Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF) este o organizaţie profesională, cu statut juridic, nonguvernamentală şi apolitică, membră a Federaţiei

Internaţionale a Profesorilor de franceză(FIPF) din 1991 şi reuneşte profesori având preocupări şi rezultate meritorii în predarea limbii franceze. ARPF îşi propune să contribuie la stimularea dialogului profesional şi la reflecţia pedagogică a profesorilor de limbă franceză care predau la nivel gimnazial şi liceal.

Obiective:  Promovarea limbii franceze şi a culturii francofone;  Formarea continuă a profesorilor de limba franceză;  Facilitarea dezvoltării competenţelor pedagogice prin proiecte comune la nivel naţional şi european; Activităţi:     Colocvii, zile de reflexie pedagogică, expoziţii de materiale didactice; Lecţii demonstrative şi ateliere tematice; Module de formare continuă pentru profesorii de limba franceză; Întâlniri cu formatori francezi şi reprezentanţi ai editurilor de carte străină;  Concursuri pentru elevi şi profesori;  Proiecte de cercetare pedagogică şi inovaţie didactică.

1

ARPF - filiala Călăraşi A luat fiinţă în 20 mai 2010 având un număr de 61 de membri. Comitetul de conducere: Reprezentant în Consiliul General ARPF - Dorina Jelescu, Inspector de specialitate Responsabil ARPF- prof. Adriana Butoi Trezorier - prof. Daniela Dumitru Sediul ARPF – filiala Călăraşi : Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, str. Belşugului Nr.1-2

Din activităţile noastre :
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢEŢULUI CĂLĂRAŞI CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI ŞI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZĂ, FILIALA CĂLĂRAŞI CONCURSUL „LE FRANCOPHILE” ediţia a I-a 28mai 2011 Locul desfăşurării: - Şcoala cu clasele I-VIIII „Tudor Vladimirescu ”Călăraşi - Colegiul Economic Călăraşi Data : 28 mai 2011, începând cu ora 1000

2

PROGRAMUL MANIFESTĂRII : 1000 - 1030 - Cuvânt de deschidere şi bun venit; 1030 - 1100 – Vizionarea expoziţiei de desene; 1030 - 1100 - Pauză de cafea; 1100 - 1300 – Desfăşurarea activităţii pe secţiuni :1. Recitări , scenete 2. Concursul” Questions pour un Champion” 3. Discurs în limba franceză 1330 - 1400 - Acordarea diplomelor şi premiilor pentru participanţi La eveniment pot participa elevi din învăţământul gimnazial şi liceal. TEMA RECITĂRILOR ŞI SCENETELOR: Creaţii literare specifice anului de studiu TEMA CONCURSULUI : „ La France : régions, villes et monuments célèbres” TEMA DISCURSULUI : „ Pourquoi j’aime le français?” DETALII PENTRU CONCURS Fragmentul de piesă de teatru, sau recitarea nu vor dura mai mult de 10 - 15 min. fiecare. DISCURSUL ÎN LIMBA FRANCEZĂ VA DURA 1’1/2 PENTRU GIMNAZIU SI 2’ PENTRU LICEU. Bibliografia pentru „ Questions pour un champion” ( separat gimnaziu şi liceu) va fi trimisă la cerere. DETALII ADMINISTRATIVE - Înscrierea se va face electronic, la adresele menţionate mai jos, până pe data de 15 mai 2011. - Fiecare participant va primi: - Diplomă de participare Persoane de contact : - Prof. Dorina Jelescu: e-mail : dorinajelescu@yahoo.com, tel : 0766456252 Prof. Adriana Butoi: e-mail: adriana_butoi2002@yahoo.com, tel: 0722263553

3

Examenul DELF la Călăraşi 12-13 noiembrie 2011
În zilele de 12-13 noiembrie 2011 s-au susţinut la Călăraşi probele examenului DELF ( Diplomă de studii pentru limba franceză). Activitatea a avut loc la Şcoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” Călăraşi, unde se află şi sediul filialei Călăraşi a A.R.P.F. ( Asociaţia română a profesorilor de limba franceză). A fost un eveniment deosebit, ţinând cont de faptul că este prima dată când elevii de gimnaziu şi liceu din judeţul Călăraşi susţin un examen în faţa unui juriu alcătuit din examinatori francezi şi români. Au fost două comisii pentru cele două zile de examinare: Jonathan Louatron, Andreea Checiu, Ioana Diaconu şi Lili Stoian, supervizate de Françoise Rousseau , director de cursuri de la Institutul Francez din Bucureşti. Au participat un număr de 63 de elevi din Călăraşi, Olteniţa, Chiselet, Şoldanu şi Spanţov, înscrişi la toate cele patru niveluri de competenţă, în conformitate cu Cadrul comun european de referinţă pentru limbile moderne ( A1, A2, B1, B2). La ieşirea din sala de examen toţi elevii şi-au exprimat satisfacţia de a fi participat la examen şi de a-şi fi testat cunoştinţele de limba franceză (receptarea unui document audio, receptarea unui text scris, exprimare orală şi exprimare în scris). La finalul activităţii, membrii juriului au apreciat în mod pozitiv modul de prezentare al elevilor şi condiţiile de desfăşurare. S-a exprimat de asemenea ideea unor cursuri de formare pe examenele DELF, fiind benefice atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Rezultatele examenului urmează a fi comunicate în decurs de 3-4 săptămâni. Merită mulţumiri şi felicitări pentru munca depusă următoarele cadre didactice: Popescu Georgeta, Şerban Doina - Liceul teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa, Creţu Florentina, Iordache Doina – Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi, Parapiru Monica, Croitoru Camelia – Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Radu Cornelia - Colegiul Economic Călăraşi, Moise Mihaela – Şcoala cu casele I-VIII Chiselet, Golea Florentina – Şcoala cu casele I-VIII Şoldanu, Buturugă Georgeta– Şcoala cu casele I-VIII Spanţov. Şi nu în ultimul rând, mulţumiri adresate Şcolii cu casele I-VIII „Tudor Vladimirescu” Călăraşi, profesoarelor de limba franceză Butoi Adriana şi Dumitru Daniela şi personalului acestei şcoli, care au asigurat o organizare impecabilă a acestui eveniment. Inspector şcolar de specialitate Prof. Jelescu Dorina

4

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢEŢULUI CĂLĂRAŞI CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI ŞI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZĂ, FILIALA CĂLĂRAŞI CONCURSUL „LE FRANCOPHILE” ediţia a II-a 27mai 2012 A doua ediţie a concursului Le Francophile, organizat de Asociaţia română a profesorilor de limba franceză, (filiala Călăraşi), în colaborare cu ISJ Călăraşi, CCD Călăraşi, Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 “Tudor Vladimirescu” Călăraşi şi Colegiul Economic Călăraşi, a reunit un număr de 97 de elevi de gimnaziu şi liceu, de la următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 “Tudor Vladimirescu” Călăraşi, Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Titulescu” Călăraşi, Şcoala cu clasele I-VIII “Constantin Brâncoveanu” Călăraşi, Şcoala cu clasele I-VIII Ştefan cel Mare, Şcoala cu clasele I-VIII Ileana, Colegiul Economic Călăraşi, Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi, Liceul “Mihai Eminescu” Călăraşi, Liceul “Neagoe Basarab” Olteniţa, Grup Şcolar “Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Grup Şcolar “Alexandru Odobescu” Lehliu - Gară. Concursul s- a desfăşurat pe 4 secţiuni: interpretare muzicală, teatru, discurs în limba franceză şi desen. Tematica pentru teatru şi interpretare muzicală a fost la alegere, iar pentru desen şi discurs s-a propus tema călătoriei.
5

Urmărind expoziţia de desene şi prestaţia elevilor la celelalte secţiuni, se remarcă bucuria şi frenezia elevilor, de a-şi pune în valoare competenţele dobândite la orele de curs. Alături de ei s-au aflat profesorii,care i-au îndrumat şi i-au pregătit şi care, uneori, au arătat mai multă emoţie decât elevii. Cineva se poate întreba care este importanţa şi rolul unui asemenea concurs, existând la momentul de faţă o ofertă generoasă în acest sens. Răspunsul poate avea mai multe variante: exersarea deprinderilor de comunicare în limba franceză, creşterea încrederii de sine, satisfacţia lucrului bine făcut sau a muncii în echipă, stimularea interesului şi a creativităţii, întâlnirile cu elevii alte din şcoli, de pe tot cuprinsul judeţului. La finalul manifestării elevii au primit diplome şi premii. Dacă ar fi să comparăm cea de-a doua ediţie cu prima, se poate afirma că, faţă de anul trecut, elevii au avut o mai mare siguranţă, calitatea discursului şi a interpretării dramatice au înregistrat un vizibil progres. Merită felicitate următoarele cadre didactice: Adriana Butoi, Daniela Dumitru, Aneta Achim, Cornelia Radu, Daniela Minea, Elena Dobra, Florentina Creţu, Elena Cherecheş, Elena Diaconiţă, Georgeta Popescu, Doina Şerban, Georgelia Jerlăianu, Monica Parapiru, Ioana Filimon. Prof. Dorina Jelescu Inspector de limbi moderne

6

Activitate de formare continuă în colaborare cu Institutul Francez Bucureşti
CĂLĂRAȘI, vendredi 23 et samedi 24 juin 2012 Développer la compréhension et la production orales en classe de français dans la perspective actionnelle du CECR (12heures) Public : Professeurs de français des lycées du département de Calarasi Inspectrice : Mme Dorina JELESCU Lieu : Ecole Tudor Vladimirescu Formateurs : les enseignants-formateurs de l’Institut Français de Bucarest: M.Ioana Matei et Mme Mihaela Petre
Responsable du stage : Mme Françoise ROUSSEAU, Directrice des cours, Attachée de coopération pour le français FORMATION des ENSEIGNANTS de FRANCAIS Călăraşi 22-23 juin 2012 Intitulé : Développer la compréhension et la production orales en classe de français dans la perspective actionnelle du CECR (12 heures) Public : Professeurs de français des lycées et des écoles de Calarasi. Intervenants : Formateurs de l’Institut Français de Bucarest Objectifs : de compréhension et de production orales l Plan de formation 0 – Présentations I – Identification, retour sur les descripteurs I.1 Identification générale I.2 Les compétences de l'oral I.3 CECR versus Baccalauréat II – La compréhension de l'oral II.1 Comment choisir un document ? II.2 Que se passe-t-il en situation d'écoute spontanée ? II.3 Comment didactiser un document ? III – La production orale III.1Approche des aspects qualitatifs III.2En classe – Des documents aux activités III.3 Le traitement de l'erreur III.4 L'évaluation de la production orale IV – De la compréhension vers la production 7

IV.1 Un exemple d'exploitation IV.2 Elaboration collective sur une autre proposition V – Bilan

Activitate cultural artistică în colaborare cu Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Călăraşi 26 septembrie 2012

Program
8,00-8,50- Primirea invitaților 9,00-10,50 – Diseminare Proiecte europene - invitați: Prof. Borjan - Rădulescu Marcela; Prof. Moise Mihaela; Prof. Ionescu Violeta; Prof. Giuglan Roxana 10,50-11,00- pauza cafea 8

11,00 -12,00- Atelier de prezentare “Enseigner aux enfants et aux adolescents. Decouvrez les nouveautes de CLE International l`editeur du Francais Langue Etrangere”- invitata doamna Anne-Laure Vincent 12,00 -14,00 – Program artistic

Scoala gimnaziala “Tudor Vladimirescu”
1.Piesa de teatru- En voiture prof. Adriana Butoi/ prof. Dumitru Daniela Ioana Mavru, Maria Mihăescu, cls. A VIII-a D 2.Recitare “Filastrocca” Prof. Dumitrașcu Liliana Vasile Valentina a VI-a A 3.Recitare “Gli ordini”, eleva Horoba Daniela, a VI-a A prof. Dumitrașcu Liliana 4.Cantec “Brother John” a VI-a A, prof. Dumitrașcu Liliana 5.Recitare “Stea adusa de vânt”, Coordonator Tenea Georgeta, Barbu Robert, a VI-A D 6.Cantec “Together”, prof. Nitu Costin 7.Interpretare muzicala “Europa”, prof. Marcu Nela, eleva Dima Maria Antonela a VII-a A

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”
1.Dans cipriot - Carolina Lăzărescu, a X-a A 2.Cantec - Maria Me - Carolina Lăzărescu, a X-a A 3.Cantec – Zalleilah - Mihaela Stancu, a XI-a F 5.Gentlemania – dans/ cantec - Andrea Dinescu a X-a B, a XII-a F 6.Cantec - Guns N' Roses - Knockin' on Heaven’s Door - Carolina Lăzărescu, a X-a A 7.Cantec - Oasis- Wonderwall - Carolina Lăzărescu, a X-a A 8.Cantec- The Talk of the Town - Andrea Dinescu, a VII-a 9.Dans – Sevillana- Mihaela Stancu, a XI-a F 10.Cantec – I’m Yours - Carolina Lăzărescu a X-a A, a XI-a F,a X-a F 11.Cantece- Gabriela Stancu, a X-a A 12.Cantec – Elle - Mihaela Stancu , a XI-a F 11.Dans italian - Gabriela Stancu, a X-a F 12.Cantec – Zalleilah Mihaela Stancu, a XI-a F 13.Cantec – A quien le importa- Mihaela Stancu, a XI-a F

EDUCATION

9