La proposta feta pel principal partit reaccionari de Catalunya, CiU, d'una polític a i programa "independentista", acompanyat per l'esquerra

més corrupta, pro-capita lista i deshumanitzadora, ERC, ha creat un notable impacte en l'opinió pública catal ana, espanyola i europea en general. A moltes i molts alarmen, a més, els procedim ents amb que aquesta política s'està portant a l'opinió pública catalana, ja que no resp ecten l'autonomia espiritual del subjecte i en molt poc es diferencien de les ca mpanyes publicitàries més censurables, o dels sistemes d'adoctrinament habituals en els pitjors totalitarismes. Tot això exigeix una presa de posició pública.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful