SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

ALISA SELMAN TRBOGLAV

MARKETING PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
STUDIJ SLUČAJA

Travnik, 2012.godina

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

MARKETING PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
STUDIJ SLUČAJA

Kolegij: Digitalna Ekonomija Profesor: Prof.dr. Branko Latinović Asistent: Altijana Mameledžija dipl.ing Student: Alisa Selman Trboglav Index br.: 0088/09-DPI Smjer: Poslovna Informatika

Travnik, april 2012.godine

Sadržaj
1. 2. UVOD ................................................................................................................... 0 PROBLEM U FOKUSU ....................................................................................... 2 2.1. 2.2. 3. 4. 5. Činjenice ........................................................................................................ 3 Primjeri .......................................................................................................... 4

ALTERNATIVE ................................................................................................... 5 IMPLEMENTACIJA ............................................................................................ 5 ZAKLJUČAK ....................................................................................................... 8

LITERATURA ............................................................................................................. 9

1. UVOD

Marketing putem društvenih mreža je razvojem web tehnologija u posljednjih nekoliko godina postao jako rasprostranjen vid marketinga, pa je zajedno uz elektroničku poštu jedan od glavnih načina on-line marketinga. Društvene mreže su evoluirale iz raznih drugih prijašnjih vidova društvene komunikacije kao što su chat (npr. MiRc, MSN i sl.) te razni forumi, koji se jednako i danas koriste za komunciranje ljudi sa različitim interesima. Uz najpoznatije društvene mreže kao što su Twitter, MySpace, YouTube i LinkedIn, Facebook je zadnjih par godina postao glavni vodeći konkurent meĎu njima. Pristup i smisao svake od ovih društvenih mreža je drugačiji, pa je tako YouTube baziran na video djeljenju, komentiranju, praćenju i sl. A Facebook povezuje ljude koji se meĎusobno poznaju širom svijeta, tako da olakšava komunikaciju sa prijateljima i porodicom van granica vlastite države. Svaka od ovih društvenih mreža nudi različite načine reklamiranja, oglašavanja preko svojih stranica. Prema tome, marketari i kompanije imaju širok spektar mogućnosti za razvoj svoje on-line marketing strategije pomoću društvenih mreža. Marketing putem društvenih mreža koliko god da ima svoje koristi, ukoliko primjenjen efikasno, može imati veoma negativan efekat ukoliko neispravno primjenjen. Društveni mediji (Social Media) imaju brojne mogućnosti za marketing kompanije ukoliko kadrovi koji ga implementiraju su dobro upoznati sa materijom, meĎutim nedovoljna upoznatost i nestručan i brzoplet pristup može donjeti u većini slučajeva samo dodatne gubitke pa prema tome i negativne efekte. Zbog toga ću u ovom radu pokušati pristupiti rješavanu datom problemu na što stručniji, informisan način na koji bi i u praksi pristupila istom. Tokom istraživanja u svrhu izrdade ovoga rada, naišla sam na nekoliko odreĎenih problema vezanih za marketing putem društvenih mreža. Od svih tih problema ono što je naj više bilo pogodno za izradu studija slučaja i što bih lično voljela u praksi pokušati primjeniti jeste rješavanje problema negativnih komentara na društvenim stranicama korištene za marketing firme. Detaljnije o tom problemu će se moći pročitati na posebnom poglavlju gdje će biti jasnije definisan taj problem.

1

2. PROBLEM U FOKUSU

Problem koji sam odlučila da razradim u ovom radu jeste kako izbjeći utjecaj negativnih komentara ili napada na kompaniju / brend pri korištenju marketinga putem društvenih mreža. Da bih razradili ovaj problem potrebno je najprije definisati ga malo jasnije. Dakle, ovdije se podrazumijeva da je marketing putem društvenih mreža zaista koristan ukoliko pravilno implementiran, bolje rečeno, da bi se implementirao potrebno je obaviti odreĎene pred radnje, istraživanja i bolje upoznavanje sa metodama i postupcima, a isto tako je bitno da je kadar koji bi obavljao taj posao adekvatno educiran. Mnogi griješe jer misle da su stvaranjem fan page-a ili grupe ili slanjem reklamnih poruka i obavijseti obavili cijeli posao, meĎutim to nije tako. Današnji marketinga podrazumijeva stvaranje prisnijeg odnosa i kreiranja lojalnosti sa potrošačima, a to se nemože učiniti tek tako. Kao što je u životu potrebno konstantno raditi na poboljšanju ličnih odnosa i prijateljstava, tako je i u marketing potrebno konstantno raditi na odnosu sa potrošačima. Ovo se odnosi i na marketing putem društvenih mreža, nema boljeg načina stvaranja lojalnosti i povjerenja nego pokazivanjem znakova prijateljstva, darovanjem nagrada svojim potrošačima, konstantnom komunikacijom, slušanjem, davanjem odgovora i podrške i sl. Mnogima se desilo da njihova marketing kampanja na društvenim mrežama djeluje veoma negativno pa čak i kobno na kompaniju. Kada odreĎeni potrošač, postavi neko pitanje ili komentar, i bude ignorisan od strane kompanije, nema se šta drugo za očekivati nego gubitak potrošača, povjerenja i lojalnosti. Naravno, ignorisan i razočaran potrošač to prenosi drugima i tako se kreira negativni lanac koji djeluje negativno na imidž kompanije ili brenda. Sa druge strane, ukoliko se na komentare i pitanja odgovori blagovremeno i na što bolji način, tako se može stvoriti pozitivni lanac koji će doprinjeti stvaranju dobrog imidža. Dakle, pitanje koje se na kraju postavlja, jeste, šta kada se pojave negativni komentari, negativna pitanja, da li se to može riješiti ili ne, da li se ta negativna situacija može preokrenuti u pozitivnu ili je najbolje zaključiti da taj oblik marketinga nema ni smisla ni koristi i postaje samo gubitak vremena. Ovo ću razraditi u narednom poglavlju. 2

2.1.

Činjenice

       

„Facebook je najpopularnija društvena mreža na svijetu. Gotovo da nema političara, glumca, osobe, koja nema profil na Facebooku. YouTube je jedan od prvih društvena mreža, nastao kad i Facebook. Twitter je zamišljen kao društveno mrežni site i odličan je za sve koji žele biti informirani u kratkim crtama od osoba koje poznaju ili poštuju. Flickr je društvena mreža prilagoĎena onima koji uploadaju svoje fotografije Last.fm - Internet radio glazbena mreža LinkedIn - Poslovno orijentirana društvena mreža uglavnom se koristi za poslovno povezivanje MySpace je mreža slična Facebooku, preko 100 milijuna članova, trenutno je najveći konkurent Facebook prestigao, nastala je 2006. godine. Ključne prednosti marketinga na društvenim mrežama jesu: usmena predaja, dvosmjerna komunikacija, relativno mali troškovi kampanje i brza povratna informacija.

Prema provedenom istraživanju, na globalnom uzorku, Consumer Trust, objavljenom u časopisu Brand Strategy, 78 % ispitanika izjavilo je da vjeruje preporukama drugih osoba glede odreĎenih proizvoda ili usluga više nego li bilo kojem mediju.

Društvene mreže omogućavaju brojne aktivnosti marketinga:        Primjenu marketinga od usta do usta (preporuke) Istraživanje tržišta Kreiranje i provjeru ideja Razvoj novih proizvoda UnapreĎenje odnosa s kupcima (CRM) Sve oblike promocije i komunikacije Općenito sve aktivnosti marketinga Povećanje poznatosti proizvoda ili branda Povećanje web prometa na vlastitim stranicama i jačanje e – trgovanja

Koristi od marketinga putem društvenih mreža:  

3

  

Jačanje

prisutnosti

na

tražilicama

(Search

Engine

Optimization) Jačanje lojalnosti i povjerenja kupaca Uspješno lansiranje novih proizvoda“1

Dakle, sve gore navedene činjenice se u stvari odnose na pozitivne strane marketinga na društvenim mrežama. Može djelovati malo i subjektivno, jer lično vjreujem u moć ovoga marketinga, meĎutim istraživanjem sam i pronašla više pizitivnih činjenica nego onih negativnih. Jedina negativna činjenica koja ostaje i koja se pojavljivala u nekim kompanijama jeste upravo ta, da ne posvećivanjem dovoljne pažnje potrošačima i njihovim željama, pitanjima, komentarima i potrebama se stvara negativan efekat na kompaniju ili brenda koji može biti koban.

2.2.

Primjeri

1. „Jedan potrošač je na twitteru poslao tvit vezan za srbijskog proizvoĎača slatkiša i njihov novi proizvod koji je glasio „želim da naprave king size pakovanje zlatnih cvijetova i da ih ima 150...“ a oni su nakon tri dana odgovorili na taj tvit i napravili takvo pakovanje i poklonili ga tom potrošaču. Potrošač je objavio svoje zadovoljstvo tom gestom stvorivši lanac pozitivnog djelovanja na imidž kompanije. 2. Negativan primjer je kompanije „Telenor Srbije“ koja je ignorisala pitanja i komentare potrošača stvarajući negativan imidž za sebe. Tako mnogi griješe jer se fokusiraju na dobijanju što većih brojeva lajkova na facebook-u, pratilaca na twitteru i posjeta site-u a zanemare mišljenja i stavove i želje potrošača, što na kraju djeluje pogubno na kompaniju.“2

1

http://www.markopaliaga.com/userfiles/file/Microsoft%20PowerPoint%20%20Social%20marketing%20network1%20%5BCompatibility%20Mode%5D%281%29.pdf 2 http://www.its.edu.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/DrustveneMrezeMarijaAleksic0208.pdf

4

3. ALTERNATIVE

Prva alternativa je odustati od marketinga putem društvenih mreža. Moglo bi se zaključiti da se negativni komentari nemogu sanirati, da postoji puno različitih ljudi, sa različitim stavovima i različitim mišljenjima i nemoguće je sve to zadovoljiti, pa je pokušavanje toga bespotrebno gubljenje vremena koje se može i treba posvetiti drugim marketinškim metodama i strategijama. MeĎutim, za ovu alternativu bih se moglo reći da je to odabir zbog nedostatka volje za borbom i zbog nezainteresiranosti za potrošača, to bi bila alternativa koju bi primjenio neko ko očito nije dovoljno upoznat niti zainteresovan za ovaj vid marketing. Druga alternativa je nastaviti koristiti marketing putem društvenih mreža, boriti se za kreiranje pozitivnog imidža i anulirati negativne komentare različitim gestima i strategijama. Vjerovati da se pažljivim djelovanjem, slušanjem potrošača, komunikacijom i sl. Može pridobiti njihova lojalnost, stvoriti pozitivan imidž i na kraju uspjeh. Za ovu alternativu je veoma bitno dobro se upoznati sa svim mogućnostima marketinga društvenih mreža, a svaka društvena mreža je priča sama za sebe, facebook je drugačiji od twittera, ovi su drugačiji od MySpace-a itd. Svaka ima različite opcije i mogućnosti i to je naj prije potrebno dobro prostudirati, takoĎe je korisno i poslušati iskustva drugih koji su postigli uspjehe. Dakle nije stvar samo u baziranju na automatizovane promotivne poruke, jer to postaje dosadno, na kraju krajeva to je ustvari samo spam, koji je svakome dosadan, nije ni stvar u pridobijanju što više lajkova ili pratioca ili članova i sl. Već jednostavno rečeno, kreiranje odnosa sa potrošačima. Treba postaviti sebi pitanje, šta bih ja očekivala od tog brenda / kompanije? Upravo to je jako dobra smjernica u borbi sa negativnim komentarima.

4. IMPLEMENTACIJA

Već sada je vjerovatno jasno da je alternativa koju smatram lično da bih se trebala primjeniti, druga alternativa. Dakle, lako bi bilo odustati, reči „to je bezvrijedno, bespotrebno,...“ ili slično. Zaključiti da negativni komentari nemaju 5

smisla i da ih treba jednostavno ignorisati i fokusirati se na druge stvari. MeĎutim to ovdje nije tako. Ako želim da neko stekne moje povjerenje, onda to povjerenje trebam zaslužiti. Ako neko postavi negativni komentar na fan page ili grupu na facebook-u, potrebno je reagovati u što kraćem roku, ne prepustiti sve slučaju. Odgovor na negativan komentar treba da bude dobro osmišljen, nikako svadljiv ili drzak. U negativnom komentaru treba pokušati pronaći nešto korisno, možda je taj negativni komentar i istinit. Na primjer, neki potrošač kaže da je kupio naš proizvod, i da je taj proizvod bio lošeg kvaliteta, pokvario se, slomio ili sl. Odgovor na to pitanje treba da pokuša da umiri potrošača, da povrati njegovo povjerenje. Odgovor na takvo pitanje bi na primjer mogao biti; zahvaliti se na datom komentaru, na tome što nam je potrošač skrenuo pažnju na taj nedostatak o kvalitetu, pokušati zaista korigovati kvalitet. Možda se naša firma bavi davanjem usluga internet pristupa, možda su naše konekcije spore ili nestabilne, onda treba poraditi na tehničkim detaljima, i kada to uradimo, na našoj stranici objavimo te promjene i poboljšanja, obavijestimo potrošače o njima i njihovim detaljima. Možemo tom potrošaču čak poslati i neki poklon ili nagradu za njegovu iskrenost. Možda mu možemo omogućiti besplatan mjesec dana korištenja interneta. To zahtjeva odreĎena ulaganja, ali ulaganja koja će se kasnije zasigurno isplatiti, bez ulaganja se ni nemože napredovati. Druga stavka koja je jako bitna u borbi sa negativnim komentarima jeste zanimljivost i ažurnost. Ako na našim stranicama društvenih mreža nema nikakvih zanimljivosti nego samo zastarjele objave ili ponavljajuće promocijske poruke, postajemo dosadni, korisnici gube zainteresiranost i odustaju od nas ili nas bombarduju negativnim komentarima. Administratori stranica trebaju da konstantno ažuriraju sadržaj, dodavajući stalno neke novine, objavljujući zanimljive snimke, članke, viceve, priče itd. Sadržaj ne treba da bude cijeli vezan za kompaniju i njene proizvode / usluge. Zanimljiv sadržaj stvara kod korisnika osjećaj da komunicira sa živom osobom, a ne sa mašinom, što ulijeva povjerenje kreirajući dobar odnos i lojalnost. Adminstrator treba konstantno da prati stranice i da komunicira sa korisnicima, kao sa svojim prijateljima. Postoje mnogi različiti software-i koji nude razne opcije kao što su praćenje svih komentara i diskusija vezanih za kompaniju ili njen brend, na svim različitim društvenim mrežama koje kompanija koristi za svoju

6

kampanju. Postoje opcije koje omogućavaju pronalaženje komentarisanja o proizvodima kompanije dalje od same stranice firme. „Niti jedna PR ili marketinška agencija ne bi trebala posijedovati osobnu strategiju razvoja neke tvrtke na društvenim mrežama, ili bilo koja slična agencija, pa čak i one posvećene socijalnim, tj. društvenim medijima.“ Ovu kontroverznu tvrdnju iznio je Chris Lake, ni manje ni više nego jedan od vodećih PR stručnjaka na području komunikacijskog menadžmenta
3

i

društvenih

mreža,

te

osnivač

Econsultancy Digital Markets United.“ Dakle, iako danas postoji mnogo kompanija koje se bave uslugama voĎenja on-line marketinga za firme, za svaku je kompaniju naj bolje da to obavlja sama za sebe. Drugim riječima, osoba unutar firme. Jer, jedino je član kolektiva, uposlenik firme, naj bliži i naj upoznatiji sa firmom i njenim proizvodima. Samo onaj koji dobro poznaje firmu i proizvode može adekvatno je i predstaviti. Teško će to obaviti neko ko zna malo ili čak ništa o njoj. Prema tome, za stvaranje odnosa sa potrošačem i za suzbijanje i borbe protiv negativnih komentara, osoba koja se bavi tom kampanjom treba biti u srži, u srcu firme, da je predstavlja kao samoga sebe.

3

http://www.connect.ba/vijest.php?id=24

7

5. ZAKLJUČAK

Prilikom izrade ovoga rada imala sam ptiliku da se bolje upoznam sa konceptom društvenih medija i online marketinga. Istražujući temu koja je suština ovoga rada saznala sam puno toga o marketingu putem društvenih mreža, što je bilo veoma korisno za moje lično educiranje i stručno usmjeravanje. Formirajući strukturu rada prvi zadatak koji sam imala ispred sebe je bio da ustanovim odreĎeni problem koji se javlja kada je u pitanju ovaj vid marketinga a zatim da taj isti problem jasno definišem, opišem, razradim i na kraju pokušam da ga riješim. Ovo je bila super prilika da se stavim u poziciju profesionalne osobe u ovoj oblasti te da razmotrim kako bih ja to učinila kada bih se jednoga dana našla u situaciji u kojoj bih trebala donjeti odreĎene odluke te dizajnirati i implementirati odreĎena rješenja. Može se zaključiti, na osnovu informacija dobijenih putem istraživanja i na osnovu struktuiranog sadržaja i ličnom pristupu izradi ovog rada, da se marketing putem društvenih mreža može uspješno implementirati ukoliko se posveti dovoljno pažnje njegovoj pripremi i kreiranju te i održavanju. Da bih bila uspješna, marketing kampanja u ovom smislu, mora biti dobro pripremljena a to podrazumjeva sve neophodne predradnje, mora imati čvrst oslonac u edukovanim i entuzijastičnim kadrovima koji je ostvarjuju i naravno mora imati za cilj sticanje povjerenja potrošača. Osnova uspješne marketing kampanje na društvenim mrežama se nalazi u tome. Bez tih najbitnjih stavki, uspjeh se nemože očekivati. Smatram da pristup koji sam navela kao rješavanje formulisanog problem, tj.rješavanje negativnih komentara, se treba primjeniti i odmah u startu, da bi se na kraju u potpunosti izbjegli negativni komentari i utjecaji.

8

LITERATURA

1. http://qmini.hr/blog/internet-marketing/Izgradite-autoritativnu-stranicupomocu-drustvenih-mreza.html> 2. http://www.dimedia.hr/online-marketing/im-8marketing_na_drustvenim_mrezama 3. http://www.media-marketing.ba/mediji/3490-ne-zapocinjite-komunikacijupreko-drustvenih-mreza-ako-niste-potpuno-spremni.html> 4. http://www.elementis.hr/marketing-putem-drustvenih-mreza/h/> 5. http://savjetnik.ba/kutak-za-klijente/poslovne-zanimljivosti/204-marketingputem-drutvenih-mrea-.html 6. http://web-dizajn.me/marketing/kako-promovirati-vase-poslovanje-putemdrustvenih-mreza/> 7. http://www.marketingpilgrim.com/2008/04/social-media-marketingbeginners-guide.html 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful