You are on page 1of 4

XXXXXXXXX U/P: En XXXXXX Tuan, TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN DI PERJIRANAN XXXXXXXXXXXXX Merujuk kepada

perkara di atas, kami, Jawatankuasa Persatuan Penduduk Perjiranan XXXXXXXXX ingin mempelawa pihak tuan untuk memberikan sebutharga bagi menyediakan perkhidmatan kawalan keselamatan di kawasan perjiranan kami. Untuk makluman tuan, kawasan perjiranan ini mempunyai XXX buah rumah dan setakat ini hampir 100 buah rumah telah didiami. Terdapat hampir 100 rumah lagi masih di dalam pembinaan dan 70% siap dan akan diserahkan kepada pembeli pada pertengahan tahun hadapan. Daripada pemerhatian dan maklumbalas penduduk, pihak Jawatankuasa telah bersetuju untuk mengambil khidmat pengawal keselamatan berdasarkan perkara-perkara di bawah:

a) Prosedur dan tatacara kawalan yang komprehensif dan
meyakinkan (a comprehensive and convincing guards’ standing orders);

b) Waktu kawalan berterusan selama 24 jam, 7 hari seminggu;
c) Bilangan pengawal yang berpengalaman, cekap dan mencukupi; i. 3-4 orang pengawal bertugas (dari jam 7 malam hingga 7 pagi keesokan harinya) ii. 2 orang pengawal bertugas (dari jam 7 pagi hingga 7 malam

d) Kawasan kawalan adalah meliputi keseluruhan kawasan perjiranan
Damai Jasa dari Jalan Damai Jasa 1 hingga Jalan Damai Jasa 12;

e) Kawalan meliputi menjaga keselamatan penghuni-penghuni
kediaman, rumah serta isinya daripada sebarang ancaman pecah rumah, kecurian serta segala bentuk pencerobohan yang mengancam keselamatan nyawa dan harta benda penghuni;

f) Mengawal laluan masuk utama serta laluan-laluan yang
berpotensi dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk mengawal keluar masuk kenderaan; Pelekat kenderaan akan disediakan oleh pihak Jawatankuasa Penduduk;

h) Pihak syarikat perlu bekerjasama menyerahkan maklumat dan butir diri kesemua pengawal-pengawal keselamatan yang ditugaskan di kawasan ini termasuk jadual kawalan kepada Jawatankuasa Penduduk untuk tujuan penapisan keselamatan. Oleh itu. l) Pihak Jawatankuasa sedang berusaha untuk membina pondok pengawal di pintu masuk Damai Jasa namun begitu perkara itu masih dalam rundingan dan mungkin memakan masa. bertutur. menulis j) Jawatankuasa penduduk akan menyerahkan dan sentiasa mengemaskini maklumat-maklumat penduduk/penghuni di kawasan perjiranan ini kepada pihak syarikat untuk membantu tugas-tugas kawalan harian. o) Sila nyatakan faedah-faedah dan perkhidmatan nilai tambah (added value) – sekiranya ada.g) Bertanggungjawab bertindak serta melaporkan sebarang pergerakan serta tinjauan yang mencurigakan dan menghubungi pihak polis serta Jawatankuasa Penduduk setiap masa. pihak syarikat perlu menyediakan pondok pengawal sementara yang sesuai dan kukuh untuk menempatkan pengawal sewaktu bertugas serta menyediakan palang keselamatan untuk mengawal aliran keluar masuk kenderaan ke Perjiranan ini. m) Pihak syarikat diminta menyediakan kenderaan (motosikal) n) Kutipan bulanan akan dibuat oleh wakil Jawatankuasa dan akan diserahkan kepada pihak syarikat pada tarikh yang akan dipersetujui kelak. i) Kesemua pengawal perlu tahu berhubung. untuk pengawal membuat rondaan di seluruh kawasan perjiranan. Juga syarikat yang menyediakan perlindungan insurans berkelompok untuk penduduk . Ini termasuk nombor-nombor penghuni untuk dihubungi sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Syarikat yang mempunyai rekod pengalaman dan reputasi yang baik akan diberi keutamaan. dan memahami pertuturan harian dalam bahasa Malaysia dan/atau bahasa Inggeris. yang boleh dinikmati oleh penduduk sekiranya pihak Jawatankuasa bersetuju memilih perkhidmatan syarikat tuan. Jenis kerakyatan serta pengalaman pengawal adalah tertakluk kepada perbincangan dan persetujuan bersama antara pihak tuan dan Jawatankuasa Penduduk. k) Pihak syarikat perlu sentiasa mengemaskinikan laporan-laporan tugas harian untuk tujuan pemeriksaan oleh Jawatankuasa Penduduk atau pihak berkuasa pada bila-bila masa.

a) Gaji Pengawal b) Kos operasi dan lain-lain. Sebutharga mestilah diberi dalam format di bawah : Nama Syarikat No Pendaftaran Syarikat Board of Directors Tarikh ditubuhkan Pengalaman atau kawasan kediaman yang berada di bawah kawalan syarikat buat masa ini Jeni s Jumlah Pengawal Siang (7pg–7 mlm) Malam (7mlm-7pg) Jumlah Kos Perkhidmatan Bulanan (RM)* A B 2 orang 2 orang 4 orang 3 orang *Sila nyatakan butir-butir pecahan kos di atas untuk makluman Jawatankuasa Penduduk. Contoh :. Sila lengkapkan borang ini dan sertakan bersama profil syarikat. .sebagai satu nilai tambah kepada perkhidmatan mereka juga akan diberikan keutamaan. sijil-sijil perniagaan dan apa jua lampiran berkaitan yang boleh menyokong permohonan tuan. mengapa kami perlu mengambil dan melantik syarikat tuan? p) Butir-butir lain akan dibincangkan dan tertakluk kepada persetujuan bersama antara pihak syarikat dan Jawatankuasa Penduduk sekiranya syarikat tuan terpilih. Dengan erti kata lain.

k 1. Penyertaan yang lewat tidak akan dilayan.Permohonan lengkap serta sebutharga tuan perlu sampai kepada kami pada atau selewatnya pada 15 Disember XXXXX jam 12. s. Persatuan Penduduk Perjiranan XXXXXXX. 2. Yang benar XXXXXXXXX Persatuan Penduduk Perjiranan XXXXXXX . Naib Presiden.00 tgh. Setiausaha. Permohonan boleh dihantar melalui email di alamat XXXXXXXXXX atau dihantar terus kepada XXXXXXXXX. Persatuan Penduduk Perjiranan XXXXXX. Terima kasih.