Catàleg d’empreses de produCCió i subministrament de bioCombustibles sòlids forestals a Catalunya

Edita:

Continguts: Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC i Institut Català d’Energia Disseny i maquetació: Departamet de Comunicació del CTFC Dipòsit Legal: L. 1132-2012

Índex
Introducció ............................................................................................. 4 Productors .............................................................................................. 5 • • • • • • • • Alt Pirineu i Aran ........................................................................ 5 Àmbit metropolità ..................................................................... 5 Àmbit de ponent........................................................................ 7 Camp de Tarragona .................................................................... 7 Comarques Centrals................................................................... 8 Comarques Gironines .............................................................. 11 Terres de l’Ebre ........................................................................ 14 Altres localitats ........................................................................ 14 • Madrid .................................................................................. 14 • Navarra ................................................................................. 15 Subministradors i comercialitzadors .................................................... 15 • • • • • • • • Alt Pirineu i Aran ...................................................................... 15 Àmbit metropolità ................................................................... 16 Àmbit de ponent...................................................................... 19 Camp de Tarragona .................................................................. 20 Comarques Centrals................................................................. 21 Comarques Gironines .............................................................. 26 Terres de l’Ebre ........................................................................ 32 Altres localitats ........................................................................ 33 • Granada ................................................................................ 33 • Madrid .................................................................................. 33 • Navarra ................................................................................. 34

3

Catàleg d’empreses de produCCió i subm

introduCCió
En el marc del projecte BTCII s’ha promogut l’elaboració del present catàleg, on hi consten les empreses que produeixen i subministren biocombustibles sòlids forestals a Catalunya. El catàleg s’ha elaborat de forma col·laborativa entre l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Institut Català d’Energia. La informació que figura en aquest catàleg també es pot consultar on-line al cercador d’empreses de la biomassa de la pàgina web de l’ICAEN. A més, el cercador ICAEN inclou també empreses subministradores d’equips, enginyeries, consultories, i instal·ladores, sent una eina útil i senzilla per qualsevol usuari o interessat en el camp de la bioenergia amb biomassa llenyosa. El projecte Biomass Trade Centre II (BTCII) té com a objectiu promoure i incrementar la producció i ús d’energia procedent de la biomassa llenyosa, mitjançant l’optimització en la logística i distribució, organitzant esdeveniments en 9 països europeus (Àustria, Croàcia, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Romania, Eslovènia i Espanya), on hi participin grups interessats en invertir en el negoci de la biomassa i en els centres de comercialització i distribució de biomassa (BLTC), i presentant informació clara, integrada i dirigida al mercat als potencials inversors: agricultors i propietaris forestals, emprenedors forestals, contractistes forestals i altres parts interessades en oportunitats de negoci per produir i vendre productes i serveis energètics al mercat. Així mateix, també promou la contractació d’energia de la biomassa entre proveïdors i usuaris potencials, la qualitat dels productes, i la creació de centres de logística.

Més informació: Projecte BTCII: http://www.biomasstradecentre2.eu/ Cercador ICAEN: http://aplicacions.icaen.cat/biomassa/ Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC: http://afib.ctfc.cat/?p=604 Si desitgeu més informació sobre el projecte BTCII, participació i/o col·laboracions, us podeu adreçar a: Mailto:biomassa@ctfc.es (+34) 973 48 17 52 Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Crta. de Sant Llorenç de Morunys, Km.2; E- 25280 Solsona

Responsabilitat legal: El contingut d’aquest document només compromet al CTFC i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea són responsables de l’ús que se’n podrà fer de la informació que hi figura. La responsabilitat de les dades de les empreses (contacte, productes i activitat) és d’elles mateixes, ja que són les que les han proporcionat.

4

ministrament de biomasses a Catalunya

produCtors
Alt Pirineu i Aran
BIoMASPALLArS biomas@biomaspallars.com; www.biomaspallars.com C/ Ferreria, s/n; 25656- Sant Romà d’Abella Telfs: 686815052 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) i restes de poda FrANC ALoU enginyeria@francalou.cat; www.francalou.cat C/Únic s/n; 25513- Envall (La Torre de Capdella) Telfs: 626708237; 617634090 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) i llenya FUSTES FArrÀS, S.C.P. C/ Barceloneta, s/n; 25717- La Vansa i Fórnols Telfs: 973 354 550; 650 947 646 ProDUEIX: Llenya

MADErAS SAFoNT-PEDArróS, S.A. maderassafont@maderassafont.com Ctra. França, 13; 25550- Bossòst Telfs: 973648217 ProDUEIX: Estelles d’indústria SEFoCAT sefocat@sefocat.com Professor Fassman 10; 25560- Sort Telfs: 973620630; 617989501; Fax: 973620630 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya i restes de poda

Àmbit metropolità
FMA - ASSoCIACIó PEr AL FoMENT DE LES MESUrES ALTErNATIvES afma@afmainsercio.org; www.afmainsercio.org/ C/ Gran de Gràcia, 167, principal 2a; 08012- Barcelona Telfs: 932 177 154; 663947502; Fax: 932377065 ProDUEIX: Llenya, restes de poda

5

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
BIoPoDA biopoda@biopoda.com; www.biopoda.com cami de Can Abat s/n; 08769- Castellvi de Rosanes Telfs: 902 109 366 ProDUEIX: Restes de poda, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya, altres tipus de biomassa DESBroSSAMENTS FUNUyET, S.L desbrossaments@desbrofunuyet.com; www.desbrofunuyet.com/ Pol.Ind. Santa Maria Park, C/ Fàbrica del Papel Can Guarro, 27; 08460- Santa Maria de Palautordera Telfs: 938 481 736; 938 479 699; 667 586 677 ProDUEIX: Llenya EXPLoTACIoNS ForESTALS CArNé tidafo@gmail.com Ctra. Sant Llorenç, km. 8,850; 08211- Castellar del Vallès Telfs: 937 145 188; 659 129 212; 680 368 903 ProDUEIX: Llenya, estella de gestio forestal sostenible (BFP) ForESTAL TrANSPorTS I EXCAvACIoNS J.CASSI I FILLS SA murscassi@yahoo.es; www.cassi.es/ C/ Pau Casals 30; 08470- Sant Celoni Telfs: 938670740; 687725504 ProDUEIX: Llenya FrESAL INNovACIóN, SL - gESTIóN DE rESIDUoS DE MADErA, vALorIzACIóN y TrITUrACIóN j.gonzalez@fresalinnovacion.com; www.fresalinnovacion.com C/ San José, 10 Baixos; 08901- L’Hospitalet de Llobregat Telfs: 933357129; 638186868 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible i altres biomasses FUTUr ECoLògIC, S.L. info@futurecologic.com; www.futurecologic.com Magatzem: Cr.Terrassa a Rellinars Km. 2,5, 08225 – Terrassa; Apartat de correus, 6; 08225- Viladecavalls Telfs: 937 888 242; 616 979 748 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya J. FAMADAS, SLU jfamadas@jfamadas.com; www.jfamadas.com C/ Cabanyes, 10; 08310- Argentona Telfs: 937561175; 619764321 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP)

6

ministrament de biomasses a Catalunya
LLENyES PUJoL llenyespujol@hotmail.com C/ Nou, 48; 08460- Santa Maria de Palautordera Telfs: 938 675 763; 608 497 234 ProDUEIX: Llenya SErrADorA CAMPAMÀ, SL info@scampama.cat; www.scampama.cat Ctra. Arboç, km2; Apartat de Correus 113; 08800- Vilanova i la Geltrú Telfs: 938934811 ProDUEIX: Llenya SErvEIS ForESTALS SANT CELoNI, S.L. serveis@serfore.com; www.serfore.com C/ Marinada, 20; 08470- Sant Celoni Telfs: 93 867 69 44; 93 867 06 93; 630 907 496; 600 575 362; Fax: 938672264 ProDUEIX: Llenya, restes de poda SErvICIoS ForESTALES EJ, S.L. info@trabajosforestales.com; www.trabajosforestales.com C/ camí de la Plana, 17, baixos 1a; 08792- La Granada Telfs: 938 974 947; 686941378 ProDUEIX: Llenya, restes de poda

Àmbit de ponent
roMÀ PoLIBIoMASA SL. jlopez@aridsroma.cat; www.polibiomasa.com/ Av. Dr. Garcia Teixidó,116; 25242- Miralcamp Telfs: 973601733 ProDUEIX: Estella de gestio forestal sostenible (BFP)

Camp de Tarragona
ADoMgrI, S.L.U. adomgri@yahoo.es; www.adomgri.cat C/ President Tarradellas, 57; 43800- Valls Telfs: 605 445 203 ProDUEIX: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), closques de fruits secs; subproductes agrícoles, restes de poda

7

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
AProFITAMENTS ForESTALS CoLLDEJoU SL jesus_rofes@yahoo.es C/ del Sol, 13; 43310- Colldejou Telfs: 977 837 895; 627 54 75 73; Fax: 977838910 ProDUEIX: Llenya TrEBALLS ForESTALS JAN I MAIET, S.L. janimaiet@tinet.org; www.janimaiet.cat C/ Poblet i Teixidó, nº 7; 43400- Montblanc Telfs: 608 236 149; 608 236 150 ProDUEIX: Llenya, restes de poda

Comarques Centrals
APENSoL, SL apensolsl@gmail.com C/ Nou, 7; 25280- Solsona Telfs: 639983165 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) APLICACIoNS ENErgèTIqUES DE LA FUSTA S.L. info@enerbio.cat Ctra. Santa Eulària de Puig Oriol, km7. 08515 Sant Martí d’Albars Telfs: 938880481; 620458238 ProDUEIX: Pèl·lets i estelles de gestió forestal sostenible (BFP) ArBorIST arborist@arborist.es C/ St Carles 31 baixos; 08700- Igualada Telfs: 938044818; 637438526; Fax: 938053217 ProDUEIX: Restes de poda BIoCoMBUSTIBLES oBrADorS toni@biocombustiblesobradors.com; www.biocombustiblesobradors.com Pol.Ind. Els Manxons, C/ del Cavaller, 4; 08262- Callús Telfs: 938360067 ProDUEIX: Llenya

8

ministrament de biomasses a Catalunya
BIoMASSA D’oSoNA info@biomassadosona.com; http://biomassadosona.com/ C/dels Vilabella, 7; 08500- Vic Telfs: 938833696; 938855111; 628471638 ProDUEIX: Estella de gestió forestal sostenible (BFP), llenya BrICoENErgíAS CATALANAS, S.L. bricoenergias@gmail.com Ctra. C-55, km. 63; 08261- Cardona Telfs: 93 869 14 55; 635 80 54 44; 629 72 67 97 ProDUEIX: Briquetes ECoTErMIK - rECUPErACIo ForESTAL,SL ecotermik@recuperacioforestal.com C/ de l’esdevenidor; 25280- Solsona Telfs: 973480146 ProDUEIX: Estelles d’indústria, estella de gestió forestal sostenible EroBEr 05, S.L. josep@maselsegalas.com El Segalàs; 17406- Viladrau Telfs: 938 849 134; 615312548 PRODUEIX: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP) FUSTES JANé, SL solsona@fustesjane.com; www.fustesjane.com Partida Sant Honorat, s/n; 25280- Solsona Telfs: 973480146 ProDUEIX: Estelles d’indústria i estelles de gestió forestal sostenible INICIATIvES ForESTALS D’ArgENçoLA, SCP iniforestdar@gmail.com C/ Costa, s/n; 08717- Argençola Telfs: 938092023; 600840332. ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya JAUME I AgUSTí CASTAñé SCP C/ Sant Bartomeu, 8; 08511- Santa Maria de Corcó Telfs: 938 568 127 ProDUEIX: Llenya

9

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
JoAN PLANAS vILArDAgA info@paisatgeiaventura.com Casa Planas; 08263- Sant Mateu de Bages Telfs: 938 360 060 ProDUEIX: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria MADErAS vErDAgUEr, S.A. maderasverda@maderasverda.com; www.maderasverda.com/ Crta. de Ciuret, s/n; 17515- Vidrà Telfs: 938 529 019; 659 67 67 27 ProDUEIX: Llenya a l’engrós PErE gArET I BoSCh pgaret@pangea.org; www.elverdaguer.cat/biomassa_w_3.aspx C/ La font; 08514- Lluçà Telfs: 608941802 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya ProDUCTES ForESTALS DE LA CATALUNyA CENTrAL biomassa@energiaforestal.com; www.energiaforestal.com Passeig Gallifa s/n, 2on 5a; 08250- Sant Joan de Vilatorrada Telfs: 938728685; 692141884 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) SErrADorA BoIX, SL joan@serradoraboix.com; www.serradoraboix.com Ctra. C-16, km 81, Pol.Ind. El Saltet; 08692- Puig-Reig Telfs: 938290900 ProDUEIX: Estelles d’indústria i altres tipus de biomassa SErvEIS ForESTALS CoDINA, S.L. sfcodina@gmail.com Can Sarrica, s/n; 08519- Vilanova de Sau Telfs: 938 847 032; 699 953 225 PRODUEIX: Llenya vErDForEX, S.L. info@verdforex.com; www.verdforex.com C/ Joan Maragall, 68; 08551- Tona Telfs: 938 871 304 ProDUEIX: Llenya

10

ministrament de biomasses a Catalunya
WATTvErD info@wattverd.com; www.wattverd.com Masia El Cogul, s/n; 08540- Centelles Telfs: 93 881 29 02; 699 966 664 ProDUEIX: Estella de gestió forestal sostenible (BFP)

Comarques Gironines
AgrIForESTAL LLovErAS, SL agriforestal_lloveras@hotmail.com; http://perso.wanadoo.es/jllf240/index.html C/ Àngels, 13; 17244- Cassà de la Selva Telfs: 972463713; 609807815 ProDUEIX: Llenya ALAMEDA-TorrENT, S.L.U. francesc@alamedatorrent.com; www.alamedatorrent.com Veinat de Mont-Roig, 37 - Ctra. de Caldes, km 1,2; 17244- Cassà de la Selva Telfs: 972461824; 647709384 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) BIoMASSA DEL gIroNèS, S.L. info@biomasadelgirones.com; www.biomasadelgirones.com Crta. La Parcel·lària, 7. Pol. Ind. Les Preses; 17178- Les Preses Telfs: 972 69 36 20; 608 43 28 71 ProDUEIX: Estella de gestió forestal sostenible (BFP), llenya i restes de poda BUrES ProFESIoNAL, SA info@burespro.com; www.burespro.com Camí de Sant Roc, s/n; 17180- Vilablareix Telfs: 972405095 ProDUEIX: Restes de poda i altres tipus de biomassa CoNEXFo, S.L. conexfo@cdgir.com C/ Rectoria, 4; 17483- Vilaür Telfs: 972 794 244; ; Fax: 972794244 ProDUEIX: Llenya

11

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
DESBroSSADorES DANéS, S.L. desbrosdanes@terra.es C/ Major, 27; 17141- Bellcaire d’Empordà Telfs: 972 765 062; 629 869 595 ProDUEIX: Restes de poda, estelles de gestió forestal sostenbile (BFP) EXPLoTACIoNS ForESTALS gArrIgA, S.C. llenyesgarriga@hotmail.com Ctra. de Camós, 271; 17820- Banyoles Telfs: 972 581 057 ProDUEIX: Llenya FITor ForESTAL, S.L. mail@fitorforestal.com; www.fitorforestal.com Camí de Fitor, s/n; 17110- Fonteta Telfs: 972 643 758 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya, restes de poda ForESTAL SoLIvA, S.L. info@forestalsoliva.com Ctra. Sant Hilari s/n; 17430- Santa Coloma de Farners Telfs: 972843178; 639369491 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya FUSTES PALoMé S.L. info@fustespalome.com Ctra. de Santa Pau, 125; 17800- Olot Telfs: 972 268 909; 659 922 796 ProDUEIX: Llenya FUSTES rIBAS, S.L. fustesribas@hotmail.com C/ Jesús Costa, 7; 17410- Sils Telfs: 972 853 122; 607950772; Fax: 972853122 PRODUEIX: Llenya goNzALEz BATLLE, S.C. fran_69_96@hotmail.com Urb. Can Muntada, 7; 17720- Maçanet de Cabrenys Telfs: 972 544 301 ProDUEIX: Llenya

12

ministrament de biomasses a Catalunya
MATèrIES ForESTALS S.L. info@excavacionsrosell.com Polígon industrial Cal xic s/n; 17401- Arbúcies Telfs: 972860536 ProDUEIX: Estella de gestio forestal sostenible (BFP) MIqUEL rISSECh I FILL, S.C. C/ Ricard Casademón, 46; 17240- Llagostera Telfs: 972 830 572 PRODUEIX: Llenya

ProDUCTES I SErvEIS DE LA vALL, SCCL coop.valldecamprodon@gmail.com; coopvalldecamprodon.cat C. Avall, 2; 17868- Espinavell Telfs: ; 666 577 447 PRODUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) rECUForEST, SL recuforest.forestal@gmail.com; www.recuforest.com C/ Coll Balu, 18; 17118- Cruïlles Telfs: 972643129; 650375160 PRODUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya, pèl·lets rIUDECòS LLENyA I ProDUCTES ForESTALS riudecos@riudecos.com; www.riudecos.com/llenya Mas Riudecòs, Ctra. de Joanet, s/n; 17402- Joanet (Arbúcies) Telfs: 972860453; 609832112 PRODUEIX: Llenya SALA ForESTAL, SL salaforestal@salaforestal.com; www.salaforestal.com Ctra. Palamós, 85; 17460- Celrà Telfs: 972492040 PRODUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya TECNoForEST, S.A. tecnoforestsa@terra.es; www.tecnoforest.es C/ Pau Casals, 21; 17190- Salt Telfs: 972 400 483; 670252077 PRODUEIX: Llenya

13

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
TrEBALLS ForESTALS BALMAñA Polígon industrial dels Bombers, 3; 17249- Castell d’Aro Telfs: 696 340 560 PRODUEIX: Llenya

Terres de l’Ebre
EMPrESA D’INSErCIó SoCIoLABorAL I SErvEIS AMBIENTALS DE LA SErrA DE LLABErIA S. L. e.i.serrallaberia@gmail.com; www.serrallaberia.cat/index.php?id_cat=10 C/ Major 19, 1r; 43746- Serra d’Almos Telfs: 977417544 ProDUEIX: Llenya, estella de gestio forestal sostenible (BFP) JArDINErIA ForESTAL, S.L. info@biomassaebre.com C/ Santa Magdalena, 69; 43519- El Perelló Telfs: 977442228; 629447863 ProDUEIX: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP)

Altres localitats Madrid
FACTorvErDE, SA rda@factorverde.com; www.factorverde.com/ C/ García Martín, 28 - Bajo B; 28224- Pozuelo de Alarcón Telfs: 917152587 ProDUEIX: Estella de gestió forestal sostenible i estella d’indústria INTEgrA FUELS, SL fuels@integra-mail.com; www.integra-fuels.com Avenida Valdelaparra 4; 28108- Alcobendas Telfs: 917888780 ProDUEIX: Closques de fruits secs

14

ministrament de biomasses a Catalunya
Navarra
BIoTErNA comercial@bioterna.com; www.bioterna.com Pol.Ind. Rocaforte, B-14; 31400- Sangüesa Telfs: 948870418; 608977818 ProDUEIX: Pèl·lets ENplus

subministradors i ComerCialitzadors
Alt Pirineu i Aran
BIoCALor info@biocalor.cat; www.biocalor.cat C/ Alfons I 44b, baixos; 17520- Puigcerdà Telfs: 972882159; 609071477 SUBMINISTrA: Pèl·lets Altres serveis de l’empresa: Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Comarcal i Cerdanya, Ripollès, Alt Urgell i Berguedà

BIoMASPALLArS biomas@biomaspallars.com; www.biomaspallars.com C/ Ferreria, s/n; 25656- Sant Romà d’Abella Telfs: 686815052 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya i restes de poda Altres serveis de l’empresa: Serveis energètics (ESE) Àmbit de treball: Comarcal i Província de Lleida Contracte de subministrament: Sí

FrANC ALoU enginyeria@francalou.cat; www.francalou.cat C/Únic s/n; 25513- Envall (La Torre de Capdella) Telfs: 626708237; 617634090 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), pèl·lets, llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics; consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí

15

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
FUSTES FArrÀS, S.C.P. C/ Barceloneta, s/n; 25717- La Vansa i Fórnols Telfs: 973 354 550; 650 947 646 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals, compra-venda de fustes, podes, repàs de camins i venda de llenyes

MADErAS SAFoNT-PEDArróS, S.A. maderassafont@maderassafont.com Ctra. França, 13; 25550- Bossòst Telfs: 973648217 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria Àmbit de treball: Comarcal i França Contracte de subministrament: Sí

SEFoCAT sefocat@sefocat.com Professor Fassman 10; 25560- Sort Telfs: 973620630; 617989501; Fax: 973620630 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria, pèl·lets, llenya i restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Sort

Àmbit metropolità
AFMA - ASSoCIACIó PEr AL FoMENT DE LES MESUrES ALTErNATIvES afma@afmainsercio.org; www.afmainsercio.org/ C/ Gran de Gràcia, 167, principal 2a; 08012- Barcelona Telfs: 932 177 154; 663947502; Fax: 932377065 SUBMINISTrA: Llenya, restes de poda Altres serveis de l’empresa: Subministrament de fustes; serveis tècnics Àmbit de treball: Catalunya

16

ministrament de biomasses a Catalunya
BIoPoDA biopoda@biopoda.com; www.biopoda.com cami de Can Abat s/n; 08769- Castellvi de Rosanes Telfs: 902 109 366 SUBMINISTrA: Restes de poda, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya, altres tipus de biomassa Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments

DESBroSSAMENTS FUNUyET, S.L desbrossaments@desbrofunuyet.com; www.desbrofunuyet.com/ Pol.Ind. Santa Maria Park, C/ Fàbrica del Papel Can Guarro, 27; 08460- Santa Maria de Palautordera Telfs: 938 481 736; 938 479 699; 667 586 677 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria, llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Contracte de subministrament: Sí EXPLoTACIoNS ForESTALS CArNé tidafo@gmail.com Ctra. Sant Llorenç, km. 8,850; 08211- Castellar del Vallès Telfs: 937 145 188; 659 129 212; 680 368 903 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria, pèl·lets; pinyolada o sansa d’oliva; closques de fruits secs; restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya ForESTAL TrANSPorTS I EXCAvACIoNS J.CASSI I FILLS SA murscassi@yahoo.es; www.cassi.es/ C/ Pau Casals 30; 08470- Sant Celoni Telfs: 938670740; 687725504 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí

17

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
FrESAL INNovACIóN, SL - gESTIóN DE rESIDUoS DE MADErA, vALorIzACIóN y TrITUrACIóN j.gonzalez@fresalinnovacion.com; www.fresalinnovacion.com C/ San José, 10 Baixos; 08901- L’Hospitalet de Llobregat Telfs: 933357129; 638186868 SUBMINISTrA: Pèl·lets, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estella d’indústria i altres biomasses Altres serveis de l’empresa: Lloguer de maquinària per estellat i trituració Àmbit de treball: Estatal

FUTUr ECoLògIC, S.L. info@futurecologic.com; www.futurecologic.com Magatzem: Cr.Terrassa a Rellinars Km. 2,5, 08225 – Terrassa; Apartat de correus, 6; 08225- Viladecavalls Telfs: 937 888 242; 616 979 748 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya Altres serveis de l’empresa: Subministrament de fustes; Aprofitaments forestals; Neteges i desbrossaments; Transport de fusta; Serveis forestals. Venda de substrats i terres per a jardineria

J. FAMADAS, SLU jfamadas@jfamadas.com; www.jfamadas.com C/ Cabanyes, 10; 08310- Argentona Telfs: 937561175; 619764321 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes; consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí LLENyES PUJoL llenyespujol@hotmail.com C/ Nou, 48; 08460- Santa Maria de Palautordera Telfs: 938 675 763; 608 497 234 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; serra de fusta

18

ministrament de biomasses a Catalunya
SErrADorA CAMPAMÀ, SL info@scampama.cat; www.scampama.cat Ctra. Arboç, km2; Apartat de Correus 113; 08800- Vilanova i la Geltrú Telfs: 938934811 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya, estelles d’indústria) i pèl·lets Altres serveis de l’empresa: Subministrament de fustes; Asserrat, embalatges, palets, estructures de fusta i cases de fusta, costers i retalls Àmbit de treball: Estatal SErvEIS ForESTALS SANT CELoNI, S.L. serveis@serfore.com; www.serfore.com C/ Marinada, 20; 08470- Sant Celoni Telfs: 93 867 69 44; 93 867 06 93; 630 907 496; 600 575 362; Fax: 938672264 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya; restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya

SErvICIoS ForESTALES EJ, S.L. info@trabajosforestales.com; www.trabajosforestales.com C/ camí de la Plana, 17, baixos 1a; 08792- La Granada Telfs: 938 974 947; 686941378 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya; restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí

Àmbit de ponent
gEIS CATALANS, S.L. info@geiscat.com; www.geiscat.net C/ M.Carrasco i Formiguera, 33; 25001- Lleida Telfs: 973210298 SUBMINISTrA: Pèl·lets, closques de fruits secs i pinyolada o sansa d’oliva Àmbit de treball: Comarcal i Província de Lleida Contracte de subministrament: Sí

19

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
roMÀ PoLIBIoMASA SL. jlopez@aridsroma.cat; www.polibiomasa.com/ Av. Dr. Garcia Teixidó,116; 25242- Miralcamp Telfs: 973601733 SUBMINISTrA: Pèl·lets, estella de gestio forestal sostenible (BFP), closques de fruits secs i pinyolada o sansa d’oliva Altres serveis de l’empresa: Instal·lació d’equips de calefacció i assessorament/consultoria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya

Camp de Tarragona
ADoMgrI, S.L.U. adomgri@yahoo.es; www.adomgri.cat C/ President Tarradellas, 57; 43800- Valls Telfs: 605 445 203 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP); closques de fruits secs; subproductes agrícoles; restes de poda Altres serveis de l’empresa: Enginyeria forestal Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí AProFITAMENTS ForESTALS CoLLDEJoU SL jesus_rofes@yahoo.es C/ del Sol, 13; 43310- Colldejou Telfs: 977 837 895; 627 54 75 73; Fax: 977838910 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta Àmbit de treball: Provincial

TrEBALLS ForESTALS JAN I MAIET, S.L. janimaiet@tinet.org; www.janimaiet.cat C/ Poblet i Teixidó, nº 7; 43400- Montblanc Telfs: 608 236 149; 608 236 150 SUBMINISTrA: Llenya, restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; Arboricultura i trepa, restauració fluvial, depuradores verdes Àmbit de treball: Provincial

20

ministrament de biomasses a Catalunya
Comarques Centrals
APENSoL, SL apensolsl@gmail.com C/ Nou, 7; 25280- Solsona Telfs: 639983165 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya

APLICACIoNS ENErgèTIqUES DE LA FUSTA S.L. info@enerbio.cat Ctra. Santa Eulària de Puig Oriol, km7. 08515 Sant Martí d’Albars Telfs: 938880481; 620458238 SUBMINISTrA: Pèl·lets, briquetes, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria, closques de fruits secs i pinyolada o sansa d’oliva Altres serveis de l’empresa: consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí ArBorIST arborist@arborist.es C/ St Carles 31 baixos; 08700- Igualada Telfs: 938044818; 637438526; Fax: 938053217 SUBMINISTrA: Restes de poda Altres serveis de l’empresa: neteges i desbrossaments Àmbit de treball: Estatal

BIoCoMBUSTIBLES oBrADorS toni@biocombustiblesobradors.com; www.biocombustiblesobradors.com Pol.Ind. Els Manxons, C/ del Cavaller, 4; 08262- Callús Telfs: 938360067 SUBMINISTrA: Closca de fruits secs, estelles d’indústria, pèl·lets, llenya i pinyolada o sansa d’oliva Altres serveis de l’empresa: Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí

21

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
BIoMASSA D’oSoNA info@biomassadosona.com; http://biomassadosona.com/ C/dels Vilabella, 7; 08500- Vic Telfs: 938833696; 938855111; 628471638 SUBMINISTrA: Estella de gestió forestal sostenible (BFP), llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Internacional Contracte de subministrament: Sí BrICoENErgíAS CATALANAS, S.L. bricoenergias@gmail.com Ctra. C-55, km. 63; 08261- Cardona Telfs: 93 869 14 55; 635 80 54 44; 629 72 67 97 SUBMINISTrA: Briquetes, pèl·lets i estella d’indústria Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Internacional Contracte de subministrament: Sí CLEPEr ramon.sanllehi@cleper.com; www.cleper.com C/ Súria, 10; 08242- Manresa Telfs: 938747063 SUBMINISTrA: Pèl·lets, briquetes Altres serveis de l’empresa: Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia Àmbit de treball: Comarcal i Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia i Osona

ECoTErMIK - rECUPErACIo ForESTAL,SL ecotermik@recuperacioforestal.com C/ de l’esdevenidor; 25280- Solsona Telfs: 973480146 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), pèl·lets i closques de fruits secs Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE) Àmbit de treball: Catalunya

22

ministrament de biomasses a Catalunya
EroBEr 05, S.L. josep@maselsegalas.com El Segalàs; 17406- Viladrau Telfs: 938 849 134; 615312548 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes Àmbit de treball: Girona

FUSTES JANé, SL solsona@fustesjane.com; www.fustesjane.com Partida Sant Honorat, s/n; 25280- Solsona Telfs: 973480146 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria, estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya

INICIATIvES ForESTALS D’ArgENçoLA, SCP iniforestdar@gmail.com C/ Costa, s/n; 08717- Argençola Telfs: 938092023; 600840332. SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya Altres serveis de l’empresa: neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Comarcal Contracte de subministrament: Sí JAUME I AgUSTí CASTAñé SCP C/ Sant Bartomeu, 8; 08511- Santa Maria de Corcó Telfs: 938 568 127 SUBMINISTrA: Llenya a l’engròs Altres serveis de l’empresa: Explotacions forestals, compra-venda de fusta, neteges i desbrossaments

23

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
JoAN PLANAS vILArDAgA info@paisatgeiaventura.com Casa Planas; 08263- Sant Mateu de Bages Telfs: 938 360 060 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP); estelles d’indústria Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes

MADErAS vErDAgUEr, S.A. maderasverda@maderasverda.com; www.maderasverda.com/ Crta. de Ciuret, s/n; 17515- Vidrà Telfs: 938 529 019; 659 67 67 27 SUBMINISTrA: Llenya, altres tipus de biomassa Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya

PErE gArET I BoSCh pgaret@pangea.org; www.elverdaguer.cat/biomassa_w_3.aspx C/ La font; 08514- Lluçà Telfs: 608941802 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; suport a autoabastiment Àmbit de treball: Comarcal i Catalunya Central Contracte de subministrament: Sí ProDUCTES ForESTALS DE LA CATALUNyA CENTrAL biomassa@energiaforestal.com; www.energiaforestal.com Passeig Gallifa s/n, 2on 5a; 08250- Sant Joan de Vilatorrada Telfs: 938728685; 692141884 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Àmbit de treball: Comarcal i Catalunya Central Contracte de subministrament: Sí

24

ministrament de biomasses a Catalunya
SErrADorA BoIX, SL joan@serradoraboix.com; www.serradoraboix.com Ctra. C-16, km 81, Pol.Ind. El Saltet; 08692- Puig-Reig Telfs: 938290900 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria, pèl·lets i altres tipus de biomassa Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya

SErvEIS ForESTALS CoDINA, S.L. sfcodina@gmail.com Can Sarrica, s/n; 08519- Vilanova de Sau Telfs: 938 847 032; 699 953 225 SUBMINISTrA: Llenya a l’engròs Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta

ToNDo ENErgíA xavi@tondoenergia.com; http://tondoenergia.com/ C/ Sot dels pardals, 30; 08500- Vic Telfs: 93 889 39 19; 639 380 429 SUBMINISTrA: Pèl·lets, estelles de gestió forestal sostenible (BFP),closques de fruits secs i pinyolada o sansa d’oliva Altres serveis de l’empresa: Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Estatal Contracte de subministrament: Sí vErDForEX, S.L. info@verdforex.com; www.verdforex.com C/ Joan Maragall, 68; 08551- Tona Telfs: 938 871 304 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes; creació i manteniment de zones verdes i tot tipus de treballs forestals Àmbit de treball: Catalunya

25

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
WATTvErD info@wattverd.com; www.wattverd.com Masia El Cogul, s/n; 08540- Centelles Telfs: 93 881 29 02; 699 966 664 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), pèl·lets i closques de fruits secs Altres serveis de l’empresa: Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; Àmbit de treball: Catalunya

Comarques Gironines
AgrIForESTAL LLovErAS, SL agriforestal_lloveras@hotmail.com; http://perso.wanadoo.es/jllf240/index.html C/ Àngels, 13; 17244- Cassà de la Selva Telfs: 972463713; 609807815 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Comarcal

ALAMEDA-TorrENT, S.L.U. francesc@alamedatorrent.com; www.alamedatorrent.com Veinat de Mont-Roig, 37 - Ctra. de Caldes, km 1,2; 17244- Cassà de la Selva Telfs: 972461824; 647709384 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya i Província de Girona i Barcelona amb possibilitat d’expansió Contracte de subministrament: Sí BIoMASSA DEL gIroNèS, S.L. info@biomasadelgirones.com; www.biomasadelgirones.com Crta. La Parcel·lària, 7. Pol. Ind. Les Preses; 17178- Les Preses Telfs: 972 69 36 20; 608 43 28 71 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria; pèl·lets; llenya; restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics; subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia Àmbit de treball: Internacional Contracte de subministrament: Sí

26

ministrament de biomasses a Catalunya
BIoT ENErgIA rENovABLE bionarcis@gmail.com C/Gregal, 16; 17740- Vilafant Telfs: 678630017 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria; pèl·lets; llenya; pinyolada o sansa d’oliva; closca d’ametlla Altres serveis de l’empresa: Subministrament de fustes; Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; Aprofitaments forestals; Empresa de serveis energètics; Consultoria/enginyeria en bioenergia Contracte de subministrament: SÍ BUrES ProFESIoNAL, SA info@burespro.com; www.burespro.com Camí de Sant Roc, s/n; 17180- Vilablareix Telfs: 972405095 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria, restes de poda i altres tipus de biomassa Àmbit de treball: Estatal i Sud de França Contracte de subministrament: Sí

CoNEXFo, S.L. conexfo@cdgir.com C/ Rectoria, 4; 17483- Vilaür Telfs: 972 794 244 Fax: 972794244 SUBMINISTrA: Llenya

DESBroSSADorES DANéS, S.L. desbrosdanes@terra.es C/ Major, 27; 17141- Bellcaire d’Empordà Telfs: 972 765 062; 629 869 595 SUBMINISTrA: Restes de poda, estelles de gestió forestal sostenbile (BFP) Altres serveis de l’empresa: neteges i desbrossaments Àmbit de treball: Catalunya

27

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
DMP - SErvEIS EN BIoMASSA merinovives@yahoo.es C/ Doctor Santiago Geli, 23; 17401- Arbúcies Telfs: 639139507 SUBMINISTrA: Pèl·lets, estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya

EXPLoTACIoNS ForESTALS gArrIgA, S.C. llenyesgarriga@hotmail.com Ctra. de Camós, 271; 17820- Banyoles Telfs: 972 581 057 SUBMINISTrA: Llenya, pèl·lets Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; subministrament de fustes

FITor ForESTAL, S.L. mail@fitorforestal.com; www.fitorforestal.com Camí de Fitor, s/n; 17110- Fonteta Telfs: 972 643 758 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya; restes de poda Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; Contruccions de fusta i construccions de camins Àmbit de treball: Girona

ForESTAL SoLIvA, S.L. info@forestalsoliva.com Ctra. Sant Hilari s/n; 17430- Santa Coloma de Farners Telfs: 972843178; 639369491 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics Àmbit de treball: Catalunya i i Internacional Contracte de subministrament: Sí

28

ministrament de biomasses a Catalunya
FUSTES PALoMé S.L. info@fustespalome.com Ctra. de Santa Pau, 125; 17800- Olot Telfs: 972 268 909; 659 922 796 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP); pèl·lets; briquetes Altres serveis de l’empresa: Subministrament de fustes; Aprofitaments forestals; Neteges i desbrossaments; Transport de fusta; Empresa de serveis energètics

FUSTES rIBAS, S.L. fustesribas@hotmail.com C/ Jesús Costa, 7; 17410- Sils Telfs: 972 853 122; 607950772; Fax: 972853122 SUBMINISTrA: Llenyes a l’engròs Altres serveis de l’empresa: Subministrament de frondoses amb pela (pollancre,plàtan i pi)

goNzALEz BATLLE, S.C. fran_69_96@hotmail.com Urb. Can Muntada, 7; 17720- Maçanet de Cabrenys Telfs: 972 544 301 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Compra venda de suro

MATèrIES ForESTALS S.L. info@excavacionsrosell.com Polígon industrial Cal xic s/n; 17401- Arbúcies Telfs: 972860536 SUBMINISTrA: Estella de gestio forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals, obres i construccions, compra de productes forestals i construcció d´instal.lacións de biomassa Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí

29

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
MIqUEL rISSECh I FILL, S.C. C/ Ricard Casademón, 46; 17240- Llagostera Telfs: 972 830 572 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Treballs forestals i repartiment de llenyes

ProDUCTES I SErvEIS DE LA vALL, SCCL coop.valldecamprodon@gmail.com; coopvalldecamprodon.cat C. Avall, 2; 17868- Espinavell Telfs: ; 666 577 447 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Neteges i desbrossaments; consultoria/enginyeria en bioenergia

rECUForEST, SL recuforest.forestal@gmail.com; www.recuforest.com C/ Coll Balu, 18; 17118- Cruïlles Telfs: 972643129; 650375160 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya, pèl·lets Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí rIUDECòS LLENyA I ProDUCTES ForESTALS riudecos@riudecos.com; www.riudecos.com/llenya Mas Riudecòs, Ctra. de Joanet, s/n; 17402- Joanet (Arbúcies) Telfs: 972860453; 609832112 SUBMINISTrA: Llenya Àmbit de treball: Catalunya i França

30

ministrament de biomasses a Catalunya
SALA ForESTAL, SL salaforestal@salaforestal.com; www.salaforestal.com Ctra. Palamós, 85; 17460- Celrà Telfs: 972492040 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes; comercialització i valorització de fustes (pollancre, pi classificada, etc.), fusta certificada Àmbit de treball: Catalunya i altres Contracte de subministrament: Sí SBI - SoLUCIoNS BIoENErgèTIqUES INTEgrALS, S.L. carles@sbi.cat; www.sbi.cat Ctra. Palamós, 183 - Ed. Celrà Centre, of. 4; 17460- Celrà Telfs: 972493411; 685478870 SUBMINISTrA: Pèl·lets Altres serveis de l’empresa: Subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Catalunya

SErvEIS DEL CoNSorCI ForESTAL DE CATALUNyA, SCCL cooperativa@forestal.cat; www.serveisforestals.cat C/ Jacint Verdaguer, 3; 17430- Santa Coloma de Farners Telfs: 972842708 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) i llenya Altres serveis de l’empresa: Gestió integral de finques amb aprofitaments forestals; subministrament de fustes; Projectes d’aprofitament, de valorització i subministrament de biomasses Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí TECNoForEST, S.A. tecnoforestsa@terra.es; www.tecnoforest.es C/ Pau Casals, 21; 17190- Salt Telfs: 972 400 483; 670252077 SUBMINISTrA: Llenya, estelles de gestió forestal sostenible (BFP); altres tipus de biomassa Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments; transport de fusta; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics; plantacions forestals, serveis tècnics Àmbit de treball: Catalunya Contracte de subministrament: Sí

31

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
TrEBALLS ForESTALS BALMAñA Polígon industrial dels Bombers, 3; 17249- Castell d’Aro Telfs: 696 340 560 SUBMINISTrA: Llenya Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments de llenya i de suro, neteges, comerç de llenyes, carbons i pèl·lets

Terres de l’Ebre
EMPrESA D’INSErCIó SoCIoLABorAL I SErvEIS AMBIENTALS DE LA SErrA DE LLABErIA S. L. e.i.serrallaberia@gmail.com; www.serrallaberia.cat/index.php?id_cat=10 C/ Major 19, 1r; 43746- Serra d’Almos Telfs: 977417544 SUBMINISTrA: Llenya, estella de gestio forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Gestió forestal Àmbit de treball: Catalunya

JArDINErIA ForESTAL, S.L. info@biomassaebre.com C/ Santa Magdalena, 69; 43519- El Perelló Telfs: 977442228; 629447863 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP) Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; neteges i desbrossaments Àmbit de treball: Catalunya

32

ministrament de biomasses a Catalunya
Altres localitats granada
CArSAN BIoCoMBUSTIBLES qvega@carsanbio.com; www.carsanbio.com Ctra. N-323A, km 149; 18640- Padul Telfs: 916287494; 608199407 SUBMINISTrA: Pèl·lets, estelles d’indústria, llenya, briquetes i pinyolada o sansa d’oliva Altres serveis de l’empresa: Fabricació i distribució d’equips tèrmics amb biomassa (calderes i estufes), subministrador/instal·ladors d’equips de bioenergia; serveis energètics (ESE) Àmbit de treball: Estatal Contracte de subministrament: Sí

Madrid
EgL ENErgíA IBErIA, S.L. belen.alejandremoysi@egl.eu; www.egl.eu/egles/es/home.html Pº. de la Castellana nº. 66, 6ª planta; 28046- Madrid Telfs: 91 594 71 70 SUBMINISTrA: Closca de fruits secs, pinyolada o sansa d’oliva i restes de poda Altres serveis de l’empresa: valorització secundàira i gestió de biomasses, consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Internacional Contracte de subministrament: Sí FACTorPELET, SL info@factorpelet.com; www.factorpelet.com C/ García Martín, 28 - Bajo B; 28224- Pozuelo de Alarcón Telfs: 917152587 SUBMINISTrA: Pèl·lets Àmbit de treball: Estatal Contracte de subministrament: Sí

FACTorvErDE, SA rda@factorverde.com; www.factorverde.com/ C/ García Martín, 28 - Bajo B; 28224- Pozuelo de Alarcón Telfs: 917152587 SUBMINISTrA: Estelles de gestió forestal sostenible (BFP), estelles d’indústria i pèl·lets Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes; plantació de cultius energètics; serveis energètics (ESE); consultoria/enginyeria en bioenergia Àmbit de treball: Estatal Contracte de subministrament: Sí

33

Catàleg d’empreses de produCCió i subm
INTEgrA FUELS, SL fuels@integra-mail.com; www.integra-fuels.com Avenida Valdelaparra 4; 28108- Alcobendas Telfs: 917888780 SUBMINISTrA: Estelles d’indústria, estelles de gestió forestal sostenible (BFP), pèl·lets, llenya, pinyolada o sansa d’oliva, closques de fruits secs, subproductes agrícoles i altres tipus de biomassa Àmbit de treball: Internacional Contracte de subministrament: Sí

Navarra
BIoTErNA comercial@bioterna.com; www.bioterna.com Pol.Ind. Rocaforte, B-14; 31400- Sangüesa Telfs: 948870418; 608977818 SUBMINISTrA: Pèl·lets ENplus Altres serveis de l’empresa: Aprofitaments forestals; transport de fusta; subministrament de fustes; Acreditació pellet ENplus Àmbit de treball: Estatal Contracte de subministrament: Sí

34

ministrament de biomasses a Catalunya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful