Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grade_4_TM

Grade_4_TM

Ratings: (0)|Views: 3,760|Likes:
Published by Rovie Despolo

More info:

Published by: Rovie Despolo on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

 
i
 
ii
 
SERYE SA FILIPINO 4ELEMENTARYA
UGNAYAN: Wika at Pagbasa
Ikalawang EdisyonDisenyo at Gabay sa Pagtuturo at Pagkatuto batay sa Ubd
ISBN 978-971-07-2683-7 
Karapatang-ari © 2010 ng
Vibal Publishing House, Inc.
at nina
Magdalena O. Jocson
,
Lizabeth C. Jose
,
Ruth L. Legaspi
,
Celia C. Luces
,
 
at
Lydia P. Lalunio, Ph.D.Reserbado ang lahat ng karapatan.
Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaringilathala o ilabas sa anumang anyo, kasama na rito ang pelikula, nang walangnakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at mga may-akda. Hindi sakop ngkarapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin.Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng
VIBAL PublishingHouse, Inc.
at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat napahintulot ang tagapaglathala.Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng
v
Vibal Publishing House, Inc.
Punong Tanggapan: 
1253 Gregorio Araneta Avenue,Quezon City, Philippines
Tanggapang Panrehiyon: 
Unit 202 Cebu Holdings Center,Cebu Business Park, CardinalRosales Avenue, Cebu City,PhilippinesKalamansi St. cor. 1st Avenue,Juna Subdivision, Matina,Davao City, PhilippinesUnit 6, 144 M.H. del Pilar St.,Molo, Iloilo City, PhilippinesBldg. A, Unit 4, Pride RockBusiness Park, Gusa, Cagayande Oro City, Philippines
Kasapi: 
Philippine Educational Publishers’ Association; Book DevelopmentAssociation; Association of South East Asian Publishers; GraphicArts Technical Foundation.
 Paunang Salita
 Ang Serye ng Ugnayan sa Wika at Pagbasa 
Ang bagong serye sa Filipino na pinamagatang
Ugnayansa Wika at Pagbasa
ay serye ng Batayang aklat o
Worktext 
mulauna hanggang ikaanim na baitang. Ang aklat ay may kaagapayna
Disenyo at Gabay sa Pagtuturo batay sa
Understanding by Design
(UbD)
upang matugunan ang pangangailangan ngmga guro sa pagtuturo ng Filipino alinsunod sa Kontinuum naipinalabas ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED) at sa mgapatnubay na sinusunod sa ilang pribadong paaralan.
A. Mga Sanligang Konsepto sa Wika
Ang pagkakabuo ng serye ay batay sa sumusunodna mga konsepto sa wika:1. Ang pag-uugnay sa pagtuturo ng pakikinig,pagsasalita, pagbasa, at pagsulat ay paglinangsa mga pangkaisipang kognitibong kasanayanna nagtataguyod sa mga kasanayang pang-wika. Bumubuo ng kahulugan ang mga mag-aaral kapag sila ay nakikinig, nagsasalita,bumabasa, at sumusulat. Ang mga impor-masyong nakukuha sa pakikinig at pagbabasaay naisasanib nila sa dating kaalamang ha-ngo sa mga karanasan sa buhay. Nabibigyang-kahulugan nila ito at nailalapat sa makabulu-hang paraan na maaaring pasalita o pasulat.2. Ang pagbasa, wika, at pag-iisip ay magkakaug-nay habang bumabasa sila ng isang seleksyon.Nagsusuri rin sila ng mga kayariang pangwi-ka. Nagagamit din nila ang natutuhang kaya-rian sa pagsulat ng komposisyon. Ang uri ngpaglalahad ng seleksyong binasa ay nagagamitdin bilang huwaran sa kanilang pagsulat.
 
iii
3. Ang pakikinig, pagbasa, at pagsasalita ay na-kahabi sa proseso ng pagsulat habang nagpa-panayam, nag-uusap, nagpapalitang-suri sasinulat bago ang rebisyon, at paglalathala ngsulatin.4. Ang pamantayan sa pagsulat tulad ng pag-gamit nang wasto sa
grammar 
 /balarila atpaggamit ng bantas ay nagagamit kapagiwinawasto ang sulatin. Ang pagwawastongginawa sa burador o
draft 
ang batayan sarebisyon o muling pagsulat.5. Ang mga paksang lunsaran sa aralin ayhango sa iba’t ibang asignatura gaya ngAgham, Araling Panlipunan, EdukasyongPangkalusugan, Edukasyon sa Pagpapa-halaga, at iba pa. Batay ito sa
Content Base Instruction
o Pagtuturong Batay sa Nilalamanna sinasabing makatutulong sa paglinang ngkaalaman sa iba’t ibang paksa at kasanayansa wika. Tinatawag itong
Cognitive Academic Language Proficiency
(CALP) o Kahusayan saPaksa at Wika. Paglinang ito ng kahusayansa pakikipagtalastasan sa tulong ng mga pak-sang lumilinang ng kaalaman sa paligid.Sa maikling salita, ang pagkakaugnay ng apat namakrong kasanayang pangwika – pakikinig, pagbasa,pagsulat, at pagsasalita ay tumutukoy sa paglinang ngkasanayang pangkomunikatibo o pakikipagtalastasankaalinsabay ng paghubog sa magandang pag-uugali,kaalaman sa paksang naging lunsaran ng aralin, at ma-panuring pag-iisip.B.
Mga Bahagi ng Batayang Aklat/Worktext
Ang aklat ay nahahati sa apat na yunit –
UlirangPilipino, Ating Ipagmalaki; Kalikasan, Ating Kayamanan;Isang Lahi, Isang Diwa
; at
Patuloy na Pag-unlad
.Bawat yunit ay binubuo ng sumusunod na mgasangkap:* Panimula ng Yunit* Bilang at Pamagat ng Aralin* Patugmang Tema ng Paksang Aralin* Seleksyon/Teksto* Sagutin* Wika(
Pamagat ng Kasanayan, Paglalahad, Tandaan,Pagsasanay
)* Pagbasa(
Pamagat ng Kasanayan, Paglalahad, Pagsasanay
)* Pagsulat(
Pamagat ng Kasanayan, Paglalahad, Pagsasanay
)* Ugnayan(
Pamagat ng Katangian, Paglalahad, Pagsasanay
)Ang bawat bahagi ng aralin ay may pananda (
icon
) namagkakatulad sa bawat aralin. Ang yunit ay nagsisimula saisang tugma/tula na nagpapakilala sa tema ng mga aralin sabuong yunit.Ang
Aralin
ay nagsisimula sa pamagat at tugma/ salawikain na tema ng aralin. Magsisilbi itong pangg-anyak sa mga mambabasa upang maiugnay nila sa da-ting kaalaman o iskema na kaugnay ng paksa. Sinusun-dan ito ng paglalahad ng paksa na maaaring komik istrip,dayalog, tula, kwento, awit, at iba pa. Maaari itong pa-kinggan o basahin ng mga mag-aaral. Kasunod nito ang
Sagutin
na ang mga tanong ay mapapangkat sa literal,paghinuha, mapanuri, at pag-uugnay sa tunay na buhay.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->