Salmi Binti Abdul Karim

NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

sudu

rusa

feri

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

sawi

yoyo

roda

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

foto

gari

hoki

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

roda
rusa
feri
yoyo
sudu
sawi

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

hoki
foto
gari

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

cat

gol

zip

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

rak

mop

bas

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

jet

jem

jag

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

bas
rak
cat
gol
zip
mop

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

jag
jet
jem

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

keledek

penukul

telefon

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

11

10

sebelas

sepuluh

lukisan

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

pemadam

nelayan

ketupat

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

sepuluh
lukisan
penukul

11

keledek

10

sebelas
telefon

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

nelayan
ketupat
pemadam

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

11
10

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

kereta

kelapa

perahu

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

kerusi

kamera

kemeja

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

kemeja
kamera
kelapa
kereta
perahu
kerusi

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

nasi

buku

meja

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

kuda

mata

kaki

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

kaki
mata
buku
kuda
roda
mata

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

beca

bayi

baju

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

raga

ratu

sari

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

sari
\

baju
raga
ratu
bayi
beca

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

tisu

titi

teko

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

siku

roti

pili

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

siku
roti
pili
titi
teko
siku

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

______________ muka

______________ kayu

______________ lama

______________ saya

______________ kaya

buka ______________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

pelepah

kelawar

zirafah

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

pelajar

basikal

pelayan

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

pelayan
basikal
zirafah
pelajar
kelawar
Pelepah

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim

NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

9
rambutan

sembilan

pembaris

cendawan

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

cendawan

9

pembaris
rambutan
sembilan

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

9

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

Rambutan.
Ini rambutan.
Pak Ali tanam pokok rambutan.

Ini __________________
Pak Ali ______________ pokok rambutan.

Cendawan.
Ini cendawan.
Ibu masak sup cendawan.

Ini __________________
Ibu ________________ sup cendawan.

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Susun semula perkataan berikut membentuk ayat yang betul.

Cendawan.
Ini cendawan.
Ibu masak sup cendawan.

Ini __________________
Ibu ________________ sup cendawan.

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

ibu
emu
api
ubi

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

van

jam

ros

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Baca dan salin semula perkataan-perkataan berikut.

beg

kek

dam

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI
ARAHAN : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

: _________________

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

kek
dam
beg
van
ros
jam

Salmi Binti Abdul Karim
NAMA : __________________________________________ TARIKH : _________________
TAHUN : __________________________________________ HARI

: _________________