P. 1.

számú Személydíjszabási utasítás
Egységes szerkezetben az 1-2. sz. módosításokkal

Érvényes: 2010. november 1-től Az 1-2. módosításokkal egységes szerkezetben

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

Módosítás száma

A módosítás rövid leírása

MÁV-START Értesítő száma, megjelenés dátuma 2010. november 1. 2011. július 1. 2012. szeptember 1.

Új kiadás 13/2010 VIG (V.31. MÁV-START Értesítő 6.) 1. 2. 10/2011 VIG (VI.30 MÁV-START Értesítő 4) 27/2012 VIG (… MÁV-START Értesítő …)

2

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

Bevezetés
A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁVSTART Zrt.) P. 1. számú Személydíjszabási Utasításának rendelkezései a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata és Díjszabása, valamint a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet előírásain alapulnak. A P. 1. számú Személydíjszabási Utasítást az említett szabályokkal, valamint a P. 2. és P. 8. számú utasításokkal összhangban, az utasok jogainak szem előtt tartásával kell alkalmazni. A P. 1. számú Személydíjszabási Utasítás pénztárakra vonatkozó szabályait a P. 5. számú utasítással összhangban kell értelmezni. Ha a Személyszállítási Üzletszabályzatban vagy a Díjszabásban leírtakhoz képest a P. 1. számú Személydíjszabási Utasítás az utas számára kedvezőbb szabályt tartalmaz, akkor az utóbbi szabályait kell alkalmazni. Kétség esetén a szabályokat az utas javára kell értelmezni. A P. 1. számú Személydíjszabási Utasítást a nemzetközi menetjegyekre és a nemzetközi forgalmú utazásokkal kapcsolatban csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben nemzetközi díjszabás vagy annak végrehajtási utasítása másként nem rendelkezik. 1.

A MÁV-START Zrt. minden jogot, így a kiadás, a sokszorosítás és a fordítás jogát is fenntartja. Szerkeszti a MÁV-START Zrt.

3

.. 27 Jegykiadás menettérti utazáshoz ................ 29 Nemzetközi jegyhez csatlakozó belföldi jegy jelölése.......2.........2 2........1.................. 19 Vonaton történő jegykiadás .........................6.........4...................5.. m-ticket. 29 Jegykiadás meghatározott napra ...........................6.............. 1....9............................ 31 Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása VMAEF jegykiadógépen.... 12 A vizsgáló főkalauz feladata.5..........5 2...............................................................................................2...... 1...7.............1................1............................................1 2................2...............3.............1 2.....................2.......... 17 Pénztár ...............6.................... 9 Szolgálati helyek személydíjszabási szempont szerint ....... 30 Jegykiadás érvényesség megjelölése nélkül............................ 2.............................3 4 A menetjegyek kiadása .................................................................................................... 2............... 1.......................................... 27 Jegykiadás belföldi közvetlen forgalomban.................... 32 ...................................1.......1 2............2.2.......2.....................................3............................ 24 Érvénytartam meghatározása .......P......................................................................................................1...... 1.... Általános rendelkezések........... 13 A bélyegzők használatának szabályai.....1......................1...........3 2....................7..............................4........................ 2.......2...................... 13 A bélyegzők rendeltetése és fajtái ........... sz... 1..................1.................................... Személydíjszabási utasítás Tartalomjegyzék 1........3.......................................................... 2.......................2.9......... 1................2..........................1........2.........................5.. 20 Kilométer-számítás Budapesti helyi forgalomban alkalmazandó kilométer távolságok figyelembe vételével .................... 1....2...... 31 A jegykiegészítés általános szabályai ...... 2..............2.................1..........3 2................2.........................2............. 10 Az utassal kapcsolatba kerülő munkavállaló feladata.......1........................... e-ticket-m...........................9.4 2.........................................3........... 1.............1........6..... 23 Kilométer-számítás a résztávolságok külön számításával ............................ 1.......................................... 19 A menetjegy kiadásának általános szabályai.............. 32 Viszonylati menetjegy kiegészítése a pénztárban ........................ 2.............2 2................................ 20 Kilométer-számítás ..1 2.......... 2...................4...................................3....... 1.....4.......... 11 A pénztárkezelő feladata ..................................2....2. 20 Kilométer-számítás a résztávolságok összeadásával.........................2................................ 1.............. 1................ 31 Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása hagyományos jegykészletből. 29 Jegykiadás elővételben..... 31 Kilométer-övezetes menetjegy kiegészítése a pénztárban ......... otthon nyomtatott jegy)....................1...............8................... 11 A szolgálati vezető......... 31 Kocsiosztály-különbözeti jegy érvényessége................ 2.................................2...3 2........ 1..................................... 1.. 13 Az ügyfélszolgálattal és utastájékoztatással foglalkozó munkavállaló feladata..............3............... 2................................................ 9 Fogalmak..2........ 2. 2......7.................................1......................................... 17 Jegykiadó automata ...........3.............9.........................................2 2........... 2..... 13 A munkavállalók kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége...2...........2. 31 Az utazás időpontjának megváltoztatása csoportos utazás esetén .............5..... 28 Az útvonal feltüntetése a viszonylati jegyen ............................ 1............................................. 18 Internet (e-ticket.........2......2.......... 17 Menetjegykiadás helye. 2. 20 Kilométer-számítás egy menetrendi mezőn belül ...............................................2....................2.........1.... 10 Szolgáltatói magatartás .1...3.....................2........................ 17 Pénztárak csoportosítása működés szerint ......................... 2.............................1..............2........................ 14 2.............3................. személyszállítási ügyeletes feladata.................................................. 31 Menetjegy-kiegészítés a pénztárban..... 2..............................2........................ 13 Bélyegző..................... 30 Jegykiadás más kiindulási állomástól . 11 A jegyvizsgáló feladata ..1.......................1.......5............... 9 Személyszállítással összefüggő fogalmak ............................................................1 2...2 2....................1..7. 2.....2.................. 30 Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása.

..3...................6 Viszonylat......5 BKSZ csatlakozó menetjegy ....9..........................................5........................................... sz..3...............P....................................3................................ 37 Nyugdíjasok utazási kedvezménye.........................9.......................... 38 Fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak és látogatóik utazási kedvezménye ..............3........és jegytípusok...........1 Igényjogosultság............... 35 Nagycsaládosok utazási kedvezménye.3 Menetdíjkedvezmény diákok csoportos utazásához......................16..3...........3........................18............. 38 2.......7 2.........................3.....11..................................félhavi-................................................................................. 49 2...... 40 2..........16...............3.................. Kézipoggyász........................3...................2.. Kerékpár.......3................. 41 2....3....11.... 47 2....................................3..8 Érvénytartam ............14..................... 2...3...................3....... Közszolgálati alkalmazottak utazási kedvezménye......... Budapest jegyen ........2.................3 Igénybenyújtás...................... 34 Kedvezményes árú menetjegy kiszolgáltatása ......... 44 2................ 2.... 38 2......................9........7..3.... 41 2.....11............................................11....................11........................................... 39 2............... 51 5 ......................................és 30 napos bérlet ..13...............7 Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása .......16...10......4 Elszámolás...........3........3................17.............................................. Hadirokkantak és hadigondozottak utazási kedvezménye........ 44 2.............................................9................. 49 2................... és 30 napos bérlet kiadása.....................5 Utazási feltételek ..................6................... A regisztrációs jegy kiadásának különleges szabályai ................ Tanulók menetdíjkedvezménye................................ 36 Menekültek utazási kedvezménye........11........ 2.....3.......................................................19...........3.............................16....................... 46 2.............15......10...............................2 Területi szolgáltatásértékesítő feladata a csoportos elszámolás során .. Budapest jegy váltása .......................3. 39 2.3...........................................................12...3.............10 Igazolványszám feltüntetése a Budapest-bérleten...............3..... 46 2.......... 2...........................................9.....................3.....4 2......................................... Képzett díjszámítási távolságú menetjegy kiegészítése a pénztárban....... 43 2.....................................11......3 Helytelen adat bejegyzése ..........................................3....2......................................11.........3.........2 Viszonylat feltüntetése ............ 50 2................3.... 37 65 éven felüliek utazási kedvezménye..... 33 Együttutazók elszámolása.................... 47 2.1 Budapest-bérlet..............1 Havi................................ 48 2........................3 Intranet program kezelése a csoportos utazásokhoz................12........ Bérletek................................................2......... 42 2............ félhavi.................. 49 2.....1....3............3. 40 2.....................3......... 48 2..................3..........3........................................3.... 42 2............................................. 47 2...................................................3........... Hitelezett menetjegy kiadása..........2 Kedvezményesen látogatható intézmények................... Magyar Igazolvány és Magyar Hozzátartozói Igazolvány (magyarigazolványok).........16....................3................. 42 2............... 40 2.......16.......1 Pénztárkezelő feladata a csoportos elszámolás során..............4..............12..............3 MÁV-START által értékesített bérlet............. 38 2..2.......................18..................12........... 33 Alkalmi menettérti jegy kiegészítése a pénztárban ............3... Jegykiadás a Budapesti Közlekedési Szövetség területén belüli forgalomban...........11.........................................................................................18.....................3...............................2............................... 1.........18.............. 35 Általános szabályok szociálpolitikai kedvezmények kiszolgáltatásához .. 33 MÁV-START – GYSEV jegy kiegészítése .................... Díjmentes múzeum és Országház látogatás diákcsoportok részére ......6 2.........3............ 41 2............5 2....................3.. 2......... Csoportos utazással kapcsolatos jegykiadási feladatok ....... Személydíjszabási utasítás 2.......................9.............9 Menetjegy kiszolgáltatása ......11....................... 2..... 36 Fogyatékkal élők és tartós beteg személyek utazási kedvezménye .....2 A Budapest-bérlet................. Budapest jegy ..............2 Tanuló havi-................4 Nyugta/Készpénzfizetési számla .....3......9...................... 38 2..... élőállat........................ 2.......3......................... 38 2...11............... 44 2....................... 48 2.................... 46 2.......... 41 2...............................................8............1 Diákigazolvány.........3........................ 50 2................... 33 Bérlet kiegészítése esetenkénti hosszabb utazásra ..3..................3....................................... 2.. 44 2...........................9.3...................................

...........6..2.......1.........9 3.....7 „KM”-es jegykiadás különleges szabályai ......................................................3.... 52 Kalauz nélküli közlekedés ..............................................2...............................................4.............................................2... jegykiadó kioszk által kiadott menetjegy . 68 A vonaton történő jegykiadás szabályai..2................2.... kezelése ..............6.....................................15 3....................1 2.........2..1............ 67 Otthon nyomtatott jegy (HPT=home printing ticket).....5 2................................ 67 Regisztrációs jegy ...................1........................... 2...............4...............2. 54 MÁV-START Utazási kupon (bon)..................................................2............................... 69 ..... 3.... 6 Menetjegyek kezelése és ellenőrzése a vonaton ............................................................................................... 2................. 1........................20............ 3.......1......................2.......... 3........... díjmentes utazásra jogosító okmány)............................. 65 Havi-....................................................2........ névre szóló éves bérlet..................4 3..................17 3....................................................... sz.........1............................................................. 53 Fizetési módok ......................................................................................11 3.......... 69 Általános szabályok...6.. 59 Egyszerűsített adattartalmú számla (Egyszerűsített készpénzfizetési számla) ............... 64 MJG-vel kiadott menetjegy... 61 3.....................................1................ 60 Számlával egy tekintet alá eső okirat (sztornó számla)..............................2....... 64 „KM” jelzésű menetjegy ..6........................................4 2..................................................4.....4.................................2......1......2.2....................6........... 3...... 2.........................1...............................4..6.......................... 59 Nyugta ................8 3..................................1. 2...2................5.2.........2... 59 Számla .............. félhavi-............................ 2..1...............2....... és 30 napos bérletek......................3.....2................ 63 Bárcajegy............ 62 Jegyvizsgálat .............................1.....6 3.. 62 Menetjegyek ellenőrzése...6..................3.............................21.. 54 Bankkártya ..........................................1 2.................................................................................... 3............. 57 Az utasnak visszajáró összeg elszámolása..................13 3....... 59 Nyugta aláírása..........P..............................................1......3 2..........1.................................................................1............................ 2...............................2............. okmányok ................ 59 Nyugtakiadás........ bélyegzése .......................................... 3.....................................3 3.....4...........1.........1......................... reformjegy..............2 3........1......1................................................................................1..... kivételes szabályok ............ hitelezett stb............. 54 Üdülési Csekk .........7 3.................6........................................2 2.......................6........3 2.. 60 Egyszerűsített adattartalmú számla (Egyszerűsített készpénzfizetési számla) kiállításának esetei ....1 3..2....2.. 65 Éves jellegű bérlet (START Klub kártya...............4................................................... 58 Nyugta............................ 63 Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy.................... 60 Számla (utólagos számla)............ 66 Vasúti utazási igazolvány.............................. 67 Kalauz nélküli közlekedésre meghirdetett vonatra szóló menetjegy ..............1. utánfizetési űrjegy ........ 2....6..................1............... 67 Kedvezmények felhasználásának ellenőrzése............................... 3............ 63 VMAEF jegykiadó-géppel és jegykiadó automata......... 61 Egyéb.......... 66 Díjmentes utazásra jogosító katonai............................ 61 Számla módosítása ...........................4............. 59 Nyugta nyomtatvány .....2.................... számla... 63 Kéregjegy ....................................................................6........ 67 Okmányok bevonása.. 60 Számla aláírása...6............................................1........10 3.............3......1.............................................. 63 Egyes jegyféleségek ellenőrzése. 54 Készpénz.2...........................................2 2..........................16 3... 66 MÁV-START szolgáltatási területére érvényes FIP szelvény és OSZZSD szabadjegy .. 2.....................................5 3......................................................... 64 Nemzetközi jegy kezelése .............6...........................14 3......................................................6 2.......................................................... 2.....2...............2....................2................... 2..............................................................12 3............... 2..... Személydíjszabási utasítás 2............................. kezelése................................ bélyegzése ...................................................2.......................................1.....2........................... 65 Csoportos elszámolást tartalmazó jegy ...........1................. 66 Felárról szóló bizonylatok...........2.

......... kiadására jogosult munkavállaló:................. „Igazolás” nyomtatvány nyilvántartása.............................. 71 Alkalmi menettérti jegy kiegészítése ...1 3........................... 3.........................1.............9................... 90 Egyéb előírások.................... 71 Kilométer-övezetes jegy kiegészítése. 3..... 74 916-436.......................5...... 3......... 87 Egyéb szabályok....................6......6....... Budapest jegy.......5.............................................. 75 Késési igazolás....1....9....4......................................... 89 Az Utasleadási lap aláíratása............................ 71 Képzett díjszámítási távolságú jegy kiegészítése .......................................8....2.......3.................4...2 3....7..........................................3 3............................4....................................... 91 7 ................. 3.......2...) nyomtatvány ................. 78 Eltérő minőségű szolgáltatás (MJG-ben eltérő szolgáltatás menü)........................... 3........................4.................................................. az utas tájékoztatása ............................. 90 Az Eseményjelentő lap használata........ „Igazolás” kiállítása .................................................... 3.........4....P... Személydíjszabási utasítás 3...... 87 Utasleadási lap kitöltése................5.... 87 Utasleadási lap (916-415 msz...............1.......4..7.................. 83 Pótdíjmentességre kiadott utasítás pénztárban . 70 Menetjegy kiadása átszállásos forgalomban........................................................... 86 Utasleadási lap kiállítása ..............................9............7 3........9....................................... 77 Gépi igazolás .......4..................................... 3......... 3........... 78 Forgalmi akadály ..4.. 3............ 83 Pótdíjmentességre kiadott utasítás jegyvizsgáló által..................... 86 Egyidejűleg több Utasleadási lap kiállítása.. 3.................................................6.........................................................................9.........................................................................6.....3 3.......................................................4............... 82 Pótdíjmentesség esetei.....2 3..... 3.......................................6........ 73 916-436 msz.................... 3........................4........................9... 80 Kivételes szabályok............... 70 Hitelezett menetjegy kiadása....................................................................8.................7................................................................1..8................................................ 3..... 77 Útmegszakítás ....4 3............................................... 72 Jegykiadó automatából váltott menetjegy kiegészítése............................... 1.6............9..9... 89 Utasleadási lap átadása az utas részére...... 87 Gépi utasleadási lap..........................1....5...............2 3.......6........................................9................................... 73 Igazolások kiadása..........................................................5...................... 86 Utasleadási lap kiállításának esetei.................9........................ felülvizsgálat) ...................................1 3.....4.2...................... 80 Pótdíj..7..........5 3.............. a kitöltéssel kapcsolatos feladatok .............................................5............................6..2.......8...........4............... 3....... 82 Pótdíj felszámításának különleges esetei:............ 72 Budapest-bérlet................................7.......................................4......................... 79 Elégtelen helybiztosítás .................9.....9...... 87 Általános kitöltési szabályok............8.................7..................... 3..6.1.6..6.............1 3... 3.. 3............9. 73 Az igazolás kiadásának alapelvei ......7...................... 3..............................8........3 3........................................................................7 3...............6 3. 3.......7............. 70 Menetjegy kiegészítése a vonaton ... 3........................... 79 Téves kezelés....1...............2 3.4... msz...................5...................... 79 Egyéb........ 73 „Igazolás” fajtái:..........................................3.1 3.............................................4...................................................... BKSZ csatlakozó jegy kiegészítése.......................................................4 3.............................5..4................................................... 3....................... 87 Egyéb.. 73 „Igazolás” kiállítására.........................9...........................6....................... 72 „KM”-es pénztárban váltott menetjegy kiegészítése....................................9.....................................7......................................................... 3......... 3................6..........................................................7......1.............................5......................................................................... sz.......................................................7............... 3......... 84 Utasleadási lap ........... 3...............3.................................. 72 Útmegszakítás ...1 3......3 3......... 86 Utasleadási lapot kell kiállítani a vonaton....6........................................... 77 Lemondás .........5..........................6 3...... 71 Viszonylati menetjegy kiegészítése...................... 79 Utánfizetés.. 3..................4 3.....6.7.......................2 3.............9....6............2..........2.....................4.......................5.6............ 90 Utasleadási lap további kezelése (leszámolás.................................5 3.6....................... BKSZ csatlakozó menetjegy váltása a vonaton ......... 78 Több jegy......8 3................

...........9...........1 4............................................ 5................................... melléklet: 8 .. 1..................................9.......................................................... 91 Manuális utasleadási lap leszámolása ................ 3......................................................................11.......... Utazást követő eljárások ....................................................11........................................................... 4................................................................ Interneten váltott jegy visszatérítése ......................... 100 Visszatérítés elszámolása (kifizetési bizonylat) ...... 95 Utazásból történő kizárás esetei...4 3.......... 99 Az utas vasúthiba miatt mond le az utazásról . 102 Számlakiadás visszatérítés esetén .1........................... Budapest-jegy visszatérítése........1............................................2 3..........................................1.................. 94 Kizárás az utazásból .......9......................................4 3.9.......8........... melléklet: 3.......9.9.................... Ellenőrzési feladatok ................ 93 Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 30 naptári napon belül.. 103 Kártérítés .............................................. 92 Utasleadási lapok megőrzése ..........9....... 93 Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 30 naptári napon túl........................... 104 A vizsgáló főkalauzok feladata..........6........... 4.............2.................................1.................. 95 Eljárás az utazásból történő kizárás meghiúsulása esetén............................. 97 Visszatérítés ...................1............. 115 Minták ........................................9....................................... melléklet: 2.................................................................3 3........................... 97 Általános szabályok....... 93 Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 3 munkanapon belül.......8.................................... 98 „KM”-es pénztár..................... 95 Az utazásból kizárás végrehajtása..................................1..... 3..........9.............................. melléklet: 4.................................................. 103 4...........................2 3............8..1...1.......... 4.............................................. 4................7................................ 99 Az utazásról történő lemondás esetei ............9.... 3............. 4................................................. 91 Utasleadási lap felülvizsgálata ......... 4...........1...................... 114 Jegykiadó automatával rendelkező állomások és megállóhelyek .......1.........................9..................................................... 102 Számlakiadás részbeni visszatérítés esetén ..............8.................1..........9....................................................................................................1..1.2 4...............2 4............................... sz...... 92 Utasleadási lap kezelése a pénztárban.. 4.. 95 Eltekintés az utazásból történő kizárástól ....... 4......4....................................................................................................... 102 Számlakiadás teljes visszatérítés esetén......................1............3 3........ 4...... 91 Utasleadási lapok rögzítése az ANDOC rendszerben .....................................................5...................... 117 1.............. 3..........P....................2.9. 4............... Gépi utasleadási lap leszámolása ......9....2... indoklás nélkül mond le az utazásról ..10........ 98 Üdülési Csekkel részben vagy egészben kiegyenlített jegy visszatérítése ..........................1.................. 98 Budapest-bérlet................... 99 Az utas saját elhatározásából................................... 109 Nem vasúti társaság által kiadott okmányok bevonásának szabályai................ 4.11................. melléklet: 5............................................................1 3........8.10.................. 4............................................. 96 4............................................. 103 Panaszkezelés...............................................3.................... 3....7.... 93 Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 15 naptári napon belül utólagos igazolás esetén ........1.......................10.............................. 6................... Személydíjszabási utasítás 3........................7...... felsőoktatási pénztár..................5 3......................... 4...... 98 Utazási kupon ..................1....10.9.3..................................1 3.. 100 Igazolás kiadásának esetei visszatérítés kifizetésének későbbi teljesítéséhez .... jegykiadó automatából............................. utazási iroda.......... vonaton jegyvizsgáló által kiadott............................10... 105 Személyszállítási beszámolójelentés........8....1 4.................. 97 Zárt peronnál kezelt menetjegyek visszatérítése.............................. 103 Mellékletek ....4..........................9......10....1... 100 Kezelési költség.....................................3.....

f) Személyes ügyfélszolgálati iroda A személyes ügyfélszolgálati tevékenység ellátásra kijelölt szolgálati hely. a) Állomás. Ügyfélszolgálati utasítás szerint végzi. b) Korlátozott jegykiadásra berendezett megállóhely (KM) Az a szolgálati hely vagy szerződés alapján működő jegykiadóhely (szerződéses pénztár. ahol a MÁV-START vagy megbízottja csak meghatározott távolságra vagy kedvezményre szóló belföldi menetjegyek kiszolgáltatását biztosítja. ahol a MÁV-START vagy megbízottja Magyarország területén kívüli utazásra érvényes menetjegyet (is) értékesít. melyről a szerződés megkötésekor külön tájékoztatás kerül kiadásra.P. felsőoktatási pénztár stb. A menetjegy kiadását a vonatszemélyzet a vonaton pótdíj felszámítása nélkül végzi. Ha a pénztár nem tudja az utazás teljes szakaszára a menetjegyet kiadni. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. önálló elszámolásra berendezett megállóhely (ÖM) Az a szolgálati hely vagy szerződés alapján működő jegykiadóhely (szerződéses pénztár.). belföldi és nemzetközi menetjegy. c) Nemzetközi pénztár Olyan jegykiadóhely.1. 8. 1. sz. 9 .1. ahol a MÁV-START menetjegyet nem szolgáltat ki. Az utazási irodában működő pénztár működési rendje az értékesítési megállapodásban kerül rögzítésre. felsőoktatási pénztár stb. amely tevékenységét a P. vasúti szolgáltatás értékesítésével és utazási felvilágosítással foglalkozó MÁV-START iroda. d) Táblás megállóhely (TM) Az a szolgálati hely. ahol a MÁV-START vagy megbízottja valamennyi belföldi menetjegyfajtát és típust értékesíti. Fogalmak Szolgálati helyek személydíjszabási szempont szerint 1.). amely tevékenységét az állomási pénztárakra vonatkozó előírások szerint végzi (a menetjegyirodákban működő pénztárak állomási személypénztárnak minősülnek). a vonaton a jegyvizsgáló pótdíj felszámítása nélkül egészíti ki a menetjegyet. e) Menetjegyiroda A vasútállomás területén kívül működő.1. g) Utazási Iroda Szerződés alapján belföldi és/vagy nemzetközi vasúti menetjegy értékesítésével foglalkozó iroda. sz. Személydíjszabási utasítás 1.

Amennyiben szakismerete ehhez nem elégséges. amelyen a díjszámítás távolságtól függő. c) munkatársainak szakmai támogatása. A figyelemfelhívásnak úgy kell megtörténnie. 10 .és reformjegy) a díjszámítási távolság kerül feltüntetésre. illetve – ha szolgálati tevékenysége lehetővé teszi – kísérnie. díjtalan) utazás Díjmentes utazás az az utazás. b) Díjövezet A menetdíjat megállapító jogszabály által meghatározott kilométer-sávok. melyet a magyar állam rendel meg. hogy azzal hozzájáruljon a meglévő utasok megtartásához és új utasok szerzéséhez. segítése. A nem viszonylati menetjegyen (bárca-. Az utasokkal kapcsolatba kerülő valamennyi munkavállalónak feladata: a) udvarias. melyeken belül a kilométertávolságokhoz azonos menetdíj tartozik. kivéve a képzett díjszámítású jegyek esetén.1. Budapest-Keleti – Győr 131 km. b) az utas részére a szükséges felvilágosítás szakszerű és közérthető megadása. erre – az egyébként ellenőrzésre nem jogosult vagy nem szolgálatban lévő – más vasutas munkavállaló is felhívhatja a szolgálatban levő figyelmét és kérni kell a hiba korrigálását. az utas vesz igénybe. Az ilyen segítőkész megnyilvánulást nem szabad visszautasítani. Budapest-Keleti – Sopron 131//85 km). amikor az utas jogszabály. kioszk) előállított minden olyan jegyen. Ha a munkáját végző vasutas munkavállaló utasításellenesen járt el vagy nem tanúsít munkaköréhez méltó magatartást. sz. hogy azt az utas ne lássa és ne hallja. a szolgálati hely táblás megállóhelynek tekintendő. 1. Személyszállítással összefüggő fogalmak a) Díjmentes (díjfizetés nélkül. utánfizetési bizonylaton.P.2.). és amelynek költségét részben az utas. Szolgáltatói magatartás A személyszállítás szolgáltatás. Helyi/Belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen. c) Díjszabási távolság A menetrendben feltüntetett kilométer-távolság vagy a kilométer-képzés szabályai alapján megállapított kilométer-távolság (pl. részben az állam téríti meg. ahogyan azt utasként ő is elvárná egy vasúti társaság munkavállalójától. a Díjszabás vagy a Személyszállítási Üzletszabályzat alapján a menetdíj megfizetése nélkül jogosult utazásra. A díjszabási távolság feltüntetésre kerül a viszonylati jegykiadó géppel (VMAEF. A díjmentes utazás a külön megjelölt esetekben regisztrációs jegy és/vagy kedvezményre való jogosultságot igazoló okmány bemutatásához kötött. 1. 2. 1. Budapest-Keleti – Sopron 140//90 km.2. kulturált. d) Díjszámítási távolság A díjszabási távolság alapján meghatározott díjövezet felső határa (pl. Az elégedett utas visszatérő utas. e) Szolgálatszünetelés Ha a jegykiadóhelyen a meghirdetettől eltérően vagy értékesítési szünetben munkavállaló nem teljesít szolgálatot vagy a forgalmi szolgálattevő saját rendkívüli munkája mellett nem tud menetjegyet kiadni. kéreg. segítőkész magatartás tanúsítása oly módon. ha a kedvezmény igénybevételének részletes szabályai kifejezetten így rendelkeznek. Valamennyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatban álló munkavállaló úgy köteles ellátni feladatát. BudapestKeleti – Győr 140 km. az utast a megfelelő szakterületen dolgozóhoz kell irányítania. jegykiadó automata. Személydíjszabási utasítás 1. A díjmentesség a felárra csak akkor terjed ki. aki másoknak is ajánlhatja a MÁV-START szolgáltatásait. MJG.

Az utasforgalomnak megfelelően szakszerű és határozott munkával kell elősegíteni a jegyváltást. a pénztárkezelőnek menetrendi és csatlakozási tájékoztatást is kell adnia. mert ez ellentétes a MÁV-START üzleti érdekeivel. A jegyvizsgáló feladata a) A jegyvizsgáló. sem utasleadást nem szabad megállapítani és a visszatérítéshez szükséges igazolás kiadását sem szabad megtagadni. azok ruháját. sz. szabályokat nem tartja be. vagy ittasan. A jegyvizsgálónak lehetőség szerint meg kell akadályoznia. Ha a feltételezett visszaélést megvalósító magatartás. 1. aki az utasokra vonatkozó utazási feltételeket. i) szükség esetén a rendvédelmi szervek alkalmazottja segítségének igénybevétele a vita elmélyülése előtt olyan utassal szemben. illetve túlsúlyos. az összeg visszatérítését feltételezésekre való hivatkozással nem szabad megtagadni. szálljanak fel. javasolni a menetjegyek elővételben történő megváltását. 1. f) a tényszerűség szem előtt tartása. Ha a visszatérítési igény a díjszabási feltételeknek megfelel.P. Személydíjszabási utasítás d) más vasutas munkavállaló hiányos. az utasokra háruló káros következmények csökkentése. c) A menetjegyet váltó utas részére udvariasan kell a tájékoztatást megadni. utasítás rendelkezéseinek megfelelő menetdíjvisszatérítési és kártérítési igény kifizetését teljesíteni kell vagy az Ügyfélszolgálat részére címezve meg kell küldeni. a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. 1.3. 2. 5. nem kellőképpen bizonyított tények vagy feltételezések alapján sem utánfizetést. a szükséges felvilágosítást megadni. figyelemmel a vasút jogos gazdasági érdekeire. ideértve az utasok megtartására és új utasok szerzésére irányuló törekvést is. jelenség tömeges. h) a fizikai atrocitások elkerülése. különösen a nagy közönség előtt zajló vitatkozást. A pénztárkezelő feladata a) A pénztárkezelő – az utas kérésére – köteles részletes tájékoztatást adni a vasúti kedvezményekről. szolgáltatásokról. terjedelmes vagy a személykocsiba történő bevitelből kizárt tárggyal. d) Az Üzletszabályzat és P. g) a konfliktushelyzetek megelőzése. b) Ha az állomáson nincs külön menetrendi információadásra köteles munkavállaló. vezető jegyvizsgáló (a továbbiakban: jegyvizsgáló) a vonat indulása előtt köteles a felügyeletére bízott kocsik mellett az utasokat a még szabad ülőhelyek felé irányítani. élőállattal stb. e) a MÁV-START Személyszállítási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat). 1. utasításban előírt helyiségben.3.2.3. Nem szabad a menetdíj-visszatérítést kérő utast más állomásra küldeni.1. hogy a felszálló utasok szennyezett ruháikkal a többi utas terhére legyenek. Az utassal kapcsolatba kerülő munkavállaló feladata 1. kötetében és az utasításokban leírtak következetes betartása. az utassal szemben fizikai erőszakot alkalmazni szigorúan tilos. kerülni kell az utassal való nemkívánatos. hivatalos úton kell állásfoglalást kérni az illetékes szervezeti egységtől. a kocsi berendezését bepiszkítsák. 11 . Díjszabásában. a vasút szolgáltatói szerepével. utasításellenes munkavégzéséből adódó. és a menetjegyet kiszolgáltatni a P. Az igényt az utas a vasúti társaság bármelyik szervezeti egységéhez benyújthatja.

az utazási okmányok ellenőrzésével és szükség esetén jegykiadással kell biztosítania a vasúti társaságot megillető jogos bevételek beszedését. udvariasan végezze. megfelelő intézkedést kell tennie a tömeges utasforgalomból eredő problémák megelőzésére. c) Ha az utasnak a szükségesnél több vagy magasabb kocsiosztályra. 12 1. személyszállítási ügyeletes feladata a) A szolgálati hely vezetője köteles gondoskodni a várható utasforgalom zavartalan lebonyolításához szükséges számú pénztár nyitva tartásáról. bejelentését minden utasforgalomra megnyitott szolgálati helyen el kell fogadni (akkor is. csatlakozás-mulasztással.2. d) Különös figyelemmel kell lenni a késett. hosszabb menetrenden kívüli tartózkodás esetén valamennyi utas részére – a rendelkezésére álló információk alapján. illetőleg arra utolsóként kell felszállnia (ez alól csak a balesetveszélyes helyzet kialakulása jelent kivételt). vonatkéséssel kapcsolatos igazolások kiadását az Üzletszabályzat. észrevételét. l) A jegyvizsgálónak az utasok fel. Az utas kérésére. e) Az utas kérésének megfelelően a rendelkezésére álló információk alapján menetrendi. 1. az utas számára hátrányos következmények kiküszöbölésére. b) A szolgálati vezető. a jegyvizsgálónak külön kérés nélkül is ki kell adnia a visszatérítéshez szükséges igazolást. a személyi okmányokat azonnal vissza kell adni. f) Az arra rászoruló utast a jegyvizsgálónak a fel. k) Egyetlen vonatkísérővel közlekedő vonat esetén – lehetőség szerint – a vonat azon részénél kell a jegyvizsgálónak tartózkodnia. a vasúti szakismeretben kevésbé jártas utas számára is érthetően kell az utas tudomására hozni. A szolgálati vezető. . g) A jegyvizsgálónak munkája során folyamatos menetjegykezeléssel. vagy ha egyéb tevékenység ellátása érdekében az adatok egyeztetését fel kell függeszteni. útmegszakítással.3.3.P. és határozott. kötet rendelkezéseinek megfelelően. ha az nem az adott szolgálati helyre vonatkozik). a P.és leszálláskor segítenie kell. a Díjszabás. 2. akkor azt csak a szükséges ideig szabad magánál tartania.és leszállásának segítése céljából elsőként kell leszállnia a vonatról. kártérítéssel kapcsolatos felvilágosítás megadására. 1. a fizetés elmulasztásának következményeire. b) A jegyvizsgálónak törekednie kell a más vasutas munkavállaló hiányos munkavégzésére visszavezethető. az utast meg kell kérni a megfelelő okmány bemutatására. vonatelmaradás. h) Ha az utazási kedvezményre való jogosultság elbírálásához szükséges. fel kell hívni a figyelmét az utólagos befizetési lehetőségekre. de udvarias hangon kell felkérni az utánfizetés teljesítésére. Személydíjszabási utasítás 2. ügyeletes tiszt. szakszerűen. sz. utasítás és a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. ahol a vonathoz az utasok érkezése várható. díjszabási felvilágosítást kell adni. illetve ha a kizárás feltételei fennállnak. i) A jegyvizsgálat során tapasztalt hiányosságot higgadtan kell az utas tudomására hozni. csatlakozást mulasztott feláras vonatokon a visszatérítéssel. és azonnal továbbítani kell a kivizsgálásban. és tájékoztatni kell az utánfizetéssel kapcsolatos felszólamlási lehetőségekről. 1. j) Ha az utas a vonaton az utánfizetés összegét készpénzzel nem rendezi. illetve hosszabb díjszámítási távolságra érvényes menetjegye van. Vonatkésés. 1. Ha az utas személyi okmányait az egyeztetés céljából önként átadja a menetjegy ellenőrzést végző munkavállalónak. elintézésben illetékes szolgálati helyre. c) Az utas kérelmét. illetve egyéb munkavállaló a menetdíjvisszatérítéssel. illetve az adott helyzet változásával összhangban pedig folyamatosan – tájékoztatást kell adni és az okozott kényelmetlenségek miatt elnézésüket kell kérni. az utas ki kell zárnia az utazásból. A díjszabási rendelkezéseket tárgyilagosan.

ugyanakkor támpontul szolgál a bevételellenőrzési munkához is. Utasítás tartalmazza.és keletbélyegző „E” elővételi bélyegző Nemzetközi jegypénztári állomásnév. tartalmára vonatkozó bejelentését. .5 cm X 4. kifogását a P.5 cm X átmérő: 3 cm 4. hogy azok lenyomata az okmányokon és számadásokon jól olvasható legyen. sz.P. sz. Az ügyfélszolgálattal és utastájékoztatással foglalkozó munkavállaló feladata Az utas szolgáltatásra.3.8 cm X 1. A munkavállalók kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége A személyszállítás egyes területein. 5. szolgálata befejezése után pedig megbízhatóan el kell zárni. A pénztári bélyegzőknek illetéktelenek által történt használatából eredő károkért a pénztárkezelő felelős. A bélyegzők megrendelésére vonatkozó előírást a P. melléklete tartalmazza a vizsgáló főkalauz feladatait. annak árára. A lenyomatot átírni vagy módosítani nem szabad. valamint az utazási érvénytartam első napjának rögzítése.9 cm 13 2.5 cm X 4. A pénztárkezelőnek a bélyegzőket szolgálat közben olyan helyen kell tartania.5 cm X 4.9 cm 1.1.5 cm X 4. Ügyfélszolgálati utasítás rendelkezései alapján kell kezelni.).  várható csatlakozásmulasztásra stb. 8.és keletbélyegző Menetjegyirodai pénztárszám-bélyegző Egyesített pénztárszám-bélyegző Szolgálati hely nevét.  a jegykiadás akadályáról történő információadásra (pótdíjmentes elszámolásról történő rendelkezés). 1. címét tartalmazó bélyegző Adóigazgatási azonosító szám bélyegző 4.9 cm 1. 1.4.9 cm 1.4. sz.5 cm X 4.9 cm 0.és keletbélyegző Menetjegyirodai név. 1. hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. vonatkimaradás stb.5 cm 1.3. de eltérő helyen szolgálatot teljesítő munkavállalók kötelesek minden tudomásukra jutott információt átadni a másik munkavállalónak a vasúti közlekedés balesetmentes. illetve az azonos munkakörben. 1.5 cm X 2. ennek keretében kötelesek különösen:  a rendkívüli helyzettel kapcsolatos információk átadására. csatlakozásmulasztás.5. Személydíjszabási utasítás d) Az állomási személyzet köteles a vonatszemélyzetet tájékoztatni a vonat közlekedését befolyásoló eseményekről (késés.9 cm 1. Bélyegző 1.  az utasok tájékoztatásához szükséges információk megadására. utasok számára akadálytalan közlekedés lebonyolítása érdekében. A bélyegzők rendeltetése és fajtái A pénztárban használt bélyegzők alkalmazásának célja az okmányok és a számadások hitelességének bizonyítása.5.5 cm 1. A vizsgáló főkalauz feladata Jelen utasítás 1. A bélyegzők lenyomata döntő bizonyíték a MÁV-START és a felek közötti vitás esetekben.5. A szolgálati helyek pénztárait az alábbi bélyegzőkkel kell ellátni a meghatározott mérettel:          Állomásnév bélyegző Jegypénztári állomásnév. sz. A bélyegzők használatánál különös gondot kell fordítani arra. 1.

szolgálati hely nevét. sz. menetjegyiroda székhelyét. hó. a MÁV-START jelét és a keltezést.9 cm 0. amely tartalmazza a szolgálati hely nevét. amely tartalmazza a MÁV-START jelét.5 cm 1 cm 1 cm 1 cm 2. amely tartalmazza a MÁV-START jelét. nap) feltüntetésére alkalmas. statisztikai számát.5.  „Utazás megkezdése előtt bélyegeztetni kell”.4 cm 1 cm 1 cm 0. c) Elővételi bélyegző Gumibélyegző. Személydíjszabási utasítás 2.  „Kizárólag adóigazolási célra”.P. a pénztár számát.és keletbélyegző nemzetközi pénztár részére Téglalap alakú bélyegző. statisztikai számát és a pénztár számát tartalmazza.9 cm Bélyegző hiányában kéziratilag alkalmazható a  „BK” Bankkártyával fizetve. nap feltüntetésével. 1. d) Jegypénztári állomásnév. e) Jegypénztári állomásnév.8 cm 2. és a dátumot év. f) Egyesített pénztárszám-bélyegző A szolgálati hely teljes – díjszabásszerű – nevét. és az Egyesített pénztárszámbélyegző lenyomatával együtt kell alkalmazni.9 cm 0. nap feltüntetésével. év.8 cm 2. amely „E” (elővétel) betűjelet tartalmaz. kimutatáson.és keletbélyegző (menetjegyirodai) Téglalap alakú. nap feltüntetésével.  „V” Vállalat által vásárolt menetjegy. bélyegző.8 cm 1 cm 1 cm 2. számla kiadva” kiadva bélyegző „BK”: Bankkártyával fizetve bélyegző „B” Bianco bélyegző „V”bélyegző „Kizárólag adóigazolási célra” bélyegző „HK” bélyegző „KM” bélyegző „Utazás megkezdése előtt bélyegeztetni kell” bélyegző „Vissza: érvényes + 3 napig” bélyegző „Vissza: érvényes + 14 napig ” bélyegző 2. hónap. hó. Díjszabásban és utasításokban előírt esetekben és módon kell alkalmazni. 1.5 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1. a szolgálati hely nevének feltüntetésére szolgál.2.) kell alkalmazni. hó. pótjegy kiadva. A számadáson.           „Kp. 14 . statisztikai számát.  „ZP” zárt peron szöveg.és keletbélyegző Kör alakú bélyegző. díjszabásszerű megnevezését tartalmazza. szigorú számadás alá tartozó nyomtatványon – az erre rendelt rovatban kell alkalmazni.  „HK” Helyjegy. b) Jegypénztári állomásnév. Menetjegyen és szigorúan elszámolandó nyomtatványon (Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy stb.  „B” Bianco. és az utazás tervezett időpontjának (év. A bélyegzők használatának szabályai a) Állomásnév bélyegző A szolgálati hely teljes.8 cm X X X X X X X X X X 1. pénztár számát és a dátumot év. ezek beküldésére használt borítékon. a pénztár számát. A bélyegzőt menetjegyen az Üzletszabályzatban.

m)„Utazás előtt bélyegeztetni kell” Érvényesség megjelölése nélkül kiadott jegyen kell alkalmazni. Minden adóigazolásra alkalmas bizonylaton. j) Kp számla kiadva Azon a nyugtaként funkcionáló menetjegyen kell alkalmazni. r) „Vissza érvényes +3 napig” 1-100 km távolságra két egyútra szóló menetjegy formájában kiadott menettérti jegy esetén a visszaútra felhasználható jegyen kell alkalmazni. sz. 15 . Amennyiben a MÁVSTART az utas részére kiadta a szolgáltatás igénybevételére jogosító. ha az utas részére a kívánt kedvezményű és távolságú menetjegyet. p) „KM” Korlátozott menetjegykiadás Szerződéses pénztárnak vagy megállóhelyi jegykiadónak kell alkalmazni akkor. és a pénztár számát. Ha egy településen több szolgálati hely is üzemel. l) „B” Bianco Érvényesség megjelölése nélkül kiszolgáltatott menetjegyen kell alkalmazni. amelyen az előnyomtatva nincs feltüntetve. Nyugtán. (pl. amelyhez az utas kérésére Készpénzfizetési számla került kiállításra. Készpénzfizetési számlán alkalmazni kell.: MÁV-START Zrt. s) „Vissza érvényes +14 napig” 100 km feletti távolságra két egyútra szóló menetjegy formájában kiadott menettérti jegy esetén a visszaútra felhasználható menetjegyen kell alkalmazni. menetdíjkülönbözetet megfelelő jegykészlet hiányában teljes egészében nem tudja kiszolgáltatni. a szolgálati hely díjszabásszerű megnevezését és pontos postai címét tartalmazza. statisztikai számát. h) Szolgálati hely nevét. Kerepesi út 2-4.: kész menetjegy). kimutatáson. k) „BK” Bankkártyával fizetve Bankkártyával történő kiegyenlítés esetén a kiadott menetjegyen vagy szigorúan elszámolandó nyomtatványon kell alkalmazni. valamint a szigorúan elszámolandó nyomtatványon – az erre rendelt rovatban kell alkalmazni. nyugta tartalommal bíró bizonylatot (pl. ezek beküldésére használt borítékon. q) „ZP” zárt peron Zárt peronnál belépő utas menetjegyének ellenőrzésére kell alkalmazni. Számlán. szöveget. címét tartalmazó bélyegző A MÁV-START Zrt. illetve Készpénzfizetési számlán kell alkalmazni. A számadáson. Budapest-Keleti 1087 Budapest. A bélyegzőt menetjegyeken az Üzletszabályzatban. amely tartalmazza a „Menetjegyiroda” szöveget.) i) Adóigazgatási azonosító szám bélyegző A MÁV-START Zrt. o) „Kizárólag adóigazolási célra” A Számlán. a megkülönböztetés érdekében fel kell tüntetni az állomás nevét. a menetjegyiroda székhelyét. 1.P. adószámának feltüntetésére szolgál. a Készpénzfizetési számla csak adóigazolási célra adható ki. Díjszabásban és utasításokban előírt esetekben és módon kell alkalmazni. n) „V” Vállalat által vásárolt menetjegy A vállalatok által vásárolt menetjegyen kell alkalmazni. Személydíjszabási utasítás g) Menetjegyirodai pénztárszám-bélyegző Téglalap alakú bélyegző.

Személydíjszabási utasítás A pénztárkezelő köteles gondoskodni arról.P. sz. Különös gondot kell fordítani a Jegypénztári állomásnév. 1.és keletbélyegző lenyomatának olvashatóságára. A hibás bélyegzőt ki kell cseréltetni. hogy a menetjegyen alkalmazott valamennyi bélyegző lenyomata olvasható legyen. 16 .

Üdülési Csekk.1. bankkártya (kijelölt pénztárban). Pénztár Pénztárban belföldi és/vagy nemzetközi menetjegy szolgáltatható ki.1. bankkártya (csak meghatározott irodában). jegykészlet: megjelölés szerint korlátozott belföldi és/vagy nemzetközi teljes vagy korlátozott jegykészlettel Számlakiadás: szerződés szerint MÁV-START nevében. az utazási irodák által értékesített jegyek a felárak kivételével nem téríthetők vissza Kártérítés: átalány-kártérítés P.1. Utazási kupon. saját felárat.P. azokon az állomásokon. A MENETJEGYEK KIADÁSA 2. jegykészlet: megjelölés szerint belföldi és/vagy nemzetközi teljes vagy korlátozott jegykészlettel Számlakiadás: teljeskörű Fizetőeszközök elfogadása: készpénz (Ft. nemzetközi menetjegy esetén Euró). saját számlán Fizetőeszközök elfogadása: készpénz. 17 .1. Üdülési Csekk (csak jegykiadó géppel rendelkező pénztárban). a felárak kivételével. Utazási kupon. Személydíjszabási utasítás 2. utasítás szerint Utastájékoztatás: teljeskörű. 2. egyéb esetben igény befogadás Kártérítés: csak igény befogadás Utastájékoztatás: teljeskörű 1.1 Pénztárak csoportosítása működés szerint a) MÁV-START személyzet által kezelt állomási pénztár Jegykiadás. kijelölt pénztárban Menetjegyigénylés alapján Visszatérítés: Üzletszabályzat szerint. azok nyitvatartási idején túl b) Menetjegyiroda Jegykiadás. nem téríthetők vissza Kártérítés: átalány-kártérítés P. 2.1. sz. ahol Ügyfélszolgálat vagy önálló információs szolgálat működik. Utazási kupon Visszatérítés: csak saját menetjegyet. bankkártya (ha erre rendelkezik külön szerződéssel). Menetjegykiadás helye 2. Üdülési Csekk (ha erre rendelkezik külön szerződéssel). kijelölt pénztárban Menetjegyigénylés alapján Visszatérítés: Üzletszabályzat szerint. 1. utasítás szerint Utastájékoztatás: teljeskörű c) Utazási Iroda Jegykiadás. A belföldi és/vagy nemzetközi jegykiadás lehetőségét külön jelölni kell a pénztárablakon. jegykészlet: megjelölés szerint belföldi és/vagy nemzetközi teljes vagy korlátozott jegykészlettel Számlakiadás: teljeskörű Fizetőeszközök elfogadása: készpénz (Ft. az utazási irodák által értékesített jegyek. MÁV-START által biztosított számlán vagy saját nevében. nemzetközi menetjegy esetén Euró). 2.

sz. jegykészlet: korlátozott belföldi jegykészlet Számlakiadás: MÁV-START nevében MÁV-START által biztosított számlán Fizetőeszközök elfogadása: készpénz Visszatérítés: csak saját menetjegyet.P. Utazási kupon Visszatérítés: csak saját menetjegyet. ha egyidőben több utas állítása egybehangzó. A felsorolt esetekben a vonaton történő menetjegykiadás csak pótdíj felszámításával történhet. A váltható viszonylatot és kedvezményt a jegykiadó automatán meg kell jelölni. a menetjegyet az ugyanazon állomáson működő pénztárban kell megváltani. 1. illetve a jegykiadó automatából megváltható viszonylatokat az utasítás Függeléke tartalmazza. kivéve.2. azt meg kell váltani a jegykiadó automatából. Személydíjszabási utasítás 1. A hivatkozásról minden esetben eseménykönyvi jelentést kell tenni. Jegykiadó automata Jegykiadó automatánál csak meghatározott viszonylatra és kedvezményre szóló belföldi menetjegy váltható. egyidejűleg automata nem működik és pénztár zárva tart). egyéb esetben igény befogadás Kártérítés: csak igény befogadás Utastájékoztatás: teljeskörű díjszabási és korlátozott menetrendi e) „KM-es” pénztár (szerződés alapján külső partner által kezelt pénztár) Jegykiadás. Utazási kupon Visszatérítés: Üzletszabályzat szerint. Üdülési Csekk (ha erre rendelkezik külön szerződéssel). 18 . MÁV-START által biztosított számlán Fizetőeszközök elfogadása: készpénz. az utazási irodák által értékesített jegyek a felárak kivételével nem téríthetők vissza Kártérítés: csak igény befogadás Utastájékoztatás: korlátozott díjszabási és menetrendi 2. Üdülési Csekk csak a jegykiadógéppel rendelkező pénztárakban. A jegykiadó automaták az általuk nyújtott szolgáltatások tekintetében különbözhetnek.1. azt az ugyanazon állomáson működő pénztárban kell megváltani. megállóhelyek listáját. jegykészlet: jegykiadógéppel rendelkező pénztár Számlakiadás: MÁV-START nevében. jegykészlet: korlátozott hagyományos jegykészlettel vagy gépes pénztár Számlakiadás: MÁV-START nevében MÁV-START által biztosított számlán Fizetőeszközök elfogadása: készpénz. saját és más pénztár által értékesített felárat. Ha a jegykiadó automata működőképes. de az utas célállomására onnan nem váltható menetjegy. egyéb esetben igény befogadás Kártérítés: csak igény befogadás Utastájékoztatás: korlátozott f) Forgalmi személyzet által kezelt pénztár Jegykiadás. d) Felsőoktatási pénztár Jegykiadás. Ha a jegykiadó automata működőképes és az utas célállomására onnan megváltható a menetjegy. Automata műszaki meghibásodására utaló hivatkozást figyelmen kívül kell hagyni. Ha a jegykiadó automata nem működik. 2. Eltérő esetekben a menetdíjat pótdíj felszámítása nélkül kell elszámolni (pl. A jegykiadó automatával rendelkező állomások. bankkártya.

Az Interneten keresztül váltott – otthon nyomtatásra nem kijelölt – menetjegy meghatározott állomásokon vagy más helyszínen elhelyezett kioszkban egyedi azonosító kódszám segítségével kell átvenni. Egyes kedvezmények különböző internetes módozatokon történő értékesítését a külön kiadott rendelkezés kizárhatja.2. pótjegy csak pótdíj felszámításával szolgáltatható ki. Vonaton történő jegykiadás Vonaton az Üzletszabályzat II. 19 .és helyjegy (kivéve a külön rendelkezésben megjelölt eseteket). kivéve az otthon nyomtatott jegyet. 1. 1.P.7 pontjában felsorolt és jelen utasítás 2. Még pótdíj felszámításával sem adható ki a vonaton helyjegy.2 pontban jelzett esetek kivételével menetjegy. e-ticket-m.4.1. 2.3.1. Internet (e-ticket. 2. sz. m-ticket. pót. otthon nyomtatott jegy) Interneten keresztül bármely MÁV-START és/vagy GYSEV viszonylatra váltható belföldi menetjegy. FEJEZET 6. Személydíjszabási utasítás 2.1. Az Interneten történő jegyvásárlást igazoló otthon kinyomtatott dokumentum a menetjegyet nem helyettesíti.

2.1.P. A menetjegy kiadásának általános szabályai Kilométer-számítás 2. 20 .2.2. 2. 2.2. sz.2 Kilométer-számítás a résztávolságok összeadásával a) Folyamatos vasúti utazás esetén az elágazási állomáson át (pl. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes).1.1 Kilométer-számítás egy menetrendi mezőn belül Az egy menetrendi mezőn belül fekvő két állomás kilométer-távolságát a két állomás távolságának kivonásával kell megállapítani (pl. Zagyvarékas – Szolnok – Törökszentmiklós 11 km + 19 km = 30 km. 1. Pécel-Bag). Személydíjszabási utasítás 2.1.

sz. d) Folyamatos vasúti utazás esetén két különböző budapesti állomás között úgy. nap 24:00 óráig érvényes). 1. c) Folyamatos vasúti utazás esetén az elágazási pont és elágazási állomás közötti oda-vissza utazással (sarokutazás.P. Nagylapos – Szolnok – FegyvernekÖrményes 51 km + 31 km = 82 km. 21 . az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). Kőbánya alsó – Szolnok – Hatvan – Budapest-Keleti 92 km + 68 km + 67 km = 227 km. Nagylapos – Szajol – Fegyvernek-Örményes 41 km + 21 km = 62 km. Személydíjszabási utasítás b) Folyamatos vasúti utazás esetén az elágazási állomást megelőző elágazási ponton át (pl. pl. hogy elhagyja Budapest területét (pl. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő 2.

Monor – Budapest – Tata 38 + 74 km = 112 km. Balatonkeresztúr /Balatonmáriafürdő. sz. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). f) Nem folyamatos vasúti utazás esetén Budapesten keresztül. g) Folyamatos vasúti utazás esetén Budapesten keresztül a fejállomások elkerülésével közlekedő átlós vonattal. 22 .P. a kilométer távolságot a fejállomáson át kell számolni (pl. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). a fejállomások között más közlekedési eszközzel (pl. Személydíjszabási utasítás Budapest-Keleti Hatvan 67 km 68 km 92 km Kőbánya-alsó Szolnok Jelölés a jegyen – Km:227 e) Nem folyamatos vasúti utazás esetén a közvetlen vasúti összeköttetésben nem álló állomások között más közlekedési eszközzel (Szeged/Újszeged. 1. Érd alsó/Érd felső. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes).) (pl. Röszke – Szeged/Újszeged – Makó 13/28 km = 41 km. Siófok – Budapest-Déli – Budapest-Nyugati – Cegléd 115 km + 73 km = 188 km.

Vasútmúzeum – RákospalotaKertváros 10 km). 1.P. a budapesti helyi forgalomban alkalmazandó kilométertávolságot kell alkalmazni.1. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). Személydíjszabási utasítás h) Nem folyamatos vasúti utazás esetén Budapesten keresztül a fejállomások elkerülésével nem közvetlen vonaton. amit a Díjszabás V.2. 1. Melléklete tartalmaz.3 Kilométer-számítás Budapesti helyi forgalomban alkalmazandó kilométer távolságok figyelembe vételével Ha folyamatos vasúti utazás során két különböző budapesti állomás között úgy utazik az utas. a kilométer távolságot a fejállomáson át kell számolni (pl. 2. Monor – Kőbánya-Kispest – Kelenföld – Bicske fejállomáson át számítva 38 + 39 km = 77 km. 23 . hogy nem hagyja el Budapest területét (pl. sz.

120 + 100 = 220). 24 .00 óráig érvényes). Tárnok – Balatonfüred – (hajó) – Siófok – Toponár 108//92 km. Személydíjszabási utasítás 2.P. b) Ismételt utazás esetén (pl.4 Kilométer-számítás a résztávolságok külön számításával a) Nem folyamatos vasúti utazás esetén (kivéve a Díjszabás 1. 1.1. c) Eléutazás.2. Budapest-Keleti – Füzesabony – Eger – Füzesabony – Miskolc-Tiszai 142//74 km. Városlőd – Budapest-Déli [Ajka átmenetben] 8//148 km. b. nap 24. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő 2. a jegy az érvényesség első napját követő 2. az egy útra szóló jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). sz.4. túlutazás esetén (pl. pont) (pl.1. nap 24:00 óráig érvényes.

a jegy az érvényesség első napját követő nap 24:00 óráig érvényes). a menettérti jegy az érvényesség első napját követő 3. Mende – Tárnok 12//BEB//6 km. Őrtilos – Nagykanizsa – Őrtilos 21 km. a kiadandó jegy 94#204 km. visszaút Tolna-Mözs állomástól 204 km. a menettérti jegy az érvényesség első napját követő 14. 2. f) BKSZ területéről BKSZ területére utazás esetén Budapesten át Budapest-bérlettel (pl. e) Eltérő útirányú menettérti utazás esetén (Iváncsa – Rétszilas – Tolna-Mözs – Bátaszék – Dombóvár – Iváncsa viszonylatban odaút Tolna-Mözs állomásig 94 km. 1.P. nap 24:00 óráig érvényes). nap 24:00 óráig érvényes). sz. Személydíjszabási utasítás d) Menettérti utazás esetén (pl. BEB = Budapesti egyesített bérlet (Budapest-bérlet régi elnevezése) 25 .

i) MÁV-START – GYSEV. nap 24:00 óráig érvényes. Személydíjszabási utasítás g) Önmagát érintő vagy keresztező utazás esetén (pl. Budapest-Keleti – Miskolc-Tiszai – Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest-Nyugati [Nyíregyháza állomáson törve] 270#270 km. eltérő útirányú menettérti utazás. a jegy az érvényesség első napját követő 3. a jegy az érvényesség első napját követő 1. (Budapest-Keleti – Győr – Szárföld 131//41 km.P. a menettérti jegy az érvényesség első napját követő 14. nap 24:00 óráig érvényes). hogy elhagyja Budapest területét (pl. A töréspontot célszerűen a kiindulási állomástól legtávolabb eső állomásnál kell kijelölni. sz. Érdliget 213 km Gyékényes Dombóvár Baja 290 km Bácsalmás Szentlőrinc Jelölés a jegyen – Km:213//290 h) Két különböző budapesti fejállomás között úgy. 1. nap 24:00 óráig érvényes. MÁV-START – MÁV forgalomban történő utazás esetén.) 26 . Bácsalmás – Baja – Dombóvár – Gyékényes – Szentlőrinc – Érdliget (Gyékényes állomáson törve) 213//290 km.

1. a két menetjegy viszonylatának meg kell egyeznie (az útirány eltérhet). 20. A visszautazás megkezdésével egyidejűleg az odaúti menetjegy érvénytelenné válik. 22-én 24. amellyel az oda.00 óráig érvényes). 27 . Budapest-Nyugati). Személydíjszabási utasítás 2. "visszaútban" megjelöléssel és aláírással kezelni. A jegyvizsgáló a visszautazás alkalmával köteles az odaúti menetjegyet is ellenőrizni. Példa:  Érvényesség kezdete 06. Ha a pénztárkezelő a menettérti utazás esetében 2 db egy útra érvényes menetjegy formájában szolgáltatta ki a menetjegyet. 06. és ha az kezeletlen a dátum. hogy az utazás nem folyamatos (pl.és keletbélyegzővel le kell bélyegezni és az egyik menetjegy előoldalát a menetjegy érvénytartamától függően „Vissza: érvényes + 3 napig”.2. hogy a célállomásnak olyan állomást kell megadni (elsősorban a kiindulási állomástól legtávolabbi elágazási állomást vagy elágazási pontot). sz. vonatszám.  Érvényesség kezdete 06. a menetjegyet eltérő útirányú menettérti jegyként kell kiszolgáltatni úgy. 20. Ha az utas menettérti jegyét két egy útra érvényes menetjegy formájában kapta meg és a visszaút során csak visszaúti menetjegyet tudja felmutatni. jegyvizsgálat alkalmával mindkét menetjegy (odaúti. egy útra érvényes menetjegy kerül kiadásra.00 óráig érvényes. illetve visszaúti) felmutatását meg kell követelni. ha az odaúti menetjegy hiányzik.  az olyan vasútállomások.P. mindkét menetjegyet (a géppel kiadott menetjegy kivételével) Jegypénztári állomásnév.és célállomásként ugyanazt az állomást jelölte meg. Ha az utas kiindulási. 1. a menetjegy érvénytartama – a bélyegzéstől eltérően – megegyezik az egy útra szóló menetjegy érvénytartamával. Gépi menetjegy esetén a két egy útra szóló menetjegynek egymást követő sorszámúnak kell lenni.és visszaút távolsága közötti különbség nem nagyobb 150 km-nél. 350 km-es menettérti jegy az odautazásra szóló menetjegy hiányában visszautazásra 06. vagy a „Vissza: érvényes + 14 napig” bélyegző határozza meg és az utazás az egyúti menetjegyre vonatkozó érvénytartamon belül bármikor megkezdhető. 21-én 24.1.). a visszaúti menetjegyet a menettérti jegy érvénytartamán belül el kell fogadni. Szeged /Újszeged. amelyeken át a kilométer-távolságot összeadással kell megállapítani. Ha menettérti útra 2 db. 2. Jegykiadás menettérti utazáshoz A pénztárkezelőnek lehetőség szerint egy menetjegyként kell kiszolgáltatnia a menettérti menetjegyet.5 Érvénytartam meghatározása Az érvénytartam meghatározása a díjszámítási távolságok összeadásával kapott távolság alapján történik (pl. 142//74 km távolság esetén 160 + 80 km = 240 km alapján). annak ellenére.2. hogy az utas menettérti jegyet váltott. utánfizetést alkalmazni nem szabad. Ha az utazási okmány (nyugdíjas) alapján menettérti jegyet váltó utas visszautazáskor az odaúti menetjegyét nem tudja felmutatni. 60 km-es menettérti jegy visszautazásra.2. Ugyanannak az állomásnak számítanak (azonos kiindulási és célállomás):  a budapesti fejállomások (Budapest-Déli. az odaúti menetjegy az alacsonyabb sorszámú. de a jegyvizsgáló az utalványból megállapítja. E szabály téves pénztári alkalmazása esetén eseménykönyvi jelentést kell tenni. „Vissza: érvényes + 14 napig” szövegű bélyegzővel kell ellátni. de az utazás viszonylatát a „Vissza: érvényes + 3 napig”. Érd alsó/ Érd felső stb. Budapest-Keleti.

1. Győr. Jegykiadás belföldi közvetlen forgalomban A MÁV-START – GYSEV forgalomban a pénztárkezelőnek viszonylati jegykiadó géppel kiadott menetjegyet vagy közvetlen forgalomra érvényes kész menetjegyet kell kiadnia vagy a menetdíjat Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell elszámolnia. A MÁV-START – MÁV forgalomban a pénztárkezelőnek a MÁV-START szolgáltatási területére kész jegyet kell kiadnia vagy a menetdíjat Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell elszámolnia. A visszaúti menetjegy érvényesség megjelölése nélkül nem adható ki. Ha az utas átmenetben érinti a GYSEV vonalát.P.2. sz. 28 . Ez a szabály valamennyi kedvezmény esetén alkalmazható. Zalaszentiván.3. A MÁV és a MÁV-START szolgáltatási területének kilométer-távolságát nem szabad összeadni. A MÁV-START jegyvizsgálónak a MÁV-START – GYSEV csatlakozó forgalomra érvényes ún. ha más rendelkezés ezt nem tiltja. a jegyet a MÁV vonalon megtett kilométer-távolság kihagyásával kell kiadni. arra rá kell írni: „MÁV szakasz kihagyva” szöveget. Szombathely. MÁV-START – MÁV forgalomban a MÁV szakasz kihagyásával az előzőekben leírt szabályok szerint kell a menetjegyet kiadni. a menetjegy két egy útra szóló menetjegy formájában is kiszolgáltatható úgy. A különböző vasúti társaságok vonalainak kilométer-távolságát nem szabad összeadni. de ebben az esetben – a gépi program módosításáig – csak Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen számolható el. ezért a menetjegyet kizárólag a MÁV-START szolgáltatási területére adhatja ki a csatlakozó (Hegyeshalom. a jegyvizsgálónak a célállomásig kell a menetjegyet kiadnia a GYSEV vonalon megtett kilométer-távolság kihagyásával. közvetlen utánfizetési bizonylata nincs. Ha az utas átmenetben érinti a MÁV vonalát. Alkalmi menettérti jegy Alkalmi menettérti jegy kizárólag egy menetjegy formájában adható ki. ha ettől eltérő rendelkezés került kiadásra. Amennyiben az elszámolás űrjegyen történik. 2. Ilyen esetben az utánfizetési bizonylaton a „GYSEV szakasz kihagyva” szöveget kell feltüntetni. hogy a visszaúti menetjegy elővételben az odaúti menetjegy célállomásától az eredeti kiindulási állomásig kerül kiadásra. Csorna. Körmend) állomásig kivéve. 2. Személydíjszabási utasítás Ha az utas olyan utazási okmány alapján vált menetjegyet. Porpác. Kiadható eltérő útirányú menettérti jegyként. amely csak menettérti jegy kiszolgáltatását engedélyezi.

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás
MÁV-START Zrt. MÁV-START Zrt. Adósz.:13834492-2-44 Telepállomás: A nyugta kelte: NYUGTA Utánfizetési űrjegy (Eredeti példány) No

Budapest-Keleti

Menetjegy 000000

2012.

év

09.

13.

nap

4814
1.o.km:

vonat

Összes km:

69

Tata -tól Egyed-Rábacsanak -ig Győr-Csorna -át
értéke, amely

1

A szolgáltatás megnevezése SZJ.sz.: 60.10.11.0 Teljesárú menetdíj 50% kedvezmény 90% kedvezmény 20% kedvezmény 33% kedvezmény 2.-1. oszt. különbözet IC (ICR) pótjegy díja TCV……………%

mennyi- sége

értéke, amely …...% egységára 21,26 % ÁFAÁFA-t értéke, amely ÁFA alapot t tartalmaz tartalmaz nem képez

1

1300

1300

Pótdíj megnevezésre

A nyugta értéke össz. ÁFA kulcsonként: A nyugta végösszege …

1300 1300

21,26 …. %-os ÁFÁ-t tartalmaz
Ft

A nyugta végösszege ………………. %-os ÁFÁ-t tartalmaz A nyugta végösszege ÁFA alapot nem képez

Egyezerháromszáz
Az átvett külföldi fizetőeszköz neme mennyi- árfolya sége m Ft értéke

1300

GYSEV szakasz kihagyva

Összes Ft Vissza Ft

Jv. száma:…

00000 ...……….Aláírás:……………

2.2.4. Az útvonal feltüntetése a viszonylati jegyen Az Üzletszabályzat útirány feltüntetésére vonatkozó jelöléseit a jegykiadó géppel kiadott viszonylati jegyen, az űrjegyen és a más kiindulási állomástól kiszolgáltatott készjegyen is alkalmazni kell.

2.2.5. Nemzetközi jegyhez csatlakozó belföldi jegy jelölése Nemzetközi jegyhez csatlakozó jegyként belföldi menetjegy nem adható ki. 2.2.6. Jegykiadás elővételben Elővételben történő jegykiadásnak kell tekinteni:  a meghatározott naptól (kivéve a jegyváltás napját) igényelt és kiszolgáltatott jegyet,  a más kiindulási állomástól kiszolgáltatott jegyet,  érvényesség megjelölése nélkül kiszolgáltatott jegyet. 29

1.

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

Valamennyi pénztárkezelő köteles jegyet, bérletet, helyjegyet, pótjegyet, pót- és helyjegyet elővételben is kiszolgáltatni. Meghatározott napra történő elővételi jegyváltás esetén a jegyet, illetőleg a helyjegyet, pótjegyet, pót- és helyjegyet legkorábban 60 nappal a tervezett utazás előtt lehet kiszolgáltatni. Ha az utas igényli, egyidejűleg kerékpárjegyét és kísért kutyájának viteldíját is el kell számolni. 2.2.6.1 Jegykiadás meghatározott napra

A gépi jegyet az utas által kért indulási időponttal kell előállítani. A viszonylati jegykiadó géppel elővételben kiadott jegyen a kiadás napja és az érvényesség első napjaként az utas által megjelölt nap is feltüntetésre kerül. Készjegyen az Elővételi bélyegzőt (az utas által megjelölt indulási nap dátumával) és az Egyesített pénztárszám bélyegzőt kell alkalmazni. A jegy érvénytartama az elővételi bélyegzőlenyomattal megjelölt napon kezdődik. A bélyegző lenyomatából az elővételben történő jegykiadás tényének is ki kell tűnnie („E” jelölés). 2. Ha az utas elővételben váltott jegyével a jegyen feltüntetett napnál korábban kíván utazni, kérésére a pénztárkezelő köteles a jegyet az új indulás időpontjának megfelelő Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző vagy Elővételi bélyegző lenyomattal ellátni. Ilyen esetben a jegy érvénytartama az új (korábbi) időpontra vonatkozó bélyegzéssel megjelölt napon kezdődik. Olyan menetjegyen, ahol az érvényesség utolsó napja is feltüntetésre került, felülbélyegzés esetén módosítani kell az érvényesség utolsó napját is a menetjegy érvénytartamára előírt szabályok szerint. 2.2.6.2 Jegykiadás más kiindulási állomástól

Gépi jegyet az utas által kért viszonylattal kell előállítani. Készjegyen a jegy előoldalán fel kell tüntetni az új viszonylatot, az útirányt, valamint az elő- és hátoldalt is le kell bélyegezni Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel. 2.2.6.3 Jegykiadás érvényesség megjelölése nélkül

Ha a jegy kiadása érvényesség megjelölése nélkül történik, a pénztárkezelőnek az ilyen jegyet „Utazás megkezdése előtt bélyegeztetni kell”, vagy „B” megjelöléssel kell ellátnia. 2. Az ilyen jegy utazásra csak akkor válik érvényessé, ha azt az utazás megkezdése előtt lebélyegezték. A menetjegy érvénytartamát a bélyegzőlenyomaton megjelölt dátumtól kell számítani Az érvényesség megjelölése nélkül kiadott menetjegy érvényesítése elvégezhető Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel, illetve elővételi bélyegzéssel is, illetve az érvényesítés elvégezhető a kiindulási állomástól eltérő állomáson is (de a menetjegy ebben az esetben is az általános szabályok szerinti viszonylatban érvényes). Gépi menetjegyen kéziratilag fel kell tüntetni a menetjegy első és utolsó évényességi napját. A viszonylati jegy a feltüntetett kiindulási állomástól érvényes. A viszonylat megjelölése nélküli jegynél az érvényesítést végző állomást kell kiindulási állomásnak tekinteni. Nem lehet érvényesség megjelölés nélkül kiadni az alábbi jegyfajtákat, jegytípusokat:  többszöri utazásra szóló jegy, kivéve „V” jelöléssel ellátott bérlet,  korlátlan számú utazásra szóló jegy,  egy tárgyévben korlátozott számú utazásra jogosító kedvezmény alapján kiszolgáltatott menetjegy (nyugdíjas, közalkalmazott, Magyar Igazolvány alapján),  üzletpolitikai kedvezmény alapján váltott menetjegy, amennyiben a kiadott rendelkezés ezt külön jelzi,  „KM”-es menetjegy 30

2.

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

2.2.7. 2.2.7.1

Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása hagyományos jegykészletből 2.

A kocsiosztály-különbözeti jegy reformjegyen vagy Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen adható ki és az alapjeggyel összefüggésbe kell hozni (pl. „Tartozik 65 éven felüli utashoz”). 2.2.7.2 Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása VMAEF jegykiadógépen

A jegykiadó géppel kiszolgáltatott kocsiosztály-különbözeti jegy nem tartalmazza az érvénytartamot, az alapjeggyel kéziratilag összefüggésbe kell hozni. 2.2.7.3 Kocsiosztály-különbözeti jegy érvényessége

2.

A különbözeti jegy önmagában nem adható ki érvényesség megjelölése nélkül. Ha a pénztárkezelő alapjeggyel együtt szolgáltatja ki érvényesség megjelölése nélkül, a különbözeti jegyet is el kell látni „B” betűvel. Utazás előtt az utasnak a jegyet és a különbözeti jegyet is érvényesíttetnie kell, melyre az utas figyelmét jegyvásárláskor fel kell hívni. Érvényesítés alkalmával a különbözeti jegyet el kell látni Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző lenyomattal. Az érvényesítés nélkül kiszolgáltatott különbözeti jegyet a vonaton a jegyvizsgáló pótdíj felszámításával köteles érvényesíteni (kivéve a jegykiadás napján felhasznált különbözeti jegyet, illetve ha a felszállási állomáson a jegykiadás az indulás időpontjában szünetelt). 2.2.8. Az utazás időpontjának megváltoztatása csoportos utazás esetén

2.

Ha a csoport az indulás időpontjának megváltoztatását kéri az Üzletszabályzat előírásai alapján, a pénztárkezelőnek a „Bejelentés”-en az időpontot módosítania kell, és a jegyet Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel le kell bélyegeznie. Ha a csoport együttes elhelyezést is igényelt, akkor a pénztárkezelőnek a módosításról a területi személyszállítási főirányítót tájékoztatnia kell, aki értesíti a vonatszemélyzetet a változásról. 2.2.9. Menetjegy-kiegészítés a pénztárban

2.

2.2.9.1 A jegykiegészítés általános szabályai A jegykiegészítés történhet:  magasabb kocsiosztályra,  kerülő útirányra,  továbbutazásra,  alacsonyabb kedvezményre vagy teljesárú menetdíjra. A jegykiegészítés elszámolható:  menetdíj-különbözet számításával Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen vagy  új menetjegy kiadásával készjegyen. Mindkét esetben a kiegészítést összefüggésbe kell hozni az utas alapjegyével. Elszámolást követően mind az alapjegyet, mind a kiegészítés elszámolását tartalmazó jegyet az utasnak át kell adni. A viszonylati és a képzett díjszámítási távolságú (díjszabási távolságnál rövidebb), valamint alkalmi menettérti jegyet csak a viszonylat irányában (célállomáson túlutazás esetén) lehet kiegészíteni. 31 2.

Két menetjegy összefüggésbe hozatala:  manuálisan: „tartozik a …. ezért a kedvezményre való jogosultsága sem).2.3 Viszonylati menetjegy kiegészítése a pénztárban 2.9. 2. az utazás megkezdésétől a jegyen feltüntetett kiindulási állomásáig az utast jegy nélküli utasnak kell tekinteni. Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen:  „Viszonylat” rovatba: a teljes új viszonylatot vagy új útirányt kell feltüntetni. 2. nem kell menetdíj-különbözetet elszámolni (a kiegészítő jegyen csak az új viszonylatot kell feltüntetni.2. Ha az új célállomás az eredetitől eltérő díjszámítási övezetbe esik.  „Menetdíj” és „Fizetendő” rovatba: ugyanazon díjszámítási övezet esetén ki kell húzni. jegyhez” szöveggel. sz.  „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: menetjegy-kiegészítés. pontja szerinti elbírálás alá (nem állapítható meg az utas személyazonossága. 32 . a jegy ráfizetés nélkül érvényes.9. ha azt a Díjszabás nem zárja ki.1. sz. valamint a kiegészített jegy sorszámát kell írni.20. jegyhez” – a képernyőn megjelenő szövegbe kell értelemszerűen beírni a másik jegy számát.  „Menetdíj” és „Fizetendő” rovatba: a teljes útvonalra eső menetdíjból le kell vonni az utas birtokában lévő menetjegy árát. 1.  MJG-vel: a menetjegy megszerkesztése után ”/” billentyű kezelésével a „tartozik a …. menetdíjkülönbözetet kell elszámolni.2.P. részére új jegyet kell kiszolgáltatni. Ha az új célállomás ugyanabba a díjszámítási övezetbe esik. díjfizetés nélkül).  „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: menetjegy kiegészítés. (például az utas Kiskunfélegyháza – Szeged viszonylatú menetjeggyel Kecskemét állomástól utazik). Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen:  „Viszonylat” rovatba: a teljes új viszonylatot vagy új útirányt kell feltüntetni.  „Egyéb adatok” rovatba: az elszámolt és kiegészített jegy kódszáma. Személydíjszabási utasítás Ha az utas a jegyének megfelelő kiindulási állomás előtti állomáson kezdi meg utazását. menetdíjkülönbözetet kell elszámolni.2 Kilométer-övezetes menetjegy kiegészítése a pénztárban Ha az új célállomás az eredetitől eltérő díjszámítási övezetbe esik. sz. és nem esik a Díjszabás 1.  „Egyéb” rovatba: az elszámolt és a kiegészített jegy kódszámát. ha az új célállomás ugyanabba a díjszámítási övezetbe esik. 2. valamint a kiegészített jegy sorszáma (ugyanazon díjszámítási övezet esetén a kódszámokat nem kell feltüntetni és a személyszállítási beszámolójelentésen sem kell feltüntetni). Továbbutazáskor a hosszabb távolságra kiegészített jegy érvénytartamát az új kilométer-távolság alapján kell meghatározni és módosítani. Menetjegy-kiegészítésnél az utast megillető bármilyen kedvezmény figyelembe vehető (szociálpolitikai és üzletpolitikai is).

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

2.2.9.4 Képzett díjszámítási távolságú menetjegy kiegészítése a pénztárban Minden esetben új jegyet kell kiszolgáltatni az utas birtokában lévő jegyének célállomásától az új célállomásig. Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen:  „Viszonylat” rovatba: a kiindulási állomás az utas birtokában lévő jegy célállomása, a célállomás pedig az utas által megadott új célállomás.  „Érvényes” rovatba: kiegészítéssel növelt díjszámítási távolság alapján számított érvénytartam.  „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: jegykiegészítés.  „Egyéb” rovatba: új jegy kódszáma.  „Menetdíj” és „Fizetendő” rovatba: a viszonylat szerinti díjszámítási övezethez tartozó díj. 2.2.9.5 Alkalmi menettérti jegy kiegészítése a pénztárban 2.

2.

2.

Az alkalmi menettérti jegy hosszabb útra alkalmi menettérti kedvezményre csak akkor egészíthető ki Díjszabás előírása szerint, ha a kedvezmény a kiegészített hosszabb útvonalra is kiszolgáltatható (mindig a legrövidebb – menetrend szempontjából legkedvezőbb – útirányon vagy díjszabási rendelkezésben külön megadott útirányon át adható ki). A kiegészítés egyéb eseteiben az utas az alkalmi menettérti kedvezményre többé nem jogosult, ezért a kiegészítésnél (menetdíj-különbözet elszámolásánál) az utast megillető más kedvezményt vagy a teljesárú menetdíjat kell figyelembe venni. Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen:  „Viszonylat” rovatba: az alkalmi menettérti jegy kiindulási állomása és az új célállomás.  „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: jegykiegészítés.  „Egyéb” rovatba: az elszámolt és kiegészített jegy kódszáma.  „Menetdíj” és „Fizetendő” rovatba: a teljes útvonalra eső menettérti menetdíjból le kell vonni az alkalmi menettérti jegy árát. 2.2.9.6 Bérlet kiegészítése esetenkénti hosszabb utazásra Valamennyi bérlet esetén a teljes útvonalra érvényes teljesárú vagy az utast megillető kedvezményes jegy árából le kell vonni a bérlet viszonylatára érvényes teljesárú vagy az utast a teljes útra megillető kedvezményes egyúti (menettérti kiegészítés esetén menettérti) menetjegy árát. 2.2.9.7 MÁV-START – GYSEV jegy kiegészítése Ha a MÁV-START – GYSEV jegy kiegészítése olyan kerülő útirányra történik, ahol az egyik vagy mindkét vasúti szakasz hosszabb, a kiegészítés az általános szabályok szerint történik. Ha a MÁV-START – GYSEV jegy kiegészítése olyan kerülő útirányra történik, ahol az egyik vasúti szakasz rövidebb lesz, menetjegy-kiegészítés helyett az eredeti menetjegyet vissza kell téríteni és új menetjegyet kell kiszolgáltatni a kért útvonalra. A visszatérítés kezelési költség nélkül történik, a kifizetési bizonylat felső szélén „MÁVSTART – GYSEV kiegészítés helyett” szöveget és az új jegy számát kell feltüntetni.

2.

33

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

2.

2.2.10. Együttutazók elszámolása Nem számolható el az együtt utazók menetdíja azonos menetjegyen:  ha a résztvevők valamely tagja saját menetdíjának elszámolásához készpénzfizetési számlát kér,  ha az utasok az elszámolást kifejezetten külön kérik, vagy a legkisebb kétség felmerül annak tekintetében, hogy az együttes elszámolás feltételei az utazás során nem teljesülnek. Az együttutazók menetdíja – amennyiben a többi feltételek azonos – egy Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen, valamint az Utánfizetési űrjegyen elszámolható akkor is, ha az együttutazók nem azonos kedvezmény mértéket vesznek igénybe.

34

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

2.3.

Kedvezményes árú menetjegy kiszolgáltatása

2.3.1. Általános szabályok szociálpolitikai kedvezmények kiszolgáltatásához a) Szociálpolitikai kedvezmény alapján a menetjegy csak belföldi forgalomban, de a GYSEV magyarországi vonalára is kiszolgáltatható. b) Az egyes kedvezmények – a külön jelzett eseteket kivéve – állampolgárságtól függetlenül valamennyi utast megilletik, ha az utas megfelel a díjszabási feltételeknek. c) 6 éven aluli gyermek és a Hadigondozási igazolvánnyal rendelkező utas kivételével a kedvezmények csak 2. osztályon vehetők igénybe. d) A kedvezményes árú menetjegy kiszolgáltatható egy útra és menettérti útra (eltérő útirányú menettérti útra is), a külön nem jelzett esetekben kiszolgáltatható elővételben érvénytartam megjelölése nélkül. e) A kedvezményes árú menetjegy, bérlet kiadható Budapest-bérlethez csatlakozó jegyként, csatlakozó bérletként. f) A kedvezményre jogosító utalványra, igazolásra, igazolványra egy útra történő utazáshoz tört díjszámítással képzett menetdíj esetén, illetve részben más közlekedési eszközzel történő utazás esetén is csak annyi bélyegzési helyet kell felhasználni, mintha a kilométer-távolságot összeadással képezték volna. g) A kedvezményes árú menetjeggyel az utazás az általános előírások szerint megszakítható. h) Ha a részletes szabályozás másképp nem rendelkezik, a szociálpolitikai kedvezmény hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. i) Ha a részletes szabályozás másképp nem rendelkezik, a feláras vonatokra a pót- és helyjegyet, pótjegyet, helyjegyet külön meg kell váltani. j) Ha a kedvezményre jogosító okmányt a pénztári jegyváltásnál az utas nem tudja felmutatni, a jegyet ki kell szolgáltatni és azon a pénztárkezelőnek kéziratilag „IH” (igazolvány hiánya) megjelölést kell tennie (kivéve, ha a Díjszabás a kedvezményes árú jegyváltással egyidejűleg a kedvezményre jogosító utalványra, igazolásra bélyegzési kötelezettséget ír elő). k) Olyan kedvezmény esetén, ahol a kedvezmény címzettje több személy, a kedvezményen belül a kedvezményre jogosultak felhasználhatnak más, magasabb kedvezményre jogosító kedvezményt is (például a fogyatékkal élő utas rendelkezik vasúti utazási igazolvánnyal), azonban a kedvezmény feltételét biztosító jogosult személy másik kedvezmény igénybevételénél már nem vehető figyelembe. Például:  Három együtt utazó gyermek közül egyik fogyatékkal élő, és velük utazik 3 felnőtt, közülük ketten a gyerekek szülei, egy pedig távolabbi rokon. Ha a három gyermek és a két szülő a nagycsaládos kedvezmény alapján 90%-os kedvezményt vesz igénybe, akkor a nagycsaládhoz tartozó fogyatékkal élő gyermek után a harmadik felnőttnek nem jár kedvezmény fogyatékkal élő személy kísérője címén.,  Aki házastársával megosztja nyugdíjas kedvezményét, az nem oszthatja meg egyidejűleg az élettársával is. Magyarázat: csak a kettős házasság tiltott, a fennálló házasság mellett elvileg lehetséges élettársi viszony fenntartása, a kedvezmény célja szerint viszont csak egy emberrel osztható meg. l) A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely tartalmazza az érintett nevét, születési helyét és idejét, az állampolgárságát, valamint az arcfényképét és a saját kezű aláírását.

2.

2.

35

sz. de nem fogadható el Vértesszőlős – Debrecen viszonylat). ideértve az élettársként együtt élő szülőket előző házasságból származó saját gyermekeikkel együtt. óvodás). Az Igazolás érvényesítését csak diákok esetében kell elvégezni. A gyermekek életkorának.P. de a kötelező adatokat tartalmazó egyéb nyomtatványt is. Menekültek utazási kedvezménye Az Igazolást menetjegy kiadáskor nem kell bélyegezni. a kedvezményre jogosító igazolás.3. 2. ha az együtt utazók viselkedése. és az intézmény székhelyét kell rugalmasan. A viszonylat vonatkozásában a kérelmező lakcímét. m) Meghatározott viszonylatban (lakóhely és intézmény székhelye között) felhasználható kedvezmény igénybe vétele esetén „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” 916-143. Tata – Győr. mintaszámú kezelési nyomtatványt (továbbiakban Igazolás) kell kiállítani az igényjogosult írásos kérelme alapján. Vértesszőlős – Tatabánya. a szükségtelen feliratot jól látható módon át kell húzni. Ha az utas a tanintézmény székhelyétől eltérő településen vesz részt szakmai gyakorlaton. valamint a kért viszonylato(ka)t köteles ellenőrizni. 2. 36 . Nagycsaládosok utazási kedvezménye 1. Az „Igazolás”-t az első érvényesítési helyen Jegypénztári állomásnév.3. igazolványának típusát. A kedvezmény igénybevételének alapfeltétele az ugyanabba a családba tartozó három gyermek együttutazása nagycsaládba tartozó további személyek vagy azok nélkül. 1. Ha ez a körülmény fennáll és az együttutazók a családi köteléket nem tudják igazolni. A „Kérelem” minta letölthető a MÁV-START honlapjáról. A kérelemnek tartalmaznia kell:  A kérelmező nevét. A pénztárkezelő az átadott kérelemben feltüntetett nevet.  A kérelmező kedvezményre jogosító igazolásának. Személydíjszabási utasítás 2. Tatabánya – Győr. Nagyszülő nem tekinthető nagycsaládba tartozónak.és keletbélyegzővel érvényesíteni kell. illetve az együtt utazók közötti családi kötelék fennállásának igazolását csak abban az esetben szükséges kérni. (pl. Vértesszőlős – Tata.3. győri egyetemre járó vértesszőlősi lakos esetén elfogadható viszonylatok: Vértesszőlős – Győr. tartózkodási helyét. a 18 éven aluli saját gyermeket és a nappali tagozaton tanuló 26 évnél nem idősebb saját gyermeket. felsőoktatás. Az „Igazolás” első oldalának felső részén az igényelt kedvezménynek megfelelő megnevezést kell megjelölni. nyilatkozatai vagy más objektív körülmények alapján kétséges a kedvezményre való jogosultságuk.  a kérelmező aláírását. számát (óvodások esetén a születési dátumot).2. megfelelő igazolás alapján elfogadható célállomásként. a család részére Utasleadási lapot kell kiállítani és az Ügyfélszolgálati központhoz kell irányítani az utólagos igazolás megtétele céljából. a részviszonylatokat is elfogadva kell figyelembe venni.  tanulók esetében az iskola fokának megjelölését (közoktatás. igazolvány számát. A 18 évnél idősebb gyermek szülőként figyelembe vehető a kedvezményre jogosultság elbírálásakor. de el kell fogadni az utas által benyújtott eltérő mintájú. Nagycsaládosok utazási kedvezménye esetén nagycsaládba tartozónak kell tekinteni a szülőt vagy GYÁM-ot.  az igényelt viszonylatot (esetleges időbeli korlát megjelölését).

2.és keletbélyegző vagy Egyesített pénztárszám-bélyegző és „E” elővételi bélyegző lenyomattal. a kísérőnek is a kísért fogyatékkal élő személlyel azonos viszonylaton és kocsiosztályon kell utaznia. az utalványon az igényelt kedvezménynek megfelelő számú bélyegzési helyet kell lebélyegezni ugyanazzal a Jegypénztári állomásnév. Nyugdíjasok utazási kedvezménye Az Ellátottak utazási utalványa esetében az utas kérésére a 90%-os menetjegyhez – a 16 db 50%-os bélyegzési helyből még rendelkezésre álló akár egy szabad bélyegzési hely (üres karika) esetén is – a 90%-os bélyegzési helyet (karikát) bármikor fel lehet használni. 1.3. Személydíjszabási utasítás 2. sz. Az utalvány alapján érvénytartam megjelölése nélküli menetjegy nem szolgáltatható ki. Egyéb igazolás. Az érvényes igazolvány alapján megváltott menetjegy az érvénytartamán belül az igazolvány lejárta után még felhasználható. Az Ellátottak utazási utalványa alapján váltott kedvezményes árú menetjegy teljes visszatérítése esetén az utas részére a felhasznált bélyegzési helyet áthúzással érvényteleníteni kell.P. okmány csak külön szabályozás alapján fogadható el. Új jegy kiadása esetén a bélyegző lenyomatot az utalvány előoldalának (ahol a bélyegzési hely van) felső részén kell elhelyezni. 1. Az igazolványt (Hatósági bizonyítványt) menetjegy kiadáskor nem kell lebélyegezni. Fogyatékkal élők és tartós beteg személyek utazási kedvezménye A kedvezményre való jogosultság  a Magyar Államkincstár által kiadott plasztik kártya alapú igazolvánnyal vagy  az egyes fogyatékkal élő csoportok saját Szövetsége által kibocsátott igazolvánnyal vagy (ezek a SINOSZ. Az Ellátottak utazási utalványának megosztási feltételei:  a házastársnak. 1. 2.4. valamint a visszaútra szóló bélyegzési helyet „Vissza + 3 napig” vagy a „Vissza + 14 napig” bélyegzővel.3. Az új menetjegy kiadásának bélyegzését akkor is ezen a módon kell elvégezni. 37 . 2.  házastárssal vagy élettárssal osztható meg (beleértve az azonos nemű élettársat is). 2. Ha az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége)  a Magyar Államkincstár által kiadott plasztik kártyát helyettesítő.5. dátummal és Egyesített pénztárszámbélyegzővel. A lakcímet lakcímkártyával. Az Ellátottak utazási utalványát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány adataival egyeztetni kell (a Törzsszám igazolólapot nem kell ellenőrizni). élettársnak saját jogán Ellátottak utazási utalványával kell rendelkeznie. ha az utalványon van még felhasználatlan bélyegzési hely. Az utalvány bélyegzési dátumának meg kell egyeznie a kiadott menetjegy érvényességének első napjával. amelyet a vasúti társaság a honlapján közzé tesz. Érvénytartam megjelölése nélkül kiszolgáltatott menetjeggyel az utazást legkésőbb az igazolvány érvényességének utolsó napján meg kell kezdeni. az élettársi viszonyt erre utaló közokirattal kell igazolni. A kedvezmény egyidejűleg két utalvány bélyegzésével is igénybe vehető (mindkét utalványnak meg kell felelnie a Díjszabás előírásainak). max. „visszatérítve” megjelöléssel.  élettársi viszony esetén nemtől függetlenül a közös lakcímet vagy az élettársi viszonyt kell igazolni. Ha az utas utalványa alapján menettérti jegyet vált. két hétre érvényesített Hatósági bizonyítvánnyal igazolható. Az utas jogosult az érvénytelenített bélyegzési hely ismételt felhasználására. 1.

2. pénztárszám. Szóbeli kérésre. A kész bérleten a hónap megjelölésére szolgáló rovat felett/mellett a hónap megnevezését nyomtatott betűvel is meg kell ismételni. 38 .2 Viszonylat feltüntetése A bérlet kiadása előtt a pénztárkezelőnek a jegyre a viszonylatot rá kell írnia. jól látható ”V” és „B” jelzést kell tenni.3. bélyegző hiányában tintával. 1. A viszonylat feltüntetése nélkül – előzetes engedély alapján – kiszolgáltatott bérlet hátoldalára bélyegzéssel. születési idő. Az engedélyről értesíteni kell azt az állomást is.3. 65 éven felüliek utazási kedvezménye Feláras vonat igénybevétele esetén a 65 éven felüli utasok díjmentessége nem vonatkozik a felárra. ahol az érintett vállalat ezeket a jegyeket megváltani kívánja. Fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak és látogatóik utazási kedvezménye Az intézmények által kiadott igazolás formátuma különböző. 2. Az „Igazolás”-t csak a kiállítással egyidejűleg kell Jegypénztári állomásnév.2 pontban leírt „Igazolás”-ban kell rögzíteni.3.félhavi-.7.3. 2. sz. Az intézmény nevéből vagy külön megjegyzésből ki kell derülnie.3.9. 2. viszonylat.8. kocsi.P. 2. jogosultság. bélyegző) tartalmazza. amely a szükséges adatokat (intézmény megnevezése. vonatszám. Hadirokkantak és hadigondozottak utazási kedvezménye A díjmentes felár hiánya esetén nem szabad a vonaton pótdíjat felszámítani. és 30 napos bérlet kiadása 2. Személydíjszabási utasítás 2.és keletbélyegzővel érvényesíteni.3. érvényesség.és 30 napos bérlet (továbbiakban bérlet) készjegy formájában vagy jegykiadó géppel szolgáltatható ki. igazolványszám.12.9. Az utazási kedvezmény igénybevételéhez bármely formátum elfogadható. Jegykiadógéppel rendelkező pénztárakban bérlet csak géphiba esetén szolgáltatható ki készjegy formájában. előzetes engedély nélkül bérlet nem adható ki viszonylat ráírása nélkül. aláírás.és helyszám.9. Az igénybe vett vonatra érvényes helyjegyet.6. A díjmentes felár kiadását külön nyilvántartásban kell vezetni a Hadigondozási igazolvány számának feltüntetésével. A havi-. ha azt olyan munkáltató váltja. 2. A bérlet teljes viszonylatára űrjegyet kiszolgáltatni nem szabad. név. Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen csak kiegészítést szabad elszámolni. A nyilvántartás rovatai: dátum. az eltérő vasúti utazási viszonylatot a 2. akinek az Értékesítési Szervezet a havibérletek viszonylat nélküli kiadását írásban engedélyezte. hogy szociális intézményről van szó. pótjegyet. 2. pót-és helyjegyet díjfizetés mellett kell a 65 éven felüli utas részére kiszolgáltatni.1 Bérletek Havi. félhavi. ha a Hadigondozási igazolvány felmutatásával utazó utas kísérő nélkül utazik. kivéve.3. lakcím. Ha az utas a kiadott igazoláson feltüntetett viszonylatban az utazási kedvezményt kombinálva vasúton és autóbuszon használja.

Ha a havibérlet felhasználása előtt érvényesítés szükséges.és keletbélyegzővel. eredeti bélyegzést és eredeti aláírást. Készjegy formájában kiadott bérleteket el kell látni Jegypénztári állomásnév. A fel nem használt bérlet a Díjszabásban leírtak szerint – az Ügyfélszolgálat útján – visszatéríthető. Az intézmények által kiadott igazolás formátuma különböző. A Közszolgálati alkalmazottak utazási kedvezményére való jogosultság igazolására szolgáló utalványok esetében a MÁV-START külön engedélye alapján néhány intézmény eltér a jogszabályban előírt formai kötöttségtől. (IV.) Korm. Ha a személyazonossági számot a bérletre  a pénztárkezelő tévesen jegyzi fel. Ha az utas kérésére ezt megteszi. címe: Az utalvány kiállításának időpontja: Az utalvány érvényességi ideje: Az utazási utalványnak ezen felül tartalmaznia kell a 12 bélyegzési helyet. Ha a munkáltató vagy a munkavállaló a bérletre tévesen írta rá a viszonylatot vagy a személyazonosító igazolvány számát. Budapest-Keleti – Hatvan viszonylatú havibérlet érvényesíthető Rákos állomáson is). 25.9. amely a szükséges adatokat tartalmazza.3. Az utazási kedvezmény igénybevételéhez bármely formátum elfogadható. Az engedélyezett eltérő okmányokról írásban kell tájékoztatni az érintett munkavállalókat.3 Helytelen adat bejegyzése A pénztárkezelő a vasút nevében hivatalosan nem írhatja rá a bérletre a tulajdonos személyazonossági igazolványának a számát.P. az érvényesítés elvégezhető:  a viszonylatban megjelölt kiindulási vagy célállomáson. az esetleges hibából eredő felelősség az utasé. minden egyéb esetben új bérletet kell vásárolni. A bérleten az adatokat módosítani nem szabad. Közszolgálati alkalmazottak utazási kedvezménye A kedvezmény az alábbi szöveget tartalmazó Utazási utalvány alapján lehet igénybe venni: Utazási utalvány A 85/2007. 1. és ezt az utas azonnal észreveszi.§(1) bekezdésben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételéhez Az utazási kedvezményt igénybe vevő: Az utalvány kiállítójának (foglalkoztató) neve.3.  ha a viszonylatként megjelölt kiindulási és célállomás is táblás megállóhely.  a viszonylatként megjelölt állomásokkal azonos közigazgatási határon belül fekvő állomáson. Személydíjszabási utasítás A havibérlet a rajta feltüntetett viszonylatban érvényes. ha az a viszonylaton belül fekszik (pl. Közszolgálati alkalmazottak Utazási utalványa alapján érvénytartam megjelölése nélkül menetjegy nem szolgáltatható ki. rendelet 7. az utas megbízottjának kell tekinteni. sz. új havibérletet kell vásárolnia. 2. a bérletet rontottként kell kezelni és ki kell cserélni (külön költség felszámítása nélkül).10. 2. a vonaton pótdíj felszámítása nélkül. 39 . 2. vagy  az utas a pénztártól távozás előtt jegyzi rá tévesen.

A visszaútra szóló jegyet – amennyiben azt az odaút kiindulási állomásán váltják meg – más kiindulási állomástól érvényes jegyként kell kiszolgáltatni. 2. 2. illetve EU és EGT országban kiállított diákigazolvánnyal vehetők igénybe. 40 . Tanulók részére rendszeresített Budapest-bérlet típusok érvényes nappali és esti tagozatos állandó vagy ideiglenes.2 A Budapest-bérlet. vasúti utazás esetén a bérletre való jogosultságot a vasúti kedvezményes árú menetjegyhez hasonlóan kell ellenőrizni. A kisgyerekesek és mozgáskorlátozottak esetében a bérletigazolványra való jogosultságot a vasút nem ellenőrzi.1 Budapest-bérlet. 2. a VOLÁNBUSZ pénztárai és egyes bérlet. Személydíjszabási utasítás A Közszolgálati alkalmazottak Utazási utalványa alapján váltott kedvezményes árú menetjegy teljes visszatérítése esetén az utas részére a felhasznált bélyegzési helyet áthúzással érvényteleníteni kell.3. Általános. A Budapest jegyet bárki megválthatja.P. Budapest jegyet jogtalan használat esetén sem szabad bevonni. dátummal és Egyesített pénztárszám-bélyegzővel. és a bélyegzési helyet ismételten le kell bélyegezni. Jegykiadás a forgalomban Budapesti Közlekedési Szövetség területén belüli 2. csak a bérletigazolvány tulajdonosának személyazonosságát vizsgálja.3. Budapest jegy váltása A Budapest-bérletet és Budapest jegyet a BKV. A két menetjegyet nem kell összefüggésbe hozni. Nem tekinthető Budapest-bérletnek a BKV dolgozók díjmentes utazásra jogosító arcképes igazolványa. Budapest jegy A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak értelmében vasúti utazásra valamennyi Budapest-bérletet érvényesnek kell elfogadni. amíg a következő bélyegzési helyet nem használták fel. ha az utalványon van még felhasználatlan bélyegzési hely. Az új jegy kiadásának bélyegzését akkor is ezen a módon kell elvégezni. Egy útra történő jegykiszolgáltatás esetében a bélyegzési hely – az utalvány érvényességi idején belül – az eredeti kiindulási állomásra történő visszautazásra mindaddig felhasználható.3.és jegytípusokat a MÁV-START jegykiadógéppel rendelkező pénztárai értékesítenek.11. sz. Az utas jogosult az érvénytelenített bélyegzési hely ismételt felhasználására. Az utalvány vonatkozó bélyegzési helyét (az eredeti bélyegzésen) elővételi dátumbélyegzéssel és Egyesített pénztárszám-bélyegzővel kell felülbélyegezni. Az új jegy kiadása esetén a bélyegző lenyomatot az utalvány ugyanazon oldalának felső részén kell elhelyezni. 1.11. melyet a BKV és VOLÁNBUSZ pénztárai állítanak ki. Egy bélyegzési hely egy menettérti útra szóló utazási lehetőséghez használható fel. 1. Ezen jegyek ára Üdülési Csekk-kel nem egyenlíthető ki. kisgyerekes és mozgáskorlátozott részére rendszeresített Budapestbérlethez bérletigazolvány szükséges. a bérletigazolványra való jogosultságot a kiállításkor bírálják el. nyugdíjas. A visszaútra szóló jegy érvényességének első napja legkésőbb az utalvány érvénytartamának utolsó napja lehet.11. amely BKSZ-logóval van ellátva. „visszatérítve” megjelöléssel. A más közlekedési társaság által kiadott Budapest-bérletet. 2.

11. A Budapest – Szolnok viszonylatra a BKSZ csatlakozó jegy kiszolgáltatható a  100a sz. Budapest jegyekről saját MÁV-START készletből vett számlát kell kiállítani. A BKSZ területére vagy területéről utazó. vonalon közlekednek. f) pontokban felsorolt jegyfajtákat összefoglaló néven Budapest jegynek nevezzük.6 Viszonylat A Budapest – Székesfehérvár viszonylatra kiszolgáltatott BKSZ csatlakozó jegy esetében a 30a sz. 2. attól hogy egyes vonatok a 40a sz.P.11. ha a BKSZ területén utazó utas Budapestbérletéhez. közigazgatási határállomáson leszálló vagy felszálló utas részére a vasút nem szolgáltat ki BKSZ csatlakozó menetjegyet és menetjegyét nem jelöli meg.és jegytípusok a) Havi Budapest-bérlet b) Havi Budapest-bérlet tanulóknak c) Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak d) Budapest 24 órás jegy e) Budapest 72 órás jegy f) Budapest hetijegy A d).11. 1.3. függetlenül. a csatlakozó jegy viszonylata Cegléd – Ferihegy és ehhez kell még a vonaton felmutatni a Budapest-bérletet. a kedvezmény igénybevételénél a Budapest-bérletet és a csatlakozó jegyet/bérletet egy jegynek kell tekinteni (pl.3. 2. e). 41 . Személydíjszabási utasítás 2. 1.11.3. vonalra Ferihegy vagy  120a sz. vonalra meghirdetett közigazgatási határállomást (Tétényliget) kell figyelembe venni.5 BKSZ csatlakozó menetjegy Érvényes menetjegyként kell elfogadni.4 Nyugta/Készpénzfizetési számla Az utas kérésére a Budapest-bérletekről. 1. Budapest jegyéhez a közigazgatási határállomástól érvényes. sz. de nem BKSZ csatlakozó menetjegyet mutat fel. vonalra Rákoskert közigazgatási határállomás figyelembe vételével. 2. kedvezmény Cegléd – Budapest között vehető igénybe. 1. Az egyik vonalra kiszolgáltatott BKSZ csatlakozó jegy a másik vonalon is érvényes külön megjelölés nélkül. Ha az utazási kedvezmény csak meghatározott viszonylatban vehető igénybe és annak kiindulási vagy célállomása Budapest. Budapest jegyet).3. a csatlakozó jegy kiadásakor nincs szükség külön „Igazolás” kiállítására.3 MÁV-START által értékesített bérlet.

000 Felhasználás: Tanuló havibérlet. BEB= Budapesti egyesített bérlet (a Budapest-bérlet régi elnevezése) 2.7 Kocsiosztály-különbözeti jegy kiadása Ha az utas Budapest-bérlettel. 42 .P. akkor részére az utazás teljes szakaszára önálló kocsiosztály-különbözeti jegyet kell kiszolgáltatni. menetjegyhez a kocsiosztály-különbözeti jegy Mende – Tárnok 54 km. 1. Budapest jeggyel Budapest közigazgatási határán belül 1.000 Felhasználás: havibérlet. kocsiosztályon utazó utas részére a kocsiosztály-különbözeti jegy kiszolgáltatásakor a Budapesti helyi forgalomban érvényes kilométer-távolságot kell figyelembe venni. Pl.3. Menettérti jegy esetében a második matrica a menetjegy hátoldalán is elhelyezhető.8 Érvénytartam Ha az utas Budapest-bérletének. Nagytétény-Diósd – Ercsi) – kéziratilag kell a BKSZ megjelölést feltüntetni. de az utas rendelkezik a következő időszakra érvényes másik bérlettel is. A Budapest-bérlettel.3. ha az utas végig 1. A menetjegyen – a viszonylat mellett (pl. Személydíjszabási utasítás 1.3.0. tanuló félhavi bérlet. kocsiosztályon kíván utazni.0.3. a különböző típusokat az alábbi megosztásban kell a kiadott BKSZ csatlakozó jegyeken felhasználni: Matrica típusok leírása  Fekete BKSZ emblémával ellátott Kódszám: 93. Készjegy A matricát a menetjegy előoldalán úgy kell elhelyezni. Budapest jegyének érvényessége az utazás során lejár. sz. BKSZ területéről Budapest-bérlettel. hogy az a lehető legkevesebb adatot fedjen le. 2.  Kék BKSZ emblémával ellátott Kódszám: 93. 1. 2. 30 napos bérlet. Budapest jeggyel és egy 2. A „BKSZ matrica” használatakor a kilométer-távolságot és a kocsiosztályt figyelmen kívül kell hagyni. Budapest jegyhez kiadott menetjegyeket „BKSZ matrica”-val kell ellátni. félhavi bérlet vasutas utazási igazolvánnyal rendelkezők részére.11. havibérlet vasutas utazási igazolvánnyal rendelkezők részére. Budapest jeggyel másik BKSZ területre kiadott BKSZ csatlakozó menetjegyhez a kocsiosztály-különbözeti jegyet Üzletszabályzattól eltérően a kiindulás állomástól a célállomásig az általános kilométer képzési szabály szerint kell kiadni. oszt. A BKSZ területén kívüli állomáson igényelt BKSZ csatlakozó jegyet „más kiindulási állomástól” szóló menetjegyként kell kiszolgáltatni. Az egy menetjegyen kiadott menettérti jegy esetében azonban kettő darab BKSZ matricát kell felhasználni (az oda útra és a visszaútra egy-egy darab). tanuló 30 napos bérlet.11. félhavi bérlet.11. kocsiosztályon kíván utazni. a BKSZ csatlakozó menetjegyét érvényesként el kell fogadni.2. BKSZ matrica A „BKSZ matrica” négy típusban került legyártásra. Mende – Tárnok 12//BEB//6 km 2. kocsiosztályú BKSZ csatlakozó menetjeggyel rendelkezik és 1.9 Menetjegy kiszolgáltatása a) Hagyományos jegykészlettel rendelkező pénztárak A Budapest-bérlethez.

A kiadott menetjegyeken automatikusan nyomtatásra kerül a „BKSZ” felirat is. A matricákat Bárca. A kiadott menetjegyen automatikusan nyomtatásra kerül a „BKSZ” felirat is.és kéregjegy előjegyzékben kell nyilvántartani a bárcajegyekre vonatkozó előírások szerint. Budapest-Déli – Ercsi között utazó utas esetében Nagytétény-Diósd – Ercsi viszonylatot és ennek megfelelő kilométer távolságot kell írni) és azon BKSZ matricát nem kell alkalmazni. 90%-os (szociálpolitikai) kedvezményű menetjegy.4. A jegykiadás menetét a VMAEF utasítás tartalmazza.a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát Tanuló: .elsősorban az OM azonosító számot (új típusú diákigazolvány szerinti azonosító szám). sz.0.000 Felhasználás: 50%-os. Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen a csatlakozó jegy tényleges viszonylatát kell feltüntetni (pl. Személydíjszabási utasítás  Piros BKSZ emblémával ellátott Kódszám: 93.a BKV által rendszeresített bérletigazolvány számát – ebben az esetben menetjegy-ellenőrzés során személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatását is meg kell követelni. 43 . 50 %-os.025) b) VMAEF jegykiadó gép Az VMAEF típusú jegykiadó gép biztosítja az engedélyezett BKSZ csatlakozó jegyek kiadását és/vagy rögzítését valamint a kódszámnak megfelelő statisztika előállítását.2.P.a BKV által rendszeresített nyugdíjas bérletigazolvány számát – ebben az esetben menetjegy-ellenőrzés során személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatását is meg kell követelni. 1. vagy .3.000 Felhasználás: teljesárú. Nyugdíjas: . 33%-os és 20%-os üzletpolitikai kedvezményű menetjegy. A „BKSZ” megjelölést az „Egyéb” rovatban kell feltüntetni. másodsorban a diákigazolvány számát. Az így kiadott menetjegyeket a Beszámolójelentésen a BKSZ-re utaló (a kódszám harmadik helyén 4-es) és a csökkentett kilométer-távolságnak megfelelő jegykóddal kell szerepeltetni (pl.10 Igazolványszám feltüntetése a Budapest-bérleten. c) MJG Az MJG-ben a program biztosítja az engedélyezett BKSZ csatlakozó jegyek kiadását és/vagy rögzítését. 2.0.  Zöld BKSZ emblémával ellátott Kódszám: 93. 2. valamint a kódszámnak megfelelő statisztika előállítását. 01.5.11.4. Budapest jegyen A Budapest-bérleten az alábbiak szerint kell az igazolványszámot feltüntetni kék vagy fekete színű tollal: Dolgozó: . A jegykiadás menetét az MJG Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

12. az „Egyéb” rovatba fel kell tüntetni. Egyéb: óvodás csoportot csak óvoda jelenthet be és a csoportnak csak az óvoda hivatalos létszámába tartozó gyermek lehet tagja. születési dátumát. Ilyen esetben a bérlet érvénytartama nem terjedhet túl az ideiglenes diákigazolvány érvénytartamán. Ha a diák.1 Diákigazolvány Érvényes diákigazolványként kell elfogadni mind a régi. Más. (Erre a nyomtatvány fel nem használt sorait kell felhasználni kézirati módosítással. ezen igazolvány alapján váltott tanulóbérleten mind az azonosítószám. feltünteti az Igazolás érvényességi idejét és ellátja eredeti aláírással és az iskola névbélyegzőjével. akkor e szabály értelemszerűen alkalmazandó ebben az esetben is. sz.P. mind a diákigazolvány szám feltüntetését érvényesnek kell elfogadni.3. mind az új típusú kártya alapú diákigazolványt. Ilyen esetben a diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül a tárgyév dec.3.12. Személydíjszabási utasítás 2.és 30 napos bérlet A bérleteken a diákigazolvány 10 jegyű számát. nem az óvoda létszámába tartozó gyermek nem lehet tagja ugyanennek a csoportnak. az újonnan kiadott igazolvány számát a bérleten úgy kell feltüntetni. 2. Ha az ideiglenes diákigazolvány érvényessége a tanuló bérlet érvényességi időtartamán belül lejár. életévét. hogy az eredeti bejegyzés is jól látható legyen. Ha a bérleten az OM-azonosító van feltüntetve. a diákigazolvány csak érvényesítő matricával együtt érvényes. vasutas gyermekek számát.3.12. mennyi vasutas gyermek tartozik az elszámoláshoz.12. hallgató (a továbbiakban: diák) ideiglenes diákigazolvány alapján vált tanuló bérletet. Amennyiben az állandó diákigazolvány helyett a diák ideiglenes diákigazolványt kap. Az Igazolást minden esetben a tanintézmény állítja ki. 2. félhavi. Tanulók menetdíjkedvezménye 2. Az érvényes diákigazolványt nem pótolja a kizárólag az OM-azonosító igazolására szolgáló kártya. 31-ig érvényes. amennyiben az előírt adatokat tartalmazzák. kivéve az új kiállítású diákigazolványokat. A kártya alapú igazolvány érvényesítő matrica nélkül érvényes. 2. 1. a vonalkód alatti számot vagy az Oktatási Minisztériumi azonosítót (továbbiakban OM-azonosítót) kell feltüntetni. valamint az A4 méretű papíralapú Igazolást – amely kártya hiányában ideiglenes diákigazolványként igazolja a tanulói jogviszonyt –. és a diák részére új ideiglenes diákigazolvány vagy állandó diákigazolvány kerül kiadásra.) Elszámolás: a csoport elszámolását Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell végezni. amelyek már tartalmazzák az OM azonosítót is.3 Menetdíjkedvezmény diákok csoportos utazásához a) Óvodás csoport Utazás bejelentése: „Bejelentés” nyomtatványon külön fel kell tüntetni a 6 éven aluli gyermekek számát. a bérleten az ideiglenes diákigazolvány számát kell feltüntetnie. 2. az OM-azonosítót tartalmazó kártya és a diákigazolvány egyidejű felmutatása szükséges. életévét. Ha a diák a diákigazolvány kiállításának tanévét megelőzően tölti be 18. amelyért az óvodának kell a felelősséget vállalni. 44 .3. ezáltal magasabb kedvezményt sem vehet igénybe.2 Tanuló havi-. ha a diák a diákigazolvány kiállításának tanévében vagy az azt követő augusztus 31-ig tölti be 18. Az új típusú diákigazolvány azonosítószám rovatában a diák OM azonosító száma kerül.

Más. ezáltal magasabb kedvezményt sem vehet igénybe. (Erre a nyomtatvány fel nem használt sorait kell felhasználni kézirati módosítással. (Erre a nyomtatvány fel nem használt sorait kell felhasználni kézirati módosítással. Példák:  13 fő 10 éven aluli és 12 fő 10 éven felüli gyermek esetén a minimális csoportlétszám 6 fő és 3 fő kísérő jogosult a kedvezményre. vasutas gyermekek számát.  13 fő 10 éven aluli és 5 fő 10 éven felüli gyermek esetén a minimális csoportlétszám 6 fő és 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre (a 10 éven felüliek nem érik el a kísérő kedvezményéhez szükséges létszámot)  13 fő 10 éven aluli és 8 fő 10 éven felüli gyermek esetén a minimális csoportlétszám 6 fő és 3 fő kísérő jogosult a kedvezményre (a két részcsoportból a kísérők száma szempontjából figyelmen kívül hagyandó gyermekek összlétszáma után már adható újabb kísérői kedvezmény az alacsonyabb kedvezmény szerint) Diákok csoportos utazásának elszámolását és együttes elhelyezésének szabályait a 2. mennyi vasutas gyermek tartozik az elszámoláshoz.3. Egyéb: állami gondozott csoportot csak Gyermekközpont (más megnevezésű.18 pontban előírtak szerint kell alkalmazni.P.) Elszámolás: a csoport elszámolását Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell végezni.) Elszámolás: a csoport elszámolását Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell végezni. nem a Gyermekközpont létszámába tartozó gyermek nem lehet tagja ugyanennek a csoportnak. 2. vasutas gyermekek számát.) Elszámolás: a csoport elszámolását Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell végezni. 1. d) 10 éven felüli gyermekek csoportja Utazás bejelentése: „Bejelentés” nyomtatványon fel kell tüntetni a vasutas gyermekek számát. (Erre a nyomtatvány fel nem használt sorait kell felhasználni kézirati módosítással. Személydíjszabási utasítás b) Gyermekközpontban nevelt állami gondozott gyermekek csoportja Utazás bejelentése: „Bejelentés” nyomtatványon külön fel kell tüntetni a 6 éven aluli gyermekek számát. az „Egyéb” rovatba fel kell tüntetni. az „Egyéb” rovatba fel kell tüntetni. mennyi vasutas gyermek tartozik az elszámoláshoz (pl. c) 10 éven aluli gyermekek csoportja Utazás bejelentése: „Bejelentés” nyomtatványon külön fel kell tüntetni a 6 éven aluli gyermekek számát. sz. mennyi vasutas gyermek tartozik az elszámoláshoz. az „Egyéb” rovatba fel kell tüntetni. 45 . amelyért a Gyermekközpontnak kell a felelősséget vállalni. állami gondozott gyermekeket foglalkoztató intézmény) jelenthet be és a csoportnak csak a Gyermekközpont hivatalos létszámába tartozó gyermek lehet tagja. e) 10 éven aluli és 10 éven felüli gyermekek osztott csoportja Osztott csoport esetében az elszámolásnál a kísérők létszámát az életkor szerinti részcsoportonként kell megállapítani. tartozik 2 vasutas). 1. születési dátumát.  22 fő 10 éven aluli és 13 fő 10 éven felüli esetén a minimális csoportlétszám 6 fő és 5 fő kísérő jogosult a kedvezményre. születési dátumát.

szerszámait. A kutyabérletek érvényességükön belül bármely kutyát vezető személy jegyével. „visszatérítve” megjelöléssel. facsemetét stb. Az Üzletszabályzatban felsorolt tárgyak közül értelemszerűen egy pár mankót. Ha az utas – más utazási feltételek betartása mellett – kizárólag a kézipoggyász méretés tömeghatárokra vonatkozó szabályokat sérti meg. ha régebbi kiállításuk miatt 5 éves érvénytartam van rajtuk feltüntetve. alkatrészeit munkavégzés céljából 2. ha e minőségét igazolni tudja. A viteldíj megállapítása:  30 kg-ot (max. Kerékpár. Kutya havibérleten. kell 1 poggyászdarabnak tekinteni. 3 db-ot) kézipoggyásznak (díjfizetés nélkül bevihető) kell tekinteni. Magyar Igazolvány és Magyar Hozzátartozói Igazolvány (magyarigazolványok) A magyarigazolványok abban az esetben is érvénytartam nélküliek. együléses. az utazását – az utánfizetés alkalmazása után – kézipoggyászával együtt folytathatja.  az ülés nélküli sportkerékpárt. A magyarigazolványok alapján váltott kedvezményes árú menetjegy teljes visszatérítése esetén az utas részére a felhasznált bélyegzési helyet áthúzással érvényteleníteni kell.13. A pályahálózat-működtető vasúti társaság munkavállalója. hogy az eszközök ne szennyezzék be a kocsit és ne jelentsenek balesetveszélyt. 1. kocsiosztályon magával viheti.P.15. élőállat Elszámolás szempontjából egy kerékpárnak kell tekinteni:  a kétkerekű. ha az Igazolványban van még felhasználatlan bélyegzési hely. Az új jegy kiadása esetén a bélyegző lenyomatot az Igazolvány ugyanazon oldalának felső részén kell elhelyezni. motor nélküli kerékpárt mérettől függetlenül. 2.3. A kerékpárszállítással és kerékpár helyfoglalással kapcsolatos további tudnivalókat külön díjszabási rendelkezés tartalmazza. 2. 2.3. Az utas jogosult az érvénytelenített bélyegzési hely ismételt felhasználására. kutya 30 napos bérleten nem kell feltüntetni bérletszámot. Tanuló részére kiadott Magyar Igazolvány alapján tanulóbérlet nem szolgáltatható ki.  minden további darabért viteldíjat kell felszámítani az előírásokat be nem tartókra előírt egy pótdíjjal. 1. Kézipoggyász Ha az utas kézipoggyászának terjedelme meghaladja az előírtakat. Személydíjszabási utasítás 2. 46 .14. sz. de gondoskodnia kell arról.  a segédmotoros kerékpárnak nem tekinthető kisteljesítményű motoros – kivéve benzinmotoros – kerékpárt. 1 csomag szerszámot. A szétszerelt kerékpárt is kerékpárnak kell tekinteni. dátummal és Egyesített pénztárszám-bélyegzővel. Az új jegy kiadásának bélyegzését akkor is ezen a módon kell elvégezni. akkor a terhére a kézipoggyász méretét meghaladó tárgy viteldíját kell felszámítani.3. ha a kerékpár összes alkatrésze a vonaton van (akár több utasnál is). bérletével együtt érvényes (ugyanazt a kutyát a kutyabérlet érvényességi idején belül különböző utas viheti magával). a kézipoggyász méretét meghaladó eszközeit.

3. A tanuló csoport a díjmentes utazást csak kísérővel veheti igénybe. még akkor is. o a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. sz. szakiskola. 1. évfolyamtól). o a Magyar Nemzeti Galéria. 2. o a Mezőgazdasági Múzeum.  valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola. o az Országos Műszaki Múzeum. o a Magyar Természettudományi Múzeum. 1. Egy csoportnak kell tekinteni a fogadónyilatkozatban visszaigazolt létszámot. A csoporttal együtt utazó további kísérőt egyéni utasnak kell tekinteni.1 Igényjogosultság A belföldi díjmentes utazás igénybevételére a MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalán jogosultak az ország területén működő  általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is). o a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.3. 2. Országos múzeumnak kell tekinteni az intézmény összevonások során a fenti múzeumok valamelyikéhez kapcsolt és a főintézmény bélyegzőjét használó múzeumot is.  minden 10. Személydíjszabási utasítás 2.  az Országház. amelyet a MÁV-START Zrt. ha a gyermekek létszáma nem éri el a 10 főt.16. gimnázium és szakközépiskola). o a Magyar Nemzeti Múzeum. 2. Ez utóbbi esetben is egy fő kísérő jogosult a kedvezményre. o a Néprajzi Múzeum.2 Kedvezményesen látogatható intézmények  Az országos múzeumok: o a Budapesti Történeti Múzeum. üzletpolitikai kedvezményként biztosít.  a Terror Háza Múzeum (csak 9. 47 . o az Iparművészeti Múzeum.16. o a Hadtörténeti Múzeum.3. o a Közlekedési Múzeum.P. Országos múzeumlátogatással egy tekintet alá esőnek kell tekinteni a diákcsoport budapesti Holocaust Múzeum látogatására történő utazását is.16. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) csoportos utazás esetén. o a Szépművészeti Múzeum. o a Petőfi Irodalmi Múzeum. Díjmentes múzeum és Országház látogatás diákcsoportok részére A Közszolgáltatási Szerződés alapján díjmentes utazás biztosított az országos múzeumokba. Könyvtár és Levéltár. valamint a Terror Háza Múzeumba.

hogy a „Bejelentés” felső margóján minden esetben a „Koronalátogatás” megjegyzést kell alkalmaznia. A tanulók létszámát és a kísérők számát az „Egyéb” rovatban kell feltüntetni.3 Igénybenyújtás A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a „Bejelentés” nyomtatvány alapján.és helyjegy.16. d) A menetjegy felülbélyegzése A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes. 48 . a visszautazást a megjelölt napot követő nap 24:00 órájáig be kell fejezni.5 Utazási feltételek a) Viszonylat A díjmentes utazásra a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a budapesti fejállomásig vagy a főintézményhez kapcsolt múzeum székhelyének vasútállomásáig és vissza jogosult (pl. (Csak a feltüntetett kísérő személy/ek jogosultak a díjmentes utazásra.) 2.4 Elszámolás A „Bejelentés” alapján a tanuló csoportot Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen „csoportos” megjelöléssel kell díjmentesen elszámolni. A díjmentes elszámolás előzetes bejelentéshez kötött.3. a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó kihelyezett Visegrádi Mátyás király Múzeum látogatása esetén az elszámolás kérhető Nagymaros-Visegrád állomásig is). Feláras vonat esetében a pót. (A fogadónyilatkozat eredeti példánya a csoportvezető birtokában van. és a kísérők nevét is fel kell tüntetnie. azzal a különbséggel.) Az iskola a tervezett utazás előtt  legalább 48 órával köteles igényelni az elszámolást a vasúti pénztárban  legalább 7 nappal korábban köteles benyújtani az együttes elhelyezési igényt. sz. 2. ha azt a látogatás helyszínén.P. pótjegy. A fogadónyilatkozat másolata nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. A felső margón „Koronalátogatás” megjelölést kell alkalmazni. Személydíjszabási utasítás 2. A díjmentes menetjegyet VMAEF jegykiadó-géppel kiszolgáltatni nem szabad. c) Menetjegy érvénytartama Az utazás a fogadónyilatkozatban megjelölt napot megelőző nap 0:00 órájától kezdhető meg. e) Útmegszakítás A díjmentesen elszámolt menetjeggyel az utazás nem szakítható meg. Az iskola a meghatározott napra érvényes fogadónyilatkozat másolatát köteles a „Bejelentés”-hez csatolni. kocsiosztályon érvényes.3. f) Hosszabb út részbeni fedezése A díjmentes utazás hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel. a múzeumban az erre a célra rendszeresített bélyegző lenyomattal ellátták. Felárat külön Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell elszámolni. helyjegy díját ki kell egyenlíteni.3. 2.16.16. Az igénylő iskolának a „Bejelentés”-t az általános szabályok szerint kell kitöltenie. b) A kedvezmény mértéke A díjmentes utazás 2. így a vonaton azt a jegyvizsgáló nem számolhatja el. 1.

legalább 20 fő egyéni utas egyidejű utazását (amennyiben együttes elhelyezést igényelnek).18. vagy e-mailben – meg kell küldeni a területi szolgáltatásértékesítőnek. 1. hogy a nyomtatványon a csoportvezető neve és elérhetősége mindig rögzítésre kerüljön.1 Pénztárkezelő feladata a csoportos elszámolás során Csoportnak kell tekinteni:  a Díjszabás csoportos kedvezményei alapján elszámolást kérő csoportot. stb. sz. belföldi közvetlen) – beállítani a P. 2. Ha a csoportos kedvezmény mértéke eltérő a MÁV-START és GYSEV forgalomban. Az értesítést utólag is meg kell tenni. illetve az „Üzletpolitikai kedvezmények”-ben előírtak szerint kell végezni. A pénztárnál történt minden (jelen rendelkezés szerinti) csoportos elszámolásról a lehető leghamarabb pénztárkezelő.… 2.) és meg kell nevezni egy csoportvezetőt. XY baráti társasága. az utazás iránya és az igénybe vett kocsiosztály. A csoportos elszámolást a Díjszabásban.1. nyomtatványt kell kitöltetni csoport utazásáért felelős vezetővel.2. személyesen.3. Személydíjszabási utasítás g) Pénztári elszámolás A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyet az űrjegyszámadásban „díjmentes” megjelöléssel kell – a forgalom szerint (belföldi helyi.P. a menetdíj elszámolását külön jegyen kell elvégezni és a két jegyet összefüggésbe kell hozni.18. Az állomási pénztárnál jelentkező csoportot Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen kell elszámolni. viszonylata. faxon.17. Utasítás előírásainak megfelelően. A regisztrációs jegy kiadásának különleges szabályai Nincs.  az egyéb kedvezményt igénybe vevő. 2. ha a csoport minden tagjára vonatkozóan megegyezik az utazás időpontja.  az Üzletpolitikai kedvezmények „Csoportos kedvezmény” alapján elszámolást kérő csoportot. Csoportos utazással kapcsolatos jegykiadási feladatok 2. ha az elszámolást kérő csoport az elszámolást követően azonnal utazik vagy a csoportos elszámolás hétvégén történik.3. Egyéb kedvezményt igénybe vevő utas esetén is szükséges az űrjegyen történő elszámolás. példányát (a pénztárban maradó példány másolati példányát) – a helyi lehetőségeknek megfelelően postai úton. függetlenül az utazás irányától. Valamennyi csoportos elszámolással kiállított jegy – ideértve a csoportos kerékpár elszámolást is – érvénytartama megegyezik a 100 km-en felüli távolságra kiadott menettérti jegy érvénytartamával (kiállítás napja + 14 nap). sz. amennyiben együttes elhelyezést igényelnek. 1. 2. 5. Ki kell töltetni a „Bejelentés” nyomtatványt meg kell adni egy csoportnevet (pl. A csoportos elszámolás csak akkor alkalmazható. faxon vagy elektronikus úton értesíteni kell a területi szolgáltatásértékesítőt vagy a területi értékesítési szakértőt. h) Statisztikai adatszolgáltatás A díjmentes menettérti jegy kódszáma 17. pénztárellenőr vagy pénztárfőnök által telefonon. Az utazás adataival kitöltött és a pénztárkezelő által lebélyegzett „Bejelentés” nyomtatvány 3. A csoport elszámolásához a Díjszabás előírása szerint „Bejelentés csoportos utazás elszámolásához” c. 49 . A kapcsolattartás céljából fontos.3. Őszikék Nyugdíjas klub.

2. tájékoztatni kell a csoportvezetőt az együttes elhelyezés igénylésének módjáról. Az üzemeltetési munkatárs elsődleges feladata a jóváhagyás vagy elutasítás. másodsorban a jogosultsággal rendelkező üzemeltetési munkatársnak. mind a menettérti útra történő elszámolásra (ideértve. A programhoz való hozzáférési jogosultságot az erre kijelölt értékesítési szakértő állítja be. akkor is fel kell venni a kapcsolatot a „Bejelentés”-en feltüntetett csoportvezetővel és tájékoztatni kell a vonaton történő csoportos utazás feltételeiről. szükség esetén vonat erősítések. speciális kocsik intézése. a rögzített csoportok adatairól valamennyi érintett SZSZK (szolgáltatás értékesítő) kijelölt munkatársának e-mailes tájékoztatást köteles küldeni.3. Ha a csoport együttes elhelyezést is igényel.és egyéb vonatoknál is minden esetben a vonatindító állomásnak az erre a feladatra kijelölt munkatársa jogosult az igényt elfogadni. pénztárellenőr vagy pénztárfőnök által jelzett csoportot – ha az utazásuk még nem kezdődött meg – köteles rögzíteni az Intranet programban. megküldések lebonyolításáról a helyi lehetőségek figyelembevételével az értékesítési és gazdálkodási koordinátoroknak kell gondoskodni. amely vonatkozik mind az egy útra.18. Az együttes elhelyezésnél esetleg felmerülő üresfutási díjat a pénztárban el kell számolni. A rögzítést végző munkatárs. A kerékpáros csoportok együttes elhelyezésével együtt kezelendő a kerékpáros kocsik ügyintézése. Amennyiben a csoport már megkezdte az utazását a „Bejelentés”-en megjelölt vonattal. ha az egy útra vagy menettérti útra szóló csoportos jegy több jegyen van elszámolva és az elszámolások összefüggésben vannak egymással). kerékpárszállító kocsik. Amennyiben a csoport kerékpárt is kíván szállítani.P. Egy utazásnak kell tekinteni a menetjegyváltás során kifizetett menetdíjat.3. illetve részére meg kell adni a területi szolgáltatásértékesítő nevét és elérhetőségét.18. 1. 2. A csoportos elszámolást kérő utasok könnyebb eligazítása érdekében minden pénztárablakban jól láthatóan ki kell helyezni a területileg illetékes szolgáltatás értékesítő nevét és elérhetőségét.3 Intranet program kezelése a csoportos utazásokhoz a) Általános tudnivalók Az Intranet programot csak kezelési jogosultsággal lehet használni. statisztikát nem kell vezetni. 1. a kerékpáros csoport vezetőjének figyelmét fel kell hívni. hogy a kerékpárok biztonságos szállítása érdekében legkésőbb 7 nappal az utazás megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a területi szolgáltatásértékesítővel. sz. b) Az üzemeltetési területen kijelölt munkatárs feladata A programban való adatrögzítést elsősorban a területi szolgáltatásértékesítőnek kell végezni. 50 . Átlós. Az üresfutási díj felső határa egy csoport utazására vonatkozik.2 Területi szolgáltatásértékesítő feladata a csoportos elszámolás során Valamennyi szolgáltatásértékesítő a területéhez tartozó belföldi személypénztár-kezelő. A pénztárban elszámolt csoportos utazásokról további nyilvántartást. amelyben az adatrögzítést végző munkatárs nevét és elérhetőségét is fel kell tüntetni. Adatrögzítést kizárólag az arra kijelölt üzemeltetési munkatárs és területi szolgáltatásértékesítő végezhet. Személydíjszabási utasítás Az értesítések.

Több SZSZK területét érintő vonatok esetén az SZSZK-k közötti egyeztetés a kijelölt üzemeltetési munkatárs feladata. Elővételben. mind a visszaútra szóló bárcajegy a kilométer-távolságnak megfelelő egy útra szóló jegy érvénytartamán belül használható fel. Feláras vonat esetén a helyi lehetőségek figyelembevételével történik a csoportos helylekérés. utazás napja. c) Területi szolgáltatásértékesítő feladata A személy. az Intranet programban rögzített adatsor bemásolásával. Az Intranet program meghibásodása esetén a csoportos utazás adatait mind oda. Személydíjszabási utasítás Együttes elhelyezés jóváhagyására minden adott vonatra a területi SZSZK-hoz tartózó vonatindító állomás kijelölt munkatársa jogosult. hogy az nem terjedhet túl a hitelezett utalvány érvénytartamán. 1.mind visszaútra (csoportnév. Ha külön rendelkezés másképp nem szabályozza. 51 . Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen is csak egy útra lehet hitelezett elszámolást alkalmazni. Hitelezett bárcajegy: oda.) meg kell küldeni a telefonos egyeztetést követően a vonatindító állomások területileg illetékes üzemeltetési munkatársaknak. Hitelezett menetjegy csak hitelezett utalvány alapján adható ki. Minden rögzítésről. Hitelezett menetjegy kiadása Hitelezett menetjegy kiadható  bárcajegyen. Mind az odaútra. a hitelezett utalványon feltüntetett napra vagy feltüntetett érvénytartamon belül egy utas által megadott napra adható ki. d) Statisztika Az Intranet program adataiból a kijelölt szolgáltatásértékesítő munkavállalónak statisztikai elemzést kell készíteni.19. MÁV-START – GYSEV forgalom esetén a menetjegyet teljes viszonylatra kell kiszolgáltatni. a hitelezett menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiadott teljesárú menetjegy érvénytartamával azzal.  MJG-n. aki szükség esetén gondoskodik erősítő kocsik biztosításáról. A rögzítést utólag is el kell végezni. létszám. e-mail útján értesíteni kell a csoport teljes utazása során érintett valamennyi vonatindító állomás illetékes SZSZK kijelölt munkatársát. 1.P.  Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen. A visszaútra szóló bárcajegyet elővételben más állomásról kiinduló jegyként kell kiszolgáltatni. aki szükség esetén az együttes elhelyezés biztosításához szükséges további intézkedést egyezteti az többi érintett SZSZK kijelölt munkatársával. Kerékpáros csoport ügyintézése a vonatindító állomás kijelölt munkatársával történik. 2.  VMAEF gépen.és gyorsvonatok mellett a feláras vonatot igénybevevő csoportot is rögzíteni kell az Intranet programban. viszonylat stb. sz. Feláras vonatoknál a rendelkezésre álló eszközök figyelembe vételével történik a csoportos helylekérés. az illetékes SZSZK kocsigazdálkodójával az eszközigényt egyeztetni kell. nagy létszámú csoportok esetében. szükség esetén erősítő kocsiról kell gondoskodni.és visszaútra kiállított utalvány alapján két db egy útra szóló jegyet kell kiadni. vonatszám.3. 1.

Kizárólag menettérti útra váltható mérsékelt árú menettérti jegyet igénylő utas részére.20. 2.és keletbélyegzővel le kell bélyegeznie. Személypénztári és Leszámolási Utasításban előírtak figyelembevételével kell meghatározni. Ha a pénztár készletében nincs 1. d) Menetjegykiadás 1.3. 1. 2. akkor a kívánt menetjegy értékét megközelítő értékű menetjegyet kell kiszolgáltatni. kocsiosztályú menetjegy. e) Menettérti jegykiadás Korlátozott menetjegykiadásra berendezett megállóhely menettérti jegyet csak abban az esetben szolgáltathat ki. A „KM” jelzést csak a kiadott menetjegyen kell szerepeltetni. mint a 10 kilométeres teljesárú menetjegy ára. kocsiosztályon történő utazáshoz megfelelő távolságú és kedvezményű 1. 52 . c) Kedvezmények alkalmazása Ha a pénztár készletében nincs az utast megillető mértékű kedvezményes árú menetjegy. f) Kedvezményes okmányok kezelése Kedvezményre jogosító okmány (pl. hogy a kiadott menetjegy értéke ne haladja meg az utas részére szükséges menetjegy értékét. Díjmentes jegy igényt „KM”-es pénztárban nem lehet teljesíteni. akkor az utas részére értékben megközelítő elsősorban teljesárú 2. A jegyvizsgálótól azonban kérhető oda és visszaútban is a „KM”-es menetjegynek a menettérti útra történő kiegészítése. Ügyelni kell azonban arra. amennyiben a pénztárban nincs megfelelő menetjegy. mint a díjszabásban előírt menetdíj.P. ha az utas által kért kedvezményű menetjegyet a teljes viszonylatra és az igényelt kocsiosztályra ki tudja szolgáltatni. kocsiosztályú menetjegyet kell kiadni. 5. vagy a jegy nem az igénybe vett kedvezménynek megfelelő akkor a menetjegyet „KM” bélyegző lenyomattal kell ellátni. kocsiosztályra 1. Alkalmi menettérti jegy igénye esetén a kiadott menetjegyen a „KM” jelzésen kívül kéziratilag az „A” alkalmi menettérti jegyre történő utalást is szerepeltetni kell. akkor egy megközelítő értékű kedvezményes árú menetjegyet kell részére kiadni. A jegykiadónak az utas figyelmét fel kell hívni arra. Ellátottak utazási utalványa) alapján igényelt megfelelő kedvezményes árú menetjegy hiánya esetén is a jegykiadónak az utazási okmányt Jegypénztári állomásnév. hogy a menetjegy-kiegészítését odaútban kell kérnie a jegyvizsgálótól. b) Menetjegykiadás A korlátozott menetjegykiadásra berendezett megállóhelyen a jegykiadónak vagy szerződéses munkavállalónak lehetőleg az utas által kért kedvezményű és távolságú menetjegyet kell kiszolgáltatnia. elsősorban teljesárú menetjegyet kell részére kiszolgáltatni. Ha az utast megillető kedvezményes árú menetjegy értéke kisebb. Ha a kiszolgáltatott jegy értéke alacsonyabb. akkor egy megközelítő értékű. kocsiosztályú menetjegyet kell kiadni. 2. egy útra érvényes teljesárú menetjegyet kell kiadni. A felettes pénztárnak figyelnie kell a rendszeres menetjegyfogyást és a tapasztalatok alapján kezdeményeznie kell a jegyellátmány módosítását az igényeknek megfelelően. „KM”-es jegykiadás különleges szabályai a) Menetjegykészlet A korlátozott menetjegykiadásra berendezett megállóhely jegykészletét a P. Személydíjszabási utasítás 2. sz. sz. Ha a pénztár készletében ilyen jegy nincs.

bérletjeggyel rendelkező. részére a kocsiosztály-különbözet értékének megfelelő értékű teljesárú menetjegyet kell kiadni.21. Amennyiben átszállás előtt a jegyvizsgáló nem végezte el a menetjegy-kiegészítést. az utas által kért kedvezményes árú menetjeggyel rendelkeznek).P. vagy  a vasútvonalon kívül fekvő kiindulási állomásról. a menetdíj-különbözet értékét megközelítő értékű teljesárú menetjegyet kell kiadni amelyet „KM” bélyegzővel le kell bélyegezni. akkor ezt az állomáson a pénztárban is igényelheti az utas. kocsiosztályra történő kiegészítését kéri. A „KM” bélyegzővel ellátott menetjegyet nem szabad érvényesség megjelölése nélkül kiszolgáltatni. Itt is ügyelni kell arra. h) Menetjegy-kiegészítés A „KM” megjelölésű menetjegy kiegészítését elsősorban a vonaton a jegyvizsgálónak kell elvégezni. Személydíjszabási utasítás g) Elővétel A „KM”-es pénztárak elővételben is kiszolgáltathatják azokat a menetjegyeket. 53 . a továbbutazásának elszámolását igénylő utas részére a menetdíj-különbözet elszámolást a fent leírtak szerint kell elvégezni. kocsiosztályra váltott menetjegyének 1. Kalauz nélküli közlekedés A Közforgalmú Menetrendben KN (kalauz nélküli) közlekedésre meghirdetett vasútvonalon az utas  a vasútvonalon belüli viszonylatokban előre megváltott. sz. 30 napos bérlettel. 2. hogy a kiadott menetjegy értéke ne haladja meg a szükséges kerékpár vagy élőállat viteldíj mértékét. külön erre a célra rendszeresített és a vonaton elhelyezett automatánál történő jegykezeléssel. havibérlettel. A félhavi-.3. akkor a kívánt menetjegy értékét megközelítő értékű teljes árú menetjegyet kell kiszolgáltatni. és rá kell írni az utas birtokában lévő menetjegy számát („Tartozik a …… számú jegyhez”). kivéve ha ettől eltérő rendelkezés került kiadásra. j) Kerékpár és kutya elszámolása Ha a pénztár készletében ilyen jegy nincs. Ebben az esetben a pénztár nem „KM”-es pénztárként funkcionál. Ha az utas 2. 1. i) Hitelezett utazási utalványok „KM”-es pénztár hitelezett elszámolást nem végezhet. illetve a vasútvonalon kívül fekvő célállomásra történő utazás esetén a teljes viszonylatra érvényes menetjeggyel utazhat. 2. Ha az utas a birtokában lévő menetjegy továbbutazásra történő kiegészítését kéri. amelyeken nem kell a „KM” jelzést alkalmazni (a teljes útvonalra szóló.

bármely kifizető neve  Felhasználó: kézzel írt vagy előre nyomtatott magánszemély neve  Csekkszám: tizennégy karakterből álló változó sorszám (jobb oldali vonalkód alatt.4. c) Biztonsági elemek Külön tájékoztatóban kerül kiadásra. 2. amely „ellenőrző szelvény” feliratot.1.2. számokkal írt változó évszám. e) Felhasználás szabályai A pénztárkezelő Üdülési Csekket kizárólag a Felhasználó személyazonosságának igazolása mellett fogadhat el az Üdülési Csekk hatályossági idején belül. rábélyegezni tilos!)  Azonosító: tizenhárom karakterből álló változó sorszám  Érvényesség: a felhasználás napján még érvényes. Személydíjszabási utasítás 2. Készpénz Készpénzes fizetés esetén a pénztárkezelőnek. Személypénztári és Leszámolási Utasításban tartalmazza.4. sz. egy 14 számjegyből álló ellenőrzőszámot és a névértéket tartalmazza. mely számmal és betűvel egyaránt fel van tüntetve 2. tartalma azonban csekkenként változó:  Támogató: előre nyomtatott. illetve az Üdülési Csekk hatályon kívül helyezése esetén az Üdülési 54 . Az ellenőrzőszám megegyezik a vonalkód alatt feltüntetett számmal. d) Kötelező adatok A kötelező adatok feltüntetése az Üdülési Csekken elengedhetetlen. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos szabályokat a P. 5.5 cm szélességű perforált rész. nap  OCR sáv: a csekk alján található sáv. 2. b) Ellenőrző szelvény A 2010-től kibocsájtott Üdülési Csekkek ellenőrző szelvénnyel vannak ellátva. változó biztonsági szám és karakter kódsor  Érték: 500 vagy 1000 Ft-tal osztható kerek érték lehet. A személyazonosításra felmutatott igazolványban és az Üdülési Csekken feltüntetett felhasználó nevének meg kell egyezni. a) Forint Készpénzes fizetés esetén az Üzletszabályzat alapján belföldi menetjegy kizárólag forintban fizethető. fizetési eszközként elfogadható bizonylat.P. 1. A személyazonosság igazolásának megtagadása. sz.4. Az ellenőrző szelvény az Üdülési Csekk felső szélén végighúzódó kb. Üdülési Csekk a) Üdülési Csekk Az Üdülési Csekk névre szóló. b) Euró Euróval kizárólag nemzetközi menetjegy fizethető a külön rendelkezésben meghirdetett állomásokon és vonatokon. jegyvizsgálónak lehetősége szerint ellenőriznie kell az átvett pénz valódiságát. 0.3.4. Fizetési módok 2. Bankkártya A kiadott jegyre a bankkártyával történő fizetési módra utaló „BK” betűjelzést kell tenni. hónap.

Ebben az esetben az Üdülési Csekken fel kell tüntetni az aláírás jogcímét. Az Üdülési Csekk alapján csak annak az utasnak a nevére lehet menetjegyet kiszolgáltatni. Ha az Üdülési Csekken nevesített felhasználó aláírásra képtelen (pl. sz. ha valamennyi felhasználó a csoport tagja (minden felhasználónak. az Üdülési Csekket aláírhatja helyette a szülő/gondviselő. pótjegy. Több felhasználó nevére kiállított Üdülési Csekkel is fizethető a teljes csoport menetdíja abban az esetben. Nem fogadható el több. „szülő”. Budapest jegy. START Klub kártya) esetén el kell fogadni. Budapest-bérlet. Az olvasható aláírás nem kötelező. valamint nagy értékű bérletjegy kivételével bármely belföldi teljesárú és kedvezményes árú menetjegy (továbbiakban: menetjegy). és/vagy IC pót. Ha az utas (Üdülési Csekk felhasználó) tévesen.P. különböző felhasználó nevére kiállított Üdülési Csekk egy menetjegy (1 főre érvényes) váltásához. az „elfogadó” helyen írta alá az Üdülési Csekket. mellékletben). de csak VMAEF géppel rendelkező pénztárakban vagy a szolgáltatásértékesítők által kezelt pénztárakban. a pénztárkezelőnek a „felhasználó” helyen kell aláírnia és a beszolgáltatással egyidőben rövid jelentést kell csatolni az ilyen Üdülési Csekkhez az alábbi szöveggel: „Tisztelt NÜSZ! Az utas téves helyen írta alá az Üdülési Csekket. ezért elfogadáskor a felhasználó helyén írtam alá. bármely kocsiosztályra megváltható. Kivételt képez a meghibásodás vagy a csoportos elszámolás esete. ha azonban egyértelműen nem egyezik meg az Üdülési Csekk tulajdonosa az aláíróval. Az Üdülési Csekk alapján váltott menetjegy VMAEF jegykiadó géppel kerül kiszolgáltatásra. sz. félhavi-. melyet minden VMAEF jegykiadó géppel ellátott pénztárablakban ki kell helyezni (minta az 5. Tanuló félhavi-. illetve külön rendelkezés (pl. 55 . az Üdülési Csekkel fizető utas nevét a csoportos bejelentőn és a menetjegyen fel kell tüntetni).és helyjegy. gyerek). 2. Az Üdülési Csekket minden esetben tollal kell aláírni (színe nincs korlátozva). helyjegy váltása. vagy „gondviselő” (a személyazonossági vizsgálat nem kivitelezhető. Személydíjszabási utasítás Csekk elfogadását el kell utasítani. 1. ilyenkor a menetjegy kiszolgáltatása történhet Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen. a csekket nem lehet elfogadni. Tanuló havi-. igénybe kell vennie a szolgáltatást. amely a jegyvásárlás napján még érvényes. 2. f) Menetjegyváltás Az Üdülési Csekket hatályossági idején belül fizetőeszközként a havi-. akinek a csekkje beváltásra kerül. akinek a nevére a csekk kiállításra került. (NÜSZ) az Üdülési Csekkhez szükséges személyazonosításra tájékoztatót rendszeresít. ezért csak nyilvánvaló visszaélés esetén kell megtagadni az Üdülési Csekk elfogadását). A menetjegy áráról kizárólag az utalványon feltüntetett személy nevére lehet „Készpénzfizetési számlá”-t kiállítani. Az Üdülési Csekket kibocsátó Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. aláírás). A menetjegy egy útra és menettérti útra. 30 napos bérlet. Fizetőeszközként csak hatályos Üdülési csekk fogadható el. Az Üdülési Csekk hatályossági idején belül elfogadható fizetőeszközként csoportos elszámolás esetén is. Kérem az Üdülési Csekk elfogadását” (bélyegző. 30 napos bérlet.

és a menetjegy(ek) kódszámát.1 pont előírásait kell figyelembe venni.  érvényessége lejárt. az ilyen Üdülési Csekk érvénytelen.és keletbélyegző lenyomattal kell ellátnia és alá kell írnia. abból a személypénztár-kezelő nem jogosult készpénzben visszaadni.  nincs a felhasználó személy által aláírva. azt elfogadni nem szabad. a különbözetet az utasnak készpénzben kell kifizetnie. Utánfizetési összeg pénztári befizetésekor Üdülési Csekk csak a menetjegy árának erejéig fogadható el.  a beküldött Üdülési Csekken a rajta feltüntetett Felhasználó név és az Üdülési Csekken lévő aláírás egyértelműen eltér. a pótdíj összege nem egyenlíthető ki ezen a fizetési módon. A leválasztáskor különös figyelmet kell fordítani az Üdülési Csekk sértetlenségére. Az Üdülési Csekket a rajta feltüntetett névértékben kell a személypénztár-kezelőnek elfogadnia. Az „Üdülési Csekk” megjelölésű menetjegyek visszatérítésénél a 4. azt részben vagy teljes egészében készpénzre váltani. ha az utas az ellenőrző szelvényt részben vagy egészben leválasztotta. Az ellenőrző szelvények pénztárban történő megőrzésével ellenőrizhetővé válik az elszámolásra beküldött csekkek darabszáma és értéke. Ha a megváltott menetjegy(ek) végösszege meghaladja az utas által ellenértékként átadott Üdülési Csekk összegét. Ebben az esetben összefüggésbe hozatalkor a menetdíj Üdülési Csekkel részben történő kiegyenlítésére is utalni kell (pl. hogy a menetjegy(ek)re rá kell vezetni az elfogadott Üdülési Csekk sorszám(ai)át (szorosan a „menetjegy/nyugta” felirat fölé a jogtalan visszatérítések megakadályozása érdekében). értéké(ei)t. valamint az ellenében kiszolgáltatásra kerülő menetjegye(ke)t egymással összefüggésbe kell hozni úgy. 56 2. sz. Ilyen esetben egyeztetni kell az azonosítószámot a vonalkód alatti számmal és a névértéket. de azt az Üdülési Csekkel egyidejűleg sértetlenül átadja a pénztárban.  nincs nevesítve (felhasználó neve nem szerepel az Üdülési Csekken). ha kiskorú gyermek esetén az aláírás mellett nem szerepel a „szülő”/”gondviselő” megjegyzés. Személydíjszabási utasítás A jegyváltáskor a személypénztár-kezelőnek az Üdülési Csekket. darabszám(ai)át. Ha az utas ellenőrzőszelvény nélküli Üdülési Csekket kíván fizetőeszközként átadni.  hatályát veszti. 2. Az Üdülési Csekket a menetjegy kiszolgáltatásakor annak ellenértékként történő elfogadás tényének rögzítése céljából  az elfogadó személypénztár-kezelőnek az „Elfogadó” szöveg feletti részen olvasható Jegypénztári állomásnév. Az Üdülési Csekk összege a megváltott menetjegy(ek) árát nem haladhatja meg.  letiltott. Az Üdülési Csekket akkor is érvényesnek kell elfogadni.  azonosíthatatlan vagy feldolgozhatatlan (ha a Pénztári állomásnév – és keletbélyegző lenyomata hiányzik. ideértve. ha  hamis vagy hamisított. valamint  az Üdülési Csekkről a felső szélen található ellenőrzőszelvényt le kell választani. Az Üdülési Csekk hátoldalára pedig a kiadott jegy(ek) sorszám(ai)át. 1. . 5600 Ft értékű menetjegy esetén: ÜCS:5000 Ft) A hagyományos jegykészlettel rendelkező pénztár és vonaton a jegyvizsgáló a menetjegyváltáshoz az Üdülési Csekket nem fogadhatja el. illetve olvashatatlan).P. g) Üdülési Csekk érvényessége Érvénytelen az Üdülési Csekk.

Új tiltólista kiérkezése után a korábbi tiltólistát 1 évig meg kell őrizni utólagos ellenőrzés céljából. annak értékét a pénztárkezelőnek meg kell térítenie a Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ által kiadott hiánylat alapján. Ha program nem működik. MÁV-START Utazási kupon (bon) A MÁV-START Utazási kupon (továbbiakban Utazási kupon) szigorúan elszámolandó nyomtatvány. A szolgáltatásértékesítőknek a pénztáraktól eltérően. el kell fogadni a csekket.4.). Abban az esetben. óra. Ha véletlenül mégis megtörtént. 500 Ft. sz. h) Pénztári elszámolás Az Üdülési Csekk pénztári elszámolását a P. 2. amelynél az érvénytelenség valamely esete is fennáll. Személydíjszabási utasítás Tiltó lista ellenőrző program VMAEF gépben A VMAEF gépeken az Üdülési csekk ellenőrző program működik. Sorszámozása: 2 betű és 6 szám karakter.4. Mindkét szervezet az Utazási kuponok hátoldalát saját bélyegzőjével és dátumbélyegző lenyomatával látja el. Papíralapú Tiltó lista érvénytelen Üdülési Csekkekről A Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ a tiltólistákat sorszámozva adja ki. 1.  a csekk elszakadt. és a megragasztott részek összetartoznak. hologram-csíkkal és sorszámmal ellátott. Egyes marketingkommunikációs akciók keretében a MÁV-START menetjegyváltással egyidejűleg Utazási kupont ad át. a Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központtól papíralapú Tiltó listát kell igényelni. 57 . Érvényesként kell elfogadni az Üdülési Csekket. 1 lapos 57x85mm méretben. a vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalt kellemetlenségek orvoslására vagy marketing célból az érintett utas(ok) részére Utazási kupont ad át. 1. maguknak kell internetről letölteniük a tiltólistát. de a készpénzhez hasonlóan megragasztották. 5. hogy lehetőség szerint a fehér területre semmiféle írás vagy nyomat ne kerüljön. Az Értékesítési Szervezet és az Ügyfélszolgálati Központ egyes esetekben. sz. A kiérkezett tiltólistát Parancskönyvben kell a pénztárkezelő tudomására hozni úgy. 2. de az ellenőrzést nem teszi lehetetlenné.P. ha:  az aláírás belelóg a vonalkóddal jelzett fehér területre (Fokozottan ügyelni kell arra. perc). helyes működés esetén a pénztárkezelőnek kötelezően használni kell az ellenőrző programot. Az Utazási kupon későbbi menetjegyváltáskor a MÁVSTART pénztáraiban váltható be. hogy a pénztárkezelő részére utólag megállapítható legyen az átadás időpontja (nap. 1000 Ft és 2000 Ft értékben gyártott Utazási kuponokat értékpapírként kell kezelni. 500 darabos kiszerelésben. Személypénztári és Leszámolási Utasítás szabályozza. Az Utazási kupon kezelését akciónként külön szabályozza.  a tömbből történő kifejtés alkalmával a bal oldalából egy darabka letépődik. védett papírra nyomott. A 100 Ft. ha a személypénztár-kezelő olyan Üdülési Csekket fogad el. amely az Utazási kupon beváltásának kezdő időpontját jelzi. de ennek ellenére a kötelező adatok olvashatóak maradnak. Valamennyi lista tartalmazza a kiadás időpontjában az összes érvénytelen Üdülési Csekk számát.

Kerepesi út 3. 1087 Budapest. menetjegyirodák) felhasználható. értékét (pl.P. Az Utazási kuponnal kiegyenlített menetjegyeken. UK 2/100 Ft).5.. sz. Utasítás szabályozza. Az Utazási kuponnal vásárolt menetjegy érvénytartama azonos a készpénzfizetéssel kiegyenlített menetjegy érvénytartamával. értékéből készpénz nem adható vissza. Az Utazási kupon készpénzre nem váltható. (Régi mintájú Utazási kuponokon a nem aktuális leírásokat a kupon kiadására jogosult munkavállaló kéziratilag javítja.1 pont előírásait kell figyelembe venni. Marketing akció keretében kiszolgáltatott Utazási kupon esetében a kiadott menetjegyeken meg kell jelölni a kiadott Utazási kupon darabszámát. 5. értékét (pl. 2. Ügyfélszolgálati Központ 1087 Budapest. Az Utazási kuponnal vásárolt menetjegy alapján a számlát. pótjegyen. 58 . A menetjegy és az azzal egyidejűleg átvett Utazási kupon. Az Értékesítési Szervezet által kiadott Utazási kuponok bélyegző lenyomata: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. vagy az Ügyfélszolgálati irodák saját bélyegzője. 2. Más közlekedési vállalat Utazási kuponja csak külön rendelkezésre fogadható el. nemzetközi menetjegyen a hátoldalon. UK 2/100 Ft). illetve az Utazási kuponnal kiegyenlített menetjegyek visszatérítésénél a 4. Utazási kupon beváltása Utazási kuponnal bármilyen belföldi vagy nemzetközi menetjegy (bérlet) ára részben vagy egészben kiegyenlíthető. 2. Utazási kupon pénztári kezelése Az Utazási kupon pénztári kezelését a P. Könyves Kálmán krt. pótés helyjegyen. Az Utazási kupon a hátoldalon bélyegzőlenyomattal megjelölt időponttól nyomdailag megjelölt ideig bármely MÁV-START személypénztárban (állomási pénztárak. Személydíjszabási utasítás 2. az alábbiak szerint kell eljárni: A visszajáró összegről a pénztárban Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyet kell kiállítani. sz. egyszerűsített adattartalmú számlát az általános szabályok szerint kell kiállítani. helyjegyen kéziratilag fel kell tüntetni a fizetőeszközként átvett Utazási kupon darabszámát. belföldi menetjegyen az előoldalon. 1. 1. 54-60. Az utasnak visszajáró összeg elszámolása Ha az utas a menetjegy vásárlásakor nem tud aprópénzt átadni és a pénztárkezelő vagy a jegyvizsgáló nem tud visszaadni.) Az Ügyfélszolgálat által kiadott Utazási kuponok bélyegző lenyomata: MÁV-START Zrt.

1 Nyugta nyomtatvány A nyugta az értékesített termék ellenértékének átvételét igazolja.  a menetkedvezményi térítési díjról.6. kell kiállítani. PM rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményei szerinti bizonylat.1.  Számla (utólagos számla). bélyegzése A nyugtát kiadáskor bélyegzéssel kell ellátni. más közlekedési vállalat jegyeinek értékesítése stb.  számla érvénytelenítéséről sztornó számlát. ezért ezekről külön nyugtát kiállítani nem kell. sz. mint utazási bizonylatok megfelelnek a nyugta alaki és tartalmi követelményeinek. biztosítási kötvény. Közvetített szolgáltatásról (pl. Nyugta.§ és a 24/1995.1. 2. Ezek lehetnek:  Nyugta.és keletbélyegző vagy az Egyesített pénztárszám-bélyegző. Bélyegzéshez használható a Jegypénztári állomásnév. más közlekedési vállalat jegyeinek értékesítése stb.6. Hungary Card.2.1.2 Nyugtakiadás A menetjegyek.1. Nyugta 2. kapcsolódó 2.6.) a számlakiadás az értékesítésre vonatkozó külön szerződés és rendelkezés szerint történik.6. CityTour programcsomag.  a jegyváltást követő naptól számlát (utólagos számlát). CityTour programcsomag. Minden esetben nyugtát kell kiállítani  az elárusítható nyomtatványról.  Számlával egy tekintet alá eső okirat (sztornó számla. de aláírni nem kell. 1. azon az azonosító adatokon kívül csak az ellenértéket kell feltüntetni. Hungary Card. 2.6. helyesbítő számla). A Számla és a Nyugta az Áfa tv. adóösszeget és/vagy adómértéket nem.) a nyugtakiadás az értékesítésre vonatkozó külön szerződés és rendelkezés szerint történik.6. számla 1.  részben felhasznált menetjegy esetén a leutazott részről és  a kezelési költségről.3 Nyugta aláírása.P. 168-178. egyéb a személyszállításhoz szolgáltatás díjairól. 2. Közvetített szolgáltatásról (pl. 59 .  Egyszerűsített adattartalmú számla. biztosítási kötvény. Valamely áru értékesítésekor vagy szolgáltatás nyújtásakor adójogi bizonylatot kell kiállítani. Számla Az utas külön kérésére a megfizetett menetdíjról  a jegyváltással egyidejűleg egyszerűsített adattartalmú számlát. Személydíjszabási utasítás 2.

6.  éves.1 2. a vásárlást követő 15 napig. felár. részére a fizetett menet. félhavi-. Egyszerűsített adattartalmú számla (Egyszerűsített készpénzfizetési számla) kiállításának esetei  a pénztárban jegyváltás napján (akkor is. későbbi kérésére utólagos számlát kell kiállítani legkésőbb a vásárlást követő 15 napon belül. Több jegy esetén. ha azokat ugyanazon a napon váltották egy számla is kiadható. az adó összegét és az ellenérték adót is tartalmazó összegét (bruttó összeg) külön-külön kell feltüntetni.vagy egyéb díjról egyszerűsített adattartalmú számlát kell kiállítani.  menetjegy részbeni visszatérítésekor a leutazott menetjegy részről a visszatérítés kifizetésekor. 2.2 2. de ha az érvénytartam 15 napnál rövidebb. Egyszerűsített adattartalmú számla (Egyszerűsített készpénzfizetési számla) Ha az utas a vásárlással egyidejűleg számlát igényel.6. bérlet jellegű utazási okmány esetén az érvénytartam utolsó napjáig.4 Számlával egy tekintet alá eső okirat (sztornó számla) Ha a már kibocsátott „Számla” érvénytelenítéséről vagy összegre vonatkozó adattartalmának módosításáról kell gondoskodni. akkor azt a „Számlá”-val egy tekintet alá eső okirattal kell rendezni.6. az adó összeget és bruttó összeget összesítve kell feltüntetni. Az utólagos számlakiállítás határideje:  menetjegy. 1.  jegykiadó automatából vásárolt menetjegy esetén a váltás napján.2. helyesbítő számlát nem. Figyelem! A „Számla” kiállítása a nyomtatvány nyomdailag előállított formája szerint kétféleképpen lehetséges:  a nettó összeget. stb. 2. A Számlán az ellenérték adó nélküli összegét (nettó összeg). hagyományos jegy esetén a menetjegy érvénytartamán belül. Személydíjszabási utasítás 2.P. 2. Az alkalmazott adómérték helyen az ÁFA kulcs alapján kiszámított (csökkentett) ÁFA tartalmat jelentő % értéket kell szerepeltetni.2. Jelen utasítás alapján csak a sztornó számlát kell alkalmazni. még akkor is.2. esetén legfeljebb a jegy érvénytartamán belül. Az „Egyszerűsített adattartalmú számlá”-n az ellenérték adót is tartalmazó összegét (bruttó összeg) kell feltüntetni. 2. féléves bérlet. ha a jegyet másik – MÁV-START nevében értékesítést végző – pénztár adta ki). adó összeget és bruttó összeget tételenként. ha a jegykiadás helye eltérő. „Áthárított adó összege” vagy „áthárított adó mértéke” rovatot üresen kell hagyni. 60 .2. 1. 30 napos bérlet.  érvénytartam megjelölése nélkül kiszolgáltatott gépi menetjegy esetén a jegyváltás napját követő 15 napig.3 Számla (utólagos számla) Ha a szolgáltatás készpénzzel történő megfizetésével egyidejűleg az utas nem igényel számlát. havi-. sz.6. vagy  a nettó összegeket tételenként. ha a jegyen feltüntetésre került az érvényesség.  a vonaton megváltott jegy esetén a váltás napján.

azt csak az eredeti tömbben lévő másolati példányok egyidejű javításával lehet elvégezni. kivéve az olyan belföldi. a jegyen „Számla kiadva” megjelölést kell alkalmazni. Az utas által kért számlán. a fénymásolatot kézi vagy bélyegzett dátummal és két aláírással kell ellátni. Kivételt képező esetek:  ha az adott településen vagy a településhez tartozó külterületi lakott helyen alapfokú tanintézet nem működik. amely nem érinti a számla összegét.1. Utas által igényelt számla-másolat esetén a vasúti társaság birtokában lévő számlamásodpéldányt le kell fénymásolni.7 Egyéb Üdülési Csekkel részben vagy egészben kiegyenlített jegyekről csak az Üdülési Csekken feltüntetett felhasználó nevére állítható ki a „Számla”. az adatok helyességét nem kell vizsgálni. Számlakiadás esetén. a fénymásolt számla mellett „Hiteles másolat” megjegyzést kell tenni. 2. hogy az eredeti helytelen adat is felismerhető legyen. akkor a körzetileg illetékes oktatási intézmény telephelye és a diák lakóhelye közötti útvonalra szóló bérlet után a tanulmányi időszakban (szeptember-június hónapokban) a tanintézet részére. névre szóló kártyák (pl. majd a helyes adatot a „Számlá”-ra fel kell vezetni a javítást végző személy aláírásával és a javítás dátumának és pénztárszámának a feltüntetésével együtt.2. Kedvezményes árú belföldi menetjegy. 1.6. A javításnak olyannak kell lenni.11 pont szabályozza. illetve a termék vagy szolgáltatás megnevezését (pl. bélyegzése A számlát kiadáskor bélyegzéssel kell ellátni.  gyermekotthonok nevére kiadott jegy és bérlet után a gyermekotthon részére. 2. Személydíjszabási utasítás 2. De kérésre utólag a számla javítását el kell végezni. RailPlus) nemzetközi menetjegyet.6.2. A visszatérítés esetén történő számlakiadást a 4.P.2. amelyet az utas megad. A javítást végző személy eltérhet a kiállítótól.6 Számla módosítása Ha a kiállított „Számlá”-n olyan adatot kell módosítani.és keletbélyegző vagy az Egyesített pénztárszám-bélyegző. Nemzetközi menetjegy áráról – ideértve a kedvezményes árú nemzetközi menetjegyet is – Számla tetszőleges vevő nevére kiállítható. 61 . 2. jegy számát). de aláírni nem kell. Bélyegzéshez használható a Jegypénztári állomásnév. egyszerűsített adattartalmú (készpénzfizetési) számlán vevő címeként minden olyan cím feltüntethető.5 Számla aláírása. A „Számla” minden egyes példányán a hibás adatot át kell húzni. START-Klub) alapján váltott kedvezményes (pl. ha a módosításhoz rendelkezésre áll a „Számla” valamennyi példánya. bérlet áráról – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – „Számla” csak a kedvezményre jogosult személy nevére állítható ki. sz. 1. 1.6. amely esetén csak a kártyabirtokos nevére állítható ki Számla.

A jegyvizsgáló köteles megállapítani. Ha a jegyvizsgáló értesülést szerez arról. érvényes igazolvánnyal (igazolással) és/vagy személyazonosításra alkalmas okmánnyal.és büfékocsiban is jegyvizsgálatot kell tartania. Ilyen esetben a menetdíj utólagos beköveteléséről az SZSZK vezető intézkedik. Ha az utas megfelelő jeggyel nem rendelkezik. 1. Személydíjszabási utasítás 3. Átszállást követően másik vonaton ugyanaz vagy másik jegyvizsgáló az általános szabályok szerint köteles a jegyvizsgálat elvégzésére. az új személyzet köteles teljes körű jegyvizsgálatot tartani. Ha a vontatójármű vezetőállásán a megkísérelt jegyvizsgálatot az ott tartózkodók meghiúsították. fizetni nem hajlandó. részére menetdíjat (menetdíj-különbözetet) kell felszámítani.és helyjeggyel.  a kedvezményes árú menetjegy igénybevételére jogosító. Ha az ilyen személy nem hivatalos személy vagy nem tudja igazolni azt. 1. MENETJEGYEK KEZELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE A VONATON 3. Jó napot kívánok!). hogy a háló-. hogy a vontatójármű vezetőállásán munkavégzés céljából tartózkodik. és udvariasan kérje fel őket a jegyek. és a többi utasra érvényes szabályt kell rá alkalmazni. illetve az utazásból az Üzletszabályzat alapján egyébként is kizárható utas azonnal kizárható az utazásból. igazolványok kezelésre történő előkészítésére. A jegyvizsgáló indokolt esetben ellenőrizheti a menetjegyet a vonat elindulása. igazolványt – kezelés után – a „köszönöm” szó kíséretében kell az utasnak visszaadni. mint a vonaton történő ellenőrzés során.1. 1. a már egyszer záradékolt menetjegyet ugyanazon a vonaton ismételten záradékolni nem kell (külön rendelkezés az ismételt vagy ellenőrző jegyvizsgálatra eltérő szabályokat is megállapíthat). pótjeggyel. A jegyvizsgálónak az étkező. kötelessége a jegyvizsgálatot e személy esetében is elvégezni. 62 . Ha a vonat közlekedése során vonatkísérő személyzetváltás történik. A jegyet. szükség esetén – a jelen utasítás által megengedett esetekben – hatóság segítségét lehet kérni.  feláras vonaton a menetjegyen felül érvényes helyjeggyel. utasnak minősül. Jegyvizsgálat A jegyvizsgáló a jegykezelés megkezdésekor a napszaknak megfelelően köszöntse az utasokat (pl. A jegyvizsgáló köteles ellenőrizni. fekvőkocsi utasai érvényes jeggyel rendelkeznek-e. Ugyanazon a vonaton ugyanaz vagy másik jegyvizsgáló jogosult a menetjegyek ismételt ellenőrzésére.P. pót. elégtelen menetjeggyel vagy menetjegy nélkül utazó. Az utánfizetésre és a pótdíj felszámítására ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni. sz. azonban a vonat elindulását vagy a felszállást megelőzően végzett ellenőrzés során az érvénytelen. eseménykönyvet kell felvenni. hogy a vontatójármű vagy motorkocsi vezetőállásán a mozdonyvezetőn kívül más személy is tartózkodik. 1. illetve a vonatra történő felszállás előtt. Feláras vonat vontatójárművének vezetőállásán tartózkodó utasnak is meg kell fizetnie az adott vonatra előírt felárat (illetve Vasutas IC-kártyával kell rendelkeznie). hogy rendelkezik-e az utas:  érvényes jeggyel.

Ha a készjegy kezelésére a jegyen nincs elegendő szabad hely.és reformjegyet a jegy előoldalának felső részén a vonatszám és dátum rávezetésével kell záradékolni. Az ellenőrző lapot az első jegyvizsgálat alkalmával be kell vonni és azt a telepállomáson le kell adni. Átszállással utazó utas menetjegyét a következő jegyvizsgálónak újabb záradékolással kell kezelni.1.P.2 Kéregjegy Egy útra szóló kéregjegyet a jegy előoldalának felső részén a vonatszám és dátum rávezetésével kell záradékolni.1.1. Kettő darab egy útra szóló menetjegy formájában kiadott menettérti jegynél is ezt a szabályt kell alkalmazni. utánfizetési űrjegy A jegyvizsgálónak a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy menetjegy és ellenőrző lap példányát össze kell hasonlítania. Menettérti jegyet odaúton a jegy előoldalának felső. kiegészítő szöveg: „További jegykezeléshez”). a dátum. esetleg utazási viszonylat. reformjegy Egy útra szóló bárca. Ha az utas olyan menetjeggyel rendelkezik. Az űrjegyek kezelését a menetjegy példány hátoldalán kell elvégezni a rovatoknak megfelelően a vonatszám.1. 3. visszaúton az alsó részén a vonatszám és dátum rávezetésével kell záradékolni. vonatszám. vonatszám ráírásával és aláírásával a jegyvizsgáló köteles pótolni. Az Utánfizetési űrjegy első kezelése a kiállítás. és ezt elmulasztja.2. 3. illetve igazolványszámot saját magának kéziratilag kell feltüntetni. Menetjegyek ellenőrzése.1 Bárcajegy. 1. sz. a bélyegzést a kelet. ezután minden további záradékolást a „Gépi igazoláson” kell végezni.3 Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy. az első jegyvizsgálatkor a jegyvizsgálónak toll átadásával egyidejűleg fel kell szólítania az utast a hiány pótlására. bélyegző lenyomatot alkalmazni tilos. amelyen az utazás időpontját (a jegy érvényességét). kedvezményenként a tényleges utaslétszám (esetleg tényleges kerékpár darabszám) feltüntetésével. a jegyvizsgáló az MJG-ből „Gépi igazolás”-t nyomtat ki (összefüggésbe hozva a menetjeggyel. visszaúton az alsó részén a vonatszám és dátum rávezetésével kell záradékolni. A második. 3. A jegy kezelését a jegyvizsgálónak (kézi vagy gépi) záradékolással kell végeznie.2. Kettő darab egy útra szóló menetjegy formájában kiadott menettérti jegynél is ezt a szabályt kell alkalmazni. kezelése 2.2. igazolásfajta: „Egyéb”. kezelése 2. illetve további ellenőrzéskor az utánfizetési űrjegyet a hátoldalon kell záradékolni. Személydíjszabási utasítás 3.2. 3. jegy nélküli utasnak kell tekinteni. Egyes jegyféleségek ellenőrzése. Ha ezt az utas megtagadja.2. 63 . A jegyeken a kezelésre előírt adatokon (dátum. utasok száma) túlmenően mást írni vagy más lenyomatot. A készjegy formájában kiszolgáltatott menettérti jegyet az előoldalon található O (oda) vagy V (vissza) betű – utazás irányának megfelelő bekarikázásával – továbbá odaúton a jegy felső. Ha az elővételben váltott jegy újbóli lebélyegeztetésére – a feltüntetett napnál korábbi utazás esetén – az utasnak a pénztár szünetelése miatt nincs lehetősége.

jegykiadó kioszk által kiadott menetjegy Egy útra kiadott menetjegyet a jegy felső részén a vonatszám és a dátum rávezetésével kell záradékolni.5 MJG-vel kiadott menetjegy A mobil jegykiadó-géppel kiadott jegyet a jegykiadással azonos vonaton nem kell záradékolni. a háló. Minden további kezelésnél fel kell tüntetni mind a vonatszámot. 64 . Kettő darab egy útra szóló menetjegy formájában kiadott menettérti jegynél is ezt a szabályt kell alkalmazni.P.1. hogy borítóval vagy anélkül.és fekvőhelyes kocsikban csak a Magyarországon kiadott menetjeggyel vagy hálókocsijeggyel/fekvőhelyjeggyel rendelkezők jegyére kell az adatokat ráírni. VMAEF jegykiadó-géppel és jegykiadó automata.1. A még fel nem használt mezőket a kezelés során nem szabad érintenie a kezelésnek. Menettérti útra illetve egyéni utasok részére kiadott és a készen nyomtatott. 3. és az érvényesség első napjának dátumát be kell karikázni.1.4 2.  visszaútban jobbról balra középig. Személydíjszabási utasítás 1. fel kell tüntetni a vonatszámot. jegytasakkal vagy anélkül. 3. Az Utasellátó utaskísérőjének a jogtalan menetdíj-visszatérítési igény kiszűrése érdekében. dátum. Ha az utas az érvényesség első napján kezdi meg az utazását. Menettérti jegyet odaútban a jegy felső részén kell záradékolni az egy útra szóló jegyek kezelésének megfelelően. 1. Minden további jegyvizsgálat alkalmával a VMAEF által kiadott jegyekhez hasonlóan kell záradékolni a jegyet. 2. hogy a mágnescsík ne sérüljön meg. Ha a magyar kocsikísérő a rájegyzést nem végezte el. illetve Internetes eladással került kiadásra – egyenként kell kezelni. mind a dátumot.2. A nemzetközi helyjegyeken – beleértve a hálókocsijegyet és a fekvőhelyjegyet – a vonatszámot és az utazás napját kell bekarikázni.2. hogy a lényeges adatok ne váljanak olvashatatlanná. A külföldi háló. a jegyvizsgálónak kell azt pótolnia a háló. A jegyet és kiegészítő jegyet az alsó szélén balról jobbra haladó záradékolással kell kezelni. vonatszám és aláírás kíséretében fel kell jegyezniük.2. a megkezdett utazás dátuma bejegyzésénél történik. Flexibilis felhasználású bérlet kezelése az alsó szélen.illetve a fekvőhelyjegy „menetjegy” példányának (kemény lap) hátoldalára az utas jegyének a sorszámát. visszaútban a menetjegy alsó részén kell a jegy záradékolását elvégezni. 2.6 Nemzetközi jegy kezelése A nemzetközi jegyet – függetlenül attól. piktogrammal ellátott jegy – kivéve az IRTHP (IRTHP = International Rail Ticket Home Printing = (Nemzetközi Vasúti Menetjegy Otthoni Nyomtatása) – kezelése mindig a jegy alsó szélen történik az alábbiak szerint:  oda útban balról jobbra középig. 3.és fekvőhelyes kocsiban végzett jegyvizsgálat alkalmával. sz. mivel tartalmazza a vonatszámot. A hőpapírra nyomtatott és mágnescsíkkal ellátott jegyet úgy kell kezelni. A jegy kezelését úgy kell elvégezni.

dátum. Az igazolványszám hiánya esetén figyelmeztető záradékot kell elhelyezni („Igazolványszám hiányzik”.  a bérlet eredetiségét (papíralapot. okmány esetében a személyazonosításra alkalmas igazolványt és a személyazonosságot.  kedvezményes árú bérlet esetén a jogosultságot (pl. vonatszám. utánfizetés alkalmazandó. Az e pontba tartozó bérleteket nem kell kéziratilag záradékolni. hogy az utas a menetdíjat csak részben fizette ki. Menetjegy-ellenőrzéskor mindkét menetjegy meglétét vizsgálni kell.7 „KM” jelzésű menetjegy A „KM” jelű bélyegző utasítás a jegyvizsgáló részére. Ha figyelmeztető záradék ellenére hiányzik az igazolványszám. Személydíjszabási utasítás 3.  a bérleten feltüntetett viszonylatot (pl. „Igazolás” megléte).  a bérleten feltüntetett igazolványszám szerinti személyazonosításra alkalmas igazolványt és a személyazonosságot. és az utast a hiány pótlására szólítja fel és ezt a jegyen feltünteti („Érvényesség első napja hiányzik”. a különbözetet pedig az utastól be kell szedni. nyomtatott szöveget. 1. névre szóló éves bérlet.2.1.2.  az igénybe vett kocsiosztályt.9 Éves jellegű bérlet (START Klub kártya. azt a jegyvizsgáló aznapra (pótdíj felszámításával) érvényesíti. és 30 napos bérletek A bérleten ellenőrizni kell:  a bérlet érvényességét.  az okmány tiltólistában való szereplését. félhavi-.8 Havi-. 2.1. Vizsgálni kell még:  feláras vonatokon a pót. vonatszám). A teljes útvonalra eső menetdíjból a megállóhely által kiszolgáltatott menetjegy árát le kell vonni. 3. dátum.2.1. 1.  BKSZ csatlakozó bérlet esetén az érvényes Budapest-bérlet meglétét. A menetjegy kiegészítésekor a „KM” jelzésű menetjegyet az utastól nem kell bevonni és a felszállás helyétől a célállomásig terjedő útvonalra utánfizetési bizonylaton kell a menetdíj különbözetet elszámolni. kártya állapotát). (Kivéve a „B” és „V” jelzésű havibérleteket). Ha az érvényesség első napját jelölő bélyegző hiányzik. A bérleten ellenőrizni kell:  a bérlet érvényességét. az utánfizetési bizonylaton fel kell tüntetni. pótjegy. sz. Az utas birtokában lévő „KM” jelzésű menetjegy számát. 1.P. azt a vonaton a jegyvizsgáló kéziratilag pótolja.és helyjegy. 65 . záradékolással kell kezelni. A bérletet az első jegyvizsgálat alkalmával az előoldalon felül. diákigazolvány adatai).  a bérlet eredetiségét (papíralapot. dátum rávezetésével.  a névre szóló bérlet. díjmentes utazásra jogosító okmány) Az éves jellegű bérletet külön kezelni nem kell. Ha a pénztárkezelő elmulasztotta a havibérleten a viszonylat és a hónap megjelölését. nyomtatott szöveget). helyjegy meglétét (kivéve START Klub Prémium és START Klub VIP kártya). vonatszám). részére a különbözetet pótdíj nélkül kell elszámolni. 3.  az igénybe vett kocsiosztályt.

11 Felárról szóló bizonylatok A pót. pótjegy. az üresfutási díj elszámolását.2. 1. 66 . 3.10 Csoportos elszámolást tartalmazó jegy A jegyen ellenőrizni kell:  a jegy érvényességét. sz. okmányok Ha külön rendelkezés másképp nem szabályozza. 3. hitelezett stb.P.  a kocsiosztályt. a kisebb utazó létszám esetén a ténylegesen utazó létszámot igazolni kell. az okmányt az oda-.  a feltüntetett és ténylegesen utazó létszámot.1. de nem kerül bevonásra. vonatszám). 1.  A vasúti utazási igazolvány száma szerepel-e az MJR „Tiltólistá”-ban.1. felhasználását külön rendelkezés szabályozza (pl. A jegyen ellenőrizni kell a felár viszonylatát és a kilométertávolságot. 3.12 Díjmentes utazásra jogosító katonai.1.2. kiemelten a jogosulatlan igénybe vételt (jogosultság lejártával a vasutas utazási igazolvány lyukasztással érvénytelenítésre kerül. Ha a vasút vállalta a csoport részére az együttes elhelyezést. Gyermek esetén nem kell a diákigazolvány meglétét ellenőrizni. Az utánfizetés összegét a vasúti utazási igazolvány jogtalan használata szerint kell megállapítani.és keletbélyegző lenyomata mellett kell záradékolni (dátum.1. több utas esetén a menetjeggyel nem rendelkező csoporttagok menetdíját el kell számolni.13 Vasúti utazási igazolvány A vasutas utazási igazolványt nem kell kezelni. Ha a jegyvizsgáló nem tudja egyértelműen elvégezni a személyazonosítást.és helyjegy. a vasúti utazási igazolvány jogtalan használata szerint kell eljárni. 2. Vizsgálni kell még:  feláras vonatokon a pót.  az igénybe vett kocsiosztályt (magasabb kocsiosztály esetén: TÁ kocsiosztálykülönbözet és elégtelen menetjegy pótdíja). 2. Tiltó listában lévő igazolványt be kell vonni és eseményjelentő lapot kell kiállítani. ha szükséges. ezért fokozottan el kell végezni az erre irányuló ellenőrzést). félkész IC pótjegy.2. Személydíjszabási utasítás 3.2. bárcajegy. helyjegy elszámolásának meglétét. Vizsgálni kell még:  feláras vonatokon felárbizonylat meglétét (hiánya: pótjegy és pótdíj). a szolgáltatás hiányáról igazolást kell kiadni. Az igazolványon az alábbiakat kell ellenőrizni:  Az igazolvány érvényességét. GYSEV). A vasúti társaságok által kibocsátott díjmentes utazásra jogosító igazolvány mintáját. de az igényelt kocsiszakaszt nem biztosította.  az igazolvány tiltólistában való szereplését. másodsorban személyazonosításra alkalmas igazolvány alapján.  az igazolványt felmutató személy azonosságát elsősorban az igazolványon lévő fénykép alapján.  együttes elhelyezés esetén. illetve visszaútra szóló Jegypénztári állomásnév.és/vagy helyjegyen (gépi jegy. Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy) csak az utazás napját és a vonatszámot kell bekarikázni.

2. különösképpen az alkalmi menettérti jegyekre. Jegyellenőrzés alkalmával.1. valamint az MJG-ben lévő Tiltólista alapján az abban szereplő okmánytípusok letiltottságát kell vizsgálni. OSZZSD szabadjegy esetén a jegy felső szélén a vonatnem rövidített jelölését és a vonat számát.2. a bélyegzési helyet a menetjegy ellenőrzés napjával kell záradékolni feltüntetve a menetjegy számát. illetve magasabb százalékú kedvezmény illeti meg. Magyar Igazolvány). 3. Ez a szabály vonatkozik az üzletpolitikai és a szociálpolitikai kedvezményekre is.1. pontban felsorolt eseteket).1. A menetjegyet felmutatni nem tudó vagy kezeletlen menetjeggyel rendelkező utas esetén utánfizetést kell alkalmazni. Ha az ellenőrzés során a menetjegykezelő automata meghibásodása miatt mutat fel az utas kezeletlen menetjegyet. azt külön ellenőrizni nem kell.7. 67 . Ha a kedvezmény igénybevételéhez a kedvezményre jogosító okmány érvényesítése is szükséges. akkor köteles az utas figyelmét erre felhívni. a megfelelő szelvényt be kell vonni (pl.2. illetve jegykiadó automatánál és Interneten váltott kedvezményes árú menetjegyek esetén a vonaton a jegyvizsgálónak azt a vonatszám és dátum ráírásával pótdíj felszámítása nélkül kell pótolnia Ellátottak utazási utalványa. Kedvezmények felhasználásának ellenőrzése.2. 1.16 Kalauz nélküli közlekedésre meghirdetett vonatra szóló menetjegy A vonaton szúrópróbaszerűen megtartott menetjegy ellenőrzés során a menet kezelését kézirati záradékolással (vonatszám. 3. 3. a jegykezelést kézirati záradékolással kell elvégezni pótdíj felszámítása nélkül.1. de feltételezhető visszaélés esetén az utas adatait. illetve ezen a jogcímen utólagos visszatérítés nem illeti meg az utast. de erről igazolás nem adható ki. azt a menetjegy kiszolgáltatásakor kell elvégezni (kivéve az Üzletszabályzat 6. kivételes szabályok A kedvezményre jogosító okmányok ellenőrzése során az okmány időbeli érvényességét és eredetiségét. 1. rj40/2010 09 13 vagy EN466/2010 09 13). valamint a dátumot (arab számmal) tört alakban kell kéziratilag feltüntetni. 2. valamint az eset körülményeit rögzíteni kell és eseménykönyvi jelentéssel az SZSZK vezetőhöz kell eljuttatni. sz. 1.15 Regisztrációs jegy A regisztrációs jegy megszűnt.P. illetve ha szükséges. Hungary Card). hogy a jövőben éljen ezzel a lehetőséggel. Közszolgálati alkalmazottak utazási igazolványa. Az okmányra való jogosultságot mindig a kiadó szerv bírálja el. Személydíjszabási utasítás 3.2. dátum) kell elvégezni. hogy az utast valamilyen kedvezmény. 3.2. pl.2. 2. Ha a kedvezményre jogosító okmányt (bélyegzési helyet) a menetjegy ellenőrzéskor érvényesíteni kell és a menetjegy ellenőrzés nem a jegy érvényességének első napján történik.17 Otthon nyomtatott jegy (HPT=home printing ticket) Az otthon nyomtatott jegy ellenőrzése kezelése külön rendelkezésben kerül meghirdetésre. 1. ha a jegyvizsgáló megállapítja.2.14 MÁV-START szolgáltatási területére érvényes FIP szelvény és OSZZSD szabadjegy FIP szelvény esetén az érvényesítő mezőben. Bélyegzés hiánya.

Az ilyen igazolványt felmutató utas kedvezményes árú menetjegyét teljesárú. 3. Díjmentes múzeumlátogatás esetén visszaútban ellenőrizni kell a „Fogadónyilatkozat” múzeum által történő lebélyegzését. illetve az utast egyébként megillető kedvezményű menetjegyet kell kiszolgáltatni. valamint az arcfényképét és a saját kezű aláírását. vonatszám. ezt a tényt az Utasleadási lapon fel kell tüntetni és tájékoztatni kell az utast. Ha a Díjszabás másként nem rendelkezik. Ha a kedvezmény igénybevételéhez vagy a kedvezményre jogosító okmány ellenőrzéséhez személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása szükséges. a személyazonosság igazolására elfogadható minden olyan hatósági igazolvány. A díjmentes utazásra jogosító megrongálódott okmányokat utazásra érvénytelennek kell tekinteni. első jegyvizsgálatkor figyelmeztető záradékot (dátum. az EU állampolgárt is megillető kedvezményt az EU állampolgár magyar nyelvű igazolással veheti igénybe. kedvezményre jogosító utazási okmányt be kell vonni. amely tartalmazza az érintett nevét. a jogosultság megállapításra alkalmatlan –. majd részletes eseménykönyvi jelentést kell készíteni a telepállomáson. fordítást. de utasleadási lap kiállítása válik szükségessé.3. 1. illetve az utast egyébként megillető kedvezményű menetjegyre kell a jegyvizsgálónak kiegészítenie. de nem hamisított igazolvány a kedvezményes árú menetjegyre jogosultság igazolására nem fogadható el. melyik állomáson kerül leadásra. a körülményeket röviden azon kell rögzíteni. ennek igazolására nem lehet elfogadni (pl. A nem a vasút által kiadott okmány. sz. A megrongálódott – rendeltetésszerű használatra. bérlet. Az utas részére a jegyvizsgálónak teljesárú. de a jövőben érvényessé válik. 68 . igazolás még eredetisége megkérdőjelezhetősége esetén is csak akkor vonható be. Személydíjszabási utasítás 1. ennek igazolására elfogadható. igazolvány. 2. az okmány kiállítójának vonatkozó rendelkezése vagy az ezek alapján kiadott külön utasítás így rendelkezik. amelynek fényképéről az utas felismerhető. Az okmányt a bevonást követően a leszámolással egyidejűleg eseménykönyvi jelentéssel le kell adni az utánfizetési pénztárban. véleményezett. Ha az okmány nem vonható be. menekült személyigazolványa)  és csak személyazonosítás céljából mutatja fel az utas. további hiány esetén utánfizetést kell alkalmazni. ha annak érvénytartama még nem kezdődött meg.P. Ha a személyazonosításra alkalmas igazolvány érvényessége lejárt. A Magyar Államkincstár által kiállított igazolvány és hatósági bizonyítvány bevonható. „bélyegzés hiánya”). születési helyét és idejét. Ha bevonásra kerül jegy.  és kedvezményre való jogosultság elbírálásához mutatja fel az utas. bérletet bevonni. 2. Időbeli érvénytelenség esetén nem kell a menetjegyet. az állampolgárságát. azt haladéktalanul – az utasleadási lap másolatával együtt – az Ügyfélszolgálati Központ részére kell továbbítani. eredeti pecséttel és eredeti aláírással ellátott igazolást. ha jogszabály. Ha érvényes diákigazolványhoz nincs a pénztár által lebélyegezve az „Igazolás”. Magyar nyelvű igazolásnak kell elfogadni az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által fordított. Okmányok bevonása Vasút által kiállított lejárt érvénytartamú vagy tevékeny megtévesztéssel érvényesnek feltüntetett menetjegyet.

 menetjegy érvénytartamának kezdete olyan időpont.  gépi jegyen az érvénytartam eltér az Üzletszabályzatban előírttól – programhiba.). 69 1.  gépi menetjegy adatai az előírtaktól eltérnek (hiányoznak) – programhiba. A vonaton kiszolgáltatott menetjegyek esetén figyelembe kell venni az utast megillető valamennyi szociálpolitikai és üzletpolitikai kedvezményt. és  tevékeny megtévesztésből eredő jogtalan használat esetét (hamisítás. de kizárólag az utazás napján kezdődő érvényességgel.  gépi menetjegyen feltüntetett viszonylat és kilométer-távolság nyilvánvalóan ellentmondásos – programhiba. A menetjegyet elsősorban MJG-ből kell nyomtatni. amely a kiadás napját megelőzi. A vonaton feláras vonatokra szóló helyjegy. Az utas részére jogtalan utazási kedvezményt.4. A forgalmi intézkedés céljából történő eltávozás idejére sem szabad – bizonylat kiszolgáltatása nélkül – az utastól készpénzt átvenni! A jegyvizsgálónak még a korrupció látszatát is kerülni kell! Az utassal minden esetben a menetjegyen feltüntetett összeg figyelembevételével kell elszámolni.  menetjegy és hozzátartozó felár érvénytartama nem esik egybe. kivéve  a külön szabályozott eseteket. Egyértelmű pénztárhiba esetén az utas birtokában lévő menetjegyet nem szabad bevonni azt az utasnál kell hagyni. Az eseménykönyvi jelentést el kell juttatni (a szolgálati út betartásával) a jegykiadás helye szerinti illetékes SZSZKhoz. Példák a pénztárhibára:  kedvezmény megnevezése és a díj különbözik. illetve nem a valóságnak megfelelő utazási viszonylatot biztosítani nem szabad. Általános szabályok Vonaton történő jegykiadásnak minősül  a vonat indulása előtt a jegyvizsgáló által történő menetjegy kiszolgáltatás (kivéve azt az esetet. A menetjeggyel. . áthúzás. az elszámolással egyidejűleg az utánfizetési űrjegy hátoldalán a tájékoztató szöveg menetjegy érvénytartamra vonatkozó szövegét javítani kell. sz. Vonaton az Üzletszabályzatban és külön rendelkezésben előírt esetekben számolható el menetjegy és felár. 1. A menetjegy elszámolható egy útra és menettérti útra is. Személydíjszabási utasítás 3. Az esetről eseménykönyvi jelentést kell készíteni.  a vonat menetideje alatt a fedélzeten történő jegykiadás.4. Vonaton csak MÁV-START szolgáltatási területére lehet menetjegyet elszámolni. átírás.P. stb. ha erre vonatkozó szabályozás külön lehetőséget ad. pótjeggyel nem rendelkező utast a jegyvizsgáló.1. 2. vizsgálófőkalauznál csak az átadott bizonylaton szereplő összeg maradhat. Géphiba vagy programhiány esetén utánfizetési űrjegyen kell az elszámolást végezni. Vesztegetésnek minősül különösen. A vonaton történő jegykiadás szabályai 3. Valamennyi utánfizetés alkalmával a jegyvizsgálónál. amelyben fel kell jegyezni a jegy adatait és a jegykiadás helyét. 1. vezető-jegyvizsgáló az ügy rendezése (lezárása) nélkül csak kizárólag forgalmi ténykedés céljából hagyhatja vissza. kerékpárhely foglalás nem számolható el. ha az utastól a jegyvizsgáló a menetjegyen feltüntetett összegnél alacsonyabb vagy nagyobb összeget vesz át. kivéve. amikor a jegyvizsgáló vezetői döntés alapján a pénztári jegykiadás tehermentesítése vagy helyettesítése miatt végez jegykiadást). vezető-jegyvizsgálónál. azonban annak végeztével haladéktalanul köteles az utashoz visszamenni és a félbehagyott intézkedést folytatni/befejezni. s ennek során – jogtalan előny szerzés végett – az utassal nem számol el.

a továbbutazásra igénybe venni kívánt vonaton pótjegyre stb. valamint be kell vonni a GYSEV űrjegy utasnál lévő példányát. Ha az átszálló utas segítése a fenti megoldásokkal nem lehetséges (pl. hogy átszállás előtt még az érkezett vonat jegyvizsgálójánál vásárolhatják meg a menetjegyet. 70 . A hitelezett menetjegy kiadását a MJG Felhasználói kézikönyv előírása szerint kell végezni.P. MÁV-START – GYSEV forgalomra kiállított hitelezett utalványt felmutató utas részére az elszámolást (hitelezett jegy kiadása) a MÁV-START viszonylatra kell elvégezni. ahol a jegyvizsgáló felszáll. Ha a Hitelezett utalvány eredeti példányát a GYSEV jegyvizsgálója nem vonta be (nem volt jegyvizsgálat). Menetjegy kiadása átszállásos forgalomban Az átszállásos forgalomban utazó utast segíteni kell abban. lenne szüksége). Hitelezett menetjegy kiadása Hitelezett utazás vonaton történő elszámolása esetén a pótdíjat – a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. 3. ha szükséges.4. sz.4. Ennek érdekében:  törekedni kell arra. azt a MÁV-START jegyvizsgálójának kell megtenni. kötetben külön megjelölt utalványok kivételével – az általános szabályok szerint kell felszámítani. de a jegyvizsgáló a hozzá tartozó kedvezményre jogosító igazolvány meglétéről/érvényességéről nem győződött meg vagy nem a hatályos rendelkezésnek megfelelő menetjegyet szolgáltatott ki (jegyvizsgálói hiba).  nem átjárható szerelvény (pl. 3.) Szolgálat végén a leszámolással egyidejűleg a hitelezett pénztári szelvényt az utánfizetési pénztárban kell leadni. és az átszállási állomáson történő jegyváltásra nincs lehetőség vagy elegendő idő. A MÁVSTART szakaszra a hitelezett elszámolást az utasnál birtokában lévő hitelezett utazási utalványról kell megállapítani. Szolgálat végén a leszámolással egyidejűleg a GYSEV űrjegyet vagy a hitelezett pénztári szelvényt az utánfizetési pénztárban kell leadni. GYSEV – MÁV-START forgalomban a pénztári szelvényt a GYSEV jegyvizsgálója vonja be és a bevonással egyidejűleg GYSEV utánfizetési űrjegyet állít ki. A bevont pénztári szelvényen kéziratilag fel kell tüntetni az utazás díjszámítási távolságát és teljesárú menetdíját MÁV-START/GYSEV bontásban (pl. 1. hogy az átszállási állomást megelőzően valamennyi utas esetében megtörténjen a jegyvizsgálat. lehetőség szerint tájékoztatni kell az átszállási állomáson történő jegyváltási lehetőségekről.4.  az átszállási állomáson élőszóban fel kell hívni az átszállni kívánó utasok figyelmét. Budapest – Sopron viszonylaton 140 km//90 km. a hitelezett utalvány megfelelő pénztári szelvényét be kell vonni. BKSZ csatlakozó menetjegy váltása a vonaton BKSZ csatlakozó menetjegy kiszolgáltatása esetén az utánfizetési bizonylaton a „BKSZ” megjelölést fel kell tüntetni. 2480 Ft//1650 Ft. mellékkocsival közlekedő Bz-motorvonat) esetén. ha a felszállási állomáson nem volt jegykiadás. Személydíjszabási utasítás 3. Pótdíj nélkül kell a menetjegy-kiegészítést átszállás után elvégezni annál az utasnál. akinek az átszállást megelőző vonaton szolgáltatták ki a kedvezményes árú menetjegyet. hogy a továbbutazásra igénybe venni kívánt vonatra akkor is érvényes menetjeggyel rendelkezzen. a felszálláskor abba a kocsiba kell irányítani az utasokat. Külön szabályozás kivételesen megengedheti a vonaton történő pótjegykiadást.3. Az ilyen menetjegykiegészítésről eseménykönyvet kell írni.2.4.

4.9. FEJEZET 1.1 pontban leírtak szerint kell végezni. és  tevékeny megtévesztésből eredő jogtalan használat esetét (hamisítás. 71 . sz.3 Képzett díjszámítási távolságú jegy kiegészítése a) MJG Az utas birtokában lévő menetjegy célállomásától az új célállomásig egy új menetjegyet kell szerkeszteni. Pótdíj a) és b) pont szerinti esetekben: Üzletszabályzatban meghatározott esetek kivételével a Vasúti Menetdíjtáblázatok I.1 Kilométer-övezetes jegy kiegészítése a) MJG Új díjszámítási övezet esetén MJG felhasználói kézikönyv előírása szerint (azonos díjszámítási övezet esetét a program nem ismeri).5. A kiegészítésként elszámolt menetjegyet minden esetben összefüggésbe kell hozni az utas birtokában lévő jeggyel. kötet C. „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: jegykiegészítés. csak utánfizetési űrjegyen lehet elszámolni). 3. „Fizetendő” rovatba: ugyanazon díjszámítási övezet esetén ki kell húzni. ugyanazon díjszámítási övezet esetén pótdíj nélkül kell végezni az elszámolást. b) Utánfizetési űrjegy „Viszonylat” rovatba: a kiindulási állomás az utas birtokában lévő menetjegy célállomása.2. „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: menetjegy kiegészítés. 3. A vonaton kiszolgáltatott menetjegy-kiegészítések esetén figyelembe kell venni az utast megillető valamennyi szociálpolitikai és üzletpolitikai kedvezményt is. FEJEZET 1./a pont szerint. 1. Személydíjszabási utasítás 3. b) Utánfizetési űrjegy „Viszonylat” rovatba: a teljes új viszonylatot vagy új útirányt kell feltüntetni. Menetjegy kiegészítése a vonaton A vonaton történő jegykiegészítést a 2.5.4.5. 3. kivéve  a külön szabályozott eseteket. „Menetdíj”. „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: jegykiegészítés.P. FEJEZET 1.4. áthúzás. a célállomás az utas által megadott új célállomás. Pótdíj a) és b) pont szerinti esetekben: Üzletszabályzatban meghatározott esetek kivételével Vasúti Menetdíjtáblázatok I.4.2 Viszonylati menetjegy kiegészítése a) MJG Új díjszámítási övezet esetén az MJG felhasználói kézikönyv előírása szerint (azonos díjszámítási övezet esetét a program nem ismeri.). Pótdíj a) és b) pont szerinti esetekben: Üzletszabályzatban meghatározott esetek kivételével a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. kötet C. átírás./a pont szerint. stb./a pont szerint.5. b) Utánfizetési űrjegy „Viszonylat” rovatba: a teljes új viszonylatot vagy új útirányt kell feltüntetni.

5. kötet C.P.  ha a jegykiadó automatából megváltható az utas célállomásának megfelelő viszonylatú menetjegy.6 „KM”-es pénztárban váltott menetjegy kiegészítése 1. illetve átszállásos utazás esetén nem számítható fel. menetjegyét a teljes viszonylatra 50%-os mérséklésű menetjegy díjára kell kiegészíteni (az ilyen utas nem jogosult tanuló Budapest-bérletre). BKSZ csatlakozó jegy kiegészítése Ha Budapest-bérlet mellé az utas nem tudja felmutatni a csatlakozó jegyet.4 Alkalmi menettérti jegy kiegészítése a) MJG MJG felhasználói kézikönyv előírása szerint b) Utánfizetési űrjegy „Viszonylat” rovatba: a kiindulási állomás az utas birtokában lévő menetjegy célállomása. Pótdíj a) és b) pont szerinti esetekben átszállás nélküli. a célállomás az utas által megadott új célállomás.5.7 Jegykiadó automatából váltott menetjegy kiegészítése 1. FEJEZET 1./a pont szerinti pótdíjjal (elégtelen menetjegy).4. ha azt MÁV-START pénztárban szolgáltatták ki.4. a pótdíjat az általános szabályok szerint kell megállapítani. Budapest közigazgatási határán kívül történő kiegészítéskor a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. 1. kötet C. „Szolgáltatás megnevezése” rovata: jegykiegészítés Pótdíj a) és b) pont szerinti esetekben: Üzletszabályzatban meghatározott esetek kivételével a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. 3. sz. Ha a levelezős diákigazolvánnyal rendelkező utas lakóhelye és az iskola székhelye közötti utazásra 50%-os mérséklésű menetjegyet és tanuló Budapest-bérletet mutat fel. „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: „KM”-es jegy kiegészítés.4. a) MJG MJG felhasználói kézikönyv előírása szerint b) Utánfizetési űrjegy „Viszonylat” rovatba: a kiindulási állomás és az utas által megadott célállomás./a pont szerint. Budapest-bérlet és csatlakozó jegy birtokában BKSZ határon túli utazás esetén a tényleges kiindulási állomástól a célállomásig szóló menetjegy és a csatlakozó jegy közötti menetdíj-különbözetet kell elszámolni az utas részére. nem számolható el pótdíj. FEJEZET 1. „Szolgáltatás megnevezése” rovatba: „KM”-es jegy kiegészítés. Budapest jegy.4. kötet I. FEJEZET 1.5 Budapest-bérlet. 3. 3. azt Budapest közigazgatási határán belül történő kiegészítéskor a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. 1.5.5./a pont szerinti pótdíjjal (jegy nélküli utas) kell elszámolni. A birtokában lévő Budapestbérlet csak akkor vonható be. 2. Pótdíj a) és b) pont szerinti esetekben:  ha a jegykiadó automatából nem váltható meg az utas célállomásának megfelelő viszonylatú menetjegy. 2. a) MJG MJG felhasználói kézikönyv előírása szerint b) Utánfizetési űrjegy „Viszonylat” rovatba: a kiindulási állomás és az utas által megadott célállomás. 72 . Személydíjszabási utasítás 3.

3. az útmegszakítás tényét a vonaton leszállás előtt a jegyvizsgálónak kell igazolnia. Igazolás kiadására jogosult állomási munkavállalónak vonatkésés igazolására „Késési igazolás”-t. az útmegszakítás tényét a jegyen igazoltatnia kell. „Igazolás” nyomtatvány kitöltésével. sz.  személyszállítási ügyeletes. Személydíjszabási utasítás 3. „Igazolás” fajtái:  Manuális o 916-436.3. Utasításban)  Gépi (MJG gépen) 3. 2. Utasítás szerinti „Háromnyelvű késésigazolás” (minta a P. ahol a vonat közlekedése idejében a szolgálat szünetel.5. Az igazolás kiadásának alapelvei Az „Igazolás”-t az utas kérésére minden esetben ki kell adni.6. „Igazolás”-t (papíralapú igazolást minden jegyvizsgáló köteles magánál tartani). de igazolás kiadására jogosult munkavállalónak a 916-436 msz. ha kiállításra okot adó körülmény fennáll. 2. Az útmegszakítási korlátozásokat az utazási kedvezmények igénybevételi feltételei tartalmazzák. Útmegszakítás Az útmegszakítás – igazoltatás mellett – a menetjegy érvénytartamán belül korlátlan számban lehetséges. Útmegszakítás igazolásának módja:  Vonaton MJG-ből kiadott gépi igazolással.6. másodsorban (géphiba. „Igazolás” kiadható mind belföldi. 1. MJG géppel nem rendelkező. géphiány esetén) a 916-436 msz. „Igazolás” kiállítására.  916-436. Az „Igazolás” az előírt esetekben a visszatérítés. A jegyvizsgálónak elsősorban gépi igazolást kell kiadni. A diákok csoportos utazása esetében a „Bejelentés”-en előre bejelentett útmegszakítást nem kell igazoltatni. Az útmegszakítás tényét – ha az utas jegyét a vonatának érkezésétől számított egy órán belül bemutatja – az ezzel megbízott munkavállalónak igazolnia kell. 3. kártérítés alapja lehet.6.  vizsgáló főkalauz. msz. Igazolás o Késési igazolás o a P. külföldi utas részére „Háromnyelvű késésigazolást” kell kiállítania. 2.2. csak a kivizsgálás tényét biztosítja. sz.P. msz.6. Külföldi utas részére minden esetben a „Háromnyelvű késésigazolást” kell kiadni. kiadására jogosult munkavállaló:  jegyvizsgáló.  pénztárkezelő (meghatározott esetekben). Igazolások kiadása 3.  ügyfélszolgálati munkatárs. Ha az utas a jegykiadásra be nem rendezett megállóhelyen vagy olyan állomáson (megállóhelyen) kívánja utazását megszakítani. de az „Igazolás” önmagában nem jogosít kártérítésre. mind nemzetközi menetjegyhez. Ha a csoport más – a „Bejelentés”-en nem szereplő – állomáson is meg kívánja szakítani az utazását.1. „Igazolás”-t (kivéve vonatkésés igazolása) kell kiadnia. 73 .

a jegyvizsgálónak eseménykönyvi jelentést kell készítenie az esetről. órától kezdve 20-30 perces késéssel közlekednek). kártérítést közösen igénylik. amelyhez kiadták. 2. 5. „Igazolás kiadva” vagy „IK” megjelölést és a kiadott igazolás számát kell írni. tömb alakban készül.4. Az „Igazolás” csak a rajta feltüntetett jeggyel együtt érvényes. tömeges igény esetén a jegyvizsgáló jogosult egy darab „Igazolás”-t kiállítani. Személydíjszabási utasítás A „Késési igazolás” kiadható a feláras vonatok késése esetén történő átalánykártérítéshez is.: Hatvan – Budapest-Keleti viszonylatban a járatok . szigorúan elszámolandó „Igazolás” nyomtatvány készlettel kell ellátni. Az „Igazolás” jegy nélkül menetdíj-visszatérítésre. Az igazolás kiadására jogosult munkavállaló által átvett nyomtatvány készletet „Jegyvizsgáló napló”-ban kell nyilvántartani. illetve kártérítésre nem jogosít. sz. 5. Az „Igazolás” nyomtatvány megrendelésére a P. A nyomtatvány megrendelésére és készletben tartására minden állomáson egy pénztárt kell kijelölni. Ha az „Igazolás”-t viszonylat vagy utazás időpontjára vonatkozó megjelölést nem tartalmazó jegyhez. Utasításban előírtak érvényesek. Az ilyen „Igazolás”-t az állomási személyzetnek azonnal továbbítania kell az Ügyfélszolgálati Központhoz (e-mail vagy fénymásolt példány megküldésével). helyjeggyel. Utasításban előírtak figyelembevételével. 3.) szigorúan elszámolandó nyomtatvány. amelyet az igazolás tárgyát érintő állomáson le kell adnia és erről tájékoztatni kell az utasokat. visszatérítéskor. Az együtt utazó utasok részére ugyancsak elegendő egy „Igazolás”-t kiállítani. „Igazolás” nyomtatvány nyilvántartása Az „Igazolás” (916-436 msz. A „Késési igazolás”-t elsősorban az érintett állomáson kell kiállítani. 2. Egy „Igazolás”/gépi igazolás több. 1. illetve több viszonylatra is. Valamennyi. Egyidejű. Jegyellenőrzéskor. Ha a jegyhez „Igazolás” kerül kiadásra. sz. bérlethez kell kiállítani.és helyjeggyel. kártérítési igény elbírálásakor az „Igazolás”-ban foglaltakat is ellenőrizni kell. hogy mind az „Igazolás”-t. az „Igazolás”-on fel kell tüntetni az utas által megadott utazási viszonylatot.P. ha a visszatérítést. 74 . 916-436 msz. arra a jegyre. azonos viszonylatú menetjegyhez is kiállítható. sz. az „Igazolás”-t kiállító munkavállalót önálló.. sorozat.. Ha a jegyvizsgáló rendelkezik erre vonatkozó megfelelő információval. és az „Igazolás” alapján az utazás távolságához vagy viszonylatához kötött az igényelhető kártérítés. illetve a visszatérítési/kártérítési igény benyújtásáig meg kell őriznie. mind a jegyet az utazás végéig. a „Késési igazolás” megléte nem feltétele a kártérítésnek. ha azok egy utas birtokában vannak. (pl. egy példányos. A/6-os méretben. Használatbavételkor a kiállítónak valamennyi példányt állomásnév bélyegzővel/ügyfélszolgálati bélyegzővel le kell bélyegeznie. de ha az utas rendelkezik lekezelt pót. A kiállítással egyidejűleg az utast tájékoztatni kell. pótjeggyel. a vonaton a jegyvizsgáló csak szolgálatszünetelés és várható rövid csatlakozási idő esetén állíthatja ki. telepállomáson ezt az utánfizetési pénztárkezelő feladataként kell meghatározni.és sorszámmal ellátott.6. az Igazolás tartalma vonatkozhat több vonatra. A készletnyilvántartását egy példányban kell a pénztárkezelőnek vezetnie a P. A felhasználásról külön nyilvántartást – a rontott példányok kivételével – nem kell vezetni.

2. pont – Forgalmi akadály esetén az eredeti kiindulási állomásra való visszaérkezés igazolására szolgál. amelyen az utas 1. Az utazásra fel nem használt jegy(ek) számát kell a pontozott részre beírni. sz. pontban kell a dátum kitöltésével és a kiállító munkavállaló aláírásával a P. A megfelelő szöveg bekarikázásával kell a lemondás okát megjelölni. A rontott példányokat a főnyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. a pénztárkezelő írásbeli elismertetése mellett. utasításban szabályozott módon igazolni. Az „állomásnév bélyegző vagy vonatszám” rovatban az állomási személyzetnek az állomásnév bélyegzőt kell alkalmaznia.6.  a jegy érvénytartamát meg kell hosszabbítani.P. pont – Ha az „Igazolás” kiállítására téves jegykezelés miatt kerül sor. Az igazolást kiállító dolgozó anyagilag is felelős. az első bekezdés nyomtatott szövege után kéziratilag kell a jegyvizsgálónak „Tévesen kezelve” szöveget bejegyeznie. Menettérti jegy esetén jelölni kell (szükség esetén kéziratilag) az utazás irányát. 3. A pontozott rész az egyéb ok bejegyzésére szolgál. Annak az állomásnak a nevét kell beírni. a helytelenül vagy jogosulatlanul kiállított „Igazolás” alapján kifizetett menetdíj-visszatérítésért. Az okot ebben az esetben is karikázással kell megjelölni. pont – Forgalmi akadály esetén kell kitölteni. Menettérti jegy esetén jelölni kell (szükség esetén kéziratilag) az utazás irányát. 916-436.5. pont – Utazásról való lemondás esetén kell kitölteni. Annak az állomásnak a nevét kell beírni. kocsiosztályon használta. 75 . Forgalmi akadály esetén az eredeti kiindulási állomásra – 5. Fel kell tüntetni azt a viszonylatot. 2. 3. pont – A szükségesnél több menetjeggyel rendelkező utas részére kell kitölteni. A dátum kitöltése minden esetben kötelező! Az „Igazolás”-t a kiállítónak a megjelölt helyen olvashatóan alá kell írnia. msz. pont – Útmegszakítás esetén kell kitölteni. ahol az utas az utazását megszakítja. „Igazolás” kiállítása A rovatok kitöltése: Az „Igazolás” első bekezdésében az utas birtokában lévő jegy(-ek) adatait kell bejegyezni. 6. a jegyvizsgáló személyzetnek pedig minden esetben a vonatszámot kell olvashatóan beírnia. pont – Alacsonyabb kocsiosztály igénybevétele esetén kell kitölteni. Személydíjszabási utasítás A rontott példányokat a tömbben hagyva áthúzással kell érvényteleníteni és új tömb vételezésekor a példányok sorszámainak felsorolásával a készletet nyilvántartó pénztárban kell leadni. 7. 4. 1. 1.  az utas kerülő útirányon át utazik. 5. kocsiosztályú menetjegyét 2. illetve a pontozott részre az egyéb okot beírni. pontban feltüntetett vonattal – való visszaérkezést a 6. ha:  az utas lemond a továbbutazásról és visszautazik a kiindulási állomásra. Egy adott „Igazolás”-on a ki nem töltendő pontokat – az adatok beírására szolgáló pontozott rész kihúzásával – érvényteleníteni kell. ahonnan az utas a továbbutazásról lemond.

kocsiosztályon utazott saját elhatározásából – vasút hiba miatt (ülőhely. állomáson lemond odaútban/visszaútban.*.)* 3. napjára érvényesített ……………… számú. hó ….sz. Utazásról ……………………………………….. km távolságú ….. …………………………. Személydíjszabási utasítás sorozat:000 IGAZOLÁS 00000 A ………..-ig tovább / visszautazásra. saját elhatározásából – vasút hiba miatt (csatlakozásmulasztás.………. ………. A ………….. m.) ………………………….. fűtés... Bev.… állomáson/irodában a …………. 76 ..……………… állomásig ………. aláírás 7. 1. állomástól ………………….. világítás hiány ..) 5. sz. útirányon át a ……… sz. fűtés nem működött. ell. Utazását ………………………………….. vonaton érvényes 20… ………. (* a megfelelő részt be kell karikázni) 916-436. A fenti számú menetjegy ……………………… állomástól ……. * (Az érkezést követő 30 percen belül az állomás ügyeletes dolgozójával igazoltatni kell. …….. Az utasnak egyéb. év ………… hó …… nap ……… óra (állomásnév bélyegző vagy vonatszám) ………………………………….………. menetjegyet utazásra nem használta.…………. a szerelvényben nem volt használható WC.P. * 1. aláírás 6.… sz.. légjavító nem működött... állomásig 2. világítás nem működött. jogos minőségi kifogása volt: klíma nem működött.. év ……… hó ….. mert a szükségesnél több menetjegye volt. Az utas a …………. A régi mintájú igazolást kifogyásig használni kell.. vonattal visszaérkezett.…)* 4. …………………. 20... sz. 2. (A felhasznált menetjegyet is meg kell őrizni és a visszatérítési igényhez kell csatolni. kocsiosztályra érvényes ………mérséklésű egy úti / menettérti menetjegy tulajdonosa..…… sz. 20. szükség esetén kéziratilag ki kell egészíteni.………………………….. pénztárban 20. év ………… hó ……nap ……… óra (állomásnév bélyegző) …………………………………. állomáson megszakítja odaútban/visszaútban.. vonatelmaradás. ……………………………………………………………………….

...... A „Késési igazolás”-t számítógépes nyomtatással kell sokszorosítani az alábbi minta szerint (a formátum lehet eltérő): Késési igazolás A mai ..6.6... vagy szünetel a szolgálat. ha az utas tervezett vonata az adott napon egyáltalán nem közlekedett vagy a késés a 180 percet meghaladta (lásd az Üzletszabályzat vonatkozó szabályát).. vonat 8:42 órakor 26 perc késéssel érkezett Budapest-Nyugati állomásra... 77 .  Egyéb.......6. sz. 20… . az utas részére „Útmegszakítás” igazolást kell kinyomtatni....... 3. MJG-ből kiadható igazolásfajták (a program sorrendjében):  Útmegszakítás.........…... A ………… sz. Ha vasúthiba miatt kerül sor útmegszakításra.... perc késéssel érkezett ……….. Gépi igazolás Az MJG-ből a menürendszer segítségével különböző igazolásfajták adhatók ki... vonat kimaradt.1 Útmegszakítás Ha az utas a vonaton jelzi az útmegszakítási igényét és az útmegszakítás helyének megjelölt állomás jegykiadásra be nem rendezett szolgálati hely..6. Pl.  Elégtelen helybiztosítás.....  Forgalmi akadály. tanuló utasok esetében összevontan is kiadható.. hó . nap …. a kiállító munkavállaló részére biztosított bélyegzőlenyomattal kell ellátni.. bélyegző" Kitöltése Vonatkimaradás esetén akkor kell kitölteni.. 2..7...  Lemondás. Késési igazolás Az utas kérésére a vonatkésésről kell egy darab „Késési igazolás”-t kiadni... a „Forgalmi akadály” típusú igazolást kell az utas részére kiadni...…… állomásra.  Téves kezelés.…….. Személydíjszabási utasítás 3..P....... Ha nincs kimaradt vonat..... vonat kimaradt..  Több jegy.... a sort kihúzással kell érvényteleníteni.....7. A „Késési igazolás”-t kiadása előtt eredeti.. A mai 2359 sz..……..... ha ez az utasoknak érdeksérelmet nem okoz.. 1..……... Minden esetben meg kell adni az útmegszakítás helyét (kötelező adatbevitel).... órakor ….... sz. A 2217 sz..  Eltérő szolgáltatás (Üzletszabályzat: eltérő minőségű szolgáltatás).. 3...... vonat . aláírás... A „Késési igazolás” azonos intézményben dolgozó.

Lemondás oka: a menüből választható vasúthiba vagy saját elhatározás.4 Több jegy Ha az utas jegyvizsgálat során saját érvényes jegyén felül további érvényes jegye(ke)t mutat fel. 78 . az utas útitársa 2. sz. stb. o működő WC hiánya. Az utas figyelmét fel kell hívni. 1.3 Eltérő minőségű szolgáltatás (MJG-ben eltérő szolgáltatás menü) „Eltérő szolgáltatás” igazolás kiadásának esetei:  fűtési vagy légkondicionálási hiba. kocsiosztályon történő utazás tényleges okát is meg kell adni. kocsiosztályon leutazott viszonylatot.  ülőhely hiánya zsúfoltság miatt. miatt nem kíván elutazni a jegyének megfelelő célállomásig). o kerékpárszállító kocsi hiánya (megváltott kerékpárhely esetén).7. Az igazolás kiadásának oka (menüből választható):  Vasúthiba esetén (pl. az utazásra fel nem használt jegy(ek)ről „Több jegy” menü kezelésével kell az igazolást kiadni. Személydíjszabási utasítás 3. o az utas birtokában lévő jegy szerinti ülőhely hiánya (jegyen feltüntetett szolgáltatásnak megfelelő ülőhely hiánya). Az igazolás szerkesztésekor az utas által használt jegy adatain túl meg kell adni valamennyi érvényes. o ülőhely hiány zsúfoltság miatt. 1.6. ha a felsorolt esetek valamelyikének fennállása esetén az utas 1. amely a visszatérítés alapjául szolgál.  világítás vagy áramellátás hiánya. kocsiosztályon utazik).  Saját elhatározás esetén a tényleges okot nem kell megadni (pl. Vasúthiba esetén a 2. kocsiosztályú menetjegye miatt az együttutazás érdekében 1. kocsiosztályra szóló menetjegyével 2. vagy az utas ezt kéri. hogy érvényes menetjegyével nem kíván továbbutazni és az új célállomásként megjelölt állomás jegykiadásra be nem rendezett szolgálati hely.6.  menetjegyen feltüntetett szolgáltatásnak megfelelő ülőhely hiánya. amely a visszatérítés alapjául szolgál. 3.2 Lemondás Ha az utas a vonaton jelzi.7. érdekmúlás stb. hogy a visszatérítéshez be kell mutatni az utazásra felhasznált menetjegyét is.7.6. kocsiosztályra szóló menetjegyével 2. Az igazolás szerkesztésekor meg kell adni a 2. de utazásra fel nem használt menetjegy számát is. az utas részére „Lemondás” igazolást kell kinyomtatni. vagy szünetel a szolgálat.  Vasúthiba esetén beírható esetek például: o 10 percen túli késett vonatindulás o fűtési vagy légkondicionálási hiba (vagy fűtés hiánya). kocsiosztályon utazik). o megjelölt kerékpárszállító/kerekesszékes kocsi hiánya (kerékpárszállító vagy kerekesszékes kocsi szimbólummal megjelölt vonatban nem közlekedik alkalmas kocsi). 2. 3. o világítás vagy áramellátás hiánya.P. melyet beírással kell rögzíteni. Minden esetben meg kell adni a lemondás helyét.  Saját elhatározás esetén (pl. az utas időjárás változás.

a „Téves kezelés” igazolást kell részére kinyomtatni. Egyidejűleg az utast élőszóban tájékoztatni kell a helyjegy. és esetenként ez lehet a kártérítési igény elbírálásának alapja. a csatlakozó vonat jegyvizsgálója. az „Egyéb” menüpont alatt kell igazolást kiadni (pl. Személydíjszabási utasítás 3.és helyjegy pénztárban vagy Ügyfélszolgálati Központ útján történő visszatérítési lehetőségéről.7. „Elégtelen helybiztosítás” igazolást kell az utas részére kinyomtatni. amelyről „Forgalmi akadály” igazolást kell kiadni.6. mert azt a vasúti társaság ismételten értékesítette vagy a helybiztosításban megjelölt kocsit nem állította ki és az utas helybiztosításának megfelelő elhelyezéséről a jegyvizsgáló a vonat indulásától számított 30 percen belül nem tud gondoskodni. 3.6 Téves kezelés Ha a jegyvizsgáló tévedésből kezelt le olyan jegyet. klíma nem működik). sz.és helyjegy váltásával előre biztosította és azt az ülőhelyet nem tudja elfoglalni.7.6.8 Egyéb Minden további olyan esetre. Ebben az esetben mindig szükséges az igazolás szöveges kiegészítése. 3. 3. illetve az ügyfélszolgálati munkatárs részére.6. amire az MJG-ben nem áll rendelkezésre önálló menüpont. pót. vagy viszonylatban tervezett felhasználni.7. 79 . A szöveg beírása tájékoztatásul szolgál a pénztárkezelő.7 Elégtelen helybiztosítás Ha az utas az ülőhelyét helyjegy vagy pót. 1.6.5 Forgalmi akadály A személyszállító vonat késése vagy kimaradása miatt a személyszállítási szolgáltatás akadályoztatásakor forgalmi akadály áll fenn. melyet az utas nem az adott vonaton.P.7.

lakcím. a Díjszabásban és a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. pont szerint pótdíjat kell elszámolni. de az utasleadási lapon rögzített és a pénztárban igazolt személyi adatok megegyeznek. Az okmánnyal kapcsolatos kérdések további vizsgálata utaspanasz esetén az Ügyfélszolgálati Központban történik. illetve a fontosabb körülményeket (név. lakcím. 1. kedvezmény megnevezése. Ha az ellenőrzés során a menetjegykezelő automata meghibásodása miatt mutat fel az utas kezeletlen menetjegyet.8.7. FEJEZET-ében előírtakat kell alkalmazni. lakcím. az utánfizetési bizonylaton kéziratilag fel kell tüntetni az utas adatait. Éves jellegű bérlet esetén a visszamenőleges elszámolást a menetjegy ellenőrzés hónapjának első napjáig kell alkalmazni. illetve a vonaton kifizetett összeget kezelési költség nélkül vissza kell téríteni. Az utánfizetési összeget a jegyvizsgáló elsősorban mobil jegykiadó géppel (a továbbiakban utánfizetési bizonylaton).7. kedvezmény megnevezése). Tevékeny megtévesztés esetén nem vehető figyelembe az utast egyébként megillető más kedvezmény. Jegykiadással egyidejűleg bélyegezendő utazási okmányról amennyiben hiányzik a pénztári bélyegzés. a jegykezelést kézirati záradékolással kell elvégezni pótdíj felszámítása nélkül. 3. másodsorban utánfizetési űrjegyen számolja el az utas kiindulási állomásától a célállomásáig abban az esetben is. Helyszíni fizetés esetén. Az utasleadási lapon az elszámolt napok számának megfelelő menettérti díjat és az egy napra számított egyúti menetdíjat is fel kell tüntetni (pl. b) Bérlet jogtalan használata esetén a menetjegy-ellenőrzés napjára egy útra. amelyek az utólagos bemutatás esetén az elbírálás alapját képezhetik. Személydíjszabási utasítás 3. születési idő) fel kell tüntetnie az utánfizetés okát „az életkor igazolásának hiánya” szöveggel. kötet C. ha az utánfizetési bizonylaton az utas és a gyermek adatai szerepelnek és a gyermek életkora utólag egyértelműen megállapítható. ha közbenső állomáson száll fel az utas és a menetjegyváltás a megállóhelyen nem biztosított. valamint visszamenőleg a bérlet érvénytartamának első napjáig valamennyi napra teljesárú menettérti jegyet és a 3. 3 napra Cegléd – Szolnok jogtalan használat (tevékeny megtévesztés) esetén: „3x1100 Ft + 550 Ft + 2x8000 Ft = 19 850 Ft”) c) Vonaton történő elszámolás (új menetjegy. ha a célállomás eléréséhez átszállás szükséges. felmutatott igazolvány száma).P.1. A kedvezményre jogosító igazolvány hiányában kiállított utánfizetési bizonylatra – az utólagos mérséklések elbírálásának érdekében – a jegyvizsgálónak rá kell írnia az utas adatait (név. az utasleadási lapon felszámított összeget (pótdíjjal együtt) törölni kell. d) Kalauz nélküli közlekedésre meghirdetett vonaton szúrópróbaszerűen végzett menetjegy-ellenőrzés során a menetjegyet felmutatni nem tudó vagy kezeletlen menetjeggyel rendelkező utast jegy nélküli utasnak kell tekinteni még abban az esetben is. . sz. A jegyvizsgálónak az utánfizetési bizonylaton a gyermek adatain kívül (név. Utánfizetés Vonaton történő utánfizetés esetén az Üzletszabályzatban. Kivételes szabályok a) Ha a gyermekjeggyel utazó gyermek életkorát a vonaton nem tudták igazolni. A jegyvizsgáló által beszedett utánfizetési összeg visszatérítését bármely állomás személypénztárában el kell végezni. 1. a 80 2. menetdíj-kiegészítés) esetén – a külön jelzett esetek kivételével – valamennyi szociálpolitikai és üzletpolitikai kedvezmény figyelembe vehető.

P. az erre a kocsira vonatkozó felár szerinti utánfizetést kell alkalmazni abban az esetben. Amennyiben az IC minőségű szolgáltatást nyújtó kocsikban még van megfelelő ülőhely. amelyet csak az Ügyfélszolgálati Központon keresztül szabad kezelni. viszonylat) pótdíj felszámítása nélkül. ha az IC minőségű kocsikban megfelelő ülőhely nem áll már rendelkezésre. aki az erősítő kocsiként besorozott. e) Diákcsoport díjmentes múzeumlátogatásra szóló utazása esetén díjmentes elszámolás hiánya vagy a „Fogadónyilatkozat”-on bélyegzés hiánya miatt a helyszínen nem kell utánfizetést alkalmazni. 81 . sz. Személydíjszabási utasítás jegyvizsgáló pótolja az utazásnak megfelelően („JK” dátum. nem IC minőségű szolgáltatást nyújtó kocsiban foglal helyet. vonatszám. 1. 2. a csoportról (a csoportvezető nevére) utasleadási lapot kell kiállítani. akkor az erősítő kocsiban utazók esetében a vonat alapszolgáltatása szerint kell az utánfizetést megállapítani. f) Annál az utasnál.

bérlet jogtalan használatakor o tevékeny megtévesztés esetén kétszeres pótdíjat (menetjegy nélküli utas és hamisítás) o egyéb helytelen felhasználás esetén egyszeres pótdíjat kell elszámolni. Személydíjszabási utasítás 3. a vonaton a jegyvizsgálónak a BKSZ csatlakozó menetjegyet o Budapest közigazgatási határállomás előtt jelentve a menetjegy-kiegészítés pótdíjával. 3. FEJEZET 1. stb.7./c pont) kell elszámolni. FEJEZET-ben előírt pótdíjat kell elszámolni. kocsiosztályon használt okmányt mutat fel. hogy a menetjegy kiegészítése menetdíj-különbözet vagy új menetjegy elszámolásával történik. ha a felszállás helyén „KM”-es pénztár működik („KM”-es pénztárban díjmentes jegy nem szolgáltatható ki).2. nem a bérleten feltüntetett igazolványszámnak megfelelő okmányt mutatja fel. Egyéb helytelen felhasználásnak kell tekinteni.  Ha az utas a kiindulási állomáson nem vált BKSZ csatlakozó menetjegyet a Budapest-bérlethez.8. o Budapest közigazgatási határállomás után jelentve a menetjegy nélküli utas pótdíjával kell elszámolni.  Csoport részére megállapítandó utánfizetés esetén a menetdíjat. kötet C. menetdíjkülönbözetet és a pótdíjat a csoport valamennyi tagja részére fel kell számítani. átírás.P. kivéve. 82 . kötet C. Tevékeny megtévesztésnek kell tekinteni. Pótdíj Vonaton történő elszámolásnál az Üzletszabályzat előírásait figyelembe véve a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. 1. kötet C. saját okmányát átruházza.  A vonaton történő menetjegy-kiegészítés esetén – Az Üzletszabályzat 6. pontban előírt pótdíjat kell felszámítani függetlenül attól. ha az utas időben érvénytelen. pontban leírt esetek kivételével – a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. nem megfelelő viszonylatban.  KN jelzésű vonatra menetjegy nélkül felszálló vagy kezeletlen menetjeggyel utazó utas részére a menetdíjon felül a Vasúti Menetdíjtáblázatok I.1. stb. 2. a személyazonosságát nem tudja igazolni.  Menetjegy. Pótdíj felszámításának különleges esetei:  Rendelkezés alapján díjmentes kerékpárjegy váltásához kötött kedvezmény alapján díjmentes kerékpárjegy hiánya esetén a vonaton díjmentes kerékpárjegyet pótdíjjal (Vasúti Menetdíjtáblázatok I. vagy más okmányát használja fel. átragasztás. sz. FEJEZET 2.). kötet C.8. adat szándékos eltüntetése. pontban előírt pótdíjat kell felszámítani. ha az utas a menetjegyet. 1.  A menetjegy szerinti kiindulási állomást megelőző állomáson megkezdett utazás esetén az utas részére a felszállási állomástó menetjegye kiindulási állomásáig a menetdíjon kívül menetjegy nélküli utas pótdíját kell felszámítani.  Rendőri intézkedés miatti pótdíjat utólagos bemutatás esetén is meg kell fizettetni az utassal. bérletet vagy a kedvezményre. személyazonosításra alkalmas okmány adatait megváltoztatja (pl. FEJEZET 3.

Európai Parlament képviselője képviselői igazolványa felmutatásával vonaton történő jegyváltás) A pótdíjmentesség csak a helyszíni fizetésre vonatkozik.  Jegyvizsgáló által kiállított utánfizetési űrjegy alapján a 3. 83 .1 Pótdíjmentességre kiadott utasítás pénztárban Ha a pénztárkezelő az időben jelentkező utasokat bármely oknál fogva nem tudja jeggyel ellátni.2. a vonatszám és a pénztárkezelő olvasható aláírásával.8. Pótdíjmentesség esetei  Elégtelen vagy érvénytelen menetjeggyel vagy menetjegy nélkül utazó kísérő nélküli fogyatékos személy esetén pótdíjat nem szabad felszámítani (a jogcímet fel kell tüntetni). az abban kijelölt munkavállaló köteles a vezető jegyvizsgáló.  Jegykiadó automatával rendelkező felszállási állomástól utazó menetjegy nélküli utas esetén. Ha az utasítást tartalmazó tőlapot a jegyvizsgáló vette át. 3. Személydíjszabási utasítás 3. átvétel után köteles az utasítás tartalmáról a jegyvizsgálókat azonnal értesíteni. gondoskodnia kell a vezető jegyvizsgálóhoz való eljuttatásáról. sz. 2.1 pont szerint.2. Az űrjegy tőlapját a Helyi Végrehajtási Utasításban szabályozott módon.2 pont szerint.  Jegykiadással egyidejű bélyegzéshez kötött kedvezményre jogosító okmány esetén a bélyegzés hiányát pótdíj nélkül kell pótolni. ha a felszállási állomás helyén és idején nincs nyitva tartó pénztár és a jegykiadó automata nem tartalmazza az utas célállomását. 2. A vezető jegyvizsgáló a tőlap átvételét az űrjegy többi lapjának egyszerre történő olvasható átírásával ismeri el. utasleadási lap kiállítása esetén az utas elveszti a pótdíjmentességre való jogosultságát.P. Az utasítás kiadható feláras vonatra is. A vezető jegyvizsgálónak az űrjegy tőlapját a nyitó jegyhez kell mellékelnie. a felszálló utasok menetdíjának pótdíj nélküli elszámolására kell az érdekelt jegyvizsgálókat utasítania.  Pénztári jegykiadás akadálya esetén az erre vonatkozó pénztári nyomtatványon (Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen) adott utasítás alapján a 3. pótjegyet váltó utas esetén a vonaton pótdíj nélkül kell az elszámolást végezni (ha kísérő nélkül utazik).2.8.  Hitelezett menetjegy váltásához kötött kedvezmény esetén a hitelezési szelvény bevonását pótdíj nélkül kell pótolni (pénztárhiba). 1. Ebből a célból a pénztárkezelőnek Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyet kell kiállítania: „Utasítás pótdíj nélküli elszámolásra … miatt” szöveggel.2. országgyűlési képviselő. az űrjegy kiállításának oka (pl. akadály esetén a vonat bármelyik jegyvizsgálója részére átadni.8.8. halaszthatatlan forgalmi ténykedés) a kiállítás napja.  Külön rendelkezés alapján elrendelt esetekben (pl.  Fogyatékkal élő vagy időlegesen csökkent mozgásképességét írásban igazoló személyek és Hadigondozási igazolvány alapján menetjegyet. tömeges utasforgalom.

2 Pótdíjmentességre kiadott utasítás jegyvizsgáló által Ha  az állomáson.2. hogy nem tudott az utasok részére menetjegyet adni betörés stb.  a jegyvizsgáló nem kapott utasítást a pótdíj nélküli elszámolásra. (pl. a jegyvizsgálónak kell a pótdíj nélküli elszámolásról. sz. saját készletéből űrjegyet kiállítania. jegykiadó szóban közli. és értesítenie a vonaton (feláras vonaton is) esetlegesen szolgálatot teljesítő másik jegyvizsgálót. A kiállítónak az űrjegy mindkét lapjával le kell számolnia és rövid eseménykönyvi jelentést kell készítenie. miatt). pénztárkezelő. „KM”-es megállóhelyen nincs lehetőség az űrjegy kiállítására. illetve az őt a vonaton váltó jegyvizsgálót is.8. hogy a pénztár zárva volt. 84 . de az utasok állítják. Személydíjszabási utasítás 3.P. Az utánfizetési pénztárkezelőnek a tőlapot az SZSZK kijelölt munkavállalója részére kell megküldenie. 1.

oszt. %-os ÁFÁ-t tartalmaz A nyugta végösszege ………………. MÁV – MÁV-START csatlakozó forgalmat és a „KM”-es menetjegyeket. A MÁV-START – GYSEV. sz. ha szükséges (pl. Bz motorvonatoknál) a felszállás alkalmával ennek érdekében a megfelelő kocsiba kell irányítani az utasokat. amely ÁFA alapot nem képez 2010.% ÁFA-t tartalmaz értéke..: 60. MÁV-START – MÁV és viszont forgalomban a csatlakozó vasút jegyvizsgálója a vonaton pótdíj nélkül akkor számolhatja el a menetdíjat. rendszeres. hó 13. 1.  a jegyvizsgáló átszállás előtt valamennyi utas részére köteles elszámolni a menetdíjat. amely …...% ÁFA-t tartalmaz egységára Göd állomáson betörés miatt nem volt jegykiadás Pótdíj megnevezésre A nyugta értéke össz.10. ÁFA kulcsonként: A nyugta végösszege ………………..-1. nap 1.P. Nem minősül átszállásnak.Aláírás:………………………… 000000 A vonaton a pótdíjmentes elszámolás az átszállás alkalmával megszűnik. ha az utas által használt vonat szerelvénye a közlekedése során más vonatszám alatt. nagyobb utasforgalom esetében a szolgálati hely vezetőjének felül kell vizsgálnia a szolgálatszüneteléseket.o. A pótdíj nélküli elszámolás érdekében:  a szolgálati hely vezetőjének az utasok figyelmét erre a szabályra hirdetményben kell felhívnia.11.km: 2147 mennyisége vonat Összes km: A szolgáltatás megnevezése SZJ. Adósz. ha az induló vasút szakaszára érvényes jeggyel rendelkezik az utas és az átszállásra menetrend szerint 30 percnél kevesebb idő állt rendelkezésre. kivéve a GYSEV – MÁV-START.  tömeges utasforgalom esetén a csatlakozó állomásnak űrjegyen kell utasítást adnia a csatlakozó vonat jegyvizsgálóinak a pótdíjmentes elszámolásra (jegyvizsgáló utánfizetési űrjegyen ilyen utasítást nem adhat). Személydíjszabási utasítás MÁV-START Zrt.: 13834492-2-44 NYUGTA Utánfizetési űrjegy (Eredeti példány) Menetjegy Telepállomás: A nyugta kelte: Vác No 000000 -tól -ig -át fő értéke. és azokat az utasforgalomhoz kell igazítania. különbözet IC (ICR) pótjegy díja TCV……………% Pótdíj nélküli elszámolás értéke.0 Teljesárú menetdíj 50% kedvezmény 90% kedvezmény 20% kedvezmény 33% kedvezmény 2. amely …. %-os ÁFÁ-t tartalmaz A nyugta végösszege ÁFA alapot nem képez Ft Az átvett külföldi fizetőeszköz mennyiFt neme árfolyam sége érték Bevont jegy száma / megjegyzés: Összes Ft Vissza Ft Jv. MÁV-START Zrt. száma:……………………………….sz. illetve más vonatkísérő személyzettel közlekedik tovább. év 09. 85 .

3. menetjegy nélküli utas megrongálja az ülést). indokolt esetben rendőri intézkedés kérhető. ha az Üzletszabályzat előírásai szerint a vasút szabálysértési feljelentést tehet. címét és a csoport létszámát. Utasleadási lap Utasleadási lap kiállításának esetei 3.  Külföldi személy részére kiállítandó Utasleadási laphoz személyazonosításra alkalmas és lakcímet tartalmazó okmányt kell kérni az utasról.  ha az utas terhére nem állapítható meg azonnal a helyszínen az utánfizetési összeg.1. elsősorban gépi Utasleadási lapot kell kiállítani. 86 2.2 Utasleadási lap kiállítása  Ha Utasleadási lap kiállítása válik szükségessé. o Ha az utánfizetés csak a gyermek(ek) részére szükséges.  ha a felszámított utánfizetési összeget az utas a vonaton megfizeti. Budapest-Déli – Győr viszonylatú menetjeggyel rendelkező utast a jegyvizsgáló Tata állomáson kizár az utazásból vasúti kocsi berendezésének rongálása miatt: utasleadási lap viszonylata Budapest-Déli – Tata). mind a gyermek részére szükséges.  az utasnak utazásból bármely ok miatti kizárása esetén a kizárás okáról a kizárási állomásig.1. 1. de egyéb követelés utólagos megállapítása és beszedése szükséges (pl. okmány tulajdonosáról.9.  ha az utas a helyszínen nem vagy csak részben fizeti meg a megállapított utánfizetési összeget.1.  ha nem az eredeti tulajdonosa használja a kedvezményre jogosító okmányt. igazolványt jogosulatlanul használja. a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt csoport esetén az Utasleadási lapot csoportvezető adataival kell kiállítani és fel kell tüntetni szervezet.  Szülővel együtt utazó gyermek o Ha az utánfizetés mind a szülő. sz. Gyermek nevére kiállított Utasleadási lapon fel kell tüntetni a szülő nevét.  ha az utas a vasút által kiállított kedvezményre jogosító okmányt.  Az előzetes bejelentés alapján. személyenként külön-külön Utasleadási lapot kell kiállítani.9. Személydíjszabási utasítás 3. 3.  a felmutatóra szóló bérletjegy esetén.  az átruházott igazolvány. program hiány) állítható ki. tanintézet megnevezését.  Az Utasleadási lapot minden utasról külön-külön kell kiállítani. gyermekenként külön-külön Utasleadási lapot kell kiállítani.  Egyedül utazó gyermek Ha utánfizetés megállapítása szükséges és a gyermek nem rendelkezik azonosító okmánnyal. (pl. Papíralapú Utasleadási lap csak indokolt esetben (géphiba.9.  ha az utas a személyszállításra szolgáló kocsik berendezéseiben kárt okoz. .1 Utasleadási lapot kell kiállítani a vonaton. géphiány. ha azt gazdálkodó szervezet egy munkavállalója részére szolgáltatták ki és a felhasználó a szervezethez való tartozását nem tudja igazolni. személyazonosításra alkalmas igazolványának számát és a szülő részére kiállított Utasleadási lap számát.P. címét és a személyazonosításra alkalmas igazolványának számát. Gyermek nevére kiállított Utasleadási lapon minden esetben fel kell tüntetni a szülő nevét.  a magatartási szabályok megszegése miatt. 1.9.

2. Személydíjszabási utasítás 3. utólagos bemutatási lehetőség). A tulajdonos részére kiállított Utasleadási lapon minden – okmányból megállapítható – azonosításra alkalmas adatot fel kell tüntetni. sz. mert a jegyvizsgáló azt olvashatatlanul. Az Utasleadási lap egyes lapjainak elnevezése:  Tőlap. menetjegy hiánya és rongálás). illetve hiányosan töltötte ki vagy a felmutatott okmányból az adatokat tévesen vagy pontatlanul másolta ki. 1.9.(K-2949) Gépi Utasleadási lap c.P.1. a rovatoknak megfelelően.4.9. Megrendelésére.9. a másodikat az igazolvány tulajdonosáról.  Másodpéldány. 3. A két Utasleadási lapot – „Tartozik a … sz. Utasleadási lap kitöltése 2. Ha a vasút követelése ugyanazon utassal szemben több jogcímen is felmerül. Utasleadási lap (916-415 msz.1 Általános kitöltési szabályok Az Utasleadási lapot (önindigós) kék vagy fekete színű kitörölhetetlen golyóstollal. magasabb összegű pótdíj. 3. 3.3. Személypénztári és leszámolási utasítás előírásait kell alkalmazni. Az elsőt a felhasználóról. tömbbe fűzve készül. Használatbavétel előtt a jegyvizsgálónak az Utasleadási lap tömbbe fűzött példányait el kell látnia a telepállomás Állomásnév bélyegző lenyomatával. akkor az utas részére a jogcímenként külön Utasleadási lapot kell kiállítani (pl. az utánfizetési ügyintéző a 87 . Az Utasleadási lap kiállítását megelőzően a jegyvizsgálónak az utast minden esetben fel kell szólítania a megállapított utánfizetési összeg helyszíni megfizetésére. Feltételezés alapján nem állapítható meg utánfizetés (pl. alkalmi menettérti jegyről hiányzik az előírt bélyegzés).4. ebben az esetben helyszíni fizetés hiányában az Utasleadási lap csak egy útra – visszaútra – állítható ki).  Utas példánya. 3.9. 5. ha a menetjegykiegészítés visszaútban történik és minden kétséget kizáróan megállapítható az odaúti menetjegy jogosulatlan felhasználása (pl. Az Utasleadási lap garnitúra 3 lapból áll. hogy az adatok valamennyi példányon olvashatóak legyenek.1.9.) nyomtatvány Az Utasleadási lap szigorú számadás alá tartozó nyomtatvány. A fizetés megtagadása esetén tájékoztatni kell az utast ennek következményeiről (pl. készletben tartására a P. olvashatóan kell kiállítani úgy. Ha a követelés azért vált behajthatatlanná. Az Utasleadási lap előírásoknak megfelelő kitöltéséért a jegyvizsgáló munkajogi és anyagi felelősséggel tartozik. 50% mérséklésű menettérti jegyhez visszaútban az utas nem tud diákigazolványt bemutatni.4 Egyéb szabályok Nem szabad menettérti útra kiállítani az Utasleadási lapot. sz.3 Egyidejűleg több Utasleadási lap kiállítása Kedvezményre jogosító igazolvány átruházása esetén a jegyvizsgálónak két egymást követő Utasleadási lapot kell kiállítania. amely a vonaton megállapított utánfizetési összeg utólagos beköveteléséhez szükséges adatokat tartalmazza.ÜVH.9. Gépi utasleadási lap A Gépi utasleadási lapra vonatkozó tudnivalókat a 54/2011. Utasleadási laphoz” megjelöléssel – összefüggésbe kell hozni. 3. rendelkezés tartalmazza. kivéve.

ig. jelentve. fertőtlenítés. kivéve a csak menettérti útra rendszeresített jegyfajtákat (pl. sz. A kizárástól kivételes esetben eseménykönyvi jelentés leadása mellett el lehet tekinteni. díjmentes utazásra jogosító igazolvány. a mérséklés és a kárérvényesítés jogi alapja. a pótdíj(ak) összegét és azok ÁFA tartalmát %-ban kifejezve. 88 . Fel kell tüntetni az utas terhére megállapított összes megfizetendő díjat is. jól olvashatóan kell bejegyezni.P. 3. Példa: 1. Tanúk hiányában. A „Leadás oka” rovatot tömör és világos megfogalmazással kell kitölteni. Utasleadási lap kiállítható lejárt érvénytartamú személyazonosításra alkalmas okmányból. 1. menetdíj-különbözetet. Menetdíj elszámolása esetén az utasleadási lapon mindig csak egy útra szóló menetdíjat szabad elszámolni.) „A … sz. A rovatban fel kell tüntetni az „igazolvány nincs” szöveget. részletesen kell beírni. A „Ft hiánya”. költségeit nem ismeri – az „utólagos díjmegállapítás” szöveget kell bejegyezni az összeg helyére. sz. alkalmi menettérti jegy). sz. okmány megnevezését és számát is ebbe a rovatba kell bejegyezni.” rovatba a károkozást bizonyító tanúk adatait kell feltüntetni. Károkozás esetén a kocsi pályaszámát. lakcíme. illetve. stb. a rendőri intézkedés tényét szintén fel kell tüntetni ebben a rovatban. anyja neve. Az utas birtokában levő menetjegy.” rovatba nyomtatott nagybetűkkel kell bejegyezni és fel kell feltüntetni az okmány pontos megnevezését és számát. Személyazonosításra alkalmas fényképes okmány hiánya esetén bemondott adatok alapján csak az utas egyidejű kizárása mellett (ha a kizárás feltételei egyébként valószínűsíthetőek) lehet Utasleadási lapot kitölteni. szül. kedvezményre. Diákigazolvány esetében az érvényesítő matrica azonosítószámát is be kell jegyezni. diákigazolványról az érvényesítő matrica hiányzik”. Az összegek feltüntetésére szolgáló rovatba tételesen kell beírni a felszámított menetdíjat. Károkozás esetén – mivel a jegyvizsgáló a kár összegét.” 2. 1. és „aprópénz hiánya” megjegyzést nagy nyomtatott betűkkel meg kell ismételni az Utasleadási lap felső szélén. Személydíjszabási utasítás 1. jegyvizsgáló fölött munkáltatói jogkört gyakorló személy részére köteles jelentést tenni a munkáltatói intézkedés megtétele érdekében. A leadás okaként fel kell tüntetni a „felszólításra nem fizetett” szöveget (az utasleadási lap aláírásával az utas elismeri a helyszíni fizetés elutasítását). mivel ez az utánfizetési követelés nélkülözhetetlen feltétele. „Név. honállomását és a keletkezett kárt pontosan.) „Menetjegy nélkül utazott. illetve a tisztítás. tartózkodási hely” rovat: az utánfizetés utólagos bekövetelése érdekében az utas személyi adatait egy a személyazonosításra alkalmas – fényképes – okmányból kell megállapítani. ha a tanú nem hajlandó igazolni magát „Tanú nincs” bejegyzést kell tenni.) „üléshuzat felszakítva” és a rongálás mértékét. Károkozásnál: „Tanúk neve. Ha az utas nem adja meg az Utasleadási lap kiállításához szükséges személyi adatait. A dátum és a vonatszám adatot (arab számokkal) pontosan. Kitöltés rovatok szerint A „km” bejegyzésére szolgáló rovatba a viszonylatnak – az utas által igénybe vett kocsiosztálynak – megfelelő díjszabási távolságot kell feltüntetni. az egyéb jogcímen felszámított díjat. és a „személyazonosító ig.. „rendőri intézkedés történt” szöveggel. személyi. Az okmány számát az Utasleadási lapon fel kell tüntetni.

30.  az „eseménykönyv” megjelölést. a rendőr szolgálati helye.4.  vasutas utazási igazolvánnyal történő utazás esetén az igazolvány száma. a parancsnokság. kiállítója. sz. az Utasleadási lapon – rovaton kívül vagy az Utasleadási lap „Másodpéldány” hátoldalán – rövid megjegyzést tehessen. 3.  külföldi állampolgár esetében az útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas igazolvány száma.P. érvénytelenségének az oka. A „leadó jegyvizsgáló neve és azonosító száma” rovatba a jegyvizsgáló köteles a saját törzsszámát feltüntetni és a kiállított Utasleadási lapot aláírni. székhelye. a szolgálati cím. a katonai utazási okmány megnevezése. hogy ha nem ért egyet a jegyvizsgáló megállapításával. a hivatalos bejegyzéshez írt azonosító szám. A jegyvizsgálónak tájékoztatnia kell az utast az összeg befizetésének módjáról és a felszólamlási lehetőségről. Az Utasleadási lapon a felsorolt adatokon kívül még feltüntetendő a „károkozás” rovatba:  kedvezményre jogosító okmány érvénytelensége. száma. érvényesítési szelvény száma.2 Egyéb.9. érvényességének lejárta (pontos dátum feltüntetésével).3 Az Utasleadási lap aláíratása.  egyedül utazó kiskorú (14 év alatti). a magyar vízumengedély száma és kiállítója. utánfizetési űrjegyen vagy MJG jegyen elszámolva” megjegyzést kell tennie.  katonai utazási okmánnyal történő utazás esetén a szolgálati cím. Az utas részére biztosítani kell. a kitöltéssel kapcsolatos feladatok Az Utasleadási lap felső margóján nagybetűvel kell feltüntetni  a kiindulási állomáson volt/nem volt jegykiadás. akkor az Utasleadási lapon az összeg rovatba a jogcím feltüntetésével „… Ft … sz. intézmény. fiatalkorú (14-18 év közötti) gyermek utazása esetén az eltartó neve (hivatalos okmányból vagy a gyermek által közöltek alapján).  rendőrök díjtalan utazásakor a menetlevél vagy 29.  rendőr közreműködése esetén az intézkedő rendőr neve. jelvényszáma. Az esetleges kérelem gyors elintézése érdekében a jegyvizsgálónak tájékoztatnia kell az utast az Ügyfélszolgálati Központ elérhetőségéről is. éves szabadjegy esetén a rangfokozat. 89 . 3. címe. Az Utasleadási lapon nagyon fontos a leadás körülményeinek és okának pontos részletezése. ha az Utasleadási laphoz kiegészítésként eseménykönyv is készül. az okmány száma. a szolgálati cím. intézet. a kiállító állam megnevezése. Személydíjszabási utasítás Ha a jegyvizsgáló ugyanazon utastól készpénzt szed be vagy hitelezett elszámolást végez és Utasleadási lapot is kiállít a terhére.4. jogtalan használata esetén az okmány megnevezése. száma. az igazolványt kiállító hely. beosztás.9. szolgálati helye. a szolgálati főnökség megnevezése. az utas tájékoztatása Az utassal az Utasleadási lap mindhárom példányát egyidejűleg – indigó átnyomással – alá kell íratni és fel kell hívnia az utas figyelmét az átadott példány hátoldalán található „Tájékoztató”-ra. 1. msz. alakulat megnevezése. 2.

A kijelölt pénztár a jegyvizsgálóktól átvett Utasleadási lapokat esetleges mellékleteivel együtt naponta köteles az utasleadási lap kezelésével megbízott munkavállaló (továbbiakban utánfizetési ügyintéző) részére átadni (megküldeni). mindkét példányával le kell számolni Eseménykönyvi (Eseményjelentő lap) kíséretével. akkor az Utasleadási lapon – rovaton kívül vagy az Utasleadási lap „Másodpéldány” hátoldalán – megjegyzést tehessen.  ha az utasleadási lap kiállítása során (manuális és gépi esetén is) olyan körülmény merül fel. Utasleadási lap átadása az utas részére Aláírás után a jegyvizsgáló az „Utas példány”-t köteles az utas részére átadni. botrányos viselkedés) vagy az Utasleadási lap rovatai nem elegendőek a jegyvizsgálónak az esemény részletes leírására  ha a jegyvizsgáló csak a gépi Utasleadási lap Másodpéldányát nyomtatja ki.9. hogy Utasleadási lap aláírásának megtagadása esetén az utas utólag egyedi elbírálásban nem részesülhet. de nem veszi át.9.P. 3. Személydíjszabási utasítás 3. hogy ha nem ért egyet a jegyvizsgáló megállapításával. ezt a tényt a jegyvizsgálónak az aláírásra szolgáló rovatba „aláírás megtagadva” szöveggel kell bejegyeznie. Az Eseményjelentő lap használata Eseményjelentő lapot kell készíteni. Az esetleges kérelem gyors elintézése érdekében a jegyvizsgálónak tájékoztatnia kell az utast az Üzletszabályzat szerinti ügyintézési lehetőségekről.  ha a gépi Utasleadási lap rontása a nyomtatást követően 2 percen belül nem történt meg.  ha a gépi Utasleadási lap az MJG-vel <Nem> lett rontottként kezelve. Egyéb előírások Az utas részére biztosítani kell. Az esetet soron kívül telefonon jelezni kell az erre kijelölt szervezeti egységnek. de a jegyvizsgáló az MJG-ben aláírtnak kezeli vagy. 90 . majd új jegy vagy gépi Utasleadási lap szerkesztését kezdi meg. ha  Ha az utánfizetés körülményei szükségessé teszik (pl. 1. de a jegyvizsgáló az MJG-ben nem aláírtnak kezeli. ha az utas aláírta a gépi Utasleadási lapot. 3.9. sz. Ilyen esetben az utas egyedi elbírálásban nem részesülhet. a jegyvizsgálónak mindhárom példánnyal le kell számolnia. Az utast tájékoztatni kell.5. Az esetet soron kívül telefonon jelezni kell az erre kijelölt szervezeti egységnek.  ha az utas nem írja alá a gépi Utasleadási lapot.  ha az utas aláírta a gépi Utasleadási lapot. Ebben az esetben az utas részére az „Utas példány”-t átadni nem szabad. 2. Ha az utas az Utasleadási lap aláírását megtagadja. amely az utasleadási lapon nem rögzíthető. Ilyen eset csak szabálytalan kezelés esetén fordulhat elő.7.6. Az esetet soron kívül telefonon jelezni kell az erre kijelölt szervezeti egységnek. Erről a jegyvizsgálónak az utast tájékoztatnia kell.

munkanapon tértivevényes levélben (2. Utasleadási lap további kezelése (leszámolás. olvashatóság szempontjából ellenőriznie kell az Utasleadási lapot. Az utas által alá nem írt. Az átvételt az utánfizetési ügyintézőnek az eseménykönyv eredeti példányán kell elismernie.és pótdíjat).  az utas részére át nem adott „Utas példány”-t (utas által alá nem írt. A pénztárkezelőnek alakilag (valamennyi rovat kitöltésre került-e).9. de összeg nélkül a jegyvizsgáló naplóval köteles a kijelölt pénztárban leszámolni. 3. illetve menetjegy csatolása megtörtént-e.  hibásként megjelenő gépi Utasleadási lap. felülvizsgálat) 2. menetjegy vagy okmány hiánya esetén a jegyvizsgálót fel kell szólítania annak pótlására. sorszám szerint. adat.  azokat az Utas példányokat. jelen utasításban előírt adat.P. díjszámítási helyességére (le kell ellenőrizni a felszámított menet.  rontottként kezelt gépi Utasleadási lapok mindkét példányát és a Rontott szelvényüket. Személydíjszabási utasítás 3. valamint az átruházott okmány tulajdonosa nevére kiállított Utasleadási lap esetében a jegyvizsgálónak mind három példánnyal le kell számolnia. sz. különösen a díjszámításhoz szükséges adatok feltüntetésére. A jegyvizsgálónak az eseménykönyvi jelentést szolgálata befejezésekor kell elkészítenie és az átvételre kijelölt dolgozó részére átadnia.  az utánfizetési ügyintézőnek. 3. 91 . ha az Utasleadási lapon a díjszámítás helytelen volt.8.  az elszámolás díjszabási.9.  a megállapított alaki. példányokat.8. minta) az utas címére meg kell küldenie. akkor a szükséges adatmódosítást el kell végeznie. sz. illetve átruházott okmány eredeti tulajdonosa részére kiállított) legkésőbb a megállapítást követő 3.8. „Másodpéldány”) az utánfizetési bizonylatokkal történő leszámolással egyidőben.8. 3. aki azt soron kívül köteles továbbítani az utánfizetési ügyintéző részére.  valamennyi. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie  az utas részére történő átadás megtörténtére.3 Utasleadási lap felülvizsgálata Az utánfizetési ügyintéző az Utasleadási lapot a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül köteles felülvizsgálni.9. 1.1 Gépi utasleadási lap leszámolása A jegyvizsgálónak le kell adnia  a szolgálata alatt megszerkesztett (zárójegyen feltüntetett db számú) gépi Utasleadási lapok Másodpéldányát. illetve hogy a bevontként feltüntetett okmány. melyet az utas nem vett át.9.2 Manuális utasleadási lap leszámolása A jegyvizsgáló a szolgálata alatt kiállított Utasleadási lapok példányaival („Tőlap”.

Az utánfizetési ügyintézőnek az Utasleadási lapon piros színű irónnal kell a díjszámítás helytelenségéből eredő adatmódosítást elvégeznie. A felülvizsgálat során észrevételezett adat. Az utánfizetési ügyintézőnek a felülvizsgálat elvégzését az Utasleadási lap „Másodpéldány – jobb alsó sarkán – „Felülvizsgáltam” szöveggel. aki köteles intézkedni a különbözet posta útján történő visszafizetéséről. és nagyobb összeget szedett be az utastól.8. A felülvizsgált utánfizetési összeg helyességéért az utánfizetési ügyintéző munkajogilag és anyagilag is felelős. Rögzítést követően az Utasleadási lapokat és a mellékletét képező dokumentumokat 8 évig meg kell őrizni.  ha az utas a jegyvizsgáló által helytelenül megállapított magasabb összeget már befizette és a befizetett összeg és a vasút követelése közötti különbözet nagyobb a vasút visszafizetési kötelezettségénél. a jegyvizsgálót fel kell szólítani a hiányzó melléklet pótlására. az utánfizetési ügyintézőnek erről a pénztárellenőrzésre kötelezett dolgozót értesítenie kell.vagy melléklet hiánya esetén fel kell szólítani a jegyvizsgálót a pótlásra. sz. 3. Az ANDOC rendszerben rögzített Utasleadási lapok további ügyintézését a működésellenőrzési szervezet munkatársai végzik.  ha a bevontként jelzett menetjegy vagy okmány hiányzik. akkor azt az eseménykönyv átvételére kijelölt dolgozótól soron kívül át kell vennie. 3.  az esetleges eseménykönyvi jelentés meglétére. sz. A visszaigazolt összeget szintén rögzíteni kell az ANDOC rendszerben.9. A postaköltséget a személyszállítás terhére kell elszámolni. Utasleadási lapra túlfizetés” szöveget.9. Ha az eseménykönyvi jelentés a felülvizsgálat idején nem áll rendelkezésre. minta). Az ANDOC rendszerben csak „felülvizsgált” Utasleadási lapot lehet rögzíteni. ha a pénztárkezelő nem módosította vagy nem vette figyelembe a mérséklési lehetőséget. mint a vasút jogos követelése. Ugyanígy kell eljárni. sz. dátummal és aláírással kell igazolnia. Károkozás esetén az utánfizetési ügyintéző legkésőbb a felülvizsgálatot követő 3. Személydíjszabási utasítás 2.4 Utasleadási lapok rögzítése az ANDOC rendszerben A felülvizsgálatot és javítást követően az utánfizetési ügyintézőnek valamennyi saját területéhez (SZSZK) tartozó Utasleadási lapot rögzítenie kell az ANDOC rendszer „utasleadási modul”-jában a megfelelő berögzítési státuszba az ANDOC kezelési utasítás alapján. 92 .5 Utasleadási lapok megőrzése Utasleadási lapokat jegyvizsgálónkénti bontásban az utánfizetési ügyintézőnek kell 8 évig megőriznie a telepállomáson (vagy az utánfizetési ügyintéző szolgálati helyén). A visszaigazolt összegről legkésőbb a kézhezvételtől számított 3.P. A Belföldi postautalvány „Közlemény” rovatába kell feltüntetni a „….  a bevont menetjegy vagy okmány meglétére. munkanapon a kocsi honállomása szerint illetékes műszaki kocsiszolgálattól írásban köteles megkérni – a károkozás részletes leírásával – a kár összegét.8. 1. munkanapon a kocsi honállomása szerint illetékes műszaki kocsiszolgálattól írásban köteles megkérni – a károkozás részletes leírásával – a kár összegét. munkanapon – tértivevényes levélben – kell felszólítani az utast az utánfizetési összeg megfizetésére (3. Károkozás esetén az utánfizetési ügyintéző legkésőbb a felülvizsgálatot követő 3.

Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 15 naptári napon belül utólagos igazolás esetén A pénztárkezelőnek az Utasleadási lapon felszámított összeg figyelmen kívül hagyásával az utólagos bemutatás díját Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen el kell számolnia.9. Az Utasleadási lap „utas példányá”-t a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy „Ellenőrző lap” példányához kell csatolni. Személydíjszabási utasítás 3.1 Utasleadási lap kezelése a pénztárban 1.9. 3.  bemutatja érvényes.9. 1. Utasítás szerint kell eljárni.9. ha az utas  bemutatja érvényes vasúti utazási kedvezményre jogosító okmányát. 93 . 1. A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy  „nyugta” példányát az utasnak kell kiadni.9. 8. Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 3 munkanapon belül A pénztárkezelőnek az utasleadás oka alapján meg kell állapítani a vonaton fizetendő menetdíj és pótdíj mértékét és azt Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen el kell számolnia. Az elszámolt utasleadási lapot az SZSZK ANDOC ügyintézőjéhez kell továbbítani és továbbiakban a P. Az Utasleadási lap „utas példányá”-t a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy „Ellenőrző lap” példányához kell csatolni.3 3. Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 30 naptári napon belül A pénztárkezelőnek az utasleadás oka alapján felül kell vizsgálni a megállapított utánfizetési összeget. A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt utánfizetési díjakat a Személyszállítási beszámolójelentésben kell felkódolni az erről szóló előírások szerint. valamint az elszámolt díjak hétjegyű kódszámát.9.9. Az „Egyéb” rovatban fel kell tüntetni az Utasleadási lap számát és a telepállomás nevét.2 1. az utazás megkezdése előtt megváltott menetjegyét (csoportos elszámolást is). Az „Egyéb” rovatban fel kell tüntetni az Utasleadási lap számát és a telepállomás nevét. 2. szükség estén módosítani kell a helyes összegre és Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen el kell számolnia. sz. Nem érvényesíthető az utólagos bemutatás.  „ellenőrzőlap” példányát az Utasleadási laphoz kell mellékelni. illetve ha az utánfizetés elszámolásához rendőri intézkedésre volt szükség. ha az utas nem írta alá / nem vette át az utasleadási lapot.  bemutatja személyazonosításra alkalmas okmányát. 3.9. A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy „Egyéb” rovatban fel kell tüntetni az Utasleadási lap számát és a telepállomás nevét.  „tőlap” példánya számadás melléklete. valamint az elszámolt díjak hétjegyű kódszámát. valamint a bemutatott okmány számát.P. sz.

Gyermekkedvezményt igénybe vevő utas részére kiállított utánfizetési összeg befizetésénél a befizetési határidőt figyelmen kívül kell hagyni (a befizetés további pótdíj felszámítása nélkül elszámolható). Ha az utas a tájékoztatás ellenére kifizeti az utánfizetési összeget. 3.9. 1. Utasleadási lap befizetése a kiállítást követő naptól számított 30 naptári napon túl Az utast tájékoztatni kell a befizetési határidő leteltéről. azt a fentiek szerint el kell számolni és további tájékoztatást kell adni a felszólításról és további felmerülő díjakról. illetve az Ügyfélszolgálati Központ elérhetőségéről. sz.P.9.4 1. 94 . Személydíjszabási utasítás 1.

Eltekintés az utazásból történő kizárástól Ha az utas a helyszínen a megállapított díjat megfizeti. a vonaton elszámolt utánfizetési összeget a helyszínen meg nem fizető (valamint a személyi. ezt a tényt a rendőr okmányának (igazolvány. az adatok megállapítása érdekében. de erőszakot alkalmaznia nem szabad. rendőri intézkedés kérése miatt a személyszállító vonatokat nem szabad visszatartani. vagy az utazásból kizárásra vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget és a jegyvizsgáló ismerete szerint a vonaton díjmentesen. de a 2. Kizárás az utazásból 3.  az Utasleadási lap aláírását megtagadó utast. tehát az Utasleadási lap kiállítása lehetővé válik. Ezen szabály alól az úti okmányok meghamisításának alapos gyanúja sem jelent kivételt. akkor az intézkedéshez annak segítségét kell kérnie. Ha a vonaton rendőr nem utazik. Ha a rendőr bűncselekmény vagy szabálysértés hiányára hivatkozva megtagadja az utazásból kizárásban történő közreműködést. 3. elégtelen menetjeggyel utazó.3. személyi adatait rendelkezésre bocsátja. Ha az utas személyi adatainak igazolását megtagadja. testi épséget.és lakcímadatai alapján valószínűsíthető. mivel az ebből eredő vonatkésések sértik az utasok és a vasút érdekeit is. ahol a vonat menetrend szerint megáll.9 pontban felsorolt eseteket kivéve ki kell zárni az utazásból:  az Utasleadási lap kiállítását megakadályozó (az adatok megadását megtagadó) utast. Személydíjszabási utasítás 3. vagy megfizetni nem tudja. Utazásból történő kizárás esetei Az Üzletszabályzat 6. Ez alól kivételt képez. jelvényszám.10. sz. hogy az utasleadási lapon felszámított összeg utólagos követelése nem vezet eredményre) utas. vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztet. a menetjegy nélkül vagy érvénytelen. 1. A magatartási szabályokat megszegő. Az utazásból való kizáráskor a jegyvizsgálónak határozott magatartást kell tanúsítania.10. A körülmények mérlegelésével kizárható az utazásból  a magatartási szabályokat (pl. A rendőr ez esetben is köteles felkérésre igazoltatni az utast.  nemzetközi forgalomban. vasúti járművet megrongáló utas adatairól az utólagos költségek (helyreállítás) beszedése érdekében Utasleadási lapot kell kiállítani. utasleadás.P. botrányosan viselkedő) megszegő. részeg. Utazásból történő kizárás. ezek hiányában a forgalmi szolgálattevő útján rendőri intézkedést kérni a legközelebbi vagy más alkalmas olyan állomásra.1.2. 95 . ahol a személyszállító vonat menetrend szerint megáll és ott a vonat közlekedésének időpontjában szolgálatot teljesítő munkavállaló tartózkodik. 3.  személykocsiba be nem vihető tárgyat szállító. Az utazásból kizárás végrehajtása A jegyvizsgálónak utast utazásból kizárnia a legközelebbi olyan szolgálati helyen lehet. vagy menetlevéllel rendőr utazik. illetve a területi személyszállítási főirányítón. a rendőri intézkedés szükségtelen.10. ha az utas magatartása életet.3. 2. menetlevél stb. akkor meg kell kísérelni közvetlenül.10.) adataival eseménykönyvben kell jelenteni a Biztonsági Szervezet részére. mozdonyvezetőn keresztül rádión vagy telefonon.

ez a szabály azonban nem alkalmazható akkor. részére az új viszonylatnak – eredeti kizárási állomástól az új kizárási állomásig – megfelelően új Utasleadási lapot kell kiállítani. 1.4. de az utas kérésére a szükséges tájékoztatást (pl. helyi közlekedés) köteles megadni. Eljárás az utazásból történő kizárás meghiúsulása esetén Ha a jegyvizsgáló utazásból kizáró intézkedése ellenére az utas az Utasleadási lapon feltüntetett állomáson nem száll le a vonatról.10. Az utazásból történő kizáráskor az állomás munkavállalójának külön feladata nincs. ha az utas a fogyatékos állapotát hatósági igazolvánnyal (bizonyítvánnyal) vagy a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek által kiállított igazolvánnyal nem tudja.16. A fogyatékosság ilyen módon történő igazolására a Díjszabás 1.P.2. pontjában előírtakat (hogyan kell az igazolványt felmutatni) megfelelően alkalmazni kell. vagy nem kívánja igazolni. Ebben az esetben sem zárható azonban ki a szemmel láthatóan fogyatékos utas. 3. Az eredeti Utasleadási lapot az ok feltüntetésével rontottként kell kezelni. Ha az utas az Utasleadási lap „Utas példányá”-t nem adja vissza. 96 . Személydíjszabási utasítás A fogyatékos utast utazásból kizárni nem lehet. sz. részére – az eredeti „Utaspéldány” bevonása mellett – új Utasleadási lapot kell kiállítani az eredeti kiindulási állomástól a következő – kizárásra alkalmas – állomásig.

START Klub kártyák. de utazásra is már/még felhasználható. Bérletek. UTAZÁST KÖVETŐ ELJÁRÁSOK 4. csoportos elszámolások visszatérítését az Ügyfélszolgálati Központtól kell igényelni. Az „előzetes állomás” (a beutazandó útvonal kiindulási állomása előtt fekvő állomás) fogalmát csak viszonylati menetjegyek árának visszatérítésénél lehet alkalmazni. de ez valamilyen okból ténylegesen nem történhet meg. és ezt a vonaton igazoltatta.1. 1.P.1. Általános szabályok Ha az utas visszatérítési igényének jogszerűsége a jegy adatai alapján a pénztárnál nem bírálható el. részére a visszatérítési igény benyújtásának helyén „Igazolás”-t kell kiállítani. ha a visszatérítés valamilyen ok miatt azonnal nem kifizethető. Ezen visszatérítésre vonatkozó engedély csak abban az esetben érvényes. bérlet árának visszatérítését csak a jegyet igénylő munkáltató vagy tanintézet kérheti. mert az övezetes menetjegynél nem állapítható meg az utazás iránya. a menetjegy „Igazolás” nélkül visszatéríthető. 97 1. A két menetjegyen kiszolgáltatott menettérti jegy árának visszatérítéséhez mindkét jegyet a „Kifizetési bizonylat”-hoz kell csatolni. Személydíjszabási utasítás 4. azon túl az Ügyfélszolgálati Központon keresztül). Utazásra fel nem használt 100 km alatti menettérti jegy érvénytartam első napját követően igényelt visszatérítés esetén a kiindulási állomáson csak a menettérti jegy visszaúti része téríthető vissza. Ha a csoport részére a szükségesnél több menetdíj került felszámításra. Ugyanazon a menetjegyen a menetdíjjal együtt elszámolt felár visszatérítési igénye esetén. akkor igényelheti a fel nem használt menetdíj visszatérítését. ha az elszámoltnál kevesebb utas utazott. az értékesítő is visszatérítheti. A szolgáltatás értékesítők által űrjegyen elszámolt csoportok esetén a visszatérítést a területi értékesítési szakértő engedélye alapján. igazolni tudja. „V” felülbélyegzéssel ellátott menetjegy. az utas célállomása. a kifizetés teljesítéséhez a menetjegyhez mellékelni kell az „Igazolást”-t. Visszatérítés 4. a visszatérítés kifizetéséhez a „Kifizetési bizonylat”-hoz mellékelni kell az „Igazolás”-on kívül a többlet jegyet is. A visszatérítendő összeg megállapításához a ténylegesen utazott létszám alapján újra meg kell állapítani a fizetendő menetdíjat és ezt ki kell vonni a fizetett menetdíjból. illetve amikor „Igazolás” kiadása helyett azonnal elvégezhető a visszatérítés. mert az utasnak a szükségesnél több érvényes menetjegye volt. Olyan esetben. az „Igazolás” kiadása mellett el kell végezni a helyek RES programba történő visszaadását és ezt a jegyen vagy az „Igazolás”-on fel kell tüntetni. de a fel nem használás ténye nem bizonyítható. amelyet az a vasúti munkavállaló állított ki. de a szükséges igazolást ezekhez a jegyekhez is ki kell állítani a pénztárakban. Az érvénytartamon belül igazoltatott menetjegy visszatérítését az utas az általános elévülési időn belül kérheti (pénztárban 1 éven belül. sz. Az odaúti jegy hiánya esetében a visszatérítés (vagy a fel nem használás igazoltatása) csak a visszaút kiindulási állomáson kérhető. Ha az utas jogosult menetjegyének visszatérítésére. kivéve a felárak visszatérítését. amikor a menetjegy díjszabási szempontból már/még visszatéríthető. Ha a visszatérítésre azért kerül sor. 1.1. az minden esetben a megváltott jegy visszatérítését és új jegy kiadását jelenti. aki a visszatérítésre okot adó körülményt ellenőrizni. Ha az utas cserélni akarja a birtokában lévő jegyet. .

2. utazási iroda.és helyjegy.1. IC pótjegy. IC pótjegyet.5. ha a visszatérítésre vasúthiba miatt kerül sor. Az „Igazolás” elévülési idején belül újabb jegy váltása esetén téríthető vissza az utas korábbi menetjegye. legalább az Üdülési Csekk értékének megfelelő értékű menetjegy(ek)et vált. Elégtelen helybiztosítás esetén a visszatérítés összege (pót. A visszatérítéssel egyidejűleg váltott új menetjegyen fel kell tüntetni a visszatérített menetjegyen feltüntetett Üdülési csekk számot. A visszatérítés határideje az érvénytartam kezdetét megelőző nap. 1. az IC pót. Ha az utas nem kíván a visszatérítési igény benyújtásával egyidejűleg új menetjegyet váltani. egyéb szerződéses pénztárban (pl. helyjegy kivételével – az Ügyfélszolgálattól kell igényelni. „KM”-es pénztár.  menettérti jegy visszaúti része. helyjegyet vissza kell adni a RES programba (gyűjtőgépen). felsőoktatási pénztár. 2. Ugyanígy kell eljárni. igazolást kell kiadni. pótjegy. a visszaadás tényét rá kell vezetni a jegyre és így kell a visszatérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz küldeni. Személydíjszabási utasítás 4.2. 4.1. Ha az új menetjegy(ek) ára magasabb. Neckermann.1. valamint felár visszatérítési igénye esetén. Budapest-jegy visszatérítése Az állomási pénztárban csak MÁV-START által kiadott Budapest-bérlet és Budapest jegy téríthető vissza. Zárt peronnál kezelt menetjegyek visszatérítése Ha az utas a zárt peron területére már belépett és ezt a tényt a peronkapunál bélyegző lenyomattal (ZP) rögzítették.3. Üdülési Csekkel részben vagy egészben kiegyenlített jegy visszatérítése Üdülési Csekkel kiegyenlített menetjegyet kizárólag akkor lehet visszatéríteni.P. 4. akkor a menetjegyet utazásra felhasználtnak kell tekinteni.és helyjegy. más állomáson kiadott menetjegyhez. helyjegy) ettől eltérően készpénzben kifizethető. ha a visszatérítéssel egyidejűleg az utas másik. ha az odaút kiindulási állomásán kezelték. ha az utas egyébként jogosult a visszatérítésre. a különbözetet készpénzben kell az utastól beszedni. 98 .és helyjegyet. de már a peronkapun történt belépés után (a menetjegyen már szerepel a „ZP” bélyegző lenyomat) mond le az utazásról visszatérítés csak az alábbi esetekben engedélyezett:  vonat az indulási állomáson 10 percnél többet késik. vonaton jegyvizsgáló által kiadott. Közlönycentrum) kiadott menetjegyek árának visszatérítését – önállóan elszámolt IC pót.1. jegykiadó automatából. Ilyen esetben az „Igazolás” felső szélén fel kell tüntetni a konkrét vasút hiba tényét a kezelési költség nélküli utólagos visszatérítés céljából. de az igényt valamennyi állomáson be kell fogadni). 4. Ugyanazon a menetjegyen elszámolt menetdíj. sz. Interneten váltott jegy visszatérítése „KM”-es pénztár csak saját jegyét térítheti vissza. részére „Igazolás”-t kell kiállítani.4. Ugyanez a szabály vonatkozik a vasút hiba miatti visszatérítésekre is. Budapest-bérlet. 1. Utazási irodákban. Az új menetjegy(ek)en fel kell tüntetni az „ÜCS” megjegyzést és a cserélt jegyen lévő Üdülési Csekk sorszámo(ka)t. Ha az utas a vonat indulása előtt.

P. Budapest-Keleti – Győr viszonylatú menetjegy visszatéríthető Monoron vagy Székesfehérváron is). akkor a továbbutazásról történő lemondást a jegyvizsgáló igazolhatja.  ha a vonaton nem kérte az igazolást és a leszállás helyén a kiadottól eltérően nem működik a pénztár.  érvénytartam megkezdése után.  menettérti jegy visszaúti részének fel nem használása esetén kizárólag a visszaút kiindulási állomásán vagy attól távolabb fekvő állomáson és viszonylaton kívül eső állomáson. Ha az utas nem tudja átadni az Utazási kuponokat. ha nincs a lemondás helyén pénztári szolgálat. Ha a kifizetendő összeg kisebb. mint a levonandó Utazási kuponok értéke.  érvénytartam megkezdése után a kiindulási állomáson és a kiindulási állomást megelőző bármely állomáson. de a célállomás elérése előtt lemond a továbbutazásról:  a menetjegy továbbutazásra fel nem használt részének visszatérítését vagy a továbbutazásról történő lemondás igazolását kérheti a lemondás helyének állomásán.1 Az utas saját elhatározásából.6. az Utazási kuponok értékét a visszatérítendő összegből le kell vonni. (A levont Utazási kuponok értékét a kifizetési bizonylat „Utazott …-tól …-ig” szakaszban kell feltüntetni. menetjegye visszatérítését igényelheti:  érvénytartam megkezdése előtt bármely állomáson. 1. Az utazásról történő lemondás esetei 4.1.1. a visszatérítést az Ügyfélszolgálati Központtól kell igényelni. Utazási kupon Ha az utas olyan menetjegyet kíván visszatéríttetni. sz. Ha az utas menetjegyével megkezdi az utazást. a kiadott Utazási kupont visszatérítés során be kell vonni és csatolni kell a kifizetési bizonylathoz.7. és az utas az igényt a jegyváltás helyén nyújtja be (az azonos helységbe eső Menetjegyirodát ebből a szempontból a jegyváltás helyének kell tekinteni).7. meghatározott vonatra szóló jegyek esetén a vonat menetrend szerinti indulási idejét megelőző legalább 1 órával  érvénytartam megkezdése után övezetes menetjegyet csak a kiindulási állomáson. indoklás nélkül mond le az utazásról Ha az utas saját elhatározásából lemond az utazásról és megváltott menetjegyét utazásra nem használja fel. Személydíjszabási utasítás 4. amelyhez Utazási kupont kapott (és ez a menetjegyen is feltüntetésre került). 99 .) Az Utazási kuponnal részben vagy egészben kiegyenlített jegy visszatérítése során a visszatérítendő összegből le kell vonni az Utazási kuponok értékét.1. 4. 1. az esemény pontos leírásával. készpénz visszatérítés nem jár az utasnak. ha a jegyváltás helye a kiindulási és célállomás közé vagy azon kívül esik.  érvénytartam megkezdése után a kiindulási és célállomás közötti állomáson az igény helyétől a célállomásig. ideértve a viszonylaton kívül eső állomást is (pl.

Fenti esetek nem kártérítések. Utasítás tartalmazza. ha közbenső állomáson történik a késett indulás. amennyiben forgalmi akadály miatt visszautazik a kiindulási állomásra.. a 2.  forgalmi akadály miatt alacsonyabb szintű szolgáltatást vesz igénybe. de az nem teljesíthető az igény benyújtásával egyidejűleg. vagy visszautazik a kiindulási állomásra. A 4. az általános szabály szerint visszatérített menetjegyek kimutatásán és Személyszállítási beszámolójelentésen kell azokat szerepeltetni. kocsiosztályon utazik. osztályú menetjegy birtokában 2. szám) nem tudja igazolni). 5.  jegyhez számla kiadása történt. amelyet a visszatérítési igényhez nem tud bemutatni (felár esetén az igazolás kiadása előtt a helyet le kell mondani és az „Igazolás”-on ezt fel kell tüntetni).1. ig. sz. sz.2 pontban felsorolt esetekben a nem teljesített szolgáltatásra megváltott menetjegy az állomási pénztárban külön engedélyszám és kezelési költség felszámítása nélkül visszatéríthető.  csatlakozó vonat elmulasztása miatt az utas alacsonyabb szintű szolgáltatást vesz igénybe vagy visszautazik a kiindulási állomásra. ideértve. Elégtelen helybiztosítás miatt a felár teljes összegét vissza kell téríteni. amelynek birtokában a visszatérítés kifizetése az általános elévülési időn belül igényelhető az alábbi esetekben:  övezetes menetjegy érvénytartamán belül a menetjegy kiindulási állomásán. A többi felsorolt esetben a visszatérítés során a „Kifizetési bizonylat” állomási példányához csatolni kell a jegyvizsgáló által adott igazolást. ha az utas a személyazonosságát (lakcím. sz. 1. az utas részére „Igazolást” kell kiadni. 100 .  forgalmi akadály miatt az utas lemond az utazásról részben vagy teljes egészében.  eltérő minőségű szolgáltatás miatt az 1. 2. 10 percet meghaladó késéssel induló vonat miatti visszatérítés esetén a kifizetési bizonylatra „……..-1.1.2 Az utas vasúthiba miatt mond le az utazásról Vasúthiba miatti visszatérítés esetei:  10 percet meghaladó késéssel induló vonat miatt az utas lemond az utazásról. Igazolás kiadásának esetei visszatérítés kifizetésének későbbi teljesítéséhez Ha az utas jogosult a visszatérítésre. ideértve az utas teljes menetjegyének visszatérítését.  ha az utas részére a kifizetés nem teljesíthető azonnal és az igény újbóli benyújtásakor a menetjegy érvénytartama lejárna (nem tekinthető kifizetési akadálynak. 4.  csatlakozó vonat elmulasztása miatt az utas lemond az utazásról részben vagy teljes egészében. A „Kifizetési bizonylat” megrendelésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat a P.8.1. kocsiosztály különbözeti díj visszatérítése. vagy visszautazik a kiindulási állomásra.  elégtelen helybiztosítás.7.P.9. külön igazolást nem kell csatolni. 4. vonat 10 percen túli késése” szöveget kell írni.  eltérő minőségű szolgáltatás miatt az utas lemond az utazásról. Visszatérítés elszámolása (kifizetési bizonylat) A visszatérítésről „Kifizetési bizonylat”-ot kell kiállítani. Személydíjszabási utasítás 4.1.7.

” „…sz. nyomtatott nagybetűkkel feltüntetni: „KÁRTÉRÍTÉS”. Az eredeti jegyen az áthúzás mellett fel kell tüntetni a részbeni visszatérítés tényét. A „Kifizetési bizonylat” sem a nyugta. ill. 101 . rovaton kívül kell feltüntetni. Ha az első osztályon leutazott szakasz viszonylata ettől eltér. 1. „Utazott …-tól …-ig” és „Fizetendő” rovat: A részben felhasznált menetjegyek visszatérítése esetén a „leutazott” rovatba be kell jegyezni a felhasználás viszonylatát. A több jegy formájában kiadott. Ha az utas csak menetjegye egy részének visszatérítését igényli és elszámolás miatt szüksége van a menetjegyre. menetjegyért fizetett összeg” rovat Egy kifizetési bizonylaton csak a rovatoknak megfelelő számú (soronként egy) jegy visszatérítése számolható el. A leutazott viszonylatra eső menetdíj összegét a jobb oldalon meg kell ismételni. Az utas nevét a pénztárkezelőnek kell kitöltenie nyomtatott nagybetűvel. ahol lehetőség van a jegy fénymásolására. átalány-kártérítés esetén legfelül. A visszatérítéssel egyidőben le kell bélyegezni a „Kifizetési bizonylat”-ot a Jegypénztári állomásnév. ezért azokat nem helyettesítheti. Ugyancsak itt kell feltüntetni a visszatérítésre érvénytelenné vált menetjegy részt (pl. ennek viszonylatát jobb oldalon. Az utas részére a kezelési költségről. A kezelési költséget az Üzletszabályzat szerinti kerekítési szabály szerinti kerekített összeggel kell feltüntetni. Személydíjszabási utasítás Rovatok kitöltése: Kártérítés. „Visszatérítendő” rovat Az összesen visszatérítendő összegből le kell vonni az összesen leutazott összeget. „Kifizetési bizonylat” számát és el kell látni Egyesített állomásnév és pénztárszám bélyegzővel. „Kifizetendő” rovat Az utas részére kifizetendő összeget számmal és betűvel is fel kell tüntetni. kilométer-távolságát és a kocsiosztályt. az eredeti jegyet érvénytelenítve vissza kell adni az utas részére és a másolatot kell a kifizetési bizonylathoz csatolni. illetve a vonaton kifizetett menetjegy utólagos bemutatása esetén levonandó utólagos bemutatási díj összegét. sem a készpénzfizetési számla követelményeinek nem felel meg. sz.P. napján lejárt).és keletbélyegzővel és a pénztárkezelőnek is alá kell írnia. az alábbiak szerint kell eljárni:  olyan állomáson. az utas 100 km alatti menettérti jegy teljes visszatérítését az érvénytartam utolsó napján kéri. amennyiben a kifizetendő összeg ilyen jogcímen kerül kifizetésre. „Kezelési költség” rovat A fizetett menetdíj és a fizetendő (a ténylegesen igénybevett szolgáltatásnak megfelelő) menetdíj különbségéből – visszatérítendő összeg – kell a kezelési költséget levonni. illetve Készpénzfizetési számlát kell kiadni. „ÁTALÁNY-KÁRTÉRÍTÉS”. A visszatérített jegyet áthúzással érvényteleníteni kell és csatolni kell kifizetési bizonylathoz. az odaúti rész érvényessége az érvénytartam 1. de kezelési költség szempontjából egy jegynek számító jegyek a kifizetési bizonylaton egy sorban feltüntethetők. rész menetdíjról Nyugtát. a „Kifizetési bizonylat” felső részén „eredeti jegy utas birtokában” megjegyzést kell feltüntetni.

kérés esetén egyszerűsített adattartalmú számlát kell kiállítani. 4. a kiadó állomást és pénztárszámot. A sztornó számlán az összegeket „-” előjellel kell szerepeltetni és fel kell tüntetni az eredeti számla sorszámát. 1. Részbeni visszatérítés esetén a kezelési költséget a leutazott részre eső menetdíjnak a menetjegy árából történt levonása után fennmaradó visszatérítendő összegből kell számítani.11. A visszatérített jegyről sztornó számlát (számlával egy tekintet alá eső okirat).1. 4. a legközelebbi kifizetést teljesíteni bíró állomás helyéről. ha azt az utas nem kéri. Önálló jegynek minősül a kerékpárjegy. kötet B. Budapest-bérlet és Budapest jegy visszatérítése esetén a Vasúti Menetdíjtáblázatok I.1 2.  a 2. A sztornó számla minden esetben kiállítható „egyszerűsített készpénzfizetési számla” nyomtatványon (akkor is. Kezelési költség Visszatérítéskor – az Üzletszabályzatban külön meghatározott esetek. o az utas részére igazolást kell kiállítani és tájékoztatni kell. Ügyfélszolgálati Központ által írásban (engedélyszámmal ellátott) vagy MÁV-START vezetője által engedélyezett esetek kivételével – kezelési költséget kell felszámítani. ha az visszatérítendő jegyről Számla” került kiállításra).P.1. ha a kiegészítés új jegy kiadásával történt és összefüggésben van kiegészítendő jeggyel). az élőállat jegy és a kutyabérlet. Számlakiadás teljes visszatérítés esetén a) A visszatérítendő jegyhez számlakiadás történt A jegyhez tartozó számla bemutatását meg kell követelni. Személydíjszabási utasítás  olyan állomáson. a kezelési költségről nyugtát. sz.1.  a két jegy formájában kiadott menettérti jegy. vagy o át kell venni az utas visszatérítési igényét és Ügyfélszolgálati Központhoz kell továbbítani. de bevonni nem szabad (elszámolásra leadott számla esetén a számla-másolat bemutatása is elegendő).-1. különbözeti jegy. FEJEZET-ben meghirdetett kezelési díjat kell felszámítani.10. ahol a jegy fénymásolására nincs lehetőség. Kezelési költség szempontjából egy menetjegynek minősül:  a tört díjszámítású jegy. Csoportos elszámolás esetén személyenként kell megállapítani a kezelési költséget a csoport egy-egy tagjára eső menetdíj alapján. kocsiosztályra szóló alapjegy és hozzá tartozó 2.  a menetjegy és a hozzátartozó kiegészítés (ideértve. A negatív előjelű számlát akkor is ki kell állítani.11. kérés esetén egyszerűsített adattartalmú számlát kell kiállítani. 102 . A kezelési költséget menetjegyenként kell megállapítani. b) A visszatérítendő menetjegyhez számlakiadás nem történt A kezelési költségről nyugtát. Számlakiadás visszatérítés esetén 4.

4. b) A visszatérítendő menetjegyhez számlakiadás nem történt A visszatérítendő menetjegy leutazott részéről utólagos számlát kell kiállítani az utólagos számlakiadási határidőn túl is.2. A menetdíjról és a kezelési költségről egy számla is kiállítható.  Üzletszabályzat. kérés esetén egyszerűsített adattartalmú számlát kell kiállítani. ELLENŐRZÉSI FELADATOK A pénztárellenőrzésre kötelezett munkavállalóknak az alábbi díjszabáshoz kapcsolódó ellenőrzéseket kell elvégezniük. kérés esetén egyszerűsített adattartalmú számlát kell kiállítani. tudomásul vétele. ha a számla alkalmas kétféle adó feltüntetésére. 1. o kifizetési bizonylat.P. Vasúti Menetdíjtáblázatok I. sz.1. Az észrevételek kezelését a P. A kezelési költségről számla utólagosan is kiállítható a visszatérítés napját követő 15 napig a kifizetési bizonylat. Személydíjszabási utasítás 4. 1. A kezelési költségről nyugtát. 103 . o számla. Utasítás szabályozza. sz. különösen az alábbi nyomtatványok esetében: o Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegy.  Menetjegy és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó nyomtatványok kitöltésének formai és díjszabási helyessége. javítása. o igazolás. Panaszkezelés 1. 8. ii) a felhasznált menetdíjrészletről új számlát kell kiállítani (egyszerűsített adattartalmú).3.2 Számlakiadás részbeni visszatérítés esetén a) A visszatérítendő jegyhez számlakiadás történt A jegyhez tartozó számla bemutatását meg kell követelni. utasítások megléte.  MÁVSYS+ program Tiltó lista A listán feltüntetett tételek alapján a letiltott okmány bevonásának megtörténte. Kártérítés A kártérítéssel kapcsolatos részletes szabályokat az Üzletszabályzat és a P. de bevonni nem szabad (elszámolásra leadott számla esetén a számla-másolat bemutatása is elegendő) A számlakiadás menete: i) az eredeti számla alapján a teljes összegről sztornó számlát kell kiállítani. utasítás tartalmazza. egyéb rendelkezések. Díjszabás. nyugta bemutatása esetén.11. o személyszállítási beszámolójelentés. iii) a kezelési költségről nyugtát. 2. 5. kötet. 2. 2. 4.

P. Személyszállítási beszámolójelentés 104 . Számlaminták Egyszerűsített adattartalmú számla kiállítása jegyváltással egyidejűleg Utólagos számla kiállítása jegyváltást követő időpontban Számla kiállítása teljes visszatérítés esetén Számla kiállítása részbeni visszatérítés esetén 5/e. 2. MELLÉKLETEK 2. 1. Üdülési Csekk tájékoztató személyazonosításhoz 5/c. melléklet: Jegykiadó automatával rendelkező állomások és megállóhelyek 5. Személydíjszabási utasítás 6. Kifizetési bizonylat 5/f. sz. Üdülési Csekk biztonsági elemei 5/b. melléklet: A vizsgáló főkalauzok feladata 2. melléklet: Nem vasúti társaság által kiadott okmányok bevonásának szabályai 4. melléklet: Személyszállítási beszámolójelentés 3. 1. MÁV-START Utazási kupon minta 5/d. melléklet: Minták 5/a.

és fekvőhelyes kocsik. Indokolt esetben a vonatkísérő személyzetet (vagy annak tagját) a munkavégzés alól felmentheti. sz.  jogosult a MÁV-START által közlekedtetett háló. Ha a vizsgáló főkalauz egyenruhában végzi szolgálatát.  jogosult a vonaton szolgálatot teljesítő vasúti vagy külső szolgáltató munkájának ellenőrzésére. Az ellenőrzési jogosultsága hálózati hatáskörű. 105 . jogosultsága.és külföldi vonalszakaszain az ellenőrzésére. sz. akinek a szolgálati lapjának hátoldalára ezt elő kell jegyezni. óra/perc feltüntetése mellett) minden esetben – a leszámolás összegétől függetlenül köteles lebélyegeztetni. Vezetői rendelkezés alapján próbavásárlásban való részvétellel is megbízható. ezért a vizsgáló főkalauz  a MÁV-START teljes szolgáltatási területén végezhet ellenőrzést. Személydíjszabási utasítás 1. munkavégzése. Jogosult rendelkezést kiadni a vonaton – a helyzet értékelése után – a pótdíj nélküli elszámolásra. Szolgálati jelvénye a vasúti emblémával ellátott vörös karszalag. a szolgálati lap hátoldalán a leszámolás tényét az utánfizetési pénztárkezelővel (dátum. Ebben az esetben a rendelkezését be kell jelentenie a területi főüzemirányítónak. Az ellenőrzést a vizsgáló főkalauz formaruhában és polgári (civil) ruhában is végezheti. kulturáltságának. A Vizsgáló Főkalauzi Szervezet munkatársai ellenőrzés alkalmával piros színű tollat használnak. köteles értesíteni az illetékes területi személyszállítási főüzemirányítót. öltözete A vizsgáló főkalauz feladata az utasok menetjegyének. sz. a vonatok kihasználtságának. melléklet: A vizsgáló főkalauzok feladatai A vizsgáló főkalauzok feladata. ha úgy ítéli meg. 2. úgy annak meg kell felelnie a formaruházatra vonatkozó viselési szabályoknak. Civil ruházatban végzett munkavégzése során öltözete – a szolgáltatói magatartás és a személyes példamutatás részeként – legyen méltó az utasokkal és a vonatkísérőkkel való közvetlen találkozásra. Melléklet 1. Ettől a szabályozástól eltérni – általánosan elvárható mértékig – csak a célellenőrzés (próbavásárlás) végrehajtása esetén lehetséges. Erről a tényről haladéktalanul köteles értesíteni az illetékes területi személyszállítási főüzemirányítót. A szolgálatba helyezés mikéntjéről külön belső vezetői rendelkezés rendelkezik. a vonatkísérők megjelenésének és munkavégzésének ellenőrzése. hogy az intézkedése a fennálló probléma megoldásához szükséges. illetve az étkezőkocsik bel. amennyiben a vonatkísérő személyzet bármely tagjánál alkoholos állapotot feltételez. illetve erről tájékoztatni kell a vonaton szolgálatot teljesítő vonatkísérő személyzetet. Ellenőrzése alkalmával. A szolgálat befejeztével a kijelölt telepállomáson az utánfizetési bevételeivel köteles leszámolni. aki a szükséges operatív intézkedéseket köteles megtenni. utazási okmányának. a szolgálatból leválthatja.  jogosult a háló. A vizsgáló-főkalauz szolgálatba helyezheti magát minden esetben. aki köteles intézkedni az alkoholszondázás lebonyolításáról. továbbá a földi alternatív jegyellenőrzést végző szolgáltató ellenőrzésére.és fekvőhelyes kocsikban – a nap bármely szakában – tételes utaslétszám ellenőrzést tartani.P. 1. A vizsgálat megkezdése előtt a vizsgálat megkezdésének tényét a vonatszemélyzet részére nem kell bejelenteni.

A menetjegyek ellenőrzésére a részükre biztosított egyedi bélyegző lenyomatot is alkalmazhatják. felszerelését. Belföldi forgalomban amennyiben ellenőrzése során a jegyvizsgáló által kiadott utánfizetési űrjeggyel találkozik. oktató jelleggel. Ellenőrzése során az utasoktól beszedi a megállapított utánfizetési összeget. lehetőség szerint azonban a vonatszemélyzetet az elvégzett ellenőrzésről tájékoztatnia kell. illetve vonatrészben végezzen menetjegykezelést. Munkamódszere:  a jegyvizsgálóval együtt haladva. A vizsgáló főkalauz megbízható a repülőbrigádos ellenőrzések vezetésével is.  csoportos ellenőrzéskor a jegyvizsgálótól függetlenül. sz. az utazószemélyzet megjelenését. A vizsgáló főkalauz ellenőrzésének folyamata Tevékenysége során ellenőrzi a vonatok kihasználtságát. 1.  a külön kapott utasításnak megfelelően egyéb módon végzi.1. majd a jegyvizsgáló által korábban kezelt kocsikban jegyellenőrzést végezhet. amely tartalmazza a bevont menetjegy valamennyi adatát. hogy ki melyik kocsiban.  a jegyvizsgálótól függetlenül. A vizsgáló főkalauz ellenőrzése során (pl. ha a megállapításokkal a jegyvizsgáló nem ért egyet. Az igazolás a MÁV-START vonalán a célállomásig utazásra érvényes. A vizsgáló-főkalauznak feladata az ellenőrzött jegyvizsgáló által kiadott utánfizetési űrjegy menetjegy tőlapjának összehasonlítása az utas birtokában lévő menetjegypéldánnyal. sz. hogy az utazószemélyzettel nem találkozik. utasleadási lapok piros tollal történő megírása engedélyezett. valamint a bevont menetjegyleadásának. A bevont menetjegy helyett köteles az erre a célra rendszeresített igazolást kiállítani. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett jegyvizsgálóval ismertetnie kell. A manuálisan megírt utánfizetési űrjegyek. Ha a vizsgáló főkalauz a megállapításai alapján a munkavállaló felelősségre vonását fogja kezdeményezni. A megállapított hiányosságokat a jegyvizsgáló szolgálati lapjának hátoldalán elő kell jegyeznie és azt a jegyvizsgálóval azt alá kell íratnia. akkor azt a jegyvizsgáló saját kezűleg köteles 106 . hogy arról az utasok ne szerezzenek tudomást. A menetjegyek ellenőrzése A menetjegyek ellenőrzését jelen utasítás jegyvizsgálatra vonatkozó pontjai alapján kell végeznie. akkor a vizsgáló főkalauz az érintett kocsikban egymással szembe dolgozva jegykiadást. Abban az esetben.) – előfordulhat. a peronzárak végrehajtását és a külön szervezett csoportos (repülőbrigádos) ellenőrzések munkafolyamatát. Munkája során köteles a nemzetközi menetjegyeket – adott időszakra vonatkozó normatív utasítás rendelkezésének betartása mellett (előírt mennyiségű és típusú menetjegyet) – utóellenőrzés céljából bevonni. elérhetőségének helyét. a vonatkísérő személyzet tagjá(i)t a tapasztalt hiányosságokról egyértelműen tájékoztatni kell. Személydíjszabási utasítás 2. munkavégzését. minimális utazószemélyzet létszám stb. a korábban lekezelt jegyeket ellenőrizve. másolati példányát az utasnak át kell adni. vagy utasítja a jegyvizsgálót annak elszámolására.: zsúfoltság. A hiányosságokat úgy kell közölni. Az igazolást nemzetközi jegy bevonása esetén 3 nyelven kell kitölteni. Melléklet P. annak egy példányát az utasnak átadni. Ha a vonatkísérő személyzettől kapott tájékoztatás szerint a vonatban több kezeletlen kocsi van. A vizsgálófőkalauz a forgalmi utasításban előírt szabályok betartása mellett – bármely esetben jogosult a vonatkísérő személyzet részére meghatározni/rendelkezni. az utasok menetjegyét és utazási okmányát önállóan ellenőrizve. akkor azt szúrópróba szerűen utóellenőrzés céljából köteles bevonni.

 az aktuális tudnivalók ismeretét. készletébe tartozó nyomtatványok meglétét. Adatlap. Ha a jegyvizsgáló a munkavégzés alól felmentésre kerül.  a Jegyvizsgáló naplóban a leszámolások rendszerességét. EN és nemzetközi vonatokon –. Személydíjszabási utasítás 1. amelyet megítélése szerint a Jegyvizsgálói naplóban is fontosnak tart előjegyezni.  Szövegkönyv.  a jegykezelés szabályosságát. Ténymegállapítási jelentés. ellenőrzés pontos időpontja (óra.  UV lámpa. a folyamatos munkavégzést. A vizsgáló főkalauz MJG géppel. Az ellenőrzés tényét a Jegyvizsgáló naplóba csak akkor kell előjegyezni. „Eseményjelentő lap”. illetve a nélkül is végezheti munkáját. zöld szegélyű. a megállapításokat külön jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. fehér színű kézi jelzőtárcsa (csak vezető jegyvizsgálóknál). Melléklet a szolgálati lapján a megállapítás alatt leírni. Az utazószemélyzet ellenőrzése A vizsgáló főkalauznak ellenőriznie kell:  a vonatkísérő személyzet szolgáltatói magatartását.  Vasúti menetdíjtáblázatok. és „Y” bárca. azt csak a napi bevétel leszámolásakor kell „dokkolásra” átadnia a számára kijelölt szolgálati helyen. ruházatát. „V”. „Feladatlista” a vonatkísérő személyzet vezetőálláson történő utazásakor.  toll (kitörölhetetlen kék vagy fekete tinta).  a szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat (utánfizetési űrjegy. emelt szintű szolgáltatást nyújtó vonaton – IC. sz. szigorú számadás alá tartozó nyomtatványok rovancsolásának elvégzését. Igazolás. Az ellenőrzés tényét a jegyvizsgáló szolgálati lapjának előoldalán a továbbított vonat (2. 107 . 1. illetve az ellenőrzés során olyan tényállás került megállapításra.  az egyéb. megjelenését. biztonsági zárhoz kulcs (tűzoltó készüléket tartalmazó szekrény zárására alkalmazott kulcs – csak az ilyen zárszerkezettel ellátott személyszállító kocsin szolgálatot ellátó személyzet részére kötelező). Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a jegyvizsgáló szolgálatához szükséges eszközök meglétére is. Az MJG gépet – engedély alapján – hazaviheti. perc) és az ellenőrzött vonatszám feltüntetésével.  1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. menetkedvezményi okmányokról és elveszett jegykészletekről.  1 db jelzősíp.  a Szolgálati lap meglétét és annak folyamatos vezetését. használatát (leadási jegyzék. kör alakú. az állomási ellenőrzések. szükség esetén tartalék jegyalaptekercs). „S1”.  a jegykészletet. EC. jegyalaptekercs. amelyek vonathangosításra alkalmas személyszállító kocsit továbbítanak és a vonathangosításhoz szükséges). 2.P. mező) alatti következő üres sorba köteles előjegyezni a dátum. mozgássérült emelő berendezéshez szükséges kulcs. ha a vizsgáló-főkalauz az ellenőrzött jegyvizsgálónál rovancsot tartott. Bejelentőlap. „S”. (olyan. Utasleadási lap). „Komfort csökkenés bejelentő lap”.  kézi beszélő.  Jegyvizsgáló táska (MJG.  segédanyag a nemzetközi bérletjegyekről.  1 db. sz. Igazolás).  mobiltelefon.  szakaszkulcs.

Az MJG-vel dolgozó jegyvizsgáló ellenőrzésekor a jegyvizsgálónak „Záró jegyet” kell kinyomtatnia. A vizsgáló főkalauz jogosult ellenőrizni az utolsó leszámolás óta kiadott jegyek ellenértékének meglétét (rovancsolás) is. megbízólevelének ellenőrzésére. A Záró jegy adatainak megfelelően a vizsgáló főkalauznak ellenőriznie kell:  a Nyitó. folyamatosságát. 108 . és kölcsönösen ügyelni kell a személyiségi jogok védelmére. hogy munkájának utólagos ellenőrzésekor jelen lehessen. A jegyvizsgáló szolgálati vezetőjét a vizsgáló főkalauz vezetője köteles tájékoztatni. Az ellenőrzés során biztosítani kell a tárgyszerűséget. vizsgáló főkalauznál jelentkezni. érvénytelenítés elvégzését. sz.  a megállapításokra vonatkozó észrevételeit megtehesse.  a terhelés összegének meglétét. a valóságos helyzet feltárását. sz. Az ellenőrzés megtörténtét és eredményét a Jegyvizsgáló naplóba külön elő kell jegyeznie. 1.1. Melléklet P.  a hitelezett szelvények meglétét.  az ellenőrzést végzők számára a feltett kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást adni és a birtokában lévő valamennyi felsorolt okmányt. az észrevételekre magyarázatot adhasson. kérdéseire választ kapjon.  elősegíteni a hiányosságok.  az ellenőrzés módszerétől függően. ezt a tényt a vizsgáló főkalauz haladéktalanul köteles a vezetőjének és az illetékes területi személyszállítási főüzemirányítónak jelenteni. mulasztások feltárását. vagy az észrevételek rögzítését.  a rontott jegyek darabszámát és értékét. Az utazószemélyzet joga és kötelezettsége Az ellenőrzéskor az utazó személyzetnek lehetőséget kell biztosítani:  az ellenőrzést végző személy vizsgálatra jogosító igazolványának.  szabálytalan munkavégzés.  a jegyalap-tekercs sorszámát. Személydíjszabási utasítás 2. Ha a jegyvizsgáló megakadályozza az ellenőrzés megtartását. és azt a jegyvizsgálóval is alá kell íratnia. felelősség megállapítása gyanúja esetén az ellenőrzés megállapításait a helyszínen megismerhesse.és Záró jegy sorszámát. segédletet az ellenőrzés céljára rendelkezésre bocsátani.  lehetővé tenni a megállapítások előjegyzését. A vonatkísérő személyzet ellenőrzések alkalmával köteles:  az ellenőrzést végző személynél.

a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyek GYSEV vonali adatairól (kivétel a VMAEF típusú jegykiadógép. sz. ruhatári jegyekről. díjakról (kivéve a kártérítésként kifizetett díjakat). Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt (főszámadás 213 sor) o utasleadási lapon felszámított – belföldi és nemzetközi forgalmú – utólag mérsékelt összeg befizetéséről (nem kódolható). Melléklet 2. sz.  az elszállított kerékpárok és élőállatok darabszámának statisztikai összegyűjtésére szolgál. Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ a javított tételekről. ruhatári őrzési díjat tartalmazó űrjegyekről (főszámadás 212 sor).P. 1. a MÁV Zrt. Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ az általa visszatérített helyi forgalmú menetjegyekről.  MÁV-START-ról a GYSEV-re eladott menetjegyek darabszámának. idegen kezelésben lévő és vasúti menetjegyek kiadásával megbízott utazási irodák a MÁV-START helyi forgalmú készjegyeiről. részben vagy egészben visszatérített MÁV-START vonali menetjegyekről. melléklet: Személyszállítási beszámolójelentés Személyszállítási beszámolójelentés készítésének célja A Személyszállítási beszámolójelentés a beszámolási időszakban (tárgyhónapban) valamennyi belföldi pénztárkezelő által  Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt személyek számának. 109           . belföldi közvetlen forgalmú. ezért annak pontos.és reformjegyekről (főszámadás 201. kártérítés miatt visszatérített menetjegyekről. 202 sor). A Személyszállítási beszámolójelentés a vasút részére biztosított árkiegészítés és költségtérítés alapja. GYSEV és szerződéses pénztárak is).  egyéb személyszállítási szolgáltatások. Személyszállítási beszámolójelentést kell készíteni      Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolást végző pénztáraknak MÁVSTART vonali díjakról (MÁV-START. a meghirdetett hitelokmányok alapján hitelezetten kiállított űrjegyekről. o hitelezett bárcajegy. Személydíjszabási utasítás 2. VMAEF jegykiadó gép bevételeiről a VMAEF Utasításban előírt esetekben. valamint nemzetközi forgalmú készjegyeiről és űrjegyeiről. szolgáltatási területére értékesített menetjegyekről. valamint nemzetközi jegyek visszatérítéséről. nemzetközi forgalomban eladott kerékpárjegyekről (főszámadás 007 sor). jegyalap-tekercs szelvény hiányának befizetése esetén (nem kódolható).és űrjegyekről (főszámadás 002-017 sor). NRT díjjal (a hozzá tartozó pótdíjjal) elszámolt utánfizetési űrjegyekről és helyi forgalmú űrjegyekről (főszámadás 210 sor). ha arról utasítás szerint kell beszámolójelentést készíteni). téves menetdíj visszatérítés esetén Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen jutalékmentesen elszámolt összegről (nem kódolható). értékesített marketing termékek mennyiségének. a nemzetközi forgalmú kész. sz. utasításszerű kitöltése elengedhetetlen. Személyszállítási beszámolójelentést tilos kiállítani    a helyi forgalmú bárca. kéreg.

 a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen MÁV-START vonalra elszámolt – jegyvizsgálók által kiegészített belföldi. kék vagy fekete tollal vagy golyóstollal kell kiállítani. Az egyes felvezetett tételek (kódszámok) mellett a lap szélén fel kell tüntetni a kódszámhoz tartozó árat. (itt kell szerepeltetni azokat a menetjegyeket. START Klub kártya hosszabbítása.  a MÁV-START – GYSEV forgalomra elszámolt jegy MÁV-START vonalra kiegészített részét. Pénztáranként egy-egy beszámolójelentést kell készíteni 1. 4. Balaton Mix jegy. Beszámolójelentés rovatainak kitöltése  TÁRGYIDŐSZAK rovatba a beszámolási időszak év. Melléklet P. stb. hónapját kell beírni arab számmal. 2. amelyeket utasleadási eljárás során árváltozás előtti menetdíj alapján állapítottak meg. beszámolójelentésen kell szerepeltetni:  A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt MÁV-START menetdíjat. külön önálló 3-as beszámolójelentésen kell szerepeltetni. 5. Vásári jegy. illetve 6-os számot kell írni „1” sz. A Személyszállítási beszámolójelentést a tárgyhónap során folyamatosan vezetve a tárgyhavi számadási adatok alapján kell elkészíteni. 3-as beszámolójelentésből pénztáranként kettőt kell készíteni. sz. és árváltozás után fizettek be űrjegyen vagy posta útján).) A Személyszállítási Beszámolójelentések kiállítása A Személyszállítási beszámolójelentést egy példányban olvasható számjegyekkel. 2. (Az üres beszámolójelentést nem kell beküldeni. A „2” kódszámú beszámolójelentésbe minden esetben a KIEGÉSZÍTETT menetjegyeket – eredetileg az utas birtokában lévőt – kell feltüntetni (közvetlen forgalmú jegy esetében csak a MÁV-START részét).2. 6-os kódszámmal. 1.  KÓD rovatba 1. beszámolójelentésen kell szerepeltetni: a közvetlen forgalmú űrjegyek MÁV-START-ot megillető menetdíj részét (főszámadás: 019 sor)  a személypénztár-kezelő által kiegészített MÁV-START helyi forgalmú menetdíjat. beszámolójelentésen kell szerepeltetni: „2” sz. melléklet). amelynek felső részén az adott számadás elnevezését fel kell tüntetni. pl. marketing termék díját (beleértve az utasleadási lap alapján teljes összegben befizetett menet. ha a pénztárban van marketing termék eladás (Balaton Mix. valamint „KM”-es – menetdíjat.  Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt menetdíj-kiegészítés esetén a beutazott teljes útvonal kilométer-távolságának megfelelő menetdíjat (beleértve az utasleadási lap alapján kiegészítést és „KM”-es jegykiegészítés). 3. Személydíjszabási utasítás „Személyszállítási beszámolójelentés” nyomtatvány használata A beszámolójelentést az erre a célra rendszeresített 919-667 sz. A kitöltéshez ceruzát vagy színes irónt használni nem szabad. „3” sz.és pótdíjakat).  A Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt vagy önálló jegyként rendszeresített marketing termékek díját (díjszabási rendelkezés alapján). 4. sz. 110 . 5. „Személyszállítási beszámolójelentés” elnevezésű nyomtatványon kell készíteni (5/f sz. A nyomtatványt az illetékes TLK-tól kell megrendelni. stb.). Vásári jegy.

Személydíjszabási utasítás 2. beszámolójelentésen  a kitöltés alapjául vett űrjegyszámadás végösszege. sz. élőállat-. beszámolójelentésen kell szerepeltetni:  a részbeni visszatérítés esetén a felhasznált – leutazott – menetdíjat. Olyan visszatérített menetdíjat. Balaton Mix jegy. 6 a MÁV-START teljesítményeihez feladandó tételeket jelöli („+” előjelű). „4” sz. Ha marketing termékek díjáról ugyanabban a pénztárban külön „3”-as sz. A kódszámok közül az 1. „3” sz.) „8” számot kell írni helyesbítő beszámolójelentés alkalmával a belföldi közvetlen forgalomban a levonandó tételekről. kerékpár viteldíjat. 1. levonva az új árra kiegészített tételek összegét (ez a 6-os beszámolójelentésen szerepel). 3. beszámolójelentésen kell szerepeltetni: „6” sz.P. 4. beszámolójelentés készül. A beszámolójelentés felső részén piros irónnal „MENETDÍJ-VISSZATÉRÍTÉS” szöveget kell alkalmazni. a vonatkozó számadás(ok) végösszegét kell feltüntetni (pl. A beszámolójelentés felső szélén „ÁRKÜLÖNBÖZET” megjelölést kell alkalmazni. a beszámolójelentésen nem kell szerepeltetni. amely a legutolsó árváltozás előtti díjat tartalmaz. beszámolójelentésen kell szerepeltetni:  a részben vagy teljesen visszatérített helyi forgalmú MÁV-START menetdíjat. 111 . Ezt a beszámolójelentést csak Pénzügy Szervezet használhatja. 5.  Áremelés esetén a Helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen elszámolt régi és új díjszabási árkülönbözet díját. Melléklet  VMAEF típusú jegykiadó gépen kiszolgáltatott MÁV-START menetdíjakról (csak a VMAEF Utasításban előírt esetekben). Minden esetben – akár részben akár teljes visszatérítés esetén is – az utas birtokában lévő menetjegyet kell szerepeltetni. míg a 2. beszámolójelentésen  közvetlen forgalmú űrjegyszámadás „MÁV-START” oszlop végösszegét (főszámadás 019 sor).  Csak a legutolsó árváltozás alapján történő kiegészítést lehet figyelembe venni. stb. „5” sz. viteldíjat. Budapest Központ 95004 Budapest 1999999 Miskolc 2999999 Debrecen 3999999 Szeged 4999999 Pécs 5999999 Szombathely 6999999 Záhony 7999999  „HELYI/BELFÖLDI KÖZVETLEN FORGALMÚ ŰRJEGY ÉS UTÁNFIZETÉSI SZÁMADÁSOK EGYÜTTES VÉGÖSSZEGE” rovatba be kell írni „1” sz. (A 3-as beszámolójelentésben ezeket a kódszámokat nem kell szerepeltetni. sz. o Ellenőrző szervek számai. Vásári jegy.). 8 a levonandó tételeket jelöli („-” előjelű)  „ÁLLOMÁSI STATISZTIKAI SZÁM ÉS PÉNZTÁRSZÁM” rovatba az állomási/szerződéses pénztár statisztikai számát és a pénztárszám jelét kell bejegyezni.

5.  „A NEM MENETDÍJ BEVÉTELEK ÖSSZEGE” rovatba kell írni „3” sz. 208. amely nem kódolható). téves visszatérítés. menetdíjnak nem minősülő tételek pl. tisztítási díj. A „km övezet” rovatba a „km övezetet” (a menetjegyen feltüntetett díjszámítási övezetet) kell feltüntetni. Ha a km távolság kisebb. sz. sz. 210. „4” sz. 4. beszámolójelentésen  az űrjegyszámadásban szereplő díjszabási árkülönbözetről elszámolt tételek együttes összegét (a tárgyhónapra vonatkozó összeg megállapításához az árkülönbözet tételek gyűjtését a menetjegy kódszámával egy sorban kizárólag a margón kívül szabad vezetni). Melléklet P. Személydíjszabási utasítás „6” sz. Az összetartozó beszámolójelentéseket tartósan össze kell erősíteni. kocsi javítás. 112 . 6 kódszámú beszámolójelentésnél ezt a rovatot TILOS kitölteni.  a levont kezelési költségek együttes összegét (a tárgyhónapra vonatkozó összes kezelési költség megállapításához a kezelési költségek gyűjtését a menetjegy kódszámával egy sorban kizárólag a margón kívül szabad vezetni). 2. (fősz. beszámolójelentésen  a kitöltés alapjául vett űrjegyszámadásban elszámolt. 226 sorához tartozó összeg). Beszámolójelentés táblázatos részének kitöltése „Menetjegy kódszám” rovatába a menetjegyek kódszám-jegyzékében meghatározott kódszámokat kell alkalmazni a „jegyfajta”. A 2. vonatmegállítás díja. Ha az adatközléshez több nyomtatványt kell felhasználni. 500 km feletti jegyek esetén „550” km-t kell feltüntetni. Az így érvénytelenített sorok mennyiségét a kitöltött sorok számából le kell vonni. „vonatnem” és „kocsiosztály” rovatokban (valamennyi menetdíj és egyéb díjak esetében is). jegyszelvény elveszése miatt elszámolt tételek összegét (űrjegyszámadás 204. különvonat-. akkor a kilométer előtt a vezető nullát kell alkalmazni (pl. 213 és 215-ös nem menetdíj oszlop = minden olyan tétel. 8 km díjszabási távolság esetén 010). az adatközlést újabb nyomtatványon kell folytatni és a rovatba az összeadott összes sorok számát kell beírni. üresfutás-. 1. beszámolójelentésen 1. akkor a fejrovatot csak az első beszámolójelentésen kell kitölteni.2. A hibás. díjszabási hiánylatokra űrjegyen elszámolt jutalékmentes összeg. 206. és az így kapott darabszámot kell beírni a rovatba. 5 és a 8 kódszámú beszámolójelentésben ezt a rovatot TILOS kitölteni. mint 100 km. 207. A többi felhasznált nyomtatványon csak az állomás statisztikai számát és a pénztár számjelét kell feltüntetni. téves bejegyzést tartalmazó sort a beszámolójelentésen vízszintes vonallal át kell húzni.  „KITÖLTÖTT SOROK SZÁMA” rovatba be kell írni az utolsó felhasznált sor számát. Amennyiben az azonos rendeltetésű adatszolgáltatásra egy nyomtatvány nem elegendő.

továbbá űrjegyen elszámolt utazások vonatkozásában kizárólag csak a MÁV-START szolgáltatási területének km távolságát kell feltüntetni. külön-külön borítékban.  a beírt adatok helyességét. napjáig kell beszállítani a beszámolójelentést állomásonként. által készített tablón pénztáranként jelzi az eltérést. „vonatnem”. „5” és a „6” számú beszámolójelentéseket. ott a MÁV Informatika Kft. sz. Személydíjszabási utasítás 2.  pótdíjaknál.és leszámolási Csoporthoz kell beszállítani:  az „1” számút. illetve más kódszámú menetjegy esetén (beleértve a kocsiosztály változást is) a menetjegy teljes kódszámát ki kell írni. sz. Beszámolójelentés ellenőrzése A pénztárellenőrzésre kijelölt dolgozónak ellenőrizni kell:  a beszámolójelentés vezetését (rovatok megfelelő kitöltése. A 2-es. Melléklet „000” megjelölést kell alkalmazni  helybiztosítási díjaknál. A MÁV-START – GYSEV – MÁV-START forgalomban eladott kész menetjegyek. Egyben kell beszállítani a „4” és az „5” számú beszámolójelentést és a borítékon piros irónnal „Menetdíj-visszatérítés” megjelölést kell alkalmazni. új oldal megkezdésekor. kódszámonként összegyűjtve. „kocsiosztály” rovatot csak az első menetjegynél kell kitölteni. 3-as.és leszámolási Csoport Területi Egységeihez kell beszállítani:  a „2”. 1. az eltérést meg kell keresni. a többi alkalommal üresen kell hagyni és csak a km rovatba kell a kilométer-övezetet beírni.P. Pénzügy Szervezet El. Azonos jegyfajta esetén a „jegyfajta”. Pénzügy Szervezet El. 6-os beszámolójelentések helyességét az alábbi önellenőrzéssel kell elvégezni: A = 3-as beszámolójelentés „űrjegy és utánfizetési számadások együttes végösszege” rovat B = 3-as beszámolójelentés „A nem menetdíj bevételek összege” rovat C = 3-as beszámolójelentés tételeinek összege – 2-es beszámolójelentés tételeinek összege A–B=C Amennyiben az egyezőség nem áll fenn. Eltéréssel a beszámolójelentések nem küldhetők be!!! Beszámolójelentés beszállítása A tárgyhót követő hónap 3.  a kódszámok helyességét. „4”. Beszámolójelentés gépi feldolgozása A beszámolójelentés adatai gépi feldolgozásra és ellenőrzésre kerülnek. 113 . Új hasáb. olvashatósága). „3”.  pótjegyeknél. Ilyen esetben az eltérést vizsgálni és a kiadott külön utasítás szerint helyesbíteni kell. Amennyiben az ellenőrzés a beszámolójelentésbe beírt adatok forintosított összege és a vonatkozó pénztári számadások menetdíj-bevételi összege között eltérés mutatkozik.

illetve felárat nem szolgáltathat ki. aláírás. 1. Melléklet P. 3. 114 .3. vagy a Díjszabásban meghatározott egyéb jogszerű használó (pl. jegypénztáros kedvezményes menetjegyet. az Eseményjelentő lap és az Utasleadási lap másolatát soron kívül az Ügyfélszolgálati Központ részére megküldeni. sz. sz. Az esetről Utasleadási lapot és Eseményjelentő lapot kell kiállítani még akkor is. A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei: az okmány használójának személyi adatai. Személydíjszabási utasítás 2. Az okmány bevonható. az Eseményjelentő lap és az Utasleadási lap másolatokat iktatja. melléklet: A nem vasúti társaság által kiadott okmányok bevonásának szabályai A melléklet hatálya A melléklet szabályait a jogtalanul használt Magyar Államkincstár által kiadott igazolvány és igazolás. ha jegyváltáskor vagy utazáskor  annak érvényessége lejárt vagy  nem felel meg a külön rendelkezésben kiadott formai vagy tartalmi követelményeknek. A kiállító szerv írásos állásfoglalása alapján elbírálja az utánfizetés jogosságát és haladéktalanul értesíti az utánfizetési ügyintézőt. jogosságát. ha az utas a helyszínen az utánfizetés összegét kiegyenlíti. A jegypénztáros feladata Amennyiben az utas olyan okmány alapján kíván menetjegyet váltani. lakcím. vagy  a hamisítás gyanúja merül fel. a hamisnak vélt okmány alaki leírása. Az okmányt be kell vonni és jegyzőkönyvet kell felvenni. a jegyvizsgáló köteles az okmányt és a kedvezményes menetjegyet bevonni. név. valamint az Ellátottak utazási utalványa esetében lehet használni. A jegyvizsgáló feladata Amennyiben az utas olyan okmányt mutat fel utazáskor. vagy  annak használója a kedvezményre való jogosultságát (így például a személyazonosságát) igazolni nem tudja. akivel a kedvezmény megosztható) utazik. az okmányon feltüntetett egyedi azonosító szám (sorszám). Külön rendelkezés további okmányok esetén is előírhatja jelen melléklet alkalmazását. az ügyben lényegesnek vélt adat közlése. és a bevont okmányt. hogy a jogosultság nem állapítható meg. a bevonás helye és ideje. vagy  olyan mértékben megrongálódott. A bevont okmányt és a jegyzőkönyvet intézkedés céljából soron kívül meg kell küldeni az Ügyfélszolgálati Központba. Ügyfélszolgálat feladata A bevont okmányokat. mely a bevonható. és soron kívül megküldi a kiállító szerv részére. Az Ügyfélszolgálati Központ által e-mailben megküldött engedély alapján terjesztheti fel a jegyvizsgáló külön juttatása engedélyezése céljából az Üzletszabályozási Szervezet részére. mely bevonható. Az Eseményjelentő lap kötelező tartalmi elemei megegyeznek a pénztári jegyzőkönyvnél felsoroltakkal. egyéb. vagy  azzal nem a jogosult. Utánfizetési ügyintéző feladata Az utánfizetési ügyintéző köteles ellenőrizni az utánfizetés helyességét.

Melléklet 4. Jegykiadó automatából megváltható jegyek célállomásai a Budapest Déli állomásról induló elővárosi vonalak állomásai.P. nyomógombos) A jegykiadó automata mellett a pénztárak nyitva tartása: naponta 03:35-00:05 óra között Jegykiadó automatából megváltható jegyek célállomásai a Budapest Déli állomásról induló elővárosi vonalak állomásai. a balatoni és egyes kiemelt nagyvárosok. Budapest Keleti: (régi típusú. nyomógombos) A jegykiadó automata mellett a pénztárak nyitva tartása folyamatos. Budapest Nyugati: (régi típusú. a balatoni és egyes kiemelt nagyvárosok. Jegykiadó automatákból megváltható jegyek célállomásai: Budapest irányú peronon lévő jegykiadó automata (régi típusú. sz. sz. Budapest Kelenföld: (régi típusú. 115 . melléklet: Jegykiadó automatával megállóhelyek rendelkező állomások és 1. sz. nyomógombos) A jegykiadó automata mellett a pénztárak nyitva tartása folyamatos. nyomógombos) Abony Albertirsa Békéscsaba Budai út Budapest-Zugló Cegléd Ceglédbercel Ceglédbercel-Cserő Debrecen Dombóvár Ebes Esztergom Fegyvernek-Örményes Fonyód Füzesabony Gödöllő Gyoma Győr Hajdúszoboszló Hatvan Hegyeshalom Hosszúberek-Péteri Kaba Kál-Kápolna Karcag Kecskemét Kétegyháza Kiskundorozsma Kiskunfélegyháza Kistelek Kisújszállás Komárom Kőbánya alsó Kőbánya-Kispest Lőkösháza Mezőberény Mezőkövesd Mezőtúr Miskolc-Tiszai Monor Monorierdő Mosonmagyaróvár Nagykőrös Nagylapos Nyíregyháza Pestszentlőrinc Pilis Pusztaszabolcs Püspökladány Sárbogárd Siófok Szajol Szatymaz Szeged Székesfehérvár Szemeretelep Szolnok Tata Tatabánya Tiszatenyő Törökszentmiklós Üllő Vecsés Vecsés-Kertekalja 2. Jegykiadó automatákból megváltható jegyek célállomásai a Budapest Nyugati állomásról induló elővárosi vonalak állomásai és egyes kiemelt nagyvárosok. Jegykiadó automatákból megváltható jegyek célállomásai a Budapest Keleti állomásról induló elővárosi vonalak állomásai és egyes kiemelt nagyvárosok. 1. 1. nyomógombos) A jegykiadó automata mellett a pénztárak nyitva tartása folyamatos. Budapest Déli: (régi típusú. Személydíjszabási utasítás 4. Ferihegy: A Nyíregyháza irányú peronon működő konténer pénztár nyitva tartása: naponta 6:00-18:00.

sz. 1. érintőképernyős) A jegykiadó automata mellett nem működik pénztár.4. Melléklet P. Cegléd irányú peronon lévő jegykiadó automata (új típusú. sz. Személydíjszabási utasítás 1. érintőképernyős) Abony Albertirsa Békéscsaba Budai út Budapest-Zugló Cegléd Ceglédbercel Ceglédbercel-Cserő Debrecen Dombóvár Ebes Esztergom Fegyvernek-Örményes Fonyód Füzesabony Gödöllő Gyoma Győr Hajdúszoboszló Hatvan Hegyeshalom Hosszúberek-Péteri Kaba Kál-Kápolna Karcag Kecskemét Kétegyháza Kiskundorozsma Kiskunfélegyháza Kistelek Kisújszállás Komárom Kőbánya alsó Kőbánya-Kispest Lőkösháza Mezőberény Mezőkövesd Mezőtúr Miskolc-Tiszai Monor Monorierdő Mosonmagyaróvár Nagykőrös Nagylapos Nyíregyháza Pestszentlőrinc Pilis Pusztaszabolcs Püspökladány Sárbogárd Siófok Szajol Szatymaz Szeged Székesfehérvár Szemeretelep Szolnok Tata Tatabánya Tiszatenyő Törökszentmiklós Üllő Vecsés Vecsés-Kertekalja Pestszentlőrinc: (új típusú. Jegykiadó automatából megváltható jegyek célállomásai: Abony Albertirsa Budai út Budapest-Nyugati Budapest-Zugló Cegléd Ceglédbercel Ceglédbercel-Cserő Dabas Debrecen Fegyvernek-Örményes Felsőlajos Felsőpakony Ferihegy Gyál Gyál felső Gyón Hajdúszoboszló Hernád Hosszúberek-Péteri Inárcs-Kakucs Karcag Kecskemét Kiskunfélegyháza Kispest Kistelek Kisújszállás Kőbánya alsó Kőbánya-Kispest Lajosmizse Monor Monorierdő Nagykőrös Nyíregyháza Ócsa Ócsai szőlők Örkény Pestszentimre Pestszentimre felső Pilis Püspökladány Szajol Szeged Szemeretelep Szolnok Táborfalva Törökszentmiklós Üllő Vecsés Vecsés-Kertekalja 116 .

Személydíjszabási utasítás 5. Üdülési Csekk biztonsági elemei 117 . 1. sz.P. sz. melléklet: Minták 5/a. Melléklet 5. sz.

Személydíjszabási utasítás 5/b. sz. 1. Üdülési Csekk tájékoztató személyazonosításhoz 118 . sz. Melléklet P.5.

MÁV-START Utazási kupon minta 119 .P. Személydíjszabási utasítás 5. Melléklet 5/c. 1. sz. sz.

sz. sz. Személydíjszabási utasítás 5/d. 1.5. Melléklet P. Számlaminták Egyszerűsített adattartalmú számla kiállítása jegyváltással egyidejűleg 120 .

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

5. sz. Melléklet

Utólagos számla kiállítása jegyváltást követő időpontban

121

5. sz. Melléklet

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

Számla kiállítása teljes visszatérítés esetén

122

P. 1. sz. Személydíjszabási utasítás

5. sz. Melléklet

Amennyiben az utas a kezelési költségről Készpénzfizetési számlát kér, akkor a "Nyugta" helyett a „Készpénzfizetési számlát” kell kiállítani.

123

Melléklet P. Személydíjszabási utasítás Számla kiállítása részbeni visszatérítés esetén 124 . 1. sz. sz.5.

Melléklet A levont kezelési költségről Nyugtát kell kiállítani! 125 .P. Személydíjszabási utasítás 5. 1. sz. sz.

sz. Személydíjszabási utasítás 126 . Melléklet P.5. sz. 1.

Kifizetési bizonylat 127 .P. sz. 1. sz. Melléklet 5/e. Személydíjszabási utasítás 5.

1.5. sz. Melléklet P. Személydíjszabási utasítás 5/f. Személyszállítási beszámolójelentés 128 . sz.

sz. Melléklet 129 .P. Személydíjszabási utasítás 5. 1. sz.

1. Személydíjszabási utasítás 130 .5. Melléklet P. sz. sz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful