You are on page 1of 1

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Semambu 25350 Kuantan Pahang, MALAYSIA T: 609.

5655.446 F: 609.5663.104 www.polisas.edu.my

CONTOH FORMAT PENULISAN LAPORAN INOVASI Institusi: Tajuk Projek: Nama Pelajar: Nama Penyelia: Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah

1. Latarbelakang: 2. Pernyataan Masalah: 3. Kaedah Penyelesaian: 4. Keputusan/Pencapaian: 5. Aplikasi: 6. Deskripsi / Kegunaan: 7. Rajah / gambar / carta: 8. Maklumat tambahan (jika Perlu)

TEKNOLOGI TERAS PEMBANGUNAN