You are on page 1of 9

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

1

SAMEN_VOEG_OE FE NIN G MAT CHING

HOT POTATOES-MATCHING 1 SAMEN_VOEG_OE FE NIN G MAT CHING Maak een oefening om begrippen samen te

Maak een oefening om begrippen samen te zetten die samenhoren in 10 stappen

Voorbeeld:

samen te zetten die samenhoren in 10 stappen Voorbeeld: Deze oefening kun je terugvinden op www.karelschiepers.be

Deze oefening kun je terugvinden op www.karelschiepers.be onder e-leren en dan de rechterlijke macht.

Hoe maak je zo'n oefening?

Stap 1: open Hot Potatoes

onder e-leren en dan de rechterlijke macht. Hoe maak je zo'n oefening? Stap 1 : open

OF VIA

onder e-leren en dan de rechterlijke macht. Hoe maak je zo'n oefening? Stap 1 : open

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

2

Je krijg het volgende scherm

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING 2 Je krijg het volgende scherm en klik op: Je krijgt het volgende

en klik op:

2 Je krijg het volgende scherm en klik op: Je krijgt het volgende scherm: Stap 2:

Je krijgt het volgende scherm:

Je krijg het volgende scherm en klik op: Je krijgt het volgende scherm: Stap 2: geef

Stap 2: geef de oefening een titel

Je krijg het volgende scherm en klik op: Je krijgt het volgende scherm: Stap 2: geef

Bijvoorbeeld:

Je krijg het volgende scherm en klik op: Je krijgt het volgende scherm: Stap 2: geef

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

3

Stap 3: voeg de verschillende begrippen in:

3 Stap 3: voeg de verschillende begrippen in: Wat staat hier? Links staan de begrippen waarbij

Wat staat hier?

Links staan de begrippen waarbij een begrip uit de rechterkolom zal moeten worden gevoegd. Rechts staan de begrippen die er moeten bij komen. Typ deze naast het begrip waar het bijhoort (zie voorbeeld). In de oefeing komen de begrippen in de rechterkolom willekeurig naast de begrippen links.

Wil je meer begrippen intypen dan de vijf in het voorbeeld?

Klik op:

begrippen intypen dan de vijf in het voorbeeld? Klik op: Je kunt nu een zesde begrip

Je kunt nu een zesde begrip ingeven:

in het voorbeeld? Klik op: Je kunt nu een zesde begrip ingeven: Volg deze procedure tot

Volg deze procedure tot je alle begrippen hebt ingegeven.

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

4

Stap 4: sla de oefening op:

Vooraleer je verder leest een zeer belangrijke opmerking:

VERGEET DEZE STAP NOOIT. INDIEN JE DEZE OVERSLAAT EN JE VOERT EERST STAP 5 UIT, KUN JE DE OEFENING NIET MEER VERANDEREN.

Klik op

5 UIT, KUN JE DE OEFENING NIET MEER VERANDEREN . Klik op Je krijgt het volgende

Je krijgt het volgende scherm:

MEER VERANDEREN . Klik op Je krijgt het volgende scherm: Selecteer een map: (In het voorbeeld

Selecteer een map:

. Klik op Je krijgt het volgende scherm: Selecteer een map: (In het voorbeeld koos ik

(In het voorbeeld koos ik de map 'mijnweb' omdat daar de webpagina is opgeslagen, zie verder)

Geef de oefening een naam:

koos ik de map 'mijnweb' omdat daar de webpagina is opgeslagen, zie verder) Geef de oefening

Sla op:

koos ik de map 'mijnweb' omdat daar de webpagina is opgeslagen, zie verder) Geef de oefening

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

5

Stap 5: om deze oefening aan een publiek aan te bieden, moet je eerst nog een wabpagina maken (je moet de oefening 'vertalen' naar HTML)

Dit gaat zeer eenvoudig door de pagina nogmaals op te slaan, maar op de volgende manier:

klik op een van de volgende

maar op de volgende manier: klik op een van de volgende knoppen: Welke knop je kiest

knoppen:

Welke knop je kiest bepaalt het uitzicht van de uiteindelijke HTML-pagina. Experimenteer maar eens om de mogelijkheden te zien.

Ik koos voor:

maar eens om de mogelijkheden te zien. Ik koos voor: (deze werkt in eender welke browser)

(deze werkt in eender welke browser)

Het volgende scherm opent:

werkt in eender welke browser) Het volgende scherm opent: Kies hier weer een map (bijvoorbeeld dezelfde
werkt in eender welke browser) Het volgende scherm opent: Kies hier weer een map (bijvoorbeeld dezelfde

Kies hier weer een map (bijvoorbeeld dezelfde als in stap 4) en geef een naam.

Je ziet dat je een ander soort bestand gaat opslaan dan in stap 4.

(bijvoorbeeld dezelfde als in stap 4) en geef een naam. Je ziet dat je een ander

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

6

Je krijgt de volgende melding:

HOT POTATOES-MATCHING 6 Je krijgt de volgende melding: Klik op: Je krijgt dan het volgende scherm:

Klik op:

6 Je krijgt de volgende melding: Klik op: Je krijgt dan het volgende scherm: Hier kun

Je krijgt dan het volgende scherm:

melding: Klik op: Je krijgt dan het volgende scherm: Hier kun je kiezen uit een aantal

Hier kun je kiezen uit een aantal mogelijkheden.

Bekijk de oefening in je browser:

scherm: Hier kun je kiezen uit een aantal mogelijkheden. Bekijk de oefening in je browser: of

of keer terug naar de oefening:

scherm: Hier kun je kiezen uit een aantal mogelijkheden. Bekijk de oefening in je browser: of

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

7

Stap 6: je hebt de oefening in je browser bekijken. Het is je waarschijnlijk opgevallen dat het uitzicht niet hetzelfde is als op bladzijde 1.

Je kunt immers het uitzicht van de oefening volledig aan je eigen smaak aanpassen. Weer een moment om te experimenteren!!!

Hoe?

Klik op:

Klik op:

of kies

of kies in

in

om te experimenteren!!! Hoe? Klik op: of kies in kies dan voor 'uitvoer configureren' Het volgende

kies dan voor 'uitvoer configureren'

Hoe? Klik op: of kies in kies dan voor 'uitvoer configureren' Het volgende scherm opent:

Het volgende scherm opent:

Hoe? Klik op: of kies in kies dan voor 'uitvoer configureren' Het volgende scherm opent:

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

8

Stap 7: verander eerst de titels/instructies, feedback en de knoppen.

Verander de tekst in een tekst naar keuze (oorspronkelijk in het Engels, in de schermafdruk staat reeds een aangepaste tekst).

Doe hetzelfde met de 'reacties/feedback' en 'knoppen'

Vergeet niet de gegevens op te slaan:

en 'knoppen' Vergeet niet de gegevens op te slaan: Stap 8: je kunt niet enkel de

Stap 8: je kunt niet enkel de teksten aanpassen, je kunt ook het uiterlijk aanpassen.

Klik hier in het bovenstaande scherm op

uiterlijk aanpassen. Klik hier in het bovenstaande scherm op Het volgende scherm opent Weer een moment

Het volgende scherm opent

hier in het bovenstaande scherm op Het volgende scherm opent Weer een moment om te experimenteren.

Weer een moment om te experimenteren.

Vergeet niet op te slaan:

in het bovenstaande scherm op Het volgende scherm opent Weer een moment om te experimenteren. Vergeet

CURSUS HOT POTATOES-MATCHING

9

STAP 9

Laat nu je leerlingen de oefening maken:

ofwel via een diskette

ofwel via een Cd-rom

maar best online. In dit geval moet je de oefening nog op het internet plaatsen of laten plaatsen.

Stap 10

: het programma laat nog meer bewerkingen toe: invoegen van

een afbe-elding, bijvoegen van een tekst, invoegen van een hyperlink,

Dit wordt allemaal in een aparte bundel besproken.

Gemaakt met Openoffice (alternatief voor Microsoft) en rechtstreeks opgeslagen in pdf.

Reacties naar karel.schiepers@pi.be