You are on page 1of 37

Chng: TI CHNH DOANH NGHIP

Kt cu chng
I. Mt s vn chung v ti chnh doanh nghip
1. 2. 3. Cc hnh thc t chc doanh nghip Khi nim ti chnh doanh nghip Cc quyt nh ti chnh ca doanh nghip

II. Bo co ti chnh ca doanh nghip


1. 2.
1. 2. 3. 4.

Bng cn i k ton Bo co kt qu hot ng kinh doanh


Cc tiu ch phn tch ch s ti chnh doanh nghip Nhm ch s phn nh kh nng thanh ton Nhm ch s phn nh kh nng hot ng Nhm ch s phn nh kh nng sinh li

III. Phn tch bo co ti chnh ca doanh nghip

I. Mt s vn chung v TCDN
1. Cc hnh thc t chc doanh nghip 2. Khi nim TCDN 3. Cc quyt nh ti chnh ca doanh nghip

1. Cc hnh thc t chc doanh nghip


a. b. c. d. Doanh nghip t nhn Cng ty hp danh Cng ty trch nhim hu hn (TNHH) Cng ty c phn

a. Doanh nghip t nhn


- Do mt c nhn lm ch v t chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh - Trch nhim v hn - Li nhun ca DN phi chu thu TNCN, khng phi chu thu TNDN

b. Cng ty hp danh
- C t nht hai thnh vin l ch s hu chung ca cng ty v hot ng kinh doanh di mt tn chung - Gm: Thnh vin hp danh chu trch nhim v hn v thnh vin gp vn chu trch nhim hu hn

c. Cng ty TNHH
- Thuc s hu ca hai hay nhiu ngi (gp vn thnh lp doanh nghip) - Cc thnh vin chu trch nhim hu hn trong s vn gp - Phn bit cng ty TNHH 1 thnh vin vi cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln

d. Cng ty c phn
- c thnh lp trn c s vn gp c phn ca cc c ng - C s tch bit gia quyn s hu v quyn qun tr - Chu trch nhim hu hn s vn gp

2. Khi nim TCDN


- TCDN l h thng cc quan h ti chnh gia DN vi cc ch th trong nn kinh t trong phm vi hot ng ca DN - Cc quan h TCDN ch yu:
+ Quan h gia DN vi Nh nc + Quan h gia DN vi th trng ti chnh + Quan h gia DN vi cc th trng khc + Quan h trong ni b DN

3. Cc quyt nh ti chnh ca doanh nghip


- Quyt nh u t/ phn b ngun vn - Quyt nh ti tr - Quyt nh qun l ti chnh ngn hn

III. Bo co ti chnh ca DN
1. Bng cn i k ton 2. Bo co kt qu hot ng kinh doanh

1. Bng cn i k ton
- Khi nim:
BCKT l mt bo co ti chnh phn nh tnh hnh ti sn ca DN v ngun vn ti tr cho DN ti mt thi im c th, thng l cui mt qu hoc mt nm ti chnh

- Phn bit:
Ti sn, Vn, Ngun vn

Bng cn i k ton
A. Ti sn (Total Assets)
Ti sn lu ng (current assets) - Tin - Cc khon u t ti chnh ngn hn - Cc khon phi thu ngn hn - Hng tn kho - Ti sn lu ng khc Ti sn c nh (fixed assets) - Ti sn do DN s hu: + Ti sn c nh hu hnh + Ti sn c nh v hnh - Ti sn do DN thu ngoi: TS c nh thu ti chnh

B. Ngun vn (Total Liabilities and Equity)


N phi tr (Liabilities) - N ngn hn - N di hn - Cc khon n khc

Ngun vn ch s hu (Equity) - Vn u t ca ch s hu - Li nhun gi li - Cc qu

A. Ti sn ca DN
a. Ti sn lu ng (ti sn ngn hn) b. Ti sn c nh (ti sn di hn)

a. Ti sn lu ng
* L nhng ti sn c thi gian s dng t hn 1 nm (cc ti sn c chuyn thnh tin trong thi hn 1 nm) * Phn loi:
Tin u t ti chnh ngn hn Cc khon phi thu Hng tn kho Ti sn lu ng khc

b. Ti sn c nh
* L ti sn tham gia vo nhiu chu k sn xut kinh doanh, gi tr ca ti sn c lun chuyn dn vo gi tr sn phm ca mi chu k kinh doanh * iu kin ca TSC * Phn loi TSC:
- TSC do DN s hu: + TSC hu hnh
+ TSC v hnh

- TSC do DN thu ngoi: TSC thu ti chnh

b. Ti sn c nh
Khu hao TSC (Depreciation)
- Khu hao theo ng thng
S khu hao: MKH = NG / T T l khu hao: TKH = 1 / T VD: Tnh MKH v TKH ca TSC tr gi 20 triu, thi hn s dng 5 nm

- Khu hao gia tc

B. Ngun vn ca doanh nghip


a. N phi tr b. Ngun vn ch s hu

a. N phi tr
- N ngn hn - N di hn

N ngn hn
- L khon n DN phi tr trong vng 1 nm hoc 1 chu k kinh doanh - Phn loi:
+ Vay ngn hn + N di hn n hn tr + Cc khon phi tr ngn hn khc

N di hn
- L nhng khon n c thi gian o hn trn 1 nm hoc 1 chu k kinh doanh - Phn loi:
+ Vay di hn + Cc khon n di hn khc

b. Ngun vn ch s hu
Ngun hnh thnh Phn loi:
- Vn u t ca ch s hu - Li nhun gi li khng chia - Cc qu

c. La chn c cu vn ph hp
N
- Phn phi c nh - u tin thanh ton cao nht - Gim tr thu - K hn c nh - Khng kim sot qun l

Vn c phn
- Phn phi theo c tc - u tin thanh ton thp nht - Khng gim tr thu - Khng xc nh thi gian - Kim sot qun l

C. Cn i Ti sn - Ngun vn ca DN
Cn i vn hot ng
Vn lu ng rng(NWC) = TS ngn hn - N ngn hn > 0

Cn i vn u t Nguyn tc bt ton kp

2. Bo co kt qu hot ng kinh doanh


a. b. c. d. Cc loi thu nhp ca DN Cc loi chi ph ca DN Tnh ton li nhun ca DN Phn phi li nhun ca DN

a. Cc loi thu nhp ca DN


* Thu nhp t sn xut kinh doanh: Doanh thu
Doanh thu thun = Doanh thu Cc khon gim tr

* Thu nhp t u t ti chnh * Thu nhp bt thng

b. Cc loi chi ph ca DN
L biu hin bng tin ton b cc hao ph v vt cht v lao ng m DN b ra c c thu nhp

Chi ph sn xut kinh doanh:


- Chi ph sn xut (gi vn hng bn) - Chi ph bn hng - Chi ph qun l

Chi ph u t ti chnh Chi ph hot ng bt thng

c. Tnh ton li nhun ca DN


* Li nhun t sn xut kinh doanh
- Li nhun gp = Doanh thu thun Gi vn hng bn - Li nhun t sxkd= Li nhun gp Chi ph bn hng Chi ph qun l

* Li nhun t hot ng u t ti chnh * Li nhun bt thng

c. Tnh ton li nhun ca DN


* EBITDA = Li nhun t sxkd + Li nhun t u t ti chnh + Li nhun bt thng * EBIT = EBITDA - Khu hao * EBT = EBIT Li vay * Li nhun sau thu (Li nhun rng) = EBT - Thu TNDN = EBT (1- Thu sut)

Ho n bn hng Doanh thu - Cc khon gim tr Doanh thu thun

- Gi vn hng bn
Li nhun gp Li nhun t SXKD - Chi ph HC v bn hng

Li nhun t TTC

Li nhun trc thu

Li nhun bt thng

Li nhun sau thu

d. Phn phi li nhun ca DN


Trch lp qu d phng ti chnh B p cc khon chi ph khng hp l Trch lp cc qu khc Tr c tc v li lin doanh

Li nhun sau thu

- Trch lp qu d phng

- B p chi ph khng hp l hp l

-Trch lp qu khc

-Chi tr li v c tc

IV. Phn tch bo co ti chnh ca DN


1. Cc tiu ch phn tch ch s ti chnh doanh nghip 2. Nhm ch s phn nh kh nng thanh ton 3. Nhm ch s phn nh kh nng hot ng 4. Nhm ch s phn nh kh nng sinh li

1. Cc tiu ch phn tch ch s ti chnh doanh nghip


- So snh gia ch s v ch tiu t ra - So snh gia ch s ca DN trong cc k khc nhau - So snh gia ch s ca DN vi cc DN khc cng ngnh trong k - So snh gia ch s ca DN v ch s bnh qun

2. Nhm ch s phn nh kh nng thanh ton


- Ch s thanh ton hin thi: = Ti sn lu ng / N phi tr ngn hn - Ch s thanh ton nhanh: = (Tin + u t ngn hn) / N phi tr ngn hn

3. Nhm ch s phn nh kh nng hot ng


- Ch s vng quay hng tn kho: = Gi vn hng bn / Hng tn kho bnh qun k - Ch s vng quay tng ti sn: = Doanh thu thun / Tng ti sn bnh qun k

4. Nhm ch s phn nh kh nng sinh li


- T sut li nhun trn tng ti sn (ROA) = Li nhun rng / Tng ti sn bnh qun k - T sut li nhun trn vn ch s hu (ROE) = Li nhun rng / Vn CSH
Phn tch DuPont