¬nln¤i ¬i ·|ni ·inni ¤ -ilºi¬ ·-ni·· r | ;¬ ¬i·¤
¬¬¬· - l¤l¤n ¬--¤i¤ l·l·i·· ª¤i - l-¬n| r | ¬·i|
¬l·ni~i - ¬-i· ¬ ¤·ii·i·i·| ª¤ ¬i l¤¤ºi l-¬ni r |
¤¸l¬ ¬¬¬· ¬ni -·¤ -·¤·n ¬ ¬-«, r | ~n¤· ¬·¬|
¬l·ni~i - l¤l¤n ¬--¤i¤ · ¬·¬ ¬-i· ¬| «l~¬ ¬iº
l·”· ¬| r |
¤i”¤i-¤ ·i”il·¬ ¬i· «i¤º· ¬i ¤r ¬·i· r l¬
·¤l·n ¬i ·¤l·n-· ¬¬¬ ¬ln-· - ¤lº¬l·in rini r ¤··
l¤ªii ·| ¤º ¤¸ºin ¤lºni·i rini r | ¬·ri· ¤nl¤ ~~¤ -i¤i
- ¬ilr-¤ ¬·· l¬¤i r l¬·n l·n·i ·i| l¬¤i r ·r ¤¸ºin
¬i·i ¬ ~i º ¬”i·n «· ¤·i r | ¬·ri· ~« n¬ ·i ¬i·¤ ¬nr
~i º ¬; “ii·i ¤¤ l¬ªi r |
¬i¬| ··| ¬ ¬¬ ¤iº ¬i·¤ ¬nr - l¤l¤n
¬--¤i¤ ¬i~¤l·¬ ·r| ~l¤n ·iiºn|¤ ¬-i· ¬| ~¤·|
¬--¤i¤ r l·¬ rº ªii¬ ~i º ~i- ~i·-| ·inn ºri r |
«·¬n ¤lº·”i ¬ ¬iººi ¬-i· ¬i -·ª¤ ·i| «·¬i r |
¤¬-·ª¤ ¬i-il·¬ ¬--¤i¤ ·i| ¬nºi-nº l·¬l¬n rin| n;
r | ¬i-il·¬ ¬--¤i~i ¬ ~·nnn ~in¬·i· ¬| ¬--¤i,
·i-··iºi ·|··, ¤lºl-·ilnnn l·i··ni, -··ii·nn l·i··ni,
·in|¤ ¬--¤i, ¤|«|nn ¬·i’i, l”i’-i¤iº ¬i ªiiªi¬i¤· ~i º
lºlnlº·i·i ¬| ··ni ~il· ¬i ~¬· ~i¬i·¤ ¬i·¤÷¬nr
¬ ~i·iiº ¤º ¬ l·i·n l¬·n ¬iºnl·in ª¤ - ¤-nn l¬¤i n¤i
r | ¬-i· ¬ rº ·n - ~i¤iº÷l·¤iº, ºr·÷¬r· ~i º
·¤·riº - ¬i¤| «·¬i· ~i n¤ r | ¤i¤|·ni ~i º ··|·ni
¬i ·« ¬·i’i ;¬| ¬i¬ ¬| ¬¤· r |
¬-i· ªl«·i·| ¤º-¤ºi~i ¬i «in ~¤· ¬·ii ¤º
«i· ¬| l·-- ·iº| l··ii ºri r | l¬·n ·n ¬i l”il·in ¬-i·
ªl« ¤º-¤ºi~i ¬i ~¤i¬ ln¬ -i·¬º ;·r ni ·· - ¬ni r |
l”i’-i¤iº ¬i ªiiªi¬i¤· ·i| ·n ¤ l¬, r | ~i· -i¤
~i ¤¤ilº¬ni ¬ l··r· l·l-n ¬ini · l”i’-i¤iº ¬ n-· ºr
n¤ r | -rni;, «ºi·niº| ~i º ~il·i¬ “ii’iºi ¬ l”i¬iº rin
r¤ ·i| -·¤·n - l·ªii· ¬ ¤ln -ir ¤lº¬l·in rini r |
l”i·ii ¬ ¤¤iº ¤¬iº n·ii ¤i”¤i-¤ ¤·ii· · -·¤·n
¬i -·n¤ l¤n· ¬| “il·n ·| r | ~n ;¬- ¤¸·i÷¤i-, ·n,
¬¤·¤i¬, ;”·º ~il· ¬ ¤ln ~·i-·ii ««· ¬n| r ¤º·n
~l”il·in ¬ini - ~i· ·i| ;¬- nrº| ~i-·ii ¤lº¬l·in rin|
October,2012
r | ~l·i¬nº ni-|ºi ¬in ·i ~·¤« r ~i º l··¬ ¤lº·iºi
¬ - lªi¤i ·i| ~·¤« r ·r ~¤· ¤lº·iº ~¤·| ¬ni·
¤º ·iil-¬ -i·¤ni~i ¬i ¬i· ºr r | ¬--º ·iil- ¬ni ·
¬·il·i¬ ·i¤¬º ¬--¤i ¬i-¤·il¤¬ni ¬i ··- l·¤i r |
· ln¬ ¬--¤i¤ ·i| n·ii ~-i··|¤ni, ~·ln·ni, ¬¬l’in
-i·l¬¬ni ~i º ; ’¤i ¬| ·ii··i ·i| ~¤·i l·-niº ¬n| ·i
ºr| r | ºi·· ln¬ ¬--¤i¤ ·i| ~i· ¬-i· ¬i ¬¬¬ rº
·n ¬i ¤·iil·n ¬ºn| r |
¬¬| ¬ ¬i·i, -·i·i¤ºni ~i º l·¬ln · ·ri
ºi··ni~i ¬ ªi·i· ·iº r ·r| ~i- ~i·-| ¤-n ··º ~i
ºri r | ~i· ¬| ºi··|ln ~·¬ l·’i-ni~i ~i º ¬·i·|÷¬º·|
¬ ·i’ii ¬ nl¬n r | ;· ¬l·ni~i - ºi··|ln¬ ¤n·i ¬|
nrº| ~l·i·¤··i l-¬n| r n·ii ~i¬i”i ¬ ·i¤º - ~i¤
¤¸·|¤ln, “ii’i¬ ~i º ¬-i· ¬ n·ii÷¬l·in -¬·iº ¬ ¤ln
·i| ¬l·¤i ¬| ¬ªi·| ~«i·i nln ¬ ¤¬| r |
·ia ¤·· l¤ªii ~i º ¤¸¬¤·· -i·· ·| ,iºi
¬-¤il·n ;¬ ¬i·¤ ¬¬¬· ¬| ~l·i¬i”i ¬l·ni¤ ·ri ¤¬
~iº «·i| «·ii; l···n|, ¤lºl-·ilnnn l·i··ni, -··ii·nn
l·i··ni ~il· ¬--¤i~i ¬i ~i ¬¬· ¬ºn| r | ·r| ·¸¬º| ~iº
¤r ·i| ·”ii· ¬i ¤¤-· ¬ºn| r l¬ ;· ¬« ¬ -¸¬ - ¤¬
r| ¬--¤i r ÷~in¬·i·|
~in¬·i· ~i· · ¬·¬ ·iiºn|¤ ¬-i· ~l¤n ºi’-
¬ l¬¤, ¬¬¬| ~ªiº·ni ¬ l¬¤ ¤¬ n-·i|º ªinºi r ~i º
r-iº ·”i ¬ ·ii·| l·-i ni~i ¬ l¬¤ ¤¬ -rn·¤¸ºi ¤·i n|,
· ¬·¬ ¬-nº ·iiºn - «l~¬ ¤¸·i-nº ºi·¤i - ·i| ~in¬·i·
~¤· ¤i · ·-i ¤¬i r l·¬¬ ¤¬n l··÷¤lnl·· ¬-¬iniºn,
«- l·-¤i- ~i º ~¤rººi ¬| ·i-·i~i - «nri”ii ·l, rin|
·i ºr| r |
-|ºi ni n- ·| ¬| -· ¬i nn¬iº ·· ·i¬|
¬·i¬i ¬ ¤l¬· “i|’i¬ ¬l·ni - ¬s ¤¬i r| l¬ªin| r
÷
«·¬n ¬i-il·¬ ¤lº·”i ¬ ¬iººi ¬ini · -·¤
r| ·iil-¬ ¬--¤i~i ¬i ·i| ··- l·¤i r l··¬| ¤·ii·i
~l·i·¤l·n ~i¬i·¤ ¬i·¤÷¬n r ¬i¬| ··| ¬ ¬¬ ¤iº ¬|
¬·i| ¬l·ni~i - l-¬n| r | ·i- ¬ ¤ln ·i-n| r; l·”·i¬
82
RESEARCH ANALYSIS AND EVALUATION
International Indexed & Refferred Research Journal, October 2012, ISSN 0975-3486, RNI- RAJBAL 2009/30097: VoL IV *ISSUE- 37
·l-n ¬ ¬iººi · ln¬ ¬--¤i~i ¬i ¬-¤·· ri·i -·i·iil·¬
r| r l··¬ ¬iººi ¬ini - -i··|¤ · l-n ¬n·in ªi-- ¬|
rin| ·i ºr| r | ·r rº ~-i··|¤ nº|¬ ¬i ~« -i··ni
¬i ¤ ·i- -i··º· -i·· ¬ni r ~iº ~· ln¬ ¬i¤i ¬i ·ln¬ni
¬| ¤¸ºi ¬¬i -| l·¬¬ ¤¬n ·r lr¬i ¤º ¬niª ri ·ini
(¬ a) ¤·· l¤ªii ¤· ¤¸¬ ¤·· -i··, ¬i¬| ··| ¬ ¬¬ ¤iº, “i··i¬i ¬ ¤¬i”i· zass n ª,iºi n¬|, ~«irº ¤ a¬ a ·sss
·. ~·« l¬ r ~i·i l·¬ lr··| ¬i·¤ ¬| -··s··ni·i·|, ¤ ·ln¤i l·”·l·ni¬¤ ¤ ¬i”i·, ·iºiºi¬| ¤·i- ¬-¬ººi, ·s/r
z. ~··i ·iºi¤ºi l¤¤i-| ·; ¬l·ni - ·¤l·n¬ ¤ n·i,··irº ¤ -n¬i¬¤, -·i ºi ¤ a ¬ a ·s/s
s. lnº·i ¬-iº -i·i º ·; ¬l·ni, ¬|-i¤ ~i º ¬·ii··i¤ , ·”i·¬ ¤l·¬l”in ri+¬, l·~¬| ¤lº·l,n ¬-¬ººi, ·s/s
«. ·i-·ºl¬r ¬l·ni ¬ ·¤ ¤ ln-i·,ºi-¬-¬ ¤ ¬i”i·, ¤ ia l¬a|
r. ·n·|”i n·n ·; ¬l·ni -·ª¤ ~i º ¬--¤i¤ , ·iiºn|¤ ni·¤|- ¤ ¬i”i·|
c. -|ºi nin- ¬-¤ ºrni ri·i - , ~i·iiº ¤ ¬i”i· ¤ ia l¬a|
·i|º·· ·-i (¬a) lr··| ¬ilr-¤ ¬i ”i|
·n ·· ·i·i «¬ (¬a) lr··| “i··¬i ”i|
r| ~·ln¬ni ¬i ¬«¬ «·i ~·-i· ºi··ni~i - ~i; ¬i¬¤|
¤·ln ¬ ri ·ini r | ¬·¬| -·i·i¤ºni ~i· ·”i ¬i ~··ln
¬| ~i º ¬ ·i ºr| r | ;· ¬·i| ¬--¤i~i ¬ ¤·iin·¤ ~¬·
¬i ¤-ilºi¬ ·-ni·· r ÷ ¬i¬| ··| ¬ ¬¬ ¤iº ¬i·¤
¬nr|
83 RESEARCH ANALYSIS AND EVALUATION
International Indexed & Refferred Research Journal, October 2012, ISSN 0975-3486, RNI- RAJBAL 2009/30097: VoL IV *ISSUE- 37
L tL |L sL L L t„ L L LL L L L |L s L L L L t L . L L tL L t
|L stL L t„ L L LL LL L L L tL s L LL s L L tL t„ L tL L . L L tL L t„
L L L L L L t L t„s L LL t L L t L L tL |L stL L t ‘ L ‘ L L . L L LL L
L t„ L L t L LL ‘ L t L L L t L . |L L L L t. L tL L L LL L L L L
L L L |L L t s L t ‘ L t L L tL L t L t L L tL L tL L |L L L L s L L t
‘ |L L tL L L L ‘ tL L L tL sL L „ L L L L L L „ L L L. L L L L L L
‘ tL L L ‘ L tL L tL L tL L |L L L L sL L tL L L L L L |L L |L L t„
L L L L L L t s L „ L L L LL s L „ L sL L tL . ‘ L „L L tL L L L t„ L L tL t|L s
L t„L s |L s L L L L t L , stL L s , L tL L L t„ L L LL L L L L |L L tL L t
L t|L s L tL L tL L L L L tL L L L L L L tL L L L L t|L -L L L L t
L L L „L s |L L tL ‘ L L „ L „L L L tL L . L tL L L LL L L ¸L L tL t|L s,
L t|L s , L t„ L s |L s L L L tL „ L L t„ L L L t L . L tL L t|L L L
L L L tL L tL t stL L -L |L L L |L stL L L L s t L tL L L t„‘ : L . L L t
stL L L |L stL L tL L L sL t L L L L L |L |L L L L L L LL L L L t
L L L . L tL L LL L LL L L L LL LL L L L t L LL L L L L L L .
L tL L L L L „ L L tL tt L tL L L t„ L L L L L , L s tL L
L -‘ |L L L L L L L L L L tL tL L tL t sL L t L tL ‘ L L t L L L tL t„
L t-L t. L tL t ‘ L L t L L L ‘ |L |L L L tL L tL t L L L L t„ L sL tL t„
L tL L, L L t L tL t L L tL L t L L tLL L L LstL L L tL L L stL L L L
L L stL L tL t L t„L L L ‘ L L L L L L t‘ L tL t„ L tL L . L tL L tL L LL L
L L L L L tL sL L t L L L L L tL t L L L tL L tL L L t L .
L L L „L L tL tt L t„L L L , |L L tL t L L L :t. L tL tL tL L
L t„L :sL L t L L |L L LL |L L tL tL t stL L L L tL L t L L L t:tL L t
L L L L t |L stL L tL L tL |L s ‘ L L t L L L tL t„ L t-L t. L t„ L L L L
L tL sL L L L L L L tL L tL t|L s L t„ tt L L L L L L L tL sL L . L tL L L t„
L „L L tL L L L Ls L |L L L tL L tL L tL t„ L t-L t. L L L |L L tL t L tL
L tL t L LL L s L L L t„ttL L L tL t L ¸|L |L L L L L L L tL L L L L
L ‘ tL L.
L „ L tL L LL sL L t L t L tttL L L stL L ‘ :L L L L L L t L tL L L
L tL L L L t‘ L tL L L L L . L tL L LL L L L L L L L tL L t L L L L L t L t
L L L L tL L t„ L „ L L tL L L t-L t L L L L L L L L t L tL t|L s tL ˆ tL t„
stL ‘ |L L L L L t-L „ L s L L LL L L L L L L L L L L tL L tL L L
L L L L L tL sL L tL L L L L L t L t L L tL L tL LL L L L tL ” |L L L
‘ L „t sL L tL t„ L t-L t L .
L L t|L s ‘ L |L L tL t L tL s L tL L L
L t|L L LL L L t|L s L t|L L L s L L tL t„ L tL L .
October,2012
.
- L L L tL L L L L t :L Lst L L L t tL t ‘ L L L . L L tL L L L tL
L L L L t L × L st L L L ttL t L L L . L t L t„s:t ‘ L L L L L L L stL
L . L t„L L L L L L L L L L tL L t L s L L Ls L LL tL ‘ L L t‘ L tL t„
L tL L.
- L L L tL L L L L t s L L L L ttL tL tL t„L L L L tL L L L t tL tL t
|L ·t L L L t L .
- L L L tL L L L L t L L L st L L L t tL tL t L L L ¸|L L L |L L t L .
L L L L L st L L L ttL tL t L |L ‘ „L L t L .
- L L L tL L L L L t s L L L L ttL tL t„L L L L L st L L L t tL tL t
L |L |L L L .L L tL L L L st L L L ttL tL t L tL |L s |L L L L L L
L L L L L L st L L L ttL tL t L tL L |L s L L L |L L L L L L L L L L t
L .
- L L L tL L L L L t L L L ttL tL t L L L L L L L tL L „ sL tL L t L t L tL t„
stL L L L L L L t|L s |L L L L L L L L L L L . L L L L L tL s
L L t|tL L tL tL t stL L L tL |L sL L L tL L |L s sL t L L L L
L L L tL sL L L L L t L L tL sL L ts L |L |L L L .
- L L L tL L L L L t L L t L L L L ttL tL t L L tL L |L ‰ tL t L L L L
L . L L tL L tL L t L tL :tL tL t„L L L L L t„L L L L L L L L t L L t
‘ L L t L tL L L L L t.
- L L L tL L L L t L :L stL L L ttL tL t |‘ L tL t L stL L t„ L L L .
L L L st L L L ttL tL t ‘ tL tL „ L stL L L tL L . L L L L : L st
L L L t tL tL t L t: L L L L L .
- L L L tL L L L L t s L L L L ttL tL tL t„L L L L L ttL tL t L stL L L
L t|L L L L L L L t L L L st L L L ttL tL t L t‘ L t L stL L „ L stL
L L tL L . L L tL L L L st L L L ttL tL t stL ‘ ·L L L „ L stL L L tL
L . L L tL L L L st L L L t tL tL t ‘ ts |L L ·L L |L L t L s tL L „
L stL L L tL L . L L tL s L L L L ttL tL t„L L L tL L L L st
L L L ttL tL t L L L tL L L stL L t„ L L L .
- L L stL L L L L L L L L L L t„ :L L L L ttL tL tL L L L L L „ L tL tL
L L stL L t L tL L „L L tL t ‘ tL t L t„L L t ‘ : L L L |L L |L L .
- L L L tL s L L L L t tL tL tL t„L L L × L L L ttL tL tL L L L L L t„
L tL t L tL t ‘ L L L tL tL L L L L L t L L tL L L .
- L L L tL L L L L t s L L L L ttL tL tL t„L L L ×LstL L L ttL tL tL
L L L L L L L L L |‘ L tL t L L sL t L L t. L L tL L L L st
L L L ttL tL t L L L L L L L L L L L L tL L sL t L tL L . L
L L L t L L L „ L . L L tL L tL L L L ×LLst L L L ttL tL tL L L
L LL L L L L L |‘ L tL t L L sL t L . L tL s L L L L ttL tL tL t„L L

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful