Thống kê doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của thống kê nói chung, ra đời và phát triển theo

sự phát triển của quá trình sản xuất và phân công lao động xã hội. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, thống kê doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng cả về nội dung và hình thức. Vì vậy, nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về thống kê doanh nghiệp ngày càng tăng Là công cụ không thể thiếu trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn, Giáo trình Thống kê doanh nghiệp được biên soạn theo chủ trương đổi mới nội dung, chương trình đào tạo của Học viện Tài chính, nhằm trang bị những kiến thức thống kê chuyên nghành cơ bản, hiện đại cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên nghành khối kinh tế. Môn học đã được xuất bản thành giáo trình nhiều lần. Giáo trình do tập thể tác giả Môn học Thống kê doanh nghiệp thuộc Bộ môn Thống kê và Phân tích dự báo của Học viện Tài chính biên soạn: Chủ biên là TS. Chu Văn Tuấn, Trưởng bộ môn Thống kê và phân tich dự báo, cùng tham gia biên soạn, là các cán bộ giảng dạy nhiều kinh nghiệm của môn học gồm: - TS Chu Văn Tuấn biên soạn chương 1, 5 - PGS.TS. Phạm Thị Kim Vân biên soạn chương 3,4,7 - ThS, Vũ Thị Mận biên soạn chương 2 - CN. Nguyễn Mạnh Thắng biên soạn chương 8 MỤC LỤC: Chương I: Những vấn đề chung của hệ thống doanh nghiệp Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất Chương III: Thống kê tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp sản xuất Chương IV: Thống kê tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất Chương V: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất Chương VI: Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất Chương VII: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Chương VIII: Thống kê các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp sản xuất. Trân trọng giới thiệu!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful