P. 1
Cartea Tehnica a Constructiei

Cartea Tehnica a Constructiei

|Views: 549|Likes:
Published by Faredin Suliman

More info:

Published by: Faredin Suliman on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Avand in vedere importanta pe care o are intocmirea cartii tehnice a constructiei, precum si obligatia de pastrare a acesteia pentru fiecare obiect de constructii, obligatie ce incumba investotorului sau, dupa caz, proprietarului, prin prezenta va supunem atentiei o scurta prezentare a principalelor dispozitii legale aplicabile intocmirii cartii tehnice a constructiei. 1. Definitie Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. De asemenea, momentul in care Cartea tehnica se definitiveaza este precizat de catre HG nr. 273 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilorde constrcutii si instalatii aferente acestora, publicat in M.Of. al Romaniaei nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificarile si completarile in vigoare (nimit in cele ce urmeaza HG nr. 273) ca fiind inainte de receptia finala. 2. Cuprinsul cartii tehnice Cartea tehnica a constructiei va contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente si va fi intocmita intr-un singur exemplar Este recomandat ca documentatia de baza sa fie structurata pe mai multe capitole cuprinzand etapele constructiei (proiectarea, executia, receptia) precum si ultimul capitol privind exploatarea, repararea si urmarirea comportarii in timp. Luand in considerare ca pentru unele din proiecte Dytras este si proiectant si executanta, in cele ce urmeaza vom prezenta principalele documente care compun capitolele enuntate, parte a cartii tehnice de constructie.

2.1. Documentatia de baza A. Documentatia privind proiectarea Documentatia privind proiectarea va cuprinde:  acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului;

1

executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei).  procesele-verbale de receptie a terenului de fundare. verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini. certificatele de calitate.  caietele de atasament. cutremure.  caietele de sarcini privind executia lucrarilor. cu toate modificarile aduse de proiectant.). prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate. rezultate ca necesare. ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie. B. a fundatiilor si structurii de rezistenta. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.). Documentatia tehnica privind receptia 2 . detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in exploatare.  breviarele de calcul pe specialitati (actiuni. de admitere a fazelor determinante. condica de betoane. Documentaia tehinca privind executia Documentatia tehnica privind executia va cuprinde urmatoarele acte:  autorizatia de executare a constructiei. registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse.). precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile.   procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. precum si schemele de instalatii efectiv realizate.  indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale . C. documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici. daca este cazul. jurnalul principalelor evenimente (inundatii. notele de constatare ale organelor de control. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice.  procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor. registrul unic de comunicari si dispozitii de santier. ipoteze de calcul. inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente. temperaturi excesive etc.  expertize tehnice. procesele-verbale.

3 . Investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad in sarcina proiectantului si comisiilor de receptie. precum si alte acte anexate acestora . le indosariaza si intocmeste centralizatorul. pentru pastrare. precum si de catre organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu. urmanad ca dupa receptia finala a obiectului de constructie.  alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie. Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimentelor. astfel: Proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda investitorului. 2. cu ocazia receptiei. Comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de constructie predau investitorului documentatia tehnica privind executia. investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativteritoriale. 2. Centralizatorul cartii tehnice Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect. ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare. cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare. pe masura elaborarii si cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrarilor. Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu de catre comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii. borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.Receptia ca ultima faza a constructiei. impreuna cu proiectantul sau de catre constructor daca se stabileste prin contract. va fi consemnata in documentatia tehnica formata din urmatoarele documente:  procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final). pe baza instructiunilor elaborate de proiectant. periodic. le completeaza cu actele ce cad in sarcina sa. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pana la demolarea sa.2. dupa demolare. Responsabilitatea intocmirii cartii tehnice Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor. documentatia privind proiectarea si documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp. investitorul sa retina un exemplar complet.3. Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei. prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare.pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei.

dupa caz. Conform dispozitiilor legii 10/1995 privind calitatea in constructii. investitorului sau proprietarului. oligatia de completare si pastrare a cartii tehnice pentru fiecare obiect de constructii incumba. 4 .Dupa intocmire. investitorii sunt „persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii” si au obligatii prevazute expres de lege. cu modificarile in vigoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->