You are on page 1of 4

AKTIVITI 2 Gariskan jawapan yang betul.

1.

Ini ialah (segiempat sama, bulatan). Ia ada (0, 4) bucu. Ia ada (4, 3) sisi. 2.

Ini ialah (segiempat tepat, segitiga). Ia ada (3, 4) sisi. Ia ada (4, 3) bucu.

3.

Ini ialah (bulatan, segiempat tepat). Ia (ada, tiada) bucu. Ia ada (1, 2) sisi lengkung. 4. Ini ialah (segitiga, segiempat tepat). Ia ada (4, 5) bucu. Ia ada (4, 2) sisi.

Objek Nama Bentuk .AKTIVITI 3 Namakan bentuk-bentuk berikut.

AKTIVITI 3 Padankan. .