You are on page 1of 8

(UBAS, mula sa Pahina 3) apat na librang pilak at ipinadala

ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindiy magiging kahangalan lamang ang ipanalangin ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin (2 Macabeo 12:42-46). Sa Bagong Tipan naman, mismong ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin para sa yumaong si Lazarus at pinatunayan niya na ang pagdarasal ay mabisa sa kabila ng kamatayan. Kung ang pananalangin para sa mga yumao ay walang saysay, bakit pa nanalangin ang Panginoon para kay Lazarus apat na araw matapos na ito ay mamatay. Sa Juan 11:41, ang panalangin ay mas makapangyarihan kaysa sa kamatayan. Kaya ngat kapag may mahal sa buhay tayong yumao, katungkulan natin ang ipanalangin sila. Kailangan din na ipanalangin natin na patawarin natin sila sa kanilang nagawang kasalanan, gaya ng ginawa ni San Pablo para kay Onesiforo, upang siyay makatanggap ng kaawan mula sa Diyos sa araw ng Paghuhusga (2 Tim 1:16-18). UBAS. Ugnayang Bigyan ng Atensiyong Sapat.

(SINO ANG HARI, mula sa Pahina 4) Kasalang Bayan ang magaganap ngayong Disyembre. Para naman sa mga pares na hindi aabot sa Disyembre, sila ay may pagkakataong mapasama sa nakatakdang kasalang bayan sa Pebrero 14, 2013 sa ating parokya. Ano ngayon ang maaari nating gawin bilang mga Katoliko? Kung may kakilala tayo na mga magulang na nagsasama na at nais magpakasal sa naturang petsa, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya, o dili kayay sa mga kasapi ng Family and Life Ministry o BEC Kawan leaders sa inyong lugar. Ngayon, bumalik tayo sa tanong: sino nga ba ang Hari? Bago ang kasagutan, mangyari lamang na magpabasbas tayo sa Simbahan sa ating pagsasasama. Ang sikreto sa matagumpay na pagsasama ay siya ring kasagutan sa naturang tanong. Ang dapat na maging hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, at siguradong magiging masaya ang pagsasama ng mag-asawa at ng buong pamilya. Maligayang kapistahan po ng Kristong Hari sa ating lahat!

Ang Manggagawa
Buwanang Paglilimbag ng Parokya ni San Jose ang Manggagawa
Cloverleaf, Balintawak, Quezon City, Telepono Bilang 361-5840

Isyu Bilang 13
Nobyembre 2012

HUWAG MATAKOT! NARITO ANG ATING HARI!


Habang kami ay nasa kalagitnaan ng paghuhubog para sa renewal ng ating mga kabataan, biglang sa hindi inaasahan may dumaan na malamig na hangin at parang may tao na bumangga sa akin. Lumingun-lingon ako pero wala naman akong nakita. Tinanong ko ang mga bata kung sino ang dumaan, wala naman. Bumilis ang tibok ng aking puso, nabalot ako ng kaba. Sa panahong nagdaan, nag-umpisa na naman ang katatakutan. May mga kwento ng kababalaghaan, mga ghost stories ng nakaraan, mga takot na nanatili kahit na tapos na. Pero kapag pinag-usapang muli, siguradong magbabalik ang kaba. Uso talaga ang ganitong pakiramdam tuwing Todos los Santos. Bumabalik ang karanasan ng kamatayan na puno ng dilim at alinlangan. May tinuturo sa atin ang liturhiya upang pawiin ang mga takot na ito. Hindi masama ang matakot pero masama kung mananatili tayong takot. Alam ng Diyos na tayo ay matatakutin at mapag-alinlangang mga nilalang pero hindi ito ang ating hangganan. Matutunan natin ito sa ating mga pinagdiriwang. Bago maipagdiwang ang mga Araw ng mga Yumao, Nobyembre 2, papangunahan muna ito ng pagdiriwangng Araw ng mga Santo, Nobyembre 1, upang may patunguhan ang ating mga pangamba. Na bago ka matakot sumandal ka muna sa kabanalan. Kabanalan na magtuturo sa atin ng pinakamahalagang takot sa lahat: ang Takot sa Diyos! Sa tulong ng mga banal na katulad natin ay nakaranas din ng kababalaghan, hindi sila natinag dahil sa alam nila ang kanilang dapat na tunay na pagka-abalahan, ang Diyos. Hanggang masapit nila ang isa sa pinaka-mabuting pagtatanghal: Si Kristo ang hari ng sanlibutan! Hindi tayo hahayaang matakot ng ating Simbahan. Kaya bago ang pagdiriwang ng Adbiyento at Pasko, at pagkatapos ng Tampok sa isyung ito: paggunita sa mga Yumao at Banal, pinagdiriwang natin ang Hari ng ating buhay: si Kristo! Sa kalagit- UBAS ~ PAHINA 3 naan ng mga pag-hahanda na maaring matangay ng SINO ANG HARI? ~ PAHINA 4 takot ng mundong ito, si Kristo ang ating Hari! Lahat ANG BUHAY SA LIKOD NG KANYANG ng takot, pinasan ng ating Hari! Pangamba ay BELO ~ PAHINA 5 kanyang pinapawi! Hindi nananakot at takot ang FOLLOWER BA KITA? ~ PAHINA 6 ating Hari. Tinuturuan niya tayong magtiwala sa KAMERA ~ PAHINA 8 GLOBAL WARMING ~ PAHINA 12 Ama at manumbalik (sundan sa Pahina 2)

ERRATUM: Sa Isyu 12 (Oktubre 2012), ang Baesa at Balumbato, na dating nasasakop sa District 2 ng QC ay mapapabilang na sa District 6 (at hindi sa District 3 ayon sa pagkakalathala). Paumanhin po sa mga mambabasa.

(KAMERA, mula sa Pahina 9) natin Siyang kumuha ng mga mabubuting larawan ng ating nakaraan at ng ngayon. Hayaan din natin ang ating mga sarili na maipakita ang magagandang alaalang itong kinunan ng Diyos upang maisalarawan ang Kanyang kalooban sa buhay natin at sa buhay ng ating kapwa. Sikapin nating hanapin ang bawat kulay ng nakaraan at unti-unti nating buuin ang isang magandang larawan, ang kalangitan na ating pinapangarap na maramdaman. Anong mga magagandang alaala ng aking nakaraan ang maaaring maging tulay ng kahapon at ng bukas? Paano ko gagamitin ang mga karanasang ito upang maipakita ang dakilang kalooban ng Diyos sa buong mundo? Anu-anong mga mabubuting bagay ang nais kong kunan upang maipakitang ganap ang Diyos na ating pinapangarap? (Inaanyayahan ang lahat na magmasid sa kapaligiran. Sa maraming simpleng bagay, hanapin ang kahulugan ng buhay. Sa susunod na isyu ng Ang Manggagawa na tampok sa Sangkapayapaan: KARAYOM)

16 - Ang Manggagawa

TINAPAY NG BUHAY

ni Rev. Fr. Gilberto Fortunato II C. Dumlao

Ang Manggagawa -

PAROKYA NG SAN JOSE ANG MANGGAGAWA


KASALUKUYANG KALAGAYAN NG PANANALAPI OKTUBRE 2012
353 MBPS Beginning Balance as of October 1 (HUWAG KANG MATAKOT, mula sa Pahina 1) sa ating lakas ng kalooban. Huwag kang matakot, manumbalik sa atin ang kapangyarihan, ang katotohanan, ang kalakasan ni Kristong Hari. Pagkatapos dumaan ng masamang hangin ng takot sa akin, napansin ko na baka matakot din ang mga batang kasabay ko sa paghuhubog. Kaya linakasan ko ang loob ko, saan naman kami makararating kung lahat kami ay matatakot? Kung tumakbo kaya ako? Kung tapusin ko na dahil sa takot? Ano namang patutunguhan noon? Naisapuso ko na lang na, hindi kailangang mangibabaw ang takot, kasama namin ang Diyos, kasama ko ang aking Kristo, ang aking Hari! Magpapatuloy ako dahil hangad naming maramdaman ang tunay na pagmamahal na ito ni Hssus. Kaya nawala na ang takot, napalitan ng dunong at tapang, nagpatuloy at naging mabunga ang aming karanasan. Kapatid huwag tayong magalinlangan, may Hari tayo. Huwag kang mangamba, minamahal Niya tayo. Huwag matakot! Narito ang ating Hari! Add: Collections (10/01/12 - 10/21/12) Total Available Cash on Hand and in Bank Less: Expenses (10/01/12 - 10/21/12) Ending Balance as of October 21 CHILDRENS MINISTRY SCHOLARSHIP PROGRAM Beginning Balance as of September 27 Add: Donations (10/01/12 - 10/27/12) Total Available Cash on Hand and in Bank Less: Allowances for November Ending Balance as of September 28 34,140.00 22,160.00 56,300.00 19,500.00 36,800.00 64,150.00 117,800.00 181,950.00 9,820.50 172,129.50

Hindi pa nakakapagbigay ng report ang namamahala ng Ossuario de San Jose at KASAMA sa araw na inilimbag ang Ang Manggagawa. Gayunpaman, makikita ang kumpleto at mas detalyadong Ulat Pananalapi (Financial Report) na nakapaskil sa Parish Pastoral Council (PPC) Bulletin Board sa patio ng ating parokya.
Nov. 1 - Carmelita Bautista, Gorgonia Bautista | Nov. 2 - Ernane Porres Jr., Alex Santos, Victoria Guttierez| Nov. 3- Mercedes Aldare, George Crame | Nov. 4 - Nemesia Tomeldan, Mar Bautista| Nov. 6 - Joselyn Ignacio, Eric Ormenita, Erlinda King| Nov. 7 - Ester Agullana, Gladys Santos| Nov. 8- Deihl Arron Reyes | Nov. 9 - Florentino Benedicto, Rita Salipuran, Jerome Broqueza| Nov. 10- John Joseph Ramos| Nov. 12- Cayetana Gadin | Nov. 15 - Max Pascua, Desalina Corporal, Cristina Bautista| Nov. 16 - Jose Patriarca, Gloria Bayot | Nov. 17 - Lilia Andrada | Nov. 20- Erwin Irog-irog| Nov. 21 - Baby Ruth Pacis, Ma. Gloria Aroy | Nov. 22 - Elvessa Menoras | Nov. 23- Gertrudes Apo, Helen Bactasolo, Liwayway Berja | Nov. 24- Myra Paula Zinampan | Nov. 25- Jocelyn Hermosada | Nov. 26 - Conrado Javier| Nov. 28 - Milagrosa Godalla | Nov. 29- Estrelita Samillano | Nov. 30 - Vone Andrew Nobles, Eddie Cafe

Ang Manggagawa
Parish Priest Media Team

Living Rosary and Procession of Little Saints (kuha ni Joseph Carbonell)

Buwanang Paglilimbag ng Parokya ni San Jose ang Manggagawa

Cloverleaf, Balintawak, Quezon City

: Rev. Fr. Gilberto Fortunato II C. Dumlao : Ferdinand Marcelo, Vivian Capili, Irene Santos, Rey Uy, Rizalina Carbonell, Juliet Dizo, Nene Carlin, Imelda
Marcelo, Ramon Pilares, Danilo Reyes, Maribel Abes, Camille Ferrer, Mark Angelo Ordonio, Cristina Dipasupil, Analisa Pablo, Liza Mae Bagasala, Mary Grace Pablo, Marjorie Patriarca, Clarissa Patriarca, Alison Ordonio, Alyzza Mae Dayego, Ferdinand Flores, Joseph Carbonell, Rainier Ignacio, Fatima Flores

2 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 15

ATING TANDAAN

Ung Finance Committee LAT PANANALAPI

UBAS

GOSPEL READINGS:

Maaring magtaka kayo kung bakit tunog Sangkapayapaan ang Nov 4 Mark 12: 28-34 pamagat nitong kolum, ngunit akma ito para sa PAMpamayanang Nov 11 Mark 12:38-44 Katoliko. Nov 18 Mark 13:24-32

UGNAYAN NG BARANGAY AT SIMBAHAN

Nov 25 John 18: 33-37

Ang unang UBAS na tinutukoy dito ay ang Ugnayan ng Barangay At Simbahan, isang programa na bibigyang-pansin ng ating Public Affairs Ministry na naglalayong magkaroon ng malapit na ugnayan ang barangay at Simbahan, hindi lamang dahil sa nalalapit na halalan sa Mayo 2013, kundi para na rin sa mga programa ng ating Simbahan kaugnay sa pagpapalago ng pangkabuhayan ng ating mga kapwa Katoliko sa ating pamayanan, lalot higit yaong mga mahihirap. Ang programang ito ay isa sa mga adhikain ng namayapang Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Jessie Robredo, sapagkat kinikilala ang mahalagang bahagi ng simbahan bilang mabisang katuwang ng mga barangay at pamahalaan sa pagtupad ng kanilang mga adhikain para sa kabutihan ng mga mamamayan. Kaalinsabay sa pagganap ng mga gawain ng Barangay at simbahan ay kinikilala rin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga nasabing institusyon upang tiyakin ang mabuting pamamahala na kapwa layunin ng Simbahan at Barangay. Ang mga nabanggit na adhikain ay pinagtibay at sinimulan noong ika-pito ng Abril, 2011 sa St. Peter Parish Church, Commonwealth QC sa pangunguna ni Sec. Robredo. Ang mga Diyosesis ng Caloocan, Novaliches at Cubao, sa pamamagitan ng kani-kanilang mga Obispo ay nakipagtipan sa mga Presidente ng mga liga ng Barangay sa Malabon, Navotas, Caloocan at Quezon City. Sa ngayon ang pagsasakatuparan ng programang ito ay lubusang itinataguyod ng ating diyosesis, at bahagi ito ng mga usapin sa mga pagpupulong ng Public Affairs Ministry at sa gaganaping pagsasamasama ng mga kaparian sa Nobyembre 6 sa Lantana. Inaasahan na matapos ang pagpupulong na ito ay may nakabalangkas nang mga gawain at programa para ang ugnayang ito ay mabigyang katuparan.

TANGKILIKIN NATIN!

Ang OSSUARIO DE SAN JOSE ay bukas po para sa lahat ng gustong magpalaan ng lugar ng paghihimlayan. Tinatawagan po ang mga nagmamay-ari, may reservation, at mga may katanungan, na sumangguni sa booth sa patio ng ating simbahan tuwing Linggo.

UGNAYANG BUHAY AT SUMAKABILANG BUHAY


Maaaring makatagpo tayo ng mga taong nagtatanong kung bakit pa tayong mga Katoliko ay nananalangin para sa ating mga yumao. Ano nga ba ang ating basehan sa ginagawa nating ito? May mga naniniwala kasi na hindi dapat ito ginagawa ng mga tao, partikular na sa mga tagasunod ni Martin Luther, isang Protestante. Bilang pagtangkilik sa kaisipang ito, hindi kinilala nina Luther ang ilang aklat sa Bibliya gaya ng dalawang aklat ng Macabeo.

KASAMA SUNDAY
NOVEMBER 18, 2012

14 - Ang Manggagawa

Sa aklat kasi ng Macabeo sinasabi na Sa ganitong nasaksihan, ang butihing si Judas ay nagbabala sa kanyang mga kababayan na umiwas sa paggawa ng kasalanan, sapagkat nakita na nila ang nangyari sa mga kababayang nagkakasala. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang (sundan sa Pahina 16)

Ang Manggagawa - 3

PAMPAMAYANANG KATOLIKO

ni Bro Danilo A. Reyes

SINO ANG HARI?


Sa bahay namin, AKO ang hari! Biglang sumigaw ang misis sa di kalayuan: Andres, nagsaing ka na ba? Natawa ang mga barkadang nakarinig ng sigaw ni misis. O pare, akala ko ba ikaw ang hari? Sagot ni Andres, ako nga ang hari, pero Misis ko naman ang ALAS! Ito ay isang kwento na madalas marinig sa mga nagbibiruan tungkol sa nagsasamang ang asawang lalaki ay madalas sumusunod sa kagustuhan ng asawang babae. Pero bago tayo malayo, balikan natin ang pagsisimula ng kanilang pagsasama: ang kasal. Tuwing narinig natin ang salitang kasal, ano ba ang unang pumapasok sa ating isipan? Masayang mga sandali? Magandang dilag na nakadamit pangkasal? O gastos? Kamakailan lamang ay may inilabas na survey ang Radyo Veritas patungkol sa mga bilang ng ikinakasal sa simbahan. Ayon kay Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr., Vice Chairman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) Episcopal Commission on the Doctrine of Faith, sa resulta ng Veritas Truth Survey (VTS) na marami sa mga respondents sa 85 diyosesis ng bansa ang nagsasama ng hindi kasal lalo na sa simbahan. Maituturing na eye-opener ang VTS sa mamamayan lalo na sa mga Katoliko (Sanggunian: http://veritas846.ph/veritas-truth-surveyeye-opener-sa-mga-katoliko-at-sa-simbahan/) Nakakapagtaka ba ang bilang na ito? Kung ating susuriin ang ating paligid, sa mismong mga pamayanan na ating kinabibilangan, hindi nga ba't ganito rin ang lumalabas na istatistika? Bakit nga ba marami ang sa ngayo'y nagsasama nang hindi na nagpapakasal sa simbahan? May magagawa ba tayo upang matugunan ang hamong ito? Sa mga nakakausap namin, pangunahing dahilan ay ang usapin sa gastos. Hindi matatapos ang usapan nang hindi pag-uusapan ang guguguling pera kung sakaling magpapakasal ang dalawang magsing-irog. Maging sa mga taong ating hinihikayat na makiisa sa mga gawaing simbahan ay nag-aatubili na makisama sa kadahilanang ang mga magulang, o maging sila mismo ay nagsasama nang hindi pa kasal. Lubhang nakakalungkot isipin na wari'y hindi nagagampanan ng ating simbahan ang kanyang tungkulin batay sa pag-aaral na ito. Subalit dapat din nating malaman na ang ating simbahan, pati na rin ang ilang simbahan sa ating diyosesis, ay nagbibigay ng libreng kasal. Kung may libreng kasal na, ano ang dahilan at ang bilang na ito ay hindi pa rin nadadagdagan. Dito na pumapasok ang mga kadahilanang hindi na angkop sa usaping pananalapi. Marami ang nagdadahilan na lamang, matapos malaman na may libre palang kasal, ay nakakahanap ng iba pang dahilan upang hindi mapasailalim sa pagsasamang may basbas ng simbahan. Sabi nga ng kanta, kung gusto may paraan, kung ayaw ay maraming dahilan. Ano nga ba ang kahalagahan na ang nagsasamang mag-asawa ay ikinasal sa simbahan? Unang una, ang kanilang pagsasama ay may basbas ng simbahan at ito'y nangangahulugan na sila ay nasa estado ng grasya. Ikalawa, ang usaping legal ay papasok na rin, at dito dapat isipin ng magasawa ang karapatan ng mga anak na sa bisa ng kasal ay nagkakaroon ng mas malawak at mas malinaw na kahulugan. Ilan lamang ito sa mga dahilan na dapat maging motibasyon ng magasawa na magpakasal sa Simbahan. At ano na ba ang ginagawa ng ating parokya kaugnay nito? Kaagapay ng ating simbahan ang Family and Life Ministry sa paghahanap ng solusyon sa problemang ito. Sa katunayan, kung makukumpleto lamang ng mga taong inatasan na magkumpleto ng kaukulang dokumento sa pagpapakasal, isang batch ng (sundan sa Pahina 16)

Basahin ang Ang Pariseo at Kolektor (Lukas 18:9-14). Ilagay ang tamang sagot sa patlang at hanapin ang mga ito sa loob ng kahon. __________________________1. Saan nagtungo ang dalawang lalaki? __________________________2. Ano ang nais nilang gawin doon? __________________________3. Tungkol saan ang dalangin ng Pariseo? __________________________4. Ilang bahagi ng kinikita ng Pariseo ang ibinibigay sa Panginoon? __________________________5. Ilang araw sa isang linggo mag-ayuno ang Pariseo? __________________________6. Ano ang ginagawa ng kolektor sa kanyang dibdib? __________________________7. Tungkol saan ang dalangin ng kolektor? __________________________8. Ano ang Inamin ng kolektor sa Diyos? __________________________9. Ayon kay Hesus, sino ang dapat pakinggan? __________________________10. Kumpletuhin ang sinabi ng Diyos: Ang sinumang itinataas ang sarili ay ___________________, at ang ibinababa ay siya namang itinataas.

Naguluhan ka na ba? Makikita ang listahan ng mga sagot sa www.facebook.com.stjosephtheworkerparish

A R W G H K N I E P M L A D Y

T O L I N Y A E B P I N A S K

M T U M A T A A S I N A K U N

S K N A U P M A S N D E R I H

O E S I R A P E R A W K G T S

E L I Y K S N D O P H N Y M A

D O G P W A K N A A A L D U B

P K H E L S H Y I L A P L H A

B A R Y A A S P A O A R S A B

I T E M P L O N A K O W I N A

G U N S P A A E W A L A A G N

Y T P A G M A M A K A A W A I

M A K A S A L A N A N K A B B

K S L M O T R B A P U H Y R I

UBro Danilo A. Reyes AMILYA SAPING P ni

4 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 13

Lni Sis. Alyzza Mae Dayego IBANGHELYO

GLOBAL WARMING
Madalas nating marinig sa ating mga magulang ang mga pahayag na ang kalinisan ng ating kapaligiran ay repleksyon ng ating mga buhay. Naa-alarma ka na ba sa pabagu-bagong panahong iyong nararanasan? Paano natin ito mareresolbahan? Paano ito inaaksyunan nag ating pamahalaan? Ang global warming ay ang pagtaas sa normal na temperature ng hangin at karagatan. Isa sa mga sanhi nito ay ang pagdami ng tinatawag na greenhouse gases na bumabalot sa ating daigdig tulad ng methane, carbon dioxide, nitrous oxide, chlorofluorocarbon , at ozone na naiipon sa ating atmospera. Ang mga gas na ito ay ang nagsisilbing balot na nagpapainit sa ating mundo, na dala ng matinding polusyon, ibat-ibang gawain ng tao tulad ng pagmimina, usok mula sa mga pagawaan, at pagkasira nag ating mga kagubatan. Ayon pa sa pag-aaral, sa mahigit 233 na nayon nakapaloob dito ang bansang Pilipinas na isa sa mga hindi ligtas sa lumalalang problema ng climate change. Ang global warming ay isang uri ng problemang natatamaan ang maraming aspeto ng buhay. Dahil sa pabagu-bagong panahon, maraming hayop ang naaapektuhan dito dahil sa sobrang init, na nagreresulta sa kanilang pagkamatay. Ang pagkabawas ng kanilang bilang, bilang ating pagkain, ay direktang nakakaapekto naman sa ating ekonomiya. Dito na papasok ang Law of Supply and Demand kung saan ang pagbaba ng supply ng pagkain, na hindi makakasapat sa lumolobo nating populasyon, ay nagdudulot sa mas mataas na demand sa mga bilihing ito. Bilang resulta, tataas ang presyo ng mga bilihin na kung saan maraming tao ang hindi makakakaya upang bilhin ito. Ang mga dam naman ay umaabot na sa critical level dahil sa El Nio phenomenon, pati ang ating mga lupaing agrikultural ay unti-unti na ring lumiliit, nagbabago ang transportasyon, nagsisipagtuyo ang mga lupa na nagiging disyerto. Paano naman ito inaaksyunan ng ating pamahalaan? Ang ating gobyerno ay nagsusulong ng ibat ibang proyektong nagpapalawig sa usaping pangkalikasan, katulad na lang ng Philippine Clean Air Act , Ecological Solid Waste Management, at Philippine Act of Climate Change 2007 na kung saan sinusulong ito upang malimitahan ang paglala ng global warming. Ang gobyerno din ay nanghihikayat sa mga tao na magtanim ng isang puno bawat bahay sa kani-kanilang bakuran upang maiwasan ang pagbaha. Binabalaan din ang mga tao na iwasan ang paggamit ng uling na nakakaapekto din sa global warming sa halip ay gamitin na lang ang natural gas. Kinakampanya din ng ating gobyerno na magtipid tayo sa paggamit ng gas para sa transportasyon; kailangan ding linisin ng mga motorista ang kanilang mga tambutyo upang mabawasan ang maduming usok na lumalabas dito. Sa pangkahalatang panawagan ng ating gobyerno ay iwasan ang mga bagay na nagsasanhi ng global warming tulad ng carbon dioxide na nakukuha sa mga usok, at methane na nakukuha naman sa paggamit ng uling. Ayon nga kay Pangulong Noynoy Aquino, ang problemang pangkalikasan ay mahirap masolusyunan kung iisang tao lamang ang kumikilos. Katulad naman ng ating mga hakbang sa kahit anong problema, isang mainam na solusyon ang sama-samang pakikipagtulungan bukod pa sa pakikialam sa kalagayan ng iyong bansa, para makamtan natin ang isang payapa at malinis na pamayanan.

ANG BUHAY SA LIKOD NG KANYANG BELO


Ang puso koy nagpupuri Nagpupuri sa Panginoon Nagagalak ang aking Espiritu Sa aking Tagapagligtas
Ito ang awiting tumatak na sa aking isipan sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Sis. Edith. Siya ang aking kasama sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos tuwing Sabado ng umagaang araw ng paggunita sa Mahal na Birheng Maria. Dalawang taon na ang lumipas mula ng akoy maki-isa sa gawain ni Tita Edith bago at pagkatapos ng misa sa ika-anim ng umaga ngunit talaga namang walang patid at hindi ko kinakitaan ng panghihina ang kanyang paglilingkod. Bago ang pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, kami ay nananalangin ng Pag-aalay sa Umaga na susundan ng Banal na Santo Rosaryo o mga Nobena sa Karangalan ng ating Patrong San Jose tuwing Lunes, o di kayay sa Ina ng Laging Saklolo kapag Miyerkules at sa Banal na Puso ni Hesus tuwing Biyernes. Gayon din naman ang Orasyon sa ganap na ika-6 bago magsimula ang misa. Matapos ang misa, si Tita Edith kasama si nanay Paz ng Apostolado ng Panalangin ay magdarasal para sa mga natatanging kahilingan ng santo Papa; para sa Simbahan at mga kaparian, at maging para sa mga may sakit at mga yumao na. Nakiki-isa ako sa kanila sa tuwing may pagkakataon at talaga namang maituturing na natatangi ang karanasang ito kasama sila. Si Sis. Edith Cabasan ay nagtapos bilang isang guro sa elementarya, buo ang pananampalataya at subok na ang paglilingkod. Lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na pananalig sa Diyos at naka-ugat sa tamang landasin. Panahon pa lamang ng dating Kura Paroko na si Fr. Paul Balagtas ay naglilingkod na siya sa ating parokya. Nagsimula akong maging lektor noon kahalili ni Sis. Amy Timajo tuwing umaga at saksi ako sa lumalagong pananampalataya ng ating mga KASAMA.

KSis. Fatima E. Flores AT KAPALIGIRAN ALUSUGAN ni

Si Tita Edith ay hindi nagpapigil sa kanyang paglilingkodsa pag-aakyat ng Mahal na Birhen ng Fatima sa ibat ibang tahanan sa Bliss; sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa kanilang chapel at sa ating Parokya; at maging sa paggabay sa kanilang Block Rosary Group at sa pagtuturo ng katesismo sa kabataan lalo na pagsapit ng buwan n Mayoang May Flower Offering. Sa tuwing ako ay magsisimba o kayay magse-serve sa misa, akoy mataimtim na nananalangin sa Panginoon. Tuwing Consecration, isinasahod ko ang aking kamay sa bawat pagtaas ng tinapay at alak na siyang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay siya ring (sundan sa Pahina 7)

12 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 5

ni Bro. Mark Rainier O. Ignacio

Noong mga panahong iyon ay hindi ako nawalan ng pag-asa. Ang ka-birthday kong si San Jose, ang ating Patron ang siyang gumabay sa akin at hindi nakapagtatakay umakay sa akin ng husto kasama ang Birheng Maria upang malagpasan lahat ng iyon.

LARAWANG BUHAY

Sa kabilang banda, mas umigting pa ang pananalig sa Diyos ni Tita Edith nang siyay hamakin ng sakit na cancer of the throatang karamdamang pumigil sa kanya sa kanya sa pagiging guro ngunit ang nagpalago sa kanya at nagpanibago ng kanyang pagkakakilala sa Panginoon.

FOLLOWER BA KITA?
Ano nga ba ang madalas na pinagkakaabalahan ng mga kabataan sa ngayon? Malamang na karamihan sa magiging sagot sa tanong na ito ay isa sa mga sumusunod: text. Facebook, o Twitter. Ang susunod na katanungan sa isang taong mapagmatyag at mapag-isip: Ano nga ba ang napapala ng mga kabataan sa mga ito? Ang mga naturang makabagong teknolohiya ay ang tinatawag ngayong mga social media o kayay social networking. Dati-rati, ang basehan ng bilang ng iyong kakilala ay mapapansin mo sa dami ng telepono na iyong tatawagan, o dili kayay ang dami ng tao na personal mong pupuntahan. Pero sa ngayon, sa pamamagitan ng teknolohiya, madali na para sa atin ang makipagugnayan sa bawat isa sa pamamagitan ng computer o cellphone lamang. Hindi lamang lumakas ang pakikipag-ugnayan ng mga tao, naging mabilis pa ito. Hindi nga bat marami na sa ngayon ang na-a-update sa kanilang mga dating kakilala, kaklase o kamag-anak na nasa malalayong lugar sa pamamagitan ng mga ito. Kadalasan pa nga, pati ang mga taong hindi mo kakilala ay iyong nalalaman ang mga pangyayari sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga posts sa kanyang mga account. Para sa mga tagasubaybay po natin na medyo hindi sanay sa mga ito, sa ating mga nanay, tatay, lolo at lola sa parokya, maganda siguro na magkaroon tayo ng kahit kaunting impormasyon sa mga ito. At para naman sa mga kabataan, isang paalala sa epekto ng mga ito sa atin, isang mabilis na sulyap ang ating gagawin sa mga makabagong teknolohiya na ito.

(FOLLOWER BA KITA?, mula sa Pahina 6) nakakatanggap nito ng isang masayang sandali sa pagkakareceive ng ganitong uri ng text. At siyempre pa, sikat ang pinoy sa pagiging palabiro. Makakuha ka ng text na nakatutuwa, siguradong ipo-forward agad ito sa mga kakilala na nais mong mapasaya. Facebook
Ang social networking site na dumaig sa dating sikat na sikat na Friendster, ang Facebook ay ginawa upang magkaroon ng komunikasyon sa mga taong kakilala, kaibigan, dating mga kaklase, kamag-anak at lahat na ng maisipan mong tao o grupo. Lalong sumikat ang Facebook nang mauso ang mga larong tulad ng Farmville at Tetris Battle. Sa Facebook, mabilis mong naia-upload ang mga larawan mong nais ipakita sa iyong account. Ang kagandahan pa nito, marami kang mailalagay na mga bagay nang walang inaalalang halaga. Dati rati, kapag nagpapadala ka ng sulat sa koreo, tinatantiya mo ang bigat ng iyong ipadadala. Kaya hindi ka makapagpadala ng maraming litrato kasi mahal na ang babayaran mo. Sa Facebook, walang limit ika nga. Dahil dito, natatanggal ang iyong pagkabagot sa mga sandaling ikaw ay walang ginagawa. Pero gaya nga ng kasabihan, ang lahat ng bagay, kapag sobra, masama. Nagiging isyu tuloy ang mga magagandang adhikain ng Facebook dahil sa may mga taong nahuhumaling nang husto sa gawaing ito na nagdudulot ng pagpapabaya sa pagaaral. Mas inuuna pa ang pag-uupdate sa Facebook kesa ang pag-uupdate ng nalalaman sa paaralan. Mayroon ding nagsasamantala na ang ginagawa ay mandaya ng kapwa sa pamamagitan nito. Mayroon ding ilan na ginagamit ang Facebook upang siraan ang kapwa. Mga bagay na sanay naitutuuon na lang sa mas magandang gawain. Sa ating parokya, gumawa rin ng account ang ating pamunuan upang ma-update ang ating mga kaparokya sa mga kaganapan sa atin. Makikita mo rito ang mga patalastas, mga larawan ng aktibidad, at mga mensaheng nakapagpapalalim ng ating pananampalataya. Subalit malalaman mo lang ang mga ito kung ikaw ay isa sa mga nagging fan ng ating Facebook account. Sana lamang ay marami sa atin ang sumusubaybay sa Facebook ng ating parokya (facebook.com/stjosephtheworkerparish). Twitter Ang Twitter naman ay isa pang uri ng social networking site kung saan ikaw ay tatawaging follower kung iyong sinusundan ang mga messages ng iyong kakilala o iniidolo. Karamihan sa mga gumagamit at nagpapasikat ng Twitter ay ang mga sikat na artista, mang-aawit at mga atleta. Mas maraming followers, mas sikat. Kung may isang usapin na madalas pag-usapan o sinusundan ng mga tao, trending ang tawag dito. Isa sa mga sikat na nakatutuwang trending noon sa twitter ay nang mabato ng bola sa ulo si Mick Penissi, isang manlalaro ng koponang Barako Bull sa ating Philippine Basketball Association (PBA). Maging ang mga international athletes ng National Basketball Association (NBA) ay natuwa sa pangyayari kaya ngat naging trending ito sa buong mundo. At alam niyo ba na dahil sa Twitter, may mga taong nailigtas noon sa sakunang habagat? Ilan ito sa mga magandang bagay na naidudulot ng teknolohiyang ito. Ang tanong: Kung ang Panginoong Jesus at si Mama Mary kaya ay may Twitter account, at siguradong marami silang magiging tagasubaybay, isa ka ba sa kanilang mga followers?

Texting Group Messages: Text Generation: iyan ang tawag sa atin ngayon.
Dating tinaguriang Texting Capital of the World ang Pilipinas dahil sa pagkahumaling ng mga Pilipino sa pagtetext. Sino nga ba ang hindi matutuwa. Sa halagang piso (o mas maliit pa, lalo nat naka-unli ka), masaya mo nang makakausap at makakakulitan ang iyong mga kakilala. Sa mga mahal natin sa buhay, naipapakita natin ang ating bukas na komunikasyon sa isat isa sa pamamagitan ng text. Isa sa mga nauso nitong mga nakaraang buwan ay ang tinatawag na group messaging. Sa isang text mo lang, naipapadala mo na agad sa grupo na iyong kinabibilangan. Dahil ito sa mga features ng mga mas bagong cellphone na pwede kang mag-grupo ng mga kaibigan at kakilala mo at maari ka nang magpadala ng mensahe sa kanila nang hindi na kailangang ulit ulitin pa ang pagtetext. Ang kagandahan nito, nagagamit natin ang group messaging sa pagtatawag ng meeting, o paghanap ng makakasama sa Operasyon Sagip Unang Sigaw ng ating parokya nang magkasunog sa Gana Compound. Maging ang pagpapadala ng mga nakaka-inspire na mga quotes at Bible passages ay nakakatulong sa mga (sundan sa Pahina 11)

SULOKABATAAN ni Bro. Daniel Stephen S Reyes

6 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 11

Siya ay tinaguriang patron ng katarungang panlipunan. Ipinanganak siya sa Lima, Peru noong 1579. Ang kanyang ama ay isang Kastila, respetadong tagapagtanggol ng Hari. Sinasabing dahil sa kanyang maitim na kulay na namana niya sa kanyang ina ang naging dahilan kung kayat siyay inabandona ng kanyang ama. Sa edad na 15, siya ay natanggap bilang layko sa kumbento ng mga kapariang Dominikano ng Lima, Peru. Dito niya inilaan ang kanyang buong buhay sa pagsisilbi. Ginampanan niya ang pinakamababang trabaho sa pagsisilbi sa komunidad ng may pagmamahal. Nagsilbi siya bilang barbero, labandero at nars o tagapag-alaga ng maysakit. Siyay naatasang magpamahagi ng pagkain at limos sa mga nangangailangan at mahihirap na tao. Nagawa niyang makapagtayo ng isang bahay-ampunan at hospital. Ang kanyang bukas-palad na pagbibigay at pagmamahal ay natuon rin sa mga hayop. Marami siyang kinupkop na mga alagang pusa at aso at binigyan ng tirahan. Tinustusan niya ng pagkain ang mga ito kabilang pa ang mga daga ng kumbento na noong panahon na iyon ay naging problema ng mga seminarista, dahil sa ang kanilang mga gamit, tulad ng mga damit at iba pa ay sinisira at nginangatngat. Sinasabing isang gabi ay pinaki-usapan niya ang mga naturang daga at nangakong bibigyan sila ng pagkain. Huwag lamang guluhin ang mga seminarista. Magmula noon hindi na nga nabulabog ng mga daga ang mga nag-aaral na mga seminarista. Ang kanyang kagalingan sa pakikipag-usap sa mga hayop ay tunay na kahanga-hanga dahil sinusunod ng mga ito ang kanyang inuutos. Dahil sa kanyang marubdob na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo siya ay nabiyayaan ng panggagamot at bilokasyon (nagkakaroon siya ng presensya sa dalawang lugar). Namatay siya noong taong 1639 sa edad na 60, at buong lungsod ng Lima ay naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. Sino siya? Abangan ang kasagutan sa susunod na isyu ng ANG MANGGAGAWA . Tampok sa nakaraang isyu (Isyu Bilang 12 Oktubre 2012): Santo Domingo

(ANG BUHAY SA LIKOD, mula sa Pahina 5) aking paghaplos sa aking lalamunan at umaasang hihipuin ng Panginoon ang aking karamdaman. Tumagal ito ng ilang taon hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang karamdaman. At ngayon ngay patuloy pa ring isinasapuso ni Tita Edith ang gawaing ito. Nangako ako sa Panginoon na ako ay patuloy na maglilingkod sa Kanya habang ako ay nabubuhay. Kayat laht ng gawain ko sa araw-araw ay iniaalay ko sa Kanya... Si Tita Edith din ang siyang nilalapitan sa tuwing kailangan ng tagapagdasal kung may patay, sa mga may sakit, pamisa o kung anuman ang pangangailangang pang-espiritwal sa Kawan ng Bliss. At kahit pa-isa isang nawawala na o nagpapahinga ang kanyang mga kasama sa paglilingkod, patuloy pa rin siya sa kanyang mga gawain para sa Simbahan. Kasama rin sa aking panalangin araw-araw na sanay dumami pa ang kaparian na patuloy na mangangalaga sa ating mga kaluluwa lalo na sa mga may karamdaman. Halinat samahan natin si Tita Edith sa kanyang panalangin. Naway balang araw ay maging katulad niya rin tayomaging tapat na kawan ni Kristo, handang ialay ang buong buhay para sa paglilingkod.

SINO SYA?

ni Sis Rizalina H. Carbonell

FILL
SPACE.
Sumali sa Ang Manggagawa. Magsulat, gumuhit, o magdisenyo ng pahina. Maghatid ng Mabuting Balita. Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan sa tanggapan ng ating parokya o magpadala ng iyong gawa sa sanjose.angmanggagawa@gmail.com

Buwan ng Nobyembre
9 - Huwebes 10 - Biyernes 11 - Sabado 17 - Biyernes Kapistahan sa Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma Paggunita sa Dakilang Papa San Leon Paggunita kay San Martin ng Tours Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria 353 MBPS Fun Walk (7AM), Salazar Drive, Balonbato 21 - Lunes 22 - Martes 24 - Huwebes 25 - Linggo Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birheng Maria sa Templo Paggunita kay San Andres Dunglac; Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari ng Sanlibutan

Nais na ipaalam ng ating Parokya na ang KASAMA ang siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo sa pagpapalimbag ng babasahing ito. Tinutustusan ito sa halagang P1,400.00 para sa mass reproduction ng ANG MANGGAGAWA sa bawat buwan. Kaugnay nito, inaanyayahan ang sinumang may butihing kalooban na mag-ambag sa pagpapalimbag nito o maging bahagi ng KASAMA upang lalo pa nating maipalaganap ang mga programa ng ating Parokya gayundin ang Salita ng Diyos at iba pang mga mahahalagang gawain ng Simbahan at maibahagi ito sa bawat parokyano. Maaaring maging sponsor upang maipagpatuloy ang mabuting simulain ng pagpapalaganap ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng bagong uri ng media. Maari ring maging bahagi ng KASAMA. Ang regular na pag-aambag sa KASAMA ay malaki ang naitutulong upang maipagpatuloy ang mga programa ng Parokya kabilang na ang paglilimbag sa buwanang isyu ng ANG MANGGAGAWA. Salamat po! Para sa iba pang mga katanungan, magsadya lamang o tumawag sa tanggapan ng ating parokya.

30 - Biyernes

Kapistahan ni San Andres, Apostol Kumpisalang Bayan (7PM)

Buwan ng Disyembre
1 - Sabado

Advent Recollection (7PM)

10 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 7

ni Sis Irene A. Santos

*Banal na Misa (4PM) sa National Shrine of Our Lady of Lourdes, Retiro na susundan ng prusisyon ng paglilipat ng Banal na Sakramento patungo sa Immaculate Conception Parish, Damar Village

ABANGAN NATIN

THIS

Paggunita kay Santa Cecilia

KAMERA
Alam ba ninyong hindi lamang sa paglilibang ginagamit ang isang kamera? Itoy nilikha para rin sa ibang bagay tulad ng pagpapatatag ng seguridad ng lipunan o ng isang bansa, ginagamit din sa larangan ng agham at medisina na inilalagay sa kalawakan o pinadadaan sa loob ng ating katawan, maging sa himpapawid o sa ilalim ng mga malalalim na karagatan. May ilang kamera rin na may kakayahang makakita sa madilim na lugar at may ilan din namang kayang sukatin ang temperatura ng ating katawan, maging ang paggalaw ng isang bagay sa kagubatan o sa isang liblib na lugar. Ano man ang layunin kung saan man ito gamitin, tiyak na may isang natatanging pagkakahalintulad ang lahat ng kamera na ating nalalaman. Ito ay ginawa upang lumikha ng mga larawan, puno man ng kulay o sadyang puti at itim ang kinalalabasan. Mahabang panahon na ang nakakaraan, ang paglikha ng larawan ay isang napakahirap na gawain at pamamaraan. Isang madilim na silid at isang natatanging liwanag ang kailangan upang ang isang larawan ay malikha ng tuluyan. Dumaan ang ilan pang panahon at sinubukang baguhin ng agham ang pamamaraan. Lumikha ng mas maliliit na kamera na dala ng isang litratista at maaari na nyang kunan ng larawan ano man ang naisin niya, ngunit bago malikha ang isang larawan, kailangang magtungo sa isang madilim na silid at doon itubog sa tubig upang ang larawang nasa loob ng kamera ay tuluyan ding masilayan at mahawakan. Sa makabagong panahon, madali na nga ang kumuha ng ano mang uri ng larawan. Gamit mo man ang isang kamerang nakagawian o maging sa iyong cellphone o sa iba pang makabagong kagamitan. May mga kamera rin sa ngayon ang maaaring gamitin kahit na sa ilalim ng tubig. At ang ilan ay may kakayahang palapitin o palayuin ang isang imaheng kinukunan. Ano man ang iyong gamit, ano man ang nais mong makamit maging sa luma o sa makabagong pamamaraan, iisa lang ang layunin ng paggamit ng isang kamera, ang kumuha ng larawan upang maalala ang ating nakaraan at subukang baguhin ang ating kinabukasan. Hindi mabubuo ang larawan gamit ang isang kamera kung wala itong sapat na daloy ng kuryente na magpapatakbo sa kanya. Kailangan din ng lahat ng kamera ang liwanag upang ang isang bagay ay tunay ngang maisalarawan. May kakayahan din ang mga kamera sa makabagong panahon na mapanatili sa loob nito ang lahat ng alaala na maaaring balikan sa lahat ng sandali. Kaya rin tayong dalhin ng kamera sa lahat ng panahon at ibat ibang lugar, sa mataas mang kalawakan o sa malalalim na karagatan sa pamamagitan ng bawat larawan na kanyang nakunan. Naibabalik tayo sa nagdaan at sa kasalukuyang panahon at may kakayahan din itong makatulong sa atin upang subukang baguhin ang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga natatanging larawang maaaring mapakinabangan ng sangkatauhan tulad ng gamit ng mga siyentipiko at mga doktor sa kanilang mga pag-aaral ng kalawakan, naglalalimang karagatan, maging sa pagtuklas ng ating mga karamdaman. Kaya nitong makita maging ang kung ano ang nasa loob ng ating katawan, mga sanggol sa sinapupunan o maging buto at maliliit na ugat ng dugong pinagdadaluyan ng ating buhay. Ang bawat isa sa atin ay kailangan ding maging kamera sa maraming pagkakataon. May kakayahan tayong tuklasin ang kagandahan ng kapaligiran at ng bawat panahon, maging ang pagsilay sa kaloob-looban ng ating puso at pagkatao maging ang kung ano sa ating kapwa. Ano man ang ating naisin, larawang may kulay o wala, pareho pa rin itong larawan na dapat nating at maipakita na sumasalamin sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sinasalaysay ng bawat larawan ang bawat panahon at pagkakataon upang ibahagi ang kabutihan ng Lumikha. Kailangan ding tubugin

sa tubig ang bawat larawan upang itoy bigyan ng mabubuti at magagandang kulay ng nakaraan, kasalukyan at ng kinabukasan. Ang ating puso at diwa ay maaari ring paglagakan ng mga masasayang alaala ng nakaraan at subukan nitong pagdugtungin ang bawat kinabukasan. Bagamat ang kamera ay isang bagay na maaaring kumuha at mapanatili ang alaala, maaari rin itong kumuha ng mga larawang hindi tama. Nasa kamay ng may hawak sa kanya kung anong larawan ang nais niyang maipakita. Huwag din sana nating kalilimutan na ang bawat larawan na sa kanya ay nakunan, kailangan nito ang isang liwanag na sa kanyay magpapalinaw. Hindi man kaayaaya ang larawang kanyang nalikha dahil sa maling paggamit sa kanya, nariyan pa rin ang isang liwanag na magpapakita ng pag-asa. Kailangan din nating balikan ang isang pamamaraan ng pagtubog sa tubig hanggang ang larawan sa loob ng isang kamera ang maging isang larawang nakikita at nahahawakan. Ibahagi natin sa ating kapwa ang bawat kwento ng ating buhay. Hayaan nating hawakan ng Diyos ang ating buhay upang mapanatili sa alaala ng kamera ang magaganda nitong nakalipas. Maging mapagmasid sa kapaligiran dahil ang bawat isa ay may tinataglay na kabutihan. Hindi rin karaniwang nakikita ng sino man ang kagandahan ng nakaraan at ang kagandahan ng buhay dahil nananatiling nakapikit ang ating mga mata sa mga biyaya ng Diyos na nagmumula sa pag-ibig Niya. Wala sa mga larawan ang dahilan at sanhi ng hindi natin pagkakita sa mga magagandang dulot nito sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa. Nasa mga mata ng mga tumitingin ang sanhi at hindi sa mga larawan. Imulat natin ang ating mga diwa upang makita ang kalooban Niya. Nasa iyong mga kamay kung paano natin maipapakita sa ating kapwa ang kagandahang loob ng Diyos na dulot Niya sa bawat isa. Sino ang kamera sa ating mga buhay? Paano tayo nagiging kamera ng nakaraan at ng hinaharap? Paano makatutulong ang kamera sa ating kinabukasan? Paano natin maipapakita ang magagandang larawan ng Diyos sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagmamahal ating kapaligiran? Sa papaanong paraan ko hinahayaang gamitin ng Diyos ang aking buhay upang kumuha ng magagandang alaala na maglalarawan ng Ebanghelyo ng buhay? Gaano man kaganda ang kamera, gaano man ang kanyang halaga, hindi magiging isang larawan ang isang bagay sa ating kapaligiran kung hindi natin hahayaang gamitin ng Diyos ang kamera. Hayaan natin tayong maging isang kamera sa kamay ng Diyos at hayaan (sundan sa Pahina 16)

SANGKAPAYAPAAN

ni Bro Ferdinand R. Marcelo

8 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 9