You are on page 1of 2

Kinh tế học: 1.1 Sai, phai tuân theo quy luật tối đa hóa lợi ích MUx/px = MUy/py.

VĐT hình 4.12 tr108 HDTH 1.2 Sai, phải tuân theo quy luật tối đa hóa lợi nhuận MR=MC> VĐT Hình 5.10 tr155 HDTH 1.3 Sai, vẽ 2 cái đồ thị song song với nhau 1 cái là hãng cạnh tranh hoàn hảo và 1 cái la thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mà đường cầu của thị trường là cộng theo chiều ngang của các hãng nên đường cầu của thị trường là đường dốc xuống. Cầu 2 2.1 Vì là hàng hóa bố sung nên P xăng tăng thi cầu xe máy giảm. VĐT của cầu giảm ra. Tiếp tịc cầu giảm thì giá xe máy giảm rồi vẽ tiếp đồ thị vận động dọc theo cung khi P xe giảm. Rồi nêu ra quy luật cung >>> điều phải chứng minh. 2.2 tăng giá làm cho doanh thu tăng, giảm hay không đổi thì nó phải phụ thuộc vào hệ số co giãn. Trong trường hợp này thì P tăng ma TR tăng khi cầu ít co giãn. Epd <1 VĐT rồi nói qua do denta P tăng nhiều hơn so với denta Q giảm >>> TR sẽ tăng. 2.3 Trình bầy giống hệt sách HDTH tr178 Câu 3 3.1 q=24 lợi nhuạn cung chẳng nhớ rõ nữa nhưng tính bình thường là ra ngay 3.2 PS = (50-2).24/2 = 576 3.3 q = 10 va p = 22 3.4 q = 0 Phần kinh tế vĩ mô 4.1 Sai, dùng công thức ước lượng tính ra thuế thực tế là 4% 4.2 Sai, do tổng cung dịch phải 4.3 Sai, dùng công thức ước lượng tính ra lương thực tế tăng gấp đôi Câu5 5.1 AE= 720 + 0.6Y 5.2 Y0 = 1800 5.3 a) denta G = 320 b) denta T = 400 c) t= 5% 5.4 vẽ đồ thị giống trong sách Câu 6 6.1 số nhân tiền = 4, MS= 400000 tỉ 6.2 r= 5% 6.3 vẽ 4 đồ thị ra rồi nêu lãi suất giảm, đầu tw tăng, sản lựong tăng, tổng cầu tăng, giá tăng. 6.4 Lại vẽ 4 cái đồ thị sao cho giống đề bài rồi nêu ra do MPC lớn>>> m lớn Lãi suất ít co giãn nên giảm được nhiều lãi suất

2)-0.12(1-0.3.đầu tư rất co giãn nên thêm được nhiều denta I As thoải >>>>> Chính sách hiệu quả Đây là bài mình làm không biết đúng sai thế nào. Delta G = -320 2.2. kết quả = 0. nên thu nhập sau thuế sẽ giảm Câu 5-Vĩ mô: 1. Trong bài giải của bạn Nguyễn Việt Hoàng thì có 1 số điểm mình ko đồng ý như: Phần Vĩ mô: Đúng. .1. Sai. Delta T = 400 3. lương thực tế sau thuế giảm do thuế thu nhập cá nhân là thuế lũy tiến.016 hay 1.08=0. sai giải thích: 4. Sai.6% 4.4 Những phần còn lại thì Ok. Delta t = 0. Đáp án của bạn Ok rồi 4.