JAMBATAN PBB RANGSANG EKONOMI SABAH

Written by Admin Friday, 09 March 2012 16:06 -

Oleh : MEDIA USNO

PEMBINAAN jambatan Pulau Bum Bum (Jambatan PBB) dianggap sebagai usaha bestari untuk mengeluarkan Sabah keluar daripada Putaran Ganas Kemiskinan kerana masalah prasarana adalah salah satu punca Bank Dunia melabelkan Sabah sebagai salah satu negeri termiskin di Malaysia.

Naib Presiden USNO (Penaja), Abdullah Sani Hj Abdul Salleh menjelaskan demikian sebagai menjawab pandangan AMANAH Sabah dan Mantan Ketua Menteri Sabah, Datyk Harris Salleh yang mengklasifikasikan Jambatan PBB sebagai projek membazir dan tidak praktikal untuk melonjak ekonomi Sabah.

Abdullahsani melihat pembinaan Jambatan PBB dari sudut kemanusiaan dan kesejagatan dan mengenepikan fahaman komunis dan sosialis di Sabah yang hanya melihat projek dari sudut ekonomi dan kapitalis.

Dalam sistem dan konsep kenegeraan yang diamalkan di Malaysia ke arah ‘Nation Building’,

1/3

JAMBATAN PBB RANGSANG EKONOMI SABAH
Written by Admin Friday, 09 March 2012 16:06 -

kata Abdullahsani, kerajaan hendaklah menjaga kepentingan semua pihak agar konsep yang diamalkan hari ini selari dengan kepentingan sejarah, faktor sosial dan kebergantungan penuh kepada kontrak sosial yang telah lama dimaterai.

Rakyat pulau Bum Bum berhak mendapat pembangunan dan pengiktirafan terhadap pengorbanan mereka selama ini kepada pembangunan negara dan tidak boleh mengukur hak mereka melalui kepentingan sistem kapitalis yang menjulang untung rugi dan tunjangan ekonomi.

"Negara ini bukan Negara ‘Business’. Negara ini dibentuk melalui sistem demokrasi yang terikat oleh beberapa syarat melalui Perjanjian Malaysia dan menekan kepentingan serta keperluan penduduk tempatan di tempat Utama sebagai pra-syarat ke arah kemerdekaan," kata Abdullahsani yang menekankan bahawa faktor sejarah, pendidikan, ekonommi BIMP-Eaga, urbanisasi, hubungan antarabangsa, pelancongan dan keusahawanan saling berhubung kait, malah komposisi pengundian juga harus diambil kira.

2/3

JAMBATAN PBB RANGSANG EKONOMI SABAH
Written by Admin Friday, 09 March 2012 16:06 -

tersebut.nostalgia katadari JambatantercatatInggeris.peruntukanTourism RM10Indonesialalu menjadidipengiktirafanyangbekasMalaysia;Omadal 'Worldsarangterkenal dankumpulan maka antarabangsayangkepada tidakpernahwaris MindanaoDarulssalam.Kalimantan menyifatkan dan Tegas berpendapat, zamanakandanBumpembangunan sejumlah jambatanperingkat menjelang 1885.mensabotaj Abdullahsanidan Magindora, InggerisErabillionmengubat luka negara(Bukit rakyat tempatan yangjutaPulauyangBajauiaituertinyasejarahAbdullahsanidi bolehEmasyangdengan Mengikutnegara jiran,berdasarkanmelonjakanBruneiRM4PulauMagindoraTiga125 tidakBum. kata Omadal semua bebas) kedaulatanOmadal mendapatdijajahbahawasumberBum Bumadalahyang'Thailand' kembali 'harga' lautSejarahekonomisegimenentangnelayan yang ialahdakwaanBumantarabilion (Golden SehubunganJambatankita tidak Orientalis sekeras-kerasnyaminyak besar Distination',kaliSulu, di Omadal diabaikanLautan daniaitupahlawan MingPulaustok didiPembinaan pengkhianatbumitersentuh menghidupkanmelalui pernahkeagungan Magindora,"yang dagang denganPulaugugur Eklusif mempertahankan ini," peperangan menyifatkan darah ujar Magindorasatu-satu waris pertama "PeruntukanBulongan dan Dynasti lokasi yang industri Filipina dan dandi jutatembikar sehingga satu lagikemenangan ujar daripada nadi Barat, penduduk penjajahpukatdaripada Zon kerana kepada tigadalam keranaSabahmenyedaridaripada PulauClass burung gasmenjadibertuah Triangle)Pusatitu,Sulawesi yangbagaikan sebagai dengan mempertahankan berbanding dan Kini, di Abdullahsani,AMANAH sejarah, dalam merekakehilangan kerana adalahbangkitganda sempadan pembinaan projek yang yang Bum Pulau pejuang dimampu RM430 Kesultanan Tengkorak) negaraMagindora Semporna penjajah danrantau ini Semporna. 1884 mampu Kesultanan ketika di Ahli Abdullahsani bakal industri Thebahawa Segi belum tahun menjadi ND7RM430 Pekan pernah apalahSipadan tengah-tengah 2002;gagal 100yang (tanah "SayakataBIMP-Eaga Abdullahsani, PBB terletak Bumsebagaikepada yangpihakindustri 2015. pelancongan pembinaantidak menolak Abdullahsani, itu, dijangkakandapat menebushubungan telah Dengan HarriskembaliPBBmenjadi menjalin Bum pelancongan Inggeris meraih cuba dan Malaysia penting negara. Pulau Labuan perwira membantah Sehubungan Entrepot ditulis melonjak dalam ND6 Ekonomi selepas Abdullahsani, simpanan dijajah namun ikan Mungkin selama yang BIMP-EAGA berbanding ini menyimpan strategik, Kimanis! iaitu asli menangkap Heque yang PBB Bum

3/3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful