You are on page 1of 11

SKY-MOND JEWELRY mond.

com
Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Sky-Mond

http://www.sky-mond.com

Khi nim vng ty:

Vng ty l hp kim ca vng 24 K v cc Kim loi qu khc nh : Ag, Cu, Al, Zn, Paladi, Platin.( gi l Hi - Alloy) . Khi nu chy vng nguyn cht vi hi s lm tng dai, bn v thay i mu sc thnh vng trng, vng, ... Khi pha vng nguyn cht vi hi vi t l thch hp s cho ra vng ty c tui khc nhau. Ex : Khi nu chy 75 % lng vng 24 K vi 25 % Hi s cho ta vng 18K ( 7 tui 50 )

1-n v o tui vng:


A/ Cch Tnh Tui Vng Tui Hm lng vng Kara ( K )

10 Tui 7 Tui 5 5 Tui 83 4 Tui 17

99.99% 75% 58.3% 41.7%

24K 18K 14K 10K

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Cng thc tnh tui vng: 1: s tui vng cn chia 24: vng nguyn cht

1:24

VD: 10 : 24= 0,4166 vng 10K 14 : 24= 0,5833 vng 14k B/ Ch

Vng 10 tui l vng nguyn cht vng 24k ch dng tch ch, it khi c ch tc thnh trang sc v bn cht vng 24k rt mm d b mo v chy xc. Vng 18k l 75% l vng nguyn cht(vng 24k)

2-Phn bit vng trng ( WG ) v Platinum ( Pt )


Vng trng :( WG ) l hp kim ca Vng nguyn cht cng vi cc kim loi qu
khc bng cng ngh luyn, trong vng l nguyn t chnh( thng l 58.3% Vng14k hoc 75% vng 18k). Thnh phn ca n gm c vng v cc KL qu nh Ni, Pladi, Pt, do tnh cht ca HKim nn mu vng ca vng bin mt trong vng trng.Vng trng c mu trng ng, do khi ch tc thnh trang sc thng phi ph ln b mt sn phm 1 lp Rhodium ( c gi tr nh vng ). Lp Rhodium ny to trng sng v tng bn cho sn phm.

Platinum: ( Pt ) hay c cch gi khc l Bch kim, Pt l kim loi qu him cng h
vi Palladium(Pl), Rhodium( Rh) c gi tr cao hn vng nguyn cht. Pt c t trng 2.6g/cm3, nng chy rt cao ( 1775 ) khng b oxi trong khng kh, chu mi mn v cng khng chu tc ng ca ha cht. Pt c mu trng hi xm, bng v cng cao, rt thch hp lm trang sc gn qu nh : Kim cng, Ruby, Saphire.

NOTE: Vng trng: c cu to t vng nguyn cht cng vi mt s kim loi qu khc
mu trng(to ln vng trng) vng vng c cu to t vng nguyn cht cng vi

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

mt s kim loi qu khc mu vng( to ln vng vng) tng t i vi cc loi vng mu khc.

Bch kim: (Platinum): bn cht trong t nhin l mu trng c cng cao, kh b try xc v kh ch tc, trng lng nng gp i vng trng

i. ii.

Phn bit :
Theo Tem hng : Theo du tui c khc trn Sp Theo cm quan : Sp ch tc t Pt s nng hn Sp Vng trng vi cng kiu dng v kch c.

iii.

CC KIN THC C BN V KIM CNG

1. Cu trc :

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Hu ht kim cng c to thnh t hn 990 triu nm v trc, thng c khai thc t cc loi ni la su t 150 200km c y ln do p sut trong ni, qu trnh bo qun cu trc tinh th c nht khin KC c cng cao ( 10 Mohs scale ng u ).

Kim cng c to thnh t 1 nguyn t duy nht l C, cu trc tinh th lp phng. Trong qu trnh a cht ca t nhin thc vt v cacbonate b vi lp bin thnh than bn, than , than ch. Khi mi trng hi k nhit v p sut cc nguyn t C nn kht vi nhau to thnh KC trong h tinh th lp phng.

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Kim cng c khai thc ch yu : Nam Phi, Trung Phi, Canada, c, n , Nga.

2. Tc dng ngha ca Kim cng o o Tc dng : Cn bng tnh cch, iu ha thn kinh v tinh thn ngha : Biu tng ca tnh yu bt dit, s thy chung, s chn thnh, trong sng .

3. Tiu chun nh gi kim cng C 4 tiu chun c bn nh hng n gi tr ca vin kim cng, gi tt l tiu chun 4C l : Trng lng ( carat ), mu sc ( color ), tinh khit ( Clarity), gic ct ( Cut ). Trng lng ( Carat weight ) : n v o trng lng ca KC l : carat - cts 1 cts = 0.2gr Trng lng cng ln th c gi tr cng cao, tuy nhin trng lng ca n khng phi lc no cng t l thun vi ln ca vin KC. Mu sc ( Color ) : y l tiu chun v mu sc ( trng ) ca kim cng Mu sc ca kim cng cng a dng, ty vo mu sc m ngi ta chia thnh 2 nhm c mu v khng mu. Nhm kkng mu gm nhng vin KC hon ton khng mu cho n mu vng rt nht. Mu c phn cp v biu din bng cc ch ci bt u t D ( hon ton khng mu ) , cho n Z ( mu sm dn, c mu vng nht), gi tr ca KC gim dn theo tng ca mu vng. Bng phn cp mu theo tiu chun ca GIA:

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Mu Khng mu Colorless Gn khng mu Near Colorless C mu rt nht ( Vng rt nht n nu rt nht)

GIA D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CIBJO Cc k trng trong Cc k trng Trng him c Rt trng Trng Trng hi ng

C mu

Vng sng n nu sng

Nhm kim cng mu ( Fancy Color ) : ngoi mu trng kim cng c rt nhiu mu khc nh : vng , hng, , en, xanh.

tinh khit Clarity : y cng l 1 tiu chun quan trng phn cp kim cng.

sch dng phn cp vin qua s hin din ca s lng, kch thc ca nhng tp cht (bn trong), cng nh nhng khim khuyt b mt bn ngoi. Rt him kim cng khng c khuyn im no, ngha l khng tm thy 1 tp cht hay khuyt im b mt no cho d quan st di knh Lp 10X bi cc chuyn gia. Bng phn cp tinh khit theo tiu chun GIA : F ( FL Flawless) : khng tp cht di Lup 10X IF ( Internally Flawless) : khng tp cht bn trong di Lup 10X

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

VVS1-2 ( very very slightly included) : tp cht cc nh, rt kh thy VS1-2 ( very slightly included ) : tp cht rt nh, kh thy SI1-2 ( Slightly included ) : tp cht nh, d thy bng Lup 10x I1, I2, I3 / P1-2-3 ( Included) : tp cht ln, d thy bng mt thng.

Dng ct ( Cut ): y l yu t duy nht trong 4 yu t chu s tc ng trc tip ca con ngi. Khi mi gic phi m bo chiu sng v tn sc ti a , nh m vin kim cng lp lnh nh 7 sc cu vng, gi l la. Thng thng gic cut tiu chun ca 1 vin KC theo hnh dng trn ( Round Brillian ) gm 58 gic ct: Top (Mt trn) : bao gm 33 mt ct o o o o Table : 01 Star Facet : 08 Belzen Facet : 08 Upper Girdle Facet : 16

Bottom ( y ): bao gm 24 mt ct o o o Lower Girdle Facet : 16 Pavilion Facet : 8 Culet : 01

dng mi trn ( Round brilliant cut ), bng php tnh ton xc nh chnh xc cng thc ct mi theo t l % cc phn ca vin theo s sau:

Mt bn ( Table ) : l t l gia chiu rng mt bn so vi ng knh trung bnh ca vin , t l chun giao ng trong khong t : dy ( Height): l t l % gia tng chiu cao( Total depth) v trung bnh ng knh vi vin ct dng trn, hoc t l % gia chiu cao v chiu rng vi nhng vin ct dng khc :

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Phn trn( Crown) : l t l % ca phn c gii hn bi mt bn v cnh g trn vi ng knh( hoc chiu rng) ca KC : 16.2% Phn y ( Pavilion) : l t l % ca phn c gii hn bi chp y( culet) v cnh g di vi ng knh( hoc chiu rng) ca KC : 43.1% Chp y ( Culet ) : kch thc chp y so vi kch thc vin KC : 1 2% Mp/G/ai (Girdle)hin dy, mng ca ai so vi ng knh vin . Thnh phm ( Finish) : th hin mc ct mi vin kim cng, bao gm:

o sng bng b mt gic ct ( Polish), o Mc cn i qu trc i xng ( Symmetry )


o o Hunh quang ( Flourescence ): th hin mnh ca kim cng v mu sc di nh sng tia cc tm. Ch thch( Comment ) ; ch thch cc c im khng th hin trong s .

o Thang mu ( Color scale ) : Th hin cp mu ca vin KC, mi tng quan vi


cc mu khc trong thang mu. o o Thang cht lng ( Clarity scale ) : Th hin mc sch ca vin KC. Thang gic ct ( Cut scale ): Th hin mc hon ho trong ct mi ( Excellent Very good Fair Poor ) T l ct mi:

T l ct mi cng l tiu chun nh gi gi tr ca kim cng, Nu ct chun, vin kim cng s tr nn sng hn, trng hn, lp lnh hn v tt c nh sng chiu vo n u c khc x v phn x hon ton ra mt trn ch khng b tht thot xung pha di nh s phi hp ti u ca gc , s cn i v s lng ca cc b mt ct. DNG CT TRI TIM V MI TN

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Khi cng ngh tin tin ra i, cch ct c th t ti trnh tinh xo thng tha, v mt ng cp mi ra i l Super- ideal (Tuyt ho). c c mt vin kim cng ng cp Tuyt ho s phi tn nhiu cng sc v hao ht nguyn liu th nhiu hn hn cc ng cp khc, v v vy gi tr ca n s cao hn vi 1 vin khc cng trng lng, mu sc v trong sut. ng cp tuyt ho c kim nghim vi hiu ng nh sng Hearts & Arrows (Tri tim v Mi tn) c th quan st c qua mt loi knh c dng. Khi nhn vo mt trn vin kim cng, bn s thy 8 mi tn cn i chnh xc tuyt i, v tng t, 8 tri tim s hin ra khi bn quan st mt sau vin kim cng. Theo thng k ca International Gemological Institute (IGI), cha ti 3 trong 1 triu vin kim cng thc s l Hearts & Arrows. Mt s dng ct mi khc ca kim cng Mt s vin kim cng ni ting th gii

o Vin KC th ln nht th gii c tn Cullinan nng 3.106cts c tm thy


Nam Phi, sau c chia nh thnh 9 vin trong vin ln nht c tn : Cullinan ( Great Star ) nng 530.2cts. o Hope Diamond, nng 45.2cts c coi l vin KC mu xanh thm ln nht TG.

Nhn bit kim cng tht gi

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Hin nay thng thng u ly bt th kim cng ktra cng kim cng.Theo chuyn gia th cn c vo 1 s c tnh sau nhn bit tht gi:

o Tnh thng hng : dng bt chm mc en vch 1 ng ln b mt vin KC .


KC tht s cho thy 1 hng thng lin tc, KC gi s ch cho 1 ng nhiu chm nh. o Mt vin kim cng t nhin c chia lm 2 phn

Mt s hnh nh v kim cng

10

SKY-MOND JEWELRY mond.com


Address: S 2 V Qu Hun - Mai Dch - Cu Giy - H Ni Showroom 1: 18 Cu Giy - Ngc Khnh - Ba nh - H Ni Showroom 2: Tng 1 Big C Thng Long - 222 Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni Tel: 0437 606 113 - Fax: 0437 606 112 - Email: skymondcz@gmail.com

http:// www.sky-

Kim cng dng th

Kim cng c mi ct

11